Sunteți pe pagina 1din 4

Acoperminte

Sfintele Vase acoperite cu Pocroveele


Sfntul Aer acoperind Sfintele Vase
Acopermintele (gr. ta kalimmata ! acoperitoare" sau pocroveele (din sl. #$%&$'
pokrov ! acoper()nt" sunt o*iecte liturgice de for)a unor +ervete sau v(luri )ici de for)( p(trat(
sau (pentru Acoper()intele )ici" crucifor)( confecionate pe ct posi*il din acela+i )aterial ca +i
ve+)intele liturgice ale slu,itorilor *iserice+ti (*rocart )(tase catifea sau alte )ateriale *rodate cu
se)nul Sfintei -ruci +i.sau cu diferite alte )otive". Sunt trei acoper()inte unul pentru Sfntul
/isc unul pentru Sfntul Potir nu)ite 0ndeo*+te Acoper()intele )ici +i un acoper()nt )ai )are
care le acoper( pe a)ndou( nu)it Sfntul Aer.
Origine i semnificaii
1riginea pro*a*il( a acoper()intelor Sfintelor Vase se g(se+te 0n +ervetele cu care cre+tinii din
pri)ele veacuri acopereau /arurile spre a le feri de profanarea voit( sau accidental( (de e2. pentru a
le feri de insecte". Pro*a*il au fost introduse 0n acest scop 0n u3ul liturgic 0n vre)ea Sf. 4oan 5ur(
de Aur. 1dat( cu de3voltarea ritualului liturgic +i cu 0nceperea folosirii Sfntului Agne la Sfnta
6iturg7ie Acoper()intele au luat for)a lor actual(.
Folosirea i simbolistica liturgic
Acoper()intele sunt folosite )ai 0nti 0n ritualul Prosco)idiei. /up( preg(tirea /arurilor preotul
acoper( )ai 0nti Sfntul /isc cu stelua care evoc( steaua care a str(lucit la 8a+terea
9ntuitorului apoi t()indu!l a+a3( pri)ul acoper()nt peste /isc 3icnd Domnul a mprit,
cu podoab S-a mbrcat; mbrcatu-S-a Domnul cu putere i S-a ncins (Psal) :;<". Apoi
t()ia3( al doilea acoper()nt +i 0l a+a3( peste Sfntul Potir rostind Acoperit-a cerurile buntatea
Ta, i de lauda Ta este plin pmntul (tropar din 1da a 4V!a a -anonului =treniei din pri)a
-ntare a lui 9oise". Acoper()intele )ici si)*oli3ea3( scutecele lui >ristos (sugerat( pro*a*il de
asocierea cu stelua" dar +i acoper()ntul >arului du)ne3eiesc dup( cu) o confir)( +i
rug(ciunea de la a+e3area Sfntului Aer care la rndul s( poate avea +i alte se)nificaii. /arurile
r()n acoperite pn( la 4e+irea )are 0n ti)pul c(reia -institele /aruri sunt purtate 0n procesiune
din Prosco)idiar pn( 0n Altar prin )i,locul credincio+ilor. Preotul oficiant sau diaconul poart( pe
u)eri Aerul iar Sfintele Vase r()n acoperite cu pocroveele )ici.
/up( a+e3area /arurilor pe Sfnta 9as( acoper()intele )ici sunt date la o parte iar peste
-institele /aruri se a+a3( Aerul care le acoper( pe toat( durata anaforalei pn( la rostirea -re3ului.
Atunci preotul sau preoii clatin( 0nceti+or Aerul deasupra -institelor /aruri pn( la cuvintele i a
nviat a treia i!!! cnd preotul slu,itor 0l 0)p(ture+te +i 0l pune deoparte.
/up( 0)p(rt(+irea credincio+ilor Sf. Aer stelua 0nc7is( +i acoper()ntul Sfntului /isc sunt
a+e3ate pe /isc Sfintele Vase di)preun( cu toate acoper()intele sunt duse 0napoi 0n prosco)idiar
unde r()n pn( la potrivirea Sfintelor /aruri (dup( ce preotul consu)( Sfntul ?rup +i Snge
r()as 0n Potir" dup( care sunt toate a+e3ate la locul anu)e rnduit pentru fiecare.
Surse
Tipic bisericesc ed. @e0ntregirea Al*a!4ulia ;AAB 4SC8 :DB!:EDF<!F!;
Pr. Prof. /r. Gne Crani+te Prof. Gcaterina Crani+te Dicionar enciclopedic de cunotine
reli"ioase Gditura diece3an( -aranse*e+ ;AA< 4SC8 :DB!:DHI:!D!;
Paul GvdoJi)ov #u"ciunea n $iserica de #srit prefa( de 1livier -lK)ent traducere
de -ar)en Colocan Poliro) 4a+i <::I 4SC8 :DB!:;FE!<H!;
-e3ar 6ogin (te2t 0ngri,it de" -nt(rile lui 9oise
6ector superior /r. 4ero)ona7 Petru Pruteanu -urs de ar7eologie *isericeasc( %&itur"ica
'eneral (, an (, semestrul () editura Paisiana L(*riceni ;AAI.
Aer
Sfntul Aer a+e3at deasupra Potirului +i a Sfntului /isc
Sfntul Aer (din gr.M NOPQR slav.M *+,-./0 12du3 literal 0nse)nnd aer" este un v(l folosit
pentru a acoperi Sfntul /isc +i Sfntul Potir 0n ti)pul 6iturg7iei 0n vre)ea sfinirii /arurilor +i
