Sunteți pe pagina 1din 45

Metodologia cercetarii

stiintificeObiectivele cursului
- Familiarizarea cu ceea ce presupune
procesul cercetarii stiintifice:
CE, DE CE, PENTRU CE?
- Introducere in metodologia cercetarii
stiintifice - teoria privind modul in care
cercetarea trebuie derulata
Bibliografie:
Mark Saunders, Philip Lewis, Adrian
Thornhill Research methods for
business students, Prentice Hall, 2007
Structura cursului
- Introducere
- Alegerea temei de cercetare (transformarea ideilor
de cercetare in proiecte de cercetare)
- Analiza critica a literaturii de specialitate (scopul
analizei literaturii de specialitate, modul in care se
realizeaza analiza critica a literaturii)
- Etica in cercetarea stiintifica
- Analiza datelor
- Scrierea proiectului de cercetare si prezentarea
acestuia

INTRODUCERE
- Metoda de cercetare tehnici si proceduri in vederea obtinerii
si analizei datelor
- Metodologia teoria privind modul in care cercetarea trebuie
derulata

Ce nu este si ce este cercetarea stiintifica
NU este cercetare stiintifica
- Culegerea de date, fara un scop clar
- Reasamblarea si reordonarea informatiilor fara interpretarea
lor
- Folosirea abuziva a termenului pentru a da credibilitate unei
idei, a unui produs
ESTE cercetare stiintifica
- Datele sunt culese sistematic
- Datele sunt interpretate
- Scopul este clar
De ce cercetare tiinifica in domeniul afacerilor
- Cercetarea are un caracter inter si transdisciplinar
- Cercetarea are finalitate practica
- Cercetarea are o dubla determinare (teoretica= rigurozitate) si
practica (relevanta pentru afaceri)
Crearea cunostintelor modalitati
- M1 cercetarea urmareste interesul academic, natura
fundamentala a cercetarii, fara interes asupra utilizarii practice
- M2 cercetarea e guvernata de importanta colaborarii cu si intre
practicieni, se urmareste relavanta practica a rezultatelor
- M3 asigurarea supravietuirii si promovarea interesului general, la
diferite niveluri de agregare
Orice demers de cercetare stiintifica trebuie sa cuprinda
- formularea si clarificarea subiectului cercetarii
- trecerea in revista a literaturii
- stabilirea metodei de cercetare
- colectarea datelor
- analiza datelor
- scrierea raportului si prezentarea rezultatelor

Structura unei lucrari stiintifice
Introducere, unde se prezinta Obiectivele lucrarii ce poveste doreste
lucrarea sa spuna si de ce, caror intrebari de cercetare le raspunde
lucrarea si o scurta prezentare a principalelor parti ale lucrarii (pentru
disertatii, de exemplu, cate un paragraf pentru fiecare capitol).
OBIECTIVELE LUCRARII SUNT ESENTIALE

Analiza critica a literaturii (trecerea in revista a literaturii de specialitate)
care este fundamentul teoretic al lucrarii, ce au spus altii inaintea ta, relevant,
despre subiectul investigat, ce elemente importante s-au folosit din literatura de
specialitate pentru a atinge obiectivele lucrarii, in ce mod analiza critica a literaturii
determina obiectivele, metoda de cercetare si prefigureaza concluziile

Metodologia ce metoda de cercetare s-a folosit, de ce, ce instrumente s-au
utilizat, cum s-au cules datele etc

Analiza datelor, prezentarea rezultatelor, interpretarea lor

Concluziile, care trebuie sa corespunda cu obiectivele, metoda de cercetare si
rezultatele obtinute. Fiecare obiectiv trebuie sa-si regaseasca cel putin o concluzie

Bibliografia, in lucrarile straine se folosesc citarea Harvard, Chicago sau APA

7


FORMULAREA SI CLARIFICAREA TEMEI DE CERCETARE

Este cea mai importanta parte a oricarui proces de cercetare
Atributele unui teme de cercetare corespunzatoare
- Concordanta cu cerintele beneficiarului
- Concordanta cu capacitatea de realizare din partea cercetatorului
- Capacitatea temei de a starni interesul (realizatorului si beneficiarului)
- Simetrie dpdv al rezultatelor potentiale: indiferent de rezultat, acesta va
fi valoros


