Sunteți pe pagina 1din 72

1

Pisica in cizme
-EDGAR MICHELSON-
CAPITOLUL I
Sally isi petrecu
aproape toata
dupa-amiaza
acelei simbete
lungi si umede de
august sculptind.
Nu cum obisnuia
s-o aca multe
dintre colegele ei
de acultate! lemn
sau sapun ci
ceara. "a incerca
sa scuplteze o
luminare lunga!
groasa! de culoare
roscata! cu tente
cenusii! modelind-
o dupa c#ipul unui
penis erect! oarte
mare.
Nu! nu
era
imaginea
unui penis
oarecare!
ci penisul
lui $obert
$amses
$an%in!
intocmai
asa cum
era ca
marime!
orma!
rigiditate!
redind
iecare
cuta si
contur.
Il &azuse
2
doar o singura data cind traise delirul patrunderii
sale in ea dar isi amintea perect iecare
centimetru de grosime binecu&intata a acestuia!
si zau! erau multi centimetrii de amintit'
(Nenorocitul asta! isi spuse ea! siesi)
*astardul asta nebun! minunatul de el' Ar i
trebuit sa iu cu el acum'+
$idica spre lumina ce &enea dinspre ereastra
penisul lung si gros si-l studie cu pri&iri critice!
sucindu-l in mina. Il repuse apoi cu dragoste pe
sugati&a &erde de pe birou! si cu &irul briceagului
indrepta putin partea de ,os a preputului.
-e cind! cu o seara inainte! *ob ii teleonase la
camin ca sa-i comunice sa nu &ina ma Ne. /or%
pentru .ee%-end! deoarece inter&enise o criza de
mari proportii la agentia de publiceitate la care
tocmai incepuse sa lucreze! iar el trebuia sa-si
petreaca .ee%-end-ul la resedinta unei cliente din
Connecticut! Sally se simtea e0trem de singura.
1estea insasi o zapacise! dar aceasta zapaceala
nu micsorase citusi de putin duritatea lo&iturii
primite. Sa-l &ada2 Nu! sa-si incolaceasca
picioarele in ,urul lui! sa simta cocosul lui mare si
e0citat alunecind in imbratisarea calda si strimta a
gaurii ei ude! primitoare) 3aura) ' 4etei nu prea
ii placuse cu&intul asta inainte! si nu-l olosise nici
macar in gind. Acum insa! de-o saptamina
constatase ca-i place.
-a! a&ea o
gaura! pentru
*ob' "ra!
toata! pentru
el' Nici o alta
parte a
trupului ei nu
conta'
Toata saptamina nu acuse decit sa mingiie
moliciunea ei umeda gindindu-se la *ob! inainte
de a se duce la culcare! iar zilele usesera marcate
de o serie de pote de nestapinit.
Cu gindul la ceea ce ar i acut daca ar i ost cu
*ob! Sally mingiie organul de ceara pe care-l tinea in
mina)
La naiba' -a! la naiba cu slu,ba lui timpita'
Pe masura ce sculptura ei se apropia de
desa&irsire! crestea si starea ei de e0citare. Nu u
deci de mirare ca se surprinse grabita sa-si termine
opera! dupa ce! cu un eort suprem! puse de-o parte
briceagul si strinse
penisul de ceara in
mina.
56Usurel! etito
doar nu-i ce&a
real66 isi spuse ea.
"&ident ca nu
era! nici pe
departe. Numai
ca ea anulase o
intilnire pentru
seara aceea! cu
-ingbat! ca sa
poata pleca la
*ob! la Ne.
/or%! asa ca
acum nu a&ea
nimic de acut.
-aca acea
intilnire ar mai i
putut a&ea loc!
ea era tentata sa-l
lase pe -ingbat
sa-i bage!
in cele din urma c#ear in noaptea aceasta dara&ela sa in pestera! desi nici asa n-ar i ost
multumita. " drept! penispul lui -ingbat era destul de mare! inda,uns de respectabil
pentru un baiat de &irsta lui si! in plus! era tare si dornic. -ar nu era berbecul lui *ob! nu!
nu! nu era al lui *ob) Sully se intilnea cu -ingbat de la inceputul semestrului de toamna
si era destul de amiliarizata cu dimensiunile dara&erei sale! desi nu-l lasase niciodata sa
si-o bage in gaura ei. Ori de cite ori -ingbat de&enea diicil si nu se mai putea stapini!
Sully ii desacea pur si simplu! pro#abul pantalonilor! ii scotea dara&era aara si i-o reca
in mina! captind sperma intr-o batista! de preerinta a lui.
O singura data! dupa ce bausera o multime de sticle de bere! ea ii luase cocoselul in
gura i-l modelase cu buzele) -ar el n-o anuntase cind era gata sa ,uiseze si-si lasase
sperma laptoasa in gura ei. Sally usese ne&oita s-a scuipe si nici dupa gargara nu putea
scapa de acel gust neplacut. N-ui placuse c#estia asa ca nu mai repetase e0perienta dsi!
-umnezeu ii era martor! -ingbat i-o ceruse de cite&a ori.
Nu-7 l8sase! 9ns8! pe -ingbat s8-i ating8 nici m8car o singur8 dat8 p8pu:ica dec9t! cel
mult! cu degetul. I se p8rea prea t9n8r! prea poticios :i se temea c8! dac8 l-ar i l8sat o
singur8 dat8 s-o reguleze! -ingbat ar i urm8rit-o zi :i noapte aidoma unui c8;elu:
9nometat. " drept! 9i pl8cea de el! dar nu-i pl8cea s8 aibe c8;elu:i care s8 se ;in8 dup8 ea
toat8 ziua-bun8 ziua. Oricum! la naiba cu -ingbat'
Aar8 se 9ntunecase c9nd Sally 9:i termin8 opera de art8! a:a c8 a trebuit s8 aprind8
lumina.
O pri&i atent8! str9ng9ndu-:i picioarele :i rec9nd cu degetul ei gros prepu;ul str8lucitor
de cear8.
Luminarea din care sculptase dara&era lui *ob era una din acelea cunoscute sub
numele de <lum9n8ri de-o s8pt=m9n8>! garantate s8 ard8 ne9ncetat timp de :apte zile :i
:apte nop;i.
A&ea cel pu;in ?@ centimetri lungime! :i Sally l8sase neatin:i &reo opt centimetri! cu
inten;ia de a-i t8ia dup8 ce &a i terminat de sculptat penisul care o preocupa at9t de mult.
Acum 9ns8! b8g9ndu-:i m9na sub ust8 si 9mping9ndu-:i degetele spre p8rul m8t8sos
dintre pulpe! 9:i d8du seama c8! de apt! nu a&usese nicidecum inten;ia s8 taie ace:ti opt
centimetri din luminare.
Acest cap8t al lumin8rii a&ea s8 ie! acum! m9nerul ei! ultima ei :ans8 de a a&ea o
pl8cere 9n acest s9r:it de s8pt8m9n8.
<*ob! nebunatecul meu ut8cios'>! 9:i spuse ea 9n g9nd! duc9ndu-se spre pat unde se
culc8 pe spate si 9:i ridic8 usta 9:i des8cu apoi picioarele! ca s8-:i trag8 c#ilo;ii! :i 9:i de-
p8rta genunc#ii c9t se putea de mult! desc#iz9ndu-:i larg buzele p8pu:ii! ca s8 poat8 primi
9n ea arma tare! din cear8! pe care o ;inea str9ns8 9n m9na ei dreapt8.
<1aselin8... Poate ar i trebuit s-o ung un pic cu &aselin8> - se g9ndi ea o clip8.
Apoi 9:i duse m9na sting8 la gaur8 :i-:i 9nipse doua degete 9ntre buzele ei moi :i
calde. Nu! era clar! n-a&oa deloc ne&oie de &aselin8 '
Peri:orii 9i erau de,a umezi! iar buzele... o ade&8r sug=toare poticioas8.
Impinse! 8r8 mil8! prepu;ul de cear8 lat 9n gaur8! ;in9nd dara&era str9ns8 cu m9na
dreapt8 de m9ner! iar cu stinga apuc8 luminarea de sub prepu; :i 9ncepu s-o mi:te!
9n8untru :i aar8! umezind-o cu lic#idul ei ierbinte. Apoi! ;in9nd str9ns cu ambele m9ini
minerul operei sale de art8! 9mpinse p9n= la und. mane&r9nd-o necontenit pe canalul
pl8cerii! p9n8 ce degetele care ;ineau lum9narea 9i atinser8 p8rul pubic.
>Iube:te-m8! *ob'> spuse ea! pri&ind spre ta&an! :i &az9ndu-l parc8 acolo! cu smocul
s8u de p=r negru c8z9ndu-i pe runte.
<$eguleaz=-m8 tare! tare! tare'>.
Scoase penisul artiicial p9n8 la prepu;! si 9ncepu s8-l 9mping8 9n8untru :i apoi s8-l
scoat8 din ea! cu o urie neputincioas8.
Toat8 s8pt8m9na nu &oise dec9t asta' In iecare clip8 a&usese numai aceast8 dorin;8
mare! s8 simt8 acest cocosel p=trunz9nd-o! sredelind-o! des8c9nd-o! umpl9nd-o cu
e0tazul pl8cerilor ei intime.
Continu8 s8 mi:te tot mai repede aceasta imita;ie gigantic8 de dara&er=! ridic9ndu-:i
:oldurile ca s8-l cuprind8 mai bine! c9t mai bine.
-ar nu era acela:i lucru. C9tu:i de pu;in' 4ir-ar al n8lbi s8 ie...'! unde era gura care s8
i-o mu:te pe a ei! unde era limba care s8 se 9mpleticeasc8 cu a ei! unde erau :oldurile care
s8 i le r8m9nte pe ale ei! undo erau testiculele grele care sa lo&easc8 bucile ei2'
-up8 o &reme! tot pomp9nd ca o maniaca! Saliy atnse cu c#iu! cu &ai! orgasmul...
Scoase din ea puta de cear8! plin8 de sperm8 si o l=sa s8 cad8 pe co&ora:ul de ling8 pat.
Ai constat8! surprinsa! cu plinge...
Pl9nse astel! =r8 zgomot! &reme 9ndelungata! 9n timp ce &9ntul de aar8 arunca! din
c9nd in c9nd! cu simpatie! raale de ploaie spre geamul erestrei sale. Apoi! cu propriile ei
lacrimi usc9ndu-se s8rate pe obra,i! se duse la culcare.
B
C9nd se trezi! ploaia 9ncetase :i nici &9ntul nu se mai auzea :uier9nd. In camer8 domnea
lini:tea.
Sally a&u un ream8t si-:i 9n8l;8 9ncet bra;ul ca s8 &ad8 c9t e ceasul. Aapte :i un sert'
Aapte :i un sert 9ntr-o seara de s9mb8t8! :i nici urm8 de *ob.
Nu! *ob nu era cu ea! cu z9mbetul! cu &ocea :i cu trupul s8u! :i cu coco:elul s8u pe
care-l dorea mai mult dec9t orice pe lume! tocmai 9n clipa aceea.
Se r8suci 9ncet pe pat p9n8 la marginea acestuia :i arunc8 o pri&ire spre opera de art8 pe
care o 8urise 9n dup=-amiaza aceea. "ra ;eap8n8 :i 8r8 de &ia;8! acolo! pe co&or! unde e
l8sase s8 cad8.
Un 9nlocuitor trist! oarte trist! care nu se putea compara cu o dara&er8 ade&8rat8 ...
"i 9ns8 9i trebuia o dara&er8 ade&8rat8! :i asta c#iar acum! 9n clipa aceasta. Nu! #ot8r9t
lucru! 9i trebuia neap8rat o put8 &ie acolo! 9n8untru . . . s-o simt8 bine! s-o guste .. .
S-o guste2' Ii &eni deodat8! pe nea:teptate! un g9nd. La naiba cu m9ndria ei'
O s8-l lase s8 o reguleze a:a cum n-a mai regulat el niciodat8 9n &ia;a lui t9n8r8' Asta!
bine9n;eles! dac8 nu 9nt9rzie! dac8 nu cum&a era prea t9rziu . . .
Isi puse repede papucii :i se repezi la teleon! 9n #olul c8minului! unde indic8 g99ind
teleonistei num8rul c8minului de studen;i la care locuia -ingbat.
4acultatea lui -ingbat era la numai CD %ilometri dep8rtare. Putea s8 a,ung8 la ea 9n &reo
EC de minute! c#iar :i tin9nd seama de circula;ia aglomerat8 de pe sosea.
<Numai s8 ie acolo'> 9:i spuse ea 9nebunit8. <-oamne! -umnezeule! 8 s8 ie acolo! el
:i pu;oiul s8u t9n8r :i tare'>.
La cap8tul cel8lalt al irului r8spunse! 9n s9rsit! cine&a! o &oce de t9n8r.
- A: putea &orbi cu -ing... cu C#arles2 C#arles Porter2' spuse Sally pe un ton oarte
ormal.
- 1oia tocmai s8 plece! r8spunse &ocea. Am impresia c8 a :i plecat! dar 9n orice caz
m8 duc s8 &8d. . .
- Te rog oarte mult' replic8 ea rece.
<O#! -oamne! dac8 a plecat ce m8 &oi ace2' 1oi ie:i in strad8! &oi c8uta pe cine&a pe
str8zi... da! da asta &oi ace'>
Si-:i str9nse picioarele! c8ci acolo! 9ntre ele! o urnica mai tare ca oric9nd...
In aparat se auzi &ocea t9n8rului F
- Gallo' C#arles ace du:. 1ine 9ntr-o clip8...
"ra pentru prima oar8 9n ziua aceea c8 se sim;ea bucuroas8! 9ncepu s8 r9d8. Singur8.
P9n8 :i numai g9ndul ca a&ea s8-l &ad8 pe -ingbat o putea ace ericit8.
- Gallo'
-a! era &ocea de tenor! imposibil de conundat! a lui -ingbat.
- Aici e Sally' spuse ea. Toat8 c#estia cu amilia! cu .ee%-end-ul! a c8zut balt8! si 9n
cele din urm8 n-am mai ost ne&oit8 s8 plec acas8. -ar nu ;i-am putut da teleon dec9t
abia acum...
- Aoleu! Sally! ce p8cat' replic8 el. "ra t9n8r :i stupid p9n8 si la teleon.
- -e ce p8cat2
- P8i...
Urm8 o t8cere 9ndelungat8 si ea si-l putu lesne imagina! c8ut9ndu-:i o ;igar8! 9n timp ce
se g9ndea la ceea ce &oia s8 spun8.
- Atii! am o alt8 9nt9lnire'
- A:a2 Perect' Atunci &8d de ce e p8cat' spuse ea.
- Cu toate acestea - continu8 el - as &rea s8 te &8d ...
- Ai eu pe tine' replic8 ea! str9ng9ndu-:i din nou pulpele. C#iar as &rea oarte mult...
- H9ine2
- Nu! nu m9ine' Ast8 sear8 as &rea s8 te &8d...
- S-a 9nt9mplat ce&a2
- O s8 se 9nt9mple! dac8 &ei &eni s8 m8 &ezi...
- Atiu c8 o s8 se 9nt9mple' r8spunse el! si ea sim;i c8 9l c#inuia! dar nu m8 &ei l8sa
niciodat8 s8 ac ceea ce &reau s8-;i ac'
- Ast8 sear8 te &oi l8sa' Am ost oarte rea cu tine :i &reau s8 m8 9ndrept...
- Adic8...2
- Asta e. Nici un adic8' spuse ea.
<O! -oamne! c8 greu mai pricepe dobitocul 8sta'>
- Ai ce s8 ac cu 9nt9lnirea mea2
- Uit-o... Anuleaz-o'
- Nu prea e timpul potri&it s8-i dau teleon! acum' spuse el! la el de t9n8r! nesigur :i
9ndobitocit ca 9ntotdeauna.
- -ar m8tu:a ta din Albany a murit c#iar acum. Ai trebuie s8 pleci imediat la maic8-ta!
ca s8 ii cu ea...
- -ar nu am nici o m8tu:8 la Albany'
<H8i! c8 bleg mai este'>
- Nu i greu de cap' 9i spuse ea. Aproape iecare din noi are c9te o m8tu:8 la Albany. Ai
toate mor! ca mu:tele'
-ingbat 9ncepu s8 r9d8. In s9rsit! pricepuse'
- In regul8' replic8 el. Hai mult! era c#iar m8tu:a mea preerat8.
- 3r8be:te-te' " urgent' A&em o mul;ime de lucruri de 8cut! pe care nu le-am 8cut
p9n8 acum...
- 1oi i la tine peste circa o or8...
- -ar ;i-am spus doar c8 e urgent...
- *ine! atunci 9n mai pu;in de o or8'
- " urgent! ;i-am spus' Ai nu &oi purta c#ilo;i.
- 1oi i la tine 9n ?C de minute' spuse el :i 9nc#ise teleonul.
Sally urc8 sc8rile! c9nt9nd 9n surdin8...
CAPITOLUL II
Sally 8cu un du: si-:i rec8 trupul! p9n8 ce se 9nro:i! cu un :tergar mare. Apoi se
pri&i 9ndelung 9n oglind8! piept8n9ndu-:i p8rul lung! blond! :i admir9ndu-:i cu satisac;ie
oglindirea trupului ei t9n8r :i superb.
S9nii ei erau mici si tari! cu s9rcurile micu;e! de o ro:ea;8 delicat8.
Aoldurile erau impecabile! esele tari! genunc#ii rumo:i! ca si curbura atletic8 a
pulpelor si curba delicat8 a stomacului! care se s9rsea 9n tung#iul acoperit cu peri:ori ini!
de culoarea abanosului.
C9nd p8:i mai aproape de oglind8! ea putu s8 9ntre&ad8 ro:ul umbrit al buzelor ei
&aginale! care p8reau c8-i z9mbesc. Ce ericite erau'
Poate &a g8si o cale ca! p9n8 :i n8t8r8ul 8sta de -ingbat sa ,ustiice bucuria lor'
-up8 ce termin8 piept8natul si pliatul p8rului! Sally desc#ise un sertar :i scoase un
sutien. Apoi 9l puse la loc. Nu! nu ast8 sear8'
Ce naiba! doar nu se ducea la un ceai dansant...
I:i puse un pulo&er :i se duse s8-si caute :i cismulite potri&ite. Tocmai :i le
9nc8l;ase! c9nd cine&a b8tu la u:8.
- Prietenul dumitale e ,os'
- 1in imediat'
Pri&irea ei se opri asupra replicii erecte din cear8 ro:ie a! pu;ei lui *ob $an%in! pe
care-o uitase pe co&ora:. Ii d8du un picior :i lum9narea se rostogoli sub pat. Apoi! 9:i lu8
trenciul! stinse lumina :i p8r8si camera cu trenciul pe m9n=. -ingbat st8tea ,os! la cap8tul
sc8rii! pri&ind spre ea. 4ata cobora treptele cu o 9ncetineal8 e0agerat8! 9n8l;9nd genunc#ii
ca o balerin8.
Nu-i lipsea dec9t un baston 9n m9n8! dar pe acela 9l a&ea -ingbat.
Il putea &edea! uml9ndu-se 9n pantaloni. "l 8cu un pas inainte :i r8mase cu pri&irile
a;intite. C8sc8 gura si o 9nc#ise a loc. H8rul luii Adam i se ridic8 :i i se cobor9 de-a
lungul g9tului osos.
- -oamne Sinte' sopti -ingbat cind ea a,unse ,os! 9n a;a lui! la cap8tul sc8rilor. L-ai
putea trezi din mor;i :i pe regele Tut'
-a. -ingbat! 9n&8;a tocmai istoria antic8 a "giptului.
"l era oarte 9nalt. Sally era 9nalt8 :i ea! dar -ingbat era cu un cap mai 9nalt dec9t ea si
de iecare dat8 c9nd se g9ndea la el! era ne&oit8 s8 g9ndeasc8 la m8rul lui Adam al lui.
Sally cuno:tea perect iecare linie a acestui promontoriu. -ar acum! 9n aceast8 sear8!
g9ndurile ei erau la un alt promontoriu ....
- S8 mergem' spuse ea.
Aar8! 9n automobil! 9n,ur8 9n g9nd banc#etele curbate din rabla lui! marca Triump#. I:i
duse m9n8 sting8 spre poalele lui. -ara&era sa! cea lung8 :i tiare! dar sub;ire! se 9ndrept8!
gata-gata s8 str8pung8 stoa.
- *ra&o' spuse ea! 9n timp ce el pornea ma:ina.
- Ce bra&o2 replic8 el. Trebuia s8 te &ezi pe tine 9ns8;i cind coborai sc8rile...
- Ne putem permite lu0ul unei camere de motel2
- Hda'
- Presupun c8 a&eai de g9nd s8 c#eltuie:ti o mul;i bani! ast8 sear8! cu gagica ta' spuse
ea glumind.
"ra ce&a la -ingbat care te 8cea s8 ;ii cu tot dinad9nsul s8-l pui 9n situa;ii imposibile.
- Aiurea! r8spunse el arunc9ndu-i o pri&ire. Am tapat de bani! rapid! un coleg mai
bogat! imediat dup8 ce am &orbit cu tine la teleon
- *un b8iat' spuse ea. Unde mergem2
-e ast8 dat8 -ingbat 8cuse o impresie bun8 asupra
- Cunosc eu un loc. Pe :oseaua D'
- Te duci adesea pe-acolo2 "a tot mai glumea! ca sa-l nec8,easc8.
- Tu :tii mai bine ca mine' replic8 el! pri&ind cu aten;ie drumul din a;a lor. In sc#imb
colegii mei! se duc mereu pe-acolo. Se pare c8 e un loc bun! 9nc#iriaz8 camere cu ora'
- Am impresia c8 9n starea 9n care e:ti! nou8 e s8 a,ung8 c#iar :i o ,um8tate de or8'
- Asta s-o crezi tu' spuse el.
-ingbat p8rea mai sigur de el! a:a! deodat8' Te pomenesti c8 treaba asta a&ea s8 se
>termine> mai bine dec9t si-o imaginase ea &reodat8.
Sally se l8s8 pe spate! satis8cut8! :i c9nd automobilul se opri 9n a;a unui stop! ea se
r8suci pe banc#et8 :i ridica 9ncet genunc#iul st9ng :i-l otograie din proil. -ar el
9ntoarse capul spre ea! a:a c8 gaura ei larg desc#is8 9l lu8 din a;8.
-ingbat termin8 negocierile la biroul motelului :i re&eni la automobil cu o c#eie 9n m9n8.
- Putem l8sa ma:ina aici' spuse el. A&em cabina 77. "ste pe unde&a pe al doilea
r9nd...
-e cum intrar8 9n camer8! aceasta li se p8ru c#iar mai mic8 dec9t ar8ta pe dinaar8. Nu
era loc dec9t pentru un pat dublu! mare! dou8 scaune! o mas8 :i o lamp8 cu picior. Nu tu
dulap! nu tu toalet8' -oar un du:! acoperit cu o draperie! 9ntr-un col;i:or. . .
Strict pentru un utai spartan' coment8 -ingbat
1ai de mine! -ingbat' e0clam8 ea.
Se pare c8 acel curs de istoric antic8 pe care-l urma 8cea o impresie teribil8 asupra lui.
Ai! la urma urmelor! ce cautau grecii la egipteni! sau 9n egipteni! sau in&ers... S-o ia naiba
de istorie'
Sally se a:ez8 pe marginea patului. -ingbat 9:i scoase #aina :i o arunc8 pe sp8tarul
unui scaun. Apoi 9:i desc#eie pantalonii.
- -e ce te gr8be:ti a:a2' 9l 9ntreb8 ea! z9mbindu-i! l8s9ndu-se pe spate! pe pat! :i
spri,inindu-se pe coate.
4ata se sim;ea acum rela0at8! 9nc8 e0citat8! urnicat8 :i poticioas8. -ar parc8
sim;8m9ntul de urgen;8 disp8ruse ...
- Isi 9n8l;8 un genunc#i! 9ncet! 9ncet! oerindu-i :ansa unei pri&iri asupra g8urii ei
9mbl8nite! apoi cobor9 genunc#iul peste cel8lalt.
-ingbat 9ncremenise cu gura c8scat8. H8rul lui Adam 9ncepu din nou s-o ia razna!
sus! ,os! aidoma unui ascensor.
- -e ce m8 gr8besc2 9ntreb8 el. In primul r9nd! tu mi-ai spus la teleon c8 e urgent. Ai-
acum a de&enit urgent si pentru mine.
Termin8 de desc#is c8ma:a! si o arunc8 peste #ain8. C8ma:a lunec8 pe ,os! dar
-ingbat nu o remarc8! si nici c8-i p8sa. "ra prea ocupat s8-si scoat8 pantalonii. Un picior
i se 9ncurc8 9ntr-un crac! si -ingbat era c9t pe ce s8 cad8 ...
- -ar acum nu mai e nici o grab8' spuse ea! leg8n9ndu-si piciorul.
Atia c8 el este prea e0citat. Odac8 ce &a intra 9n ea! nu &a dura nici un minut! 9i putea
&edea dara&era tremur9nd 9n c#ilo;i.
"a 9:i des8cu picioarele! 9ncet! si ridic8 genunc#ii. 4usta i se ridic8 mult! deasupra
:oldurilor. -ingbat pri&i 9nnebunit la p8pusica ei.
- I;i place ceea ce &ezi2 9l 9ntreb8 ea.
Nu se putea ab;ine s8 nu-l nec8,easc8. Nu putea! si basta'
- -aca-mi place2 S9nt 9nebunit dup8 ea. As i &rut s8 m8 urc pe sc8ri :i s-o s8rut!
atunci c9nd coborai treptele ...
- Ai de ce n-o aci2
- -e ce nu ac ce2
- S-o s8ru;i...
Ai ea 9:i des8cu si mai mult picioarele.
H8rul lui Adam 8cu un salt brusc :i disp8ru.
- -oamne' spuse el.
- Tu ai propus-o' Spuneai c8 pe c9nd coboram treptele...
- -a! :tiu' -ar era un el de... ca un el de igur8 de stil...
- 4igurile de stil pornesc din gur8! de pe limb8'
- -e pe ce2
- -e pe limb8! -ingbat. Limba...
Acum! Sally era din nou nespus de e0citat8. -ingbat se l8s8! 9ncet! 9n genunc#i 9n a;a
ei! 9n timp ce ea se lasa pe spate :i-:i des8cu larg picioarele.
- Iine minte! -ingbat! e:ti un om de lume' 9i spuse ea. Nu mai e:ti un ;9nc.
Ai-l pri&i! 9n timp ce capul lui 9nainta 9ncet.
3ura sa era desc#is8! :i el se opri 9n drum ca s8 sarute pielea m8t8soas8 din partea
interioar8 a unei pulpe. 1irul limbii sale l8s8 o dung8 umed8 si! 9n cele din urm8! gura lui
cuprinse! cu pasiune! buzele ei &aginale 9nierb9ntate.
Nu! nu mai era un 9ncep8tor' Pielea ei rem8ta la atingerea gurii sale. -egetele lui
atinser8 buzele 9nlocite ale p8pu:ii ei :i ea sim;i ap8sarea lor dulce! pentru a de calea
spre tezaurul ei ascuns.
Sally sim;i &9rul limbii lui ating9ndu-i 9ncet pere;ii clitorisului. Sc9nci ericit8 :i-i
9mbr8;i:a capul cu pulp calde.
-A:a iubitule! a:a' 9i spuse ea.
Nu-i spusese 9nc8 niciodat8 <iubitule>! dar acum el era un iubit tare dulce.
- Gai! a:a! linge-mi g8urica'
Ai el 9ncepu s8-i ling8 desc#iz8tura e0citat8! cu miscari 9ncete! calculate!
pun9nd accentul pe iecare atingere! 9n timp ce ea se cutremura! satis8cut8! :i murmura
cu&inte de:i :tia precis c8 el nu o putea auzi. Pulpele ei 9i acopereau
urec#ile! str9ng9ndu-i capul 9ntr-o 9mbr8;i:are pasionata. "a sim;ise c8 el se oprise din
lins! 9n timp ce limba sa inainta ad9nc printre canalurile e0tazului ei intim.
Sally se aplec8 prin &-ul mare al picioarelor ei ridicate in sus :i 9l apuc8 duios de cap.
- Hi-a pl8cut! -ingbat' spuse ea! ericit8! d9ndu-si de-o parte pulpele :i eliber9ndu-i
urec#ile! pentru ca el s-o auzi. ":ti delicios. Gaide iubitule! linge-
m8 ad9nc' Suge-o! linge-o :i 8-m8 s8 9nnebunesc de tot... '
Sally 9:i sim;i :oldurile ridic9ndu-se! 8r8 s-o &rea! ca s8 9ng8duie limbii lui
cercet8toare s8 p8trund8 si mai adinc. Tot interiorul ei era o mas8 umed8 cuprins8 de o
dorinta tot mai pround8. 3aura ei era cuprins8 de un ade&8rat delir de satisac;ie
torturat8. Ceea ce 9:i dorea acum! 9:i spuse ea! era o put8! una ade&8rat8.
Ai! 9n timp ce renezia ei se apropia de culme! pe m8sur8 ce buzele lui -ingbat o
:ugeau acum 9n interiorul g8urii ei umede! ea 9:i d8du seama c8 e aproape gata! dar nu
&oia s8 ating8 orgasmul 9n elul acesta.
Ceea ce-:i dorea ea! acum! era s8 ating8 orgasmul 9n acela:i timp cu -ingbat! ar i &rut!
ca organul lui lung si tare s8-i p8trund8 ad9nc! ad9nc de tot! 9n gaur8! p9n8 9n und! :i acolo
s8-:i lanseze toata sperma lui ierbinte... Ai in clipa c9nd sim;i c8 spasmele ei s9nt pe-
aproape! 9n timp ce :oldurile ei 9nnebunite 9ncepuser8 s8 salte spasmodic! ea strig8 c8tre
-ingbat F
- *ag8-mi-o 9n8untru! -ingbat! repede' 1reau put8 ta in mine... Acum! #ai repede' Te
rog! iubitule'
Sally 9ntinse mina ca s8 conduc8 prepu;ul organului s8u e0citat spre buzele p8pu:ii sale
umede :i 9nometate. -ar organul lui -ingbat se do&edi bine educatJ 9:i g8si singur
drumul! :i asta destul de repede! :i o p8trunse p9n8 9n und! e0trem de &ioi! capabil de a
duce o &ia;8 a sa proprie! de a e0perimenta singur e0tazul! de a se #r8ni cu distilarea
senza;iei sale! cu iecare centimetru al trupului s8u...
Cu soldurile ridic9ndui-se si cobor9ndu-se ritmic! din ce in ce mai repede! Sally era
cuprins8 de un tremurat! de un ream8t teribil. -ac8 limba lui -ingbat reu:ise s-o aduc8
la marginea orgasmului! organul lui cercet8tor :i solid o 8cu s8 treac8 dincolo de aceast8
limit8.
- Hai ad9nc! -ingbat! :i mai ad9nc! iubitule' g99ia ea! 9nl8n;uindu-si picioarele str9ns
9n ,urul soldurilor lui :i ridic9nd gaura ei ierbinte 9nspre testiculele coco:ului s8u e0citat.
Nici el nu r8m8sese inacti&! ci 9mpingea cu renezie organul tare 9n ea! tot mai repede
si mai pround! cu iece 9mpuns8tur8! p9n8 ce pe Sally o cuprinse un ade&8rat delir al
pl8cerii! un delir care :terse din ea orice amintire a organului lipsit de &ia;8! din cear8! cu
care c8utase s8-:i satisac8 singur8 potele 9n dup8-amiaza aceea.
- *ob... se auzi ea 9ns8:i morm8ind! 9n timp ce el o stropea 9n &aluri ierbin;i! 9n
interior! sperma lui unindu-se cu a ei.
- A#... Puiule... pui:or! -ingbat... ' Iubitule... '
-ar el nu o auzea. "ra prea ocupat cu propria sa ,uisare! l8s9ndu-:i sperma ierbinte
9n8untrul ei cald ...
Inceti:or! ea se destinse! l8s8 picioarele s8-i cad8 de pe spatele lui! sim;ind cum
pl8cerea diminueaz8! se reduce! retr8g9ndu-se aidoma relu0ului de pe nisipurile
senza;iei! l8s9ndu-le curate! de:i umede! gata pentru urm8toarea petrecere .. .
Sally adormi! z9mbind! ericit8 ...
B
C9nd ea se trezi! -ingbat dormea pround! l9ng8 ea! 9ntins pe spate! cu gura u:or
9ntredesc#is8. Ai Sally se g9ndi c8 n-ar strica s8-l trezeasc8. Cum2 Nu &8 teme;i! ea era o
at8 plin8 de imagina;ie.
Se spri,ini pe un cot :i-l pri&i atent8. "ra z&elt :i bine 8cut.
N-a&ea nici un pic de carne 9n plus! nic8ieri. Nici un pic de gr8sime nici cine :tie ce
mu:c#i! cu e0cep;ia celui dintre picioarele sale care era acum moale :i 8r8 &ia;8.
Studiindu-l! cu interesul pround al unui copila: care urm8re:te un &ierme! ea se
9ntreba care era calea cea mai bun8 de a-l readuce la &ia;8.
Sally 9l atinse cu aten;ie! cu degetele! dar cocosul lui c8zu pe partea cealalt8! ar=t9nd
obosit! pleo:tit. -ingbat continua s8 doarm8! respir9nd 9ncet! regulat! din c9nd 9n c9nd
tent9nd c9te o sor8itur8.
"a 9:i 9ncol8ci degetul ar8t8tor 9n ,urul prepu;ului cocosului lui obosit! in timp ce
g9ndurile ei zburau departe! comp=r9ndu-l cu un cren&u:t r8mas de la masa de sear8!
moale! le:c8it...
Cu &9rul limbii! ea 9ncepu s8-l ling8 de ,os 9n sus spre prepu;.
Incetul cu 9ncetul! ooco:elul lui -ingbat 9ncepu s8 se ingroa:e sub mi:c8rile aectuoase
ale! limbii ei. Ai se umla intr-una! de&enind tot mai gros. In cele din urm8! cu #ot8r9rea
unui b8rbat care se treze:te la &ia;8 din somnul odi#nitor de dup8-mas8! el se ridic8. Iar
-ingbat 9i urm8 pilda! trezindu-se :i el.
"a 9nceta s8-l mai ling8! :i se l8s8 pe spate! in cot! sur9z9ndu-i.
- Ce-i2 spuse -ingbatJ oc#ii s8i erau desc#i:i! dar el 9nc8 nu era cu totul treaz. Ce se
petrece aici2
- Nimic' r8spunse ea. -oar c8 Petric8 8sta! al t8u! a decis s8 ac8 o mic8 plimbare!
ad8ug8 ea! pri&ind organul lui! care st8tea acum ;eap8n! arunc9nd pri&iri curioase 9n ,urul
s8u.
