Sunteți pe pagina 1din 18

Problem rezolvat nr. 1 Problem rezolvat nr. 2 Problem rezolvat nr.

3
Problem rezolvat nr. 4

Problem rezolvat nr. 5

Problem rezolvat nr. 6
Problem rezolvat nr. 7

Problem rezolvat nr. 8
Problem rezolvat nr. 9

Problem rezolvat nr. 10 Problem rezolvat nr. 11
Problem rezolvat nr. 12

Problem rezolvat nr. 13
Aflati numarul abcd care verifica egalitatea: abcd+bcd+cd+d=3102
Problem rezolvat nr. 14

Problem rezolvat nr. 15

Problem rezolvat nr. 16

Problem rezolvat nr. 17

Problem rezolvat nr. 18
Problem rezolvat nr. 19

Problem rezolvat nr. 20

Problem rezolvat nr. 21 Problem rezolvat nr. 22
Problem rezolvat nr. 23

Problem rezolvat nr. 24

Problem rezolvat nr. 25

Problem rezolvat nr. 26
Problem rezolvat nr. 27

Problem n curs de rezolvare nr. 28

Problem n curs de rezolvare nr. 29

Problem rezolvat nr. 30
Problem rezolvat nr. 31

Problem n curs de rezolvare nr. 32

Problem rezolvat nr. 33

Problem rezolvat nr. 34

Problem rezolvat nr. 35

Problem rezolvat nr. 36

Problem rezolvat nr. 37
Problem rezolvat nr. 38

Problem rezolvat nr. 39

Problem n curs de rezolvare nr. 40 Problem rezolvat nr. 41 Problem n curs de rezolvare nr. 42
Problem rezolvat nr. 43
Problem rezolvat nr. 44

Problem rezolvat nr. 45

Problem rezolvat nr. 46

Problem rezolvat nr. 47

Problem n curs de rezolvare nr. 48

Problem n curs de rezolvare nr. 49
Problem rezolvat nr. 50

Problem rezolvat nr. 51
Problem rezolvat nr. 52

Problem rezolvat nr. 53

Problem rezolvat nr. 54

Problem rezolvat nr. 55

Problem rezolvat nr. 56

Problem rezolvat nr. 57

Problem rezolvat nr. 58

Problem n curs de rezolvare nr. 59

Problem rezolvat nr. 60

Problem n curs de rezolvare nr. 61
Problem n curs de rezolvare nr. 62

Problem n curs de rezolvare nr. 63 Problem rezolvat nr. 64 Problem rezolvat nr. 65
Problem n curs de rezolvare nr. 66

Problem rezolvat nr. 67

Problem rezolvat nr. 68

Problem rezolvat nr. 69 Problem n curs de rezolvare nr. 70
Problem n curs de rezolvare nr. 71

Problem n curs de rezolvare nr. 72

Problem n curs de rezolvare nr. 73

Problem rezolvat nr. 74

Problem n curs de rezolvare nr. 75

Problem n curs de rezolvare nr. 76 Problem n curs de rezolvare nr. 77
Problem n curs de rezolvare nr. 78

Problem n curs de rezolvare nr. 79
Problem rezolvat nr. 80

Problem n curs de rezolvare nr. 81
Problem n curs de rezolvare nr. 82

Problem n curs de rezolvare nr. 83

Problem rezolvat nr. 84

Problem rezolvat nr. 85

Problem n curs de rezolvare nr. 86

Problem n curs de rezolvare nr. 87

Problem rezolvat nr. 88 Problem n curs de rezolvare nr. 89 Problem n curs de rezolvare nr. 90
Problem n curs de rezolvare nr. 91
Problem rezolvat nr. 92

Problem rezolvat nr. 93

Problem n curs de rezolvare nr. 94
Problem rezolvat nr. 95

Problem rezolvat nr. 96

Problem rezolvat nr. 97

Problem n curs de rezolvare nr. 98 Problem n curs de rezolvare nr. 99
Problem n curs de rezolvare nr. 100