FORMULAREA SI CLARIFICAREA TEMEI DE CERCETARE
Etape in formularea si clarificarea temei de cercetare

1. Generarea si finisarea ideilor de cercetare
Generarea ideilor de cercetare - Utilizarea gandirii rationale si a gandirii
creative
Cai de urmat
Examinarea propriilor interese
Proiecte trecute
Discutii
Cercetarea literaturi
Un jurnal al ideilor
Explorarea preferintelor personale (proiecte trecute)
Mind mapping
Brainstorming
Finisarea ideilor de cercetare
FORMULAREA SI CLARIFICAREA TEMEI DE CERCETARE
2. Transformarea ideilor de cercetare in proiecte de
cercetare
- Asigurarea concordantei intrebarilor de cercetare cu
resursele
- Verificarea capacitatii de a genera noi idei
- Indeplinesc testul SMART (specificitate, masurabilitate,
accesibilitate, realism, timp)
- Converg cu teoria (teoria te informeaza despre validitatea
cercetarii)
- Importanta teoriei reflecta relatia cauza-efect
- Teorii fundamentale (grand theories)
- Teorii specifice (middle range theories)
- Teorii punctuale (substantive theories)
FORMULAREA SI CLARIFICAREA TEMEI DE CERCETARE
SCRIEREA PROPUNERII DE CERCETARE
Scopul cercetarii
Continutul propunerii de cercetare
1. Titlul
2. Fundamentarea una dintre cele mai lungi sectiuni (nu e acelasi lucru cu
analiza critica a literaturii!!!!)
- De ce cercetarea merita efortul
- Tema se incadreaza in dezbaterile prezente
- Arata ca cercetarea ta este o continuare a cercetarilor existenete
3. Intrebarile de cercetare si obiectivele cercetarii
Fundamentarea converge catre aceste intrebari
Obiectivele sunt precise si conduc catre rezultate masurabile
Deriva din scopul cercetarii
4. Metoda o alta sectiune lunga
Cum intentionezi sa-ti atingi scopul
Justifica alegerea metodei in functie de obiective
Ce colectivitate de cercetare ai ales si de ce
Ce instrumente vei folosi si de ce
Cum se va face colectarea datelor
Cum vor fi respectate aspectele etice
FORMULAREA SI CLARIFICAREA TEMEI DE CERCETARE
SCRIEREA PROPUNERII DE CERCETARE
5. Programarea in timp
Demonstreaza viabilitatea proiectului
Diagrama Gantt
6. Resurse
Aspect ale viabilitatii
Date
Echipamente
Financiare
UmaneFORMULAREA SI CLARIFICAREA TEMEI DE CERCETARE
Concluzii
Cercetarea este diferita de obtinerea de
informatii. Cercetarea se bazeaza pe teorie
Propunerea de cercetare este ca un contract
intre tine si cititor. Continutul propunerii de
cercetare trebuie sa-i spuna cititorului:
- ce vrei sa faci,
- de ce vrei sa faci,
- ce urmaresti sa obtii,
- cum urmaresti sa obtii acel ceva


Analiza critica a literaturii
Importanta si scopul analizei critice a literaturii
Ce trebuie inclus in analiza critica a literaturii
Ierarhizarea surselor primare, secundare si tertiare
Identificarea cuvintelor cheie si scrutarea
literaturii utilizand diverse metode
Evaluarea relevantei, valorii si suficientei literaturii
Citarea literaturii
Aplicarea cunostintelor pentru proiectele personale
Analiza critica a literaturii
Analiza critica a literaturii (ACL) presupune gasirea,
citirea si evaluarea literaturii astfel incat ea sa
serveasca obiectivelor cercetarii
A fi critic inseama a utiliza un anumit limbaj (expunerea
unui rationament logic), incadrarea intr-o anumita
abordare, referire la autoritate si impartialitatea
Scopurile ACL
- Rafinarea intrebarilor de cercetare (obiective)
- Evidentierea posibilitatilor de cercetare in domeniu
- Evitarea simplei repetari a ceea ce s-a facut
- Identificarea unor subiecte de actualitate
- Identificarea unor metode, strategii de cercetare
aplicabile diferitelor domenii

