Sunteți pe pagina 1din 500

AutobiogAutobiografia unui

YOGHIN
de
Paramhansa Yogananda
CU O PREFA DE
W. Y. Evans-Wentz, M.A., D.Litt., D.Sc.
"Dac n ve!i ve"ea se#ne $i #inni, n ve!i c%e"e."-&'an ()(*.
C'+,%i-.t, /0(1
Pa%a#.ansa Y'-anan"a
Dedicat memoriei lui
LUTHER BURBANK
un sfnt american
Cuprins
P%e2a!, "e W. Y. E3A4S-WE456
Lista i7st%a!ii7'%
Ca+it'77
1. P%in!ii $i c'+i7%ia #ea
2. M'a%tea #a#ei #e7e $i a#7eta #istic
3. S28nt7 c "' c'%+%i 9S:a#i P%ana;anan"a<
4. 6;'%7 #e =nt%e%+t s+%e >i#a7a,a
5. "S28nt7 +a%2#%i7'%" =$i eta7eaz #inni7e
6. M'na.7 ti-%i7'%
7. S28nt7 ca%e 7eviteaz 94a-en"%a 4at. ?.a"%i<
8. Ma%e7e savant $i inventat'% a7 &n"iei, @a-a"is C.an"%a ?'se
9. P%ea2e%icit7 c%e"inci's $i i;i%ea 7i c's#ic 9Maste% Ma.asa,a<
10. A#i =nt87nesc Maest%7, S%i YBtes:a%
11. D'i ;ie!i 2% ;ani 7a ?%in"a;an
12. Anii +et%ec!i =n as.%a#7 Maest%7i #e
13. S28nt7 ca%e n "'a%#e nici'"at 9Ra# C'+a7 Mz#"a%<
14. ED+e%ien!a C'n$tiin!ei C's#ice
15. F%t7 c'n'+i"ei
16. DeEc8n" in27en!a ste7e7'%
17. Sasi $i ce7e t%ei sa2i%e
18. Fac.i%7 #s7#an 9A2za7 F.an<
19. Maest%7 #e a+a%e si#7tan =n Ca7ctta $i Se%a#+'%e
20. 4 vizit# Ca$#i%7
21. 3izit# Ca$#i%7
22. &ni#a nei stati "e +iat%
23. Di+7'#a #ea nive%sita%
24. Devin c7-% a7 O%"in7i S:a#i
25. F%ate7e Ananta $i s'%a 4a7ini
26. Gtiin!a F%i,a Y'-a
27. F'n"a%ea nei $c'7i "e Y'-a 7a Ranc.i
28. Fas.i, %e=nca%nat $i %e-sit
29. Ra;in"%anat. 5a-'%e $i c #ine ne c'#+a%# $c'7i7e
30. Le-ea #i%ac'7e7'%
31. Un inte%vi c Ma#a S28nt 9Fas.i M'ni La.i%i<
32. Ra#a este =nviat "in #'%!i
33. ?a;aEi, ,'-.in7 c%istic a7 &n"iei #'"e%ne
34. Mate%ia7iza%ea ni +a7at =n >i#a7a,a
35. 3ia!a "+ eDe#+77 c%istic a 7i La.i%i Ma.asa,a
36. &nte%es7 7i ?a;aEi +ent% Occi"ent
37. P7eca%ea #ea =n A#e%ica
38. Lt.e% ?%;anB - Un s28nt a#e%ican
39. 5.e%ese 4 e#ann, sti-#atizata cat'7ic "in ?ava%ia
40. Ant'a%ce%ea #ea =n &n"ia
41. O +'veste "e "%a-'ste =n &n"ia #e%i"i'na7
42. U7ti#e7e zi7e c C%-7 #e
43. Anvie%ea 7i S%i YBtes:a%
44. C Ma.at#a Can".i 7a Wa%".a
45. "P%ea2e%icita Ma#" "in ?en-a7 9Anan"a M',i Ma<
46. Fe#eia ,'-.in ca%e n #n8nc nici'"at 9Ci%i ?a7a<
47. M =nt'%c =n Occi"ent
48. La Encinitas, =n Ca7i2'%nia
49. U7ti#e7e =nv!t%i
50. A""en"a
LU!TRA"
C'+e%ta
>a%ta &n"iei
5at7 #e, ?.a-a;ati C.a%an C.'s.
Ma#a #ea
S:a#i P%ana;anan"a, "S28nt7 c "' c'%+%i"
F%ate7e #e #ai #a%e, Ananta
A"na%e c +%i7eE7 2estiva77i =n c%tea as.%a#7i C%-7i #e
"in Se%a#+'%e
4a-en"%a 4at. ?.a"%i, "S28nt7 ca%e 7eviteaz"
E, 7a v8%sta "e 1 ani
@a-a"is C.an"%a ?'se, 2ai#'s savant
D'i 2%a!i ai 7i 5.e%ese 4e#ann, 7a F'nne%s%et.
Maest%7 Ma.asa,a, "ev't7 +%ea2e%icit
@iten"%a Maz#"a%, c'#+ani'n7 #e 7a "test7 2% ;ani" 7a
?%in"a;an
Anan"a M',i Ma, "Ma#a +7in "e ;eatit"ine"
Pe$te%a .i#a7aian 'c+at "e ?a;aEi
S%i YBtes:a%, Maest%7 #e
As.%a#7 "e 7a #a77 #%ii a7 C%-7i #e, 7a P%i
?ise%ica tt%'% %e7i-ii7'% a Rea7iz%ii Sine7i, San Die-'
S%'%i7e #e7e - R'#a, 4a7ini $i U#a
S'%a #e a U#a
D#neze s; as+ect7 S "e S.iva
Y'-'"a Mat., as.%a# 7a DaBs.ines:a%
Gc'a7a Ranc.i, c7"i%ea +%inci+a7
Fas.i, %ensct $i %e"esc'+e%it
?is.n, M'ti7a7 MB.e%Ei, tat7 #e, D7. W%i-.t, 5.4. ?'se, S:a#i
Sat,anan"a
C%+ "e "e7e-a!i 7a C'n-%es7 &nte%na!i'na7 a7 Li;e%a7i7'% Re7i-i'$i,
?'st'n, /0HI
Un -% $i n "isci+'7 =nt%-n as.%a# antic
?a;aEi, Y'-.in7 "e ti+ C%istic a7 &n"iei #'"e%ne
La.i%i Ma.asa,a
Un c%s "e ,'-a =n Was.in-t'n, D.C.
Lt.e% ?%;anB
5.e%ese 4e#ann "in F'nne%s%et., ?ava%ia
5aE Ma.a7 "in A-%a
S.anBa%i Mai @ie:, sin -%7 "isci+'7 =n via! a7 #a%e7i 5%ai7an-a
S:a#i
F%is.nanan"a c 7e'aica sa =#;78nzit
C%+ =n c%tea +ent% 7at #asa "e 7a as.%a#7 C%-7i "in
Se%a#+'%e
D-$'a%a ?7etc., D7. W%i-.t $i e - =n E-i+t
Ra;in"%anat. 5a-'%e
S:a#i Fes.a;anan"a, 7a as.%a#7 s "in ?%in"a;an
F%is.na, +%'2et 7 antic a7 &n"iei
Ma.at#a Can".i, 7a Wa%".a
Ci%i ?a7a, ,'-.ina ca%e n #n8nc nici'"at
D7 . E. E. DicBins'n
C%-7 #e $i c #ine
E7evii "e 7a Ranc.i
Encinitas, ve"e%e ae%ian
C'n2e%in! =n San F%ancisc'
S:a#i P%e#anan"a
5ata, 7a ;t%8ne!e
E, st"iin" =n "%# s+%e A7asBa
Anan"a M',i Ma, s'!7 s $i c #ine
Ra#ana Ma.a%is.i $i c #ine
5.e%ese 4e#ann, "7. W%i-.t $i c #ine
A7t%i "e t%+7 ne=ns27e!it a7 -%-7i #e, int%at =n #a.asa#a".i
Me#'%ia77 S%i YBtes.:a% "i n Se%a#+'%e
E, =n 2a!a as.%a#7i "in Encinitas, +%ivin" 'cean7
A#;asa"'%7 &n"iei =n S.U.A. $i c #ine
E, a7t%i "e 2a#i7ia "%. Le:is
E, a7t%i "e "7. ?a72'% 7a Casa A7;
Casa c'+i7%iei #e7e "in Ca7ctta
Y'-anan"a, 7ti#7 z8#;et
E, 7a /1 ani
S%i YBtes.:a% $i c #ine, 7a ' s%;t'a%e %e7i-i'as =n /0JK
E $i c scces'%7 #e, RaEa%is.i
E $i c s'+%ana Ca77i-C%ci, "isci+'7a #ea
P%'2es'%7 #e "e sansc%it, =n!e7e+t7 S:a#i Fa;a7anan"a Ci%i
E a7t%i "e +%e$e"inte7e MeDic7i, =n /0H0
A n tine%e!e, c8n" avea# ' =n2!i$a%e +%ec# cea a 7i &ss
P'za "e +e +a$a+'%t "in /0HI
E , ca e7ev "e 7ice
5e#+77 S.R.F. "e 7a >'77,:''", =nc'nE%at "e ani#a7e "e cas
R'#a, s'%a #ea #ai #a%e
E , =n /0/1
Gc'a7a "e 7a Ranc.i, +%'2es'%i $i e7evi
S%i YBtes.:a%, @nanavata%
S%i YBtes.:a% =n tine%e!e
S%i YBtes.:a% #e"it8n"
S%i YBtes.:a% a$ezat +e scan
La.i%i Ma.asa,a =n tine%e!e
S%i YBtes.:a%, +'z c'7'%
C.i+7 7i S%i YBtes.:a% =n sa#a".i
C%+ "e "isci+'7i a#e%icani, 7a Encinitas
S e"i7 S.R.F. "e 7a M'nt Was.in-t'n, /0J(
De"ica!ie '7'-%a2, /0J1
Harta Indiei
PRE#A"$
"e W. Y. E3A4S-WE456, M.A., D.Litt., D.Sc.
@ess C'77e-e, OD2'%"L At'%7 c%!i7'%
Cartea tibetan a morilorTibetan Book of the Dead,
Milarepa, marele yoghin al Tibetului
Yoga tibetan i doctrinele secrete etc
3a7'a%ea !utobiografiei 7i Y'-anan"a este c at8t #ai c'nsi"e%a;i7 c
c8t ea este na "in %a%e7e 7c%%i =n 7i#;a en-7ez "es+%e =n!e7e+!ii &n"iei,
sc%is n "e n zia%ist sa "e n st%in, ci "e n at'% "e aceea$i %as $i "e
aceea$i e"ca!ie c cei +e ca%e =i "esc%ie. Pe sc%t, este ' ca%te despre
,'-.ini sc%is de n ,'-.in. Ca +'veste a ni #a%t'% 'c7a% ca%e ne
"ezv7ie via!a $i +te%i7e eDt%a'%"ina%e a7e s2in!i7'% &n"iei #'"e%ne,
aceast 7c%a%e a%e ' i#+'%tan! at8t acta7 c8t $i ete%n. Fie ca $i citit'%7
s 2ie %ecn'sct'% i7st%7i at'%, +e ca%e e a# avt +7ce%ea s-7
=nt87nesc at8t =n &n"ia c8t $i =n A#e%ica, $i s-i 2ac acestei 7c%%i ' +%i#i%e
a$a c# ' #e%it, cci este n7 "int%e ce7e #ai ;ne "'c#ente
'cci"enta7e ce %eve7eaz s+i%it7 $i ini#a .in"$i7'%, ca $i ;'-!ii7e
s+i%ita7e a7e &n"iei.
A# avt +%ivi7e-i7 s-i v" +e n7 "int%e =n!e7e+!ii a7e c%'% vie!i snt
"esc%ise aici, +e S%i YBtes:a% Ci%i. Un +'%t%et a7 acesti s28nt vene%a;i7
=#+'"';e$te "eEa c'+e%ta c%!ii #e7e) Yoga tibetan i doctrinele
secrete. L-a# =nt87nit +e S%i YBtes:a% 7a P%i, =n +%'vincia O%issa, =n
C'727 ?en-a7. E7 c'n"cea atnci n as.%a# %et%as, sitat a+%'a+e "e !%#
$i se 'c+a =n #'" s+ecia7 c ant%ena#ent7 s+i%ita7 a7 ni -%+ "e tine%i
"isci+'7i. E7 s-a inte%esat #7t "e +'+'a%e7e "in ce7e "' A#e%ici, "in
Ma%ea ?%itanie $i S.U.A. $i "e activit!i7e "in Ca7i2'%nia a7e +%inci+a77i
s "isci+'7 Pa%a#.ansa Y'-anan"a, +e ca%e =7 =n"%-ea +%'2n" $i ca%e
e%a, "in /0HI, e#isa%7 s =n Occi"ent.
S%i YBtes:a% avea ' !int n';i7, v'cea $i c'nve%sa!ia +7cteL e7 e%a
"e#n "e vene%a!ia c ca%e =7 =nc'nE%a "isci+'7ii si. 5'!i acei ca%e =7
cn'$tea, in"i2e%ent "ac e%a sa n "in c'#nitatea sa, =7 sti#a
+%'2n". E =7 %ev" c7a%, a$a c# #i-a a+%t c8n" #-a =nt8#+inat =n $a
as.%a#7i s) =na7t, "%e+t, c as+ect ascetic, =#;%cat =n %';a "e c7'a%ea
$'2%an7i a 2iin!e7'% ca%e a %enn!at 7a 7#e. P%7 7n-, $'% 'n"7atL
+%ta ;a%;L c'%+7 =i e%a #sc7's, "a% 2in $i ;ine 2ct, #e%s7 =i t%"a
ene%-ia.
E7 $i-a a7es ca %e$e"in! te%est% P%i, '%a$7 s28nt n"e s'sesc zi7nic
+e7e%ini +i'$i "in t'ate c'7!%i7e &n"iei s+%e ce7e;%7 5e#+7 @a-anat.,
"Maest%7 L#ii". La P%i, =n /0J1, S%i YBtes:a% a =nc.is 'c.ii si
#%it'%i $i a #%it $tiin" c aceast =nca%na%e =7 c'n"sese s+%e
"esv8%$i%ea 2ina7.
Snt 2e%icit c a# +tt a"ce acest '#a-i #a%i7'% sa7e ca7it!i, sanctit!ii
7i S%i YBtes:a%. in8n"-se "e'+a%te "e #7!i#e, e7 se "ev'tase 2%
%eze%ve acestei vie!i i"ea7e i#'%ta7izat "e "isci+'77 s Pa%a#.ansa
Y'-anan"a =n aceast 7c%a%e.
W. Y. E3A4S-WE456
%u&'umiri&e autoru&ui
Snt +%'2n" %ecn'sct'% "'#ni$'a%ei L. 3. P%att +ent% #nca "e
%e"ac!ie as+%a #ansc%is7i acestei c%!i. Ai #7!#esc "e ase#enea
"'#ni$'a%ei Rt. 6a.n +ent% +%e-ti%ea in"eD7i, "'#n7i C. Ric.a%"
W%i-.t +ent% +e%#isinea "e a 2'7'si 2%a-#ente "in E%na77 s "e
c7t'%ie =n &n"ia $i "'#n7i W. Y. Evans-Wentz +ent% s-estii $i
=nc%aE%i.
PARAMHANSA YOGANANDA
28 Octombrie 1945
!ci!it"#$ %"&i'or!i"

CAPITOLUL: 1
Prinii i copilria mea
Ca%acte%istica esen!ia7 a t%a"i!iei s+i%ita7e .in"se c'nst, "in ce7e #ai
vec.i ti#+%i, =n cta%ea a"ev%%i7'% s+%e#e +%in inte%#e"i7 %e7a!iei
"isci+'7--%
()*
. D%#7 #e #-a c'n"s s+%e n =n!e7e+t a"e+t a7 7iniei
C%istice, a c%i via! va 2i n #'"e7 +ent% -ene%a!ii7e viit'a%e. E7 a 2'st
n7 "int%e #a%ii Mae$t%i, ca%e %e+%ezint cea #ai "e +%e! c'#'a% a &n"iei
$i ca%e se nasc =n 2ieca%e -ene%a!ie +ent% a 2e%i !a%a 7'% "e s'a%ta
?a;i7'n7i $i a E-i+t7i.
At8t c8t =#i +'t a#inti, c'+i7%ia #ea a 2'st #a%cat "e a#inti%i7e nei vie!i
ante%i'a%e =n ca%e a# 2'st n ,'-.in s'7ita% +e v8%2%i7e =nz+ezite a7e
#n!i7'% >i#a7a,a
()+
. Aceste i#a-ini a7e t%ect7i =#i s-e%a ast2e7,
+%int%-' #iE7'ci%e #iste%i'as, +e ce7e a7e viit'%7i.
4ici n7 "in #ici7e necaz%i a7e c'+i7%iei n s-a $te%s "in s27et7 #e.
E%a# c'n$tient "e ne#7!#i%ea "e a n # +tea #i$ca $i eD+%i#a 7i;e%.
4ev'ia "e a # %-a s-a nsct "in senti#ent7 ne+tin!ei c'%+7i #e.
3ia!a #ea a2ectiv, 2'a%te intens se eD+%i#a =n cvinte7e #ai #7t'% 7i#;i.
Din ava7an$a "e cvinte +e ca%e 7e azea# =n E%7 #e, a# =nv!at t%e+tat
s "istin- si7a;e7e 7i#;ii ;en-a7i. C8t "e #7t se a#-esc cei #a%i c%ez8n"
c #intea ni c'+i7 n-a%e a7te -%iEi "ec8t Ec%ii7e $i "e-ete7e "e 7a +ici'a%e.
Aceste +%';7e#e +si.'7'-ice $i senti#ent7 ne+tin!ei c'%+7i =#i
+%'v'ca n#e%'ase accese "e +78ns. A#i a#intesc "e =nc%ct%a
+%in!i7'% =n 2a!a s2e%in!ei #e7e. A#i vin =n #inte $i a#inti%i #ai 2e%icite)
=#;%!i$%i7e #a#ei, +%i#e7e #e7e e2'%t%i "e a v'%;i $i "e a #e%-e. Aceste
#ici sccese, +e ca%e =n -ene%a7 7e it#, snt t't$i 7a '%i-inea =nc%e"e%ii
n'ast%e =n n'i.
Aceste a#inti%i =n"e+%tate n snt sin-7a%e. M7!i ,'-.ini snt cn'sc!i
+ent% c $i-a +st%at c'n$tiin!a =n t%anzi!ia "int%e "via!" $i "#'a%te".
Dac '#7 s-a% %e"ce 7a c'%+7 s 2izic, +ie%"e%ea acestia a% +ne ca+t
senti#ent7i "e i"entitate. Da% "ac, "e-a 7n-7 #i7enii7'%, +%'2e!ii a
s+s a"ev%7, '#7 este =n esen! s+i%it nec'%+'%a7 $i '#ni+%ezent.
De$i ne';i$nite, a#inti%i at8t "e c7a%e a7e +%i#ei c'+i7%ii, snt #ai +!in
%a%e "ec8t se c%e"e. An ti#+7 +e%e-%in%i7'% #e7e +%in 7#e, 'a#eni "e#ni
"e =nc%e"e%e #i-a c'n2i%#at acest 7c%.
M-a# nsct 7a C'%aB.+%, =n n'%"-est7 &n"iei, =n a+%'+ie%e "e #n!ii
>i#a7a,a, 7a K iana%ie /*0J $i aici a# +et%ect +%i#ii '+t ani "in via!.
E%a# '+t 2%a!i) +at% ;ie!i $i +at% 2ete. E, MBn"a Lai C.'s.
(),
, e%a#
a7 "'i7ea ;iat $i a7 +at%7ea c'+i7.
5at7 $i #a#a #ea e%a ;en-a7ezi "in casta kshatriya
()-
. A#8n"'i a 2'st
;inecv8nta!i c ' eDt%e# +%itate. D%a-'stea 7'%, senin $i "e#n, n se
eD+%i#a nici'"at +%in 2%iv'7it!i. O at#'s2e% "e a%#'nie +e%2ect 2av'%iza
"ezv'7ta%ea ce7'% '+t tine%e eDisten!e.
5at7 #e, ?.a-a;ati C.a%an C.'s., e%a n '# ;n, -%av, a%a%e'%i seve%, =7
i;ea#, $i =7 %es+ecta#. Mate#atician $i 7'-ician "e va7'a%e, e7 se 7sa
-.i"at #ai a7es "e inte7ect. Ma#a e%a ' %e-in a ini#i7'% $i ne-a c%esct
=nt%-' at#'s2e% +7in "e "%a-'ste. C8n" ea a #%it, tata ne-a a%tat t'at
tan"%e!ea +e ca%e #ai =nainte $i-a %e+%i#at-'. A# ';se%vat c +%ivi%ea 7i
se #eta#'%2'za a"esea =n +%ivi%ea #a#ei.
S; =n"%#a%ea #a#ei, n'i, c'+iii, a# 2ct cn'$tin! c Sc%i+t%i7e.
Asi#i7a%ea =nv!t%i7'% "in Mahabharata $i "amayana
().
aEta 7a
#en!ine%ea "isci+7inei. E"ca!ia $i +e"ea+sa e%a +e%ec.e.
Ca se#n "e %es+ect +ent% tat7 #e, "+ a#iezi7e #a#a ne =#;%ca
c%at +ent% a-7 =nt8#+ina c8n" venea "e 7a se%vici. 5at7 #e e%a vice-
+%e$e"inte 7a c'#+ania "e ci 2e%ate "in ?en-a7-4a-+%, na "in ce7e #ai
i#+'%tante "in &n"ia. Mnca 7i i#+7ica #7te "e+7as%i $i, "in acest
#'tiv, =n ti#+7 c'+i7%iei a# 7'cit sccesiv =n #ai #7te '%a$e.
Ma#a avea ';icei7 s "ea a"esea "e +'#an s%aci7'%. 5at7 #e e%a ;n
$i #%ini#'s, "a% "%a-'stea 7i +ent% '%"ine ac!i'na $i as+%a ;-et7i
2a#i7iei. S-a =nt8#+7at ' "at ca #a#a s c.e7tie c +'#eni7e #ai #7t
"ec8t c8$ti-a e7 =nt%-' 7n.
"5't ceea ce-!i ce% este s-!i eDe%ci!i #i7'stenia =n 7i#ite %ez'na;i7eM", a s+s
tata.
Ma#a e%a eDt%e# "e sensi;i7 7a cea #ai #ic ';se%va!ie "in +a%tea 7i.
F% s s+n n cv8nt c'+ii7'%, ea a c.e#at ' t%s%)
"A"i'M M =nt'%c 7a #a#a", a 2'7'sit ea a%.icn'scta a#enin!a%e.
4'i a# iz;cnit =n +78ns. Unc.i7 #e "in +a%tea #a#ei t'c#ai a s'sit 7a
n'i $i i-a =#+cat. Aceasta a 2'st sin-%a cea%t "int%e +%in!ii #ei +e ca%e
#i-' a#intesc. Da% iat ' a7t "isc!ie se#ni2icativ)
"D-#i zece %+ii +ent% ' ;iat 2e#eieM" S%8s7 #a#ei e%a i%ezisti;i7.
"De ce zece %+iiN Una sin-% aEn-e. La #'a%tea +%in!i7'% $i ;nici7'%
#ei e a# cn'sct +ent% +%i#a "at s%cia, a c'ntinat e7. P%8nz7 #e
c'nsta "int%-' sin-% ;anan $i t%e;ia s # "c 7a $c'a7 ca7e "e c8!iva
Bi7'#et%i. Mai t8%zi, 7a nive%sitate t%ia# =nt%-' a$a "e #a%e s%cie,
=nc8t a# s'7icitat n aEt'% "e ' %+ie +e 7n ni E"ect'% ;'-at, "a% e7 a
%e2zat, a2i%#8n" c este +%ea #7t."
"C c8t a#%cine =!i a#inte$ti "e acest %e2zM" &ni#a #a#ei vi;%a
s+'ntan 7a nen'%'ci%i7e '%ici. "3%ei "eci ca aceast 2e#eie s-$i a#inteasc
c a#%cine c t i-ai %e2zat zece %+ii "e ca%e avea at8ta nev'ieN", a
c'ntinat ea.
"Fie, # "a ;tt", a %s+ns tat7 #e, =nvins "e acest a%-#ent. "ine
zece %+ii, "-i-7e c t'ate %%i7e #e7e "e ;ine."
P%i#a %eac!ie a tat7i #e e%a "e a s+ne "n" 7a '%ice n' ce%e%e.
Atit"inea 7i 2a! "e st%ina ca%e c8$ti-ase at8t "e s;it si#+atia #a#ei
este n eDe#+7 "e +%"en!a 7i ';i$nit. Da% e7 a 2'st #e%e %ez'na;i7 $i
c.ia% ec.i7i;%at =n "ecizii7e 7i. Mai t8%zi, c8n" =#i =ns'!ea# nen#%ate7e
ce%e%i "e v%en a%-#ent c'nvin-t'%, e7 =#i satis2cea "'%in!a, c.ia% "ac
aceasta e%a ' eDc%sie sa ' #'t'cic7et n'.
5at7 #e ne i#+nea ' "isci+7in st%ict, ia% c8t "es+%e e7, e%a n a"ev%at
s+a%tan. Ast2e7, e7 n-a #e%s nici'"at 7a teat%, "a% se "e7ecta c +%actici
s+i%ita7e $i c 7ect%i "in ?.a-ava"-Cita
()/
. Dis+%e!in" 7D7, e7 +%ta
+ant'2ii +8n c8n" ace$tia n #ai +tea 2i 2'7'si!i. ?ie!ii 7i $i-a
c#+%at at'#';i7e, "a% e7 se #7!#ea s #ea%- 7a ;i%' c t%a#vai7.
Lc'#ia =i e%a c'#+7et st%in. O"at, "+ ce a 2'n"at ?anca O%$eneasc
"in Ca7ctta, a %e2zat ;ene2ici7 nei c'te +a%te, #7!#it 2iin" c $i-a
=n"e+7init =n"at'%i%i7e civice.
La c8!iva ani "+ ce a ie$it 7a +ensie, n eD+e%t en-7ez a eDa#inat
%e-ist%e7e C'#+aniei. S+%e #a%ea 7i s%+%in"e%e, e7 a "esc'+e%it c tat7
#e n $i-a ce%t nici'"at +a%tea 7i "e ;ene2ici.
"E7 a 2ct #nca a t%ei 'a#eni", a "ec7a%at eD+e%t7, "=i "at'%# /HK.III
"e %+ii 9(/.HKI O<". At'%it!i7e i-a t%i#is tatei n cec c aceast s#. &-
a ac'%"at at8t "e +!in i#+'%tan!, =nc8t nici #ca% n a s+s 2a#i7iei.
Mai t8%zi, 2%ate7e #e #ai #ic, ?is.n, ca%e a c'nstatat ' "e+ne%e #ai
i#+'%tant 7a ;anc, 7-a =nt%e;at as+%a acesti s;iect.
"Pent% ce s te 7azi c n +%'2it #ate%ia7N" a %e+7icat tata. "Ce7 ca%e
%#%e$te Senintatea s+i%ita7 n se ;c% "e n c8$ti-, "a% nici n
s2e% "in caza nei +ie%"e%i. E7 $tie c '#7 vine +e 7#e 2% ' +a%a $i
+7eac 7a 2e7."
TATA
Bhagabati Charan Ghosh (1853 -1942)
Discipol al lui Lahiri Mahasaya
La =nce+t7 csniciei 7'%, +%in!ii #ei a "evenit "isci+'7i ai #a%e7i
Maest% La.i%i Ma.asa,a "in ?ena%es. Acest c'ntact a =nt%it
c'#+'%ta#ent7 ascetic a7 tat7i #e. Ma#a s-a c'n2esat =nt%-' zi s%'%ii
#e7e #ai #a%i, R'#a) "5at7 t $i c #ine t%i# ca s'! $i s'!ie ' "at +e
an, +ent% a avea c'+ii."
5at7 #e 7-a cn'sct +e La.i%i Ma.asa,a +%in inte%#e"i7 7i A;inas.
?a;
()0
, n sa7a%iat a7 C'#+aniei Ci7'% Fe%ate ?en-a7 - 4a-+%, =n
C'%aB+%. A;inas. ?a; #i-a #+7t %ec.i7e c +'ve$ti at%-t'a%e
"es+%e s2in!ii in"ieni. An #'" inva%ia;i7, c'nc7zi'na c n '#a-i a"s
-7'%iei +%'+%i7i s -%.
"Ai azit v%e'"at =n ce =#+%eE%%i eDt%a'%"ina%e a "evenit tat7 t
"isci+'77 7i La.i%i Ma.asa,aN"
E%a =nt%-' "+ a#iaz ca7" c8n", st8n" =#+%en, A;inas. #i-a +s
aceast =nt%e;a%e +%'v'cat'a%e. A# 2ct se#n c n $i #-a# +%e-tit s
asc7t, z8#;in" antici+ativ.
- C #7!i ani =nainte "e na$te%ea ta, a# s'7icitat tat7i t, $e27 #e "e
;i%', n c'nce"i "e ' s+t#8n +ent% a-#i vizita -%7 7a ?ena%es.
5at7 t a %8s "e #ine) "Ai "e -8n" s "evii n 2anaticN C'ncent%eaz-te 7a
#nca "e ;i%' "ac v%ei s te +e%2ec!i'neziM".
An acea zi a# +7ecat 2'a%te t%ist acas. Pe "%# #-a# =nt87nit c tat7 t,
ca%e +ent% a # c'ns'7a, a =nce+t s en#e%e avantaEe7e "e a 7c%a
+ent% n scces =n +7an s'cia7. E =7 asc7ta# "ist%at, +e c8n" s27et7 =#i
%e+eta) "La.i%i Ma.asa,a, =#i este i#+'si;i7 s t%iesc 2% s te v"M"
D%#7 n'st% t%ave%sa ' +aEi$te 7ini$tit, 7#inat "e s'a%e7e a%i a7
a#iezii. 4e-a# '+%it +ent% a a"#i%a +%ive7i$tea. Atnci, 7a c8!iva +a$i "e
n'i, a a+%t -%7 #e
()1
)
"?.a-a;ati, e$ti +%ea as+% c s;'%"'nat7 tM" a %snat v'cea 7i ca%e
ne-a #+7t "e st+'a%e. D+ aceste cvinte, a "is+%t t't at8t "e ;%sc
c# a $i a+%t. An -ennc.i, e a# st%i-at) "La.i%i Ma.asa,a, La.i%i
Ma.asa,aM". 5at7 t a %#as =nc%e#enit $i c8n" $i-a %evenit a s+s)
"A;inas., n n#ai c =!i "a c'nce"i7 ce%t, "a% v'i 7a $i e n7 +ent%
a +7eca c.ia% "e #8ine 7a ?ena%es. A$ v%ea s-7 v" +e acest #a%e La.i%i
Ma.asa,a ca%e a%e +te%ea "e a se #ate%ia7iza 7a v'in!, "'a% +ent% a
+7e"a =n 2av'a%ea ta. A$ v%ea s ' ia $i +e s'!ia #ea $i s =7 %'- +e acest
#a%e Maest% s ne ini!ieze =n te.nici7e 7i s+i%ita7e. 3%ei s ne +%ezin!i
7iN"
"?ine=n!e7esM" 4 #ai +tea# "e ;c%ie =n 2a!a =#+7ini%ii #i%ac7'ase a
"'%in!ei #e7e $i a %st%n%ii %a+i"e $i 2av'%a;i7e a eveni#ente7'%. An sea%a
%#t'a%e a# 7at t%en7 s+%e ?ena%es. A "'a zi a# aEns 7a 7'cin!a
sin-%atec a -%7i #e. AEn$i =n #ic7 sa7'n ne-a# =nc7inat =n 2a!a
Maest%7i, ca%e e%a a$ezat =n ';i$nita +'zi!ie "e 7'ts. E7 7-a +%ivit atent
+e tat7 t)
"?.a-a;ati, e$ti +%ea as+% c s;'%"'nat7 tM" a s+s e7, 2'7'sin"
ace7ea$i cvinte +e ca%e 7e-a +%'nn!at +e +aEi$te c "' zi7e #ai =nainte.
"Snt 2e%icit c i-ai +e%#is 7i A;inas. s vin s # va" $i "e ase#enea
c s'!ia ta $i c tine 7-a!i =ns'!it."
S+%e #a%ea 7'% ;c%ie, e7 i-a ini!iat +e +%in!ii ti =n +%actica s+i%ita7
#riya Yoga
()(2
. Din #innata zi a vizinii, tat7 t $i c #ine a# 2'st
ne"es+%!i!i, ca 2%a!i-"isci+'7i. La.i%i Ma.asa,a s-a inte%esat #7t "e tine,
c.ia% "e 7a na$te%ea ta. 3ia!a ta va 2i "esi-% =n 7e-t% c a 7i, cci
;inecv8nta%ea ni s28nt n te +%se$te nici'"at.
La.i%i Ma.asa,a a #%it 7a +!in v%e#e "+ ce #-a# nsct e.
F't'-%a2ia 7i =#+'"';ea #e%e a7ta%7 2a#i7iei. Di#inea!a $i sea%a, #a#a
$i c #ine #e"ita# =n 2a!a a7ta%7i i#+%'vizat, '2e%in" 27'%i sc7"ate =n
a%'# "e santa7. On'%a# "ivinitatea, ca%e =$i -sise "e+7ina eD+%i#a%e =n
La.i%i Ma.asa,a, c t#8ie $i s#i%n, +%ec# $i c "ev'!ini7e n'ast%e
nite.
