Sunteți pe pagina 1din 5

Catedra Biochimie

ntrebrile pentru examen


anul de studii 2008-2009
pentru studenii facultii
medicin general
Intrebari sectiei intii
1. Obiectul chimiei biologice i importana studierii biochimiei
pentru medicin. Metode de studiu ale metabolismului. Cele
mai importante descoperiri ale secolului 20 n biochimie.
2. Biochimia. Obiectul de studiu. Particularitile materiei ii. !ielurile
de studiere. Metodele.
". #tructura primar a proteinelor. #peci$icitatea de specie a
proteinelor. Modi$icrile ereditare ale structurii primare.
Proteinopatiile ereditare% anemia cu celule $alci$orme i alte e&emple.
'. Caracteristica general i proprietile $i(ico)chimice ale
proteinelor. Condiiile de stabili(are i sedimentare.
*. Proprietile electrochimice ale proteinelor. Punctul i(oelectric.
#edimentarea proteinelor. +enaturarea i renaturarea proteinelor.
,. Concepiile contemporane despre structura proteinelor. !ielurile
organi(rii structurale ale moleculei. !oiune de -domen-.
.. #tructura primar i structura secundar a proteinelor. +eterminarea
secenei de aminoaci(i n lanul polipeptidic.
/. Con$ormaia moleculei proteice 0structura secundar i teriar1.
2ipurile de legturi intramoleculare n protein. 3olul
structurii spaiale a lanului peptidic n $ormarea centrelor actie.
Modi$icrile con$ormaionale n timpul $uncionrii proteinelor.
+ependena con$ormaiei proteinelor de structur primar.
4. #tructura cuaternar a proteinelor. Modi$icrile cooperatiste ale
con$ormaiei protomerilor. 5&emple de proteine oligomere
0structura i $uncionarea lor1% hemoglobina n comparaie cu
mioglobina6 en(imele alosterice6 comple&ele multien(imatice.
7utoasamblarea structurilor proteice multimoleculare.
10. !ielul teriar i cuaternar de organi(are al moleculei proteice.
!otiune de -domenii-.
11. Con$ormaia moleculei proteice. 2ipiirile de legturi
intramoleculare n protein. Modi$icarile con$ormaionale n timpul
$uncionrii proteinelor.
12. 8unciile biologice ale proteinelor. 9nteraciunea lor selecti
cu ligan(ii 0recunoaterea ligandului1. 2ipurile de ligan(i
naturali i particularitile de interaciune ale lor cu proteinele.
Proteinele $i&atoare de calciu.
1". Clasi$icarea contemporan a proteinelor. Proteinele simple
0albuminele: globulinele: glutelinele: prolaminele i histonele1.
1'. Clasi$icarea proteinelor. Proteinele simple.Caracteristica lor.
1*. 7lbuminele i globulinele: proprietile lor.
1,. Clasi$icarea contemporan a proteinelor. Proteine simple i
con;ugate.
1.. Caracteristica general. <emoproteinele..Clasi$icarea contemporan a
proteinelor. Proteinele con;ugate 0$os$o): glico i lipoproteinele1 )
caracteristica generala.
1/. Colagenul. Particularitile de structur i biosinte( a
colagenului. 3olul itaminei C n procesul de biosinte(.
14. !atura chimic a en(imelor. Proprietile en(imelor i
distinciile lor de catali(atorii nebiologici.
20. 5n(imele. !atura chimic. Proprietile lor. =nitile de masur
a actiitii en(imelor.
21. 3olul biologic al en(imelor. #tructura lor. Centrul acti i centrul
alosteric al en(imelor.
22. Coen(imele. #tructura i rolul n metabolism al itaminelor Bl: B2:
B, i PP.
2". Coen(imele: structura i caracteristicile lor: legtura dintre
coen(ime i itamine. #tructura !7+)ului i 87+)ului.
2'. Proitamine si antiitamine. #tructura si rolul metabolic al
itaminelor 7: +: 5 si >. Cau(ele hipo) i aitamino(elor.
2*. ?itaminele n calitate de coen(ime. #tructura i rolul
biologic al biotinei: acidului pantotenic: acidului $olic i it. B12.
2,. Mecanismul de aciune al en(imelor.
2.. 5n(imele. 8actorii ce determin ite(a reaciei en(imatice
0concentratia en(imei: substratului: temperatura: p< etc1. =niti de
masur a actiitii en(imatice.
2/. 3eglarea actiitii en(imatice% mecanisme alosterice: mecanismul
de $os$orilare)de$os$orilare. 5&emple de ci metabolice reglate
prin aceste mecanisme.
24. 2ipurile de inhibiie en(imatic.
"0. 9nhibitia competiti. Mecanismul de aciune al sul$anilamidelor.
"1. Centrul acti i centrul alosteric. Caracteristicile lor. 3eglarea
actiitii en(imatice.
"2. 5n(imele alosterice. 5&emple. 3olul lor n reglarea metabolic.
"". #peci$icitatea de aciune a en(imelor: tipurile. 2eoria coincidenei
inductie 0Coland1.
"'. Centrul acti i alosteric al en(imelor 08isher: Coland1. 5n(imele
alosterice. 5$ectul alosteric.
"*. Organi(area en(imelor n celul. Comple&e i ansambluri
en(imatice. 5&emple.
