Sunteți pe pagina 1din 2

Nr.

_________ din __________2014


Perioada de depunere: 09-23 aprilie 2014

Se certific exactitatea datelor


Preedintele comisiei de mobilitate din unitatea colar,
_____________________________________________
(numele i prenumele)
Domnule Director,

(cerere de prelungire a contractului individual de munc n anul colar 2014-2015) *

Subsemnatul(a) (iniiala tatlui) ____________________________________________________________________


_____________________________________________________, nscut() la data de ___________________,
COD NUMERIC PERSONAL:

cu domiciliul n localitatea _____________________________________________________________, judeul


(sectorul) ________________________, strada_________________________ nr. ____, bloc______, sc.____,
ap.____, TELEFON:___________________, posesor al B.I./carte de identitate seria_______, nr.__________,
eliberat() de ______________, la data de _________,
v rog s-mi aprobai prelungirea contractului individual de munc (CONTINUITATE) pentru anul
colar
2014-2015,
pe/la
un
post/catedr
de
________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________ de la
(unitatea/unitile de nvmnt):
1. ____________________________________________________________________________________________
localitatea ______________________ judeul ________, Cod post _____________;
2. _____________________________________________________________________________________________
localitatea ______________________ judeul ________, Cod post _____________;
3. ____________________________________________________________________________________________
localitatea ______________________ judeul ________, Cod post _____________ .

n baza notei _____, la proba scris _____________________________________________, obinut la


concursul de titularizare din anul 2011 (numai pentru nvtori / institutori / profesori pentru
nvmntul primar care se ncadreaz n prevederile Art.57 alin. 3 din OMEN nr. 5451/2013);
n baza notei _________ obinute la proba scris: ________________________________________, a mediei
de repartizare _________ obinute n urma participrii la concursul de titularizare din anul 2012.
n baza notei _________ obinute la proba scris: ________________________________________, a mediei
de repartizare _________ obinute n urma participrii la concursul de titularizare din anul 2013.
Prezint urmtoarea situaie:

1. Sunt absolvent al (Universitate, A.S.E., Inst. Politehnic, IP-3 ani, Colegiu, coal de maitri, c.
postliceal,
Liceu
pedagogic,
altele)
_____________________________________________________________________
Facultatea
_____________________________________________________ promoia _______ (zi, seral, f.r., id),
specializarea
principal
_________________________________________________________________,
secundar ________________________________________________________________________, cu media la
examenul de stat (licen)/absolvire _________; absolvent al cursurilor postuniversitare
_____________________________________________________, cu durata studiilor de ___________
ani/semestre, specializarea/domeniul ___________________________________________________________
______ _____________________________________________________________, promoia ___________ (zi,
seral, f.r., id) ______.
2. Am obinut definitivatul n anul ________, cu media ________, gradul II n anul ________, cu media
________, gradul I n anul __________, cu media _________, doctoratul n anul _________, la specialitatea
______________________________________________________________________________________________.
3. n anul colar 2013-2014 am fost ncadrat() ca netitular cu contact de munc pe perioad
determinat
pe
postul/la
catedra
de
___________________
__________________________________________________________ de la urmtoarele uniti de nvmnt:
1.
____________________________________________________________________________________________
localitatea ________________________ judeul ______________________;
2.
____________________________________________________________________________________________
localitatea ________________________ judeul ______________________;

3.
____________________________________________________________________________________________
localitatea ________________________ judeul ______________________.
obinnd la sfritul anului colar calificativul _________________________________________

4. La 1 septembrie 2013 am avut _________ ani __________ luni, vechime n nvmnt.


5. Am ntrerupt activitatea n nvmnt pentru motivul _____________________________, cu (fr)
acordul Inspectorului colar Judeean, prin decizia nr. ____________, conform art. ___________ din
Codul Muncii.
6. Sunt/nu sunt unic ntreintor de familie. Am ______ copii n ntreinere. Soul/soia este/nu este
_______ angajat() n munc.
7. Prezint avizul medical nr. ________, din data _______________, emis de_____________________
________________________________, din care rezult c sunt apt() pentru a preda n nvmnt i c
ndeplinesc
condiiile prevzute de lege pentru a fi ncadrat() n nvmnt.

Declar pe propria rspundere c nu dein alt loc de munc i c n perioada ct


suplinesc nu voi primi ajutor de omaj.

(*) Acest tip de cerere se completeaz de cadrele didactice netitulare angajate cu contract individual de munc
pe perioad determinat n anul colar 2013-2014 care se ncadreaz n prevederile art. 57 din Metodologia-cadru
privind mobilitatea personalului didactic din nvmntul preuniversitar n anul colar 2014-2015, aprobat prin
OMEN nr. 5451/2013, cu modificrile i completrile ulterioare (personal didactic angajat cu contract individual de
munc pe perioad determinat, care a dobndit cel puin definitivarea n nvmnt, n baza notei/mediei de
repartizare minimum 7 (apte) obinute la concursurile de ocupare a posturilor didactice/catedrelor
vacante/rezervate n nvmntul preuniversitar, sesiunile 2013, 2012 i/sau 2011).
RSPUND de exactitatea datelor nscrise n aceast cerere i declar c voi suporta
consecinele dac am comunicat date eronate.
Data _______________

Semntura____________

ANEXEZ, N URMTOAREA ORDINE, actele CERTIFICATE pentru conformitate cu originalul de


ctre directorul unitii unde am funcionat n anul colar 2013-2014:

1.

Copie dup decizia de repartizare pe post/la catedr n anul colar 2013-2014;

2.

Copie dup actele de studii;

3.

Copie de pe buletinul/carte de identitate;

4.

Acte doveditoare n situaia schimbrii numelui (dac este cazul);

5.

Adeverina-tip privind structura i caracteristicile postului/catedrei;

6.

Copie a certificatului de obinere a ultimului grad didactic;

7.

Adeverin/Adeverine cu precizarea calificativului parial obinut n anul colar 2013-2014;

8.

Adeverina de vechime n nvmnt;

9.

Acordul MEN, ISJ de ntrerupere a activitii (dac este cazul);

10. Copie de pe carnetul de munc i/sau copia filei corespunztoare din registrul general de eviden a
salariailor;
11. Avizul medical din care s rezulte c sunt apt() pentru a preda n nvmnt.