Sunteți pe pagina 1din 16

Plan de afaceri

SUNSHINE S.R.L.
Vizeaza perioada 2010-2015
Cuprin!
Sumar Executiv................................................................................................................................3
I. Prezentarea generala a companiei............................................................................................5
1.1 Informatii generale................................................................................................................5
1.1.1 Date generale despre companie......................................................................................5
1.1.2 Istoricul companiei.........................................................................................................6
1.2 !iectivele planului de afaceri..............................................................................................6
1.3 "naliza S#$.......................................................................................................................6
II. Strategia de dezvoltare.%%%. %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%..%&
2.1 Strategia de mar'eting...........................................................................................................&
2.2 Pozitionarea restaurantului....................................................................................................&
2.3 Prognoza planului de vinzari.................................................................................................&
III. rganizare( management si resurse umane............................................................................1)
3.1. rganizarea si managementul companiei...........................................................................1)
3.2. *esurse umane....................................................................................................................1)
I+. *iscurile potentiale( pro!lemele posi!ile( presupuneri..........................................................12
+. ,inante......................................................................................................................................1-
5.1 Investitia..............................................................................................................................1-
5.2 .omentarii...........................................................................................................................1-
"nexe.............................................................................................................................................1/
2
Su"ar e#ecu$i%
Scopul acestui plan de afaceri este atragerea de c0tre S12S3I2E S*4 5mai
departe .ompanie sau 6ntreprindere7 a resurselor financiare pe termen lung de la
8"2." 9:; S" <n scopul procurarii unui utila=( ec>ipamente si accesorii pentru
lansarea restaurantului de tip 9?estern; in .>isinau.
Strategia !usiness@ului dat este lansarea unui nou tip de afacere prin
atrangerea clienAilor cu venituri medii si su! medii la un restaurant cu !uc0t0rie
continentala si americana( cu o atmosfera calda( pl0tind pentru aceasta pretul
rezona!il. "dresa restaurantului planificat este str. :( intr@o incapere arendata.
$ipul si conceptul restaurantului va fi asemanator cu B.actus; de pe str.
"rmeneasca( -1( dar mai democratic si mai flexi!il din punctul de vedere a
petrecerii timpului de catre vizitatori. In prognozele pe termen mediu se
preconizeaza desc>iderea a unei retele de restaurante de acest gen.
De asemenea unul din scopurile puse este Ci de a analiza raAionamentul
financiar de a efectua acest proiect( dar Ci determinarea punctelor tari Ci sla!e ale
companiei( determinarea oportunit0Ailor Ci pericolelor pieAei.
Planul de afaceri este ela!orat pe perioada anilor 2)1)@2)15.
!iectivele companiei
+aloarea cifrei de afaceri <n 2)12 5pentru am!ele tipuri de !usiness7 tre!uie
sa ating0 11(6D mln lei( iar c0tre finele proiectului <n 2)15 E 15(&/ mln lei.
.olecatrea experientei si a mi=loacelor suficiente pentru lansarea altor
restaurante in perspectiva medie.
Promovarea concomitenta a tipului principal de afacere E distri!uirea
produselor cosmetice pe teritoriul *F si crearea retelei !ine structurizate de
distri!utie.
,inanteG
3
.ostul total al proiectului este de circa -5) mii Euro( ce include procurarea
utila=ului modern pentru restaurant( precum si a te>nologiilor si 'no?@>o?@
urilor de la ,annH .offee S*4 5*omania7 connform prevederilor
contractului nr. 1/11 din 2) mai 2)1)( investitia in reparatia si amena=area
incaperii pentru restaurant( precum si inzestrarea lui cu totul necesar.
2ecesarul de finanAare este estimat la 2D5 mii Euro.
Perioada de ram!ursare E 5 ani( cu o perioad0 de graAie de 2- luni.
*ata do!inzii E D(665I anual.
.omisionul de acordare E 1I de la soldul creditului anual.
