Sunteți pe pagina 1din 13

Aria curricular : LIMB I COMUNICARE AVIZAT DIRECTOR,

OBREJA ROMEO-IONEL
Obiecul : LIMBA I LITERATURA ROM!N
PLANIFICARE
CLASA A VI-A
Anul colar 2014 2015
coala Gimnazial Nr.1 Voin!i
"i#ci$lina% Lim&a i li!ra!ura rom'n
E(i!ura ALL
Pro)#or% *u(ori +ana-A(ina
Nr. ( or,#$!m'n% 4
COM"ETEN#E $ENERALE, %OCIALE I CIVICE
1. Receptarea mesajului oral n diferite situaii de comunicare
2. Utilizarea corect i adecvat a limbii romne n producerea de mesaje orale n situaii de
comunicare monologat i dialogat
. Receptarea mesajului scris! din te"te literare i nonliterare! n scopuri diverse
#. Utilizarea corect i adecvat a limbii romne n producerea de mesaje scrise! n diferite
conte"te de realizare! cu scopuri diverse
VALORI I ATITUDINI
$ultivarea interesului pentru lectur i a plcerii de a citi! a gustului estetic n domeniul literaturii
%timularea gndirii autonome! refle"ive i critice n raport cu diversele mesaje receptate
$ultivarea unei atitudini pozitive fa de comunicare prin contientizarea impactului limbajului asupra celorlali i prin nevoia
de a nelege i de a folosi limbajul ntr&o manier pozitiv! responsabil din punct de vedere social
$ultivarea unei atitudini pozitive fa de limba romn i recunoaterea rolului acesteia pentru dezvoltarea personal i
mbogirea orizontului cultural
'ezvoltarea interesului fa de comunicarea intercultural
CON#INUTURI
1. Lectura
1.1. Cartea - obiect cultural. (%tructura crii) cuprins! prefa! postfa! note.
1.2. Teoria literar
1.2.1. Structura operei literare. *odurile de e"punere. Naraiunea +autor! narator! personaj, naraiunea la persoana a ---&a i naraiunea
la persoana -, subiectul operei literare! momentele subiectului, timpul i spaiul n naraiune.. Descrierea +portretul literar! tabloul..
Dialogul +mijloc de caracterizare a personajelor..
1.2.2. Figurile de stil +actualizare.. A&ie'a(
1.2.. Versificaia +actualizare.. Ti)uri *e ri+ +monorima! rima mperec/eat! rima ncruciat! rima mbriat.. M,ura(
1.. Textul
1..1. Texte literare 0 populare i culte 0 aparinnd diverselor genuri i specii. O)era e)ic(
O)era liric. %pecii literare obligatorii) )a,elul, -abula, *.i&a ).)ular(
1..2. Texte nonliterare: anunul! tirea.
2. Practica raional i funcional a limbii
2.1. Comunicarea oral
2.1.1. Structurarea textului oral
1rdonarea ideilor n comunicare +actualizare..
2.1.2. Textul dialogat i cel monologat.
Or/a&i'area re)licil.r 0&r-u& *ial./ c.+)le1. A*a)area la i&erl.cu.r. (M.*ali2i *e c.&ecare a ele+e&el.r &.&3erbale
la cele 3erbale.
M.&.l./ul: e1 &arai3, e1 *e,cri)i3, e1 i&-.r+ai3( Rezumatul oral +actualizare..
(%e recomand ca elevii s poat realiza urmtoarele ace *e 3.rbire)
& identificarea sau diferenierea unui obiect de altul ori a unei persoane de alta,
& susinerea unui sc/imb verbal ntr&o conversaie de grup,
& e"primarea gusturilor! e"punerea unor opinii despre ceva sau cineva! stabilirea unei analogii! a unei comparaii! e"primarea unei
impresii personale,
& formularea unei propuneri! acceptarea ori refuzul unei propuneri,
& descrierea unui obiect sau a unei persoane +a unui loc.,
& prezentarea unei aciuni comple"e.
2.2. Comunicarea scris
2.2.1. rocesul scrierii
Or/a&i'area u&ui e1 0& -u&c2ie *e *e,i&a2ie 4,cri,.area, a&u&2ul..
%emnele de punctuaie) )u&cul 5i 3ir/ula, linia de dialog i li&ia *e )au'( Semnele ortografice) cratima! )u&cul ca ,e+&
.r./ra-ic(
2.2.2. Contextele de reali!are
Relatarea. (1ferirea de informaii privind diverse aspecte ale realitii nconjurtoare.
