Sunteți pe pagina 1din 27

DESENARE SI

EDITARE
SPATIUL 3D
AplicatiaAutoCADrecunoate urmatoareletipuri deprimitive:
- corpuri prismatice:
paralelipipedul (box),
prismatriunghiular (wedge),
piramida(pyramid);
- corpuri derevolutie:
cilindrul (cylinder),
conul (cone),
sfera(sphere),
torul (torus);
- corpuri complexe:
solidul cusectiunepoligonala(polysolid),
spirala(helix)
C10.1. DESENAREA PRIMITIVELOR
C10 DESENARE SI EDITARE 3D
Prisma patrulater (paralelipipedul) poate fi construit prin
comandadedicat BOX, prinextrudareabazei (Rectang+Extrude)
saucapolisolid;
COMANDABOX
ComandaBOX seapeleaz:
- dinmeniul DrawModelingBox,
- delatastatura(box) sau
- dinbaracuinstrumenteModeling.
C10 DESENARE SI EDITARE 3D
PRISMA PATRULATERA
Command: BOX
Specifyfirst corner or [Center]:
Specifyother corner or [Cube/Length]:
Specifyheight or [2Point]:
OPTIUNI:
First corner uncolt al bazei prismei (x1, y1, z1);
Other corner coltul diagonal (x2, y2, z2) al:
- prismei (z2 z1);
- bazei prismei (z2=z1). Inacest caz, seva
solicitainaltimeaprismei;
Height inaltimeaprismei, precizatacavaloarealgebricasauprin
extremitatilesale(2Point);
C10 DESENARE SI EDITARE 3D
Length solicitadimensiuniledegabarit aleprismei:
- lungimea(length) msurat de-alungul axei X,
- limea (width) msurat de-alungul axei Y,
- nlimea (height) msurat de-alungul axei Z.
Observatie: La utilizarea optiunii Length, pentru a alinia laturile
prismei cuaxeledecoordonate, serecomandacamodul ORTHOsa
fieactiv.
Center centrul de
greutateal prismei;
Cube traseaza un cub,
prin precizarea marimii
laturii;
C10 DESENARE SI EDITARE 3D
Prisma triunghiulara (pana) poate fi construit prin comanda
dedicat WEDGE sauprinextrudareabazei (Pline+Extrude).
COMANDAWEDGE
ComandaWEDGE seapeleaz:
- dinmeniul DrawModelingWedge,
- delatastatura(we) sau
- dinbaracuinstrumenteModeling.
C10 DESENARE SI EDITARE 3D
PRISMA TRIUNGHIULARA
Command: WEDGE
Specifyfirst corner or [Center]:
Specifyother corner or [Cube/Length]:
Specifyheight or [2Point]:
Observaie:
Comandasederuleaz similar cucomandaBOX;
pana rezult prin retezarea unei prisme
patrulaterecuunplannclinat de-alungul axei X
pentru construcia corect a unei
prisme triunghiulare, este necesar definirea cu
atenie a orientrii axelor sistemului de
coordonate!
C10 DESENARE SI EDITARE 3D
Piramida regulata poate fi construit prin comanda dedicat
PYRAMID sauprinextrudareabazei (Polygon+Extrude)
COMANDAPYRAMID
ComandaPYRAMIDseapeleaz:
- dinmeniul DrawModelingPyramid,
- delatastatura(pyr) sau
- dinbaracuinstrumenteModeling.
C10 DESENARE SI EDITARE 3D
PIRAMIDA
Command: PYRAMID
4sides Circumscribed
Specifycenter point of baseor [Edge/Sides]:
Specifybaseradiusor [Inscribed]:
Specifyheight or [2Point/Axisendpoint/Topradius]:
OPTIUNI:
Implicit sesolicitacentrul bazei, razacercului inscrisinbazasi
inaltimeapiramidei;
Edge specificalaturabazei piramidei;
Sides specificanumarul defetelateralealepiramidei;
Inscribed definestebazapiramidei, princercul circumscrisbazei;
C10 DESENARE SI EDITARE 3D
2Point definesteinaltimeapiramidei prinlungimeasa;
Axis endpoint specificavarful piramidei. Prin definireainaltimii
casegment, bazapiramidei sevaroti injurul centrului, astfel incat
planul bazei sadevinaperpendicular peinaltime;
Top radius construiesteun trunchi depiramida, prin specificarea
razei bazei superioare.
C10 DESENARE SI EDITARE 3D
Axis Endpoint
Un cilindru drept, circular sau eliptic, cu baza n planul XY i
nlimea paralel cu axa Z, se traseaza prin comanda dedicat
CYLINDER; constructii de corpuri cilindrice se pot realiza prin
extrudarea bazei (Circle +Extrude), prin rotatia sectiunii axiale
(Rectang+Revolve) saucapolisolid;
COMANDACYLINDER
ComandaCYLINDER seapeleaz:
- dinmeniul DrawModelingCylinder,
- delatastatura(cyl) sau
- dinbaracuinstrumenteModeling.
C10 DESENARE SI EDITARE 3D
CILINDRUL
Command: CYLINDER
Specifycenter point of baseor [3P/2P/Ttr/Elliptical]:
Specifybaseradiusor [Diameter]:
Specifyheight or [2Point/Axisendpoint]:
OPTIUNI:
Implicit sesolicitacentrul bazei, razabazei si inaltimea
cilindrului;
3P/2P/Ttr specificamoduri deconstruireacercului bazei
(optiunilecomenzii Circle);
Elliptical construiesteuncilindruelipticdrept;
2Point/Axis endpoint definesc inaltimea cilindrului, prin
extremitatile unui segment sau prin precizarea centrului bazei
superioare, respectiv.
C10 DESENARE SI EDITARE 3D
Observaii:
1. Variabila de sistem ISOLINES controleaz numrul de
generatoarepesuprafaa unui obiect (ISOLINES=0.2047).
2. Variabila de sistem FACETRES ajusteaz netezimea cu care
sunt afiate corpurile cilindro-conice (FACETRES =0.01.10).
C10 DESENARE SI EDITARE 3D
Isolines =4
Isolines =10
Uncondrept, circular saueliptic, cubazan
planul XY i nlimea paralel cu axa Z, se
traseaza prin comanda dedicat CONE, prin
extrudarea bazei (Circle +Extrude) sau prin
rotatiasectiunii axiale(Pline+Revolve);
C10 DESENARE SI EDITARE 3D
CONUL
COMANDACONE
ComandaCONE seapeleaz:
- dinmeniul DrawModelingCone,
- delatastatura(cone) sau
- dinbaracuinstrumenteModeling.
Command: cone
Specifycenter point of baseor [3P/2P/Ttr/Elliptical]:
Specifybaseradiusor [Diameter]:
Specifyheight or [2Point/Axisendpoint/Topradius]
OPTIUNI:
Implicit sesolicitacentrul, razabazei si inaltimeaconului;
3P/2P/Ttr specificamoduri deconstruireacercului bazei;
Elliptical construiesteunconelipticdrept;
2Point/Axisendpoint definescinaltimeacilindrului;
Topradius construiesteuntrunchi decon, pentrucaresesolicita
razabazei superioare.
C10 DESENARE SI EDITARE 3D
COMANDASPHERE
Seapeleaz:
- dinmeniul DrawModelingSphere,
- delatastatura(sphere) sau
- dinbaracuinstrumenteModeling.
C10 DESENARE SI EDITARE 3D
SFERA
Command: sphere
Specifycenter point or [3P/2P/Ttr]:
Specifyradiusor [Diameter]:
OPTIUNI:
Implicit sesolicitacentrul si razasferei;
3P/2P/Ttr specificamoduri deconstruireasferei caretreceprin
3punctenecoplanare, 2puncte(centrul sferei vaavea
cotaprimului punct specificat), respectivvafi
tangentalaaltedouasolide;
Diameter specificadiametrul sferei.
C10 DESENARE SI EDITARE 3D
ComandadedicataTORUStraseazauntor cuplanul ecuatorial in
planul XY al UCS-ului curent;
Elementedefinitorii:
circumference
tube
COMANDATORUS
ComandaTORUSseapeleaz:
- dinmeniul DrawModelingTorus,
- delatastatura(tor) sau
- dinbaracuinstrumenteModeling.
