Sunteți pe pagina 1din 10

MODUL DE UTILIZARE AL MENIULUI

NOTA: Numerele care apar la fiecare setare nu reprezinta unitati de masura (gr., ml.,etcc.), ci sunt
doar valori pur orientative.
SYSTEM MANAGEMENT
Permite asignarea unui numar de identificare pentru fiecare aparat. Pentru a
introduce numarul apasati ENTER; cursorul apare pozitionat pe prima cifra
din dreapta, utilizind tastele + si - se introduce numarul dorit. Se
apasa ENTER pentru a memora valoarea si se procedeaza similar pentru
a introduce toate celelalte 5 numere.
Permite controlul consumului de cafea, produse solubile cit si al bauturilor
si erogarilor gratuite. Apasind ENTER se intra in submeniul descris mai jos
Pe rindul al doilea apar doua numere precedate de doua simboluri. Primul simbol
TT indica numarul ce corespunde numarului total de cafele, bauturi si produse
solubile erogate neputind fi modificat; simbolul PP indica numarul de cafele,
bauturi si produse solubile erogate de la ultima citire a contorului.
Utilizind tastele + si - se pot vizualiza valorile corespunzatoare numarului de
erogari pentru fiecare bautura.
Utilizind tastele + si -se pot vizualiza valorile totale si partiale corespunzatoare
Pentru fiecare din cele patru produse solubile.
Permite resetarea tuturor contoarelor descrise mai sus. Apasind ENTER si dupa
aparitia cursorului luminos folosind tastele + si - se va selecta (YES) sau (NO).
Selectia se confirma cu ENTER.
NOTA: Procedura rapida de reset. Pentru a efectua operatia de reset fara a intra in programare (pentru
operatorii care nu detin parola) se va proceda dupa cum urmeaza.
Se tine pasata tasta reset (poz. !" fig."") pentru # sec.. Se va auzi un $beep.
Se apasa tasta de acces la programare(poz. !! fig."")pentru a confirma resetul si a intrerupe $beep-
ul.%aca nu se apasa tasta !! $beep-ul va inceta dupa !&sec. 'peratia de reset neefectuinduse. Aceasta
operatie reseteaza automat si contorii din sectiunea STOP.
(otodata este permisa erogarea unei bauturi in mod gratuit pentru agentul service cu ajuorul tastei
FREE.
Permite programarea numarului ma)im de cafele, bauturi sau cantitate de pulbere
care poate fi erogata.*a atingerea numarului programat aparatul anunta sfirsitul
respectivei bauturi. Aprinderea ledului rosu din dreptul fiecarei taste indica faptul
ca bautura nu mai este disponibila (blocata). Apasind ENTER permite selectarea
stopurilor si folosind tastele + si - se parcurge meniul. +umerele care apar la
partea inferioara si sunt precedate de simbolul ** se refera la cantitataea de
produs ( cafea, bauturi sau solubile ) erogate de la ultima modificare; cele
precedate de simbolul LIM indica cantitatea ma)ima erogabila.
,- .'%/
&&&&&!
.'U+(/0
.'U+(/0 .A11/
*TT:000023 PP:000232
.'U+(/0 3/,/0A4/
*TT:000023 PP:000232
3/,/0A4/ A
*TT:00000 PP:000032
.'U+(/0 S'*U3.
*TT:000023 PP:000232
S'*U35*/
*TT:00000 PP:000032
0/S/(
- - !Y" N ++
S('P
Apasind tasta ENTER apare cursorul luminos corespunzator numarului aflat dupa
simbolul LIM, folosind tastele + si - se poate modifica valoarea acestuia.
,aloarea dorita se confirma cu ENTER
Apasind ENTER si folosind tastele + si - se pot vizualiza cele !& bauturi si
valorile corespunzatoare acestora.
** 00000 LIM:00##0 2
Apasind tasta ENTER$ se activeaza cursorul luminos iar cu tastele + si - se
modifica valoarea.
