Sunteți pe pagina 1din 7

str. Ghiocei nr.

2, sector 2
Bucuresti, Romania
tel/fax: 211.87.70
211.87.40
e-mail: spa.consultin!".astral.ro
#umar $e or$ine in Reistrul %omertului: &40/'77/17.01.2001
%o$ (nic $e )nreistrare: R1'*42100
BREVIAR DE CALCUL
Necesarul de ap potabil pentru consum igienico - sanitar (cladire birouri si grupuri
sanitare aferente fabricii cu instalaii interioare de ap i canalizare, cu prepararea
centralizat a apei calde)
1. APA P!A"#$A
%ebitul de ap potabil aferent consumului mena&er se 'a asigura de la conducta de
branament .
Necesarul de ap, calculat conform (!A( 1)*+ , -. are urmtoarele 'alori/
Numr consumatori (N) %ebite specifice
Personal birouri pe zi/ N
1
0 1+ 2
s1
0 3. l4om zi
Personal productie pe zi/ N
3
0 1.- 2
s3
0 5. l4om zi
6onsum te7nologic pe zi/ N
8
2
s8
0 1))... l4 zi
Consum mediu zilnic
9
zi

med
0: (2
s
; N) 4 1.... (m
8
4zi)
9
zi med
0 (1+ ; 3.<1.- ; 5.<1))..) 4 1.... 0 111.*8m
8
4zi
Consum maxim zilnic
9
zi ma;
0 =
zi
; 9
zi med
0 1.3 > 111.*8 0 1+3..* m
8
4zi
=
zi
0 1,3 (coeficient de neuniformitate a debitului zilnic)
Consum orar maxim
9
orar ma;im
0 (143))>=
o
> 9
zi ma;
0 (143)) > 3.+ > 1+3..* 0 31.3) m
8
47
=
o
0 3,+ (coeficient de neuniformitate a debitului orar)
Cerinta de apa a sursei
6erinta de apa pentru ne'oi igienico , sanitare se stabilete pe baza necesarului de apa
pentru ne'oi igienico , sanitare stabilit mai sus, tin?nd seama de pierderile pe circuitul
apei de la sursa la utilizare.
Astfel cerinta de apa care trebuie asigurata de sursa este/
%
N
(
=
P
=
s
9

=
in care/
- =
(

0 coeficient supraunitar care tine seama de ne'oile te7nologice ale
instalatiilor de tratare si epurare ale sistemului de alimentare cu apa si
canalizare, de necesitatea spalarii retelelor@ =
(

0 1,1
- =
P
0 coeficient supraunitar care tine seama de pierderile de apa in
aductiune si in reteaua de distributie@ =
P

0 1,.+
- N 0 necesarul de apa, in metri cubi pe zi@
- % 0 durata de timp pentru care a fost calculat necesarul de apa.

=

=
zi
m
s
Q
8
3- . 315
1
.* . 1+3 1 , 1 .+ , 1
CONSULTING
S.P.A.
+aina 2/7
Conducte de distributie a apei reci si calde
%imensionarea conductelor de apa rece si apa calda pentru s-a fcut conform
(!A( 1)*+--., cu relatia @
E c b a q
c
* * * = l4s pentru A 3..
c 0 1.5@ a 0 ..1* @ b 0 1..
A 0 A1 < A3
A
1
0 suma ec7i'alenilor bateriilor amestectoare de apa rece cu apa calda@
A
3
0 suma ec7i'alenilor bateriilor de apa rece@
-presiunea necesara s-a determinat cu formula/
B
nec
0 B
g
< B
u
< B
lin
< B
loc
C mB
3
D@
Ende/ B
g
0 +.. mB
3
@
B
u
0 8,. mB
3
@
B
lin

0 1,. mB
3
@

B
loc
0 8,. mB
3
@
B
nec
01-..mB
3

A fost pre'zut un grup de pompare complet ec7ipat F#$ 6-3, GH# ).)4 6I-
A" a'and doua pompe una acti'a si una de rezer'a, cu aceste caracteristici 901.* l4s
si B031 mB
3

%etalii te7nice despre pompe alese se gasesc la capitolul JK(pecificatii te7niceKK.


Conducta de distributie a apei pentru scopuri tehnologice
%ebitul de calcul al conductei de distributie a apei in scopuri te7nologice este/
2
ct
0 8.1 l4s
+aina '/7
-presiunea necesara s-a determinat cu formula/
B
nec
0 B
g
< B
u
< B
lin
< B
loc
C mB
3
D@
Ende/ B
g
0 11.. mB
3
@
B
u
0 8,. mB
3
@
B
lin

0 1,. mB
3
@

B
loc
0 8,. mB
3
@
B
nec
035..mB
3
.
A fost pre'zut un grup de pompare complet ec7ipat F#$ 6-8, GH# ).14 6I-
A"
a'and doua pompe una acti'a si una de rezer'a, cu aceste caracteristici 908.1 l4s si
B08. mB
3

%etalii te7nice despre pompe alese se gasesc la capitolul JK(pecificatii te7niceKK.


