Sunteți pe pagina 1din 25

DESENARE SI

EDITARE
SPATIUL 3D
Programul AutoCAD utilizeaz trei metode de reprezentare
grafic aobiectelor tridimensionale:
- modelarea wireframe (prin muchii)
- modelarea superficial (surface - prin suprafee)
- modelareasolid
INTRODUCERE N DESENAREA 3D
C9 DESENARE SI EDITARE 3D
wireframe surface solid
Modelarea solida metodapreferat nactivitateadeproiectare
i fabricare
utilizeazaGeometriaConstructiv Solid
construiesteunobiect princombinarea
booleean asolidelor:
- adunarea(union),
- scderea (subtract)
- intersecia (intersect)
Solidelecucareopereaz aplicaia AutoCADsempart n:
- primitive pure (cub, cilindru, con, sfer, etc.),
- non-primitive, corpuri 3Dgenerateprinextrudareasau
rotaia profilurilor plane, i
- superprimitive, corpuri careprovindincombinarea
primitivelor si non-primitivelor.
C9 DESENARE SI EDITARE 3D
Command: ucs
Current ucs name: *NO NAME*
Specify origin of UCS or
[Face/NAmed/OBject/Previous/View/World/X/Y/Z/ZAxis]<World>:
Specify point on X-axis or <Accept>:
Specify point on the XY plane or <Accept>:
C9.1. DEFINIREA SISTEMULUI DE COORDONATE
C9 DESENARE SI EDITARE 3D
Face View ZAxis X Y
OPTIUNI 3D
Face - suprapune planul XY peste o fa a unui obiect
tridimensional, selectat ntr-unpunct interior saupeomuchie.
Select face of solid object:
Enter an option [Next/Xflip/Yflip] <accept>:
Next - selecteaz o alt suprafa, adiacent celei iniial
identificat de program;
Xflip rotete UCS-ul n jurul axei X, cu 180 ;
Yflip rotete UCS-ul n jurul axei Y, cu 180 .
View - plaseaz planul XY paralel cu ecranul, pstrnd poziia
originii.
C9 DESENARE SI EDITARE 3D
X/Y - rotete sistemul n jurul axei X, respectiv Y, cu unghiul
specificat.
Zaxis - definete un nou sistemprin precizarea originii i a unui
punct depesemiaxapozitiv Z
Specify new origin point or [Object] <0,0,0>:
Specify point on positive portion of Z-axis <current>:
Object orienteaz axa Z pe direcia tangentei la obiectul
selectat, n extremitatea cea mai apropiat de punctul de selecie.
C9 DESENARE SI EDITARE 3D
Non-primitivelesunt generateprinnlarea saurotaia curbelor
plane nchise, utiliznd parametri geometrici cunoscui (nlime,
unghi) saucurbegeneratoare/directoaredesenatenprealabil.
Aplicaia AutoCAD dispune de urmtoarele comenzi de generare a
non-primitivelor: EXTRUDE,
LOFT,
SWEEP i
REVOLVE.
9.2. DESENAREA NON-PRIMITIVELOR
C9 DESENARE SI EDITARE 3D
Comanda EXTRUDE
- Seapeleazadelatastatur (ext), dinmeniul Draw Modeling
Extrudesaudinbaramobil cuinstrumenteModeling:
- Genereaz un solid, prin extrudarea unei forme geometrice plane
nchise.
Atentie! Extrudarea elementelor grafice deschise conduce la
generareasuprafeelor 3D
EXTRUDAREA PROFILURILOR PLANE
C9 DESENARE SI EDITARE 3D
Command: EXTRUDE
Current wire frame density: ISOLINES=4
Select objects to extrude: (secven repetitiv)
Specify height of extrusion or [Direction/Path/Taper angle]:
- Implicit, extrudarea obiectului selectat serealizeaz pe o nlime
precizat camrime algebric (), dup odirecie paralel cuaxaZ.
