Sunteți pe pagina 1din 10

PROIECT TEMATIC N CADRUL TEMEI

CE I CUM VREAU S FIU?


NIVEL II
INST.DUMITRU LIDIA-
SIMONA
GRD. MIHAI
EMINESCU TG-JIU
ARGUMENT
Ca locuitori ai pla!t!i to"i #ut!$ r!#po#a%ili &! $o&ul ' car!
o p(#tr($) o *olo#i$ #au o l(#($ $o+t!ir! ur$a+ilor o+tri car! la
r,&ul lor au ac!l!a+i o%li-a"ii *a"( &! .la!t( +i Ma$a Natur(.
/i! c( !#t! 0or%a &! r!1i&uuri $!a2!r!) a!rul p! car! 'l
r!#pir($) apa p! car! o *olo#i$ ' &i*!rit! #copuri #au *!luri) p($,tul
p! car! c(lc($) plat!l! p! car! l! a&$ir($ #au l! rup!$) toat!
ac!#t!a cotri%ui! la 0ia"a oa#tr( o '$%u(t("!+t! #au o &i#tru-! .
E#t! &atoria oa#tr() a 3!c(ruia) #( p(#tr($ .($,tul p!tru
-!!ra"iil! c! 0or 0!i .
E#t! &atoria oa#tr( toto&at( #( tra#$it!$ +i -!!ra"iilor c! 0i
&up( oi cu$ #au ' c! *!l 0or tr!%ui #( ac"io!1! p!tru ca atura c!-i
'co2oar() #( 3! #al0at( &! la &i#pari"i!.
A!rul) apa) #olul tr!%ui! p(#trat! curat! p!tru ca oi #( a0!$ o
0ia"( #((toa#(.
Copiii #ut *oart! r!c!pti0i la oric! li #! par! ou +i it!r!#at. Au
o capacitat! *oart! $ar! &! a#i$ilar! +i ' -!!ral r!#p!ct( 'toc$ai
r!-ulil! c! li #! tra#$it. Dac( i$pl!$!t($ la copii &ra-o#t!a p!tru
*ru$o#) atur() cur("!i! put!$ 3 #i-uri c( 0or '"!l!-! $ai t,r1iu c,t
&! i$portat !#t! ca a!rul p! car! 'l r!#pir( #(-l p(#tr!1! ca #ur#( &!
#((tat! #au #ur#( &! '$%ol(0ir!.
SCRISOARE DE INTENIE
DRAGI PRINI,
A0,& ' 0!&!r! c( #(pt($,a ac!a#ta 0o$ &!1%at! o
t!$( *oart! i$portat( +i au$! 44AERUL - SURS DE 5IA677 0(
ru-($ #( ! #pri2ii"i cu $at!rial!) *oto-ra3i) i$a-ii) c(r"i) pla+!)
r!0i#t!) cutii &! carto) #au oric! *!l &! $at!rial p! car! cr!&!"i c(-l
0o$ put!a *olo#i ' &!rular!a ac!#t!i t!$!.
5( $ul"u$i$
E&ucatoar!l!
CE ESTE AERUL?

MO
DA
LIT
I
DE
CO
MB
AT
ER
E A
PO
LU
R
II
IN
TE
RA
C
IU
NE
A
CU
AL
I
FA
CT
OR
I
DE
ME
DI
U
IMPORTANA
AERULUI
PENTRU VIA
SURSE DE POLUARE
A AERULUI
AERUL
EFECTE ALE AERULUI CURAT
I POLUAT ASUPRA
SNTII I MEDIULUI