Aceast 2't'-%a2ie a avt ' in27en! "e'se;it as+%a vie!ii #e7e. Pe
#s% ce c%e$tea#, %esi#!ea# "in ce =n ce #ai #7t +%ezen!a s;ti7 a
Maest%7i. A"esea, =n ti#+7 #e"ita!iei, i#a-inea 7i ie$ea "in 2't'-%a2ie
$i se a$eza =n 2a!a #ea, +%8n" %ea7L "e =n"at ce =nce%ca# s-i atin-
+ici'a%e7e "ivine, ea %e"evenea 2't'-%a2ie $i %eint%a =n %a#. O"at c
t%ece%ea ani7'%, La.i%i Ma.asa,a a =ncetat s #ai 2ie n +'%t%et =n %a#a 7i
$i s-a t%ans2'%#at =n 2a!a 'c.i7'% s+i%it7i #e =nt%-' +%ezen! %ea7, =i
a"%esa# #e%e %-i =n #'#ente7e "e tea# sa c8n" avea# "i2ic7t!i $i
-sea# =n aceasta n s+%iEin "e'se;it. La =nce+t, # =nt%ista# $tiin"-7
#'%t, "a% #ai t8%zi #-a# c'nvins "e +%ezen!a 7i #iste%i'as $i a#
=ncetat s # #ai +78n-. A sc%is a"esea "isci+'7i7'% ca%e se -%;ea s-7
va") "La ce v se%ve$te ve"e%ea =nve7i$7i #e c'%+'%a7, "e v%e#e ce e
sta #e%e =n 2a!a +%ivi%ii v'ast%e s+i%ita7e 9#utastha<N"
E !a "#rsta de $ ani
S+%e v8%sta "e '+t ani e a# "at'%at 2't'-%a2iei 7i La.i%i Ma.asa,a '
vin"eca%e #i%ac7'as. Aceast eD+e%ien! #i-a =nt%it c%e"in!a. An ti#+ ce
$e"ea# 7a &c.a+%, ?en-a7, #-a# =#;'7nvit "e .'7e% asiatic, sta%ea
snt!ii #e7e 2iin" "is+e%at. Me"icii a "ec7a%at c n # +'t vin"eca.
Ma#a #-a i#+7'%at s c'nte#+7 +'%t%et7 7i La.i%i Ma.asa,a, a-!at +e
+e%ete "eas+%a ca+7i #e.
"An-ennc.eaz =n 2a!a 7i =n s+i%itM" a zis ea, $tiin"-# inca+a;i7 s #i$c
#ca% n "e-et. "Dac %e$e$ti s =7 a"'%i "in t't s27et7 t, via!a =!i va 2i
sa7vat."
E a# c'nte#+7at 2't'-%a2ia $i, "e'"at, ' 7#in '%;it'a%e #i-a
=nc'nE%at t%+7 $i s-a %s+8n"it =n ca#e%. Si#+t'#e7e "e ;'a7 a
"is+%t $i e #-a# si#!it vin"ecat. An ace7a$i #'#ent a# +tt s #
#i$cL c%e"in!a #a#ei =n inc'#+a%a;i77 -% a 2'st %ec'#+ensat. Ea a
s%tat "e #ai #7te '%i i#a-inea #i%ac7'as.
"O, Maest%e '#ni+%ezent, =!i #7!#esc c 7#ina ta 7-a vin"ecat +e 2i7
#eM" Atnci #i-a# "at sea#a c $i #a#a a ';se%vat a%e'7a s+7en"i"
c%eia =i "at'%a# vin"eca%ea #ea. Aceast 2't'-%a2ie este n7 "in ;n%i7e
#e7e ce7e #ai "e +%e!. D%it tat7i #e "e ct%e La.i%i Ma.asa,a =ns$i,
ea +'a%t ' vi;%a!ie sac%. &st'%ia ei este #i%ac7'as $i e a# azit-' "e 7a
Fa7i F#a% R',, 2%ate7e "isci+'7 a7 tat7i #e.
Maest%7 avea '%'a%e s se 7ase 2't'-%a2iat. An ci"a +%'teste7'% 7i, Fa7i
F#a% R', a 2ct ' 2't'-%a2ie ni -%+ "e "isci+'7i =n #iE7'c7 c%'%a se
a27a La.i%i Ma.asa,a. S+%e s%+%iza sa, 2't'-%a27 a vzt c =n 7'c7 n"e
t%e;ia s se a27e Maest%7 =n 2't'-%a2ie a %#as a7; +e c7i$e, 2en'#en ca%e
a +%'v'cat n#e%'ase c'#enta%ii.
Atnci Can-a D.a% ?a;, "isci+'7 a7 Maest%7i $i 2't'-%a2 eD+e%t, s-a E%at
s n-i sca+e i#a-inea 2ant'#. An "i#inea!a %#t'a%e, in ti#+ ce -%7
sttea =n +'st%a 7'ts +e ' ;nc! "e 7e#n, c n +a%avan =n s+ate7e s,
Can-a D.a% ?a; a venit c a+a%at7 "e 2't'-%a2iat. E7 a 7at t'ate #s%i7e
"e +%eca!ie +'si;i7e $i a eD+s 7ac'# /H c7i$ee. C8n" a "eve7'+at 2i7#7, +e
2ieca%e c7i$e a "esc'+e%it ;nc!a "e 7e#n $i +a%avan7, "a% ia%$i
i#a-inea Maest%7i n e%a +%ezent. R$inat $i c 7ac%i#i =n 'c.i, Can-a
D.a% ?a; s-a a"%esat Maest%7i s. A t%ect #ai #7te '%e +8n ce
La.i%i Ma.asa,a a %+t tce%ea c aceste cvinte)
"E snt S+i%it. P'ate a+a%at7 t s sesizeze &nvizi;i7a O#ni+%ezen!N"
"3" ;ine c nM Da%, "ivine Maest%e, e "'%esc ' i#a-ine a c'%+7i t.
An!e7e-e%ea #ea a 2'st =n-st. P8n ac# n #i-a# "at sea#a c =n tine
S+i%it7 se #ani2est +7ena%."
"An acest caz vin' #8ine "i#inea!. 3'i +'za +ent% tine."
Din n' 2't'-%a27 $i-a a%#at a+a%at7. De aceast "at, i#a-inea sac% a
Maest%7i a a+%t c7a% +e c7i$e. Maest%7 n a #ai +'zat ni#ni. Ce7
+!in e n a# #ai vzt nici ' 2't'-%a2ie a sa.
F't'-%a2ia este %e+%'"s =n aceast ca%te. 5%st%i7e 2%#'ase a7e 7i
La.i%i Ma.asa,a, ce7e a7e nei eD+%esii nive%sa7e, s-e%eaz c -%e c%ei
%ase a a+a%!int. ?c%ia c'#ninii c D#neze este c $%in!
%eve7at "e z8#;et7 s eni-#atic. Oc.ii si, +e E#tate "esc.i$i, "en't
n inte%es si#;'7ic +ent% 7#ea eDte%i'a%L snt "e ase#enea +e E#tate
=nc.i$i in"ic8n" a;s'%;!ia sa =n 2e%ici%ea inte%i'a%. 4eatent 7a
ata$a#ente7e +#8nte$ti %"i#enta%e, e7 e%a +e "e+7in c'n$tient
+e%#anent "e +%';7e#e7e s+i%ita7e a7e ce7'% ca%e =i s'7icita aEt'%7.
La sc%t ti#+ "+ ce #-a# vin"ecat ast2e7 c aEt'%7 i#a-inii -%7i,
a# avt ' vizine s+i%ita7 %e#a%ca;i7. Ant%-' "i#inea!, a$ezat +e +at7
#e, a# czt =nt%-' %eve%ie +%'2n". "Ce este =n s+ate7e '-7inzii
=ntnecate a acest'% 'c.i =nc.i$iN" Acest -8n" a a+%t c +te%e =n #intea
#ea. O 7#in intens a a+%t "e'"at =n 2a!a 'c.i7'% s+i%it7i #e.
&#a-ini7e "ivine a7e s2in!i7'% #e"it8n" =n +e$te%i se "e%7a% ca n 2i7#
inte%i'%.
"Cine snte!i v'iN" a# =nt%e;at e c v'ce ta%e.
"Snte# ,'-.ini "in >i#a7a,a." Rs+ns7 ce%esc este -%e "e "esc%isL
ini#a #ea t%e#%a "e e#'!ie.
"A.M t8nEesc s aEn- =n >i#a7a,a +ent% a 2i ase#eni v'M"
&#a-inea a "is+%t, "a% %aze7e a%-intii c'ntina s se %s+8n"easc =n
ce%c%i.
"Cine e$ti t, L#in #i%ac7'asN"
"E snt &s.:a%a
()((
, e snt L#ina."
3'cea se azea ca ' $'a+t "e n'%i.
"3%ea s 2i na c 5ineM"
Acest eDtaz "ivin s-a $te%s -%a"at $i a "is+%t, 7s8n"-# =nsetat "e a-7
%e-si +e D#neze, Ete%n7, ca%e este +% ;eatit"ine. A#inti%ea a
+e%sistat #7t v%e#e "+ vizine.
O a7t a#inti%e "in c'+i7%ie este %e#a%ca;i7 $i =nc vie =n #e#'%ia #ea.
U#a, s'%a #ea #ai #a%e $i c #ine e%a# a$eza!i "e "i#inea! s; n
a%;'%e neem, 7a C'%aB.+%. Ea # =nv!a s citesc "int%-n a;ece"a%. U#a
se +78n-ea "e n 2%nc7 7a +ici'% +e ca%e =7 t%ata c ' c%e#L a# 7at $i e
"in c%e#a a"s "e ea +ent% a-#i 2%ec!i'na ante;%a!7.
"De ce "ai c c%e# +e n ;%a! ca%e n a%e ni#icN"
"Ei ;ine, s%i'a%, si#t c #8ine =#i va ie$i n 2%nc7. Ance%c "eci c%e#a
ta +e ;%a! =n 7'c7 =n ca%e va a+a%e."
"Mincin's7eM"
"S%i'a%M 4-ai "%e+t7 s # 2aci #incin's =nainte "e zia "e #8ine, c8n"
vei ve"ea c va 2i a$a c# a# zis e." M s2'ca# "e in"i-na%e.
U#a n-a 2'st i#+%esi'nat $i a %e+etat acza!ia. A# %e+etat %a%, c ' v'ce
=n ca%e vi;%a ' .'t%8%e "e nest%#tat)
"P%in 2'%!a v'in!ei ca%e este =n #ine, e "ec7a% c n #ai t8%zi "ec8t
#8ine v'i avea n 2%nc7 i#ens +e acest ;%a!L c8t "es+%e a7 tu, e7 =$i va
";7a #%i#eaM"
Di#inea!a %#t'a%e avea# n 2%nc7 i#+%esi'nant =n 7'c7 in"icat. Ce7
a7 U#ei se ";7ase =nt%-a"ev%. C n st%i-t, ea a a7e%-at 7a #a#a)
"Ma#, MBn"a a "evenit n nec%'#antM"
Ma#a #-a =nv!at s n #ai 2'7'sesc nici'"at 2'%!a cvinte7'% +ent% a
2ace %. Me%e "e atnci #i-a# a#intit s2at7 s $i 7-a# %#at.
F%nc77 #e a necesitat ' inte%ven!ie c.i%%-ica7L +'%t +8n =n +%ezent
%#a inciziei +e ante;%a!7 #e "%e+t, a#inti%e +e%#anent a 2'%!ei
%2ct'a%e a cv8nt7i.
Cvinte7e si#+7e $i =n a+a%en! in'2ensive +e ca%e 7e-a# +%'nn!at c '
c'ncent%a%e +%'2n", e%a =nc%cate c ' 2'%! necn'sct, ca+a;i7 s
+%'"c n e2ect "ist%-t'% as+%a !est%i7'%. A# =n!e7es #ai t8%zi c
aceast +te%e a vi;%a!iei v'%;i%ii +'ate 2i cana7izat +ent% a ne e7i;e%a "e
"i2ic7t!i7e eDisten!ei, ac!i'n8n" ast2e7 =nc8t s n +%'v'ace v%e' ne+7ce%e
()(*
.
Fa#i7ia n'ast% s-a #tat 7a La.'%e =n PnEa;. Ac'7' a# 2ct %'st "e '
i#a-ine a Ma#ei Divine s; as+ect7 zei!ei Fa7i
()(+
. F't'-%a2ia se a27a =nt%-
n #ic a7ta% =n ;a7c'n7 casei n'ast%e. An #intea #ea a a+%t ' c'nvin-e%e
nec7intit c =n acest 7'c s28nt '%ice %- a #ea a% 2i =n"e+7init. Ant%-' zi, +e
c8n" # a27a# aici c s'%a #ea U#a, a# ';se%vat "' z#ee "in .8%tie
+7tin" "eas+%a casei n'ast%e.
"Ce ai 2i-%a asta "e s28ntN" #-a =nt%e;at U#a +e n t'n vese7.
"5'c#ai # -8n"ea# ce ;n este Ma#a Divin c =#i =n"e+7ine$te ce7e
#ai #ici "'%in!eM"
"Atnci ce%e-i aceste "' z#ee", a -7#it s'%a #ea.
"De ce nN" A# =nce+t s # %'- =n 7ini$te +ent% a int%a =n +'sesia 7'%.
An &n"ia eDist n E'c c z#ee a c%'% c'a%" este ns c c7ei $i "e ca%e
snt 7i+ite ;c!i "e -ea# asc!ite. Fieca%e Ect'% =ncea%c s taie s2'a%a
a"ve%sa%7i. 6#e7 e7i;e%at z;'a% +e "eas+%a ac'+e%i$%i7'%, ia% c'+iii
a7ea%- s-7 +%in". C# U#a $i c #ine ne a27a# =nt%-n ;a7c'n ac'+e%it,
se +%ea c nici n z#e n a% 2i +tt s vin 7a n'iL s2'a%a 7i s-a% 2i
a-!at #ai "e-%a; "e ac'+e%i$%i.
De cea7a7t +a%te a st%zii a =nce+t E'c%i7e. O s2'a% a 2'st %+t $i z#e7
a =nce+t s z;'a%e i#e"iat =n "i%ec!ia n'ast%. E7 a %#as n #'#ent
sta!i'na% +ent% c sczse intensitatea v8nt7i, "a% asta a 2'st s2icient
+ent% ca c'a%"a 7i s se a-a!e "e n cacts "e +e te%asa casei vecine,
2'%#8n" =n "i%ec!ia #ea ' ;c7 #a%e "e ca%e a# a+cat. &-a# =ntins z#e7
U#ei.
"4 este "ec8t ' =nt8#+7a%e ;ana7 $i n a%e nici ' 7e-t% c %-a ta.
A"-#i =nc n7 $i atnci te v'i c%e"e." An 'c.ii s'%ei #e7e se citea '
s%+%iz ca%e =i "ez#in!ea s+se7e. A# %e=nce+t s # %'- c $i #ai #7t
2e%v'a%e. Un a7t Ect'% $i-a +ie%"t z#e7, ca%e a venit s+%e #ine a"s "e
v8nt. Fi"e77 #e c'7a;'%at'%, cacts7, #i-a venit "in n' =n aEt'%,
a-!8n" "in n' s2'a%a z#e7i +e ca%e a# +tt-' +%in"e. A# '2e%it U#ei
acest a7 "'i7ea t%'2e.
"E a"ev%atM Ma#a Divin te asc7tM 4 #ai =n!e7e- ni#icM Este at8t "e
st%ani t't7M" S'%a #ea se %et%ase ase#enea nei c+%i'a%e s+e%iate.
1-2: nvtor spiritual; de la rdcina sanscrit gur, a ridica.
1-3: Persoan practicnd yoga, "unire", cea mai veche tiin indian de
meditaie asupra lui Dumnezeu (vezi cap. 26; "TIIN]A KRIYA YOGA").
1-4: Am primit numele de Yogananda la intrarea mea n strvechiul Ordin
monastic al Swamilor, n 1914. Guru-l meu mi va conferi, n 1935, titlul
religios de Paramhansa (vezi cap. 24 i 42).
1-5: Cea de a doua cast, la origine cea a conductorilor i rzboinicilor.
1-6: Texte epice indiene foarte strvechi, amestec de istorie, mitologie i
filosofic.
1-7: Acest nobil poem sanscrit, inclus n Mahabharata, constituie Biblia
hindus. Despre aceasta, Mahatma Gandhi scria: "Cel care mediteaz la
Gita primete de fiecare dat o bucurie mai intens i o nou semnificaie.
Nu este nici un aspect spiritual pe care Gita s nu-l poat clarifica."
1-8: n ortografia bengalez, babu (domn) este plasat la urm.
1-9: Puterile extraordinare ale marilor Maetri vor fi explicate n capitolul
30, "LEGEA MIRACOLELOR".
1-10: Tehnica yoghin ce permite linitirea turbioanelor mentale i
accederea progresiv la contiina cosmic, (vezi cap. 26)
1-11: Ishwara, nume sanscrit al lui Dumnezeu sub aspectul Su de Rege
Cosmic. Rdcina Is nseamn "a guverna". Scrierile hinduse conin 108
nume pentru a-l desemna pe Dumnezeu i fiecare dintre ele are un alt
neles filosofic. Dumnezeu Ishwara este Cel prin a crui voin toate
universurile, n ciclicitatea lor, sunt create i dizolvate.
1-12: Puterea nelimitat a sunetului deriv din Verbul creator, AUM, for
de vibraie cosmic ce controleaz energia atomic. Orice cuvnt
pronunat contient n stare de profund concentrare are puterea de a
provoca materializri. Repetiia unor anumite cuvinte inspiratoare, mental
sau cu voce tare, joac un rol n metoda Coue sau alte sisteme de
psihoterapie; secretul lor consta n a eleva vibraia mental a fiinei.
Poetul Tennyson ne-a lsat n Memoriile sale o descriere a metodei
repetitive pentru a trece dincolo de mintea contient, n supracontient:
"nc din copilrie, atunci cnd sunt absolut singur, intru deseori ntr-un
fel de trans vigil - nu gsesc alt cuvnt potrivit." scria Tennyson. "Ea
vine atunci cnd mi repet numele meu n tcere, pn cnd, de-odat,
din chiar puterea contiinei individuale, individualitatea pare s se
dizolve, risipindu-se n fiina fr limite. Iar aceasta nu este o stare de
confuzie, ci cu siguran este cea mai lucid stare, dincolo de cuvinte -
unde moartea este aproape o imposibilitate ridicol. Pierderea
personalitii (dac asta se ntmpl) nu este o extincie, ci adevrata
via. El mai scria: "Nu este un extaz nebulos, ci o stare de minunare
transcendent, asociat cu o absolut claritate a minii."
1-13: Kali este un simbol al lui Dumnezeu n aspectul Su de eterna
Mam Natur.
CAPITOLUL: 2
Moartea mamei mele i amuleta mistic
D'%in!a cea #ai 2ie%;inte a #a#ei e%a ca 2%ate7e #e #ai #a%e s se
cst'%easc. "A., c8n" v'i ve"ea 2a!a s'!iei 7i Ananta, v'i -si %ai7 aici,
+e +#8ntM" An acest #'" =$i eD+%i#a ea "'%in!a, ti+ic .in"s, "e a ve"ea
asi-%at c'ntinitatea 2a#i7iei. Avea# a+%'a+e // ani 7a cst'%ia 7i
Ananta. Ma#a e%a 7a Ca7ctta, n"e s+%ave-.ea c ;c%ie +%e-ti%i7e
+ent% ce%e#'nie. 5at7 #e $i c #ine a# %#as sin-%i acas 7a ?a%ei77,,
=n &n"ia se+tent%i'na7, n"e e7 a 2'st t%ans2e%at "+ ce a# stat "'i ani 7a
La.'%e.
E asistase# "eEa 7a s+7en"i"e7e nn!i a7e s%'%i7'% #e7e #ai #a%i, R'#a $i
U#a. Pent% Ananta, ;iat7 ce7 #ai #a%e, ce%e#'nia a% 2i t%e;it s 2ie
-%an"i'as. Ma#a a +%i#it 7a Ca7ctta n n#% #a%e "e invita!i s'si!i "e
2'a%te "e+a%te. &-a insta7at c'n2'%ta;i7 =nt%-' cas #a%e, +%'as+t
c#+%at, 7a n#%7 KI +e st%a"a A#.e%st. 5't7 e%a -ata) #8nc%%i
"e7ici'ase, t%'n7 +e ca%e Ananta va 2i +%tat c #a%e +'#+ 7a casa
viit'a%ei 7i s'!ii, 7a#+i'ane $i +an-7ici #7tic'7'%e, '%c.est%a en-7ez,
sc'!ian $i in"ian, 's+ta%i s+ecia7iza!i, +%e'!ii etc...
5at7 #e $i c #ine ne +%e-tea# s aEn-e# 7a ti#+ +ent% ce%e#'nie.
Da% c +!in ti#+ =nainte "e zia cea #a%e, a# avt ' vizine %
+%evestit'a%e.
E%a# 7a ?a%ei77,, a+%'a+e "e #iez7 n'+!ii. D'%#ea# a7t%i "e tat7 #e
+e te%asa casei c8n" a# 2'st t%ezit "e n 2%ea#t a7 +7asei =#+'t%iva
!8n!a%i7'% ca%e =nc'nE%a +at7. F%a-i7a +e%"ea s-a "at "e'+a%te $i a# vzt
c.i+7 #a#ei.
"5%eze$te-7 +e tat7 tM" 3'cea #a#ei n e%a "ec8t ' $'a+t. "La!i
a#8n"'i +%i#7 t%en, 7a '%a +at% "i#inea!a. 3eni!i 7a Ca7ctta "ac v%e!i
s # ve"e!iM" D+ aceste cvinte, ea a "is+%t.
"5atM 5atM M'a%e #a#aM" 3'cea #ea =n-%'zit 7-a t%ezit n#ai"ec8t.
P78n-ea# =n .'.'te.
"4 este "ec8t ' .a7cina!ie, ni#ic #ai #7tM" a ne-at tat7 #e, ca "e
';icei =n sita!ii7e n'i. "Ma#a ta este snt'as tn. Dac +%i#i# v%e'
veste %ea, v'# +7eca c.ia% #8ine."
"4-!i vei ie%ta nici'"at c n-ai +7ecat 2% =nt8%zie%e $i nici e n te v'i
ie%taM" a# st%i-at =n "is+e%a%ea #ea.
Di#inea! a# +%i#it ' te7e-%a#) "Ma#a -%av ;'7nav. Cst'%ia
a#8nat. 3eni!i %-entM"
A# +7ecat =n -%a;. Un7 "in nc.ii #ei ne-a =nt87nit +e "%#. Un t%en s-a
=nc%ci$at c a7 n'st%, c n z-'#'t "e %a-an, ca%e c%e$tea +e #s% ce
se a+%'+ia. Din t#7t7 #e inte%i'% a !8$nit .'t%8%ea "e a # a%nca =n
2a!a t%en7i. M si#!ea# "eEa '%2an "e #a# $i n +tea# s+'%ta i"eea
nei 7#i "evenit -'a7. A#i i;ea# #a#a ca +e ce7 #ai sc#+ +%ieten
"in 7#e. Oc.ii ei ne-%i, c'ns'7at'%i, e%a +ent% #ine sin-%7 %e2-i =n
ti#+7 #ici7'% necaz%i a7e c'+i7%iei.
"Mai t%ie$teN" #-a# -%;it s-7 =nt%e; +e nc.i7 #e.
"Desi-% c #ai t%ie$teM" A$i ""se i#e"iat sea#a "e sta%ea #ea "e
"is+e%a%e. Da% e n +%ea 7-a# c%ezt.
A# aEns 7a Ca7ctta "+ #'a%tea #a#ei. A# czt =nt%-' sta%e "e+%esiv
=n ca%e via!a =#i +%ea 7i+sit "e sens. A t%ect ani +8n ce a# %e$it s
# =#+ac c inevita;i77. Lac%i#i7e #e7e a s28%$it +%in a ' =n"i'$a +e
Ma#a Divin, ca%e a vin"ecat "e2initiv s2e%in!a #ea c %#t'a%e7e
cvinte)
"E a# ve-.eat as+%a ta, "in via! =n via!, +%in tan"%e!ea a nen#%ate
#a#eM Cse$te "eci =n +%ivi%ea Mea cei "'i 'c.i ne-%i +ie%"!i +e ca%e =i
ca!iM"
&#e"iat "+ %ita7%i7e "e incine%a%e, tata $i c #ine ne-a# =nt'%s 7a
?a%ei77,. An 2ieca%e "i#inea! =n z'%i 2cea# ' +7i#;a%e +8n 7a i#ens7
a%;'%e sheoli ca%e c%e$tea =n 2a!a casei n'ast%e. An #'#ente7e #e7e +'etice
c%e"ea# c 27'%i7e a7;e a7e c'+ac7i a"cea ' '2%an" "e +eta7e +e a7ta%7
"e ve%"ea!. C 'c.ii zi "e 7ac%i#i $i "e %'a "i#ine!ii, ';se%va# ' 7#in
s+%anat%a7, "ivin, ca%e a+%ea '"at c z'%i7e. O sete in2init "e
D#neze a +s st+8ni%e +e #ine. M si#!ea# at%as i%ezisti;i7 s+%e
>i#a7a,a.
Un7 "int%e ve%i$'%ii #ei, +%'as+t =nt'%s "int%-' c7t'%ie =n #n!ii s2in!i,
ne-a vizitat 7a ?a%ei77,. A# asc7tat c nesa! %e7at%i7e 7i "es+%e =na7te7e
+7at'%i +iet%'ase n"e 7'ciesc ,'-.ini $i S:a#7
*)(
.
">ai s 2-i# =n >i#a7a,a" i-a# zis =nt%-' zi 7i D:a%Ba P%asa", #ezin7
-az"ei n'ast%e. Acesta #-a t%"at $i a "ezv7it acest +%'iect 2antastic
2%ate7i #e #ai #a%e. Ananta, =n 7'c s s%8" "e +%'iecte7e 2antastice a7e
ni c'+i7, a =nce+t s # %i"ic7izeze)
"Un"e-!i este %';a +'%t'ca7ieN F% ea n +'!i 2i n S:a#i."
Da% aceste cvinte a +%'"s as+%a #ea n e2ect nea$te+tat. Mintea #ea a
2'st inva"at "e vizini =n ca%e e +a%c%-ea# &n"ia =#;%cat ca n S:a#i.
P%';a;i7 c e7e t%ezise% a#inti%ea n'% vie!i ante%i'a%eL '%ice a% 2i 2'st, e
#-a# si#!it -ata s =#;%ac %';a vene%a;i77i '%"in c7-%esc.
&nt%-' "i#inea!, =n ti#+ ce "iscta# c D:a%Ba, a# si#!it i;i%ea +ent%
D#neze c';'%8n" c 2'%!a nei ava7an$e. 5'va%$7 #e ac'%"a "'a%
+a%!ia7 aten!ie v'cii inte%i'a%e, "a% e =i ""ea# c%s =n t'ta7itate.
An acea "+ a#iaz a# 2-it s+%e 4aini 5a7, n '%a$ "e 7a +'a7e7e
>i#a7a,ei. Ananta a '%-anizat ' a"ev%at v8nt'a%e ca s # -seasc $i
#-a 2'%!at s # %e=nt'%c, +7in "e t%iste!e, 7a ?a%ei77,. Mai #7t, sin-%a
+7i#;a%e ca%e #i-a #ai 2'st +e%#is a c'nstat =n a # "ce =n 2ieca%e
"i#inea! 7a a%;'%e7e sheoli . &ni#a #ea +78n-ea +ent% c +ie%"se#
"' #a#e) na #an $i na Divin.
M'a%tea #a#ei e%a ' +ie%"e%e i%e+a%a;i7 +ent% 2a#i7ie. 5ata n s-a #ai
%ecst'%it, "e$i a #ai t%it =nc (I "e ani. Av8n" "e =n"e+7init n ";7 %'7
"e tat $i "e #a#, e7 a "evenit #ai ;78n", #ai =n!e7e-t'%. C ca7# $i
+e%seve%en!, 2cea 2a! tt%'% +%';7e#e7'% casnice. D+ s7E;, se
=nc.i"ea =n ca#e%a 7i $i +%actica #riya Yoga =nt%-' "7ce se%enitate. Mai
t8%zi, a# v%t s an-aEez ' en-7ez'aic +ent% a a"ce #ai #7t c'n2'%t =n
via!a 2a#i7ia7, "a% tat7 #e n a 2'st "e ac'%".
%a&a
Discipol a lui Lahiri Mahasaya
'ora &ea (&a) *#nd era o t#n+r+ ,at+
E) -n s.ate!e ,rate!i &e &ai &are) Ananta/
"P%e'c+a%ea +ent% +e%s'ana #ea a "is+%t '"at c #a#a ta. 4 v'i
acce+ta nici'"at ca ' a7t 2e#eie s se 'c+e "e #ineM"
La /( 7ni "+ #'a%tea #a#ei, a# a27at c ea #i-a 7sat n #esaE "e cea
#ai #a%e i#+'%tan!. F%ate7e #e Ananta ca%e e%a +%ezent =n #'#ent7
#'%!ii ei a +%i#it #esaE7. De$i ea a !int s-#i 2ie c'#nicat "+ n an
"e 7a #'a%tea ei, 2%ate7e #e a a#8nat. E7 t%e;ia s se "c =n c%8n" 7a
Ca7ctta +ent% a se cst'%i c 2ata a7eas "e #a#a #ea
*)*
. Ant%-' sea% e7
#i-a s+s)
"MBn"a, a# ezitat #7t ti#+ s-!i ann! ' n'tate ca%e te va s%+%in"e."
Ananta 7ase ' 2i-% %ese#nat. "M te#ea# s n #%esc "'%in!a ta "e a
2-i "e acas. 5't$i ze77 "ivin te ins+i%L "e aceea, atnci c8n" te-a#
a"s =na+'i "in >i#a7a,a, #-a# .'t%8t s-#i =n"e+7inesc +%'#isinea
2% z;av." F%ate7e #e #i-a "at ' cti! $i #i-a c'#nicat #esaE7
#a#ei)
"Fie ca aceste cvinte s 2ie s+%e#a ;inecv8nta%e, "%a-7 #e
MBn"a", s+sese #a#a. "A s'sit ti#+7 s-!i c'#nic ne7e 2a+te +!in
';i$nite ca%e a %#at na$te%ii ta7e. 4 e%ai "ec8t n ;e;e7$ c8n" #i-a
2'st %eve7at +%i#a "at "estin7 t. E te-a# "s 7a 7'cin!a -%7i #e
7a ?ena%es. Ascns "+ #7!i#ea "isci+'7i7'%, #i-a 2'st -%e s-7 ';se%v
+e La.i%i Ma.asa,a, c2n"at =n atit"inea +%'2n" a #e"ita!iei.
E te st%8n-ea# =n ;%a!e, %-8n"-# ca "ivin7 -% s si#t +%ezen!a
n'ast% $i s ne ;inecv8nteze. An ti#+ ce %-a #ea #t "evenea t't #ai
intens, e7 a "esc.is 'c.ii $i #i-a s+s s # a+%'+ii. A# =n-ennc.eat 7a
+ici'a%e7e 7i. Maest%7 te-a 7at +e -ennc.i $i a +s #8na +e 2%ntea ta
=nt%-n -est "e ;'tez s+i%ita7.
0ahiri %ahasa1a) -n tinere2e
"Fi7 t va 2i ,'-.in. E7 va a"ce ' #7!i#e "e s27ete =n =#+%!ia 7i
D#neze." &ni#a #ea a s7tat "e ;c%ie 7a -8n"7 c -%7 '#niscient a
-.icit %-a #ea sec%et. C +!in ti#+ =nainte "e na$te%ea ta, e7 #
ann!ase "eEa c t vei %#a =nv!t%a 7i.
Mai t8%zi, s'%a ta R'#a $i c #ine a# intit vizinea Ma%ii ta7e L#ini
c8n", "in ca#e%a vecin, te-a# vzt i#';i7 +e +at. Fa!a ta +%ea
i7#inatL =n v'cea ta %sna ' .'t%8%e nest%#tat atnci c8n" s+neai
"e c7t'%ia =n >i#a7a,a =n cta%ea Divin7i.
Ast2e7, "%a-7 #e, a# 2'st c'nvins c s'a%ta te va "ce "e+a%te "e
a#;i!ii7e acestei 7#i. Un a7t eveni#ent "e'se;it #i-a =nt%it aceast
c'nvin-e%e $i #-a ';7i-at s-!i 7as acest s+%e# #esaE +e +at7 "e #'a%te.
Este v'%;a "e ' =nt87ni%e c n =n!e7e+t "in PnEa;. An ti#+ ce 7'cia# 7a
La.'%e, =nt%-' "i#inea!, se%vit'%7 a int%at ca ' 2%tn =n ca#e%a #ea,
s+n8n")
"St+8n, t'c#ai a s'sit n sadhu
*)+
ci"at. E7 insist s ' va" +e "#a#a
7i MBn"aM"
Aceste cvinte at8t "e si#+7e #-a t7;%at. M-a# -%;it s #e%- s-i a"c
'#a-ii acesti vizitat'%. An ti#+ ce # +7eca# 7a +ici'a%e7e 7i, a# si#!it c
# -sea# =n +%ezen!a ni s28nt atentic.
"Ma#", zise e7, "=n!e7e+!ii a v%t ca t s $tii c via!a ta +e acest +#8nt
se a+%'+ie "e s28%$it. 3iit'a%ea ta ;'a7 va 2i $i 7ti#a"
*),
. A %#at ' c7i+
"e tce%e =n ca%e e n #-a# si#!it c+%ins "e tea#, ci "e senintate. An
2ina7, e7 c'ntin)
"3ei +st%a ' a#7et "e a%-int, +e ca%e n !i-' v'i "a astzi ci, +ent% a-!i
"'ve"i a"ev%7 s+se7'% #e7e, ea se va #ate%ia7iza #8ine =n #8ini7e ta7e,
=n ti#+ ce vei #e"ita. Pe +at7 "e #'a%te, =7 vei %-a +e 2i7 t Ananta s-'
+st%eze n an $i s ' "ea a+'i ce7i "e-a7 "'i7ea 2i a7 t, MBn"a, ca%e
va =n!e7e-e se#ni2ica!ia a#7etei, "a%7 =n!e7e+!i7'%. E7 ' va +%i#i =n
#'#ent7 =n ca%e se va si#!i -ata s %enn!e 7a 7#e +ent% a-7 cta +e
D#neze. D+ ce ' va +st%a c8!iva ani $i "+ ce a#7eta =$i va 2i
=n"e+7init 2nc!ia sa, ea se va "e#ate%ia7iza ;%scL "e-ea;a ' va ascn"e =n
7'c%i7e ce7e #ai sec%ete, ea va t%e;i s se =nt'a%c ac'7' "e n"e a venit."