C9 DESENARE SI EDITARE 3D
Direction - extrudeaz dup odirecie i olungimeprecizateprin
specificareapunctelor deextrem
Specify start point of direction:
Specify end point of direction:
C9 DESENARE SI EDITARE 3D
Path - extrudeaz de-a lungul unei ci
Select extrusion path:
Observaii:
- Ci de extrudare: segmente de dreapt, cercuri, elipse, arce de cerc
i de elips, polilinii i curbe Spline 2D i 3D, muchii ale solidelor i
suprafeelor, elice;
- Calea de extrudare nu trebuie s fie coplanar cu obiectul de extrudat
i nu trebuie s prezinte raze mici de curbur;
!! Opiunea Path impunecaobiectul deextrudat s seaflentr-un plan perpendicular pe
caleadeextrudare!
Taper angle - extrudeaz sub un anumit unghi;
Specify angle of taper for extrusion <0>:
C9 DESENARE SI EDITARE 3D
Observaie:
O valoare pozitiv a unghiului de extrudare va nla profilul n sensul
micorrii seciunii transversale; o valoare negativ a unghiului va conduce la mrirea
suprafeei seciunii transversaleacorpului generat.
angle of taper >0 angle of taper <0
Comanda LOFT
- Seapeleazadelatastatur, din meniul Draw Modeling Loft
saudinbaramobil cuinstrumenteModeling:
- Permite extrudarea simultan ntre dou sau mai multe profiluri
plane (crossing section curves), utiliznd sau nu curbe directoare
(guidecurves);
- Corpul 3Dobinut estesolidsausuprafa, dup cumcurbeleplane
generatoaresunt nchise, respectivdeschise.
EXTRUDAREA COMPLEX A
OBIECTELOR PLANE
C9 DESENARE SI EDITARE 3D
Command: loft
Select cross sections in lofting order: (secven repetitiv)
Enter an option [Guides/Path/Cross sections only] <Cross sections
only>:
- Implicit, comandasolicit selectareacontururilor/suprafeelor plane
ntre care se realizeaz extrudarea i specificarea modului de
extrudare
Observaii:
1. Opiunea implicit se bazeaza pe o procedura proprie de asociere a vertexurilor
suprafeelor generatoare nuntotdeaunaseobine formadorit;
2. Seciuni generatoare pot fi segmente de dreapt, arce de cerc i de elips, polilinii i
curbeSpline2D, cercuri, elipse, puncte(numai pentru seciunile extreme), regiuni, solide,
fee alesolidelor;
3. Seciunile generatoarealeunui solid trebuies fietoatemrginite decontururi nchise,
dup cumtoateseciunile directoarealeunei suprafee trebuies fiecurbedeschise.
C9 DESENARE SI EDITARE 3D
C9 DESENARE SI EDITARE 3D
Guides - controleaz modul
deextrudare(formacorpului)
prin considerarea unor curbe
directoare
Select guide curves: curba 1-1
Select guide curves: curba 2-2
Select guide curves: curba 3-3
Select guide curves: curba 4-4
Select guide curves:
Implicit - OK n caseta Loft
Settings
Optiunea Guides
OPTIUNI
C9 DESENARE SI EDITARE 3D
Path - definete o singur curb directoare care va influena
extrudareadintreseciuni.
Observaii:
1. Caleadeextrudarepoatefi segment dedreapt, arc decerc i deelips, curb Spline
i polilinie2Dsau3D;
2. Caleadeextrudaretrebuies intersectezetoateseciunile generatoare.
Comanda SWEEP
- Se apeleaza de la tastatur, din meniul Draw Modeling
Sweepsaudinbaramobil cuinstrumenteModeling:
- Comanda SWEEP accelereaz procesul de extrudare prin
manevrarea implicit a obiectului de extrudat, relativ la calea de
extrudare, i permite redimensionarea i repoziionarea continu a
acestuiantimpul procesului degenerareacorpului 3D.