DESCRIEREA PROIECTULUI

OBIECTIVE CADRU 8
D!10oltar!a capacit("ii &! cuoa+t!r! +i '"!l!-!r! a $!&iului
'co2ur(tor) pr!cu$ +i #ti$ular!a curio1it("ii p!tru i0!#ti-ar!a
ac!#tuia9
Utili1ar!a uui li$%a2 a&!c0at ' pr!1!tar!a uor *!o$!! &i
atura +i &i $!&iul 'co2ur(tor9
/or$ar!a +i !:!r#ar!a uor &!pri&!ri &! '-ri2ir! +i ocrotir! a
$!&iului 'co2ur(tor) ' 0!&!r!a !&uc(rii u!i atitu&ii po1iti0!
*a"( &! ac!#ta9
OBIECTIVE DE REFERIN 8
; #( cuoa#c( *actorii car! 'tr!"i 0ia"a
;#( '"!l!a-( i$porta"a a!rului p!tru 'tr!"i!r!a 0i!"ii9
;#( &!u$!a#c( #ur#! p! poluar! al! a!rului +i u u$ai9
;#( !u$!r! $o&alit("i &! co$%at!r! a polu(rii a!rului +i u u$ai9
;#( &!#cri! !*!ct! al! a!rului poluat #au curat a#upra or-ai#$ului9
;#( cr!!1! t!:t! cu $!#a2 !colo-ic9
;#( '"!l!a-( &! c! !#t! a+a &! i$portat #( !:i#t! c,t $ai pu"i(
poluar! +i &! tr!%ui! co$%(tut( la i0!l $o&ial9
;#( &!#!!1!<#( pict!1! a#p!ct! l!-at! &! poluar!a a!rului9
;#( it!rpr!t!1! c,t!c! cu $!#a2 !colo-ic9
;#( r!cuoa#c( ci*r!l!) #( u$!r! +i #( co#truia#c( $ul"i$i) ' li$it!l!
=-=>9
;#( au&i!1! po0!#tiri l!-at! &! ac!a#t( t!$(9
LISTA CU PROBLEME
CE TIU COPIII? CE TREBUIE S AFLE?
-C( c!!a c! r!#pir( !#t! a!r?
-Ci! pro&uc! o:i-!ul@
-Locuril! ' car! put!$
r!#pira a!r curat@
-C! !#t! a!rul@
-/or$! al! a!rului ' atur(.
-C! !#t! poluar!a @
-Ci!<c! polu!a1(@
-Mo&alit("i &! co$%at!r! a polu(rii.

RESURSE :
UMANE 8 - p(ri"ii copiilor &i -rup() copiii)
- !&ucatoar!
MATERIALE 8 - i$a-ii pr!1!t,& a#p!ct! al! 1o!lor poluat!9
- i$a-ii cu p!i#a2! &i 1o! !poluat!9
- 2!toa! #au<+i *oto-ra3i
- c(r"i cu i$a-ii) po0!#tiri) po!1ii &!#pr! ac!a#t( t!$(9
- -Ai0!ciuri cu Bori pr!cu$ +i alt! 0a#! #au u#t!#il!
!c!#ar! uor !:p!ri$!t! C#ur#( &! c(l&ur() !pru%!t()
clopot &! #ticl() !tc.D
- culori) acuar!l!) coli &! &!#!) r!cipi!t! p!tru ap() cutii
&! carto) A,rti! -la#at( +i cr!poat(
DE TIMP 8 o #(pt($,(
METODE, TEHNICI, PROCEDEE8
E:plica"ia) co0!r#a"ia) Erai#tor$i-ul) pro%l!$ati1ar!a)
'0("ar!a pri &!#cop!rir!) o%#!r0ar!a #pota( +i &iri2at() -Aicitoril!)
Turul -al!ri!i) pu11l!) 2ocul) !:!rci"iul) !:pu!r!a) po0!#tir!a) '0("ar!a
pri
D!#cop!rir!
EVALUAREA