6n calitate de ga= unicul fondator a .ompaniei va depune in ga= casa proprie
-
I. Prezen$area &eneral' a co"paniei
1.1 Infor"a(ii &enerale
1.1.1 Date generale despre companie
6ntreprindereaG S12S3I2E
"dresa =uridic0G :
.onduc0torul Societ0AiiG :
6nregistrat0G
.od fiscalG
,orma =uridic0 de
constituireG
societatea cu raspundere limitat0
2atura capitaluluiG .apital privat 1))I
.apitalul socialG 5.-)) lei
Domeniul de activitateG
.umpararea si vinzarea de !unuri imo!iliare proprii.
Inc>irierea !unurilorimo!iliare proprii.
.onstructiile de cladiri si 5sau7 constructii ingineresti(
instalatii de retele te>nico@edilitare( reconstructiile(
consolidarile( restaurarile.
"ctivitatea farmaceutica( inclusiv cu folosirea preparatelor
narcotice si 5sau7 psi>otrope desfasurate de intreprinderile(
institutiile farmaceuticeJ importul si 5sau7 producerea
articolelor de parfumerie si cosmetica.
"lte tipuri de comert cu ridicata.
5
1.1.2 Istoricul companiei
S12S3I2E S*4 este o companie care activeaz0 pe teritoriul *epu!licii
Foldova timp de circa 1(5 ani.
Data fondarii 15.1).2))&.
Pina acum activitatea .ompaniei prezenta tranzactii periodice pe piata
imo!iliara( cum cu imo!ile proprii( asa si su! forma de intermediere( precum si
comertul cu ridicata ocazitional cu metal feros.
4a momen .ompania este distri!uitor oficial a companiilor 2E# $2E
$*"DI2K S*4 5*omania7 si 4" +I$*I2E F"KILE S*4 5*omania7( realizind
pe piata *epu!licii Fodova cosmetica curativa si de elita( respectiv in !aza
contractelor nr. 9:; din )3.)-.2)1) in suma totala de 1(55 mln Euro si nr. 9M; din
12.)-.2)1) in suma totala de /35 mii Euro.
1.2 )*iec$i%ele planului de afaceri
!iectivul de !aza al companiei( descris in prezentul plan de afaceri( este
dezvoltarea prin desc>iderea unui restaurant cu !ucate continentale si americane
dupa principiului 9?estern restaurant;. "cest restaurant va permite amatorilor de
!ucate din carne( ci si pentru oricare doritor a@si petrece !ine timpul( sa se simte
foarte comod( sa o!tina o calitate adevarata la un pret rezona!il.
Intreprinderea doreste sa dezvolte activitatea nominalizta ca o latura paralela
a !usiness@ului existent E distri!utia produselor cosmetice.
1.+ ,naliza S-).
Punc$e $ari!
Existenta unei strategii de dezvoltare pe termen mediu.
.alificare si experienta inalta a managementului si a personalului.
.alitate inalta a serviciilor prestate.
Inzestrarea cu te>nologii si ec>ipament modern.
6
Profita!ilitate inalta a afacerii.
"ctivitatea foarte profita!ila si cu mare succes a restaurantelor de
acest tip in *epu!lica Foldova.
"cces la resursele creditare relativ ieftene pe termen lung.
Punc$e la*e!
Start@up !usiness.
2ecesitatea deprinderii pietei.
Inexistenta imo!ilului propriu.
$ermen mare de livrare a utila=ului.
)por$uni$a$i!
"tragerea clientilor cu nivel de venituri mediu si su! mediu.
Pozitionarea drept cel mai !un 9?estern restaurant; din .>isinau.
.rearea 9dependentei; clientului de !ucate calitative si am!ianta
specifica unicata( intru formarea dorintei de a@si petrece timpul in
restaurant cu familia( cu colegii( la diferite intilniri etc.
Ricuri!
Investirea mi=loacelor !anesti intr@un imo!il arendat( pornirea afacerii
intru@un loc nou.
Intensificarea concurentei din partea competitorilor locali.
*iscul valutar al creditului.
.riza economica ce poate afecta in intregime economia tarii( in
special puterea de cumparare a clientului si dorinta lui de a vizita
rastaurante.
