Sunteți pe pagina 1din 63

Modul 2 Analiza chimic calitativ i cantitativ

Ministerul Educaiei i Cercetrii


Programul PHARE TVET RO 200300!"!!#$0!$0#"02
A%&'('AR C%RR'C%(AR
A%&'('AR C%RR'C%(AR
clasa a &'"a clasa a &'"a
Ciclul su)erior al liceului te*nologic Ciclul su)erior al liceului te*nologic
+omeniul, CH'M'E '-+%.TR'A(/
-i0elul, 3
Modulul,
A-A('1A CH'M'C/ CA('TAT'V/ 2' CA-T'TAT'V/
3ucureti " 2004
Domeniul: Chimie industrial
Calificarea: Tehnician chimist de laborator, clasa a X!a
1
Modul 2 Analiza chimic calitativ i cantitativ
Autori,
ing$ Aurelia 3%CHMA- ! "rof# $rad did#, %ru" &colar C. D. Neniescu,
'aia Mare
ing$ Mi*aela MAR'-CE.C% ! "rof# $rad did#, %ru" &colar C. D. Neniescu,
'aia Mare
Consultan
'oana C5R.TEA6 ins"ector de s"ecialitate, C(D)T! M*dC
ing$ Paula PO.EA6 e+"ert curriculum, C(D)T! M*dC
Domeniul: Chimie industrial
Calificarea: Tehnician chimist de laborator, clasa a X!a
2
Modul 2 Analiza chimic calitativ i cantitativ
Cu)rins
'$ 'ntroducere "a$# ,
Ce ve-i $si .n acest $hid/ "a$# 0
''$ Modul 2 Com"eten-e, obiective "a$# 1
'''$ 7ia de descriere a acti0itilor "a$# 2
'V$ 7ia )entru 8nregistrarea )rogresului colar "a$# 3
7ia )entru lucrul 8n ec*i) "a$# 44
V$ 9losar de termeni "a$# 42
V'$ Materiale de re:erin )entru )ro:esori "a$# 4,
%sirea informa-iilor "e internet "a$# 4,
)rezentri )o5er"oint "a$# 46
7olia 4 Clasificarea reac-iilor chimice "a$# 48
7olia 2 Clasificarea metodelor de analiz "a$# 40
7olia , Msurarea a"ro+imativ a volumelor "a$# 41
7olia 6 )i"ete, o"era-ia de "i"etare "a$# 42
7olia 8 'alonul cotat "a$# 43
7olia 0 'iureta "a$# 29
7olia 1 Titrarea "a$# 24
7olia 2 ndicatori acido!bazici "a$# 22
V''$ Materiale de re:erint )entru ele0i "a$# 2,
Activitatea 4 ustensile de laborator "a$# 2,
Activitatea 2 identificri calitative "a$# 26
Activitatea , identificri calitative "a$# 28
Activitatea 6 identificri de anioni "a$# 20
Activitatea 8 identificri de anioni "a$# 21
Activitatea 0 Test de autoevaluare "a$# 22
Activitatea 1 identificri de cationi i anioni "a$# 23
Activitatea 2 :olul ionilor .n or$anismul uman ! referat "a$# ,9
Activitatea 3 *+erci-iu de consolidare a cunotin-elor "a$# ,4
Activitatea 49 Test de evaluare "a$# ,2
Activitatea 44 *+erci-iu $ravimetrie i volumetrie "a$# ,,
Activitatea 42 *+erci-iu volumetrie "a$# ,,
Activitatea 4, ;"era-ia de titrare "a$# ,6
Activitatea 46 Tem "entru acas analiza $ravimetric "a$# ,8
Activitatea 48 <ucrare de laborator!determinarea $ravimetric
a ionului 7e
,=
"a$# ,0
Activitatea 40 <ucrare de laborator!determinarea volumetric
a o-etului "a$# ,1
Activitatea 41 Test de autoevaluare ! "robleme "a$# ,2
Activitatea 42 Determinarea ionului Cl
!
"a$# 69
Activitatea 43 Analiza unei a"e minerale "a$# 64
Activitatea 29 Determinarea volumetric a 7e
2=
"a$# 62
Activitatea 24 Calitatea necores"unztoare a a"ei "otabile "a$# 6,
Activitatea 22 Test final de evaluare "a$# 68
V'''$ .ugestii metodologice "a$# 60
>faturi "entru "roiectarea unei lec-ii reuite "a$# 60
:ecomandri "entru "redarea i desfurarea lec-iilor "a$# 61
nteli$en-e multi"le "a$# 61
?nv-area diferen-iat "a$ 62
Ce .nseamn "redarea "rin metoda "roiect/ "a$# 63
Derularea unui "roiect "a$# 89
*valuarea "a$# 84
'&$ .oluile e;erciiilor "a$# 82
&$ 3i<liogra:ie "a$# 83
Domeniul: Chimie industrial
Calificarea: Tehnician chimist de laborator, clasa a X!a
3
Modul 2 Analiza chimic calitativ i cantitativ
'$ 'ntroducere
)rezentul material se adreseaz "rofesorilor care "redau la ciclul su"erior al
liceului, clasa a X!a, nivelul ,, "rofil:
RE.%R.E -AT%RA(E 2' PROTEC='A ME+'%(%'
Te*nician c*imist de la<orator
)rin con-inuturi, au+iliarul curricular dorete s realizeze o mai bun motivare a
elevului i o cretere a interesului acestuia "entru cunotin-ele i abilit-ile ce se
formeaz .n domeniul tehnic#
Au+iliarul de lucru are dre"t sco" orientarea activit-ii "rofesorului i stimularea
creativit-ii lui, cu"rinz@nd informa-ii ce vin .n s"riAinul acestuia#
Materialul cu"rinde com"eten-e vizate i obiective urmrite "e "arcursul derulrii
modulului, materiale de referin-, teste de evaluare, e+em"le de folii "entru
retro"roiector, fie de documentare, fie cons"ect, con-inutul "ortofoliului elevului,
"rezentri )o5er "oint, metoda "roiect, activit-i care au la baz .nv-area centrat "e
elev, activit-i interactive de com"le+it-i diferite, adrese de site!uri "e internet, indicii
"entru .ntocmirea "ortofoliului elevului, fie de descriere a activit-ilor, fie de "ro$res,
e+em"le rezolvate de e+erci-ii i "roblemeB i alte materiale "e care o s le desco"eri-i
citind acest ACX<A: CC::CC<A: D
Cnit-ile de com"eten-e de la nivelul , familiarizeaz elevii cu instrumentele i
tehnicile de laborator, cu metodele de analiz calitativ, cantitativ i instrumental#
Calificarea ! Tehnician chimist de laborator ofer for- de munc "re$tit
"entru laboratoarele de analize chimice i fizico!chimice din urmtoarele domenii:
ndustria chimic
Medicin
)rotec-ia mediului
ndustria alimentar
Controlul calit-ii materiilor "rime "roduselor finite Ede orice natur i
"rovenien-F#
Absolven-ii de liceu tehnolo$ic, ruta scurt, ob-in@nd calificarea Tehnician chimist
de laborator, vor fi ca"abili s realizeze monitorizarea factorilor de mediu i s realizeze
transmiterea de date la nivel su"erior#
Abilit-ile tehnice $enerale dob@ndite se "ot transfera .ntre calificrile de nivel ,,
ruta scurt liceu tehnolo$ic .ntre calificrile: Tehnician chimist de laborator i
Tehnician ecolog i protecia mediului#
Domeniul: Chimie industrial
Calificarea: Tehnician chimist de laborator, clasa a X!a
4
Acest auxiliar nu acoper toate cerinele din standardele de pregtire
profesional .
Obinerea certificatului de calificare pentru fiecare nivel presupune
validarea integral a competenelor din standardele de pregtire
profesional
Modul 2 Analiza chimic calitativ i cantitativ
<ocurile de munc cores"unztoare calificrilor de mai sus, unde vor "utea fi
an$aAa-i absolven-ii de nivel , ar "utea fi urmtoarele:
Czine de a"
>ta-ii de e"urare a a"elor
>ociet-i comerciale care "roduc .n$rminte chimice
%estionarea deeurilor
7abrici de deter$en-i i s"unuri
7abrici de ob-inere i "relucrare a maselor "lastice
Combinate "etrochimice i rafinrii
7abrici de creme i emulsii
>ta-ii de benzin
7abrici de medicamente
>erviciile locale "entru "rotec-ia cosumatorului
<aboratoare medicale
<aboratoare colare sau universitare
nstitute de cercetare
Activit-ile, e+erci-iile, e+"erimentele "ro"use i rezolvate urmresc atin$erea
criteriilor de "erforman- .n condi-iile de a"licabilitate descrise .n Standardele de
Pregtire Profesional i n Curriculum .n vederea evalurii com"eten-elor din
unit-ile de com"eten-
Nu poi s-i nvei pe alii ceea ce tu nu tii.
Nu ajunge s tii bine ceva pentru a-i nva pe alii.
rebuie s tii cui te adrese!i i cum s o faci. "
P. #lapper
Domeniul: Chimie industrial
Calificarea: Tehnician chimist de laborator, clasa a X!a
5
Modul 2 Analiza chimic calitativ i cantitativ
Ce 0ei gsi 8n g*id >
### activit-i diverse care au rolul de a forma elevului abilit-i cheie i de a!l face
s!i .nsueasc cunotin-ele de s"ecialitate necesare dob@ndirii com"eten-elor din
standardele de "re$tire "rofesional#
Activit-ile din $hid sunt astfel alctuite .nc@t s atin$ c@t mai multe com"eten-e
i con-inuturi fr "reten-ia de a le aco"eri .n .ntre$ime#
Activit-ile "ro"use elevilor sunt de diverse ti"uri i de com"le+itate diferit:
e+erci-ii teoretice i "ractice
activit-i care vizeaz cele trei stiluri de .nv-are ale elevilor Evizual, auditiv,
"racticF
activit-i individuale, .n "erechi i .n $ru"
activit-i interactive e+"erimentul de laborator, Aocul de rol, elaborarea de
referate tematice, rezolvarea de aritmo$rife, elaborarea de "roiecte#
Ale$erea activit-ilor s!a fcut -in@nd seama c cei care .nva- sunt ele0ii6
av@ndu!se .n vedere diferen-ierea sarcinilor i a tim"ului acordat# Toate activit-ile
"ro"use .n acest $hid fac referin- la com"eten-ele ce sunt vizate s"re evaluare i care
sunt corelate cu con-inuturile din curriculum#
### rezolvarea maAorit-ii e+erci-iilor, testelor, sarcinilor de lucru "ro"use elevilor
### no-iunile i termenii cheie s"ecifici fiecrei com"eten-e sunt scoase .n eviden-
"rin .ncadrare, subliniere sau scriere cu culori care s le fac mai uor vizibile# A fost
utilizat un limbaA sim"lu, uor accesibil elevilor# >!au folosit tabele, $rafice, ima$ini i
cli"!arturi "entru a face te+tul mai stimulator i mai atractiv "entru elevi#
### su$estii "rivind alctuirea "ortofoliului elevilor care ar "utea cu"rinde:
rezultatele temelor de evaluare formativ i sumativ
rezultatele activit-ilor de autoevaluare
mic dic-ionar al termenilor de s"ecialitate
o"iniile elevilor "rivind activit-ile desfurate
fie de "ro$res sau de feedbacG
comentarii ale "rofesorului "rivind atitudinea i rezultatele elevului#
:ezultatele activit-ilor desfurate i ale evalurilor, colectate at@t de "rofesor
c@t i de elev, trebuie str@nse i or$anizate astfel .nc@t informa-iile s "oat fi re$site
cu uurin-#
### su$estii "rivind evaluarea, aceasta s!a $@ndit sub forma unei evaluri
formative "entru notare, iar .n vederea atin$erii com"eten-elor s!a $@ndit o evaluare
sumativ# >!au "ro"us activit-i "rin care s se evalueze doar com"eten-ele cu"rinse .n
acest modul, evaluarea altor com"eten-e nefiind relevant# (u uita-i c demonstrarea
unei abilit-i .n afara celor din com"eten-ele s"ecificate "entru acest modul este li"sit
de semnifica-ie .n cadrul evalurii#
(u uita-i D O com)eten se e0aluea? o singur dat @
Domeniul: Chimie industrial
Calificarea: Tehnician chimist de laborator, clasa a X!a
6
Modul 2 Analiza chimic calitativ i cantitativ
''$ Com)etene i o<iecti0e
Modul 2 " Analiza chimic calitativ i cantitativ
COMPETE-=E
Cnit-i de com"eten- "entru abilit-i cheie:
9Andire critic i re?ol0are de )ro<leme, B%2C
C 2#4# dentific "robleme com"le+e
C 2#2# :ezolv "robleme
C 2#,# *valueaz rezultatele ob-inute
Cnit-i de com"eten- tehnice s"ecializate:
Anali?a c*imic calitati0 i cantitati0, B%#DC
C 46#4# Descrie metode folosite .n analiza chimic
C 46#2# *fectueaz analize chimice calitative
C 46#,# *fectueaz analize chimice cantitative
C 46#6# nter"reteaz rezultatele analizelor chimice
O3'ECT'VE
Du" "arcur$erea acestor unit-i de com"eten-, elevii vor fi ca"abili s:
clasifice metodele de analiz chimic calitativ i cantitativ
e+"lice "rinci"iile teoretice ale identificrii cationilor i anionilor
e+"lice "rinci"iile teoretice care stau la baza analizelor $ravimetrice
e+"lice "rinci"iile teoretice care stau la baza analizelor volumetrice
selecteze i s "re$teasc reactivii, ustensilele de laborator i a"aratura
"entru determinri calitative
e+ecute analize calitative .n condi-ii de securitate
"rezinte rezultatele determinrilor e+"erimentale calitative
selecteze i s "re$teasc reactivii, ustensilele de laborator i a"aratura
"entru determinri cantitative
e+ecute determinri e+"erimentale de analize cantitative .n condi-ii de
securitate
"rezinte rezultatele determinrilor e+"erimentale cantitative
com"are rezultatele rezultatele determinrilor e+"erimentale cu valorile
dein standarde
estimeze calitatea "roduselor analizate
informeze factorii de decizie "rivind rezultatele ob-inute
antici"eze situa-iile "roblem
defineasc "roblemele
reflecteze asu"ra "ro"riilor ac-iuni
identifice solu-iile "osibile
intocmeasc "lanul de ac-iune
analizeze rezultatele ob-inute
analizeze metoda a"licat
Domeniul: Chimie industrial
Calificarea: Tehnician chimist de laborator, clasa a X!a
7
Modul 2 Analiza chimic calitativ i cantitativ
'''$ 7ia de descriere a acti0itilor
Tabelul urmtor detaliaz sarcinile incluse .n:
Modulul 2 Anali?a c*imic calitati0 i cantitati0
Tabelul va fi folositor .n "rocesul de colectare a dovezilor "entru "ortofoliul elevilor
Com)e"
tena
.arcina de
lucru
O<iecti0
Re?ol"
0at
% #D Anali?a c*imic calitati0 i cantitati0
C #D$$#$
74, 72 clasificarea metodelor de analiz
74, 2, ,, 6, 8, 0,
1, 2H
A,, 0, 2
e+"licarea "rinci"iilor teoretice ale
identificrii cationilor i anionilor
A4, 42, 46
e+"licarea "rinci"iilor teoretice care stau la
baza analizelor $ravimetrice
74, 2, ,, 6, 8, 0,
1, 2H
e+"licarea "rinci"iilor teoretice care stau la
baza analizelor volumetrice
C #D$ 2$
A4, 2, 3
selectarea i "re$tirea reactivilor,
ustensilelor de laborator i a"araturii "entru
determinri calitative
)"t, A2, ,, 6, 3
e+ecutarea analizelor calitative .n condi-ii de
securitate
)"t, A0, 1, 49
"rezentarea rezultatele determinrilor
e+"erimentale calitative
C #D$$3$
A42
selectarea i "re$tirea reactivilor,
ustensilelor de laborator i a"araturii "entru
determinri cantitative
A48, 40, 29
e+ecutarea determinrilor cantitative .n
condi-ii de securitate