M.i3area u&ei .)i&ii )ri3i.are la e1ele ,u*iae ,au la -a)e6)er,.a&e *i& realiae( De,crierea *e i) abl.u, *e i) ).rre(
".3e,irea.
Re'u+aul( A)recieri )er,.&ale re-eri.are la e1ele e)ice 5i lirice ,u*iae.
7( Elemente de construcie a comunicrii
.1. "exicul +actualizare.
2oiunea de vocabular.
*ijloacele interne de mbogire a vocabularului.
a# Deri$area +actualizare..
%ufi"area. %u-i1ele *i+i&ui3ale 5i ,u-i1ele au/+e&ai3e.
3refi"area.
b# Compunerea#
C.+)u&erea )ri& alurare, ,ub.r*.&are8 5i abre3iere(
c# Sc%imbarea $alorii gramaticale +conversiunea..
%ub,a&i3e )r.3e&ie *i& ale )r2i *e 3.rbire( A*9eci3e )r.3e&ie *i& 3erbe la )arici)iu(
A*3erbe )r.3e&ie *i& a*9eci3e 5i *i& ,ub,a&i3e(
:a+ilia le1ical +derivate! compuse! cuvinte obinute prin sc/imbarea valorii gramaticale.. $mpurile le"ico&semantice +aplicativ..
%inonimele +actualizare.. 4ntonimele +actualizare..
O+.&i+ele +omofone i omografe..
Ar;ai,+ele 5i re/i.&ali,+ele(
.2. Noiuni de fonetic +actualizare.. Regulile de desprire a cuvintelor n silabe. 1rtografia pentru desprirea n silabe +inclusiv
folosirea cratimei i a apostrofului..
.. Noiuni de sintax +actualizare.. 5elul propoziiilor. 5raza. "r.).'i2ia re/e&. Ele+e&ul re/e&( $oordonarea i subordonarea.
.#. &orfosintaxa.
.#.1. Verbul 6 +actualizare.. Verbele predicati$e i $erbele nepredicati$e: copulati$e +numai a fi, a de$eni' i auxiliare#
&odurile personale) indicativ! i+)erai3, c.&9u&ci3, c.&*i2i.&al-.)ai3( Ti+)uri(
&odurile nepersonale) i&-i&ii3! /eru&'iu, )arici)iu, ,u)i&(
.#.2. Substanti$ul +actualizare..
%ub,a&i3ele *e-eci3e *e ,i&/ular ,au *e )lural( %ub,a&i3ele c.leci3e( $azurile i funciile sintactice ale substantivului.
.#.. Substitui ai substanti$ului
.#..1. ronumele
3ronumele personal.
"r.&u+ele ).,e,i3 5i a*9eci3ul )r.&.+i&al ).,e,i3. :.r+e, ca'uri 5i -u&c2ii ,i&acice.
"r.&u+ele *e+.&,rai3 5i a*9eci3ul )r.&.+i&al *e+.&,rai3( :.r+e, ca'uri 5i -u&c2ii ,i&acice.
.#..2. Numeralul +actualizare.. Val.area ,ub,a&i3al 5i a*9eci3al a &u+eralului. 2umeralul cardinal i numeralul ordinal.
5uncii sintactice.
.#.#. Determinanii substanti$ului
(d)ecti$ul +actualizare.. 5ormele fle"ionare. Aric.lul *e+.&,rai3 4a*9eci3al<( $ra*ele *e c.+)ara2ie( 5uncii sintactice.
.#.7. rile de $orbire neflexionare
.#.7.1. (d$erbul +actualizare.. $ra*ele *e c.+)ara2ie( 5unciile sintactice) c.+)le+e& circu+,a&2ial *e l.c, *e i+), *e +.*,
aribu a*3erbial.
.#.7.2. repo!iia +actualizare.. Re/i+ul ca'ual.
.#.7.. Con)uncia +actualizare..
E1erci2ii *e -.l.,ire c.rec a a*3erbului, a )re).'i2iei 5i a c.&9u&c2iei(
.#.7.#. *nter)ecia +actualizare.. I&er9ec2ii )re*icai3e.
.7. Sintaxa propo!iiei +actualizare..
.7.1. redicatul# redicatul $erbal i predicatul nominal +numai cu verbele copulative a fi i a de$eni'.