",. 3olul en(imelor n metabolism. +iersitatea en(imelor.
9(oen(imele. 5&emple. =nitile de masur a actiitii en(imatice.
".. 7daptarea biochimic. 7daptarea urgent i adaptarea de lung
durat. 5n(imele constitutie i inducibile. 9nducia coordonat i
represia coordonat. 3olul hormonilor.
"/. Clasi$icarea actual a en(imelor. <idrola(ele% rolul i repre(entanii.
"4. O&idoreducta(ele. 3olul lor i repre(entanii. ?itaminele n
calitate de coen(ime ale o&idoreducta(elor. #tructura lor.
'0. Clasi$icarea actual a en(imelor. 2rans$era(ele% rolul i
repre(entanii. =nitatile de masur ale actiitii en(imelor.
'1. Clasi$icarea en(imelor. 9(omera(ele. 5&emple. 5n(imodiagnostica.
'2. Metaloen(imele. Mecanismul actiitii. 5&emple.
Intrebarile sectiei doi
1. +igestia nucleoproteinelor: absorbia produselor degradrii lor. #cindarea
nucleotidelor purinice n esuturi. 7cidul uric. @uta.
2. !ucleo(idele. !ucleotidele. Polinucleotidele. 3olul biologic al
nucleotidelor libere 0c7MP etc1.
". !ucleoproteine: aci(ii nucleici. #tructura i rolul +!7)ului.
'. !oiune contemporan despre structura +!7 0Charga$$: Aatson: >ricB1.
*. #tructura secundar i teriar a +!7)ului. !ucleosoma.
,. !oiune contemporan despre mecanismul de replicaie a +!7)ului.
.. #inte(a +!7 0mecanismul: en(imele: coen(imele: substratele1.
/. Codul genetic i caracteristicile lui. 3olul.
4. Mutaii. 2ipuri. Mecanismele. Mutagene. Consecinele. Perspectie de
studii.
10. Mecanismele moleculare ale ariabilitii genetice% mutaii
moleculare: recombinaii. Mecanismele moleculare ale apariiei i
mani$estrii $enotipice a maladiilor ereditare% anemia cu celule
$alci$orme: hipercolesterolemia $amiliala .a.
11. #tabilitatea genelor. Mecanismele respectie.
12. Mecanismele de reparaie a +!7)ului.
1". !ucleoproteinele: aci(ii nucleici 03!71. #tructura: rolul.
1'. #tructura primar i secundar a 3!7)ului. 2ipurile de 3!7%
locali(area n celul: $unciile lor: particularitile de structur:
dimensiunile i diersitatea moleculelor lor.
1*. 3!7 de transport. #tructura. 3olul n biosinte(a proteinelor.
1,. 3!7 matricial. #tructura: biosinte(a: reglarea. 3olul.
1.. 2ranscripia 0mecanismul1.
1/. 2ranscripia 0biosinte(a 3!71. 5tapele procesului. 9nhibitorii.
14. +ati caracteristic deplina a mecanismului processingului 3!7 i
indicai modi$icrile posttranslaionale ale lanului polipeptidic.
20. Biosinte(a proteinelor. Componentele de ba( ale sistemului de
sinte( a proteinei. #inte(a aminoacil)3!7)t. #peci$itatea de
substrat a sinteta(ei. #tructura ribo(omilor: $uncia lor: succesiunia
reaciilor de sinte( a lanului polipeptidic. 8uncia de adaptor a 3!7)t
i rolul 3!7)m n acest proces.
21. 3ibo(omii. Poli(omii. #tructura. 3olul 3!7 ribo(omali. #inte(a
proteinelor 0$ormarea comple&ului de iniiere1.
22. Mecani(mul biosinte(ei proteinelor 0translarea1.
2". 5tapele biosinte(ei proteinelor. 7ctiarea aminoaci(ilor.
2'. 7ctiarea aminoaci(ilor n cito(ol n procesul de biosinte( a
proteinelor. 7minoacil)3!7t)sinteta(ele.
2*. 3eglarea sinte(ei proteinelor la di$erite nieluri.
2,. 3eglarea actiitii genelor. #tructura i $uncionarea lac)
operonului 5.coli. 9nducia i represia sinte(ei proteinelor n
1
organismul uman% reglarea gluconeogene(ei: sinte(ei colesterolului
i alte e&emple. 3olul hormonilor n reglarea actiitii genelor.
2.. 9ngineria genetic% metodele: en(imele recombinrii arti$iciale ale
genelor.
2/. Modi$icrile posttranslaionale ale proteinelor. 9nhibitorii sinte(ei
proteinelor 0to&inele: preparate medicamentoase1.
24. #tructura mononucleotidelor% ba(ele a(otate ma;ore i minore:
caracteristica nucleotidelor i esterii $os$orici ai lor% proprietile
$i(ico)chimice a componentelor mononucleotidice.
"0. 3olul nucleotidelor. 3epre(entai schematic un $ragment de +!7 i
unul de 3!7. 7ccentuati deosabirile.
"1. 7portul saanilor n studiul structurii i $unciei aci(ilor nucleici.
"2. +escriei modelul structural al dublului heli&. 3epre(entai prin
$ormule un $ragment nerepetabil de +!7.
"". +escriei $orele ce stabili(ea( structura +!7 0de la structura
primar pin la nucleosom1. !ucleosoma% structura i rolul.
