Sunteți pe pagina 1din 12

Generated by CamScanner from intsig.

com
Generated by CamScanner from intsig.com
Pagina1din7

Plangerepenala#8
(actualizata19.august.2014amexplicitatprobatoriuljurisprudential
delapunctulI,pagina3)

RanetiTudorAndrei,identificatcuAIserianr.,CNP,domiciliatn,cuadresadecorespondenta
electronicaaleasasemnataelectronicconformlegii455/2001privindsemnaturaelectronica,email:
tudor.raneti@gmail.com,Telefon:0744437390,incalitatedereclamantformulezprezentaplangere
penalaimpotriva

CameliaSutimanporcurordelaParchetuldepelangaInaltaCurtedeCasatiesiJustitie

IndreptpentruINFRACTIUNIDESERVICIUSAUINLEGATURACUSERVICIUL,inspecial:
Art.297Abuzulnserviciu
Art.298Neglijenanserviciu

sipentruINFRACTIUNICAREIMPIEDICAINFAPTUIREAJUSTITIEI,inspecial:
Art.265Omisiuneasesizrii
Art.267Favorizareafptuitorului
Art.272Reinereasaudistrugereadenscrisuri
Art.274Sustragereasaudistrugereadeprobeoridenscrisuri

si pentru FALSURIININSCRISURI, in special:


Art.324Falsulmaterialnnscrisurioficiale
Art.325Falsulintelectual
Art.326Falsulnnscrisurisubsemnturprivat
Art.327Uzuldefals
Art.329Falsulinformatic
Art.330Falsulndeclaraii

sipentru:
Art.242nelciunea
Art.247Fraudainformatic
Art.288Luareademit
Art.295Delapidarea
Art.367Constituireaunuigrupinfracionalorganizat

Inbaza:

art.52alin.3dinConstitutie:(3)Statulraspundepatrimonialpentruprejudiciilecauzateprinerorile
judiciare.Raspundereastatuluiestestabilitanconditiilelegiisinunlaturaraspundereamagistratilor
caresiauexercitatfunctiacureacredintasaugravaneglijenta.
Pagina2din7

Art.94dinLegeanr.303/2004:Judecatoriisiprocuroriiraspundcivil,disciplinarsipenal,nconditiile
legii.

Art.96dinLegeanr.303/2004:(2)Raspundereastatuluiestestabilitanconditiilelegiisinunlatura
raspundereajudecatorilorsiprocurorilorcaresiauexercitatfunctiacureacredintasaugrava
neglijenta.

Maconstituipartevatamata/partecivilapentrudauneledinfonduldosaruluimusamalizat,
plus500000leidaunemoralepentruincalcareainflagrantadreptuluilajustitie,art.21dinlegea
supremaConstitutiaRomaniei,dreptuluilapetitionare,art.51dinlegeasupremaConstitutiaRomaniei,
sipentruinselaciuneacomisaprinrefuzulporcuroruluideasirespectajuramantulsifalsurilein
inscrisuricomisedeacestainscopulmusamalizariidosaruluiinflagrantsiconstituireaunuigrup
infractionalorganizatcuescrociidenuntatiprinplangereapenalaprealabila,incalitatedecontribuabil
labugetuldestatsicetateanroman,pentruuzurpareainflagrantadreptuluiaccesuluilajustitiesi
dreptullapetitionare

Infapt
TigancaimputitaCameliaSutimanacomisurmatoareleinfractiunidefalsurileininscrisuriin
flagrant.InfapttigancaimputicaCameliaSutiman:
I.amintitcapetitiaelectronicasemnataelectronicconformlegii455/2001privindsemnatura
electronica,nuestesemnataelectronic.Atasezprobe,petitiaoriginalaprecumsi6alteprobe
demonstrandjurisprudentialrecunoastereasemnaturiielectronicedealteinstantealeautoritatii
statuluiroman.TigancaimputitaCameliaSutimanatiparitpehartiecontinutulpetitieielectronice
semnataelectronicconformlegii455/2001privindsemnaturaelectronica,trunchiindsemnatura
electronicapentruasimusamalizainfractiuniledefalsuriinscrisuricomitandinparticularinfractiunea
defalsulinformatic
Dovada#1:petitiaelectronicasemnataelectronicconformlegii455/2001inoriginal,pecareo
atasez
Dovada#2:6probedemonstrandjurisprudentialrecunoasteareasemnaturiimeleelectronice
decatrealteinstantealeautoritatiistatuluiroman.Citezinventarulacestora:

