Sunteți pe pagina 1din 14

Varza chinezească

Varza chinezească (Brassica Perkinensis) este o altă varie- tate interesantă care are ca parte comestibilă căpăţâna sau rozeta de frunze. din ca- re se pregătesc diferite pre- parate culinare sau salate. apreciate de consumatori pentru gustul plăcut. uşor picant pe care îl au.

Zona de origine este con- siderată Asia Orientală. un- de se consumă mult şi se

cultivă pe suprafeţe Însem-

nate.

mai ales În China.

Japonia şi În alte ţări Înveci-

nate. Pe suprafeţe mai re-

duse se cultivă În partea de vest a Europei şi În America. in ţara noastră este puţin cu- noscută. Se cultivă În unele zone din Transilvania şi În su- dul ţării.

Varza chinezească supor- tă valori scăzute ale tempe- raturii de până la minus 6 -

8° C. Temperaturile ridicate, asociate cu lipsa apei În sol,

favorizează apariţia tulpini lor florale În detrimentul formă- rii căpăţânilor. Faţă de umi-

ditate are cerinţe mari şi nu

suportă excesul sau carenţa

de apă În sol. Este o legumă

uşor de cultivat. mai ales da-

torită perioadei scurte de ve-

getaţie şi cerinţelor reduse faţă de factorii de mediu.

Cultura se Înfiinţează prin

semănat direa la locul dinain- te stabilit.

Perioada optimă de plan-

tare este după 15 martie.

80

Imaginile alăturate vă vor aju-

ta să vă hotărâţi dacă doriţi

ca În sortimentul de legume din grădina dumneavoastră să se afle. ă/ături de alte plan- te, şi varza chinezească.

Rodica FUDULU

se îmbibă bine cu apă şi chiar cu soluţii nu- tritive pentru ca plantele să reziste cât mai

mult. Speciile de flori folosite sunt: trandafirii. crizantemele şi strelitzia. în nuanţe de gal- ben şi portocaliu. Aşa cum obseNaţi. aran- jamentul este unifaţetat şi poate fi amplasat într-un colţ al camerei. Despre modul de aranjare a florilor se poate spune. ca o regulă. că florile mai voluminoase sau frun- zele mai înalte se pun în partea din spate a aranjamentului. iar cele mici se pun in faţă.

Ca şi suport

de verdeaţă s-au folosit ramuri

de eucalipt. ferigă olandeză. belgras şi im- punătoarele frunze de strelitzia. Îmbinarea culorilor; ca şi îmbinarea spe- ciilor de plante care se folosesc. reprezintă o chestiune vitală pentru reuşita unui aran- jament. Întotdeauna un aranjament. ca orice lucru făcut manual. capătă amprenta celui ce l-a realizat şi transmite anumite in- formaţii despre acesta şi. in primul rând. despre bunul său gust. Deci. oricare dintre aranjamentele f10rale

poartă o mică parte din omul

Sună interesant. nu-i aşa? Fiţi atenţi la mesajul pe care îl puteţi transmite cu aju- torul anumitor flori sau asocieri de flori! Oricum. vă putem spune că doamna Elena Tudor; cea care a realizat acest ara~ament. a făcut-o cu o uşurinţă uluitoare şi cu mult

care l-a creat.

bun gust.

Rodica FUDULU

Articolul a fost realizat

cu ajutorul Florăriei AMA

Str. Mihai Vodă nr. 1 5,

Bucureşti

arta florală la indemâna dumneavoastră

Rodica

FUDULU

În imaginile alăturate vă prezentăm gradual realizarea unui aranjament floral de di- mensiuni mai mari. Acesta poate fi amplasat într-un Ii- ving luminos, Înt-un hol spa- ţios sau oriunde credeţi că vă permite spaţiul. Oricum, e bine de ştiut că aranjamentul de dimensiuni mari nu se amplasează în încăperi mici şi întunecoase, pentru că efec- tul este mult minima/izat.