Analiza critica a literaturii
Continutul ACL
Conceptele cheie din domeniu
Incadrarea in dezbaterile recente din
domeniu
Originalitatea
Evitarea plagiatului
Legatura directa cu obiectivele
cercetarii
Respectarea unui anumit format

Analiza critica a literaturii
Surse pentru ACL

Primare (literatura gri)
Rapoarte
Teze
Email
Lucrari sustinute in cadrul conferintelor
Manuscrise
Rapoarte guvernamentale
Secundare
Carti
Reviste
Zire
Publicatii guvernamentale
Tertiare
Indexuri
Cataloage
Abstracte
Enciclopedi
Dictionare
Bibliografii
Citari


Analiza critica a literaturii
Boolean logic
And ingusteaza cercetarea
Or largeste cercetarea
Not exclude de la cercetare
* - permite selectarea acelor cuvinte
care au aceeasi radacina
? selecteaza diferite modalitati de
scriere


Analiza critica a literaturii
Planificarea strategiei de ACL
- Definirea parametrilor cercetarii
- Limba, subiectul, domeniul, aria
geografica, perioada de cautare, tipul de
literatura
- Generarea cuvintelor cheie
- Raspund obiectivelor de
cercetare
- Identifica domenii de legatura
cu tema cercetataAnaliza critica a literaturii
Evaluarea relevantei si valorii literaturii cercetate
Relevanta
- Cat de recenta este literatura analizata
- Raspunde obiectivelor cercetarii
- Intruneste criteriile pe care ti le-ai stabilit pentru
a sustine argumentatia
Valoarea
- Intruneste criteriul impartialitatii
- Cat de corecte sunt elementele metodologice si ce
influenta au asupra rezultatelor obtinute
- Ofera posibilitatea unor cercetari viitoare
Analiza critica a literaturii

Exemple
(1) Sexual harassment has many consequences. Adams, Kottke, and
Padgitt (1983) found that some women students said they avoided
taking a class or working with certain professors because of the risk
of harassment.They also found that men and women students reacted
differently. Their research was a survey of 1,000 men and women
graduate and undergraduate students. Benson and Thomson's study in
Social Problems (1982) lists many problems created by sexual
harassment. In their excellent book, The Lecherous Professor, Dziech
and Weiner (1990) give a long list of difficulties that victims have
suffered.

(2) The victims of sexual harassment suffer a range of consequences,
from lowered self-esteem and loss of selfconfidence to withdrawal
from social interaction, changed career goals, and depression (Adams,
Kottke, and Padgitt, 1983; Benson and Thomson, 1982; Dziech and
Weiner, 1990). For example, Adams, Kottke, and Padgitt (1983) noted
that 13 percent of women students said they avoided taking a class or
working with certain professorsbecause of the risk of harassment.

Analiza critica a literaturii
Concluzii
ACL nu este un rezumat. Ea trebuie sa
organizeze informatia in stransa legatura
cu obiectivele studiului, sa sintetizeze
rezultatele in ceea ce se stie si ceeea ce
nu se stie, sa identifice controversele si sa
dezvolte noi cercetari
Nu este un semn bun atunci cand fiecare
paragraf al ACL incepe cu numele autorului
unui studiu

Analiza critica a literaturii
Mentineti actualitatea surselor: incepeti cu cele mai
recente
Fiti perseverenti, cautati si din alte domenii
Cautati exhaustiv si intensiv, dar fiti atenti la
organizarea materialelor
Nu disperati, linia dintre aceasta literatura si cealalta
literatura nu este atat de clara
Nu puteti citi totul!
Nu porniti in ACL pana nu aveti o imagine clara a
subiectului
Cautati exemple


Accesul la date si etica cercetarii stiintifice
Aspecte legate de accesul la date
Dificultati legate de accesul fizic la date
Organizatia
Interesul
Reglemetari
Dificultati legate de accesul cognitiv la date
Elemente de care trebuie tinut cont pentru
surmontarea dificultatilor
Natura si dimensiunea accesului la date
Adancimea accesului la date