.7.2. Subiectul
%ubiectul e"primat i subiectul nee"primat +subneles i inclus.. 4cordul predicatului cu subiectul.
.7.. (tributul +actualizare.. Aribuul a*9eci3al( Aribuul ,ub,a&i3al( Aribuul )r.&.+i&al( Aribuul a*3erbial(
.7.#. Complementul +actualizare.. C.+)le+e&ele circu+,a&2iale( C.+)le+e&ele circu+,a&2iale *e l.c, *e i+), *e +.*(
C.+)le+e&ele &ecircu+,a&2iale( C.+)le+e&ul *irec( C.+)le+e&ul i&*irec(
COALA $IMNAZIAL NR(8 %AT VOINE TI
"RO:: TUDORIE OANA-ADINA
AN %COLAR =>8? -=>8@
CLA%A a VI-a
PLANIFICARE CALENDARI!IC"
LI#$A %I LI!ERA!&RA R'#(N"
E#E!R&L I
U2-84894 '9
:2;<=4R9
$1*3989289 %39$-5-$9 $12=-2U8UR-
2R.
1R9 %<38 1>%
1.1. nelegerea semnificaiei generale a unui
mesaj oral,
2.#. adaptarea vorbirii la situaiile speciale
sau neprevzute de dialog sau monolog,
2.1. asigurarea coerenei ideilor e"primate
ntr&un mesaj oral,
& 3rezentarea programei! manualului!
&9"erciii de reactualizare a cunostintelor
&8est initial
& $orectarea testului
1
1
1
1
?ore
% 1
+17-@ &
1A -@.
% 2
+22 -@
& 2B-@.
$4R894 6
1>-9$8
$UC8UR4C
1.1. distingerea ntre informaiile eseniale i
cele de detaliu dintr&un mesaj oral! stabilind
legturi sau diferenieri ntre informaiile
receptate din surse diverse,
1.#. aplicarea principiilor ascultrii active n
manifestarea unui comportament comunicativ
adecvat,
.1. diferenierea elementelor de ansamblu de
cele de detaliu n cadrul te"tului citit,
.. sesizarea valorii e"presive a unitilor
le"icale n te"tele citite,
#.2. utilizarea unui le"ic diversificat! recurgnd
la categoriile semantice studiate i la mijloacele
de mbogire a vocabularului! pentru
e"primarea nuanat,
#.. nlnuirea corect a frazelor n te"tul
redactat! utiliznd corect semnele ortografice i
de punctuaie,
& $artea obiect cultural. Universul cartii
Cea dint)i *n+tur+fragm', de N# *orga
C.&ce)e .)era2i.&ale:
& Universul operei
& N.2iu&i *e -.&eic & recapitulare
%ilaba Ddesprirea n silabe, 4ccentul&recap
$asmul toamnei, de *# Teodoreanu
& Cectura te"tului. ;ocabular
& Universul operei. personificarea +actualizare.
& %e+&ele *e .r./ra-ie 5i *e )u&cua2ie.
& Le1icul +actuali!area cunotinelor'
& E3aluare
1
1
1
1
1
1
1
1
? ore
%
+2A -@
& @.
% #
+B @ 6
1E@.
C-89R48UR4
$UC8<
139R4 93-$<
1.1. distingerea ntre informaiile eseniale i
cele de detaliu dintr&un mesaj oral! stabilind
legturi sau diferenieri ntre informaiile
receptate din surse diverse,
1.#. aplicarea principiilor ascultrii active n
manifestarea unui comportament comunicativ
adecvat,
.. sesizarea valorii e"presive a unitilor
le"icale n te"tele citite,
D,l -oe-, de *#"#Caragiale
C.&ce)e .)era2i.&ale:
& Cectura te"tului. ;ocabular,
& 3ovestirea pe momentele subiectului
& *oduri de e"punere 'ialogul & mijloc de
caracterizare a personaj.
& 2aratorul. 2araiunea la persoana a ---&a
& 1pera epica. %c/ia.
1
1
1
1
1
1
% 7
+1@ 6
1F @.