În orice casă prezenţa unui aranjament floral este

foarte tonică. Prin simpla amplasare intr-un colţ

al camerei, atmosfera se schimbă brusc, devenind

intimă şi relaxantă. Veţi observa că prezenţa fi-

zică a plantelor sau a florilor intr-o incăpere vă va

schimba starea de spirit, in bine, desigur.

~

Pentru efectuarea acestui aranjament s-a folosit un vas de sticlă pe suport de fier forjat. Pentru fixarea florilor în vas, dar şi pentru a rezista mai mult, s-a folosit un bu- rete special numit "burete vegetal". Acesta

gălbenelele · copiii soarelui

Deşi sunt mai cunoscute pentru calităţile lor terapeutice decât pentru cele estetice,

gălbene/e/e (Calendula Offi- cinalis) pot fi o adevărată În- cântare pentru imaginea ori-

cărei grădini. Calendula este o plantă rustică şi foarte puţin

pretenţioasă la condiţiile de

mediu. Este originară din Euro- pa de Sud şi Africa de Nord şi

are talie mică (20 - 40 cm). Este

caracterizată de o pubescenţă

glandulară, cu lăstari şi frunze

cărnoase ce emană un miros

specific. Creşte şi Înfloreşte bine la temperaturi mai scăzute, speci-

fice anotimpurilor de primăva-

ră şi toamnă. Se poate cultiva

pe orice tip de sol, dar are ne-

voie de locuri luminoase şi

bine aerisite. Suportă chiar şi o

salinitate crescută a solului şi preferă un pH uşor acid. Dacă doriţi gălbenele vese- le şi frumoase În grădina dum- neavoastră, primăvara devre- me, semănaţi-/e direct În teren, la 20 - 30 cm distanţă, punând câte două seminţe Într-un loc. După răsărire se Iasă o singură plantă În acel loc, iar cu cele

smulse se completează eventu- alele goluri apărute. Se pot se- măna Încă din toamnă, semin- ţele rezistând la frig dacă sunt

protejate cu pământ sau mul- cite, planta autosemănându-se

de la an la an. Dacă le semănăm din iar-

nă, Înflorirea plantelor va avea loc mult mai devreme În anul

următor. Gălbenelele se pot cultiva şi prin răsad produs În răsadniţă, În solar. uşor Încălzit

sau chiar rece. Este foarte im-

portant să nu se Întârzie cu

plantarea răsadului În grădină,

pentru ca plantele să prindă din răcoarea primăverii, În ve-

derea unei mai bune creşteri şi

Înfloriri. inflorirea Începe spre sfârşi-

tul primăverii şi durează până toamna târziu. Florile sunt ti-

pice,

nale. Culorile cel mai des Întâl-

nite sunt galben şi portocaliu,

aşezate În capitule termi-

toamna şi primăvara, când temperatura este scăzută iar umiditatea ridicată. Calendula Officinalis este o plantă care se potriveşte foarte bine În grădi- nile rustice, uşor sălbatice, În care nu se pune accentul pe ri- gurozitatea excesivăa modului de amenajare. Datorită duratei mari de păstrare a florilor tăiate, Calendula este din ce În ce mai apreciată şi mai des

Întâlnită În casele noastre, având o expresivitate şi o colo-

ristică foarte plăcută.

Recoltarea florilor ce vor fi

folosite În scop terapeutic

(pentru ceaiuri) se face prin

rupere sau tăiere la deschide- rea completă a inflorescenţei.

Gălbenelele pot fi Într-ade-

văr numite "copiii soarelui"; cu

florile lor aurii, tonice, dau ori-

cărei grădini un farmec aparte.

Rodica FUDULU

În tonuri intense, În special

77

----

-

--~

---

-- ----

_-- -----

-- ------

-~

Abonati-vă la

,

cotidianul national

INDEPENDENT

Director HORIA ALEXANDRESCU

Un Rriei"eil fO creilincios

La cererea cititorilor:

'evi le fac zgomot?

