Sunteți pe pagina 1din 6

INSTRUCTIUNI DE UTILIZARE

ElkaPrinter Driver Fiscal pentru casele de marcat tip ELA


!"#eneralitati$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
ElkaPrinter.exe este aplicatia care face legatura intre PC si casa de marcat. Poate fi folosit
cu orice program de gestiune pentru a emite bonuri din interfata programului, cu conditia ca
programul de gestiune sa poata emite fisierul de tiparire in formatul specific ElkaPrinter.
Tipul extensiei fisierului de tiparire poate fi t%t , &'n sau csv . Descrierea formatului este la pct.6
("Instalare$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
Se ruleaza kitul de instalare ElkaPrinter (")"( setup"e%e, in unele cazuri(cand user are
multe restrictii trebuie rulat cu drepturi de administrator. Programul se !a instala implicit in
directorul C*+ElkaPrinter , unde !a pune executabilul si resursele de functionare. Deasemenea !a
crea in acelasi loc subdirectoarele" ,'n , Raspuns, E%,'nuri
Din momentul primei instalari, programul poate fi folosit -) .ile /ratuit # perioada de e!aluare #
dupa aceasta perioada, daca nu este introdus codul de acti!are, programul se !a bloca putand fi
deblocat doar cu codul de acti!are(licenta care se obtine de la SC $%&'ED ()EE'E* S)&.
-"Prima rulare$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
&a pornire, programul !a !erifica existenta resurselor de functionare si !a pune !alorile
implicite in campurile de setari(nr.logic, tip casa, com serial, cale bon, cale raspuns. Daca nu este
instalat in sistem un port serial, la P'rt* !a aperea 0n'ne1, situatie in care este imposibila
functionarea prog.
Dupa alegerea parametrilor, se !or sal!a setarile si reancarca la urmatoarea pornire .
Casa de marcat trebuie sa fie pusa in regim de programare(P, trebuiesc reprogramate data+ora si
numarul logic al casei.
Exemplu programare nr.logic , la casa marcat"
E-&% '.C)/ 01 ( 2 ( , 3, C&
E&-% 415, 415'%*. ( 6 ( , 7 C&
E&-% 8000 ( 2 ( , . C&
E&-% 8004 ( 6 ( , 7 C&
E&-% 615,401 se pune c9eia P , : C&
2"Setari$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
Pentru setari sunt doua sectiuni"
;Parametri # afisat in forma principala
;%ditionale # din meniul formei principale la Setari + %ditionale
Parametri
:umarul se pune acelasi cu numarul logic al casei de marcat..
Se alege in functie de tipul casei de marcat .
.ndica starea C/';ului
Se alege C/';ul serial pe care se !a face transmisia
Pentru C/' se pastreaza setarile implicite ale PC (6600,<,n,,,n.
=utonul de refres9 face reacti!are parametri C/'
,'nuri si raspunsuri
Permite alegerea directoarelor de cautare si raspuns pentru fisierele de tiparire. %cestea pot fi
configurate in functie de cerintele programului care genereaza fisierul.
Aditi'nale !a desc9ide alta forma cu optiuni
;Daca se doreste sa porneasca automat
;>nele modele mai !ec9i nu transmit raspuns la final tr.
;Se sc9imba doar daca se face denominarea monedei.
;%legere tipul de extensie (txt, bon, cs!
;:umar de zile dupa care se sterg raspunsurile.
3"C'duri de er'are$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
Erorile de tiparire pot aparea in situatii cum ar fi" intrerupere cablu date, blocare unitate
PC(!irus, priza alimentare defecta, terminare 9artia la casa de marcat, neefectuare raport ?(zilnic
la 81@
Aeneric sunt prezentate cate!a cauze posibile.
Cand apare eroarea nu trebuie apasat imediat /-. Trebuie !azut intai care ar fi cauza,
rezol!at(daca se poate, apasat C& la casa de marcat, apoi incercat reconectare.
Cand apare eroarea de mai sus, trebuie sa faceti intai raportul ? (( < ( T& la 415 sau ( 1 ( T& la
'.C)/ apoi puneti casa de marcat in regim P si apasati )etrimite.
Cand se termina 9artia in timpul unei tranzactii !a aparea un mesaB asemanator cu cel de mai sus.
Pentru a rezol!a problema se procedeaza in felul urmator"
;inlocuiti rolele de 9artie(fara sa apasati !reunul din butoanele din mesaBul de eroare
;apasati tasta de a!ans 9artie pana !edeti ca 9artia ruleaza normal
;apasati tasta CL pentru a se finaliza ultima tranzactie inceputa
;!erificati daca pe bon este tiparita tranzactia afisata in forma de eroare
;daca tranzactia este tiparita pe bon apasati Urmat'r pentru a trece la urmatoarea tranzactie, daca
nu a fost tiparita apasati Retrimite.
;in situatia ca nu se poate tipari+relua tranzactia, apasati Renunt ,'n # se !a renunta tiparirea
liniilor care mai ramasesera in bon si !a sterge fisierul.
Pentru !erificare comunicatie, pe forma principala sunt butoane de test si de citire seria casei.
;&a apasarea butonului Seria trebuie sa apara un mesaB asemanator cu cel de mai Bos
;&a apasarea butonului Tiparire te%t !a tipari CCCCCCCP).:TE) TESTCCCCCCC, sau ce este scris
in campul din stanga butonului. %ceasta poate fi folosita si pentru a scrie C.( (.)'% inainte de a
trimite bonul.
;Finali.are ,'n se foloseste doar daca nu s;a inc9eiat bonul(ex. daca suma platita este mai mica
decat totalul, cand sunt plati multiple
;Rap'rt 4 !a face citirea registrilor casei si !a afisa sumele incasate dupa categorii