Problem rezolvat nr. 101

Problem n curs de rezolvare nr. 102

Problem n curs de rezolvare nr. 103

Problem rezolvat nr. 104

Problem n curs de rezolvare nr. 105

Problem n curs de rezolvare nr. 106
Problem rezolvat nr. 107

Problem rezolvat nr. 108

Problem n curs de rezolvare nr. 109

Problem n curs de rezolvare nr. 110

Problem n curs de rezolvare nr. 111

Problem rezolvat nr. 112

Problem rezolvat nr. 114
Problem n curs de rezolvare nr. 115

Problem rezolvat nr. 116

Problem rezolvat nr. 117

Problem n curs de rezolvare nr. 118

Problem n curs de rezolvare nr. 119

Problem n curs de rezolvare nr. 120
Problem n curs de rezolvare nr. 121
Impartind numerele 2011 si 2012 la acelasi numar natural se obtin resturile 1 si respectiv 2. Sa se
determine cel mai mic numar cu aceasta proprietate.
Problem rezolvat nr. 122
Se dau doua unghiuri adiacente suplementare A! si "!. #aca masura unghiului A! este egala cu 3$%&
iar semidreapta '# se construieste perpendiculara pe semidreapta '!& in acelasi simplan determinat de
A" si care contine semidreapta '!& se cere:
a( Sa se reali)e)e un desen corespun)ator
b( Sa se afle masura unghiurilor "!& "# SI A#
c( *asura unghiului *+& daca '* si '+ sunt bisectoarele unghiurilor #! si respectiv "#
d( *asura +,& daca ', este opusa semidreptei '#.
Problem n curs de rezolvare nr. 123
Andrei cheltuieste in prima )i 1-. din suma pe care o avea& a doua )i 1-3 din rest& iar a treia )i ce i/a mai
ramas adica 3$ lei. !e suma de bani a avut Andrei0
Problem n curs de rezolvare nr. 124
Se cumpara 20 tone fier cu pretul de 1&11 si 1&00. !at fier s/a cumparat cu 1 leu si cat cu 1&11 lei0
Problem rezolvat nr. 125
Se se calcule)e 2/33(433
Problem n curs de rezolvare nr. 126
,rosusul a 2n+1 numere intregi consecutive este 0. Aflati suma ma5ima si suma minima a acestora.
Problem n curs de rezolvare nr. 127
Aratati ca numarul 2011 este prim
Problem n curs de rezolvare nr. 128
6riunghiu A"! are marimea2A(=70
0
& A!= 1 cm & A"=8 cm. ,relungim latura 'A! cu A*=8 cm si
latura'A"9 cu "+ =2 cm. !omparati '*+9cu '"!9
Problem rezolvat nr. 129
Problem rezolvat nr. 130
6riunghiul ascutitunghic A"! are: A"=1 cm si A!=12 cm. *ediatoarea laturii "! intersectea)a latura A!
in punctul #. !alculati perimetrul triunghiului A"#
Problem rezolvat nr. 131
!onstruiti triunghiul A"! cu: A"=A!=8 cm si "!=10 cm. *ediatoarea laturii A" intersectea)a dreapta
"! in punctul :. Aflati perimetrul triunghiului A:!
Problem n curs de rezolvare nr. 132
#upa ce a fost premiat cu 12; din salariul lunar& un muncitor a primit la sfarsitul lunii .200 um 2unitati
monetare(. Aflati salariul lunar al muncitorului.
Problem rezolvat nr. 133
Se stie ca : 11a supra $b=$$0. !alculati valoarea raportului a supra b
Problem rezolvat nr. 134
<n elev avea de re)olvat 10 probleme & dar nu a re)olvat decat 1. !u cat la suta nu a reali)at ceea ce isi
propusese0
Problem n curs de rezolvare nr. 135
=a o florarie sau livrat intro )i trandafiri & garoafe& si irisi& in total 208 flori. Irisii sunt cu 18 mai putini