/
II. S$ra$e&ia de dez%ol$are
2.1 S$ra$e&ia de "ar/e$in&
BS12S3I2E; S*4 va desc>ide un restaurant specializat in !ucate din carne
si de tip 9?estern; de un tip specific E mai prestigios ca fast@food( dar mai
democratic ca un restaurant propriu zis. .a conceptie el va seamana cu renumitul
restaurant 9.actus; din mun. .>isinau( str. "rmeneasca( -1. *estaurantul
.ompaniei va fi orientat catre clienti cu nivelul de venituri medii si su! medii.
4ocalizarea restaurantului este pe adresa 9:;. Suprafata totala a localului va fi
aproximativ 3)) m2( care va include si o terasa de vara.
*estaurantul va avea 12) de locuri divizate in 2 sali( interiorul va fi executat
din lemn( ceia ce va acorda clenilor o atmosfera 9calda si prieteneasca;.
$impul de lucru se planifica de la 1).)) pina 23.)).
4ansarea restaurantului se preconizeaza in ianuarie 2)11.
2.2 Pozi$ionarea re$auran$ului
*estaurantul va fi destinat clientilor cu venituri medii si su! mediu( in
special pentru o odi>na activa( cu !armeni profesionisti( muzica vie si o atmosfera
de neuitat. "ceasta atmosfera( precum si deservirea perfecta va crea o imagine
speciala( care va atrage clientii. Pentru aceasta in permanenta se vor face actiuni de
mar'eting( pu!licitate si P*.
.ecul mediu pentru o persoana se preconizeaza la nivelul de 11) lei.
Produsele c>eie a restaurantului vor fi !ucate din carne E sta'e@uri( aripioare(
sand?ic>@uri etc. In incinta restaurantului vor fi amena=ate sectoare pentru
fumatori.
Scopul managementului restaurantului este de a face ca clentul sa mai vina
inca o data( sa@l faca 9dependent; de serviciile prestate( in sensul !un al cuvintului.
.rearea vizitatorilor permanenti este scopul de !aza a !usiness@ului dat. E de
mentionat faptul ca conducerea Intreprinderii intentioneaza sa creeze reteaua de
restaurante de tip dat in .>isinau.
2.+ Pro&noza planului de %inzari
.ompania si@a planificat nu numai investitiile ce urmeaza a fi efectuate in
noul proiect( ci si vinzarile care urmeaza a fi realizate.
&
Prognoza planului de vinzari s@a !azat pe analiza pietei restaurantelor din
.>isinau( din posi!ilitatile clentilor( din datele privind dezvoltarea pietei *F.
"ceasta prognoza inregistreaza o crestere anuala de circa 1)I care este o rata
medie a cresterii pietei de restaurante si fast@food@uri din *epu!lica.
D
III. )r&anizare0 "ana&e"en$ i reure u"ane
+.1. )r&anizarea i "ana&e"en$ul co"paniei
Structura organizatorica va corespunde urmatoarelor cerinteG
Definirea clara a o!ligatiunilor fiecarui nivel ierar>ic.
2umarul optimal de nivele ierar>ice.
1i&ura 1. Structura organizatorica a intreprinderii
+.2. Reure U"ane
2umarul total al anga=atilor companiei este de 35 persoane( care vor fi anga=ati in
functiile dupa cum este indicat in te!elul de mai =os.
.a*elul 1. Personalul companiei 9S12S3I2E; S*4
1unc$ie
Nu"arul de
peroane
Director Keneral 1
.onta!il@sef 1
.onta!il@casier 1
Director Keneral
.onta!ilitatea Ci casa Securitate
8ucatar@sef 4ucratori de !ucatarie. 8armeni.
Fanager procurari
Distri!uitori
Inginer Personal te>nic
1)
Fanager procurari 1
Inginer 1
Diridicatoare 2
Paza 2
Distri!uitori -
Depozitar 1
8ucatar@sef 1
8armen 2
8ucatar @ sef de sc>im! 2
8ucatari 6
.>elneri &
Spalatori 2
.o$al +5
.ompania dispune de o strategie clara de dezvoltare a resurselor umane( pentru a
evita constringerile din cauza lipsei de personal( dar si din considerentul im!unatatirii
performantei companiei. Strategia de dezvoltare a personalului va cuprinde identificarea
necesitatilor de instruire a personalului prin intermediul testarii si c>estionarii si
dezvoltarea continua a acestora( inclusiv dezvoltarea a!ilitatilor personalului operational
5care intra in contact nemi=locit cu clientii7.