probe jurisprudentiale privind semnatura electronica


3. proba #1 petitia electronica semnata electronic conform legii 455 din 2001 privind semnatura
electronica.pdf (25K)
4. proba #1 recunoasterea semnaturii electronice de catre instanta penala a Curtii de Apel
Bucuresti.pdf (106K)
5. proba #2 petitia electronica semnata electronic conform legii 455 din 2001 privind semnatura
electronica.pdf (46K)
Pagina3din7

6. proba #2-1 recunoasterea semnaturii electronice de catre procurorul Bajenaru Andreea de la


PCAB.pdf (762K)
7. proba #2-2 recunoasterea semnaturii electronice de catre procurorul general Cristian Mihai
Ban de la PCAB.pdf (430K)
8. proba #3 petitia electronica semnata electronic conform legii 455 din 2001 privind semnatura
electronica.pdf (27K)
9. proba #3 recunoasterea semnaturii electronice de catre presedinta instantei pe 4413932012
Alina-Petrut Buculei.pdf (288K)

Dovada #3.a (corespondenta cu proba #2, #2-1 si #2-2 atasata): am formulat in mod identic
cu chemarea in judecata 37015/3/2013 depusa prin petitie electronica semanta electronic,
plangere penala prin petitie electronica semnata electronic, impotriva procuroarei Tatiana Toader
de la Parchetul de pe langa judecatoria sectorului 2. Procurorul general Cristian Mihai Ban de la
Parchetul din Cur de Apel Bucuresti m-a identificat recunoscandu-mi petitia electronica semnata
electronica privind plangerea penala adresata infractiunilor procurorului Tatiana Toader de la
Parchetul de pe langa judecatoria sectorului 2. Atasez transcrisul probator al existentei petitiei
electronice semnata electronic, unde Cristian Mihai Ban m-a identificat recunoscand semnatura
electronica prin faptul ca a declarat plangerea neintemeiata, nu nesemnata, procedura ce are
precedenta solutionarii in fond a petitiei. Numesc martori pe procurorii Bajenaru Andreea si
Cristian Mihai Ban care s-au adresat fondului acestui dosar

Dovada #3.b: mentionez ca exista mult mai multe probe privind recunoasterea semnaturii
electronice a petitiilor electronice de catre procurori ai Parchetului de pe langa Curtea de Apel
Bucuresti, insa restul probelor sunt redundante precum sunt si mai voluminoase putand conduce
la o incarcare nejustificata a dosarului deoarece proba dovada #1.a este suficienta, cu atat mai
mult coroborata prin dovezile dovada #2, dovada #3 si dovada #4 din continuare

Dovada #4 (corespondenta cu proba #1 atasata): dosarul 11398/3/2014 a fost introdus in mod
identic cu plangerea penala prin petitie electronica semnata electronic conform legii 455/2001
privind semnatura electronica. J udecatoarea Toader Daniela a recunoscut semnatura electronica a
petitiei electronice prin care am inregistrat dosarul 11398/3/2014 care a fost solutionat. O
numesc martor pe judecatoarea Toader Daniela, precum si atasez dovezile, transcrisul petitiei
electronice semnata electronic prin care am depus contestatia impotriva solutiei procurorului din
dosarul 3915/D/P/2012, care a fost inregistrata in dosarul 11398/3/2014 pe rolul sectiei penale a
Tribunalului Bucuresti

Dovada #5 : am formulat contestatia impotriva solutiei din dosarul 11398/3/2014 a judecatorului
de camera preliminara Toader Daniela, prin petitie electronica semnata electronic. Semnatura
electronica a fost recunoscuta din nou de catre judecatoarea Toader Daniela respectiv presedinta
Tribunalului Bucuresti Laura Andrei care m-a anuntat ca contestatia a fost inaintata la Curtea de
Apel Bucuresti, unde a fost inregistrata cu numarul 11398/3/2014 (2029/2014) si solutionata de
"celebra" judecatoare Viorica Costiniu care la fel ca judecatoarea Toader Daniela, a recunoscut
semnatura electronica, si a solutionat cauza. O numesc martor pe judecatoarea Viorica Costiniu,
Pagina4din7

precum si atasez dovezile, transcrisul petitiei eleconice prin care am depus contestatia impotriva
solutiei din dosarul 11398/3/2014