A48,41, 42
"rezentarea rezultatelor determinrilor
e+"erimentale cantitative
C #D$$D$
A 0, 1, 43, 24
com"ararea rezultatelor determinrilor
e+"erimentale cu valorile din standarde
A43, 24 estimarea calit-ii "roduselor analizate
A43, 24
informarea factorilor de decizie "rivind
rezultatele ob-inute
% 2 9Andire critic i re?ol0are de )ro<leme
C 2$ #$
A 24 antici"area situa-iilor "roblem
A 486, 40, 41, 24
definirea "roblemelor
A21
reflec-ia asu"ra "ro"riilor ac-iuni
C 2$ 2$
A42, 24
identificarea solu-iilor "osibile
A24
.ntocmirea "lanului de ac-iune
C 2$ 3$
A48,40, 24, 22
analizarea rezultatelor ob-inute
A2, 24
analizarea metodelor a"licate
'ifa-i .n rubrica ERe?ol0atF sarcinile de lucru "e care le!a-i verificatD
Domeniul: Chimie industrial
Calificarea: Tehnician chimist de laborator, clasa a X!a
8
Modul 2 Analiza chimic calitativ i cantitativ
'V$ 7'2A )entru 8nregistrarea )rogresului ele0ului
Acest format de fi este un instrument detaliat de .nre$istrare a "ro$resului
elevilor# )entru fiecare elev se "ot realiza mai multe astfel de fie "e durata derulrii
modulului, acestea "ermi-@nd evaluarea "recis a evolu-iei elevului, furniz@nd .n acelai
tim" informa-ii relevante "entru analiz#
Modulul Eunitatea de com"eten-F IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
(umele elevului IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIclasaIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
(umele "rofesorului
Com)etene
care tre<uie
do<Andite
+ata
Acti0iti e:ectuate
i comentarii +ata
A)licare 8n
cadrul unitii
de com)eten
E0aluare
3ine
.atis"
:ctor
Re:a
cere
Comentarii )riorit-i de dezvoltare
Com"eten-e care urmeaz s fie
dob@ndite E"entru fia urmtoareF
:esurse necesare
Domeniul: Chimie industrial
Calificarea: Tehnician chimist de laborator, clasa a X!a
9
Modul 2 Analiza chimic calitativ i cantitativ
Com)etene care tre<uie do<Andite
Aceast fi de .nre$istrare este fcut "entru a evalua, .n mod se"arat, evolu-ia
le$at de diferite com"eten-e# Acest lucru .nseamn s"ecificarea com"eten-elor
tehnice $enerale i com"eten-e "entru abilit-i cheie, care trebuie dezvoltate i
evaluate#
Acti0iti e:ectuate i comentari i
Aici ar trebui s se "oat .nre$istra ti"urile de activit-i efectuate de elev, materialele
utilizate i orice alte comentarii su"limentare care ar "utea fi relevante "entru "lanificare
sau feedbacG#
A)licare 8n cadrul unitii de com)eten
Aceasta ar trebui s "ermit "rofesorului s evalueze msura .n care elevul i!a .nsuit
com"eten-ele tehnice $enerale, tehnice s"ecializate i com"eten-ele "entru abilit-i
cheie, ra"ortate la cerin-ele "entru .ntrea$a clas# )rofesorul "oate indica $radul de
.nde"linire a cerin-elor "rin bifarea uneia din urmtoarele trei coloane#
Prioriti )entru de?0oltare
)artea inferioar a fiei este conce"ut "entru a men-iona activit-ile "e care elevul
trebuie s le efectueze .n "erioada urmtoare ca "arte a viitoarelor module# Aceste
informa-ii ar trebui s "ermit "rofesorilor im"lica-i s "re$teasc elevul "entru ceea
ce va urma#
Com)etene care urmea? s :ie do<Andite
?n aceast csu-, "rofesorii trebuie s .nscrie com"eten-ele care urmeaz a fi
dob@ndite# Acest lucru "oate s im"lice continuarea lucrului "entru aceleai com"eten-e
sau identificarea altora care trebuie avute .n vedere#
Resurse necesare
Aici se "ot .nscrie orice fel de resurse s"eciale solicitate: manuale tehnice, re-ete, seturi
de instruc-iuni i orice fel de fie de lucru care ar "utea re"rezenta o surs de informare
su"limentar "entru un elev ce nu a dob@ndit com"eten-ele cerute#
Domeniul: Chimie industrial
Calificarea: Tehnician chimist de laborator, clasa a X!a
10
Modul 2 Analiza chimic calitativ i cantitativ
7'2A )entru lucrul 8n ec*i)
B8n )erec*e sau 8n gru) de 3"D ele0i)
Modulul Eunitatea de com"eten-F
(umele elevului IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
(umele "rofesorului
Care este sarcina voastr comun/ !ex. obiectivele pe care vi s"a spus c trebuie s le
#ndeplinii$
Cu cine vei lucra/
Ce anume trebuie
fcut/
Cine va face acest lucru/ De ce fel de materiale, echi"amente,
instrumente i s"riAin va fi nevoie din
"artea celorlal-i/
Ce anume vei face tu/
;r$anizarea activit-ii:
DataJ;ra .nce"erii:
DataJ;ra finalizrii:
C@t de mult va dura .nde"linirea sarcinii/
Cnde vei lucra/
%Confirm faptul c elevii au avut discuii privind sarcina de mai sus i&
s"au asigurat c au #neles obiectivele
au stabilit ceea ce trebuie fcut
au sugerat modaliti prin care pot a'uta la #ndeplinirea sarcinii
s"au asigurat c au #neles cu claritate responsabilitile care le revin i modul de
organi(are a activitii)
MartorJevaluator !semntura$% +ata,
!ex.& profesor* ef catedr$
Aceast fi stabilete sarcinile membrilor $ru"ului de lucru, "recum i modul de or$anizare a activit-ii#
Domeniul: Chimie industrial
Calificarea: Tehnician chimist de laborator, clasa a X!a
11
Modul 2 Analiza chimic calitativ i cantitativ
V$ 9losar de termeni
anali?a c*imic
calitati0
"artea chimiei analitice care se ocu" cu stabilirea
com"onen-ilor Eelemente, ioni, $ru"riF din substan-a analizat
anali?a c*imic
cantitati0
"artea chimiei analitice care se ocu" cu determinarea
cantit-ii dintr!un constituent, $ravimetric, volumetric sau
instrumental
cationi ioni cu sarcin "ozitiv
anioni ioni cu sarcin ne$ativ
reacti0 de gru)
substan- cu care reac-ioneaz to-i cationii $ru"ei Ereac-ii
comune ale cationilor $ru"eiF
)reci)itare
o"era-ia "rin care un com"onent solubil este adus .ntr!o form
$reu solubil
titrare
o"era-ia de adu$are tre"tat, .n "or-iuni mici a solu-iei reactiv
EtitrantF
titrant
solu-ia reactiv de concentra-ie cunoscut, care se afl .n
biuret i cu care se titreaz
titru
mod de e+"rimare a concentra-iei solu-iilor care se e+"rim .n
$rame de substan- dizolvat .ntr!un cm
,
de solu-ie
)unct de ec*i0alen
Bstoec*iometricC
este momentul titrrii care cores"unde adu$rii unei cantit-i
de solu-ie reactiv echivalent cu substan-a de analizat
)unct :inal al titrrii
momentul .ncetrii titrrii care se sesizeaz vizual sau
instrumental
su<stane etalon
substan-e din care se "ot ob-ine solu-ii de concentra-ie e+act
sau standard
:actor de corecie
numr care arat de c@te ori o solu-ie de concentra-ie
a"ro+imativ este mai diluat sau mai concentrat dec@t solu-ia
de concentra-ie e+act
indicator de culoare
substan- care .i schimb culoarea .n func-ie de o "ro"rietate
a solu-iei Ee+# "KF
reacie de
neutrali?are
reac-ia dintre un acid i o baz
reacie de
com)le;are
reac-ie .n urma creia se formeaz com"leci
<iuret
tub de sticl $radat care are la "artea inferioar un dis"ozitiv
de re$lare a cur$erii solu-iei
####"oate fi continuat de fiecare elev i "us .n "ortofoliul "ersonal D
Domeniul: Chimie industrial
Calificarea: Tehnician chimist de laborator, clasa a X!a
12
Modul 2 Analiza chimic calitativ i cantitativ
V'$ Materiale de re:erin )entru )ro:esori
Materialul con-ine c@teva e+em"le de folii trans"arente, fie cons"ect, fie
de lucru "entru elevi, ob-inute "rin valorificarea adecvat a materialelor de .nv-are#
>u$erm de asemenea utilizarea unor site!uri folositoare at@t elevilor c@t i
"rofesorilor, cum ar fi:
*tt),:erl$<ecta$org$uG HHH$umr$eduIHl:
*tt),HHH$re:erateHe<$com
*tt),encarta$msn$com
9sirea in:ormaiilor )e 'nternet
Motoare de cutare :
555#asG#com 555#$oo$le#com 555#Lahoo#com 555#eLcos#co#uG
Ctiliza-i c@teva litere din cuv@nt "entru a $si ceea ce cuta-i# De
e+em"lu, anal !va $si referi-e "entru anal+sis i "entru anal+ticalH
?ncerca-i s efectua-i cutarea, folosind cuvinte care s
caracterizeze c@t mai s"ecific subiectul "e care .l cuta-i# ?n cazul .n care cuta-i o
fraz, "une-i!o .ntre $hilimele Ee+# McationiNF#
Domeniul: Chimie industrial
Calificarea: Tehnician chimist de laborator, clasa a X!a
13
Modul 2 Analiza chimic calitativ i cantitativ
Pre?entri PoHer)oint
Materialele alturate re"rezint ,
"rezentri )o5er"oint care ar "utea
fi utile .n desfurarea lec-iilor din
acest modul#
D@nd dublu clicG "e ele se vor
deschide i le ve-i "utea folosi
la lec-iile cu aceleai titluri#
De asemenea "ute-i s le com"leta-i
i s le transforma-i .n func-ie de
ceea ce dori-i s realiza-i "e
"arcursul lec-iilor#
ma$inile din aceste "rezentri "ot fi
utilizate i "entru fiele de lucru .n
cadrul orelor de laborator#
Aceste "rezentri vin .n s"riAinul
elevilor care .i desfoar
activitatea .n laborator, "un@ndu!i
.n tem cu ceea ce urmeaz s
realizeze "ractic#
De asemenea elevii vor ti ce anume
trebuie s ob-in .n urma efecturii
e+"erien-elor de laborator#
Domeniul: Chimie industrial
Calificarea: Tehnician chimist de laborator, clasa a X!a
14
Modul 2 Analiza chimic calitativ i cantitativ
Criteriul de
clasi:icare Ti)ul reaciei E;em)le
#$ +u) sensul
de
des:urare
Totale
Bire0ersi<ileC
cu degaJare
de ga?
CaCl
2
=2KClOC;
2
P=CaCl
2
=K
2
;
cu :ormare de
)reci)itat
(aCl=A$(;
,
OA$ClQ=(a(;
,
Pariale Bre0ersi<ileC
(
2
=,K
2
=O2(K
,
Cl
2
=K
2
=O2KCl
D$ +u) natura
lor
Cu sc*im< de )rotoni
de disociere EionizareF
de neutralizare Eacido!
baziceF
de de"lasare
de hidroliz
Cu sc*im< de electroni
Bredo;C
K(;
,
=>OK
2
>;
6
=K
2
;=(;
2
M$=>OM$>
Cu :ormare de )reci)itat (a
2
>;
6
='aCl
2
O'a>;
6
=2(aCl
Cu :ormare de su<stane
com)le;e
A$Cl=(K
,
ORA$E(K
,
F
2
ClS
K$ +u) starea
de agregare
a su<stanei
reactante
Pe cale uscat B8n anali?a
)reliminarC
Colora-ia flcrii
?nclzirea .n tub .nchis
7ormarea "erlelor
To"irea o+idant
)roba cu (a;K
)roba cu K
2
>;
6
Pe cale umed Breaciile care au loc 8n soluie 8ntre ioniC
Domeniul: Chimie industrial
Calificarea: Tehnician chimist de laborator, clasa a X!a
15
Clasi:icarea reaciilor c*imice
7olia nr# 4
Modul 2 Analiza chimic calitativ i cantitativ
Domeniul: Chimie industrial
Calificarea: Tehnician chimist de laborator, clasa a X!a
16
Metode de anali? c*imic " clasi:icare
7olia nr# 2
M
E
T
O
+
E
+
E
A
-
A
(
'
1
/
C
H
'
M
'
C
/
M
E
T
O
+
E
+
E
A
-
A
(
'
1
/
C
H
'
M
'
C
/
calitati0
calitati0
cantitati0
cantitati0
instrumental
instrumental
anor$anic
anor$anic
or$anic
or$anic
cationi
cationi
anioni
anioni
func-ional
func-ional
elementar
elementar
$ravimetrie
$ravimetrie
:eac-ii de
neutralizare
:eac-ii de
neutralizare
:eac-ii redo+
:eac-ii redo+
:eac-ii de
com"le+are
:eac-ii de
com"le+are
:eac-ii de
"reci"itare
:eac-ii de
"reci"itare
volumetrie
volumetrie
Metode o"tice
Metode o"tice
Metode
electrochimice
Metode
electrochimice
Metode
cromato$rafice
Metode
cromato$rafice
Modul 2 Analiza chimic calitativ i cantitativ
?n analizele chimice "aharele 3er?elius i ErlenmeLer se utilizeaz "entru a
amesteca, a trans"orta i a msura a"ro+imativ volume de lichide# Tolumele .nscrise "e
"aharele din ima$ini se "ot msura cu eroare de a"ro+# 8U#
V "ahar 'erzelius $radat
"ahar *rlenmeLer $radat
Cilindrii gradai sunt utiliza-i de obicei "entru a msura volume de lichid cu o eroare de
a"ro+imativ 4U# >unt folosi-i numai .n sco"uri $enerale, nu i .n analiza chimic
cantitativ#
Domeniul: Chimie industrial
Calificarea: Tehnician chimist de laborator, clasa a X!a
17
Msurarea a)ro;imati0 a 0olumelor
7olia nr# ,
)entru msurarea cu mare e+actitate a volumelor se folosesc )i)etele i <iuretele @
Modul 2 Analiza chimic calitativ i cantitativ
Pi)etele sunt ustensile de laborator utilizate "entru a
msura volume e+acte de lichid#
)i"etele "ot fi:
$radate "entru msurarea unor volume
variabile de lichid
cu bul ! cu care se "oate msura doar
volumul .nscris "e acestea
Pi)etarea
*ste o o"era-ie care necesit o mare .ndem@nare i care se efectueaz "arcur$@nd
urmtoarele eta"e:
se introduce v@rful "i"etei .n lichid i se
as"ir cu o "ar de cauciuc "@n ce lichidul
din "i"et aAun$e deasu"ra $rada-iei dorite
se scoate re"ede "ara de cauciuc de "e
"i"et i se astu" ca"tul su"erior al
"i"etei cu de$etul arttor umezit
se ter$e v@rful "i"etei cu h@rtie de filtru
se ridic de$etul arttor de "e ca"tul
su"erior al "i"etei, "entru a se scur$e
lichidul din "i"et, "@n ce meniscul
lichidului este tan$ent la $rada-ia stabilit
se aduce v@rful "i"etei "e "eretele interior al
vasului .n care se trece solu-ia
se ridic cu aten-ie de$etul i se las s
cur$ .ntre$ul volum de lichid din solu-ie sau
numai o "arte a acestuia
Domeniul: Chimie industrial
Calificarea: Tehnician chimist de laborator, clasa a X!a
18
Pi)ete6 o)eraia de )i)etare
7olia nr# 6
E;ersai aceast mane0r 8ntAi cu a) )An cAnd 0ei reui s :acei msurtori de 0olume e;acte i 0ei ti s :olosii )ara
de cauciuc#
Modul 2 Analiza chimic calitativ i cantitativ
'aloanele cotate sunt vase cu fundul "lat i $@tul
"relun$it care au $ravat un inel circular care indic
limita lor de um"lere
)e baloanele $radate este .nscris ca"acitatea i
tem"eratura la care au fost etalonate
Cu balonul cotat din ima$ine se "oate msura un
volum de 899 = ! 9,2 ml