"'. +enaturarea i renaturarea +!7. <ibridi(area aci(ilor nucleici.
"*. 3eplicarea +!7% substrate: en(ime: co$actori: sursele de energie:
mecanismul.
",. 3eplicarea necomplet a moleculei liniare de +!7 07.
Olonico1. 2elomera i telomera(a. Caracteristica $ermentati a
telomera(elor.
".. Mecanismul elongrii cromo(omei. #inte(a catenei
complimentare de +!7.
"/. #tructura i $uncia telomera(elor. 7ctiatorii i inhibitorii telomera(ei.
"4. Mortalitatea i eternitatea la niel celular. 2elomera(a ) marBer
promitator a eternitii biologice a celulelor cancerogene.
'0. +escrii ce este comun i prin ce se deosabesc replicarea i
transcrierea 0sinte(a 3!7m16 substratele: en(imele: co$actorii:
procesul.
'1. +escriti 3!7)procesingul: splaisingul. #inte(a 3!7 pe matri de
3!7.
'2. Modi$icri posttraducere. 2ransportul proteinei n celul.
7ntibioticele: ca inhibitori ai sinte(ei proteinelor.
Intrebarile sectiei trei
1. Metaboli(mul. 8unctiile de ba(a. Catabolismul i anabolismul.
Cone&iunea cilor catabolice i anabolice. 5tapa am$ibolic a
metabolismului.
2. Caile metabolice 0ciclice: liniare: generale i speci$ice1.
5&emple. Ciclul >rebs 0reaciile pariale1: rolul.
". Metabolismul i reglarea lui. Metodele de studiere a metabolismului.
'. !otiune de catabolism i anabolism i interactiunea lor. 3eaciile
endergonice i e&ergonice n metabolism. 72P i alte substane
macroergice. Ciclul 7+P)72P. Caile principale de $os$orilare a 7+P i
de utili(are a 72P.
*. Ciclul 72Pului. 5nergia liber standard. Compuii supermacroergici.
Potentialul de $os$orilare.
,. Compuii macroergici 072P:7+P etc.1. #tructura chimic:
participarea lor n metabolism.
.. Caracteristica strii energetice a celulei. 9ndicii.
/. Mitocondriile: structura: permeabilitatea selectia a membranelor
pentru di$erite substante. Principalele procese locali(ate in ele.
4. +ecarbo&ilarea o&idatia a piruatului. 3eglarea procesului.
5n(imele: coen(imele.
10. +ecarbo&ilarea o&idati a piruatului. Comple&ul multien(imatic
0componena: structura coen(imelor1 succesiitatea reaciilor:
interactiunea cu lantul respirator: reglarea.
11. Ciclul aci(ilor tricarbo&ilici. #uccesiitatea reaciilor: interaciunea
cu lanul respirator. 3eglarea. 8uncia biologic a ciclului. 3eaciile
anaplerotice.
12. 9ndicai toate en(imele ciclului aci(ilor tricarbo&ilici i la ce clas
apartin ele. +e ce ciclul aci(ilor tricarbo&ilici este aerobC 5n(imele
reglatoare ale ciclului.
1". Originea dio&idului de carbon n procesul de respiraie. 2ipurile de
decarbo&ilare: en(imele i coen(imele ce particip n aceste procese.
1'. Mecanismele de naeta 0glicero$os$at i malataspartat1 pentru
transportul de electroni i echialenii redui prin membrana
mitocondrial: legtura cu lantul respirator i starea membranelor
mitocondriale.
1*. !oiune contemporan despre respiraia tisular.
1,. !oiune despre $os$orilarea o&idati: indicii care caracteri(ea(
$os$orilarea o&idati.
1.. Procesele de o&ido)reducere n esuturi. Danul respirator.
1/. #tuctura lanului respirator. Punctele de $os$orilare.
14. O&idarea biologic. 7cceptorii principali ai protonilor i
electronilor. !oiune contemporan despre lanul respirator. Punctele de
$os$orilare.
20. 8os$orilarea o&idati. !oiune contemporan despre structura
lanului respirator i locali(area lui. 3edo&)potenialul
componentelor lanului respirator: esena reaciilor de
transport al electronilor. 2eoria chemioosmotic a lui P.Mitchel.
21. Danul respirator. Potenialul redo&. +e redat schematic transportul
electronilor.
22. 3epre(entai n mod schematic calea lung de o&idare: calea
medie i calea scurt. +eterminai numrul moleculelor de 72P
$ormate i produsele $inale ale o&idrii.
2". ?itaminele i substanele cu aciune itaminic din lanul respirator.
#tructura lor chimic i rolul.
2'. Citocromii. !atura chimic. Participarea lor n reaciile de o&ido)
reducere.
2*. +ehidrogena(ele !7+)dependente. #tructura $ormelor o&idate i
reduse ale !7+)ului. #ubstratele principale ale
dehidrogena(elor !7+)dependente. !7+<)dehidrogena(a i
transportorii de electroni ai membranei mitocondriale interne.
2,. Coen(imele 8M! i 87+: participarea lor n metabolism.
2.. Cuplarea o&idrii i $os$orilrii n lanul respirator <E)72P)
sinteta(a. Controlul respirator. +ecuplarea procesului de respiraie
i $os$orilare.