Dovada #6 (corespondenta cu proba #3 atasata): dupa ce in dosarul 44139/3/2012 s-a incalcat
principiul disponibilitatii, contradictorialitatii si adevarului, art. 129 vCPC cu art. 3 din 76/2012,
art. 113 (2) din vCPC, art. 339 din vCPC, art. 41 din vCPC privind lipsa calitatii procesual pasive
in raport cu art. 253, 275 Codul Muncii precum si art. 175 vCPC si principiul rolului activ al
judecatorului prin care se impune ca informatiile in posesia autoritatilor statului sa fie obtinute de
judecator nu de partea la proces, precum si Codul Muncii art. 231, 271, 272, 275, precum a
comis si infractiunile de falsuri in inscrisuri mintind ca n-am precizat daunele morale, interese si
moratorii, s.a.m.d.,
am facut cerere de repunere pe rol prin petitie electronica semnata electronic pe data de
22.iunie.2014, dupa care conform art. 339 vCPC in termen de 3 zile pe 24.iunie.2014 am primit
citatie raspuns la aceasta cerere prin petitie electronica semnata electronic conform legii
455/2001 privind semnatura electronica, respectiv presedinta instantei pe 44139/3/2012 m-a
identificat recunoscandu-mi semnatura electronica. Atasez transcrisul petitiei electronice si copie
dupa citatie constituind dovada
Nota: toate verificarile probelor se pot face cu institutiile statului

II.amintitcapetitianucontinedescriereafaptelor,sisiasustinutaceastaminciunareturnand
doarprimapaginadincele8alepetitieiprecumsevededinprobaatasata,fotocopiacomunicatului
tiganciiimputiteCameliaSutiman.DovedesccitanddinpetitiatrunchiatadetigancaimputitaCamelia
Sutimaninscopuldeasisustineminciunile
Citezdinplangereapenalapecareoatasezinoriginal

[...]
Infaptpescurt
1.CriminalulCristianMihaiBanminteinflagrantcaplangereapenalanucontine,citez:numele,
prenumele,codulnumericpersonal,calitateasidomiciliulpetitionarului,descriereafapteicare
formeazaobiectulplangerii,indicareafaptuitoruluisiamijloacelordeprobadovada,pepagina
imediaturmatoaresegasesctoatedatelepersonaleinvocatedepsihopatulmitomaniacCristianMihai
Bancanuexista,respectivincontinuareinplangereapenalapropriuzisaindicfapteleindreptsiinfapt,
faptuitoriisiprobele,cumentiuneacaCristianMihaiBanestecompliceinacestdosarpenalpecarel
instrumenteazailegalasadar,musamalizandusipropriileinfractiuni
2.OligofrenulCristianMihaiBanminteinflagrantcapetitianuesemnata,pentrucapetitiaeste
semnataelectronic.Avocacatelulsisicomitefalsulinformaticprintiparireapetitieielectronice,
deoareceprintranscrissepierdnumeroaseinformatiidinpetitie,inclusivsemnaturaelectronica