- 48r8 mine2'
- Cred c8-l po;i 9nso;i' replic8 ea :i se aplec8 iar! ca s8 apuce 9n gur8 9ntreg coco:elul
lui.
Apoi! ea 9:i desc#ise larg buzele :i cuprinse tot prepu;ul! in timp ce limba ei 9i atingea
duios &9rul organului.
- -oamne' spuse el. Ce minunat'
-in moti&e e0trem de stranii! ea se sim;i plin8 de e0citare c9nd 9i ;inu organul 9n gur8.
Alt8dat8! c9nd o mai 8cuse! tot cu coco:ul lui! nu a&usese aceast8 senza;ie. Acum! 9ns8! ii
pl8cea teribil.
Incepu s8-l sug8 cu putere! 9ng#i;ind tot mai mult organul pe care-l sim;i intr9ndu-i p9n8
9n g9tle,! 9n amigdale.
- ":ti delicioas8 9i spuse el! cu &ocea tremur9nd8. -ar de ce s8 ne pierdem timpul 9n
elul acesta2 Stai s8-l punem acolo unde-i este locul'
"a 9:i retrase! 9ncet! gura! si spuseF
- Trebuie s8 recunosc c8 ai 9ntotdeauna idei bune' "l 9ncepu s8 se ridice! ca s-o
9ncalece! dar ea 9l opri! 9mping9ndu-l la loc cu m9na.
- Nu' spuse ea. Stai lini:tit! las8-m8 s-o ac eu de data asta! a:a! ca o sc#imbare. Stai
culcat pe spate :i ai pl8cere... Sau 9ncearc8 s8 ai.
- N-o s8 iu ne&oit s8 9ncerc...' replic8 el! pri&ind-o. "a 9l 9ncalec8 si el pri&i atent la
desc#iz8tura ro:cat8 a p8pu:ii ei! care se l8sa! ner8bd8toare! peste obeliscul s8u. Sally se
l8s8 9ncet 9n ,os! degust=nd p8trunderea centimetru eu centimetru.
Apoi c9nd a,unse cu buzele g8urii ei la testiculele sale! 9ncepu s8-si mi:te :oldurile!
8c9nd rotiri 9ncete si senzuale.
- O#! -oamne' spuse el. ":ti mult prea tare pentru neispr8&itul 8sta.
- S8 m8 opresc2 9ntreb8 ea! oprindu-se. C#iar :i acum! dorind s8-l simt8 9n ea! Sally nu
se putu ab;ine s8 nu-l nec8,easc8.
- -oamne ere:te' Nu te opri' -8-i 9nainte! tot 9nainte' $epede...'
"a se ridic8 9ncet! l8s9nd buzele g8urii ei s8 m9ng9ie u:urel organul lui suprae0citat.
"a 9:i l8s8 timp! m9ng9ind 9n elul acesta iecare centimetru al organului s8u. C9nd
buzele sale &aginale 9ncercuir8 prepu;ul! 9n aceast8 regiune suprasensibil8! ea 9:i contract8
mu:c#ii! str9ng9nd :i d9nd drumul! :i iar str9ng9nd! :i iar d9nd drumul...
- -oamne...' H8 suoci...' spuse el! 9nnebunit.. " delicios'
"a se sim;i mare! mai mare dec9t camera! mai mare dec9t orice! cu gaura ei! 9n elul
acesta! p8r9ndu-i-se c8 poate cuprinde orice! c#iar :i monumentul lui 3eorge Kas#ington!
si turnul "iel! si zg9r9ie norul cel mai 9nalt din Ne. /or%! renumitul "mpire State
*uilding. Pentru moment! 9ns8! ea era satis8cut8 cu ceea ce a&eaJ se ridica si se l8sa 9n
,os! ericit8! de-a lungul 9ntregului organ delicios al lui -ingbat. Sally ;inea neap8rat s8-i
ac8 :l lui pl8cere! lui -ingbat. Cu penisul s8u puls9nd! prizonier! ad9nc 9n ea! ata resim;i
un sentiment de c8ldur8 :i m9ndrie! un el de sim;8m9nt proteguitor pentru acest t9n8r bine
dispus. "l era at9t de t9n8r! doar cu trei luni mai mare dec9t ea! dar ea se sim;ea de dou8
ori mai 9n &9rst8.
1oia s8 oere &aporului s8u un port cald! sigur. Hai ales ancorei lui! aceast8 ancor8 tare
:i delicioas8.
-up8 ce se l8s8 9n ,os! ea re9ncepu s8 ac8 mi:c8rile ei circulare! si capul cocosului lui!
ad9nc 9nipt 9n ea p8ru c8 se zbucium8 un pic! ca un be;i& care a c8zut 9ntr-un butoi care se
rostogole:te.
Trupul lui -ingbat era aidoma unui arc 9ntins! de la cre:tet la &9rul picioarelor! ca un
pod 9ntins peste un r9u! 9ncerc9nd s8 9mpung8 cu coco:ul s8u p9n8 la undul undului
g8urii ei.
-e c9nd 9ncepuser8 acest regulat perpendicular! bucile lui nu mai atinseser8 patul.
"a duse o m9n8 sub el! 8r8 s8 se 9ntrerup8 din mi:c8rile ei entuziaste :i g8si gaura
dintre buci. Apoi 9:i retrase m9na! 9:i umezi degetul 9n gur8 :i repuse m9na sub el. -egetul
ei umezit g8si gaura t9n8rului :i intr8 repede 9n8untru.
- Oooo##...' morm8i el! abia respir9nd. Undo ai 9n&8;at asta2 18d c8 e:ti plin8 de
surprize...
- Anul trei de biologie... spuse ea! adic8 i se p8ru ca i-a spus.
Sigur8 nu mai putea i de nimic. Nu se mai putea g9ndi! tot ce 8cea era s8 simt8 c9t mai
pround! 9ntregul ei trup! radiind de la gaura ei! nu era dec9t o mas8 de senza;ii care urla
toat8.
Aoldurile ei se zbuciumau! :i aproape c8 nu le mai putea ;ine sub control.
- Stai lini:tit' abia mai apuc8 ea s8-i spun8. Str9nge-;i picioarele si stai lini:tit! dar s8
nu ;i-o sco;i din mine... Iine-o 9n mine tare.
-ingbat 8cu 9ntocmai! :i ea se aplec8 9nainte! 9nceti:or! str9ng9ndu-si picioarele! p9n8
ce trupul ei rem8t9nd se lipi de al lui. I:i str9nse pulpele! 9n timp ce el 9ncepu s8-:i
9mping8 organul 9n ea! de ,os 9n sus! si ung#iul era acum aproapa orizontal! aproape
paraiel cu trupurile lor str9ns 9mbr8;i:ate.
In elul acesta! 9:i spuse ea! organul lui p8rea mult mai mare.
Cel pu;in a:a il sim;ea ea. Nici nu mai era 9n stare s8 g9ndeasc8.
Sally il auzi pe -ingbat g99ind! 9n timp o regula! Ia unison cu mi:c8rile s8lbatice ale
propriilor ei solduri! :i ea 9:i d8du seama c8 :i ea g99ia.
- Acum...2 il auzi ea spunind. Acum...2 ":ti gata...2 "u nu mai pot ;ine.
- Nici eu... ' replic8 ea! str9ng9ndu-se :i mai tare 9n ,urul organului s8u. -a! acum...
oo#... ooo##... acum...' 3ata...''' se auzi ea pe sine url9nd! si! 9n ultima mi:car8 renetic8
a soldurilor ei! ata sim;i c8 organul lui se uri:eaz8 aar8 din ea! cine :tie cum! :i sim;i
sperma lui ierbinte stropind-o pe burt8.
Orgasmul ei era deplin! continuu! aidoma unui ciocan mare! m9nuit 9n continuu de un
demon 9n delir.
Sally se l8s8 s8 alunece de pe trupul lui -ingbat :i c8zu pe spate sim;indu-se at9t de
rela0at8 9nc9t p8rea c8 &rea s8 r8m9n8 a:a! necontenit.
Abia atunci! 9n clipa aceea! 9:i d8du seama c8 tradi;iile de :col8ri;8 nu erau dec9t pur8
mitologie. Lumin8rile nu erau doar dep8:ite...
Lumin8rile erau pentru copile.
CAPITOLUL III
Hult mai t9rziu! 9n noaptea aceea! 9ntins8 9n propriul ei pat! 9n camera ei de c8min!
Sally r8mase &reme 9ndelungat8 g9nditoare.
Aceast8 ne&oie de nedezmin;it! urgent8! imediat8! de se0! de dragul se0ului! care-o
8cuse s8-l aduc8 spontan! 8r8 pre,udec8;i! pe -ingbat! era ce&a rar la ea. Aproape
necunoscut8 p9n8 atunci.
-ar ea sim;ea c8 aceast8 urgen;8 &a de&eni de acum 9ncolo ce&a regulat :i adesea
presant. Ai :tia :i de ce. Ce o pro&oca. Sau! mai corect! cine o pricinuise.
*ob $an%in! propriul ei &8r! sau &8r de-al doilea! sau oric9t de 9ndep8rtat ar i el...
Numai g9ndindu-se la el! :i trupul 9ncepu s-o urnice. I:i duse 9ncet m9na spre gaur8!
dar apoi 9:i spuseF <Nu! nu ast8 noapte'+ Nu a&ea nici un rost' II a&usese doar pe -ingbat
9n noaptea asta! de trei ori :i nu usese r8u deloc...
" drept! -ingbat nu era *ob! dar :tia :i el ce&a...
Numai c8 *ob era pricina tuturor relelor! *ob cu sur9sul s8u simplu si &ocea lui cald8!
lini:titoare :i mintea sa de argint &iu! si umorul lui caustic! :i trupul s8u minunat! :i
coco:ul lui enorm! m8re;! ma,estuos.
P9n8 atunci nu cunoscuse 9nc8 a:a ce&a.
Nici m8car ce&a care s8-i semene pe departe...
-a! &orbise mult cu celelalte ete! e drept! tot timpul cit usese la liceu :i 9n primii doi
ani de uni&ersitate! dar nu usese dec9t &orb8rie goal8... "a 9ns8:i nu se prea omora cu
9nt9lnirile! :i cu ma,oritatea b8ie;ilor se 9nt9lnise doar o singur8 data! 8r8 repeti;ie.
Atia :i de ce! 9ns8 nu-i p8sa ei cine :tie c9t.
Acceptase s8 i se ac8 curte! se l8sase s8rutat8 pe gura 9ntredesc#is8 :i uneori 9i l8sase
pe b8ie;i s8-i m9ng9ie s9nii... -ar atunci c9nd manile lor 9ncepeau s8 coboare mai ,os :i
apoi se urcau 9n sus pe sub ust8! ea str9ngea 9ntotdeauna pulpele :i nu permitea ca m9inile
lor s8-i ating8 p8pusica.
Ai astel r8m8sese &irgin8 p9n8 la &9rsta de 7L ani - cu e0cep;ia unei mici a&enturi -
p9n8 ce *ob $an%in i-a des8cut picioarele :i oc#ii asupra unei lumi cu totul noi! de
pl8ceri nemai:tiute...
Sally z9mbi 9n 9ntuneric :i-:i aminti de micul ei accident anterior 9nt9lnirii cu *ob.
Accidentul se numea Kalter 4orester :i a&ea 7? ani. "a ram9nea adesea serile cu el :i
surioara lui mai mic8! c9nd p8rin;ii copiilor &oiau s8 ias8 9n ora:. "ra aproape singurul loc
de baby-sitter pe care-l mai c8p8ta 9n acel ultim an de liceu. Sally era cunoscut8 ca iind
tocilar8 :i distrat8! in stare s8 lase plita aprins8 dup8 ce-:i 8cea un ceai! ceea ce e0plica
de ce lumea nu se prea omora s8 o anga,eze baby-sitter.
La un moment dat so;ii Kilson se 9napoiaser8 acas8! 9ntr-o sear8 mai de&reme! :i o
g8siser8 citind! pasionat8! &olumul de lu0! legat 9n piele! <4anny Gill>! pe care! pentru a-l
lua de pe ultimul rat al bibliotecii! usese ne&oit8 s8 se ca;ere pe un scaun. 1estea a 8cut
9ncon,urul or8:elului :i aproape singurul loc de baby-sitter pe care-l mai primea dup8
p8;ania aceea era cel oerit uneori de amilia 4orester. Ace:tia erau oameni cu &ederi mai
largi. Lor nu le p8sa ce c8r;i citea Sally.
-ar cartea cea mai de soi pe care o putuse g8si 9n casa lor usese <Amantul -oamnei
C#atterley>! care era! pentru ea! cam tot at9t de <tare> precum... <-a&id Copperield>'
In sc#imb! dup8 cum putuse remarca! Kalter! acest pu:ti de &reo 7? ani era oarte
interesat de ea! c#iar din prima sear8 c9nd &enise 9n cas8.
-e:i era doar 9n &9rst8 de 7? ani! Kalter era un b8iat de ac;iune :i era oarte ericit8 c8
era astel.
Pe atunci! la cei 7M ani ai ei! picioarele erau lungi! eu aspect atletic! cu genunc#ii
rotunzi :i cu pulpe lungi! rumoase! ca de catiea.
T9n8rul Kalter nu-si putea dezlipi oc#ii de pe picioarele ei! si din aceast8 cauz8 Sally
9ncepu s8 se simt8 9ntruc9t&a ner&oas8! tr8g9ndu-:i 9ntruna usta scurt8 9n ,os. -ar asta nu
a,uta la nimic...
Lui Kalter 9i pl8cea s8 se ,oace cu tot elul de ,ocuri mecanice c#iar pe co&ora:ul din
a;a scaunului ei. La un moment dat! ea 9ncepuse c#iar s8 aib8 pl8cere &8z9ndu-l c8 o
admir8 astel... Ai! pe m8sur8 ce trecea timpul! nu se mai preocupa deloc de ust8!
dimpotri&8! o l8sa s8 se ridice :i mai sus! amuz9ndu-se s8-:i 9ncruci:eze :i s8-:i
descruci:eza picioarele! anume pentru el'
Iar Kalter continua s-o pri&easc8! ;int8 :i alta nu...'
La un moment dat i se p8ru c8 e o t9mpenie ceea ce 8cea! s8-l nec8,easc8 pe pu:ti 9n
elul acesta' -ar! data cealalt8 c9nd &eni 9n casa 4orester! ata 9mbr8c8 o ust8 si mai
scurt8 :i-:i puse pantoi cu toc mai 9nalt! care-i scoteau :i mai mult 9n e&iden;8 picioarele.
P9n8 si domnul 4orestec a pri&it-o lung! si poticios! c9nd a ie:it din cas8! 9n urma so;iei!
la plecare.
Kalter era numai oc#i c9nd o &8zu asez9ndu-se si 9ncruci:9ndu-si picioarele. 4usta ei se
oprea la aproape ?@ cm deasupra genunc#ilor.
Sally 9:i leg8na 9ncet piciorul pus peste cel8lalt! urm8rind amuzat8 pri&irile intense ale
b8iatului.
Acesta 9:i 9ndep8rt8 brusc pri&irile de la ea :i ie:i din camer8 re&enind o clip8 mai
t9rziu cu o cutie mare de carton! pe care o puse ,os.
Ingenunc#e 9n a;a cutiei si o desc#ise cu gri,8. Sally &8zu c8 9n cutie se alau o
gr8mad8 de cartonase colorate.
<A#a! un ,oc de 9mpreunare'> se g9ndi ea. La urma urmei! ce mai conta.
Pri&irile pustiului re&eneau 9ntruna la picioarele ei! 9n timp ce cu m9inile era preocupat
s8 scoat8 cartona:ele din cutie.
"a 9:i descrucis8 picioarele! 9ncet! :i cu o aparent8 lips8 de interes 9i 9ng8dui s8 arunce
o pri&ire 9ntre umbrele dintre pulpele ei.
Kalter pri&i! :i se linse pe buze.
- I;i plac! Kalter2 9ntreb8 ea! sim;indu-se deodat8! plin8 de 9ndr8zneal8.
- Ce2
- Picioarele mele.
"l ro:i. -e bun8 seam8 c8 se g9ndea c8 nu era c#iar ce&a at9t de obi:nuit s8-i poat8
pri&i picioarele.
- -a! replic8 el. S9nt rumoase'
- Hul;umesc' r8spunse ea. -ar nu trebuie s8 te sim;i 9ncurcat atunci c9nd te ui;i la
picioarele mele. Picioarele rumoase s9nt 8cute spre a i admirate de b8rba;i...
- -ar eu nu s9nt 9nc8 b8rbat...
- 1ei i 9ns8 unul' -ar s8 :tii c8 :i b8ie;ii au ne&oie s8 se uite.
"l o pri&i desc#is! l8s9ndu-:i oc#ii s8 se plimbe p9n8 9n susul picioarelor ei! spri,inindu-
si b8rbia 9n m9inile sale 9mpreunate! 9ntins pe burt8! pe co&or.
Sally 9ncepu! subit! s8 se simt8 teribil de e0citat8! 9:i 9ncruci:a picioarele :i-si str9nse
tare pulpele una de alta ...
- 1rei s8 &ezi mai mult2 9ntreb8 ea.
- Hai mult ce2
- Picioarele mele' r8spunse ea! :i-si des8cu 9ncet genunc#ii.
Acum usta i se ridicase si mai sus.
- -a! as &rea'
- Ai-ai &rea s8 mai aci si altce&a dec9t s8 pri&e:ti2
- Ce anume2
- Ai &rea! de pild8! s8 pui mina pe picioarele mele2 S8 le atingi2
Oc#ii lui se bulbucar8 :i b8iatul 9ng#i;i in sec! cu greutate.
- -a' spuse el 9n cele din urm8! abia &orbind.
- Atunci! &ino 9ncoace'
"l se ridic8 greoi de ,os si se apropie de ea! l8s9ndu-se in genunc#i 9n a;a ei. Apoi! 9:i
duse una din m9inile lui spre pulpa ei si a&u un moment de ezitare.
- -8-i 9nainte' 9i spuse ea! 9ncura,atoare.
Cu team8 parc8! el atinse pielea catielat8 a pulpei ei eu degetele.
Cealalt8 min8 9i atinse :i ea pulpa! apoi se ridic8 spre genunc#i! dup8 care ambele m9ini
9i pip8ir8 picioarele! m9ng9indu-le! str9nglndu-le. O m9n8 a sa 9nt9lni moliciunea c8rnii de
deasupra genunc#iului :i 9:i continu8 e0ploatarea.
Sally de&eni oarte e0citat8... Ai deodat8! se ridic8 brusc! In picioare.
- Ai spus c8 ai &rea s8 mai &ezi :i altce&a2'
- -a' 9i r8spunse el! pri&ind 9n sus spre ea.
In pri&irile lui se putea citi un el de implorare.
"a 9:i putu da seama c8 :i pustiul era e0trem de e0citat. In pantaloni! pe un crac! ea z8ri
un el de uml8tur8.
- A:teapt8-m8! m8 9napoiez imediat' spuse ea.
In coridor! unde ie:ise! ea 9:i ridic8 repede usta! 9:i scoase c#ilo;ii :i-i puse 9n poe:t8.
"0citat8! 9ndr8znea;8 si sim;indu-se goal8 pe dedesubt! ata re&eni 9n salon. A&ea o idee
ormidabil8. 1oise dintotdeauna s-o pun8 9n aplicare cu b8ie;ii care 9ncercaser8 s8 se uite
pe sub usta ei! pe c9nd mai era 9nc8 o pu:toaic8. Acum era o at8 mare :i a&ea la
9ndem9n8 tocmai b8iatul potri&it. Un pu:ti... un pu:ti de:tept :i e0citat.
4ata ;inea neap8rat s8-i poat8 obser&a c#ipul.
"l o pri&ea atent.
- Ai spus c8 ai &rea s8 &ezi mai mult la picioarele mele! 9i spuse ea cu &ocea un pic
tremur9nd8! e0citat8. Hai mult din mine! nu2
- -a'
- Atunci! culc8-te pe ,os' Pe spate'
Pri&ind-o surprins! el 8cu 9ntocmai ce i se cerea. "a se apropie de el 9ncet! leg8n9ndu-si
soldurile! apoi se opri! 9:i ridic8 usta strimt8 :i mai sus! ca s8 poate ace un pas mai mara
:i apoi! inten;ionat! trecu peste a;a lui! pe deasupra lui. -rept peste a;a lui.
38urica i se desc#ise - ea o :tia! :i o sim;ea c#iar - drept 9n a;a pri&irilor lui intense.
-up8 ce p8:ise peste el! ata 9:i 9ntoarse capul :i-i pri&i a;a.
*8iatul nu p8rea cine :tie ce impresionat! :i abia atunci ea 9:i d8du seama c8 singura
lamp8 din camer8 nu-i luminase 9ndea,uns g8urica.
-ar 9nainte ca ea s8 poat8 spun8 ori ace ce&a! Kalter se do&edi un b8iat de ac;iune. Se
ridic8 :i ie:i 9n goan8 din salon! re&enind imediat cu o lantern8 mare 9n min8 :i relu9ndu-
si repede locul! ,os! pe co&or.
- Inc8 o dat8' spuse el! si ei 9i &eni s8 r9d8. Ner&ozitatea o p8r8sise! dar nu :i e0citarea.
- "a trecu din nou peste el! de ast8 dat8 mai 9ncet! 9n timp ce el aprinse lanterna 9n sus!
e0act 9ntre picioarele ei.
"a se opri! 9ntorc9nd capul! :i r8mase a:a! cu picioarele 9ndep8rtate! c8lare peste el!
pri&indu-l drept 9n a;8. I se p8rea c8 este oarte 9nalt8! mai ales din cauza tocurilor.
Kalter o pri&ea necontenit 9ntre picioare! cu oc#ii bulbuca;i. Iinea strins lanterna cu
ambele m9ini.
Inc#eieturile m9inilor 9i erau albe de 9ncordare.
- H8i...' spuse el 9n cele din urm8. -a p8roas8 mai e:ti'
Sally 9:i d8du 9a clipa aceea seama c8 el nu era cu des8&=r:ire inocent.
48r8 9ndoial8 c8 se ,ucase cu eti;ele de seama lui! de-a doctorul :i pacienta! si acum
compara socoteala ei cu t8ieturile netede ale eti;elor.
-ar c#iar :i aptul c8 :tia c8 Kalter are numai 7? ani o 8cea s8 ie si mai e0citat8. Ai!
totodat8! mai 9ndr8znea;8.
- Ia spune-mi! n-ai &rea s8 mai aci :i altce&a dec9t s8 te ui;i doar la ea2 il 9ntreb8 ea!
nesc#imb9ndu-:i pozi;ia! st9nd! 9nalta! cu picioarele dep8rtate :i l8s9ndu-l s8-:i satisac8
dorin;a de a o pri&i dup8 pota inimii. Lumina lanternei nu tremura nici m8car o clip8.
- Ce adic82 9ntreb8 Kalter! nedezlipindu-:i pri&irile.
- S8 pui m9na pe ea'
- A#a' Cred :i eu c-as &rea'
"a p8:i peste el :i merse c9;i&a pa:i! pri&ind 9n ,urul ei.
Alese apoi bra;ul unui otoliu! ca iind tocmai potri&it ca 9n8l;ime si se a:ez8 pe el! cu
a;a spre Kalter! care o urmase si se oprise 9naintea ei. Lanterna o l8sase ,os! pe co&or.
"a 9:i ridic8 :i mai sus! p9n8 la br9u usta si 9:i dep8rta picioarele! apoi se opri! ca s8-l
nec8,easc8! amintindu-:i din copil8rie ,ocul de-a doctorul si pacienta.
- Acum ;i-am ar8tat-o pe-a mea' spuse ea amintindu-:i cu&intele. -ar tu nu mi l-ai
ar8tat pe-al t8u'
Kalter! nu trebui mult rugat. Probabil c8 era m9ndru de coco:elul lui.
I:i des8cu cureaua si-:i l8s8 pantalonii s8-i cad8 9mpreun8 cu c#ilo;ii! apoi si-i scoase
9n grab8. Apoi se 9ndrept8 :i-o a;inti cu pri&irile.
"a 9:i arunc8 pri&irile 9n ,os! la pu;i:oara lui ;eap8n8! palpit9nd8.
P8rea ca :i aceasta 9i 9ntoarce pri&irile! 9ndrept9ndu-se in ung#i drept c8tre ea! ar8t9nd
aidoma unei ramuri. "ra mai mic8 dec9t cele pe care le sim;ise 9mpung9nd-o 9n timpul
pip8ielilor! dar nu era c#iar mic8 de tot! :i p8rea c#iar mai lung8 dec9t era 9n realitate.
Sally era nespus de e0citat8! 9:i str9nse picioarele! str9ng9ndu-:i si g8uricea ei umed8!
dar 8r8 olos.
- Ascult8...' spuse Kalter.
- Ce2
- Am crezut c8 &rei s8 m8 la:i s8 pun m9na pe ea. Ai tu po;i s8 pui m9na pe-al meu...
"a 9ntinse m9na :i apuc8 dara&era lui sub;ire! tare ca marmura! puls9nd8! cu palma
m9inii sale. Pu;isoara se 9ntinse :i mai tare! cu o z&9cnire :i mai &iolent8.
Apuc9ndu-i-o pe sub prepu;! cu degetul ei gros si cu cel ar8t8tor! ea 9:i mi:c8 m9na
9nainte :i 9napoi! sim;ind m8nu:a in8 a pielii alunec9nd pe mu:c#iul 9nt8rit de dedesubt.
Cu m9na liber8 ea 9:i ;inu usta sus! :i-:i 9ndep8rt8 :i mai mult picioarele.
Kalter pri&i drept la buzele 9ntredesc#ise! umede! ro:cate! ale socotelii ei sensibile! 9n
suerin;8.
- Hai' spuse el. "ra probabil! cu&9ntul s8u a&orit. "l 9ntinse m9na :i cu un deget atinse
uml8tura clitorisului. "a tres8ri! apoi se r8suci pe bra;ul otoliului.
"l 9:i men;inu degetul acolo unde era! l8s9ndu-l s8 p8trund8 9ncet mai departe. In cele
din urm8 el 9i des8cu buzele si p8trunse cu degetul 9n canalul ei.
- H8i' -ar ud mai e...
- -a' spuse ea! :i acum :tia e0act ce are de 8cut. Nu a&ea 9ncotro'
- *ag8-mi-l! Kalter'! spuse ea.
- Ce2'
- *ag8-mi cocoselul t8u 9n8untru' In p8pu:ica mea' Nu te teme'
- Nu m8 tem' spuse el. Numai c8 n-am 8cut a:a ce&a niciodat8 p9n8 acum...
- Nici eu' spuse ea. Gaide Kalter' Acum'
"a se l8s8 pe bra;ul otoliului p9n8 ce gaura ei se al8 pe marginea acestuia. "ra e0act la
aceea:i 9n8l;ime cu pu;i:oara lui tremur9nd8.
"a i-o mai ;inea 9nc8 9n m9na! :i 9n timp ce el se 9ndrepta spre ea tremur9nd 9n gra;ia sa!
ea 9ndrept8 &9rul lancei lui spre gaura ei at9t de ner8bd8toare.
Instincti&! Kalter 9ntinse m9inile :i o apuc8 de buci! 9mping9ndu-si totodat8 9nainte
bucile sale. -ara&era sa p8trunse u:or! p9n8 la cap8t 9n 9mbr8;i:area cald8! umed8 a
buzelor ei inerioare.
"a se cutremur8! ericit8 :i-:i 9ncol8ci picioarele 9n ,urul :oldurilor ner8bd8toare ale
b8iatului.
Nu! nu o duruse deloc! 9:i spuse ea ericit8. Nu resim;ea nici cea mai mic8 durere.
Poate c8 8sta era elul cel mai bun de a-:i pierde &irginitatea! despre care discutase de
at9tea ori cu etele. Cu un pu:ti. Adic8! cu pu;isoara lui mic8! de pu:ti.
C#ipul lui Kalter se c#irci 9n timp ce ea 9l str9nse mai aproape cu picioarele ei!
9ncerc9nd s8-i opreasc8 mi:c8rile renetice de p8trundere s8-l sus;in8 timp de o clip8
lini:tit 9n masa tremur9nd8 de pl8cere dintre picioarele ei. -ar era de,a prea t9rziu'
"l se cutremur8 tot! prins 9n cle:tele picioarelor ei 9ncruci:ate! :i ea sim;i cum t8ria &ie
a pu;isoarei lui murea 9n spasme! 9n ea! stropind-o cu ce&a c8ldu; :i umed.
O#! -oamne! ce trebuia oare s8 ac8 acum'2
In e0citarea ei! ata sim;i aproape c8-i dau lacrimile.
Aoldurile lui Kalter 9mpinser8 cle:tele picioarelor ei! 9ncerc9nd s8 ias8! &r9nd s8-:i
scoat8 dara&era din ea.
- Stai 9n ea! Kalter' spuse ea! 9nnebunit8. Stai pe loc.
- -ar s-a terminat' spuse el. Hi s-a muiat...
- Stai 9n ea oricum' spuse ea! pe cale s8 pl9ng8! str9ng9ndu-si g8uricea ca s8-i ;in8
dara&era mic8 prizonier8 9n ea. Stai a:a! 9n8untru'
- In regul8' spuse el! :i-:i puse la loc m9inile! 9nd8r8tul bucilor ei.
- C9t dureaz8... c9t dureaz8 p9n8 se ace iar8:i tare2' 9ntreb8 ea! abia 9ng8im9nd! ;in9nd
str9ns buc8;ica de carne 9n g8urica ei.
- Gabar n-am... -ar nu mult! cred'
Atunci! ea a&u e idee. -use mina la spate :i-:i des8cu sutienul! apoi duse m9na 9n a;8
:i-:i ridic8 pulo&erul! eliber9ndu-:i s9nii.
S9rcurile erau tari! ro:ii! pri&ind drept spre ta&an.
48r8 s8 ie ne&oie s8 i se spun8 ce&a! Kalter apuc8 un s9n! :i apoi pe cel8lalt. "a 9l
urm8ri cu pri&irea! 9n timp ce-:i plimba un deget peste &9rurile celor dou8 s9rcuri.
- Suge-le! Kalter 9i spuse ea! a&9nd gri,8 s8-l ;in8 bine intre picioarele ei. Apleac8-te
9nainte :i suge-le tare'
N-a ost ne&oie s8-i spun8 asta de dou8 ori. Ai c9nd 9ncepu s8-i sug8 s9rcurile! ea sim;i
cum pu;isoara lui se uml8 iar8:i! 9nt8rindu-se :i misc9ndu-se 9n interiorul ei. -up8 scurt
timp! erec;ia era total8! z&9cnind ca mai 9nainte.
Aoldurile :l bucile lui reluar8 mi:carea lor de pompare ! ner&oas8! tremur9nd8! erotic8.
-ar de ast8 dat8 ea reu:i s8-l diri,eze! st8p9nindu-l cu picioarele.
- Incet! Kalter! mai 9ncet' spuse ea! r8spunz9nd iec8rei! 9mpingeri a lui cu o alt8
9mpingere.
- Niciodat8 9nc8! p9n8 acum! n-am sim;it ce&a mai minunat' spuse el! pri&ind-o ;int8.
- Nici eu' Atii ce acem noi acum2
- A&em un raport se0ual' spuse el! l8s9nd pri&irile 9n ,os! cu modestie! dar continu9ndu-
si pompatul.
<Acesta! cel pu;in! :tie ce&a'> 9:i spuse ea.
- Asa-i' Asa-i spun medicii'
- -a! dar m8i e0ist8 :i un alt cu&9nt pentru asta' 9i spuse el a;intindu-:i din nou pri&irile
asupra ei.
- Care2
- 4utai''
- 1ai de mine! Kalter' spuse ea! :i se #olba la el.
- -a! a:a-i spun copiii'
Acum! el o pompa mai repede! cu pu;i:oara e0citat8. Presiunea picioarelor ei
9nl8n;uite nu mai reu:ea s8-l st8p9neasc8! dar ei nu-i p8sa de asta. "ra toat8 o lac8r8! gata
s8 e0plodeze :i nu-i p8sa c9t de repede! sau c9t de urios o regula el acuma.
- Cum ai spus c8 se spune! Kalter2
- $aport se0ual'
- Nu'
"a abia de mai putea &orbi. I:i des8cu picioarele din 9nl8n;uire :i puse unul din ele ,os!
lipindu-:i astel :i mai mult gaura de penisul b8iatului.
- Cealalt8 &orb8... Aia pe care o olosesc copiii'
- 4utai'
- Asta-i'
"a 9l 9mbr8;i:a de buci si 9l atrase :i mai mult spre ea. Se 9ntinse pe bra;ul lat al
otoliului! ridic9nd picioarele 9n sus! astel dcsc#iz9ndu-i :i mai mult calea.
- 4ute-m8! Kalter' sc9nci ea. 4ute-m8 tare' 4ute-m8 repede'
"l 9:i 9mpinse dara&era 9n ea si o scoase! :i iar o 9mpinse! cu o &itez8 tot mai mare.
Sor8ia! :i ea 9:i d8du seama c8 nasul 9i curge! dar nu le p8sa! nici lui! nici ei.
Apoi! sim;i cum organul lui se mai cutremur8 o dat8! cu putere! si termin8 odat8 cu el!
orgasmul ei 8c9nd-o s8 pluteasc8 9ntr-o mare de spasme.
"a 9ncepu s8 ;ipe 9ncet! :i iar s8 ;ipe.
- Sss' 9i spuse Kalter! pri&ind peste umeri. Ai s8 treze:ti copilul.
B
Acum! 9ntins8 pe pat! se g9ndea la pu:tiul Kalter. Ai 9ncepu s8 r9d8 pe 9ntuneric. Seara
aceea usese ultima ei ser8 de baby-sitting.
Probabil c8 Kalter spusese ce&a! sau 8cuse ce&a! sau o pri&ise 9ntr-un anumit el! :i
p8rin;ii s8i 9:i d8duser8 seama sau b8nuiser8 ce&a.
Oricum! de-atunci nu mai usese c#emat8 s8 ie baby-sitter.
Ai nici ca partener8 normal8 nu mai g8sise de lucru dup8 aceea. P9n8 la *ob $an%in.
-e la Kalter 4orester la *ob $an%in - 9ntr-o singur8 lec;ie.
"ra :i asta o treab8 '
Si acum -ingbat. La naiba cu -ingbat' Trebuia s8 pun8 mina pe *ob! :i asta c9t mai
repede'
Sally adormi g9ndindu-se la el...
CAPITOLUL I1
Luni diminea;a! 9ntre dou8 ore! 9i teleonul lu8 *ob la birou.