decat trandafirii & iar garoafele sunt de 3 ori mai multe decat irisii . !ate flori de fiecare fel sau livrat la
florarie0
Problem n curs de rezolvare nr. 136
Aflati numerele 5 si > stiind ca sunt invers proportionale cu . si 8 si ca cel mai mare divi)or comun al lor
este 30
Problem rezolvat nr. 137
Problem n curs de rezolvare nr. 138
Aflati numerele abc2in ba)a 10( divi)ibile cu 1? stiind ca 12a/8b+c este divi)ibil cu 1?.
Problem rezolvat nr. 139
Se considera un triunghi ascutitunghic A"! cu A"=10 cm & A!=1 cm. *ediatoarea laturii "! intersectea)a
latura A! in #. !alculati ,erimetrul triunghiului A"# .
Problem n curs de rezolvare nr. 140
Sa se afle a&b&c stiind ca sunt invers proportionale cu 3&.&1. *edia lor aritmetica este 210.
Problem rezolvat nr. 141
<n numar natural n impartit la 7 da restul ? si impartit la $ da restul 2. !e rest obtinem daca impartim
numarul n la .$0
Problem n curs de rezolvare nr. 142
Sa se re)olve: .&3.?:2&3410/0&2.+2$240&01+1&3:100(=
Problem n curs de rezolvare nr. 143
,erimetrul unui dreptunghi este de .0 cm raportul dintre lungimile laturilor lui este de 2 cincimi .!alculati
lungimile si aria dreptunghiului.
Problem n curs de rezolvare nr. 144
,rin punctul de intersectie al bisectoarelor unghiurilor " si ! ale triunghiului A"! ducem o dreapta *+
perpendiculara cu "! 2* apartine lui A" & + apartine lui A!(& "!=12cm si perimetrul triunghiului A*+
este de 17 cm. !alculati semiperimetrul triunghiului A"!
Problem n curs de rezolvare nr. 145
Sa se demonstre)e ca doua unghiuri cu laturile paralele sunt congruente daca ambele sunt ascutite si
suplementare daca unul este ascutit si celalalt obtu).
Problem n curs de rezolvare nr. 146
6rei numere naturale au suma egala cu 100 si sunt direct proportionale cu 2@ 3@ $. Aflati numerele.
Problem n curs de rezolvare nr. 147
#eterminati numerele naturale n pentru care numarul 3n+. divide numarul .n+3.
Problem n curs de rezolvare nr. 148
Se da un patrat si un triunghi 2in interiroul patratului( triunghiul are laturile2de sus( 1$&1$. Sa se
demonstre)e ca este echilateral.
Problem rezolvat nr. 149
Aie numerele naturale: 12& 2$& 1.& 73& 120& 31& 2000& 200?& 111& 0.
a( !are sunt numerele divi)ibile cu 20
b( !are sunt numerele divi)ibile cu $0
c( !are sunt numerele divi)ibile cu 100
d( !are sunt numerele divi)ibile cu 30
Problem rezolvat nr. 150
Sa se calcule)e: $/.&21(
Problem n curs de rezolvare nr. 151
!el mai mic numar natural diferit de 0 care impartit la 2$ da catul diferit de 0 si restul 17 & este egal cu...0
Problem rezolvat nr. 152
Sa se afle 5 apartine lui B& pentru care 5+2 divide 35/1
Problem n curs de rezolvare nr. 153
!alculati
' I 2
333
/2/3(
222
I + I 2?
?$+2/11(
1$ I+I ?27
3?
/ $12
3?
I/3
22$
+2/7(
30
9:22.3
222
/.
18?
(
Problem n curs de rezolvare nr. 154
6riunghi A"! isoscel A"=A! 2A#( congruent cu 2!:( masura unghiului 2A#"( =70
0
& A: perpendiculara
pe !:. #emonstrati ca "# congruent A:.
Problem n curs de rezolvare nr. 155
Suma a trei numere naturale este 780. ,rimul este de . ori mai mare decat al doilea& iar al treilea este egal