C9 DESENARE SI EDITARE 3D
Command: sweep
Current wire frame density: ISOLINES=8
Select objects to sweep:
se selecteaz cercul
Select objects to sweep:
Select sweep path or [Alignment/Base point/Scale/Twist]: se
selecteaz arcul de cerc
Observaii:
1. Obiectul de extrudat poate fi desenat arbitrar, relativ la calea de extrudare programul
repoziioneaz i reorienteaz implicit obiectul, plasndu-l n poziia cerut de comanda
clasic EXTRUDE;
2. Obiectele de extrudat pot fi segmente de dreapt, arce de cerc i de elips, polilinii i
curbe Spline 2D, cercuri, elipse, regiuni, fee ale solidelor;
3. Ci de extrudare pot fi segmentele de dreapt, cercurile, elipsele, arcele de cerc i de
elips, poliliniile i curbele Spline 2D i 3D, muchii ale solidelor i suprafeelor, elice.
C9 DESENARE SI EDITARE 3D
OPTIUNI
Alignment specific dac obiectul deextrudat estealiniat n plan
normal ladirecia tangentei lacaleadeextrudare, npunctul destart;
Base point specific punctul de baz al obiectului de extrudat.
Dac punctul de baz nu se afl pe suprafaa obiectului, el va fi
proiectatpeaceasta;
Scale scaleaz obiectul de extrudat, n mod uniform, de-a lungul
cii deextrudare;
Twist rsucete obiectul deextrudat de-alungul cii deextrudare,
cuunghiul precizat.
C9 DESENARE SI EDITARE 3D
C9 DESENARE SI EDITARE 3D
Optiunea Scale
Optiunea Twist
Comanda REVOLVE
- Se apeleaza de la tastatur, din meniul Draw Modeling
Revolvesaudinbaramobil cuinstrumenteModeling:
- Comanda REVOLVE genereaz solide tridimensionale prin
rotaia profilurilor plane, njurul unei axe.
ROTAIA PROFILURILOR PLANE
C9 DESENARE SI EDITARE 3D
Command: revolve
Current wire frame density: ISOLINES=10
Select objects to revolve: (secven repetitiv)
Specify axis start point or define axis by [Object/X/Y/Z] <Object>:
Specify angle of revolution or [STart angle] <360>:
C9 DESENARE SI EDITARE 3D
- Object permite selectia axei ca obiect, de tip linie;
- X, Y, Z definescaxelesistemului decoordonatecaaxederotaie;
- STart angle specific decalarea rotaiei fa de planul obiectului.
Aplicaia AutoCAD realizeaz operaii booleene ntre corpurile
solide, operaii de tip adunare, scdere, intersecie. Comenzile
dedicate sunt apelate din meniul Modify opiunea Solid Editing,
din barele mobile cu instrumente Modeling/Solid Editing sau de la
tastatur.
9.3. COMPUNEREA SOLIDELOR
C9 DESENARE SI EDITARE 3D
union intersect
subtract
Comanda UNION
- Compune, prin adunare, dou sau mai multe solide.
Command: union
Select objects: 1 found
Select objects: 1 found, 2 total
Select objects:
C9 DESENARE SI EDITARE 3D
Comanda SUBTRACT
- Compune, prinscdere, dou saumai multesolide
- Comandasolicit, lanceput, setul deobiectedincareserealizeaz
scderea (solids to subtract from), dup care solicit selectarea
obiectelor desczut (solids to subtract).
Command: subtract
Select solidsandregionstosubtract from..
Select objects: 1found
Select objects:
Select solidsandregionstosubtract ..
Select objects: 1found
Select objects:
C9 DESENARE SI EDITARE 3D
Comanda INTERSECT
Realizeaz intersecia dintre solide
Command: intersect
Select objects: 1 found
Select objects: 1 found, 2 total
Select objects:
C9 DESENARE SI EDITARE 3D