- "i! cum a ost .ee%-end-ul2 9l 9ntreab8 ea. Ca si cum i-ar i p8sat.
- In regul8! dac8 ;i-ar place s8 ;i-l petreci cu un client'
- Ce el de client2
- Un monstru' Un monstru de se0 eminin! care-i m8n9nc8 pe b8rba;ii care lucreaz8
pentru ea.
- 4rumos din partea ei'
- Nu la asta m8 reeream! lua-o-ar naiba' spuse el. Iar8:i 9ncepi s8 de&i se0y la teleon'
Ceea ce &oiam s8 spun este c8 9i m8n9nc8 la micul de,un! ca s8-i scuipe la masa de prinz...
- Nu-i c#iar at9t de r8u' spuse Sally. Ce-i a:a de groaznic2
- "ste groaznic' Hi-ai lipsit teribil de mult...
Asta era e0act ceea ce &oia s8 aud8 de la el.
- Ai tu mi-ai lipsit mie' spuse ea. Intr-o bun8 zi o s8-;i spun cit de mult'
-a! o &a ace odat8! c9nd&a...
- C9nd2
- C9t de cur9nd posibil.
- Po;i s8 &ii la Ne. /or% pentru .ee%-end-ul 8sta2
- Credeam c8 nu-mi &ei mai spune asta niciodat8'
- N-am mai 8cut nimic 9n apartamentul meu. Hai s9nt o gr8mad8 de mobile pe care
trebuie s8 le 9mpingem...
- Sper c8 &om ace o mul;ime de 9mpingeri! spuse ea. Ai nu numai de mobil8'
- Atii ce-mi aci acum2 Tocmai aici la birou'2
- Sper c8 ;i-am sculat-o'
- Nu mai s9nt 9n stare s8 m8 duc nici p9n8 la u:8' Nu cu toat8 lumea care este 9n birou...
"a se e0citase! c#iar acolo! 9n cabina teleonic8.
-e&enise insuportabil8 9n ultima &reme' I se 9mt9mpla peste tot! 9n clas8! pe coridoare!
9n sala de gimnastic8! la cantin8... Ai-acum! 9n cabina de teleon! &orbind cu *ob. 4ir-ar s8
ie'
- " mare2 9l 9ntreb8 ea.
- -oar 9i cuno:ti dimensiunile' Ascult8! con&orbirea asta are loc prin central8...
- Cred c8 etele de la central8 cunosc ce&a dara&eri...
- Nu m-am g9ndit niciodat8 la asta...
- Atunci reguleaz8 centrala'
Sally nu mai olosise niciodat8 un asemenea limba, 9nainte de a-l i 9nt9lnit pe *ob. Ce
naiba o apucase2'
Ce 9ntrebare idioat8' Atia doar prea bine ce o apucase...
- Ai dreptate' spuse el. S8 regulez centrala' Numai c8 9n elul 8sta pot s8 m8
electrocutez...
- Serios2 Herit82 9l 9ntreb8 ea. Ascult8-m8 *ob! trebuie s8-;i &orbesc.
- -espre ce2
Trebuia s8 i-o spun8. Acum'
- In &ia;a mea nu m-am sim;it at9t de apucat8. Tot timpul. Peste tot! sub du:! la cursuri!
9n pat... -a mai ales 9n pat.
- ":ti perect s8n8toas8. $8m9i asa'
- " groaznic' N-am a&ut nicic9nd! mai 9nainte! senza;ia asta. Totul a 9nceput 9n noaptea
aceea! c9nd mama ne-a prins 9n pat 9mpreun8. Atii si tu doar c8 pentru mine a ost prima
dat8'
La cel8lalt cap8t al irului inter&eni un moment 9ndelungat de t8cere. Apoi! el o 9ntreb8F
- Ce &rei s8 spui cu asta - prima dat82 Hie nu mi s-a p8rut c8 era pentru prima dat8'
Nici pe departe...
- Cu toate astea! a:a a ost' Prima dat8! cu ade&8rat' Cu un b8rbat'
-in nou t8cere.
- 1rei s8 spui c8 9nainte de mine a mai ost o emeie2
- Nu! nici prin g9nd nu mi-a trecut' replic8 ea.
Ai se g9ndi o clip8! la Kalter. Ce naiba! doar nu putea s8 ie gelos pe un pu:ti de 7? ani!
care a&ea acum &reo 7C ani.
- O s8-;i po&estesc eu alt8 dat8'
- Te rog c#iar'
"l i se p8rea acum cam plictisit. Trebuia s8-i sc#imbe g9ndurile.
- Ce se mai aude cu dara&era ta2
- Ce2
- Cu dara&era. Cu erec;ia ta. Cu coco:elul t8u tare! mare :i dulce.
- -oamne Sinte' Iar 9ncepi...'
- Ce s8 ac' Atinge-o pentru mine...
- In regul8! s-a 8cut' I;i transmite complimente...
Hina ei era de,a sub ust8.
- Acela:i lucru de la p8pusica mea. " toata umeda. Tocmai am pus m9na pe ea...
- -oamne' spuse el. Cred c8 e mai bine s8 9ntrerupem discu;ia 9nainte de a-mi p8ta
pantalonii'
- Ai &rea s8 m8... *ob2 C#iar acum'
- Ai 9nc8 cum...! r8spunse el.
- La re&edere' Pe &ineri' spuse ea! :i puse receptorul la loc.
Apoi desc#ise u:a cabinei :i ie:i aar8! d9nd peste un tip &oinic! cu #ain8 sport.
<-oamne' se g9ndi ea. A auzit iecare cu&9nt al meu! cu siguran;8'+
"l se 9ntoarse :i-i surise. "ra proesorul HcNaug#ton. Tocmai cu el a&usese ultimul
curs de literatura american8 modern8.
- Gallo! Sally' 9i spuse el. "ra prima dat8 c9nd o striga astel.
In sala de cursuri 9i spunea 9ntotdeauna <-omni:oar8 Geernan>.
- Gallo' spuse ea. A;i a:teptat r9ndul la teleon2
- -a! dar nu-i nici o grab8.
Ai el continu8 s8-i z9mbeasc8. Ii z9mbise :i 9nainte la cursuri! adeseori! :i a&ea un obicei
ciudat! de a-i pri&i picioarele 9n timp ce ;inea lec;ia.
-ar de data asta! sur9sul lui era dierit de celelalte. Sally era con&ins8 c8 el auzise
iecare cu&9nt pe care ea 9l rostise la teleon! &orbind cu *ob. I:i str9nse c8r;ile la s9n :i
d8du s8 plece.
- Stai o clip8! Sally' spuse proesorul HcNaug#ton. Hai a&eam de g9nd s8-;i spun ce&a.
"a 9l pri&i atent8! 8r8 s8 spun8 nimic. Auzise! de la ete! tot elul de c#estii despre
proesorul HcNaug#ton. -ar erau doar po&e:ti! din cele care se spun pe seama tuturor.
"l o 9ntreb8F
- Noci brigde2
- Nu. Imi pare r8u...
Asta-i aminti de elul 9n care obi:nuiau b8ie;ii s8 agate etele.
<L-ai citit pe S#a%espeare2 Culc8-te cu mine'>
- In regul8' Nici eu nu ,oc' replic8 el :i sur9se un pic mai larg.
3lumise cu ea. Probabil c8-i sim;ise tensiunea. -ar ea n-a&ea nici un moti& s8 se team8
de el. "ra destul de in &9rst=! probabil c8 a&ea aproape de C@ de ani.
- Ce-a;i &rut s8 m8 9ntreba;i2
- In nici un caz ce&a 9n leg8tur8 cu bridge-ul. " &orba de po%er...
- -ar eu nu ,oc nici po%er. Nici m8car strip-po%er...
Asta n-ar i trebuit s-o spun8' Ai Sally 9:i mu:c8! ener&at8! buzele.
"l 9ncepu sa rida.
- "u unul s9nt un pic cam b8tr9n pentru strip-po%er' Nu 9ns8 :i pentru po%erul obi:nuit...
<A#a+ se g9ndi ea.
- Cinci sau sase dintre proesorii no:tri se reunesc 9n iecare ,oi seara! ca s8 mai ,oace
un po%er. Nu! nu la uni&ersitate! ci 9n apartamentul unui amic burlac.
"a 9:i aminti de po&e:tile pe care le auzise de la ete. Partide de po%er 9n ora: :i...
- Numai c8 noi to;i! aidoma tuturor b8rba;ilor! s9ntem cam lene:i! si ne place s8 ie pe-
acolo c9te o at8! care s8 ne desc#id8 sticlele cu bere! s8 ne ser&easc8 b8utura si
sand.ic#urile 9n timp ce noi st8m la masa de ,oc. -e obicei! apel8m la c9te o student8.
Una dr8gu;8! bine9n;eles' Am uitat s8-;i spun c8 ma,oritatea po%eri:tilor cu care ,oc eu
s9nt mai tineri ca mine...
<Iap b8tr9n'> se g9ndi ea.
- S9nt oarte ocupat8 serile! spuse ea.
- In regul8' -ac8 &ei i liber8 9ntr-una din serile de ,oi... 4etele socotesc c8 plata este
mai bun8 dec9t cea pa care o primesc ca baby-sitter :i! 9n plus! g8sesc c8 seara trece mai
u:or :i mai amuzant...
"a tres8ri :i-l pri&i atent8 c9nd &orbi de baby-sitte. -e unde ar i putut el s8 :tie de
cariera ei de baby-sitter2'
Tot ce putea :ti despre &ia;a ei pasional8 era ceea ce auzise 9n timpul con&orbirii ei
teleonice cu *ob. Ceea ce era de-a,uns de mult.
Prea mult c#iar...
- Sper c8 nu te deran,eaz8 s8 prime:ti bani ca s8 ta ocupi de ace:ti carag#io:i puturosi!
spuse el! interpret=nd gre:it t8cerea ei.
- -e altel! salariul pro&ine de la potul c9:tlg8tor cel mai mare.
- Pot2 spuse ea. Cu&9ntul i se p8rea straniu! &enind din gura proesorului HcNaug#ton.
"l puni 9n r9s! p8r9nd aidoma unui copil! 9n ciuda p8rului s8u c8runt.
- Nu! nu este ceea ce te g9nde:ti... Nu-i &orba de stupeiante! potul la care m8 reer este
suma de bani de pe mas8! care re&ine c9:tig8torului.
- A#'
- A:a c8 dac8 &reodat8 9;i &a ace pl8cere! anun;8-m8' Atii doar unde m8 g8se:ti... Ne-
ar ace pl8cere s8 te a&em...
Ai el 9:i plimb8 pri&irile de-a lungul trupului ei! oprindu-se mai 9ndelung asupra
picioarelor.
- Cred c8 &ei ace cel mai simpatic ser&iciu de apro&izionare pe care l-am a&ut
&reodat8...
Nu-i prea pl8cu cu&9ntul <apro&izionare+.
- Atiu unde &8 pot g8si' spuse ea! :i plec8! cu capul sus.
Ii p8rea r8u c8 el st8tuse at9t de aproape de cabina teleonic8.
B
Sally dormi prost 9n noaptea aceea! :i 9n cea urm8toare! :i c#iar 9n cealalt8. Se tot
9n&9rtise prin pat! g9ndindu-se la *ob. P8pu:ica ei de&enise o ade&8rat8 ma:in8 inernal8.
-ingbat 9i teleonase de dou8 ori 9n prima sear8! dar ea nu-l mai &oia pe -ingbat. 1oia pe
*ob '
Ii &eni greu s8-si concentreze aten;ia asupra c8r;ilor 9n aceste seri lungi! c9nd ar i
trebuit de apt s8 studieze. Noi diminea;a! 9n timpul cursului de literatur8 american8 mo-
dern8! lu8 #ot8r9rea s8 nu mai lase s8 treac8 9nc8 o sear8 plicticoas8! c#inuit8 de 9ncerc8ri
zadarnice de a 9n&8;a. Tot ce o interesa era s-o reguleze *ob! at9t si nimic altce&a...
-ecise! deci! s8 accepte oerta! proesorului HcNaug#ton :i s8 se ocupe de ,uc8torii de
po%er. Cine :tie! poate de&enea o treab8 amuzant8'2
Ai c#iar dac8 n-ar i de&enit! era 9n orice caz mai pl8cut dec9t s8 :ezi 9n aceast8 camer8.
Agnes! colega ei! re&enise :i ea! aduc9nd cu sine toate <bucuriile> unei 9nmorm9nt8ri.
$8mase! deci! 9n sala de cursuri dup8 ce to;i ceilal;i plecaser8 :i se apropie de catedra
proesorului HcNaug#ton. "l pri&ea ni:te #9rtii si n-o z8ri de la bun 9nceput. "a tu:i! si el
9:i ridic8 pri&irile.
- A#! dumneata! domni:oar8 Geernan' spuse el! si apoi! dup8 ce obser&8 c8 to;i
ceilal;i p8r8siser8 sala! 9i spuse zimbindF -umneata! Sally'
- Cred c8 a: putea &eni desear8! la partida dumnea&oastr8 de po%er! dac8 mai a&e;i
ne&oie de mine...
- Splendid' 4ata cu care aran,asem s8 &in8 m-a anun;at azi diminea;8 c8 nu mai poate
&eni... To;i ace:ti dromaderi ai mei se preg8teau s8-si destupe singuri sticlele cu bere!
ceea ce este de-a dreptul o catastro8... S9nt e0trem de neputincio:i! to;i ace:ti membri ai
speciei academice...
- Ce &re;i s8 spune;i! cu <neputincio:i>2 9ntreb8 ea.
- A#! nu neputincio:i 9n sensul la care te-ai g9ndit tu! draga mea' spuse el! abil. Ci! pur
:i simplu! neputincio:i de a-si-destupa sticlele cu bere...
- O#! replic8 ea. Asta m8 bucur8... Nu de alta! dar b8rba;ii neputincio:i m8 ac s8
cap8t piele de g9sc8...
- Perect' spuse el. Scrise ce&a pe o buc8;ic8 de #9rtie! si i-o d8du.
- Iat8 adresa' Incepem 9n ,urul orei opt'
- S8 ac ce&a cump8r8turi2
- Nu e ne&oie! tot ce o s8-;i trebuiasc8 dumitale :i nou8 &s i de,a preg8tit. Adu-te doar
pe dumneata... Ai cu ce s8 &ii pin8 acolo2
- -a' spuse ea. Se &a duce cu autobuzul sau &a c#ema un ta0imetru.
Ce rost a&ea s8 de&in8 prea intim8 cu b8tr9nul ei proesor2
B
Apartamentul se ala la eta,ul al doilea al unei cl8diri mari! &ec#i! 9ntr-un cartier cu
arbori 9nal;i :i gr8dini 9ntinse! :i cu patru genera;ii de locuitori de o respectabilitate deose-
bit8. A:a ar8tau! cel pu;in lucrurile pri&ite din aar8! din strad8.
La eta,ul de sus se &edea lumin8 peste tot. La cel de ,os! 9ns8! era 9ntuneric.
"a sun8 la soneria de sus! :i-l z8ri pe proesorul HcNaug#ton cobor9nd c9te&a trepte! 9n
#ol! ca s-o primeasc8.
- A, sosit la tanc' 9i spuse el. Ultimul dintre po%eri:ti a sosit c#iar acum un minut. Ast8
sear8 s9ntem doar cinci! a:a c8 nu &ei i cine :tie ce ocupat8... Am s8-;i g8sesc eu &reo
carte de citit'
- -ac8 nu &8 deran,eaz8! a: preera s8 pri&esc c9nd ,uca;i' 9i spuse ea! urm9ndu-l pe
sc8ri! 9mi place s8 urm8resc c#ipurile b8rba;ilor c9nd ,oac8 c8r;i.
- Ai ace mai bine s8 urm8re:ti programul la tele&izor! 9i spuse el desc#iz9ndu-i u:a
spre o suragerie spa;ioas8. Nu merit8 nici sumele pe care ,oac8! nici mutrele lor...
Pe urm8 9i prezent8 pe b8rba;ii a:eza;i 9n ,urul mesei! pe to;i deodat8.
- Ai aceasta este Sally Geernan' o prezent8 el apoi! pun9ndu-si m9na protector pe
um8rul ei. Cea mai promi;8toare student8 a mea! 9n literatura american8 modern8'
"i 9i displ8cu m9na aceea pus8 pe um8r. Ai nu-i pl8cu nici cu&9ntul <promi;8toare>! dar
trecu totul cu &ederea...
Proesorul HcNaug#ton o conduse apoi la buc8t8rie si desc#ise rigiderul! cele dou8
raturi de sus iind pline eu sticle de bere! iar pe un al treilea erau 9ng#esuite pac#ete cu
tot elul de salamuri t8iate :i alte c8rnuri gata de a i ser&ite. .
- Specia academicienilor nu pare a i 9n pericol s8 moar8 de oame' spuse ea! ie c8 s9nt
sau nu neputincio:i'
Apoi ea remarc8 sticlele pline de .#is%y :i cele dou8 &ase pentru g#ea;8! puse pe
marmura de l9ng8 c#iu&et8! :i ad8ug8F
- Ai nici s8 moar8 de sete'
- *ei ce&a2 o 9ntreb8 proesorul HcNaug#ton!
- -esigur'
- *ere2
- Uneori. -epind de inan;ele b8iatului cu care ies. -ar eu preert .#is%y-ul'
- "ste o gr8mad8 de .#is%y! a:a c8 n-ai dec9t s8 te ser&e:ti! 9n aar8 de dumneata! doar
lui No#n Kinant 9i place .#is%y-ul! cu sion... "u unul! preer bourbon-ul cu ap8!
Ai HcNaug#ton 9:i turn8 un pa#ar zdra&8n.
- Nu am mare lucru s8-mi amintesc' spuse ea. -omnul Kinant era proesorul ei de art8
comercial8. Il remarcase de 9ndat8 ce intrase 9n suragerie. "ra cel mai t9n8r dintre to;i! un
b8rbat 9nalt! slab! pe care-l pl8cuse din prima zi c9nd 9l &8zuse la curs.
Nu a&ea mai mult de OM de ani...
- ":ti liber8 s8 aci ce &rei' 9i spuse proesorul HcNaug#ton! :i p8r8si buc8t8ria!
lu9ndu-si cu el pa#arul cu bourbon.
"a 9:i turn8 un .#is%y! cu sion! 8r8 economie de .#is%y! desc#ise trei sticle cu bere!
g8si trei pa#are mari :i o ta&8 :i duse totul 9n suragerie.
Nocul 9ncepuse. 3azda! domnul *ellamy! tocmai d8dea c8r;ile.
"a puse pa#arul cu .#is%y 9n a;a lui Kinant :i pa#arele cu bere 9n a;a celorlal;i trei!
cu c9te o sticl8 al8turi :i iecare d8du din cap! pe r9nd! mul;umindu-i.
<3rea treab8'> 9:i spuse ea! :i-:i trase un scaun! asez9ndu-se 9ntre doi ,uc8tori! 9ntr-un
col; al mesei! ca s8 urm8reasc8 ,ocul.
- I;i place po%erul2 o 9ntreb8 domnul Kinant.
- Imi place s8 pri&esc' 18 deran,eaz8 cum&a2
- -impotri&8! e pl8cerea noastr8' spuse el! :i to;i ceilal;i ,uc8tori o pri&ir8 z9mbind.
CAPITOLUL 1
-up8 aproape o or8 de ser&it b8uturi :i de pri&it ,ocul! Sally se plictisi. Nu de b8rba;i!
ci de ,oc. Ce&a o ascina pe c#ipurile acestor b8rba;i! at9t de perect nemi:cate! 9n timp ce
9nregistrau cu m=inile lor iecare &aloare si posibilitate a c8r;ii pe care o ;ineau 9n min8!
9nainte de a se pronun;a. P8reau cu des8&9r:ire capti&a;i de ,oc :i Sally a&ea un sim;8m9nt
ciudat! totodat8 de rustrare :i e0citare! iind ignorat8 cu at9ta nep8sare.
insu:i aptul c8 se ala acolo! singura emeie 9ntr-o camer8 cu cinci b8rba;i! era de-
a,uns s-o e0cite. P9n8 :i sunetul : &ocilor lor se p8rea c8 are un eect arodisiac asupra ei!
si se surprinse 9ncruci:9ndu-:i picioarele pentru a-:i calma arsurile p8pusicii.
-in c9nd 9n c9nd! c9te unul din b8rba;i arunca o pri&ire de apreciere asupra picioarelor
ei lungi! rumoase si senzuale! at9t de perect &izibile datorit8 ustei scurte! dup8 care con-
tinuau ,ocul.
4ata 9ncepu s8 resimt8 o gelozie intens8! nera;ional8! a;8 de c8r;ile de ,oc! o senza;ie
absolut eminin8! 9ns8.
-up8 circa dou8 ore de pri&it! se #ot8r9 s8 9ntreprind8 ce&a contra ri&alelor ei 8r8
&ia;8! acele buc8;i de plastic pe care b8rba;ii le g8seau at9t de ascinante.
-ar tocmai c9nd se g9ndea ce anume s8 9ntreprind8! No#n Kinant! ca :i cum i-ar i citit
g9ndurile! 9i oeri prile,ul ideal.
-up8 ce el &orbi! ea 9:i d8du seama c9t de tare era .#is%yul pe care i-l oerise.
- Heri;i s8 ii elicitat. Noe! spuse domnul Kinant! adres9ndu-se peste mas8 proesorului
HcNaug#ton - Sally e cea mai dr8gu;8 gazd8 pe care am a&ut-o p9n8 acum'
- A:a-i2'
Ceilal;i b8rba;i din ,urul mesei se 9ntoarser8 s-o pri&easc8! d8dur8 airmati& din cap :i
suriser8.
Sally ro:i! pl8cut impresionat8 :i teribil de e0citat8.
<-e ce naiba complimentele astea m8 lo&esc drept 9n ... gaur8 2+! se g9ndi ea.
- 18 mul;umesc' spuse ea! ridic9ndu-se de pe scaun :i 8c9nd o re&eren;8! ca o eti;8
bine crescut8.
Numai c8! in cazul ei! s9nii i se mi:car8! ap8r9nd par;ial 9n decolteul bluzei.
- -elicios' spuse domnul Kinant! pri&ind ;int8 spre cele dou8 uml8turi care se &edeau
sub bluz8.
- Un singur lucru ar mai trebui s8 ac8 Sally! care ar ace-o s8 ie :i mai dulce! continu8
el.- Ce anume2 9ntreb8 domnul *ellamy! cu un aer inocent.
- Ca Sally s8 ne arate pieptul. In zilele noastre! moda <topless> a de&enit oarte curent8.
Pun pariu c8 Sally ar bate de la mare distan;8 pe toate &edetele acestei mode...
- <A#a! &as8zic8 a:a stau lucrurile'> se g9ndi Sally. -ar! oricit de ciudat ar putea s8
par8! aceast8 sugestie &oalat8 n-o puse c9tu:i de pu;in 9n 9ncurc8tur8.
- N-a: &rea s8 &8 9ntrerup partida de c8r;i! spuse ea cu 9ndr8zneal8.
- N-o s8 ne 9ntrerupi partida' 9i spuse proesorul HcNaug#ton! pun9ndu-:i ,os c8r;ile.
- Ai c#iar dac8! ar i o 9ntrerupere care merit8' spuse un altul! proesorul Plent#os! de
greac8 si latin8! care era acela:i contingent cu HcNaug#ton.
- Cred c8 glumi;i' replic8 ea. -e:i :tia oarte bine c8 b8rba;ii nu glumeau.
Hai ales Kinant! care-:i 9ncruci:a si descruci:a picioarele! ar8t9nd :i nelini:tit! dar :i
gata de atac.
- Nu glumim c9tu:i de pu;in' spuse Plent#os.
- C9tu:i de pu;in' ad8ug8 repede si Kinant.
4ata remarc8 rapid c8 el 9ncepuse s8 transpire! pe runte :i deasupra buzelor.
- ":ti at9t de dulce' spuse *allamy. Ar i pentru noi to;i o mare pl8cere s8 &edem mai
mult...
- -ac8 modestia este aceea care te ace s8 ezi;i! draga mea! spuse HcNaug#ton! uit-o'
Hodestia a disp8rut odat8 cu mandolina...
- Nu! nu este tocmai modestia! ci aptul c8 dumnea&oastr8 to;i s9nte;i b8rba;i! iar eu s9nt
singura at8 de-aici' spuse ea.
- -ar ce at8 dr8gu;8' zise proesorul Plent#os. Ar trebui s8 ii m9ndr8 de trupul t8u.
4ericita s8 te la:i s8-l &edem...
- Ai alte c9te&a ete au acut-o' spuse domnul *ellamy! :i ea 9i pri&i atent8. Au 8cut-o
9n a:a el 9nc9t tot ceea ce au 8cut s8 merite s8 ie 8cut' ad8ug8 el gr8bit. Cu o parte din
iecare pot ceea ce! la urma urmelor! 9nseamn8 o sum8 destul de important8! mai ales
dac8 o compari cu tariul actual pentru baby-sitter.
Sally 9l &8zu pe proesorul HcNaug#ton arunc9nd o pri&ire sup8rat8 spre gazd8.
"ra gata s8 le zic8 c8 nu-i p8sa de banii lor! c8 nu putea i mituit8 s8 se dezbrace! dar se
r8zg9ndi.
"ra oarte e0citat8 numai la g9ndul c8 &a putea ace pe to;i acei b8rba;i s8-i pri&easc8
trupul. Ai-apoi! putea s8 pretind8 c8 o putea ace doar de dragul banilor...
- *ine... spuse ea.
- Iat8 o at8 bun8' e0clam8 proesorul HcNaug#ton cu un suris de satisac;ie ap8r9ndu-i
deasupra b8rbii.
- Cine &rea s8 bea ce&a2 zise ea.
- "u' replic8 Kinant.
- Ai eu' zise *ellamy.
No#n Kinant 9i arunc8 o pri&ire lung8.
- Pe r9nd! unul c9te unul... spuse el apoi.
- -e-acum 9ncolo! ser&iciul e pe-alese. Sau ai de g9nd s-o aci pe Sally s8 alerge 9ntr-
una2'
- In;eleg ceea ce &rei s8 spui'
- Gabar n-ai! replic8 Sally cu 9ndr8zneal8! lu9nd pa#arul gol al lui Kinant. -ar
dumneata &ei 9n;elege repede' 9i spuse ea acestuia.
4ata nu se gr8bi s8-i prepare b8utura lui Kinant 9n buc8t8rie! g9ndindu-se! 9n sc#imb!
cum s8 ac8 a;8 acestor b8rba;i! cu ;i;ele goale.
Ce &or g9ndi ei2 *ine9n;eles! alte ete 8cuser8 acela:i lucru.
*8rba;ilor la aceast8 &9rst8 le place s8 pri&easc8. Cu e0cep;ia! poate! a lui Kinant. Care
a&ea! ne9ndoielnic! o dara&er8 b8;oas8! sculat8 de cel pu;in o ,um8tate de or8...
Hai ezit8 un pi% dup8 ce-i umplu pa#arul! apoi isi scoase bluza :i sutienul. S9nii ei!
elibera;i! se 9n8l;ar8! m9ndri cu s9rcurile de&enite tari :i ro:cate.
<Ce-am de pierdut! la urma urmelor2' 9:i spuse ea! :i duse pa#arul dincolo! cu s9nii
,uc9nd.
To;i 9:i a;intir8 pri&irile asupra ei! c9nd ea puse pa#arul cu sion :i .#is%y pe mas8!
l9ng8 m9na dreapt8 a lui Kinam aplectndu-se mai mult dec9t era ne&oie.
H9na de pe mas8 tres8ri! :i ea remarc8! dar r=mase nemi:cat8.
- Hinunat' e0clam8 *ellarriy.
Proesorul Plent#os spuse :i el ce&a! probabil in limba greac8.
- Ai mie mi s-a 8cut sete acum. Sally' zise proesorul HcNaug#ton! pri&ind s9nii ei
,uc8u:i! c9nd ata se apropie de el s8-i ia pa#arul.
- -e apt! &8d c8 &oi a&ea mare ne&oie de acest pa#ar cu bourbon! ad8ug8 el! c8ci simt
cum m8 cuprinde un ream8t.
Ai m9na sa atinse! ca din 9nt9mplare! unul din s9rcurile ei! 9n timp ce ea lua pa#arul. Ai!
pri&ind 9n ,os! Sally 9:i &8zu s9rcul e0citat.
- "i! ei' spuse ea! dar nu adres9ndu-se proesorului HcNaug#ton! ci s9rcului ei 9nro:it.
C9nd re&eni la buc8t8rie! ata constat8 c8 tremura un pic! din cauza e0cita;iei.
*8rba;ii cam abuzau de ea! tot cer9ndu-i s8 le aduc8 de b8ut! si-:i goleau pa#arele mult
mai repede dec9t 9nainte.
Apoi! 9i d8dur8 ,um8tate din c9:tigurile 9ncasate 9n primele dou8 tururi de c9nd ea 9:i
dezbr8case bluza si sutienul.
C9nd aduse al doilea r9nd de .#is%y lui Kinant! acesta 9ntinse m9na :i lu8! u:urel! s9nul
ei 9n palma lui! 9nainte ca ea s8 se poat8 9ndrepta! din spate! s=rut9nd s9rcul e0citat :i
ating9ndu-l tandru cu &9rul limbii lui.
- Ooo#... ' spuse ea! 8r8 s8 &rea! dar nu se d8du 9napoi! :i nici nu se ar8t8 sup8rat8.
Noci po%er! ai uitat2
- -a! am uitat! timp de-o clip8' 9i replic8 Kinant! lu9nd din nou c8r;ile 9n m9na.
Cel de-al cincilea ,uc8tor! un anume domn Paul! t8cuse aproape toat8 seara! dar c9nd 9i
ser&i un pa#ar cu bere ea sim;i m9na lui uri:9ndu-i-se pe la spate! sub ust8! 9ntre
picioare. Sally nu 8cu dec9t un gest! ca ceilal;i s8 nu :tie! dar str9nse repede picioarele!
prinz9nd u:urel m9na lui 9ntre pulpe! 9nainte ca el s8 a,ung8 la locul dorit. Atia c8 e toat8
umed8! acolo...
- Hai por;i 9nc8 prea multe &esminte pe dumneata! zise domnul Paul! men;in9ndu-si
m9na 9ntre picioarele ei :i str9ngindu-i 9n palm8 carnea coapsei.
- -e acord' ad8ug8 *ellamy. Tot potul din ,ocul acesta este al dumitale! Sally! dac8 ne
oeri o pri&ire mai bun8 asupra 9ntregului dumitale corp! at9t de ermec8tor.
- 1om &edea' zise Sally! si se 9napoie la buc8t8rie.
Nu-i trebui prea mult8 &reme ca s8 ia o #ot8r9re.
Trupul ei minunat' "a :tia prea bine ce &oiau ei s8 &ad8' Ai nu numai s8 &ad8! ci s8 :i
ating8! cu siguran;8' -ar nu-i mai p8sa' "ra e0citat8 :i restul nu mai conta...
-estup8 o sticl8 cu bere! apoi 9:i scoase usta si o puse pe sp8tarul unui scaun. C#ilo;ii
ei erau gen bi%ini! mici :i 8ceau ca picioarele ei s8 par8 :i mai lungi. "a :tia prea bine c8
prin nylonul transparent se puteau &edea oarte clar cele doua despic8turi dintre picioare.
Tot a:a cum se &edea :i p8rul castaniu care acoperea g8uricea ei 9nsetat8 de pl8cere. P9n8
:i buzele g8uricei erau e&idente...
"i bine! dac8 asta era ceea ce &oiau s8 &ad8! m8 rog' A&eau la ce s8 se uite' Ai Sally!
m9ndr8! se 9napoie 9n suragerie! duc9nd pe ta&8 bere.
- -oamne -umnezeule' e0clam8 domnul Kinant.
- ":ti mult prea tare pentru ace:ti neispr8&i;i' spuse proesorul HcNaug#ton! :i lui
Sally i se p8ru c8 mai auzise aceast8 raz8 unde&a.
O#! da! sigur c8 o mai auzise! de la -ingbat'
Sally constat8 c8 era cu des8&9r:ire indierent8 ia goliciunea ei! goliciune aproape
total8! 9n timp ce depunea pe mas8 ta&a cu bere.
Sinii ei de&eniser8 parc8 :i mai tari! s9rcurile se 8cuser8 si mai ro:ii! dar ei nici c8-i
p8sa. Se amuza! 9n sc#imb! nespus de mult! 9n&9rtindu-se astel 9n ,urul mesei de unde lu8
o sticl8 goal8.
In pragul u:ii de la buc8t8rie se 9ntoarse brusc.
Cinci perec#i de oc#i o a;inteau pe ea :i trupul ei t9n8r! si 8r8 s8 :tie de ce! aar8 de
aptul c8 era e0trem de e0citat8 :i dornic8 de o dara&er8 care s-o reguleze! sim;i ne&oia
impulsi&a s8-i nec8,easc8 un pic. 48cu deci o plec8ciune u:oara! apoi se 9ntoarse cu
spatele :i o repet8! r8m9n9nd o clip8 cu picioarele u:or des8cute! 9n aceast8 pozi;ie
aplecat8! si oerind! astel! pri&itorilor! prile,ul s8-i &ad8 p8pu:ica 9ntredesc#is8! gata s8
primeasc8 un &izitator 9ndr8zne;.
Apoi! ea intr8 repede 9n buc8t8rie.
C9nd re&eni 9n suragerie! c8r;ile se alau neatinse pe masa.
Cei cinci b8rba;i renun;aser8 s8 mai pretind8 c8 ,oac8 po%er.
- Sally! zise proesorul HcNaug#ton! ai &rea s8 ne aci cinstea de a ace un pas mai
departe2
- -e ce nu2' replic8 ea z9mbind.
Se sim;ea cu des8&9r:ire s8lbatic8 abandonat8! gata de a ceda.
I:i d8du ,os c#ilo;ii! 9nceti:or! :i apoi se 9ndrept8! cu picioarele u:or 9ndep8rtate.
- Sally! spuse No#n Kinant! 9ntorc9ndu-se pe scaunul lui :i pri&ind-o 8r8 a-:i dezlipi
oc#ii de pe p8pu:ica ei tentant8! acum nu te mai po;i opri' Noi! to;i! te &rem... te dorim...
- H8 &re;i2'
- -a! te &rem... ne 9n;elegi doar...
- Ca s8 m8 ute;i2' 9ntreb8 ea! :i pri&i c#ipurile lor c9nd rosti aceste cu&inte.
-e pe e;ele lor disp8ruse orice urm8 de tensiune.
Sally spera 9ns8 c8 tensiunea nu disp8ruse :i din dara&erile lor.
- -a! s8 te utem! dac8 &rei s8 olosim acest cu&int popular' replic8 proesorul
HcNaug#ton.