A# '2e%it +'#eni
*)-
s28nt7i, ca%e s-a %et%as "+ ce #-a ;inecv8ntat. A
"'a zi sea%a, =n ti#+ ce e%a# c2n"at =n #e"ita!ie, ' a#7et "e a%-int
s-a #ate%ia7izat =n #8ini7e #e7e, a$a c# a +%ezis sadhu. A# +zit-' c
st%$nicie "'i ani $i ac# i-' =nc%e"in!ez 7i Ananta s+%e +st%a%e. 4
+78n-e MBn"a, "ivin7 #e -% # va %e+ne =n s8n7 &n2init7i. A"i'
c'+i77 #e, 2ie ca Ma#a C's#ic s te ai; =n +az."
O i7#ina%e ;%sc #-a c+%ins "e =n"at ce a# int%at =n +'sesia a#7eteiL
' #7!i#e "e a#inti%i itate a 2'st t%ezite. A#7eta, "e 2'%# %'tn",
+%ea 2'a%te vec.e $i avea insc%i+!ii sansc%ite. A# -.icit c venea "e 7a
#ae$t%ii "in vie!i7e t%ecte ca%e, "in 7#ea s;ti7, =#i -.i"a +a$ii. Ea #ai
avea $i ' a7t se#ni2ica!ie, "a% ca%e n-#i este +e%#is s ' "ezv7i.
C8n" a# a27at c #a#a #ea cn'$tea c n va #i t%i #7t, a# =n!e7es
+ent% +%i#a "at "ecizia sa "e a -%;i #a%iaE7 7i Ananta. De$i a t%e;it
s #'a% =nainte "e cst'%ie, instinct7 ei #ate%n a "ete%#inat-' s
"'%easc s asiste 7a ea.
Des+%e #'"7 c# a#7eta a "is+%t =nt%-n #'#ent +%'2n" ne2e%icit a7
vie!ii #e7e, "es+%e c# +ie%"e%ea sa a c'nstitit +%e7"i7 =nt87ni%ii c
-%7 #e, v'i %e7ata =nt%-n ca+it'7 se+a%at.
Da% ;ie!e77, 2%st%at =n s+e%an!e7e sa7e "e a aEn-e =n >i#a7a,a, =n 2ieca%e
zi =$i 7a z;'%7 2'a%te "e+a%te, +e a%i+i7e a#7etei sa7e.
2-1: Swami, cuvnt sanscrit care nseamn "cel care este una cu Sinele
su (Swa)" Aplicat unui membru ordinului indian al clugrilor, titlul are
semnificaia de "Sfinia ta". (vezi cap. 24)
2-2: Obiceiul hindus dup care prinii aleg mpreun viitorul copiilor lor a
rezistat de-a lungul timpurilor. Proporia de cstorii fericite este foarte
mare n India.
2-3: Anahoret; persoan druit ascetismului i disciplinei spirituale
(sadhana)
2-4: Cnd am aflat c mama mea cunotea c nu va mi tri mult, am
neles pentru prima dat decizia sa de a grbi mariajul lui Ananta. Dei a
trebuit s moar nainte de cstorie, instinctul ei matern a determinat-o
s doreasc s asiste la ea.
2-5: Gest obinuit de respect fat de sadhu.
CAPITOLUL: 3
f!ntul cu dou corpuri
"5at, "ac =!i +%'#it c # =nt'%c acas "e ;n v'ie, # 7a$i s #e%- 7a
?ena%esN"
5at7 #e se '+nea %a%e'%i +7ce%ii #e7e "e a c7t'%i. C.ia% $i c8n" e%a#
c'+i7, e7 =#i +e%#itea s vizitez #7te '%a$e $i 7'c%i "e +e7e%inaE, "e ';icei
=n c'#+ania nia sa #ai #7t'% +%ieteni. C7t'%ea# c'n2'%ta;i7 7a c7asa
& c ;i7ete7e +e ca%e ni 7e +%'c%a e7. 5ata #i-a +%'#is c-#i " v'ie. A
"'a zi #-a c.e#at $i #i-a =ntins n ;i7et "s-=nt'%s +ent% ?ena%es, n
n#% "e %+ii $i "' sc%is'%i.
"A# "e +%'+s ' a2ace%e ni +%ieten "in ?ena%es, Fe"a% 4at. ?a;. Din
+cate, a# +ie%"t a"%esa 7i. Da% c%e" c-i vei +tea t%ans#ite sc%is'a%ea
+%in +%ieten7 n'st% c'#n S:a#i P%ana;anan"a, 2%ate-"isci+'7 a7 #e.
E7 a atins n =na7t -%a" "e %ea7iza%e s+i%ita7 $i t'v%$ia 7i =!i va 2i "e
2'7's. Aceast a "'a sc%is'a%e ' vei +%e"a 7i."
C ' 7ic%i%e =n 'c.i a a"-at) "Da%, aten!ie, 2% nici ' esca+a"M"
A# +7ecat =n 2-. AEns 7a ?ena%es #-a# "s 7a 7'cin!a 7i S:a#i
P%ana;anan"a. U$a "e 7a int%a%e e%a "esc.is, a$a c a# int%at =n .'7. Un
'# v'inic e%a a$ezat =n +'st%a 7'ts7i +e ' +7at2'%# +!in =n7!at.
O;%aEii 7i 2% %i"%i e%a +%'as+t ;%;ie%i!i. Un s%8s ;eati2ic +e%sista +e
;ze7e 7i. Pent% a # asi-%a c n e%a# ne+'2tit, e7 #-a +%i#it ca +e n
vec.i +%ieten)
"Baba anand 9Fii ;inecv8ntat "%a-7 #e<", zise e7 c ' v'ce c'%"ia7. A#
=n-ennc.eat $i i-a# atins +ici'a%e7e.
"Snte!i S:a#i P%ana;anan"aN"
E7 a 2ct se#n c "a. "E$ti 2i7 7i ?.a-a;atiN" A +%'nn!at aceste cvinte
=nainte ca e s 2i avt ti#+ s sc't "in -eant sc%is'a%ea tat7i #e.
S%+%ins, e i-a# =ntins sc%is'a%ea "e %ec'#an"a%e, ac# inti7.
"Desi-%, =7 v'i -si +e Fe"a% 4at. ?a;, +ent% a te aEta." C7a%vizinea
s28nt7i #-a z+cit $i #ai #7t. A$i a%nc +%ivi%ea +e sc%is'a%e $i s+se
c8teva cvinte a2ect'ase 7a a"%esa tat7i #e.
Gtii, e # ;c% "e "' +ensiiL +%i#a i-' "at'%ez tat7i t, +ent% ca%e
a# 7c%at 7a c'#+ania ci7'% 2e%ate, ia% a "'a, At't+te%nic7i, +ent%
ca%e e #i-a# %ea7izat !e77 =n aceast via!."
A# -sit aceste cvinte ca 2iin" 2'a%te ';sc%e. "Ce 2e7 "e +ensie +%i#i!i "e
7a At't+te%nic7N 3 " ;aniN"
E7 %8se. "E =n!e7e- +%in aceasta senintatea ina7te%a;i7 ca%e a
%ec'#+ensat anii 7n-i +et%ec!i =n cea #ai +%'2n" #e"ita!ie. Ac# n
a# ce 2ace c ;anii. Mici7e #e7e necesit!i snt asi-%ate "in +7in. D'a% #ai
t8%zi vei =n!e7e-e se#ni2ica!ia ce7ei "e-a "'a +ensii."
Anc.ein" ast2e7, s28nt7 se c2n"8 =nt%-' i#';i7itate "e s2inD. La =nce+t
'c.ii 7i st%7ci%, ca =n 2a!a ni s+ectac'7 c%i's, a+'i a "evenit
ineD+%esivi. E%a# z+cit "e acest #tis# $i "e a7t2e7 e7 n-#i s+sese c#
+'t s-7 =nt87nesc +e +%ieten7 tat7i #e. Un +ic ne7ini$tit, a# +%ivit
ca#e%a a;s'7t -'a7 $i a# s28%$it +%in a-#i 2iDa +%ivi%ea +e san"a7e7e "e
7e#n a$ezate =n 2a!a +7at2'%#ei.
"4 te ne7ini$ti "'#ni$'%7e
+)(
, '#7 +e ca%e =i ca!i va s'si aici +este '
E#tate "e '%." Y'-.in7 "esci2%ase -8n"%i7e #e7e, ceea ce nici n e%a
+%ea -%eM
A+'i a %eczt =nt%-' #!enie t'ta7, =n s28%$it, ceas7 a%t c ce7e JI "e
#inte se sc%sese%.
S:a#i P%ana;anan"a se %eani#) "E c%e" ca Fe"a% 4at. ?a; se a+%'+ie
"e $."
A# azit +e cineva %c8n" sca%a. E%a# st+e2iat $i -8n"%i c'n2ze =#i
a+%ea =n #inte. C# este +'si;i7 ca +%ieten7 tat7i #e s 2ie ast2e7
c'nv'cat =n acest 7'c 2% #iE7'ci%ea ni #esa-e%N De 7a s'si%ea #ea,
S:a#i P%ana;anan"a n a v'%;it c a7tcineva "ec8t c #ine.
A# +%sit -%;it ca#e%a $i a# =nce+t s c';'% sca%a. Pe 7a E#tatea ei
#-a# ci'cnit c n '# ca%e %ca $i +%ea s 2ie -%;it.
"Snte!i Fe"a% 4at. ?a;N" a# zis e e#'!i'nat.
"Desi-%. 4 e$ti t 2i7 7i ?.a-a;ati, ce7 ca%e # a$te+!i aiciN" =#i s%8se
+%ieten's.
"D'#n7e, c# se 2ace c a!i venit aiciN" P%ezen!a 7i ineD+7ica;i7 #-a
7sat +e%+7eD.
"Astzi t't7 n este "ec8t #iste%M &at, ac# #ai +!in "e ' E#tate "e
'% t'c#ai =#i te%#inase# ;aia =n Can-e c8n" S:a#i P%ana;anan"a s-a
a+%'+iat "e #ineL n-a# nici cea #ai #ic i"ee c# "e a $tit c snt ac'7'
7a acea '%. "Fi7 7i ?.a-a;ati te a$tea+t 7a #ine", #-a ann!at e7. "3%ei
s # %#eziN" A# 2'st "e ac'%" c +7ce%e. An ti#+ ce #e%-ea#, S:a#i
P%ana;anan"a se =n"e+%ta "in ce =n ce #ai #7t "e #ine, "e$i 2cea#
e2'%t%i +ent% a # !ine "+ e7.
De'"at s-a '+%it) "C8t ti#+ c%ezi c =!i t%e;ie s aEn-i +8n 7a #ineN" #-
a =nt%e;at e7.
"Ci%ca ' E#tate "e '%".
"A# ceva "e 2ct ac#", zise a%nc8n"-#i ' +%ivi%e eni-#atic. "5%e;ie
s te +%sesc. M vei -si 7a #ine =n c'#+ania 2i7i 7i ?.a-a;ati".
Anainte "e a #ai avea ti#+ s s+n n cv8nt, e7 #-a +%sit $i s-a +ie%"t
=n #7!i#e. E #-a# -%;it c8t a# +tt.
Aceast eD+7ica!ie n-a 2ct "ec8t s # z+ceasc $i #ai #7t. P7in "e
c%i'zitate 7-a# =nt%e;at "e c8t ti#+ =7 cn'$tea +e S:a#i.
"4e-a# =nt87nit "e c8teva '%i an7 t%ect, "a% =n 7ti#7 ti#+ n ne-a# #ai
vzt. A# 2'st ;c%'s s-7 =nt87nesc astzi =n ti#+ ce # =#;ia#."
"3-a a+%t =nt%-' vizine sa 7-a!i vzt =n %ea7itateL 7-a!i atins $i a!i azit
z-'#'t7 +a$i7'% siN", a# =nt%e;at e +7in "e c%i'zitate.
"Ce +%'stii s+i $i tM" se s+% e7. "E n #intM" C# a$ 2i +tt s $ti s
$ti c # a$te+!i "ac n #i-a% 2i s+s S:a#iN"
"S:a#i P%ana;anan"a n a +%sit ca#e%a "e a+%'a+e ' '% "e c8n" a#
int%atM" a# %e+7icat e $i i-a# +'vestit t't ce s-a =nt8#+7at.
A "esc.is 'c.ii #a%i. "4ici'"at n #i-a# =nc.i+it c ' ase#enea #inne
se +'ate =nt8#+7aM E c%e"ea# c S:a#i este n '# ca t'!i cei7a7!i $i iat
c e7 a%e +te%ea "e a se "e";7a $i "e a ac!i'na =nt%-n a7 "'i7ea c'%+M" A#
int%at a#8n"'i =n ca#e%a s28nt7i.
"P%ive$teM Acestea snt ace7ea$i san"a7e +e ca%e 7e +%ta 7a %8M" $'+ti
Fe"a% 4at. ?a;. "A#;%c#intea este "e ase#enea aceea$i."
S28nt7 s-a =nt'%s s+%e #ine c n s%8s eni-#atic)
"De ce e$ti a$a "e s%+%insN S;ti7a nitate a 7#ii 2en'#ene7'% n este
ascns ,'-.ini7'% a"ev%a!i. An '%ice #'#ent e =#i v" "isci+'7ii 7a
Ca7ctta $i "isct c eiL 7a %8n"7 7'%, ei a aceea$i 2ac7tate "e a t%anscen"e
7a v'in! '%ice ';stac'7 #ate%ia7."
D'%in" s # entzias#eze, S:a#i a c'nsi#!it s-#i v'%;easc "es+%e
+te%i7e 7i, ca%e e%a ceva =n -en7 %a"i'7i $i te7evizinii ast%a7e
+)*
. Da%
=n 7'c "e entzias#, n a# si#!it a7tceva "ec8t s+ai#. C# e%a#
+%e"estinat s %ea7izez cta%ea "ivin7i +%in inte%#e"i7 ni an#it
-% - S%i YBtes.:a%, +e ca%e =nc n =7 cn'scse# - n a# si#!it v%e'
=nc7ina!ie s =7 acce+t +e P%ana;anan"a "%e+t =nv!t'%. A7 +%ivea# +e%+7eD,
=nt%e;8n"-# "ac e7 sa ";7%a 7i se a27a =n 2a!a #ea.
'3a&i 4ranabananda
"Sfntul cu dou corpuri"
(n dis*i.o! e!e"at a! !i 0ahiri %ahasa1a
Maest%7 =nce%c s =#+%$tie sta%ea #ea "e tea# c ' +%ivi%e ;78n" $i c
ni$te cvinte ins+i%ate "es+%e -%7 s.
"La.i%i Ma.asa,a a 2'st ce7 #ai #a%e -% +e ca%e 7-a# cn'sct. E%a
=ns$i "ivinitatea =nca%natM"
Dac "isci+'77, # -8n"ea# e, +'ate #ate%ia7iza 7a v'in! n a7 "'i7ea
c'%+ 2izic, c8te #i%ac'7e '% 2i 2'st accesi;i7e Maest%7iM
"A$ v%ea s te 2ac s =n!e7e-i c8t "e ne+%e!it este aEt'%7 ni -%M An
2ieca%e n'a+te e #e"ita# c8te * '%e, =#+%en c n a7t "isci+'7. 6ia
7c%a# 7a ;i%'%i7e nei c'#+anii "e ci 2e%ate. Csin" "i2ici7 s-#i
=n"e+7inesc #nca "e 7a ;i%', "'%ea# s-#i c'nsac% t't ti#+7 7i
D#neze. 5't$i a# +e%seve%at * ani s #e"itez E#tate "e n'a+te $i
a# aEns 7a %ez7tate i#it'a%eL 2'%#i"a;i7e +e%ce+!ii s+i%ita7e a
i7#inat s+i%it7 #e, "a% %#8nea t't$i n v7 =nt%e #ine $i &n2init. An
ci"a n'% e2'%t%i s+%a'#ene$ti, Uninea s+%e#, i%ev'ca;i7, n se
+tea %ea7iza. Ant%-' sea%, 7-a# vizitat +e La.i%i Ma.asa,a $i 7-a# %-at
t'at n'a+tea s # aEte.
"C% ce%esc, via!a =#i +a%e ' +'va% at8t ti#+ c8t n v'i +tea s-7
c'nte#+7 +e D#neze 2a! =n 2a!M"
-"Ce +'t e s 2acN 5%e;ie s #e"itezi #ai +%'2n"M"
-"M %'- ie D'a#ne, a$a c# 5e v" #ate%ia7izat =n 2a!a 'c.i7'% #ei =nt%-
n c'%+ 2izic, a$ v%ea s 5e c'nte#+7 s; 2'%#a 5a in2initM".
La.i%i Ma.asa,a a =ntins #8na =nt%-n -est "e ;nv'in!. "Ac# "-te s
#e"itezi. A# inte%venit =n 2av'a%ea ta +e 78n- ?%a.#a
+)+
".
M-a# =nt'%s 7a #ine. An acea n'a+te a# atins =n #e"ita!ie !e77 s+%e# a7
eDisten!ei #e7e. De atnci, e n =ncetez s # ;c% "e "+ensia"
s+i%ita7. 377 i7ziei n-L #ai ascn"e 'c.i7'% #ei +e C%eat'%."
Fa!a 7i P%ana;anan"a s-a 7#inat "e ' st%7ci%e ne#ate%ia7. Senintatea
nei a7te 7#i a +t%ns "e ase#enea =n ini#a #eaL '%ice tea# a "is+%t.
S28nt7 c'ntin)
"C8teva 7ni #ai t8%zi #-a# =nt'%s 7a La.i%i Ma.asa,a $i i-a# #7!#it,
at8t c8t =#i sttea =n +te%e, +ent% "a%7 in2init +e ca%e #i-7 ac'%"ase.
D+ aceea a# s+s)
"C% "ivin, n #ai +'t s c'ntini s 7c%ez 7a ;i%'. Ai #i7 $i e7i;e%eaz-
#, cci ?%a.#a # #en!ine =nt%-' sta%e "e nec'ntenit ;e!ie".
"Ce%e ' +ensie "e 7a C'#+anie".
"Ce #'tiv a$ +tea inv'ca, +ent% c e 'c+ +'st7 #e "e +%ea +!in
ti#+".
"S+ne ceea ce si#!i".
C.ia% a "'a zi a# +%ezentat ce%e%ea. D'ct'%7 s-a ne7ini$tit "e #'tive7e
nei ase#enea ce%e%i +%e#at%e.
"Si#t 7a ;i%' ' senza!ie i%ezisti;i7, ca%e +'%nin" "e-a 7n-7 c'7'anei
ve%te;%a7e, se =ntin"e =n t't %est7 c'%+7i $i # 2ace inca+a;i7 +ent%
#nc
+),
".
F% s # #ai eDa#ineze, "'ct'%7 #-a %ec'#an"at +ent% ' +ensie, ca%e
#i-a $i 2'st ac'%"at. E $ti c v'in!a "ivin a 7i La.i%i Ma.asa,a a
ac!i'nat +%in inte%#e"i7 "'ct'%7i $i a c'n"ce%ii c'#+aniei, inc7siv a
tat7i t. Ei a asc7tat at'#at "e "i%ective7e s+i%ita7e a7e #a%e7i -%
$i #i-a asi-%at ' eDisten! "e c'#nine ne=ncetat c Ce7 P%eai;it."
+)-
Acestea 2iin" s+se, S:a#i P%ana;anan"a s-a %e2-iat =n7%-' tce%e
+%'2n". C8n" #i-a# 7at %#as ;n, e7 #-a ;inecv8ntat, s+n8n"-#i)
"3ia!a ta va 2i c'nsac%at cii %enn!%ii $i $tiin!ei ,'-a. 5e v'i %eve"ea #ai
t8%zi, ca $i +e tat7 t." 5%ece%ea ani7'% a a%tat c ce7e "' +%ezice%i s-a
%ea7izat.
+).
Fe"a% 4at. ?a; #e%-ea a7t%i "e #ine, =n ti#+ ce se 7sa =ntne%ic7. &-
a# "at sc%is'a%ea "e 7a tat7 #e, +e ca%e a citit-' 7a 7#ina ni 2e7ina%.
"5at7 t =#i +%'+ne n +'st 7a ;i%'7 C'#+aniei sa7e "in Ca7ctta. Mi-a%
+7ace s 7c%ez ac'7' "a%, vai, n este +'si;i7, +ent% c n +'t +7eca "in
?ena%es $i "in +cate =nc n a# "' c'%+%i 7a "is+'zi!ia #ea.
3-1: Choto Mahasaya. Astfel m-au numit un anumit numr de sfini
indieni. Aceti termeni se traduc prin "micul domn".
3-2: tiina lumii fizice recunoate n modul su veridicitatea legilor pe
care yoghinii le-au descoperit prin intermediul tiinei mentale. De
exemplu, o demonstraie a facultii de vedere la distan inerent
omului, este prezentat la 26 noiembrie 1934 la Universitatea Regal din
Roma. "Dr. Giuseppe Calligaris, profesor de neuropsihologie, provoac
unui subiect, prin presiunea exercitat n diverse zone ale corpului, o
stare n care acesta descrie cu minuiozitate persoanele i obiectele care
se gsesc de cealalt parte a unui perete. Dr. Calligaris declar altor
profesori c presiunea asupra anumitor suprafee ale pielii provoac la
subiect impresii extrasenzoriale, obinuindu-l s perceap obiecte
invizibile n condiii normale. Pentru a aduce subiectul n stare s
perceap obiecte situate de cealalt parte a unui perete, profesorul
Calligaris a presat timp de 15 minute un punct situat la dreapta toracelui.
Dr. Calligaris ne asigur c datorit unei presiuni n alte zone corporale,
subiectul poate percepe obiecte la nu conteaz ce distant, indiferent
dac le-a vzut nainte sau nu."
3-3: Dumnezeu, sub aspectul su de Creator; din sanscritul brih, "a se
extinde". Cnd a aprut, n 1857 n Atlantic Monthly, poemul "Brahma" al
lui Emerson, majoritatea cititorilor au fost stupefiai. Poetul le-a replicat:
"Spunei-le s nlocuiasc Brahma cu lehova i vor nceta s se mai
minune!e"
3-4: n meditaie profund, prima experien a spiritului este localizat n
coloana vertebral i apoi la nivelul capului. Torentul de beatitudine este
copleitor, dar yoghinul nva s-i controleze manifestrile exterioare.
3-5: Dup pensionare, Pranabananda a scris unul dintre cele mai
profunde comentarii la Bhagavad-#ita n bengali i hindi.
3-6: Veti capitolul 27.
CAPITOLUL: 4
"borul meu #ntrerupt spre Himala$a
"P7eac "in c7as s; n +%eteDt 'a%eca%e, =nc.i%iaz ' t%s% $i "-te =n
st%"!a "e n"e n te +'ate ve"ea ni#eni "in casa #ea."
Ast2e7 =i %ec'#an"a# 7i A#a% Mitte%, n +%ieten "in 7ice ca%e se +%e-tea
s 2- =#+%en c #ine =n >i#a7a,a. A# "ecis s 2-i# a "'a zi.
5%e;ia s 7# ' #7!i#e "e +%eca!ii, cci Ananta # s+%ave-.ea c n
'c.i vi-i7ent, '%ic8n" -ata s %st'a%ne +7an%i7e "e eva"a%e +e ca%e $tia c
7e nt%esc. A#7eta eDe%cita as+%a #ea ' in27en! tct, "a%
+e%#anent. C%e"ea# c =n #iE7'c7 z+ezi7'% "in >i#a7a,a =7 v'i -si +e
Maest%7 a c%i 2a! =#i a+%ea at8t "e "es =n vizini.
Pe atnci 7'cia# 7a Ca7ctta, n"e tat7 #e a 2'st t%ans2e%at "e2initiv.
C'n2'%# vec.i7i ';icei +at%ia%.a7, Ananta a venit c s'!ia sa s 7'ciasc
acas 7a n'i, +e st%a"a C%+a% n%.(. Ac'7' avea# ' #ic #ansa%" =n ca%e
#e"ita# zi7nic $i # +%e-tea# +ent% cta%ea Divin7i.
Di#inea!a #e#'%a;i7 a venit c ' +7'aie % +%evestit'a%e. Azin" +e
st%a" %'!i7e t%s%ii 7i A#a%, a# =#+ac.etat =n -%a; ' +t%, n $i%a- "e
#tnii, ' +e%ec.e "e san"a7e, +'%t%et7 7i La.i%i Ma.asa,a, n eDe#+7a%
"in Bhaga$ad%&ita $i "' ;c!i "e +8nz c ca%e se =n2$%a $a7e7e. A#
a%ncat acest +ac.et +e 2e%east%, a+'i a# c';'%8t sca%a =n 2-, "a% #-a#
=nt87nit =n $ c nc.i7 #e ca%e t'c#ai se =nt'%cea "in +ia!.
"Ce ai "e e$ti a$a -%;itN" zise, eDa#in8n"-# c ss+icine.
&-a# s%8s in'cent $i a# ie$it +e st%"!, =nc%cat c ;a-aE7 #e. M-a#
"s 7a A#a% c ' +%"en! "e c'ns+i%at'%. 4e-a# =n"%e+tat s+%e C.an"ni
C.':B, cent%7 c'#e%cia7 a7 '%a$7i. Lni "e zi7e a# ec'n'#isit ;anii "e
;zna% +ent% a c#+%a .aine7e e%'+ene c ca%e c%e"ea# c v'#
"eEca $i%etenia 2%ate7i #e ca%e, atnci c8n" e%a caz7, $tia s se
t%ans2'%#e =nt%-n "etectiv +e%2ect.
An "%# s+%e -a% ne-a# '+%it s-7 7# $i +e v%7 #e @'tin C.'s., +e
ca%e-7 ;'tezase# @atin"a, n' c'nve%tit 7a c%e"in!a #ea =nt%-n -% "in
>i#a7a,a. E7 a =#;%cat .aine7e n'i +e ca%e i 7e %eze%vase#. O =nc8nta%e
a"8nc ne c+%insese ini#i7e. ?ine ca#27a!i s+e%a# s %e$i#.
"Ac# ne t%e;ie +ant'2i "e +8nz." Mi-a# c'n"s t'va%$ii 7a n v8nzt'%
"e =nc7!#inte. "A%tic'7e7e "in +ie7e, ';!inte +%in #'a%tea ani#a7e7'%,
n a ce cta =n ;a-aE7 ni +e7e%inM" M-a# '+%it +ent% a
a%nca =#;%c#intea "in +ie7e a Bhaga$at%&ita-ei $i c%e7e7e "e +e
$e+ci7e en-7eze$ti 9sola%topee<.
La -a% a# c#+%at ;i7ete +ent% ?%":an, "e n"e +7nise# s 7#
t%en7 +ent% >a%":a%, '%a$7 "e 7a +'a7e7e >i#a7a,ei. De =n"at ce t%en7
a +'%nit, e a# "at 2%8 7i;e% i#a-ina!iei)
"C8n"i!i-vM 3'# 2i ini!ia!i "e ct%e #ae$t%i $i v'# eD+e%i#enta c'n$tiin!a
c's#ic", eDc7a#a# e. "Ce77e7e c'%+7i n'st% v'% 2i =nc%cate "e n
ase#enea #a-netis#, =nc8t ani#a7e7e s7;atice "in >i#a7a,a v'%
veni s ne 7in- +ici'a%e7eM C.ia% $i ti-%ii v'% 2i +ent% n'i ca ni$te +isici
#a%i ce%$in" #8n-8ie%iM"
Aceast 7ti# +e%s+ectiv, ca%e #i se +%ea cea #ai =#;iet'a%e at8t 7a
+%'+%i, c8t $i 7a 2i-%at, 7-a entzias#at +e A#a%, "a% @atin"a =nt'a%se
'c.ii s+%e 2e%east% $i =nce+ s c'nte#+7e +eisaE7.
"S =#+%!i# ;anii", s-e% @atin"a "+ ' 7n- tce%e. "Fieca%e "in n'i
=$i va c#+%a ;i7et7 7a ?%":an. Ast2e7 ni#eni n-$i va =nc.i+i c 2-i#
=#+%en."
A# 2'st "e ac'%" 2% nici ' ss+icine. Pe =nse%at, t%en7 a '+%it 7a
?%":an. @atin"a se "se 7a -.i$eL e $i A#a% a$te+ta# +e +e%'n. Un
s2e%t "e '% t%ec ast2e7, a+'i a# +'%nit s =7 ct#L =n za"a% =7 st%i-a#
+este t't c "is+e%a%e, =ntne%ic7 n'+!ii =7 =n-.i!ise.
E%a# c'#+7et "e+%i#at. Avent%a #ea, +s 7a +nct c -%iE, +%ea
c'#+7et c'#+%'#is. P%i#7 #e z;'% %'#antic ct%e D#neze, "a%
+7ani2icat c -%iE, "evenise n c%" c'$#a%s.
"A#a%, t%e;ie s ne =nt'a%ce# acas." P78n-ea# ca n c'+i7. "Dis+a%i!ia
%$in'as a 7i @atin"a e % +%evestit'a%e. Pe7e%inaE7 n'st% e s'%tit
e$ec7i."
"A$a =7 i;e$ti t +e D#nezeN 4 e$ti =n sta%e s s+'%!i t%"a%ea ni
t'va%$ ca +e ' +%';N"
Aceast a7zie 7a ' =nce%ca%e "e '%i-ine "ivin a avt ca e2ect %esta;i7i%ea
i#e"iat a #'%a77i #e. 4e-a# %e2ct c 2ai#'ase7e "7ci%i "in
?%":an, c sitabhog 9.%an +ent% zei!e< $i motichur 9+e+ite "in +e%7e
#ici<. D+ c8teva '%e a# +'%nit c t%en7 s+%e >a%":a%, via ?a%ei77,.
Sc.i#;8n" a "'a zi t%en7 7a M'-.7 Se%ai, "iscta# +e +e%'n "es+%e '
c.estine 2'a%te i#+'%tant.
"A#a%, 2nc!i'na%ii ci7'% 2e%ate ne v'% =nc'7!i =n c%8n" c =nt%e;%i7e. E
n s;esti#ez in-eni'zitatea 2%ate7i #eM O%ice a% 2i, e n v'i #in!iM"
"5't ceea ce-!i ce%, MBn"a, este s stai 7ini$tit. S n %8zi $i s n s27i '
v'%; atnci c8n" v'i v'%;i e."
C.ia% =n ace7 #'#ent, n 2e%'via% e%'+ean ne-a a;'%"at. E7 a-ita '
te7e-%a# a c%ei i#+'%tan! ' sesizai i#e"iat.
"S; i#;'7"7 #8niei a!i +7ecat "e acas"N
"4." E%a# 2e%icit c =nt%e;a%ea 7i n #-a ';7i-at s #int. "4 s+%a%ea
#-a ';7i-at 7a aceast esca+a", ci "setea "e Divin"."
Fe%'via%7 se =nt'a%se s+%e A#a%. Sc.i#;7 "e cvinte ca%e a %#at e%a c8t
+e aici s # =#+ie"ice s-#i +st%ez se%i'zitatea.
"Un"e e ce7 "e-a7 t%ei7ea ;iatN" 3'cea, %sn at'%ita%. ">aiM
A"ev%7M"
"D'#n7e, a# ';se%vat c +%ta!i 'c.e7a%iL n ve"e!i c n snte# "ec8t
"'iN" A#a% s%8se c ne%$ina%e) "4e2iin" #a-ician, =#i este c ne+tin!
s c%eez n a7 t%ei7ea t'va%$."
Fnc!i'na%7, +!in "ez'%ientat, ne-a =nt%e;at)
"4#e7e v'ast%eNM"
"E # n#esc 5.'#as, snt 2i7 nei en-7ez'aice $i a7 ni .in"s
c'nve%tit 7a c%e$tinis#."
"Gi +%ieten7 "#ita7eN"
"E7 se n#e$te 5.'#+s'n."
M !inea# "e'+a%te +ent% a n iz;cni =n %8s $i # -%;i 2% nici ' a7t
ce%e#'nie s+%e t%en7 ca%e $ie%a, -ata s +'cneasc. A#a% #-a %#at
=#+%en c 2e%'via%7 ca%e, c%e"7, ne-a insta7at =nt%-n c'#+a%ti#ent
e%'+ean. D+ ce e7 s-a %et%as +'7itic's, a# iz;cnit a#8n"'i =n %8s,
si#!in"-ne =n 7a%-7 n'st% +ent% c a# +c7it n 2e%'via% e%'+ean.
Pe +e%'n %e$ise# s citesc te7e-%a#a 2%ate7i #e, ca%e sna ast2e7) "5%ei
tine%i ;en-a7ezi, =#;%ca!i en-7eze$te, a 2-it s+%e >a%":a% via M'-.7
Se%ai. 3 %'- s-i %e!ine!i +8n 7a s'si%ea #ea. Rec'#+ens s;stan!ia7M"
"A#a%, te-a# +%evenit s n i!i #e%s7 t%en%i7'% s;7iniat. P%ecis c
2%ate7e #e 7-a -sit." 3'cea #ea e%a =nc%cat "e %e+%'$.
P%ieten7 #e +7ec +%ivi%ea. A# '+%it 7a ?a%ei77,, n"e D:a%Ba P%asa" ne
a$te+ta c ' te7e-%a# "e 7a Ananta. D:a%Ba, vec.i7 #e +%ieten a
=nce%cat =n za"a% s ne %e!inL 7-a# c'nvins c v'iaE7 n'st% n-a 2'st 2ct
c n sc'+ #in'%. Ca $i +%i#a "at, D:a%Ba a %e2zat s ne %#eze s+%e
>i#a7a,a.
An acea n'a+te, =n ti#+ ce t%en7 n'st% sta!i'na =nt%-' -a%, ia% e
"'%#ita#, A#a% a 2'st t%ezit "e n a7t 2e%'via% ca%e se a+c s-i ia n
inte%'-at'%i, "a% ca%e $i e7 s-a 7sat +c7it "e 2a%#ec7 .i;%i"7i
"5.'#as $i 5.'#+s'n". Ast2e7, =n z'%i, a# c';'%8t t%i#2t'%i 7a >a%":a%.
Mn!ii #aest'$i se %i"ica 2ascinan!i =n za%e. 4e-a# -%;it s +%si#
-a%a +ent%, a ne a#esteca =n #7!i#e. P%i#a n'ast% -%iE a 2'st s
sc.i#;# .aine7e e%'+ene +e ne7e in"iene, =nt%c8t Ananta cn'$tea
"eEa "e-.iza%ea n'ast%, P%esenti#ent7 c v'# 2i +%in$i a+sa -%e
s27et7 #e.
