Sunteți pe pagina 1din 19

A.

IMOBILIZRI NECORPORALE
1/31 Se efectueaz cheltuieli cu constituirea societ ii , reprezentate de pl i n numerar n
sum de 1.000 lei. Cheltuielile se amorrtizeaz n cinci ani, dup care se scot din activul
patrimonialo.
a. inreg ch constituite in numerar
201chel constit = 5311casa in lei
1.00
0
b. inreg amort anuala
6811Ch exploat cu amort imob = 2801
Amor ch de
constit 200
NOA! "e #a e$ectuat inre%istrarea b. pentru
restul de & ani
c. inreg scoatere din activ
2801Amor ch de constit = 201
Chelt de
constit
1.00
0
2/31 O ntreprindere recep ioneaz un procedeu tehnologic nou, ob inut prin cercetare
proprie, n valoare de 7.000 lei, amortizabil liniar n ani. !up primii trei ani procedeul
tehnologic se vinde unui ter , pre de v"nzare #0.000 lei, $%& 1'(.
a. receptie procedeu tehnologic
203ch de'# = (21
)enitrui prod imob
necorp (5.000
b. amort necorp in primul an:
681
1
Ch exploat amort
imob = 2803Amort ch de'# 15.000
NOA! "e repeta inre%istrarea b. pentru restul de
2 ani
c.
vanzare:
c.1. vanzare propriu-zisa:
&61debitori di#ersi = * &(.600
(583)en acti#e cedate &0.000
&&2()A colectata (.600
c2. scoatere din activ
imobilizare:
* = 203Ch de'# (5.000
1
280
3Amort ch de'# &5.000
658
3Ch acti#e cedate 30.000
3/31 O societate comercial achizi ioneaz un program informatic de contabilitate n valoare
de )0.000 lei. S se nregistreze v"nzarea lui ctre un ter , cunosc"ndu*se urmtoarele
elemente+
&mortizare ,0(-
.re de v"nzare+ 10.000 lei, $%& 1'(.
a. achizitionare program
informatic:
* = &0&+' de imob 35.(00
208Alte imob necorp 30.000
&&2
6)A ded 5.(00
b. inreg amort anuala
681
1Ch cu amort imob = 2808
Amort altor imob
necorp 15.000
c.
vanzare:
c.1. vanzare propriu-zisa:
&61,ebitori di#ersi = * 11.-00
(583
)en din acti#e
cedate 10.000
&&2()A colectata 1.-00
c.2. scoatere din activ:
* = 208Alte amort necorp 30.000
280
8
Amort altor imob
necorp 15.000
658
3Ch exploat cu acti#e cedate 15.000
4/31 O unitate patrimonial prime te prin concesionare un utila/ n valoare de 10.000 lei pe
o durat de ani, pentru care se va plti redeven anual de 1.000 lei.
a. inreg primire concesiune:
0
205Concesiuni. bre#ete. lic = 16(
Alte imprum si dat
asimilate 10.000
b. inreg redeventa datorata:
612Ch cu rede#ente si loc de %est = &62Creditori di#ersi 1.000
c. inreg plata redeventa:
&62Creditori di#ersi = 5121Ct bancar lei 1.000
NOTA: Se vor repeta inregistararile b si c
pentru restul anilor x 5 ani
d. restituire bun concesionat:
16(Alte imprum si dat asimlate = 205
Concesiuni. bre#ete si
licente 10.000
5/31 Se achizi ioneaz un magazin situat pe o arter cu un bun vad comercial. %aloarea de
pia a cldirii este de 000.000 lei, iar a mrfurilor de 0.000 lei. !at fiind pozi ia i clientela
magazinului, tranzac ia se negociaz la pre ul de )00.000 lei. 1lterior magazinul se vinde
pentru suma de )0.000 lei. &mortizarea magazinului, nregistrat p"n n momentul v"nzrii,
a fost de 0(.