- -ac8 &8 ace pl8cere... ' Ai &rea s8 ii primul! domnule proesor HcNaug#ton2'
- Cu cea mai mare pl8cere! m8 simt c#iar onorat'
<Ai 9n elul 8sta &oi ob;ine nota zece plus la literatur8 american8 modern8'>! 9:i spuse
ea! :i 8cu 9ncon,urul mesei! 9ndrept9ndu-se spre el. 4ata 9:i spri,ini bucile curului pe a;a
de mas8 &erde.
Apoi! ea spuse! :i mai e0citat8 de m9ng9ierea catielat8 a acesteia pe pielea eiF
- Inainte de toate! a: &rea 9ns8 s8 aci altce&a' :i-l pri&i drept 9n a;a lui b8rboas=.
"l 9:i linse buzele! 9:i 9nc#ipuise probabil! de,a! ceea ce &oia ea s8-i cear8...
- Ce2 insist8 el.
- Stii doar ceF s8 mi-o s8ru;i'
"l ezit8 o clip8! pri&ind 9n ,urul s8u! la ceilal;i b8rba;i care-i pri&eau la r9ndul lor! appi
se aplec8 oarte 9ncet! 9:i scoase u:urel limba :i linse 9ndelung buzele 9ntredesc#ise ale
p8pu:icii ei umede! oprindu-se apoi deasupra uml8turii clitorisului ei! si-si 9nipse &9rul
limbii! ap8s9nd u:or.
- Ooo#' e0clam8 ea! si se l8s8 pe spate! spri,inindu-se cu coatele de mas8! desac9ndu-
:i larg picioarele.
- Hinunat' Acum! linge-m8! suge-m8! tare! tare! iute! iute'''
"l des8cu buzele ei &aginale cu degetele :i trecu la treab8! lingind si sug9nd masa ro:ie
de carne alat8 9ntre picioarele ei! 9n timp ce ea 9nnebunit8 de pl8cere! se tot r8m9nta! iar
:oldurile ei 9ncepur8 s8 lo&easc8 9ntr-un ritm tot mai rapid masa.
- A,unge' spuse ea! str9ng9ndu-i capul ca 9ntr-o meng#in8 9ntre picioarele ei. Acum! :tii
doar ce ai de 8cut...'
"l 9:i retrase capul! destul de nemul;umit parc8! mai apuc9nd s8 trag8 o limb8 peste
gaura ei. Apoi! se 9ndrept8! 9:i l8s8 ,os pantalonii :i izmenele s8rind din ei cu agilitatea
unui t9n8r imberb.
"a arunc8! curioas8! o pri&ire spre dara&era sa! astept9nd sa &ad8 o put8 semi-erect8.
-ar nu' Se 9n:elase' "ra un organ rigid :i perect erect' Ca al lui -ingbat. Sau al lui
Kalter. Ai Sally 9ncepu s8 sur9d8! amintindu-:i de pu;i:oara lui Kalter.
-ar sur9sul ei trecu! atunci c9nd organul destul de lung si gros al proesorului
HcNaug#ton p8trunse 9ntre bucile ei &aginale! desc#ise si umede.
C9te&a mi:c8ri ur8 de a,uns pentru a-l plasa e0act unde trebuia! si Sally 9:i 9ncol8ci
picioarele 9n ,urul proesorului. "l se opri o clip8! :i apoi re9ncepu s8 bage si s8 ,oace
dara&era lui 9n a ei! cu mi:c8ri rapide! continue.
"a se adapta repede ritmului s8u si 9l 9nto&8r8:i in mi:c8ri! ericit8. Aproape! c8 nu-:i
d8dea seama de prezen;a celorlal;i b8rba;i! care urm8reau! st9nd 9n semicerc 9n ,urul
mesei! iecare mi:care a perec#ii 9nl8n;uite.
Sally se mira de ea 9ns8:i! de totala ei lips8 de preocupare! surprins8 de aptul c8 toate
acele pri&iri 9ndreptate asupra ei n-o deran,au s8 aibe pl8cere.
Nu numai at9t! dar aptul c8 o pri&eau! p8rea s8 intensiice c#iar pl8cerea etei...
Proesorul HcNaug#ton rezist8 mult8 &reme 9n ea! coco:ul lui impung9nd-o 8r8
9ncetare! tot mai ad9nc! mai 9nsetat. "a 9:9 re;inu c9t putu de mult orgasmul! p9n8 ce sim;i
c8 mi:carile lui de&in din ce 9n ce mai rapide :i c8 se apropie si el de momentul suprem...
"a scoase un strig8t de pl8cere! 9mping9ndu-:i soldurile 9nainte! ca s8-l 9nt9lneasc8!
9n9g9nd c8lc9iele 9n spatele lui! in timp ce spermele lor ierbin;i se 9n&8lm8:eau in
p8pu:ica ei 9nnebunit8.
-up8 aceea! se l8s8! satis8cut8! pe spate! las9nd s9r:itul orgasmului s8 st9rneasc= 9n ea
&aluri de senza;ii tot mai slabe.
Apoi! des8cu 9ncet picioarele pe care le ;inuse 9ncol8cite in ,urul lui! 9n timp ce el l8sa
s8-i cad8 dara&era! muiat8! din gaura ei umed8! 9nierb9ntat8.
Sally r8mase cu oc#ii 9nc#i:i :i picioarele des8cute.
-eodat8! sim;i p8trunderea neanun;at8 a unei alte pute erecte 9ntre por;ile nep8zite ale
p8pu:icii sale.
-esc#ise oc#ii. No#n Kinant st8tea 9ntre picioarele ei! cu prepu;ul organului s8u de,a
intrat 9n ea.
Inc8 nu! te rog' spuse ea. 1reau s8 m8 odi#nesc o clip8'
- Imposibil! Sally! nu mai pot a:tepta' spuse No#n Kinant 9mping9nd 9n ea dara&era sa
e0citat8. Nu mai pot a:tepta nici m8car o singur8 clip8'
"a 9:i 9ncol8ci picioarele 9n ,urul lui! 9n mod automat! 8r8 s8 simt8 nimic! dar
mi:c9ndu-:i soldurile 9n simpatie cu ne&oile lui.
-a! Kinant a&ea dreptate' Nu mai era 9n stare s8 a:tepte. Orgasmul lui &eni rapid!
gr8bit! dup= c9te&a mi:c8ri renetice. In timp ce spasmele sale se apropiau de s9r:it! ea 9l
str9nse mai aproape de ea! cu picioarele ei 9ncol8cite.
- Hai t9rziu! 9i spuse Sally. C9nd &ei a&ea mai mult timp! &om 9ncerca din nou...
Poate c8! acum! Kinant putea s8 mai a:tepte! ceilal;i 9ns8! nu'
Nici *ellamy! nici Paul! nici proesorul Plent#os.
Acesta din urm8 9:i scoase absolut toate #ainele! si-si spri,inea trupul osos! rela0at! de
perete! pri&indu-si satis8cut dara&era lung8 :i alb8! care adoptase o pozi;ie perect ori-
zontal8.
"ra un penis e0trem de lung - remarc8 Sally uimit8 - mai lung si datorit8 aptului c8 era
at9t de sub;ire! parc8! :i de alb. -oar prepu;ul ar8ta un el de ro:at8 delicat8...
"a 9:i dezlipi cu greu pri&irile de pe put8 ascinant8 si remarcabil8 a proesorului
Plent#os si se surprinse 9ntreb9ndu-se dac8 el g9ndea 9n greac8 ori 9n latin8 9n timp ce
regula.
L9ng8 ea se alau domnii *ellamy :i Paul! ambii 8r8 pantaloni! e0pun9ndu-si pri&irilor
ei armele lor erecte! bine ormate! de m8rime potri&it8! tremur9nd de ner8bdare.
-ara&era domnului Paul i se p8ru un pic mai 9ntunecat8 la culoare! si poate un picule;
mai groas8! dar aar8 de aceasta! nimic care s-o e0cite 9n mod special. Cei doi b8rba;i
erau oarte ocupa;i cu datul c8r;ilor.
- O carte' spuse Paul! cu &ocea cam tremur9nd8! 9n timp ce oc#ii s8i continuau s8 ie
a;inti;i asupra p8pu:icii ei.
"a 9:i str9nse picioarele! dar acest lucru nu tulbur8 pe nici unul din cei trei. "i :tiau c8
era acolo! preg8tit8 s=-i primeasc8.
- Trei &ale;i' spuse sur9z9nd *ellamy.
Ai se apropie de Sa,ly 9ndep8rt9ndu-i 9ncet genunc#ii.
- Q8u! a: &rea s8 m8 odi#nesc o clip8' spuse ea! doar doar &a renun;a! dar! 9n acela:i
timp! nu opuse nici un el de rezisten;8.
- Imi pare r8u! draga mea! 9i spuse *ellamy. Te &ei odi#ni dup8 aceea! si oricum!
acum! nu &a dura! m8 tem! prea mult...
A:a s-a :i 9nt9mplat. *ellamy termin8 tot at9t de gr8bit ca si No#n Kinant! numai c8 de
ast8 dat8 ea nu-si miscase :oldurile din simpatie! ci din dorin;a ei proprie de a a&ea
pl8cere! astel 9nc9t regret8 c8 el o umplu cu sperma lui 9nainte ca ea s8 i putut termina.
-ezam8girea ei! 9ns8! trecu 9ntr-o secund8! c8ci dl. Paul 9:i b8g8 repede dara&era 9n ea
:i continu8 s-o reguleze 9n acela:i ritm cu care o 8cuse predecesorul lui. "a 9:i 9ncol8ci!
ericit8! picioarele 9n ,urul lui :i 9ncepu s8-l a,ute.
Paul rezist8 &reme mai 9ndelungat8! :i Sally putu astel s8 termine odat8 cu el!
satis8cut8 la culme. Apoi! se l8s8 pe spate! e0tenuat8! 9n timp ce b8rbatul 9:i scoase
membrul obosit! muiat.
Iinea oc#ii 9nc#i:i c9nd sim;i c8 cine&a se b8gase 9ntre genunc#ii ei. Timp de o clip8 9l
uitase pe proesorul Plent#os! dar c9nd desc#ise oc#ii el se ala 9n a;a ei! sur9z9nd! cu
dara&era sa lung8 b8t9nd la por;ile cet8;ii ei.
- O#! te rog' 9l implor8 ea. Nu acum' Te rog' Hai t9rziu.
- In;eleg c8 ai 9nceput s8 te cam plictise:ti' spusa proesorul de greac8 :i latin8. Poate
c8 ai &rea :i un pic de &aria;ie...2
- Gabar n-am' r8spunse ea! slab8. Cred c8 ceea ce as dori cu ade&8rat este un pic de
somn...
- *ine9n;eles! draga mea! replic8 el! 8r8 grab8. Intr-un minut...
Ai-i ridic8 picioarele! spri,inind pulpele ei de bra;ele sale! p9n8 ce 9i ridic8 complet
undul de pe mas8! iar picioarele ei erau sus de tot.
Apoi ea sim;i cum dara&era lui alunec8 9ncet pe l9ng8 p8pusca ei umed8 si c8scat8!
oprindu-se la gaura cealalt8.
- O#! nuu'' mai apuc8 ea s8 spun8! dar era de,a t9rziu. H9inile lui 9i ridicaser8
coapsele si coapsele lui se 9mpingeau 9nainte! 8r8 oprire. 3aura mic8 a curului ei se
str9nse! rezist9nd! indignat8! in&aziei l8ncii sale lungi. -up8 aceea! ced8 9ncet! :i Sally
sim;i &9rul p8trunz9nd 9n cur. 48r8 s8 &rea ea 9:i ridic8 complet coapsele! sim;indu-i
dara&era p8trunz9nd tot mai ad9nc 9n ea! 8r8 s8 mai 9nt9lneasc8 &reo rezisten;8. La un
moment dat! burta lui era perect lipit8 de bucile ei 9ndep8rtate! si el o regul8 9n toat8
cinstea p9n8 ce-:i ias8 sperma ierbinte 9n ea. Apoi! 9n timp ce proesorul se retrase din
anusul ei siluit! care usese &irgin! ea 9:i l8s8 9ncet picioarele ,os :i se rostogoli pe mas8!
pe o parte! gata s8 adoarm8 acolo! ca un copil obosit dup8 o c8l8torie lung8.
-ar domnul *ellamy o lu8! tandru! de m9n8! o a,ut8 s8 coboare de pe mas8 si o conduse
9ntr-un dormitor luminat doar cu o singur8 &eioz8.
Patul larg! cu cear:aul alb :i proasp8t! i se p8ru un ade&8rat rai.
Sally se l8s8 grea pe pat! cu a;a 9n ,os! si adormi astel.
B
Cind se trezi sim;i greutatea unui corp care 8cuse ,um8tatea cealalt8 a patului s8 se
lase 9n ,os. -esc#iz9nd oc#ii! il z8ri pe No#n Kinant :ez9nd acolo! cu dara&era erectat=!
gol pu:c8! pri&ind parc8 ta&anul.
- *una diminea;a' zise ea. Am dormit mult2
- Nu cine :tie c9t. Cred c8 doar &reo or8...
- *8nuiesc c8 am a&ut ne&oie... -e somn! &reau s8 spun ...
- -a! presupun :i eu. Acum! te sim;i mai bine2
- Nu m-am sim;it r8u nici 9nainte' -oar obosit8...
- Ai-acum nu mai e:ti obosit82
- Nu'
- Ai e:ti dispus8 s8 mai aci un pic de .... cum s8 zic! e0erci;iu2'
-ara&era lui rigid8 9ncepu s8 tremure :i prepu;ul lui p8rea c8 se 9ngroa:e.
- *ine' S8 9ncerc8m' spuse ea. Oricum! 9n elul 8sta! e ce&a mai ci&ilizat dec9t pe mas8.
Un pic mai eminin! mai de cucoan8! nu2
Ai 9ncepu s8 rida.
Ce naiba intrase 9n ea! de c9t&a timp. Si i:i r8spunse singur8 la 9ntrebareF o mul;ime de
dara&eri! de toate dimensiunile :i ormele...
Se 9ntinse pe spate! pasi&8! cu picioarele larg des8cute! primitoare.
-ar No#n Kinant! 9ntins ling8 ea! se ridic8 9ntr-un cot :i se apleca deasupra ei! s8rut9nd-
o. "a desc#ise gura! surprins8! :i limba lui o g8si pe a ei. "a 9ntinse mina! 8r8 s8 ezite! :i-
i apuc8 dara&era.
"l 9ntrerupse s8rutul! :i ca 9i spuseF
- Acum e 9n regul8' S9nt gata s8 te primesc'
Ai era! cu ade&8rat. In timp ce-i conducea membrul 9nt8rit spre p8pu:ica ei primitoare!
ea se g9ndiF <-e-acum 9ncolo! &ot i oric9nd gata...>
B
*8rba;ii o regular8! pe r9nd! p9n8 la ora dou8 diminea;a. Clnd No#n Kinant o conduse!
9n cele din urm8! acas8! la c8min! ea era indierent8 :i e0tenuata. I:i d8dea seama ca &a
a&ea sup8r8ri re&enind la ora aceea! la c8min! dar nu-i mai p8sa de nimic. -e nimic...
C9nd c8zu! epuizat8! 9n patul ei! 9:i d8du seama c8 nimic nu mai conteaz8. "ra cu
des8&9r:ire s8tul8! s8turat8 de sperm8! epuizat8 izic :i emo;ional. Nici c8-i mai p8sa de
ceea ce a&ea s8-i aduc8 ziua de m9ine.
H9ine nu era mai important pentru ea decit robinetul cu ap8 cald8 care picura
necontenit.
Nu-i p8sa nici m8car dac8 ziua de m9ine &a mai &eni sau nu.
Adormi! 8r8 s8 se mai poat8 g9ndi la nimic altce&a...
CAPITOLUL 1I
-iminea;a! Sally se trezi cople:it8 de remu:c8ri. "ra ca :i cum con:tiin;a ei re&enise
brusc :i se strecurase 9n ea 9n timp ce dormise.
Ce naiba pusese st8p9nire pe ea - se mira ea - ca s8 a,ung8 s8 se reguleze cu to;i
proesorii acult8;ii ei2 Probabil c8 9nnebunise... Cu siguran;8 c8 nu usese 9n min;ile ei!
asear8'
Trebuia 9ns8 s8 nu mai lase s8 se repete a:a ce&a.
Atiuse! din ziua c9nd *ob o regulase cu at9ta pasiune! c8 ce&a o s8 se 9nt9mple cu ea.
-ar s8-si piard8 9n a:a #al rinele! asta era mult prea mult...' Toat8 respectabilitatea ei
mic-burg#ez8 se dusese naibii 9ntr-o singur8 noapte... Creierul :i mintea ei! 9n aceast8
diminea;8 riguroas8 de noiembrie! erau st8p9nite de oroare! c9nd re&edea cu oc#ii min;ii
ilmul nop;ii trecute.
Cum &a mai putea ea oare s8 dea oc#ii cu ei! cu domnul *ellamy! cu domnul Paul! ori
cu proesorul Plent#os Rilmul se opri o clip8 l8s9nd lumina s8 cad8 pe c#ipul unui
proesor Pleat#os sur9z8tor! cu dara&era alb8 9nipt8 9n undul eiS! 9n ora: sau pe
coridoarele acult8;ii2
Sau eu proesorul HcNaug#ton! la cursul de literatur8 american8.
Sau cu domnul "ager No#n Kinant2' La cursul lui! sau in alte p8r;i2'
In &reme ce 8cea du:! al8 r8spunsul. Nu &a mai da oc#ii cu ei'
Niciodat8' -ec9t cu No#n Kinant. Sim;ea c8 a&ea cu el un oarecare raport. Poate din
cauza tinere;ii lui. Sau poate pentru c8 sim;ea ea c8 trebuie s8-i &orbeasc8.
B
In drum spre cursul lui No#n Kinant! primul ei curs din ziua aceea! Sally se sim;i! 9n
mod ciudat! cu inima u:oar8.
Se decisese! zarul usese aruncat' Se sim;ea 8r8 gri,8! aproape ericit8! :i pentru prima
dat8 9n aproape dou8 s8pt8m9ni! p8s8ric8 ei nu mai d8dea semne de nelini:te. Sla&8J
-omnului'
Oare era pentru totdeauna2' Probabil c8 nu. -ar! cel pu;in pentru moment! era oarte
bine a:a. Acum putea! 9n s9rsit! s8 g9ndeasc8 lini:tit8 pentru prima dat8 9n dou8
sapt8m9ni.
No#n Kinant nu 9ncerc8 s8-i 9nt9lneasc8 pri&irile pe tot timpul c9t dur8 cursul s8u! nu-si
putu dezlipi dec9t cu mare greutate pri&irile de pe picioarele ei ce parc8 erau magnetice.
Sally se amuza de aceast8 situa;ie nepl8cut8 pentru el. Ai-:i aminti de :oldurile sale
ocupate cu pompatul si de dara&era sa lung8! preocupat8 s-o reguleze! si era surprins8 de
elul dezinteresat cu care-:i amintea toate acestea.
Se surprinse sur9z9ndu-i pe toat8 durata cursului! de:i el se 8cea c8 n-o obser&8. Ai
dac8 dara&era lui se sculase cu acest prile,! el a&u gri,8 s8 camuleze aceast8 situa;ie
critic8.
-up8 ce cursul se termin8! ea r8mase pe locul ei si nu se scul8 de acolo ca s8 a,ung8 la
catedr8! dec9t dup8 ce se 9nc#ise u:a 9n urma ultimului student ce p8r8sise sala. -omnul
Kinant o pri&i! de la catedr8! p9n8 ce ea a,unse 9n a;a lui.
- N-am 9nc#is oc#ii toat8 noaptea! g9ndindu-m8 la dumneata! spuse el.
-a! era t9n8r! 9:i zise ea.
- As &rea s8 po;i uita ceea ce s-a int9mplat asear8' spuse ea.
- Cum a: putea oare2
- A: &rea s8 po;i! :i dumneata! si proesorul HcNaug#ton! :i to;i ceilal;i. -ar :tiu c8 nu
pute;i' Ai eu a: &rea s8 pot uita! dar :tiu c8 nu se poate. Cred c8! pentru un timp! 9mi
pierdusem min;ile'
- A ost c#iar at9t de r8u2
- Nu! n-a ost deloc r=u' Hi-a 8cut pl8cere. Ast=-i 9ns8 c#iar ceea ce m8 sperie' Ai din
acest moti& am &enit s8 te &8d. Tocmai pe dumneata! :i nu pe ceilal;i'
- S9nt m8gulit' spuse el! reg8sindu-:i st8p9nirea de sine obi:nuit8.
- Ce pot ace pentru dumneata2 ad8ug8 el galant.
- Gabar n-am' Cred c8 ar i bine! 9ns8! dac8 m-ai putea asculta pentru un minut doar...
- Cu pl8cere'
- Plec de la Uni&ersitate' Ast8zi'
- Ai ce &ei spune amiliei2 1a trebui s8 le indici un moti&! ce&a...
- Nu m8 9napoiez acas8! la ei... Ai nu trebuie s8 le spun nimic'
- Unde te &ei duce2
- Gabar n-am'
- Ce &ei ace2
- Nici asta nu :tiu' Acesta este principalul moti& pentru care a: &rea s8 &orbesc cu
dumneata. 1reau s8 g8sesc o slu,b8! unde&a...
- Pot s8-;i dau o reerin;8' spuse el! z9mbind. Si 9nc8 ce reerin;8'
- Hul;umesc! n-am ne&oie de o asemenea reerin;8'
- Atiu' se gr8bi el s-o asigure. 3lumeam'
- "u! 9ns8! nu' S9nt oarte serioas8'
- Ce el de slu,b8 cau;i2
- -up8 cum :tii :i dumneata! 9mi place arta. Ai m8 pricep destul de bine. Poate c8
dumneata cuno:ti o slu,b8! la &reun studiou de art8 comercial8... Sau la o re&ist8... Sau la
o agen;ie de publicitate... "l se g9ndi timp de o clip8.
- Nu! nu la Ne. /or%' spuse el! 9n cele din urm8. Nu cred c8 e:ti 9nc8 preg8tit8 pentru
Ne. /or%. Sau! cel pu;in! cei de la Ne. /or% nu te &or considera 9nc8 destul de
preg8tit8. Ii-ar trebui m8car un pic de e0perien;8 proesional8...
- Nici nu &reau s8 m8 duc la Ne. /or%'
"ra! de apt! primul loc la care se g9ndise! dar renun;ase. Nu &oia s8-l &ad8 pe *ob! nici
s8 se g9ndeasc8 la el. "l era r8spunz8tor pentru toat8 tulburarea ei! ,os! care! acum! sla&8
-omnului! 9ncetase. Spre mea ei surprindere! se sim;i! deodat8! cu des8&=r:ire
emancipat8.
- Pot s8-;i spun! totu:i! c8 e:ti mai mult dec9t caliicat8 spre a prelua o slu,b8 9ntr-un
studiou! 9i spuse Kinant. La 9nceput 9;i &or da! desigur! tot elul de lucr8ri m8runte! s8
lipe:ti poze! s8 copiezi desene! :i altele de genul 8sta. -ar cu timpul! &ei reu:i sa
dep8:e:ti acest stadiu. ":ti oarte priceput8. Ai un sim; minunat de a combina! mult bun
gust :i ec#ilibru...
- Atiu! spuse ea! dar m8 bucur8 c8 mi-o spui :i dumnata'
Se sim;ea oarte distant8 :i calculat8! aproape ca :i una egal8 9n grad cu el. "ra ca :i
cum noaptea trecut8 nici m8car nu usese.
- Am un prieten care a desc#is un studiou prim8&ara trecut8! si-i merge destul de bine.
S9nt sigur c8 te-ar putea olosi...
- Unde se al8 studioul s8u2 Nu cum&a la Ne. /or%2'
- Nu' La Pittsburg#.
- Imi place Pittsburg#' replic8 ea. Obi:nuiam s8 &izitez ni:te &eri! pe &remea c9nd
locuiau acolo...
- Hai s9nt acolo2
- Nu.
- Cu alte cu&inte! &ei i singur8-singuric8...! spuse Kinant :i o pri&i cu un el de
9ngri,orare.
<A 9nceput s8 semene cu tata'> se g9ndi ea. Ciudat rol! mai ales dup8 ceea ce se
petrecuse 9n noaptea dinainte.
- "ste e0act ceea ce dorescF s8 iu singur8'
- In regul8' Il c#em c#iar acum la teleon! s8 &edem ce-o s8-mi spun8. -ar s9nt sigur
c8-;i &a da slu,ba. Atiu c8 o poate ace! :i mai :tiu c8-mi este dator o a&oare.
- Nu &reau a&oruri'
- Hie trebuie s8-mi ac8 o a&oare! nu dumitale' Ai s9nt sigur ca &a constata oarte
cur9nd cui i-a 8cut o a&oare...
- Adic82
- Nu mai i at9t de sensibil8! 9i spuse el. S9nt con&ins c8-i &ei i de mare olos' -8-mi! te
rog! un teleon la birou peste un ceas :i o s8-;i dau adresa lui. O s8-;i spun si c9nd e dispus
s8 9ncepi s8 lucrezi...
- A:a de simplu e totul2'
- -a! s9nt sigur c8 &a i simplu' Ai de-a,uns bani pentru drum :i ca s8 te po;i aran,a!
pentru 9nceput2
- -e-a,uns' spuse ea. 38sise peste o sut8 de dolari 9n po:et8! c9nd re&enise acas8! dup8
cele ce se petrecuser8 noaptea trecut8 si depusese tocmai 9n acea zi un cec de la taic=-s8u
la banc8. Acum! se &a duce direct la banc8! s8-:i lic#ideze contul. Se 9ndrept8 deci!
spre u:8.
- Hul;umesc' 9i spuse ea! din prag.
- Sally...
"a se 9ntoarse! 9ncet! cu a;a la el.
- O s=-mi lipse:ti teribil de mult'
- Atiu' r8spunse ea z9mbmd... Teribil'
Ai ie:i din sal8! 9nc#iz9nd u:a.
B
Trec9nd prin parcul Uni&ersit8;ii! pentru ultima oar8! 9n drum spre c8min! ea se sim;i
oarte u:urat8! aproape &esel8. I:i aminti! cu un pic de am8r8ciune! de sim;8m9ntul pe
care-l a&usese 9n ultima zi de scoal8! pe c9nd mai usese :col8ri;a... Toate colegele :i to;i
colegii ei c9ntau de ericire! se terminase cu creioanele! c8r;ile :i cu proesorii...
Acum! la 7L ani! 9ncepu s8 r9d8 de toate amintirile acestea...
In camera ei 9:i aminti de banc8. Pe c9nd ie:ea pe u:8! matroana c8minului o &8zu :i se
uit8! 9ntreb8toare! la ceas. Pri&irea ei o 9ntreba parc8 de ce nu era la cursuri2'
- P8r8sesc acultatea ast8zi' 9i spuse Sally! :i-i 9nc#ise usa 9n nas.
B
"ra e0act ora pr9nzului c9nd Sally p8r8si banca! dup8 ce 9:i 9nc#ise contul. Intr8 9ntr-o
coet8rie! g8si o cabina teleonic8 liber8 si teleona lui No#n KinantF Acum c9nd nu mai
era student8! 9i putea spune simplu! No#n.
- Aaron nu era la birou c9nd l-am c8utat! 9i spuse Kinant! dar am l8sat un mesa,! :i
tocmai m-a sunat ia teleon. Cu un minut 9nainte am terminat con&orbirea cu Aaron...
- Aaron2'
- -a! Aaron Abernat#y. Prietenul meu! care are studioul de art8 din Pittsburg#.
Credeam c8 ;i-am spus cum 9l c#eam8...
- Nu. -ar sun8 teribil de biblic...
- *iblic ca dia&olul 9n persoan8' replic8 Kinant.
- Ai2 9ntreb8 ea cu ner8bdare.
- Totul e 9n cea mai perect8 regul8. Tocmai &oia s8 anga,eze pe cine&a! numai c8 a
ost tare ocupat...
- Ce i-ai spus despre mine2 9ntreb8 Sally! de:i :tia c8 asta o s8-i dea de crezut c8 ea 9l
suspecteaz8.
- I-am spus c8 e:ti o at8 ormidabil de talentat8 si c8-;i pierzi timpul aici! la acultate...
- Asta-i tot2
- Asta-i tot' Aar8 de aptul c8 am mai ad8ugat si c8 e:ti oarte inteligent8 :i tare
dr8gu;8! bun8 de luat 9n bra;e'
- In bra;e2 replic8 ea! urioas8.
- Nu! nu m-am reerit la ceea ce-;i 9nc#ipui tu! se si gr8bi el s-o dreag8. Ceea ce am
spus este c8! peste toate! e:tiJ :i o at8 tare dr8gu;8'
- Nu prea-mi place! dar ie' S8-l c#em acum la teleon2
- Nu-i ne&oie' Ai s8-l c#emi c9nd &ei a,unge la Pittsburg#. Te po;i duce la el s8-l &ezi :i
s8 9ncepi lucrul de 9ndat8 ce &ei g8si unde&a! o locuin;8...
- Am g8sit de,a. Atiu unde &oi locui. 1oi 9nc#iria o camer8! sau! poate! un mic
apartament mobilat! la Oa%land.
- Acolo unde se al8 Uni&ersitatea2 -ac8 nu m8 9n:el! acela e un el de centru cultural
al ora:ului...
- "0act' spuse ea. Au acolo :i o popic8rie! :i o sp8l8torie automat8.
- Ai cum &ei a,unge acolo2
- O s8 iau un a&ion! azi dup8-amiaz8...
- -8-mi un teleon c9nd &ei :ti ora plec8rii. Am doar un singur curs azi dup8-mas8! :i
a: &rea s8 te conduc la aeroport.
- Hinunat' spuse ea. Te &oi c#ema din nou la teleon! de 9ndat8 ce &oi :ti cu ce a&ion
plec'
- A:tept teleonul' r8spunse el.
"a runz8ri paginile anuarului teleonic din cabin8 :i g8si num8rul aeroportului. -a! era
un a&ion pentru Pittsburg# la ora C!O@ :i erau :i locuri disponibile. Sally 9l c#em8 din nou
pe Kinant.
- In regul8' spuse el. 1in s8 te iau de la c8min! la ora ?!?@.
- Nu' r8spunse ea. <Ce nai& poate i un b8rbat'+ 9:i zise ea.
- 1ino s8 m8 a:tep;i aici! la coet8ria asta! zise! :i-i d8du numele localului :i adresa.
- O.P.' -ar de ce a:a2 &ru el s8 :tie.
- Pentru c8 si a:a o s8 ie destul8 &orb8rie asupra plec8rii mele din Uni&ersitate. Ai dac8
te &or &edea c8 &ii s8 m8 iei de la c8min! cu baga,ele! c9nd plec! &ei i e0act 9n centrul
9ntregii b9re. Ce! te-ai s8turat cum&a s8 mai i proesor aici2'
- In;eleg' spuse el. In regul8' Ne 9nt=lnim! deci! la ?!?@ Ia coet8rie.
C9nd plec8 din coet8rie! Sally se sim;i! deodat8! b8tr9n8 :i oarte 9n;eleapt8. Ai plin8 de
9ncredere...
CAPITOLUL 1II
C#em8 un ta0i la c8min! care s-o duc8 cu baga,ele ei 9n ora:.
Automobilul decapotabil! ro:u! al lui No#n Kinant era parcat 9n a;a coet8riei c9nd
Sally a,unsese acolo si ea u de dou8 ori ericit8 c8 nu 9l l8sase s-o ia de la c8min.
Noaptea! c9nd o adusese acas8! ea nu-si d8duse seama c8 automobilul s8u era ro:u.
Kinant 9l a,ut8 pe :oerul ta0iului s8 transere baga,ele etei in portbaga,ul ma:inii sale.
- 1om a&ea timp s8 bem un pa#ar la aeroport' spuse el 9n timp ce ea se a:eza 9n otoliul
de al8turi.
- In regul8' spuse ea. Trebuie doar s8 mai dau trei teleoane pe care le-am am9nat p9n8-
n ultima clip8.
- Cred c8 ai procedat oarte bine. Nu trebuie s8 tr9ntesti por;ile 9nainte de a i ie:it prin
ele...
- -a! cam a:a am g9ndit :i eu! spuse ata.
Se gindise la cele trei teleoane din c#iar clipa c9nd luase #ot=r9rea s8 p8r8seasc8
acultatea. Ai cu iece clip8 careJ trecea! aceste teleoane i se p8reau tot mai grele! mai
diicile.
In primul r9nd! trebuia s8 c#eme pe cine&a din secretariatul si conducerea acult8;ii! ca
s8 anun;e oicial ca p8r8se:te Uni&ersitatea.
Pe urm8! trebuia s8 dea teleon acas8! la maic8-sa! ca nu cum&a s8 se dea alarma la
poli;ie c8 disp8ruse ...
Ai trebuia! apoi! s8-l c#eme pe *ob. Nu c8 9l dorea! dar 9:i d8duse 9nt9lnire cu el la
Ne. /or% pentru acest .ee%-end :i dac8 el &a da teleon :i &a ala c8 ea a plecat de la
acultate! cine :tie ce era 9n stare s8 mai ac8... Probabil c8 ar i anun;at :i el poli;ia...
*astard nebun ... Ai Sally 9nc#eie! cu aceast8 e0presie! g9nduriie ei.
Trebuia s8 renun;e la dragostea ei pentru *ob. Toate astea 8ceau parte din trecut! :i
trebuia s8 le dea uit8rii... -ar ce&a care 8cea parte! de asemenea! din acest trecui! :edea
acum ling8 ea :i a&ea oarecare diicult8;i cu condusul automobilului s8u c8ci nu se putea
concentra. Pri&irile lui se plimbau necontenit de la drumul din a;a sa spre ea. Spre ea 9n
general! dar mai ales! :i oarte 9nsetat! spre picioarele ei.
"a arunc8 o pri&ire 9n ,os si 9n;elese imediat. 4usta ei se ridicase oarte sus! 9nc9t i se
puteau &edea picioarele nu departe de locul care-l preocupa at9t de tare pe Kinant.
"a se mi:c8 de pe locul ei! tr8g9nd cit putea de ,os usta :i apoi 9:i 9ncruci:a picioarele-i
elegante. -ar pri&irilor Iui de lup 9nometat tot li se mai oerea pri&eli:tea tentanta a pielii
ei catielate :i a genunc#ilor deasupra cizmuli;elor :i dedesubtul ustei scurte.
Kinant conducea oarte 9ncet! cu gri,8! ca nu cum&a aten;ia sa distrat8 s8 se
do&edeasc8 atal8.
