Sunteți pe pagina 1din 25
DESENARE SI EDITARE SPATIUL 3D

DESENARE SI EDITARE

SPATIUL 3D

C9 – DESENARE SI EDITARE 3D

C9 – DESENARE SI EDITARE 3D

INTRODUCERE ÎN DESENAREA 3D

Programul AutoCAD utilizează trei metode de reprezentare grafică a obiectelor tridimensionale:

- modelarea wireframe (prin muchii)

- modelarea superficială (surface - prin suprafeţe)

- modelarea solidă

(prin muchii) - modelarea superficială (surface - prin suprafeţe) - modelarea solidă wireframe surface solid

wireframe

surface

solid

C9 – DESENARE SI EDITARE 3D

C9 – DESENARE SI EDITARE 3D

Modelarea solida metoda preferată în activitatea de proiectare

şi fabricare

utilizeaza Geometria Constructivă Solidă construieste un obiect prin combinarea booleeană a solidelor:

- adunarea (union),

- scăderea (subtract)

- intersecţia (intersect)

Solidele cu care operează aplicaţia AutoCAD se împart în:

- primitive pure (cub, cilindru, con, sferă, etc.),

- non-primitive, corpuri 3D generate prin extrudarea sau rotaţia profilurilor plane, şi

- superprimitive, corpuri care provin din combinarea primitivelor si non-primitivelor.

C9 – DESENARE SI EDITARE 3D

C9 – DESENARE SI EDITARE 3D

C9.1. DEFINIREA SISTEMULUI DE COORDONATE

SI EDITARE 3D C9.1. DEFINIREA SISTEMULUI DE COORDONATE Face View ZAxis X Y Command: ucs Current

Face

View

ZAxis

X

Y

Command: ucs Current ucs name: *NO NAME* Specify origin of UCS or [Face/NAmed/OBject/Previous/View/World/X/Y/Z/ZAxis]<World>:

Specify point on X-axis or <Accept>:

Specify point on the XY plane or <Accept>:

C9 – DESENARE SI EDITARE 3D

C9 – DESENARE SI EDITARE 3D

OPTIUNI 3D

C9 – DESENARE SI EDITARE 3D OPTIUNI 3D Face - suprapune planul XY peste o faţă

Face - suprapune planul XY peste o faţă a unui obiect tridimensional, selectată într-un punct interior sau pe o muchie.

Select face of solid object:

Enter an option [Next/Xflip/Yflip] <accept>:

Next - selectează o altă suprafaţă, adiacentă celei iniţial identificată de program; Xflip roteşte UCS-ul în jurul axei X, cu 180 ; Yflip roteşte UCS-ul în jurul axei Y, cu 180 .

View - plasează planul XY paralel cu ecranul, păstrând poziţia originii.

C9 – DESENARE SI EDITARE 3D

C9 – DESENARE SI EDITARE 3D

X/Y - roteşte sistemul în jurul axei X, respectiv Y, cu unghiul specificat.

Zaxis - defineşte un nou sistem prin precizarea originii şi a unui punct de pe semiaxa pozitivă Z

Specify new origin point or [Object] <0,0,0>:

Specify point on positive portion of Z-axis <current>:

Object orientează axa Z pe direcţia tangentei la obiectul selectat, în extremitatea cea mai apropiată de punctul de selecţie.

C9 – DESENARE SI EDITARE 3D

C9 – DESENARE SI EDITARE 3D

9.2. DESENAREA NON-PRIMITIVELOR

Non-primitivele sunt generate prin „înălţarea” sau rotaţia curbelor plane închise, utilizând parametri geometrici cunoscuţi (înălţime, unghi) sau curbe generatoare/directoare desenate în prealabil.

Aplicaţia AutoCAD dispune de următoarele comenzi de generare a non-primitivelor: EXTRUDE, LOFT, SWEEP şi REVOLVE.

