Sunteți pe pagina 1din 34

Aria curricular : LIMB I COMUNICARE AVIZAT

DIRECTOR,


PLANIFICARE
CLASA A VII-A
Anul colar 2014 2015
coala Gimnazial Nr.1 a! Voin"!i
#ici$lina% Lim&a i li!"ra!ura rom'n
E(i!ura )umani!a
Pro*"or% +u(ori" ,ana-A(ina
Nr. (" or"-$!m'n% 4
COMPETENE GENERALE, SOCIALE I CIVICE
1. Receptarea mesajului oral n diferite situaii de comunicare
2. Utilizarea corect i adecvat a limbii romne n producerea de mesaje orale n situaii de comunicare monologat i
dialogat
. Receptarea mesajului scris! din te"te literare i nonliterare! n scopuri diverse
#. Utilizarea corect i adecvat a limbii romne n producerea de mesaje scrise! n diferite conte"te de realizare! cu
scopuri diverse
VALORI I ATITUDINI
$ultivarea interesului pentru lectur i a plcerii de a citi! a gustului estetic n domeniul literaturii
%timularea gndirii autonome! refle"ive i critice n raport cu diversele mesaje receptate
$ultivarea unei atitudini pozitive fa de comunicare prin contientizarea impactului limbajului asupra celorlali i prin nevoia de a nelege i de a
folosi limbajul ntr&o manier pozitiv! responsabil din punct de vedere social
$ultivarea unei atitudini pozitive fa de limba romn i recunoaterea rolului acesteia pentru dezvoltarea personal i mbogirea orizontului
cultural
'ezvoltarea interesului fa de comunicarea intercultural
CONINUTURI
Unitile de coninut tiprite cu litere aldine constituie noiuni noi pentru clasa a ())&a.
1. Lectura
1.1. $artea & obiect cultural. *ditura+. $olecia+. ,steriscul+. %ubsolul de pagin+.
1.2. -eoria literar
1.2.1. Structura operei literare. %tructuri n te"tele epice .r!c"#"" #" l"$ar" a %"c&"'("l!r, timp! spaiu! )!#ali*(i #" carac*"ri+ar" a "r%!'a,"l!r/ i lirice .concordana
dintre forma grafic a poeziei i ideea transmis de aceasta/.
1.2.2. Figurile de stil. R""*i(ia -!'"*ic .ali*"ra(ia/0 M"*a-!ra0 1i"r2!la0
1.2.. Versificaia. -ipuri de rim. Ri*)ul0 Pici!rul )"*ric .2i%ila2ic/0 Tiuri #" ri*) .ia)2ic 3i *r!4aic/0
1.2.#. Genuri i specii. 0enurile epic i liric. %pecii literare obligatorii1 'u&"la, i)'ul.
1.. Textul
1..1. Texte literare & populare i culte & aparinnd diverselor genuri i specii.
1..2. Texte nonliterare: mersul trenurilor! +programul de spectacol.
%e vor selecta 567 *"8*" li*"rar" #" 2a+! destinate studiului aprofundat. 2ntre acestea vor fi incluse n
mod obligatoriu i fragmente din operele scriitorilor clasici ai literaturii romne. *le pot fi nsoite de
scurte te"te au"iliare .literare sau nonliterare! inclusiv contemporane/. ,utorii de manuale sau profesorii au libertatea s aleag te"te&suport n msur s evidenieze noiunile
cuprinse la punctele 1.2.2 3 1.2.4 i 1..1. i 1..2. ,ceste te"te trebuie s respecte urmtoarele criterii1 valoric&estetic! ormativ! adecvare la vrst.
2. Practica raional i funcional a limbii
2.1. Comunicarea oral
2.1.1. Structurarea textului oral. Textul dialogat i cel monologat. A#"c&ar"a "l")"'*"l!r '!'&"r2al" la )"%a,0 M!#ali*(i #" "8ri)ar" a r"-"ri'("l!r 3i a !i'iil!r0
2.1.2. Situaia de comunicare. %ituaia de comunicare dialogat i monologat .actualizare/.
Rezumatul oral .actualizare/.
Dial!$ul -!r)al 3i #ial!$ul i'-!r)al0
+%e recomand ca elevii s poat realiza urmtoarele ac*" #" &!r2ir"1
& susinerea unei conversaii .direct sau telefonic/5
& prezentarea unor lucrri 6 materiale 6 activiti realizate individual sau n ec7ip5
& formularea de argumente sau contraargumente ntr&o discuie5
& stabilirea de comparaii sau de analogii5
& formularea unei opinii.
+ $oninuturile marcate cu asterisc sunt facultative.
2.2. Scrierea
2.2.1. Procesul scrierii. ,lctuirea planului unei lucrri pe o tem dat. Or$a'i+ar"a 3i
r"!r$a'i+ar"a u'ui *"8* r!riu. C"r"r"a0
2.2.2. Contexte i forme de realizare
9i3a #" l"c*ur0 :Pr"+"'*ar"a u'ui "&"'i)"'* cul*ural .lansare de carte! vernisaj al unei
e"poziii! premiera unui spectacol de teatru! festiviti de premiere etc./.
'escrierea unor personaje sau persoane considerate drept modele i motivarea opiunilor.
$ompuneri narative! descriptive i informative5 inserarea dialogului n compuneri.
$omentarea unor secvene din te"tele studiate5 comentarea %")'i-ica(iil!r *i*lului5 rezumatul scris .actualizare/! carac*"ri+ar" #" "r%!'a,.
2n toate clasele gimnaziului! modalitatea tradiional sau de alt natur! de ordonare! de combinare i de tratare didactic a unitilor de coninut din acest capitol ine e"clusiv de
opiunea autorului de manual i a profesorului. %e recomand ca abordarea acestor aspecte s fie corelat cu studiul te"tului literar i nonliterar! inclusiv din punctul de vedere al
valorilor stilistice! e"igen absolut necesar! mai ales n cazul elementelor de le"ic. $oncepia pe care s&a ntemeiat prezentul curriculum este c! n coal! predarea&nvarea va
urmri 8limba n funciune9! n variantele ei oral i scris! normat i literar! iar nu 8limba ca sistem abstract9. )ntereseaz iziunea comunicati!pragmatic a prezentei
programe! nu predarea "n i pentru sine a unor 8cunotine gramaticale9! ci a#ordarea funcional i aplicati a acestora! n calitatea lor de elemente care contribuie la structurarea
unei comunicri corecte i eficiente. 2n acest sens! se recomand! n toate cazurile! e"erciii de tip analitic .de recunoatere! de grupare! de motivare! de descriere! de difereniere/ i
de tip sintetic .de modificare! de completare! de e"emplificare! de construcie/. %e vor evidenia aspecte innd de ortografie! de punctuaie i de ortoepie! de e"primare corect n
toate situaiile care impun o asemenea abordare. %e sugereaz ca! n prezentarea roblemelor noi! profesorul s actualizeze cunotinele asimilate anterior de ctre elevi avnd ca
baz te"te lustrnd limba romn contemporan! pornind de la un te"t! de la o situaie concret de comunicare! i nu de la noiunile teoretice.
'imensiunea stilistic a faptelor de limb se preconizeaz a fi tratat la seciunea consacrat studiului te"telor literare i de cte ori profesorul gsete soluia practic cea mai
eficient.
;'c"<'# cu a'ul 3c!lar =>>56=>>? %" &!r r"%"c*a '!r)"l" r"&+u*" #" DOOM, "#i(ia a II6a0
@0 Elemente de construcie a comunicrii
.1. $oiuni de sintax
Raporturile de coordonare i de subordonare n propoziie i n fraz.
%.&. 'exicul
S"'%ul cu&i'*"l!r A' c!'*"8*0
:ijloacele de mbogire a vocabularului..actualizare/
'erivarea .actualizare/. %erii derivative .aplicativ/.
$ompunerea .actualizare/.
%c7imbarea valorii gramaticale sau conversiunea .actualizare/.
;)ru)u*uril"0
Pl"!'a%)ul0
Par!'i)"l"0
$ategorii semantice .actualizare/. %inonime. ,ntonime. ;monime.
Cu&i'*"l" !li%")a'*ic"0 P!li%")ia 3i !)!'i)ia: asemnri i deosebiri.
:U'i*(i -ra+"!l!$ic"0
.. $oiuni de fonetic .actualizare/.
9!l!%ir"a c!r"c* a acc"'*ului A' li)2a r!)<'0 Nu)" r!rii $r"3i* acc"'*ua*"0
.#. (orfosintaxa
.#.1. Ver#ul .actualizare/. ,lte verbe copulative1 a ajunge, a iei, a se face, a rmne, a nsemna, a prea.
Dia*"+"l": ac*i&, a%i& .c!)l")"'*ul #" a$"'*/, r"-l"8i& .r!'u)"l" r"-l"8i&/.
:odurile. -impurile. <ersoana. =umrul .actualizare/.
Val!ri "8r"%i&" al" &"r2ului A' #i-"ri*" c!'*"8*" .alica*i&/0
V"r2"l" "r%!'al" 3i &"r2"l" i)"r%!'al"0 Pr!!+i(ia -r %u2i"c*0
L!cu(iu'"a &"r2al0
>unciile sintactice ale verbului i ale locuiunii verbale la moduri personale .predicat verbal! predicat nominal/! la )!#uri '""r%!'al" .%u2i"c*, 'u)" r"#ica*i&, c!)l")"'*
#ir"c*, c!)l")"'* i'#ir"c*, c!)l")"'*" circu)%*a'(ial", a*ri2u* &"r2al/0
.#.2. Su#stantiul .actualizare/.
L!cu(iu'"a %u2%*a'*i&al0 >unciile sintactice ale substantivului i ale locuiunii substantivale .subiect! complement direct! complement indirect! complemente circumstaniale de
de loc! de timp! de mod! a*ri2u* %u2%*a'*i&al $"'i*i&al, r"!+i(i!'al, a!+i(i!'al/
.#.. Su#stitui ai su#stantiului.
.#..1. Pronumele .actualizare/
<ronumele personal! posesiv! demonstrativ. >orme i cazuri.
Pr!'u)"l" 3i a#,"c*i&ul r!'!)i'al '"4!*r<*0 9!r)", ca+uri 3i -u'c(ii %i'*ac*ic"0
Pr!'u)"l" 3i a#,"c*i&ul r!'!)i'al '"$a*i&0 9!r)", ca+uri 3i -u'c(ii %i'*ac*ic"0
Pr!'u)"l" 3i a#,"c*i&ul r!'!)i'al i'*"r!$a*i&0 9!r)", ca+uri 3i -u'c(ii %i'*ac*ic".