In ritmul 8sta! se g9ndea ea! abia dac8 &a a&ea timpul necesar s8 dea teleoanele de la
aeroport. -ar asta era doar partea care calcula 9n mintea ei. Pe de alt8 parte! instinctul ei
de a-i nec8,i pe b8rba;i de&eni mai puternic. Nu! nu era p=pusica ei cea care-i cerea s8
ac8 asta! rem8t9nd' Sla&a -omnului! asta trecuse' -ar ceea ce nu trecuse! era ne&oia ei
insticti&8 de a nec8,i...
- Continu8 s8 pri&e:ti :oseaua! No#n' spuse ea.
"l se str8dui s8 pri&easc8 drept 9naintea sa! ro:ind un pic.
Cu un minimum de mi:c8ri! ne8c9nd nimic care s8-l pro&oace s8 pri&easc8 9n direc;ia
ei! Saily 9:i scoase c#ilo;ii si :i-i puse 9n po:et8.
Apoi! se! l8s8 pe spate! mi:c9ndu-se pe locul ei! cu spatele la portier8! :i-:i ridic8 9ncet
un genunc#i! pun9nd piciorul pe scaun. Se opriser8 la un stop! la perieria ora:ului.
- Acum po;i pri&i 9ncoace! No#n' spuse ea! :i ridic9nd piciorul mai sus! 9l l8s8 s8-i
9ntre&ad8 p8pu:ica.
- Sinte Sisoe' spuse el! pri&indu-9 ne9ncrez8tor minunea.
"a 9ncepu s8 r9d8! 9n timp ce el porni din nou ma:ina! c8ci semaorul semnala c8
drumul era liber.
- Ai ost destul de amabil 8c9nd eorturi s8 nu pri&e:ti! 9i spuse ea! 9nc9t am socotit c8
era timpul s8-;i dau o compensa;ie! ce&a la care s8 po;i pri&i.
- -e azi-noapte! aceasta a ost pri&eli:tea mea a&orit8'
- Hul;umesc'
- Trebuie! neap8rat! s8 p8r8se:ti acultatea2 Trebuie! neaap8rat! s8 pleci la Pittsburg#2
- Atii oarte bine c8 trebuie...
- Nu ne-am putea opri unde&a! pu;in! 9nainte de a a,unge la aeroport2
- Nu'
- Te rog! Sally'
- Nu'
- -e ce nu2
- Pentru c8 nu &reau' Categoric nu' Am terminat cu toate astea! cel pu;in pentru un
timp! dup8 tot ce s-a 9nt9mplat ast8-noante'
- -oamne' spuse el! str8duindu-se s8-:i men;in8 pri&irile 9ndreptate spre :osea! e:ti 9n
stare s8 aci un b8rbat s8 de&in8 asasin! sau cel pu;in alcoolic'
Pri&ind c#ipul lui urios :i agonia ce se citea pe a;a lui! ea ced8 un pic. La urma
urmelor! putea s8 ac8 <ce&a> pentru el.
-oar :i el 9i 8cuse un ser&iciu! 9i g8sise o slu,b8'
Acum! ie:iser8 din ora: pe :oseaua ce ducea la aeroport! cu circula;ie mai pu;in
intens8J Ha,oritatea automobilelor &enind dinspre aeroport 9n ora:! :i drumul iind relati&
drept :i liber! ea 9i spuseF
- Acum! las8-;i scaunul pe spate! c9t se poate de mult'
"l 8cu! iar8:i! precum 9i poruncise Sally.
"a se aplec8 peste el si 9l apuc8 de dara&era. Aceasta era e0citat8 la culme! gata s8 rup8
cracul de la pantalon.
- H8i! m8i' Ce poticios e dumnealui ast8zi' spuse ea z9mbind.
- -oar te-a gustat ast8-noapte' 9i spuse el. Ai cred c8 a:a se &a 9nt9mpla de iece dat8
c9nd m8 &oi g9ndi la tine! Sally! p9n8 la s9r:itul &ie;ii mele. Spune-mi! e neap8rat ne&oie
s8 pleci la Pittsburg#2 miorl8i el pl9ng8re;.
- -a' -ar &oi ace ce&a! totu:i! pentru prietenul 8sta al t8u ...
"a 9i m9ng9ie dara&era ascuns8 9n pantaloni. Apoi! cu m9na r8mas8 liber8! 9i des8cu
pro#abul! :i! cu ambele m9ini eliber8 pe prizonier! care se 9ndrept8 &a,nic spre &olan.
48r8 s8 mai spun8 ce&a! Sally se aplec8 spre el :i-7 lu8! cu tandre;e 9n gur8! plimb9ndu-
:i limba pe prepu;ul ro:u.
- Ham8' spuse el! abia ;in9ndu-se. Nici nu :tiu cum trebuie s8 procedez 9ntr-o
asemenea situa;ie'
"a 9i scoase dara&era din gur8 :i-i spuseF
- $ela0eaz8-te' Ai pri&e:te necontenit la drumul din a;a ta'
-up8 care se apuc8 de lucru! ling9nd :i sug9nd cu gri,8! tandru.
Nu! de ast8 dat8 p8pu:ica ei nu reac;iona! nu d8du nici un semn de &ia;8! a:a cum
8cuse p9n8 asear8. "a resim;ea doar o satisac;ie general8! un el de sim;8m9nt de pl8cere
pentru c8 putea ace ce&a pentru el! ce&a care! o :tia! o s8-i pro&oace o pl8cere de
nedescris.
Ai ce&a care era cu totul 9n aara preg8tirii sale... -ac8 n-ar i a&ut gura ocupat8! ea ar i
&rut s8 z9mbeasc8...
Il sim;i cum 9:i mi:c8 :oldurile! ca s8 9mping8 dara&era sa mai ad9nc 9n gura ei! :i i-o
supse :i linse. Si c9nd! 9n cele din urm8! el a ,uisat drept 9n gura ei! p9n8 9n g9t! ea 9ng#i;i
sperma! instincti&.
-up8 ce ,uisarea lu8 s9r:it! ea linse prepu;ul! p9n8 ce-7 cur8;8! ;in9ndu-i dara&era
muiat8 cu o m9n8. Nu! nu-i displ8cuse gustul spermei'
Ai nu pentru c8 ar i a&ut alt gust dec9t cea a lui -ingbat! doar c8 se obi:nuise! :i
9ncepuse s8-i plac8. A&ea un gust ales! ca de m8sline.
"l lu8 o m9n8 de pe &olan! ca s8-:i bage dara&era obosit8 la loc si s8-:i trag8 ermoarul
pro#abului! apoi o pri&i surprins! 8r8 s8 spun8 o &orb8. "a 9i z9mbi! sco;9nd limba la el.
- Te sim;i mai bine2 9l 9ntreb8 ea.
"l d8du doar! mirat! din cap! dar t8cu.
I:i 9ndrept8 scaunul! pri&i drept 9nainte :i o porni repede spre aeroport.
In bar! dupa ce-:i luase bilet :i predase baga,ul! ea 9l l8s8 s8 comande dou8 .#is%y-uri.
-up8 ce gust8 din al ei! 9i spuseF
Acum! m8 duc s8 teleonez ...
- *ine' 9i r8spunse el.
Teleonul la biroul decanului era un leac. I:i spuse doar numele! spuse c8 p8r8se:te
acultatea! deiniti&! ast8zi c#iar! si inc#ise teleonul c9nd 9ncepur8 s8-i ie puse 9ntreb8ri.
Haic8-sa - si se rugase intens lui -umnezeu s8 n-o g8sca -! era acas8! a:a c8 aceast8
con&orbire nu a ost la el de u:or de suportat.
Apoi 9ncepu s8 caute! 9n agenda ei! num8rul de teleon al lui *ob.
Nu era 9ns8 9n birou! dar c9nd secretara care r8spunsese auzi ca e o con&orbire
interurban8 se duse s8-l caute. -up8 &reo doua minute el a&ea leg8tura cu ea.
- Ce s-a 9nt9mplat2
- Ce s8 se 9nt9mple2 replic8 ea.
- Ascult8! te-am c8utat asear8 tot timpul :i mi s-a spus c8 e:ti plecat8'
- -a' r8spunse ea. Ce s8-i spun82 C8 se regulase toat8 noaptea cu cinci b8rba;i!
proesori uni&ersitari2'
- In s9r:it' Cu ce tren &ii2 Ast8 noapte sau miine2
- Cu nici unul' Am plecat de la uni&ersitate...
- Ce-ai 8cut2
Intrebarea p8rea ca si cum i-ar i pus-o maic8-sa.
- Ai auzit oarte bine' S-a 9nt9mplat ce&a :i nu mai pot r8m9ne la acultate...
- Ce&a r8u2
- -epinde din ce punct de &edere... Oricum! nu-;i pot po&esti acum! dar am c8p8tat o
slu,b8 :i tocmai m8 duc acolo. S9nt la aeroport.
- H8i! dar gr8bit8 mai e:ti'
- A:a s9nt eu! o emeie rapid8 '
- Apucato' Incotro pleci2
- La Pittsburg#.
- -oamne Sinte' -e ce nu in Alas%a'2
- Pentru simplul moti& c8 acolo nu m8 a:teapt8 nici o slu,b8'
- *ine' 1in de .ee%-end la Pittsburg#'
- Nu' Nu &eni' Imi trebuie un pic de r8gaz ca s8 m8 g9ndesc...
- -ar nu ;i-a trebuit nici un pic de r8gaz s8 te g9nde:ti s8-;i iei o slu,b8 :i s8 pleci de la
acultate'
- Asta-i altce&a'
- *ine9n;eles' Ascult8! trebuie s8 te &8d' Trebuie sa stau de &orb8 cu tine :i s8 &8d ce
naiba a intrat 9n tine'
- Nu' O s8 te anun; eu c9nd &a i cazul' spuse ea. Ai 9nc#ise teleonul.
4usese crud8 cu el! o :tia. -ar 9:i spuse el! la urma urmelor nu usese mai crud8 dec9t
usese cu ea 9ns8:i. "ra mai bine a:a.
I:i lu8 geanta :i se 9napoie la bar! unde o a:tepta No#n Kinant.
- Totul e 9n regul82 o 9ntreb8 el.
- O s8 ie! pentru c9t&a timp' r8spunse ea. Le-am 9nc#is teleonul! la tustrei! asta am
8cut'
- O s8 le treac8'
- Sper' r8spunse ea. Apoi 9:i goli pa#arul cu .#is%y.
- Hai pot a&ea unul2
- *ine9n;eles' spuse el! :i mai comand8 un .#is%y.
$8maser8 astel! t8cu;i! 8r8 s8-:i &orbeasc8! p9n8 ce a ost anun;at8 plecarea a&ionului
ei. "a se d8du ,os de pe taburet. No#n Kinant o imit8.
- Nu &eni cu mine' 9i spuse ea. 38sesc eu :i singur8 poarta nr. ?'
- ":ti sigur8 c8 nu &rei s8 te conduc2
- Categoric'
"l renun;8 s8 mai insiste. Apoi o 9ntreb8F
- Ai c9nd te mai re&8d2
- Gabar n-am' Te &oi c#ema la teleon dup8 ce m8 &oi instala' r8spunse ea! erm decis8
s8 n-o ac8... I;i mul;umesc pentru tot ce-ai 8cut pentru mine' ad8ug8 ea! 8cu o re&eren;8
:i plec8.
"ra mai mult dec9t con&ins8 c8-l l8sase acolo! la bar! cu dara&era sculat8 ...
CAPITOLUL 1III
Se 9ntunecase :i 9ncepuse s8 plou8 atunci c9nd Sally cobor9 din a&ion la aeroportul din
Pittsburg#. Pentru prima oar8 9n acea zi! de diminea;8! de c9nd se decisese s8 ac8 ceea ce
8cuse! resim;ea o ezitare! o nesiguran;8! un pic de deprimare. Pentru prima oar8 9n &ia;a
ei era singur8! cu ade&8rat singur8! :i parc8 entuziasmul din cursul dimine;ii 9ncepuse s8
mai dispar8.
In timp ce a:tepta s8-i ie adus baga,ul 9n sala de a:teptare! ea teleona #otelului de
care-:i amintea 9nc8 de pe &remuri! situat unde&a 9n Oa%land. -a! a&eau o camer8 pentru
o singur8 persoan8! liber8! :i Sally putea s8 ia de la aeroport automobilul #otelului.
In timpul c8l8toriei cu ma:ina de la aeroport la #otel! Sally u de-a dreptul surprins8 :i
speriat8 pri&ind 9ntunericul de-aar8! g9ndindu-se c9t de singur8 era. -ar! c9nd a,unse 9n
#olul mare :i zgomotos al #otelului! 9:i re&eni deodat8. O mul;ime de tineri se alau acolo
:i toat8 lumea &orbea despro un meci ce urma s8 aib8 loc a doua zi.
-e 9ndat8 9ns8 ce se al8 9n camera ei! senza;ia de singur8tate si sim;8m9ntul &ag de
deprimare 9i re&enir8. 48r8 s8 aib8 &reun moti& special! ea se g9ndi la sutele de scene din
ilme pe care le &izionase! 9n care ap8reau persoane singure &enind s8 stea la #otel. Ce
8ceau! cum procedau oare to;i acei actori :i acele actri;e 8r8 c#ip2 -estupau o sticl8! sau
ridicau teleonul :i c#emau c#elnerul. "a nu a&ea nici o sticl8 cu ea. $idic8 deci
receptorul :i c#em8 c#elnerul. Se sim;i oarte adult8 :i modern8. Comand8 un .#is%y cu
sion.
Cu pa#arul 9n m9n8! dup8 ce c#elnerul i-l aduse! ea nu se mai sim;i c#iar at9t de
singur8.
H9ncase 9n a&ion! a:a c8 nu a&ea nici un moti& speciali s8 plece din camer8.
-espac#eta baga,ele! se dezbr8c8! 9:i 8cu un du:! lu9nd pa#arul cu .#is%y cu ea 9n baie.
-up8 ce-:i puse pi,amaua! lu8 pa#arul aproape gol :i-7 puse pe noptier8! apoi se culc8 :i
adormi oarte repede.
B
A doua zi diminea;a! s9mb8t8! Sally :tia c8 ma,oritatea birourilor erau 9nc#ise. -ar!
nea&9nd altce&a mai bun de 8cut! d8du pe la ora zece un teleon la num8rul pe care i-7
d8duse No#n Kinant! cel al studioului de art8 al lui Abernat#y. -ac= erau cu ade&8rat at9t
de ocupa;i precum sus;inea Abernat#y! 9:i 8cuse ea socoteala! trebuiau s8 lucreze :i
s9mb8t8! m8car diminea;a...
Calculul era ,ust. Abernat#y r8spunse c#iar el la teleon :i :tiu imediat despre cine era
&orba.
- *ra&o' -ar repede ai a,uns' 9i spuse el. Po;i &eni 9ncoace c#iar de ast8zi diminea;82
- -e ce nu' replic8 Sally.
"l 9i d8du adresa :i-i e0plic8 cum putea a,unge la birou iar ea! sim;indu-se din nou
oarte &esel8! puse receptorul la loc.
Abernat#y i se p8ruse! la teleon cel pu;in! oarte si simpatic! aproape dornic s-o &ad8.
Se 9ntreba tocmai ce 9i po&estise Kinant despre ea! dar dup8 aceea 9ndep8rt8 ideea cu
des8&9r:ire. Toate acestea apar;ineau trecutului :i nu o interesau.
Lu8 tram&aiul pe care i-7 indicase Abernat#y! nu departi de #otel.
Pittsburg# era singurul ora: dintre cele ce le cuno:tea ea unde mai circulau 9nc8
tram&aie cu troleu.
"a cobor9 acolo unde 9i spusese Abernat#y s-o ac8! la Triung#iul de Aur! o piatr8
triung#iular8 9ncon,urat8 de blocuri 9nalte! moderne! din o;el :i sticl8. Intr8 9ntr-una din
cl8diri! conorm indica;iei precise a lui Abernat#y! lu8 ascensorul :i apoi intr8 9n birourile
irmei lui Abernat#y 8r s8 bat8 la u:8.
Prima camer8 era un el de sal8 de a:teptare mobilat8 doar cu dou8 scaune :i o m8su;8.
Pe m8su;8 se ala o lamp8! un nud din lemn ars care ;inea becul :i aba,urul.
Intr-o er8struic8 din perete ap8ru un cap! e0act 9n a;a ei! :i c9te&a clipe dup8 aceea se
auzi o &oceF
- Sally Geernan2 Intr8! te rog'
Sally trecu prin u:a s8lii de primire si se pomeni 9ntr-o camer8 mare! 9n orm8 de L.
Cele dou8 capete ale camerei erau ormate din erestre mari! L9ng8 erestre! la plan:ete de
desen! :edeau trei persoane! dar ea nu a&u r8gazul de a se uita spre ei.
Abernat#y! un b8rbat &oinic! simpatic! gras! cu o a;8 numai z9mbet! o 9nt9mpin8 :i o
introduse 9n biroul s8u! 9ncon,urat de camera cea mare 9n orm8 de L.
"l se a:ez8 la biroul s8u imens! al8turi de care se ala o plan:et8 de desen! si o poti s8
ia loc! 9ntr-un otoliu! cu un gest larg.
- Kinant mi-a spus o mul;ime de lucruri e0trem de pl8cute despre dumneata'
- Am adus c9te&a probe' spuse ea! depun9nd un plic mare pe biroul lui. Nu-i cine :tie
ce! ma,oritatea s9nt desene pe care le-am 8cut la :coal8...
- Nu era ne&oie de ele' spuse el! desc#iz9nd plicul. -ar dac8 tot le-ai adus! mi-ar ace
pl8cere s8 le pri&esc'
Ai! timp de c9te&a minute! el admir8 iecare din desenele ei.
<-oamne! se uit8 cu ade&8rat la ele'> se g9ndi ea! ericit8.
- S9nt oarte! oarte bune' spuse el 9n cele din urm8! pri&ind-o cu seriozitate. ":ti e0act
ceea ce mi-am dorit... 1reau s8 :tii c8 eu debutez cu acest birou! ca director al unui
studiou independent...
- Imi pare bine' e0clam8 ea! nu prea :tiind ce &a urma.
- Hi-ar ace pl8cere s8 &ii s8 lucrezi cu noi. Am ne&oie de dumneata.
- Cu pl8cere' r8sunse ea.
- Po;i 9ncepe de luni2
- -esigur'
- O.P.' O sut8 dou8zeci :i cinci de dolari pe s8pt8m9n8! pentru 9nceput! 9;i con&ine2
Timp de o clip8! Sally nu :tiu ce s8 r8spund8. Suma era antastic8! comparat8 cu ceea
ce primise de acas8! 9n timpul studiilor.
- *ine9n;eles' spuse ea! re&enindu-:i.
"l se ridic8 :i se apropie de ea.
- -ac8 e ce&a cu care ;i-a: putea i de olos! p9n8 ce te &ei aran,a 9i spuse el! o ac cu
pl8cere. Poate ai ne&ois de un automobil! de cine&a care s8 te conduc8...
- O s8-mi amintesc de propunerea dumnea&oastr8. " oarte amabil din partea
dumnea&oastr8! dar cred c8 m8 &oi putea descurca bine :i singur8! deoarece cunosc!
oarecum! ora:ul... Obi:nuiam s8 &in pe aici c9nd eram o copil8...! spuse ea.
- Unde ;i-ai g8sit camer82 9ntreb8 el.
- Pentru moment! la Kebster Gall...
- Splendid' " minunat acolo' 1ei g8si acolo o mul;ime de acti&it8;i'
"a 9i arunc8 o pri&ire rapid8! dar! ,udec9nd dup8 pri&irile sale! nu p8rea c8 se g9ndise la
nimic neobi:nuit.
(Am 9nceput s8 iu mult prea sensibil8 dup8 noaptea aceea cu po%eristii'>! 9:i spuse ea.
"l se 9ndrept8 spre u:8 :i-i spuseF
- A: &rea s8-;i ac cuno:tin;8 cu cei cu care &ei luca de-acum 9ncolo! &iitorii colegi...
"a 9l urm8 9n camera mare.
- 1-o prezint pe Sally Geernan' se adres8 Abernat#y celor care lucrau ling8 erestre.
Incep9nd de luni! &a lucri aici! cu noi'
Ai! lu9nd-o de bra;! se opri cu Sally 9n a;a iec8rei plan:ete de desen.
- Nac% Kinternitz'
Nac% era un t9n8r slab :i oarte 9nalt! c#iar c9nd :edea! :i care purta oc#elari.
- Si *ill Polard'
*ill era si el t9n8r! un negru! care o salut8 din cap oarte solemn.
"ra destul de rumos! sem8na cu Garry *elaonte! cum se g9ndi c#iar atunci Sally!
numai c8 era mai negru.
- Ai Nudy Peller'
Nudy era m8runt8! dar dotat8 cu ni:te s9ni imen:i pe care abia 9i putea ;ine sub un
pulo&er purpuriu. A&ea un z9mbet larg! ciudat.
<Probabil c8 este e0trem de ut8cioas='>! 9:i spuse sinea ei Sally. <Oare cum s-o i
descurc9nd ea cu *ill Polard2'
- Pe ceilal;i o s=-i cuno:ti luni! ad8ug8 Aaron Abernat#y.
Se aplec8 peste una din plan:ete :i scrise un num8r pe ce&a.
- -ac8 crezi c8 so;ia mea! sau c#iar eu! am putea ace ce&a pentru dumneata p9n8
luni te rog teleoneaz8-ne la acest num8r'
- 4oarte mu;umesc' r8spunse ea! :i se 9ndrepta spre ie:ire! salut9ndu-i pe to;i cu o
luturare de m9n8.
<S-a terminat cu creioanele! cu c8r;ile'>! 9:i spuse ea 9n drum spre ascensor! z9mbind
9nc9ntat=.
In #olul #otelului 9:i cump8r8 un ziar pe care 9ncepu s8-7 citeasc8 de 9ndat8 ce intr8 9n
camera ei. O interesa mai mult rubrica de locuin;e de la mica publicitate :i descoperi trei
anun;uri de mici apartamente mobilate.
Teleona la toate trei numerele. $8spunser8 doar doua :i Sally plec8 s8 le &iziteze. -ar
nu-i pl8cur8! deoarece se alau la eta,ul de sus al unor case particulare! neoerind nici un
pic de independen;8. $e&eni la #otel :i 9ncerc8! din nou! al treilea num8r de teleon! care
r8spunse! 9n s9r:it. Apartamentul era 9n imediata apropiere a #otelului! :i dup8 numai 7C
minute ea 9l :i 9nc#inase! pl8tind garan;ia :i c#iria pe o lun8.
Hai a&ea destui bani ca s8 poat8 rezista o s8pt8m9na! pin8 9:i &a 9ncasa prima lea8.
Apartamentul era de apt o garsonier8F o camer8 mare! cu o c#icinet8! un alco& pentru
dormit :i o camer8 de baie mare. Hobilierul nu era cine :tie ce! dar suicient! :i mai ales
curat! 9nc9t ata 9:i aduse baga,ele cu un ta0i! le despac#eta! apoi ie:i! 9:i cump8r8 ce&a
alimente de la un super-mar%et din apropiere! astel 9nc9t! 9nainte de c8derea serii! era de,a
aran,at8.
-up8 aceea! 9ncepu :i pentru ea un .ee%-end lung! :i 9i trebui enorm de mult8 st8p9nire
de sine ca s8 se ab;in8 de a teleona lui *ob $an%in la Ne. /or%. Nu! nu-i &eni prea u:or!
dar 9n cele din urm8 a ost ericit8 c9nd a sosit ziua de luni...
CAPITOLUL IT
-e la ereastra la care se ala plan:eta ei de desen! Sally putea s8 admire 9ntregul centru
al ora:ului Pittsburg#.
Pe m8sur8 ce treceau zilele! ea decise c8 ora:ul era cel mai plictisitor din c9te &8zuse
p9n8 atunci.
In sc#imb! colegii ei de&eneau pe zi ce trecea tot mai interesan;i! a:a cum a&u prile,ul
s8 constate 9nc8 din prima zi de lucru cu Nill $yan. Nill era a patra desenatoare! care nu
lucrase s9mb8t8! atunci c9nd Sally &enise prima dat8 acolo! :i-i int9lnise pe ceilal;i. -e
apt! aar8 de asta! 9:i spuse Sally! se p8rea c8 Nill nu lucra niciodat8...
Nill era o ro:cat8 oarte 9nalt8! trecut8 de prima ,um8tate a celor dou8zeci de ani! :i
respira toat8 doar se0. Aezutul ei! bine ormat! era at9t de senza;ional 9nc9t b8rba;ii nu-:i
puteau dezlipi pri&irile de la el. Ai! dac8 o 8ceau! aceasta se datora aptului c8 tot rostul
trupului lui Nill a&ea un ciudat magnetism se0y.
A&ea sini 9nal;i! tari! care ,ucau m9ndri la iecare mi:care a ei! c#iar atunci c9nd Nill
:edea pe scaun. Picioarele ei lungi! &oluptoase! erau de o albea;8 neobi:nuit8! care se
potri&ea de minune cu culoarea e;ei :i ceei etei. -ac8 razele soarelui o atingeau
&reodat8! g9ndise Sally! cu siguran;8 c8 nu l=sau nici o urm8. -ar se pare c8 Nill nu prea
petrecea multa &reme la soare. Cu toate acestea! 9n paloarea ei nu era nimic boln8&icios.
Nill respira a s8n8tate! a energie :i a se0. "ra e0act tipul de emeie pe care :i-ar i dorit-
o orice b8rbat! 9n pat! cu picioarele des8cute...
Tocmai Nill a ost aceea care a trezit din nou 9n Sally acea teribil8 pot8 de regulat care
o izgonise de la acultate.
Nu 9n mod directJ Sally nu usese niciodat8 o lesbian8! ci indirect.
La persoana a treia... Ai cine crede;i c8 era aceast8! persoan8 a treia2 -intre to;i! tocmai
Nac% Kinterni0! 9naltul cu oc#elari! ponderat :i 9nsurat'
B
Noaptea de luni usese una e0trem de lung8 :i singuratec8 pentru Sally. Singur8 9n
apartamentul ei. -ar ea reu:i din nou s8 se st8p9neasc8 :i s8 nu teleoneze la Ne. /or%.
Har;i la pr9nz ata 9:i cump8r8 o carte pe care &oise de mai mult timp s-o citeasc8 :i!
dup8 ce-si termin8 lucrul! se #ot8r9 s8 nu se 9napoieze direct 9n apartamentul ei, ci s8 se
duc8 unde&a 9n ora:! s8 ia masa de sear8. La caea! 9:i aminti de cartea pe care o
cump8rase :i pe care! bine9n;eles! o uitase la birou. -ar asta nu era o problem8.
A&ea o c#eie de la birou! a:a cum a&eau to;i ceilal;i colegi ai ei.
C9nd intr8 9n birou! 9n sala de a:teptare ardea o lumin8! de:i nu se ala nimeni acolo.
Probabil c8 emeia care 8cea cur8;enie o uitase aprins8. Sally 9:i lu8 cartea de pe plan:eta
ei :i! pri&ind pe ereastr8! 9:i arunc8 oc#ii 9n ,os z8rind panorama luminilor de pe
bule&arde.
Atunci se 9ntreb8! a:a! din senin! cum ar8ta pri&eli:tea din biroul lui Abernat#y. U:a nu
era 9ncuiat8 si ea 9ntr8 9n biroul 9ntunecat! tr8g9nd u:a dup8 ea! 8r8 s8 aprind8 lumina.
Pri&i pe ereastr8 si &8zu o pri&eli:te eeric8! de parc8 era o ilustrat8 ...
4ascinat8 de ,ocul de lumini care se oerea pri&irilor ei admirati&e! r8mase ;intuit8
locului p9n= ce auzi desc#iz9ndu-se o u:8...
Ne9nricat8! Sally se apropie de peretele de sticl8 care desp8r;ea o parte a biroului lui
Abernat#y de camera mare. Trei p8r;i ale peretelui din sticl8 erau opace! dar o parte! ce&a
mai sus! era din geam obi:nuit. Ai! pe acolo! Sally pri&i 9n camera mare...
Nill $yan tocmai intra 9n camera mare! urmat8 de Nac% Kinternitz care 9nc#ise si 9ncuie
dup8 el u:a de aar8. Sally &oi atunci s8 ias8 din biroul lui Abernat#y! c9nd tocmai auzi
9nceputul unei con&ersa;ii.
- Gai s8 intr8m 9n biroul lui Abernat#y' spuse Kinternitz. Are un di&an acolo'
- " 9ncuiat seara! 9ntotdeauna' spuse Nill.
<Nu totdeauna'> g9ndi Sally! :i se opri l9ng8 geam sa &ad8 ce ac.
- Nu-i nimic' Ce! pe ,os nu-i bine2 replic8 Nac% Kinternitz apropiindu-se de Nill.
- Ai ce cusur are plan:eta mea de desen2 Sau a ta2' Sau a orc8rui altuia' replic8 ata.
- La asta nu m-am g9ndit' spuse Kinternitz.
*ra;ele sale o 9mbr8;i:ar8! str9ng9nd-o l9ng8 el.
Sally pri&i gura ro:ie! desc#is8! a lui Nill! apropiindu-se de cea a lui Nac%! :i limba ei
care 9ncepu s8 ,oace. 18zu apoi una din m9inile lui Nac% cobor9nd pe spatele lui Nill! :i
re&enind 9napoi pe sub usta ei! ridic9nd-o sus :i m9ngiindu-i undul ei gol. Nu! Nill nu
purta c#ilo;i.
Probabil c8 nu-i purta niciodat8'
Apoi! cu o mi:care gr8bit8! Nac% scoase roc#ia lui Nill! care r8mase goal8 pu:c8 9n a;a
lui! 9n;ep9ndu-7 cu s9nii ei obraznici! cu s9rcurile ca ai:te degete pro&ocatoare.
- Gai pe plan:8' spuse ea :i ugi de l9ng8 Nac%.
L8s8 9n ,os plan:eta ei! 9n a:a el 9nc9t placa acoperi ereastra! :i se rezem8 de ea cu
picioarele larg des8cute! oerlndu-i gaura ei umed8! bine &izibil8 in bosc#etul ro:cat.
- A propos' zise Nac%! st9nd 9n a;a ei. Hi-am amintit ca nu am cinat 9nc8 9n seara asta'
- Ce b8iat bun e:ti tu! Nac%' replic8 Nill! des8c9ndu-si si mai mult picioarele! l8s9ndu-se
pe spate! de parc8 ar i &rut s8-i oere p8pu:ica pe ta&8. Am :tiut 9ntotdeauna c8 e:ti un
b8iat bun! din prima zi c9nd te-am 9nt9lnit' I;i trebuie doar c9te&a pa#are 9n plus ca s8 ;i-o
scoale...
- Hi-ai sculat-o' spuse Nac%! aplec9ndu-se spre Nill.
Sally pri&ea atent8! uit9nd unde si cine era! 9n timp ce propria ei p8pu:ica 9ncepu s8
de&in8 un ade&8rat iad.
C#iar atunci 9l &8zu pe Nac% des8c9nd buzele &aginal oerite de Nill :i apuc9ndu-le cu
toat8 gura. 3apul lui 9ncepu sa se mi:te :i 9ncepu s-o sug8 :i apoi s-o ling8! ritmic! cu
gesturi lungi! lente.
Capul lui Nill era l8sat pe spate! cu gura larg desc#is8 de parc8 era 9n agonie. Ai! cu o
&oce tot mai strident8! ea spunea din c9nd 9n c9ndF
- A:a! Nac%... A:a... m8n9nc8-mi-o... A:a! Nac%! man9nc8-mi socoteala! cineaz8!
scumpule... A:a...
Sally 9l z8ri pe Nac% umbl9nd la cureaua sa! apoi! mi:c9nd din :olduri :i l8s9ndu-si ,os
pantalonii si izmenele in timp ce-:i continua acti&itatea cu limba! ritmic! ritmic. -ara&era
lui! lung8! alb8! par;ial acoperit8 de unul din picioarele lui Nill! de&enise ner8bd8toare.
Pri&indu-l! Sally sim;i ne&oia s8-si duc8 m9na ,os s8-:i 9mping8 degetele str9nse 9n
propria ei gaur8! care 9ncepuse s-o c#inuiasc8.
"ra posedat8 de o dorin;8 de nest8p9nit de a ie:i din biroul :eului! de a intra 9n camer8
:i de a apuca put8 lui Nac%! pentru a o b8ga 9n ea! la locul potri&it...
Parc8 recep;ion9nd mesa,ul din camera cealalt8! 9n acela:i moment! Nac% 9:i trase limba
din gaura lui Nill! se 9ndrept8 din spate :i-:i admir8 dara&era de&enit8 tot mai nelini:tit8!
mai ner8bd8toare.
$apid! el mane&r8 o roat8 de pe marginea plan:etei si o 9ndrept8.
Acum! gaura lui Nill era la acela:i ni&el cu dara&era lui! iar picioarele ei delicioase se
9nl8n;uir8 9n ,urul soldurilor sale.
- Gaide! Nac%' o auzi Sally pe Nill spun9ndu-i. Acum! reguleaz8-m8! #ai' *ag8-;i
coco:ul 8sta lung! splendid! 9n p8pu:ica mea :i d8-i b8taie! p9n8 m8 &ei omori! iubitule'
Gaide! nu m8 mai lasa s8 t9n,esc dup8 el at9ta timp...
Ai 9n timp ce dara&era lung8! ner8bd8toare! a lui Nac% p8trunse 9n ea! disparind aproape
cu totul! cu des8&9r:ire! 9n g8urica ei ro:ie! Nill 9ncepu s8-si mi:te sacadat bucile :ezutului
pe plan:eta de desen.
Sally sim;i ne&oia s8-si str9ng8 :i ea picioarele si ot8 din greu.
Sim;ea parc8 si ea dara&era lui Nac% intr9nd 9n propria ei p8pu:ic8! dornic8 deodat8 de
un regulat ca lumea :i! pentru c8 dara&era lui Nac% se ala 9n gaura lui Nill! iar ea era
ne&oit8 s-o 9nlocuiasc8 doar cu degetele ei tremur9nde! umezite de propriul ei suc intern!
Sally 9ncepu s8-i urasc8 pe cei doi. Pe am9ndoi... Ai s8 se urasc8 pe sine 9ns8:i! lucru pe
care-7 8cea contra &oin;ei sale...
Nu-si putea dezlipi pri&irile de la scena inimaginabil8 pe care o &edea acum 9n camera
mare de al8turi. O scena pe care nu si-ar i putut-o 9nc#ipui nici 9n &isele ei cele mai
s8lbatece.
