Sunteți pe pagina 1din 4

Unitatea de invatamant:

Profesor:
Disciplina : Educaie muzical
Clasa a V-a / 1h pe sptmn
Planificarea anual a orelor de educaie muzical
An colar 2010 2011
Nr.
crt.
Unitatea de nvare Competente
specifice
Coninuturi educaionale Numrul de ore Spt.
Sem. I Sem. II
Cntarea !n colectiv
1"1# $"1# $"$#
$"%# &"1#
' deprinderi specifice de cnt
' elemente de lim(a) muzical
% $ *
+elodia
1"1# $"1# $"$#
$"%# %"1# %"$#
&"1#
' calitile sunetului muzical
' elemente de notaie muzical
' intervalele muzicale
' or,anizri sonore
' sunetele -i notele cuprinse !ntre Do1 -i Do$
& . 1$
/itmul 1"01 $"21 $".1
$"3"
' valori de note -i pauze
' punctul de prelun,ire
' com(inaii ritmice cu duratele !nvate !n
msurile de $/&# %/& -i &/&
0 ' 0
V nterpretarea 1"1# $"1# $"$#
$"%# %"$# &"1#
- cntecul patriotic# cntecul popular# cntecul
pentru copii# ,enuri ale muzicii u-oare etc"
' 4iua 5aional
- Colindul ' repertoriul de Crciun
' 6ermeni de mi-care# tempo'ul muzical
' ntensitatea sunetului muzical# nuanele
' +uzica (isericeasc - repertoriul de Pa-ti
% & 2
V 6im(rul muzical
1"1# $"1# $"$#
$"%# %"$# &"1#
' familii de voci
' familii de instrumente
' $ $
V Evaluare $"1# $"$# $"% /ecapitulare: sunete -i note !nvate# durate
muzicale etc"
Cntece -i )ocuri muzicale
/itm# melodie# tim(ru# tempo# nuane"
$ $ &
18 18 36
Unitatea de invatamant:
Profesor:
Disciplina : Educaie muzical
Clasa a V-a / 1h pe sptmn
Planificarea anual a orelor de educaie muzical
An colar 2010 2011
Nr.
crt.
Unitatea de nvare Competente
specifice
Coninuturi educaionale Numrul de ore Spt.
Sem. I Sem. II
Cntarea !n colectiv
1"1# $"1# $"$#
$"%# &"1#
' deprinderi specifice de cnt# cntarea cu acompaniament
' elemente melodice" 7ama Do# ton -i semiton
% $ *
+elodia
1"1# $"1# $"$#
$"%# %"1# %"$#
&"1#
' calitile sunetului muzical
' semne de alteraie
' tonaliti ma)ore
' tonaliti minore
' ,enuri ale muzicii populare romne-ti : folclorul copiilor# cntecul
de lea,n# cntecul propriu'zis# moduri naturale# cntecul de )oc -i
dansul popular"
' ,enuri al muzicii culte : miniatura# romana# liedul# suita# rapsodia"
' muzica u-oar : valsul# tan,oul# (lues'ul -i muzica fol8"
2 3 10
/itmul 1"01 $"21 $".1
$"3"
' com(inaii ritmice cu duratele !nvate !n msurile de $/&# %/& -i &/&
' sincopa -i contratimpul
' anacruza
% ' %
V nterpretarea 1"1# $"1# $"$#
$"%# %"$# &"1#
- cntecul patriotic# cntecul popular# cntecul pentru copii# ,enuri
ale muzicii u-oare etc"
' 4iua 5aional
- Colindul ' repertoriul de Crciun
' 6ermeni de mi-care# tempo'ul muzical
' ntensitatea sunetului muzical# nuanele
% % 0
V 6im(rul muzical
1"1# $"1# $"$#
$"%# %"$# &"1#
' clasificarea vocilor
' instrumente din orchestra simfonic
' ansam(luri vocale -i instrumentale
' $ $
V Evaluare 1"1# 1"$# $"1#
$"$# $"%# %"1#
&"1# &"$
/ecapitulare: sunete -i note !nvate# durate muzicale etc"
Cntece -i )ocuri muzicale
/itm# melodie# tim(ru# tempo# nuane"
$ $ &
18 18 36
Unitatea de invatamant:
Profesor:
Disciplina : Educaie muzical
Clasa a V-a / 1h pe sptmn
Planificarea anual a orelor de educaie muzical
An colar 2010 2011
Nr.
crt.