Tot felul de zgomote, mai mult sau mai puţin dubioase, puternice

sau alarmante, apar in funcţionarea instalaţiilor de incălzire sau sa-

nitare casnice. De ce apar aceste zgomote? Cum reacţionăm? De

multe ori aceste zgomote ne inspăimăntă, dar fiecare are o

explicaţie logică.

Cauzele pot fi spărturile in ţevi, dopurile de aer formate in interiorul ţevilor sau creşte- rea presiunii apei in ţevi peste valorile limită impuse. Fixarea ţevilor cu ajutorul unor bră- ţări de tip "colier", care se in- castrează in perete, reprezintă soluţia cea mai simplă. Se practică o spărtură in perete, nu foarte mare, in care se introduce capătul brăţării de fixare, care in prealabil a fost montată de jur-impreju- rul ţevii. Capătul introdus in perete se fixează cu ciment, finisându-se apoi peretele in acea zonă cu aceeaşi vop- sea sau acelaşi tip de var; aşa cum aţi folosit şi pentru

74

ceilalţi pereţi, până când pe- retele arată ca şi inainte de a incepe lucrarea. Puteţi utiliza brăţări speciale care se pot fixa pe perete cu ajutorul unor simple dib/uri. Această soluţie se pretează in cazul ţevilor care trebuie fixate pe pereţii din rigips. Când ţevile sunt montate in canale speciale, in interio- rul pereţilor; podelelor sau tavanelor este de preferat să apelaţi la un specialist. Ţevile se fixează de perete după metoda descrisă mai sus, astfel incât la fiecare 180 - 240 cm să existe un punct de sprijin şi prindere pentru ţevile montate ori-

zontal şi la 240 - 300 cm pentru cele care au traseu vertical. Odată respectate aceste sfaturi, in mod nor- mal nu ar trebui să mai aveţi probleme cu zgomotele sau eventualele vibraţii. Dar atunci când deschideţi un robinet de admisie a apei in ţevi pe traseu sau unul de utilizare a apei la baie, bucătărie etc. se aud zgomote "metalice", asemănătoare unor lovituri in ţeavă, va fi nevoie să adăugaţi mai multe brăţări de fixare: indesind prinderile de-a lungul traseului ţevii. Dacă zgomotele persistă, este necesar să realizaţi prin- derea ţevilor prin strângerea unui manşon de cauciuc intre ţeavă şi brăţară. in cazul ţevilor confecţionate din materiale plastice, trebu- ie neapărat să lăsaţi un spa- ţiu de dilatare atunci când străngeţi brăţara pe ţeavă. Când folosiţi ţevi de cupru in instalaţie, să nu utilizaţi ni- ciodată brăţări de strângere din tablă ga/vanizată!

ing. Adrian BUTNARU

r

~ ?~

.

/ V1/l}J. · ·

:''/70'IT/O'ff ~ - /

/l/lA/l_I/l/l

tapete speciale

Tapetul Acoustic in viaţa de zi cu zi, există multe situaţii În care simţim că ambianţa ar trebui să fie mai liniştită şi mai calmă. Sunt multe Încăperi În care simţim nevoia de relaxare şi de mai multă linişte, Însă, În Încerca- rea de a face posibil acest lucru, ritmul de lucru tot mai accelerat şi stresul tot mai mare constituie adevărate obstacole. in acest sens, firma Mago oferă o soluţie deosebi- tă: tapetul ACOUSTICcare are proprietatea de a izola fonic.