a. inreg achiz magazin
* = &0&+' de imob 35(.000
2121Cladiri 200.000
20(+ond comercial 50.000
3(1/ar$uri 50.000
&&26)A deductibil 5(.000
b. inreg
amort:
6811Amort imob = 2812Amort constructii 100.000
200.000 x 50* = 100.000
6811Amort imob = 280(
Amort $ond
comercial 25.000
c. vanzare:
c.1. vanzre propriu-zisa:
&61,ebitori di#ersi = *
&16.50
0
(583
)en exploat acti#e
cedate
350.00
0
&&2()A colectata 66.500
)
c.2. scoatere din activ
imobilizari:
* = 212Cladiri
200.00
0
281
2Amort. cladiri
100.00
0
658
3Ch exploat alte acti#e cedate
100.00
0
658
3Ch exploat alte acti#e cedate 20(+ond comercial 25.000
6/31 Se aduce ca aport n natur la capitalul social, o cldire cu o valoare de 1#0.000 lei.
!atorit amplasrii, pe o strad cu un bun vad comercial, aportul la capital este estimat la
10.000 lei. 1lterior, cldirea se vinde cu o valoare total de 000.000 lei, $%& 1'(, dup ce a
fost amortizat n sum de 10.000 lei.
a. subscrierea capitalului
&56
,econtari cu asoc
pri#ind 0 = 10110s subscris ne#arsat 150.000
b. inreg aducere aport natura:
* = &56
,ec cu asoc pri#ind
0 150.000
212
1Cladiri 1&0.000
20(+ond comercial 10.000
c varsarea

101
10s subscris ne#arsat = 10120s subscris #arsat 150.000
d. inregistrearea amortizarii
cladirii:
681Ch cu amorti'area = 2812Amorti'area 10.000
#
1 constructiilor
e.
vanzar
e
e.1. vanzare propriu-zisa:
&61,ebitori di#ersi = * 238.000
(583
)en exploat acti#e
cedate 200.000
&&2()A colectata 38.000
e2. scoatere din getiune
imobilizari:
* = 2121Cladiri 1&0.000
281
2Amor cladiri 10.000
658
3Ch exploat alte acti#e cedate 130.000
e.!. scoaterea din gestiune a fondului comercial vandut odata
cu cladirea:
658
3
Ch exploat alte acti#e
cedate = 20(+ond comercial 10.000
B. IMOBILIZRI CORPORALE
1/32 O societate comercial e2ecutat cu servicii de la ter i o amena/are de teren al crei cost
este de 10.000 lei i care se amortizeaz ntr*o perioad de patru ani, dup care se scoate din
activul patrimonial.
a. inreg amena"are teren:
* = &0&+1 de imob 1&.280
2112Amena2ari terenuri 12.000
&&26)A ded 2.280

b. inreg amort anuala


6811Ch amort imobili'ari = 2811
Amort amena2ari
terenuri 3.000
120003&=3000 lei3an
NOA! "e #a inre%istra operatia b pentru restul de
3 ani
c. scoaterea din gestiune a amena"arii de teren - integral
amortizata
2811Amort amena2ari terenuri = 2112Amena2ari terenuri 12.000
2/32 O societate comercial a cumprat la 01 ianuarie 3 un utila/ a crei valoare contabil de
intrare a fost de )0.000 lei, amortizabil n ani. S se calculeze i s se nregistreze n
contabilitate amortizarea utila/ului dup metodele de amortizare liniar, accelerat i
degresiv.
a. inregistrare achiz utila":
* = &0&+' de imob 35.(00
21314tila2e 30.000
&&26)A ded 5.(00
#alcul amortizare liniara:
Amorti'are anuala 5anuitate6 = )al conta intrare 7 rata anuala amort
8ata anuala amort = 1003,urata normala
de amort
8a = 135 x 100 = 20*
A = 30.000 x 20* = 6.000
e$
%aloare imob la
inceput an
Amortisment
%N#
pe an
cumula
t
N 30.000 6.000 6.000 2&.000
N91 2&.000 6.000 12.000 18.000
N92 18.000 6.000 18.000 12.000
N93 12.000 6.000 2&.000 6.000
N9& 6.000 6.000 30.000 0
:nre%istrarea amorti'arii liniare
4
6811Ch amort imobili'ari = 2813
Amort masini.
utila2e.etc. 6.000
Nota! inre%istrarea se repeta timp de
5 ani
#alcul amortizare accelerata:
Amorti'are in primul an! 50* din #al de
intrare
30.000 x 50* = 15.000
:nre%istrarea amorti'arii accelerate
6811Ch amort imobili'ari = 2813Amort masini. utila2e.etc. 15.000
Nota! incepand cu al doilea an se amorti'ea'a restul #alorii dupa
metoda liniara!