'aloanele cotate sunt utilizate "entru
"re"ararea solu-iilor de concentra-ie e+act
folosind substan-e etalon
>e c@ntrete la balan-a analitic cantitatea
de substan- calculat, ce cores"unde
volumului de solu-ie ce se va "re"ara
>e aduce substan-a, cantitativ, cu solvent .n
balonul cotat
>e com"leteaz cu solvent "@n la semnul
balonului cotat Ese adau$ solvent "@n .n
a"ro"ierea semnului de iar a"oi se adau$
.ncet, cu "i"eta, astfel .nc@t lichidul s cur$ "e
"ere-ii balonului cotat, "@n c@nd meniscul
lichidului este tan$ent la semnul balonuluiF
>e a$it "entru dizolvare
>e "streaz la tem"eratura camerei
Domeniul: Chimie industrial
Calificarea: Tehnician chimist de laborator, clasa a X!a
19
3alonul cotat
7olia nr# 8
Ave-i $riA ca "icturile de "e $@tul
balonului s aAun$ .n lichid i numai
a"oi verifica-i dac meniscul este
tan$ent la semn D
Modul 2 Analiza chimic calitativ i cantitativ
'iureta este un tub de sticl $radat care "rezint la "artea inferioar un dis"ozitiv de
re$lare a cur$erii lichidului# 'iureta se folosete "entru msurarea e+act a volumelor
de solu-ie sau "entru titrare#
7olosirea <iuretei
>e .nchide robinetul biuretei
>e um"le biureta cu solu-ie Ecu aAutorul unei "@lnii
"otrivite, se ridic "u-in "@lnia "entru ca lichidul s
cur$ liberF astfel .nc@t s de"easc $rada-ia
considerat
>e elimin eventualele bule de aer E"rezen-a
acestora introduce o eroare .n citirea volumului de
solu-ieF
>e deschide robinetul biuretei "entru scur$erea
solu-iei astfel .nc@t meniscul Einferior "entru solu-ii
incolore res"ectiv su"erior "entru solu-ii colorateF s
fie tan$ent la $rada-ia considerat
>e las a"oi s cur$ solu-ia cu vitez mic "@n la
$rada-ia cores"unztoare volumului stabilit
)entru a citi corect volumul la biuret trebuie ca
ochiul s fie .n dre"tul orizontalei ce este tan$ent
la menisc
Citirea volumului la biuret sub un anumit un$hi
"roduce erori de "arala+
W ?nainte de a fi folosit biureta trebuie s"lat foarte bine
Ecu amestec cromic, cu a" cu deter$en-iF iar a"oi
cltit cu a" de mai multe ori i cu a" distilat#
W >"larea este necesar "entru a nu im"urifica solu-ia
ce va fi "us .n biuret#
Domeniul: Chimie industrial
Calificarea: Tehnician chimist de laborator, clasa a X!a
20
3iureta
7olia nr# 0
Modul 2 Analiza chimic calitativ i cantitativ
*ste o"era-ia de adu$are tre"tat, .n "or-iuni mici de volum, a solu-iei reactiv
EtitrantulF# Cu aAutorul titrrii se "oate determina "unctul final al unei reac-ii i "rin calcul
cantitatea de constituent de analizat#
O)eraia de titrare se reali?ea? cu aJutorul <iuretelor
.nainte de a .nce"e titrarea trebuie "re$tite biuretele
E.n modul descris anteriorF
biureta curat se va clti cu o cantitate mic de solu-ie
titrant "entru a .nde"rta com"let a"a ce ar duce la
diluarea solu-iei
biureta se va um"le cu solu-ia titrant
se vor elimina bulele de aer
se va citi la biuret volumul ini-ial de la care se va
.nce"e titrarea i se va nota .n caietul de laborator
se va "re"ara solu-ia ce urmeaz
a fi analizat .ntr!un "ahar
*rlenmeLer Edac "roba analizat
este o substan- solid trebuie
dizolvat .n "realabilF
se adau$ indicatorul .n "aharul
de titrare
se .nce"e titrarea, sub a$itare
continu, ls@nd s "icure din
biuret solu-ia titrant "@n la
modificarea culorii sau a altei
"ro"riet-i
se o"rete titrarea i se citete
volumul de solu-ie cu care s!a
titrat
se efectueaz calculele
Domeniul: Chimie industrial
Calificarea: Tehnician chimist de laborator, clasa a X!a
21
Titrarea
7olia nr# 1
Modul 2 Analiza chimic calitativ i cantitativ
ndicatorii acido!bazici .i modific culoarea Esau o alt "ro"rietateF .n func-ie de
valoarea "K!uluiH
Domeniul de viraA al unui indicator acido!bazic este intervalul de "K .n interiorul
cruia se observ schimbarea culorii Esau a altei "ro"riet-iFH
Ale$erea corect a indicatorilor se face astfel .nc@t indicatorul s "rezinte o
schimbare sesizabil la "unctul de echivalen-
ndicatorul se ale$e astfel .nc@t s se cunoasc saltul de "K la echivalen- i "K!
ul "unctului de echivalen- res"ectiv domeniul de viraA al indicatorului#
'ndicatori acido"<a?ici de culoare
ndicator >chimbarea culorii
Domeniul de
viraA E"KF
Mod de "re"arare
Turnesol rou ! albastru 8,8 2,, solu-ie a"oas
9,4U
MetiloranA rou ! $alben ,,4 6,6 solu-ie a"oas
9,4U
7enolftalein incolor rouEroz!violetF 2,2 ! 49 solu-ie alcoolic
9,4U
:ou de metil rou ! $alben 6,6 0,2 solu-ie a"oas
9,4U
Albastru de
bromtimol $alben ! albastru 0,9 1,0
solu-ie a"oas
9,4U
Domeniul: Chimie industrial
Calificarea: Tehnician chimist de laborator, clasa a X!a
22
'ndicatori acido"<a?ici
7olia nr# 2
Modul 2 Analiza chimic calitativ i cantitativ
V'$ Materiale de re:erin )entru ele0i
Activitatea 4
Analiza-i cu aten-ie ima$inea de mai Aos i identifica-i c@t mai multe ustensile
de laborator necesare "entru diverse analize .n laborator
Com"leta-i tabelul de mai Aos "entru 2 din ustensilele identificate#
-r$
crt$
+enumirea Pentru ce se :olosete 8n la<orator
4
2
,
6
8
0
1
2
Domeniul: Chimie industrial
Calificarea: Tehnician chimist de laborator, clasa a X!a
23
Modul 2 Analiza chimic calitativ i cantitativ
Activitatea 2
)entru a analiza cationii A$
=
i Cu
2=
.n laborator, trebuie "arcurse mai multe
eta"e# )reciza-i "entru cationii de mai sus urmtoarele:
aF reactivul de $ru" "entru fiecare dintre cationiH
bF reac-iile cationilor cu reactivul de $ru"H
cF c@te o reac-ie caracteristic "entru cei 2 cationiH
dF ima$ina-i o schem de se"arare a celor 2 cationi
eF scrie-i reac-iile chimice .n urma crora se ob-in com"leci ai cationilor A$
=
i
Cu
2=
#
)entru rezolvarea sarcinilor folosi-i urmtoarele ima$ini:
,levii vor forma perechi pentru a re(olva sarcina de lucru.
Domeniul: Chimie industrial
Calificarea: Tehnician chimist de laborator, clasa a X!a
24
)reci"itate ob-inute .n urma
reac-iilor
cu reactivii de $ru"
)reci"itate ob-inute .n urma
reac-iilor caracteristice
A$
=Cu
2=

A$
=Cu
2=
Com"lecii celor 2 cationi
Modul 2 Analiza chimic calitativ i cantitativ
Activitatea ,
)rivi-i cu aten-ie ima$inile de mai Aos D
Com"leta-i tabelul de mai Aos cu informa-iile cerute:
Cationul
9ru)a
analitic
Reacti0ul
de gru)
Produii de
reacie
+escriei
)reci)itatul o<inut
)b
2=
(i
2=
7e
,=
*levii vor rezolva sarcina individual, la e+"irarea tim"ului acordat "entru rezolvare vor
schimba caietul cu cole$ul de banc i aAut@ndu!se de informa-iile din cr-i i caiete vor
corecta eventualele $reeli ale cole$ului de banc#
Domeniul: Chimie industrial
Calificarea: Tehnician chimist de laborator, clasa a X!a
25
)b
2=
= X2Cr;6 O /
7e
,=
= 0 X>C( O / (i
2=
= 2 DM%K
!
O / )b
2=
= 2 X
2
Cr;
6
O /
<a adresa de internet:
! htt":JJ555#dartmouth#eduJYchemlabJtechniZuesJtitration#html !
!
$si-i o a"lica-ie foarte interesant de identificare a diferiilor cationi#
Modul 2 Analiza chimic calitativ i cantitativ
Activitatea 6
dentificarea anionilor
aF )entru identificarea ionului CO
3
2"
i HCO
3
"
se realizeaz "ractic
e+"erien-ele din ima$inile de mai Aos EA, ' i CF# )entru fiecare dintre aceste
e+"erien-e scrie-i ecua-iile reac-iilor chimice i descrie-i fenomenele care au loc#
A 3 C
bF )reciza-i reactivii cu care sunt identifica-i anionii: >;
6
2!
,
!
i scrie-i ecua-iile
reac-iilor chimice
)ute-i e+"erimenta virtual aceste reac-ii acces@nd site!ul
! Qualitative Analysis of Anions Applet
Domeniul: Chimie industrial
Calificarea: Tehnician chimist de laborator, clasa a X!a
26
bicarbonat de sodiu
cu acizi dilua-i
EK
2
>;
6
, KClF
carbonat de calciu
EcretaF cu acid
clorhidric
onul carbonat cu
clorura de bariu
Carbonatul acid de sodiu sau bicarbonatul de sodiu, res"ectiv ionul HCO
3
"
reac-ioneaz cu acizii .n acelai mod .n care reac-ioneaz i carbona-ii, res"ectiv ionul
CO
3
2"
.O
D
2"
'
"
Modul 2 Analiza chimic calitativ i cantitativ
Activitatea 8
Cu solu-ia diluat de K
2
>;
6
se identific mai mul-i anioni#
>crie-i reac-iile chimice dintre solu-ia diluat de K
2
>;
6
i cei trei anioni din cele trei
e"rubete i e+"lica-i modul de "unere .n eviden-#
Cu solu-ia de A$(;
,
se identific mai mul-i anioni#
>crie-i reac-iile chimice dintre solu-ia de A$(;
,
i cei "atru anioni din cele "atru
e"rubete i e+"lica-i modul de "unere .n eviden-#

Domeniul: Chimie industrial
Calificarea: Tehnician chimist de laborator, clasa a X!a
27
CH
3
COO
"
.
2"
CO
3
2"
.oluie diluat
H
2
.O
D
'
"
3r
""
CO
3
2"
Ag-O
3
Cl
"
>arcina de lucru va fi rezolvat individual de ctre elevi .n laborator D
Aten-ie la res"ectarea msurilor de "rotec-ia muncii D
Modul 2 Analiza chimic calitativ i cantitativ
Activitatea 0
TE.T +E A%TOEVA(%ARE
Citete cu aten-ie "ro"ozi-iile de mai Aos i ale$e varianta corectH trece a"oi litera
cores"unztoare rs"unsului corect .n tabelul de mai Aos#
4# :eactivul de $ru" "entru cationii $ru"ei !a analitice este:
aF K(;
,
H bF K
2
>;
6
H cF K
2
>H dF KCl
2# Cationul )b
2=
face "arte din urmtoarea $ru" analitic:
aF H bF H cF H dF T
,# :eac-ia Tananaev este caracteristic ionului:
aF K$
2=
H bF Cu
2=
H cF 7e
,=
H dF A$
=
6# [!dimetil$lio+ima este reactivul caracteristic "entru:
aF Mn
2=
H bF (i
2=
H cF 'a
2=
H dF A$
=
8# :eactivul de $ru" "entru ionul 'a
2=
este:
aF E(K
6
F
2
C;
,
H bF KClH cF K
2
>H dF E(K
6
F
2
>
0# dentificarea ionului >;
6
2!
se realizeaz cu:
aF 'a>;
6
H bF 'aCl
2
H cF A$(;
,
H dF KCl
1# onii Cl
!
,
!
, 'r
!
au o reac-ie de identificare comun cu:
aF CK,C;;KH bF 'aCl
2
H cF A$(;
,
, dFX
2
Cr
2
;
1
2# ?n urma reac-iei ionului \n
2=
cu reactivul de $ru" K
2
> se formeaz un "reci"itat de
culoare:
aF albH bF nea$rH cF $albenH dF brun
3# Analiza elementar calitativ or$anic are ca sco" identificarea:
aF func-iunilor or$aniceH bF elementelor e+istente .n substan-ele or$aniceH cF
cationilorH dF anionilor#
Tim" de lucru, 49 minute#
Autoe0aluarea testului
-r$
item
Rs)uns ales Reali?at -ereali?at PunctaJ
4
2
,
6
8
0
1
2
3
>e acord din oficiu 4"
Total )unctaJ o<inut din #0)
Domeniul: Chimie industrial
Calificarea: Tehnician chimist de laborator, clasa a X!a
28
*+erci-iul va fi rezolvat individual#
7iecare elev se va autoevalua com"ar@nd "ro"riile rs"unsuri cu rs"unsurile
corecte "rezentate de ctre "rofesor "e folia de retro"roiector#
Modul 2 Analiza chimic calitativ i cantitativ
Activitatea 1
Re?ol0ai urmtoarele sarcini,
AC ; "rob solid ce se su"une analizei .n laborator con-ine
(a
2
C;
,
i (K
6
Cl #Cerin-e:
aF identifica-i .n laborator cationul (K
6
=
din "roba solidH
bF dizolva-i cele 2 sruri .n a", se va "roduce o reac-ie .ntre ionii srii i ionii a"ei
numit reac-ie deBBBBBBBBBBB##, care este invers reac-iei de
BBBBBBBBBBB
cF determina-i "ractic caracterul solu-iilor rezultate "rin dizolvarea celor 2 sruri .n
a", folosind h@rtia indicatoare de "KH
dF identifica-i $ru"a analitic din care fac "arte cationii (a
=
i (K
6
=
H
com"leta-i tabelul de mai Aos cu ecua-iile reac-iilor de identificare "entru anionul
C;
,
2!
#
anionul reacti0ul reacia c*imic O<ser0aii
C;
,
2!
#
C;
,
2!
#
C;
,
2!
#
3C Carbonatul de amoniu E(K
6
F
2
C;
,
,

