Sunteți pe pagina 1din 4

ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE DIN BUCURETI

Facultatea: Administrarea Afacerilor, cu predare n limbi strine, Cod: 07


Domeniul de master: Administrarea Afacerilor, Cod: 06
Specializarea de master: Administrarea Afacerilor, cu predare n limba romm i englez Cod: 01
Durata proramului de master! 2 ani
Forma de "n#$%$m&nt '(I) ID*: !
Anul uni#ersitar: 201"#201$
PLAN DE NVMNT
Anul de studiu: 1, Semestrul: 1
Nr.
crt.
Denumirea discilinei Denumirea discilinei !n en"le#$
Ti
dis.
%at
disci.
&'rma de
(eri)icare
Nr. 're* s$t$m+n$
Nr.
ct.
credit
Deartamentul care sus,ine
discilina
-.ser(a,ii
% S L* P T
1 Informatic pentru afaceri Business informatics O F E 2 1 - / 6 Informatic economic
2 Managementul organizaiilor Management of organisations O F V 2 1 - / 6 Management
3 Managementul cunotinelor
!no"le#ge management
O F E 2 1 / 6
$%E&'O pentru (#ministrarea
(facerilor
) Management financiar Financial management O F E 2 1 - / 6 Finane
* Mar+eting strategic &trategic mar+eting O F E 2 1 - / 6 Mar+eting
T-TAL D0S%0PL0NE -1L02AT-300 40 -P0-NALE 15 6 5 16 /5
Le"enda: ' , curs- & , seminar- . , lucrri practice- / , proiecte - 0 - total
3E%T-3, DE%AN,
Pr').uni(.dr. Pa(el NASTASE Pr').uni(.dr. Adrian TAN7
ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE DIN BUCURETI
Facultatea: Administrarea Afacerilor, cu predare n limbi strine, Cod: 07
Domeniul de master: Administrarea Afacerilor, Cod: 06
Specializarea de master: Administrarea Afacerilor, cu predare n limba romm i englez Cod: 01
Durata proramului de master! 2 ani
Forma de "n#$%$m&nt '(I) ID*: !
Anul uni#ersitar: 201"#201$
PLAN DE NVMNT
Anul de studiu: 1, Semestrul: 8
Nr.
crt.
Denumirea discilinei Denumirea discilinei !n en"le#$
Ti
dis.
%at
disc
i.
&'rma de
(eri)icare
Nr. 're* s$t$m+n$
Nr.
ct.
credit
Deartamentul care
sus,ine discilina
-.ser(a,ii
% S L* P T
1 Management strategic
&trategic management
O F E 2 1 - / 6
$%E&'O pentru
(#ministrarea (facerilor
2 /ilota1ul 2ntreprin#erii
&ustaining performance in 3usiness
O F E 2 1 - / 6
$%E&'O pentru
(#ministrarea (facerilor
3 Managementul calitii
4ualit5 management
O F E 2 1 - / 6
$%E&'O pentru
(#ministrarea (facerilor
) Managementul resurselor umane
6uman resources management
O & E 2 1 - / 6
$%E&'O pentru
(#ministrarea (facerilor
* Mar+eting internaional International mar+eting O & V 2 1 - / 6 Mar+eting
T-TAL D0S%0PL0NE -1L02AT-300 40 -P0-NALE 15 6 5 16 /5
Le"enda: ' , curs- & , seminar- . , lucrri practice- / , proiecte - 0 - total
3E%T-3, DE%AN,
Pr').uni(.dr. Pa(el NASTASE Pr').uni(.dr. Adrian TAN7
ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE DIN BUCURETI
Facultatea: Administrarea Afacerilor, cu predare n limbi strine, Cod: 07
Domeniul de master: Administrarea Afacerilor, Cod: 06
Specializarea de master: Administrarea Afacerilor, cu predare n limba romm i englez Cod: 01
Durata proramului de master! 2 ani
Forma de "n#$%$m&nt '(I) ID*: !
Anul uni#ersitar: 201$#201%
PLAN DE NVMNT
Anul de studiu: 8 , Semestrul: 1
Nr.
crt.
Denumirea discilinei Denumirea discilinei !n en"le#$
Ti
dis.
%at
disc
i.
&'rma de
(eri)icare
Nr. 're* s$t$m+n$
Nr.
ct.
credit
Deartamentul care sus,ine discilina -.ser(a,ii
% S L* P T
1 Managementul sc7im3rii '7ange management O F E 2 1 - / 8 $%E&'O pentru (#ministrarea (facerilor
2
Managementul creati9itii i
ino9aiei
'reati9it5 an# inno9ation
management
O & V 2 1 - / 8 $%E&'O pentru (#ministrarea (facerilor
3 :reptul contractelor 'ontract la" O & E 2 1 - / ; :rept
) 'onta3ilitate pentru afaceri (ccounting for 3usiness O & E 2 1 - / ; 'onta3ilitate< au#it i control #e gestiune
T-TAL D0S%0PL0NE -1L02AT-300 40 -P0-NALE 9E :8V ; < 5 18 /5
Le"enda: ' , curs- & , seminar- . , lucrri practice- / , proiecte - 0 - total
3E%T-3, DE%AN,
Pr').uni(.dr. Pa(el NASTASE Pr').uni(.dr. Adrian TAN7

ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE DIN BUCURETI
Facultatea: Administrarea Afacerilor, cu predare n limbi strine, Cod: 07
Domeniul de master: Administrarea Afacerilor, Cod: 06
Specializarea de master: Administrarea Afacerilor, cu predare n limba romm i englez Cod: 01
Durata proramului de master! 2 ani
Forma de "n#$%$m&nt '(I) ID*: !
Anul uni#ersitar: 201$#201%
PLAN DE NVMNT
Anul de studiu: 8, Semestrul: 8
Nr.
crt.
Denumirea discilinei Denumirea discilinei !n en"le#$
Ti
dis.
%at
disci
.
&'rma
de
(eri)icar
e
Nr. 're* s$t$m+n$
Nr.
ct.
credit
Deartamentul care sus,ine discilina -.ser(a,ii
% S L* P T
1
&eminar #e specialitate= 0e7nica
9>nzrilor
&eminar? &ales tec7ni@ues
O &
V - - 2
8
1A
$%E&'O pentru (#ministrarea (facerilor
2 Managementul riscului Bis+ management O & E 2 1 - / * $%E&'O pentru (#ministrarea (facerilor
3 /ractic #e specialitate Interns7ip O & E - - 2A 85 1* $%E&'O pentru (#ministrarea (facerilor
T-TAL D0S%0PL0NE -1L02AT-300 40 -P0-NALE 8 1 88 86 /5
Diserta,ie 15
C /ractica #e specialitate se organizeaza in ultimele 3 sapatmani ale semestrului
Le"enda: ' , curs- & , seminar- . , lucrri practice- / , proiecte - 0 , total
3E%T-3, DE%AN,
Pr').uni(.dr. Pa(el NASTASE Pr').uni(.dr. Adrian TAN7