Apasind tasta ENTER si folosind tastele + si - se stabilesc valorile de stop
pentru fiecare din cele patru produse solubile. Acest meniu permite stabilirea
unei valori limita apro)imativ egale sau mai mici decit cantiatatea continuta in
container astfel incit la atingerea valorii limita toate bauturile care contin acel
produs sa fie blocate.
Apasind tasta ENTER apare cursorul luminos si folosind tastele + si - se
modifica valoarea.
Se reseteaza toate valorile precedate de simbolul **. Apasind tasta ENTER se
activeaza cursorul luminos si folosind tastele + si - se poate selecta (YES)
sau (NO). Alegerea se confirma cu ENTER.
Permite efectuarea unei erogari de proba a uneia dintre bauturi (fara a iesi din
programare) fiind posibila selectarea sau e)cluderea unor componente pentru a
verifica cantitatile.Partea inferioara a afisajului indica o serie de litere ce corespund
urmatoarelor componente6
S6 za7ar
(6 palete
U6 pa7are
P6 produs solubil
86 apa
.6 cafea
%6 cafea decofenizata
Activind litera %6 cafea decofeinizata erogarea de proba va fi efectuata cu
substituirea cafelei boabe cu cea naturala. Activarea literei % dezactiveaza
automat litera . si viceversa.
Apasind tasta ENTER cursorul luminos se pozitioneaza pe prima litera si folosind
tastele + si - se modifica caracterele mari sau mici. $.aracterele mari9 :
componenta selectata; $.aractere mici9 : componeneta dezactivata. Apasind
ENTER dupa fiecare selectie cursorul trece la litera urmatoare. %upa terminarea
selectiilor este posibila erogarea doar a componentelor selectate apasind direct
tasta corespunzatoare bauturii respective. 5n cazul in care bautura este compusa
din mai multe produse solubile acestea vor fi distribuite conform retetei in cadrul
secventei de erogare. Apasind in mod repetat tasta %AN%EL sistemul se va
intoarce la meniul precedent si la valorile de baza ( s t u P 8 . d ).
0eprezinta temperatura pe care aparatul o mentine pentru un timp de apro). 5min.
dupa erogarea unei bauturi. *a partea inferioara a afisajului aparea valoarea
impusa e)primata in grade centigrade. Apasind tasta ENTER se activeaza cursorul
luminos si utilizind tastele + si - se modifica valoarea. 'ptiunea se confirma
cu ENTER.
0eprezinta temperatura pe care aparatul o mentine daca timp de 5min. nu sa
erogat nici o bautura, pentru a compensa pierderea naturala de temperatura.
Apasind tasta ENTER apare cursorul luminos si folosind tastele + si - se
modifica valoarea. Se confirma cu ENTER.
S('P .A11/
** 00000 LIM:00##0 2
3/,/0A4/ A
** 00000 LIM:00##0 2
S('P 3/,/0A4/
S('P S'*U3*/
S'*U3*/
** 00000 LIM:00##0 2
0/S/(
- - !Y" N ++
3/,/0A4/ .;/<
- & ' ( P ) % * ++
-5+. (/-P/0A(U0/
0#+
-A=. (/-P/0A(U0/
,
Se introduce ora minutele ziua si anul curent. Apasind ENTER se activeaza
cursorul luminos corespunzator orei si folosind tastele + si - se modifica
valoarea. Apasind ENTER se confirma valoarea iar cursorul luminos se
pozitioneaza corespunzator minutelor. Se repeta procedura pentru toate celelalte
date. %upa ultima tastare (ENTER) se paraseste submeniul, datele introduse fiind
memorate.
Se poate modifica te)tul pe care displa>ul il afiseaza cind distribuitorul se afla in
standb>. Apasind tasta ENTER cursorul luminos apare corespunzator primei litere
din partea stinga si folosind tastele + si - se modifica valoarea. .u tasta
ENTER se confirma alegerea, cursorul deplasinduse spre dreapta.Se procedeaza
similar pentru toate celelalte litere. *a terminarea operatiei aparatul paraseste
automat submeniul.