Pr!'u)"l" 3i a#,"c*i&ul r!'!)i'al r"la*i&0 Pr!'u)"l" r"la*i& c!)u% ceea
ce. Ac!r#ul r!'u)"lui r"la*i&0 9!r)", ca+uri 3i -u'c(ii %i'*ac*ic"0
A#,"c*i&ul r!'!)i'al #" A'*rir" .e"erciii de acord/.
>uncii sintactice ale pronumelor .subiect! nume predicativ! complement direct! complement indirect! complement circumstanial de loc! de timp i de mod! a*ri2u* r!'!)i'al
$"'i*i&al 3i a*ri2u* r!'!)i'al r"!+i(i!'al/0
.#..2. $umeralul .actualizare/. Al*" *iuri #" 'u)"ral"0 >unciile sintactice ale numeralului.
.#.#. )eterminanii su#stantiului
*d+ectiul .actualizare/.
:Mi,l!ac"l" "8r"%i&" #" r"#ar" a %u"rla*i&ului a2%!lu* A' li)2a r!)<' ac*ual.
L!cu(iu'"a a#,"c*i&al0 >unciile sintactice ale adjectivului i ale locuiunii adjectivale .atribut adjectival! nume predicativ/.
.#.4. Prile de or#ire neflexi#ile.
.#.4.1. *der#ul .actualizare/.
A#&"r2"l" i'*"r!$a*i&", r"la*i&", :'"4!*r<*"0
L!cu(iu'"a a#&"r2ial0
A#&"r2"l" r"#ica*i&" 3i l!cu(iu'il" a#&"r2ial" r"#ica*i&"0
>unciile sintactice ale adverbului i ale locuiunii adverbiale .complement circumstanial de mod! de timp! de loc! atribut adverbial! r"#ica* &"r2al, 'u)" r"#ica*i&/0 A#&"r2"
-r -u'c(i" %i'*ac*ic0
.#.4.2. Prepoziia .actualizare/.
L!cu(iu'"a r"!+i(i!'al0 Regimul cazual.
.#.4.. Con+uncia .actualizare/. $onjunciile i l!cu(iu'il" c!',u'c(i!'al" coordonatoare i u#ordonatoare.
.#.4.#. ,nter+ecia .actualizare/
Pla'i-icar" cal"'#ari%*ic
Cla%a a VII6a
S")"%*rul I
U'i*a*"a #"
A'&(ar"
C!)"*"'(" %"ci-ic" C!'(i'u*uri Nr0 #"
!r"
al!ca*"
S*)<'a O2%"r&
a(ii
<rezentarea
programei i a
manualului5
recapitularea
materiei din anii
precedeni5
evaluare
predictiv5
actualizarea
cunotinelor
1.1. nelegerea semnificaiei generale a unui mesaj oral5
2.#. adaptarea vorbirii la situaiile speciale sau neprevzute de
dialog sau monolog5
2.1. asigurarea coerenei ideilor e"primate ntr&un mesaj oral5
<rezentarea i ndrumarea lecturii
*valuarea competenelor de lectur i
de nelegere a unui te"t
literar6nonliterar
,ctualizarea cunotinelor
*valuare predictiv
5 I 6 II
U'i*a*"a B
CCu&<'*D #"
Tu#!r Ar$4"+i
1.1. nelegerea semnificaiei generale a unui mesaj oral5
1.. integrarea categoriilor semantice n structuri le"icale proprii5
1.#. sesizarea abaterilor de la normele limbii literare ntr&un mesaj
ascultat5
1.4. aplicarea principiilor ascultrii active n manifestarea unui
comportament comunicativ adecvat5
2.2. valorificarea categoriilor semantice nvate n conte"te
diferite5
2.. respectarea normelor morfosintactice n propoziii i n fraze5
2.#. adaptarea vorbirii la situaiile speciale sau neprevzute de
dialog sau monolog5
2.4. cooperarea n interaciunile de grup5
.. sesizarea corectitudinii i valorii e"presive a categoriilor
gramaticale i le"icale nvate! ntr&un te"t citit5
#.2. utilizarea corect i nuanat a categoriilor semantice nvate5
#.. organizarea secvenelor te"tuale n funcie de o cerin
specific5
#.4. folosirea modalitilor variate pentru realizarea e"presivitii
te"tului5
$artea & obiect cultural
%olicitarea opiniei
=oiuni elementare de sinta"a
propoziiei i a frazei.
:odaliti de e"primare a preferinelor
i a opiniilor. ,rgumentarea unui punct
de vedere
?e"icul
>onetica
>ia de lectur
=5
II
III6 VIII
U'i*a*"a =
CIaa lui
1.4. aplicarea principiilor ascultrii active n manifestarea unui
comportament comunicativ adecvat5
%tructuri n te"tele epice
(erbul
=E IF6FIV
V!#D #"
Mi4ail
Sa#!&"a'u
2.1. asigurarea coerenei ideilor e"primate ntr&un mesaj oral5
2.. respectarea normelor morfosintactice n propoziii i n fraze5
2.4. cooperarea n interaciunile de grup5
.1. citirea unei varieti de te"te literare sau nonliterare!
demonstrnd nelegerea acestora5
.2. recunoaterea modalitilor specifice de organizare a te"tului
epic i a procedeelor de e"presivitate n te"tul liric5
.. sesizarea corectitudinii i valorii e"presive a categoriilor
gramaticale i le"icale nvate! ntr&un te"t citit5
#.1. e"primarea n scris a opiniilor i atitudinilor5
#.. organizarea secvenelor te"tuale n funcie de o cerin
specific5
#.#. utilizarea corect a fle"iunii nominale i verbale n te"tul
scris! utiliznd corect semnele ortografice i de punctuaie.
:onologul
U'i*a*"a @
CA)i'*iri #i'
c!ilri"D #"
I!' Cr"a'$
1.1. nelegerea semnificaiei generale a unui mesaj oral5
2.1. asigurarea coerenei ideilor e"primate ntr&un mesaj oral5
2.. respectarea normelor morfosintactice n propoziii i fraze5
2.#. adaptarea vorbirii la situaiile speciale sau neprevzute de
dialog sau monolog5
.1. citirea unei varieti de te"te literare sau nonliterare!
demonstrnd nelegerea sensului acestora5
.2. recunoaterea modalitilor specifice de organizare a te"tului
epic i a procedeelor de e"presivitate n te"tul liric5
.. sesizarea corectitudinii i valorii e"presive a categoriilor
gramaticale i le"icale nvate! ntr&un te"t citit5
#.1. e"primarea! n scris! a propriilor opinii i atitudini5
#.# utilizarea corect a fle"iunii nominale i verbale n te"tul scris!
utiliznd corect semnele ortografice i de punctuaie5
#.4. folosirea modalitilor variate pentru realizarea e"presivitii
te"tului5
%ubstantivul
,rticolul
'ialogul
%ubstitui ai substantivului .pronumele
i numeralul/
B5 FV6FVIII
<regtire pentru tez i tez! inclusiv discutarea tezei
;bs.1 'iscutarea tezei poate avea loc n alt sptmn! spre sfritul semestrului
@ FI
;re pentru dezvoltarea competenelor de lectur B> II6FIV
TOTAL ORE PE SEMESTRUL I ?=
S")"%*rul al II6l"a
U'i*a*"a #"
A'&(ar"
C!)"*"'(" %"ci-ic" C!'(i'u*uri Nr0 #" !r"
Al!ca*"
S*)<
'a
O2%"r&
a(ii
U'i*a*"a E
CCli' -il"
#i'
!&"%*"D #"
Mi4ai
E)i'"%cu
1.1. nelegerea semnificaiei generale a unui mesaj oral5
1.. integrarea categoriilor semantice n structuri le"icale proprii5
1.4. aplicarea principiilor ascultrii active n manifestarea unui
comportament comunicativ adecvat5
2. respectarea normelor morfosintactice n propoziii i fraze5
2.# adaptarea vorbirii la situaiile speciale sau neprevzute de dialog
sau monolog5
.1. citirea unei varieti de te"te literare sau nonliterare! demonstrnd
nelegerea sensului acestora5
.2. recunoaterea modalitilor specifice de organizare a te"tului epic
i a procedeelor de e"presivitate n te"tul liric5
. sesizarea corectitudinii i valorii e"presive a categoriilor
gramaticale i le"icale nvate! ntr&un te"t citit5
#.# utilizarea corect a fle"iunii nominale i verbale n te"tul scris!
utiliznd corect semnele ortografice i de punctuaie5
%ubstitui ai substantivului .pronumele
i numeralul/
0enul liric
>iguri de stil. *lemente de versificaie.
$oncordana dintre forma grafic a
poeziei i ideea transmis de aceasta
'escrierea
'eterminanii substantivului
.adjectivul/
=7 I6VII
U'i*a*"a G
CPa3a
1a%%a'D #"
G"!r$"
C!32uc
1.1. nelegerea semnificaiei generale a unui mesaj oral5
1.. integrarea categoriilor semantice n structuri le"icale proprii5
1.4. aplicarea principiilor ascultrii active n manifestarea unui
comportament comunicativ adecvat5
2. respectarea normelor morfosintactice n propoziii i fraze5
2.# adaptarea vorbirii la situaiile speciale sau neprevzute de dialog
sau monolog5
.1. citirea unei varieti de te"te literare sau nonliterare! demonstrnd
nelegerea sensului acestora5
.2. recunoaterea modalitilor specifice de organizare a te"tului epic
i a procedeelor de e"presivitate n te"tul liric5
. sesizarea corectitudinii i valorii e"presive a categoriilor
gramaticale i le"icale nvate! ntr&un te"t citit5
#.# utilizarea corect a fle"iunii nominale i verbale n te"tul scris!
utiliznd corect semnele ortografice i de punctuaie5
%pecii ale genului epic 3 balada cult
<rile de vorbire nefle"ibile .adverbul!
prepoziia! conjuncia i interjecia/
Or$a'i+ar"a 3i r"!r$a'i+ar"a u'ui
*"8* r!riu0 C"r"r"a
B@ VIII6FI
U'i*a*"a 5
1.4. aplicarea principiilor ascultrii active n manifestarea unui
comportament comunicativ adecvat5
%pecii ale genului epic 3 nuvela
*lemente nonverbale n comunicarea
B= FII6FIV
CD!u
l!*uriD #" I0
L0
Cara$ial"
2.1. asigurarea coerenei ideilor e"primate ntr&un mesaj oral5
2.. respectarea normelor morfosintactice n propoziii i n fraze5
2.4. cooperarea n interaciunile de grup5
.1. citirea unei varieti de te"te literare sau nonliterare! demonstrnd
nelegerea acestora5
.2. recunoaterea modalitilor specifice de organizare a te"tului epic
i a procedeelor de e"presivitate n te"tul liric5
.. sesizarea corectitudinii i valorii e"presive a categoriilor
gramaticale i le"icale nvate! ntr&un te"t citit5
#.1. e"primarea n scris a opiniilor i atitudinilor5
#.. organizarea secvenelor te"tuale n funcie de o cerin specific5
#.#. utilizarea corect a fle"iunii nominale i verbale n te"tul scris!
utiliznd corect semnele ortografice i de punctuaie.
oral
<rile principale de propoziie.