cu diferenta dintre primul si al doilea. Sa se afle cele trei numere.
Problem n curs de rezolvare nr. 156
Sa se determne a!b!c!d stnd ca abcd"bcd"cd"d#3102
Problem rezolvat nr. 157
Se dau patratele A"!# si A":A. Stabiliti po)itia dreptelor !# si A: 2 in plan si in spatiu(
Problem n curs de rezolvare nr. 158
<n tort dreptunghiular de dimensiuni *5+ trebuie CmpDrEit Cn porEii pDtrate de aceeaFi mDrime. !erinED
GDsiEi numDrul minim de porEii care se pot obEine Fi dimensiunea = a acestora. AtHt dimensiunile
dreptunghiului cHt Fi ale pDtratelor Cn care se Cmparte sunt numere Cntregi. #ate de intrare AiFierul de
intrare tort.in va conEine pe prima linie numerele * Fi + separate printr/un spaEiu. #ate de ieFire AiFierul
de ieFire tort.out va conEine pe o singurD linie& douD numere naturale separate printr/un spaEiu& primul fiind
numDrul minim de porEii& iar celDlalt dimensiunea =. IestricEii 1J*&+J10000
Problem n curs de rezolvare nr. 159
Kn fiecare )i nelucrDtoare din sDptDmHnD& ,inochio spune cHte o minciunD datoritD cDreia nasul acestuia
creFte cu cHte p centimetri pe )i. SHmbDta Fi duminica& cHnd vine bunicul Gepeto acasD& pentru a nu/l
supDra prea tare& ,inochio reuFeFte sD nu spunD nici o minciunD& ba chiar uitHndu/se Cn oglindD observD cD
Cn fiecare din aceste )ile lungimea nasului sDu scade cu cHte 1 centimetru pe )i. !Hnd Cncepe o nouD
sDptDmHnD& rDmHnHd singur acasD ,inochio continuD Firul minciunilor. !erinED !are este dimensiunea
nasului lui ,inochio dupD L )ile Ftiind cD iniEial nasul sDu mDsura n centimetri. #ate de intrare #in fiFierul
de intrare pinochio.in se citesc valorile n p L& care se gDsesc pe prima linie a fiFierului Fi sunt separate prin
cHte un spaEiu. #ate de ieFire Kn fiFierul de ieFire pinochio.out se va afiFa pe prima linie un singur numDr
natural& numDrul de centimetri cerut de problemD. IestricEii 1JnJ1000 1JLJ2$8 1JpJ100
Problem n curs de rezolvare nr. 160
Aratati ca numarul += $
2n
5 .? + 2$
2n+1
+ 70 5 8
n
+ 8
n+1
este divi)ibil cu 2.& pentru orice numar natural n.
Problem rezolvat nr. 161
#escompuneti in factori primi numerele: a( 1& 12& 11& 70& 120@ b(3.0& .2$& 180@ c(102.& 1278& 10278.
Problem rezolvat nr. 162
,rodusul a doua numere este .20. *arind unul dintre termeni cu $ si micsorind celalalt termen cu 2&
produsul numerelor devine .00. #eterminati numerele.
Problem n curs de rezolvare nr. 163
!onstruiti doua drepte care sa treaca prin punctele A& "& !& # astfel ca ! nu apartine lui A"& # nu apartine
lui A"& ! si # sa fie situate de/o parte si de alta a dreptei A"
Problem n curs de rezolvare nr. 164
,e o pista merg 3 biciclisti. ,rimul parcurge integral in 1 minute pista& al doilea in 8 minute al treilea in 12
minute. #upa cate minute de la plecare vor aMunge toti trei la linia de plecare0
Problem rezolvat nr. 165
#ovediti ca numerele naturale de forma 2
n+2
4 $
n+1
+ 1 sunt divi)ibile cu 3& oricare ar fi n care apartine
numerelor naturale.
Problem rezolvat nr. 166
