Sunteți pe pagina 1din 3

````````

TEMA 10. CHISTURI, TUMORI BENIGNE I OSTEOPATII ALE


OASELOR MAXILAREb (1, pag. 450-471, 474-485, 488-510,
512-517).
1. Chisturile odontogene de origine inflamatorie sunt:
A. Chistul radicular
B. Chistul colateral inflamator(nu exista)
C. Chistul rezidual
D. Chistul globulo-maxilar
. Chistul ane!rismal
(pag. 450) A, B, C
". Cheratochisturile dau imagini radiografice radiotrans#arente:
A. $nice sau multi#le zone de radiotrans#aren %
B. Cu contur neregulat
C. &n form% de #ar%
D. Cu resorb ia r%d%cinilor din ilor adiacen i
. Con in'nd cantit% i !ariabile de material o#ac
(pag. 452) A, D
(. As#ectul radiologic ti#ic al chistului dentiger este:
A. )adiotrans#aren % unilocular%
B. )adiotrans#aren % multilocular%
C. &ncon*oar% coroana unui dinte inclus
D. Dintele cauzal eru#t
. Absen a dintelui cauzal
(pag. 456) A, C
+. Chisturile neodontogene sunt:
A. Cheratochisturi
B. Chistul median #alatinal
C. Chistul nazo-labial
D. Chistul nazo-#alatin
. Chist osos esen ial
(pag. 464) B, C, D
,. Diagnosticul diferen ial al chistului nazo-#alatin se face cu:
````````
A. Abcesul !estibular(nu exista)
B. Adenomul #leomorf buza su#erioar%
C. Chist radicular #e incisi!ul central su#erior
D. -u#ura ie nazo-genian%
. Chist dez!oltat #e meziodens (nu exista)
(pag. 464) A, C, E
.. Chistul globulo-maxilar este:
A. Chist odontogen (/eratochist odontogen)
B. Chist neodontogen
C. Chist radicular sau #arodontal
D. 0seudochist
. Defect osos
(pag. 465) A, C
1. Chistul radicular are urm%torul as#ect radiografic:
A. )adiotrans#aren % rotund% sau o!al%
B. 2u are rela ii cu din ii
C. Are contur #oliciclic
D. Are forma de inim%
. )adiotrans#aren % #eria#ical%
(pag. 466) A, E
3. 0eretele chistului radicular este format din:
A. #iteliu #a!imentos stratificat
B. 4one de calcificare (cor#i )ushton)
C. -trat con*uncti! fibros
D. Cristale de colesterin%
. 5ibre dense de colagen
(pag. 469) A, B, C, E
6. Diagnosticul diferen ial al chistului radicular se face cu:
A. Chistul dermoid
B. Chisturile osoase
C. -inusul maxilar normal
````````
D. chistul mucoid
. chistul folicular
(pag. 469) B, C
17. Chistul rezidual este:
A. Chist radicular #ersistent du#a extrac ia dentar%
B. Chistul #ersistent du#a odontectomia mnolarului ( inferior
C. Chist radicular #ersistent du#% tratamentul endodontic
D. Chist #arodontal
. 8umor% a oaselor maxilare
(pag. 470) A, C
11. Diagnosticul diferen ial al chistului rezidual se face cu:
A. Chistul #eria#ical
B. Chistul osos ane!rismal
C. 9eratochist odontogen #rimordial
D. :eziuni osteogene maxilare
. Chist #arodontal
(pag. 470) A, B, C
1". 5ormele anatomo-clinice ale ameloblastomului sunt:
A. ;ntraosos solid (multichistic)
B. ;ntraosos unichistic
C. xtraosos (#eriferic)
D. Angiomatos
. Cu celule gigant
(pag. 474) A, B, C