<redicatul
%ubiectul
U'i*a*"a ?
CI)' lui
*"-a' c"l
Mar"D #"
Va%il"
Al"c%a'#ri
1.1. nelegerea semnificaiei generale a unui mesaj oral5
1.. integrarea categoriilor semantice n structuri le"icale proprii5
2. respectarea normelor morfosintactice n propoziii i fraze5
2.4. cooperarea n interaciunile de grup5
.1. citirea unei varieti de te"te literare sau nonliterare! demonstrnd
nelegerea sensului acestora5
.2. recunoaterea modalitilor specifice de organizare a te"tului epic
i a procedeelor de e"presivitate n te"tul liric5
.. sesizarea corectitudinii i valorii e"presive a categoriilor
gramaticale i le"icale nvate! ntr&un te"t citit
#.. organizarea secvenelor te"tuale n funcie de o cerin specific5
#.#. utilizarea corect a fle"iunii nominale i verbale n te"tul scris!
utiliznd corect semnele ortografice i de punctuaie5
#.4. folosirea modalitilor variate pentru realizarea e"presivitii
te"tului5
I)'ul
<rile secundare de propoziie
,tributul
$omplementul
:Pr"+"'*ar"a u'ui "&"'i)"'* cul*ural
BG FV6
FVII

<regtire pentru tez i tez! inclusiv discutarea tezei
;bs.1 'iscutarea tezei poate avea loc n alt sptmn! spre sfritul semestrului
@ FIII
;re pentru dezvoltarea competenelor de lectur 5 II6FVII
T!*al !r" "'*ru %")"%*rul al II6l"a 57
TOTAL OREHAN BE>
Pr!i"c*ul u'i*(ii #" A'&(ar"
R"cai*ular"
S*)<'a: I6 II
Nr #" !r" al!ca*": 5
C!'(i'u*uri .#"*ali"ri/ C!)"*"'("
%"ci-ic"
Ac*i&i*(i #" A'&(ar"
R"%ur%"
E&aluar" Timp
.nr.ore/
(ateriale
didactice
Forme de
organizare
<rezentarea manualului i a
programei
1.1
2.1
2.#
;bservarea manualului
%tabilirea de relaii ntre coninuturile
prevzute n program i parcurgerea lor
1
%1
<rograma
colar!
manual
,ctivitate frontal
(erificarea competenelor de
lectur i de nelegere a unui te"t
literar6nonliterar
.1.
2.1.
?ectura e"presiv a unor te"te!
demonstrarea nelegerii te"telor prin
participarea la discuii pe marginea lor i
prin rezolvarea unor cerine specifice
1
%1
>ragmente
de te"te
literare6
nonliterare
,ctivitate
individual
,ctivitate frontal
,ctivitate n grup
,precierea
rspunsurilor
,ctualizarea cunotinelor 1.1
2.1
*"erciii de actualizare a cunotinelor
%1
%2
>i de
lucru
,u"iliare
didactice
,ctivitate frontal
,ctivitate
individual
;bservarea
sistematic
,precierea
rspunsurilor
-est predictiv .
.#
#.2
Rezolvarea e"erciiilor propuse 1
%2
-est iniial ,ctivitate
individual
*valuare
scris.
Pr!i"c*ul u'i*(ii #" A'&(ar"
U'i*a*"a #" A'&(ar": U'i*a*"a B
Nr #" !r" al!ca*": =5
S*)<'a: II6 VIII: ==0>I6?0BB0=>BE
C!'(i'u*uri .#"*ali"ri/ C!)"*"'("
%"ci-ic"
Ac*i&i*(i #" A'&(ar"
R"%ur%"
E&aluar" Timp
.nr.ore/
(ateriale
didactice
Forme de
organizare
$artea! obiect cultural.
8$uvnt9 de -udor ,rg7ezi!
lectura te"tului! vocabularul.
1.1
1.
1.4
*"erciii de e"plicare a sensului cuvintelor
n conte"t
*"erciii de identificare a cuvintelor c7eie
1
%2
:anual
,u"iliare
didactice
,ctivitate frontal
i individual
;bservarea
sistematic
,precierea
rspunsurilor
$artea! obiect cultural
8$uvnt9 de -udor ,rg7ezi!
analiza te"tului.
1.1
1.
1.4
*"erciii de nelegere a te"tului literar 1
%2
:anual
,u"iliare
didactice
,ctivitate frontal
i individual
;bservarea
sistematic
,precierea
rspunsurilor
$artea! obiect cultural
8$uvnt9 de -udor ,rg7ezi!
interpretarea te"tului.
1.1
1.
1.4
*"erciii de interpretare a te"tului literar 1
%
:anual
>ie de
lucru
,ctivitate frontal
i individual
;bservarea
sistematic
,precierea
rspunsurilor
)nvitaie la lectur1 <ovestea
crii.
1.1
1.
*"erciii de lectur corect i de nelegere a
unor te"te literare.
1
%
>ie de
lucru
,ctivitate frontal
i individual
;bservarea
sistematic
,precierea
rspunsurilor
%olicitarea opiniei
:odaliti de e"primare a
preferinelor i a opiniilor.
,rgumentarea unui punct de
vedere
1.1
1.
1.4
*"erciii de identificare a structurilor
specifice solicitrii opiniei ntr&un te"t
literar6nonliterar
*"erciii de iniiere a unor dialoguri n care
se solicit6se ofer opinii
1
%
:anual
>ie de
lucru
,ctivitate frontal
i pe grupe
,ctivitate n
perec7i
;bservarea
sistematic
,precierea
rspunsurilor
=oiuni elementare de sinta"a
propoziiei i a frazei.
2. *"erciii de identificare a prepoziiilor i
conjuciilor i de e"plicare a rolului
acestora.
*"erciii de identificare a tipurilor de
propoziii.
1
%
:anualul.
>ie de
lucru.
,u"iliare
didactice.
,ctivitate frontal.
,ctivitate
individual.

;bservarea
sistematic
,precierea
rspunsurilor
=oiuni elementare de sinta"a
propoziiei i a frazei.
,plicaii.
2. *"erciii de segmentare a frazelor.
*"erciii de identificare a raporturilor
sintactice de coordonare i de subordonare
n propoziie i n fraz.
1
%#
:anualul.
>ie de
lucru.
,u"iliare
didactice.
,ctivitate frontal.
,ctivitate
individual.

;bservarea
sistematic
,precierea
rspunsurilor
?e"icul .actualizare/ 2.2
2.
2.4
*"erciii de actualizare a noiunilor
referitoare la structura vocabularului limbii
romne
1
%#
:anual
>ie de
lucru
,u"iliare
didactice
,ctivitate frontal
i individual
;bservarea
sistematic
,precierea
rspunsurilor
?e"icul
:ijloacele interne de mbogire a
vocabularului
2.2
2.
2.4
*"erciii de identificare a procedeelor de
mbogire a vocabularului
*"erciii de actualizare a noiunilor teoretice
referitoare la mijloacele interne de
mbogire a vocabularului
1
%#
:anual
>ie de
lucru
,u"iliare
didactice
,ctivitate frontal
i individual
;bservarea
sistematic
,precierea
rspunsurilor
?e"icul
'erivarea .actualizare/. %erii
derivative .aplicativ/
2.2
2.
2.4
*"erciii de identificare a cuvintelor
derivate din te"te date
*"erciii de creare i de integrare n conte"t
a cuvintelor derivate
*"erciii de creare a unor serii derivative
1
%#
:anual
>ie de
lucru
,u"iliare
didactice
,ctivitate frontal
,ctivitate
individual
,ctivitate pe grupe
;bservarea
sistematic
,precierea
rspunsurilor
?e"icul
$ompunerea .actualizare/
2.2
2.
2.4
*"erciii de identificare a cuvintelor
compuse din te"te date
*"erciii de integrare n conte"t a cuvintelor
compuse
1
%4
:anual
>ie de
lucru
,u"iliare
didactice
,ctivitate frontal
,ctivitate
individual
,ctivitate pe grupe
;bservarea
sistematic
,precierea
rspunsurilor
?e"icul
%c7imbarea valorii gramaticale
sau conversiunea .actualizare/
2.2
2.
2.4
*"erciii de identificare a cuvintelor
obinute prin conversiune n te"te date
*"erciii de integrare n conte"t a cuvintelor
obinute prin conversiune
1
%4
:anual
>ie de
lucru
,u"iliare
didactice
,ctivitate frontal
,ctivitate
individual
,ctivitate pe grupe
;bservarea
sistematic
,precierea
rspunsurilor
?e"icul
,r7aisme. Regionalisme
.actualizare/
2.2
2.
2.4
*"erciii de identificare a regionalismelor i
a ar7aismelor n te"te date
*"erciii de integrare n conte"t a
regionalismelor i a ar7aismelor
1
%4
:anual
>ie de
lucru
,u"iliare
didactice
,ctivitate frontal
,ctivitate
individual
,ctivitate pe grupe
;bservarea
sistematic
,precierea
rspunsurilor
)nvitaie la lectur1 versuri
dedicate toameni.
.1
.2
*"erciii de evaluare a lecturii fcute de
colegi pe baza unei grile.
'iscuii asupra evalurii lecturii.
*"erciii de vocabular.
1
%4
$ri cu
poezii.
>ie de
lucru.
,ctivitate frontal
,ctivitate
individual
,ctivitate pe grupe
;bservarea
sistematic
,precierea
rspunsurilor
?e"icul
;)ru)u*uril"
2.2
2.
2.4
.
*"erciii de identificare a unor cuvinte
mprumutate n te"te date
*"erciii de identificare a sensului unor
mprumuturi din te"te date
*"erciii de integrare n conte"t a unor
mprumuturi
1
%@
:anual
>ie de
lucru
,u"iliare
didactice
,ctivitate frontal
,ctivitate
individual
,ctivitate pe grupe
;bservarea
sistematic
,precierea
rspunsurilor
?e"icul
$ategorii semantice .actualizare/.
%inonime. ,ntonime
2.2
2.
