Sunteți pe pagina 1din 3

JUDECATORIA SECTORULUI 2

DOMNULE PRESEDINTE,
Subsemnatul ________________ domiiliat in __________A________________, u
domiiliul !"oesual ales in ________#______________in ont"adito"iu u
JANDARMERIA ROMANA UNITATEA MILITARA ___C____u sediul in #uu"esti,
____________D_______________!"in !"e$enta %o"mule$&
PLAN'ERE IMPOTRI(A PROCESULUI (ER#AL DE CONTRA(ENTIE
SERIA __n") __*____din __________
P"in a"e +a soliit&
,) Ca masu"a u"-enta sa dis!uneti !"in INC.EIERE / SUSPENDAREA E*ECUTARII
SANCTIUNII CONTRA(ENTIONALE COMPLEMENTARE a 0INTER1ICERII
ACCESULUI LA MECIURILE DE 2OT#AL PE O PERIOADA DE , AN 0
PE 2ONDUL CAU1EI&
2) ANULAREA PROCESULUI (ER#AL DE CONTRA(ENTIE SERIA __ n")
___*____ din _________CA 2IIND NETEMEINIC SI NELE'AL)
3) E*ONERAREASU#SEMNATULUI DE LA PLATA AMEN1II IN CUANTUM
DE___4__LEI)
In %a!t&
,) Pot"i+it dis!o$itiilo" a"t) 56 alin 7 8La e"e"ea !etentului, instanta de 9udeata a :n+estit
u solutiona"ea !l;n-e"ii !oate dis!une, !"in :n<eie"e, sus!enda"ea e=euta"ii santiunii
ont"a+entionale om!lementa"e)> "e$ulta a !ana la solutiona"ea !lan-e"ii im!ot"i+a
!"oesului +e"bal de ont"a+entie !"in a"e mi s/a a!liat o masu"a COMPLEMENTARA
de inte"$ie"e a aesului la meiu"ile de %otbal)
Soliita"ea subsemnatului este in on%o"mitate u dis!o$itiile CONSTITUTIONALE si
EUROPENE u !"i+i"e la PRINCIPIUL 'ARANTARII UNUI PROCES EC.ITA#IL si
a PRE1UMTIEI DE NE(INO(ATIE)
Conside" a se im!une SUSPENDAREA E*ECUTARII SANCTIUNII
CONTRA(ENTIONALE COMPLEMENTARE int"uat aesta masu"a este un at de
santiona"e din !a"tea unui o"-an al statului a"e inde!lineste %untia de oe"itie , %a"a a
aesta masu"a sa %ie !"obata in !"ealabil in %ata unei instante 9udeato"esti)
Ine<itatea masu"ii COMPLEMENTARE de INTER1ICERE este %la-"ant
dis!"o!o"tionata %ata de masu"a PRINCIPALA ,in sensul a desi masu"a amen$ii se
su!enda !e !e"ioada solutiona"ii !lan-e"ii ont"a+entionale
!ot"i+it O' 2?2@@,, MASURA COMPLEMENTARA , a"e !ot"i+it !"ini!iului
8aeso"ium seAuitu" !"ini!ale> a" %i u"mat aeasi ale a sus!enda"ii, NU SE
SUSPENDA DE DREPT)
(a "o- sa obse"+ati a aesta masu"a om!lementa"a este una ne9usti%iata si u
inala"ea %la-"anata a a"t) 2@ din Cosntitutie "a!o"tat la a"t) B din Con+entia Eu"o!eana a
D"e!tu"ilo" Omului, int"uat stabili"ea +ino+atiei unui ont"a+entient t"ebuie !"obata de
at"e o"-anul ACU1ATOR in %ata Instantei de Judeata, %iind sin-u"a in masu"a de a
a!lia santiuni PRINCIPALE si sau COMPLEMENTARE)
Soliita"ea subsemnatului de a sus!enda aesta masu"a COMPLEMENTARA , a"e a
%undament si du"ata solutiona"ii PLAN'ERII CONTRA(ENTIONALE , ast%el inat !e
du"ata solutiona"ii !"e$entei !lan-e"i +oi %i santionat u o masu"a om!lementa"a , ia" in
a$ul admite"ii !lan-e"ii si anula"ii !"oesului +e"bal de ont"a+entie +oi %i su!o"tat o
masu"a abu$i+a si ne9usti%iata)
2) In data de ,C)@D)2@,, ma a%lam la meiul de %otbal DINAMO/RAPID, ontand !ent"u
eta!a a (II/a a Li-ii Nationale de 2otbal)
In !"imele minute ale !a"tidei , in !elu$a Catalin .aldan a a+ut lo un s<oE !i"ote<ni ,
u"mat de e+aua"ea !elu$ei de at"e 9anda"me"ie) MENTIONE1 CA NU AM
PARTICIPAT LA NICIUN INCIDENT (ER#AL, 2I1IC SAU DE ALTA NATURA CU