11
IV. Ricurile po$en$iale0 pro*le"ele poi*ile0 preupuneri
Pe parcursul derularii proiectului planificat activitatea intreprinderii poate fi
influentat0 de un sir de riscuri de diferit gen( analiza si caile de diminuare a carora sunt
expuse mai =os. Sigur ca pro!a!ilitatea aparitiei riscurilor enumerate este diferita( dar(
tinind cont de suma mare a investitiilor efectuata in directia noua a !usiness@ului( de
termenul indelungat a efectuarii acestor investitii( precum si de concurenta mare in
segmentul serviciilor de rastaurant( intreprinderea nu tre!uie sa fie negli=enta la ele.
1. *iscul unui !usiness nou. Presupune potentialul esec a vinzarilor servciilor propuse
si( ca urmare( neindeplinirea planului de vNnz0ri la preturi preconizate si in volumuri
planificate. "cest risc este miscorat de analiza pietei out@food@urilor *epu!licii
Foldova( de siguranta in calitatea viitorului produs( de posi!ilitatea de a micsora
preturile pNna la cele competitive. Pro!a!ilitatea E putin pro!a!il.
2. *iscul valutar. Deoarece productia 5serviciul7 finit se vinde in lei moldovenesti si
totodata finantarea investitiilor este in valuta straina( aceasta prezinta un risc a
neram!ursarii creditelor in timp si in volume corespunzatoare in cazul cresterii
cursului de sc>im! valutar. Pro!a!ilitatea E su! mediu.
3. *iscul economic general a *epu!licii Foldova. Poate influenta afacerea prin
cresterea inflatiei( insta!ilitatea pietei si scaderea posi!ilitatii de procurare a
potentialilor cumparatori. In acest caz va fi nevoie de o reorganizare a !usiness@ului
si gasirea solutiilor de diminuare a c>eltuielilor. Pro!a!ilitatea E =oasa.
-. *iscul politic. Este un risc de forta ma=ora( dar de care tre!uie de tinut cont si de
prevazut sc>im!arile eventuale( care pot afecta !usiness@ul Intreprinderii.
Proa!ilitatea E putin pro!a!il.
5. Intensificarea concurentei din partea competitorilor existenti siOsau potentiali. Este un
risc mediu de=a existent. Diminuarea lui depinde de complexul politicilor
intreprinderii de patrundere pe pieta de desfacere planificate( de flexi!ilitatea
intreprinderii in timpul activitatii( de monitorizarea permanenta a serviciilor prestate
de concurenti. Proa!ilitatea E medie.
8ilantul intreprinderii( contul de profit si pierderi( fluxul mi=loacelor !anesti sunt
calculate conform urmatoarelor presupuneriG
*otatia datoriilor de!itoare E ) zile
*otatia datoriilor creditoare E 3) zile
*otatia stocurilor de materiale E 2) zile
*ata anuala de amortizare a ec>ipamentului 2)I anual
12
Do!inda la credit pe termen lung 5Euro7 E D(665I
*ata impozitului pe venit E 1)I anual( incepind din 2)12( se ac>ita trimestrial.
Drept asigurare a creditului anga=at va servi casa fondatorului
13
V. 1inan$e
Prognoza planului financiar pina la finele anului 2)15 a fost efectuata in !aza
analizei !usiness@urilor similare( in !aza planurilor companiei si a posi!ilitatilor ei.
Planificarea financiara efectuata demonstreaza rationamentul efectuarii investitiei
de catre compania BS12S3I2E; S*4.
Intreprinderea a ela!orat planul dat de afaceri pentru atragerea creditului !ancar in
suma de 2D5 mii Euro cu o rata a do!inzii anuale de D(665I( pe un termen de 5 ani( cu
perioada de gratie la ac>itarea creditului de 2- luni.
"cest credit va permite intreprinderii sa procure un utila= specializat( precum si
principiile de lucru a unui restaurant de tip 9?estern;.