2.4
#.2
*"erciii de identificare n te"te date a
sinonimelor i antonimelor
*"erciii de integrare n conte"t a seriilor
sinonimice
*"erciii de integrare n conte"t a
antonimelor
1
%@
:anual
>ie de
lucru
,u"iliare
didactice
,ctivitate frontal
,ctivitate
individual
,ctivitate pe grupe
;bservarea
sistematic
,precierea
rspunsurilor
?e"icul
$ategorii semantice. ;monimele.
Cu&i'*"l" !li%")a'*ic"
2.2
2.
2.4
#.2
*"erciii de difereniere a omografelor i
omofonelor
*"erciii de identificare n conte"t a
omonimelor
*"erciii de identificare a sensurilor
cuvintelor polisemantice
1
%@
:anual
>ie de
lucru
,u"iliare
didactice
,ctivitate frontal
,ctivitate
individual
,ctivitate pe grupe
;bservarea
sistematic
,precierea
rspunsurilor
?e"icul
P!li%")ia 3i !)!'i)ia1
asemnri i deosebiri
2.2
2.4
#.2
*"erciii de difereniere a omonimelor i a
cuvintelor polisemantice
*"erciii de integrare n conte"t a
omonimelor i a cuvintelor polisemantice
1
%@
:anual
>ie de
lucru
,u"iliare
didactice
,ctivitate frontal
,ctivitate
individual
;bservarea
sistematic
,precierea
rspunsurilor
?e"icul
:U'i*(i -ra+"!l!$ic"
2.2
2.4
#.2
#.4
*"erciii de identificare a sensului unitilor
frazeologice
*"erciii de utilizare a unitilor
frazeologice
1
%A
:anual
>ie de
lucru
,u"iliare
didactice
,ctivitate frontal
,ctivitate
individual
;bservarea
sistematic
,precierea
rspunsurilor
?e"icul
Pl"!'a%)ul0 Par!'i)"l"
2.2
2.4
#.2
#.4
*"erciii de identificare a construciilor
pleonastice n diferite te"te
*"erciii de utilizare corect! n conte"te
diferite! a paronimelor
1
%A
:anual
>ie de
lucru
,u"iliare
didactice
,ctivitate frontal
,ctivitate
individual
;bservarea
sistematic
,precierea
rspunsurilor
?e"icul
S"'%ul cu&i'*"l!r A' c!'*"8*
2.4
.
#.2
#.4
*"erciii de identificare a sensului unui
cuvnt n diferite conte"te
*"erciii de construire a unor conte"te
diferite pentru a ilustra sensul propriu i
figurat al cuvintelor
1.
%A
:anual
>ie de
lucru
,u"iliare
didactice
,ctivitate frontal
,ctivitate
individual
;bservarea
sistematic
,precierea
rspunsurilor
)nvitaie la lectur. .1
.2
*"erciii de evaluare a lecturii fcute de
colegi pe baza unei grile.
'iscuii asupra evalurii lecturii.
*"erciii de vocabular.
1
%A
$ri cu
poezii.
>ie de
lucru.
,ctivitate frontal
,ctivitate
individual
,ctivitate pe grupe
;bservarea
sistematic
,precierea
rspunsurilor
=oiuni de fonetic .actualizare/ #.2 *"erciii de identificare a diftongilor!
triftongilor i 7iatului.
*"erciii de desprire corect a cuvintelor
n silabe
1
%B
:anual
>ie de
lucru
,u"iliare
didactice
,ctivitate frontal
,ctivitate
individual
;bservarea
sistematic
,precierea
rspunsurilor
9!l!%ir"a c!r"c* a acc"'*ului A'
li)2a r!)<'0 :Nu)" r!rii
$r"3i* acc"'*ua*"
#.2 *"erciii de ortoepie
*"erciii de pronunare corect a
neologismelor
1
%B
:anual
>ie de
lucru
,u"iliare
didactice
,ctivitate frontal
,ctivitate
individual
;bservarea
sistematic
,precierea
rspunsurilor
>ia de lectur #. Realizarea unei fie de lectur! pornind de la
o oper citit
1
%B
:anual
>ie de
lucru
,ctivitate frontal
,ctivitate
individual
,precierea
fielor de
lectur
-aluare .nitatea / 2.2! .! #.2!
#.4
Rezolvarea de e"erciii pe baza noiunilor
teoretice nsuite
1
%B
>ie de
evaluare
,ctivitate
independent
,precierea
fielor de
evaluare
Pr!i"c*ul u'i*(ii #" A'&(ar"
U'i*a*"a #" A'&(ar": U'i*a*"a =
Nr #" !r" al!ca*": =E
S*)<'a: IF6 FIV: B>0BB6BI0B=0=>BE
C!'(i'u*uri .#"*ali"ri/ C!)"*"'("
%"ci-ic"
Ac*i&i*(i #" A'&(ar"
R"%ur%"
E&aluar" Timp
.nr. ore/
(ateriale
didactice
Forme de
organizare
%tructuri n te"tele epice.
8)apa lui (od9 de :i7ail
%adoveanu.
?ectura te"tului! vocabularul.
.1
.2
*"erciii de evaluare a lecturii fcute de
colegi pe baza unei grile
'iscuii asupra evalurii lecturii
*"erciii de vocabular
1
% C
:anual
0rila de
evaluare a
lecturii
,ctivitate
frontal
,ctivitate
individual
;bservarea
sistematic
,precierea
rspunsurilor
8)apa lui (od9 de :i7ail
%adoveanu.
0enul epic .actualizare/5 structura
te"tului epic
.2 *"erciii de actualizare a noiunilor
referitoare la genul epic
*"erciii de identificare a caracteristicilor
genului epic n te"tul studiat
*"erciii de delimitare a secvenelor
corespunztoare planurilor narative din
te"tul studiat
1
% C
:anual
>ie de lucru
,ctivitate
frontal
,ctivitate
individual
;bservarea
sistematic
,precierea
rspunsurilor
8)apa lui (od9 de :i7ail
%adoveanu.
$onstrucia subiectului5 aciune!
conflict! timp! spaiu
.2
#.
*"erciii de identificare a indicilor de timp
i spaiu al aciunii
*"erciii de rezumare a subiectului
1
% C
:anual
>ie de lucru
,ctivitate
frontal
,ctivitate
individual
;bservarea
sistematic
,precierea
rspunsurilor
8)apa lui (od9 de :i7ail
%adoveanu.
:Pr!c"#"" #" l"$ar" a
%"c&"'("l!r
.2
#.
*"erciii de identificare a etapelor naraiunii
i a sintagmelor care asigura trecerea de la o
secven la alta
1
% C
:anual
>ie de lucru
,ctivitate
frontal
,ctivitate
individual
;bservarea
sistematic
,precierea
rspunsurilor
8)apa lui (od9 de :i7ail
%adoveanu.
)nterpretarea te"tului.
1.4
#.1
#.
*"erciii de comentare a sensului global al
te"tului
*"erciii de e"primare a opiniei n legtur
cu semnificaiile te"tului studiat
1
%1D
:anual
>ie de lucru
,ctivitate
frontal
,ctivitate
individual
;bservarea
sistematic
,precierea
rspunsurilor
?ectur1 :i7ail %adoveanu
8Eanul ,ncuei9.
2. *"erciii de evaluare a lecturii fcute de
colegi pe baza unei grile.
'iscuii asupra evalurii lecturii.
*"erciii de vocabular.
1
%1D
;pera literar
8Eanul
,ncuei de
:i7ail
%adoveanu.
>ie de lucru.
,ctivitate
frontal
,ctivitate
individual
,ctivitate pe
grupe
;bservarea
sistematic
,precierea
rspunsurilor
<regtire pentru tez. #.1
.
*"erciii de recapitulare a materiei. 2
%1D
:anual.
>ie de lucru.
,ctivitate
frontal
,ctivitate
individual
,ctivitate pe
grupe
;bservarea
sistematic
,precierea
rspunsurilor
?ucrare scris pe semestrul ). 2.
.2
Rezolvarea subiectelor de tez. 1
%11
>ie de lucru. ,ctivitate
individual
$orectarea
lucrrilor.
(erbul
,ctualizare. ,lte verbe copulative
.a ajunge, a iei, a se face, a
rmne, a nsemna, a prea/
.
#.#
*"erciii de utilizare corect a fle"iunii
verbale
*"erciii de identificare a rolului verbelor n
enun
*"erciii de identificare a verbelor
predicative i nepredicative n te"te date
*"erciii de identificare a verbelor
copulative n te"te date
*"erciii de construire a unor enunuri cu
diverse verbe copulative
1
%11
:anual
>ie de lucru
,u"iliare
didactice
,ctivitate
frontal
,ctivitate
individual
;bservarea
sistematic
,precierea
rspunsurilor
(erbul
$ategorii gramaticale ale
verbului. :odul! timpul!
persoana! numrul .actualizare/.
:odul indicativ i timpurile lui
.
#.#
*"erciii de identificare a modului i
timpului verbelor n te"te date
*"erciii de identificare i de analiz a
verbelor la modul indicativ i la timpurile
indicativului n te"te date
1
%11
:anual
>ie de lucru
,u"iliare
didactice
,ctivitate
frontal
,ctivitate
individual
;bservarea
sistematic
,precierea
rspunsurilor
(erbul
$ategorii gramaticale ale
verbului. :odul conjunctiv!
modul condiional&optativ! modul
imperativ i timpurile lor. >uncii
sintactice ale verbelor la moduri
personale
.
#.#
*"erciii de identificare a modurilor
.conjunctiv! condiional&optativ! imperativ/
i a timpurilor acestora n te"te date
*"erciii de identificare i de analiz a
verbelor la modul conjunctiv! condiional&
optativ! imperativ i la timpurile lor n te"te
date
1
%11
:anual
>ie de lucru
,u"iliare
didactice
,ctivitate
frontal
,ctivitate
individual
;bservarea
sistematic
,precierea
rspunsurilor
)nvitaie la lectur.
:ircea %ntimbreanu 8Recreaia
mare9.
2.
#.1
*"erciii de evaluare a lecturii fcute de
colegi pe baza unei grile.
'iscuii asupra evalurii lecturii.
*"erciii de vocabular.
1
%12
;pera literar
8Recreaia
mare9 de
:ircea
%ntimbreanu.
>ie de lucru.
,ctivitate
frontal
,ctivitate
individual
,ctivitate pe
grupe
;bservarea
sistematic
,precierea
rspunsurilor
(erbul
$ategorii gramaticale ale
verbului. :odurile nepersonale.
>uncii sintactice ale verbelor la
moduri nepersonale .%u2i"c*,
'u)" r"#ica*i&, c!)l")"'*
#ir"c*, c!)l")"'* i'#ir"c*,
c!)l")"'*" circu)%*a'(ial",
a*ri2u* &"r2al/
.