5"Descriere 6'rmat $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
; ; Constanta ce !a fi inlocuita cu un cod de raspuns
D...D ; Textul ce !a fi tiparit in regim nefiscal
Te%t ne6iscal *
Structura c'manda*
;,DText nefiscal cu lungime pe rand functie de tip casaD
7&servatii*
Daca un rand contine spatii, textul !a trebui sa fie pus intre DD.
%ceasta regula este !alabila pentru orice denumire (ex denumirile de articole " Dcoca colaD.
Tran.actie *
Structura c'manda*
;,P&>+E%:,DEP,DDE:>'.)E P)/D>SD,P)ET,C%:T.T%TE,T$%,A)>P,D.SC+%D%/S
E%plicatii 6'rmat*
; ; Constanta ce !a fi inlocuita cu un cod de raspuns
, ; Separator
P&>+E%: ; Cod P&> max.6, E%: max.,5 caractere (la P&> 0 casa nu
tipareste cod (P&>+E%: pe bon
DEP ; Cod departament (depinde de tipului de casa
DE:>'.)E P)/D>S ; &ungimea denumirii este in functie de tipul casei
P)ET ; Pret unitar, forma" PPPPPPpp (P ;partea intreaga, p ;partea zecim
C%:T.T%TE ; Sub forma" CCCCCCCccc (C ; partea intreaga, c #partea zecimala
T$% ; Arupa de T$% (,, 8, 5, 1, 2 ; fara T$%
A)>P ; Arupa de marfuri(,;5
D.SC+%D%/S ; Discount+%daos sub forma" S$$!!
(S ; semn D;+ED ,$ ; !aloare ; $ ;partea intreaga, ! #partea zecimala
Ex.discount" ,0 F ;,000
Disc'unt8ada's pe su&t'tal*
Structuri c'manda*
;,;,F,$%&/%)E(00,0, ; 66,66 ; discount procentual
;,E,F,$%&/%)E(00,0, ; 66,66 ; adaos procentual
;,;,$,$%&/%)E(00,0, ; '%*.S>=T/T%& ; discount !aloric
;,E,$,$%&/%)E(00,0, ; '%*.66666666,66 ; adaos !aloric
E%plicatii suplimentare *
;+E ; Semn" D;D G discount, DED G adaos
F+$ ; Tip adaos+discount" DFD G procentual, D$D G !aloric
7&servatii*
Discount+adaos pe subtotal poate fi folosit o singura data pe bon, intodeuna inaintea inc9iderii
bonului.
Discount+adaos pe subtotal nu poate fi urmat decat de inc9iderea bonului.
Finali.are &'n *
Structura c'manda*
;,C/DH'/DHP&%T%,S>'%HP&%T.T%
E%plicatii suplimentare *
C/DH'/DHP&%T% ; 0 (:>'E)%), , (PI,, 8 (PI8, 5 (PI5
S>'%HP&%T.T% ; Sub forma SSSSSSSSss (S ; partea intreaga, s ; partea zecimala
7&servatii*
Daca se !rea ca intodeauna sa fie platita suma totala intr;un singur mod de plata, se poate folosi
metoda"
;,C/DH'/DHP&%T%,0
E%emplu de &'n *
;,D=on testD
;,,0,,,,DC/C% C/&%D,,20,,000,,,,,E0000
;,821,,,-E:T,5<0,8000,,,8,E0000
;,,82,,,=).C@ET%,20,,000,,,,,;,000
;,;,$,650
;,0,0
sau
D=on testD
,0,,,,DC/C% C/&%D,,20,,000,,,,,E0000
821,,,-E:T,5<0,8000,,,8,E0000
0,0
9"Licenta$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
Din meniul Pr'/ram 8 Licenta se desc9ide forma de introducere cod licenta. Codul care apare in
partea de sus reprezinta un cod generat in functie de unitatea PC. %cest cod trebuie trimis pentru a
primi codul de acti!are pe care;l !eti introduce in campul lasat liber.
:"Suplimentar$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
;.n timpul tiparirii bonului, programul nu reactioneaza la comenzile aplicate direct(apasari
butoane , forma ramane blocata pana termina de tiparit sau pana apare un raspuns de eroare.
;Daca se incearca tiparirea unui bon(din prog.de gestiune in timp ce este desc9isa o alta forma
decat cea principala, programul nu !a reactiona. =onul !a fi preluat imediat dupa inc9iderea
formei.
;.n caz ca apare eroarea JC%S% :> )%SP>:DEK si nu a fost deconectat cablul de date, este
posibil sa trebuiasca reprogramat numarul logic la casa de marcat(se poate pierde de la !ariatii de
tensiune din retea ; se face procedura descrisa la pct.5.
;(isierele transmise pot fi !izualizate din meniul In6'rmatii 8 ,'nuri emise