Se poate modifica te)tul pe care displa>ul il afiseaza in timpul erogarii unei bauturi.
Apasind tasta ENTER cursorul luminos apare corespunzator primei litere din
partea stinga si folosind tastele + si - se modifica valoarea. .u tasta ENTER
se confirma alegerea, cursorul deplasinduse spre dreapta.Se procedeaza similar
pentru toate celelalte litere. *a terminarea operatiei aparatul paraseste automat
submeniul.
Se poate modifica te)tul pe care displa>ul il afiseaza cind distribuitorul a sesizat o
anomalie in functionar. Apasind tasta ENTER cursorul luminos apare
corespunzator primei litere din partea stinga si folosind tastele + si - se
modifica valoarea. .u tasta ENTER se confirma alegerea, cursorul deplasindu
se spre dreapta.Se procedeaza similar pentru toate celelalte litere. *a terminarea
operatiei aparatul paraseste automat submeniul.
Permite activarea sau dezactivarea tastei de preselectie pentru cafeaua
decofeinizata (poz. ?, fig. "#). Apasind tasta (poz.?) inaintea selectarii bauturii
cafeaua boabe este automat inlocuita cu cafea solubila decofeinizata (cont. 5).
Alegind optiunea YES in meniul de programare al bauturilor se pot introduce
valorile pentru cafeaua decofeinizata in toate bauturile ce contin cafea naturala.
+u este cazul./ste valabil numai pentru sistemul de plata SA/.' .A0%.
Activeaza sau dezactiveaza fotocelula prezenta in zona de erogare. 5n timpul
functionarii aparatului, fotocelula verifica prezenta pa7arului in zona de erogare.
Apasind tasta ENTER apare cursorul luminos si folosind tastele + si - se
selecteaza optiunea dorita. Se confirma cu ENTER.
Permite utilizatorului sa vizualizeze pe displa> costul unei bauturi prin apasarea
tastei corespunzatoare acesteia. Suma ramine vizibila citeva secunde dupa
tastare, timp in care ledul rosu corespunzator clipeste. 'ptiunea este activata daca
se activeaza YES. Apasind tasta ENTER apare cursorul luminos si folosind tastele
+ si - se selecteaza optiunea dorita. Se confirma cu ENTER.
Permite ( selectind YES ) distribuirea de palete pentru toate bauturile. Selecind NO
paletele vor fi distribuite doar pentru bauturile la care se adauga si za7ar. Apasind
tasta ENTER apare cursorul luminos si folosind tastele + si - se selecteaza
optiunea dorita. Se confirma cu ENTER.
- Permite programarea preincalzirii mi)erelor pentru produse solubile. 'peratia
consta in trecerea prin mi)er a unei cantitati de apa calda care depinde de timpul
scurs de la ultima erogare prin mi)erul respectiv si de cantitatea bauturii erogate.
5n practica mi)erul este preincalzit (inainte de erogarea produsului solubil) daca
sa scurs un timp minim de la ultima erogare si cantitatea de apa corespunzatoare
produsuluisolubil ce urmeaza a fi erogat nu depaseste o anumita valoare fi)ata.
.*'.<
*0#:33 S 0. IAN ## *
(/=( S(A+%3@
*OSTAR /ARAS SRL*
(/=( %5SP/+S5+4
0A RUGAM ASTEPTATI
(/=( 'U( of S/0,5./
%/EMATI SER0I%EUL
P0/S/*/.(5'+ %/.A
YES
-U*(5P*/ 3/,/0A4/
003
P;'(' S/+S'0
YES
P0/S/*/.(5'+
YES
S(500/0 AU('-A(5.
YES
P0/;/A( S'*U3*/S
0.