2/. Mitocondriile. Membrana interna a lor i $uncia. Mecanismul de
completare a re(erelor de 7+P i a $os$atului anorganic. Potenialul
transmembranar.
24. 8os$orilarea o&idati. +ecuplarea ei. +ecuplanii. 2ransloca(ele
membranei mitocondriale.
"0. +ecuplarea proceselor de o&idare i $os$orilare. +ecuplanii de
ba(a. 3olul biologic al decuplrii $os$orilrii o&idatie: o&idarea liber.
"1. 8os$orilarea la niel de substrat. 3olul. 3eaciile.
"2. O&idarea micro(omal. 3olul citocromului P'*O n reaciile de
o&ido)reducere.
"". O&idarea cu radicali liberi. #istemele de protecie a aci(ilor grai de
aciunea radicalilor liberi.
"'. Fn care reacii chimice ale metabolismului decurge $ormarea CO2 i
<2O ) produse $inale ale metabolismului. 5&emple de $ormare a CO2.
"*. #crieti reaciile de dehidrogenare i decarbo&ilare din ciclul >rebs.
",. Principile $undamentale: ce stau la ba(a termodinamicei. 5ntropia.
5nergia interna. 5nergia libera. 5nergia libera de reactie standard.
".. 3olul bi$unctional al $a(ei am$ibolice a metabolismului.
Caile catabolismului i anabolismului. Corelaiile.
"/. 8actorii ce l determin pe 72P ca principalul donor de energie
liber n sistemele biologice. +i$erite ariante de hidroli(a a 72P. 3olul.
8ormule.
"4. Metabolismul secundar. Metodele de studiere ale metabolismului.
#toichiometria o&idarii piruatului pina la CO2 si <2O.
'0. Mecanismele de trans$er ale e) n celulelele ii. +escrii
comple&ul en(imatic succinat)G)reducta(a. 3olul.
'1. Con$irmarea e&perimental ale aran;rii proteinelor n lanul
respirator. #tructura 72P)sinta(ei.
'2. 2eoria lui P. Mitcel: con$irmarea ei e&perimental.
Intrebarile sectiei patru
1. Principalii repre(entani ai mono) i di)(aharidelor. #tructura i
proprietile lor.
2. 3epre(entanii principali ai mono(aharidelor. #tructura i
proprietile lor. Metabolismul $ructo(ei n esutiiri.
". Caracteristica mono(aharidelor 0structura: proprietile1.
Metabolismul galacto(ei.
'. Metabolismul galacto(ei. +ereglrile ereditare ale metabolismului ei.
*. +i(aharidele. #tructura chimic. +igestia i absorbia. #inte(a
lacto(ei n celule. 3eglarea hormonala a procesului.
,. Chimia glicogenului i amidonului. +igestia acestor substante
n tractul gastro)intestinal. 3olul lor biologic n esuturi.
.. #tructura chimic i proprietile poli(aharidelor 0amidonului:
glicogenul: celulo(a1. +igestia i absorbtia lor.
/. @licolipidele i glicoproteinele. #tructura i $uncia
2
oligo(aharidelor din componenta acestor substante.
4. @luco(aminoglicanii 0acidul hialuronic: acidul condroitinsul$uric:
heparina1. #tructura i rolul lor $i(iologic.
10. Mobili(area glicogenului. 3eactiile. 3olul biologic. 3eglarea.
11. Biosinte(a glicogenului n $icat. 3eaciile. 3olul. 3eglarea.
12. O&idoreducerea glicolitic. 9mportana biologic.
1". @licoli(a anaerob 0reaciile pariale1. 3eglarea procesului.
1'. +egradarea anaeroba a gluco(ei n esuturi. 9mportanta
biologica. #toichiometria procesului.
1*. 3olul degradrii anaerobe a gluco(ei n muchi. #oarta ulterioar a
acidului lactic. @liconeogene(a din lactat.
1,. Ciclul gluco(o)lactat ciclul Cori i ciclul gluco(o)alanin. 3olul
$i(iologic.
1.. +egradarea aerob a glucidelor n esuturi. 9mportana
biologic. Bilanul energetic.
1/. +egradarea aerob a gluco(ei% succesiitatea reaciilor: rolul
$i(iologic. 3olul degradrii aerobe i anaerobe a gluco(ei n
actiitatea muscular. 3olul degradarii aerobe a gluco(ei n creier.
14. #istemul naeta malat)aspartat de trans$er al <E. 3olul biologic.
20. #istemul naeta glicero$os$at de trans$er al <E. 3olul biologic
al acestui mecanism de naeta.
21. #crieti reaciile de $os$orilare la niel de substrat.
22. @luconeogene(a: mecanismul: reglarea.
2". @luconeogene(a: precursorii posibili: secenta reaciilor.
3eglarea si importanta gluconeogene(ei.
2'. @luconeogene(a din aminoaci(i. 3eglarea: rolul $i(iologic.
2*. @luconeogene(a. +escrierea completa a sinte(ei gluco(ei din
piruat. #toichiometria procesului. 3eglarea gluconeogene(ei.
2,. +escrieti reactiile de sinte(a a gluco(ei din o&aloacetat. 3eglarea
procesului.
2.. #toichiometria glicoli(ei anaerobe i a gluconeogene(ei.
2/. 3eglarea glicoli(ei i a gluconeogene(ei.