este reactivul utilizat "entru "reci"itarea
cationilor unei $ru"e analitice#
Cerin-e:
aF "reciza-i care este aceast $ru" analiticH
bF identifica-i cationii care fac "arte din aceast $ru"H
cF scrie-i ecua-iile reac-iilor chimice ale E(K
6
F
2
C;
,
cu cationii $ru"eiH
dF efectua-i .n laborator reac-iile cationilor $ru"ei cu cromatul i dicromatul de
"otasiu i com"leta-i cu "roduii de reac-ie i caracteristicile lor urmtorul tabel:
'onul Cromat de )otasiu BM
2
CrO
D
C +icromatul de )otasiu BM
2
Cr
2
O
N
C
Ca
2=
>r
2=
'a
2=
CC ; "rob "entru analiz con-ine urmtorii anioni : C;
,
2!
, );
6
,!
, Cl
!
#
Cerin-e:
aF denumi-i anionii de mai susH
bF calcula-i numerele de o+idare ale carbonului i fosforului .n anionii "rezen-iH
cF reactivul cu care cei trei anioni dau o reac-ie de identificare comun i
efectuarea .n laborator a celor trei reac-iiH
dF "reciza-i care sunt acizii crora le a"ar-in anionii da-iH
eF scrie-i reac-iile celor trei anioni cu reactivul identificat i com"leta-i tabelului de
mai Aos:
Anionul Reacti0ul comun > reacia c*imic
C;
,
2!
);
6
,!
Cl
!
Ce condi-ii de securitate trebuie s res"ecta-i c@nd lucra-i .n laborator/
Domeniul: Chimie industrial
Calificarea: Tehnician chimist de laborator, clasa a X!a
29
Modul 2 Analiza chimic calitativ i cantitativ
Activitatea 2
)entru PORTO7O('%( vostru v "ro"unem s .ntocmi-i un referat
cu tema:
Rolul cationilor i anionilor 8n organismul uman
>urse de informare: cr-i din biblioteca "ersonal i a colii, "ublica-ii de
s"ecialitate, manuale colare, informa-ii din re-eaua internet, ima$inea
"rezentat mai Aos, etc#
)robleme de urmrit:
identificarea ionilor "rezen-i .n or$anismul umanH
rolul fiecrui ion .n or$anismH
re"ercursiuni ale dezechilibrului ionic .n or$anismul omului#
:eferatul va fi "rezentat cole$ilor la un termen stabilit de "rofesorH
realiza-i tehnoredactarea referatului la calculator D
Domeniul: Chimie industrial
Calificarea: Tehnician chimist de laborator, clasa a X!a
30
! "entru rezolvarea sarcinilor 0, 1, 2 elevii vor lucra .n echi"e formate din 0
elevi#
! .n cadrul echi"ei elevii vor forma , "erechi a c@te 2 elevi
! fiecare echi" va efectua toate cele , sarcini de lucru
! rs"unsurile corecte i observa-iile ce vor fi fcute la e+"erien-ele de
laborator vor fi trecute "e fia de lucru care a"oi va fi "us .n "ortofoliul
"ersonal al elevilor
.%CCE. @
Modul 2 Analiza chimic calitativ i cantitativ
Activitatea 3
)entru a v consolida cunotin-ele le$ate de analiza calitativ de anioni,
cationi i func-iuni or$anice, com"leta-i tabelul de mai Aos aAut@ndu!v de
caietul de laborator i de orice alte surse de informa-ii#
7ace-i com"letarea tabelului .n format electronic, lucr@nd .n "erechi#
Com"ara-i tabelele com"letate de voi cu cel "e care o s vi!l "rezinte "rofesorul#
'oni
9ru)a
analitic
Cationii
gru)ei
Reacia cu reacti0ul
de gru)
O reacie caracteristic
cationi
!a
A$
=
)b
2=
a !a Cu
2=
a !a
(i
2=
7e
2=
7e
,=
Mn
2=
a T!a
Ca
2=
'a
2=
a T!a (K
6
=
Anioni
+enumirea
anionului
Reacii de identi:icare
C;
,
2!
carbonat
>;
6
2!
sulfat
Cl
!
clorur
l
!
iodur
>
2!
sulfur
!C;;K acetat
7unciuni
organice
+enumirea
:unciunii
organice
'denti:icarea :unciunii organice
K;
!
hidro+il
!CK; carbonil
!C;;K carbo+il
!(K
2
amino
)reciza-i care sunt sursele de erori .n analiza calitativ#
Domeniul: Chimie industrial
Calificarea: Tehnician chimist de laborator, clasa a X!a
31
Modul 2 Analiza chimic calitativ i cantitativ
Activitatea 49
Test de e0aluare
#$ Cu KCl se "ot identifica cationii: A$
=
, )b
2=
H "entru aceti cationi #6!)
scrie-i reac-iile comune cu reactivul de $ru" i c@te o reac-ie
caracteristic,

2$ Com"leta-i tabelul de mai Aos: #6!)
'onul reacia ionului cu M
2
CrO
D
+enumirea i culoarea
)reci)itatului
A$
=
A$
=
= X
2
Cr;
6
O BBBQ= BB##
)b
2=
)b
2=
= X
2
Cr;
6
O BBBQ= BB
3$ :eactivul $ru"ei a T!a analitice este E(K
6
F
2
C;
,
, iar cationii $ru"ei #6!)
sunt: Ca
2=
, M$
2=
, >r
2=
#Com"leta-i ecua-iile reac-iilor de mai Aos i
stabili-i coeficien-ii stoechiometrici:
Ca
2=
= E2(K
6=
= C;
,
2!
F O BBBQ= BB##
M$
2=
= E2(K
6=
= C;
,
2!
F O BBBQ= BB##
>r
2=
= E2(K
6=
= C;
,
2!
F O BBBQ= BB##
D$ Clasifica-i urmtorii cationi A$
=
, )b
2=
, Cu
2=
, (i
2=
, 7e
,=
, Mn
2=
, #6!)
Ca
2=
, 'a
2=
, (K
6
=
du" reactivii comuni Ereactivi de $ru"F
com"let@nd tabelul de mai Aos:
9ru)a Reacti0ul de gru) cationii
!$ *numera-i 8 elemente chimice care se "ot identifica "rin analiza #)
elementar calitativ or$anic:BBBBBBBBBBBBBBB#
4$ Denumi-i func-iunile or$anice care se "ot determina "rin analiza #)
func-ional or$anic:
K;
!
BBBBBBBB###H !CK;BBBBBBB#
!C;;KBBBBBBB##H :!(K
2
BBBBBB#
>e acord din oficiu 2)
Total #0)
Domeniul: Chimie industrial
Calificarea: Tehnician chimist de laborator, clasa a X!a
32
Modul 2 Analiza chimic calitativ i cantitativ
Activitatea 44
4# Defini-i $ravimetria#
2# Care este ti"ul de reac-ii care st la baza analizei $ravimetrice/
,# *numera-i .n ordinea efecturii lor "ractice eta"ele unei analize $ravimetrice#
6# )reciza-i care sunt ustensilele, a"aratura de laborator i reactivii $enerali care se
utilizeaz "entru fiecare eta" a analizei $ravimetrice
8# Com"leta-i cu informa-iile de la "unctul , i 6 urmtorul tabel#
Eta)a anali?ei gra0imetrice
%stensile i a)aratur de la<orator6
reacti0i
! !
! !
! !
! !
! !
! !
!

>arcina de lucru va fi rezolvat lucr@nd .n "erechi, .n laborator, .nainte de
efectuarea "ractic a analizelor $ravimetrice#
Du" rezolvare, elevii .i vor com"ara rs"unsurile cu cele de "e un
"oster care va fi "rezentat elevilor de ctre "rofesor#
*levii .i vor "une reci"roc .ntrebri cu "rivire la eta"ele analizei
$ravimetrice, "rofesorul su"rave$heaz activitatea i intervine atunci c@nd
este cazul#
>e vor forma 6 $ru"e a c@te 6!8 elevi, cele 6 $ru"e vor identifica toate
ustensilele i a"aratura de laborator ce se vor folosi .n analiza
$ravimetric#
Activitatea 42
%ru"a-i substan-ele din lista de mai Aos .n urmtoarele cate$orii:
! titrant
! indicator
! "roba ce cores"unde unei metode volumetrice cunoscute,
i "lasa-i!le .ntr!un tabel ca i cel din modelul de mai Aos#
solu-ie XMn;
6
cu 7]9,9949H sol# 9,4 U de difenilamin, sol# (a;K 9,4 ( cu 7] 4,992,
fenolftalein sol# alcoolic 9,4 UH ionul Cl
!
H sol# C E*DTAF 9,994MH ne$ru erio TH sol
X
2
Cr
2
;
1
9,4( cu 7]4H solu-ie ce con-ine ionul 7e
2=
H metiloranA sol# 9,4 UH sol# K
2
>;
6
H
solu-ie KCl 9,4 ( cu 7]9,3222H sol# M$
2=
H sol# (K
,
H sol#X
2
Cr;
6
H sol# A$(;
,
9,4 (H
Metoda
0olumetric <a?at
)e reacii de,
Titrantul Pro<a 'ndicatorul
Domeniul: Chimie industrial
Calificarea: Tehnician chimist de laborator, clasa a X!a
33
Modul 2 Analiza chimic calitativ i cantitativ
Activitatea 4,
:ezolva-i urmtoarea sarcin:
! Com"leta-i s"a-iile libere din dre"tul fiecrui desen res"ect@nd eta"ele "re$tirii
biuretei "entru titrare i titrriiH
! Terifica-i corectitudinea rs"unsurilor aAut@andu!v de foliile cu biureta i o"er-ia de
titrare i de folia cu rs"unsurile corecte "rezentat de "rofesorH
! *fectua-i "ractic "re$tirea biuretei folosind ca lichid de um"lere a"aD
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Domeniul: Chimie industrial
Calificarea: Tehnician chimist de laborator, clasa a X!a
34
(ucrai 8n gru)e de cte 3 ele0iO :iecare mem<ru al gru)ului 0a re?ol0a sarcina
care cores)unde stilului su de 8n0are$
Modul 2 Analiza chimic calitativ i cantitativ
Activitatea 46
Tem "entru acas
Com"leta-i .n fia de mai Aos .nsciind .n rubricile $oale informa-ile "recizate .n ca"ul de
tabel#
+enumii ustensilele i a)aratura de la<orator din
imaginile de mai Jos i de:inii o)eraia gra0imetric
la care se :olosesc
%stensile i a)aratur de
la<orator :olosite 8n
gra0imetrie
Aduce-i fia com"letat la coal i confrunta-i!o cu cele aduse de al-i , cole$i#
Discuta-i .n $ru" solu-iile $site de fiecare i dac a-i $reit, face-i corecturile
necesare folosindu!v de caietul de noti-e sau de alte surse de informa-ii#
)ute-i s aduce-i fia com"letat .n format electronic i folosindu!v de internet
"ute-i s o corecta-i dac e necesar#
Domeniul: Chimie industrial
Calificarea: Tehnician chimist de laborator, clasa a X!a
35
7e
2
O
3
Modul 2 Analiza chimic calitativ i cantitativ
Activitatea 48
<CC:A:* D* <A';:AT;: ! +eterminarea gra0imetric a ionului 7e
3P
>co"ul analizei: determinarea cantit-ii de 7e
,=
dintr!o "rob de a" uzat
Cstensile i a"aratur de laborator:
"ahare 'erzelius, "i"ete, ba$het de sticl, "iset, e+icatorH
"@lnie de filtrare, h@rtie de filtru cu "orozitate mare sau medie, stativ, cleme,
mufe, inel "entru "@lnieH
creuzet, bec de $az, triun$hi de amot, sit de azbest, clete metalic
balan- analitic#
:eactini necesari:
"roba de a" uzat din care se va determina cantitatea de ioni 7e
,=
H
(K
6
Cl solid, (K
,
, a" distilatH
solu-ie diluat de A$(;
,
"entru verificarea "rezen-ei ionilor Cl
!
#
Mod de lucru:
solu-ia ce con-ine ioni 7e
,=
Evolum cunoscutF se "une .ntr!un "ahar 'erzelius i
de dilueaz cu circa 489 ml a" distilatH
se adau$ a"ro+imativ 8 $ (K
6
ClH
se .nclzete "aharul "@n la 29!39
^
C, se adau$ solu-ie de
(K
,
"@n la miros slab de amoniac, se va forma un "reci"itat
brun rocat de 7eE;KF
,
H
se filtreaz, solu-ia cu "reci"itat Ese va men-ine cald "entru
ca filtrarea s decul$ mai ra"idF, filtrearea se face "e o h@rtie
de filtru cu "ori mariH
se s"al "reci"itatul "@n la .nde"rtarea com"let a ionilor Cl
!
, care se verific
cu A$(;
,
H
se .m"acheteaz h@rtia de filtru cu "reci"itatul i se "une .ntr!un creuzet cu
mas constantH
se calcineaz creuzetul cu "reci"itat la tem"eratura de a"ro+# 299
^
C "e flacra
becului de $az sau .ntr!un cu"tor de calcinare circa 4 orH
se rcete .n e+icator tim" de ,9 de minuteH
se cntrete creuzetul cu substan- la balan-a analitic, se
re"et o"era-ia de calcinare "@n c@nd creuzetul cu substan-
se aduce la mas constantH
se noteaz cantitatea de substan- din creuzet#
Cerin-e:
scrierea ecua-iilor reac-iilor chimice E"reci"itarea, calcinareaFH
calcularea factorului $ravimetricH
calcularea cantit-ii de ioni 7e
,=
din "roba analizatH
se calculeaz cantitatea de ioni 7e
,=
din "roba analizat i se ra"orteaz la 4 l
a" uzatH
se com"ar rezultatele ob-inute cu cele din standardele de calitate "entru a"ele
uzate i se "recizeaz dac a"a res"ectiv se .ncadreaza .n normele de calitateH
.n cazul .n care a"a nu cores"unde normelor de calitate "revzute .n standarde
va fi sesizat A$en-ia de )rotec-ia Mediului din localitateH
se identific eventualele surse de erori
#
Domeniul: Chimie industrial
Calificarea: Tehnician chimist de laborator, clasa a X!a
36
7eBOHC
3
<ucrarea de laborator se va desfura .n laboratorul colii sau .n laboratoarele a$en-ilor economici#
>e va lucra .n $ru"e de c@te ,!6 elevi ce vor avea stabilite foarte clar sarcinile ce le au de
.nde"linit, .n cazul .n care a"ar ne.n-ele$eri .ntre membrii $ru"ei, "rofesorul va interveni "entru
rezolvarea acestora i va "ro"une elevilor $sirea de solu-ii "entru remedierea conflictului#
Modul 2 Analiza chimic calitativ i cantitativ
Activitatea 48
<CC:A:* D* <A';:AT;: ! Anali?a 0olumetric a oetului
>co"ul analizei: determinarea concentra-iei U .n acid acetic a o-etului alimentar#
Cstensile i a"aratur de laboratorde laborator:
biuret, "@lnie, "ahare *rlenmeLer, cilindrii $ada-i, baloane cotateH
"iset cu a" distilatH
balan- analitic, sticl de ceas#

