Sunteți pe pagina 1din 3

8/15/2014

Electrician autorizat - cum sa devii electrician autorizat

Electrician»Sfaturi»Sfaturipentruelectricieni»Cumdeviielectricianautorizat Cumdeviielectricianautorizat

PaulRBUCURESTI Execut instalatiielectrice de iluminaat siprize siinstalatiide alarmare la efractie,incendiu,interfonie ,videointerfonie,camere video,cabluTV.

PaulDBUCURESTI Unelectriciancuexperienta cunoaste siexplica beneficiaruluitoate solutiile viabile pentrurepararea , modificarea oriinfiintarea oricaruicircuit sauproiect electric . Vezitotielectricieniidinorasultau

Pentrua putea desfasura legalmunca de electricianinRomania, autorizarea de catre Autoritatea Nationala de Reglementare indomeniulEnergieieste absolut necesara. Afla cumpotideveniunelectricianautorizat ANRE. Cuprins

Cursul, esentialpentruexamenulde autorizare Indiferent de pregatirea profesionala, daca estila prima autorizare, veifiobligat sa facidovada unuicurs organizat de una dinsocietatile avizate de ANRE, inainte de inscrierea la examenulde autorizate. Cursurile pot avea unpret intre 400­700 lei. Unde potiface uncurs avizat de ANRE Cursurile pentruelectricieninecesare pentrua deveniunelectricianautorizat ANREsunt organizate de institutiide invatamant superior, dar side societaticomerciale autorizate. Universitatile tehnice sipolitehnice dinmarile orase ofera cursuriavizate. Intotal, 11 institutiide invatamant superior si20 de societaticomerciale itiofera posibilitatea de a urma uncurs pentrua devenielectricianautorizat ANRE, iar lista completa a societatilor avizate poate figasita pe site­ulanre.ro. Tematica pentruexamen Infunctie de gradul(I, II, III, IV) side tipul(A, B, A+B) pe care vreisa­lobtiica electricianautorizat, tematica examenuluiinclude cunostinte de electrotehnica, legislatia dindomeniusinormele tehnice, ce pot figasite descarcate de pe site­ulanre.ro. Documentele necesare pentruinscrierea la examenulde autorizare

8/15/2014

Electrician autorizat - cum sa devii electrician autorizat

a) Cererea de autorizare insotita de documentele InformatiiProfesionale, Detaliile privind lucrarile realizate siPagina

de informatiianexate cereriide autorizare, intocmite conformAnexei1 punctele A, B, C siD, la prezentul Regulament;

b) Copie a actuluide identitate;

c) Copiiale certificatelor saudiplomelor care atesta calificarea profesionala,

d) Document care atesta recunoasterea certificatelor saudiplomelor de calificare profesionala pe teritoriul

Romaniei, emis inconformitate cuprevederile legale pentrupersoanele fizice straine;

e) Copia integrala a carnetuluide munca, care sa ateste experienta profesionala indomeniulincare se solicita

autorizarea, acolo unde este cazul;

f) Document care atesta absolvirea unuicurs de pregatire teoretica inconformitate cuobligatia precizata la Art. 17) siArt. 63) dinRegulament;

g) Copia chitanteide achitare a tarifuluipentruautorizare.

Unde potisustine examenulde autorizare ANRE

Autoritatea Nationala de Reglementare indomeniulEnergieiorganizeaza examene de autorizare de doua oripe an, insesiunea de primavara sitoamna. Insesiunea de toamna 2011, organizata inoctombrie/noiembrie, examenele vor fiorganizate de Universitatea Politehnica dinBucuresti, Facultatea de ConstructiisiUniversitatea Politehnica din Timisoara, Facultatea de Constructii. Autorizarea electricienilor

Autorizarea electricienilor este obligatorie prinlege pentrua putea proiecta, executa, verifica siexploata instalatii electrice dinsistemulelectroenergetic, iar titlulde electricianautorizat ofera potentialilor clientimaimulta incredere in capacitatile tale. Estielectricianautorizat? Inscrie­te pe www.cautelectrician.ro pentrua aparea inlista de electricienidinorasultausi a­tigasiclienti:ElectricianBucurestiI ElectricianCluj I ElectricianConstanta I ElectricianIasiI Electrician Timisoara

 
 

BUCURESTI Cauta electrician Estielectrician? Cauta anunturiangajare in:

BUCURESTI

BUCURESTI

Linkurirecomandate: