Sunteți pe pagina 1din 3

Scorul motivaiei poteniale a postului

Dezvoltat de J.R. Hackman i G.R. Oldham n cadrul Job Diagnostic Survey


"Work Redesign", Addison Wesley, Publ, 1980
MPS msoar erce!ia anga"a!ilor n leg#ur cu $ dimensiuni c%eie ale muncii&
1' (arie#a#ea abili#!ilor )S*+, masura n care anga"a!ii ,i -olosesc mai mul# abili#!ile ,i
cuno,#in!ele
.' iden#i#a#ea sarcinilor )/0+, masura n care sarcinile sun# iden#i-ica#e mai recis de ersonal n
ac#i(i#a#ea curen#, msura n care solici#rile ro-esionale sun# clare ,i nu e1is# ambigui#!i n
reali2area sarcinilor curen#e
3' semni-ica!ia sarcinilor )/S+, masura n care anga"a!ii n!eleg -inali#a#ea sarcinilor reali2a#e de ei
n raor# cu ac#i(i#a#ea -inal
4' au#onomia )A+, masura n care os#ul o-er o mai mare indeenden! en#ru ersonal
$' -eedback'ul )5+ ' cunoa,#erea re2ul#a#elor ac#uale ale ac#i(i#!ilor
MPS es#e o msur a o#en!ialului general al unei munci de a n#ri mo#i(a!ia in#rinsec6
MPS (aria2 n#re 1 ,i 343 )cel mai redus la dac#ilogra-e 789 ,i cel mai crescu# la consul#an!i n
managemen# 73009, media in S:A es#e 1.8, du ;ackman ,i <ld%am+
Scorul mo#i(a!ional es#e cuan#i-ica# -olosind o ecua!ie cu cinci comonen#e seara#e& (arie#a#ea
abili#!ilor, iden#i#a#ea sarcinii, semni-ica!ia sarcinii, au#onomia ,i -eedback'ul6
MPS se calculea2 as#-el&
Pen#ru #oa#e cele $ dimensiuni se adun scorul da# de subiec# la i#emii coresun2#ori ,i se mar#e
-iecare la 36
MS ! "#S$%&'#()%&'#(S%&*%&'#+%&'#,%&
=esre modelul carac#eris#icilor os#ului mai gasi#i in >oga#%y, ?6 ).008+6 Manual de #e%nici si
me#ode in si%ologia muncii si organi2a#ionala6 0asi& @di#ura Polirom si in orice car#e de
Aomor#amen# organi2a#ional, in rinciiu, in engle2a )la >A:/+
Chestionarul
Scorul motivaional potenial al slujbei
S$
Bn ce msur slu"ba =(s6 resuune ac#i(i#!i mul#ile, ce necesi# -olosirea mai mul#or
abili#!i ,i #alen#eC
1 . 3 4 $ D 8
5oar#e sc2u#
Munc ru#inier
*arie#a#e
Modera#
5oar#e ridica#
()
Bn ce msur slu"ba =(s6 ( ermi#e s reali2a!i o sarcin "comle#", iden#i-icabil, care
are un nceu# ,i un s-Er,i# e(iden#
1 . 3 4 $ D 8
Munca mea es#e doar o
mic ar#e a unui ansamblu
mai mare6 Aeea ce -ac de
obicei nu se (ede n
re2ul#a#ul -inal
Modera#,
Proria mea con#ribu!ie se oa#e (edea
n re2ul#a#ul -inal
Munca mea resuune
sarcini comle#e6 Aeea ce
-ac es#e e(iden# n
re2ul#a#ul -inal
(S
Bn general cE# de semni-ica#i( F imor#an# es#e munca e care o a(e!iC )re2ul#a#ele
muncii =(s6 a-ec#ea2 un numr mare de al!i oameni+
1 . 3 4 $ D 8
5r imor#an!
Pu!in robabil ca ceea ce -ac s i
a-ec#e2e e al!ii6
Semni-ica!ie
Modera#