#.#
*"erciii de identificare a modurilor
nepersonale ale verbelor n te"te date
*"erciii de analiz a verbelor la moduri
nepersonale i de stabilire a funciilor
sintactice
1
%12
:anual
>ie de lucru
,u"iliare
didactice
,ctivitate
frontal
,ctivitate
individual
;bservarea
sistematic
,precierea
rspunsurilor
(erbul
Dia*"+"l"0 Dia*"+a ac*i&0
Dia*"+a a%i& .c!)l")"'*ul
#" a$"'*/
.
#.#
*"eriii de stabilire a raportului dintre
subiect i aciune n funcie de interesul
emitorului
*"erciii de stabilire a corespondenei ntre
aciune! subiectul gramatical i obiectul care
suport aciunea
*"erciii de transformare a unor construcii
active n construcii pasive
*"erciii de identificare a autorului aciunii
verbului la diateza pasiv
*"erciii de identificare a complementului
de agent
1.
%12
:anual
>ie de lucru
,u"iliare
didactice
,ctivitate
frontal
,ctivitate
individual
;bservarea
sistematic
,precierea
rspunsurilor
)nvitaie la lectur.
8>lorin scrie un roman9 de
:ircea $rtrescu.
2.
#.1
*"erciii de evaluare a lecturii fcute de
colegi pe baza unei grile.
'iscuii asupra evalurii lecturii.
*"erciii de vocabular.
1
%12
;pera literar.
>ie de lucru.
,ctivitate
frontal
,ctivitate
individual
,ctivitate pe
grupe
;bservarea
sistematic
,precierea
rspunsurilor
(erbul
Dia*"+a r"-l"8i& .r!'u)"l"
r"-l"8i&/
.
#.#
*"erciii de identificare a autorului aciunii
verbului la diateza refle"iv
*"erciii de transformare a unor construcii
active n construcii pasive
*"erciii de identificare a pronumelor
refle"ive
1
%1
:anual
>ie de lucru
,u"iliare
didactice
,ctivitate
frontal
,ctivitate
individual
;bservarea
sistematic
,precierea
rspunsurilor
(erbul
V"r2"l" "r%!'al" 3i &"r2"l"
i)"r%!'al"0 Pr!!+i(ia -r
%u2i"c*
.
#.#
*"erciii de identificare a persoanei care
face aciunea n te"te date
*"erciii de identificare a verbelor personale
i a verbelor impersonale n te"te date
*"erciii de analiz a verbelor personale i
impersonale
*"erciii de identificare a perticularitilor
proproiziiei fr subiect
1
%1
:anual
>ie de lucru
,u"iliare
didactice
,ctivitate
frontal
,ctivitate
individual
;bservarea
sistematic
,precierea
rspunsurilor
(erbul
L!cu(iu'"a &"r2al .
#.#
*"erciii de identificare a sinonimelor unor
grupuri de cuvinte
*"erciii de identificare a locuiunilor
verbale n te"te date
*"erciii de analiz a verbelor i locuiunilor
verbale din te"te date
1
%1
:anual
>ie de lucru
,u"iliare
didactice
,ctivitate
frontal
,ctivitate
individual
;bservarea
sistematic
,precierea
rspunsurilor
-aluare .nitatea & 2.! .! #.1!
#.#
Rezolvarea de e"erciii pe baza noiunilor
teoretice nsuite
1
%1
>i de
evaluare
,ctivitate
independent
,precierea
fielor de
evaluare
(erbul
Val!ri "8r"%i&" al" &"r2ului A'
#i-"ri*" c!'*"8*" .alica*i&/
.
#.#
*"erciii de identificare a valorilor
e"presive ale verbului n diferite conte"te
*"erciii de construire a enunurilor din care
s rezulte valorile e"presive ale verbelor
1
%1#
:anual
>ie de lucru
,u"iliare
didactice
,ctivitate
frontal
,ctivitate
individual
;bservarea
sistematic
,precierea
rspunsurilor
'iscutarea lucrrilor semestriale. $orectarea lucrrilor scrise de ctre elevi. 1
%1#
>ie de lucru ,ctivitate
individual
,precierea
rspunsurilor.
:onologul
:onologul narativ 1.4
2.1
*"erciii de identificare a particularitilor
monologului
*"erciii de construire a unui monolog
narativ
1
%1#
:anual
>ie de lucru
,u"iliare
didactice
,ctivitate
frontal
,ctivitate
individual
;bservarea
sistematic
,precierea
rspunsurilor
:onologul
:onologul informativ. Ftirea 1.4
2.1
*"erciii de identificare a particularitilor
monologului informativ i a modului de
organizare a tirii .ca situaie de comunicare
monologat/
1
%1#
:anual
>ie de lucru
,u"iliare
didactice
,ctivitate
frontal
,ctivitate
individual
,ctivitate pe
grupe
;bservarea
sistematic
,precierea
rspunsurilor
Pr!i"c*ul u'i*(ii #" A'&(ar"
U'i*a*"a #" A'&(ar": U'i*a*"a @
Nr0 #" !r" al!ca*": B5
S*)<'a: FV J FVIII: G0>B0=>BG6@>0>B0=>BG
C!'(i'u*uri .#"*ali"ri/ C!)"*"'("
%"ci-ic"
Ac*i&i*(i #" A'&(ar"
R"%ur%"
E&aluar" Timp
.nr. ore/
(ateriale
didactice
Forme de
organizare
'escrierea subiectiv
8,mintiri din copilrie9 de )on
$reang 3 lectura te"tului!
vocabularul.
1.1
.1
.2
*"erciii de evaluare a lecturii fcute de
colegi pe baza unei grile
'iscuii asupra evalurii lecturii
1
%14
0rila de
evaluare a
lecturii
,ctivitate frontal
,ctivitate
individual
;bservarea
sistematic
,precierea
rspunsurilor
?ectura aprofundat a te"tului1
8,mintiri din copilrie9 de )on
$reang 3 analiza te"tului.
1.1
.1
.2
*"erciii de stabilire a sensului unui cuvnt
n conte"t
*"erciii de utilizare a ac7iziiilor le"icale
noi
1
%14
:anualul
>ie de
lucru
,ctivitate frontal
,ctivitate
individual
;bservarea
sistematic
,precierea
rspunsurilor
?ectura aprofundat a te"tului1
8,mintiri din copilrie9 de )on
$reang.
<rocedee ale e"presivitii.
'escrierea subiectiv
.caracteristici/.
.1
.2
#.4
*"erciii de identificare a procedeelor
artistice i de e"plicare a rolului lor
*"erciii de identificare a trsturilor
descrierii subiective din te"t
1
%14
:anualul
>ie de
lucru
,ctivitate frontal
,ctivitate pe grupe
;bservarea
sistematic
,precierea
rspunsurilor
'escrierea subiectiv i descrierea
obiectiv.
.1
2.1
#.1
#.4
*"erciii de identificare a trsturilor celor
dou tipuri de descriere i de comparare a
lor
*"erciii de construire a unor te"te de tip
descriptiv
1
%14
:anualul
>ie de
lucru
,u"iliare
didactice
,ctivitate frontal
,ctivitate pe grupe
,ctivitate
individual
;bservarea
sistematic
,precierea
rspunsurilor
)nvitaie la lectur.
$alistrat Eoga & 8<e drumuri de
munte9.

2.
#.1
*"erciii de evaluare a lecturii fcute de
colegi pe baza unei grile.
'iscuii asupra evalurii lecturii.
*"erciii de vocabular.
1
%1@
;pera
literar.
>ie de
lucru.
,ctivitate frontal
,ctivitate
individual
,ctivitate pe grupe
;bservarea
sistematic
,precierea
rspunsurilor
%ubstantivul .actualizare/
#.#
*"erciii de identificare a substantivelor! a
felului lor! a genului! numrului i cazului
acestora
*"erciii de construire a unor enunuri cu
substantive defective de singular6plural i cu
substantive colective
1
%1@
:anual
>ie de
lucru
,u"iliare
didactice
,ctivitate frontal
,ctivitate
individual
;bservarea
sistematic
,precierea
rspunsurilor
%ubstantivul
?ocuiunea substantival #.#
#.4
*"erciii de identificare a sinonimelor unor
e"presii din te"te date
*"ercitii de identificare a locuiunilor
substantivale n te"te date
*"erciii de construire a unor enunuri cu
locuiuni substantivale
1
%1@
:anual
>ie de
lucru
,u"iliare
didactice
,ctivitate frontal
,ctivitate
individual
;bservarea
sistematic
,precierea
rspunsurilor
%ubstantivul
>unciile sintactice ale
substantivului i ale locuiunii
substantivale .subiect!
complement direct! complement
indirect! complemente
circumstaniale de loc! de timp! de
mod/
#.#
#.4
*"erciii de identificare a cazurilor i a
funciilor sintactice ale
substantivului6locuiunii substantivale
*"erciii de construire de enunuri pentru
ilustrarea funciilor sintactice ale
substantivului 6locuiunii substantivale
1
%1@
:anual
>ie de
lucru
,u"iliare
didactice
,ctivitate frontal
,ctivitate
individual
;bservarea
sistematic
,precierea
rspunsurilor
%ubstantivul
>unciile sintactice ale
substantivului i ale locuiunii
substantivale .atribut substantival
genitival! prepoziional!
apoziional/
#.#
#.4
*"erciii de identificare a cazurilor i a
funciilor sintactice ale
substantivului6locuiunii substantivale
*"erciii de construire de enunuri pentru
ilustrarea funciilor sintactice ale
substantivului 6locuiunii substantivale
1
%1A
:anual
>ie de
lucru
,u"iliare
didactice
,ctivitate frontal
,ctivitate
individual
;bservarea
sistematic
,precierea
rspunsurilor
,rticolul .actualizare/ #.#
#.4
*"erciii de identificare a articolelor
*"erciii de construire de enunuri cu
diferite tipuri de articol
1
%1A
:anual
>ie de
lucru
,u"iliare
didactice
,ctivitate frontal
,ctivitate
individual
;bservarea
sistematic
,precierea
rspunsurilor
'ialogul .actualizare/
1.4
2.1
*"erciii de identificare a particularitilor
dialogului
*"erciii de construire a unui dialog
1
%1A
:anual
>ie de
lucru
,u"iliare
didactice
,ctivitate frontal
,ctivitate
individual
;bservarea
sistematic
,precierea
rspunsurilor
'ialogul
%trategii de meninere i de
ntrerupere a dialogului
1.4
2.1
*"erciii de construire a unui dialog
*"erciii de iniiere! meninere i de
ntrerupere a dialogului
1
%1A
:anual
>ie de
lucru
,u"iliare
didactice
,ctivitate frontal
,ctivitate n
perec7i
;bservarea
sistematic
,precierea
rspunsurilor
*lemente nonverbale n
comunicarea oral.