C9 – DESENARE SI EDITARE 3D

C9 – DESENARE SI EDITARE 3D

EXTRUDAREA PROFILURILOR PLANE Comanda EXTRUDE

EDITARE 3D EXTRUDAREA PROFILURILOR PLANE Comanda EXTRUDE - Se apeleaza de la tastatur ă ( ext

- Se apeleaza de la tastatură (ext), din meniul Draw Modeling Extrude sau din bara mobilă cu instrumente Modeling:

 Extrude sau din bara mobilă cu instrumente Modeling: - Generează un solid, prin extrudarea unei

- Generează un solid, prin extrudarea unei forme geometrice plane închise. Atentie! Extrudarea elementelor grafice deschise conduce la generarea suprafeţelor 3D

C9 – DESENARE SI EDITARE 3D

C9 – DESENARE SI EDITARE 3D

Command: EXTRUDE Current wire frame density: ISOLINES=4 Select objects to extrude: (secvenţă repetitivă) Specify height of extrusion or [Direction/Path/Taper angle]:

Specify height of extrusion or [Direction/Path/Taper angle]: - Implicit, extrudarea obiectului selectat se realizează

- Implicit, extrudarea obiectului selectat se realizează pe o înălţime precizată ca mărime algebrică (±), după o direcţie paralelă cu axa Z.

se realizează pe o înălţime precizată ca mărime algebrică ( ± ), după o direcţie paralelă

C9 – DESENARE SI EDITARE 3D

C9 – DESENARE SI EDITARE 3D

Direction - extrudează după o direcţie şi o lungime precizate prin specificarea punctelor de extrem Specify start point of direction:

Specify end point of direction:

Path - extrudează de-a lungul unei căi Select extrusion path:

extrudeaz ă de - a lungul unei căi Select extrusion path: Observaţii: - C ăi de

Observaţii:

- Căi de extrudare: segmente de dreaptă, cercuri, elipse, arce de cerc şi de elipsă, polilinii şi curbe Spline 2D şi 3D, muchii ale solidelor şi suprafeţelor, elice;

- Calea de extrudare nu trebuie să fie coplanară cu obiectul de extrudat şi nu trebuie să prezinte raze mici de curbură;

extrudat şi nu trebuie să prezinte raze mici de curbură; !! Opţiunea Path impune ca obiectul

!! Opţiunea Path impune ca obiectul de extrudat se afle într-un plan perpendicular pe calea de extrudare!

C9 – DESENARE SI EDITARE 3D

C9 – DESENARE SI EDITARE 3D

Taper angle - extrudează sub un anumit unghi; Specify angle of taper for extrusion <0>:

Observaţie:

O valoare pozitivă a unghiului de extrudare va înălţa profilul în sensul micşorării secţiunii transversale; o valoare negativă a unghiului va conduce la mărirea suprafeţei secţiunii transversale a corpului generat.

la mărirea suprafeţei secţiunii transversale a corpului generat. angle of taper > 0 angle of taper

angle of taper > 0

angle of taper < 0

C9 – DESENARE SI EDITARE 3D

C9 – DESENARE SI EDITARE 3D

EXTRUDAREA COMPLEXĂ A OBIECTELOR PLANE

Comanda LOFT

3D EXTRUDAREA COMPLEXĂ A OBIECTELOR PLANE Comanda LOFT - Se apeleaza de la tastatur ă, din

- Se apeleaza de la tastatură, din meniul Draw Modeling Loft sau din bara mobilă cu instrumente Modeling:

 Loft sau din bara mobilă cu instrumente Modeling: - Permite extrudarea simultană între două sau

- Permite extrudarea simultană între două sau mai multe profiluri plane (crossing section curves), utilizând sau nu curbe directoare (guide curves); - Corpul 3D obţinut este solid sau suprafaţă, după cum curbele plane generatoare sunt închise, respectiv deschise.

C9 – DESENARE SI EDITARE 3D

C9 – DESENARE SI EDITARE 3D

Command: loft Select cross sections in lofting order: (secvenţă repetitivă) Enter an option [Guides/Path/Cross sections only] <Cross sections only>:

sections only] <Cross sections only>: - Implicit, comanda solicită selectarea

- Implicit, comanda solicită selectarea contururilor/suprafeţelor plane între care se realizează extrudarea şi specificarea modului de extrudare

Observaţii:

1. Opţiunea implicită se bazeaza pe o procedura proprie de asociere a vertexurilor suprafeţelor generatoare – nu întotdeauna se obţine forma dorită;

2. Secţiuni generatoare pot fi segmente de dreaptă, arce de cerc şi de elipsă, polilinii şi

curbe Spline 2D, cercuri, elipse, puncte (numai pentru secţiunile extreme), regiuni, solide, feţe ale solidelor;

3. Secţiunile generatoare ale unui solid trebuie fie toate mărginite de contururi închise,

după cum toate secţiunile directoare ale unei suprafeţe trebuie fie curbe deschise.