,aloarea indicata pe displa> (programabila de la & la "5 in incremente de 5)
reprezinta cantitatea de apa folosita la preincalzire. Pentru optiunea 000
preincalzirea este anulata.
0eprezinta seria aparatului, este programat de constructor si nu poate fi modificat.
Permite introducerea unei parole. 5npiedica accesul persoanelor neautorizate la
secventa de programare. Se fi)eaza o parola ce va trebui introdusa intotdeauna
inainte de intrarea in programare. Pentru a modifica parola se apasa tasta ENTER
si cursorul luminos se pozitioneaza pe prima litera din dreapta. (astind cifrele de la
! la & aflate pe panoul de comanda ( corespunzatoare cu bauturile de la A la A) se
introduce parola. .ursorul trece automat la cifra urmatoare si tastind ENTER dupa
fi)area celei de a Ba cifre se confirma parola. Apasind %AN%EL se revine la cifra
precedenta si astfel parola este anulata.
PAYMENT SYSTEM
Apasind tasta ENTER se vizualizeaza valoarea primei monezi ( coin &!.). .u
tastele + si - se vizualizeaza toate valorile posibile a fi selectate. ,aloarea
monezilor se modifica apasind ENTER ; apare cursorul luminos si cu tastele + si
- se poate modifica valoarea intro plaja stabilita de 123(4 56'27564.
Apasind tasta ENTER se vizualizeaza valoarea primei banCnote ( banCnota &!.).
.u tastele + si - se vizualizeaza toate valorile posibile a fi selectate. ,aloarea
banCnotelor se modifica apasind ENTER ; apare cursorul luminos si cu tastele +
si - se poate modifica valoarea intro plaja stabilita de 123(4 56'27564.
+u este cazul. 'ptiune valabila doar pentru monetiera care da rest.
+u este cazul. %oar pentru monetiera cu rest.
Permite stabilirea protocolului folosit de aparat pentru a sc7imba informatii cu
sistemul de plata instalat. Apasind ENTER se desc7ide o lista cu protocoalele
posibile. .u tastele + si - se alege optiunea. .u ENTER se confirma optiunea.
PREPARE 8E0ERAGE
Apasind ENTER se intra in meniul de preparare a bauturilor. Se alege bautura
dorita utilizind tastele + si - apoi apasind tasta ENTER se vizualizeaza primul
parametru modificabil. Pe linia superioara a displa>ului apare intotdeauna bautura
selectata, iar pe linia inferioara apar parametri modificabili. Primul este
SE9UEN%E . Prin acest parametru se introduce ordinea in care vor fi preparate si
erogate produsele ce contin bautura 1. Se pot introduce B produse. Apasind tasta
ENTER apare cursorul luminos corespunzator primului numar din partea dreapta si
cu ajutorul tastelor + si - se aleg produsele solubile ( containerele de la ! la 5)
sau cafea boabe ( simbolizate cu % in meniu ). 0 semnifica lipsa produsului.
Produsul ales se confirma cu ENTER; cursorul trece la numarul urmator. %upa
terminarea secventei cursorul dispare datele fiind memorate.
S/05A* +U-3/0
&&B!D5
.;A+4/ PASS8'0%
** ##, **
.'5+ ,A*U/
%OIN 0: 2.00
,A*U/ 3A+<+'(/
8AN:NOTA 0 .00
-U*(5 ,/+%
YES
',/0 PA@ (5-/
000000
P0'('.'*
* 8D0 *
P0/PA0/ 3/,/0A4/
8E0ERAGE A
3/,/0A4/ A
SE9UEN%E 000%
Apasind tasta + se trece la parametru urmator 69 SOLUBLE, in dreptul careia
apare un numar ( e). 0.: 0+0)6 &5 indica primul produs solubil ce va fi utilizat in
bautura A si care este continut in containerul 5. &B& indica faptul ca din produsul
&5 vor fi utilizate B& unitati. Pentru modificarea cantitatii se apasa tasta ENTER ;
dupa aparitia cursorului luminos cu tastele + si - se modifica valoarea$ care se
confirma cu ENTER .