Nac% Kinternitz! 9n sunetele unor otaturi :i e0clama;ii de delir si e0taz! 9:i unise
m9inile sub soldurile 9n continu8 mi:care al lui Nill :i! 8r8 s8 se opreasc8 din acti&itatea
lui! 8r8 s8-:i scoat8 pentru o clip8 m8car dara&era din ea! 8r8 s8 piard8 nici m8car o
singur8 9mpingere! o plimba pe Nill prin camer8! oprindu-se la iecare pas ca s-o mai
9mpung8 cu dara&era lui ormidabil8. Picioarele lungi ale lui Nill erau 9nl8n;uite 9n ,urul
lui! deasupra soldurilor! :i ata era 9ntr-un e0taz &izibil.
Pri&indu-i regul9ndu-se cu at9ta or;8! Sally 9:i r8minta 9nnebunit8 cu degetele propria
ei gaur8 :i! c9nd o auzi pe Nill 9ncep9nd s8 ;ipe! s8 strige de pl8cere! 9mping9ndu-se in puta
9n continu8 acti&itate a lui Nac%! Saily a&u propriul ei orgasm! spri,inindu-se! sl8bit8 de
oboseal8! de biroul lui Abernat#y.
St8tea tot acolo! cu capul plecat 9n ,os! a:tept9nd propria ei p8pu:ic8 s8 se calmeze! c9nd
auzi u:a desc#iz9ndu-se :i inc#iz9ndu-se la loc.
Se duse la peretele de sticl8 :i &8zu c8 Nac% :i Nill plecaser8.
Lasaser8 9ns8 lumina aprins8. Sally 9:i lu8 po:eta :i cartea! mai a:tept8 c9te&a minute ca
s8 ie sigur8 c8 cei doi a,unser8 ,os cu ascensorul lent de noapte! apoi plec8 :i ea.
Nu &oia s8 ie descoperit8 acolo! ca martor8 nepotit8! dac8 cum&a! dup8 ce-:i &or i
re8cut or;ele la cin8! &or re&eni ca s8-:i continue orgia.
Inciudat8! Sally se 9ntreba cum ar ar8ta partea a doua a spectacolului. 39ndul acesta o
9nso;i p9n8 c9nd a,unse acas8! la ea. Si mai t9rziu! 9n pat! 9ncerc9nd s8 citeasc8 cartea pe
care :i-o cump8rase! g9ndurile ei re&eneau 9ntruna la scena pe care o &8zuse. Atia c8 de
acum 9ncolo o s8 ie oarte greu s8 pri&easc8 plan:eta de desen 8r8 s8-:i aminteasc8 de
cele &8zute.
A&u o noapte agitat8. -ar nu era nici prima! nici ultima...
B
-iminea;a Sally a ost prima la birou. *ecul singuratec mai ardea 9nc8! dar plan:eta de
desen a lui Nill era 9ndreptat8! readus8 la ung#iul normal de lucru. -eci! cei doi re&eniser8
dup8 aceea. Sally 9:i amintea precis c8 atunci c9nd ea plecase! seara! plan:eta usese
complet 9ntins8! ca o mas8! sau ca un pat...
Sally era 9ns8! acum! ericit8 c8 nu st8tuse a:tept9nd s8 asiste la partea a doua a
<duelului se0ual> dintre cei doi. Sau poate c8 a&usese loc :i o a treia parte2' Gabar
n-a&ea! :i nici nu-i p8sa.
Cu c#iu! cu &ai! trecu :i a doua zi de:i! dup8 masa de pr9nz! o podidise un somn teribil.
-up8 lucru! 9ns8! c9nd re&enise acas8 :i luase cina singur8 9n apartamentul ei! Sally nu se
mai sim;ise! deodat8! adormit8.
"ra perect treaz8! plin8 de o energie care-i macin8 ner&ii.
Apucata parc8 de un dor nebun de a ace pe gospodina! ea str9nse c9te&a rue murdare
9ntr-o a;8 de pern8 :i cobori cu leg8tura ei la sp8l8toria automat8 pe care o z8rise nu
departe de locuin;a sa.
Se alau acolo numero:i tineri! unii ocupa;i cu 9nc8rcarea sau cu golirea ma:inilor de
sp8lat :i de uscat! al;ii :ez9nd :i citind! 9n a:teptarea ruelor care se alau 9n ma:ina! iar
al;ii! a:tept9nd pur :i simplu degeaba.
Sally g8si 8r8 nici o diicultate deosebit8 o ma:in8 liber8! dar 9ntruc9t nu usese p9n8
atunci niciodat8 9ntr-o sp8l8torie automat8! nici c#iar ca &izitatoare! a ost ne&oit8 s8
citeasc8 mai 9nt9i! cu aten;ie! instruc;iunile de olosire a ma:inii. -up8 ce porni ma:ina de
sp8lat! reciti instruc;iunile! c8ut9nd o indica;ie asupra duratei opera;iunii! dar era 9n zadar.
Se uit8 la o mul;ime de semne! aplicate pe perete! dar nici acolo nu g8si nici o indica;ie
asupra timpului c9t trebuia s8 a:tepte p9n8 ce se &a termina sp8latul :i uscatul ruelor ei.
Un t9n8r blond! atletic! cam de aceea:i &9rst8 cu ea! era tocmai ocupat cu 9nc#iderea
ma:inii de sp8lat de l9ng8 ea. Ce&a pe c#ipul lui 9i amintea de adolescen;a ei! :i 9i d8du un
el de siguran;8 de sine.
A:a 9nc9t! 9n cele din urm8! 9l 9ntreb8F
- Ai putea! cum&a! s8-mi spui cam c9t dureaz8 distrac;ia asta2
- Ca de obicei' 9i spuse el! 8r8 s-o pri&easc8.
- Adic82 insist8 ea! ad8ugind ca o scuz8F " prima oar8 pentru mine...
Abia atunci el o pri&i si r8mase cu pri&irile pironite asupra ei.
Apoi 9i spuseF
- Circa o ,um8tate de or8! apoi o alt8 ,um8tate de ora acolo! la ma:ina de uscat! dac8 ai
&reun prosop printre lucruri...
- Nu! n-am nici un prosop...
- In cazul acesta! doar O@ de minute. "c#i&alentul a O@ cen;i. La un loc! deci! aproape
o or8... O &e:nicie 9n aceste locuri...
- Hda! s9nt de acord cu tine' r8spunse ea pri&ind in ,urul ei.
-eodat8 el 9ncepu s8 z9mbeasc8. A&ea un z9mbet pl8cut! desc#is! sincer! ca de pu:ti
inocent. Cel mai periculos dintre z9mbete! care te a&ertizeaz8 c8 nu trebuie s8 te apropii
prea mult...
- "u! de obicei! m8 duc :i beau 9ntre timp o bere! ca sa e&it nebunia! ad8ug8 el. N-ai
&rea sa &ii cu mine2
- Hi se pare o propunere destul de acceptabil8 replic8! uitind de a&ertisment.
B
"l cuno:tea un loc:or 9n imediata apropiere a sp8l8toriei. "ra :i normal s8-l cunoasc8!
era doar 9n anul al treilea de uni&ersitate.
Asta! Sally a alat-o 9n timpul scurtului drum parcurs p9n8 la local.
Se numea Alan :i nu a&u nici un el de preten;ii! s8-i spun8 Al! sau 9n &reun alt el! mai
scurt.
Locul era straniu. Nu &8zuse nici m8car o irm8 aar8! dar el o conduse! dup8 ce
desc#isese o u:8 masi&8 de lemn! de-a lungul unui coridor lung p9n8 ce a,unser8 9ntr-o
sal8 mare cu un bar de-a lungul celor patru pere;i :i cu un el de platorm8 9nalt8! un el
de scen8! la mi,loc. Intr-un col; se ala un aparat muzical care nu era pus 9n priz8! iar 9n
coltul opus se ala un pian la care un negru z&elt c9nta melodii &ec#i. Sally resim;i un el
de 9nceput de simpatie pentru Pittsburg#...
Se ca;8r8 pe un taburet! l9ng8 bar! :i se decise s8 bea o bere! e0act ceea ce-:i comand8
:i noul ei prieten! pe cure-7 culesese de la sp8l8toria de cartier.
- -ac8 nu m8-n:el! e:ti nou &enit8 9n acest ora:2 9ntreb8 Alan. Ii-l prezint pe *art'
*art era t9n8rul care le ser&ise berea :i! ,udecind dup8 aerele lui! era patronul localului!
9:i d8dur8 m9inile. Cine :tie! 9:i spuse ea 9n g9nd! acest *art 9i putea i de olos c9nd&a!
iind o at8 singur8! lipsit8 de ap8rare! 9ntr-un ora: str8in.
- Nu s9nt doar nou &enit8! replic8 ea lui Alan. H8 alu aici de &reo patru zile! dar nu e
prima oar8 c9nd s9nt la Pittsburg#! c8ci obi:nuiam s8 &in s8-mi &izitez rudele! mai demult.
- Gm! nu prea e un ora: care s8 merite sa ie &izitat' spuse Alan.
- In sc#imb! e un ora: 9n care merit8 s8 locuie:ti' inter&eni *art 9ntreb9nd-o apoi pe
SallyF ":ti la uni&ersitate2
- Nu! am terminat... Lucrez acum...
- Asta-i ce&a nou! neobi:nuit! 9n cartierul nostru. Aara de cei de la centrul medical...
Ha,oritatea celor care ne rec&enteaz8 s9nt de obicei studen;i...
Timpul le trecu tot p8l8&r8gind 9n elul acesta! apoi se duser8 la sp8l8torie ca s8
sc#imbe lucrurile din ma:inile de sp8lat 9n cele de uscat :i se 9napoiar8 la bar. *art 9i
primi ca pe ni:te &ec#i cuno:tin;e.
- In circa O@ minute ruele mele &or i gata' 9i spuse Sally. Iar! dup8 aceea! &oi dispare
pentru totdeauna din &ia;a dumitale...
- O#! nu' r8spunse *art. Ser&e:ti o bere! da2
- Nu &or i doar O@ de minute! spuse Alan. Trebuie s8 m8 a:tep;i :i pe mine...
- -ar ruele mele &or i gata 9n O@ de minute.
- -e acord! dar eu am :i ni:te prosoape...
- O#! spuse Sally. In regul8! te a:tept'
-eodat8 9:i d8du seama c8 Pittsburg# 9ncepea s8-i plac8. Ai c8 o s8 aib8 de urc8 cu
Alan 9nc8 9nainte de a trece seara... -ar nu Alan era cel care o preocupa... ci ea 9ns8:i...
Hai ales dup8 ce pri&ise scena de ieri! prin peretele de sticl8...
B
Alan o conduse acas8! duc9ndu-i galanton bocceaua de rue 9mpreun8 cu propria lui
boccea.
Sally nu-7 putuse opri s-o ac8! dar 9l opri la u:a apartamentului ei.
- Hul;umesc' 9i spuse ea! lu9ndu-i bocceaua din m9n8. Ai ost dr8gu;.
"l se uit8 lung la ea 8r8 s8 spun8 nici un cu&9nt.
- Ne &om re&edea2 9ntreb8 ea ca s8 spun8 ce&a. La sp8l8torie! ori la barul lui *art2
"l se pre8cu a ignora 9ntrebarea ei.
- Ai putea s8 m8 in&i;i 9n8untru! un pic'
- N-am nimic de b8ut! r8spunse ea. Nici m8car! o sticl8 de bere. Nu am ost preg8tit8 s8
primesc oaspe;i...
- Ce importan;8 are2 spuse el. H8 duc eu s8 iau sase sticle'
- In regul8' spuse ea. -ar doar pentru o clip8'
"l se preg8ti s8 plece! dar! de parc8 i-ar i citit g9ndurile! ziseF
- ":ti sigur8 c8-mi &ei desc#ide c9nd m8 &oi 9napoia2
- *ine9n;eles' r8spunse ea.
Ce altce&a putea s8 ac82 La urma urmelor! Sally era con&ins8 c8-l &a putea ;ine sub
control. -ar! astept9nd s8 se 9napoieze! ea nu mai era c#iar at9t de sigur8. Nu c8 nu-7 &a
putea controla pe Alan! ci pe ea 9ns8:i' Ii re&enise dorin;a nest=p9nit8 de a nec8,i pe
b8rba;i! :i 9mpotri&a acestuia nu putea ace nimic.
I:i scosese cizmuli;ele :i le puse cu gri,8! 9nceti:or! 9n dulap.
-ar dup8 aceea! e0citarea puse st8p9nire pe ea. Nu se mai putea st8p9ni. 1oia neap8rat
s8 &ad8 acea pri&ire de pot8 animalic8 pe c#ipul acestui str8in simpatic.
Atunci! 9ncepu s8 se gr8beasc8F 9:i scoase repede pulo&erul :i sutienul! apoi usta :i
c#ilo;ii! r8m9n9nd goal8 pu:c8 9n mi,locul camerei.
Timp de o clip8 u cuprins8 de panic8. N-a&ea nimic de 9mbr8cat! ce&a cu ade&8rat
seduc8tor! ce&a e0citant...
Se aplec8 :i lu8 de pe ,os pulo&erul! 9mbr8c9ndu-7 la loc. S9rcurile sinilor ei se
reliear8 obraznice prin materialul in! aproape transparent... I:i puse miniusta si o ridic8
c9t de sus se putu. C#iar si a:a! st9nd 9n picioare! usta nu cobora dec9t cu c9;i&a centimetri
sub p8pusica ei. I:i 9nc8l;8 pantoii cu tocurile cele mai 9nalte si se pri&i 9n oglinda de la
baie.
Nu! n-a&ea ne&oie de nimic altce&a' O s8-l e0cite ea! nici o gri,8'
Ai 9ncepu s8 redoneze o melodie. Se auzi soneria :i Sally se duse z9mbind s8 desc#id8
u:a.
CAPITOLUL T
Alan 9:i d8du seama cu era ce&a deosebit 9n elul cum era 9mbr8cat8 Sally! dar nu :tia
ce anume.
"a remarc8 bucuroas8 conuzia din pri&irile sale 9n timp ce trecea pe ling8 el ca s8
pun8 cele dou8 cartoane cu c9te :ase cutii de bere 9n rigider...
<-ou8 cartoane... '+ i:i spuse ea. -eci! t9n8rul &enise s8 stea <pu;in> ...
A&usese! &as=zic=! dreptate c9nd &oise s8 se ereasc8 de el.
Si la urma urmelor! nu prea &edea de ce nu i-ar ace placere! tocmai acum! s8 se mai
amuze un pic! adic8 ...
-ecisese doar s8 dea toate acestea uit8rii! nu-i a:a...2
H8 rog! un pic s8-7 nec8,easc8! asta da! dar at9t' Nimic altce&a' Poate :i pu;in8
pip8ial8! dar s-o reguleze! nu'
Intre timp! Alan desc#isese o bere pentru el :i una pentru ea! dup8 care arunc8 o pri&ire
cercet8toare 9n ,urul lui.
- Ur9t8 cas8! nu2 i-o lu8 ea 9nainte.
- Nu! doar lipsit8 de personalitate! spuse el. In&it8 :i tu c9tc&a persoane! 8 c9te&a
petreceri! :i o s8 arate! cu totul altel. O s8 aib8 un caracter mult mai intim'
- H8 rog! dar nu cunosc pe nimeni! aar8 de colegii mei de la birou'
- Ai pe mine' ad8ug8! el! pri&indu-i picioarele.
- -a! pe tine' replic8 ea! 9ncruci:9nd genunc#ii cu a;a spre el :i l8s9nd un picior s8 se
legene lene:.
"l pri&i atent :i-i spuseF
- Nu-i r8u ca 9nceput! dar trebuie s8 cuno:ti lume mai mult8...
- -ar mie nu-mi place mult8 lume...
"l 9:i ridic8 pri&irile de la picioare la s9nii ei! spun9ndF
- -e apt! :i mie-mi plac mai mult petrecerile 9n grupuri mici! ba c#iar 9n grupuri oarte
mici...
- Ca 8sta2 9l nec8,i ea.
- -a! cred c8 pot airma c8 acesta este un grup mic! absolut ideal'
"a 9:i l8s8 ambele picioare ,os! spri,inite pe tocurile 9nalte! oermdu-i prile,ul s8
pri&easc8 printre genunc#ii ei spre! p8durea ei ermecat8.
- *un! s9ntem de acord' zise ea! si-si dep8rta genunc#ii. "l nu-:i dezlipi pri&irile! 9n
timp ce ea sim;ea c8 propria ei e0citare este 9n continu8 cre:tere. Ai 9ncepu s8 r9d8.
- Ce e at9t de amuzant2 9ntreb8 el.
- Hi-am adus aminte de un pu:ti la care eram baby-sitter'
- Pe ce c#estie2
- "l obi:nuia s8 :ad8 pe ,os :i s8 se uite 9n sus! la mine. A&ea pe a;8 aceea:i e0presie
pe care o ai tu acum.
Alan se a:ez8 repede pe ,os :i se uit8 spre ea.
- A:a2
- "0act'
- Si ce-ai 8cut dup8 aceea2
- S8-;i ar8t2
- Te rog' spuse el! :i ar8ta e0act ca Kalter.
"a des8cu 9nceti:or picioarele! oarte 9ncet! si apoi! deodat8! brusc :i le des8cu 9n
orm8 de 1! dup8 care 9:i str9nse picioarele! ridic9ndu-se! 9n timp ce el se lingea pe buze.
- Asta-i tot' mai spuse ea. Am &rut doar s8 &8d ce mutra &ei ace...
- Serios2 spuse el. O apuc8 de um8r :i o 9mpinse 9napoi pe di&an! asez9ndu-se l9ng8 ea.
Apoi se aplec8 spre ea :i 9ncerc8 s-o s8rute. C9nd ea 9ntoarse capul! el o apuca cu
emiitate de b8rbie :i-:i lipi buzele de ale ei. "a le 9ntredesc#ise timp de o clip8! tocmai
de-a,uns ca el s8-:i 9nig8 limba 9ntre ele. O m9n8 a lui p8trunse sub pulo&er :i 9ncepu sa
se ,oace cu s9rcul sinului. Cealalt8 m9n8 p8trunse pe sub ust8 p9n8 la buzele clitorisului.
In clipa aceea ea se smuci de l9ng8 el :i se ridic8.
- A,unge' Asta-i tot' Ai &orbesc serios' spuse ea.
- Adic8! pentru moment2 9ntreb8 el.
- Nu! asta-i tot' repet8 Sally.
- Cred c8 e:ti nebun8' zise el.
- Se prea poate. -ar a:a &reau eu :i asta e treaba mea...
- Imi pare r8u! draga mea! dar nu-i numai treaba ta' r8spunse el :i se ridic8! l8s9nd s8 i
se &ad8 uml8tura din pantaloni.
- O#! pentru asta 9;i aci un du: c9nd a,ungi acas8...
- Nu-mi plac du:urile reci :i nici maz8rea :i nici plimb8rile prea lungi...' zise el.
- Imi pare r8u! Alan. S9nt cam nebun8' zise ea.
- In regul8' replic8 el.
-ar nu era 9n regul8 deloc. -ara&era sa risca s8 rup8 pantalonul! :i ea nu-i putea
rezista. C8zu 9n genunc#i! 9n a;a lui! :i-i spuseF
- " ce&a! totu:i! pe care-7 pot ace pentru tine'
"l o pri&i 9ntreb8tor! dar ea duse m9n8 la pro#abul luiJ i-7 des8cu :i scoase organul
erect aar8! gros ca 9nc#eietura m9inii ei! mare! ro:u :i tare. Sally trecu limba peste el! dar
nu reu:i :8-7 cuprind8 de la 9nceput 9n gur8. Cu c#iu cu &ai reu:i :i 9ncepu s8-7 ling8.
- "sti o at8 bun8' spuse el! :i se l8s8 pe di&an! 9nc#iz=nd oc#ii.
"a continu8 s8-i sug8 dara&era 9n timp ce el suspina satis8cut.
Apoi! deodat8! el o apuc8 de urec#i si-i spuseF
- S9nt gata! draga mea! 8 ce &rei.
"ra un ade&8rat gentleman! 9:i zise ea! c8 o a&ertizase 9n elul acesta! dar ea continu8 s8
i-7 sug8! din ce 9n ce mai tare :i mai repede! l8s9nd organul lui s8 intre :i s8 ias8 din gura
ei p9n= c9nd 9ng#i;i! aproape 9nec9ndu-se! sperma lui calda.
Ins8 Sally continu8 s8-i ling8 dara&era p9n8 c9nd nu mai r8m8sese pe ea nici un iricel
de sperm8. Apoi 9l pri&i z9mbind.
- "i! ;i-e mai bine2
- Hult mai bine' replic8 el :i o pri&i atent. ":ti o at8 oarte stranie... 4oarte dr8gu;8!
dar :i oarte ciudat8...
- Nu-i nimic straniu 9n toat8 c#estia asta' spuse ea! ridic9ndu-se 9n a;a lui. Tot secretul
const8 9n aceea c8 nu mai &reau s8 m8 ut'
- Ai asta tocmai acum! dup8 ce te-am 9nt9lnit eu2'
- Nu! 9nc8 dinainte' 9l asigur8 ea.
"l plec8! l8s9nd acolo cartoanele cu bere.
<1a re&eni! desigur'> se g9ndi ea.
CAPITOLUL TI
La lucru! la studio! era aproape cu neputin;8 s8 nu se g9ndeasc8 la ce se 9nt9mplase! s8
nu simt8 c8-i este pot8. Ai asta nu numai din pricina pri&irilor e0citate cu care Nac%
Kinternitz o pri&ea necontenit pe Nill $yan! sau a atrac;iei pe care Nudy Peller o e0ercita
asupra lui Aaron Abernat#y.
Cel mai mult! 9ns8! o pro&oca t9narul negru *ill Pollard! care lucra la plan:eta din a;a
ei. "l respira numai a pot8 :i o e0cita pround! o e0cita;ie care i-a trezit imediat p8pusica
la &ia;8. "l aproape c8 nu-i &orbea! dar e0cita;ia p8rea ca e suspendat8 9ntre ei doi!
aidoma unui nor... Cu toate acestea! ea reu:i s8-:i &ad8 de treab8 :i u ericit8 c9nd
remarc8 dup8 c9te&a zile c8 patronul ei nu-i acord8 o aten;ie mai deosebit8! netrat9nd-o
deloc altel dec9t pe to;i ceilal;i.
Abernat#y era nespus de ocupat c9nd se ala la birou. Toat8 lumea a&ea treab8 cu el.
dar el nu intra niciodat8 9n panic8. Se &edea limpede 9ns8 c8 e ne&oit s8 ac8 singur totul.
Ceea ce a&ea Abernat#y ne&oie! mai mult ca orice! decise Sally! era o persoan8 care s8
poat8 prelua rela;iile cu publicul pentru el.
Cine&a care s8-7 scuteasc8 de lucruri inutile. In mintea ei se :i n8scu! 9ncetul cu
9ncetul! un plan despre rolul ei 9n &iitor la biroul lui Abernat#y .
-ar trebuia s8 aib8 r8bdare! si mai ales &oin;8! ca s8 n-o ia din nou razna. -a! dar o
9ntrebare 9i re&enea necontenit 9n minteF oare socoteala lui *ill Pollard era tot at9t de
lung8 ca a lui *ob $an%in2
Tot at9t de mare2 -e groas82 -e tare2 Poate c#iar mai mare2' Nu! asta era imposibil...'
Toate g9ndurile acestea o 8cur8 s8 se g9ndeasc8 iar8:i la *ob! la Ne. /or%. Ai prima
sapt8m9n8 de birou lu8 s9r:it 9n c#inuri care pricinuiau ade&8rate suerin;e p8pu:icii ei
necontenit umede.
B
Serile! acas8! erau cele mai grele. Acolo nu-7 mai a&ea la 9ndem9n8 pe *ill Pollard! la
care s8 se g9ndeasc8. -eseori se surprinse gata s8 teleoneze lui *ob. Timp de dou8 seri
9ncerc8 s8 citeasc8! dar nu reu:i.
Incercase metoda sp8l8toriei! dar acolo d8duse de Alan. Ai nu era bine! era prea
aproape de cas8 :i nu &oia s8 ie din nou ne&oit8 s8-:i ac8 baga,ele.
Noi seara! c9nd sim;i c8 pere;ii camerei s9nt gata s8 se pr8bu:easc8 peste ea! Sally se
decise s8 &ad8 un ilm! singur8. I:i puse cizmuli;ele :i plec8. Intr8 9n cinematograF un
ilm de Igmar *ergman! un incest plicticos.
Se a:ez8 9n ultimul r9nd! dar plec8 destul de repede acas8.
B
1ineri la pr9nz lucrurile 9ncepur8 s8 de&in8 mai luminoase pentru Sally.
- Unde iei masa2 o 9ntreb8 *ill Pollard! cu un surts spontan.
- Ca de obicei... caut un restaurant decent...
- Cum a:a2 Tic8loasele astea de colege ale noastre te-au l8sat s8 te duci singur8 la
mas82' e0clam8 *ill incredul. In;eleg c8 s9nt geloase pe dumneata! dar asta-i prea mult...
- Nu-mi pas8' Ai! de altel! nu-mi place s8 iau masa cu ete...
- Hie da' Ai lui Nac% :i lui Aaron! dar cred c8 ei se cam tem de dumneata ...
- Serios2 -e ce2
- P8i! ei s9nt 9nsura;i...
- Ai dumneata nu e:ti2
- Nu'
- Ai nu ;i-e ric82
- Nu' Nu mi-e ric8 de dumneata'
Ie:ind din birou! ea 9l 9ntreb8F
- A propos! ce anume 9i ace s8 le ie ric8 de mine2
"l 9i arunc8 o pri&ire lung8! lung8 de tot! care ei 9i pl8cu.
- ":ti prea mult' Prea mult pentru oameni ca noi! simpli muncitori...
La restaurant! 9n a:teptarea eliber8rii unei mese! se a:ezar8 la bar :i comandar8 ce&a de
b8ut. "a se sim;ea cu totul altel! aproape c8 regreta zilele trecute 8r8 compania lui.
Incepur8 s8 &orbeasc8 despre muzic8. Continuar8 discu;ia :i dup8 ce terminar8 masa!
9n drum spre birou.
-up8 lucru! re&enir8 9mpreun8 la restaurantul unde pr9nziser8.
Apoi! el o duse 9ntr-un bar unde c9nta o orc#estr8 de ,azz! nu cine :tie ce! 9ns8. "a i-o
spuse. Atunci! *ill 9i propuseF
- -ac8 e:ti de acord :i &rei! putem merge la T#e Gill.
- Ce-i aia2
- 1ersiunea locala a Garlemului... Acolo &om g8si un ,azz ade&8rat.
- S8 mergem! dar cu o condi;ie - &reau s8 pl8tesc partea mea. -oar am luat leaa azi...!
spuse ea.
- ":ti sigur8 c8 &rei s8 mergi acolo2
- -esigur' Sper c8 nu se siluesc etele pe strad82' concise ea.
- Asta nu' -ar nu-i e0clus s8 ii singura at8 alba de acolo'
- -ar s9nt cu tine'
- -a' Asta asa-i' conirm8 el.
B
Se duser8 cu un ta0i acolo si intrar8 9ntr-un bar 9n care c9nta o orc#estr8 mic8 - un trio!
pian! tob8 si sa0oon. Lume pu;in8! dar nici un el de c#ip alb! nici b8rbat! nici emeie.
- Gei! *ill' strig8 barmanul. Nu te-am mai &8zut de-o &e:nicie'
- Noroc! -esmond' I;i prezint pe Sally! replic8 *ill.
*armanul o salut8.
- 1rei s8-mi trimi;i dou8 pa#are cu .#is%y! te rog' ad8ug8 *ill.
- ":ti de-al casei2 9l 9ntreb8 ea.
- Intr-un el... Obi:nuiam s8 &in pe-aici... Orc#estra era bun8. In pauz8! *ill ii in&it8 pe
cei trei la masa lor :i le oeri de b8ut! prezent9ndu-i lui Sally.
- -e ce nu te duci s8 ;ii un pic pianul cald2 9l 9ntreb8 tobo:arul pe *ill.
- Nu! nu 9n ast8 sear8'
- Te rog! du-te' A: &rea s8 te aud' spuse Sally.
- Alt8 dat8! azi am a&ut o zi grea...
- Hda' A ost o s8pt8m9n8 grea! spuse :i ea! pri&indu-7.
- A:a-i' replic8 el! sus;in9ndu-i pri&irile.
Huzican;ii terminar8 de b8ut! reuzar8 un nou pa#ar! :i se duser8 la bar.
- -e ce au plecat2 1oiam s8-i cunosc mai bine...! zise Sally.
- N-au &rut s8 ne deran,eze! replic8 *ill.
- -ar nu ne-au deran,at' spuse Sally.
- Poate c8 da' spuse *ill! :i m9na lui! pe sub mas8! se plimb8 pe carnea de deasupra
genunc#iului ei.
Sally resim;i o e0citare teribil8! p9n8 9n undul undului.
- A ost o s8gt8m9n8 teribil8' spuse ea! pri&indu-7.
- Hult prea teribil8 si lung8' replic8 el.
- Acum e gata'
- -a! s8pt8m9n8 de lucru. -ar noi de-abia o 9ncepem...
- C9nd ai constatat asta2
- -in prima clip8 c9nd te-am &8zut'
- Ai eu la el' recunoscu ea.
- H-am s8turat de muzic8' spuse el. -ar tu2
- Ai eu. Pur :i simplu nu mai sint 9n stare s-o aud. Ce&a curios 9mi urnica 9n urec#i...
- Ai mie-mi urnic8! dar nu 9n urec#i' spuse el.
- 1rei la mine2 9ntreb8 Sally de parc8 n-ar i ost ea.
- *un8 idee' r8spunse el.
- O.P.'
"l pl8ti :i ie:ir8 repede.
In ta0i! *ill ezit8 o clip8! pri&indu-7 pe :oer. Apoi o 9mbr8;i:a :i o s8rut8 cu oc.
Limba lui era ca o lance ierbinte! :i a ei parc8 9nnebunise.
La un stop! se oprir8.
- ":ti prea mult' spuse *ill pentru a doua oar8 9n ziua aceea.
CAPITOLUL TII
-e dou8-trei ori! 9n ta0i! Sally atinse cu dosul m9inii dunga tare 8cut8 de dara&era
erect8 9n cracul pantalonului! dar reu:i s8 se st8p9neasc8. Nu o apuc8! ca s8-i e0ploreze
lungimea :i grosimea! de:i nu a&ea o alt8 dorin;8 mai mare.
C9nd intrar8 9n apartamentul ei! el de&eni deodat8 oarte ormalist.
- 4rumos loc' Splendid. Ai tot ce-;i trebuie...
- -a' r8spunse ea! si-7 pri&i 9nciudat8 cum se a:eza! parc8 incomodat! pe marginea
di&anului.
I:i scoase o ;igare si :i-o aprinse.
- Ia-ti ce&a de b8ut' 9i spuse ea! indic9nd cu capul spre c#icinet8. $e&in intr-o clip8'
In baie! ea 9:i scoase toate lucrurile de pe ea! cu mi:c8ri ner&oase.
Se a:ez8 pe marginea c8zii :i-:i desc8l;8 cizmuli;ele! admir9ndu-:i s9nii trezi;i de
e0citarea care pusese st8p9nire pe ea.
I:i inc8l;8 papucii :i-:i puse un #alat scurt! alb! transparent. Acesta nu ascundea nimic!
absolut nimic. P9n8 :i p8pu:ica ei era &izibil8. "i bine! o s8 ie &izibil8 :i pentru *ill' 3ata
s8 ie supt8! lins8! s8rutat8 :i! mai ales! regulat8'
-e cum o z8ri! *ill se sc#imb8. Toat8 9n;epeneala sa ormalist8! se e&apor8. Ai
dara&era sa! de&eni din nou &izibil erect8.
"a se opri 9n mi,locul camerei! cu o m9n8 9n :old! pri&indu-7.
Il dorea! 9l &oia ... "l se apropie de ea :i o trase 9ncet spre el! spre pat! cu m9inile str9nse
pe bucile ei. 4a;a lui se lipi de a ei si apoi cobor9 9ntre s9ni! 9n timp ce limba sa 9ncepu s8
cutreiere pe trupul ei 9nierb9ntat! tot mai ,os! pe burt8! p9n8 ce se opri 9n buricul ei.
- *ill! spuse ea moale! pri&indu-7.
- -a' r8spunse el ridic=nd capul spre ea.
- Scoate-;i! te rog! #ainele' 1reau s8-;i &8d totul' Toat8 s8pt8m9na nu am 8cut altce&a
dec9t s8 m8 g9ndese la asta! s8 mi te imaginez gol. 1reau s8 &8d acum dac8 ceea ce am
&8zut 9n imagina;ia mea corespunde cu realitatea...
- In regul8' spuse el :i se ridic8! dezbr8c9ndu-se.
"a se a:ez8 pe pat! pri&indu-7. Umerii lui erau la;i! pieptul s8u era lat! aproape 8r8 p8r.
Hu:c#ii erau splendizi! atletici! dar restul nu putu s8 &ad8! deoarece! c9nd trebui s8-si
scoat8 pantalonii! el 9i 9ntoarse pudic spatele.
C9nd se 9ntoarse cu a;a la ea! dara&era lui era erect8! umlat8! :i se 9ndreptase
amenin;8toare spre ea. Timp de o clip8! Sally desc#ise gura! dar o 9nc#ise repede! :i-i
spuseF
- Adu-;i lancea 9ncoace' 1rei2'
Ai c9nd el se apropie de ea! Sally 9i apuc8 put8 cu aec;iune! :i-i spuseF
- Nu-mi pot lua oc#ii de la ea'
- Trebuie s-o aci! totu:i! draga mea! dac8 &rei s8 a&em pl8cere'
- Ai dreptate' spuse ea :i! aplec9ndu-se! 9i s8rut8 prepu;ul cu dragoste! tr8g9nd o limb8
peste el.
- A,unge' 9i spuse el.
"a se l8s8 9n genunc#i! 9n a;a lui! si-si d8du ,os #alatul. Apoi se ridic8 :i se l8s8 pe pat.
"l se l8s8 9n genunc#i! l9ng8 pat! si o 9mbr8;i:a. Apoi! gura lui 9ntredesc#is8 o g8si pe a
ei :i limbile lor se 9mpleticir8 9ntr-un dans nebun! 9n timp ce el! cu m9inile! 9i r8m9nta
s9nii.
Apoi! deodat8! ea sim;i un deget al lui p8trunz9nd in gaura ei.
Atunci! Sally se des8cu din s8rutare! se l8s8 complet pe spate :i-:i des8cu picioarele
larg.
- Nu' spuse el! :i o pri&i cu c8ldur8.
- Nu! ce2 9ntreb8 ea! 9nnebunit8.
