Sunteți pe pagina 1din 1

Hotrrea Nr.463 din 10.07.

2013
privind reactualizarea valorii taxelor pentru activitile miniere, prevzute de Legea minelor nr.
85/2003
AC !"#$ %!& 'uvernul (omaniei
AC )*+L#CA ,- ".-#.(*L ./#C#AL -(. 032 din 12 iulie 2013
,n temeiul art. 108 din Con3tituia (om4niei, repu5licat, 6i al art. 00 alin. 758 din Legea minelor
nr. 85/2003, cu modi9icrile 6i completrile ulterioare,
'uvernul (om4niei adopt prezenta :otr4re.
ARTICOL UNIC
;aloarea taxelor anuale, prevzute la art. 00 alin. 728<708 din Legea minelor nr. 85/2003,
pu5licat =n "onitorul .9icial al (om4niei, )artea #, nr. 1>? din 2? martie 2003, cu modi9icrile
6i completrile ulterioare, 3e reactualizeaz dup cum urmeaz&
a8taxa anua !entru a"ti#itatea de !ro$!e"%iune $e $ta&ie'te a 320 ei()*
2
+
&,taxa anua !entru a"ti#itatea de ex!orare $e $ta&ie'te a 1.2-0 ei()*
2
+
",taxa anua !entru a"ti#itatea de ex!oatare $e $ta&ie'te a 32.000 ei()*
2
.
)(#"<"#-#$(*
;#C.(<;#.(!L ).-A
Contra3emneaz&
)re6edintele Ageniei -aionale pentru (e3ur3e "inerale, ':eorg:e %uu
;iceprim<mini3tru, mini3trul 9inanelor pu5lice, %aniel C:ioiu
"ini3trul economiei, ;aru@an ;o3ganian
"ini3trul delegat pentru energie, Con3tantin -i