:eactini necesari:
"roba de o-et creia i se determina concentra-ia UH
(a;K, acid o+alic, fenolftalein#

Mod de lucru: lucrarea de laborator se va desfura .n mai multe eta"e, astfel:


*ta"a 4 ! "re"ararea a 499 ml de solu-ie de K
2
C
2
;
6
_2K
2
; 9,4 (, necesar "entru
determinarea factorului de corec-ie a solu-iei de (a;K a"ro+# 9,4 (#
aF calcularea cantit-ii de K
2
C
2
;
6
_2K
2
; solid necerar "re"arrii solu-ieiH
bF c@ntrirea la balan-a analitic a cantit-ii de K
2
C
2
;
6
_2K
2
; calculatH
cF aducerea substan-ei solide .n balonul cotat de 499 ml i com"letarea cu a"
distilat "@n la semn, etichetarea solu-iei#
*ta"a 2 ! "re"ararea a 299 ml de solu-ie (a;K de concentra-ie a"ro+# 9,4 (, necesar
"entru titrarea "robei de o-et#
aF calcularea cantit-ii de (a;K solid necerar "re"arrii solu-ieiH
bF cntrirea la balan-a tehnic a substan-ei solide Ese va
c@ntri un e+ces de a"o+# 49U "entru c (a;K se
carbonateazFH
cF aducerea substan-ei solide .n balonul cotat de 299 ml i
com"letarea cu a" distilat "@n la semn, etichetarea
solu-iei#
*ta"a , ! stabilirea factorului de corec-ie a solu-iei de (a;K 9,4
(#
aF se ia o "rob de 49 ml solu-ie de acid o+alic de
concentra-ie 9,4 ( Eacidul o+alic este substan- etalon i
deci se "ot "re"ara solu-ii de concentra-ie e+act din elF,
.ntr!un "ahar *rlenmeLerH
bF se dilueaz cu 489 ml a" distilat i se adau$ 2!,
"icturi de fenolftaleinH
cF se titreaz "roba cu solu-ie de (a;K "@n la viraAul culorii indicatorului de la
incolor la roz!violetH
dF se noteaz volumul de solu-ie de (a;K utilizat la titrare i se calculeaz factorul
solu-iei de (a;K cu formula:
NaOH
F
]
NaOH
acid
V
V
Domeniul: Chimie industrial
Calificarea: Tehnician chimist de laborator, clasa a X!a
37
Modul 2 Analiza chimic calitativ i cantitativ
eF se vor efectua minimul , determinri a factorului i se va face media aritmetic a
acestora#
Domeniul: Chimie industrial
Calificarea: Tehnician chimist de laborator, clasa a X!a
38
Modul 2 Analiza chimic calitativ i cantitativ
*ta"a 6 ! determinarea concentra-iei U .n acid acetic a o-etului alimentar "rin titrare cu
solu-ie de (a;K 9,4 ( cu factor cunoscut#
aF se ia o "rob de 49 ml o-et alimentar .ntr!un flacon *rlenmeLer i se dilueaz cu
489 ml a" distilatH
bF se adau$ 2!, "icturi de fenolftaleinH
cF se titreaz "roba cu solu-ie de (a;K cu factor cunoscut "@n la viraAul culorii
indicatorului de la incolor la roz!violetH
dF se noteaz volumul de solu-ie de (a;K utilizat la titrareH
eF se calculeaz cantitatea de acid acetic din "robH
fF se vor efectua minim , determinri#
ma$inile de mai Aos re"rezint o titrare acido!bazic .n "rezen- de fenolftalein# >e
"oate sesiza viraAul culorii indicatorului la echivalen-, ima$inea EcF# ; culoare mai
accentuat dec@t cea din ima$inea EcF v va indica de"irea "unctului de echivalen-#
?ntr!o astfel de situa-ie va trebui s re"eta-i determinarea#
Cerin-e:
scrierea ecua-iilor reac-iilor chimice ce au loc "e "arcursul titrrilorH
calcularea concentra-iei acidului acetic .n o-etH
identificarea eventualelor surse de eroriH
"recizarea re$ulilor de "rotec-ia muncii ce trebuie res"ectate "e "arcursul
desfurrii lucrrii de laboratorH
.ntocmirea unui referat al lucrrii de laborator#
Domeniul: Chimie industrial
Calificarea: Tehnician chimist de laborator, clasa a X!a
39
*levii vor efectua lucrarea de laborator .n $ru"e de 6!8 elevi#
%ru"a de elevi .i va ale$e un lider care va avea sarcina s .m"art sarcini membrilor
$ru"ului, av@nd $riA ca to-i elevii din $ru" s aib sarcini "recise#
<iderul $ru"ului va media eventualele "robleme care a"ar .n $ru", a"el@nd la aAutorul
"rofesorului .n caz de nevoie#
Tor fi discutate .n fiecare $ru" rezultatele ob-inute, a"oi vor fi com"arate cu eticheta
de "e sticla de o-et unde este .nscris concentra-ia .n acid acetic#
?n situa-ia .n care concentra-ia $sit .n laborator nu cores"unde cu cea de "e
etichet va fi sesizat ;ficiul "entru )rotec-ia Consumatorului#
Modul 2 Analiza chimic calitativ i cantitativ
Activitatea 41
Test de autoe0aluare
Citete cu aten-ie "ro"ozi-iile de mai Aos i ale$e varianta corectH trece a"oi litera
cores"unztoare rs"unsului corect .n tabelul de mai Aos#
4# 299 $rame de solu-ie ce con-ine ,U CaEKC;
,
F
2
i 2U M$EKC;
,
F
2
se titreaz cu
solu-ie de KCl 9,4 (# Care este volumul de solu-ie KCl 9,4 ( necesar neutralizrii
"robei/
A
Ca
]69H A
M$
]26H A
C
]42H A
Cl
],8,8#
aF 49lH bF 2 lH cF 4,228 lH dF 899 ml#
2# 89 $ solu-ie de (aCl se titreaz cu 4, ml solu-ie de A$(;
,
9,4(# Concentra-ia
solu-iei de (aCl este:
aF 48UH bF 4,8UH cF 9,,UH dF 9,48U
,# Ce cantitate de Al
2
E>;
6
F
,
42K
2
; trebuie c@ntrit "entru a ob-ine 89 $ solu-ie de
concentra-ie 8 U/
aF 6,202 $H bF 3,1,0 $H cF 31,,0 $H dF 2,6,6 $#
6# ; "rob de a" de 899 ml con-ine 2,42$ Ca>;
6
# Care este concentra-ia .n ioni
de Ca
2=
a "robei de a", e+"rimat .n m$Jl/
A
Ca
]69H A
>
],2H A
;
]40#
aF 4260 m$JlH bF 4,260 m$JlH cF 42,60 m$JlH dF 426,0 m$Jl#
8# ; "rob de a" con-ine ioni M$
2=
.n concentra-ie de 499 m$Jl# Care este
cantitatea de ioni M$
2=
dintr!o "rob de 499 ml a"/
aF 29 m$JlH bF ,9 m$JlH cF 49 m$JlH dF 89 m$Jl#
0# Ce cantitate de ioni >;
6
2!
se $sesc .ntr!o "rob de 499 ml de a", dac "entru
"reci"itarea acestora s!au utilizat 2 ml solu-ie 'aCl
2
4M/
aF 4,32 m$JlH bF 43,2 m$JlH cF 432 m$JlH dF 4329 m$Jl#
1# >e su"un uscrii .n etuv 49 $ "reci"itat umed# Du" uscare "reci"itatul
c@ntrete 3,20 $# Care este con-inutul "rocentual de umiditate al solului/
aF 4,6UH bF 46UH cF 9,46UH dF 469U#
2# )entru determinarea clorurilor din a" se folosete ca reactiv solu-ia de A$ (;
,
9,4(# ?n laborator e+ist solu-ie de A$(;
,
4(# Ce volum de solu-ie de A$(;
,
4(
i de a" sunt necesare "entru "re"ararea a 499 ml solu-ie A$(;
,
9,4(/
aF 39 ml solu-ie A$(;
,
4( i 49 ml K
2
; H bF 49 ml solu-ie A$(;
,
4( i 39
ml K
2
;H cF 4 ml solu-ie A$(;
,
4( i 33 ml K
2
;H dF 89 ml solu-ie A$(;
,
4( i 89 ml K
2
;#
3# >olu-ia de 'aCl
2
se folosete "entru determinarea anionului >;
6
2!
din a"#
)entru o "rob de 499 ml a" este necesar un volum de 8 ml solu-ie de 'aCl
2
9,8 M# &tiind c reactivul se utilizeaz .n e+ces 8U, care va fi volumul total de
solu-ie de 'aCl
2
9,8 M ce s!a utilizat .n determinare/
aF 82,8 ml solu-ie de 'aCl
2
9,8 MH bF 828 ml solu-ie de 'aCl
2
9,8 MH cF 8,28
ml solu-ie de 'aCl
2
9,8 MH dF 9,828 ml solu-ie de 'aCl
2
9,8 M #
Tim" de lucru, 89 minute#
Domeniul: Chimie industrial
Calificarea: Tehnician chimist de laborator, clasa a X!a
40
Modul 2 Analiza chimic calitativ i cantitativ
Autoe0aluarea testului
-r$
item
Rs)uns ales Reali?at -ereali?at PunctaJ
4
2
,
6
8
0
1
2
3
>e acord din oficiu 4"
Total )unctaJ o<inut din #0)
Activitatea 42
:ezolva-i urmtoarea sarcin
>e dau ecua-iile urmtoarelor reac-ii chimice:
Cl
!
= BBB A$Cl = (;
,
!
X
2
Cr
2
;
6
= BBB A$
2
Cr
2
;
6
= X(;
,
>e cere:
aF > se com"leteze s"a-iile libere
bF > se stabileasc coeficien-ii stoechiometrici
cF ?n ce determinare au loc aceste reac-ii/
dF Cum se numete metoda bazat "e aceste reac-ii/
eF Ce indicator se folosete/
)entru a rezolva sarcina de mai sus folosi-i!v de urmtoarele ima$ini:
Titrarea ionilor clorur ECl
!
F
Domeniul: Chimie industrial
Calificarea: Tehnician chimist de laborator, clasa a X!a
41
*+erci-iul va fi rezolvat individual#
7iecare elev se va autoevalua com"ar@nd "ro"riile rs"unsuri cu rs"unsurile
corecte "rezentate de ctre "rofesor "e folia de retro"roiector#
?nainte de titrare
>f@ritul titrrii
titrare
?n tim"ul titrrii
Te-i lucra .n "erechi, scrie-i .n caiatele de laborator rs"unsurile teoretice#
*fectua-i "ractic determinarea ionilor Cl
!
, modul de lucru .l $si-i .n caietele de
laborator
Modul 2 Analiza chimic calitativ i cantitativ
Activitatea 43
ma$inea de mai Aos este o etichet de a" mineralH "e ea este scris
com"ozi-ia chimic a res"ectivei a"e minerale# )rin documentare i "rin
analiz de laborator, rs"unde-i la urmtoarele cerin-e:
4#
"reciza-i $ru"ele analitice din care fac "arte cationul Ca
2=
i M$
2=
, reactivul de
$ru" i reac-ia cu acestaH
2#
scrie-i reac-iile caracteristice de identificare "entru anionii Cl
!
i >;
6
2!
,#
"reciza-i metodele de analiz "entru anionii Cl
!
i >;
6
2!
"rin com"letarea
tabelelorH
6#
determina-i "ractic con-inutul de anioni Cl
!
"rin titrarea a 499 ml a" mineral, iar
cantitatea de ioni >;
6
2!
"rin determinare
$ravimetric:
! e+"rima-i
rezultatele .n
m$JlH
! face-i minimum ,
determinri, a
cror rezultate
trece-i!le .n
tabelele de mai
AosH
! com"ara-i aceste
rezultate cu
eticheta a"ei
minerale
analizate#
&odul de lucru l gsii n caietele de laborator '
(r#
"robei
oni
Metoda de
analiz
>olu-ia titrant ndicator
Cantitatea de ioni din a"a
de analizat, .n m$Jl
# Cl
"
2 Cl
"
3 Cl
"
Media
(r#
"robei
oni Metoda de analiz
>olu-ia de
"reci"itare
Cantitatea de ioni din
a"a de analizat, .n m$Jl
# .O
D
2"
2 .O
D
2"
3 .O
D
2"
Media
Domeniul: Chimie industrial
Calificarea: Tehnician chimist de laborator, clasa a X!a
42
Acest e+erci-iu "oate constitui un "roiect de cercetare, o lucrare s"ecial de laborator .n
care elevii constitui-i .n $ru"e de 6 analizeaz a"e minerale diferite, sau .n cadrul
aceleiai $ru"e fiecare elev analizeaz 4 ti" de a" mineral#
Modul 2 Analiza chimic calitativ i cantitativ
Activitatea 29
<CC:A:* D* <A';:AT;: ! Determinarea volumetric 7e
2=
Analiza-i o "rob de a" tulbure i uor colorat .n $lbui# )roba-i e+isten-a
ionilor de 7e
2=
"rintr!o analiz calitati0 i dac rezultatul este "ozitiv, determina-i
cantitati0 0olumetric con-inutul de 7e
2=
"rin dou metode E"entru verificareF: titrare
cu solu-ie de "erman$anat de "otasiu 9,4( .n mediu "uternic acid i titrare cu solu-ie
de dicromat de "otasiu 9,4( .n mediu "uternic acid
Anali?a calitati0
:eac-ia cu fericianura de "otasiu X
,
R7eEC(F
0
S:
,7e
2=
= 2X
,
R7eEC(F
0
S 7e
,
R7eEC(F
0
S
2
= 0X
=
>e ob-ine un "reci"itat de Malbastru de TurnbullN
Anali?a cantitati0
a$ +eterminarea cu soluie 06#- de MMnO
D
8n mediu )uternic acid#
>e ia o "rob de 499 ml a" de analizat, se adau$ 48 ml de solu-ie de
acid sulfuric 29U sau 2 ml de acid sulfuric 32U i se .nclzete la 29
9
C#
>e titreaz solu-ia cald cu solu-ia de "erman$anat "@n la culoarea roz
"ersistent# >e citete volumul de solu-ie folosit la titrare v
r
i se calculeaz
cantitatea de 7e
2=
:
4
r KMnO 2
5,585 v F
gFe
1000
+
=
g g
<$ +eterminarea cu soluie 06#- de M
2
Cr
2
O
N
8n mediu )uternic acid$
>e ia o "rob de 499 ml a" de analizat, se adau$ 48 ml de solu-ie de
acid sulfuric 29U i 8 ml aci fosforic 28U#
>e titreaz cu solu-ie de dicromat de "otasiu .n "rezen- de indicator
difenilamin "@n la viraAul indicatorului, albastru# >e citete volumul de
solu-ie folosit la titrare v
r
i se calculeaz cantitatea de 7e
2=
:
2 2 7
r K Cr O 2
5,585 v F
gFe
1000
+
=
g g
Domeniul: Chimie industrial
Calificarea: Tehnician chimist de laborator, clasa a X!a
43
.nainte de viraA du" viraA
.nainte de viraA la viraA du" vraA
Modul 2 Analiza chimic calitativ i cantitativ
Activitatea 24
:ealiza-i
PRO'ECT%( cu tema,
ECalitatea necores)un?toare a a)ei )ota<ile 8n cartierul 7erne?iuF
?n urma discu-iilor cu elevii a fost identificat "roblema enun-at ca titlu a "roiectului:
Du" identificarea "roblemei, .n realizarea "roiectului, vor trebui urma-i o serie de "ai#
Acetia ar "utea fi urmtorii:
4# >tartul "roiectului ! in:ormarea
Aceasta const .n cutarea de informa-ii des"re "roblema identificat cum ar fi:
Ce condi-ii de calitate trebuie s .nde"lineasc a"a "otabil/
Cutarea informa-iilor .n standardele de calitate "entru a"a "otabil#
dentificarea metodelor de analiz care furnizeaz informa-ii des"re a"a
"otabil#
Ale$erea acelor metode de analiz care sunt mai relevante "entru calitatea
a"ei "otabile#
Tizite la furnizorii de a" "otabil din localitate#
2# 7ormularea obiectivelor
;biectivele trebuie s fie: 0eri:ica<ile6 concrete6 )o?iti0e6 reali?a<ile )rin :ore
)ro)rii$ ;biectivele "roiectului trebuie stabilite .m"reun cu elevii#
)entru acest "roiect acestea ar "utea fi:
O# )relevarea "robelor de a" "otabil din locurile identificate a fi cu
"robleme#
O2 *fectuarea .n laborator a 2 dintre cele mai im"ortante analize, care s fie
relevante "entru calitatea a"ei "otabile#
O3 ?ntocmirea unei fie "entru fiecare surs de a"a analizat#
OD Com"ararea rezultatelor ob-inute .n laborator i trecute .n fi cu
concentra-iile ma+im admise#
O! nformarea institu-iilor abilitate cu "rivire la calitatea a"ei "otabile .n zona
verificat#
,# )lanificarea se va stabili cine> i ce> sarcini are de .nde"linit#
*levii vor fi .m"r-i-i .n $ru"e care vor avea sarcini "recise# *levii .i vor ale$e un lider
care va coordona .ntrea$a activitate i care va media eventualele conflicte care ar "utea
s a"ar, care "rin consultare cu restul cole$ilor va rezolva toate "roblemele le$ate de
buna derulare a "roiectului#
! se vor forma 6 $ru"e care vor avea urmtoarele sarcini:
o vor "releva "robe de a" din , loca-ii diferiteH
o vor .ntocmi fia de .nso-ire a "robelor de a"H
o vor efectua .n laborator , analize s"ecifice a"ei "otabileH
o vor .nre$istra rezultatele .n buletine de analiz, -in@nd cont i de
eventualele surse de erori#
6# m"lementarea .n aceast eta" a "roiectului gru)ele 8i 0or reali?a sarcinile
sta<ilite )rin )lan, vor com"ara rezultatele ob-inute e+"erimental cu cele din >TA>!
uri i vor tra$e o concluzie asu"ra calit-ii a"ei analizate#
! liderul $ru"ului aAutat de c@te 4 elev din fiecare $ru" vor centraliza rezultatele
ob-inute de fiecare $ru"H
Domeniul: Chimie industrial
Calificarea: Tehnician chimist de laborator, clasa a X!a
44
Modul 2 Analiza chimic calitativ i cantitativ
! se va face o "rezentare a rezultatelor ob-inute .n clas sau la nivelul colii,
av@nd ca invita-i s"ecialiti .n domeniu#
)rofesorul va coordona i modera .ntrea$a activitate .m"reun cu liderul elevilor# De
asemenea va "une la dis"ozi-ia elevilor i "roiectului com"eten-ele sale de s"ecialitate#
8# Controlul i evaluarea ! "rofesorul este cel care face controlul i evaluarea
"roiectului#
! va fi urmrit activitatea elevilor "e tot "arcursul derulrii "roiectuluiH
! "rofesorul va com"leta "entru fiecare elev :ia de urmrire sistematicH
! va fi com"letat i fia de feed!bacG a elevului#
0# )rezentarea to-i elevii .i vor "rezenta unii altora rezultatele muncii, dac e "osibil,
e bine ca acest lucru s se realizeze chiar .ntr!un cadru mai lar$ E.n "rezen-a
"rofesorilor, a "rin-ilor, a unor "ersoane interesateF#
5n imaginea de mai sus sunt sugerate eta)ele reali?rii unui )roiect
Domeniul: Chimie industrial
Calificarea: Tehnician chimist de laborator, clasa a X!a
45
Mult succes n realizarea proiectelor !
Modul 2 Analiza chimic calitativ i cantitativ

Activitatea 22
Test de e0aluare ! volumetrie
?ncercui-i litera cores"unztoare rs"unsului corect:
4# ndicatorii acido!bazici sunt substan-e chimice care .i modific o anumit
"ro"rietate .n func-ie de :
aF densitatea solu-ieiH bF tem"eratura solu-ieiH cF "resiunea hidrostaticH dF
"K!ul solu-iei#
2# )entru stabilirea factorului de corec-ie al solu-iei de KCl 9,4 ( se utilizeaz ca
substan- etalon:
aF bora+ sau carbonat de sodiuH bF sare Mohr, carbonat de sodiuH cF iod,
acid o+alicH dF tiosulfat de sodiu, iod#
,# >f@ritul titrrii .n dicromatometrie se observ folosind indicatori:
aF fenolftalein, metiloranAH bF turnesol, rou de metilH cF difenilamin, acid
difenilaminosulfonicH dF mure+id, ne$ru erio T#
Com"leta-i s"a-iile libere din urmtoarele enun-uri:
6# 7actorul de corec-ie este un BBEaFBB#care arat de c@te ori o solu-ie de
concentra-ie a"ro+imativ este maiBBBBEbFBBB#sau maiBBBBEcFBBB#
dec@t o solu-ie de concentra-ie e+act#
8# )unctul de echivalen- este BBBEaFBBBBBtitrrii care cores"unde
adu$rii unei cantit-i de BBBBEbFBBB#echivalent cu cantitatea de BB
EcFBBB#analizat#
:ealiza-i cu aAutorul s$e-ilor cores"onden-a dintre no-iunile din coloana A i cele din
coloana 3#
0#
A 3
Mure+id Titrare acido!bazic
Difenilamin Titrare bazat "e reac-ii redo+
7enolftalein Titrare bazat "e reac-ii de "reci"itare
7luorescein Titrare bazat "e reac-ii de com"le+are
:ezolva-i urmtoarele "robleme:
0# C@-i cm
,
dintr!o solu-ie de K(;
,
48U, cu `]4,928 $Jcm
,
sunt necesari "entru a fi
titra-i cu 2,,24 cm
,
solu-ie de X;K 9,4 (, cu factorul 4,9994#
>e d: M
X;K
]80H M
K(;,
]0,#
1# <a titrarea unei "robe de 9,4818 $ K
2
C
2
;6_K
2
; s!au consumat 42,8 cm
,
solu-ie
de XMn;
6
Etitrarea se realizeaz .n mediu "uternic acidF# Care este normalitatea
i titrul solu-iei de XMn;
6
/
>e dau: M
XMn;6
]482, M
K2C2;6_K2;
]420#
)unctaAul se acord astfel:
(r# sub# 4 2 , 6 8 0 1 2
"unctaA 9,18" 9,18" 9,18" 9,18" 4" 4,8" 4,8" 2,9"
>e acord din oficiu #)
Total #0)
Domeniul: Chimie industrial
Calificarea: Tehnician chimist de laborator, clasa a X!a
46
Modul 2 Analiza chimic calitativ i cantitativ
V'''$ .ugestii metodologice
>faturi "entru "roiectarea unei lec-ii reuite
4#
Asi$ura-i diversitatea con-inuturilor#
2#
%rada-i cu aten-ie informa-iile#
,#
7i+a-i!v un sco"#
6#
(u su"raJsubestima-i cunotin-ele anterioare ale elevilor#
8#
aine-i cont de .ncrctura conce"tual a con-inuturilor#
0#
:edacta-i con-inuturile la "ersoana a treia#
CAnd dai instruciuni sau e;)licai ce0aQ
Asi$ura-i!v c sunte-i auzit# Torbi-i cu
fa-a ctre elevi#
)une-i!v .ntrebarea: MCtilizez cuvinte
"e care ceilal-i nu le .n-ele$ Ede
e+em"lu, termeni i e+"resii tehniceF/N#
>crie-i cuvintele!cheie "e tabl#
)une-i!v .ntrebarea: MCtilizez cuvinte
care au sensuri diferite .n conte+te
diferite/N
Terifica-i "ermanent dac elevii .n-ele$,
ru$@ndu!i s re"ete ce a-i s"us sau
adres@ndu!le o .ntrebare# (u .ntreba-i
MA-i .n-eles/N, e "osibil ca elevii doar s
.ncuviin-eze "oliticos#
?ntrebri care .nce" cu: ce* c-nd* de ce*
cum etc# v aAut s verifica-i mai
eficient .n-ele$erea
*vita-i frazele lun$i, cu multe idei .n "lus
fa- de ideile "rinci"ale#
7olosi-i e+em"le bazate "e e+"erien-e
sau lucruri "e care elevii le recunosc#
*vita-i s folosi-i e+em"lele clasice, de
e+em"lu rime, mituri, etc#H folosi-i!le
numai .n cazul .n care ti-i c elevii sunt
familiariza-i cu acestea#
:ezuma-i frecvent informa-iile oferite#
%@ndi-i!v c termenii tehnici nu sunt
nea"rat dificili at@t tim" c@t .i folosi-i
consecvent i verifica-i dac au fost
.n-elei#
:e"eta-i frecvent cuvintele!cheie#
*levii vor .nv-a re"ede cuvinte "e
care le .nt@lnesc .n mod re$ulat#
?ncuraAa-i elevii s foloseasc limbaAul
"e care .l "refer "entru a!i aAuta s!
i clarifice ideile .m"reun cu ceilal-i
elevi
7olosi-i succesiuni lo$ice clare# *vita-i
di$resiunile i anecdotele#
7olosi-i ima$ini "entru a v aAuta la
clarificarea celor s"use#
)rezenta-i obiectivele la .nce"utul
cursului# <a finalul acestuia, rezuma-i
materia "redat#
nforma-iile noi trebuie oferite .n mici
M"or-iiN .ntre care sunt inserate sarcini
sau activit-i#
Crea-i ocazii "rin care elevii s
vorbeasc i s foloseasc ei .nii
cuvintele!cheie#
b ada"tare du" lucrarea M.or/ing 0ith
1anguageN EM7olosind limbaAulNF de Tom
%orman i Alison Tate, 433,, cu acordul
7unda-iei (a-ionale "entru Cercetare
*duca-ional
(u uita-i s demonstra-i elevilor cum se dob@ndete o de"rindere .nainte s!i "une-i s
o e+erseze sau s o a"lice D
Domeniul: Chimie industrial
Calificarea: Tehnician chimist de laborator, clasa a X!a
47
Modul 2 Analiza chimic calitativ i cantitativ
Recomandri )entru ,
PRO'ECTAREA 2' +E.7/2%RAREA (EC=''(OR
'nteligene multi)le
Ka5ard %ardner a afirmat .n 4333 c :
**Nu suntem toi la fel2 nu avem toi acelai fel de minte2 la ma'oritatea oamenilor*
educaia este mai degrab eficient dac se ine seama de aceste diferene #n
activitatea i capacitatea mental* dec-t dac acestea sunt ignorate sau negate)
>tudiind modul cum oamenii rezolv "roblemele, %ardner a aAuns la concluzia c
e+ist nou inteli$en-e: s"a-ialJvizual, intra"ersonal, lin$visticJverbal,
muzicalJritmic, GinestezicJcor"oral, lo$icJmatematic, inter"ersonal, naturalistJ
e+isten-ial#
ain@nd seama de cele 3 inteli$en-e "use .n eviden- de Ka5ard %ardner, "entru
"roiectarea lec-iilor, "rofesorul "oate "orni de la urmtorul set de .ntrebri:
Domeniul: Chimie industrial
Calificarea: Tehnician chimist de laborator, clasa a X!a
48
(ing0istic
Cum "ot s folosesc
cuv@ntul scris sau
vorbit/
(ing0istic
Cum "ot s folosesc
cuv@ntul scris sau
vorbit/
(ogico"matematic
Cum "ot s introduc
numere, calcule,
lo$ic,clasificri,
de"rinderi de $@ndire
critic/
(ogico"matematic
Cum "ot s introduc
numere, calcule,
lo$ic,clasificri,
de"rinderi de $@ndire
critic/
-aturalist
Cum "ot aduce natura i
sistemul la or/
-aturalist
Cum "ot aduce natura i
sistemul la or/
'nter)ersonal
Cum "ot motiva elevii s
coo"ereze "entru a
.nv-a/
'nter)ersonal
Cum "ot motiva elevii s
coo"ereze "entru a
.nv-a/
'ntra)ersonal
Cum "ot evoca
sentimente i amintiri
"ersonale/
'ntra)ersonal
Cum "ot evoca
sentimente i amintiri
"ersonale/
Mineste?ic
Cum "ot "une .n micare
tru"ul i minile elevilor/
Mineste?ic
Cum "ot "une .n micare
tru"ul i minile elevilor/
.)aial
Cum "ot s folosesc
materiale vizuale i
culoarea/
.)aial
Cum "ot s folosesc
materiale vizuale i
culoarea/
.)aial
Cum "ot motiva elevii s
$@ndeasc
tridimensional /
.)aial
Cum "ot motiva elevii s
$@ndeasc
tridimensional /
Mu?ical
Cum "ot aduce .n or
sunetul, muzica, ritmul/
Mu?ical
Cum "ot aduce .n or
sunetul, muzica, ritmul/
T'P%R' +E
'-TE('9E-=E
T'P%R' +E
'-TE('9E-=E
; inteli$en- este un mod de a rezolva "robleme i de a dezvolta "roduse
care sunt considerate ca valori de cel "u-in o cultur umanB
Modul 2 Analiza chimic calitativ i cantitativ
5n0area di:ereniat
)rinci)iile generale ale di:erenierii sunt,
sarcini care res"ect elevul
$ru"are fle+ibil
evaluare i aAustare continu
Pro:esorii )ot di:erenia, 5n :uncie de,
Pro:esorul tie clar ce este im)ortant la materia lui folosind o varietate de
strate$ii de instruire i mana$ement al clasei ca:
nteli$en-e multi"le
Casete
Activit-i ancor
7ie de lucru
Teste
Materiale su"ort
Contracte de .nv-are
?nv-are "e $ru"uri mici
nvesti$a-ii .n $ru"
>tudiu inde"endent
>trate$ii de intero$are
Teme de lucru "entru acas
Princi)ii c*eie ale clasei di:ereniate,
)rofesorul .n-ele$e, a"reciaz i cldete "e diferen-ele dintre elevi#
*valuarea i .nv-area sunt inse"arabile#
)rofesorul aAusteaz con-inutul, "rocesul i "rodusul .n func-ie de dis"onibilitatea,
interesul i "rofilul de .nv-are al elevului#
To-i elevii "artici" la lec-ii#
*levii i "rofesorii sunt colaboratori .n .nv-are#
>co"urile clasei diferen-iate sunt dezvoltarea ma+im i succesul individual#
Domeniul: Chimie industrial
Calificarea: Tehnician chimist de laborator, clasa a X!a
49
+i:erenierea instruirii
.nseamn
Rs)unsul )ro:esorului la ne0oile ele0ului
Pro:il de 8n0are
'nterese
+is)oni<ilitate Coninutul
Procesul
Produsul
Modul 2 Analiza chimic calitativ i cantitativ
7le+ibilitatea este o caracteristic marcant a clasei diferen-iate#
Domeniul: Chimie industrial
Calificarea: Tehnician chimist de laborator, clasa a X!a
50
Modul 2 Analiza chimic calitativ i cantitativ
Ce 8nseamn )redarea )rin metoda )roiect>
Domeniul: Chimie industrial
Calificarea: Tehnician chimist de laborator, clasa a X!a
51
Cn $ru" de elevi, o
clas, mai multe clase,
.ntrea$a coal
Cn $ru" de elevi, o
clas, mai multe clase,
.ntrea$a coal
&coala se deschide
iar realitatea
e+tracolar este
inte$rat .n "roiect
&coala se deschide
iar realitatea
e+tracolar este
inte$rat .n "roiect
*levii i "rofesorii
"lanific "aii de
lucru, "lanificarea
va fi realizat de
"rofesori sau de
elevi, res"ect@nd
autonomia
$ru"ului
*levii i "rofesorii
"lanific "aii de
lucru, "lanificarea
va fi realizat de
"rofesori sau de
elevi, res"ect@nd
autonomia
$ru"ului
<e$tura cu realitatea
din interiorul i e+teriorul
colii, res"ectarea
intereselor elevilor
<e$tura cu realitatea
din interiorul i e+teriorul
colii, res"ectarea
intereselor elevilor
E%n gru) care de
)ersoane 8n0a6
8i )ro)une s a<orde?e
o anumit tem6
8i sta<ilete un o<iecti06
se )une de acord asu)ra
temelor i sarcinilor6
de?0olt 8n comun

domeniul de lucru6
derulea? lucrrile
)lani:icate B8n gru)uri
miciC6
8i :inali?ea? )roiectul 8n
<ene:iciul gru)ului i a
mediului social$F
E%n gru) care de
)ersoane 8n0a6
8i )ro)une s a<orde?e
o anumit tem6
8i sta<ilete un o<iecti06
se )une de acord asu)ra
temelor i sarcinilor6
de?0olt 8n comun

domeniul de lucru6
derulea? lucrrile
)lani:icate B8n gru)uri
miciC6
8i :inali?ea? )roiectul 8n
<ene:iciul gru)ului i a
mediului social$F
*levii i "rofesorii
formuleaz .m"reun
obiectiveleH ele vor
constitui baza "entru
realizarea urmtorilor "ai
*levii i "rofesorii
formuleaz .m"reun
obiectiveleH ele vor
constitui baza "entru
realizarea urmtorilor "ai
*levii .nva-
lucruri noi,
lucreaz .n
$ru"e, .i
armonizeaz
interesele,
definesc
"robleme,
$sesc solu-ii
*levii .nva-
lucruri noi,
lucreaz .n
$ru"e, .i
armonizeaz
interesele,
definesc
"robleme,
$sesc solu-ii
>e verific "ro$resele
"roiectului i starea de
s"irit a "artici"an-ilor
>e verific "ro$resele
"roiectului i starea de
s"irit a "artici"an-ilor
* de dorit s se fac o
"rezentare a rezultatelor Ealtor
clase, o"iniei "ubliceF, elevii
.nva- s ac-ioneze, s fie activi
.n societate
* de dorit s se fac o
"rezentare a rezultatelor Ealtor
clase, o"iniei "ubliceF, elevii
.nva- s ac-ioneze, s fie activi
.n societate
:ezultatul "roiectului
"oate fi un c"rodusN
comun: obiect,ziar,
e+"ozi-ie, informare
reci"roc .n cadrul
unei clase# 7iecare
"roiect se .ncheie cu
o faz de evaluare i
de reflec-ie comun
:ezultatul "roiectului
"oate fi un c"rodusN
comun: obiect,ziar,
e+"ozi-ie, informare
reci"roc .n cadrul
unei clase# 7iecare
"roiect se .ncheie cu
o faz de evaluare i
de reflec-ie comun
*levi, "rofesori
*levi, "rofesori
>e stabilesc e+act
sarcinile i
res"onsabilit-ile
>e stabilesc e+act
sarcinile i
res"onsabilit-ile
Modul 2 Analiza chimic calitativ i cantitativ
+erularea unui )roiect
)rocesul com"le+ de derulare a unui "roiect se "oate structura .n mai multe faze:
.tartul )roiectului $sirea temei, identificarea unei "robleme
)remisa esen-ial "entru reuita unui "roiect este activitatea individual a elevilor#
Ale$erea temei va avea .n vedere interesele elevilor i "unerea de acord a elevilor cu
"rivire la tema "roiectului# m"unerea unei anumite teme "entru "roiect .m"otriva voin-ei
"artici"an-ilor duce adesea la dezam$iri din "artea elevilor#
)entru $sirea unei teme se "oate a"ela la:
c"roblematizare deschisN ! cCe s!ar "utea face "entruBNH
concurs de idei ! cCe!ar fi dac am or$aniza un concurs
de idei "entru "roiectul nostru/ NH
brainstormin$

7ormularea o<iecti0elor Dac s!a constat c e+ist un interes comun "entru tema
"roiectului, este nevoie s se formuleze obiectivele i s "lanifice activitatea $ru"ului#
Trsturile unui obiectiv sunt:
este verificabil
este descris concret
este formulat "ozitiv
este realizabil "rin for-e "ro"rii#
7ormularea .n comun a obiectivelor duce la identificarea diferitelor interese, se "oate
stabili un rezultat care trebuie realizat# ?n acest sens "ot fi de folos urmtoarele
.ntrebri:
De ce vrem s facem "roiectul cu aceast tem/
Ce vrem s .nv-m/
Ce "roblem vrem s solu-ionm/
Ce vrem s schimbm/
Plani:icarea ! du" formularea obiectivelor .n scris urmeaz "lanificarea i "re$tirea
concret a "roiectului# ?n acest moment se "ot formula urmtoarele .ntrebri:
Cum vrem s ne atin$em sco"urile/
Cum vom verifica dac ne!am atins sco"urile/
De ce i c@te informa-ii res"ectiv, materiale de lucru e nevoie/
Trebuie analizate resursele e+istente: tim", s"a-iu, ca"acitate de lucru, efort
"ro"riu, bu$et# )roiectul va decur$e normal dac celor im"lica-i le este clar cine i ce
sarcini are de .nde"linit#
'm)lementarea .n aceast eta" lucrrile "lanificate vor fi realizate individual de elevi
Eindividual, c@te doi sau .n $ru"eF# )rofesorii au rolul de coordonatori, moderatori i .i
folosesc com"eten-ele de s"ecialitate .n folosul "roiectului#
E0aluarea este un miAloc de control, su"rave$here a activit-ilor necesare .n
atin$erea obiectivelor "roiectului, av@nd rolul de verificare a rezultatelor "roiectului#
Pre?entarea "redarea "rin "roiecte este caracterizat "rin fa"tul c to-i "artici"an-ii la
"roiect au "osibilitatea de a!i "rezenta unii altora rezultatele muncii, eventul chiar .ntr!
Domeniul: Chimie industrial
Calificarea: Tehnician chimist de laborator, clasa a X!a
52
Modul 2 Analiza chimic calitativ i cantitativ
un cadru "ublic, mai lar$ E"rin-ilor, "rofesorilor din coal sau din alte coli, altor
"ersoane interesateF#
Domeniul: Chimie industrial
Calificarea: Tehnician chimist de laborator, clasa a X!a
53
Modul 2 Analiza chimic calitativ i cantitativ
E0aluarea
E0aluarea se face continuu i sumati0 -in@ndu!se cont de finalit-ile urmrite i
anume de realizarea com"eten-elor im"use de >tandardul de )re$tire )rofesional#
>e realizeaz "e msura "arcur$erii modulului, "rin evaluare se "oate urmri traiectoria
de formare a elevului#
(ivelul de "erforman- se a"reciaz:
4# la orele de curs, "rin:
teste ce con-in itemi cu rs"unsuri la ale$ere dual EadevratJfalsF, ti" eseu,
ti" "erecheH
teste sumative#
2# la orele de instruire "ractic, "rin:
realizarea lucrrilor de laborator .n conformitate cu fiele de laboratorH
.ntocmirea corect a fielor de lucruH
"rezentarea lucrrilor efectuateH
rezolvarea "roblemelor ce "ot s a"ar .n tim"ul efecturii lucrrii "racticeH
com"ortamentul elevului .n cadrul edin-elor de lucru Elucrul .n echi",
asumarea res"onsabilit-ilor, corectitudinea .nde"linirii sarcinilor de lucruF#
Porto:oliul ele0ului
Porto:oliul face "arte din cate$oria metodelor i instrumentelor alternative de
evaluare, fiind numit i ccartea de vizit a elevuluiN#
)ortofoliul se com"une din materiale obli$atorii i o"-ionale, selectate de elev i J
sau "rofesor i care reflect "artici"area la derularea i solu-ionarea temei dateH
cu"rinde o selec-ie dintre cele mai bune lucrri sau realizri "ersonale ale elevului, cele
care .l re"rezint, care "un .n evident "ro$resele sale, care "ermit a"recierea
a"titudinilor, talentelor, "asiunilor, contribu-iilor "ersonale# Alctuirea "ortofoliului este o
ocazie unic "entru elev de a se autoevalua, de a!si desco"eri valoarea com"eten-elor
i eventualele $reeli# )ortofoliul este un instrument care .mbin .nv-area cu
evaluarea#
Con-inutul unui "ortofoliu "oate fi urmtorul:
! <ista con-inutului acestuia Esumarul, care include titlul fiecrei lucrri, fie etc# i
numrul "a$inii la care se $seteFH
! Ar$umenta-ia care e+"lic ce lucrri sunt incluse .n "ortofoliu, de ce este im"ortant
fiecare lucrare, cum se articuleaz .ntre ele .ntr!o viziune de ansamblu a elevului J
$ru"ului cu "rivire la subiectul res"ectivH
! <ucrrile "e care le face elevul individual sau .n $ru":
:ezumateH
*seuriH
Articole, referate, comunicriH
Temele de zi cu ziH
7ie individuale de studiuH
)roiecte si e+"erimenteH
:a"oarte scrise de realizare a "roiectelorH
Teste i lucrri semestrialeH
Chestionare de a"titudini, stiluri de .nv-areH
?nre$istrri video, foto$rafii care reflect activitatea desfurat de elevi
;bserva-ii, reflec-ii "ro"rii ale elevului asu"ra a ceea ce lucreaz
Domeniul: Chimie industrial
Calificarea: Tehnician chimist de laborator, clasa a X!a
54
Modul 2 Analiza chimic calitativ i cantitativ
Autoevaluri ale elevului J $ru"ului, alte materiale care reflect "artici"area
elevului J $ru"ului la derularea i solu-ionarea temei date#
Domeniul: Chimie industrial
Calificarea: Tehnician chimist de laborator, clasa a X!a
55
Modul 2 Analiza chimic calitativ i cantitativ
'&. .oluiile e;erciiilor
Activitatea 4
-r$
crt$
+enumirea Pentru ce se :olosete 8n la<orator
4 *"rubeta *fectuarea reac-iilor .n e"rubet
2 'alon cotat )re"ararea solu-iilor, msurarea e+act a volumelor
, Cilindru $radat Msurarea a"ro+imativ a volumelor
6 )ahar 'erzelius *fectuarea reac-iilor .n laborator
8 )ahar *rlenmeLer Titrare
0 >ticle "entru reactivi )strarea reactivilor .n laborator
1 Tre"ied ?nclzire
2 )@lnie 7iltrare
Activitatea 2
aF
reactivul de $ru" "entru A$
=
este KCl ,,,!4 ( iar "entru Cu
2=
este K
2
>
bF
A$
=
= KCl O A$ClQ = K
=
Cu
2=
= K
2
> O Cu>Q = 2K
=
cF
2A$
=
= X
2
Cr;
6
O A$
2
Cr;
6
Q =2X
=
, "reci"itatul are culoarea rou!brun
2Cu
2=
= 6X O 2CuQ =
2
=6X
=
, "reci"itat de culoare $lbuie
dF

eF
2A$
=
=2 (K
,
O RA$E(K
,
F
2
S
=

2Cu
2=
= 6(K
,
O RCuE(K
,
F
6
S
2=

Activitatea ,
Cationul
9ru)a
analitic
Reacti0ul
de gru)
Produii de reacie
+escriei
)reci)itatul
o<inut
)b
2=
%ru"a KCl )b
2=
= X
2
Cr;
6
O )bCr;
6
Q
)reci"itat
$alben
(i
2=
%ru"a a
! a
E(K
6
F
2
> (i
2=
=2DM%K
!
O(iEDM%KF
2
)reci"itat
mtsos, rou
carmin
7e
,=
%ru"a a
! a
E(K
6
F
2
>
7e
,=
= 0 X>C( O
7eR7eE>C(F
0
S = 0X
=
)reci"itat rou
s@n$e
Domeniul: Chimie industrial
Calificarea: Tehnician chimist de laborator, clasa a X!a
56
A$
=
, Cu
2=
+
KCl
A$Cl ""t# alb .n solu-ie
filtrare A$Cl ""t de culoare
alb
7iltrat ce con-ine
Cu
2=
= K
2
>
Cu>Q ""t de
culoare nea$r
Modul 2 Analiza chimic calitativ i cantitativ
Activitatea 6
aF KC;
,
!
= KCl O C;
2
P = Cl
!
=K
2
; de$aAare de dio+id de carbon
C;
,
2!
= 2KCl O C;
2
P = 2Cl
!
=K
2
; de$aAare de dio+id de carbon
C;
,
2!
= 'aCl
2
O 'aC;
,
Q = 2Cl
!
formare de "reci"itat
bF >;
6
2!
= 'aCl
2
O 'a>;
6
Q = 2Cl
!
reactivul este clorura de bariu
'a>;
6
Q cristalin, de culoare alb