#eterminati numarul natural 5 daca media aritmetica a numerelor 5& 7 si 25 este ?
Problem n curs de rezolvare nr. 167
Aie 2N=pN=27& p numar prim. Aflati p si cifrele a&b&c&d&) stiind ca numarul natural ab.cd. este de p ori
mai mic decat a38)17.
Problem n curs de rezolvare nr. 168
#emonstrati ca: 22
n+1
51$
n+1
+30
n+1
/10
n+1
53
n+1
( este divi)ibil cu 31
Problem n curs de rezolvare nr. 169
Aie 2N=pN=27& p numar prim. Aflati p si cifrele a&b&c&d&) stiind ca numarul natural ab.cd. este de p ori
mai mic decat a38)17..
Problem n curs de rezolvare nr. 170
Sa se determine numerele naturale 5 si > stiind ca numerele: 185+>@ 5+22@ 5+> sunt prime
Problem n curs de rezolvare nr. 171
Aratati ca daca n si n+1 sunt numere naturale prime& atunci numerele n
2n
+2n+$( si stiim ca n
n
e numar
prim
Problem rezolvat nr. 172
<n triunghi cu perimetrul de $. cm are lungimile laturilor e5primate prin numere naturale consecutive.
Aflati lungimile acestui triunghi
Problem n curs de rezolvare nr. 173
=a un campionat de fotbal aprticipD 18 echipe. ,entru victorie echipa obEine 2 puncte. Kn ca) de egalitate&
se acordD o serie de penalti Fi echipa care Cnscrie mai multe goluri obEine 1 punct. #upD toate etapele toate
echipele CmpreunD au acumulat 222 de puncte. !Cte meciuri s/au terminat la egalitate0
Problem n curs de rezolvare nr. 174
Kntro urnD se aflD 8 bile albe& 7 bile galbene& 12 bile roFii Fi 1$ bile ver)i.
1( SD se afle numDrul minim de bile ce trebuie e5trase pentru a fi siguri cD am scos:
a( cel puEin $ bile galbene@
b( cel puEin . bile de aceeaFi culoare.
2( SD se afle numDrul ma5im de bile ce trebuie e5trase pentru a fi siguri ca Cn urnD rDmCn:
a( cel puEin 3 bile de aceeaFi culoare@
b$ cel puEin $ bile roFii.
Problem n curs de rezolvare nr. 175
Kntr/o clasD de 3$ de elevi numDrul bDieEilor este cu 2 mai mare decCt MumDtate din numDrul fetelor. SD se
arate cD cel puEin 2 bDieEi sunt nDscuEi Cn aceeaFi lunD a anului.
Problem rezolvat nr. 176
Produsul a %atru numere ntre& consecutve este 0. 'are %ot ( numerele )
Problem rezolvat nr. 177
!onstruiti triunghiul :AG cu :G=$.8 cm si masura unghiului A:G egala cu masura unghiului AG:=$0%.
Problem rezolvat nr. 178
Semiperimetru unui patrat este egal cu latimea unui dreptunghi & iar perimetrul patratului este o cincime
din perimetrul dreptunghiului. Sa se afle aria patratului stiind ca aria dreptunghiului este egala cu 18 mp.
Problem n curs de rezolvare nr. 179
,erimetrul unui triunghi isoscel este egal cu 10 centimetri. latura are lungimea de . centimetri. Aflati
lungimile celorlalte doua laturi si apoi costruiti triunghiul.
Problem n curs de rezolvare nr. 180
Intr/o clasa numarul elevilor absenti este de 0&12$ ; din numarul elevilor pre)enti. #aca ar mai lipsi inca
2 ar fi 0&2 ; din numarul elevilor pre)enti. !ati elevi are clasa0
Problem rezolvat nr. 181
#ublul numarului a este egal cu 11. Afla triplul numarului a.
Problem rezolvat nr. 182
Sa se determine 5 stiind ca: $-8 45/?-1$45=11
Problem rezolvat nr. 183
Intr/un triunghi A"!& punctul * este miMlocul laturii ' "! 9. #emonstrati ca punctele " si ! se afla la