P%"en!a ne s+nea s +7ec# i#e"iat $i a# 7at ;i7ete +ent% Ris.iBes.,
te%it'%i +e ca%e +a$ii #ae$t%i7'% 7-a c'nsac%at "in ti#+%i st%vec.i. E
e%a# "eEa =n t%en $i A#a% +e +e%'n, c8n" a %snat st%i-t7 ni +'7i!ist.
4e"'%it7 n'st% -a%"ian ne-a esc'%tat s+%e ' c7"i%e a -%ii, ne-a c'n2iscat
;anii $i a+'i ne-a eD+7icat +'7itic's c e%a "e "at'%ia 7i s ne +zeasc +8n
7a s'si%ea 2%ate7i #e.
Azin" c "estina!ia 2-a%i7'% e%a >i#a7a,a, +'7i!ist7 ne-a %e7atat '
+'veste "e'se;it)
"3" c i"eea "e a =nt87ni s2in!i v-a t7;%at #inteaM 4 ve!i =nt87ni
nici'"at n s28nt #ai #a%e "ec8t ce7 +e ca%e 7-a# vzt e n #ai "e+a%te
"ec8t ie%i. C'7e-7 #e $i c #ine 7-a# =nt87nit +ent% +%i#a "at ac#
cinci zi7e. 4'i t'c#ai +at%7a# =n a+%'+ie%e "e Can-e +ent% a +%in"e n
ci-a$L t%e;ia s-7 +%in"e# vi sa #'%t. Gtia# c e%a "e-.izat =n sadhu
+ent% a +%"a +e7e%inii. De'"at, 7a c8!iva +a$i a a+%t n ;%;at c
se#na7#ente7e c%i#ina77i. L-a# s'#at s se '+%easc $i e7 s-a 2ct c
n a"e. 4e-a# a%ncat as+%a 7i. L-a# 7'vit "in t'at +te%ea c
sec%ea, tin"-i a+%'a+e c'#+7et ;%a!7.
F% s se "e%anEeze c8t$i "e +!in "e %ana 7i, st%in7 $i-a c'ntinat
"%#7 =n ace7a$i +as vi'i. A# s%it =n 2a!a 7i +ent% a-i ;a%a ca7eaL atnci
e7 a zis)
"4 snt e asasin7 +e ca%e =7 cta!i."
P%'2n" "is+e%at "e a 2i 7'vit n s28nt, a# =n-ennc.eat 7a +ici'a%e7e 7i
ce%$in"-i ie%ta%e $i '2e%in"-i st'2a t%;an7i #e +ent% a-$i '+%i
s8n-e7e ca%e c%-ea -8%7.
"Fi7e, este ' -%e$ea7 2i%easc "in +a%tea ta." S28nt7 # +%ivea c
;ntate. "U%#eaz-!i "%#7, n-ai ni#ic s-!i %e+%'$ezi. Ma#a Divin va
avea -%iE "e #ine". E7 $i-a +s 7a 7'c ;%a!7 a+%'a+e sec!i'nat, ca%e a
a"e%at ca $i c# n s-a% 2i =nt8#+7at ni#icL s8n-e7e a =ncetat =n #'"
#i%ac7's s #ai c%-.
"S ne %e=nt87ni# "in n' s; acest c'+ac +este t%ei zi7e $i # vei ve"ea
c'#+7et vin"ecat. Ast2e7 n vei #ai avea %e#$c%i."
&e%i sea%, ne%;"t'%, #-a# "s c c'7e-7 #e =n 7'c7 in"icat. Pstnic7,
ca%e e%a "eEa ac'7', ne-a +e%#is s-i eDa#in# ;%a!7, ce n #ai avea nici
cea #ai #ic cicat%ice.
"M "c +%in Ris.iBes., =n sin-%tatea >i#a7a,ei", a zis e7
;inecv8nt8n"-ne $i s-a =n"e+%tat c %a+i"itate. "Si#t c via!a #ea a
c+tat n a7t sens =n %#a c'ntact7i c s2in!enia sa."
P'7i!ist7 a =nc.eiat c aceste +i'ase cvinte. Acea eD+e%ien! 7-a in27en!at
+%'2n". C n -est s'7e#n, e7 #i-a =ntins n a%tic'7 ce %e7ata acest
#i%ac'7L ca =n t'ate zia%e7e =n ca%e a+a% a%tic'7e "e senza!ie 9nici #ca% =n
&n"ia e7e n 7i+sesc<, zia%ist7 a eDa-e%at +!in ve%sinea, "ec7a%8n" c
sadhu 2sese a+%'a+e "eca+itatM
A#a% $i c #ine e%a# "is+e%a!i "e a n-7 2i =nt87nit +e #a%e7e ,'-.in
ca+a;i7 s ie%te =nt%-' #anie% c.%istic at8t "e #innat. &n"ia, s%ac "e
ci%ca "' sec'7e =n 7c%%i #ate%ia7e, "e!ine =n sc.i#; n 2'n" ine+iza;i7
"e ;'-!ii s+i%ita7e. Aici c.ia% $i +'7i!i$tii =nt87nesc s2in!i.
&-a# #7!#it a-ent7i c ne-a %i"icat ast2e7 #'%a77, "'ve"in"-ne ast2e7
c e7 e%a #7t #ai 2e%icit "ec8t n'i, +ent% c 2% e2'%t e7 a "esc'+e%it n
i7#inat, =n ti#+ ce cta%ea n'ast% +asi'nat s-a te%#inat n 7a
+ici'a%e7e ni #aest%, ci 7a c'#isa%iatM
Fiin" =n ace7a$i ti#+ at8t "e a+%'a+e $i t't$i at8t "e "e+a%te "e >i#a7a,a,
=nt%c8t e%a# ca+tivi, i-a# "ec7a%at 7i A#a% c snt .'t%8t #ai #7t ca
'%ic8n" s =nce%c s eva"ez.
"S eva"# c +%i#a 'cazieM Pte# s #e%-e# +e E's 7a Ris.iBes.." E7 a
s%8s a+%';at'%, "a% e%a "esc%aEat "e 2a+t7 c ne-a 2'st c'n2iscate
ec'n'#ii7e.
"Dac ne avent%# a$a =n En-7a at8t "e +7in "e +e%ic'7e, %isc# s
aEn-e# n 7a Ris.iBes., ci =n ;%ta v%eni ti-%M"
Ananta $i 2%ate7e 7i A#a% a s'sit "+ t%ei zi7e. A#a% 7-a +%i#it +e 2%ate7e
s c a2ec!ine $i c $%a%e. E e%a# "e ne=#+catL Ananta n-a ';!int
"in +a%tea #ea "ec8t %e+%'$%i seve%e.
"A!i =n!e7e- senti#ente7e", a zis 2%ate7e #e +ent% a # =#;78nzi. "5't ceea
ce-!i ce% este s # =ns'!e$ti 7a ?ena%es +ent% a =nt87ni ac'7' n s28nt $i
a+'i +ent% c8teva zi7e 7a Ca7ctta +ent% a-7 7ini$ti +e ;iet7 tata. A+'i vei
+tea s +7eci s-!i ca!i n Maest%."
An acest #'#ent, A#a% s-a ;-at =n v'%; +ent% a ne ann!a c e7 n avea
inten!ia s se %e=nt'a%c 7a >a%":a% c #ine. E%a at%as $i se ;c%a "e
at#'s2e%a $i c7"%a 2a#i7ia7. E $tia# =ns c n v'i a;an"'na nici'"at
ct%i7e =n ve"e%ea -si%ii guru-7i #e.
Mic7 n'st% -%+ s-a %cat =n t%en c "estina!ia ?ena%es, n"e %-i7e #e7e
a 2'st =n"e+7inite =nt%-n #'" c%i's.
Ananta e7a;'%ase ' st%ata-e# savant. Anainte "e a # 2i =nt87nit 7a
>a%":a%, e7 se '+%ise 7a ?ena%es $i a "isctat c ' at'%itate ec7eziasticL
at8t +%e't7 c8t $i 2i7 s a +%'#is s =nce%ce s # "ez-ste "e
=nce%ca%ea "e a "ce ' via! "e sann,asin
,)(
.
Ananta #-a "s 7a ei. Fi7, n ;%;at t8n% c -est%i vi'aie, #-a +%i#it =n
c%te $i #-a ant%enat =nt%-' 7n- "isc!ie 2i7's'2ic. E7 +%etin"ea c a%e
+te%ea "e a-#i c'#;ate i"eea "e a 2i c7-%.
"3ei =n2%nta t'ate nen'%'c'i%i7e $i vei 2i inca+a;i7 s-7 -se$ti +e
D#neze "ac 2-i "e %es+'nsa;i7it!i7e c'ti"ieneM 4-!i +'!i e+iza
Ba%#a
,)*
"ec8t t%ec8n" +%in eD+e%ien!e7e vie!ii 7#e$ti."
4e#%it'a%e7e cvinte a7e 7i F%is.na #i-a venit atnci =n #inte) "C.ia%
n '# %, "e #i se "%ie$te c ' "%a-'ste eDc7siv, t%e;ie s'c'tit n
'# ;nL .'t%8%i7e 7i snt "%e+te. C%8n" "evine vi%t's $i aEn-e 7a
+acea ete%nL s $tii, A%Enai, ce7 ca%e #i se "%ie$te n +ie%e
,)+
".
5't$i +%'n'stic%i7e s#;%e a7e t8n%7i #i-a z"%ncinat n +ic
=nc%e"e%ea. A# =nce+t s # %'- =n inte%i'% "in t'at ini#a)
"L#ineaz-#i, D'a#ne, =n"'ia7a $i %s+n"e-#i c.ia% ac# "ac 5
"'%e$ti s ia ca7ea %enn!%ii sa +e cea c'#n tt%'% 'a#eni7'%M"
C.ia% =n ace7 #'#ent a# %e#a%cat, 7a ' 'a%eca%e "istan! "e casa
+%e't7i, n s28nt c 2i-% n';i7 ca%e +%ea c a s%+%ins "isc!ia #ea c
+%etins7 c7a%vzt'%, cci #-a %-at s vin 7a e7. A# si#!it #a-netis#7
#i%ac7's a7 'c.i7'% si 7ini$ti!i.
"Fi7e, n-7 asc7ta +e acest i-n'%ant. Ca %s+ns 7a %-a ta, D'#n7 =#i
'%"'n s te asi-% c, =n aceast via!, sin-%a ta ca7e este aceea a
%enn!%ii."
Recn'sct'% +ent% acest #esaE "ecisiv, i#it =n ace7a$i ti#+, a# s%8s
$%at.
"4 te a+%'+ia "e acest '#M" st%i-a i-n'%ant7 c8t =7 !inea -%a. S28nt7 #e
s2tit'% #-a ;inecv8ntat $i s-a =n"e+%tat 7ent.
"Acest +stnic este 7a 2e7 "e ne;n ca $i tine." Re#a%ca 2sese 2ct "e
ct%e +%e't7 c +7ete a7;e. E7 $i 2i7 s # +%ivea c n ae% 7-;%. "A#
azit c $i e7 $i-a +%sit 2a#i7ia +ent% !e77 ince%t "e a-7 -si +e
D#nezeM"
M-a# =n"e+%tat $i i-a# s+s 7i Ananta c %e2z s #ai v'%;esc c -az"e7e
n'ast%e. F%ate7e #e s-a =nc7inat =n 2a!a "'%in!ei #e7e "e a +7eca c8t #ai
%e+e"e $i a# 7at +%i#7 t%en s+%e Ca7ctta.
"D'#n7e Detectiv, c# ai "esc'+e%it c a# 2-it c "'i t'va%$iN" 7-a#
=nt%e;at +e Ananta +e c8n" ne =nt'%cea# s+%e cas. E7 s%8se #a7i!i's.
"La $c'a7 a# a27at c A#a% a +%sit c7asa $i n s-a #ai =nt'%s. A "'a zi
"i#inea!a #-a# "s 7a e7 $i a# -sit n #e%s a7 t%en%i7'% c =nse#n%i
2cte +e e7. 5at7 7i A#a% t'c#ai 7a ' ;i%E $i-i s+nea ;i%Ea%7i.
"4-7 v'i #ai "ce +e 2i7 #e 7a $c'a7 =n aceast "i#inea!L e7 t'c#ai a
"is+%tM"
"A# =n!e7es "e 7a n c'7e-", a %s+ns ;i%Ea%7, "c 2i7 "#neav'ast% c
=nc "'i +%ieteni =#;%ca!i ca e%'+enii, a 7at t%en7 7a -a%a >':%a. $i $i-
a "%it +ant'2ii "in +ie7e ;i%Ea%7i."
"Ast2e7, avea# t%ei in2'%#a!ii) #e%s7 t%en%i7'%, t%i'-7 "e ;ie!i $i .aine7e
e%'+ene."
A# asc7tat aceste %e7at%i a7e 7i Ananta c n a#estec "e a"#i%a!ie $i
ci". Cene%'zitatea 2a! "e ;i%Ea% 2sese ca# "e+7asat.
"?ine=n!e7es, #-a# -%;it s t%i#it te7e-%a#e 7a t'ate sta!ii7e +e ca%e A#a%
7e s;7iniase =n #e%s7 t%en%i7'%. E%a s;7iniat $i ?a%ei77,. A# te7e-%a2iat
+%ieten7i v'st% D:a%Ba. O anc.et +%int%e vecinii n'$t%i "in Ca7ctta
#i-a %e7evat 2a+t7 c ve%i$'%7 @atin"a a 2'st a;sent =n ti#+7 n'+!ii, "a% a
%ea+%t "i#inea!a, =#;%cat e%'+ene$te. M-a# "s $i 7-a# invitat 7a
cin. Deza%#at "e c'#+'%ta%ea #ea +%ieteneasc, e7 a acce+tat. Pe "%# 7-
a# c'n"s, 2% ca e7 s # ss+ecteze, 7a c'#isa%iat, n"e a 2'st
=nc'nE%at "e a-en!i +e ca%e e =n +%ea7a;i7 =i a7esese# +ent% as+ect7 7'%
2e%'ce. S; +%ivi%i7e 7'% 2'%#i"a;i7e @atin"a #i-a "estinit t't7."
"A# +7ecat c ini#a $'a% s+%e >i#a7a,a", a s+s e7. "M si#!ea# at%as
"e i"eea "e a =nt87ni #ae$t%i. Da% i#e"iat ce MBn"a a s+s) PC2n"a!i
=n eDtaz =n ini#a -%'te7'%, =i v'# 2e%#eca $i +e ti-%i, ca%e ne v'% =nc'nE%a
7a 2e7 "e in'2ensivi ca ni$te +isic!eQ, a# =n-.e!at "e tea#. Ac'+e%it "e '
t%ans+i%a!ie %ece, # -8n"ea#) $i "ac +te%ea n'ast% s+i%ita7 se
"'ve"e$te inca+a;i7 s "%eseze nat%a 7'% 2e%'ce, atnci n ne v'% #ai
t%ata c ;nv'in!a n'% +isici. M ve"ea# "eEa 'as+ete7e 2'%!at a7 ni
st'#ac "e ti-%, "+ ce a# int%at ac'7' n =nt%e-, ci ;cat c ;cat".
Resenti#ent7 #e =#+'t%iva 7i @atin"a sRa sc.i#;at ;%sc =nt%-n
.'.'t "e %8s, ca%e #-a %s+7tit +ent% t'ate te#e%i7e +e ca%e 7e t%ise#
"+ "is+a%i!ia 7i s;it. ?a c.ia% si#!ea# $i ' $'a% satis2ac!ie) nici
@atin"a n a +tt evita =nt87ni%ea c +'7i!iaM
"Ananta
,),
, t ai nas7 ni c8ine "e v8nt'a%eM" P%ivi%ea #ea a#zat n
e%a =ns 7i+sit "e ci". "Ai v'i s+ne 7i @atin"a c snt 2e%icit c a
ac!i'nat a$a =#+ins "e tea# $i n "in "'%in!a "e a ne t%"a."
La Ca7ctta, tat7 #e #-a %-at s-#i =n2%8nez instinct7 "e a va-a;'n"a,
#ca% +8n 7a te%#ina%ea st"ii7'% #e"ii. An 7i+sa #ea, e7 a%anEase c n
s28nt =nv!at 9+an"it<, S:a#i Fe;a7anan"a
,)-
, s vin %e-7at 7a n'i acas.
"An!e7e+t7 va 2i +%'2es'%7 t "e sansc%it", #-a ann!at e7.
5at7 #e s+e%a s-#i satis2ac setea %e7i-i'as "8n"-#i ca +%'2es'% n
2i7's'2 e%"it. Da% +7an%i7e 7i a 2'st s;ti7 %st%nate) n'7 #e +%'2es'%,
=n 7'c s # =nve!e ' #ate%ie a%i", n-a 2ct "ec8t s a#+7i2ice setea #ea
+ent% Divin. 5at7 #e n $tia c S:a#i Fe;a7anan"a e%a n "isci+'7
=n2'cat a7 7i La.i%i Ma.asa,a. 4e+%e!it7 -% avea #ii "e "isci+'7i,
at%a$i "e 2'%!a i%ezisti;i7 a #a-netis#7i s "ivin. Mai t8%zi, a# a27at
c Maest%7 =7 a+%ecia +e Fe;a7anan"a ca 2iin" n rishi sa =n!e7e+t
i7#inat.
?c7e a;n"ente =nca"%a 2a!a +7ct a +%'2es'%7i #e. Oc.ii 7i ne-%i
e%a "e ' +%itate c'+i7%easc. Fieca%e #i$ca%e a c'%+7i s s7a; e%a
#a%cat "e ' -%iE '"i.nit'a%e. Me%e ;inev'it'% $i a#a;i7, e7 e%a 2e%#
sta;i7it =n c'n$tiin!a in2initL a# +et%ect =#+%en #7te '%e +7cte =n
#e"ita!ie +%'2n" #riya.
'3a&i 5eba!ananda
%!t ibit! .ro,esor de sans*rit+
Fe;a7anan"a e%a ' at'%itate =n #ate%ie "e shastre 9sc%ie%i sac%e< antice)
e%"i!ia 7i =i a"sese %en#e7e "e "S.ast%i Ma.asa,a". 5't$i e n
2cea# +%'-%ese n'ta;i7e 7a sansc%it. F'7'sea# ce7 #ai #ic +%eteDt +ent%
a 7sa -%a#atica +%'zaic $i a v'%;i "e ,'-a, "e La.i%i Ma.asa,a. Ant%-' zi,
+%'2es'%7 #i-a +'vestit via!a "s a7t%i "e -%7 s)
"P%int%-n n'%'c eDt%a'%"ina%, a# avt 2e%ici%ea s t%iesc /I ani =n
ant%aE7 7i La.i%i Ma.asa,a. An 2ieca%e sea%, casa 7i "in ?ena%es e%a
!inta +e7e%inaE7i #e. De ';icei -% se -sea =nt%-n #ic sa7'n 7a +a%te%.
E7 sttea =n +'st%a 7'ts +e n scan "e 7e#n 2% s+ta%, c "isci+'7ii
2'%#8n" n se#ice%c =n E%7 7i. Un eDtaz "ivin i7#ina 'c.ii si ca%e,
#e%e =nc.i$i +e E#tate, e%a a!inti!i ca n te7esc'+ s+%e ' 7#e "e
2e%ici%e ete%n. Ra%e'%i v'%;ea #7t. C8te'"at +%ivi%ea 7i se a!intea
as+%a ni "isci+'7 ca%e si#!ea nev'ia s 2ie aEtatL cvinte7e vin"ect'a%e
c%-ea atnci ca ' casca" 7#in'as.
Un ca7# in"esc%i+ti;i7 se %s+8n"ea =n #ine s; +%ivi%i7e Maest%7i. E%a#
+t%ns "e +%'s+e!i#ea sa, ca $i c# ea a% 2i +%'venit "int%-n 7'ts a7
in2init!ii. A 2i a7t%i "e e7, c.ia% 2% s sc.i#; v%e' v'%; zi7e =nt%e-i,
%e+%ezenta ' eD+e%ien! ca%e =#i t%ans2'%#a =nt%ea-a 2+t%. Dac =n ca7ea
c'ncent%%ii #e7e a+%ea v%en ';stac'7, e%a s2icient s #e"itez 7a
+ici'a%e7e 7i +ent% a-7 =nvin-e. Ac'7', st%i7e ce7e #ai inaccesi;i7e se
%eve7a =n 2a!a #ea, =n ti#+ ce e7e "is+%ea c t't7 s; c'n"ce%ea a7t'%
#ae$t%i) -% e%a =nt%-a"ev% n te#+7 vi a7 Divinit!ii, a7e c%i $i
sec%ete %#8nea "esc.ise tt%'% "isci+'7i7'% +7ini "e "ev'!ine.
La.i%i Ma.asa,a n inte%+%eta "'-#atic Sc%i+t%i7e. E7 se a"8ncea 2% nici
n e2'%t =n S;i;7i'teca "ivinS. M%e!ia cvinte7'% $i a -8n"%i7'% izv'%a "in
28nt8na '#niscien!ei sa7e. De!inea ne#ai+'#enita c.eie "e a "esci2%a
$tiin!a 2i7's'2ic +%'2n" ascns "e #ii "e ani =n 3e"e
,).
. C8n" =7 %-a#
s ne eD+7ice an#ite +7an%i a7e c'n$tiin!ei #en!i'nate =n teDte7e antice, e7
a+%';a c n s%8s)
"?ine, v'i eD+e%i#enta aceste st%i $i v v'i s+ne ceea ce +e%ce+." Ast2e7 e7
se "e'se;ea 2'a%te #7t "e acei #ae$t%i ca%e-$i #+7 #intea c "i2e%ite
teDte +ent% a c'nst%i a+'i a;st%ac!ii i%ea7iza;i7e.
SF-#i +7ce%ea $i c'#enteaz teDte7e sac%e a$a c# 7e =n!e7e-i tS, s+nea
a"esea Maest%7 ni "isci+'7 a$ezat a7t%i "e e7. SE =!i v'i c'n"ce
-8n"%i7e +ent% a sesiza se#ni2ica!ia Est.S An acest 2e7, #ai #7!i
"isci+'7i a n'tat +e%ce+!ii7e 7i La.i%i Ma.asa,a, =ns'!in"-7e "e
c'#enta%ii v'7#in'ase.
Maest%7 n ne =nc%aEa nici'"at s c%e"e# '%;e$te. SCvinte7e n snt
"ec8t ' ca%a+aceS, ';i$nia e7 s s+n. S5%e;ie s v c'nvin-e!i v'i =n$iv
"e +%ezen!a 7i D#neze +%in ;c%ia c'ntact7i "ivin +e ca%e =7 %ea7iza!i
=n ti#+7 #e"ita!iei.S
O%ica%e a% 2i 2'st +%';7e#e7e +e ca%e $i 7e +nea "isci+'77, -%a %ec'#an"a
#riya Yoga ca +e n #iE7'c "e a 7e %ez'7va.
SY'-a =$i va +st%a e2icacitatea c.ia% $i atnci c8n" n v'i #ai 2i +%ezent =n
c'%+7 2izic +%int%e v'i. Aceast te.nic n +'ate nici s se +ia%", nici s
sece, nici s 2ie itat, =n -en7 cn'$tin!e7'% +% te'%etice. Pe%seve%a!i +e
ca7ea e7i;e%at'a%e a $tiin!ei #riya Yoga, a c%ei 2'%! c'nst =n +%actic.S
E =ns#i c'nsi"e% #riya Yoga ca n inst%#ent i"ea7 +ent% a ';!ine
e7i;e%a%ea n'ast%. P%in ea, At't+te%nic7, Divin7, ca%e %ezi" =n tain =n
2ieca%e '#, s-a %eve7at c a"ev%at =n La.i%i Ma.asa,a $i =n nii "in
"isci+'7ii si", a =nc.eiat Fe;a7anan"a.
P%'2es'%7 a 2'st, "e ase#enea, #a%t'%7 ni #i%ac'7 2ct "e La.i%i
Ma.asa,a. E7 #i 7-a +'vestit =nt%-' zi, =n"e+%t8n"-$i 'c.ii "e 7a teDte7e
sansc%ite "in 2a!a n'ast%)
"Disci+'77 '%; Ra# =#i +%'"cea #i7. C# "e n ve"ea 'c.ii 7i
7#ina, c8n" e7 =7 se%vea c "ev'!ine +e Maest%7 ca%e +a%tici+a 7a
s+7en"'a%ea "ivinN Ant%-' "i#inea! a# ctat s-i v'%;esc 7i Ra#, "a%
e7 sttea %;"t'% "e #7te '%e 7a +ici'a%e7e Maest%7i, 2c8n"-i v8nt c
n evantai =nE-.e;at "e ei =ns$i "in 2%nze "e +a7#ie% punkha. M a# !int
"+ e7 +8n c8n" a +%sit ca#e%a.
SRa#S, 7-a# =nt%e;at, S"e c8n" e$ti '%;NS
SDe 7a na$te%e, "'#n7eM 4ici'"at v%e' %az "e s'a%e n-a ;inecv8ntat
'c.ii #eiS
SAt't+te%nic7 n'st% -% te +'ate vin"eca. 5%e;ie s #e%-i s-7 %'-i.S
A "'a zi, Ra# 7-a a;'%"at #i7 +e Maest%. Disci+'77 +%ea %$inat "e a
ce%e ca ' ;ine2ace%e 2izic s 2ie a"-at +7enit"inii sa7e s+i%ita7e.
SMaest%e, L#ina "ivin este =n 2iin!a ta. ?inev'ie$te s %s+8n"e$ti as+%a
#ea n +ic "in aceast L#in s;7i#, +ent% a +tea +e%ce+e s'a%e7e,
in2e%i'% Ei ca st%7ci%eMS
SRa#, cineva s-a E%at s # +n =n "i2ic7tate. E n a# +te%ea "e a
vin"ecaMS
SMaest%e, Fiin!a &n2init ca%e se a27 =n inte%i'%7 t, Ea a%e +te%eaMS
SAsta, Ra#, este c t't7 a7tceva. Pte%ea 7i D#neze este ne7i#itatM
Ce7 ca%e sca7" ste7e7e $i ce77e7e c'%+7i =n #iste%i's7 27i" vita7, +'ate
"esi-% s-!i %e"ea ve"e%ea.S
Maest%7 a atins 2%ntea "isci+'77i =nt%-n 7'c sitat =nt%e s+%8ncene
,)/
.
SC'ncent%eaz-te 2e%# =n acest +nct, c8nt8n" n#e7e +%'2et7i Ra#a
,)0
ti#+ "e T zi7e. C7'%ia s'a%e7i va st%7ci atnci =n 'c.ii ti.S
D+ T zi7e a 2'st a$a c# a +%ezis -%. Ra# a +tt c'nte#+7a #inni7e
nat%ii. Maest%7 7-a +s +e "isci+'7 s %e+ete n#e7e 7i Ra#a, +e ca%e
acesta =7 a"'%a #ai #7t "ec8t +e a7!i s2in!i. C%e"in!a =n Ra#a a 2'st s'77
2e%ti7 =n ca%e -% a se#nat -%nte7e vi-%'s a7 vin"ec%ii "e2initive."
Fe;a7anan"a +st% tce%ea n #'#ent, a+'i ' =nt%e%+se +ent% a a"ce
n n' '#a-i -%7i s)
"Este evi"ent c +ent% a +tea %ea7iza nen#%ate7e sa7e #inni, La.i%i
Ma.asa,a n s-a 7sat nici'"at in27en!at "e e-'
,)1
. Dat'%it s+ne%ii
sa7e +e%2ecte 2a! "e C%eat'%, Maest%7 7sa s se #ani2este 7i;e% 2'%!a
"ivin, ca%e este a"ev%at7 a-ent a7 '%ic%ei ac!ini.
C'%+%i7e nen#%ate +e ca%e La.i%i Ma.asa,a 7e-a vin"ecat ast2e7 e%a
"estinate =n 2'n" 2'c7i 2ne%a%, "a% t%ezi%ea s+i%ita7 c%istic ce se
+%'"cea +e tcte =n s27et7 "isci+'7i7'% ce i-a 2'%#at este "a%7 s
ne#%it'%."
E n-a# "evenit nici'"at savant =n sansc%it. Fe;a7anan"a #-a =nv!at '
sintaD c a"ev%at "ivin.
4-1: Pustnic, de la rdcinile sanscrite nsemnnd "a lsa la o parte".
4-2: Efecte ale aciunilor trecute din aceast via sau din alta
precedent; din verbul sanscrit $ri, "a face"
4-3: Bhagavad #ita, IX, 30-31. Krishna a fost cel mai mare profet al
Indiei, iar Arjuna cel mai proeminent discipol al su.
4-4: ntotdeauna m-am adresat lui cu Ananta-da. %a este un sufix pe
care fraii i surorile l adaug numelui fratelui lor cel mai mare.
4-5: Cnd l-am cunoscut, Kebalananda nu se nscrisese nc n Ordinul
Swami i n general era numit "Shastri Mahasaya". Pentru a evita confuzia
ntre numele lui Lahiri Mahasaya i cel al Maestrului Mahasaya (vezi cap.
9), m-am referit la adresa profesorului meu de sanscrit doar cu ultimul
sau nume monastic de Swami Kebalananda. De curnd, biografia lui a
fost redactat n bengali. Nscut n Khulna, district al Bengalului, n 1863,
Kebalananda i-a prsit corpul fizic n Benares, la vrsta de 68 de ani.
Numele su de familie era Ashutosh Chatterji.
4-6: Exist peste 100 de cri canonice ale celor patru &ede. n 'ournal,
Emerson aduce un omagiu gndirii Vedice: "Este sublim ca focul n
noapte i este un ocean de nelepciune. Conine orice sentiment religios,
toate gndurile mree ce viziteaz pe rnd fiecare minte poetic
nobil ... Nu are nici un rost s ascundei cartea; dac nu mi-e fric
atunci cnd sunt singur ntr-o pdure slbatic sau ntr-o barc aflat pe
o ap nvolburat, Natura va face de fapt din mine un Brahmin:
necesitate etern, compensaie etern, o extraordinar putere, linite
nentrerupt... Acesta este crezul ei. Pace, mi spune ea, i puritate i
abandon absolut - aceste panacee elimin toate pcatele i te poart
ctre beatitudinea celor Opt Zei."
4-7: Sediul ochiului spiritual, sau cel de-a treilea ochi. n momentul
morii contiina omului este atras n general de acest loc sfnt, de
aceea morii au ochii dai peste cap.
4-8: Figura central sacr a epopeii sanscrite (amayana.
4-9: Ahankara, egoism; literal, "Eu acionez." Sursa dualismului sau
iluziei csomice maya, prin care subiectul (ego) n mod fals apare ca fiind
obiectul; creaturile se imagineaz singure ca fiind creatori.
CAPITOLUL: 5
%f!ntul parfumurilor% #i etalea& minunile
"5'ate =$i a v%e#ea 7'% $i 2ieca%e sc'+ "e s; ce%%i =$i a%e ceas7."
An acea +e%i'a" aceste cvinte =n!e7e+te a7e 7i S'7'#'n n-#i a"cea
nici ' #8n-8ie%e. O%i "e c8te '%i #i se =nt8#+7a s 2ac ' eDc%sie "e+a%te "e
cas, a%nca# +este t't +%ivi%i isc'"it'a%e =n cta%ea -%-7i #e
+%e"estinat. Da% +a$ii 7i n s-a =nc%ci$at c ai #ei =nainte "e te%#ina%ea
$c'7ii #e"ii.
D'i ani s-a sc%s =nt%e 2-a #ea c A#a% =n >i#a7a,a $i zia #%ea! =n
ca%e S%i YBtes:a% $i-a 2ct a+a%i!ia =n via!a #ea. &n acest inte%va7 e a#
=nt87nit a7!i =n!e7e+!i) "S28nt7 +a%2#%i7'%", "M'na.7 ti-%i7'%", 4a-en"%a
4at. ?.a"%i, Maest%7 Ma.asa,a $i +e ce7e;%7 savant ;en-a7ez @a-a"is
C.an"%a ?'se.
Ant87ni%ea #ea c "S28nt7 +a%2#%i7'%" a 2'st se#na7at "e "'
inci"ente, n7 a%#'ni's $i ce77a7t c'#ic.
"D#neze este =ns$i si#+7itatea. O%ice a7tceva este c'#+7eD. 4 cta
va7'%i a;s'7te =n 7#ea 2izic, s+s %e7ativit!ii."
Aceste cvinte a aEns 7a %ec.i7e #e7e =n ti#+ ce c'nte#+7a# =nt%-n
te#+7 ' i#a-ine a zei!ei Fa7i. Ant'%c8n"-#, #-a# -sit =n +%ezen!a
ni ;%;at =na7t, a c%i =#;%c#inte sa, #ai ;ine zis, 7i+sa ei =7
"ese#na a 2i n +stnic +e7e%in 9sadhu<.
"Ant%-a"ev%, a!i %e#a%cat =nc%ct%a #ea", i-a# s%8s %ecn'sct'%,
"c'n2zia "int%e as+ecte7e ;ne $i te%i;i7e a7e nat%ii si#;'7izate "e zei!a
Fa7i
-)(
a t7;%at #in!i #7t #ai +te%nice "ec8t a #eaM"
"Snt +!ini cei ca%e a +t%ns acest #iste% a7 ei", a %e+7icat +stnic7.
?ine7e $i %7 snt eni-#a ete%n +e ca%e ' +%'+ne eDisten!a 2iec%ei
inte7i-en!e. F% s =nce%ce s ' %ez'7ve, cei #ai #7!i 'a#eni =$i +ie%" via!a
+e"e+si!i, ac# ca $i =n zi7e7e 5e;ei. &ci-c'7' c8te ' 2iin! "e'se;it n se
7as =nvins. Din s8n7 "a7it!ii maya-ei
-)*
, ea a eDt%as acest a"ev% ca%e
este Unitatea.
"3'%;i!i c c'nvin-e%e, "'#n7e."
"A# +%acticat #7t int%'s+ec!ia since%, a+%'+ie%e "%e%'as "e
=n!e7e+cine. A te ';se%va +e tine =ns!i, a-!i c'nt%'7a +%'+%ii7e -8n"%i,
este ' +%'; te%i;i7 $i t7;%t'a%e, ca%e s+a%-e ca%casa "% a e-'is#7i.
Da% a"ev%ata ana7iz "e sine '+e%eaz #ate#atic +ent% a c%ea
c7a%vizine. Ca7ea eD+%i#%ii +e%s'na7it!ii $i a %ecn'a$te%ii in"ivi"7i
a%e ca %ez7tat +%'"ce%ea "e e-'i$ti, si-%i "e "%e+t%i7e 7'% "e a inte%+%eta
=n #anie% +%'+%ie Unive%s7."
"A"ev%7 ca+it7eaz #i7, 2% =n"'ia7, =n 2a!a nei '%i-ina7it!i at8t "e
a%'-ante", a# c'#+7etat e, ;c%8n"-# "e c'nve%sa!ie.
"O#7 n +'ate aEn-e 7a A"ev%7 a;s'7t c8t ti#+ e7 n a %enn!at 7a
+%eten!ii. Mintea #an se a-it =n 7#ea nen#%ate7'% i7zii. O%'a%ea
c8#+%i7'% "e ;t7ie +7e$te =n 2a!a 7+tei +e ca%e '#7 t%e;ie s '
ss!in =n 2a!a "$#ani7'% si inte%niM Ace$tia n snt ina#ici ci-a$i +e
ca%e s-i +'!i =n2%8n-e +%in #';i7iza%ea n'% 2'%!e ;%te, eDte%i'a%e.
P%ezen!i '%in"e, ne';'si!i, ei =7 %#eaz +e '# c.ia% $i =n s'#nL ec.i+a!i
s;ti7 c a%#e 't%vite, ace$ti s'7"a!i - "'%in!e7e n'ast%e #esc.ine - cat
s ne #asac%eze +e t'!i. 3ai "e ce7 ca%e a %enn!at 7a i"ea77 s ce"8n" =n
2a!a "estin7iM Ce este e7 atnci "ec8t n ne+tinci's st+i" $i +7in "e
E'snicieN"
"3ene%a;i7e "'#n, n si#!i!i nici ' =n!e7e-e%e +ent% #ase7e "ez'%ientateN"
An!e7e+t7 tc n #'#ent, a+'i %s+nse in"i%ect)
"A i;i =n ace7a$i ti#+ &nvizi;i77 D#neze, De+'zita%7 tt%'% 3i%t!i7'%
$i '#7 ca%e, a+a%ent, n +'se" nici na, este a"esea ' a"ev%at
+%';7e#M Da% +%itatea este n #a%e #iste%. Cta%ea inte%i'a%
=nsea#n a "esc'+e%i i#e"iat ce c'nstitie nitatea tt%'% #in!i7'%
#ane - 2'%!a #'tive7'% e-'iste "in e7e. Da% =n acest 2e7 +e%ce+i c7a% sens7
2%ate%nit!ii #aneM Aceast %eve7a!ie este 2ct s ne c2n"e =n #i7in!,
ca%e se sc.i#; =n c'#+asine 2a! "e i-n'%an!ii ce +ie%" "in ve"e%e
+'si;i7it!i7e sa7vat'a%e a7e s27et7i ce se eDa#ineaz c sc%+7'zitate.
" S2in!ii "in t'ate ti#+%i7e a 2'st 7a 2e7 "e #8.ni!i ca $i "#neav'ast% "e
s2e%in!e7e #anit!ii."
"D'a% ce7 i-n'%ant $i s+e%2icia7 =$i +ie%"e %es+'nsa;i7itatea 2a! "e %ni7e
ce7'%7a7!i, "in caz c se c2n" =n +%'+%ia sa s2e%in! $i se +%e'c+ "e
ea." 5%st%i7e aste%e a7e +stnic7i "eveni% "e'se;it "e ;78n"e. "Ce7
ca%e +%actic "isec!ia +%'+%i7i s e va si#!i =n e7 eD+ansinea
c'#+asinii +ent% #anitatea s2e%in". E7i;e%a%ea +%'vine "in
=n2%8n-e%ea ce%e%i7'% e-'-7i $i atnci "%a-'stea "ivin va =n27'%i +e n s'7
2av'%a;i7. C%eat%a se =nt'a%ce =n ce7e "in %# 7a C%eat'%, c.ia% "ac
n#ai +ent% a-7 =nt%e;a =n an-'asa ei) SDe ce D'a#neN De ceNS S;
in27en!a %e"ta;i7 a s2e%in!ei, '#7 s28%$e$te +%in a se a%nca =n ;%a!e7e
P%ezen!ei &n2inite, a7e c%ei sin-%e s+7en"'%i t%e;ie s-7 2ascineze.
4'i ne -sea# =n ace7 #'#ent, =n!e7e+t7 $i c #ine, =n te#+77 Fa7i-.at
"in Ca7ctta a7e c%ei #inni venise# s 7e a"%ni%. S+n8n"-#i
%#t'a%e7e, t'va%$7 #e "e c7t'%ie a %#%it s-#i =n7t%e sta%ea "e
2ascina!ie +e ca%e ' "ete%#ina te#+77 c t'ate '%na#ente7e sa7e)
"C%#izi7e $i ci#ent7 n e#it a%#'nie "ivinL aceasta n se +'ate
#ani2esta "ec8t =n ini#i7e 'a#eni7'% -ata s se "esc.i"."
A# ie$it =n c%tea =ns'%it n"e ie$ea $i s'sea 2% =nceta%e -%+%i "e
a"e+!i.
"E$ti t8n%", =n!e7e+t7 # ';se%va -8n"it'%. "&n"ia este "e ase#enea
t8n%, =n!e7e+!ii rishi
-)+
a "e2init +%inci+ii7e -ene%a7e a7e vie!ii s+i%ita7e,
=n !a%a n'ast% +%ece+te7e 7'% %#8n va7a;i7e +8n =n +%ezent. 4ici
"e#'"ate, nici %st%nate "e #ate%ia7is#7 +%eten!i's, %e-7i7e "e
"isci+7in #'"e7eaz =nc &n"ia. De-a 7n-7 #i7enii7'%, 5i#+7, acest #a%e
sce+tic, a va7i"at va7'a%ea Sc%i+t%i7'%. Fie ca e7e s 2ie #'$teni%ea taM"
An ti#+ ce # =nc7ina# %es+ect's +ent% a-#i 7a %#as ;n, =n!e7e+t7
sadhu =#i "" n eDe#+7 "e c7a%vizine)
"C.ia% astzi, "+ ce vei +%si aceste 7'c%i, vei avea ' eD+e%ien!
"e'se;it."
A# ie$it "in incinta te#+77i $i #-a# =n"e+%tat -8n"it'%. La n c'7! "e
st%a" #-a# ci'cnit c ' vec.e cn'$tin!, n7 "in acei -%a7ivi
inc'%i-i;i7i ca%e +a% s i-n'%e va7'a%ea ti#+7i.
"A$tea+t, n te v'i 7sa s +7eci "ec8t "+ ce =#i vei +'vesti ce !i s-a #ai
=nt8#+7at =n 7ti#i7e $ase 7ni "e c8n" n ne-a# #ai vztM"
"Da% snt -%;it..."
E7 #-a a+cat "e #8n 2'%!8n"-#, v%ea n v%ea, s v'%;esc. Se#na
c n 7+ =n2'#etat, # -8n"ea# e a#zat. C c8t v'%;ea# #ai #7t, c
at8t e7 se a%ta #ai avi" "e n't!i. E # %-a# zei!ei Fa7i s-#i s-e%eze
' st%ata-e# +%in ca%e s sca+.
De'"at, t'va%$7 #e #-a +%sit s;it. A# sc's n ss+in "e $%a%e $i
#i-a# ";7at viteza "e #e%s te#8n"-# s n # a+ce "in n' "e
#8n. Azin" +a$i +%eci+ita!i, a# acce7e%at $i #ai #7t #e%s7, neav8n"
c%aE7 s # =nt'%c. De-ea;aM Dint%-n sa7t, ti+7 #-a aEns $i #-a ;tt
-%;it +e #%)
"A# itat s-!i s+n c Can".a ?a;a 9"S28nt7 +a%2#%i7'%"< se a27 =n
aceast cas." Mi-a a%tat ' c7"i%e =nvecinat. "Me%-i s-7 vezi, este 2'a%te
inte%esant, vei avea ' eD+e%ien! ne';i$nit. A"i'." D+ aceste cvinte e7
+7ec c a"ev%at.
Si#i7it"inea "int%e cvinte7e =n!e7e+t7i "in te#+77 Fa7i-.at $i ceea ce
a# azit #-a int%i-at. A# int%at =n cas $i #-a# -sit =nt%-n sa7'n
c'n2'%ta;i7. 3izitat'%ii e%a a$eza!i =n #anie% '%ienta7 +e n c'v'%
+'%t'ca7i. Un #%#% te#t'% #i-a aEns 7a %ec.i)
"P%ivi!i-7 +e Can".a ?a;a +e +ie7ea 7i "e 7e'+a%"M E7 +'ate i#+%e-na c
'%ice a%'# ' 27'a%e 2% #i%'s, %e=nvia ' 27'a%e '2i7it sa c'n2e%i +ie7ii n
+a%2# =nc8ntt'%."
L-a# +%ivit "i%ect +e s28nt $i +%ivi%ea 7i vie s-a =nc%ci$at c a #ea. Avea '
2i-% +7ct, ten7 =nc.is, 'c.ii st%7cit'%i $i +%ta ;a%;.
"Fi7e, snt 2e%icit s te v". Ce "'%e$tiN Ai nev'ie "e +a%2#%iN"
"Pent% ceN" =nt%e;a%ea 7i #i s-a +%t n +ic naiv.
"Pent% a te ;c%a "e e7e."
"S ce%i aEt'%7 7i D#neze +ent% a c%ea +a%2#%iM"
"Gi ceN D#neze '%ic# c%eeaz +a%2#%i."
"Da, "a% e7 2ace s c%easc 27'%i7e. Pte!i #ate%ia7iza 27'%iN"
"E #ate%ia7izez +a%2#%i, #ic!7e +%ieten."
"Atnci 2a;%ici7e "e +a%2#%i n-a "ec8t s-$i =nc.i" +'%!i7eM"
"E 7e v'i +e%#ite s c'ntineM Sin-%7 #e !e7 este "e a "e#'nst%a
+te%ea "ivin.M
"D'#n7e, e nev'ie s "'ve"e$ti eDisten!a 7i D#nezeN Peste t't, =n
'%ice 7c%, e7 =#+7ine$te #i%ac'7eM"
"Desi-%, "a% $i n'i a% t%e;i s #ani2est# ne7e "in "ive%sit!i7e in2inite
a7e +te%ii Sa7e c%eat'a%e."
"C8t ti#+ a "%at +8n a!i =nv!at aceast a%tN"
"D'is+%ezece ani."
"D'a% +ent% a +%'"ce +a%2#%i +%in inte%#e"i7 +7an7i ast%a7M Mi se
+a%e, vene%a;i7e s28nt, c a!i i%'sit /H ani +ent% a +%'"ce ni$te +a%2#%i
ca%e c'st #ai ni#ic 7a '%ice 27'%%eas..."
"Pa%2#%i7e +ie% '"at c 27'%i7e."
"Pa%2#%i7e +ie% '"at c #'a%tea. De ce s "'%esc ceva "e ca%e s +%'2ite
"'a% c'%+7 2izicN"
"D'#n7e Fi7's'2, =#i +7aciM Ac# =ntin"e #8na "%ea+tM" E7 2c n -est
"e ;inecv8nta%e.
E%a# 7a c8!iva +a$i "e Can".a ?a;a, ni#eni n se -sea a7t%i "e #ine
+ent% a # +tea atin-e. A# =ntins #8na +e ca%e ,'-.in7 nici n a atins-
'.
"Ce 2e7 "e +a%2# "'%e$tiN"
"De t%an"a2i%i."
"A$a s 2ieM"
S+%e #a%ea #ea s%+%iz, n +a%2# +7ct "e t%an"a2i%i se %i"ica "in
+a7#a #ea. E 7ai, s%8z8n", "int%-' vaz a+%'+iat, ' 27'a%e #a%e a7;
2% #i%'s.
"Pte!i i#+%e-na aceast 27'a%e 2% #i%'s c +a%2# "e ias'#ieN"
"A$a s 2ieM"
Un +a%2# "e ias'#ie se %i"ic i#e"iat "in +eta7e. &-a# #7!#it
2ct'%7i "e #i%ac'7e $i #-a# a$ezat a7t%i "e n7 "int%e "isci+'7ii si.
E7 =#i s+se c Can".a ?a;a, a7 c%i a"ev%at n#e e%a 3is."".anan"a,
=nv!ase i#it'a%e sec%ete ,'-.ine "e 7a n #aest% ti;etan ca%e, a# 2'st
asi-%at, e%a =n v8%st "e +este ' #ie "e ani.
"Can".a ?a;a n =n"e+7ine$te #i%ac'7e7e sa7e n#ai +%in inte%#e"i7
cv8nt7i, a$a c# ai vzt." Disci+'77 v'%;ea "es+%e #aest%7 7i c '
#8n"%ie evi"ent. "3'%;e7e 7i "i2e% 2'a%te #7t =n 2nc!ie "e
te#+e%a#ent. Este eDt%a'%"ina% $i n#% 2'a%te #7!i a"#i%at'%i +%int%e
inte7ecta7ii "in Ca7cttaM"
A# 7at .'t%8%ea "e a n #%i n#%7 7'%. Un -% +%ea "#i%ac7's" n
+%ea e%a +e +7ac7 #e. M-a# %et%as "+ ce i-a# #7!#it +'7itic's 7i
Can".a ?a;a. A# +'%nit s+%e cas -8n"in"-# 7a ce7e t%ei =nt87ni%i +e
ca%e 7e avsese# =n acea zi.
S'%a #ea U#a =#i s+se "e =n"at ce a# aEns =n $a casei n'ast%e "in
st%a"a C%+a%)
"Ai =nce+t s te "ai c +a%2#M"
F% n cv8nt i-a# "at #8na s ' #i%'as.
"Ce +a%2# +7ct "e t%an"a2i%iM Este eDt%a'%"ina% "e +te%nicM"
Mi-a# zis c #ai "e-%a; e%a SeDt%a'%"ina% "e ne';i$nitS $i i-a# =ntins
27'a%ea +a%2#at +%int%-n +%'ce"e ast%a7.
"A.M A"'% ias'#iaM" A 7at 27'a%ea $i +e 2a!a ei s-a z-%vit ' eD+%esie "e
7ia7 intens c8n" a vzt c n #i%'s "e ias'#ie e#ana "int%-' 27'a%e
+e ca%e ' $tia 2% #i%'s. Atit"inea ei a =n7t%at ss+icinea #ea c
Can".a ?a;a # .i+n'tizase $i c "'a% e si#!ea# +a%2#%i7e.
Mai t8%zi, a# azit "e 7a n +%ieten, A7Banan"a c "S28nt7 +a%2#%i7'%"
+'se"a ' +te%e +e ca%e a$ 2i v%t s ' v" 7a "is+'zi!ia =n2'#eta!i7'% "in
=nt%ea-a 7#e.
"M -sea# +%int%e a7!i /II "e invita!i, 7a ' -a7 "at acas 7a Can".a
?a;a, 7a ?%":an", #i-a +'vestit A7Banan"a. "C# ,'-.in7 avea %e+ta!ia
"e a eDt%a-e ';iecte "in ae% +%, 7-a# %-at %8z8n" +e s28nt s #ate%ia7izeze
#an"a%ine, ca%e n se -sea =n ace7 sez'n. &#e"iat luchis
-),
9+8ini
in"iene %'tn"e, +7ate< +se +e 2%nze "e ;ananie% se #27a%. Fieca%e "in
aceste c.i27e c'n!inea ' #an"a%in "eEa c'EitM A# #$cat "int%-a #ea, n
2% tea#, "a% #i s-a +%t "e7ici'asM"
D+ ani "e zi7e a# =n!e7es, =n %#a nei %ea7iz%i inte%i'a%e, c# 2cea
Can".a ?a;a aceste #ate%ia7iz%i. Din +cate, #et'"a n este 7a =n"e#8na
ce7'% ca%e s2e% "e 2'a#eM
Dive%$ii sti#7i ai si#!%i7'% 7a ca%e %eac!i'n# n'i 9tacti7i, viza7i,
-stativi, '72activi, a"itivi...< snt +%'"$i "e va%ia!ii7e intensit!ii
vi;%at'%ii a e7ect%'ni7'% $i +%'t'ni7'%, ca%e, 7a %8n"7 7'%, snt c'nt%'7a!i "e
+%ana, ene%-ie #ai s;ti7 "ec8t ene%-ia at'#ic, inte7i-ent $i +%t8n" =n
-e%#ene i"eea-ti+ c'%es+nzt'a%e 2iec%ia "int%e ce7e cinci si#!%i
2n"a#enta7e.
Can".a ?a;a, =n a%#'nie c 2'%!a c's#ic "at'%it n'% +%actici ,'-.ine,
avea +te%ea s #'"i2ice st%ct%a vi;%at'%ie a +%anei, #ate%ia7iz8n" ast2e7
';iect7 "'%it. F%cte, +a%2#%i $i a7te ';iecte %ez7ta "in #ate%ia7iza%ea
vi;%a!ii7'% 7#e$ti $i n "int%-' s-estie .i+n'tic.
-)-
Minni7e, a$a c# a 2'st e7e +%ezentate "e ct%e "S28nt7 +a%2#%i7'%"
snt s+ectac7'ase, "a% ne2'7'sit'a%e s+i%ita7. Sc'+%i7e 7i+site "e
i#+'%tan! ne a;at "e 7a ' cta%e ve%ita;i7 a 7i D#neze.
>i+n'tis#7 a 2'st 2'7'sit "e #e"ici =n '+e%a!ii #in'%e sa ca n 2e7 "e
c7'%'2'%# +si.ic +ent% +e%s'ane7e a c%'% via! +tea 2i +e%ic7itat "e
2'7'si%ea anestezice7'%. Da% .i+n'za este +e%ic7'as +ent% cei ca%e i se
s+n 2%ecventL ea +'ate sscita n e2ect +si.ic ne-ativ ca+a;i7 s 7ezeze
ce77e7e ce%e;%a7e. >i+n'za este ' inc%sine =n c'n$tiin!a a7tia. Acest
2en'#en te#+'%a% n a%e ni#ic a 2ace c #i%ac'7e7e =#+7inite "e s2in!i.
C'n$tien!i "e D#neze, a"ev%a!ii s2in!i +%'v'ac t%ans2'%#%i =n aceast
7#e "e vis "at'%it v'in!ei 7'%, +e%2ect ac'%"at c cea a 3ist'%7i
C's#ic C%eat'%.
Dis+%e!7 'stentativ 2a! "e +te%i7e +a%an'%#a7e snt a"esea "esc%ise "e
#ae$t%i. Mistic7 +e%san, A; Sai", a %8s '"at "e fachiri 9asce!i
#s7#ani< ca%e e%a #8n"%i "e +te%i7e 7'% #i%ac7'ase as+%a a+ei,
ae%7i $i s+a!i7i.
"O ;%'asc se si#te "e ase#enea =n 7a%-7 ei =n a+M" eDc7a# "is+%e!it'%
A; Sai". C'%;7 $i v7t%7 +7aneaz c $%in! =n ae%, "iav'77 +'ate
a+a%e 7a est $i 7a vestM O#7 ve%ita;i7 este ce7 ca%e =$i +7aseaz "estin7 =n
s+i%it7 "e "%e+tate, ca%e c#+% $i vin"e, "a% ca%e t't$i n-7 it +e
D#neze". C ' a7t 'cazie #a%e7e =n!e7e+t +e%san a "e2init ast2e7 via!a
%e7i-i'as) "E7i#ina!i ce ave!i =n ca+ 9"'%in!e e-'iste $i a#;i!ii<L "%i!i c
;ntate ceea ce ave!i =n #8n, n v +7eca!i nici'"at s; 7'vit%i7e
a"ve%seM".
4ici =n!e7e+t7 i#+a%!ia7 "in te#+77 Fa7i-.at, nici "S28nt7 +a%2#%i7'%" -
,'-.in7 inst%it =n #anie%a ti;etan - n-a satis2ct setea #ea nes!i'as
"e n -%. &ni#a #ea n avea nev'ie "e n tt'%e +ent% a se t%ezi, ci "e
n -%. C8n", =n s28%$it 7-a# =nt87nit +e Maest%7 #e, e7 #-a =nv!at +%in
eDe#+7 +%'+%i ce este n '# a"ev%at.
5-1: Kali reprezint Principiul Feminin Etern n natur. Ea este tradiional
reprezentata ca o femeie cu patru brae, stnd n picioare pe corpul ntins
a lui Shiva sau Infinitul, deoarece activitile naturii sau lumea
fenomenal izvorsc din Spiritul latent. Cele patru brae simbolizeaz
caliti cardinale: dou benefice, dou distructive; dualitatea esenial a
materiei sau creaiei.
5-2: Iluzia cosmic; literal, "msurtorul". Maya este puterea magic n
creaie prin care limitrile i diviziunile sunt aparent prezente n Cel
Nemsurat, Cel Inseparabil, n Divin. Emerson a scris urmtorul eseu
despre maya:
"Iluzia lucreaz insesizabil crend, Pnze vlurite de pianjen
nenumrate; Imaginile ei vesele ntotdeauna reuesc, S se nghesuie
una n alta, vl dup vl; Mai fermectoare i mai credibil, Pentru omul
ce este nsetat s fie nelat."
5-3: (ishi, n mod literal "vztori", care sunt autorii &edelor ntr-un
trecut ndeprtat.
5-4: Pine plat, rotund din India.
5-5: Oamenii neinstruii abia dac neleg marii pai fcui de tiina
secolului XX. n centrele de cercetare din toat lumea se realizeaz
transmutarea metalelor i alte visuri ale alchimitilor. Eminentul chimist
francez M. Georges Claude a realizat "miracole" la Fontainebleau n 1928,
naintea unei ntlniri tiinifice, folosind cunotinele sale savante despre
transformrile oxigenului. "Bagheta magic" era banalul oxigen, ieind
dintr-un tub. Savantul "a preschimbat nite nisip n pietre preioase, fierul
n ceva semnnd a ciocolat topit i florile n ceva asemntor sticlei.
"M. Claude a explicat cum apa mrii poate fi transformat cu ajutorul
oxigenului n milioane de cai putere, cum apa care fierbe nu trebuie
neaprat s ard; cum micile grmezi de nisip, dintr-o singur suflare a
tubului cu oxigen, pot fi preschimbate n safire, rubine i topaze; i a
prezis ca va veni i timpul cnd omul va putea merge pe fundul oceanului
fr echipament de scufundare. n final, savantul i-a uimit audiena
nnegrindu-le feele, prin simpla eliminare a culorii roii din razele
soarelui."
Omul de tiin francez menionat a produs aer lichid, printr-o metod de
expansiune n care a separat diversele gaze coninute n aer, i a mai
descoperit multe posibiliti de utilizare mecanic a diferenelor de
temperatur din apa mrii.
CAPITOLUL: 6
Mona'ul tigrilor
"A# "esc'+e%it a"%esa M'na.7i ti-%i7'%L +te# #e%-e c.ia% #8ine."
Aceast +%'+ne%e +7ct venea "in +a%tea 7i C.an"i, n7 "in vec.ii #ei
c'7e-i "e c7as. E%a# "'%nic s-7 v" +e s28nt7 ca%e, =nainte "e a "eveni
#'na., se 7+ta c #8ini7e -'a7e c ti-%ii. M-a c+%ins n entzias#
nes+s 7a i"eea acest'% is+%vi 2% +%ece"ent.
A "'a zi e%a n 2%i- .i;e%na7, "a% C.an"i $i c #ine a# +7ecat vese7i. D+
ce a# .'in%it #7t v%e#e +%in ?.':ani+%, =n a2a%a Ca7cttei, a# -sit,
=n s28%$it casa +'t%ivit. U$a avea "' ine7e "e 2ie% +e ca%e 7e-a# 2ct s
sne c n z-'#'t te%i;i7. C t'ate acestea, se%vit'%7 s'si 2% s se
-%;easc $i s%8s7 7i i%'nic +%ea s s+n c t't acest z-'#'t n e%a
ca+a;i7 s t7;%e +acea ca%e e%a =nnt%7 casei s28nt7i.
Sensi;i7i 7a acest %e+%'$ #t, ne-a# si#!it %ecn'sct'%i c8n" a# 2'st
invita!i s int%# =n sa7'n. O a$te+ta%e inte%#ina;i7 ne-a +s ne%vii 7a
=nce%ca%e. Le-i7e nesc%ise a7e &n"iei i#+n %;"a%e ctt'%7i a"ev%7iL
n #aest% =7 +'ate +ne ast2e7 7a =nce%ca%e. An Occi"ent aceast t'%t%
+si.'7'-ic este 7a #'" 7a "'ct'%i $i 7a st'#at'7'-i.
An 2ine, se%vit'%7 ne-a c.e#at $i ne-a int%'"s =nt%-n "'%#it'%. Ce7e;%7
S:a#i S'.'n-
.)(
e%a a$ezat +e +at7 s. 3e"e%ea c'%+7i s 2'%#i"a;i7
ne-a a2ectat =n #'" ci"at. A# %#as c -%a cscat. 4ici'"at n a# #ai
vzt n c'%+ at8t "e #sc7's $i t't$i -%a!i's $i s+7. Fa!a 7i, c '
eD+%esie as+% $i t't$i senin, e%a =#+'"';it "e ;c7e c%-t'a%e, ;a%;
$i #sta!. Cin-$ia ni +'%#;e7 $i ca7it!i7e ni ti-% st%7cea
si#7tan =n 'c.ii 7i =nc.i$i 7a c7'a%e. 4 e%a =#;%cat, 2a+t ce at%-ea
aten!ia as+%a ta7iei sa7e.
D+ ce ne-a %evenit v'cea, 7-a# sa7tat +e #'na., eD+%i#8n"-ne t'at
a"#i%a!ia +ent% as+ect7 7i "e -7a"iat'%.
"4 v%e!i s ne s ne s+ne!i c# a!i %e$it s =nvin-e!i, c #8ini7e -'a7e,
s7;ticinea cea #ai 2e%'ce a En-7ei, ti-%7 %e-a7 "in ?en-a7N"
"C'+iii #ei, aceasta este ' ni#ica t'at +ent% #ine. Snt '%ic8n" -ata s8-
#i %eia is+%vi7e." E7 av n s%8s in'cent. "Pent% v'i n ti-% este t't n
ti-%, +ent% #ine =ns e7 n este "ec8t n +is'ia$M"
"S:a#iEi, snt "e ac'%" c #i-a$ +tea c'nvin-e s;c'n$tient7 c n ti-%
n este "ec8t n +is'i, "a% c# s-7 2ac +e ti-% s c%ea" aceastaN"
"Desi-%, 2'%!a este "e ase#enea necesa%. 4 se +'ate c%e"e c n ;e;e7$
ca%e c'n2n" ti-%7 c ' +isic #a%e =i +'ate veni "e .acM M8ini7e
+te%nice snt sin-%e7e #e7e a%#e."
E7 ne invit s-7 %## =n vesti;7 $i 7'vi zi"7 c +#n7. O c%#i"
cz +e "$#eaL ' ;cat "e ce% a+% +%in -'77 "in zi". S%+%iza #-a
a#e!itL ce7 ca%e +'ate "%8#a n zi" c ' sin-% 7'vit% este "esi-%
ca+a;i7 s s2%8#e n #aDi7a% "e ti-%M
"Un'% 'a#eni 7a 2e7 "e %';$ti ca $i #ine 7e 7i+se$te t't$i s8n-e7e %ece. Cei
ca%e n a "ec8t 2'%!a 2izic $i n-a 2'%!a #'%a7 snt ssce+ti;i7i s 7e$ine
7a si#+7a ve"e%e a ti-%7i. 5i-%7 =n 7i;e%tate este #7t #ai 2e%'ce $i #ai
+e%ic7's "ec8t ce7 "e 7a ci%c, c%ia i se " '+i#M
M7!i 'a#eni c 2'%! .e%c7ean a 2'st t't$i i#';i7iza!i "e -%'az =n 2a!a
asa7t7i ni ti-% ;en-a7ez. An #intea sa, ti-%7 =7 ase#ie$te +e '# c '
+isic 2% 2'%!M Este +'si;i7 +ent% ce7 ca%e a7t% 2'%!ei 2izice ' .'t%8%e
nest%#tat s ac!i'neze i"entic as+%a ti-%7i $i s-7 c'nvin- c este '
+isic 2% a+%a%e. A$a a# +%'ce"at e #e%eM"
4 # =n"'ia# c %ia$7 #e inte%7'ct'% a% +tea 2ace ' ase#enea
#eta#'%2'z +si.'7'-ic, "e a t%ans2'%#a ti-%7 =n +isic. E7 +%ea "is+s
s ne "ea ' 7ec!ieL C.an"i $i c #ine =7 asc7ta# %es+ect'$i.
"Mintea c'#an" #$c.ii. F'%!a nei 7'vit%i "e ci'can "e+in"e "e ene%-ia
+s =n E'c) 2'%!a c'%+7i "e+in"e "e c%aE $i "e v'in!a "e a 7'vi. S+i%it7,
+% $i si#+7 " 2'%# $i .%ne$te c'%+7. S; ac!inea instincte7'%
2'%#ate =n vie!i7e ante%i'a%e, -e%#eni "e 2'%! sa "e s7;icine se
in2i7t%eaz +%'-%esiv =n c'n$tiin!. Ei se eDte%i'%izeaz s; 2'%# "e
';i$nin!e, ca%e 7a %8n"7 7'% se c%ista7izeaz =nt%-n c'%+ ;ine sa s7a;
"ezv'7tat. S7;icinea 2izic a%e '%i-ine #enta7) +%int%-n ce%c vici's,
c'%+7, sc7av7 ';i$nin!e7'%, c'nt%aca%eaz #intea. Dac st+8n7
9#intea< +e%#ite ni se%vit'% 9c'%+7< s-i c'#an"e, acesta "in %#
s28%$e$te +%in a 2i ti%anicL #intea este %e"s 7a sc7avie "e =n"at ce ea
ce"eaz '%"ine7'% c'%+7i."
La %-#intea n'ast%, i#+%esi'nant7 S:a#i c'nsi#!i s ne +'vesteasc
via!a sa)
"Din c'+i7%ie, cea #ai #a%e "'%in! a #ea e%a s =n2%nt ti-%ii. 3'in!a #ea
e%a nec7intit, "a% c'%+7 e%a s7a; "ezv'7tat."
Mi-a sc+at ' eDc7a#a!ie "e i#i%e. Cv8nt7 "s7;icine" =n -%a acesti
>e%c7e +%ea ne7a7'c7 7i.
"4#ai a;an"'n8n"-# "in t'at ini#a n'% -8n"%i "e 2'%! $i "e
sntate a# venit "e .ac acesti .an"ica+. Avea# t'ate #'tive7e "e a
#ani2esta vi-'a%e #enta7 i%ezisti;i7, 2% "e ca%e n +tea# s s;E-
ti-%7 ;en-a7ez."
"C%e"e!i, vene%a;i7e S:a#i, c e a$ +tea v%e'"at =n2%nta ti-%iiN" A 2'st
sin-%a "at c8n" aceast ci"at a#;i!ie #i-a t%ect +%in #inteM
"Desi-%M" E7 s%8"ea. "Da% eDist #ai #7te %ase "e ti-%i, ne7e ;8ntie
En-7a "eas a "'%in!e7'% 'a#eni7'%. 4 ';!ii nici n ;ene2ici s+i%ita7
"';'%8n" ani#a7e7e c ' 7'vit% "e +#n. Este #7t #ai i#+'%tant s te
2'ca7izezi s-!i e7i#ini ina#icii inte%ni."
"P'vesti!i-ne c# a!i aEns, "in "%es'% "e ti-%i s7;atici, "%es'% a7
+asini7'% inte%ne s7;atice."
S:a#i tcea. P%ivi%ea 7i +%ea +ie%"t =n ne-%i7e ni t%ect =n"e+%tat.
A# -.icit c e7 se =nt%e;a "ac s-#i satis2ac ce%e%ea sa n. An 2ina7
a+%'; c n s%8s.
"C8n" a# aEns =n c7#ea -7'%iei, '%-'7i7 #e e%a at8t "e #a%e c a#
"ecis n n#ai s +n ti-%ii 7a +#8nt, ci s e2ectez $i t%%i "e 2'%! +e
sea#a 7'%. A#;i!ia #ea c'nsta "in a ';7i-a s7;ticini7e s se +'a%te ca
ani#a7e7e "'#estice. A# a+%t =n +;7ic $i scces7 a =nc'%'nat ;%av%a
#ea.
Ant%-' sea%, tat7 #e int% -8n"it'% =n ca#e%)
"Fi7e, a% t%e;i s te +n =n -a%" =#+'t%iva ni % +e ca%e-7 +'ate
+%'v'ca ' sc.i#;a%e a s'%!ii."
"E$ti 2ata7ist, tatN C%ezi c s+e%sti!ia # va '+%i "in ca7ea #ea t%i#2a7N"
"E n snt 2ata7ist, 2i7e, "a% c%e" =n 7e-ea Est a %s+7atei, a$a c# este
ea "e2init =n Sc%i+t%i. Ani#a7e7e "in En-7 te %scL =nt%-' zi e7e se v'%
=n"8%Ei =#+'t%iva ta."
"5at, # i#e$tiM 5 $tii ce este n ti-%) #innat, "a% ne#i7'sM C.ia%
c8n" este st7, n ti-% e -ata s se %e+ea" as+%a nei +%zi n'iM Rasa
ti-%i7'% e cea #ai "e "is+%e!it "in =nt%ea-a En-7M Cine $tie "ac 7'vit%i7e
#e7e n i#+7anteaz n +ic "e =n!e7e+cine, "e c'nsi"e%a!ie, =n ca+ete7e 7'%
';tze. E snt ca n +%'2es'% =ns%cinat c n c%s "e c'#+'%ta#ent
+ent% a "isci+7ina e7evii "in En-7M 5e %'- tat, c'nsi"e%-# ca n "%es'%
$i n ca n ci-a$ "e ti-%i. C# a% +tea ac!ini7e ;ne s at%a- %7
as+%a ca+7i #eN 5e %'- s n # ';7i-i s-#i sc.i#; acest #'" "e
via!M"
C.an"i $i c #ine e%a# 'c.i $i %ec.i, i#i!i "e aceast "ez;ate%e. An
&n"ia, n c'+i7 n iese $'% "in cv8nt7 tat7i s. M'na.7 ti-%i7'%
c'ntin)
"5at7 #e # asc7t %;"t'% +st%8n" tce%ea "in ca%e a ie$it +ent% a
+%'nn!a aceste cvinte c ' v'ce -%av) "Fi7e, t # ';7i-i s-!i 2ac
cn'sct ' +%evesti%e 2nest +e ca%e ' $ti "e 7a n s28nt, ce #i-a v'%;it
=n ti#+7 #e"ita!iei #e7e "e ie%i)
SP%ietene "%a-, snt +%tt'%7 ni #esaE "estinat 2i7i t. Pne i#e"iat
2%8n is+%vi7'% sa7e vi'7ente. Dac n, 7a viit'a%ea 7i 7+t, e7 va 2i %nit
-%av $i se va -si ti#+ "e $ase 7ni =nt%e via! $i #'a%te. Mai t8%zi e7 va
%enn!a 7a 7#e $i se va c7-%i .