tapet de calitate superioară,

sinteză, un material spongios cutat ce conţine fibre de sticlă şi care prezintă aceleaşi cali- tăţi superioare ca şi alte mate- riale din fibre de sticlă, la care s-a adăugat şi proprietatea de a izola fonic. Cu ajutrul aces- tui produs decoratorii şi arhi- tecţii pot crea cu uşurinţă o atmosferă agreabilă În orice mediu. Tapetul ACOUSTIC este disponibil Într-o gamă de mostre ce satisfac diferite gus- turi şi exigenţe. ACOUSTIC re- prezintă o gamă de tapeturi destinate izolării fonice a pe-

rante).

siuni: lungimea 12,5 m, lăţi-

reducând costurile pe metru

trecut de aceea trebuie să Îndeplinească noi standarde. Pereţii trebuie să reziste la contactul direct cu apa, iar penetrarea umidităţii trebuie stopată. Nu toate băile sunt rezistente la apă datorită mo- dificărilor produse În timp. După Înlăturarea dulăpioare- lor sau altor obiecte, orificii neacoperite permit Înfiltrarea

Cu noul produs ACOUSTIC, proprietăţile acustice pot fi Îmbunătăţite cu uşurinţă,

reţilor şi a plafoanelor şi cores- punde noilor reglementări privind izolarea fonică (de ex.

apei, atrăgând astfel reclama- ţiile vecinilor. Este disponibil În două sortimente 6164 wet

constribuind astfel la crearea

Izolarea fonică a coridoarelor,

şi 6297

wet şi se livrează În

unei atmosfere calme şi plă- cute, În majoritatea Încăperilor. Tapetul ACOUSTIC repre-

scărilor, sălilor de teatru, cine- matografe, discoteci şi restau- .

ACOUSTIC se livrează În

role cu lungimea de 50 m şi lăţimea de I m. AVANTAJE:

zintă rezultatul unei cercetări intense pentru a obţine un

role, cu următoarele dimen-

Iasă pereţii să respire, lucru benefic pentru rT)enţinerea calităţii În timp:

dar care să poată fi

aplicat la

mea I m, grosimea 3 mm.

se poate schimba culoarea

se pot face diverse picturi:

fel de uşor ca orice alt tapet. ACOUSTIC este un produs de

Se livrează prevospsit În alb, fiind necesară doar apli-

după o anumită perioadă:

carea unui strat de vopsea. Este un izolant fonic rentabil,

pătrat cu până la 50% faţă de

permite o mai uşoară Întreţi- nere (nu se crapă, sparge, se curăţă doar cu apă caldă şi puţin săpun sau detergent):

metoda tradiţională. Standard de inflamabilitate

reducerea cu până la 35%/mp a costurilor pen-

P.\l.SNPENo 882 1-99.

tru finisaje.

Tapetul pentru baie

in ziua de astăzi băile sunt mai frecvent utilizate decât În

Informaţii furnizate

de firma

MAGO SRL

zugrăveală decorativă

Dacă doriţi o schimbare spectaculoasă a zugrăvelii

o puteţi face repede, u~or ~i ieftin. Fie că sunteţi

proprietari, fie chiria~i sau studenţi, atmosfera in- teriorului unde locuiţi va fi cu siguranţă Înviorată

de zugrăveala decorativă pe care v-a propunem.

Pentru a realiza zugră- vea la decorativă propusă, aveţi nevoie de un burete natural şi cca. 200 - 300 mi de vopsea lavabilă. Vă reco-

mandăm acest tip de zugră-

veală În camera copiilor,

În

camera de zi sau chiar

În

bucătărie sau baie. Trebuie să aveţi În vedere faptul că e de ajuns să decoraţi un sin-

gur perete sau o mică zonă care ies cu preponderenţă În evidenţă. În nici un caz nu

sfătuim să aplicaţi acest tip de decorare pe toţi pereţii dintr-o Încăpere pen-

tru că veţi avea senzaţia unui

spaţiu Încărcat. Înghesuit.

Iată cum trebuie

să procedaţi:

1 Înmuiaţi o pensulă Iată

in vopseaua colorată.