Accesul la date si etica cercetarii stiintifice
Strategii de obtinere a accesului
Timp suficient
Contacte existente si dezvoltarea de noi
contacte
Scopul si tipul de acces cerut
Preintampinarea ingrijorarilor companiei
Evidentierea beneficiilor pentru companie
Limbajul potrivit
Facilitarea raspunsurilor
Dezvoltarea accesului marginal
Credibilitatea

Accesul la date si etica cercetarii stiintifice
Etica = principii morale, norme si standarde de
comportament care ghiseaza alegerile morale si relatiile
cu ceilalti

Etica cercetarii = cum formulam si clarificam subiectul
cercetarii, planul cercetarii, obtinerea accesului la date,
colectarea datelor, procesarea si stocarea datelor,
analiza datelor, finalizarea cercetarii intr-un mod
responsabil si moral

Etica cercetarii presupune rigurozitate metodologica si
moralitate pentru toti cei implicati in procesul de
cercetare
Accesul la date si etica cercetarii stiintifice
Abordari ale etici de cercetare
Deontologia = scopul final al
cercetarii nu justifica un
comportamnet neetic
Teleologia = scopul final al cercetarii
justifica mijloacele (castigurile
precumpanesc costurile) teoria
finalitatii

Accesul la date si etica cercetarii stiintifice
Aspecte etice ce trebuie avute in vedere in procesul
de cercetare stiintifica
Pastrarea intimitatii tuturor participantilor in
procesul de cercetare
Voluntariatul si posibilitatea ca participantii sa se
poata retrage oricand din proiectul de cercetare
Mentinerea confidentialitatii participantilor
Evitarea oricaror forme de constrangere, umilire,
ranire, disconfort, durere, traume, in general
Comportament adecvat si obiectivitate din partea
cercetatorului
Accesul la date si etica cercetarii stiintifice
Concluzii
Aspectele etice intervin pe tot parcursul
procesului de cercetare
Cercetarile calitative implica, de regula, mai
multe aspecte etice decat cercetarile
cantitative
Cercetarile din anumite domenii (psihologie,
medicina, farmacie, biologie) implica mai multe
aspecte etice decat in altele (business)
Respectarea tuturor codurilor de conduita cu
care cercetatorul vine in contact in procesul de
cercetare stiintifica

Accesul la date si etica cercetarii stiintifice
Top 10 Unethical Psychological Experiments
http://listverse.com/science/top-10-unethical-
psychological-experiments/
Top 10 Evil Human Experiments
http://listverse.com/crime/top-10-evil-human-
experiments/
http://www.albionmonitor.com/9710a/hivtests.ht
ml
Milgram experiment
Datele secundare
Pot fi atat calitative cat si cantitative
Pot fi atat date brute, cat si
prelucrate (compilate)
Tipuri de date secundare
- Documentare
- Anchete
- Prelucrate din surse multiple
Datele secundare
Date documentare
Scrise si nescrise
Accesul la date
Date din anchete
Recensamant
Anchete periodice
Anchete ad hoc
Date din surse multiple
Combinatii din cele doua tipuri de mai sus
Datele secundare
Localizarea datelor secundare
Stabilirea tipului de date disponibile
ACL
Bibliografia de la materialele studiate
Identificarea datelor (locul precis
unde acestea se gasesc)
Datele secundare
Avantaje si dezavantaje
Avantaje
Timp si bani
Calitate
Pot furniza date comparabile si
contextuale
Pot conduce la noi descoperiri
PermanentaDatele secundare
Dezavantaje
Au o destinatie care nu iti este utila in
proiectul de cercetare
Acces dificil si costisitor
Agregarea datelor si definitiile nu sunt
potrivite cu studiul nostru
Nu exista control asupra datelor
Scopul proiectului initial influenteaza
colectarea si prezentarea datelor
Datele secundare
Evaluarea surselor de date
Sunt capabile sa raspunda intrebarilor de cercetare
Beneficiile asociate folosirii datelor sunt mai mari
decat costurile
Ai acces la date
Aspecte generale
Validitatea calcularii datelor
Sfera de acoperire a datelor
Datele neimportante pot fi eliminate
Datele ramase sunt suficiente pentru a putea fi
interpretate

