Sunteți pe pagina 1din 3

Observarea, studiul documentelor si participarea la sarcina

Observatia
Este una din metodele de investigare a comportamentului de munca
Confruntarea datelor colectate prin observatie cu declaratiile operatorului ajuta
analistul in clarificarea si orientarea analizei pe care o face
Se desfasoara intr-un cadru real, simulat sau experimental
Prezenta analistului poate afecta comportamentul subiectului
Modalitati de observare:
Observatia deschisa
Este utila la inceputul derularii actiunii de analiza a muncii in vederea obtinerii unei
imagini generale despre munca in cauza
Aceasta tehnica este completata frecvent cu intervievarea detinatorului postului de
munca.
Pentru a nu se pierde informatia, este bine ca la sfarsitul observatiei sa se intocmeasca
o prezentare a postului de munca
Observarea descriptiva standardizata
ehnicile se bazeaza pe descompunerea muncii in operatii si miscari elementare.
Pentru operativitatea inregistrarilor se folosesc diferite sisteme de codificare si fise
speciale de inregistrare a datelor
Studiul documentelor
Pentru familiarizarea cu profesia pe care dorim sa o analizam putem incepe sa studiem
documentele organizatiei.
Acestea se refera la! definirea postului conform nomenclatorului de profesii, procesele
tehnologice, aspectul tehnic, de organizare si social al muncii, pozitia in organigrama
intreprinderii.
Studiul documentelor pune analistul in tema cu postul studiat.
Participarea la sarcina
"n acest context, psihologul asista operatorul, invata ceea ce trebuie sa faca detinatorul
postului de munca si astfel desprinde componentele activitatii respective.
Cand profesia implica risc, aceasta participare a psihologului se va rezuma doar la o
invatare a operatiilor de munca pe plan mental
Ghid de observare a locului de munca
I. Identificarea si definirea postului de munca
#. $enumirea postului!
%. "ntreprinderea&Compania!
'. Serviciul de care apartine postul de munca!
(. Postul de munca imediat superior!
). Postul de munca imediat inferior!
*. $escrierea pe scurt a postului de munca+amplasare, ce se face in postul respectiv, ce se
vinde etc,-------------..
.. "nterfata cu alte posturi, prin ce sau cine o face/.....................................
II.Activitati,sarcini si operatii specifice postului
$efinitia
sarcinii
utilizate
P0sarcina
trasata din
timp si
continuu
L=libera+l
a discretia
operatorul
ui pt
executie,
RI=respo
nsabilitate
si
initiativa
luata
F=frecven
ta si
periodicit
atea
sarcinii
C=sarcina
controlata
FC=frecv
enta
controlulu
i
=durata
sarcinii in
minute
1ijloace

2
3

2
3

2
3

2
3

2
3

2
3

2
3

2
3

2
3
III. Consecinte
#. 4ezultatul concret al activitatii postului. Ce devine munca prestata/.............................
%. Consecintele eventualelor erori in ceea ce priveste produsul sau
serviciul/............................
'. Consecintele erorilor legate de detinatorul postului de munca/4iscuri de
sanctionare/...................
IV. Accesul la postul de munca(modalitati de angajare)
#. 1aniera obisnuita de angajare in postul respectiv!----------.
%. 1aniera obisnuita de formare profesionala sau de calificare!-------.
'. 5ormarea profesionala si calificarea titularului prezent!-------
V. Metode de munca
#. Exista tot ceea ce ii trebuie unui post de munca+instructiuni, reguli de operare,
prescriptii,etc,/
%. Cum sunt prezentate modelele de munca+scris, oral, odata pentru totdeauna, etc,/
'. Cu ce grad de precizie sunt prezentate metodele de munca/
(. Ce marja de initiativa ii este lasata titularului postului/
VI. Controlul
#. Cine controleaza/
Cand/
%. 6nde/
Cum/
'. Cu ce drepturi de sanctionare/
VII. Conditiile fizice si fiziologice de munca
#. Particularitatile locului de munca+schimburi,
%. 7rarul de munca
'. 5actorii fizici ai muncii! zgomot, iluminat, umiditate, vibratii, praf, alti factori
(. 4iscuri vizavi de conditiile fizice de munca
). 5actori fiziologici implicati in munca prestata! ritmul de munca+solicitarea,, pozitii
posturale, oboseala, efort, alti factori fiziologici
VIII. Conditiile psihosociale ale muncii
#. 4elatii interpersonale functionale
%. Existenta sau nu a unui grup+echipa de munca,
'. Conditiile psihologice de munca+in ce constau,
Stilul de conducere al sefilor
8radul de suplete al instructiunilor
4elatiile cu alte echipe, cu superiorii, cu subordonatii, cu colegii
(. Conditiile sociale ale muncii!
Cum este privit de altii postul respectiv de munca
Statutul postului de munca+ierarhia in organizatie,
Avantajele postului de munca
Salarizarea
Posibilitatile de promovare
). ipul responsabilitatilor titularului postului
"n raport cu instrumente si masini
"n raport cu produsele muncii
"n raport cu securitatea muncii
"n raport cu altii
"n raport cu perfectionarea profesionala