Commented [w1]: Textadaugitlaplangereapenala


prealabila
Pagina5din7

3.CriminalulCristianMihaiBanmaamenintacusanctiuniintemeiuluneilegineconstitutionaledecare
planuiestesaabuzeze,comitandamenintareasisantajulcasamaintimidezesanuifacdosarepenale
pentrufiecaredininfractiunilecomise.MentionezcaavocacatelulsisiCristianMihaiBanimi
returneazaacasaindubluexemplartranscrisulplangeriipenalasiprobelepentruacreaefectejuridice
impotrivamea,flagrantulfalsurilorininscrisuriprincareacestamintecaamtrimisdedouaoriaceeasi
plangerepenalainrealitateamtrimisplangereapenalaosinguradata,iaravocacatelulsisiCristian
MihaiBannufacediferentadintreemailuloriginalsiunforwardprincareamformulatun
addendumladosarulpenal.Cumentiuneacaaceastanuesteplangereameapenala,estetranscrisul
plangeriipenaleplangereapenalaoriginalaesteinformatdigitizatcusemnaturaelectronica
4.OligofrenulCristianMihaiBanisimusamalizeazapropriiledosarepenaleabuzanddepozitia
administrativadeloctiitordeprocurorgeneralalParchetuluidepelangaCurteadeApelBucuresti.
AvocacateluldestatCristianMihaiBanestecompliceindosarulpenalpecarelainstrumentat
musamalizandul,adicapropriileiinfractiuni,ceeaceestealtflagrantdeabuzinserviciu

Infaptexplicitat

[...]

III.amintitcapetitianucontineindicareaprobelor.Dovedescprininventarulpetitieicare
demonstreazacanudoarcaamindicatproba,amsiatasatopetitiei,fiindinposesiaprobei
Citezdinpetitiaelectronicasemnataelectronicconformlegii455/2002privindsemnatura
electronicapecareoatasezinoriginal,intitulataplangerepenala#8avocacateluluiCristian"sisi(f)ul
musamalizariidosarelorpenale"MihaiBanbalonuldepuroimafiotalParchetuluiazildepsihopati
mitomaniacidepelangaCurteadeApelBucurestidindatade2.iunie.2014

Atasamente:
1. plangere penala balonul de puroi mafiot Crstian Mihai Ban #8.doc (346K)
2. pp 8 amenintare cristian mihai ban_153 optimized.pdf (869K)
3. dosar penal #1 procurori spagari Parchetul de puscariasi de pe langa judecatoria sectorului
6.zip (573K)
4. addendum coroborativ privind semantura electronica.doc (50K)

Respectivprecizareaulterioaradindatade11.iunie.2014

Pagina6din7

Dovada flagranta:
5. proba pp 6 cristian mihai ban_121 optimized.pdf (610K)
in contradictie cu
2. pp 8 amenintare cristian mihai ban_153 optimized.pdf (869K)

In fapt, porcurorul spagar santajist Cristian Mihai Ban ma ameninta si santajeaza prin amenda
judiciara nelegala si netemeinica sa nu-i mai anchetez infractiunile lui si retelei lui de magistrati
spagari santajisti.
Explicitarea probei este faptul ca in ambele cazuri, am trimis plangerea penala prin posta
electronica semnata electronica, insa in primul caz porcurorul Cristian Mihai Ban a recunoscut
semnatura electronica, apoi a mintit contrazicandu-se si autoincriminandu-se penal prin
propriile acte juridice ca petitia nu (mai) contine nume, prenume, semnatura electronica
s.a.m.d. - aceasta este concomitent proba ca Cristian Mihai Ban este psihopat mitomaniac. Nici
un om intreg la cap nu minte obsesiv si fara discernamant, respectiv evidenta psihopatiei
acestuia este definitia, faptul ca-mi sacrifica viata pentru interesele sale ilicite, in calculele
psihopate ale lui Cristian Mihai Ban neintrand si drepturile celorlalti, ci doar interesul sau ilicit,
nici macar posibilitatea ca-mi voi face dreptate, motivul pentru care ma ameninta si santajeaza
ca sa ma intimideze si sa-mi faca rau pentru a renunta la drepturile mele

DreptdovadasuplimentaracatigancaimputitaCameliaSutimanebolnavamintalsau
extraordinardeproasta,ecasiagasitsamintainfataprivindsemnaturaelectronicatamanpeun
licentiatininformatica,adicapemine.Astaeoinsulta,sidovadaestecainCodulpenalinselatoriaeste
oinfractiuneimpotrivademnitatii
MentionezsifaptulcatigancaimputitaCameliaSutimanestesiretardatamintal,fiindcaialuat
olunajumatatesainventezeminciunacapetitiaelectronicasemnataelectronicconformlegii455/2001
nuestesemnataelectronic,respectivminciunilecanucontinedescriereafaptelorsiindicareaprobelor