2 EVACUAREA A!EL"R
%ebitele de ape uzate mena&ere care se e'acueaz in reeaua de canalizare, 9
u
se calculeaz cu relaia/
9
u
0 .,+ ; 9
(
#n care 9
(
- debitele de apa de alimentare caracteristice ( zilnic mediu, zilnic
ma;im si orar ma;im )
Astfel /
Debitul zilnic mediu
9
u zi med
0 9
zi med
; ..+ 0 13.13> ..+ 0 -.5- m84zi
Debitul zilnic maxim
9
E zi ma;
0 9
zi ma;
; ..+ 0 1).1) > ..+ 0 11.58 m84zi
Debitul orar maxim
9
E orar ma;im
0 9
orar ma;
; ..+ 0 1.5- > ..+ 0 1.81 m847
Apele uzate mena&ere Lndeplinesc condiiile impuse de Normati' N!PA..3.
Instala#ia de canalizare mena$era
+aina 4/7
%ebitele de ape uzate mena&ere care se e'acueaz in reeaua de canalizare, 9
c
se determina cu relaia /
max s s c
q Q Q + =
unde /
s s
E c a Q * * =
@ reprezint debitul corespunztor sumei ec7i'alenilor de debit@
- A0 18-.1 reprezint suma ec7i'alenilor de scurgere @
- 9
s ma;
0 1,11 l4s reprezint debitul specific cu 'aloarea cea mai mare @
- a0 .,88 coeficient adimensional in funcie de regimul de furnizare a apei in
reeaua de distribuie ( furnizare continua ).
- c0 .,*. coeficient adimensional in funcie de destinaia cldirii @
s l q Q Q
s s c
/ 84 . 3 15 . 1 136 * 7 . 0 * 33 . 0
max
= + = + =
% I&'(ALA(IA DE )IDRA&(I I&(ERI"RI 'I E*(ERI"RI
"re'iar de calcul
%eterminarea debitelor de calcul si dimensionarea conductelor instalatiilor de
alimentare cu apa potabila rece,apa calda de consum si 7idranti, s-au fcut conf. (!A(
1)*+--. si a nomogramelor uzuale de calcul, dup cum urmeaz/
Instalatia de hidranti interiori
6orpul principal al fabricii (Productie si %epozitare) se constituie intr-un singur
compartiment de incendiu pentru calculul necesarului de apa necesar stingerii
incendiilor/
- (uprafata construita/ 1.51- m
3
@
- Holumul/ *)585 m
8
@
6orespunztor pre'ederilor (!A( 1)*+ , -., tabel 1, pct. 3, al. b), este obligatorie
pre'ederea 7idrantilor de incendiu interiori cu urmtoarele caracteristici/
- %ebitul specific minim al unui &et/ 2
i7
03,1. l4sec@
- Numrul de &eturi in functiune simultana pe cldire/ 3@
- $ungimea minima a &etului compact/ l
c
05,. m@
- %ebitul de calcul al instalatiei/ 9
i7
01 l4sec.
!impul teoretic de functionare a instalatiei este, in baza (!A( 1)*+ , -., al. 8.3.8.1., de
1. minute.
(e 'or utiliza 7idranti de 3M, (!A( 31.1, ec7ipati cu tea'a de refulare cu diametrul
orificiului final de 1) mm, care asigura/
- debitul specific 0 3.1 l4s@
+aina ,/7
- presiunea necesara la a&uta&ul te'ii de refulare 0 1),11 mB
3
@
- lungimea &etului compact/ 1. m@
Holumul de apa pentru stingerea incendiilor 'a fi pstrat intr-un rezer'or de
acumulare amplasat in subsolul cldirii fiind calculat in conformitate cu cerintele (!A(
1)*+ , -. astfel/
H
7i
0 1.. l4sec ; 1. min ; 5. sec 0 8 m
8

B
nec
0 B
g
< B
u
< B
lfurtun
< B
lin
< B
loc
mB
3
@
Ende/ B
g
0 11.. mB
3
@
B
u
0 11,. mB
3
@
B
lfurtun
0 3,. mB
3
@
B
lin
0 -,1 mB
3
@

B
loc
08,1 mB
3
@
B
nec
0 )1.. mB
3
@
Instalatia de hidranti exteriori
- suprafata construita desfurata/ 18 853 m
3
tipul cldirii/ cldire de productie, depozitare si birouri
Aria desfurat totala este de 18 853,.. mp.
Holumul compartimentului cel mai mare este de *- 83* mc.
gradul de rezistenta la foc al cldirii/ N##M@
- categoria de pericol de incendiu pentru compartimentul a'and 'olumul cel mai mare/
categorie de pericol de incendiu %, A@
astfel conform NP .+5 - .1/
- debitul de apa pentru stingerea din e;terior a unui incendiu/
9
ie
0 10,0 l4s,
timp teoretic de functionare a 7idrantilor e;teriori, conform art. 5.8) din Normati' NP
.+5 , .1, este/ T
ie
= 3 ore.
6onform pre'ederilor art. 5.1. din NP .+5-.1, constructia se ec7ipeaza cu gospodarie
proprie de apa si cu retea de 7idranti e;teriori, asigurandu-se un debit de calcul
de 1.l4sec (1.+ m
8
rezer'a de apa).
B
nec
0 B
g
< B
u
< B
lfurtun
< B
lin
< B
loc
mB
3
@
Ende/ B
g
0 15 mB
3
@
B
u
011,. mB
3
@
B
lfurtun
0 A > l > 2
i7
3
0 ....11 > 13. > 1
3
0 ).1 mB
3
@
A 0 coeficient egal cu ....11 pentru furtun %N *1@
B
lin
0 1,. mB
3
@