C9 – DESENARE SI EDITARE 3D

C9 – DESENARE SI EDITARE 3D
C9 – DESENARE SI EDITARE 3D Implicit - OK în caseta Loft Settings Optiunea Guides OPTIUNI

Implicit - OK în caseta Loft Settings

SI EDITARE 3D Implicit - OK în caseta Loft Settings Optiunea Guides OPTIUNI Guides - controlează

Optiunea Guides

OPTIUNI

Guides - controlează modul de extrudare (forma corpului) prin considerarea unor curbe directoare

Select guide curves: curba 1-1’ Select guide curves: curba 2-2’ Select guide curves: curba 3-3’ Select guide curves: curba 4-4’ Select guide curves:

C9 – DESENARE SI EDITARE 3D

C9 – DESENARE SI EDITARE 3D

Path - defineşte o singură curbă directoare care va influenţa extrudarea dintre secţiuni.

care va influenţa extrudarea dintre secţiuni . Observaţii : 1. Calea de extrudare poate fi segment

Observaţii:

1. Calea de extrudare poate fi segment de dreaptă, arc de cerc şi de elipsă, curbă Spline

şi polilinie 2D sau 3D;

C9 – DESENARE SI EDITARE 3D

C9 – DESENARE SI EDITARE 3D

Comanda SWEEP

C9 – DESENARE SI EDITARE 3D Comanda SWEEP - Se apeleaza de la tastatur ă, din

- Se apeleaza de la tastatură, din meniul Draw Modeling Sweep sau din bara mobilă cu instrumente Modeling:

 Sweep sau din bara mobilă cu instrumente Modeling: - Comanda SWEEP accelerează procesul de extrudare

- Comanda SWEEP accelerează procesul de extrudare prin manevrarea implicită a obiectului de extrudat, relativ la calea de extrudare, şi permite redimensionarea şi repoziţionarea continuă a acestuia în timpul procesului de generare a corpului 3D.

C9 – DESENARE SI EDITARE 3D

C9 – DESENARE SI EDITARE 3D
C9 – DESENARE SI EDITARE 3D Command: sweep ↵ Current wire frame density: ISOLINES=8 Select objects

Command: sweepCurrent wire frame density: ISOLINES=8 Select objects to sweep:

se selectează cercul Select objects to sweep:Select sweep path or [Alignment/Base point/Scale/Twist]: se selectează arcul de cerc

Observaţii:

1. Obiectul de extrudat poate fi desenat arbitrar, relativ la calea de extrudare – programul repoziţionează şi reorientează implicit obiectul, plasându-l în poziţia cerută de comanda clasică EXTRUDE; 2. Obiectele de extrudat pot fi segmente de dreaptă, arce de cerc şi de elipsă, polilinii şi curbe Spline 2D, cercuri, elipse, regiuni, feţe ale solidelor; 3. Căi de extrudare pot fi segmentele de dreaptă, cercurile, elipsele, arcele de cerc şi de elipsă, poliliniile şi curbele Spline 2D şi 3D, muchii ale solidelor şi suprafeţelor, elice.

C9 – DESENARE SI EDITARE 3D

C9 – DESENARE SI EDITARE 3D

OPTIUNI

C9 – DESENARE SI EDITARE 3D OPTIUNI Alignment – specific ă dacă obiectul de extrudat este

Alignment – specifică dacă obiectul de extrudat este aliniat în plan normal la direcţia tangentei la calea de extrudare, în punctul de start;

Base point specifică punctul de bază al obiectului de extrudat. Dacă punctul de bază nu se află pe suprafaţa obiectului, el va fi proiectat pe aceasta;

Scale scalează obiectul de extrudat, în mod uniform, de-a lungul căii de extrudare;

Twist răsuceşte obiectul de extrudat de-a lungul căii de extrudare, cu unghiul precizat.