AceastaetigancadeporcuroareinfractoarecarenenorocestelumeadinParchetulazilde
puscariasidepalangaInaltaCurtedeCasatiesiJustitie,sicareainstigatsiurmaritmusamalizarea
Pagina7din7

dosarelorpenaleintocmitedemineinfractorilor,sicareprovinetotdinDNAulmaidanezului
neeutanasiatdeCotroceniTraianBasescu,sicarearedosarepenaleinprealabilpentruinsubordonarea
fatadeministeruljustitieiconformConstitutieiRomanieisimusamalizareainflagrantadosarelorpenale
apsihopatuluimitomaniacTraianBasescucareuzurpacalitateaoficialadepresedintealRomaniei,
demisfiinddelareferendumuldinvara2012,conformflagrantuluiemailuldelaINScatreLiviuDragnea,
faptrecunoscutoficialunanmaitarziu.Dacatraiticamafiotii,muriticamafiotii.Sicsempertyrannis

Tudor Andrei Raneti <tudor.raneti@gmail.com>


pl angere penal a #8 Camel i a Suti man ti ganca i mputi ta de l a Parchetul de psi hopati mi tomani aci de pe l anga
Inal ta Curte de Casati e si Justi ti e
Tudor Andrei Raneti <tudor.raneti@gmail.com> 18 August 2014 17:30
To: Biroul de Informare si Relatii Publice <relatii.publice@scj.ro>, Inspectie CSM <ij@csm1909.ro>, MJ LC - Serviciul relatii cu publicul <relatiipublice@just.ro>
Cc: sesizare <sesizare@mpublic.ro>, anticoruptie@pna.ro, diicot@mpublic.ro, diicot_st_bucuresti@mpublic.ro, secretar_general@csm1909.ro,
inspectie@csm1909.ro, relatiicupublicul@csm1909.ro, csm-presa@csm1909.ro, stirileprotv@protv.ro, stiri@antena3.ro, office@amjust.ro, office@apador.org,
procetatean@presidency.ro, coop@mpublic.ro, traianbasescu@presidency.ro, cristina.iancu@jurnalul.ro, office@grupul.ro, pca_bucuresti@mpublic.ro, relatiicab
<relatiicab@just.ro>
Raneti Tudor Andrei, identificat cu AI seria nr. , CNP , domiciliat n , cu adresa de corespondenta electronica aleasa semnata electronic conform
legii 455/2001 privind semnatura electronica, email:
tudor.raneti@gmail.com,Telefon
: 0744437390, in calitate de reclamant formulez prezenta
Prezenta plangere vizeaza toate autoritatile competente, ce au jurisdictie si circumscriptie asupra acestui caz
Solicit a se inainta spre rezolvare autoritatilor competente in masura in care nu m-am adresat tuturor
Atasamente
1. dosar penal #8 tiganca imputita Camelia Sutiman.doc (50K)
2. pp 8 camelia sutiman optimized.pdf (887K)
probe jurisprudentiale privind semnatura electronica
3. proba #1 petitia electronica semnata electronic conform legii 455 din 2001 privind semnatura electronica.pdf (25K)
4. proba #1 recunoasterea semnaturii electronice de catre instanta penala a Curtii de Apel Bucuresti.pdf (106K)
5. proba #2 petitia electronica semnata electronic conform legii 455 din 2001 privind semnatura electronica.pdf (46K)
6. proba #2-1 recunoasterea semnaturii electronice de catre procurorul Bajenaru Andreea de la PCAB.pdf (762K)
7. proba #2-2 recunoasterea semnaturii electronice de catre procurorul general Cristian Mihai Ban de la PCAB.pdf (430K)
8. proba #3 petitia electronica semnata electronic conform legii 455 din 2001 privind semnatura electronica.pdf (27K)
9. proba #3 recunoasterea semnaturii electronice de catre presedinta instantei pe 4413932012 Alina-Petrut Buculei.pdf (288K)
10. Fwd plangere penala #8 avocacatelului Cristian sisi(f)-ul musamalizarii dosarelor penale Mihai Ban balonul de puroi mafiot al Parchetului azil de psihopati
Gmail - plangere penala #8 Camelia Sutiman tiganca imputita de la Parchetul de psihopati mitom... https://mail.google.com/mail/u/0/?ui=2&ik=f383f38080&view=pt&search=sent&msg=147e986...
1 of 3 8/18/2014 5:59 PM
mi.zip (2,384K) - dovada, originalul petitiei electronice semnata electronic conform legii 455/2001 privind semantura electronica