A = 15.0003& = 3.(50 lei3an
6811Ch amort imobili'ari = 2813
Amort masini.
utila2e.etc. 3.(50
e$
%aloare imob la
inceput an
Amortisment
%N#
pe an cumulat
N 30.000
15.00
0 15.000 15.000
N91 15.000 3.(50 18.(50 11.250
N92 11.250 3.(50 22.500 (.500
N93 (.500 3.(50 26.250 3.(50
N9& 3.(50 3.(50 30.000 0
#alcul amortizare degresiva:
& 1.5intre 2 si 5 ani
2intre 5 si 10 ani
2.5peste 10 ani
Nota: din anul in care amortizarea in sist degresiv ' amortizarea in sistem ct - ptr perioada
ramasa se amortizeaza liniar
ti = 519d 6 x10038d ; 8d = 8a x
0
8d = 20* 7 1.5 = 30*
N! 30.000 x 30* =
7
-.000
-.000
N9
1!
21.000 x 30* =
6 .300
6.300
N9
2!
1&.(00 x 30* = &.&10 < 6.000 = incepand cu anul N92
se amorti'ea'a liniar
1&.(0033 = &.-00
lei3an
Sau: calculam ti & ()*1+ $ 1,,-!, & 2./0 - din anul ! se
amortizeaza liniar
e$
%aloare imob la
inceput an
Amortisment
%N#
pe an cumulat
N 30.000 -.000 -.000 21.000
N91 21.000 6.300 15.300 1&.(00
N92 1&.(00 &.-00 20.200 -.800
N93 -.800 &.-00 25.100 &.-00
N9& &.-00 &.-00 30.000 0
:nre%istrarea amorti'arii!
N!
6811Chelt amort = 2813Amort utila2e -.000
N91!
6811Chelt amort = 2813Amort utila2e 6.300
N92!
6811Chelt amort = 2813Amort utila2e &.-00
N93!
6811Chelt amort = 2813Amort utila2e &.-00
N9&!
6811Chelt amort = 2813Amort utila2e &.-00
3/32 O societate comercial a cumprat la 1.0'.3 un utila/ a crui valoare contabil de
intrare a fost de #.000 lei, amortizabil n ani. S se calculeze i s se nregistreze n
5
contabilitate amortizarea utila/ului dup metodele de amortizare liniar, accelerat i
degresiv amortizarea aferent celui de*al treilea e2erci iu financiar.
a. inregistrare achiz utila":
* = &0&+' de imob 53.550
21314tila2e &5.000
&&26)A ded 8.550
#alcul amortizare liniara:
Amorti'are anuala 5anuitate6 = )al conta intrare 7 rata
anuala amort
8ata anuala amort = 1003,urata normala
de amort
8a = 135 x 100 = 20*
>x. N! &5.000 x 20* x 3312 = 2.250
6811Chelt amort = 2813Amort utila2e 2.250
>x.
N91! &5000 x 20* = -000
6811Chelt amort = 2813Amort utila2e -.000
>x
N92!
6811Chelt amort = 2813Amort utila2e -.000
>x
N93!
6811Chelt amort = 2813Amort utila2e -.000
>x
N93!
6811Chelt amort = 2813Amort utila2e -.000
>x
N9&!