distante egale fata de dreapta A*.
Problem rezolvat nr. 184
Se da un triunghi isoscel A"! 2'A"9 congruent cu 'A!9(.* apartine 'A!9&+ apartine 'A"9&astfel incat
'A*9 congruent cu 'A+9.#emonstrati ca unghiul A*" congruent cu unghiul A+!
Problem n curs de rezolvare nr. 185
Aie punctele: & A& "& !& # in acelasi semiplan 'A @ ! astfel incat 'A perpendicular '!& " apartine int
'unghiului A! 9 &'* bisectoarea unghiului A"9 '* perpendicular '+& '+9 bisectoarea unghiului
!#. Aratati ca: a(unghiul A" congruent unghiului !# b( '"9 perpendicular '#9
Problem n curs de rezolvare nr. 186
Scrieti numarul 3.200 ca suma de trei patrate perfecte.
Problem n curs de rezolvare nr. 187
Aratati ca numarul A=?
0
+?
1
+?
2
+......+?
200?
este divi)ibil cu .00.
Problem rezolvat nr. 188
#iferenta a doua numere este 8. Aflati numerele stiind ca raportul lor este 1.-11
Problem rezolvat nr. 189
6atal si fiul au impreuna 80 ani. Aflati cati ani are fiecare daca raportul varstelor este 1-.
Problem rezolvat nr. 190
Sa se calcule)a: '/?+2/3(42/.(94'$/8:2+2(9/11
Problem n curs de rezolvare nr. 191
+umerele a si b sunt invers proportionale cu 12 si 1$ & cat la suta repre)inta diferenta lor din suma lor0
Problem n curs de rezolvare nr. 192
In 3 la)i cu portocale si 2 la)i de banane sunt 2.0Lg. !ate Lg de portocale si cate de banane sunt& daca o
lada de portocale cantareste cat 2 la)i de banane0
Problem rezolvat nr. 193
Ie)ultatul calculului 2/2.( : 2/1( + 2/2(
3
este egal cu.....0
Problem n curs de rezolvare nr. 194
Intr/o urna sunt 1? bile albe si 33 de bile rosii. ,robabilitatea ca e5tragand o bila aceasta sa fie alba
este............0
Problem rezolvat nr. 195
#eterminati numerele intregi care verifica relatia: OP2/O=.
Problem rezolvat nr. 196
#eterminati numarul necunoscut din proportiile:1$ ->=$ - 1
Problem n curs de rezolvare nr. 197
6rei elevi au impreuna 1000 lei. #upa ce au cheltuit : primul $0; din suma pe care o avea & al doilea 2 pe 3
dun suma sa & iar al treilea 10; din partea sa & le/au ramas sume egale de bani . a( #eterminati sumele de
bani pe care le/a avut fiecare elev initial @ b( #eterminati sumele de bani cheltuite de fiecare elev @ c( !at la
suta din suma avuta intial de primul elev repre)ita suma avuta initial de al treilea elev 0
Problem n curs de rezolvare nr. 198
#aca 5 >=8 & > )=12 si ) t=20 & cu cat este egal produsul 5 t 0
Problem n curs de rezolvare nr. 199
a( #eterminati cel mai mic numar natural care impartit pe rand la 2. & .1 si .0 da de fiecare data restul 1?
si caturi nenule .
b( #eterminati cel mai mic numar natural care impartit pe rand la 12 & 1$ si 1? da de fiecare data restul 3
si caturi nenule .
c( #eterminati cel mai mic numar natural care impartit pe rand la 1. & 21 si 3$ da de fiecare data restul 8 si
caturi nenule .
Problem n curs de rezolvare nr. 200
#eterminati numerele prime a si b stiind ca 3a+18b=$..
Problem n curs de rezolvare nr. 201
<n produs costa 1200 lei. Se ieftineste cu 20; & iar dupa un timp se scumpeste cu 10; . !alculati noul pret
