Sunteți pe pagina 1din 3

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

GARDA FINANCIARA SECTIA DOLJ


Nr._________/_____________________

Catre

Parchetul de pe linga Tribunalul Dolj

Subscrisa Garda Financiara, cu sediul in Craiova, str. Mitropolit


Firmilian nr.2, jud. Dolj, in temeiul art.225 din C.Pr.P. si art. 7 lit. f din
OUG nr.91/2003, aprobata prin Legea nr. 132/2004, alaturat va transmitem,
spre competenta cercetare, Nota de Constatare nr. 403911/12.09.07
intocmita la SC VETONIC COM IMPEX SRL cu sediul social in com.
Cosoveni , str. Morii nr. 36 jud. Dolj inmatriculata la ORC Dolj sub nr.
J/16/808/2005, CIF RO 1746435 reprezentata prin d-na Mihai Verginica -
administrator.
Controlul a fost efectuat la solicitarea Garzii Financiare sectia Olt cu
adresa nr.401710/15.08.2007 si inregistrata la Garda Financiara Dolj sub
nr.403537/20.08.2007.
Pe fond , va precizam ca, in urma controlului efectuat la sediul social
declarat s-au constatat urmatoarele:
SC VETONIC COM IMPEX SRL Cosoveni a aprovizionat in cursul
lunilor martie, si mai 2007, de la diversi furnizori, lingouri de aluminiu in
cantitate totala de 58.103 Kg.
Toata cantitatea respectiva de lingouri de aluminiu a fost livrata catre SC
GABI PLAST SRL Slatina pentru care au fost intocmite un nr. de 3 facturi.
Se mentioneaza faptul ca lingourile de aluminiu au fost aprovizionate de
la furnizori din diverse localitati din tara pentru care au fost intocmite un nr.
de 63 facturi si,atit aprovizionarile cit si livrarile au fost inregistrate in
evidenta contabila a societatii.
Pentru determinarea provenientei legale a lingourilor de aluminiu, s-a
solicitat efectuarea, de catre sectiile Garzii Financiare din judetele
respective, a unor controale incrucisate pentru a determina legalitatea si
realitatea facturilor de aprovizionare.
Din raspunsurile date de sectiile Garzii Financiare a rezultat faptul ca
societatile furnizoare despre care am cerut date, relatii, si informatii, fie nu
au emis facturi catre SC VETONIC COM IMPEX SRL Cosoveni, fie nu au

1
putut fi identificate la sediul social declarat, fie nu au avut relatii comerciale
cu societatea in cauza.
Concluzia celor consemnate mai sus este ca asa-zisele aprovizionari cu
lingouri de aluminiu nu s-au efectuat de la furnizorii inregistrati in evidenta
contabila a societatii.
Cheltuielile efectuate cu aceste aprovizionari si evidentiate in
documentele contabile nu au la baza operatiuni reale iar TVA-ul aferent si
estimate la suma de 48.713 lei a fost ilegal dedus ,fara a indeplini
prevederile art. 46 lit. “a” titlul IV din L. nr. 571/03 cu modificarile si
completarile ulterioare.
De asemenea, impozitul pe profit aferent a fost estimat la suma de
41.021 lei iar valoarea , fara TVA, a facturilor fictive a fost de 256.385 lei.
Deci, in baza art. 17 din CPr.P estimam ca prejudiciul total produs
bugetului de stat a fost de 89.734, astfel:
256.385 X 19% = 48.713 lei –TVA dedus ilegal;
2256.385 X 16% =41.021 lei – impozit pe profit;
TOTAL = 89.734 lei.
Faptuitorul celor prezentate mai sus, consideram ca, este Mihai
Verginica-administrator- posesor al CI seria DX nr. 4229767, eliberat de
Pol. Leu la data de 12.12.05, cu domiciliul stabil in com. Cosoveni str. Morii
nr.36 jud. Dolj.
Mentionam ca prin adresa nr.________/_________, in baza art.7 lit. f si
lit. j din OUG 91/2003 aprobata prin L.132/04 am transmis Nota de
Constatare nr.403937/14.09.07 incheiata la SC VETONIC COM IMPEX
SRL la DGFP Dolj, in vederea stabilirii cu exactitate a obligatiilor fiscale in
intregime datorate.
Fata de cele de mai sus, va rugam sa dispuneti inceperea cercetarilor in
vederea constatarii existentei sau inexistentei elementelor constitutive ale
infractiunii de evaziune fiscala prevazuta si pedepsita de art. 9 al.1 lit. c din
L.nr.241/2005, ale infractiunii de fals in inscrisuri sub semnatura private si
uz de fals, prevazuta si pedepsita de art.290 si art. 291 din CP precum si
stabilirea persoanelor vinovate de savirsirea acestor fapte.
Totodata, va rugam san e comunicati stadiul si solutia pronuntata in
cauza, conform dispozitiilor art. 228 al.6, art.246 al. 1 si art. 249 al. 2 din CP
cu modificarile si completarile ulterioare.
Dosarul cuprinde 82 file.
Anexam in original si in copie xerox urmatoarele documente:
- Nota de Constatare nr 403911/13.09.07;
- Jurnalul pentru cumparari marfuri-martie 2007;
- 36 facturi fiscale de aprovizionare lingouri de aluminiu-martie 2007;

2
- Jurnalul de vinzari- martie 2007;
- Jurnalul pentru cumparari marfuri mai 2007;
- 227 facturi fiscale de aprovizionare lingouri- mai 2007;
- 2 facturi fiscale de livrare lingouri de aluminiu – martie 2007;
- Jurnalul de vinzari –mai 2007;
- Fact. Nr. 08320060/30.05.07 de livrare lingouri de aluminiu –
mai2007;
- Nota explicative data de Mihai Vergina - administrator;
- Adresa nr. 403201/05.07.07 de la Garda Financiara Cluj;
- Adresa nr.404035/21.09.07 catre Garda Financiara Bucuresti;
- Adresele nr. 402537/17.12.07 ; nr.401698/08.10.07; 401698/05.09.07
si 401698/05.09.07 de la Garda Financiara Bucuresti;
- Adresa nr 402603/19.10.07 de la Garda Financiara Arad;

COMISAR SEF;

Dragos Ursulescu