&5000 x 20* x -312 = 6(50
6811Chelt amort = 2813Amort utila2e 6.(50
e$
%aloare imob la
inceput an
Amortisment
%N#
pe an cumulat
N &5.000 2.250 2.250 &2.(50
N91 &2.(50 -.000 11.250 33.(50
N92 33.(50 -.000 20.250 2&.(50
N93 2&.(50 -.000 2-.250 15.(50
'
N9& 15.(50 -.000 38.250 6.(50
N95 6.(50 6.(50 &5.000 0
#alcul amortizare accelerata:
Amorti'are in primul an! 50* din #al
de intrare
&5.000 x 50* = 22.500
:nre%istrarea amorti'arii accelerate
6811Ch amort imobili'ari = 2813
Amort masini.
utila2e.etc. 22.500
Nota! incepand cu al doilea an se amorti'ea'a restul #alorii dupa
metoda liniara!
A = 225003& = 5625 lei3an
6811Ch amort imobili'ari = 2813
Amort masini.
utila2e.etc. 5.625
e$
%aloare imob la
inceput an
Amortisment
%N#
pe an cumulat
N &5.000 22.500 22.500 22.500
N91 22.500 5.625 28.125 16.8(5
N92 16.8(5 5.625 33.(50 11.250
N93 11.250 5.625 3-.3(5 5.625
N9& 5.625 5.625 &5.000 0
#alcul amortizare degresiva:
& 1.5intre 2 si 5 ani
2intre 5 si 10 ani
2.5peste 10 ani
Nota: din anul in care amortizarea in sist degresiv ' amortizarea in sistem ct - ptr perioada
ramasa se amortizeaza liniar
ti = 519d 6 x 10038d ; 8d =
8a x 0
8d = 20* 7 1.5 =
30*
N! &5.000 x 30* = 13.500
13.500
N91! 31.500 x 30* = -.&50
10
-.&50
N92!
22050 x 30* = 6615 < -.000 = incepand cu anul N92 se
amorti'ea'a liniar
2205033 = (350 lei3an
Sau: calculam ti & ()*1+ $ 1,,-!, & 2./0 - din anul ! se
amortizeaza liniar
e$
%aloare imob la
inceput an
Amortisment
%N#
pe an cumulat
N &5.000 13.500 13.500 13.500
N91 31.500 -.&50 22.-50 22.050
N92 22.050 (.350 30.300 1&.(00
N93 1&.(00 (.350 3(.650 (.350
N9& (.350 (.350 &5.000 0
:nre%istrarea amorti'arii!
N!
6811Chelt amort = 2813Amort utila2e 13.500
N91!
6811Chelt amort = 2813Amort utila2e -.&50
N92!
6811Chelt amort = 2813Amort utila2e (.350
N93!
6811Chelt amort = 2813Amort utila2e (.350
N9&!
6811Chelt amort = 2813Amort utila2e (.350
11
4/32 6n urma efecturii inventarului la )1.10.3 se constat lips mobilier de birou n
valoare de #0.000 lei. &mortizarea nregistrat a mobilierului p"n n momentul inventarului
este de )0.000 lei. 7obilierul constatat lips se imput unei ter e persoane, pre de imputare
00.000 lei, $%& 1'(.
a. scoaterea din gestiune a
mobilierului:
* = 21&/obilier &0.000
281&Amort altor imob corp 30.000
6588Alte ch exploat 10.000
b. imputare mobilier:
&61,ebitori di#ersi = * 23.800
(588
Alte #enitrui din
exploatare 20.000
&&2()A colectata 3.800
5/32 Se scoate din func iune ,prin casare- un autoturism n valoare de 100.000 lei. Cu ocazia
casrii se fac urmtoarele cheltuieli+ materiale au2iliare 8 000 lei, combustibil 8 40 lei, salarii
datorate personalului ,e2clusiv C&S i fd. oma/- 8 0.000 lei.
a. casare mi2loc de transport!
2813Amort mi2l transp = 2133/i2l transp
100.00
0
b. inre%istrare cheltuieli!