1.4
2.1
*"erciii de identificare a elementelor
nonverbale care apar n comunicarea oral
*"erciii de construire a situaiilor de
comunicare oral cu folosirea de elemente
nonverbale
1
%1B
:anual
>ie de
lucru
,u"iliare
didactice
,ctivitate frontal
,ctivitate n
perec7i
;bservarea
sistematic
,precierea
rspunsurilor
)nvitaie la lectur.

2.
#.1
*"erciii de evaluare a lecturii fcute de
colegi pe baza unei grile.
'iscuii asupra evalurii lecturii.
*"erciii de vocabular.
1
%1B
;pera
literar.
>ie de
lucru.
,ctivitate frontal
,ctivitate
individual
,ctivitate pe grupe
;bservarea
sistematic
,precierea
rspunsurilor
*valuare Unitatea 2.! .! #.1!
#.#
Rezolvarea de e"erciii pe baza noiunilor
teoretice nsuite
2
%1B
>i de
evaluare
,ctivitate
individual
,precierea
fielor de
evaluare
SEMESTRUL al II6l"a
Pr!i"c*ul u'i*(ii #" A'&(ar"
U'i*a*"a #" A'&(ar": U'i*a*"a E
Nr0 #" !r" al!ca*": =7
S*)<'a: I J VII: I0>=6=?0>@0=>BG
C!'(i'u*uri .#"*ali"ri/ C!)"*"'("
%"ci-ic"
Ac*i&i*(i #" A'&(ar"
R"%ur%"
E&aluar" Timp
.nr. ore/
(ateriale
didactice
Forme de
organizare
%tructuri n te"tele lirice
8$lin file din poveste9 de :i7ai
*minescu.
?ectura te"tului! vocabularul.
1.1
.1
.2
*"erciii de evaluare a lecturii fcute de
colegi pe baza unei grile
'iscuii asupra evalurii lecturii
*"erciii de vocabular
1
%1
0rila de
evaluare a
lecturii
,ctivitate frontal
,ctivitate
individual
;bservarea
sistematic
,precierea
rspunsurilor
?ectura aprofundat a te"tului1
8$lin file din poveste9 de :i7ai
*minescu.
0enul liric .actualizare/.
%tructura te"tului liric
1.1
.2
*"erciii de actualizare a noiunilor
referitoare la genul liric
*"erciii de identificare a caracteristicilor
genului liric n te"tul studiat
1
%1
:anual
>ie de
lucru
,ctivitate frontal
,ctivitate
individual
;bservarea
sistematic
,precierea
rspunsurilor
?ectura aprofundat a te"tului1
8$lin file din poveste9 de :i7ai
*minescu.
*lemente de versificaie
-ipuri de rim. Ri*)ul0 Pici!rul
)"*ric .2i%ila2ic/0 Tiuri #"
ri*) .ia)2ic 3i *r!4aic/
1.1
2.1
.2
*"erciii de identificare a elementelor de
versificaie
1
%1
:anual
>ie de
lucru
,ctivitate frontal
,ctivitate
individual
;bservarea
sistematic
,precierea
rspunsurilor
>iguri de stil. R""*i(ia -!'"*ic
.ali*"ra(ia/
M"*a-!ra0 1i"r2!la
1.1
.2
*"erciii de identificare a figurilor de stil
*"erciii de interpretare a e"presivitii
te"tului liric
1
%1
:anual
>ie de
lucru
,u"iliare
didactice
,ctivitate frontal
,ctivitate
individual
;bservarea
sistematic
,precierea
rspunsurilor
?ectura aprofundat a te"tulu1i
8$lin file din poveste9 de :i7ai
*minescu 3 interpretarea te"tului.
1.1
.1
.2
*"erciii de interpretare a unor procedee de
e"presivitate artistic
*"erciii de interpretare a mesajului operei
lirice
1
%2
:anual
>ie de
lucru
,ctivitate frontal
,ctivitate pe grupe
;bservarea
sistematic
,precierea
rspunsurilor
)nvitaie la lectur.
?ectura unor poezii de :i7ai
*minescu.

2.
#.1
*"erciii de evaluare a lecturii fcute de
colegi pe baza unei grile.
'iscuii asupra evalurii lecturii.
*"erciii de vocabular.
1
%2
;pera literar.
>ie de lucru.
,ctivitate
frontal
,ctivitate
individual
,ctivitate pe
grupe
;bservarea
sistematic
,precierea
rspunsurilor
<ronumele personal #.#
.
2.
2.#
*"erciii de identificare a pronumelui
personal
*"erciii de utilizare corect a pronumelui
personal
*"erciii de integrare n enunuri a
pronumelui personal
1
%2
:anual
>ie de
lucru
,u"iliare
didactice
,ctivitate frontal
,ctivitate pe grupe
,ctivitate
individual
;bservarea
sistematic
,precierea
rspunsurilor
<ronumele i adjectivul
pronominal posesiv
#.#
.
2.
*"erciii de identificare a pronumelui i a
adjectivului pronominal posesiv
*"erciii de difereniere a pronumelui
posesiv de adjectivul pronominal posesiv
*"erciii de utilizare corect a pronumelui i
a adjectivului pronominal posesiv
*"erciii de integrare n enunuri a
pronumelui i a adjectivului pronominal
posesiv
1
%2
:anual
>ie de
lucru
,u"iliare
didactice
,ctivitate frontal
,ctivitate pe grupe
,ctivitate
individual
;bservarea
sistematic
,precierea
rspunsurilor
<ronumele i adjectivul
pronominal demonstrativ
#.#
.
2.
2.#
*"erciii de identificare a pronumelui i a
adjectivului pronominal demonstrativ
*"erciii de difereniere a pronumelui
demonstrativ de adjectivul pronominal
demonstrativ
*"erciii de utilizare corect a pronumelui i
a adjectivului pronominal demonstrativ
*"erciii de integrare n enunuri a
pronumelui i a adjectivului pronominal
demonstrativ
1
%
:anual
>ie de
lucru
,u"iliare
didactice
,ctivitate frontal
,ctivitate pe grupe
,ctivitate
individual
;bservarea
sistematic
,precierea
rspunsurilor
<ronumele i adjectivul
pronominal ne7otrt
#.#
.
2.
*"erciii de identificare a pronumelui i a
adjectivului pronominal ne7otrt
*"erciii de difereniere a pronumelui
ne7otrt de adjectivul pronominal
ne7otrt
*"erciii de utilizare corect a pronumelui i
a adjectivului pronominal ne7otrt
*"erciii de integrare n enunuri a
pronumelui i a adjectivului pronominal
ne7otrt
1
%
:anual
>ie de
lucru
,u"iliare
didactice
,ctivitate frontal
,ctivitate pe grupe
,ctivitate
individual
;bservarea
sistematic
,precierea
rspunsurilor
<ronumele i adjectivul
pronominal negativ.
#.#
.
2.
*"erciii de identificare a pronumelui i a
adjectivului pronominal negativ
*"erciii de difereniere a pronumelui
negativ de adjectivul pronominal negativ
*"erciii de utilizare corect a pronumelui i
a adjectivului pronominal negativ
*"erciii de integrare n enunuri a
pronumelui i a adjectivului pronominal
negativ
1
%
:anual
>ie de
lucru
,u"iliare
didactice
,ctivitate frontal
,ctivitate pe grupe
,ctivitate
individual
;bservarea
sistematic
,precierea
rspunsurilor
)nvitaie la lectur. 2.
#.1
*"erciii de evaluare a lecturii fcute de
colegi pe baza unei grile.
'iscuii asupra evalurii lecturii.
*"erciii de vocabular.
1
%
;pera
literar.
>ie de
lucru.
,ctivitate frontal
,ctivitate
individual
,ctivitate pe grupe
;bservarea
sistematic
,precierea
rspunsurilor
Pr!'u)"l" 3i a#,"c*i&ul
r!'!)i'al i'*"r!$a*i&
#.#
.
2.
*"erciii de identificare a pronumelui i a
adjectivului pronominal interogativ
*"erciii de difereniere a pronumelui
interogativ de adjectivul pronominal
interogativ
*"erciii de utilizare corect a pronumelui i
a adjectivului pronominal interogativ5
*"erciii de integrare n enunuri a
pronumelui i a adjectivului pronominal
interogativ
1
%#
:anual
>ie de
lucru
,u"iliare
didactice
,ctivitate frontal
,ctivitate
individual
;bservarea
sistematic
,precierea
rspunsurilor
Pr!'u)"l" 3i a#,"c*i&ul
r!'!)i'al r"la*i&0 Pr!'u)"l"
r"la*i& c!)u% ceea ce
#.#
.
2.
*"erciii de identificare a pronumelui i a
adjectivului pronominal relativ
*"erciii de difereniere a pronumelui
relativ de adjectivul pronominal relativ
*"erciii de utilizare corect a pronumelui i
a adjectivului pronominal relativ
*"erciii de integrare n enunuri a
pronumelui i a adjectivului pronominal
relativ
1
%#
:anual
>ie de
lucru
,u"iliare
didactice
,ctivitate frontal
,ctivitate
individual
;bservarea
sistematic
,precierea
rspunsurilor
Pr!'u)"l" 3i a#,"c*i&ul
r!'!)i'al r"la*i&
#.#
.
2.
*"erciii de identificare a pronumelui i a
adjectivului pronominal relativ
*"erciii de difereniere a pronumelui
relativ de adjectivul pronominal relativ
*"erciii de utilizare corect a pronumelui i
a adjectivului pronominal relativ
*"erciii de integrare n enunuri a
pronumelui i a adjectivului pronominal
relativ
1
%#
:anual
>ie de
lucru
,u"iliare
didactice
,ctivitate frontal
,ctivitate pe grupe
,ctivitate
individual
;bservarea
sistematic
,precierea
rspunsurilor
Ac!r#ul r!'u)"lui r"la*i&0
Ca+uri 3i -u'c(ii %i'*ac*ic"
#.#
.
2.
*"erciii de utilizare corect a pronumelui i
a adjectivului pronominal relativ
*"erciii de integrare n enunuri a
pronumelui i a adjectivului pronominal
relativ
1
%#
:anual
>ie de
lucru
,u"iliare
didactice
,ctivitate frontal
,ctivitate
individual
;bservarea
sistematic
,precierea
rspunsurilor
A#,"c*i&ul r!'!)i'al #" A'*rir"
.e"erciii de acord/
#.#
.
2.