0eprezinta cantitatea de apa folosita pentru prepararea produsului solubil. Pe
rindul al doilea apare un numar ( &56 &?&) unde &5 reprezinta produsul folosit la
prepararea bauturii si aflat in containerul nr.5. &?& indica faptul ca produsul &5 va fi
preparat cu ?& unitati de apa. Pentru a modifica valoarea se apasa tasta ENTER ;
dupa aparitia cursorului luminos cu tastele + si - se modifica valoarea$ care se
confirma cu ENTER .
0eprezinta viteza cu care produsul instant si apa sint erogate in bautura A.
Parametrul se poate regla intre !& si !D& cu incremente de !&. *a valoarea !&
pompa lucreaza la putere ma)ima, in timp ce produsul instant este erogat in
impulsuri la o valoare minima. *a valoarea !&& atit produsul instant cit si apa sunt
erogate cu viteza ma)ima. *a valoarea !D& pompa functioneaza in impulsuri la
valoare minima in timp ce produsul solubil este erogat cu viteza ma)ima. Pentru a
modifica valoarea se apasa tasta ENTER ; dupa aparitia cursorului luminos cu
tastele + si - se modifica valoarea$ care se confirma cu ENTER .
NOTA: Daca programarea parametrilor pentru un anumit produs instant
(cantitate produs, cantitate apa, viteza de amestec) sa facut astfel incit
erogarea produsului instant continua dupa terminarea erogarii apei, masina
intrerupe secventa de lucru si emite un beep sonor. n aceasta situatie se vor
revedea parametrii de mai sus pentru a obtine o erogare corecta (erogarea
produsului instant trebuie sa se inc!ee cu citeva momente inainte de a se
inc!eea erogarea apei, in vederea unei spalari corecte a mi"erului).
0eprezinta cantitatea de apa ( &?&) care va fi folosita pentru erogarea cafelei in
aceasta bautura.Pentru a modifica valoarea se apasa tasta ENTER ; dupa aparitia
cursorului luminos cu tastele + si - se modifica valoarea$ care se confirma cu
ENTER .
Permite modificarea cantitatii standard de za7ar ce va fi folosita pentru bautura
respectiva.Pentru a modifica valoarea se apasa tasta ENTER ; dupa aparitia
cursorului luminos cu tastele + si - se modifica valoarea$ care se confirma cu
ENTER .
%I%LU DU8LU
/ste posibila realizarea unei bauturi compusa prin erogarea de ", # sau B ori a aceluiasi produs.
%aca de e)emplu se doreste programarea a doua cafele pentru bautura 3 in
submeniul $SEQUENCE se tasteaza pentru primul si al doilea numar simbolul .
reprezentind containerul numaru E, adica cafea boabe. Programul cere cantitatea
de apa necesara pentru prepararea cafelei precum si cantitatea de za7ar. Aceleasi
valori vor fi folosite pentru a doua respectiv a treia erogare. %aca tasta de selectie
DE%A este activata la tastarea acesteea parametrii referitori la cafeaua boabe vor
fi substituiti cu cei corespunzatori cafelei decofeinizate.
3/,/0A4/ A
SOLU8LE 0.: 0+0
3/,/0A4/ A
/2O SOL. 0.: 0;0
3/,/0A4/ A
<SOLU8LE 0.: 00
3/,/0A4/ A
/2O %AFFEE 0;0
3/,/0A4/ A
SUGAR 002
3/,/0A4/ 3
SE9UEN%E 00%%
PRI%E MANAGEMENT
Preturile pot avea !& valori care pot fi modificate ( e). PRI%E 0 )
Apasind tasta ENTER pe rindul " apare secventa PRICE 01 valoarea actuala
fiind (ian.!DDD) "5&&. Utilizind tastele + si - se baleeaza toate cele !& preturi.