Datele secundare
Aspecte specifice
Siguranta si validitatea datelor
Subiectivitatea masurarii
Distorsionarea intentionata si deliberata a datelor
Schimbari in modul in care datele sunt colectate
Costuri si beneficii
Modul in care reusesc sa raspunda intrebarilor si
obiectivelor cercetarii
Resurse de timp si bani pentru obtinerea datelor
Obiectivitatea perfecta nu poate fi asigurata.
Uneori trebuie asumat un anumit grad de
subiectivism in locul lipsei datelor
Scrierea lucrarii de cercetare si
prezentarea acesteia
- este unul dintre cele mai fascinante
aspecte ale procesului de cercetare
- Este considerat a fi un proces destul
de dificil
- Reprezinta rezultatul final al
procesului de cercetare
- Cand scrii, e singura adata cand
gandesti (Phillips and Pugh, 2005)

Scrierea lucrarii de cercetare si
prezentarea acesteia
Pregatirea scrierii lucrarii stiintifice
Rezervarea timpului
Stabilirea unui program si urmarea lui
Crearea conditiilor optime
Recenzia lucrarii

Scrierea lucrarii de cercetare si
prezentarea acesteia
Structura proiectului de cercetare
Abstract
Cel mai important
E un sumar complet al cercetarii
Contine
Care sunt intrebarile de cercetare si de ce sunt importante
Cum se raspunde la aceste intrebari
Ce raspuns s-a gasit la intrebarile de cercetare
Ce concluzii se pot desprinde din intrebarile de cercetare
Trebuie sa fie scurt, complet, obiectiv, precis si usor de citit
Introducere
O idee clara despre teza centrala a lucrarii si de ce crezi ca
problema respectiva merita analizata
Care sunt obiectivele si intrebarile de cercetare
O scurta prezentare a fiecarui capitol din lucrare
Scrierea lucrarii de cercetare si
prezentarea acesteia
ACL
Care este locul cercetarii in contextul cercetarilor in domeniu
Demonstreaza contributia la domeniul cercetarii
Demonstreaza valabilitatea si validitatea intrebarilor de
cercetare
Metoda
Metoda trebuie sa fie valida
Rezultate
Reliefarea rezultatelor obtinute din cercetare
Se prezinta tabelel, grafice, citari din interviuri
Rezultatele prezinta fapte, nu opinii si trebuie sa fie expuse in
mod logic, clar si usor de inteles (fie in ordinea obiectivelor, fie
tematic, in ordinea descendenta a importantei, fie alte
modalitati)

Scrierea lucrarii de cercetare si
prezentarea acesteia
Concluzii
Pentru fiecare rezultat ar trebui o concluzie
Demonstreaza originalitatea studiului
Pot include si discutii (implicatii ale concluziilor)
Referinte
Odata cu scrierea lucrarii
Diferite stiluri (Harvard, Chicago. APA)
Anexe
Minim
Ceea ce e cu adevarat important trebuie pus in
text

Scrierea lucrarii de cercetare si
prezentarea acesteia
Organizarea continutului raportului de
cercetare
Titlul cat mai putine cuvinte, clar si incitant
povestea trebuie sa fie clara (argumentul
central sau teza principlala)
Structura trebuie sa fie clara si sa orienteze
usor cititorul
E important sa stii carei audiente te adresezi
Scrierea lucrarii de cercetare si
prezentarea acesteia
Stilul
Clar si simplu
Propozitii simple
Evitarea jargonului (a nu se confunda cu
termenii tehnici)
Citarea literaturii
Gramatica
Adresarea impersonala, la trecut, diateza
pasiva
Anonimatul

Scrierea lucrarii de cercetare si
prezentarea acesteia
Confruntarea cu cerintele evaluatorilor
Cunostinte si intelegere
Aplicare si analiza
Sinteza si evaluare

Scrierea lucrarii de cercetare si
prezentarea acesteia
Prezentarea orala
Utilizarea mijloacelor video
Prezentarea nu trebuie sa plictiseasca
Trebuie sa ofere toate informatiile importante
O sursa importanta pt prezentare este
abstractul
Tine de abilitatea fiecaruia (aceasta abilitate
se poate educa)