Sunteți pe pagina 1din 1

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării

Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

3 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 003


ln x
1. Se consideră funcţia f : ( 0, +∞ ) → \ , f ( x) = .
x
2 − ln x
5p a) Să se verifice că f ' ( x ) = , pentru orice x ∈ ( 0; +∞ ) .
2x x
5p b) Să se determine intervalele de monotonie ale funcţiei f.
5p c) Să se demonstreze că 3 5
≤5 3
.
 e ⋅ e x , x ≤ −1
2. Se consideră funcţia f : \ → \ , f ( x ) =  .
 2 + x, x > −1
5p a) Să se arate că funcţia f admite primitive pe \ .
b) Să se calculeze volumul corpului obţinut prin rotaţia în jurul axei Ox, a graficului funcţiei
g : [ 0, 2] → \ , g ( x) = f ( x) , x ∈ [ 0,2] .
5p

0
x f ( x)
5p c) Să se calculeze ∫ e
dx .
−2

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT2, programa M2