dup( aceea.
Origine i semnificaii
1riginea pro*a*il( a acoper()intelor Sfintelor Vase se g(se+te 0n +ervetele cu care cre+tinii din
pri)ele veacuri acopereau /arurile spre a le feri de profanarea voit( sau accidental( (de e2. pentru a
le feri de insecte". Pe )(sur( ce ritualul liturgic s!a de3voltat +i odat( cu el si)*olistica aferent(
Sfntul Aer a c(p(tat o se)nificaie distinct( 0n cadrul slu,*ei Sfintei 6iturg7ii. Astfel Aerul
si)*oli3ea3( pe de o parte piatra pr(v(lit( peste )or)ntul /o)nului. Gl se)nific( totodat( +i
>arul /u7ului Sfnt.
8u)ele de aer era dat 0n secolele S!S444 +i pn3ei folosite pentru acoperirea Sfintei Gvang7elii
cnd aceasta era scoas( la Vo7odul slu,*ei din Vinerea 9are. Tn acest conte2t Aerul si)*oli3a
giulgiurile lui >ristos. Aceast( practic( a c(3ut 0n desuetudine iar locul acestui acoper()nt a fost
luat de Sfntul Gpitaf (nu)it +i el uneori Aer" iar se)nificaia a fost transferat( Aerului ce acoperea
Sfintele Vase.
Folosirea i simbolistica liturgic
Astfel Sfntul Aer este unul din cele trei Acoperminte (sau 4ocrovee" f(cute pentru a acoperi
Sfintele Vase. Spre deose*ire de celelalte dou( Aerul este de di)ensiuni )ai )ari fiind )enit s(
acopere att /iscul ct +i Potirul. Gste fa*ricat din acela+i )aterial cu celelalte acoper()inte +i pe
ct posi*il cu )aterialul din care sunt f(cute ve+)intele slu,itorilor *iserice+ti.
1riginea practic( a acoper()intelor se reg(se+te 0n ritualul preg(tirii /arurilor la Prosco)idie.
/up( ce ter)in( preg(tirea propriu!3is( a /arurilor preotul le acoper( )ai 0nti cu pocroveele
)ici apoi a+a3( deasupra Sfntul Aer 3icndM Acoper-ne cu acopermntul aripilor Tale;
deprtea de la noi pe tot vr5maul i potrivnicul; mpac viaa noastr, Doamne; miluiete-ne
pe noi i lumea Ta i mntuiete su6letele noastre, ca un bun i de oameni iubitor! Aici Sfntul Aer
se)nific( acoper()ntul 7arului /u7ului Sfnt.
Preotul oficiant ridic( Sfntul Aer de pe vase +i +i!l pune peste u)eri la 4ntrarea 9are cnd duce
-institele /aruri 0n procesiune dinspre prosco)idiar spre altar U<V iar apoi acoper( singur
-institele /aruri. Aici 0ncepe s( devin( li)pede identificarea si)*olic( a Sfntului Aer cu
giulgiurile lui >ristos dup( cu) las( s( se 0neleag( cuvintele pe care le roste+te atunci preotulM
(osi6 cel cu bun c3ip, de pe lemn lund preacurat trupul Tu, cu "iul"iu curat n6urndu-l cu
miresme, n mormnt nou n"ropndu-l, l-a pus!
Sfintele Vase r()n acoperite pe durata anaforalei pn( la vre)ea rostirii -re3ului. Atunci preotul
(preoii" ridic( Aerul deasupra /arurilor +i 0l clatin( u+or 0n sus +i 0n ,osR la cuvintele i a nviat a
treia i, dup Scripturi cnd ridic( Aerul +i 0)p(turindu!l 0l pune deoparte. -l(tinarea Aerului
poate se)nifica 0n acela+i ti)p venirea /u7ului Sfnt cutre)urul de p()nt de la )oartea
9ntuitorului pe -ruceR 0n )o)entul tainic al Tnvierii /o)nului procla)at 0n -re3 piatra se d( la
o parte de la u+a )or)ntului iar giulgiurile r()n goale iar Ciserica procla)( liturgic Tnvierea.
Not
<. W 6a 6iturg7ia /arurilor )ai 0nainte sfinite Sfntul Aer se pune la Vo7odul 9are pe capul
preotului slu,itor.
Surse
Pr. Prof. /r. Gne Crani+te Prof. Gcaterina Crani+te Dicionar enciclopedic de cunotine
reli"ioase Gditura diece3an( -aranse*e+ ;AA< 4SC8 :DB!:DHI:!D!;
Tipic bisericesc ed. @e0ntregirea Al*a!4ulia ;AAB 4SC8 :DB!:EDF<!F!;
Paul GvdoJi)ov #u"ciunea n $iserica de #srit prefa( de 1livier -lK)ent traducere
de -ar)en Colocan Poliro) 4a+i <::I 4SC8 :DB!:;FE!<H!;
1rt7odo2XiJiMAer.
Legturi externe
enM YiJipediaM AZr
enM Aer 0n A Dictionar7 o6 8rt3odo9 Terminolo"7 de [otios \. 6itsas P7./. (1rt7odo2
@esearc7 4nstitute"
enM Y7] does t7e priest Xave t7e aer over t7e Sacred 5ifts during t7e 6iturg]^ de [r.
9ic7ael 9onos voit3ou la Annunciation 5reeJ 1rt7odo2 -7urc7 din AJron 17io.
enM AZr fro) t7e -at7olic :nc7clopedia