Apoi Încărcaţi cu vopsea bu-

retele natural. Nu inmuiaţi

niciodată buretele direct in vopsea pentru că riscaţi să-I

umpleţi cu prea multă vop-

2 Începeţi decorarea din centrul peretelui şi sta-

biliţi după dorinţe cât de des

să fie modelul amprentat suprafaţa peretelui.

3 Decorarea o faceti ul- terior În jurul zonei cu

care aţi Început, ea având

un rol de ghidare către liniile perimetrale ale peretelui.

4 Trebuie să acodati o atenţie sporită zonelor

de interferenţă ale suprafe-

ţei peretelui cu tavanul pen-

tru a nu-I murdări. la fel şi În

partea inferioară, la intâlni-

rea cu pardoseala. Pentru faza finală, respectiv decorarea la

nivel superior, este mai co-

mod dacă aveţi o scară.

pe

Adela PÂRvu

Timp de execuţie:

max. 1 oră

Cantitate vopsea pentru un perete:

200 - 300 mi

Idei

pentru line

sea, iar retuşurile nu mai pot

Burete natural

fi făcute!

(Cibicolor) preţ:

300.000 - 600.000 lei

71

Idei

pentru tine

70

fereastra

Fereastra este pentru o casă ceea ce ochiul este pentru suflet:

poarta dintre microuniversul interior şi lumea exterioară

---;

Tratarea ferestrei - ca ele-

ment integrat amenajării lo-

cuinţei - are o importanţă

specială În crearea atmosfe-

rei generale. Din păcate, de

prea multe ori fereastra este

tratată utilitar. strict ca un

gol prin care trebuie să trea-

că (sau nu) lumina. De

te ori Întălnim ferestre lipsite

de individualitate, reci, care

etalează banalele jaluzele

verticale sau orizontale.

Zona ferestrei poate fi tra-

tată cu Îndrăzneală, dându-i o

personalitate puternică, astfel

Încât să atragă atenţia ca

element dominant. sau,

poate fi integrată subtil În

ambianţa camerei, punând În

evidenţă astfel un mobilier

deosebit sau o tratare specială

a pereţilor. Fereastra trebuie

privită ca o parte integrantă a

decorului şi nu ca un element

izolat. Ea poate fi "Îmbrăcată"

astfel Încât să schimbe

complet lumina, culoarea şi

textura Într-o cameră. Unele

ferestre atrag privirea, te

cheamă să admiri un peisaj

Încântător de dincolo de ele,

altele, dimpotrivă.

Soluţiile de tratare a fe-

restrei sunt atât de multe, În-

cât te poţi simţi copleşit de

mul-

diversitatea lor. De la storuri,

perdele şi draperii, cu acce-

soriile lor. Ia panouri shoji

japoneze, rulouri din pai sau

bambus; de la materiale

uşoare, diafane, (voalul, pla-

sa, hârtia), care filtrează uşor

lumina, până la materiale

compacte care o obturează

parţial sau total.

O fereastră Îmbrăcată cu o

perdea corect aleasă poate

aduce lumină În casă chiar şi

În cele mai mohorâte zile.

Poate s-o coloreze, să Îi dea

textură, consistenţă şi căldură;

de aceea este de dorit sfatul

unui specialist pentru a evita

greşeli costisitoare.

O fereastră atent tratată

dă viaţă unei locuinţe. Fie că

sunt folosite materiale deli-

cate, În culori neutre sau

pline, cu o prezenţă puterni-

că, având textură şi/sau cu-

loare specială, fie că bene-

ficiază de o tratare bogată

sau aerisită, preţioasă sau

rustică, o fereastră bine ame-

,

najată poate transforma ba-

nalul În extraordinar, ori

poate accentua senzaţia de

simplitate şi echilibru.