5oar#e imor#an#6 Re2ul#a#ele
muncii mele o# a-ec#a n
mare msur al!i oameni
+
AE# de mul# au#onomie ( ermi#e slu"ba e care o a(e!iC )adic cE# de mul# ( ermi#e s
decide!i singur n leg#ur cu mersul lucrurilor+
1 . 3 4 $ D 8
5oar#e u!in
Aroae nu am nici un
cu(En# de sus n a
decide cEnd ,i cum s se
reali2e2e sarcinile
Au#onomie Modera#G mul#e
lucruri sun# s#andardi2a#e dar
e1is# si#ua!ii n care o# lua
deci2ii singur
5oar#e mul#G slu"ba mi
d osibili#a#ea #o#al de
a decide cEnd ,i cum se
reali2ea2 sarcinile
,-
Bn ce msur slu"ba =(s6 )reali2area ac#i(i#!ilor+ ( o-er in-orma!ii desre er-orman!a n
muncC
1 . 3 4 $ D 8
5oar#e u!in
A, u#ea lucra la in-ini# ,i
#o# nu a, a(ea idee cE# de
bine muncesc
Modera#
:neori da uneori nu
5oar#e mul#
Bmi dau seama imedia#
dac lucrurile merg bine
sau nu
./t de corect descriu urm0toarele a1irma2ii slu3ba 4e care o ave2i5
S$ Slu"ba e care o am necesi# -olosirea unor abili#!i comle1e
1 . 3 4 $ D 8
Aomle# incorec# 0ncorec# Aroae incorec# Hesigur Aroae corec# Aorec# 5oar#e corec#
+ Slu"ba nu'mi ermi#e s'mi -olosesc ini!ia#i(a ersonal6
1 . 3 4 $ D 8
Aomle# incorec# 0ncorec# Aroae incorec# Hesigur Aroae corec# Aorec# 5oar#e corec#
() Bn slu"ba e care o am nu e1is# osibili#a#ea de a reali2a o sarcin n #o#ali#a#e6
1 . 3 4 $ D 8
Aomle# incorec# 0ncorec# Aroae incorec# Hesigur Aroae corec# Aorec# 5oar#e corec#
(S Slu"ba mea es#e una n care o mul!ime de oameni o# -i a-ec#a!i de cE# de bine merg lucrurile6
1 . 3 4 $ D 8
Aomle# incorec# 0ncorec# Aroae incorec# Hesigur Aroae corec# Aorec# 5oar#e corec#
+6 Slu"ba mi o-er oor#uni#!i -oar#e mari de liber#a#e ,i indeenden! n reali2area sarcinilor6
1 . 3 4 $ D 8
Aomle# incorec# 0ncorec# Aroae incorec# Hesigur Aroae corec# Aorec# 5oar#e corec#
S$ Slu"ba e care o am es#e rela#i( siml ,i ree#i#i(6
1 . 3 4 $ D 8
Aomle# incorec# 0ncorec# Aroae incorec# Hesigur Aroae corec# Aorec# 5oar#e corec#
, =erularea ac#i(i#!ilor mi ermi#e s (d cE# de bine mi -ac munca6
1 . 3 4 $ D 8
Aomle# incorec# 0ncorec# Aroae incorec# Hesigur Aroae corec# Aorec# 5oar#e corec#
, Slu"ba n sine nu mi ermi#e s'mi dau seama dac muncesc bine6
1 . 3 4 $ D 8
Aomle# incorec# 0ncorec# Aroae incorec# Hesigur Aroae corec# Aorec# 5oar#e corec#
() Slu"ba e care o am mi d osibili#a#ea de a reali2a o ac#i(i#a#e de la nceu# ,i En la s-Er,i#6
1 . 3 4 $ D 8
Aomle# incorec# 0ncorec# Aroae incorec# Hesigur Aroae corec# Aorec# 5oar#e corec#
(S Slu"ba n sine nu es#e -oar#e imor#an# n sc%ema general a ac#i(i#!ilor6
1 . 3 4 $ D 8
Aomle# incorec# 0ncorec# Aroae incorec# Hesigur Aroae corec# Aorec# 5oar#e corec#