24. 3eglarea nielului de gluco( n organism.
"0. 3eglarea concentraiei de gluco(a n singe. 9n$luena insulinei:
adrenalinei: corti(olului. <iper) i hipoglicemia. 7precierea
tolerantei organismului $a de gluco(. <ipercorticismul i diabetul
steroid.
"1. Calea pento(o$os$at de trans$ormare a gluco(ei 0locali(area
organic: rolul biologic1. Calea o&idati de $ormare a pento(elor
0reaciile pariale1.
"2. Calea pento(o$os$at de trans$ormare a gluco(ei. Calea o&idati de
$ormare a pento(elor. Ciclul pento(o$os$at. Docali(area i rolul cii
pento(o$os$at.
"". Cile speci$ice ale catabolismului gluco(ei 0calea
pento(o$os$at: calea +)glucuronatului1: rolul n metabolism.
"'. 8ermentaia alcoolic. 5nergetica procesului.
"*. Patologia metabolismului glucidic. +iabetul (aharat.
",. +esriei mecanismele de apariie a cetonemiei: cetonuriei:
hiperglicemiei i gluco(uriei n diabetul (aharat.
".. Mecanismele biochimice ale de(oltrii comei diabetice.
"/. Patologia ereditar a metabolismului glucidic. @licogeno(ele:
galacto(emia: intolerana organismului $a de lacto(.
"4. +escriei reaciile de o&idare a piruatului i succinatului pin
la CO2 i <2O. Care compus eliberea( mai mult 72PC
'0. +escriei reaciile de $ermentaie alcoolic a (aharo(ei. Calculai
numarul de molecule de 72P i CO2 re(ultate.
'1. Metabolismul $ructo(ei. Patologia biochimic a metabolismului
$ructo(ei.
Intrebarile sectiei cinci
1. 2riacilglicerolii. #tructura chimic. 7ci(ii grai superiori
care ntr n componena lipidelor. +igestia i absorbia
triacilglicerolilor. 3olul bilei: structura aci(ilor biliari.
2. @licero$os$olipidele 0$os$atidilcolina:
$os$atidiletanolamina: $os$atidilserina etc.1. #tructura:
rolul.
". Clasi$icarea: structura: proprietile i importana
biologic a glicolipidelor.
'. #$ingolipidele. #tructura: rolul.
*. #$ingolipidele. #tructura: rolul. Biosinte(a i catabolismul
lor. Patologia.
,. @rsimile alimentare% raia medie (ilnic: digestia: absorbia
produselor de digestie. 3olul bilei: structura i rolul biologic
al aci(ilor biliari. 3esinte(a grsimii in celulele
intestinului. 3olul chilomicronilor n metabolismul
lipidelor.
.. +igestia i absorbia grsimilor n tractul digesti. Cau(ele ce
conduc la dereglarea procesului de absorbie a grsimilor.
8ormele de transport ale lipidelor sanguine.
/. +epo(itarea i mobili(area grsimelor n esutul adipos:
importana $i(iologic. 2ransportul i utili(area aci(ilor grai
care se $ormea( la mobili(area grsimii.
4. Beta)o&idarea aci(ilor grai cu numar par de atomi de
carbon. 3eglarea. 3olul biologic.
10. Beta)o&idarea aci(ilor grasi. Degtura o&idarii aci(ilor
grasi cu ciclul >rebs i lanul respirator. 9mportana
$i(iologic. Modi$icarea ite(ei utili(rii aci(ilor grai n
dependen de ritmul alimentrii i actiitii musculare.
11. H)o&idarea aci(ilor grai cu numar impar de atomi de carbon.
12. O&idarea aci(ilor grai cu numar impar de atomi de carbon.
O&idarea propionil)Co7 pana la CO2 i <2O.
1". H)o&idarea aci(ilor grai nesaturati. 9mportanta procesului.
1'. H)o&idarea aci(ilor grai nesaturati. 9nportana acestor
aci(i pentru $unctionarea organismului 0C20%'1.
1*. Biosinte(a aci(ilor grai. 5n(imele respectie.
1,. Biosinte(a aci(ilor grai. 3eglarea.
1.. Biosinte(a aci(ilor grai% secena reaciilor: particularitile
procesului: importanta $i(iologic. +ependena ite(ei
biosinte(ei de ritmul alimentrii i componena hrnii.
1/. +escriei reaciile de sinte( a aci(ilor grai saturai.
14. 5n(imele biosinte(ei aci(ilor grai. 3eglarea actiitii lor.
20. Particularitile cilor de biosinte( i degradare a aci(ilor
grai.
21. Mecanismul trans$erului de acetil)Co7 din mitocondrii n
citosol i generarea de !7+P<. 3eglarea acestui proces.
22. #inte(a acidului butiric.
2". 7cetil)Co7. 8ormarea i utili(area.
2'. Biosinte(a lipidelor membranare 0$os$atidilino(itolii1.
2*. Corpii cetonici: structura: sinte(a i utili(area.
Mecanismul apariiei i de(oltrii hipercetonemiei n
diabetul (aharat.
2,. Bosinte(a i utili(area corpilor cetonici. Dimitele modi$icrii
coninutului de corpi cetonici n singe n norm: n inaniie i
n diabetul (aharat.