6588
Alte cheltuieli
exploatare = * 2.260
3021/ateriale auxiliare 200
3022Combustibili 60
&21
?ersonal salarii
datorate 2.000
10
6/32 O societate comercial prime te cu titlu gratuit la data de 01.07.3 un echipament
tehnologic estimat la o valoare de 10.000 lei, amortizabil accelerat n ani. !up doi ani
echipamentul este v"ndut unei ter e persoane la valoarea de 40.000 lei, $%& 1'(.
a. primirea donatiei
2131
/asini. utila2e. inst de
lucru = 131
"ub#entii pentru
in#estitii 150.000
b. amortizarea accelerata
N! A=150.000 x 50* = (5.000
6811
Cheltuieli cu
amorti'area = 2813Amort utila2e (5.000
131
"ub#entii pentru
in#estitii = (58&
Alte #enituri din
exploatare (5.000
N9
1 A= (5.000 3 & = 18.(50
6811
Cheltuieli cu
amorti'area = 2813Amort utila2e 18.(50
131
"ub#entii pentru
in#estitii = (58&
Alte #enituri din
exploatare 18.(50
c . %anzarea utila"ului
c1. %anzarea propriu-zisa
&61,ebitori di#ersi = * (1.&00
(583)enit acti# cedat 60.000
&&2()A colectata 11.&00
c2. Scoaterea din gestiune
1)
* = 2131
/asini. utila2e. inst de
lucru 150.000
2813Amort utila2e -3.(50
6583Chelt acti# cedat 56.250
131
"ub#entii pentru
in#estitii = (58&
Alte #enituri din
exploatare 56.250
7/32 Se prime te prin dona ie un autoturism a crui valoare actual estimat pe baz de
documente doveditoare este de 40.000 lei. &mortizarea se calculeaz pe o durat de ani
folosind metoda degresiv. !up ani este scos din patrimoniul societ ii.
a. 1rimirea donatiei
2133/i2l transp = 131"ub# pt in#est 60.000
8a= 135 x 100 =
20*
8d= 20* x 1.5 =
30*
ti = 51956 = 100330 = 2.6( =@ din anul 3 se
amorti'ea'a liniar
e$
%aloare imob la
inceput an
Amortisment
%N#
pe an
cumula
t
N 60.000 18.000 18.000 &2.000
N91 &2.000 12.600 30.600 2-.&00
N92 2-.&00 -.800 &0.&00 1-.600
N93 1-.600 -.800 50.200 -.800
N9& -.800 -.800 60.000 0
b. 2nregistrarea amortizarii:
N!
6811Chelt amort = 2813Amort utila2e 18.000
N91!
6811Chelt amort = 2813Amort utila2e 12.600
N92!
1#
6811Chelt amort = 2813Amort utila2e -.800
N93!
6811Chelt amort = 2813Amort utila2e -.800
N9&!
6811Chelt amort = 2813Amort utila2e -.800
c. Scoaterea din gestiune
2813Amorti'are mi2l transp = 2133/i2l transp 60.000
131
"ub#entii pentru
in#estitii = (58&
Alte #enituri din
exploatare 60.000
C. IMOBILIZRI N CURS
1/33 O societate comercial prime te de la un furnizor facturav privind avansul de plat n
vedereea achizi ionrii unui autoturism, n sum de 0.000 lei, $%& 1'(. 1lterior firma
prime te factura de diferen n sum de 000.000lei, $%& 1'(. .l ile sunt efectuate prin
intermediul contului curent la banc. Societatea amortizeaz autoturismul liniar pe o perioad
de 10 ani.
a. inreg fact avans
* = &0&+urni'ori de imobili'ari 5-.500
232
A# accordat pt imob
corp 50.000
&&26)A deductibil -.500
b. plata avans
&0&+urni'ori de imobili'ari 5121Cont bancar 5-.500
c. inreg fact diferenta
* = &0&+urni'ori de imobili'ari 238.000
2133/i2loace de transport 200.000
&&26)A deductibil 38.000
2133/i2loace de transport = 232
:mobili'ari corporale in
curs 50.000
1
d. inreg rest de plata
&0&+urni'ori de imobili'ari = 5121Cont bancar 238.000
e. inreg amort liniara anuala
6811
Ch exploat pri# amort
corp = 2813Amort mi2 transp 25.000
2/33 O societate comercial construie te o hal industrial pentru ca se fac urmtoarele
cheltuieli+
&319 :+
7ateriale consumabile 8 100.000 lei;
<nergie facturat de ter i 8 #.000 lei, $%& 15(;
&mortizarea utila/elor 8 0.100 lei;
Salariile muncitorilor 10.000 lei, constribu ia la asigurrile sociale 0.000 lei i
fondul de oma/ )00 lei.