- Nu aici'
- Nu aici2! 9ntreb8 Sally. "ra nebun' Ai ea abia mai putea suporta a:teptarea.
- Nu pe pat' Pe ,os' " mai mult loc' spuse el.
<Sla&8 -omnului'> e0clam8 ea 9n g9nd! u:urat8. Ai se l8s8 9n grab8 pe ,os! pe co&or.
Sla&8 -omnului! nu era nebun! :i c#iar a&ea dreptate! c8ci pe ,os era mai mult loc.
"l se urc8 peste ea si Sally 9:i 9ncol8ci! ericit8! picioarele 9n ,urul lui. 4a;a lui neagr8!
sur9z8toare! era e0act deasupra ei. "a 9ntinse m9na :i introduse 9n gaura ei cocosul lui
imens! tare ca st9nca.
Un centimetru... :i 9nc8 unul... si 9nc8 unul... P9n8 ce prepu;ul o p8trunse. Apoi! el se
opri.
- Te rog' spuse ea! aproape pl9ng9nd. Te rog! las8-mi-7 9n8untru'
- Totul2' o 9ntreb8 el z9mbind.
- -a! totul' 4iecare centimetru! iecare milimetru din el! scumpul de el...
Ai el o satis8cu! 9ncet! des8c9ndu-i complet picioarele! 9:i b8g8 dara&era lui 9n ea.
Ai! pe m8sur8 ce o p8trundea! a,ung9nd la cap8t! ea 9ncepu s8 aib8 mi:c8ri spasmodice!
9nnebunit8 de pl8cere.
C9nd dara&era lui u toat8 9n ea! lo&ind-o 9n undul pe:terii! ata 9:i 9ncol8ci iar8:i
picioarele 9n ,urul trupului s8u :i-:i 9mpinse soldurile 9n sus! spre el.
*ill o apuc8 de spate! de umeri! :i-:i continu8 mi:c8rile ritmice.
- A:a! asaaa... mai ad9nc... si mai ad9nc...' suspin8 ea.
"l 9ncepu s-o reguleze pround! cu mi:c8ri 9ndelungate! directe! pe care ea le imit8.
4iecare 9mpingere a lui trezea 9n ea &aluri ininite de pl8cere! de satisac;ii nebune. "a
9nc#ise oc#ii :i mi:c8rile lui de&enir8 tot mai gr8bite! testiculele lo&eau tot mai tare bucile
eiJ Sally sim;i c8 e gata.
- Acum'' strig8 ea. Acum! o###! acum'''
"l 9:i 9mpinse dara&era 9n ea! cu un eort suprem! cu urie :i! e0act 9n clipa c9nd ea 9:i
dezl8n;ui orgasmul! sim;i :i sperma lui umpl9nd-o.
Sally 9l lu8 str9ns 9n bra;e! e0taziat8.
-ur8 c9t&a timp p9n8 ce 9:i re&enir8 din e0taz.
"l 9:i scoase dara&era muiat8 din ea :i se ridic8! pri&ind-o de sus.
- -a' A ost o s8pt8m9n8 teribil de lung8' spuse el. -ar nici m8car nu speram c8 se &a
termina astel.
- "u 9ns8 am :tiut c8 &a i a:a' spuse ea.
"l 9i 9ntinse m9na :i o a,ut8 s8 se ridice.
- Sper c8 nu s-a terminat'2 9l 9ntreb8 ea! de&enit8 deodat8 oarte serioas8.
- Ce2
- S8pt8m9n8.
- " abia &ineri'
- Atii c8 nu la asta m8 g9ndeam.
- -ac8 te g9ndeai la altce&a! atunci s8 :tii c8 e abia 9nceputul... cel pu;in asta sper eu'
spuse el.
- Ai eu' A ost un 9nceput oarecare' Pentru mine! 9n orice caz'
- Ai pentru mine' ":ti splendid8'
*ill se a:ez8 l9ng8 ea! pe pat! :i-i atinse burta! cobor9nd apoi p9n8 la p8durea ei.
- Tu e:ti si mai splendid' N-am ost regulat8 9nc8 niciodat8 a:a de minunat' spuse ea.
Sau poate c8 da2' O clip8 se g9ndi la *ob! dar izgoni repode g9ndul :i atinse cu m9na
dara&era lui *ill! care p8rea un pendul lung! moale.
- Aten;ie' spuse el. Nu-i e0clus s8 se trezeasc8 :i s8 cear8 repeti;ie....
- Asta &reau :i eu' Ori c9nd &rea el. Ai nu trebuie sa se roage'
- Atii ce&a2
- Ce2 9ntreb8 ea! pri&indu-i dara&era care se 9nt8rea &8z9nd cu oc#iiF
- Gai s-o lu8m de la cap8t...'
- Taci' spuse ea si se aplec8 peste se0ul lui apuc9nd prepu;ul cu buzele.
CAPITOLUL TIII
C9nd Sally se trezi! era aproape ora pr9nzului. S9mb8t8. In tot timpul acelei nop;i de
dragoste continu8 pierduse aproape complet no;iunea timpului. -oar 9n pauze se ridicau
de pe ,os :i se 9ntindeau pe pat ca s8 prind8 or;e noi.
*ill mai dormea 9nc8! ericit. Trebuia s8-7 lase s8 doarm8! 9n timpul nop;ii c#eltuise tot
at9ta energie c9t8 c#eltuiser8 toate ec#ipele olimpice la Nocurile de la He0ico City.
Sally 9:i aminti cu drag iecare orgasm comun :i pri&i la dara&era lui moale! care at9rna
l9ng8 pulpa sa. -use m9na 9ncet si-7 cuprinse cu dou8 degete! ridic9nd organul lui :i
pun9ndu-i-l pe burt8. A:a cum era! moale! 9i a,ungea p9n8 la buric. Sally se ridic8 9n coate
:i se arcui peste *ill! admir9nd unealta care-i pro&ocase at9ta pl8cere 9n timpul nop;ii. Se
l8s8 9ncet peste ea :i 9ncepu s-o ling8! de ,os p9n8 sus.
-ara&era 9ncepu s8 se umle :i Sally desc#ise gura primind-o 9n ea! 9ncepu s-o sug8. I:i
d8du seama c8 se trezise :i *ill.
H9inile lui 9i des8cu 9ncet picioarele! :i ea se 9ntoarse cu ele spre capul lui. Limba lui
*ill p8trunse 9n p8pu:ica ei :i 9ncepu s-o ling8.
C9nd Sally sim;i c8 se apropie de orgasm 9ncepu s8-i sug8 :i mai intens dara&eraJ
am9ndoi terminar8! din nou! 9mpreun8.
" drept c8 sperma lui era pu;in8! dar nu era de mirare... -up8 o asemenea noapte...'
Sally nu mai cunoscuse 9nca! o asemenea noapte...
Se ridic8 :i se duse 9n baie. C9nd re&eni 9n #alatul ei transparent! *iil era a:ezat pe
patul 8cut! 9n c#ilo;i! umind o ;igar8.
- *un8 diminea;a' 9i spuse el.
- " dup8-mas8 de,a' N-ai obser&at2
- Ce conteaz82 Important este c8 azi e s9mb8t8.
- H8 duc s8 ac o omlet8 :i ni:te caea. Cred c8 ;i-e oame'
- A:a-i' -ar #ai s8 mergem s8 m9nc8m 9n ora:. N-are nici un rost s8 g8te:ti...
- 4ii cuminte' -oar nu g8tesc nimic'
- O.P.' H8 duc s8 ac un du:. A ost o noapte tare'
B
-up8 ce m9ncar8! r8maser8 t8cu;i &reme 9ndelungat8. P8reau c8 n-au ce s8-:i mai
spun8.
- S9mb8ta e ziua mea de cor&oad8' spuse el! 9n cele din urm8. Trebuie s8 m8 duc acas8!
s8 m8 sc#imb...
- 1ii 9napoi pentru cin82 9ntreb8 ea.
- Hai 9ntrebi2 -ar poate m9nc8m 9n ora:2'
- Nici g9nd' Imi place mai mult acas8! mai ales c9nd nu s9nt singur8'
- Nici n-ar trebui s8 ii &reodat8 singur8...
- Uneori! preer a:a.
- Sper c8 nu disear8'
- Nu! nu disear8' Te rog! re&ino c9t mai repede'
- In regul8' Poate mergem dup8 aceea la &reun ilm...
- 1om &edea. O s8 ne mai g9ndim... spuse ea.
Si-i z9mbi.
B
Ai Sally a&u o groaz8 de treburi de aran,at. Se duse repede la sp8l8torie! apoi la
magazinul alimentar. A:a-i trecu toat8 dup8-amiaza.
C9nd re&eni acas8! nici n-apuc8 bine s8-:i pun8 casa 9n ordine c8 auzi soneria. -esc#ise
u:a. In prag st8tea *ill! z9mbind! cu o sticl8 de :ampanie rapat8 sub bra;.
*8ur8 :ampania rece. Sally se sim;i at9t de bine! cum nu se mai sim;ise de mult... Ai el
se sim;ea bineJ o 9ntreb8J
- "i! ce-ai &rea s8 acem ast8-sear82
- Atiu ce-a: &rea s8 ac...'
- Ai eu...'
- Crezi c8 mai po;i2' -up8 noaptea trecut8...2 9ntreb8 ea.
- Nu cred' S9nt sigur'
- ":ti minunat... Superb'
- Tu m8 inspiri...
- Cum2
- A:a! pur :i simplu' Ai ce&a 9n tine care m8 ace s8 &reau s8 te am 9ntruna. Cred c8 ai
scula :i organul unei statui de bronz...
B
Se a:ezar8 s8 m8n9nce ce&a. Tot timpul c9t m9ncar8! el nu 8cu nici un gest de
apropiere. -ar ea era satis8cut8. Simplul apt c8 el era cu ea! acolo! gata de a o a&ea! era
de a,uns.
I:i aminti de uni&ersitate :i de organul din cear8 pe care-7 8cuse imaginat dup8
modelul dara&erei lui *ob $an%in si 8cu o grimas8.
- Ce s-a 9nt9mplat2 o 9ntreb8 *ill.
- Nimic. H8 g9ndeam! tocmai! la statui...
- Cu socoteala erect82
- Cam a:a ce&a'
- -eci! &rei2'
- Nu! nu c#iar acum. Ce&a mai 9ncolo...
- Cum zici tu.
B
Se 9mbr8car8 :i se duser8 s8 &ad8 un ilm. -up8 aceea intrar8 9ntr-un bar! s8 bea ce&a!
dar c#elnerii erau ocupa;i cu str9nsul scaunelor.
- Ce s-a 9nt9mplat2 &ru s8 :tie Sally.
- " s=mb8t8 seara' Se 9nc#ide mai de&reme... 1rei s8 mergem unde&a unde e desc#is
p9n8 9n zori2
- Unde2
- Cunosc eu un loc:or'
- Gaidem'
*ill o duse 9ntr-un local 8r8 irm8! unde se a:ezar8 la o mas8 de l9ng8 te,g#eaua
barului. Orc#estra tocmai 9:i ocupa locurile. Luminile se aprinser8 si un negru 9nalt
9ncepu s8 cinte cu sa0oonul.
- Gei! 8sta nu-i...2 zise Sally.
- *a da' " Kilbur' Kilbur No#nson! de la localul unde am ost noi asear8. A b8ut un
pa#ar cu noi...
- *ra&o' -up8 ce termin8! c#eam8-7 din nou 9mi place tipul'
Orc#estra era bun8 si Sally era satis8cut8. -up8 c9t&a timp! *ill se ridic8 :i aduse la
masa lor pe sa0oonistul negru :i pe pianistul alb din orc#estr8.
- Pe Kilbur ;i-7 aminte:ti de-asear8' 9l prezent8 *ill. Pianistul este un alt prieten al
meu! Pete Kellington! un &irtuos...
- Imi pare bine' spuse Sally.
Cei doi se a:ezar8 :i comandar8 de b8ut. Apoi! se duser8 la locul lor s8 c9nte. In pauza
urm8toare! Kilbur re&eni cu Pete si cu cel8lalt! tobo:arul Hel! tot un negru. -e iece !dat8
c9nd 8ceau c9te o pauz8! membrii orc#estrei re&enir8 la masa lor! si Sally 9i simpatiza tot
mai mult.
-ar m9na ei se 9ndrept8 spre pantalonii lui *ill si c8ut8 dara&era lui! pe care o sim;i
erect8! prin sto8! p9n8 la genunc#i...
- C9nd &rei s8 plec8m2 o 9ntreb8 el! rem8t9nd la atingerea m9inii lui Sally.
- Acum' spuse ea. C#iar acum' -ar n-as &rea s8 plec 8r8 Pete :i 8r8 Kilbur...
- "i mai au de c9ntat 9nc8 o melodie :i termina! spuse el. 1rei s8 mergem cu ei acas82'
"a 9l pri&i dur8.
- -ar tu! &rei2'
- -ac8 &rei tu...
- -ar :tii ce &reau' :i m9na ei se str9nse spasmodic pe dara&era 9nt8rit8 a lui *ill.
- 1reau asta 9n mine' scanda ea ap8sat.
Cred c8 nu-i &a deran,a dorin;a asta a ta'
- Nu se &or sim;i negli,a;i2
- -ar de ce s8-i negli,ezi2'
- Crezi sincer ceea ce spui2 9l 9ntreb8 ea.
- Nu s9nt gelos! nici mesc#in. Cred c8 tu e:ti 9n stare de orice! dac8 9;i propui. 1rei s-o
acem 9n grup2
- O.P.' spuse ea. -ac8 tu crezi c8 :i ei &or i de acord...
- ":ti nebun82' -e ce n-ar &oi-o2'
- -a! cred c8 s9nt nebun8'
Se apropie de el! pun9ndu-:i limba 9n urec#ea lui. Tare-a: &rea s8 te am 9n mine...'
spuse ea.
- Ai eu pe tine' -ar ce acem cu Pete si cu Kilbur2'
- O s8-i ut :i pe ei' O s8-i ut de-o s8 le ias8 se&a...' Sally nu-:i amintea s8 mai i ost
&reodat8 at9t de e0citat8...
CAPITOLUL TI1
Sally pierduse cu des8&9r:ire no;iunea timpului :i u de-a dreptul surprins8 c9nd &8zu
c8 aar8 9ncepuse s8 se ridice p9cla nop;ii atunci c9nd p8r8sir8 barul. Cu c#iu! cu &ai! se
b8gar8 to;i patru 9n automobilul lui *ill. Ai! de:i nu a&ur8 de c8l8torit dec9t c9te&a minute!
ei i se p8ru c8 drumul dureaz8 o &e:nicie.
" drept! abia 9:i amintea 9n ma:in8 c8 odat8! c9nd poposiser8 la masa lor muzican;ii!
Pete aprinsese o ;igar8 cu mari,uana! apoi o trecuse de la unul la altul. O gustase :i ea...
Numai c8 nu acordase acestui apt nici cea mai mic8 importan;8... 4usese prima dat8 c9nd
umase mari,uana sau alt stupeiant :i nu resim;ea nimic deosebit. -oar poate! la urm8!
c9nd se sim;ise at9t de e0citat8! :i apoi acum c9nd! 9ng#esuita 9n automobilul lui *ill! se
sim;ea parc8 plutind...
I:i spunea 9n sinea ei teorii pe seama eectului LS--ului! #a:i:ului! mari,uanei! asupra
se0ului... Oare a:a era2 Oare a&ea s8 simt8 :i ea acea ne&oie2 Ne&oia de a se regula
necontenit2' Ai o s8 ie bine2'
Oricum! o s8 &ad8 ea... Numai c8! de 9ndat8 ce a,unser8 la ea cas=! ce&a p8ru c8 nu
mergea c#iar conorm planului.
Pete :i Kilbur! ba c#iar si *ill! p8reau prea rela0a;i! mai ales dup8 ce-:i turnaser8
iecare c9te un pa#ar :9-si aprinseser8 iecare o nou8 ;igar8 cu mari,uana...
"ra ca :i cum g9ndul de a a&ea un raport se0ual nu le trecea nicicum prin minte... Ai!
mai r8u! era de parc8 nu o considerau pe ea! Sally! ca una de-a lor! mai e0act! unul de-al
lor'
Si ceea ce era sigur! era c8 nici unul din ei nu era #omose0ual'
*ill! 9n orice caz! i-o demonstrase doar cu prisosin;8...
Ai instinctul! care n-o 9n:elase 9nc8 niciodat8! o asigura c8 nici Kilbur si nici Pete nu
erau...
- Cum 9;i place la Pittsburg#2 o 9ntreb8 Kilbur! de parca ar i &orbit de la un %ilometru
dep8rtare.
- -estul de bine' r8spunse ea automat! de:i i se p8ru c8-i trebuise o &e:nicie ca s8
scoat8 aceste cu&inte...
Apoi 9ncet! oarte 9ncet! prin miasma de mari,uana! ea 9ncepu s8-:i dea seama c8 ce&a
era neobi:nuit 9n atitudinea oarte rela0at8 a celor trei b8rba;i.
La urma urmelor! nu era dec9t o nou8 &ersiune a ormalismului lui *ill pe care-7
remarcase la acesta c9nd &enise prima dat8 la ea 9n cas8.
"rau! pur :i simplu! politicosi! plictico:i :i ormali...
Apoi 9:i d8du seama c8 era &ina ei. La urma urmelor! ea se comporta ca o at8 oarte
serioas8! oarte la locul ei! oarte dr8gu;8! dar oarte ormalist8. "i! las8 c8 o s8 le arate ea
cine e...' O s8 le arate ea'
- Nu! nu ne p8r8si' 9i spuse Pete! &8z9nd-o 9ndrept9ndu-se spre baie.
"a se opri :i se duse s8 dea drumul aparatului de radio! aplec9ndu-se mai mult dec9t era
necesar! ca s8 9n&9rt8 butonul pentru g8sirea unui post cu muzic8 de dans. 4usta ei era
e0trem de scurt8 :i! de:i purta c#ilo;i! 9:i d8du seama c8 to;i trei putur8 admira p8duricea.
$8mase a:a! 9n pozi;ia aceasta! cit putu de mult.
-up8 ce prinse un post cu muzic8 de ,azz! se ridic8 pri&ind la Pete! cel care-o rugase s8
nu plece :i spuseF
- H8 9napoiez 9ndat8'
Intr8 9n baie! c8lc9nd parc8 pe un &9r de munte. "0citat8 la culme si totu:i deta:at8...
$e&eni dup8 o clip8! 9n pragul u:ii! :i i se adres8 lui *illF
- Atii ce&a2
- Ce2 9ntreb8 el.
- Nu ;i-am spus-o niciodat8 :i cred c8 n-am spus-o 9nc8 nim8nui! dar ade&8rul este c8
s9nt o dansatoare care si-a ratat cariera'
- In cazul acesta! eti;o! danseaz8 pentru noi' 9i spuse Kilbur. -e:i! 9mi &ine greu s8
cred c8 po;i i ratat8! 9n orice domeniu...
- Poate c8 asta o s8 &8 :oc#eze! dar 9mi place s8-mi e0prim sim;8mintele c9nd
dansez.... spuse ea.
48r8 s8 adauge! desigur! c8 ceea ce &roia s8 e0prime acum ar i :ocat si dara&era
proesorului ei de dans.
- H8 rog! e0prim8;i-le' spuse Pete! tr8g9nd un um din ;igar8.
- S9nte;i siguri c8 &re;i s8 m8 &ede;i si c8 nu &e;i i :oca;i2
- Ne-ar ace pl8cere s8 im...' replic8 *ill.
- Trebuie 9ns8 sa &8d reac;ia &oastr8! spuse Sally. Cu alte cu&inte dac8 o s8 &8 plac8
ceea ce ac! &reau s8 reac;ionati...
- "u reac;ionez! de,a' spuse *ill.
- Ai eu' spuse PeteJ Sally &8zu conirmarea cu&intelor lui pri&ind la cracul st9ng al
pantalonilor s8i. "l 9i urm8ri pmirea :i zise ca s8 se scuzeF
- Ce s8 ac2 Nu s9nt dec9t un b8iat...
- Un b8iat 9n cre:tere' spuse ea. Ai 9nc8 unul 9n cre:tere... continu8'
- Gai! gata! danseaz8' spuse *ill! cam ner&os.
- O s8 dansezi si tu2 9l 9ntreb8 ea.
- "u s9nt un pic cam lene:. Ha,oritatea dansurilor mele le ac culcat...
- Atiu' replic8 Sally. H8 9napoiez 9ntr-o clip8' zise ea! si 9nc#ise u:a b8ii dup8 ea.
In baie 9:i scoase cizmuli;ele :i 9ncepu s8 se dezbrace 9ncet! cu gri,8. "ra 9ntr-o stare de
e0cita;ie deosebit8 si izic :i emoti&J c#iar 9n toate celelalte eluri! de:i era! totodat8!
calm8 :i deta:at8.
Acum! c8 :tia e0act ce a&ea s8 se petreac8! :i mai ales ceea ce a&ea s8 ac8 ea! nu se
mai gr8bea at9ta s-o ac8.
Cu des8&9r:ire goal8! se opri 9n a;a oglinzii :i se uita 9ndelung 9n oglind8! la corpul ei
t9n8r! la ormele ei des8&9rsite! de la stomac 9n ,os! spre triung#iul p8ros prin care-:i
croiau drum! curioase! buzele ro:ii! e0citate! ale p8pusicii ei. Le atinse cu &9rul degetelor
si introduse degetul mi,lociu 9n8untru. "ra de,a umed8'
Se 9ntoarse cu spatele la oglind8! 9:i alese un ru, de buze :9-si mac#ie cu gri,8 s9rcurile
sinilor 9nt8ri;i ca de piatr8. -up8 ce termin8 cu aceast8 treab8! respir8 adinc :i-si arunc8 o
nou8 pri&ire 9n oglind8. S9rcurile ei p8reau agresi&e! c#iar ea abia rezist9nd tenta;iei de a
le suge. Iar g8urica ei abia a:tepta s8 ie regulat8'
Scoase din dul8pior un spray de parum :i-si parum8 cu gi,8 pe:tera! iar apoi!
des8c9ndu-si bucile! :i gaura curului. Ueodaui! surise 9n a;a oglinziiJ scoase un tub de
&aselin8! muie un deget :i des8c9ndu-:9 bucile 9:i 9nipse degetul cu &aselin8 9n gaura
anusului! dup8 care-:i :terse cu gri,8 degetul :i! dup8 o scurt8 con&orbire cu sine 9ns8:i 9n
oglind8! 9:i 9nc8l;= din nou cizmuli;ele. Apoi 9:i lu8 de pe cuier #alatul alb! str8&eziu!
renun;9nd la cordon! si a:a! ;in9nd cu o m9n8 #alatul! desc#ise cu cealalt8 u:a :i ie:i din
baie.
Ii pri&i pe tustrei 8r8 s8 sur9d8.
- -oamne' e0clam8 Pete! pun9nd ,os pa#arul.
- -e acord' spuse Kilbur.
- ":ti cu ade&8rat mult prea mult' repet8 *ill! pentru a nu :tiu c9ta oar8. Numai c8
pentru ea nu e0ista mult prea mult. In nici un caz! nu acum'
In ritmul! c9ntecului pe care-7 transmitea postul de radio! ea 9ncepu s8 danseze prin
camer8! r8sucindu-se de dou8 ori! dar 8r8 s8 lase s8 i se desac8 #alatul! de:i el nu reu:ea
s8 ascund8 nimic' Sim;i oc#ii celor trei b8rba;i urm=rind-o! calcul9nd-o! pip8ind-o...
Sally se opri 9n a;a lui Pete! cu picioarele 9ndep8rtate! :i 9ncepu s8-si unduiasc8 trupul
9n ritmul muzicii! dar pe loc. In aceste unduieli! l8s8 #alatul s8 i se desc#id8 9n a;8! iar
Pete r8mase cu pri&irile a;intite asupra g=uricei ei care se desc#idea! se 9nc#idea :i iar se
des8cea! iar se 9nc#idea. Pete 9ncepu s8 se ling8 pe buze.
- I;i place2 9l 9ntreb8 ea.
-e ast8 dat8! sur9z9nd! Pete nu-i r8spunse. P8rea c8 nu o poate ace de parc8 ar i a&ut
un atac de apople0ie... Sally! dans9nd! se 9ndep8rt8 de el :i se 9ndrept8 spre Kilbur unde
repet8 perorman;a.
Pe Kilbur nu-7 lo&ise apople0ia 9ntinse m9inile spre ea! 9:i &9r9 palmele sub #alat! o
apuc8 de buci si o atrase spre el.
"a 9l pri&i! oprindu-se din dans! 9n timp ce el 9:i aplec8 repede capul 9nainte si! cu
limba! atinse lung! cu dor! g8uricea ei! 9n timp ce pe Saily o trecur8 to;i iorii. Apoi! el o
pri&i direct :i suriseF
- Asta a ost a:a! ca de bun8 seara' spuse el. Am 8cut doar cuno:tin;8...
-e:i era e0citat8 la culme! Sally nu era 9nc8 gr8bit8.
- A ost oarte pl8cut' spuse ea amuzat8 de sunetul propriei sale &oci. Sper c8 ai s-o
repe;i ce&a mai intens'
- Cu pl8cere' r8spunse Kilbur! :i-i 9ntinse ;igara cu mari,uana.
Sally trase un um
- -elicios' spuse ea. Apoi arunc8 o pri&ire 9n ,ur.
- As putea s8 :tiu :i eu de ce toat8 lumea este at9t de 9mbr8cat82 z9mbi ea. Nu &oi mai
ace nici un singur pas p9n8 ce nu &8 &e;i dezbr8ca si &oi! cu to;ii'
Se duse si se a:ez8 pe pat! 9ncruci:9ndu-:i genunc#ii :i pri&indu-i cum se dezbrac8
tustrei. Incet... To;i trei ur8 9n a;a ei! goi.
Corpul alb al lui Pete! 9n mi,loc! 9ntre cele dou8 trupuri negre ale lui *ill :i Kilbur.
Sally 9ncepu s8 r9d8 pri&indu-i. -ara&erele lor erecte st8teau 9n ung#iuri dierite de
erec;ie. Socoteala gigantic8 a lui! *ill era cea mai lung8! de asta usese sigur8. Cea a lui
Pete era ce&a mai scurt8! dar mult mai sub;ire. Iar cea a lui Kilbur era groas8! masi&8 :i
scurt8...
Numai bun8 s8 ie 9ng#i;it8 odat8! cum 9:i spuse ea.
In gur8! sau 9n gaur8'
Se ridic8! 9:i d8du ,os #alatul :i se rea:ez8 pe pat. $idic8 un genunc#i! apoi 9l l8s8 s8
cad8 9ntr-o parte! lene:! cu picioarele date de-o parte! in&it9ndu-i.
Kilbur 8cu trei pa:i! c8zu 9n genunc#i 9n a;a ei si cu mi:c8ri repezi 9:i 9nipse limba 9n
gaura ei.
- A,unge cu prostiile astea! Kilbur' spuse ea! lene:8. Gai s8 ne utem.
"l se ridic8 repede! se l8s8 peste ea! ;in9ndu-se 9n m9ini pe pat.
Ai-:i 9nipse dara&era 9n gaura ei! 9n timp ce ea 9:i ridic8 9n sus picioarele! 9ncol8cindu-
:i-le 9n ,urul :oldurilor b8rbatului.
- Il &reau pe Kilbur' 9ncepu ea s8 scandeze. Il &reau pe Kilbur'
Ai Kilbur o regula cu o precizie urioas8! de parc8 put8 lui era un animal 9nometat
care 9ncerca s8-i 9ng#it8 ei socoteala. Ai Sally era de-a dreptul 9nnebunit8 de iecare
9mpuns8tur8 a lui! adorabil8! delicioas8.
Hai ales c9nd Kilbur o ridic8 de pe pat! 8r8 s8-:i 9ntrerup8 m8car pentru o clip8 ritmul!
si o depuse! 9ncet! pe co&or.
- Pe-o parte! Kilbur' spuse ea! :i el o ascult8.
"a pri&i spre Pete! la put8 lui lung8 :i sub;ire! si-i 8cu semn s8 se apropie.
"l se apropie repede :i se culc8 al8turi de ea! 9nig9ndu-:i put8 9ntre bucile undului ei.
- -8-i b8taie! Pete' spuse ea! abia st8p9nindu-:i reac;iile. Gaide! d8-i b8taie! ai loc'
Uara&era lui umed8 g8si gaura uns8 cu &aselin8! primitoare! :i p8trunde 9n und!
desp8r;it doar de o membran8 sub;ire de dara&era nu mai pu;in acti&8 :i &ioaie a lui
Kilbur.
Sally suspin8 ericit8! aproape moart8 de ericire! e0clam9ndF
- H8 alu 9n paradis' In paradisul utaiului 8r8 de s9r:it...
-8dea din :olduri 9nnebunit8! m9inile ei c8utau cu 9nrigurare c9nd bucile lui Kilbur!
c9nd pe cele de la spatele ei! ale lui Pete.
- $egula;i-m8... regula;i-m8... regula;i-m8' strig8 ea 9nc9ntat8 :i 9n clipa aceea gura ei
u 9nc#is8 de dara&era imens8 a lui *ill care-i opri cu&intele si abia o l8s8 s8 mai respire.
-intr-o dat8! to;i trei se eliberar8! se dezl8n;uir8 9n ea! 9n toate trei oriiciile ei! 9mpreun8
cu ea.
Sally! 9nec9ndu-se! se sim;i plin8 de pl8cere! de ericire! de pute'
In &ia;a ei nu usese at9t de plin8... At9t de perect plin8...'
CAPITOLUL T1
Sally se trezi 9ncet! 9n camera 9ntunecat8. "ra singur8 9n patul ei deran,at. I:i ridic8
m9na cu c#iu! cu &ai! ca s8 se uite la ceas. Aproape cinci... -uminic8 dup8-amiaz8. Tre-
buia s8 ie duminic8 dup8-amiaza. Ai 9ncepu! 9nceti:or! s8-:i aminteasc8 prin tot ceea ce
trecuse 9n acea zi.
I:i aminti de momentele de nebunie pe care le tr8ise! dar se sim;i goal8! complet golit8!
scurs8 de orice sim;8m9nt! senza;ie sau emo;ie.
"ra! pur :i simplu! obosit8! epuizat8! :i se sim;ea un nimic! o nimica toat8... -e apt! nu
era c#iar a:a' Se sim;ea groaznic. "ra plin8 de remu:c8ri! de un sim;8m9nt de &in8.
Se uit8 9n ,ur! la camera 9n dezordine :i 9ncepu s8 goleasc8 scrumierele. -esc#ise
ereastra :i se uit8 aar8! la aceea dup8-amiaz8 de duminic8. Atunci sun8 teleonul.
- Cum te sim;i2
"ra *ill.
- Hai bine'
- Hai bine2' Ce! te-ai trezit sim;indu-te r8u 2
- Cred :i eu'
- -e ce2 La urma urmelor! n-ai 8cut nimic r8u' Te-ai amuzat tu :i ai 8cut :i pe al;ii
erici;i' Asta-i totul. N-ai 8cut nimic r8u'
- S8-i spui asta lui maic8-mea'
- " acolo2
- Aiurea'
- Atunci! de ce o bagi pe maic8-ta 9n c#estia asta2
- N-o bag. Numai c8 n-am &rut s8 crezi c8...
- C8 ai de g9nd s8 9ncepi o carier8 prin care s8-i aci erici;i pe b8rba;i.
- Cam a:a ce&a...
- "i bine! al8 c8 nici nu m-am g9nd9t la asta'
- O.P.' In cazul 8sta! 9;i mul;umesc' spuse Sally.
- Ins8! ai putea s8 m8 aci pe mine oarte ericit.
- Cum2
- Pot s8 &in s8 te &8d2
- Acum2
- -a! acum'
- Nu! *ill' As &rea s8 te &8d
!
o :tii! dar nu tocmai acum. 1reau s8 iu un pic singur8.
1reau s8-mi ac bilan;ul...
B
-iminea;a! c9nd a,unse la birou! resim;i o ne&oie teribil8 de a &orbi.
-ar nu cu *ill. Atia oarte bine ce &oia s8-i spun8 *ill.
Se g9ndi la Nill $yan. Asta era o at8 care :tia de toate :i cu care se putea &orbi despre
orice.
Numai cu ea trebuia s8 ac8 Sally acest pas... Se g9ndi ce se g9ndi! apoi se ridic8 :i se
duse la Nill! la plan:et8.
- Inc8 n-am luat pr9nzul 9mpreun82'
- -a! a:a-i' 1oiam s-o ac! 9i replic8 Nill! z9mbind. Numai c8! de:i e greu de g#icit! s9nt
oarte timid8. Cu alte ete' ad8ug8 ea repede r9z9nd.
"ra clar c8 Nill nu-:i 8cea iluzia :i n-a&ea nici m8car inten;ia s8 p8c8leasc8 pe cine&a
cu trupul ei ultra-super se0y.
- Am putea lua masa azi2 o 9ntreb8 Sally.
- O.P.' La ora 7O2'
- Hai de&reme c#iar! dac8 &rei' Am constatat c8 e greu s8 cape;i o mas8 la ora asta'
- Cunosc eu un loc! o s8-;i plac8' spuse Nill.
Lui Sally 9i pl8cu! 9ntr-adr&=r! :i se sim;i oarte bine acolo.
Nill comand8 pentru ea un coc%tail cu &od%8 si Sally o imit8.
- Atii! am a&ut un .ee%-end groza&... Cam a:a cum 9l am 9n iecare s8pt8m9n8... Iar
lunea e ziua mea de reacere... spuse Nill.
- Ai eu am a&ut un .ee%-end groza&' spuse Sally. Numai c8 a ost :i pu;in cam
neobi:nuit.
- O#2'
"ra o in&ita;ie clar8 la po&estit! dar Sally nu a&u cura,ul s-o ac8. In cele din urm8
spuseF
- " cam aiurit8 c#estia. Nici m8car nu s9nt 9n stare s8 &orbesc de ea p9n8 nu-mi re&in...
- In;eleg... zise Nill.
- Cred c8 ar trebui s8 stau de &orb8 cu un psi#iatru. -e altel! azi cam toat8 lumea o
ace...
- In;eleg :i asta. Numai s8 g8se:ti pe cel potri&it...
- -a! dar cost8 o a&ere...
- Atiu' spuse Nill. Ai se uit8 atent8 la Sally. Aar8 doar de aptul c8 ai putea a,unge la
un el de acord cu el.
Sally sur9se.
- Asta ar 9nsemna s8 g8sesc un psi#iatru care e uman. N-am auzit de a:a ce&a p9n8
acum' Nici m8car de unul cu sim;ul umorului'
- Hda' Smt greu de g8sit. Am 9nt9lnit unul! odat8! &reau s8 spun cu sim;ul umorului...
