Sunteți pe pagina 1din 1

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării

Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

56 SUBIECTUL III (30p) – Varianta 056


1. Se consideră funcţia f : \ → \ , f ( x ) = e x − x − 1 .
5p a) Să se calculeze f ′( x), x ∈ \ .
f ′( x)
5p b) Să se calculeze lim .
x →+∞ f ′′ ( x )

5p c) Să se arate că e 2009
+ 2010 ≤ e 2010
+ 2009 .
x3
2. Se consideră funcţiile f , g : [ 0, +∞ ) → \ , f ( x ) = şi g ( x ) = f " ( x ) .
x +1
2
5p a) Să se calculeze ∫ ( x + 1) f ( x) dx .
0
1
5p b) Să se calculeze ∫ g ( x) dx .
0
5p c) Să se determine primitiva funcţiei g a cărei asimptotă spre +∞ este dreapta de ecuaţie y = 2 x.

BACALAUREAT 2009-MATEMATICĂ - Proba D, MT2, programa M2