Problem n curs de rezolvare nr. 202
#aca 1 caiete costa 32 lei& atunci calculati pretul a 13 caiete de acelasi fel.
Problem n curs de rezolvare nr. 203
Am incheiat un concurs pe locul al 2012/lea. =a sosire am aflat ca fiecare al saptelea alergator a fost
descalificat. ,e ce loc sunt acum 0
Problem n curs de rezolvare nr. 204
Aie sirul de fractii: 1-1@ 1-2@ 2-1@ 1-3@ 2-2@ 3-1@ 1-.@ 2-3@ 3-2@ .-1@ ....@ 200?-2@ 2001-1
a( Aflati cati termeni are sirul
b( Sa se afle al catelea termen este fractia 1001-1001
Problem rezolvat nr. 205
In fiecare patratel al unei table ?5? se gaseste un gandac. =a un anumit moment toti gandacii )boara si
apoi fiecare se asea)a intr/un patratel vecin dupa o latura cu cel de pe care a )burat. Aratati ca intr/un
anumit patratel nu se va gasi niciun gandac.
Problem n curs de rezolvare nr. 206
Avem 3 puncte a& b& c necoloniare. !ate drepte putem plasa avnd ca origine unul dintre cele 3 puncte si
continand inca unul din puncte date.
Problem n curs de rezolvare nr. 207
Stiind ca A"=1cm si "*=3cm si * si + sunt miMloacele segmentelor A" respectiv "!. !alculati A*& *+&
A!
Problem rezolvat nr. 208
Aflati trei numere naturale a& b& c care verifica simultan egalitatile: a+b=21@ b+c=18 si c+a=20
Problem n curs de rezolvare nr. 209
#in 21 130 1.0 cetateni cu drept de vot ai unei tari s/au pre)entat la urne 1. 117 $71 de cetateni . !at la
suta din cetateni au absentat0 ,ragul minim de intrare in ,arlament pentru un partid este de 3; din
voturile e5primate. #e cate voturi are nevoie un partid pentru a intra in parlament0
Problem n curs de rezolvare nr. 210
,lanul lunar al unei firme producatoare este de 10000 telivi)oare color. In prima luna s/au reali)at 11000&
a doua luna 1$000 iar a treia luna ?000. Aceste 3 luni repre)inta primul trimestru. !at la suta din plan s/a
reali)at lunar0
Problem rezolvat nr. 211
Aie punctele A&"&! coliniare in aceasta ordine. # si : sunt de o parte si de alta a dreptei A"& asfel incat
unghiul A"# este egal cu cu unghiul !":& 2"A este bisectoarea unghiului #"! si masura unghiului A"!
este de ?3 grade.
a( Aratati ca #&"&: sunt puncte coliniare@
b( Aflati m unghiului A"#@
Problem rezolvat nr. 212
Sa se determine numarul a stiind ca a:$=.2 rest 3
Problem n curs de rezolvare nr. 213
Aflati toate numerele de trei cifrecare impartite la 1$& 3$ si 83 dau de fiecare data restul 11.
Problem n curs de rezolvare nr. 214
In paralelogramul A"!# se considera punctele , si Q pe diagonala '"#9 astfel incat '",9='#Q9 .
#emonstrati ca A,!Q este paralelogram.
Problem n curs de rezolvare nr. 215
#iferenta a doua numere este 110. <nul dintre ele este cu 18 mai mic decat de ? ori celalalt. #eterminati
numerele
Problem n curs de rezolvare nr. 216
Sa se demonstre)e inegalitatea:
1-2
2
+1-.
2
+....+ 1-2002
2
N2001-.00.
Problem rezolvat nr. 217
Se dau 20 de numere mai mici decat ?0. Aratati ca e5ista . perechi de numere care au aceeasi diferenta.
Problem n curs de rezolvare nr. 218
