Sunteți pe pagina 1din 1

Luni, 18 martie 2013, la ora 18:00, va avea loc la Elite Art Gallery din strada

Academiei nr. 15, vernisajul exo!i"iei #$euro%ysiolo&ic ' (era o) *%ain&+


semnat, -o&dan Lascar.

-o&dan Lasc,r )ace arte din cate&oria secial, a arti.tilor care sunt mai de&ra/,
cunoscu"i 0n a)ara &rani"elor dec1t 0n "ar,. 2istins 0n 2005 la Atena cu 3edalia de Aur
4$E*5(, a )ost rimul rom1n care a reu.it s, v1nd, o lucrare rin intermediul casei
de licitatii 5%ristie6s, ca 0n anul 2011 s, se imun, e scena interna"ional, rin dou,
exo!i"ii 0n lumea ara/,, la 2u/ai .i A/u 2%a/i.
7rin 1n!ele de mari dimensiuni .i roiec"iile de )ilm din cadrul exo!i"iei rouse,
acesta ilustrea!, un concet roriu, inovator, cel al culturii neuro8)i!iolo&ice,
led1nd entru #o .le)uire la nivel siritual care se /a!ea!, e raortul 0ntre cultural,
siritual .i o/iectual.+ 9-o&dan Lasc,r: #$e&a"ia, )ortuit introdus, 0n corul
cuv0ntului, mut, no"iunea la antiodul ornirilor rero/a/ile, de violen", .i vr,jma.,
o/stina"ie. 2eloc ortodox, su/ raort lin&vistic, voluntarismul interret,rii "ine s,
mo/ili!e!e )i!iolo&ia neuronal, entru o utoie redemtoare. 7ostulat mai de&ra/,
oetic, ' c,ci, iat,, nimerit 0ntre uneltele vis,rii artistice, scalelul neuro)i!iolo&iei nu
divi!ea!, doar, imlaca/il, nu r,m0ne ri!onier al anali!ei 0n sine. *im/olismul
corului con"ine .i utin"a unui asemenea vector, conduc0nd c,tre !/aterile din ad0nc,
re&nant urt,toare de noi con)i&ura"ii.+ 92an ;,ulic,:
<n desc%iderea exo!i"iei va vor/i istoricul de art, =,!van >%eodorescu.
Exo!i"ia oate )i vi!itat, 0n erioada 18830 martie, 0n )iecare !i de luni 1n, vineri
de la ora 11:00 la ora 1?:00, iar s1m/,t, de la ora 10:00 la ora 1@:00, la ELA>E A=>
GALLE=B din strada Academiei, nr.15.

ELA>E A=> GALLE=B este un roiect al Asocia"iei ELA>E A=> 5lu/ 4$E*5(,
ini"iat 0n 2008 0n urma de!volt,rii roiectului 7A5>(=A 2E ACA LA -AL5A5 .i se
dore.te a )i o modalitate modern,, atractiv, .i interactiv, de a une la diso!i"ie
servicii care "in de domeniul artei: exo!i"ii .i vernisaje, consultan",, imresariat
artistic.
l

t
o
r
u
l
8
c
a
r
e
8
a
8
c
u
c
e
r
i
t
8
E
m
i
r
a
t
e
l
e
8
1
0
0
D
E
2
0
.
%
t
m
l
F
i
x
!
!
2
$
1
v
B
r
i
5
$
E

S-ar putea să vă placă și