Pentru a modifica valoarea se apasa tasta ENTER ; la aparitia cursorului luminos
cu ajutorul tastelor + si - modifica valoarea si se confirma cu ENTER .
,aloarea pasilor si plaja in care pot fi modificate preturile sunt impuse.5n cazul in
care nu se doreste modificarea datelor se apasa %AN%EL.
Apasind tasta ENTER se vizualizeaza valoarea primului pret $PRICE 1:
numarul 2.00 indicind valoarea pretului. *itera reprezinta bautura careia ii este
asociat pretul respectiv. Pentru a asocia o bautura unui anumit pret dinainte fi)at
se folosesc tastele + si - pentru a realiza corespondenta intre bautura si pretul
dorit. Aparitia literei pe displa> confirma corespondenta bauturapret. Pentru a
parasi submeniul se apasa tasta %AN%EL (poz.5 fig. "B).
%aca se alege YES se vor distribui pa7are ( fara bautura) cu tasta poz.B fig. "#.
%aca se alege NO tasta ia functia de preselectie si permite erogarea unei bauturi
fara pa7ar. Utilizatorul trebuie sa foloseasca in acest caz pa7arul propriu.
Se poate introduce valoarea de vinzare perFbuc. pa7ar. Se apasa tasta ENTER ;
dupa aparitia cursorului luminos cu tastele + si - se modifica valoarea$ care se
confirma cu ENTER .
Selectind YES se furnizeaza automat pa7are pentru toate bauturile. Selectind +'
sunt erogate fara pa7ar fiind posibila ac7izitionarea unui pa7ar cu ajutorul tastei
poz.B fig. "#. Apasind /+(/0 se activeaza meniul. Utilizind tastele + si - se
pozitioneaza cursorul pe optiunea dorita care se confirma cu ENTER.
Permite acordarea unui discount ( ) sau o crestere ( G ) in incremente de !&
atunci cind este selectata optiunea DE%A.
Permite folosirea tastei FREE 0END (poz.!& fig.""), si procedura de RESET rapid
pentru contori si stopuri. Apasind /+(/0 se activeaza meniul. Utilizind tastele +
si - se pozitioneaza cursorul pe optiunea dorita care se confirma cu ENTER.
TIME MANAGEMENT
Apasind tasta ENTER se intra in submeniul ce permite selectarea optiunii FREE .
Produsele pot fi distribuite gratuit AL)AYS , NE0ER sau dupa un orar prestabilit.
Apasind /+(/0 se activeaza meniul. Utilizind tastele + si - se pozitioneaza
cursorul pe optiunea dorita care se confirma cu ENTER. %upa selectarea optiunilor
AL)AYS , NE0ER programarea este completa.
-eniul permite stabilirea de doua intervale orare in care bauturile vor fi erogate
gratuit. Un interval de inceput ( ON = OFF ) si unul de sfirsit ( ON2 = OFF2 ).
Apasind tasta ENTER apare un cursor luminos corespunzator cu litera ce identifica
una din zilele saptaminii. .u ajutorul tastelor + si - se modifica literele din
caractere mari in caractere mici. .aractere mari H zi selectata, caractere mici H zi
neselectata. %upa fiecare selectie se apasa ENTER cursorul sarind la litera
urmatoare. .u ajutorul tastelor + si - se introduce primul interval oral.
P05./ ,A*U/
PRI%E 0
P05./ ,A*U/
PRI%E 06 2.00
3/,/0A4/ P05./S
= 2.00: A8%DEFG/I>
.UP S/**5+4
YES
.UP P05./
00
AU('-A(5. .UP
YES
%/.A P05./
00
10// ,/+% 3U(('+
YES
10//
** NE0ER **
10//
** AL)AYS **
10//
** TIME **
10//
ON : ?'@A'&&. 00:00
Selecteaza sau nu optiunea de oprireFpornire automata a aparatului. Apasind tasta
ENTER apare cursorul luminos si cu ajutorul tastelor + si - se realizeaza
selectia. Aceasta se confirma cu ENTER.