#.2. utilizarea unui le"ic diversificat! recurgnd
la categoriile semantice studiate i la mijloacele
de mbogire a vocabularului! pentru
e"primarea nuanat,
#.. nlnuirea corect a frazelor n te"tul
redactat! utiliznd corect semnele ortografice i
de punctuaie,
#.#. alctuirea rezumatului unui te"t literar sau
nonliterar,
& Le1icul 6 actualizarea cunotinelor
- .egionalismele# Neologismele#
- Deri$area
- Compunerea
- Con$ersiunea
- Familia lexicala# C/mpul lexical
& E3aluare
1
1
1
1
1
1
12 ore
% B
+2E @ &
2# @.
% F
+2F @ 6
1 @.
C-89R48UR4
$UC8<
139R4 C-R-$<
1.1. distingerea ntre informaiile eseniale i
cele de detaliu dintr&un mesaj oral! stabilind
legturi sau diferenieri ntre informaiile
receptate din surse diverse,
1.#. aplicarea principiilor ascultrii active n
manifestarea unui comportament comunicativ
adecvat,
2.2. utilizarea relaiilor de sinonimie! de
antonimie! de omonimie n organizarea
mesajului oral,
.1. diferenierea elementelor de ansamblu de
cele de detaliu n cadrul te"tului citit,
.. sesizarea valorii e"presive a unitilor
le"icale n te"tele citite,
#.2. utilizarea unui le"ic diversificat! recurgnd
la categoriile semantice studiate i la mijloacele
de mbogire a vocabularului! pentru
e"primarea nuanat,
#.. nlnuirea corect a frazelor n te"tul
redactat! utiliznd corect semnele ortografice i
de punctuaie,
Peste +)rfuri.... de &# 0minescu
C.&ce)e .)era2i.&ale:
& Cectura te"tului. ;ocabularul.
& -nterpretarea te"tului. 5iguri de stil
& 1pera lirica.
& Ele+e&e *e )r.'.*ie) rima! ritmul! masura
- Sinonimele#
- (ntonimele#
- 1monimele
- aronimele#
- leonasmul
Iarna, de V# (lecsandri
C.&ce)e .)era2i.&ale:
- lectura te"tului! vocabularul,
- interpretarea te"tului,
- pastelul.
- Compunere) descrierea unui tablou
- Scrierea imaginati$
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1B ore
% ?
+ @- 6
F @-.
% A
+1E @- &
1# @-.
% 1E
+1F @-
& 21 @-.
% 11
+2#@- &
2? @-.
%8RU$8UR4
$1*31G-=-124
C< 4 139R9-
1.#. aplicarea principiilor ascultrii active n
manifestarea unui comportament comunicativ
adecvat,
obies/i i rom)nii, de C# Negru!!i
C.&ce)e .)era2i.&ale:
& Cectura te"tului! vocabular,
1
1
93-$9
2.1. nlnuirea clar i corect a ideilor ntr&un
monolog +narativ! descriptiv! informativ.,
2.. utilizarea categoriilor gramaticale nvate!
n diverse tipuri de propoziii,
.1. diferenierea elementelor de ansamblu de
cele de detaliu n cadrul te"tului citit,
.2. identificarea modurilor de e"punere ntr&un
te"t epic i a procedeelor de e"presivitate
artistic ntr&un te"t liric,
.. sesizarea valorii e"presive a unitilor
le"icale n te"tele citite,
.#. sesizarea organizrii morfologice i
sintactice a te"telor citite +nonliterare i literare.,
#.1. redactarea te"telor cu destinaii diverse,
& 3ovestirea! momentele subiectului,
& *oduri de e"punere! opera epic n proz.
& $aracterizarea personajelor,
& 2uvela
0erbul & actualizarea cunotinelor,
& *odul indicativ 6 timpuri
& *odul imperativ. 3ropoziia imperativ,
& *odul conjunctiv & timpuri,
& *odul condiional&optativ& 3rop optativa
& *odul infinitiv. *odul gerunziu,
& *odul participiu. *odul supin
& !recerea din +orbire direct *n +orb indirect
& Te1e &.&lierare: anunul! tirea! reclama
& E3aluare
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1B ore
% 12
+1.@--
6 7.@--.
% 1
+?@--
&12
@--.
% 1#
% 17
+7 -& A
-.2E17.