2.. #criei reaciile biochimice de sinte(a a corpilor
cetonici 0ac. beta)hidro&ibutiric1 din gluco(. Care atomi de
carbon ai gluco(ei nu se includ n procesul de biosinte(C Care
este rolul CO2 n aceast sinte(C
2/. Colesterolul. Biosinte(a i degradarea lui. 3eglarea. 3olul
biologic.
24. Biosinte(a colesterolului: reglarea. Patologia
metabolismului lipidic% obe(itatea: aterosclero(a:
hiperlipidemia alcoolic.
"0. 3olul lipoproteinelor n metabolismul colesterolului.
<ipercolesterolemia. Biochimia aterosclero(ei i colelitia(ei.
"1. Metabolismul glicero$os$olipidelor 0sinte(a de noo:
degradarea lor1.
"2. Cone&iunea metabolismului glucidic i lipidic. #chema
trans$ormrii gluco(ei n grsimi. 3olul cii pento(o$os$at a
metabolismului gluco(ei n sinte(a grsimilor. +ependena
ite(ei sinte(ei grsimilor de ritmul de alimentaie i
componena hrnii. 9n$luena insulinei: glucagonului i
adrenalinei asupra metabolismului lipidelor i glucidelor.
"". #tructura: $unciile i proprietile membranelor biologice
0modelul $luido)mo(aic #inger i !icolson1.
"'. Organi(area structural a membranelor. Caracteristicile
generale ale membranelor. Principiile generale ale
mecanismelor de trans$er al substantelor prin membrane.
"*. Organi(area structural a membranelor. Caracteristicile
generale ale membranelor. Mecanismul de trans$er al
substanelor prin membrane.
",. #$ingolipidele. 3olul lor n eoluia apopto(ei.
".. Membranele biologice. 8orele: ce stabili(ea( stratul
bilipidic. Cooperatiitatea i integritatea membranelor.
Permeabilitatea membranelor. 3olul glicolipidelor i a
"
glicoproteinelor membranare. Metodele de studiu.
"/. 7ctiarea aci(ilor grai s trans$erul lor n mitocondrii
0descriti reactiile i en(imele respectie1.
"4. O&idarea aci(ilor grai n pero&isomi. Cau(ele ampli$icrii
acestei ci de b)o&idare.
'0. +escriti en(imele ce particip n procesul de sinte( a
aci(ilor grai. Mecanismele de elongare i desaturare a
aci(ilor grai 0C20%'1.
'1. #inte(a s$ingolipidelor de noo 0serina: palmitoil)
Co71. Ciclul s$ingomielinei.
'2. +ereglrile metabolismului lipidic% obe(itatea:
hiperlipoproteinemia etc. Patologia lipidelor con;ugate.
Intrebarile sectiei ase
1. +igestia proteinelor n stomac i n intestin. 5ndo) i
e&opeptida(ele: speci$icitatea de aciune a proteina(elor.
Mecanismele de reglare a secreiei en(imatice.
2. +igestia proteinelor. 3olul acidului clorhidric. Mecanismele
de absorbie a aminoaci(ilor n celule 0ciclul gama)
glutamilic1.
". Mecanismele secretiei <Cl. 3eglarea acestui proces.
'. Putre$actia aminoaci(ilor% $ormarea i inactiarea
indolului: scatolului: cre(olului: indicanul. 8uncia de
barier a $Icatului.
*. Mecanismele principale de deto&i$iere a substanelor n
$icat% o&idarea micro(omala: reaciile de con;ugare.
+eto&i$ierea produselor putre$aciei proteinelor.
,. #oarta aminoaci(ilor absorbii.
.. +ecarbo&ilarea aminoaci(ilor n esuturi. 5n(imele:
coen(imele. #ubstanele biologic actie. !eutrali(area lor.
5&emple.
/. +ecarbo&ilarea aminoaci(ilor. 5n(imele i coen(imele.
+eto&i$ierea aminelor biogene.
4. 8ormarea aminelor biogene 0e&emple1. 3olul lor $i(iologic.
+e(into&icarea aminelor biogene.
10. +e(aminarea o&idati a aminoaci(ilor. O&ida(ele:
glutamatdehidrogena(a. 3eglarea.
11. 2ransaminarea aminoaci(ilor 0mecanismul: en(imele:
coen(imele1. #peci$icitatea transamina(elor. 9mportana
clinic a determinrii actiitii transamina(elor.
12. 2ransaminarea aminoaci(ilor. 3olul itaminei B, n acest
proces. ?aloarea diagnostic a determinrii actiitii
transamina(elor.
1". 2rande(saminarea aminoaci(ilor 0de(aminarea indirect1.
Mecanismul.
1'. +e(aminarea indirect a alaninei.
1*. Catabolismul aminoaci(ilor. #oarta gruparilor J)amino.
Mecanismele de deto&i$iere ale amoniacului: sinte(a ureei.
?aloarea e&creiei (ilnice de uree. <iperamoniemia.
1,. @lutamina i asparagina. !atura chimic: rolul n
transportul de amoniac.
1.. Mecanismele de de(into&icare a amoniacului n celulele
organismului. =reogene(a.
1/. Ciclul ureogenetic. 3eaciile. 3olul acestui proces.
14. 8ormarea i de(into&icarea amoniacului. Biosinte(a
ureei% succesiunea reaciilor: ecuaia sumar. ?aloarea
e&creiei (ilnice de uree. <iperamoniemia.
