Sunteți pe pagina 1din 5

CuprinsProiectul pentru nv

mntul Rural
i
Cuprins
Programa de studiu
..........................................................................................................iv
Introducere
........................................................................................................................
vii
1. Unitatea de nv

are nr.1: Elemente de limbaj plastic


................................................1 1.1. Obiectivele unit

ii de nv

are......................................................................................11.2. Punctul plastic


..............................................................................................................21.3.T
est de autoevaluare............................................................................................
.........41.4. Linia...............................................................................................
...............................51.5. Test de autoevaluare...................................................
.................................................71.6. Forma......................................................
.....................................................................81.7. Test de autoevaluare.............
.......................................................................................91.8. Pata de culoare...
.......................................................................................................10 1.9. Lucrar
e de verificare
criterii de evaluare..................................................................12Bibliografie......................
...................................................................................................13
2.Unitateadenv

are nr. 2: Culoarea


............................................................................14
2.1. Obiectivele unit

ii de nv

are....................................................................................14 2.2. Culorile spectrale

i pigmentare.................................................................................152.3. Test de
autoevaluare..................................................................................................1
82.4. Nonculorile...............................................................................................
...................192.5. Amestecul fizic al culorilor

i nonculorilor...................................................................202.6. Test de autoeva


luare..................................................................................................22 2.7. Cont
raste cromatice....................................................................................................232.8. Test de

autoevaluare..................................................................................................2
7Bibliografie......................................... ............................................................
....................30
3.Unitateadenv

are nr. 3: Compozi

ia
........................................................................31
3.1. Obiectivele unit

ii de nv

are....................................................................................31 3.2. Compozi

ia plastic

....................................................................................................32 3.3. Compozi

ia decorative................................................................................................343
.4. Test de autoevaluare.....................................................................................
.............353.5. Lucrare de verificare
criterii de evaluare..................................................................373.6. Lucr

ri din crea

ia plastic

..........................................................................................39Bibliografie.........
................................................................................................................42

Cuprins
ii
Proiectul pentru nv

mntul Rural
4. Unitatea de nv

are nr. 4: Metode didactice

i mijloace de nv

mntutilizate n predarea educa

iei plastice
.....................43

4.1. Obiectivele unit

ii de nv

are....................................................................................43 4.2. Prezentare


general

....................................................................................................444.3. Metode
didactice.........................................................................................................464.4. Test de au
toevaluare..................................................................................................49 4.5
. Mijloace de nv

mnt...............................................................................................524.6. Test
de autoevaluare.................................................................................................
.55Bibliografie................................... ...............................................................
.......................56
5. Unitatea de nv

are nr. 5: Creativitatea la pre

colari
...............................................57
5.1. Obiectivele unit

ii de nv

are....................................................................................57 5.2.
Creativitatea................................................................................................................585.3.
Imagina

ia...................................................................................................................6
05.4. Test de autoevaluare..................................................................................
................615.5. Tehnici de lucru utilizate n activit

ile plastice............................................................62Bibliografie.......................
..................................................................................................63
6. Unitatea de nv

are nr. 6: Evaluarea


.........................................................................64
6.1. Obiectivele unit

ii de nv

are....................................................................................64 6.2. Particularit

i ale evalu


rii...........................................................................................65 6.3. Evaluarea ini

ial

.........................................................................................................656.4. Evaluarea cumulative


(sumativ

)................................................................................66 6.5. Evaluarea continua (for


mative)...................................................................................666.6. Test de autoevaluare....
..............................................................................................68 6.7. Criterii

i itemi de
evaluare..........................................................................................696.8. Lucrare de verificare
criterii de evaluare..................................................................72Bibliografie......................
...................................................................................................74

CuprinsProiectul pentru nv

mntul Rural
iii
7. Unitatea de nv

are nr. 7: Documentele curriculare


................................................75
7.1. Obiectivele unit

ii de nv

are....................................................................................75 7.2. Programele

colare....................................................................................................76 7.3.
Planificarea calendaristic

..........................................................................................76 7.4. Proiectarea unit

ilor de nv

are................................................................................787.5. Test de autoevalu


are..................................................................................................81 7.6.
Proiectul de lec

ie.......................................................................................................82 7.7. Lucr


are de verificare
criterii de evaluare..................................................................87Bibliografie......................
...................................................................................................87

8. R

spunsuri la testele de autoevaluare


......................................................................88
Bibliografie general

.......................................................................................................91
Criterii de evaluare
1. Elaborarea corect

a itemilor de evaluare..1,5x3=4,5 p.2. Identificarea temei plastice

i a subiectului.1 p.3. Precizarea tipului compozi

iei plastice..1 p.4. Explicarea semnifica

iei culorii..1 p.5. Desprinderea mesajului


artistic.1 p.6. Claritatea

i corectitudinea exprim

rii..1,5 p.