*"erciii de identificare a adjectivului
pronominal de ntrire
*"erciii de utilizare corect a formelor
adjectivului pronominal de ntrire
*"erciii de integrare n enunuri a
adjectivului pronominal de ntrire
1
%4
:anual
>ie de
lucru
,u"iliare
didactice
,ctivitate frontal
,ctivitate
individual
;bservarea
sistematic
,precierea
rspunsurilor
<ronumele & consolidare #.#
.
2.
*"erciii de identificare a funciilor
sintactice ale pronumelui
*"erciii de integrare n enunuri a
pronumelui cu diferite funcii sintactice
*"erciii de analiz sintactic i morfologic
a pronumelui i adjectivului pronominal
1
%4
:anual
>ie de
lucru
,u"iliare
didactice
,ctivitate frontal
,ctivitate
individual
;bservarea
sistematic
,precierea
rspunsurilor
=umeralul .actualizare/ #.#
.
2.
*"erciii de identificare a diferitelor tipuri
de numerale
*"erciii de identificare a valorilor
morfologice ale numeralelor
1
%4
:anual
>ie de
lucru
,u"iliare
didactice
,ctivitate frontal
,ctivitate
individual
;bservarea
sistematic
,precierea
rspunsurilor
=umeralul. >uncii sintactice #.#
.
2.
*"erciii de scriere corect a unor numerale
*"erciii de identificare a funciilor
sintactice ale numeralului
1
%4
:anual
>ie de
lucru
,u"iliare
didactice
,ctivitate frontal
,ctivitate
individual
;bservarea
sistematic
,precierea
rspunsurilor
:Al*" *iuri #" 'u)"ral"
.'u)"ralul #i%*ri2u*i&,
'u)"ralul )ul*ilica*i&,
'u)"ralul a#&"r2ial/
#.#
.
2.
*"erciii de scriere corect a unor numerale
*"erciii de identificare a diferitelor tipuri
de numerale
*"erciii de identificare a valorilor
morfologice ale numeralelor
1
%@
:anual
>ie de
lucru
,u"iliare
didactice
,ctivitate frontal
,ctivitate
individual
;bservarea
sistematic
,precierea
rspunsurilor
<ronumele. =umeralul. $onsolidare #.#
.
2.
*"erciii de scriere corect a unor numerale
*"erciii de identificare a diferitelor tipuri
de numerale
*"erciii de identificare a valorilor
morfologice ale numeralelor
1
%@
:anual
>ie de
lucru
,u"iliare
didactice
,ctivitate frontal
,ctivitate pe grupe
,ctivitate
individual
;bservarea
sistematic
,precierea
rspunsurilor
)nvitaie la lectur. 2.
#.1
*"erciii de evaluare a lecturii fcute de
colegi pe baza unei grile.
'iscuii asupra evalurii lecturii.
*"erciii de vocabular.
1
%@
;pera
literar.
>ie de
lucru.
,ctivitate frontal
,ctivitate
individual
,ctivitate pe grupe
;bservarea
sistematic
,precierea
rspunsurilor
-aluare .nitatea 0 #.#! .! 2.!
.1.! .2
Rezolvarea de e"erciii pe baza noiunilor
teoretice nsuite
1
%@
>i de
evaluare
,ctivitate
indepenedent
,precierea
fiei de
evaluare
,djectivul .actualizare/ #.#
.
2.
*"erciii de identificare a adjectivelor
*"erciii de utilizare corect a adjectivului
*"erciii de integrare a adjectivului n
enunuri
1
%A
:anualul
>ie de
lucru
<lane
,ctivitate frontal
,ctivitate pe grupe
,ctivitate
individual
;bservarea
sistematic
,precierea
rspunsurilor
1(i+loace expresie de redare a
superlatiului a#solut
#.#
.
2.
#.4
*"erciii de identificare a adjectivelor la
diverse grade de comparaie
*"erciii de utilizare e"presiv a limbii
1
%A
:anualul
>ie de
lucru
,u"iliare
didactice
,ctivitate frontal
,ctivitate
individual
;bservarea
sistematic
,precierea
rspunsurilor
'ocuiunea ad+ectial
Funciile sintactice ale ad+ectiului
i ale locuiunii ad+ectiale 2atri#ut
ad+ectial3 nume predicati4
#.#
.
2.
*"erciii de identificare a adjectivului i a
locuiunii adjectivale
*"erciii de utilizare corect a adjectivului
i a locuiunii adjectivale
*"erciii de integrare n enunuri a
adjectivului i a locuiunii adjectivale
*"erciii de identificare a funciilor
sintactice ale adjectivului i ale locuiunii
adjectivale
1
%A
:anualul
>ie de
lucru
,u"iliare
didactice
,ctivitate frontal
,ctivitate
individual
;bservarea
sistematic
,precierea
rspunsurilor
,djectivul& consolidare #.#
.
2.
*"erciii de identificare a adjectivului i a
locuiunii adjectivale
1
%A
:anualul
>ie de
lucru
,u"iliare
didactice
,ctivitate frontal
,ctivitate
individual
;bservarea
sistematic
,precierea
rspunsurilor
Pr!i"c*ul u'i*(ii #" A'&(ar"
U'i*a*"a #" A'&(ar": U'i*a*"a G
Nr0 #" !r" al!ca*": B@
S*)<'a: VIII6 FI: @>0>@6 =?0>E0=>BG
C!'(i'u*uri .#"*ali"ri/ C!)"*"'("
%"ci-ic"
Ac*i&i*(i #" A'&(ar"
R"%ur%"
E&aluar" Timp
.nr. ore/
(ateriale
didactice
Forme de
organizare
%pecii ale genului epic5 balada
cult 8<aa Eassan9 de 0eorge
$obuc 3 lectura te"tului!
vocabularul.
.1
.2
*"erciii de evaluare a lecturii fcute de
colegi pe baza unei grile
'iscuii asupra evalurii lecturii
*"erciii de vocabular
1
%B
0rila de
evaluare a
lecturii
,ctivitate frontal
,ctivitate
individual
;bservarea
sistematic
,precierea
rspunsurilor
%pecii ale genului epic5 balada
cult
?ectura aprofundat a te"tului&
suport. 8<aa Eassan9 de 0eorge
$obuc
$onstrucia subiectului. :oduri
de e"punere.
.1
.2
*"erciii de formulare a ideilor principale
*"erciii de relaionare a ideilor principale
cu ideile secundare
*"erciii de rezumare a te"tului&suport5
*"erciii de identificare a momentelor
subiectului
*"erciii de identificare a trsturilor
genului epic
1
%B
:anual
>ie de
lucru
,ctivitate frontal
,ctivitate
individual
;bservarea
sistematic
,precierea
rspunsurilor
%pecii ale genului epic5 balada
cult 8<aa Eassan9 de 0eorge
$obuc
M!#ali*(i #" carac*"ri+ar" a
"r%!'a,"l!r
.2
#.1
#.
*"erciii de identificare a modalitilor de
caracterizare a personajelor n te"tul studiat5
*"erciii de identificare a trsturilor
personajelor din te"tul studiat
*"erciii de caracterizare a personajelor din
te"tul studiat
1
%B
:anual
>ie de
lucru
,ctivitate frontal
,ctivitate
individual
;bservarea
sistematic
,precierea
rspunsurilor
%pecii ale genului epic5 balada
cult 8<aa Eassan9 de 0eorge
$obuc
)nterpretarea nuvelei
.2
#.1
#.
*"erciii de identificare a particularitilor
speciei avnd n vedere te"tul studiat
*"erciii de e"primare a opiniei asupra
semnificaiei globale a te"tului studiat
1
%B
:anual
>ie de
lucru
,ctivitate frontal
,ctivitate
individual
;bservarea
sistematic
,precierea
rspunsurilor
,dverbul .actualizare/ #.#
.
2.
*"erciii de identificare a adverbelor
*"erciii de utilizare corect a adverbelor
*"erciii de integrare a adverbelor n
enunuri
1
%C
:anualul
>ie de
lucru
,u"iliare
didactice
,ctivitate frontal
,ctivitate pe grupe
;bservarea
sistematic
,precierea
rspunsurilor
A#&"r2" i'*"r!$a*i&"0 A#&"r2"
r"la*i&"
:A#&"r2" '"4!*r<*"
L!cu(iu'"a a#&"r2ial0
A#&"r2"l" r"#ica*i&"0
L!cu(iu'"a a#&"r2ial
r"#ica*i&
#.#
.
2.
*"erciii de identificare a adverbelor
relative! interogative i +ne7otrte
*"erciii de utilizare corect a adverbelor
relative! interogative i +ne7otrte
*"erciii de integrare n enunuri a
adverbelor relative! interogative i
+ne7otrte
1
%C
:anualul
>ie de
lucru
,u"iliare
didactice
,ctivitate frontal
,ctivitate
individual
;bservarea
sistematic
,precierea
rspunsurilor
>unciile sintactice ale adverbului
i ale locuiunii adverbiale
.complement circumstanial de
mod! de timp! de loc! atribut
adverbial! r"#ica* &"r2al, 'u)"
r"#ica*i&/. A#&"r2" -r
-u'c(i" %i'*ac*ic
#.#
.
2.
*"ercii de identificare a funciilor
sintactice ale adverbelor
*"erciii de identificare a adverbelor fr
funcie sintactic
1
%C
:anualul
>ie de
lucru
,u"iliare
didactice
,ctivitate frontal
,ctivitate
individual
;bservarea
sistematic
,precierea
rspunsurilor
<repoziia .actualizare/
?ocuiunea prepoziional.
Regimul cazual
#.#
.
2.
*"erciii de utilizare corect a prilor de
vorbire nefle"ibile .prepoziia/
*"erciii de construire a unor enunuri
corecte din punct de vedere sintactic
*"erciii de utilizare e"presiv a limbii
1
%C
:anualul
>ie de
lucru
,u"iliare
didactie
,ctivitate frontal
,ctivitate
individual
;bservarea
sistematic
,precierea
rspunsurilor
$onjuncia .actualizare/
?ocuiunea conjuncional
#.#
.
2.
*"erciii de utilizare corect a prilor de
vorbire nefle"ibile .conjuncia/
*"erciii de construire a unor enunuri
corecte din punct de vedere sintactic
1
%1D
:anualul
>ie de
lucru
,u"iliare
didactice
,ctivitate frontal
,ctivitate
individual
;bservarea
sistematic
,precierea
rspunsurilor
)nterjecia .actualizare/.
>uncii sintactice.
#.#
.
2.
*"erciii de utilizare corect a prilor de
vorbire nefle"ibile .interjecia/
*"erciii de construire a unor enunuri
corecte din punct de vedere sintactic
*"erciii de utilizare e"presiv a limbii
1
%1D
:anualul
>ie de
lucru
,u"iliare
didactice
,ctivitate frontal
,ctivitate
individual
;bservarea
sistematic
,precierea
rspunsurilor
Or$a'i+ar"a 3i r"!r$a'i+ar"a
u'ui *"8* r!riu0 C"r"r"a0
.1
.