% 1#
17 6 1A
dec
89G4
C-89R48UR4
313UC4R<
'1-24
2.. utilizarea categoriilor gramaticale nvate!
n diverse tipuri de propoziii,
2.#. adaptarea vorbirii la situaia concret de
dialog sau de monolog,
.1. diferenierea elementelor de ansamblu de
cele de detaliu n cadrul te"tului citit,
.2. identificarea modurilor de e"punere ntr&un
te"t epic i a procedeelor de e"presivitate
artistic ntr&un te"t liric,
.. sesizarea valorii e"presive a unitilor
le"icale n te"tele citite,
#.1. redactarea te"telor cu destinaii diverse,
#.2. utilizarea unui le"ic diversificat! recurgnd
la categoriile semantice studiate i la
mijloacelede mbogire a vocabularului! pentru
e"primarea nuanat,
#i bdi. floare dulce
C.&ce)e .)era2i.&ale:
& Cectura te"tului,vocabular
& -nterpretarea te"tului,
& 5iguri de stil &actualiz!
& 9lemente de prozodie,
& 'oina popular
%ub,a&i3ul
& 4ctualizarea cunotinelor
& %ubstantivele defective,subs colective,
& $azurile i funciile sintactice.
& Ar1umentarea unui 2unct de +edere
& Compunere narati$. %crierea imaginativ
- E3aluare(
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
12 ore
% 1B
+12 - &
1B -.
% 1F
+1A - &
2 -.
% 1?
+2B - 6
E -.
PLANIFICARE CALENDARI!IC"
LI#$A %I LI!ERA!&RA R'#(N"
E#E!R&L II
U2-84894 '9
:2;<=4R9
1>-9$8-;9 '9 R959R-2=< $12=-2U8UR-
2R. '9
1R9
%<38 1>%
O"ERA E"IC
"O"ULAR
2("(D(
2.1. nlnuirea clar i corect a ideilor ntr&un
monolog +narativ!descriptiv! informativ
2. utilizarea categoriilor gramaticale nvate!
n diverse tipuri de propoziii
.1.diferena elementelor de ansamblu de cele
de detaliu n cadrul te"tului citit,
.2. identificarea modurilor de e"punere ntr&un
te"t epic,
.#. sesizarea organizrii morfologice i
sintactice a te"telor citite,
.. sesizarea valorii e"presive a unitilor
le"icale n te"tele citite,
#. nlnuirea corect a frazelor n te"tul
redactat! utiliznd corect semnele ortografice i
de punctuaie
#.#. alctuirea rezumatului unui te"t literar sau
nonliterar
!oma Alimo
C.&ce)e .)era2i.&ale:
& Cectura te"tului, vocabular,
& 3ovestirea pe momentele subiectului,
& 1pera epic n versuri.
& 4ntiteza! /iperbola,
& $aracterizarea personajelor
& >alada populara
& 4r/aismele
& De,crierea *e i) abl.uA *e i) ).rre
"r.&u+ele 4actualizare.
& 3ronumele personal 6 actualizare.
& 3ronumele refle"iv
& 3ronumele posesiv
& 4djectivul pronominal posesiv
& 3ronumele demonstrativ
& 4djectivul pronom demonstrativ
& 0xerciii#
& E3aluare(
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
+2E ore.
% 1
+EA. -- &
1 --.
% 2
+1B --
&2E --.
%
+2 --
&2F --.
% #
+2 --- 6
B ---.
% 7
+EA. ---&
1. ---.
O"ERA
E"IC
N(.(T*3N0(
"( 0.S *
2.1. nlnuirea clar i corect a ideilor ntr&un
monolog +narativ! descriptiv! informativ.
2. utilizarea categoriilor gramaticale nvate!
n diverse tipuri de propoziii
.1.diferena elementelor de ansamblu de cele
de detaliu n cadrul te"tului citit,
.2. identificarea modurilor de e"punere ntr&un
te"t epic,
.. sesizarea valorii e"presive a unitilor

Amintiri din co2ilrie +fragm.! de -. $reang
C.&ce)e .)era2i.&ale:
&Cectura e"presiv. ;ocabular.
& 3ovestire D rezumat
& 1pera integrala. 5ragmentul de opera
& Universul operei 6 2araiunea la persoana -.
& $aracterizarea personajelor
& Umorul.
1
1
1
1
1
1
% B
+1B --- &
2E ---.
le"icale n te"tele citite,
.#. sesizarea organizrii morfologice i
sintactice a te"telor citite,
#. nlnuirea corect a frazelor n te"tul
redactat! utiliznd corect semnele ortografice i
de punctuaie
#.#. alctuirea rezumatului unui te"tliterar sau
nonliterar
& "ectur suplimentar
& 3ovestirea! rezumatul! conspectul
Nu+eralul
& 2umeralul cardinal! ordinal & actualiz cunot
& 2umeralul colectiv!