C10 DESENARE SI EDITARE 3D
TORUL
Command: torus
Specifycenter point or [3P/2P/Ttr]:
Specifyradiusor [Diameter]:
Specifytuberadiusor [2Point/Diameter]:
OPTIUNI:
Implicit sesolicitacentrul si razasectiunii ecuatoriale
(circumferinta), respectivrazasectiunii tubului;
3P/2P/Ttr specificamoduri deconstruire/evaluarea
circumferintei
2Point/Diameter definescsectiuneatubului.
C10 DESENARE SI EDITARE 3D
COMANDAPOLYSOLID
ComandaPOLYSOLIDseapeleaz:
- dinmeniul DrawModelingPolysolid,
- delatastaturasau
- dinbaracuinstrumenteModeling.
C10 DESENARE SI EDITARE 3D
POLISOLIDUL
Este un solid cu grosime si inaltime
constante; curba directoare este un
obiect detipLine, Arc, CirclesauPline
OPTIUNI:
Object converteste un obiect de tip linie, arc de cerc, cerc,
polilinieintr-unsolid;
Height/Width specificainaltimea, respectivgrosimeasolidului;
J ustify aliniaza sectiunea solidului in raport cu profilul plan
definitoriu;
start point/next point/Arc. definesc profilul director al
solidului.
C10 DESENARE SI EDITARE 3D
Command: Polysolid
Height =4.0000, Width =0.2500, J ustification =Center
Specify start point or [Object/Height/Width/J ustify] <Object>:
Specify next point or [Arc/Undo]:
COMANDAHELIX
Traseazaospirala2Dsau
3D(cilindricasauconica);
ComandaHELIX seapeleaz:
- dinmeniul DrawModelingHelix,
- delatastaturasau
- dinbaracuinstrumenteModeling;
C10 DESENARE SI EDITARE 3D
SPIRALA
Command: Helix
Number of turns=3.0000 Twist=CCW
Specifycenter point of base:
Specifybaseradiusor [Diameter] <1.0000>:
Specifytopradiusor [Diameter] <30.0000>:
Specifyhelixheight or [Axisendpoint/Turns/turnHeight/tWist]:
OPTIUNI:
Implicit se solicita centrul bazei inferioare, razele bazelor si
inaltimea spiralei. Daca inaltimea spiralei este 0, se obtine o
spiralaplana.
Turns specificanumarul despire;
turnHeight specificapasul spiralei;
tWist specificasensul deinfasurareaelicei.
C10 DESENARE SI EDITARE 3D
C10.2. EDITAREA MUCHIILOR
C10 DESENARE SI EDITARE 3D
Comenzile de editare plan FILLET i CHAMFER pot fi
aplicate obiectelor tridimensionale. La selectarea muchiei unui
solid3D, comenzileafieaz osecven dedialogparticular:
COMANDAFILLET
Command: FILLET
Current settings: Mode=TRIM, Radius=0.0000
Select first object or [Undo/Polyline/Radius/Trim/Multiple]:
Enter fillet radius<..>:
Select anedgeor [Chain/Radius]:
OPTIUNI:
Select an edge permite selectarea individual a muchiei ceva fi
racordat;
Chain permite racordarea tuturor muchiilor interconectate,
selectatesuccesiv.
C10 DESENARE SI EDITARE 3D
C10 DESENARE SI EDITARE 3D
COMANDACHAMFER
Command: CHAMFER
(TRIM mode) Current chamfer Dist1=0.0000, Dist2=0.0000
Select first lineor [Undo/Polyline/Distance/Angle/Trim/
mEthod/Multiple]: selectie muchie
Basesurfaceselection...
Enter surfaceselectionoption[Next/OK (current)] <OK>:
Specifybasesurfacechamfer distance: 3
Specifyother surfacechamfer distance<3.0000>:
Select anedgeor [Loop]:
C10 DESENARE SI EDITARE 3D
Base surface suprafata fata de care se defineste tesirea;
Next selecteaza cealalta suprafata adiacenta muchiei selectate;
Loop permite tesirea tuturor muchiilor succesive ale suprafetei de
baza