<n biciclist a parcurs o distanta in 3 etape. In prima etapa a parcurs 1 supra 3 din distanta& in a doua
etapa 2 supra $ din rest& iar in a treia etapa 3 supra . din noul rest. Stiind ca i/au mai ramas de parcurs 8
Lilometri& aflati distanta ce o avea de parcurs.
Problem n curs de rezolvare nr. 219
Aflati un numar& stiind ca 3 supra 18 din el este egal cu 7 supra 2.
Problem n curs de rezolvare nr. 220
Suma a 2 numere este 70& iar unul din ele este egal cu . supra $ din celalalt. Aflati numerele.
Problem n curs de rezolvare nr. 221
<n numar repre)inta $ supra 1 din alt numar& iar produsul celor 2 numere este egal cu .0. Aflati numerele.
Problem n curs de rezolvare nr. 222
#aca a-b=0&128(& aflati valoarea raportului 2$a+b(-21a/.b(
Problem n curs de rezolvare nr. 223
,erimetrul unui triungui isoscel este cu 80 mai mare decat lungimea inegala. Afla lungimea uneia dintre
cele doua laturi egale
Problem n curs de rezolvare nr. 224
=aturile unui triunghi adunate doua cate doua dau sumele: 11 cm& 12 cm& 13cm.
A"+"!=11&"!+A!=12&A"+A!=13. Aflati laturile triunghiului.
Problem n curs de rezolvare nr. 225
Se considera un triunghi ascutitunghic A"! si se construieste bisectoarea unghiului !A" care intersrctea)a
latura'"!9 in #. #aca A# perpendicular pe "!& perimetrul triunghiului A"# este egal cu 12cm si
perimetrul triunghiului A"! este egal cu 11cm& calculati lungimea segmentului 'A#9.
Problem n curs de rezolvare nr. 226
#upa o scumpire de 20; un obiect costa 8?200. a( !alculati cat a costat obiectul inaite de scumpire. b( !u
cat la suta trebuie ieftinit obiectul pentru a aMunge la pretul initial. c( !are ar fi fost pretul initial daca in
locul unei scumpiri de 20; ar fi fost 2 scumpiri succesive de $; si 2$;
Problem rezolvat nr. 227
Se consdera numerele ratonale strct %oztve *!+ s z care sats(ac relatle
.
,ratat ca numarul + este meda artmetca a numerelor * s z .
Problem n curs de rezolvare nr. 228
,atru becuri consuma in 3 ore 3LR. !at consuma 8 becuri in 20 ore0
Problem n curs de rezolvare nr. 229
*ergand cu vite)a constanta un atoturism parcurge in 2&123( ore o distanta de 1?0 Lm. !e distanta va
parcurge in ?&23( ore0
Problem n curs de rezolvare nr. 230
#eterminati numerele 5& > si ) a caror suma este .2 stiind ca 5 si > sunt direct proportionale cu ? si 2& iar >
si ) sunt invers proportionale cu 3 si respectiv ..
Problem n curs de rezolvare nr. 231
#intr/o localitate pleaca un biciclist& un camion si un autoturism avand vite)ele proportionale cu numerele
2& ? si respectiv 7. Stiind ca media aritmetica a vite)elor celor trei mobile este de .1 Lm-h& calculati vite)a
biciclistului.
Problem n curs de rezolvare nr. 232
12 muncitori termina o lucrare in 1$ )ile. In cate )ile termina aceeasi lucrare 10 muncitori0
Problem rezolvat nr. 233
=a o competitie sportiva participa 201 elevi din $ unitati scolare. Stiind ca in fiecare grup de 8 elevi& cel
putin 2 elevi sunt de aceeasi varsta& aratati cD e5ista cel putin $ elevi de la aceeasi unitate scolara& de
aceeasi varsta si de acelasi se5.

S-ar putea să vă placă și