C9 – DESENARE SI EDITARE 3D

C9 – DESENARE SI EDITARE 3D
C9 – DESENARE SI EDITARE 3D Optiunea Scale Optiunea Twist

Optiunea Scale

Optiunea Twist

C9 – DESENARE SI EDITARE 3D Optiunea Scale Optiunea Twist

C9 – DESENARE SI EDITARE 3D

C9 – DESENARE SI EDITARE 3D

ROTAŢIA PROFILURILOR PLANE

Comanda REVOLVE

SI EDITARE 3D ROTAŢIA PROFILURILOR PLANE Comanda REVOLVE - Se apeleaza de la tastatur ă, din

- Se apeleaza de la tastatură, din meniul Draw Modeling Revolve sau din bara mobilă cu instrumente Modeling:

 Revolve sau din bara mobilă cu instrumente Modeling: - Comanda REVOLVE generează solide tridimensionale prin

- Comanda REVOLVE generează solide tridimensionale prin rotaţia profilurilor plane, în jurul unei axe.

C9 – DESENARE SI EDITARE 3D

C9 – DESENARE SI EDITARE 3D

Command: revolveCurrent wire frame density: ISOLINES=10 Select objects to revolve: (secvenţă repetitivă) Specify axis start point or define axis by [Object/X/Y/Z] <Object>:

Specify angle of revolution or [STart angle] <360>:

Specify angle of revolution or [STart angle] <360>: - Object permite selectia axei ca obiect, de
Specify angle of revolution or [STart angle] <360>: - Object permite selectia axei ca obiect, de

- Object permite selectia axei ca obiect, de tip linie;

- X, Y, Z definesc axele sistemului de coordonate ca axe de rotaţie;

- STart angle – specifică decalarea rotaţiei faţă de planul obiectului.

C9 – DESENARE SI EDITARE 3D

C9 – DESENARE SI EDITARE 3D

9.3. COMPUNEREA SOLIDELOR

Aplicaţia AutoCAD realizează operaţii booleene între corpurile solide, operaţii de tip adunare, scădere, intersecţie. Comenzile dedicate sunt apelate din meniul Modify – opţiunea Solid Editing, din barele mobile cu instrumente Modeling/Solid Editing sau de la tastatură.

Solid Editing , din barele mobile cu instrumente Modeling/Solid Editing sau de la tastatură . intersect

intersect

union

subtract

C9 – DESENARE SI EDITARE 3D

C9 – DESENARE SI EDITARE 3D

Comanda UNION

C9 – DESENARE SI EDITARE 3D Comanda UNION - Compune, prin adunare, dou ă sau mai

- Compune, prin adunare, două sau mai multe solide.

Command: union Select objects: 1 found Select objects: 1 found, 2 total Select objects:

ă sau mai multe solide. Command: union Select objects: 1 found Select objects: 1 found, 2
ă sau mai multe solide. Command: union Select objects: 1 found Select objects: 1 found, 2

C9 – DESENARE SI EDITARE 3D

C9 – DESENARE SI EDITARE 3D

Comanda SUBTRACT

C9 – DESENARE SI EDITARE 3D Comanda SUBTRACT - Compune, prin sc ădere, două sau mai

- Compune, prin scădere, două sau mai multe solide

- Comanda solicită, la început, setul de obiecte din care se realizează scăderea (solids to subtract from…), după care solicită selectarea obiectelor de scăzut (solids to subtract…).

Command: subtract Select solids and regions to subtract from Select objects: 1 found Select objects:Select solids and regions to subtract Select objects: 1 found Select objects:

objects: 1 found Select objects: ↵ Select solids and regions to subtract Select objects: 1 found

C9 – DESENARE SI EDITARE 3D

C9 – DESENARE SI EDITARE 3D

Comanda INTERSECT

C9 – DESENARE SI EDITARE 3D Comanda INTERSECT – Realizeaz ă intersecţia dintre solide Command: intersect

Realizează intersecţia dintre solide

Command: intersect Select objects: 1 found Select objects: 1 found, 2 total Select objects:

dintre solide Command: intersect Select objects: 1 found Select objects: 1 found, 2 total Select objects:
dintre solide Command: intersect Select objects: 1 found Select objects: 1 found, 2 total Select objects: