Sunteți pe pagina 1din 25

ASPECTE PRIVIND LUCRRILE DE

MBUNTIRI FUNCIARE
DIN ZONE REPREZENTATIVE DE PE TERITORIUL
JUDEULUI IAI
- COMENTARIU -
Aspectele prezentate sunt reprezentative pentru principalele lucrri de
mbuntiri funciare i dezvoltare rural, din cadrul unor amenajri
locale cu caracter zonal, sau complexe de interes comun pe teritorii
dezvoltate n cadrul bazinelor hidrografice. Sunt vizate urmtoarele categorii
de lucrri:
1. Lucrri hir!"#$%i!r"&i'$, respectiv:
- IRIGAII n Sistemul Sud Solone din Amenajarea
hidroameliorativ comple !rife"ti-Sculeni-#u$ora-%orban&
- DESECRI n interspaiul Jijia Prut din Amenajarea
hidroameliorativ comple Sculeni-#u$ora-%orban&
- DREA!E in zona Tiglai
- REG"#ARI$RI viz'nd un bra$ al rului Jijia&
(. Lucrri "(r!)$!"#$%i!r"&i'$, respectiv:
- CES n perimetrele Nicolina, Ciurea, Mogoeti, Prut.
). Lucrri $ $*'!%&"r$ rur"%, respectiv:
- AC"%"#ARI DE A& pentru diferite folosin$e: Podu !loaiei,
Jijioara"
- A#I%E'RI C" A& pentru satele comunei #ropnia.
- (-
+, Lucrri hir!"#$%i!r"&i'$
Iri(aiile $n Sistemul Sud Solone se aplic n cadrul *ermei
legumicole apar$in'nd asocia$iei particulare +ungu. Alimentarea cu ap se
face din r'ul ,rut, prin sta$ia de pompare sub presiune S,, )-.
Se prezint aspecte cu privire la echipamentele moderne de udare de
tip .A!* / instala$ii de aspersiune cu tambur "i furtun, cu func$ionare
automat. Se observ aspersorul tip tun montat pe un crucior cu trei ro$i,
alimentat printr-un furtun care constituie un racord foarte fleibil. !amburul
cu furtunul nf"urat se observ n mai multe imagini, ca "i utilajul pentru
transportarea conductelor mobile din aluminiu. Sunt prezentate de asemenea
detalii privind sta$iile de pompare de punere sub presiune, un agregat termic
mobil de pompare, un canal. 0 instala$ie cu o arip gigant de aspersiune
autodeplasabil este redat n mai multe imagini.
- )-
- 1-
Se observ de asemenea culturile agricole, pregtirea terenului "i un
siloz, cu unele detalii 2utilaje pentru sortarea automat, tabloul de comand
etc.3 privind pregtirea semin$elor.
- De)ecarea $n interspaiul Jijia%Prut, este prezentat prin diferite
aspecte, privind canalele de desecare n func$iune "i n timpul recalibrrii,
decolmatrii, destufizrii, cur$irii deponiilor de pe maluri "i altor lucrri de
ntre$inere "i eploatare. Se observ un pode$ tubular la un parleaz pentru
trecerea vitelor, repararea digului "i a drumului de eploatare. Sunt
prezentate mai multe detalii la sta$iile de pompare de evacuare S,4, un nod
hidrotehnic cu un stvilar electric prevzut cu dou stavile plane metalice,
un canton pentru activitatea de eploatare n sistemul de desecare. 5e
asemenea sunt redate imagini cu terenul cu eces de umiditate "i o
amenajare cu terase pe o costi" de-a lungul drumului de eploatare.
- 6-
- 7-
- 8-
- 9-
- :-
- Drena*e $n zona igli, fiind redate imagini privind cminele de vizitare,
tuburile de drenaj, traeele an urilor n care sunt pozate liniile de drenuri aborbante
- 1;-
.a.
- 11-
- 1(-
- 1)-
- 11-
- 16-
- 17-
- 18-
- Re(ularizarea Jijiei este reprezentat printr-o serie de imagini care
redau lucrri specifice n timpul tierii unui bra$ al r'ului <ijia. Se observ
lucrrile de deviere provizorie "i canalul de strpungere a cotului, c't "i
lucrrile de recalibrare a albiei.
- 19-
(. Lucrri "(r!)$!"#$%i!r"&i'$
+ucrrile agropedoameliorative sunt n principal lucrri de combatere
a eroziunii )olului+ de suprafa$ sau de ad'ncime.
,n bazinul icolina, se prezint praguri transversale din beton,
subtraversri tubulare de drumuri, baraje deversoare de greutate n diferite
solu$ii pe toren$i, amenajri pe ravene, debu"ee, canale de scurgere
consolidate "i echipate cu cderi n trepte, consolidri cu arbori "i arbu"ti.
#a Ciurea, se observ consolidri ale terenului, un pode$ de
subtraversare a drumului de eploatare cu consolidrile aferente, un canal de
protec$ie a unei gospodrii, o conduct de evacuare.
- 1:-
#a %o(oeti predomin barajele deversoare de greutate pe
forma$iunile toren$iale, planta$iile de protec$ie a versan$ilor desfiin$ate prin
tiere, alunecrile de teren.
,n bazinul r-ului &rut, sunt prezentate aspecte privind alunecrile de
teren, ruperile de maluri la forma$iunile toren$iale din planta$ii, lucrri grele
de consolidare din piatr degradate, consolidri cu gabioane "i csoaie
par$ial distruse datorit alunecrilor "i avansrii frontului de eroziune,
planta$ii n lungul cursurilor toren$iale "i depozite de fascine, prbu"iri de
teren neconsolidat, baraje deversoare de beton, pode$e tubulare la drumuri n
zona amenajat, cderi n trepte, construc$ii de evacuare.
- (;-
-, Lucrri $ $*'!%&"r$ rur"%
- (1-
Alimentri cu a.+ amena*ri .i)cicole/
- Se prezint descrctorul de ape mari la acumularea &odu Iloaiei "i
golirea de fund cu echipamentul mecanic, barajul din pm'nt, canalul de
evacuare "i bazine din amenajarea piscicol aferent.
- ((-
- Se prezint aspecte ale acumulrii !i*ioara "i barajului de pm'nt.
- ()-
- Se prezint aspecte din timpul eecu$iei rezervorului semingropat
din beton armat, cu capacitatea de (;; mc, din cadrul alimentrii cu a. a
comunei Gro.nia/
- (1-
- (6-