%aca este selectata optiunea YES este necesara introducerea a doua intervale
orale (ON = OFF$ ON2 = OFF2) pentru pornireaFoprirea aparatului. Pentru
programarea zilelor si orelor corespunzatoare acestora se procedeza similar cu
submeniul FREE .
Permite introducerea pentru fiecare zi din saptamina a doua intervale orare in care
se va aplica un discount la pretul bauturii. Apasind tasta enter se activeaza
cursorul luminos si cu ajutorul tastelor + si - se introduce o valoare al carei
minim este dat de 123(4 56'27564.
Apasind tasta ENTER se pot introduce doua intervale orare (ON = OFF$ ON2 =
OFF2) in care se va aplica dicountul. Pentru programarea zilelor si orelor se
procedeaza ca in submeniul FREE .
Permite introducerea pentru fiecare zi din saptamina a doua intervale orare in care
se va aplica o marire la pretul bauturii. Apasind tasta enter se activeaza cursorul
luminos si cu ajutorul tastelor + si - se introduce o valoare al carei ma)im este
dat de 123(4 56'27564.
Apasind tasta ENTER se pot introduce doua intervale orare (ON = OFF$ ON2 =
OFF2) in care se va aplica o marire. Pentru programarea zilelor si orelor se
procedeaza ca in submeniul FREE .
Permite introducerea a doua intervale orare pentru fiecare zi a saptaminii pentru
care automatul va macina o cantitate de cafea in scopul reducerii timpului de
preparare a cafelei. Apasind tasta ENTER se activeaza cursorul luminos ce
permite, folosind tastele + si - selectarea optiunii.
Apasind tasta ENTER se pot introduce doua intervale orare (ON = OFF$ ON2 =
OFF2) intre care se va realiza premacinarea. Pentru programarea zilelor si orelor
se procedeaza ca la submeniul FREE.
Permite introducerea a doua intervale orare pentru fiecare zi a saptaminii in care
aparatul va e)ecuta o secventa automata de spalare a mi)erelor. Apasind tasta
ENTER se activeaza cursorul luminos ce permite, folosind tastele + si -
selectarea optiunii.
Apasind tasta ENTER se pot introduce doua intervale orare (ON = OFF$ ON2 =
OFF2) in care aparatul va e)ecuta secventa de spalare. Pentru programarea
zilelor si orelor se procedeaza ca la submeniul FREE.
NOTA: Pentru a parasi secventa de P#O$#A%A#& se apasa tasta (fig.'' poz.((). )e inc!ide
suportul pentru monetiera ( poz.' fig.((). )e indeparteaza c!eia de service (poz.(*, fig+), se inc!ide si se
incuie usa frontala. Daca aparatul se afla in modul de programare si au trecut mai mult de trei minute de la
ultima operatie acesta va parasi automat meniul de programare.
'+ F '11 (5-/
- - !Y" N ++
'+ F '11 (5-/
ON : ?'@A'&&. 00:00
P05./ %5S.'U+(
00
P05./ %5S.'U+(
ON : ?'@A'&&. 00:00
P05./ 5+.0/AS/
00
P05./ 5+.0/AS/
ON : ?'@A'&&. 00:00
P0/405+%5+4
NO
P0/405+%5+4
ON : ?'@A'&&. 00:00
05+S5+4 (5-/
NO
05+S5+4 (5-/
ON : ?'@A'&&. 00:00
DIAGNOSTI%ARE
Stingerea neonului aflat in spatele panoului luminos si aparitia pe displa> a mesajului %/EMATI
SER0I%EUL arata faptul ca aparatul prezinta o problema in functionare. +umarul care apare in partea dreapta a
displa>ului dupa te)tul %/EMATI SER0I%EUL reprezinta codul de eroare corespunzator problemei aparute. Pentru
a vizualiza pe displa> o e)plicatie sumara a problemei aparute se procedeaza dupa cum urmeza6
- se desc7ide usa
- se desc7ide suportul monetierei ( poz.! fig. "")
- se introduce c7eia de service (poz."# fig.&)
- se apasa tasta RESET ( poz.!" fig."" )
- pe displa> va aparea mesajul corespunzator problemei aparute.