ALTI SPECTATORI , OR'ANI1ATORI SAU 2ORTELE DE ORDINE) Deasemenea
MENTIONE1 a am %ost le-itimat _________E_______________
In data de __)@D)2@,, , mi/a %ost omuniat !"e$entul !"oes/+e"bal de ont"a+entie !"in
a"e am %ost santionat u masu"a !"ini!ala a amen$ii de __4__lei si masu"a
om!lementa"a a inte"$ie"ii aesului la meiu"ile de %otbal !e o !e"ioada de , an)
Mentiunile ins"ise in !"oesul/+e"bal de ont"a+entie sunt abu$i+e si ne"eale) Asa um
"e$ulta din mentiunile "e%e"itoa"e la %a!ta sa+a"sita , subsemnatul sunt au$at a
______2____________)
A"at ono"atei instante a nu am detinut mate"iale !i"ote<nie inte"$ise si nii nu am int"at
in !osesia alto" obiete !e a"e sa le %i a"unat)
Pot"i+it a"t) ,B alin 6 din O' 2?2@@, 8Fn momentul :n<eie"ii !"oesului/+e"bal a-entul
onstatato" este obli-at sa adua la unostinta ont"a+enientului d"e!tul de a %ae
obietiuni u !"i+i"e la ontinutul atului de onstata"e) Obietiunile sunt onsemnate
distint :n !"oesul/+e"bal la "ub"ia GAlte mentiuniG, sub santiunea nulitatii !"oesului/
+e"bal)>
Ast%el a-entul onstato" a in<eiat !"oesul +e"bal de ont"a+entie in li!sa mea, %a"a
!"obe "eale si in li!sa uno" ma"to"i, %a!t e at"a-e nulitatea !"oesului/+e"bal de
ont"a+entie)
A"at ono"atei instante , a nu unos "ite"iul du!a a"e a-entul onstatato" a emis aest
!"oes +e"bal !e numele subsemntului )
C"ite"iul obieti+ !e a"e il a+ea la indemana intimata e"a aela in a"e , e"am in+itat la
sediul aesteia !ent"u a/mi adue la unostinta in+inui"ea !ent"u a"e am %ost santionat
si a/mi !une in +ede"e d"e!tul de a %ae obietiuni ia" in aest %el intimata s/a" %i lamu"it
a NU subsemnatul sunt !e"soana a"e se %ae +ino+ata de %a!tele des"ise de a-entul
onstatato")
Mai mult deat atat, din letu"a"ea !"oesului +e"bal de ont"a+entie nu se identi%ia nii
o !"oba im!ot"i+a subsemnatului,
a"e a dus la on+in-e"ea a-entului onstatato" a as %i sa+a"sit o %a!ta in"iminata de
Le-ea 5?2@@C)
Un alt as!et !e a"e instnta t"ebuie sa/l ia in onside"a"e este aela a, o"-anul onstato"
t"ebuia sa %aa mentiunea "e%e"itoa"e la intomi"ea !"oesului +e"bal in li!sa
subsemnatului, a"e t"ebuia sH %ie on%i"mate de el !uHin un ma"to", ia" in li!sa aestuia
moti+ele a"e au ondus la :n<eie"ea !"oesului/+e"bal :n aest mod)
3) Ca u"ma"e a anula"ii !"oesului +e"bal de ont"a+entie se"ia __n") __*____din ______,
+a soliit sa dis!uneti si e=one"a"ea subsemnatului de la !lata amen$ii de _4___ lei)
2ata de ele mentionate mai sus +a soliit &
,) Ca masu"a u"-enta sa dis!uneti !"in INC.EIERE / SUSPENDAREA E*ECUTARII
SANCTIUNII CONTRA(ENTIONALE COMPLEMENTARE a 0INTER1ICERII
ACCESULUI LA MECIURILE DE 2OT#AL PE O PERIOADA DE , AN 0
PE 2ONDUL CAU1EI&
2) ANULAREA PROCESULUI (ER#AL DE CONTRA(ENTIE SERIA__n") ___*___
din ______CA 2IIND NETEMEINIC SI NELE'AL)
3) E*ONERAREASU#SEMNATULUI DE LA PLATA AMEN1II IN CUANTUM DE
__4___LEI)
In d"e!t& a"t) ,B, a"t) ,D O)') 2?2@@, , a"t) 56 alin 7 Le-ea 5?2@@C)
Intele- sa %oloses a !"obato"iu& ins"isu"i, !"oba testimoniala si o"ie alta !"oba a"e a"
ondue la a%la"ea ade+a"ului)
A+eti onside"atia mea,
______________________
DOMNULUI PRESEDINTE AL JUDECATORIEI SECTORULUI 2 #UCURESTI

S-ar putea să vă placă și