Sunteți pe pagina 1din 1

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării

Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

7 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 007


1. Se consideră funcţia f : \ → \ , f ( x ) = e x + x 2 .

5p f ( x) − f (1)
a) Să se calculeze lim .
x→1 x −1
5p b) Să se demonstreze că funcţia f nu are asimptotă către +∞.
5p c) Să se demonstreze că funcţia f este convexă pe \ .
1
2. Se consideră funcţia f : [1, +∞ ) → \ , f ( x) = .
x(1 + ln x)
e
5p a) Să se calculeze ∫ f '( x) dx .
1
5p b) Să se arate că orice primitivă a funcţiei f este crescătoare pe [1, +∞ ) .

5p ( )
c) Să se determine numărul real a ∈ 1, e2 astfel încât aria suprafeţei plane, determinate de graficul
3
funcţiei f, axa Ox, dreptele de ecuaţii x = a şi x = e 2 , să fie egală cu ln .
2

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT2, programa M2