B
loc
0 3 mB
3
@
B
nec
0 )3.1 mB
3
@
+aina */7
A fost pre'zut un grup de pompare complet ec7ipat F#$ NP 8343..H-
1143 ( pentru 7idranti e;teriori si interiori) a'and doua pompe ( 9

0 1.,. l 4 s@ B
0 1. mB
3
@ ) una acti'a si una de rezer'a, precum si o pompa pilot a'?nd 903 l4s
si B011 mB
3

%etalii te7nice despre pompe alese se gasesc la capitolul JK(pecificatii te7niceKK.


Rezer+a de incendiu
!impul teoretic de functionare a instalatiilor de stingere a incendiilor, stabilit
corespunztor NP .+5 , .1 art. 5.8) si art. 13.1, este de/
- 1. min. pentru 7idranti interiori@
- 1+. min. pentru 7idranti e;teriori.
Holumul de apa pentru stingerea incendiilor 'a fi pstrat intr-un rezer'or de acumulare
subteran adiacent statiei de pompe, fiind calculat in conformitate cu cerintele (!A( 1)*+
- -., pentru fiecare tip de instalatie, astfel/
- 7idranti interiori/
H 7i 0 1,.. # 4 sec. ; 1. min. ; 5. sec. 0 8.... # 0 8 m
8
@
- 7idranti e;teriori/
H 7e 0 1.,. # 4 sec. ; 1+. min. ; 5. sec. 0 1.+.... # 0 1.+m
8
@
Holumul util al rezer'orului de acumulare a apei pentru stingerea incendiilor,
rezultat din calcul, 'a fi/
Hutil al rezer'orului de acumulare 0 8 m8 < 1.+ m8 0 111 m8.
Iezer'a intangibila de apa pentru stingerea incendiilor 'a fi stocata intr-un
rezer'or, amplasat subteran.
(e 'a asigura posibilitatea alimentarii autopompelor formatiilor de pompieri din rezer'orul
de acumulare a apei pentru stingerea incendiilor, prin pre'ederea unui punct de
alimentare cu doua racorduri e;terioare tip OAO.
Pentru supra'eg7erea permanenta a alimentarii cu apa a rezer'orului, se 'or
pre'edea instalatii pentru semnalizarea optica si acustica a ni'elelor rezer'elor de
incendiu, cu transmiterea semnalizrii la dispeceratul de securitate si pompieri din parter,
in concordanta cu pre'ederile art. 18.) din NP .+5 , .1.
!impul de refacere a rezer'ei de incendiu
%urata pentru refacerea rezer'ei intangibile de incendiu, conform (!A( 1)*+--., tabel
11 pentru cldiri ci'ile, este de 3) ore, rezult?nd un debit de calcul de pentru refacerea
rezer'ei/
9ri 0 Hri 4 !ri 0 111 m84)+ore 0 3.81 m847 0 ..5) l4s , debit asigurat de racordul la
reteaua publica.
, I&'(ALA(IA DE CA&ALI-ARE !LUVIALA
6alculul rezer'orului de retentie ape plu'iale
+aina 7/7
6onform art. 8.) din (!A( 1+)5 , -. debitele de calcul pentru statiile de pompare si
bazinele de retentie sunt, la intrare, cele stabilite pentru tronsoanele pe care acestea le
deser'esc, iar la ieire cele aferente unei durate a ploii de calcul suplimentata cu timpul
de trecere prin bazin.
"azinele de retentie se dimensioneaz fie pentru 'olum, fie pentru capacitatea de
descrcare a bazinului ( prin pompare in cazul nostru), aleg?ndu-se 'arianta optima din
punct de 'edere te7nico-economic.
%ebitele pentru ape meteorice se calculeaz conform art. 3.1.5 din (!A( 1+)5 , -.
astfel/
%ebitul de calcul se stabilete cu relatia/
9P 0 m P # P ( P (c C l4sD
unde/
m 0 ..- - coeficient adimensional de reducere a debitelor de calcul, pentru o durata a
timpului de calcul mai mare de ). de minute m 0 ..-@
(c 0 C 7a D - suprafata bazinului de canalizare aferent sectiunii de calcul
Q 0 .,-. - coeficient de scurgere aferent suprafetei ( de calcul, astfel pentru pa'a&e
din asfalt si beton Q 0 .,-.
# 0 3.. Cl4s 7aD (pentru t011 min) - intensitatea normata a ploii de calcul, in functie de
durata ploii de calcul t conform (!A( -)*.-*8.
Holumul bazinului de retentie/
H"I 0 9P P t C lD 0 (9P P t)41... C m8D