!
= A$(;
,
O A$ Q = (;
,
!
reactivul este azotatul de ar$int
A$ Q de culoare $lbuie
Activitatea 8
:s"unsuri: 4!dH 2!aH ,!dH 6!bH 8!aH 0!bH 1!cH 2!aH 3!b
Activitatea 1
AC
aF (K
6
=
se identific din "roba solid cu solu-ie de (a;K 2n, "rin .nclzire se va
sim-i un miros caracteristic de amoniac H
bF la dizolvarea celor 2 sruri .n a" se "roduce o reac-ie .ntre ionii srii i ionii a"ei
numit reacie de *idroli? , reac-ia invers este reacia de neutrali?are#
cF solu-ia de (a
2
C;
,
are caracter bazic E"K mai mare de 1F iar solu-ia de (K
6
Cl are
caracter acid E"K mai mic dec@t 1F, "entru identificarea caracterului solu-iilor se
folosete h@rtia indicatoare de "K#
dF $ru" a T!a analitic#

anionul reacti0ul reacia c*imic
C;
,
2!
K
2
>;
6
C;
,
2!
= K
2
>;
6
O >;
6
2!
= C;
2
P = K
2
;
C;
,
2!
A$(;
,
C;
,
2!
= A$(;
,
O A$
2
C;
,
Q= 2(;
,
!
C;
,
2!
'aCl
2
C;
,
2!
= 'aCl
2
O 'aC;
,
Q = 2Cl
!

3C
aF $ru"a a T!a analitic
bF Ca
2=
H >r
2=
H 'a
2=
cF Ca
2=
= E(K
6
F
2
C;
,
O CaC;
,
Q = 2(K
6
=
>r
2=
= E(K
6
F
2
C;
,
O >rC;
,
Q = 2(K
6
=
'a
2=
= E(K
6
F
2
C;
,
O 'aC;
,
Q = 2(K
6
=
dF se "oate efectua oricare dintre reac-iile caracteristice "entru un
'onul Cromat de )otasiu BM
2
CrO
D
C +icromatul de )otasiu BM
2
Cr
2
O
N
C
Ca
2=
CaCr;
6
"reci"itat $alben .n
solu-ie saturat
!
>r
2=
>rCr;
6
"reci"itat $alben numai
.n solu-ie concentrat
!
'a
2=
'aCr;
6
"reci"itat $alben 'a Cr
2
;
1
"reci"itat $alben
Domeniul: Chimie industrial
Calificarea: Tehnician chimist de laborator, clasa a X!a
57
Modul 2 Analiza chimic calitativ i cantitativ
CC
aF carbonat, fosfat, clorurH
bF C =6H ) =8H
cF A$(;
,
H
dF K
2
C;
,
H K
,
);
6
H KClH
eF scrierea reac-iilor celor trei anioni cu reactivul identificat i com"letarea tabelului
Anionul Reacti0ul comun Reacia c*imic
C;
,
2!
A$(;
,
C;
,
2!
= 2A$(;
,
O A$
2
C;
,
Q

= 2(;
,
!

);
6
,!
A$(;
,
);
6
,!
= ,A$(;
,
O A$
,
);
6
Q

= ,(;
,
!
Cl
!
A$(;
,
Cl
!
= A$(;
,
O A$ClQ

= (;
,
!
Activitatea 49
4# A$
=
= KCl A$ClQ = K
=
#6!)
)b
2=
=2KCl )bCl
2
Q =2 K
=
2A$
=
= Mn
2=
= 6K;
!
2A$Q = Mn;
2
#K
2
; = K
2
; reac-ia Tananaev
)b
2=
= K
2
>;
6
)b>;
6
Q = 2 K
=
2# #6!)
'onul Reacia ionului cu M
2
CrO
D
+enumirea i culoarea
)reci)itatului
A$
=
A$
=
= X
2
Cr;
6
O A$
2
Cr;
6
Q= 2 X
=
cromat de ar$int
rou ! brun
)b
2=
)b
2=
= X
2
Cr;
6
O )bCr;
6
Q= 2 X
=
cromat de "lumb
$alben
,# Ca
2=
= E2(K
6=
= C;
,
2!
F O CaC;
,
Q= 2(K
6=
#6!)
M$
2=
= E2(K
6=
= C;
,
2!
F O M$C;
,
Q= 2(K
6=
>r
2=
= E2(K
6=
= C;
,
2!
F O >rC;
,
Q= 2(K
6=
6# #6!)
Cationii 9ru)a Reacti0ul de gru)
A$
=
, )b
2=
, !a KCl 9,,!0 (
Cu
2=
a !a K
2
>
(i
2=
, 7e
,=
, Mn
2=
a !a E(K
6
F
2
>
Ca
2=
, 'a
2=
a T!a E(K
6
F
2
C;
,
(K
6
=
a T!a fr reactiv de $ru"
8# elemente chimice care se "ot identifica "rin analiza elementar #)
calitativ or$anic: C, (, >, ), As, halo$eni#
0# func-ional or$anic:
K;
!
! hidro+ilH !CK; ! carbonil
!C;;K ! carbo+il#H :!(K
2
! amino
Domeniul: Chimie industrial
Calificarea: Tehnician chimist de laborator, clasa a X!a
58
Modul 2 Analiza chimic calitativ i cantitativ
Activitatea 49
Eta)a anali?ei gra0imetrice %stensile i a)aratur de la<orator6 reacti0i
! "relevarea "robelor "entru
analiz i "re$tirea "robei
! s"atul
! reci"ient "entru omo$enizarea "robei
! aducerea "robelor .n solu-ie ! "ahar 'erzelius
! s"atul
! ba$het
! solventul adecvat
! "reci"itarea ! "ahar 'erzelius
! reactiv de "reci"itare
! filtrarea i s"larea
"reci"itatelor
! stativ, tiA, cleme, mufe, inel
! "@lnie de filtrare sau creuzet filtrant
! "ahar 'erzelius
! h@rtie de filtru
! ba$heta de sticl
! lichid de s"lare
! uscarea i calcinarea ! creuzet
! etuv
! cu"tor de calcinare
! bec de $az, tre"ied, sit azbest, clete
metalic
! e+icator
! c@ntrirea ! balan-e analitice
! calcularea rezultatelor
Activitatea 42
Metoda
0olumetric <a?at
)e reacii,
Titrantul Pro<a 'ndicatorul
de neutralizare
solu-ie KCl 9,4 ( cu 7]9,3222 sol# (K
,
metiloranA
solu-ie (a;K 9,4 ( cu 7] 4,9929 sol# K
2
>;
6
fenolftalein
redo+
solu-ie XMn;
6
cu 7]9,9949 sol# 7e
2=
sol# XMn;
6
solu-ie X
2
Cr
2
;
1
9,4( cu 7]4 sol# 7e
2=
difenilamina
de "reci"itare solu-ie A$(;
,
9,4 ( sol# Cl
!
H sol#X
2
Cr;
6
de com"le+are solu-ie C E*DTAF 9,994M sol# M$
2=
ne$ru erio T
Domeniul: Chimie industrial
Calificarea: Tehnician chimist de laborator, clasa a X!a
59
Modul 2 Analiza chimic calitativ i cantitativ
Activitatea 4,

a) Punei un pahar Berzelius sub biure! penru a "apa
e#"esul $e s%luie $in biure!
b) Foarte important ! - &n"hi$ei r%bineul biureei &naine
$e u'plere( al)el s%luia $in biure! *a "ur+e pe 'asa $e
lu"ru $in lab%ra%r p,n! ",n$ *ei reu-i s! e#e"ui
'ane*ra $e &n"hi$ere a r%bineului.
") Punei % p,lnie p%ri*i! la parea $e sus a biureei(
u'plei biurea "u s%luia iran &n"e as)el "a p,lnia s!
)ie plin! apr%ape % i'pul. .u u'plei p,lnia sau biurea
as)el &n", s%luia s! se re*erse pe $ina)ar!/

$) 0n"eai s! 'ai a$!u+ai s%luie &n biure! ",n$ sunei
)%are apr%ape $e +ra$aia superi%ar! 1nu &n"er"ai s!
u'plei biurea $ire" la +ra$aia 0(00)
e) 2!sai s! "ur+! ",e*a pi"!uri $e s%luia $in biure!
penru a s"%ae e*enualele bule $e aer 1e#isena bulel%r
$e aer "%n$u"e la er%ri /). 3#ersai $es"hi$erea -i
&n"hi$erea r%bineului as)el &n", s! puei a$!u+a s%luia
iran pi"!ur! "u pi"!ur! &n paharul $e irare.
0n"epei irarea -i irai p,n! la *ira4ul "ul%rii s%luiei $in
paharul $e irare /
)) 5iii "%re" *%lu'ul )%l%si la irarea pri'ei pr%be -i
n%ai6l &n "aieele $e lab%ra%r.
+) 7epeai %peraiile penru a 26a -i a 36a pr%b!. 8! *a )i 'ai
u-%r penru "! -ii $e4a( puei esi'a pun"ul )inal al
ir!rii.
h) 5al"ularea rezulael%r /
Domeniul: Chimie industrial
Calificarea: Tehnician chimist de laborator, clasa a X!a
60
Modul 2 Analiza chimic calitativ i cantitativ
Activitatea 46
Tema "entru acas fia de lucru com"letat
+enumii ustensilele i a)aratura de la<orator din
imaginile de mai Jos i de:inii o)eraia gra0imetric
la care se :olosesc
%stensile i a)aratur de
la<orator :olosite 8n
gra0imetrie
! )ahar 'erzelius
! )reci"itarea o"era-ia "rin care constituentul
analizat trece .n form de "reci"itat Esubstan- $reu
solubilF
! )@lnie de filtrare, h@rtie de filtru, creuzet filtrant,
trom" de vid
! 7iltrarea o"era-ia de se"arare a diferitelor faze
E"reci"itatului de solu-ieF cu aAutorul materialelor
"oroase , numite filtre#
! *tuv
! Cscarea ! este o"era-ia de .nde"rtare a umidit-ii
"reci"itatului sau a com"uilor volatili, se realizeaz
la tem"eraturi de ,9 299
^
C
! Creuzet de "or-elan, triun$hi de calcinare, tre"ied,
cu"tor electric de calcinare
! Calcinarea tratament termic ce se realizeaz la
tem"eraturi ridicate E699!4299
^
CF i im"lic, .n
unele cazuri transformri chimice ale "reci"itatului
! *+icator
! >e utilizeaz .n analiza $ravimetric "entru
"strarea sau rcirea creuzetelor .nainte de
c@ntrire i de asemenea "entru a le men-ine .ntr!un
mediu ferit de umiditate
! 'alan-a analitic
! C@ntrirea este o"era-ia "rin care se determin cu
e+actitate masa de "rob luat .n analiz sau masa
de substan- ob-inut# Trebuie s fie e+act i
"recis
Domeniul: Chimie industrial
Calificarea: Tehnician chimist de laborator, clasa a X!a
61
Modul 2 Analiza chimic calitativ i cantitativ
Activitatea 41
4 2 , 6 8 0 1 2 3
c d a a c b a b c
Activitatea 22
4 dH 2 a , , cH
6 EaF numrH EbF diluatH EcF concentra-ie
8 EaF momentulH EbF reactivH EcF substan-
0#
A 3
Mure+id Titrare bazat "e reac-ii de com"le+are
Difenilamin Titrare bazat "e reac-ii redo+
7enolftalein Titrare acido!bazic
7luorescein Titrare bazat "e reac-ii de "reci"itare
1#
3,2 cm
,
solu-ie K(;
,
48U
2#
C
(
] 9,996H T ] 9,990,2 $Jcm
,
Domeniul: Chimie industrial
Calificarea: Tehnician chimist de laborator, clasa a X!a
62
Modul 2 Analiza chimic calitativ i cantitativ
&$ 3i<liogra:ie
4# Croitoru, T#, Cisma, :#, Chimie analitic* manual pentru licee de chimie industrial,
*ditura Didactic i )eda$o$ic, 'ucureti, 4338#
2# Dobre, <#, Dra$omir, :#, Manole, <#, Miri-escu, M#, (eacu, C#, )etrreanu, M#,
>"trelu, %#, 3regtire de ba( #n2 Chimie industrial, editura ;scar )rint,
'ucureti, 299,#
,# Tldescu, <#, Teodorescu, M#, Chimie Analitic i Anali(e Tehnice* manual pentru
clasa a 45"a, *d# Didactic i )eda$o$ic, 'ucureti, 4336#
6# Tomi-,#, ;ni-iu, T#, 5nstruire practic #n laboratorul de chimie analitic, *ditura
Didactic i )eda$o$ic, 'ucureti,432,
8# bbbbb >tandard de "re$tire "rofesional, clasa a X!a liceu tehnolo$ic, domeniul:
Chimie ndustrial, calificare: Tehnician chimist de laborator, 'ucureti, 2998
0# bbbbb Curriculum, clasa a X!a , liceu tehnolo$ic, domeniul: Chimie ndustrial,
calificare: Tehnician chimist de laborator, 'ucureti, 2998
1# 'uchman, A#, <u"ei, *#, Marincescu, M#, Auxiliar Curricular pentru clasa a 54"a
6A7, Domeniul: Chimie industrial, elaborat .n cadrul C(D)T!M*C, 'ucureti,
2996
2# htt":JJ555#dartmouth#eduJYchemlabJtechniZuesJtitration#html
3# htt":JJ555#chm#davidson#eduJAavaJs"ecJs"ec#html
49# htt":JJima$es#$oo$le#roJim$res/
im$url]htt":JJdbhs#5vusd#G42#ca#usJ5ebdocsJAcid'ase
44# htt":JJima$es#$oo$le#roJim$res/
im$url]htt":JJ5ulfenite#fandm#eduJlabtechJima$esJ:edo+ndicators#Color
42# htt":JJ555#nau$rae+"ort#comJchem3#html
Domeniul: Chimie industrial
Calificarea: Tehnician chimist de laborator, clasa a X!a
63