20. Catabolismul aminoaci(ilor. 8ormarea i de(into&icarea
amoniacului. Biosinte(a ureei% succesiunea reaciilor: ecuaia
sumar. ?aloarea e&creiei (ilnice de uree. <iperamoniemia.
21. #oarta scheletului de carbon al aminoaci(ilor 0Cs1.
7minoaci(ii cetogeni i glucogeni.
22. #oarta scheletului carbonic al aminoaci(ilor n metabolismul
celular 0C" si C'1.
2". 7minoaci(ii eseniali i neeseniali. Biosinte(a
aminoaci(ilor neeseniali. #ursele de a(ot n sinte(a
aminoaci(ilor. @lutaminsinteta(a.
2'. Biosinte(a aminoaci(ilor neeseniali 0sursele: mecanismul1.
2*. +escriei catabolismul urmtorilor aminoaci(i% alaninei:
cisteinei: serinei i treoninei.
2,. 3olul serinei: glicinei i metioninei n $ormarea
$ragmentelor constituite dintr)un singur atom de carbon.
2.. 7cidul $olic i it. B12. 3olul lor n sinte(a serinei: glicinei:
metioninei: timinei.
2/. Metabolismul $enilalaninei i tiro(inei. =tili(area tiro(inei n
sinte(a compusilor biologic actii. 2ulburarile ereditare ale
metabolismului $enilalaninei i tiro(inei.
24. Metabolismul cisteinei i metioninei. 5n(imele i coen(imele
metabolismului acestor aminoaci(i. 3olul acestor aminoaci(i
n $uncionarea organismului.
"0. Metabolismul aminoaci(ilor dicarbo&ilici.5n(imele i
coen(imele. 3olul acestor aminoaci(i n integrarea
metabolismului.
"1. Catabolismul nucleotidelor purinice. Concentraia de acid uric
n singe. <iperuricemia i gut.
"2. Biosinte(a nucleotidelor purinice% originea atomilor nucleului
purinic: etapele iniiale ale biosinte(ei ) de la ribo(o)*)$os$at
pan la $ormarea *)$os$oribo(ilaminei.
"". Biosinte(a i catabolismul nucleotidelor pirimidinice.
Biosinte(a de(o&iribonucleotidelor. 3eglarea acestor procese.
"'. Patologia metabolismului a(otat 0insu$Icienta proteic:
aminoaciduria: boala Aillson: boala <artnup i al.1.
"*. 3eglarea metabolismului glucidic: lipidic i proteic de catre
insulin: glucagon i cor$i(ol. Modi$icarea continutului acestor
hormoni n di$erite stri.
",. Balantul a(otat n organism. 7minoaci(ii eseniali i
neeseniali. 7bsorbia aminoaci(ilor. 8ondul metabolic comun
sanguin. ?aloarea biologic a proteinelor.
".. Mecanismul secreiei gastrice a <Cl. 3olul <E: >)72P)a(ei:
acetilcolinei: gastrinei: histaminei n reglarea secreiei <Cl de
mucoas gastric.
"/. 2ipurile de de(aminare. +e(aminarea direct. 5n(imele.
3eglarea lor. Catabolismul tripto$anului. Boala <artnup.
"4. Biosinte(a aminoaci(ilor. #ursele de carbon i a(ot. 3eglarea
torentului de a(ot)glutaminsinteta(a.
'0. +escriti procesele metabolice ale amiinoaci(ilor: en(imele
corespun(atoare: unde n calitate de coen(ima particip%
tetrahidro$olatul: it. Bi2: it. B,: it. C.
'1. 3eutili(area nucleotidelor i a ba(elor purinice i pirimidinice.
'2. Degtura 0cone&iunea1 dintre metabolismul proteinelor:
glucidelor i lipidelor.
Intrebrile seciei sapte
1. Mecanismele generale de aciune ale hormonilor.
2. 9erarhia sistemelor reglatorii. Docul hormonilor n sistemul
reglator al metabolismului i $unciei organelor. Clasi$carea
hormonilor. Mecanismul transmiterii semnalului n celul.
3eglarea central a sistemului endocrin% rolul liberinelor: statinelor:
hormonilor tropi.
". <ormonii: caracteristica general: natura chimic. Mecanismul de
aciune al hormonilor de natiir proteic. 5&emple.
'. <ormonii. Caracteristica general: natura chimic. Mecanismul de
aciune al hormonilor de natur steroid.
*. Concepia contemporan despre rolul 7MP ciclic i a ionilor de Ca
2E
ca
mediatori secun(ii n mecanismul de aciune al hormonilor. 3eaciile
hormon)receptor: speci$icitatea de aciune a hormonilor i
intensi$carea semnalului hormonal. #tingerea e$ectului.
,. <ormonii adenohipo$i(ari. !atura chimic: mecanismului de
aciune: reglarea secreiei. 3epre(entanii.
.. <ormonii lobului posterior al hipo$i(ei. !atura chimic.
Mecanismul de aciune. Patologiile.
/. <ormonii pancreatici% insulina: glucagonul. #tructura: sinte(a. 9n$luenta
asupra metabolismului.
4. 9nsulina. #tructura: sinte(a i scindarea. Modi$icarea concentraiei
insulinei n dependena de ritmul de alimentare. 9n$luena insulinei
asupra metabolismului glucidic: lipidic i proteic.