Aceast +%ezice%e n #-a i#+%esi'nat. E a# -8n"it c tat7 #e, =n
c%e"7itatea sa, a 2'st victi#a i7zii7'% ni 2anatic."
An acest #'#ent #'na.7 ti-%i7'% 2c n -est "e ne%;"a%e, ca 7a
a#inti%ea nei -%e$e7i. Se c2n"ase =nt%-' tce%e +%'2n" $i +%ea c a
itat "e +%ezen!a n'ast%. C8n" $i-a %e=nce+t +'vestea, a 2ct-' c ' v'ce
stins)
"P!in ti#+ "+ acest ave%tis#ent, #-a# "s =n ca+ita7a !int7i C''c.
?e.a%. O%a$7 +it'%esc e%a n' +ent% #ine. Ca "e ';icei, ' #7!i#e "e
c%i'$i # %#a +e st%zi. Se $'+tea 7a t%ece%ea #ea)
"Este ce7 ca%e 7+t c ti-%i s7;aticiM" "P%ivi!i-i +ici'a%e7eM ai c%e"e c snt
t%nc.i%i "e c'+aciM" "Gi 2a!a 7iN Este "esi-% ' =nca%na%e a %e-e7i ti-%i7'%
=n +e%s'anM"
Gti!i c8t "e %e+e"e se +%'+a- aceste n't!iL n e nev'ie "e zia%e +ent%
aceastaM An c8teva '%e $ti%ea s'si%ii #e7e a +s '%a$7 +e 2'cM Sea%a, #
'"i.nea# c8n" a# azit z-'#'t7 ni -a7'+L c8!iva cai s-a '+%it 7a $a
#ea. Cinci +'7i!i$ti c t%;ane a int%at =nnt%. E%a# i#it. Cine $tie ,
=#i s+nea#, +'ate v'% s # inte%'-.eze as+%a n'% 7c%%i "e ca%e e
n a# .a;a%M Da% a-en!ii s-a =nc7inat c ' +'7ite!e ne';i$nit)
"3ene%a;i7e S:a#i, a# venit s v sa7t# =n n#e7e +%in!7i !int7i
C''c. ?e.a%, ca%e $i-a eD+%i#at "'%in!a s v va" 7a +a7at7 s #8ine
"i#inea!."
A# ezitat n #'#ent. Pent% n #'tiv necn'sct, si#!ea# n %e-%et vi
"e a =nt%e%+e c7t'%ia #ea 7ini$tit. Da% #-a# =n#iat 7a %-#in!i7e
a-en!i7'% $i a# acce+tat invita!ia.
A "'a zi, ' t%s% #a-ni2ic a venit s # ia $i s # "c c #a%e
+'#+ 7a +a7at Un se%vit'% !inea ' #;%e7 s+e%; +ent% a # 2e%i "e
a%$i!a s'a%e7i. Ast2e7 a# 2ct ' +7i#;a%e +7ct +%in '%a$ $i +%in +"%i7e
=nc'nE%t'a%e. P%in!7 =n +e%s'an # a$te+ta =n +'a%ta +a7at7i. Mi-a
'2e%it c.ia% 2't'7i7 7i cst c 2i% "e a%, e7 #7!#in"-se c n scan
#ai si#+7.
"At8ta a#a;i7itate # va c'sta sc#+M", # -8n"ea# e =n-%iE'%at.
M'tive7e +%in!7i a 2'st 2'%#7ate c7a% "+ c8teva cvinte "e +'7ite!e)
"5't '%a$7 n v'%;e$te "ec8t "es+%e is+%vi7e "#ita7e. Este a"ev%at c
=n2%n!i, c #8ini7e -'a7e, 2e%'citatea ti-%i7'%N" A# a+%';at.
"4 c%e"M 4 e$ti "ec8t n si#+7 #8nct'% "e '%ez "in Ca7cttaM Fii
since%) n-ai +s 7a +#8nt "ec8t ani#a7e "'+ate c '+iM" 3'cea 7i %sna
c7a% $i sa%castic. 4ici #ca% n i-a# 2ct 'n'a%ea "e a-i %s+n"e 7a
ins7t.
"5e +%'v'c s =7 =n2%n!i +e ti-%7 #e RaEa ?e-#
.)*
, n' ca+t%at. Dac
+'!i s-i %ezi$ti c scces, s-7 7e-i $i s +%se$ti c$ca c'n$tient, acest ti-%
=!i va a+a%!ineM Ant%e a7te7e, vei avea c8teva #ii "e %+ii $i a7te %ec'#+ense.
Dac %e2zi 7+ta, =!i v'i =nE'si n#e7e =n t't stat7 #e, ca 2iin" ce7 a7 ni
i#+'st'%M"
Aceste cvinte ins'7ente #-a 7'vit =n ini# ca ' +7'aie "e -7'an!e. A#
acce+tat c #8nie. Pe E#tate %i"icat "in scan7 s, +%in!7 se 7s +e
s+ate c n z8#;et sa"ic. Mi-a# a#intit "e =#+%a!ii %'#ani #7!#i!i $i
satis2c!i "e a"ce%ea c%e$tini7'% =n a%en. A#i s+se)
"P%e-te$te-te "e 7+t +este ' s+t#8n. Re-%et c n +'t s-!i a%t
a"ve%sa%7 #ai "ev%e#e." F% =n"'ia7, +%in!7 se te#ea s n .i+n'tizez
ti-%7 sa s n-i "a '+iM
A# +%sit +a7at7 ';se%v8n" a#zat c, "e aceast "at, #;%e7a $i
t%s%a %e-a7 e%a a;sente.
5'at s+t#8na #-a# +%e-tit t%+ $i s27et +ent% +%';a ca%e %#a s
vin. Se%vit'%7 #e =#i %e7ata ist'%ii 2antastice. L-;%a +%ezice%e a
s28nt7i se %s+8n"ise "eEa =n !a%, eDa-e%8n"-se "in ce =n ce. Mai #7t,
nii c%e"ea c n s+i%it %, ;7este#at "e zei, se =nca%nase =n c'%+7
ti-%7i ca%e n'a+tea 7a "i2e%ite 2'%#e "e#'nice +ent% a %e"eveni ani#a7
=n ti#+7 zi7ei. Acest "e#'n-ti-% a 2'st t%i#is +e +#8nt +ent% sin-%7
sc'+ "e a # #i7i.
O a7t ve%sine e%a c Ce%7 5i-%i7'% =7 c%ease +e RaEa ?e-#, ca%e "evenea
inst%#ent7 +e"e+si%ii #e7e, ins'7ent7 ;i+e" ca%e a =n"%znit s se 7e-e
"e %asa ti-%i7'%.
Se%vit'%7 #i-a s+s c +%in!7 +%ea =n e7e#ent7 s +%e-tin" ' 7+t
=nt%e '# $i 2ia%. E7 c'nst%ia n vast +avi7i'n +ent% #ii "e s+ectat'%i. An
cent%, ' en'%# c$c "e 2ie% +%evzt c ' ca#e% "e si-%an! =7 !inea
+e RaEa ?e-#. Ca+tiv7, =n2'#etat, =nsetat "e s8n-e, sc'tea %-ete
as%zit'a%e. P%in!7 s+e%a 'a%e s # va" se%vin" "e +%8nz ti-%7iN
L#ea 7ase c asa7t case7e "e ;i7ete +ent% a ve"ea s+ectac'77 2%
+%ece"ent. S'sin" zia cea #a%e, ste "e s'7icitan!i a 2'st %e2za!i "in
7i+s "e 7'c%i. Un n#% "int%e ei =nce%ca s se 2%i$eze s; ac'+e%i$ sa 7a
-a7e%ie."
P'vestea atinsese +nct7 c7#inantL C.an"i $i c #ine a;ia =n"%znea#
s %es+i%#.
"An #iE7'c7 %-ete7'% saca"ate a7e 7i RaEa ?e-# $i a7 #%#%7i
=n2%ic'$at a7 s+ectat'%i7'%, #i-a# 2ct a+a%i!ia =n tce%e. E%a# =#;%cat
s#a% $i n avea# ni#ic +ent% a # +%'teEa. A# "esc.is $a ca#e%ei "e
si-%an! $i a# =nc.is-' 7ini$tit =n %#a #ea. 5i-%7 a s%it +e -%atii c n
z-'#'t as%zit'% - =ns+i#8ntt'a%e +%i#i%eM M si#!ea# n ;iet #ie7$e7
=n 2a!a 2ia%ei ca%e %-ea.
Anc n #'#ent $i e%a# =n c$c, "a% c# a# =nc.is $a RaEa ?e-n #-a
atacat. M8na #ea "%ea+t a 2'st ci'+8%!it =n-%'zit'%. S8n-e7e #an, cea
#ai #a%e tenta!ie +e ca%e n ti-% ' +'ate cn'a$te, c%-ea -8%7 "in %an.
P%'2e!ia +%ea +e ca7e "e a se %ea7iza.
Mi-a# %evenit i#e"iat "in $'c - e%a +%i#a %an se%i'as +e ca%e a# +%i#it-
' v%e'"at. A# "at c #8na st8n- ' 7'vit% te%i;i7 =n #aDi7a%7 ti-%7i.
Fia%a s-a =#+7eticit, s-a %'tit "ez'%ientat +%in c$c $i a 2ct n sa7t
c'nv7siv =nainte. Atnci 7'vit%i7e "e +#n a =nce+t s c%- =n ca+7 ei.
Da% #i%'s7 s8n-e7i a avt as+%a ei e2ect7 =nne;nit'% a7 +%i#7i +a.a%
"e vin as+%a ni ;e!iv +%ivat #7t ti#+ "e ;t%. Atac%i7e ei, +nctate
"e %-ete, "evenea "in ce =n ce #ai 2%i'ase. A+%a%ea #ea i#+e%2ect,
.an"ica+at "e +ie%"e%ea nei #8ini # eD+nea "in!i7'% $i -.ea%e7'%.
5't$i a# "at c%aE's 7'vit% "+ 7'vit%. C$ca e%a t%ans2'%#at =nt%-
n +an"e#'ni, s8n-e7e =#+%'$ca =n t'ate +%!i7e, 2ia%a se =n%'$ea "e
"%e%e $i "e #8nie.
"5%a-e!iM 5%a-e!iM Uci"e!i 2ia%aM" st%i-a s+ectat'%ii 'a#eni7'% =na%#a!i "e
+e #a%-ine. O#7 $i 2ia%a se #i$ca at8t "e ite, c n -7'nte n ni#e%i
!inta. A#i a"nai t'ate 2'%!e7e, t'at v'in!a $i, c n %7et, a# "at ' 7ti#
7'vit%. 5i-%7 a czt $i n s-a #ai #i$cat.
"Ca ' +isic!M" a# s+s.
S:a#i %8se "in t'at ini#a $i-$i c'ntin +'vesti%ea.
"An 2ine, RaEa ?e-# e%a =nvins, #i7it =n '%-'7i7 7i %e-a7M A# ctat n
7an!, a# -sit n7 +e +7an$e $i a# 7e-at ti-%7 "e ;a%e7e c$tii.
5%i#2t'%, # =n"%e+ta# s+%e $, "a% RaEa ?e-#, acest "iav'7 =nca%nat,
+%ea c v%ea s c'n2i%#e nat%a 7i "e#'nic.
Dint%-n sa7t 2'%#i"a;i7, a %+t 7an!7 $i #i-a s%it =n s+ate. C #%7
#$cat =n +%'2nzi#e, #-a# +%;$itL "+ ' c7i+ a+%'a+e a# %st%nat
2ia%a, ca%e a 7e$inat "in n' s; ' ava7an$ "e 7'vit%i. De aceast "at a#
7e-at-' #ai s'7i" $i a# +%sit c$ca c +a$i 7en!i. 5e%i;i7 %nit, e a#
=n"e+7init t't$i ce7e t%ei c'n"i!ii a7e 7+tei) s =nvin- ti-%7, s-7 7e- c n
7an! $i s +%sesc c$ca 2% aEt'%7 ni#ni.
C %ni7e +ansate, a# 2'st 'n'%at, ac7a#at, s%;t'%itL ste "e #'nezi "e
a% se a"na 7a +ici'a%e7e #e7e. 5't '%a$7 e%a =n "e7i%. 4 se v'%;ea "ec8t
"es+%e st%7cita #ea vict'%ie as+%a nia "in ti-%ii cei #ai +te%nici, cei
#ai 2e%'ci ca%e a 2'st vz!i v%e'"at. P%in!7, 2i"e7 +%'#isini7'% sa7e, #i
7-a "%it +e RaEa ?e-n, "a% t'ate astea n #-a ;c%at. O sc.i#;a%e
"e'se;it s-a +%'"s =n s27et7 #e. S-a% +tea s+ne c, ie$in" "in c$c,
+%in aceasta e a# =nc.is $a a#;i!ii7'% te%est%e.
A %#at ' +e%i'a" -%ea. 5i#+ "e $ase 7ni a# 2'st =nt%e via! $i #'a%te.
De =n"at ce a# 2'st =n sta%e, #-a# =nt'%s =n '%a$7 nata7.
"Ac# $ti c -%-7 #e este s28nt7 ca%e #-a ave%tizat, #-a# c'n2esat e
tat7i #e. A.M "ac 7-a$ +tea =nt87niM" D'%in!a #ea e%a since%, cci =nt%-
' zi s28nt7 a a+%t +e nea$te+tate.
"AEn-e c "%esat7 ti-%i7'%M", "ec7a% e7 c ' ca7# si-%an!. "U%#eaz-
# $i te v'i =nv!a s +i 7a +#8nt 2ia%e7e i-n'%an!ei ca%e +'+7eaz En-7a
nive%s7i #an. 5 e$ti ';i$nit c s+ectat'%i ace$tia v'% 2i ' -a7aDie "e
=n-e%i a"#i%8n" i#it'a%e7e ta7e 2a+te =n +%actica ,'-aM"
C%-7 #e #-a ini!iat =n +%actici7e s+i%ita7e. E7 a "esc.is $i7e s27et7i
#e, %-inite +%in ne2'7'si%e. A# +7ecat =#+%en =n >i#a7a,a +ent% a
"esv8%$i ant%ena#ent7 #e."
C.an"i $i c #ine ne-a# =nc7inat =n 2a!a #'na.7i, %ecn'sct'%i "e a 2i
azit #innata +'veste a vie!ii 7i. M si#!ea# +e "e+7in %s+7tit +ent%
7n-a a$te+ta%e +%e7i#ina% "in vesti;77 %c'%'s.
6-1: Sohong era numele su monastic, dar era mai cunoscut sub numele
de "Tiger Swami."
6-2: "Prin Prines" - numit astfel pentru a indica faptul c animalul su
poseda ferocitatea combinat a tigrului i a tigroaicei.
CAPITOLUL: 7
f!ntul care le(itea&
"Sea%a t%ect a# vzt n ,'-.in ca%e +7tea 7a c8!iva #et%i "eas+%a
s'77i." P%ieten7 #e U+en"%a M'.n C.':".%, v'%;ea c ' v'ce
e#'!i'nat. A# z8#;it entzias#at)
"C%e" c +'t s-i -.icesc n#e7e. 4 e ?.a"%i Ma.asa,aN"
U+en"%a M'.n C.':".%, 2c se#n c "a, +!in s+%at c n #i-a
s+s ceva n'. Pasinea #ea +ent% s2in!i e%a at8t "e ;ine cn'sct
+%int%e +%ietenii #ei, =nc8t ace$tia se ;c%a "ac =#i +tea c'#nica
ceva n'.
"Y'-.in7 7'cie$te 2'a%te a+%'a+e "e casa #ea $i e =7 v" 2%ecvent."
Aceast "ec7a%a!ie i-a t%ezit n vi inte%es 7i U+en"%a M'.n C.':".%,,
a$a c a# c'ntinat)
"L-a# vzt =nt%-' =#+%eE%a%e "e'se;it. E7 a ';!int c'nt%'77 as+%a
te.nici7'% pranayama
/)(
#en!i'nate "e PatanEa7i
/)*
. O"at, ?.a"%i
Ma.asa,a a %ea7izat =n +%ezen!a #ea Bhastrika 'ranayama c at8ta 2'%!
c ai 2i zis c a iz;cnit ' 2%tn =n ca#e%M A+'i e7 =$i '+%i %es+i%a!ia "e
tnet $i se c2n" =n i#';i7itate $i =nt%-' sta%e %i"icat "e s+%ac'n$tiin!
/)+
. &#+%esia "e ca7# "+ 2%tn e%a "e neitat.
"Se s+ne c s28nt7 n iese nici'"at "in cas", s+se U+en"%a
ne=nc%ezt'%.
"Gi t't$i este a"ev%atM E7 t%ie$te iz'7at "e a+%'a+e HI "e ani, %e-7 +e
ca%e n ' =nca7c "ec8t 7a s%;t'%i7e s2inte, c8n" iese =n 2a!a caseiM Atnci
este asa7tat "e ce%$et'%i ca%e cn'sc ;ntatea eDt%e# a 7i ?.a"%i
Ma.asa,a."
"C# +'ate e7 %ezista =n ae% s2i"8n" 7e-ea -%avita!ieiN"
"C'%+7 ,'-.in7i =$i +ie%"e -%etatea =n %#a n'% an#ite 2'%#e "e
+%ana,a#a. Atnci e7 +7te$te, sa sa%e ca n -%eie%. C.ia% $i s2in!ii ca%e n-
a +%acticat ,'-a t%a"i!i'na7a
/),
+'t +7ti c8n" snt =nt%-' sta%e +%'2n"
"e "ev'!ine 2a! "e D#neze."
"A$ v%ea s $ti #ai #7te "es+%e acest =n!e7e+tL #e%-i 7a %enini7e "e
sea%N" C%i'zitatea sc7i+ea =n 'c.ii 7i U+en"%a.
"Da, asist a"esea, =#i +7ace 2'a%te #7t c# =#+%t$e$te "in =n!e7e+cinea
sa "isci+'7i7'%. Une'%i %8s7 #e +%e7n-it =nt%e%+e s'7e#nitatea. Asta
n-i "is+7ace s28nt7i, "a% n-a$ +tea s+ne ace7a$i 7c% "es+%e "isci+'7ii
siM"
D+ a#iaz, 7a =nt'a%ce%ea "e 7a $c'a7, a# t%ect +%in 2a!a casei ?.a"%i
Ma.asa,a $i #-a# .'t%8t s-i 2ac ' vizit sc%t) Y'-.in7 n +%i#ea
+;7ic =n -ene%a7. Disci+'77 ca%e e%a +s s +zeasc $a #-a =nt%e;at "ac
avea# v%e' "=nt87ni%e "inainte sta;i7it". Din 2e%ici%e, Maest%7 a inte%venit
7a ti#+, a7t2e7 a$ 2i 2'st -'nit 2% a7te 2'%#a7it!i.
"Las-7 +e MBn"a s int%e, "ac aceasta este "'%in!a 7i." Oc.ii
=n!e7e+t7i sc8nteia. "Rec7zinea #ea n este +ent% ;ine7e #e, ci
+ent% a7 ce7'%7a7!i. Cei ca%e t%iesc =n 7#e n i;esc since%itatea ca%e 7e
"ist%-e i7zii7e. S2in!ii n snt n#ai %a%i, ci $i s%+%inzt'%i. C.ia% $i =n
Sc%i+t%i ei snt a"esea "esc%i$i ca 2iin" st8nEenit'%iM"
L-a# %#at +e ?.a"%i Ma.asa,a =n c.i7ia 7i "e 7a 7ti#7 etaE, c.i7ie +e
ca%e n-' +%sea a+%'a+e "e7'c. Mae$t%ii se %e2-iaz a"esea "e z-'#'te7e
7#ii $i t%iesc a;s'7t =n a2a%a e+'cii 7'%L ast2e7 ei snt c'nte#+'%ani c
=n!e7e+!ii tt%'% ti#+%i7'%.
"Ma.a%is.i
/)-
, snte!i +%i#7 ,'-.in +e ca%e 7-a# cn'sct t%in" %et%as."
"D#neze 2ace ca =n!e7e+!ii s 7'ciasc =n 7'c%i7e ce7e #ai "ive%se,
+ent% ca n'i s n c%e"e# c E7 este s+s n'% %e-7i."
An!e7e+t7 sRa a$ezat =n +'st%a 7'ts. An v8%st "e +este TI "e ani, e7 n
avea nici n7 "in se#ne7e ';i$nite a7e seni7it!ii sa vie!ii se"enta%e.
D%e+t, %';st, %e+%ezenta i"ea77 "in t'ate +ncte7e "e ve"e%e. Fa!a 7i e%a
cea a ni rishi, a$a c# =7 "esc%i teDte7e s2inte) c !inta n';i7, c ;a%;a
a7;, se !inea "%e+t, 'c.ii 7i ca7#i 2iin" 2iDa!i as+%a O#ni+%ezen!ei
Divine.
D+ c8teva c7i+e, =n!e7e+t7 $i c #ine e%a# c2n"a!i =nt%-' #e"ita!ie
+%'2n". O '% #ai t8%zi, v'cea sa n';i7 #-a sc's "in c'nte#+7a%ea
#ea)
"5e c2nzi "ese'%i =n tce%e, "a% ai "ezv'7tat anubha$a
/).
N" Ast2e7 e7 =#i
%ea#intea ca t%e;ie s-7 i;esc +e D#neze #ai #7t "ec8t #e"ita!ia.
"4 te.nica este e77M"
E7 =#i '2e%i n 2%ct "e #an-'. C acea sc8nteie%e s+i%ita7 at8t "e +7ct
7a n '# aste%, e7 %e#a%c) "An -ene%a7, 'a#enii +%e2e% (ala Yoga 9ni%ea
c .%ana< =n 7'c "e Dhyana Yoga 9ni%ea c D#neze<.
Aceast -7# ,'-.in # 2c s %8" =n .'.'te.
"Ce %8s aiM" P%ivi%ea 7i e%a a2ect'as. Fa!a #e%e senin s-a i7#inat "e
n s%8s eDtatic. Un %8s "ivin a 7ic%it =n 'c.ii 7i "e 7'ts.
"Aceste sc%is'%i vin "in A#e%ica", 2c e7 a%t8n"-#i n +ac.et -%'s +e
#as. E c'%es+'n"ez c #ai #7te s'ciet!i ai c%'% #e#;%i se
inte%eseaz "e ,'-a. Ei %e"esc'+e% &n"ia, c n si#! #ai ;n a7 "i%ec!iei
"ec8t C'7#;M Snt ;c%'s s =i aEt. Anv!t%a ,'-a este "is+'ni;i7
'%ici v%ea s ' +%i#easc, +%ec# 7#ina zi7ei.
Ceea ce rishis a +e%ce+t ca 2iin" esen!ia7 +ent% sa7va%ea '#eni%ii n e
nev'ie s 2ie "i7at +ent% vestici. De$i s27ete7e t%ec +%in eD+e%ien!e
"ive%se, nici =n Occi"ent $i nici =n O%ient n v'% =n27'%i "ac n v'% +%actica
v%e' 2'%# a "isci+7inei ,'-a."
P%ivi%ea ca7# a s28nt7i se a$ez as+%a #ea. An ace7 #'#ent n-a#
=n!e7es c8t "e +%'2etice e%a v'%;e7e 7i. De-a;ia astzi, sc%iin" aceste
cvinte, %ea7izez =nt%ea-a se#ni2ica!ie a a7zii7'% +e ca%e 7e-a 2ct e7 a"esea
7a #isinea #ea "e a %s+8n"i =n A#e%ica =nv!t%a &n"iei.
BHA6(7I %AHA'A8A
"Sfntul care leviteaz"
Casa din Ca!*tta) de .e strada Gr.ar nr/4) nde a& *o.i!+rit
"Ma.a%is.i, a% t%e;i s sc%ie!i ' ca%te "es+%e ,'-a s+%e ;ine7e '#eni%ii."
"E inst%iesc "isci+'7i. Ei $i e7evii 7'% v'% c'nstiti ' "'va" vie, #ai
va7'%'as "ec8t ' 7c%a%e ca%e va s+'%ta asa7t7 ti#+7i $i c'#enta%ii7e
vic7ene a7e c%itici7'%M" U#'%7 7i ?.a"%i #i-a +%'v'cat a7t iz;cni%e "e
%8s.
A# %#as sin-% =n c'#+ania ,'-.in7i +8n 7a s'si%ea "isci+'7i7'%,
sea%a. Ant't"eana ?.a"%i Ma.asa,a a 2'st "e ' e7'cin! ine-a7a;i7 ca%e a
v%Eit a"it'%i7L s-a% 2i +tt s+ne c ni$te va7%i +a$nice, ce e%a "e 2a+t
cvinte7e sa7e, ne-a %i"icat $'% +ent% a ne "ce s+%e D#neze.
Pa%a;'7e7e sa7e iz;it'a%e e%a +%'nn!ate c ' c%sivitate "esv8%$it, =n
7i#;a ;en-a7i.
An acea sea% ?.a"%i Ma.asa,a a eD+7icat +a%tic7a%it!i7e 2i7's'2ice a7e
vie!ii +%in!esei #e"ieva7e RaE+tani Mi%a;ai, ca%e a +%sit 2ast7 c%!ii
+ent% a cta c'#+ania ,'-.ini7'%. Un #a%e sann,asi a %e2zat s '
+%i#easc +e #'tiv c este 2e#eieL %e+7ica ei 7-a a"s, #i7, 7a +ici'a%e7e ei.
"S zice# c e i-n'% c eDist =n nive%s $i a7!i ;%;a!i =n a2a% "e
D#nezeL 2a! "e E7 n snte# n'i c t'!ii 2e#eiN". 9C'n2'%#
sc%i+t%i7'%, D#neze e =n!e7es ca +%inci+i7 nic c%eat'%, c%ea!ia ne2iin"
"ec8t maya, +%inci+i7 +asiv.<
Mi%a;ai a sc%is +'e#e ins+i%ate ca%e snt %en#ite =n &n"ia $i =n zi7e7e
n'ast%e. &at t%a"ce%ea nia "int%e e7e)
Dac o baie zilnic ar fi suficient pentru a ajunge la Dumnezeu,
M-a face n grab o balen;
Dac a mnca fructe i rdcini m-ar putea face s-L cunosc pe Dumnezeu,
M-a transforma bucuroas ntr-o capr;
Dac a spune rugciuni ar fi suficient pentru a-L descoperi,
Mi-a spune rugile pe mtnii uriae;
Dac plecndu-te n faa unei pietre ai putea s-L descoperi,
adora umil un munte de cremene;
Dac bnd lapte ai putea s-L ng!ii,
"ieii i copii L-ar fi cunoscut;
Dac ar fi suficient s-i prseti soia pentru a-L ctiga pe
Dumnezeu,
#amenii n-ar de$eni eunuci cu miile%
Mirabai tie c pentru a-L a$ea pe Dumnezeu,
&ingur, 'ubirea e indispensabil(
Asc7tt'%ii a "e+s c8teva %+ii =n +a+cii 7i ?.a"%i Ma.asa,a, a27a!i
78n- Maest%7 a27at =n +'st%a ,'-a. Acest '#a-i %es+ect's, ';i$nit =n
&n"ia, =nsea#n c "isci+'77 "e+ne ;n%i7e sa7e #ate%ia7e 7a +ici'a%e7e
#aest%7i. D'#n7 =ns$i ve-.eaz ast2e7 as+%a n'ast% +%in inte%#e"i7
+%ieteni7'% %ecn'sct'%i.
"Snte!i #innat, Maest%eM" zise c a"#i%a!ie n "isci+'7, 78n"-$i %#as
;n. "A!i %enn!at 7a ;'-!ii $i 7a ;nsta%e +ent% a-7 cta +e D#neze
$i +ent% a ne =nv!a +e n'i =n!e7e+cineaM" Se $tia c =n tine%e!e ?.a"%i
Ma.asa,a =$i +%sise 2a#i7ia ca%e e%a 2'a%te ;'a-at, +ent% a %#a ca7ea
,'-a.
"5 %st7#ce$ti a"ev%7M" %e+7ic =n!e7e+t7. E, n-a# a;an"'nat "ec8t
n +#n "e %+ii $i "e +7ce%i #esc.ine +ent% a cce%i =#+%!ia
ce%%i7'%, a 2e%ici%ii nes28%$ite. C# atnci a$ 2i +tt s-#i %e2z aceste
;c%iiN E cn'sc ;c%ia "e a =#+%!i c'#'a%a "ivin. Mai +'ate 2i v'%;a
"e n sac%i2iciN Din c'nt%, 'a#enii "in aceast 7#e %enn! 7a ;'-!ii7e
inesti#a;i7e ca%e snt =n D#neze, +ent% ;iete ;c%ii t%ect'a%e, Ec%ii
+#8nteneM"
A# c.ic'tit 7a az7 acesti +nct "e ve"e%e +a%a"'Da7 a7 %enn!%ii - ca%e
=7 =na7! +e '%ice s28nt ce%$et'%, =n ti#+ ce #8n"%ii #i7i'na%i snt
t%ans2'%#a!i =n #a%ti%i inc'n$tien!i.
"O%"inea "ivin a%e -%iE "e viit'%7 n'st% c #7t #ai #7t =n!e7e+cine
"ec8t '%ice c'#+anie "e asi-%%i." C'nc7zia #aest%7i a 2'st ' a"ev%at
+%'2esine "e c%e"in!) "L#ea este +7in "e 'a#eni i-n'%an!i ce c%e"
=n sec%itatea eDte%i'a%. C8n"%i7e 7'% ne-%e sa% =n 'c.i ca ' cicat%ice +e
2%nte. Da% Ce7 ca%e, "e c8n" ne-a# nsct, ne-a "at ae% +% $i 7a+te va $ti
s ne asi-%e zi7nic ce7e necesa%e t%ai7i, "ac-& snte# 2i"e7i."
A# c'ntinat s # "c "+ te%#ina%ea '%e7'% "e c7as 7a 7'cin!a
s28nt7i. C ' s'7icit"ine tct e7 #-a aEtat s atin- anubha$a. Ant%-' zi
s-a #tat +e st%a"a Ra# M'.an R',, "e+a%te "e 7'cin!a #ea "e +e st%a"a
C%+a%. Disci+'7ii 7i i;i!i =i c'nst%ise% n as.%a# n', cn'sct s;
n#e7e "e "4a-en"%a Mat."
/)/
.
3'i cita "e ase#enea cvinte7e +e ca%e #i 7e-a a"%esat, #7!i ani #ai t8%zi,
?.a"%i Ma.asa,a, 7ti#a "at c8n" 7-a# vzt. P!in =nainte "e a +7eca =n
Occi"ent a# venit s =n-ennc.ez =n 2a!a 7i +ent% a # ;inecv8nta.
"D-te =n A#e%ica 2i7eM Fie ca =n!e7e+cinea &n"iei s-!i se%veasc "%e+t
+avzM 5 +'%!i +e 2%nte se#n7 vict'%ieiL 'a#enii "e "inc'7' "e Ocean te
v'% +%i#i c ;ine."
7-1: Metode de control a forei vitale (prana) prin regularizarea
respiraiei. Bhastrika Pranayama ("Poalele") face mintea stabil.
7-2: Cel mai de frunte exponent antic al yog-i.
7-3: Profesorii francezi au fost primii occidentali care au dorit sa
investigheze tiinific posibilitile oferite de mintea supracontient.
Profesorul Jules-Bois, membru al colii de Psihologie de la Sorbona, a
confereniat n America n 1928; el a spus c savanii francezi au legat
facultatea recunoaterii de supracontient, "care este tocmai opusul
subcontientului freudian i care l face pe om s fie om, nu doar un
super-animal". Domnul Jules-Bois a explicat c trezirea contiinei nalte
"nu trebuie confundat cu autosugestia sau hipnotismul. Existena unei
mini supracontiente a fost acceptat de mult de filosofie, fiind de fapt
Suprasufletul despre care vorbea Emerson, dar abia recent a fost
recunoscut de tiin." Savantul francez a subliniat c inspiraia, geniul,
valorile morale provin din supracontiin. "Credina n aceasta nu este
misticism, dei accept i valorizeaz calitile pe care i misticii le
predicau."
7-4: Sfnta Teresa de Avila i ali sfini cretini erau deseori observai
ntr-o stare de levitaie.
7-5: "Mare nelept"
7-6: Percepia real a lui Dumnezeu.
7-7: Numele complet al sfntului era Nagendranath Bhaduri. Math
nseamn domiciliul unui pustnic sau ashram.
CAPITOLUL: 8
Marele sa(ant al Indiei) *agadis +'andra ,ose
"An "'#eni7 t%ans#isiei 2% 2i%, inven!ia 7i @a-a"is C.an"%a ?'se, este
ante%i'a% ce7ei a 7i Ma%c'ni."
An ti#+ ce # a+%'+ia# "e n -%+ "e +%'2es'%i an-aEa!i =nt%-' "isc!ie
$tiin!i2ic, #i-a aEns 7a %ec.i aceast %e#a%c i#it'a%e . Dac #'tiv7
ca%e #-a "ete%#inat atnci s # a+%'+ii "e ei a 2'st n '%-'7i na!i'na7,
e =7 %e-%et. Da% n +'t ne-a vi7 #e inte%es 2a! "e t't ce +'ate "'ve"i c
&n"iei i se cvine n 7'c "e 2%nte n n#ai =n #eta2izic, ci $i =n 2izic
"Ce v%e!i s s+ne!i "'#n7eN", 7-a# =nt%e;at +e n7 "int%e +%'2es'%i,
ca%e-#i %s+nse i#e"iat)
"?'se a 2'st +%i#7 ca%e a "esc'+e%it te7e2'n7 2% 2i% $i n a+a%at "estinat
=n%e-ist%%ii %e2%ac!iei n"e7'% e7ect%'#a-netice. Da% savant7 in"ian n $i-
a eD+7'atat c'#e%cia7 inven!ii7e. De a7t2e7, e7 n-a =nt8%ziat s-$i =nt'a%c
aten!ia "e 7a 7#ea an'%-anic s+%e cea '%-anic. Rev'7!ia sa =n "'#eni7
2izi'7'-iei ve-eta7e "e+$e$te c.ia% sccese7e 7i "e 2izician."
&-a# #7!#it +'7itic's $i e7 a a"-at) "Ma%e7e savant este c'7e-7 #e 7a
C'7e-i7 P%ezi"en!ia7."
A "'a zi a# vizitat 7'cin!a savant7i, vecin7 n'st% "e +e st%a"a
C%+a%. M7t ti#+ =7 a"#i%ase# "e 7a "istan!. ?'tanist7 aste% $i %et%as
#-a +%i#it c ;nv'in!. F%#'s, %';st, c +% a;n"ent, c 2%ntea
7a%-, savant7, ca%e e%a s+%inten 7a cei KI "e ani ai si, avea 'c.i "e vist'%
+ie%"t =n a;st%ac!ii. Cvinte7e 7i +%ecise t%"a ' 7n- +%e'c+a%e
$tiin!i2ic.
"5'c#ai #-a# =nt'%s "int%-' c7t'%ie =n ca%e a# vizitat #ai #7te
s'ciet!i $tiin!i2ice 'cci"enta7e, ai c%'% #e#;%i a #ani2estat n vi
inte%es +ent% "e7icat7 a+a%at inventat "e #ine, "estinat s +n =n
7#in nitatea in"ivizi;i7 a vie!ii
0)(
. C%esc'-%a27 ?'se +e%#ite ' #%i%e
"e zece #i7i'ane "e '%i. DeEa #ic%'sc'+7, c ' #%i%e "e c8teva #ii "e '%i,
a %ev'7!i'nat ;i'7'-ia. C%esc'-%a27 =i "esc.i"e '%iz'nt%i i#ense."
"A!i 2ct at8tea, "'#n7e, +ent% a %eni O%ient7 c Occi"ent7 =n ;%a!e7e
$tiin!ei i#+e%s'na7eM"
"A# st"iat 7a Ca#;%i"-e. Met'"a 'cci"enta7 "e a s+ne te'%ii7e nei
ve%i2ic%i eD+e%i#enta7e sc%+7'ase este a"#i%a;i7. E#+i%is#7
'cci"enta7 a #e%s #8n =n #8n c int%'s+ec!ia #enta7, #'$teni%ea #ea
'%ienta7L e7e #-a c'n"s s+%e %e-ini =nc neeD+7'%ate "e ce%ceta%ea
$tiin!i2ic. Rez7tate7e ce%cet%i7'% $tiin!i2ice %ea7izate c C%esc'-%a27 #e
0)*
=i v'% c'nvin-e +e cei #ai sce+tici "e eDisten!a 7a +7ante a ni siste#
ne%v's sensi;i7 $i a nei vie!i a2ective 2'a%te ;'-ate $i nan!ate. &;i%e, %,
;c%ie, tea#, +7ce%e, "%e%e, eDcita;i7itate, #i%a%e $i a7te nen#%ate
%eac!ii 7a "ive%$i sti#7i se #ani2est 7a +7ante 7a 2e7 ca $i 7a ani#a7e.
"&#ensa st%7ci%e a vie!ii =n t'at c%ea!ia +%ea, =nainte "e "#neav'ast%,
' i#a-ine +'etic, +%'2es'%eM Un s28nt +e ca%e 7-a# cn'sct %e2za s
c7ea- 27'%i s+n8n") S4 v%ea s-i st%ic t%an"a2i%7i 2%#se!ea 7i
#8n"%. M8na #ea n-i va '2ensa nici'"at "e#nitateaS. Desc'+e%i%ea
"#neav'ast% c'n2i%# aceste cvinteM"
"P'et7 este =n c'#nine c a"ev%7, =n ti#+ ce savant7 $i-7 a+%'+ie c
"i2ic7tate $i #7t #nc. 3in' =nt%-' zi =n 7a;'%at'%7 #e $i te vei
c'nvin-e "e "'vezi7e "e nec'#;tt a7e c%esc'-%a27i."
A# acce+tat ;c%'s invita!ia $i #i-a# 7at %#as ;n. Mai t8%zi a#
azit c +%'2es'%7 +%sise C'7e-i7 P%ezi"en!ia7 $i +%'iecta c%ea%ea ni
a7t cent% "e ce%cet%i =n Ca7ctta.
A# asistat 7a ina-%a%ea &nstitt7i ?'se. E%a ste "e vizitat'%i
entzia$ti. Dec'%a!ii7e si#;'7ice eDectate a%tistic a7e acesti n' te#+7 a7
$tiin!ei #-a =nc8ntat. A# ';se%vat c int%a%ea e%a %e7icva sec7a% a ni
vec.i sancta%. An s+ate7e 28nt8nii c 7't$i
0)+
, ' e2i-ie 2e#inin +%ta '
t'%!a in"ic8n" %es+ect7 .in"s 2a! "e 2e#eie, +%tt'a%ea ne#%it'a%e a
7#inii cn'a$te%ii. An -%"in, n #ic te#+7 e%a c'nsac%at Divin7i,
Ce7i 2% F'%#L a;sen!a '%ic%ei i#a-ini s-e%a ca%acte%7 nec'%+'%a7 a7
Divinit!ii.
9AGA6I' CHA:67A B;'E
%are!e ,i<i*ian indian) botanist si in"entator a! *res*ogra,!i
Disc%s7 +%'nn!at "e ?'se =n c%s7 s'7e#nit!ii a% 2i +tt ie$i "in -%a
ni rishi ins+i%at a7 antic.it!ii)
"Astzi e c'nsac% acest institt n n#ai ca 7a;'%at'%, ci $i ca te#+7."
Accente7e 7i s'7e#ne a =n2i'%at asisten!a. "Ce%cet%i7e #e7e #-a c'n"s
2% s $ti 7a 2%'ntie%e7e 2izicii $i a7e ;i'7'-iei. S+%e s%+%in"e%ea #ea, a#
vzt an78n"-se 7inia "e se+a%a%e "int%e an'%-anic $i '%-anicL #ate%ia
an'%-anic, "e+a%te "e a 2i ine%t, +a7+it s; ac!inea n'% 2'%!e s;ti7e.
O i"entitate a %eac!ii7'% +a%e s +n s; ' 7e-e c'#n ani#a7e7e, +7ante7e
$i #ine%a7e7e. Ace7a$i 2en'#en "e ';'sea7 sa "e "e-%a"a%e se #ani2est
=n ce7e t%ei %e-n%i a7e nat%ii, c ace7ea$i +'si;i7it!i "e %evi-'%a%e, sa "e
%e-ene%a%e, =n t'ate %e-n%i7e eDist aceea$i ne+tin! =n 2a!a #'%!ii. Ui#it
"e aceast "esc'+e%i%e, a# c'#nicat ce%cet%i7e #e7e Aca"e#iei Re-a7e
"e Gtiin!e, ss!inte "e "'vezi eD+e%i#enta7e. Da% ;i'7'-ii +%ezen!i #i-a
s-e%at c, =n 7'c s # a#estec =n "'#eni7 7'%, a$ 2ace #ai ;ine s #
'c+ "e 2izic $i c inc%sinea #ea =n ;i'7'-ie, c #iE7'ace ina"ecvate, n-a
2ct "ec8t s '2enseze etic.eta.
EDista "e ase#enea =n aceste %e+%'$%i ' +%eE"ecat "e nat% te'7'-ic
c'nst8n" =n c'n2zia "int%e c%e"in! $i i-n'%an!. Se it a"esea c Ce7 ca%e
ne-a +%'+s eni-#a, #e%e n', a c%ea!iei, ne-a "%it "e ase#enea $i
setea cn'a$te%ii. An 7+ta c ne=n!e7e-e%ea ti#+ "e at8!ia ani, a# =n!e7es
ce7 +!in c via!a ni +asi'nat a7 $tiin!ei este ' 7+t "e '+inii nes28%$it.
Este "e "at'%ia 7i s ' t%ans2'%#e =nt%-n 2e%vent sac%i2ici ct%e i"ea7,
n"e c8$ti-7 sa +ie%"e%ea, scces7 sa inscces7, n snt "ec8t n7 $i
ace7a$i 7c%.
3a veni n ti#+ c8n" s'ciet!i7e $tiin!i2ice "e %en#e "in 7#e v'% acce+ta
te'%ii7e #e7e $i c'nsecin!e7e 7'%, %ecn'sc8n" ast2e7 i#+'%tan!a c'nt%i;!iei
&n"iei =n "'#eni7 $tiin!i2ic
0),
. Oa%e n i"ea7 #esc.in, =n-st, +'ate
#7!#i s+i%it7 .in"sN O t%a"i!ie vie, =n c'ntin ev'7!ie $i ' +te%e
vita7 "e %e=ntine%i%e a +e%#is &n"iei s se %e=nn'iasc "e-a 7n-7
nen#%ate7'% t%ans2'%#%i. An t'ate e+'ci7e a a+%t 'a#eni ca%e,
"is+%e!in" sccese7e c'ti"iene, #esc.ine, a"ev%%i7e 7a #'", a ctat
s %ea7izeze i"ea77 7'% s+%e# n +%int%-' %enn!a%e +asiv, ci +%int%-'
7+t ne=ncetat. Ce7 s7a;, ca%e 2-e "e 7+t, n va ';!ine ni#ic, "eci n va
avea 7a ce %enn!a. 4#ai ce7 ca%e a 7+tat +8n 7a vict'%ie +'ate a+'i
=#;'-!i 7#ea c 2%cte7e cce%i%ii sa7e.
Ce%cet%i7e %ea7izate =n 7a;'%at'a%e7e ?'se, %e7ativ 7a sensi;i7itatea #ate%iei,
a "esc.is '%iz'nt%i nea$te+tate 2izicii, 2i7's'2ici, #e"icinei, a-%ic7t%ii $i
+si.'7'-iei. P%';7e#e a7t"at ina;'%"a;i7e snt ac# "e "'#eni7
investi-a!iei $tiin!i2ice.
5't$i scces7 n +'ate 2i ';!int "ec8t c +%e!7 nei %i-%'ase ';se%va!ii
$tiin!i2ice. De aceea este necesa% ' =nt%ea- se%ie "e a+a%ate eDt%asensi;i7e,
inventate "e #ine, +e ca%e 7e +te!i ve"ea =n .'77 "e 7a int%a%e. E7e v v'%
a%ta ce e2'%t%i %ia$e a 2'st necesa%e +ent% a st%;ate v77 a+a%en!ei
a%ncat as+%a %ea7it!ii, cantitatea "e #nc, "e +e%seve%en!, "e
i#a-ina!ie necesa%e +ent% a s+7ini 7i#it%i7e si#!%i7'% n'ast%e. Savant7
$tie "e a7t2e7 c a"ev%at7 7a;'%at'% este #intea, ca%e "ezv7ie 7e-i7e
a"ev%7i ascnse =n s+ate7e a+a%en!e7'%.
Se%ia "e c'n2e%in!e ca%e va 2i !int aici n va c'nsta "'a% =n %e+eta%ea
cn'$tin!e7'% 7a #8na a "'aL e7e v'% %eve7a n'i "esc'+e%i%i eD+se +ent%
+%i#a "at aici. P;7ica%ea %e-7at a 7c%%i7'% institt7i va +e%#ite
7#ii =nt%e-i s +%'2ite "e cce%i%i7e $tiin!ei .in"se. Aceste "esc'+e%i%i v'%
%#8ne +;7ice, cci n'i n v'# +%etin"e ;%evete. S+i%it7 c7t%ii n'ast%e
na!i'na7e n ne +e%#ite s eD+7'at# c'#e%cia7 %ez7tat7 $tiin!ei n'ast%e.
D'%esc ca +'%!i7e &nstitt7i s %#8n "esc.ise ce%cett'%i7'% "in t'ate
!%i7e, 2iin" 2i"e7 ast2e7 t%a"i!ii7'% !%ii n'ast%e. C.ia% c HKII "e ani =n
%#, 7a nive%sit!i7e "e 7a 4a7an"a $i 5aDi7a, e%a st"en!i veni!i "in t'ate
c'7!%i7e 7#ii.
De$i $tiin!a n este nici '%ienta7, nici 'cci"enta7, &n"ia este 2'a%te "'tat
=n acest "'#eni
0)-
. &#a-ina!ia in"ian =n27c%at, ssce+ti;i7 s
=nt%eva" ' '%"ine n' =nt%-n n'ian "e 2a+te =n a+a%en! c'nt%a"ict'%ii,
este =nt%it "e ';i$nin!a c'ncent%%ii, ca%e c'n2e% +te%ea "e a #en!ine
#intea =n cta%ea a"ev%7i c ' %;"a%e in2init."
Mi-a "at 7ac%i#i7e c8n" savant7 $i-a te%#inat "isc%s7. R;"a%eaM 4
este ea sin'ni#7 &n"iei, %;"a%ea ca%e "e%teaz 5i#+7 $i ist'%iciiN
P!in ti#+ "+ ina-%a%e, a# vizitat "in n' &nstitt7. Fi"e7
+%'#isinii 2cte, savant7 #-a invitat =n 7a;'%at'%7 s)
"3'i 2iDa c%esc'-%a27 7a aceast 2e%i-. A#+7i2ica%ea este +%'"i-i'as. Dac
"e+7asa%ea ni #e7c a% 2i 2'st #%it =n aceea$i +%'+'%!ie, e7 a% +%ea c se
#i$c c viteza ni %a+i"M"
Dev'%a# "in 'c.i ec%an7 ca%e %e27ecta #;%a te%i;i7 a 2e%i-ii. Ce7e #ai
#ici +7sa!ii a7e vie!ii "evenea ac# +e%ce+ti;i7eL +7anta c%e$tea 7ent =n
2a!a 'c.i7'% #ei i#i!i. Savant7 atinse v8%27 2e%i-ii c ' tiE #eta7icL
#i$ca%ea vita7 se '+%i ;%sc, +ent% a %e=nce+e "e =n"at ce tiEa a 2'st
=n"e+%tat.
"3eziM Cea #ai #ica inte%ven!ie eDte%i'a% a"ce +%eE"icii !est%i7'%
sensi;i7e, %e#a%c ?'se. P%ive$te, ac# v'i a"#inist%a c7'%'2'%# $i a+'i n
anti"'t."
C7'%'2'%#7 ss+en" i#e"iat c%e$te%eaL anti"'t7 +%'"se e2ect7 c'nt%a%.
&#a-inea "e +e ec%an =#i ca+tase aten!ia #ai #7t "ec8t '%ice int%i-
cine#at'-%a2ic. Savant7, ac# =n %'77 ni tic7's, =n!e+ +7anta c n
';iect asc!it. D%e%ea s-a #ani2estat +%int%-' #i$ca%e s+as#'"ic. C8n" a
tiat ' +a%te a +7antei c ' 7a#, #;%a, #ai =nt8i a-itat vi'7ent, se
=n!e+eni ;%sc "+ n s+as# "e a-'nie.
"A# %e$it s t%ans+7antez n a%;'%e #at% t%at8n"-7 c c7'%'2'%# =n
+%ea7a;i7L =n -ene%a7, ace$ti %e-i ai +"%ii #'% 7a +!in ti#+ "+ ce a 2'st
"e+7asa!i." @a-a"is s%8se, 2e%icit c ast2e7 sa7vase via!a ni a%;'%e.
"A+a%at7 #e a +e%#is s c'nstat# c a%;'%ii a n siste# ci%c7at'%
;ine %e+%ezentat, ci%c7a!ia sevei c'%es+nz8n" +%esinii san-ine 7a
ani#a7e. Mi$ca%ea sevei este ineD+7ica;i7 +%in #iE7'ace7e 2izice inv'cate "e
';icei, +%ec# ca+i7a%itateaL c%esc'-%a27 a +e%#is s-' %e"ce# 7a '
activitate a ce77e7'% vii. Un"e7e +e%ista7tice se +%'+a- =n c'+ac +7ec8n" "e
7a n t; ci7in"%ic ca%e-i se%ve$te ca n s'i "e ini#M C c8t avans# #ai
#7t, c at8t "evine #ai evi"ent c +7an7 nat%ii este i"entic
+%ettin"eni."
Savant7 a%t n a7t a+a%at ?'se)
"Ac# v'i e2ecta ni$te eD+e%ien!e c ' ;cat "e c'sit'%. F'%!a vita7 a
acesti #ate%ia7 %eac!i'neaz 7a "ive%$i sti#7i, ;ni sa %i. A+a%at7 va
=n%e-ist%a aceste %eac!ii "ive%se."
P%'2n" inte%esat, s+%ave-.ea# -%a2ic7 +e ca%e se =nsc%ia vi;%a!ii7e
ca%acte%istice st%ct%ii at'#ice. P%'2es'%7 a+7ic c7'%'2'%# +e ;cata "e
c'sit'% $i =n%e-ist%at'%7 a =ncetat s vi;%eze, +ent% a %e=nce+e +%'-%esiv +e
#s% ce #eta77 %evenea 7a sta%ea 7i n'%#a7. C8n" +%'2es'%7 a +s
't%av, insc%i+t'%7 a #a%cat i#e"iat #'#ent7 #'%!ii. Savant7 s+se)
"A+a%ate7e ?'se a "e#'nst%at c #eta7e +%ec# '!e77 +ent% #a$ini snt
s+se ';'se7ii, $i-$i %eia sta%ea n'%#a7 "+ n %e+a's +e%i'"ic. 3ia!a
ca%e +7seaz =nt%-n #eta7 este =n #'" se%i's a2ectat, sa c.ia%
=nt%e%+t, +%in t%ece%ea c%en!i7'% e7ect%ici "e =na7t tensine."
A# +a%c%s "int%-' +%ivi%e n#e%'ase7e a+a%ate, #a%t'%e e7'cvente a7e
in-eni'zit!ii ne';'site a inventat'%7i.
"D'#n7e, este %e-%eta;i7 2a+t7 c n se ti7izeaz +e sca% 7a%- a+a%ate7e
"#neav'ast% #innate +ent% a +%'v'ca ' "ezv'7ta%e #aDi# a
a-%ic7t%ii. A% 2i +'si;i7 s "e"ica!i ne7e "int%e e7e =nce%c%i7'% "e
7a;'%at'% +ent% a "ete%#ina ac!inea "i2e%ite7'% =n-%$#inte as+%a
c%e$te%ii +7ante7'%N"
-"Ai "%e+tate. Cene%a!ii7e viit'a%e v'% ti7iza #7te a+7ica!ii a7e a+a%ate7'%
?'se. Savant7 cn'a$te %a%e'%i c'nsac%a%ea "in +a%tea c'nte#+'%ani7'%
siL e7 se #7!#e$te c ;c%ia "e a 2i 2ct ' #nc ti7."
Mi-a# 7at %#as ;n "e 7a ne';'sit7 savant eD+%i#8n"-#i +%'2n"a
%ecn'$tin!. "Ui#it'a%ea 2e%ti7itate a -eni7i s se va e+iza v%e'"atN",
# -8n"ea# e.
Anii n-a "i#inat activitatea sa. D+ ce a +s 7a +nct n a+a%at
+e%2ec!i'nat, "ca%"i'-%a27 %ez'nant", e7 =$i c'ntin eD+e%ien!e7e as+%a
27'%ei ;'-ate a &n"iei. O en'%# 2a%#ac'+eie "e +7ante #e"icina7e a 2'st
ast2e7 "esc'+e%it. ?'se a %#%it s #s'a%e +7sa!ii7e in2initezi#a7e a7e
!est%i7'% ve-eta7e, ani#a7e sa #ane. Ma%e7e ;'tanist +%eve"ea c
ti7iza%ea ca%"i'-%a27i va c'n"ce 7a +%actica%ea vivisec!ii7'% +e +7ante $i
n +e ani#a7e.
"C'#+a%a!ia %ez7tate7'% ';!inte a"#inist%8n" si#7tan n #e"ica#ent
nei +7ante $i ni ani#a7 a "at n +a%a7e7is# s%+%inzt'%", a n'tat e7.
"5't ceea ce se =nt87ne$te 7a '#, eDist =n -e%#ene $i 7a +7ante. ED+e%ien!e7e
+e +7ante v'% +e%#ite "i#ina%ea s2e%in!e7'% #ane."
Ce%cet%i7e "e +i'nie%at as+%a +7ante7'% 2cte "e ?'se a 2'st c'n2i%#ate
=n #'" s;stan!ia7 $i "e a7!i ce%cett'%i. Mnca +%estat =n /0J* 7a
Unive%sitatea C'7#;ia a 2'st %e7atat "e The )e* York Times "+ c#
%#eaz)
S-a "e#'nst%at =n 7ti#ii ani c, atnci c8n" ne%vii t%ans#it #esaEe =nt%e
c%eie% $i a7te +%!i a7e c'%+7i, snt -ene%ate i#+7s%i e7ect%ice
#insc7e. Aceste i#+7s%i a 2'st #s%ate "e -a7van'#ent%e sensi;i7e
$i #%ite "e #i7i'ane "e '%i "e ct%e a#+7i2icat'a%e. P8n ac# n a 2'st
"esc'+e%it nici ' #et'" satis2ct'a%e +ent% a st"ia t%ece%ea
i#+7s%i7'% "e-a 7n-7 2i;%e7'% ne%v'ase 7a ani#a7e sa '#, "at'%it
vitezei #a%i c ca%e e7e se "e+7aseaz.
D%. F. S. C'7e $i D%. >. @. C%tis a "esc'+e%it c ce77e7e sin-7a%e 7n-i a7e
+7ante7'% +%'as+ete "e a+ nite77a, 2'7'site =n #'" 2%ecvent =n acva%ii, snt
i"entice vi%ta7 c ace7ea a7e 2i;%e7'% ne%v'ase sin-7a%e. Mai #7t c.ia%, ei
a "es+'+e%it c 2i;%e7e nite77a, "ac snt eDcitate, +%'+a- n"e e7ect%ice
si#i7a%e =n t'ta7itate, c eDce+!ia vitezei, ce7'% a7e ne%vi7'% "e 7a '# $i
ani#a7e. S-a c'nstatat c i#+7s%i7e e7ect%ice ne%v'ase snt #ai =ncete 7a
+7ante "ec8t 7a ani#a7e. Aceast "esc'+e%i%e a 2'st #s%at "e ct%e
ce%cett'%ii "e 7a Unive%sitatea C'7#;ia +%in 7a%ea "e i#a-ini a7e
"e+7as%ii =ncete a i#+7s%i7'% e7ect%ice =n ne%vi.
Ast2e7, +7anta nite77a este +'si;i7 s "evin n 2e7 "e +iat% R'setta +ent%
"esci2%a%ea sec%ete7'% ve$nic +st%ate c.ia% 7a -%ani!a "int%e #inte $i
#ate%ie."
P'et7 Ra;in"%anat. 5a-'%e a 2'st n +%ieten "est'inic a7 savant7i
i"ea7ist a7 &n"iei. Pent% e7, c8nt%e!7 "7cii 7i#;i ;en-a7i a c'#+s
%#t'a%e7e ve%s%i
0).
)

#, pustnicule, te c!em cu cu$intele autentice
le $ec!iului imn Sama) *+idic-te, -rezete-te,*
.!emare fcut brbatului care deine cu mndrie nelepciunea
Shastric
Discutnd fr profit prin pedanterie pur
.!emare fcut acelui ludros s re$in
La bogata natur, pe acest pmnt fecund;
-rimite aceast c!emare grupului tu de erudii
& ne mpreunm sacrificiul focului,
& le adunm pe toate mpreun( stfel 'ndia noastr,
/mntul nostru strbun, s se rentoarc ctre ea nsi,
nc o dat la o munc stabil, linitit
La datorie i de$oiune,
La e0tazul meditaiei sale cinstite;
& o lsm s stea nc o dat
1etulburat, fr lcomie, fr lupte, pur
2i nc o dat de pe lcaul ei cel moale
& redea din nou n$tura suprem tuturor inuturilor(
8-1: "tiina va deveni transcedental ori va dispare. n botanic se va
descoperi teoria corect - avatarii lui Brahma vor fi prezeni n manualele
de istorie a naturii" - )merson.
8-2: Din rdcina latin crescere = a crete. Pentru realizarea
crescografului i a altor invenii, n 1917, Bose a primit titlul de Cavaler.
8-3: Floarea de lotus este un simbol strvechi divin al Indiei; petalele sale
desfurate sugereaz expansiunea sufletului; este un simbol al puritii
pentru c i pstreaz frumuseea nealterat, dei crete n noroi.
8-4: "Noi credem ... c nici o disciplin, n special n domeniul umanist,
din cadrul unei universiti importante, nu poate fi dotat corespunztor
dac nu dispune i de un specialist n acea disciplin educat n
universitile din India, unde orice ramur a tiinei este studiat dintr-un
punct de vedere holistic. Noi credem, de asemenea, c orice colegiu care
dorete ca absolvenii si s devin nite buni specialiti trebuie s aib
un personal competent bun cunosctor al civilizaiei Indiei." - Fragmente
dintr-un articol al profesorului W. Norman Brown, Universitatea din
Pensylvania, aprut n mai 1939, ntr-un numr al Buletinului Consiliului
American al Societilor Erudite, Washington, D.C.
8-5: Structura atomic a materiei era binecunoscut hinduilor antici.
Unul dintre cele 6 sisteme ale filosofici indiene este &aisesi$a, provenind
din rdcina sanscrit visesas, "individualitate atomic". Unul din
principalii susintori ai lui &aisesi$a a fost Aulukya, numit de asemenea i
Kanada, "mnctorul de atomi", care s-a nscut aproximativ acum 2800
de ani.
ntr-un articol aprut n East-West, aprilie 1934, un rezumat al
cunoaterii tiinifice din &aisesi$a a fost prezentat dup cum urmeaz:
"Dei teoria atomic modern este n general considerat un nou
progres al tiinei, ea a fost expus ntr-un mod strlucitor de Kanada,
'mnctorul de atomi'. Termenul sanscrit anu poate fi tradus corect ca
<atom> n sensul grecesc literal de <cel care nu poate fi tiat> sau
indivizibil. Alte expuneri tiinifice ale tratatelor &aisesi$a* aprute nainte
de Cristos includ: 1. deplasarea acelor ctre magnei; 2. circulaia apei n
plante; 3. a$asha sau eterul, inert i fr structur, ca baz a transmiterii
forelor subtile; 4. focul solar ca fiind cauza altor forme de cldur; 5.
cldura ca fiind cauza schimbului molecular; 6. legea gravitaiei ca fiind
generat de calitatea atomilor de pmnt de a avea mare putere de
atracie; 7. natura cinetic a ntregii energii, cauza avndu-i ntotdeauna
rdcina n cheltuiala de energie sau redistribuirea ei; 8. disolutia
universal prin dezintegrarea atomilor; 9. radiaia cldurii i a razelor
luminoase, a particulelor infinitezimale, nind n toate direciile cu o
vitez uluitoare (teoria modern a <razelor cosmice>); 10. relativitatea
timpului i a spaiului.
"&aisesi$a atribuie originea lumii atomilor, eterni prin natura lor, avnd n
vedere particularitile lor fundamentale. Aceti atomi erau privii ca
posednd o micare vibratorie nencetat ... Descoperirea recent c un
atom reprezint n miniatur un sistem solar, posibil s nu fi fost o
noutate pentru filosofii antici ai lui &aisesi$a, care au redus de asemenea
timpul la conceptul matematic cel mai abstract, descriind cea mai mic
unitate de timp (+ala) ca fiind perioada necesar unui atom s traverseze
propria sa unitate a spaiului."
8-6: Tradus din limba bengali folosit de Rabindranath Tagore, de ctre
Manmohan Ghosh, n &iswa-Bharati"
CAPITOLUL: 9
Preafericitul credincios i iubirea lui cosmic
"&a 7'c, "ac "'%e$ti, "'#ni$'%7e. E "isct c Ma#a #ea Divin."
5ct, c cea #ai +%'2n" vene%a!ie, a# +$it =n ca#e% 2iin" +t%ns "e
as+ect7 =n-e%esc a7 Maest%7i Ma.asa,a. C ;a%;a a7; $i #ts'as, c
'c.ii #a%i st%7cit'%i, e7 +%ea ' =nca%na%e a +%it!ii. ?%;ia %i"icat $i
#8ini7e =#+%enate, a%ta c 7-a# s%+%ins =n #iE7'c7 nei #e"ita!ii.
Cvinte7e si#+7e "e ;n venit a +%'"s as+%a #ea %eac!ia cea #ai
+te%nic +e ca%e a# t%it-' v%e'"at. Cea #ai #a%e "%e%e a #ea 2sese
#'a%tea #a#eiL ac#, a-'nia se+a%%ii "e Ma#a Divin #-a 2ct s %7
"e s2e%in!L a# a7necat 7a +#8nt.
"D'#ni$'%7e, ca7#eaz-teM" S28nt7 e%a e#'!i'nat.
Pie%"t =n 'cean7 "is+e%%ii, # a-!# "e +ici'a%e7e 7i ca "e n c'7ac "e
sa7va%e.
"&nte%vin-' =n 2av'a%ea #eaM Ant%ea;-' +e Ma#a Divin "ac # ;c% "e
-%a!ia SaM"
O ase#enea +%'#isine n este $'% ac'%"at. Maest%7 e%a c'nst%8ns 7a
tce%e.
4 # =n"'ia# "e 7'c c Maest%7 Ma.asa,a +tea s "iscte c Ma#a
C's#ic. Ce #i7in! s -8n"esc c e%a# '%; 7a +%ezen!a ei =n ti#+ ce ea
a+%ea 2'a%te a+%'+iat +%ivi%i7'% s28nt7iM F% cea #ai #ic %$ine, #-
a# a-!at "e +ici'a%e7e 7i, s%" 7a %e+%'$%i7e sa7e, n =nceta# s-7 %'- s-
#i =n"e+7ineasc "'%in!a.
"3'i s+ne ce%e%ea ta Ma#ei Divine", ca+it7 e7 c n s%8s "e
c'#+asine.
Aceste cvinte ascn"ea ' ase#enea 2'%! =nc8t a# 2'st i#e"iat e7i;e%at
"e '%ice "%e%e.
"Maest%e, n ita +%'#isinea 2ctM M v'i =nt'a%ce c%8n" +ent% a
cn'a$te %s+ns7M" E%a# +7in "e ' ;c%ie antici+at, =n ti#+ ce +8n
atnci ss+ina# +ie%"t.
C';'%8n" sc%i7e, #-a inva"at a#inti%i7e. Aici, +e st%a"a A#.e%st 7a
n#%7 KI, acta7a %e$e"in! a Maest%7i Ma.asa,a, a# 7'cit n'i atnci
c8n" a #%it #a#a. Aici a# s2e%it c n ' v'i #ai ve"ea +e #a#aL t't aici
a# s2e%it azi c n +'t s ' v" +e Ma#a Divin... O, zi"%i "'tate c
c'n$tiin!, #a%t'%i #!i ai "is+e%%ii #e7e +%'2n"e, ai sa7v%ii #e7e
2ina7eM...
A# aEns acas, +e st%a"a C%+a%. M-a# %e2-iat =n sin-%tatea
#ansa%"ei #e7e +ent% a # c2n"a =n #e"ita!ie +8n 7a '%a /I sea%a.
De'"at, ' vizine '%;it'a%e a st%+ns ';sc%itatea ca7" a n'+!ii in"iene.
A%e'7at "e ' 7#in s+7en"i", a a+%t Ma#a Divin. Fa!a ei 7#inat
"e n s%8s "7ce e%a 2%#se!ea =ns$i.
"5e-a# i;it $i te v'i i;i #e%eM"
3'cea ce%easc %sna =n n'te "e a%-int. A+a%i!ia se $te%se =ncet, =ncet.
An z'%i, c8n" s'a%e7e a;ia se %i"ica, #-a# "s =n -%a; 7a Maest%7
Ma.asa,a. A# %cat sca%a $i a# aEns 7a ca#e%a 7i sitat 7a etaE7 J.
?t'n7 s'ne%iei e%a ac'+e%it c ' +8nz =n se#n c Maest%7 n "'%ea s
2ie "e%anEat. C# sttea# ne.'t%8t +e +a7ie%, #8na ;inev'it'a%e a
Maest%7i #i-a "esc.is $a. A# =n-ennc.eat 7a +ici'a%e7e 7i s2inte. De$i
# si#!ea# vese7, a# a%;'%at ' eD+%esie s'7e#n, +ent% a ascn"e
eDtaz7 "ivin.
"Maest%e, a# venit a$a "e "ev%e#e +ent% a a27a %s+ns7. Mi-a t%ans#is
Ma#a Divin v%en #esaEN"
"G#ec.e%7eM"
E7 n-a 2ct nici ' a7t %e#a%c. A+a%enta #ea -%avitate "e =#+%#t n-7
=n$e7a.
"De ce snte!i at8t "e #iste%i's, "e evazivN S2in!ii n v'%;esc "ec8t =n
+a%a;'7eN" E%a# n +ic a+%ins.
"3%ei s # +i 7a =nce%ca%eN" Oc.ii 7i 7ini$ti!i e%a +7ini "e =n!e7e-e%e. "A$
+tea e s #ai a"a- v%en cv8nt 7a asi-%a%ea +e ca%e Ans$i Ma#a
Divin !i-a "at-' ie%i sea%a 7a '%e7e /IN"
Maest%7 e%a =n +'sesia c.ei7'% +'%!ii s27et7i #eL "in n' #-a# +7ecat
7a +ici'a%e7e 7i. De "ata aceasta +78n-ea# "e 2e%ici%e.