- se elimina problema
- se apasa tasta RESET pentru a efectua operatiunea de reset.
- se inc7ide suportul pentru monetiera
- se indeparteaza c7eia de service si se inc7ide usa.
5n tabelul de mai jos sunt prezentate codurile de eroare, mesajele corespunzatoare acestora si posibile
remedii.
%OD.
EROR.
MESA> %AUZA REMEDIU
&! NO )ATER Problema in circuitul 7idraulic Se indeparteaza cauza ce a putut
provoca defectul
&#&B 8RE)ING UNIT 8LO: Unitatea de preparare a cafelei
blocata
Se indeparteaza cauza blocajului
&5 NO FLO)METER
(urbina oprita6
!Pompa nu functioneaza
"/lectrovalva blocata
#Probleme in circ. ;idraulic
B(urbina nu functioneaza.
!. Se verifica alimentarea cu energie
". Se verifica si se elimina cauza
blocajului
#. Se elimina cauza defectului
B. Se inlocuieste turbina
&?&I ARM DISP. 8LO%:ED 3ratul de erogare blocat Se indeparteaza cauza blocajului
&E NO %UPS %istrib. %e pa7are gol Se alimenteaza cu pa7are
&D DRIP %ONTAINER FULL ,asul de colectare fluide plin Se goleste vasul
!& %UP DISP. 8LO%:ED %istrib. Pa7are blocat Se indeparteaza cauza blocajului
!!!" SPOON DISP. 8LO%:ED %istrib. %e palete blocat Se indeparteaza cauza blocajului
!B TEMP. SENSOR ERROR /roare la senzorul de
temperatura
Se verifica eficacitatea senzorului
!5 /)- :EY ERROR Probleme la cipul national Se verifica corectitudinea montarii
cipului
Urmatorul tabel arata mesajele ce vor fi vizualizate alternativ cu TEBT STAND-8Y pe primul rind al
displa>ului si care nu vor cauza blocarea totala a masinii. 5n cazul in care acest mesaj se refera la cafea se poate
continua erogarea bauturilor ce nu contin cafea boabe. 5n cazul in care mesajul se refera la pa7are este posibila
erogarea tuturor bauturilor dar selectind tasta SENZA 8I%%/IERE .
%OD.
EROR.
MESA> %AUZA REMEDIU
--- NO %AFFEE A0AI8LE .ontainer cafea boabe gol Se alimenteaza containerul cu cafea
boabe si se apasa de doua ori tasta
0/S/( (poz.!", fig."")
--- NO %UPS %istribuitor de pa7are gol Se incarca distribuitorul de pa7are si se
apasa tasta poz.!", fig.""
NOTA: AP#ND&#&A ,&D-#,O# #O) .O#&)P-N/ATOA#& 0A-T-#,O# .& .ONTN .A1&A 0OA0& POT
ND.A ATT ,P)A .A1&,& .T ) 1APT-, .A $#-P-, &#O$ATO# (poz.(+, fig.+) N- &)T& P#&/&NT )A- &)T&
PO/TONAT N.O#&.T. )e verifica prezenta respectiv pozitionarea corecta a grupului, precum si
functionarea microintrerupatorului de control a acesteea. )e apasa apoi tasta #&)&T de doua ori ( poz.'(,
fig.((). &ste indicata verificarea pa!arelor inaintea introducerii in aparat pentru ca acestea sa nu fie lipite
intre ele sau presate prea tare.