- Unde2
- Intr-o localitate unde se practic8 s%iul...
- "u nu practic s%iul'
- Nici eu' replic8 Nill. -ar am tr8it cu el! acolo! c9t&a! timp'
<A#a' 1as8zic8 asta e' g9ndi Sally. Ce at8 candid8+ Constat8 brusc c8 9ncepuse s8-i
plac8 de Nill.
- Ai-l mai &ezi2
- 4oarte rar! dar restul... s-a terminat de mult' Cred c8 7-am 9nnebunit. In orice caz! el
a ost ne&oit s8 9nceap8 s8 se duc8 la psi#iatru'
- Credeam c8 el 9nsu:i este psi#iatru...
- A:a-i! dar e unul laic'
- Cum adic82
- N-are nici o diplom8. Ai n-are dreptul la practic8! dar a a,utat pe mul;i'
- In;eleg' spuse Sally! de:i nu pricepuse ea mare lucru. Oare m-ar putea a,uta :i pe
mine...2 " scump2
- Nu! deloc'
- Poate cu el &oi a,unge la un aran,ament oarecare...
- Ii-am spus c8 eu am a,uns...! zise Nill! :i 9ncepu s8 r9d8.
Ii d8du numele lui si adresa armacistului la care lucra. Probabil c8 <primea> dup8
orele de program. Numele lui era Hyron Sc#legel! dar preera s8 i se spun8 Hy%e.
Sally 9i teleona :i Hyron 9i d8du 9nt9lnire! la locuin;a lui! la ora opt seara.
N-a&ea cabinet! dar Sally considerase c8 8cuse o treab8 oarte bun8 lu9nd masa cu Nill.
Locuin;a lui Hyron Sc#legel nu era departe de locuin;a ei! 9ntr-o cl8dire relati&
modern8! cu ascensor. Apartamentul lui era mult mai mare ca al ei! a&9nd p9n8 si un
dormitor pe care-7 putu &edea prin u:a desc#isa. Patul era 8cut! ceea ce! dup8 p8rerea lui
Sally! era in a&oarea lui! c8ci un psi#iatru cu patul deran,at nu-i putea i de prea mult
olos! nu2
Hi%e era 9nalt! z&elt! blond :i purta o perec#e de oc#elari cu ram8 groas8. O pri&i
oarte atent :i-i spuseF
Nill $yan mi-a teleonat adineauri! &orbindu-mi de dumneata...
- Ai ce-a spus2
- Nimic deosebit. -oar c8 e:ti o prieten8 a ei :i singur8 9n oras! ca e:ti o at8 dr8gu;8...
Ce crezi c8 a &rut s8 spun8 cu asta2
- Gabar n-am' spuse Sally! a:ez9ndu-se 9n otoliul pe care i-7 indicase Hi%e. -ar nu m8
cunoa:te prea bine...
- H8 rog! zise Hi%e! lu9ndu-:i un scaun :i a:ez9ndu-se 9n ala ei.
- Nu trebuie s8 m8 culc2 9ntreb8 Sally! obi:nuit8 din ilme :i ziare cu aceast8
comportare a unei paciente la psi#iatru.
"l 9ncepu s8 r9d8.
- Nu' -oar dac8 e:ti obosit8... -ac8 te sim;i bine a:a! d8-i drumul'
"u m8 simt bine! dar dumneata nu pari s8 te sim;i prea bine pe scaunul acela. Ar8;i de
parc8 e:ti gata s8 sari pe cine&a...
- A:a m8 simt eu bine! replic8 el r9z9nd. S9nt un tip ner&os si-mi place s8 m8 pot ridica
repede :i s8 m8 rea:ez... Probabil c8-mi trebuie :i mie a,utorul unui psi#iatru...
- 1as8zic8 am nimerit la adresa potri&it8' replic8! r9z9nd! Sally.
- Sper c8 da' r8spunse Hi%e! serios.
- Sper si eu' zise ea! :i-:i aprinse o ;igar8. Nu prea :tia de unde s8 9nceap8 :i el nu
p8rea dispus s-o a,ute. A:a c8-i spuseF
- Nu prea :tiu cu ce s8 9ncep...
- Nu-i nimic' Toat8 lumea spune la el. -ar 9nainte s8 9ncepem cred c8 trebuie s8-;i
spun c8 e0ist8 dou8 cazuri 9n care nu-;i pot i de nici un olos...
- Care2
- 4olose:ti stupeiante2
- Nu' -oar o singur8 dat8 am umat mari,uana! 9:i aminti ea.
- ":ti lesbian82
- Nu'
- In regul8' Nici nu mi-am 9nc#ipuit c8 e:ti! dar nu po;i s8 :tii niciodat8...
- Atunci! po;i s8 m8 a,u;i2
- Pot 9ncerca...
Sally tot nu :tia cu ce s8 9nceap8. In cele din urm8 se decise.
- Problema mea este legat8 de... de se0! de oarte mult se0'
- Astea s9nt problemele mai tuturor... de apt! se0ul reprimat constituie cauza de baz8
a celor mai multe probleme personale'
- In cazul meu! nu e &orba de reprimare! mai cur9nd in&ers...
- In cazul 8sta! nu &8d s8 ie o c#estie prea gra&8...
- Cu toate astea! pe mine m8 preocup8 ceea ce ac...
- In timp ce o aci2 o 9ntreb8 el.
- Nu! nu 9n timp ce o ac.
- In cazul 8sta! nu &8d unde :i care e problema.
- Stai s8-;i spun totul....
- Stau'
La urma urmelor de ce s8 nu-i spun8 totul2 Nu pentru asta &enise2
- Totul a 9nceput 9n urm8 cu c9te&a s8pt8m9ni...
- Te reeri la &ia;a se0ual82 Ce ai a&ut reticen;e2 Ce &9rst8 ai2
- 1oi 9mplini O@ de ani'
- Adic8 ai a&ut o mul;ime de reticen;e.
- 1reau s8 spun c8 &ia;a mea se0ual8 real8 a 9nceput 9n urm8 cu c9te&a s8pt8m9ni! nu
cu c9te&a luni... Asta-i problema mea...
- 1rei s8 spui c8 9nainte de asta erai &irgin82
- In mod practic! da'
- Ce-i aia <&irgin8 9n mod practic>2 " ca si cum ai spune c8 e:ti <un pic 9ns8rcinat8> ...
- 1reau s8 spun c8 primul cu care am a&ut un raport se0ual era un pu:ti'
- Asta c9nd erai o eti;82
- Nu' C9nd eram de,a adolescent8.
- -eci! erai mai 9n &9rst8 dec9t el' Ce &9rst8 a&eai2
- 7M ani.
- Ai el2
- 7@ ani! sau poate 77. P8rea oarte matur! cel pu;in dup8 ce am terminat cu el.
Hi%e r9se :i Sally r9se cu el. 1as8zic8 a&ea s8 ie mai u:or dec9t crezuse.
- Atii! obisnuiam s8 ac pe baby-sitting la amilia respecti&8! iar el obi:nuia s8 se uite la
picioarele mele si pe sub ust8...
- Hda' A&ea :i la ce' spuse Hi%e uit9ndu-se la picioarele ei.
Ai 9ntruc9t ea purta o mini-ust8 e0trem de scurt8! el se putu uita mult mai departe.
- Intr-o zi am &rut s8-7 nec8,esc :i am 8cut-o' Trebuie s8 recunosc c8 l-am e0citat
destul de tare si cu ocazia asta am constatat c8 eram la el de tare e0citat8. Inainte de a-mi
da seama ce se 9nt9mpl8 el :i-o b8gase 9n mine...
- *anditul...' spuse Hi%e r9z9nd.
- Cred c8 7-am a,utat :i eu un pic... C#iar mai mult...
- Ai ce s-a 9nt9mplat cu el dup8 aceea2
- Gabar n-am' Cred ca la ora asta! o mul;ime de lucruri. -ar eu nu 7-am mai 9nt9lnit de-
atunci.
- 1as8zic8 de asta ai spus c8 erai! 9n mod practic! o ecioar8 9nainte de a ;i se 9nt9mpla
ce ;i s-a 9nt9mplat 9n urm8 cu c9te&a s8pt8m=ni2' Ai ce s-a 9nt9mplat c9nd erai la colegiu2
N-ai a&ut 9nt9lniri2 Atii! e:ti o at8 oarte atr8g8toare...
- Hersi' spuse Sally. -ar pe &remea aceea nu eram cine :tie ce atr8g8toare... Purtam
oc#elari! eram socotit8 o tocilar8! a&eam! cred! picioare atr8g8toare! dar nu prea a&eam
s9ni... A&eam din c9nd in cind o tnt9lnire! dar de obicei b8ie;ii nu-mi cereau s8-i mai
9nt9lnesc 9nc8 o dat8'
- -e ce2
- Pentru c8 nu obi:nuiam s8 ac tot ce &oiau ei! adic8 nu eram dispus8 s8 m8
regulez... Asta p9n8 9n urm8 cu c9te&a s8pt8m9ni...
- Ai atunci cu cine te-ai culcat2
- Cu &8rul meu'
- Un &8r apropiat2 Unul cu care ai crescut 9mpreun82
- Nu c#iar' Tat8l lui e ratele maic8-mi...
- -eci! &8r primar'
- 1eri care se reguleaz8 '
- H8 rog! m8 rog... Ce era a:a de deosebit la el2
- Are ce&a deosebit la pat :i-7 iubesc pentru elul cum reguleaz8'
- -eci! crezi c8 totul a 9nceput c9nd te-ai culcat cu el2
- -a! c9nd m-am regulat cu el'
- -e ce2 Ai un sim;8m9nt de &ino&8;ie2 Ii se pare c8 e un incest sau ce&a asem8n8tor2
Nu e! po;i s-o :tii' -e secole asta-i o treab8 normal8... -in asta s-au n8scut amiliile
regale...
- O i a:a! dar eu n-am de g9nd s8 pun bazele nici unei amilii regale'
- Cu toate acestea! asta e problema care te preocup82 4aptul c8 b8rbatul care-;i place
at9t de mult la pat e &8rul dumitale2
- Nu! nu asta-i problema mea...
- Atunci! ce2
Cum naiba s8 i-o e0plice2'
- Uite care-i c#estiaF e pur :i simplu a:a! ca dup8 ce m-am culcat cu el! am a&ut o
senza;ie at9t de pl8cuta 9nc9t nu m-am mai putut opri...
- In;eleg' Prima dat8 a ost mai greu... Pe urm8! te-ai culcat cu el de iecare dat8... "i
bine! nu &8d nimic r8u 9n treaba asta...
- -ar nu...
- Nu ce2
- Nu cu el'
- O#' spuse Hi%e.
- Nu m-am mai culcat cu el deloc. Haic8-mea a intrat 9n camer8 9n timp ce el era cu
dara&era lui 9n mine! :i 7-a dat aar8 din cas8. Astel c8 de atunci nu 7-am mai &8zut...
- Gm' Ai cu cine te-ai regulat2
- Cu oricine'
- Asta-i ce&a oarte &ag'
- "i bine! aproape cu oricine'
- Cu alte cu&inte! cu b8rba;i pe care-i 9nt9lneai pe strad8...
- Cam a:a ce&a...
- Cu cine! de pild82
- Cu proesorul meu de la acultate... Apoi cu al;i c9ti&a! la o partid8 de po%er. Am
9nceput s8 le ser&esc de b8ut :i am terminat ser&indu-le gaura mea...
- Te-au or;at s-o aci2
- Nu' Am 8cut-o din proprie &oin;8... Ai mi-a 8cut pl8cere'
- Gm' Ai pe urm82
- Pe urm8 cu al;ii... O mul;ime... Huzican;i negri :i un alb! un alt t9n8r! tot alb... -ar
culoarea n-are nici o importan;8. Putea s8 ie! din partea mea! :i &erde sau galben...
- I;i place muzica2
- -a' -ar ce leg8tur8 are asta cu utaiul2
- Nici una' Am &rut s8 te ac s8 ui;i subiectul'
- -a! 9mi place muzica' Ai muzican;ii! mai ales dac8 au o dara&era &ie 9n pantaloni'
- 1rei s8 bei ce&a2
- -a.
- K#is%y2 o 9ntreb8 el! dup= ce ie:ise.
"l temeni cu dou8 pa#are :i-i inmin8 unul. "ra clar c8 &oia s8 9ncerce s-o ac8 s8 ie
mai rela0at8.
-ar nu era necesar. Se sim;ea de,a oarte 9n largul ei cu el.
- -eci! spuse el apoi! ai impresia c8 sueri de un el de nimomanie temporar82
- Cine a &orbit de o suerin;82
- 1reau s8 spun c8 ai dup8 aceea un el de mustr8ri de con:tiin;a.
- Cred c8 asta a:a e. Numai c8 nu ceea ce am 8cut m8 preocup8 at9t ci ceea ce &oi
ace...
- -ar cred c8-;i dai seama c8 e:ti singura care poate ace ce&a in aceast8 pri&in;8 ...
- P8i e0act asta-i ceea ce m8 preocup8... dar de ce-ai &orbit adineauri de nimomanie
temporar82
- Nu e ce&a c#iar at9t de neobi:nuit cum ;i se pare... O at8 care n-a prea a&ut &ia;8
se0ual8 normal8 9nainte :i a 8cut apoi prima 9ncercare :i i-a pl8cut! nu se mai satur8 a:a
ele repede ...
- -ar c#iar cu oricine2 Cu proesori! cu muzican;i...2
- $ecunosc c8 8sta e un aspect cam neobi:nuit. -ar dac8 mama dumitale nu te
surprindea cu &8rul dumitale 9n pat :i te-ai i satis8cut din plin...
- In;eleg' -ac8 nu m8 surprindea regul9ndu-m8 cu &8rul meu...
- Nu! nu e asta' "ra mai bine dac8 nu te-ar i surprins deloc regui9ndu-te indierent cu
cine... C8ci atunci! prima dat8! e cel mai pl8cut'
- Inteleg acum' -eci! datorit8 acestui apt! este iresc s8 &reau s8 m8 regulez cu
oricine...
- Cam a:a... -ar nu te nec8,i! o s8 treac8...
- 1rei s8 spui c8 regulatul n-o s8 m8 mai intereseze2
- Sper c8 nu &a i cazul'
- H8 bucur8' spuse Sally. Primul lucru pl8cut pe care-7 aud de la dumneata'
Ai deodat8! se sim;i mai bine. I:i des8cu picioarele! apoi le 9ncruci:a la loc. I:i d8du
seama c8 Hi%e nu-:i putea dezlipi pri&irile de la ea! de pe ea. Ai-i pl8cu asta.
- Spune-mi! te rog! c9nd 9;i &ine s8 te culci cu un oarecare cum se maniest8 asta2
- H8 urnic8'
- Unde2
- Intre picioare' Parc8 ce! dumneata nu :ti unde ma urnic82'
- Acum te urnic82
- -a'
- Ai nu po;i ace nimic ca s8 opre:ti aceast8 urnic8tur82 9ntreb8 el! apropiindu-se de ea
:i a:ez9ndu-se pe sp8tarul otoliului.
- Nimic' spuse ea! l8s9ndu-:i capul pe spate :i desc#iz9nd gura ca s-o 9nt9lneasc8 pe-a
lui care se apropia s-o s8rute.
Limba lui p8trunse ad9nc :i a ei 9i ur8 bun &enit. Apoi! mina lui o 9mbr8;i:a! 9i desc#ise
sutienul :i-i cuprinse globul sinului.
"a 9i desc#ise ermoarul pro#abului de la pantaloni :i-i scoase coco:ul! un coco: lung
:i tare.
Apoi 9:i scoase c#ilo;eii si se l8s8 pe co&or.
"l 9:i scoase pantalonii :i c#ilo;ii! :i-ntr-o clip8 o 9ncalec8.
- Oooo#' spuse ea! 9n timp ce el 9:i b8g8 bara&era in p8pu:ica ei.
- Oo#! ce2
- Ooo#...' Nimic! spuse ea. H8 g9ndeam la lucruri pl8cute'
- -e pild82
- Cam c9t de ad9nc po;i intra 9n mine... Spune-mi! n-ai &rea s8 9ncetezi s8 m8 analizezi
o clip8 m8car2'
- Tocmai 9ncerc'
- -a' Asta simt! acum... Ooo#'
"0cita;ia puse din nou st8p9nire pe ea. Aoldurile ei tremurau ritmic! picioarele ei se
9ncol8cir8 spasmodic 9n ,urul :oldurilor lui care tres8reau si! la un moment dat! sim;i cum
el 9:i introduse o m9n8 sub ea :i-i 9nipse un deget 9n gaura undului.
- Ai acum... ce... aci... acolo...2 abia putu ea sa 9ng9ne.
- Te 9ncerc 9ntr-una'
- -in... toate... ung#iurile2'
- -a...' Acum 9ncepuse si el s8 aib8 greut8;i cu respira;ia. -a... din absolut... toate...
ung#iurile... la care... m8 pot... g9ndi...'
- Nu te mai g9ndi...' 4ute-m8 tare...' S9nt... aproape gata ...'
- Acum2
- -a! acum''
Ai ambii terminar8 9n acela:i timp! r8m9n9nd apoi 9ntin:i! 9mpreuna;i pe co&or! &reme
9ndelungat8. In cele din urm8! el se ridic8 :i-i ziseF
- Acum putem continua s8 st8m de &orb8... Ne cunoa:tem mai bine'
- -a! cred c8 eram cam tensionat8 9nainte de asta ...
- Acum! a trecut2'
- S9nt at9t de rela0at8! 9ncit s9nt 9n stare s8 m8 mai regulez o dat8' :i 9nc8 o dat8' spuse
Sally :i se ridic8! tr9ntindu-se 9n otoliu.
- Spune-mi! :i acum ce ac2 9l 9ntreab8 ea.
- S8 aci ceea ce ai 8cut p9n8 acum...
- -ar acum2 Cu cine2'
- -ac8 &rei s8 m8 ascul;i pe mine! 9napoiaz8-te la &8rul dumitale'
- O s8 m8 g9ndesc la c#estia asta...! spuse ea.
CAPITOLUL T1I
La birou! a doua zi! Nill o 9ntreb8 pe Sally cum decursese prima :edin;8 cu Hi%e.
- 4oarte bine... " un tip oarte 9n;eleg8tor :i m-am sim;it rela0at8 cu el.
- In regul8' Sper c8 &a i 9n stare s8-;i ie de a,utor. A mai a,utat :i pe al;ii...
- Cred! spuse Sally! amintindu-:i de utaiul de pe co&or.
Hi%e 9i spusese s8 re&in8 la *ob. -ar cum s-o ac82' "l era e0act primul b8rbat pe care
nu-7 putea pri&i 9n a;8.
Trebuia s8-i dest8inuiasc8 totul! tot ce 8cuse de cind 9l 9nt9lnise! de c9nd 9l a&usese 9n
ea! de c9nd 9l sim;ise p8trunzind-o.
"i! ir-ar s8 ie' Luase iar totul de la cap8t... Ai aptul c8-7 a&ea pe *ill acolo! 9n a;a ei!
tot timpul! nu simpliica cu nimic lucrurile.
*ill o con&inse s8 mearg8 cu el la prinz.
- ":ti sup8rat8 pe mine2 o 9ntreb8 el.
- *ine9n;eles c8 nu'
- Atunci2
- S9nt sup8rat8 doar pe mine 9ns8mi...
- -e ce2 Pentru c8 te-ai distrat cu c9;i&a amici2
- Am 8cut mai mult dec9t asta... Hi-am pierdut st8p9nirea de sine! nu m-am mai putut
opri :i asta-i ceea ce m8 sperie...
*ill r8mase o clip8 g9nditor. -ar ea 9i spuseF
- Ai totu:i &reau s8 te &8d. 1reau s8 iu cu tine'
- C9nd2
- Ast8 noapte. -up8 ser&ici! mergem la mine...
- 1rei...2
- -a! oarte mult' 4oarte...
B
Inainte de ora cinci! tocmai c9nd re&enea de la toaleta si se 9ndrepta spre plan:eta ei!
Aaron Abernat#y trecu pe l9ng8 ea.
- Sally! ii spuse el! a: &rea s8-;i &orbesc. H8 9napoiez in dou8zeci de minute. 1rei s8
m8 a:tep;i2
- -esigur'
Ce altce&a putea s8 ac82' Nu &oia 9ns8 s8-7 piard8 nici pe *ill! a:a c8 9i spuseF
- Aaron &rea s8-mi &orbeasc8. Sper c8 n-o s8 dureze mult.
- Oric9t de pu;in ar dura! pentru mine &a i o &e:nicie' replic8 *ill.
- 1ino la mine pe la :apte' 9i spuse ea.
"a r8mase singur8 9n birou atunci c9nd se 9napoie Aaron. "ra aproape de :ase.
- A durat mai mult dec9t am crezut eu. Imi pare r8u. 1ino la mine 9n birou'
"a 9l urm8 :i se a:ez8 pe unul din scaunele de l9ng8 biroul lui.
"ra teribil de e0citat8 c8ci se g9ndise tot timpul la *ill.
- Inc8 n-am a&ut prile,ul s8 te 9ntreb cum te sim;i 9n ora:ul nostru2
- Imi place oarte mult'
- Aar8 de asta! ;ineam s8 discut8m probleme de aaceri. Numai c8 &ezi :i tu! am at9ta
de alergat toat8 ziua...
- -espre asta &oiam eu s8-;i &orbesc' spuse ea.
- Serios2
- -a' Nu cred c8 ar trebui s8 alergi at9ta. Cred c8 e mai mult8 ne&oie de dumneata aici!
9n studio.
- Hersi'
- Acesta e ade&8rul. Aici se i&esc 9ntotdeauna probleme :i dumneata e:ti singurul care
le po;i rezol&a.
- -a! :tiu. -ar cine ar putea ace alerg8turile 9n locul meu2 18d c8 ai remarcat o
mul;ime de lucruri 9n scurtul timp de c9nd e:ti aici...
- C9nd e:ti nou8 ai mai multe posibilit8;i s8 obser&i lucruri pe care al;ii nu le pot
&edea.
- Cred c8 nu e numai datorit8 aptului c8 e:ti nou &enit8' spuse el! 9ncerc9nd s8 nu-i
pri&easc8 pulpele.
Ai ea remarc8 asta 9n e0cita;ia pe care o resim;ea 9ntruna.
- Socot c8 e:ti oarte inteligent8 :i oarte percepti&8. -e aceea! am decis s8-;i predau un
num8r tot mai mare de ac;iuni creatoare.
- Hul;umesc' Hi-am dorit de la bun 9nceput s8 nu r8m9n o simpl8 desenatoare.
- 39nd la g9nd cu bucurie' As &rea s8 po;i inter&eni 9n cazurile de urgen;8... s8 m8
a,u;i...
In regul8' spuse ea! sim;ind cum g8uricea ei de&enise un ade&8rat inern.
Iar mini-usta se ridicase tot mai sus...
- A:a de pild8! a: &rea s8 m8 a,u;i :i 9n alt domeniu...
- Care anume2
- $ela;iile din aar8. Hunca de contact. Atii s8 te aci apreciat8... s8 &orbe:ti. Oamenii
te plac imediat! de 9ndat8 ce te 9nt9lnesc... Hai ales b8rba;ii...
- Hersi' spuse ea! 9ncruci:9ndu-:i :i des8c9ndu-:i 9ntruna picioarele. Apoi! 8r8 s8 &rea!
sim;i ne&oia s8 ridice un genunc#i 9n sus! :8-7 nec8,easc8.
- Ai e clar :i de ce' spuse el 9ndr8zne;.
- -e ce2
- -e ce te plac b8rba;ii.
- Picioarele mele2
- -a' Ai totul! a:a! 9n general.
- -umneata de pild8! m8 placi2 9ntreb8 ea.
Iar8:i o apucase.
- Sigur'
- C9t2
- Atii doar'
- Nu! nu :tiu' min;i ea
- Cum s8-;i spun! cred c8 e:ti 9n stare s8 treze:ti p9n8 :i un mort! iar eu nu s9nt deloc
mort'
- Atii ce&a2 9mi place s8 te aud &orbind. P9n8 acum erai parc8 prea ocupat...
- Nu! dar nu &oiam s8 te sperii. Ade&8rul e c8 m8 9nnebune:ti'
- $idic8-te' 9i spuse ea! abrupt.
- Nu pot'
- 1rei s8 spui c8 ;i-e ru:ine2'
"l 9i arunc8 o pri&ire lung8! apoi se ridic8 :i ea &8zu uml8tura monumental8 pe cracul
st9ng al pantalonului s8u.
Sally 9ncepu s8 r9d8! apoi se aplec8 spre el :i puse m9ina pe ermoarul de la pro#ab.
- Pot2 9l 9ntreb8 ea.
- Te rog c#iar'
"a trase 9n ,os ermoarul! eliber9nd pas8rea uria:8 din cu:ca ei de sto8. "ra un cocos
oarte lung :i z&elt! oarte alb :i... perect erect'
- " rumoas8' spuse ea si 9ng#i;i repede dara&era lui in gur8! apuc9ndu-i cu m9na
testiculele.
O supse si o linse timp de un minut! apoi o scoase din gur8! ;in9nd-o cu dou8 degete :i
z9mbindu-i.
- Asta-i doar u&ertura' Hai &rei :i altce&a cu mine2 9l 9ntreb8 ea.
- -e pild8 cam ce2 9ntreb8 el.
- S8 m8 regulezi! de pild8... -ar mai 9nt9i s8 mi-o sugi! a:a! ca 9ntre prieteni' O
a&oare pentru o a&oare'
- In regul8' spuse el! :i se a:ez8.
"a se ridic8! 9:i scoase c#ilo;ii :i apoi se ca;8r8 pe birou! drept in a;a lui. "l o apuc8 de
picioare! i le ridic8 pe umerii s8i :i r8mase o clip8 locului! cu a;a 9ntre genunc#ii ei
des8cu;i! pri&ind la gaura ei ro:ie. Apoi! o atinse cu degetele si-i des8cu buzele
&aginale.
- H8n9nc8-mi-o! Aaron' spuse ea! nernaiput9ndu-se st8p9ni. -in prima zi c9nd te-am
&8zut am &rut s8 mi-o m8n9nci'
"l nu-i mai r8spunse c8ci 9:i 9nipsese limba 9n gaura ei! r8m9nt9nd-o! 9nnebunind-o!
arz9nd-o 9nometat...
- A,unge... a,unge' strig8 ea. Gai s8...
- -a! #ai s8 ne utem cum trebuie' complet8 el inierb9ntat.
Se ridica! 9:i d8du ,os pantalonii :i-:i 9nipse! condus de ea! dara&era. "a 9i cuprinse
:oldurile cu picioarele 9nl8n;uite :i ambii 9ncepur8 s8 se mi:te ritmic. Sally sim;ea c8 se
pierde! pota o apucase cu at9ta or;8 9nc9t &oia s8-7 aib8 tot mai ad9nc 9n ea. Ai-7 lo&ea cu
tocurile 9n :olduri! de parc8 era c8l8rea;8 care-:i 9nige pintenii 9n burta calului ca s8
goneasc8 mai repede...
"l o str9nse! la r9ndul lui! de umeri! :i a:a! 9nl8n;ui;i! terminar8 am9ndoi! 9mping9nd de
zor! 9n timp ce spermele lor se uneau 9nierb9ntate.
-up8 ce se 9mbr8car8! el o conduse la u:8.
1om continua con&orbirea m9ine! 9i spuse el.
- 1rei s8 spui c8 tot mai dore:ti s8 lucrez pentru dumneata 9n aar82
- *ine9n;eles'
"a d8du din cap! surprins8.
- Aste e ce&a ce n-am s8 pot pricepe niciodat8'
- 1ei 9n;elege' N-am eu nici o gri,8...! spuse el! :i o s8rut8.
CAPITOLUL T1II
*ill se plimba de colo-colo! pe strad8! 9n a;a locuin;ei ei.
Il &8zu c9nd se apropie de el. Ploua 9ncet :i era e&ident ca *ill era cam ener&at.
- Credeam c8 n-o s8 dureze dec9t c9te&a minute cu Aaron' 9i spuse el.
- S-a 9napoiat oarte t9rziu :i am a&ut o mul;ime de discutat...
- -espre ce2
- -espre lucrul de la birou. Abernat#y &rea s8 preiau o serie de lucr8ri e0terioare
pentru el.
- Cred :i eu'
- Nu i sc9rbos! *ill'
- Nu s9nt. Numai c8 nu-mi prea place s8 stau :i s8 a:tept'
- Imi pare r8u. Hai ales c8 ai ost ne&oit s8 a:tep;i 9n ploaie! dar cine te-a pus2 Puteai
s8 intri 9n #ol. Acum #aide! #ai 9n8untru'
-e cum intrar8 9n apartament! ea 9l 9mbr8;i:a.
- H8 &rei2 o 9ntreb8 el.
- C#iar acum' spuse ea! :i se duse repede 9n baie. H8car s8 ac8 un du: 9nainte.
-up8 aceea se iubir8. Hai 9nt9i pe ,os! apoi pe pat si pe urm8 din nou pe ,os. Cu
s8lb8ticie! cu pl8cere! cu nebunie. Se duser8 apoi s8 cineze intr-un local mic :i re&enir8
gr8bi;i acas8! ca s8 repete reprezenta;ia. *ill o p8r8si t9rziu! dup8 miezul nop;ii.
Ai ea adormi! r9nt8 de oboseal8! dar nelini:tit8...
CAPITOLUL T1III
C9nd re&eni a doua zi! dup8 programul de birou! acas8! Sally &8zu pe cine&a st9nd
spri,init de peretele coridorului! 9n a;a apartamentului ei.
"ra 9nalt! cu p8rul negru dat peste cap :i c9nd se apropie mai mult 9l recunoscu. O#!
-oamne' O#! nu...' "ra *ob $an%in'
Sally ar i &rut s8 dispar8! a:a! printr-un miracol. 1oia sa &iseze...
-ar nu! nu era nici un el de &is' "ra *ob $an%in'
- *un8' 9i spuse el. -oar at9t.
- *un8' r8spunse si ea. I:i scoase c#eia :i descuie u:a. *ob intr8 dup8 ea.
- Cum ai 8cut s8 m8 g8se:ti2
- Am teleonat la tine la birou 9n timp ce erai plecat8 :i o at8 numit8 Nill mi-a dat
adresa ta dup8 ce i-am spus c8 s9nt un &ec#i prieten care a &enit special de la Ne. /or%
s8 te caute.
- In;eleg' -ar de unde ai :tiut unde lucrez2
- N-a ost prea u:or. Am ost mai 9nt9i la tine la acultate! am 9ntreprins cercet8ri :i n-
am alat mai nimic. Apoi! i-am luat la r9nd pe proesori...
- O#! -oamne' e0clam8 ea.
- Nici ei n-au :tiut nimic. Cu e0cep;ia unuia t9n8r! proesorul de art8 modern8! care
p8rea c8 :tie ce&a.
- Ai el ;i-a spus unde s8 m8 g8se:ti.
- A trebuit s8 duc o munc8 serioas8 de l8murire... dar ia spune-mi! de ce nu m-ai
c#emat la teleon2
- N-am putut'
- -e ce n-ai putut2
St8teau am9ndoi 9n mi,locul camerei! unul 9n a;a celuilalt.
- Pentru c8 n-am putut'
- "ra s8 9nnebunesc! 9i spuse *ob.
- Ai eu' spuse ea! l8s9nd pri&irile 9n ,os. Se aruncar8 unul 9n bra;ele celuilalt.
- S8 nu mai aci a:a ce&a niciodat8' 9i spuse el.
- Niciodat8! 9i spuse :i ea! pl9ng9nd. Am at9tea s8-;i spun' At9tea... :i pur :i simplu nu ;i
le pot spune... nu trebuie s8 ;i le spun' Ar trebui totu:i s-o ac'
- Nu trebuie deloc' spuse el. -oar a&em destul timp de-acum 9ncolo...
- *ine' r8spunse ea :i se smulse din bra;ele lui.
Atia e0act ceea ce &oia. Ceea ce 9i trebuia.
- Gai s8 acem ce&a' S8 nu mai &orbim. S8 acem ce&a'
- Ce anume2
- Parc8 tu nu :ti2'
- -a! :tiu' " lucru cel mai inteligent pe care mi-7 spui ast8zi.
- Gai! dezbrac8-te' 9i spuse ea. H8 9napoiez de 9ndat8'
Ai intr8 9n baie. C9nd re&eni! era goal8 pu:c8. Iar *ob! de asemenea. Se 9ntinsese 9n
mi,locul patului! pe spate! cu catargul s8u magniic 9ndreptat spre ta&an. "a se repezi
spre el :i-7 s8rut8 drept 9n &9r. A&ea gustul nectarului.
- Las8 asta' Culc8-te pe spate'
- Nu' $8m9i tu culcat' A:a cum ai ost p9n8 acum. 1reau s-o ac a:a cum 9mi place
mie. Numai acum! numai o dat8' " oarte important pentru mine'
- Ai pentru mine' replic8 el! 9n timp ce ea 9ncepuse s8-i s8rute dara&era :i s8 i-o ling8.
Apoi! se arcui asupra lui p9n8 ce s9nii ei c8zur8 deasupra gurii sale! iar el apuc8 un s9rc
si-7 supse. Pe urm8 ea se l8s8 9ncet 9n ,os! dup8 ce &9rul coco:ului s8u erect p8trunse
9ntre buzele ei &aginale.
O apuc8 un tremur u:or p9n8 c9nd gaura ei 9ng#i;i toat8 dara&era sa. Toat8' Pe urm8 9:i
pierdu st8p9nirea de sine :i se l8s8 9n &oia lui.
- O#! -oamne! *ob! se0ul t8u mi-a a,uns p9n8-n g9t'
- Acolo e locul lui' spuse el. Acolo e locul lui pentru totdcauna'
Ai 9ncepu s8 9mping8 dara&era! cu putere! 9n ea.
Sally a,unse repede la un orgasm e0plozi&! 9n acela:i timp cu el. -ar nu se d8du ,os!
;in9ndu-i mai departe dara&era 9n gaur8. "ra 9nc8 <9nometat8>.
- S-o la:i acolo! pentru totdeauna' spuse ea! misc9ndu-se 9ncet! 9n sus :i 9n ,os.
- Pentru totdeauna' spuse :i el. Aar8 de o mic8 9ntrerupere.
- -e ce2 Care2
- Qborul nostru! 9n noaptea asta! la Ne. /or%.
- Ce2 N-au cabine cu paturi in a&ion2
- Nu. Pentru zboruri de o or8! nu' 9i e0plic8 el.
- *ine' spuse Sally! ridic9ndu-se :i l8s9ndu-se 9n ,os necontenit. O s8 g8sim noi o
solu;ie :i pentru ora asta'
------------------------------

S-ar putea să vă placă și