;R!ali1ar!a u!i !:po1i"ii cu lucr(ril! copiilor
;R!ali1ar!a uui col" !colo-ic
;.r!1!tar!a u!i #!r%(ri cu t!$( !colo-ic( '$pr!u( cu part!!rii
+colari +i ' pr!1!"a p(ri"ilor
EIELIOGRA/IE
CURRICULUM .ENTRU FN56MGNTUL .REHCOLAR I>>J
SCRISOARA METODIC KEDUCA6IA UN ORILONT NU O DESTINA6IE
METODE INTERACTI5E DE GRU.
RE5. .RO ECOLOGIA MILENIULUI III NR. M<I>>N.
CREAREA CENTRULUI TEMATIC
F cla#( 0oi a$!a2a u c!tru t!$atic c! 0a cupri&! pla+!
pr!1!t,& a#p!ct! &i 1o! poluat!) 1o! !poluat!) 0,turi +i
*urtui) tora&!) &ar +i *actori car! polu!a1( a!rul 8 c!trala t!r$ic()
*u$ul &! la co+uril! ca#!lor) -a1! &! la "!0il! &! !+apa$!t al!
$a+iilor) !tc. I$a-ii cu po$i Bori) pa2i+ti curat! cu Bori)
Mat!rial! cor!#pu1(toar! 0or 3 a+!1at! la toat! c!tr!l! &!
it!r!#8
BIBLIOTEC 8 C(r"i cu i$a-ii) cu po0!+ti) i$a-ii) pu11l!)
2!toa!) ta%l( $a-!tic( cu lit!r!)
ART 8 cutii &! carto) A,rti! -la#at( +i cr!poat() acuar!l!) culori)
r!cipi!t! p!tru ap()
TIIN 8 plat!) !pru%!t!) clopot &! #ticl() #ur#( &! c(l&ur() #!$i"!
ac0ariu cu p!+ti +i alt! ai$al!) r!cipi!t! p!tru ap(
JOC DE ROL 8 *oar*!ci) %uc("i &! $at!rial! r!*olo#i%il!) A,rti!
cr!poat() 1iar!)
CONSTRUCII 8 cu%uri) .la#tico)
PROIECTAREA ACTIVITILOR
LUNI
ALA. Biblio!"# 8 Citire i sortri de imagini
ii$%#8 Umfm baloane/facem baloane de spun O
!:p!ri$!t
ACTIVITI PE DOMENII E&PERIENIALE
DS. Aerul i forme ale acestuia n natur
-l!ctur( &up( i$a-ii-
DEC. Imnul micilor ecologiti
C,t!c-pr!&ar!
ADP. Aerul i viaa sntoas!
MARI
ALA : A'# 8 Pomi i fori
- pictur( -
(o" )! *+,# 8.u11l! P Construiete imaginea
ACTIVITI PE DOMENII E&PERIENIALE
DLC. icii ecologiti C &! 5al!ria SultaaD
- $!$ori1ar!-
DEC. !rem aer curat i ne poluat Cpo#t!rD
-lucrar! col!cti0(-
ADP. Aerul curat i micarea ne a"ut s #m sntoi
MIERCURI
ALA. Biblio!"# 8 Curio$iti din lumea plantelor i animalelor lectur
(o" )! 'ol 8 %e&a croitorii P confecionm mbrcminte din
materiale refolosibile
ACTIVITI PE DOMENII E&PERIENIALE
DS. 'ortm deeuri dup anumite criterii
E:. cu $at!rial i&i0i&ual
DLC. Povestea ambala"ului devenit gunoi-l!ctura !&ucatoar!i P
ADP. Cum putem combate poluarea(
(OI
ALA : (o" )! 'ol 8 )crotirea vieii pe pm*nt
- &ra$ati1ar!-
A'# 8 Creare de mesa"e ecologice
ACTIVITI PE DOMENII E&PERIENIALE
DS. A c*ta main poluea$(
DOS. Couri pentru str*ngerea deeurilorC&i cutii &! cartoD
ADP. !i$it n cartier pentru depistarea $onelor cu poluare
VINERI
ALA. ii$%# 8 +umul, mirosul i poluarea &e-periment
Co$,'-"%ii 8 Parc cu verdea i fori
ACTIVITI PE DOMENII E&PERIENIALE
DOS . 'untem mici ecologiti. Ce facem(
DPM. Adunm re$iduuri mena"ere
- parcur# aplicati0C$!r#) al!r-ar!)#(rituriD
ADP. Ocrotirea vieii pe P!"t
- SEREARE HI CEAREA COL6ULUI TEMATIC-