11. dosar penal #1 procurori spagari Parchetul de puscariasi de pe langa judecatoria sectorului 6.zip (573K) - fondul dosarului ce se incearca a se
musamaliza degeaba
In atentia dnei Livia Stanciu, presedinta ICCJ , Robert Cazanciuc ministrul justitiei, Rica Vasiliu Crevalos sefa Inspectiei J udiciare conform
Art. 44 din legea 317/ 2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii
(4) Actiunea disciplinara in cazul abaterilor savarsite de procurori se exercita de Inspectia J udiciara, prin inspectorul judiciar, de ministrul justitiei sau de
procurorul general al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si J ustitie.
si
Art. 99 din legea 303/2004 privind statutul magistratilor
Constituie abateri disciplinare:
a) manifestrile care aduc atingere onoarei sau probitii profesionale ori prestigiului justiiei, svrite n exercitarea sau n afara exercitrii atribuiilor de
serviciu;
e) refuzul nejustificat de a primi la dosar cererile, concluziile, memoriile sau actele depuse de prile din proces;
f) refuzul nejustificat de a ndeplini o ndatorire de serviciu;
n) folosirea funciei deinute pentru a obine un tratament favorabil din partea autoritilor sau interveniile pentru soluionarea unor cereri, pretinderea ori
acceptarea rezolvrii intereselor personale sau ale membrilor familiei ori ale altor persoane, altfel dect n limita cadrului legal reglementat pentru toi
cetenii;
r) lipsa total a motivrii hotrrilor judectoreti sau a actelor judiciare ale procurorului, n condiiile legii;
s) utilizarea unor expresii inadecvate n cuprinsul hotrrilor judectoreti sau al actelor judiciare ale procurorului ori motivarea n mod vdit contrar
raionamentului juridic, de natur s afecteze prestigiul justiiei sau demnitatea funciei de magistrat;
t) exercitarea funciei cu rea-credin sau grav neglijen.
Nota: in fapt, vezi sectiunea in fapt a plangerii penale
11 attachments
dosar penal #8 tiganca imputita Camelia Sutiman.doc
50K
Gmail - plangere penala #8 Camelia Sutiman tiganca imputita de la Parchetul de psihopati mitom... https://mail.google.com/mail/u/0/?ui=2&ik=f383f38080&view=pt&search=sent&msg=147e986...
2 of 3 8/18/2014 5:59 PM
Fwd plangere penala #8 avocacatelului Cristian sisi(f)-ul musamalizarii dosarelor penale Mihai Ban balonul de puroi mafiot al Parchetului azil
de psihopati mi.zip
2384K
dosar penal #1 procurori spagari Parchetul de puscariasi de pe langa judecatoria sectorului 6.zip
573K
proba #1 petitia electronica semnata electronic conform legii 455 din 2001 privind semnatura electronica.pdf
25K
proba #1 recunoasterea semnaturii electronice de catre instanta penala a Curtii de Apel Bucuresti.pdf
106K
proba #2 petitia electronica semnata electronic conform legii 455 din 2001 privind semnatura electronica.pdf
46K
proba #2-1 recunoasterea semnaturii electronice de catre procurorul Bajenaru Andreea de la PCAB.pdf
762K
proba #2-2 recunoasterea semnaturii electronice de catre procurorul general Cristian Mihai Ban de la PCAB.pdf
430K
proba #3 petitia electronica semnata electronic conform legii 455 din 2001 privind semnatura electronica.pdf
27K
proba #3 recunoasterea semnaturii electronice de catre presedinta instantei pe 4413932012 Alina-Petrut Buculei.pdf
288K
pp 8 camelia sutiman optimized.pdf
887K
Gmail - plangere penala #8 Camelia Sutiman tiganca imputita de la Parchetul de psihopati mitom... https://mail.google.com/mail/u/0/?ui=2&ik=f383f38080&view=pt&search=sent&msg=147e986...
3 of 3 8/18/2014 5:59 PM

S-ar putea să vă placă și