Sunteți pe pagina 1din 3

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

GARDA FINANCIARA SECTIA DOLJ


Nr._________/_____________________

Catre

Parchetul de pe linga Tribunalul Dolj

Subscrisa Garda Financiara, cu sediul in Craiova, str. Mitropolit


Firmilian nr.2, jud. Dolj, in temeiul art.225 din C.Pr.P. si art. 7 lit. f din
OUG nr.91/2003, aprobata prin Legea nr. 132/2004, alaturat va transmitem,
spre competenta cercetare, Nota de Constatare seria DJ. nr.10061 din
13.09.2007, intocmita la SC METVAL COM SRL cu sediul social in com.
Cosoveni jud. Dolj inmatriculata la ORC Dolj sub nr. J/16/493/2003 , CIF
RO15352668.
Controlul a fost efectuat la solicitarea Garzii Financiare sectia Olt cu
adresa nr.401710/15.08.2007 si inregistrata la Garda Financiara Dolj sub
nr.403537/20.08.2007.
Pe fond , va precizam ca, in urma controlului efectuat la sediul social
declarat s-au constatat urmatoarele:
SC METVAL COM SRL Cosoveni a aprovizionat in cursul lunilor
aprilie si mai 2007, de la diversi furnizori, lingouri de aluminiu in cantitate
totala de 14.517 Kg.
Toata cantitatea respectiva de lingouri de aluminiu a fost livrata catre SC
GABI PLAST SRL Slatina pentru care a fost intocmita factura
nr.000058/07.05.07.
Se mentioneaza faptul ca lingourile de aluminiu au fost aprovizionate de
la furnizori din diverse localitati din tara pentru care au fost intocmite un nr.
de 22 facturi si, atit aprovizionarile cit si livrarile, au fost inregistrate in
evidenta contabila a societatii.
Pentru determinarea provenientei legale a lingourilor de aluminiu, s-a
solicitat efectuarea, de catre sectiile Garzii Financiare din judetele
respective, a unor controale incrucisate pentru a determina legalitatea si
realitatea facturilor de aprovizionare.
Din raspunsurile date de sectiile Garzii Financiare a rezultat faptul ca
societatile furnizoare despre care am cerut date, relatii, si informatii, fie nu
au emis facturi catre SC METVAL COM SRL Cosoveni, fie nu au putut fi

1
identificate la sediul social declarat, fie nu au avut relatii comerciale cu
societatea in cauza.
Concluzia celor consemnate mai sus este ca asa-zisele aprovizionari cu
lingouri de aluminiu nu s-au efectuat de la furnizorii inregistrati in evidenta
contabila a societatii.
Celtuielile efectuate cu aceste aprovizionari si evidentiate in
documentele contabile nu au la baza operatiuni reale iar TVA-ul aferent si
estimate la suma de 15.903 lei a fost ilegal dedus ,fara a indeplini
prevederile art. 46 lit. “a” titlul IV din L. nr. 571/03 cu modificarile si
completarile ulterioare.
De asemenea, impozitul pe profit aferent a fost estimat la suma de
13.392 lei iar valoarea , fara TVA, a facturilor fictive a fost de 83.704 lei.
Deci, in baza art. 17 din CPr.P estimam ca prejudiciul total produs
bugetului de stat a fost de 29.295 lei, astfel:
83.704 X 19% = 15.903 lei –TVA dedus ilegal;
83.704 X 16% = 13.392 lei – impozit pe profit;
TOTAL = 29.295 lei.
Faptuitorul celor prezentate mai sus, consideram ca, este Mihai Marita-
administrator- posesor al CI seria DX nr.387233, eliberat de Pol. Leu la data
de 28.02.05, cu domiciliul stabil in com. Cosoveni , str. Ing. Marinescu nr.
18, jud. Dolj.
Mentionam ca prin adresa nr.________/_________, in baza art.7 lit. f si
lit. j din OUG 91/2003 aprobata prin L.132/04 am transmis Nota de
Constatare nr.403938/14.09.07 incheiata la SCMETVAL COM SRL la
DGFP Dolj, in vederea stabilirii cu exactitate a obligatiilor fiscale in
intregime datorate.
Fata de cele de mai sus, va rugam sa dispuneti inceperea cercetarilor in
vederea constatarii existentei sau inexistentei elementelor constitutive ale
infractiunii de evaziune fiscala prevazuta si pedepsita de art. 9 al.1 lit. c din
L.nr.241/2005, ale infractiunii de fals in inscrisuri sub semnatura privata si
uz de fals, prevazuta si pedepsita de art.290 si art. 291 din CP precum si
stabilirea persoanelor vinovate de savirsirea acestor fapte.
Totodata, va rugam sa ne comunicati stadiul si solutia pronuntata in
cauza, conform dispozitiilor art. 228 al.6, art.246 al. 1 si art. 249 al. 2 din CP
cu modificarile si completarile ulterioare.
Dosarul cuprinde 30 file.
Anexam in original si in copie xerox urmatoarele documente:
- Nota de Constatare nr 403938/14.09.07;
- Jurnalul pentru cumparari marfuri-aprilie 2007;

2
- 22 facturi fiscale de aprovizionare lingouri de aluminiu-aprilie
si mai 2007;
- Jurnalul pentru cumparari marfuri mai 2007;
- Jurnalul pentru vinzari marfuri – mai 2007;
-
- Nota explicativa data de Mihai Marita – administrator;
- Adresa nr. 402544/27.12.07, transmisa de Garda Financiara
Bucuresti;
- Adresa nr. 401698/05.09.07;
- Adresa nr 404038/21.09.07 catre Garda Financiara Bucuresti;
- Adresa nr. 402545/13.12.07.

COMISAR SEF

Dragos Ursulescu