Pe linga investitia !ancara intreprinderea va folosi resurse financiare proprii in
suma totala de 155 mii euro. "ceste mi=loace financiare vor permite sa efectuieze toate
c>eltuielile necesare finalizarii proiectului.
5.1 In%e$i$ia
.ea mai costisitoare parte a investitiei constituie procurarea utila=ului
restaurantului cu toate accesoriile necesare. .ompania romaneasca ,annH .offee S*4
este unul din liderii Europei de Est in vinzarea( instalarea si deservrii utila=elor pentru
magazine alimentare( restaurante( !aruri etc.
Fai =os este prezentat devizul de c>eltuieli pentru proectul nominalizat si temenii
de ac>itare.
.a*elul 2. Investitia financiara in constructie
Nr. Co"par$i"en$ lucrari Co$ 2"ii Euro3
1 1tila=( accesorii( 'no?@>o? 2D5())
2 *eparatie si amena=are /5())
3 Instalare utila= si amena=are 25())
- Fo!ila( vesela etc 55())
.).,L C)S. C)NS.RUC.IE 450000
5.2 Co"en$arii
.alculele si previziunile efectuate pentru o perioad0 de sapte ani analizati
demonstreaz0 renta!ilitatea afacerii si activitatea profita!il0 a Intreprinderii. Principalii
indicatori financiari ai Intreprinderii pe parcursul perioadei analizate sunt prezentate in
urm0torul ta!elG
1-
.a*elul +. Principalii indicatori financiari pentru anii 2)1) E 2)15 5mii lei7
Denumirea 2010 2011 2012 2013 2014 2015
+inz0ri nete 1./33 1).255 11.6D2 12.D-- 1-.332 15.&/)
Profit !rut 3-6 1.5/& 2./D& 3.225 3.6D1 -.1D/
Profit net @22/ 235 1.3)1 1.615 2.)5) 2.-D3
*enta!ilitatea
vinz0rilor 5I7
@ 2(2DI 11(13I 12(-&I 1-(3)I 15(/1I
In general indicatorii financiari prefigureaz0 o situatie financiar0 favora!il0( care
ne permite s0 consider0m c0 proiectul dat este profita!il. Eficienta proiectului dat o
confirma soldul pozitiv al mi=loacelor !0nesti pe parcursul orizontului de analiza.
.oeficientul renta!ilit0tii activelor 5*"7( care prezint0 nivelul randamentului
investitiilor capital in proiect intr@o perioada de timp( atinge valori pozitive in anul 2)11
si spre sfirsitul proiectului constituie 22(6I anual.
.oeficientele lic>idit0tii anuale( dep0sesc nivelul necesar sta!ilit in practica
mondiala si constituie de la 1(/ pin0 la 6(/ 5coeficientul lic>idit0tii generale7.
4ista totala a indicatorilor financiari este prezentata in "nexa -.
Planificarea financiar0 efectuat0 demonstreaz0 rationamentul efectu0rii investitiei
de c0tre compania 9S12S3I2E; S*4. Ideea investitionala analizat0 se caracterizeaz0
prin urm0torii indicatoriG
Perioada simpla de recuperare a c>eltuielilor investitionale totale constituie 2& luni
din momentul lans0rii proiectului( tinind cont de existenta !usiness@ului curent.
Perioada de recupera!ilitate actualizata 5P8P7( tinNnd cont de rata anuala de
actualizare 12I( constituie 2& luni.
+aloarea neta actualizata 52P+7 cu rata anuala de actualizare de 12I anual
constituie 11(&3 mln lei f0r0 calculul valorii ramase a proiectului. +aloarea pozitiva a
2P+@ului ne confirma rationalitatea investirii a mi=loacelor in acest proiect.
E de mentionat faptul ca rata maximala de creditare( pe care o poate insusi
proiectul analizat este de 6)(1I anual( ceia ce cu mult dep0seste ratele do!inzilor la
creditele comerciale in !0ncile *epu!licii Foldova in prezent.
2orma de profita!ilitate a c>eltuielilor investitionale totale( calculate ca raportul a
valorii nete actualizate 52P+7 la m0rimea actualizata a c>eltuielilor investitionale
constituie 21)(-I.
15
16