Unitatea de nvare Competente
specifice
Coninuturi educaionale Numrul de ore Spt.
Sem. I Sem. II
Cntarea !n colectiv
1"1# $"1# $"$#
$"%# &"1#
' deprinderi specifice de cnt# cntarea cu acompaniament
' elemente melodice" 7ama Do# ton -i semiton
% $ *
+elodia
1"1# $"1# $"$#
$"%# %"1# %"$#
&"1#
' scri oli,ocordice
' scri pentacordice -i pentatonice
' moduri populare diatonice
' folclorul ocazional -i folclorul neocazional: doina -i (alada
' ,enuri al muzicii culte : opera clasic -i romantic# opera
romneasc# opereta# (aletul
' muzica (isericeasc
' muzica u-oar : disco# pop# roc8
. 3 12
/itmul 1"01 $"21 $".1
$"3"
' trioletul
' msura de $/.# %/.# &/.# */.# 0/.
$ ' $
V nterpretarea 1"1# $"1# $"$#
$"%# %"$# &"1#
- cntecul patriotic# cntecul popular# cntecul pentru copii# ,enuri
ale muzicii u-oare etc"
' 4iua 5aional
- Colindul ' repertoriul de Crciun
' 6ermeni de mi-care# tempo'ul muzical
' ntensitatea sunetului muzical# nuanele
% % 0
V 6im(rul muzical
1"1# $"1# $"$#
$"%# %"$# &"1#
' clasificarea vocilor
' instrumente din orchestra simfonic
' ansam(luri vocale -i instrumentale
' $ $
V Evaluare 1"1# 1"$# $"1#
$"$# $"%# %"1#
&"1# &"$
/ecapitulare: sunete -i note !nvate# durate muzicale etc"
Cntece -i )ocuri muzicale
/itm# melodie# tim(ru# tempo# nuane"
$ $ &
18 18 36
Unitatea de invatamant:
Profesor:
Disciplina : Educaie muzical
Clasa a V-a / 9#* h pe sptmn
Planificarea anual a orelor de educaie muzical
An colar 2010 2011
Nr.
crt.
Unitatea de nvare Competente
specifice
Coninuturi educaionale Numrul de ore Spt.
Sem. I Sem. II
Cntarea !n colectiv 1"1# 1"$# &"1# ' deprinderi specifice de cnt
' deprinderi specifice de tehnic instrumental
$ 1 %
+elodia 1"1#1"$# 1"%# $"1#
$"$# %"$# %"%#
$"%# &"$
' or,anizri sonore tonale
' polifonia -i armonia
' muzica clasic : liedul# sonata# concertul# simfonia
' muzica de )azz
' muzica u-oara
$ & 0
/itmul 1"1# $"1# $"$#
%"$# %"%
' rolul e:presiv al ritmului
' com(inaii ritmice (inare -i ternare
1 ' 1
V nterpretarea 1"1# &"1# &"*# - Colindul ' repertoriul de Crciun
' tempo'ul muzical
' dinamica muzical
$ $ &
V 6im(rul muzical
1"1# 1"$# $"1#
$"$# %"$ ' familii de instrumente 1
' 1
V Evaluare 1"1# 1"%# $"1#
$"%# %"1# &"$
' evaluare formativ -i sumativ ;oral -i lucrri de
control<
1 1 $
18