arh. Ana-Maria

ŞTEFĂNESCU

PACHEfUL COMPLEf

DE INFORMATII

DIN DOMENIUL

CONSfRUCfllLOR

;"fo~

,

CATALOGUL ARMELOR DIN OOMENIUL CONSTRUCŢIILOR

30.000 eX./an in fonnat M, distribuţie gratuită la nivel naţional

peste 2500

de firme ce.ţi oferă produsele şi serviciile

;"fo~

CD.UL FIRMELOR DIN DOMENIUL CONSTRUCŢIILOR

50.000 de cd.uri/an distribuite gratuit la nivel naţional

SERVICIU GRATUIT oferit clienţilor catalogului

;"fo~

BAZA DE DATE

A FIRMELOR DIN DOMENIUL CONSTRUCŢIILOR

100.000 de vizitatori/an pe site-ul www.infoconstruct.ro WEB ŞI MAlL GRATUIT oferit clienţilor catalogului ;"fo~
100.000
de vizitatori/an pe site-ul www.infoconstruct.ro
WEB ŞI MAlL GRATUIT oferit clienţilor catalogului
;"fo~
SERVICII COMPLETE DE PUBLICITATE ŞI
PRODUCŢIE MATERIALE PROMOŢIONALE
Jltfnfo~
CLUB AL FIRMELOR DIN DOMENIUL CONSTRUCTIILOR
CE OFERĂ DISCOUNTURI PENTRU .
PRODUSELEI SERVICIILE PROPRII
www.infoconstruct.ro
Bucureşti, Sector 1, Bd. N. Titulescu 143, Tel.lFax: 021223 25 21
E.mai!:office@infoconstruct.ro

Idei

pentru line

De cele mai multe ori, us- carea rufelor spălate se face În balcon. Pentru ca acest lucru să fie posibil este ne- voie de un sistem de Întin- dere a rufelor pe sârme dis- puse paralel cu linia geamu- lui. Această metodă face ca aspectul faţadelor blocurilor să fie inestetic. De aceea este recomadată uscarea lenjeriei pe suporţi rabatabili cu baza pe pardoseală.

68

Dacă

oraşe ale ţării, cum ar fi ora-

şul Târgu Mureş, ar trebui să

acordaţi

modului de etalare a rufelor pe balcon, pentru că, dacă se Întâmplă să fie la vedere, s-ar putea să primiţi o amen- dă Între 2 şi 5 milioane de lei din cauza "afectării arhitec- turii urbane". Prezenţa mai multor bal- coane Într-un apartament

locuiţi

În anumite

o atenţie

sporită

constituie un avantaj clar.

reuşită a

balconului se obţine prin realizarea funcţionalităţii şi utilităţii acestuia, prin ex- ploatarea la maximum a spaţiului şi printr-un aspect

estetic plăcut.

O configurare

Mihaela DOBRIN

Imagini din arhiva

DOMUS

tinată depozitării poate fi realizată prin poziţionarea unor dulapuri confecţionate

din P.A.L. melaminat. Proiec- tarea acestor tipuri de dula-

puri se face exact după di-

mensiunile balconuiui. Cea mai bună soluţie pentru fini- sarea peretelui exterior o constituie placarea cu faian- ţă, lucru ce asigură izolarea

de mediul exterior. iar glafu- riie formate reprezintă un su- port pentru ghivecele cu flori. În cazul unui balcon foar- te luminos prezenţa plantelor este o adevărată bucurie. Acest tip de balcon seră poa- te deveni o extensie a livingu- lui, În special. pe timpul verii. Dacă sunteţi posesorul unui balcon mai spaţios,

puteţi amenaja o zonă de conversaţie cu măsuţă şi scaune sau fotolii. Atunci când exerciţiile fi- zice deţin un loc important În activitatea zilnică, se Încearcă găsirea unui spaţiu optim pentru poziţionarea aparate- lor de specialitate. Una dintre soluţii poate fi balconul, atunci când spaţiul o permite.

67