&319 ::
7ateriale consumabile 8 0.000 lei;
<nergie facturat de ter i 8 0.000 lei, $%& 15(;
&mortizarea utila/elor 8 0.00 lei;
Salariile muncitorilor .000 lei, constribu ia la asigurrile sociale 1.100 lei i
fondul de oma/ 10 lei.
a. inreg consum materiale
6028Ch cu mat consmabile = 3028/at auxiliare
100.00
0
b. inreg energie facturata
de terti
* = &01+' de imobili'ari &.(60
605Ch pri# ener%ia si apa &.000
&&26)A deductibila (60
c. amort utila"elor folosite
6811
Ch exploat pri# amort
imob = 2813
Amort instal si mi2l
transp 2.100
d. inreg salarii datorate
6&1Ch cu salarii datorate = &21?ersonal remun dat 10.000
e. inreg #AS unitate
6&51Ch CA" unitate = &311CA" unit 2.200
14
f. inreg 3S unitate
6&52Ch contrib +" = &3(1Contrib +" 300
g. inreg. 2mobilizarii in curs
la sf an 2
231
:mob corp in curs de
exec = (22
)en. din prod de imob
corp
11-.36
0
Nota: Se repeta inregistrarile pentru urmatorul an cu
sumele aferente
h. receptie lucrare la sfarsitul
celor 2 ani
212Constructii = 231
:mob corp in curs de
exec
180.&-
0
i. inreg amort anuala
6811Ch expoat pri# amort = 2812Amort constructii
-.02&.
5
Nota: Se vor repeta inregistrarea pentru restul anilor
D. IMOBILIZRI FINANCIARE
1/33 O societate comercial achizi ioneaz 0.00 ac iuni la o filial din cadrul grupului
pentru a participa n procesul decizional al acesteia. %aloarea nominal este de 100 lei=&. 6n
momentul ncheierii tranzac iei se achit 50( din ac iuni prin virament bancar, iar restul se
pltesc n luna urmtoare. Comisionul societ ii de valori mobiliare prin care s*a instrumentat
tranzac ia este de 1(.
a. achiz titl de
particip
261itl de particip = * 250000
5121Ct bc in lei 200000
17
26-
)arsaminte de e$ect pt
imob An 50000
b. achit comision S%4
622
Ch pri# comis si
onorariile = 5121Ct bc lei 2500
c. achitarea restului de plata
26-
)arsam de e$ect pt imob
An = 5121Ct bc lei 50000
0=)) O societate comercial achizi ioneaz 00.000 ac iuni la pre ul de 10 lei=bucat cu
scopul de a ob ine o influen asupra gestiunii unit ii emi toare de titluri i pentru ob 'inerea
unui venit financiar sub form de dividende. Se achit prin banc suma de 10.000 lei, iar
restul se va achita ulterior prin aceea i modalitate. Comisionul achitat n numerar unit ii care
a instrumentat tranzac ia este de 0 ( >$%&. 6n anul urmtor se ncaseaz cu ordin de plat
dividende n sum de 0.000 lei. 1lterior se v"nd 1.000 ac iuni cu pre ul de 1 lei=ac iune,
ncasarea fc"ndu*se prin contul bancar. $itlurile v"ndute se scot din eviden la costul de
achizi ie.
1 261 = *
200.00
0
5121
150.00
0
26- 50.000
2 26- = 5121
! * = 5121 &.(60
622 &.000
15
&&26 (60
5. 6ividende
26(5 = (61 50.000
5121 = 26(5 50.000
) vanzarea
&61 = (6& 15.000
5121 = &61 15.000
666 = 261 10.000
1'