10. <ormonii glandei tiroide ) biosinte(a i reglarea sinte(ei lor:
mecanismul de aciune. Mani$estrile clinice ale dereglrii
$uncionale a glandei tiroide.
11. <ormonii glandelor paratiroide. !atura chimic: mecanismul
de aciune. Degtura lor reciproc cu ali compui n reglarea
metabolismului $os$orului i calciului. 2ulburrile $unciei
acestor glande.
12. 3eglarea metabolismului calciului i $os$ailor. 3olul
calcitoninei i parothormonului. ?itamina +"% structura:
metabolismul. 3olul 1:2*)dihidro&icalci$erolului n reglarea
'
metabolismului calciului i $os$ailor. <ipo)i hipercalciemia%
cau(ele apariiei i consecintele. Mani$estarea insu$icienei
de itamina +".
1". 3olul calciului n organism. 3eglarea coninutului
0itaminele +: calcitonina: paratirina1.
1'. Catecolaminele. #tructura: biosinte(a: rolul metabolic:
inactiarea.
1*. Kona medular a glandelor suprarenale. #inte(a i
metabolismul catecolaminelor. 3eglarea secreiei i sinte(ei6
mecanismul de actiune.
1,. 3eglarea metabolismului hidro)salin. #tructura:
metabolismul i mecanismul de actiune al asopresinei i
aldosteronului. Mecanismele biochimice ale hipertoniei
renale.
1.. <ormonii steroi(i% structura: sinte(a: metabolismul
corticosteroi(ilor. 3eglarea secretiei si mecanismul de
actiune al corticosteroi(ilor. <iper) si hipo$unctia corte&ului
suprarenal. #tructura aldosteronului: rolul metabolic.
1/. Mineralocorticoi(ii. 7ldosteronul ) structura: rolul n
metabolism.
14. <ormonii steroi(i% structura: sinte(a: metabolismul
corticosteroi(ilor. 3eglarea secreiei imecanismul de actiune
al glucocorticoi(ilor. <iper) i hipo$uncia corte&ului
suprarenal.
20. <ormonii steroi(i% structura: sinte(a i metabolismul
hormonilor se&uali. 3eglarea secreiei i mecanismul de
actiune.
21. Proprietatile $i(ico)chimice i componena chimic a plasmei
sangine.
22. Proteinele de ba(a ale plasmei sanguine. Metodele de
separare. ?aloarea diagnostic a determinrii acestor
proteine. Presiunea oncotic.
2". 5n(imele singelui. 9mportanta determinarii actiittii lor
pentru diagnosticare. 5n(imele miocardospeci$ice.
2'. 5n(imele singelui. 9mportanta determinarii actiitii lor n
diagnostic. 5n(imele hepatospeci$ice.
2*. 5n(imele indicatorii ale singelui. Mecanismul apari iei
en(imelor celulare n singe.
2,. 7(otul re(idual: $raciile lui. =remia. Continutul ureei n
serul sanguin.
2.. #istemele tampon ale singelui. 5chilibrul acido)ba(ic.
7cido(e i alcalo(e.
2/. 8uncia respiratorie a singelui. 2ransportul de O2 si CO2.
3olul sistemului hemoglobina ) o&ihemoglobina n aceste
procese.
24. #tructura hemoglobinei: tipurile. 2ransportul O2 si CO2.
3olul 2:")bi$os$ogliceratului.
"0. Proteinele sistemului de coagulare sanguin i reaciile
de cascada la coagulare. Mecanismul $ormrii gelului de
$ibrin i stabili(area lui. 3olul itaminei > n procesul de
coagulare. #istemul anticoagulant% antitrombina i heparina.
8ibrinoli(a.
"1. +egradarea hemului. 8ormarea bilirubinei i
bilirubinglucuronidei. Caile de eliminare a bilirubinei i a
altor pigmenti biliari. 9mportanta determinarii pigmentilor
biliari pentru diagnostica maladiilor $icatului: ductelor
biliare i singelui.
"2. #inte(a hemului 0produsele initiale1 i hemoglobinei. 3olul
biologic al $ierului 0transportul: depo(itarea1.
"". Patologiile eriditare ale hemoglobinei 0anemia cu celule
$alci$orme etc.1.
"'. Compo(iia chimic i particularitile metabolice ale
eritrocitelor.
"*. Compo(iia chimic i particularitile metabolice ale
leucocitelor
",. Compo(iia chimic i particularitile metabolice ale
trombocitelor.
".. Biochimia rspunsului imunitar.
"/. <ormonii pancreasului 0insulina: glucagonul1 natura
chimic: rolul metabolic. +ereglrile metabolismului n
diabetul (aharat.
"4. ?itaminele B1: B2: B,: PP: stmctura chimic: rolul
metabolic.
'0. 5$ectul hormonal. 3olul receptorilor. Ca)proteinelor:
adenilatcicla(elor: protenBina(elor n transmiterea in$ormatiei
hormonale.
'1. 5$ectul hormonal. #inte(a hormonilor: circulatie sanguina.
3olul $os$olipa(ei C i a ionilor de Ca
2E
0calmodulina1 n
transmiterea in$ormaiei hormonale.
'2. Prostaglandinele. #tructura chimic. Biosinte(a icosanoi(ilor.
Catabolismul. 5$ectul biologic.
*