& 2umeralul fractionar
& 5uncii sintactice.9"erciii.
A*9eci3ul
& 4ctualizarea cunotinelor.
& 4rticolul adjectival+demonstrativ.
& Hradele de comparaie.
& 5uncii sintactice.
& E3aluare(
1
1
1
1
1
1
1
1
1
+1B ore.
% F
+2 --- &
2F ---.
% ?
+E.---
6 . -;.
% 1E
+2E. -;
62#.-;.
%apt A
+B -; 6
1E.-;.
I% tii
mai mult
s fii mai
bunJ
;4$42 <
O"ERA E"IC
54>UC4 2.1. nlnuirea clar i corect a ideilor ntr&un
monolog +narativ!descriptiv! informativ
2.2 utilizarea relaiilor de sinonimie! de
antonimie! n organizarea mesajului oral,
2. utilizarea categoriilor gramaticale nvate!
n diverse tipuri de propoziii
2.7. participarea la diferite situaii de
comunicare manifestnd o atitudine favorabil
progresiei comunicrii
.1. diferena elementelor de ansamblu de cele
de detaliu n cadrul te"tului citit,
.2. identificarea modurilor de e"punere ntr&un
te"t epic,
.. sesizarea valorii e"presive a unitilor
le"icale n te"tele citite,
.#. sesizarea organizrii morfologice i
sintactice a te"telor citite.
#.1 redactarea te"telor cu destinaii diverse

C)inele i celul. de 4r# (lexandrescu
C.&ce)e .)era2i.&ale:
&Cectura te"tului! vocabular
& Universul operei! personje! personificarea
& 5abula.
& Cererea# Telegrama
A*3erbul
& 4ctualizarea cunotinelor.
& Hradele de comparaie.
& 5uncii sintactice.
& "re).'i2ia. Regimul cazual al prepoziiei.
- C.&9u&c2ia
- I&er9ec2ia
& E3aluare(
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
+12 ore.
% 11
+2F -;
6 1 ;.
% 12
+# ; &
? ;.
% 1
+11 ; &
17 ;.

#.#. alctuirea rezumatului unui te"t literar,
(.(21"(
2*2"*C5
2.1. nlnuirea clar i corect a ideilor ntr&un
monolog +narativ! descriptiv! informativ.
.#. sesizarea organizrii morfologice i
sintactice a te"telor citite +nonliterare i literare.
2.. utilizarea categoriilor gramaticale nvate!
n diberse tipuri de propoziii
.. sesizarea valorii e"presive a unitilor
le"icale n te"tele citite,
#. nlnuirea corect a frazelor n te"tul
redactat! utiliznd corect semnele ortografice i
de punctuaie
& "arab.la biblic(
& inta3a 2ro2o4iiei 6 actualizare
"re*icaul
& 3redicatul verbal.
& 3redicatul nominal.
%ubiecul
& %ubiectul e"primat.
& %ubiectul nee"primat.
& (cordul predicatului cu subiectul#
& 0xerciii
& E3aluare
1
1
1
1
1
1
1
1
+? ore.
% 1#
+1?.;&
22.;.
% 17
+ 27 ; &
2A;.
R931R84KUC
2.1. nlnuirea clar i corect a ideilor ntr&un
monolog +narativ! descriptiv! informativ.
.#. sesizarea organizrii morfologice i
sintactice a te"telor citite +nonliterare i literare.
2.. utilizarea categoriilor gramaticale nvate!
n diberse tipuri de propoziii
.. sesizarea valorii e"presive a unitilor
le"icale n te"tele citite,
#. nlnuirea corect a frazelor n te"tul
redactat! utiliznd corect semnele ortografice i
de punctuaie

Cartea 'ltului, de 4# 2og!a
C.&ce)e .)era2i.&ale:
& lectura te"tului! vocabular
- universul operei.
& .eporta)u literar, reporta)ul )urnalistic
Aribuul
& 4tributul adjectival.
& 4tributul substantival.
& 4tributul pronominal.
& 4tributul adverbial.
C.+)le+e&ul
& $omplementele necircumstaniale.
& $omplementele circumstaniale.
& E3aluare(
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
% 1B
+1 ;- &
7 ;-.
% 1F
+? ;- &
12 ;-.
% 1?
+17;- &
12 ore 1A ;-.