#.1
#.2
#.#
*"erciii de redactare a unei cereri n
diverse scopuri
1
%1D
:anualul
>ie de
lucru
,ctivitate frontal
,ctivitate
individual
;bservarea
sistematic
,precierea
rspunsurilor
)nvitaie la lectur.
8%crisoarea )))9 de :i7ai
*minescu.
2.
#.1
*"erciii de evaluare a lecturii fcute de
colegi pe baza unei grile.
'iscuii asupra evalurii lecturii.
*"erciii de vocabular.
1
%1D
;pera
literar.
>ie de
lucru.
;bservarea
sistematic
,precierea
rspunsurilor
-aluare .nitatea 5 .1! #.1! #.2!
#.#! .! .
Rezolvarea de e"erciii pe baza noiunilor
teoretice nsuite
1
%11
>ie de
evaluare
,ctivitate
individual
,precierea
fiei de
evaluare
Pr!i"c*ul u'i*(ii #" A'&(ar"
U'i*a*"a #" A'&(ar": U'i*a*"a 5
Nr0 #" !r" al!ca*": B=
S*)<'a: FI, FII6 FIII: =?0>E6 BG0>G0=>BE
C!'(i'u*uri .#"*ali"ri/ C!)"*"'("
%"ci-ic"
Ac*i&i*(i #" A'&(ar"
R"%ur%"
E&aluar" Timp
.nr. ore/
(ateriale
didactice
Forme de
organizare
%pecii ale genului epic5 nuvela
8'ou loturi9 de ).?. $aragiale 3
lectura te"tului! vocabularul.
.1
.2
*"erciii de evaluare a lecturii fcute de
colegi pe baza unei grile
'iscuii asupra evalurii lecturii
*"erciii de vocabular
1
%11
0rila de
evaluare a
lecturii
,ctivitate frontal
,ctivitate
individual
;bservarea
sistematic
,precierea
rspunsurilor
%pecii ale genului epic5 nuvela
?ectura aprofundat a te"tului&
suport. 8'ou loturi9 de ).?.
$aragiale.
$onstrucia subiectului. :oduri
de e"punere.
.1
.2
*"erciii de formulare a ideilor principale
*"erciii de relaionare a ideilor principale
cu ideile secundare
*"erciii de rezumare a te"tului&suport5
*"erciii de identificare a momentelor
subiectului
*"erciii de identificare a trsturilor
genului epic
1
%11
:anual
>ie de
lucru
,ctivitate frontal
,ctivitate
individual
;bservarea
sistematic
,precierea
rspunsurilor
%pecii ale genului epic5 nuvela
8'ou loturi9 de ).?. $aragiale.
M!#ali*(i #" carac*"ri+ar" a
"r%!'a,"l!r
.2
#.1
#.
*"erciii de identificare a modalitilor de
caracterizare a personajelor n te"tul studiat5
*"erciii de identificare a trsturilor
personajelor din te"tul studiat
*"erciii de caracterizare a personajelor din
te"tul studiat
1
%11
:anual
>ie de
lucru
,ctivitate frontal
,ctivitate
individual
;bservarea
sistematic
,precierea
rspunsurilor
%pecii ale genului epic5 nuvela
8'ou loturi9 de ).?. $aragiale .
$aracteristicile speciei.
.2
#.1
#.
*"erciii de identificare a particularitilor
speciei avnd n vedere te"tul studiat
*"erciii de e"primare a opiniei asupra
semnificaiei globale a te"tului studiat
1
%12
:anual
>ie de
lucru
,ctivitate frontal
,ctivitate
individual
;bservarea
sistematic
,precierea
rspunsurilor
%pecii ale genului epic5 nuvela
8'ou loturi9 de ).?. $aragiale .
)nterpretarea nuvelei
.2
#.1
#.
*"erciii de identificare a particularitilor
speciei avnd n vedere te"tul studiat
*"erciii de e"primare a opiniei asupra
semnificaiei globale a te"tului studiat
1
%12
:anual
>ie de
lucru
,ctivitate frontal
,ctivitate
individual
;bservarea
sistematic
,precierea
rspunsurilor
Recapitulare pentru teza
semestrial
2..
#.1.
*"erciii de identificare a diferitelor pri de
propoziie
*"erciii de analiz a diferitelor pri de
propoziie
*"erciii de integrare n enunuri a prilor
de vorbire cu diferite funcii sintactice
2
%12
>ie de
lucru
,u"iliare
didactice
,ctivitate frontal
,ctivitate
individual
;bservarea
sistematic
,precierea
rspunsurilor
-eza semestrial #.1
#.2
#.
*valuare comple"a cu diferite tipuri de
itemi
1
%1
>i de
evaluare
,ctivitate
individual
*valuare
sumativ
<redicatul verbal .actualizare/ 2..
#.2.
*"erciii de actualizare a noiunilor
referitoare la predicatul verbal
*"erciii de identificare a predicatului
verbal e"primat prin diverse pri de vorbire
*"erciii de analiz a predicatului verbal
*"erciii de integrare n conte"t a diferitelor
pri de vorbire cu funcia sintactic de
predicat verbal
1
%1
:anual
>ie de
lucru
,u"iliare
didactice
,ctivitate frontal
,ctivitate
individual
;bservarea
sistematic
,precierea
rspunsurilor
<redicatul nominal .actualizare/. 2..
#.2.
*"erciii de actualizare a noiunilor
referitoare la predicatul nominal
*"erciii de identificare a predicatului
nominal
*"erciii de analiz a predicatului nominal
*"erciii de integrare n conte"t a diferitelor
pri de vorbire cu funcia sintactic de
predicat nominal
1
%1
:anual
>ie de
lucru
,u"iliare
didactice
,ctivitate frontal
,ctivitate
individual
;bservarea
sistematic
,precierea
rspunsurilor
%ubiectul .actualizare/ 2..
#.2.
*"erciii de actualizare a noiunilor
referitoare la subiect
*"erciii de identificare a subiectului
e"primat prin diverse pri de vorbire
*"erciii de analiz a subiectului
*"erciii de integrare n conte"t a diferitelor
pri de vorbire cu funcia sintactic de
subiect
2
%1
%1#
:anual
>ie de
lucru
,u"iliare
didactice
,ctivitate frontal
,ctivitate pe grupe
,ctivitate
individual
;bservarea
sistematic
,precierea
rspunsurilor
Pr!i"c*ul u'i*(ii #" A'&(ar"
U'i*a*"a #" A'&(ar": U'i*a*"a ?
Nr0 #" !r" al!ca*": BI
S*)<'a FIV, FV J FVIII: B70>G6BI0>50=>BG
C!'(i'u*uri .#"*ali"ri/ C!)"*"'("
%"ci-ic"
Ac*i&i*(i #" A'&(ar"
R"%ur%"
E&aluar" Timp
.nr. ore/
(ateriale
didactice
Forme de
organizare
I)'ul
8)mn lui Ftefan cel :are9 de
(asile ,lecsandri.
?ectura te"tului! vocabularul.
1.1
.1
.2
1.1
*"erciii de evaluare a lecturii fcute de
colegi pe baza unei grile
'iscuii asupra evalurii lecturii
*"erciii de vocabular
1
%1#
0rila de
evaluare a
lecturii
,ctivitate frontal
,ctivitate
individual
;bservarea
sistematic
,precierea
rspunsurilor
?ectura aprofundat a te"tului1
)mn lui Ftefan cel :are9 de
(asile ,lecsandri.
,naliza te"tului.
.1
.2
*"erciii de identificare a cuvintelor&c7eie
*"erciii de identificare a structurii te"tului
1
%1#
:anualul
>ie de
lucru
,ctivitate frontal
,ctivitate
individual
;bservarea
sistematic
,precierea
rspunsurilor
)nvitaie la lectur.
8'eteapt&te! romneG9 de
,ndrei :ureanu.

2.
#.1
*"erciii de evaluare a lecturii fcute de
colegi pe baza unei grile.
'iscuii asupra evalurii lecturii.
*"erciii de vocabular.
1
%1#
;pera
literar.
>ie de
lucru.
,ctivitate frontal
,ctivitate
individual
,ctivitate pe grupe
;bservarea
sistematic
,precierea
rspunsurilor
,tributul .actualizare/ 2..
#.2.
*"erciii de actualizare a noiunilor
referitoare la atribut
*"erciii de identificare a atributului
e"primat prin diverse pri de vorbire
*"erciii de analiz a atributului
*"erciii de integrare n conte"t a diferitelor
pri de vorbire cu funcia sintactic de
atribut
2
%14
:anualul
>ie de
lucru
,ctivitate frontal
,ctivitate pe grupe
,ctivitate
individual
;bservarea
sistematic
,precierea
rspunsurilor
,tributul &consolidare #.#
.
2.
*"erciii de actualizare a noiunilor
referitoare la atribut
*"erciii de identificare a atributului
e"primat prin diverse pri de vorbire
*"erciii de analiz a atributului
1
%14
:anualul
>ie de
lucru
,u"iliare
didactice
,ctivitate frontal
,ctivitate pe grupe
,ctivitate
individual
;bservarea
sistematic
,precierea
rspunsurilor
$omplementul .actualizare/ 2..
#.2.
*"erciii de actualizare a noiunilor
referitoare la complementul
*"erciii de identificare a complementului
e"primat prin diverse pri de vorbire
*"erciii de analiz a complementului
*"erciii de integrare n conte"t a diferitelor
pri de vorbire cu funcia sintactic de
complement
1
%14
:anualul
>ie de
lucru
,u"iliare
didactice
,ctivitate frontal
,ctivitate
individual
;bservarea
sistematic
,precierea
rspunsurilor
$omplementul direct i indirect
$omplementul de timp! de loc! de
mod
$omplementul de cauz! de scop
2..
#.2.
*"erciii de identificare a complementului
e"primat prin diverse pri de vorbire
*"erciii de analiz a complementului
*"erciii de integrare n conte"t a diferitelor
pri de vorbire cu funcia sintactic de
complement
#
%1@
:anualul
>ie de
lucru
,u"iliare
didactice
,ctivitate frontal
,ctivitate
individual
;bservarea
sistematic
,precierea
rspunsurilor
Recapitulare final. 1.1
2.#
.1
.
#.2
*"erciii de recapitulare a cunotinelor. A
%1A61B
>ie de
lucru
,u"iliare
didactice
,ctivitate frontal
,ctivitate
individual
;bservarea
sistematic
,precierea
rspunsurilor
;r la dispoziia profesorului. )ndicarea lecturilor pentru vacan 1
%1B