"C%ezi c "ev'!inea ta n-a i#+%esi'nat-O =n in2inita Ei c'#+asineN
P%inci+i7 #ate%n a7 7i D#neze, +e ca%e t L-ai a"'%at s; 2'%#e7e sa7e
"ivine $i #ane, a si#!it c'#+asine 2a! "e +78n-e%ea ta "is+e%atM"
Cine e%a acest s28nt #'"est a c%i %- -sea asc7ta%e 7a S+i%it7 C's#icN
An 7#e, %'77 s e%a #i7. An casa sa "e +e st%a"a A#.e%st, Maest%7
Ma.asa,a
1)(
c'n"cea n c%s secn"a% "e ;ie!i. 4ici'"at "in -%a 7i
n ie$ea cvinte seve%eL nici %e-7i, nici sanc!ini +ent% a #en!ine
"isci+7ina. An aceste c7ase #'"este se +%e"a =nt%-a"ev% #ate#atici7e
s+e%i'a%e $i c.i#ia i;i%ii, a;sente "ea7t2e7 "in c+%ins7 #ana7e7'%. E7
=#+%t$ea ce7'% "in E% =n!e7e+cinea sa +%in eDe#+7 +%'+%i #ai
"e-%a; "ec8t +%in +%ece+te a%i"e. De"icat =n =nt%e-i#e i;i%ii sa7e +ent%
Ma#a Divina, s28nt7 n +%etin"ea nici ' 2'%# eDte%i'a% "e %es+ect.
"4 e snt -%-7 tL acesta va veni ceva #ai t8%zi", zise e7. "S;
=n"%#a%ea 7i, a+%'+ie%ea ta "e Divin s; 2'%#a i;i%ii $i "ev'!inii va 2i
t%a"s =n te%#eni "e =n!e7e+cine +%."
M "cea# =n st%a"a A#.e%st =n 2ieca%e "+ a#iaz. ?ea# c nesa! "in
c+a #i%ac7'as a acestei +%ezen!e, a7 c%ei +%ea+7in se %ev%sa zi7nic =n
s27et7 #e. 4ici'"at +8n atnci n # +7ecse# =n 2a!a civa c at8ta
2e%v'a%e, #8nat "e ' vene%a!ie ne7i#itatL c'nsi"e%a# ca +e n i#ens
+%ivi7e-i si#+77 2a+t "e a +$i +e +#8nt7 +e ca%e +a$ii 7i 7-a s2in!it.
Ant%-' sea% i-a# a"s ' -.i%7an" "e 27'%i) "Maest%e, iat n ;c.et "e
c.a#+aB +e ca%e 7-a# =#+7etit +ent% "#neav'ast%." Da% e7 s-a
=n"e+%tat ti#i", %e2z8n" acest '#a-i. An 2ine, vz8n"-# s+%at, a
avt n s%8s "e c'nsi#!i%e)
"Ant%c8t snte# a#8n"'i a"'%at'%i ai Ma#ei Divine, +'!i "ec'%a c
aceast -.i%7an" te#+77 c'%+'%a7, 7'cin!a ei." ?'-ata 7i nat% n
+e%#itea #ani2esta%ea nici ni #'tiv e-'ist.
%AE'T7(0 %AHA'A8A
%ere absorbit -n .rea,eri*ita sa ibire *os&i*+/
"S #e%-e# #8ine 7a DaBs.ines:a%, 7a te#+77 7i Fa7i, ce7 s2in!it +ent%
t't"eana "e -%-7 #e." Maest%7 Ma.asa,a e%a n "isci+'7 a7
Maest%7i "e "i#ensine C%istic, S%i Ra#aB%is.na Pa%a#.ansa.
An "i#inea!a %#t'a%e a# st%;tt c va+'%7 $ase Bi7'#et%i +e Can-e.
A# int%at =n te#+77 c n' c+'7e "e"icat 7i Fa7i, n"e Ma#a Divin $i
S.iva '"i.nesc +e 7'ts7 "e a%-int 7st%it, c ' #ie "e +eta7e #i-7's
cize7ate. Maest%7 Ma.asa,a, t%ans+'%tat "e =nc8nta%e, e%a =n a"'%a!ie
+asi'nat =n 2a!a zei!ei Fa7i. An ti#+ ce e7 Ai incanta n#e7e, ini#a #ea,
%+it =n eDtaz, +%ea -ata s eD+7'"eze ase#enea 7'ts7i =nt%-' #ie "e
;c!i.
Mai t8%zi, #;78n" +%in incinta te#+77i, a# "at +este n ;'sc.et "e
ctin. R$ina acesti a%;st si#;'7iza .%ana ce%easc +e ca%e ' "ist%i;ia
Maest%7 Ma.asa,a. E7 e%a =nt%-' a"'%a!ie c'ntin. M-a# a$ezat, =nt%-'
%i-i"itate i#';i7, +e ia%;a +%es%at c 27'%i "e ctin. Uit8n" "e c'%+7
2izic, #-a# c2n"at +ent% n ti#+ =nt%-' c7t'%ie s+%e 7#i7e
s+e%i'a%e.
Acesta a 2'st +%i#7 #e +e7e%inaE 7a DaBs.ines:a%, =n t'v%$ia
Maest%7i ca%e #-a =nv!at ;78n"e!ea as+ect7i #ate%n a7 7i D#neze,
ce7 a7 Ma#ei Divine. As+ect7 +ate%n, ce7 a7 @sti!iei Divine, n-avea nici '
at%ac!ie +ent% in'cent7 s28nt. L'-ica #ate#atic, seve% $i i#+7aca;i7,
e%a c'#+7et st%in nat%ii sa7e.
"L-a# +tea cita ca eDe#+7 +ent% =n-e%iM", # -8n"ea# e =nt%-' zi c8n"
=7 ve"ea# %-8n"-se. F% n cv8nt "e c%itic sa "e %e+%'$, e7 ';se%va
7#ea c n 'c.i 2a#i7ia%izat c P%itatea P%i#a%. C'%+, s+i%it, cv8nt $i
ac!ine, t'ate acestea e%a 7a nis'n a%#'nizate c s27et7 s i#ac7at.
"A$a #i-a s+s Maest%7 #eM" S28nt7 =nc.eia inva%ia;i7 '%ice s2at =n!e7e+t
c acest '#a-i a"s 7i S%i Ra#aB%is.na, %e2z8n" s 2n"a#enteze ceva
+e +%'+%ia sa at'%itate. E7 se i"enti2ica at8t "e #7t c acest Maest%,
=nc8t n-$i #ai c'nsi"e%a -8n"%i7e c 2iin" a7e 7i +%'+%ii, ci ca 2iin"
ins+i%ate "e -%-7 s.
Ant%-' zi, s28nt7 # c'n"se 7a $c'a7a sa. ?c%ia #ea 2 #;%it "e n
+e%s'naE cn'sct #ie $i ca%e ne asa7ta c n "isc%s inte%#ina;i7.
"3" c acest '# n-!i +7ace "e 7'c", =#i $'+ti =n!e7e+t7. 3'%;%e!7, 2iin"
atent 7a #'n'7'-7 s, n-a azit ni#ic. "&-a# v'%;it "es+%e aceasta Ma#ei
Divine, ca%e a =n!e7es t%ista n'ast% sita!ie $i #i-a +%'#is c, "e =n"at ce
v'# aEn-e 7a acea cas %'$ie, ea =i va a#inti "e ' a2ace%e %-ent."
4e7ini$tit, "ev'%a# "in 'c.i aceast +'a%t a sc+%ii. &#e"iat ce a# aEns
7a $a ace7ei case %'$ii, v'%;%e!7 se =nt'a%se +e c7c8ie $i ;t =n %et%a-e%e,
2% #ca% s-$i te%#ine 2%aza $i 2% s-$i ia %#as ;n. 4'i a# %s27at
$%a!i.
Ant%-' a7t zi, # +7i#;a# =n vecintatea -%ii >':%a.. M-a# '+%it n
#'#ent a+%'a+e "e n te#+7, c%itic8n" #enta7 n -%+ "e 'a#eni
=na%#a!i c ' t'; $i c ta7-e%e c8nt8n" n c8ntec c8t =i !inea -%a.
"5%e;ie s 2ii 7i+sit "e +ietate +ent% a %e+eta n#e7e D'#n7i ast2e7, =n
#'" #ecanic", =#i s+nea# e. An aceste =#+%eE%%i, Maest%7 Ma.asa,a
a+% +e nea$te+tate. "P%in ce =nt8#+7a%e snte!i aici Maest%eN", 7-a#
=nt%e;at e i#it.
S28nt7, i-n'%8n" =nt%e;a%ea, %s+nse "i%ect -8n"7i #e. "4-i a$a,
"'#ni$'%7e, c n#e7e D'#n7i este +7ct az7i in"i2e%ent cine-L
+%'nn!, =n!e7e+t sa i-n'%antN" M-a 7at a2ect's "e #8n. Mi se +%ea
c, +e n c'v'% #a-ic, e7 # "cea ct%e P%ezen!a C'#+asiv.
"5i-a% +7ace s #e%-i 7a cine#aN", # =nt%e; =nt%-' "+ a#iaz Maest%7
Ma.asa,a. Aceast =nt%e;a%e # "e%t =nt%c8tva, "a% a# acce+tat t't$i,
;c%8n"-# "e +%ezen!a 7i. A# int%at =nt%-' -%"in "in 2a!a
nive%sit!ii "in Ca7ctta. Ans'!it'%7 #e =#i a%t ' ;anc =n 2a!a ni
;azin 9goldighi<)
"S ne a$ez# +!in. Maest%7 # s2tia s #e"itez #e%e =n 2a!a nei
a+e 7ini$tite, s-e%8n" ca7#7 ina7te%a;i7 a7 Divinit!ii. A+a %e27ect '
in2initate "e 7c%%iL 7a 2e7 Unive%s7 =nt%e- se %e27ect =n '-7in"a S+i%it7i
C's#ic, a$a s+nea gurude$a a"esea."
A# int%at =n a#2iteat%7 nive%sit!ii, n"e se !inea ' c'n2e%in! ca%e se
"'ve"i eDt%e# "e +7ictic'asL "e$i e%a i7st%at c +%'iec!ii, $i acestea s-a
"'ve"it 7i+site "e inte%es.
"Deci acesta e%a cine#at'-%a27 +e ca%e =7 avea Maest%7 =n ve"e%eM"
R;"a%ea #ea se e+izase, "a% n v'ia# t't$i s-7 s+% +e s28nt
#ani2est8n"-#i "esc.is +7ictisea7a. E7 se +7ec s+%e #ine $i-#i $'+ti)
"3", "'#ni$'%7e, c n-!i +7ace acest cine#a. &-a# s+s aceasta Ma#ei
Divine. Ea este "e aceea$i +%e%e c n'i. Mi-a s+s c se va =nt%e%+e
c%ent7 $i n se va %esta;i7i "ec8t "+ ce v'# %e$i s +7ec# "e aici."
Acestea 2iin" s+se, sa7a se c2n" =n =ntne%ic. 3'cea c'n2e%en!ia%7i
tc, =n s%+%iza -ene%a7, $i a+'i %e7) "&nsta7a!ia e7ect%ic a acestei s7i
+a%e "e2ect". Maest%7 Ma.asa,a $i c #ine a# +%'2itat "e 'cazie +ent% a
+7eca. O"at aEn$i +e c'%i"'%, a# =nt'%s ca+7 $i a# vzt c 7'c7
s+7ici7i n'st% e%a "in n' 7#inat.
"D'#ni$'%7e, v" c acest cine#at'-%a2
1)*
te-a "eza#-it, "a% ;niesc c
!i-a% +7ace n7 c t't7 "i2e%it. E%a# +e t%'ta% =n 2a!a Unive%sit!ii. E7 =#i
atinse $'% +ie+t7 =n z'na ini#ii.
Se 2c ' tce%e i#+%esi'nant. A$a c# "i2z'%7 "e 7a cine#at'-%a2
"evine #t c8n" a#+7i2icat'%7 "e snet este sc's "in 2nc!ie, 7a 2e7 M8na
Divin, +%int%-n #iE7'c i#it'%, -'nise "in #intea #ea t'ate z-'#'te7e
st%zii. Piet'ni, t%a#vaie, #a$ini, t%s%i, se #i$ca 2% ce7 #ai #ic
z-'#'t. Ca $i c# a$ 2i avt n 'c.i '#niscient, "istin-ea# t't ce se
=nt8#+7a "e E% =#+%eE%7 #e. 5'at activitatea c'ncent%at =n acest #ic
"ist%ict "in Ca7ctta se "e%7a =n 2a!a +%ivi%ii #e7e s+i%ita7e 2% nici ce7
#ai #ic z-'#'t, 2% n #%#%. A$a c# sc7i+i%i7e %'$iatice a7e
c%;ni7'% incan"escen!i st%;at n st%at s;!i%e "e cen$, ' 7#inescen!
$'a% st%;tea vizinea #ea -7';a7.
C'%+7 #e n e%a "ec8t ' #;%, +%int%e at8tea a7te7e, c "e'se;i%ea c ea
e%a i#';i7, =n ti#+ ce ce7e7a7te ci%c7a 2% =nt%e%+e%e "e ici c'7'. Mai
#7!i cn'sc!i a t%ect +e 78n- #ine 2% s # %ecn'asc, "e$i +%ea
s # +%iveasc "%e+t =n 'c.i.
Fantastica +an'%a# =nc'nE%t'a%e # =#;ta, # t%ans+'%ta =nt%-n
eDtaz s;7i#. De'"at a# si#!it c# Maest%7 Ma.asa,a # atin-e "in
n' =n %e-inea ini#ii. 6-'#'t7 a#estecat a7 #7!i#ii +t%nse "in n'
=n c'n$tiin!a #ea.
"S+e%, "'#ni$'%7e, c ai -sit +e -st7 t acest a7 "'i7ea cine#aM"
S28nt7 s%8"ea. M +%e-tea# s # +7ec c %ecn'$tin! 7a +ici'a%e7e 7i.
"4-ai "%e+t7 s-' 2aciM" +%'test e7. Gtii c $i t e$ti n te#+7 =n ca%e
7'cie$te D#nezeM 4-a$ 2i "e ac'%" ca Ma#a Divin s-#i atin-
+ici'a%e7e +%in #8ini7e tM"
O%icine ne-a% 2i vzt =nce%c8n" s ie$i# "in #7!i#e, ne-a% 2i ss+ectat "e
;e!ie. E avea# i#+%esia c $i #;%e7e se%ii e%a =#;tate "e D#nezeM
A "'a zi "i#inea! "eEa %e-%eta# +ie%"e%ea st%ii eDtatice. Da% 2i7 an-e7ic
a7 Ma#ei Divine, Maest%7 Ma.asa,a, #i-a %#as neatins =n #e#'%ie M
Ac#, c8n" =nce%c s-i "esc%i -ene%'zitatea $i ;ntatea, si#t c#
cvinte7e snt ne+tinci'ase $i # =nt%e; "ac Maest%7 Ma.asa,a $i a7!i
s2in!i +e ca%e i-a# cn'sct $tia c, =n Occi"ent, v'i sc%ie "es+%e via!a 7'%
#i%ac7'as. Aceasta n #-a% s%+%in"e +%ea #7t $i s+e% c nici +e
citit'%7 ca%e #-a %#%it c aten!ie.
S2in!ii "in t'ate %e7i-ii7e a atins %ea7iza%ea "ivin -%a!ie n'!inii si#+7e "e
&;i%e Divin. Ant%c8t A;s'7t7 este nirguna, "2% "e ca7it!i" $i acintya,
""e nec'nce+t", -8n"i%ea $i as+i%a!ii7e #ane L-a +e%s'ni2icat #e%e s;
"i2e%ite as+ecte ca 5at Ce%esc sa Ma# Unive%sa7. C'#;ina!ia teis#7i
+e%s'na7 c 2i7's'2ia A;s'7t7i este ' cce%i%e antic a -8n"i%ii .in"se,
eD+s =n +ede $i =n Bhaga$ad%&ita. Aceast "%ec'nci7ie%e a '+$i7'%"
satis2ace ini#a $i s+i%it7L bhakti 9"ev'!inea< $i ,nana 9=n!e7e+cinea<
snt "e 2a+t na $i aceea$i. 'rapatti, ac!inea "e a te "%e2-ia =n
D#neze" $i sharanagati, "e a te "=nc%e"e =n C'#+asinea Divin", snt
ci7e cn'a$te%ii s+%e#e.
U#i7in!a Maest%7i Ma.asa,a $i a tt%'% #a%i7'% s2in!i +%'vine "in t'ta7a
7'% s;'%"'na%e 2a! "e D#neze 9seshat$a< ca nic 3ia! $i nic
@"ect'%. 4at%a =ns$i a 7i D#neze 2iin" Fe%ici%ea, '#7 ca%e
2zi'neaz c E7 si#te ' 2e%ici%e ne7i#itat. "P%i#a "int%e as+i%a!ii7e
s27et7i $i a7e v'in!ei este ;c%ia."
1)+
C%e"inci'$ii "in t'ate ti#+%i7e ca%e se =nc.in Ma#ei Divine c ' +%itate
"e c'+i7 #%t%isesc c a +%i#it =nt't"eana %s+ns 7a %-#in!i7e 7'%. An
via!a Maest%7i Ma.asa,a, #ani2est%i7e E'c7i "ivin s-a +%'"s =n
=#+%eE%%i i#+'%tante sa #%nte. An 'c.ii 7i D#neze ni#ic n este
#a%e sa #ic. Dac E7 n-a% 2i avt at8ta -%iE s c'nst%iasc #ic!7 at'#,
a% #ai 2i st%7cit +e ce% Si%is sa 3e-aN Distinc!ii +%ec# "i#+'%tant" sa
"#%nt" n snt cn'scte D'#n7i.
9-1: Acesta este un titlu de respect cu care oamenii i se adresau de
obicei. Numele su era Mahendra Nath Gupta; i semna operele literare
cu un simplu "M".
9-2: Cinematograful poate fi definit ca o perspectiv asupra vieii.
Alegerea acestui cuvnt de ctre Maestrul Mahasaya fu atunci n mod
original justificat.
9-3: Sfntul loan al Crucii. Trupul acestui sfnt cretin, care a murit n
1591, a fost deshumat n 1859 i gsit n perfect stare.
Domnul Francis Younghusband (Atlantic Monthly, dec. 1936) ne relateaz
despre propria sa experien a bucuriei cosmice: "Atunci am fost copleit
de o stare ce era cu mult mai mult dect bucurie, ncntare sau exaltare;
m descopeream exterior mie, trind o stare de bucurie indescriptibil i
aproape insuportabil, determinata de revelarea buntii eseniale a
acestei lumi. Dincolo de orice afirmaie trecut, am fost convins c
oamenii sunt n fond buni la inim, c rul din ei era doar superficial."
CAPITOLUL: 10
-mi #nt!lnesc Maestrul) ri Yu.tes/ar
"C%e"in!a =n D#neze +'ate =#+7ini '%ice #inne =n a2a%a "e aceea "e a
t%ece c scces n eDa#en 2% s st"iezi". A# =nc.is "is+%e!it'% ca%tea
ce-' 7ase# =nt%-n #'#ent "e +7ictisea7.
"Aceast %eze%v a sc%iit'%7i "'ve"e$te 7i+sa 7i a;s'7t "e c%e"in!",
-8n"ea# e. "?iet7 ;iat, a%e #7t %es+ect +ent% t'cea7a "e 7a #iez7
n'+!iiM"
Ai +%'#isese# tat7i #e c-#i v'i s28%$i c ;ine st"ii7e secn"a%e. 4
+%etin" c a# st"iat +%ea ze7's. A# +et%ect 7ti#e7e 7ni #ai #7t
ct8n" sin-%tatea =n a+%'+ie%ea 7'c%i7'% %ita7e "e ;aie "ghats" "ec8t
=n c7as. Este cn'sct at%ac!ia +e ca%e ' eDe%cit te%en%i7e %eze%vate
incine%%i7'% as+%a ,'-.ini7'%. Ce7 ca%e este =n cta%ea Esen!ei
4e#%it'a%e n se te#e "e c%anii -'a7e. De$e%tcinea #an "evine #ai
evi"ent =n vecintatea 7-;% a 'se#inte7'%. C# a7t%i "e $c'a7a #ea
eDista n ase#enea 7'c, ve-.i7e #e7e n'ct%ne a 2'st 2'a%te "i2e%ite "e ce7e
a7e ni e%"itM
Se a+%'+ia s+t#8na eDa#ene7'% "e =nc.eie%e a st"ii7'% secn"a%e
.in"se Aceast +e%i'a" "e a$te+ta%e este =n -ene%a7 n a"ev%at c.inL
t't$i #intea #ea cn'$tea +acea. E ac#7ase# ' $tiin! ce n se =nv!a
=n c7as, "a% =#i 7i+sea a%ta 7i S:a#i P%ana;anan"a, "e a2i si#7tan =n
"' 7'c%i "i2e%ite. Ra!inea #ea 9"e$i #7t'%a +'ate s 7e +a% 2%
7'-ic< e%a c D#neze va ';se%va "i7e#a #ea $i # va e7i;e%a "e ea.
Anc%e"e%ea ne!%#%it =n D#neze a "ev't7i izv'%$te "in
nen#%ate7e "e#'nst%a!ii a7e +te%ii "ivine +%i#ite =n #'#ente "e -%ea
c#+n.
E) -n ti&.! !i*e!i
"Sa7t, MBn"a, n +%ea te-a# vzt zi7e7e asteaM" Ast2e7 #i se a"%es n
c'7e- "e c7as, =nt%-' "+ a#iaz.
"Sa7t, 4antM S $tii c 2a+t7 "e a n 2i "at "e 7'c +e 7a $c'a7 # 2ace s
2i ac# 7a anan-.ieM" P%ivi%ea 7i a#ica7 #-a %ec'n2'%tat.
4ant, e7ev st%7cit, %8se "in t'at ini#a. M%t%isi%ea #ea avea ceva
c'#ic.
"4 e$ti "e 7'c +%e-tit s =n2%n!i eDa#ene7e 2ina7e. C%e" c e "at'%ia #ea
s te aEtM"
Aceste cvinte =#i +%% ' +%'#isine "ivin. M-a# -%;it s #e%- 7a
+%ieten7 #e, ca%e =#i eD+se +e sc%t %s+ns%i7e 7a =nt%e;%i7e +e ca%e,
"+ +%e%ea 7i, 7e v'% +ne eDa#inat'%ii.
"Acestea snt t'ate =nt%e;%i7e ca%e a% +tea s =nc%ce +e #7!i can"i"a!i.
ine ;ine #inte %s+ns%i7e #e7e $i vei 2ace 2a!M"
E%a a+%'a+e "i#inea! c8n" #i-a# 7at %#as ;n. C #e#'%ia +7in "e
cn'$tin!e +%'as+ete, # %-a# c 2e%v'a%e ca t'ate acestea s n se
eva+'%e =n zi7e7e "ecisive. EDa#ene7e se !inea 7a t'ate #ate%ii7e "in
+%'-%a#, "a% 4ant, =n -%a;a sa, itase sansc%ita. A7 %-a# 2ie%;inte +e
D#neze s #+7e aceast 7acn.
A "'a zi "i#inea!, # +7i#;a# %ea#intin"-#i cn'$tin!e7e n'
"';8n"ite. C# t%ave%sa# n te%en vi%an, a# -sit +e ia%; c8teva +a-ini
ti+%iteL 7e-a# %i"icat) e%a ve%s%i sansc%ite. M-a# "s 7a n +an"it
9+%e't< +ent% a # aEta s 7e c'#entez. 3'cea sa ;'-at 2c s %sne
accente7e ne#%it'a%e a7e 7i#;ii antice
(2)(
.
"Aceste ve%s%i eDce+!i'na7e n-!i v'% c"ea 7a eDa#en", 2c e%"it7 c n
s%8s sce+tic.
Da% si#+77 2a+t "e a 2i 2a#i7ia%izat c.ia% $i c acest nic +'e# =#i +e%#ise
s t%ec, a "'a zi, eDa#en7 "e sansc%it. AEt'%7 ;inev'it'% a7 7i 4ant
#-a 2ct s ';!in n'te #ini#e 7a ce7e7a7te #ate%ii.
5at7 #e e%a 2e%icit c #i-a# !int +%'#isinea "e a te%#ina cic77
secn"a%. Recn'$tin!a #ea se =n"%e+ta s+%e D#neze, ca%e =#i venise =n
aEt'% +%in inte%#e"i7 7i 4ant $i a +7i#;%ii #e7e +e %ta ne';i$nit a
te%en7i vi%an. Ast2e7, "e "' '%i E7 #i-a "'ve"it ;nv'in!a Sa.
Ca%tea a7 c%ei at'% ne-a +te%ea 7i D#neze as+%a eDa#inat'%i7'% =#i
cz s; 'c.i. A# %8s -8n"in" =n ace7a$i ti#+) "An ce c'n2zie a% 2i
c2n"at acest '# "ac i-a$ s+ne c #e"ita!ia "ivin +%int%e ca"av%e
$%eaz ';!ine%ea nei "i+7'#e "e =nc.eie%e a st"ii7'% secn"a%eM".
An n'a #ea ca7itate "e ;aca7a%eat, +tea# s # +%e-tesc +e 2a! s
+%sesc casa. A# "ecis, =#+%en c t8n%7 #e +%ieten @iten"%a
Maz#"a%
(2)*
, s #e%-e# 7a as.%a#-7 "in ?ena%es a7 7i S%i ?.a%at
D.a%#a Ma.a#an"a7 +ent% a +%i#i ac'7' "isci+7ina s+i%ita7.
Ant%-na "in zi7e #-a c+%ins "ez'7a%ea 7a i"eea "e a # "es+%!i "e
2a#i7ie. De 7a #'a%tea #a#ei, a# si#!it nsc8n"-se =n #ine n senti#ent
"e a2ec!ine tan"% +ent% 2%a!ii #ei #ai #ici Sanan"a $i ?is.n. M
%e2-ia# =n sin-%tatea #ansa%"ei #e7e, #a%t'% a at8t'% scene "in
sadhana
(2)+
#ea a-itat. Ac'7' a# +78ns "' '%e c 7ac%i#i 2ie%;in!i,
"+ ca%e #-a# si#!it t%ans2'%#at =n #'" ci"at, ca s; e2ect7 nei
c%!i%i a7c.i#ice. 5'ate ata$a#ente7e
(2),
a "is+%t. Decizia #ea "e a-L
cta +e D#neze, P%ieten7 +%ieteni7'%, a "evenit nec7intit. Mi-a#
=nc.eiat %e+e"e +%e-ti%i7e "e c7t'%ie.
"O 7ti# %-#inte", #i-a s+s t7;%at tat7 #e c8n" a$te+ta# s #
;inecv8nteze =naintea +7ec%ii. "4 # ita $i n-i ita nici +e 2%a!ii $i
s%'%i7e ta7e."
"Cvinte7e n +'t eD+%i#a t'at i;i%ea +e ca%e v-' +'%t, tatM Da% #ai
#a%e e i;i%ea #ea +ent% 5at7 ce%esc, c%ia =i snt =n"at'%at +ent% c
a# n tat at8t "e #innat. Las-# s +7ec $i +%'#it c atnci c8n" te v'i
%eve"ea v'i avea ' cn'a$te%e "ivin +%'2n"."
5at7 #e c'nsi#!i c %e-%et $i, "+ ce # ;inecv8nt, #-a# -%;it s-7
=nt87nesc +e @iten"%a, ca%e se -sea "eEa 7a as.%a#-7 "in ?ena%es. La
s'si%ea #ea, S:a#i Da,anan"a #-a +%i#it c ;nv'in!. Ana7t, s7a;, c
n ae% #e"itativ, e7 +%'"se as+%a #ea ' i#+%esie 2av'%a;i7a. Fa!a 7i
+7ct se#na c a 7i ?"".a.
E%a# 2e%icit c n'a #ea %e$e"in! avea ' #ansa%" n"e +tea# s
+et%ec c8teva '%e "e sin-%tate "i#inea!a. Me#;%ii as.%a#-7i, +!in
cn'sct'%i ai +%acticii #e"ita!iei, e%a "e +%e%e c a% t%e;i s-#i +et%ec
t't ti#+7 c t%e;%i '%-anizat'%ice. Ei e%a =nc8nta!i "'a% "e #nca ce '
2cea# 7a ;i%' "+ a#iaza.
"4-7 cta +e D#neze at8t "e "ev%e#eM" =#i zise n c'7e- +e c8n" #
%et%-ea# =n #ansa%"a #ea. M-a# "s 7a Da,anan"a, +e ca%e 7-a# -sit =n
=n #ic7 s sancta% ca%e ""ea s+%e Can-e)
"S:a#iEi
(2)-
, n =n!e7e- ce se ce%e aici "e 7a #ine. E cat ' +e%ce+e%e
"i%ect a 7i D#neze. F% E7, nici a2ec!inea, nici c%e"in!a, nici
senti#ent7 c a# 2ct ' #nc ti7 n-#i +'t a"ce =#+7ini%ea."
C7e%ic7 =n %'; +'%t'ca7ie # ;t a2ect's +e #e%i. Si#78n" %e+%'$7, =i
ce%t +e c8!iva "isci+'7i ca%e se -sea c e7) "Lsa!i-7 =n +ace +e MBn"aM
3a =nv!a c ti#+7 ';icei%i7e n'ast%e."
P'7itic's, #-a# a;!int s s+n c # =n"'iesc. Disci+'7ii +%si% ca#e%a
+!in i#+%esi'na!i "e %e+%'$. Da,anan"a =#i s+se)
"MBn"a, tat7 t =!i t%i#ite %e-7at ;ani. 5e %'- s-i t%i#i!i =na+'iL aici
n-ai ce 2ace c ei. O a7t c.estine "e "isci+7in se %e2e% 7a #8nca%eL c.ia%
$i atnci c8n" =!i este 2'a#e, n +'#eni aceasta."
4 $ti "ac a%ta# =n2'#etat. Da% $tia# ;ine c =#i e%a 2'a#e. La
as.%a#, +%i#a #as se se%vea 7a '%a /H 7a +%8nzL acas # ';i$nise# s
#n8nc 7a '%a 0 "i#inea!a.
Aceast a$te+ta%e "e t%ei '%e +%ea "in zi =n zi #ai inte%#ina;i7. S-a
s28%$it 2%#'ase7e zi7e "e 7a Ca7ctta c8n" =i +tea# %e+%'$a ;cta%7i '
=nt8%zie%e "e /I #inteM A# =nce%cat s-#i c'nt%'7ez +'2ta "e #8nca%e a$a
c, =nt%-' zi #-a# .'t%8t s +'stesc. A# n#%at c ne%;"a%e '%e7e +8n
7a +%8nz7 "e a "'a zi.
C.ia% c8n" # +%e-tea# s # "c s #n8nc, a venit @iten"%a s ne
ann!e) "5%en7 7i Da,anan"aEi a =nt8%ziatL n v'# #8nca "ec8t "+ ce
vine e7M" Pent% a a"ce n '#a-i 7i S:a#i Da,anan"a ca%e 7i+sise /K
zi7e, a 2'st +%e-tite #7te "e7icatese. O a%'# "e7ici'as +7tea =n ae%.
Ceea ce a$ 2i +tt =n-.i!i e%a "'a% #8n"%ia #ea "e a 2i +'stit ie%i.
"D'a#ne, 2 ca t%en7 s s'seasc #ai %e+e"eM" M -8n"ea# c inte%"ic!ia
7i Da,anan"a n ' s-7 i#+%esi'neze +e D#nezeM 5't$i D#neze
%#8nea s%" 7a %-#in!i7e #e7eL se 7sa sea%a c8n" Da,anan"a a int%at
+e $. L-a# +%i#it c entzias#.
"Da,anan"aEi t%e;ie s 2ac ;aie $i s #e"iteze =nainte "e a ne a$eza 7a
#as", # ann! @iten"%a, #esa-e% a7 nen'%'ci%ii.
E%a -ata s #i se 2ac %. St'#ac7 #e t8n%, ne';i$nit c +%iva!ini7e,
+%'testa vi-%'s. Scene "e 2'a#ete t%ecea +%in #intea #ea.
"3iit'a%ea victi# a 2'a#etei =n ?ena%es v'i 2i e", # -8n"ea#. S28%$it7
s+7ici7i #e n-a s%venit "ec8t +e 7a '%a n' sea%a. O c.e#a%e
ce%eascM Acea #as #i-a %#as =n #e#'%ie ca n7 "in ce7e #ai 2%#'ase
#'#ente a7e vie!ii #e7e. De$i atent 7a #8nca%e, aceasta n #-a =#+ie"icat
s ';se%v c Da,anan"a #8nca c n ae% a;sent. E7 +%ea s +7teasc
"eas+%a +7ce%i7'% #e7e -%'sie%e.
"S:a#iEi, n v e%a 2'a#eN" St7 $i 2e%icit, # a27a# sin-% c $e27, =n
ca;inet7 s.
"?a "aM 4-a# ;t $i n-a# #8ncat ni#ic "e +at% zi7e. 4 #n8nc
nici'"at =n t%en, =nc%cat "e vi;%a!ii7e ete%'-ene a7e 7#ii. A# %es+ectat
st%ict %e-7i7e shastrice
(2).
+ent% c7-%ii "in '%"in7 #e. P%';7e#e
a"#inist%ative #-a a;s'%;it =n aceast sea% $i a# ne-7iEat #asa, "a% ce
c'nteazM M8ine v'i #8nca +e st%ate." Ei %8se c +'2t.
E%a# +e%+7eD. 5't$i ' zi "e t'%t% n se it $'%L a# %iscat ' 7ti#
%e#a%c) "S:a#iEi, a# ' ne7#%i%e. S +%es+ne# c, "+
inst%c!ini7e "#neav'ast%, e n ce% "e #8nca%e $i ni#eni n # invit
7a #asL atnci a% t%e;i s #'% "e 2'a#eM"
"Atnci #'%iM" Aceast a2i%#a!ie #-a i#it. "M'%i "ac t%e;ie, MBn"aM
S n c%ezi nici'"at c "at'%ezi via!a .%anei $i n 7i D#nezeM Ce7 ca%e
a c%eat t't ceea ce e "e #8nca%e, Ce7 ca%e a "at +'2ta "e #8nca%e, va ve-.ea
c si-%an! ca c%e"inci's7 S s n "c 7i+s "e ni#ic. S n c%ezi c
.%ana te ss!ine, c ;anii sa 'a#enii te .%nesc. A% +tea ei s ' 2ac "ac
D#neze !i-a% 7a s277 vita7N Ei snt +% $i si#+7 inst%#ente7e sa7e.
E$ti =n sta%e, c +%ice+e%ea ta #%nt, s-!i 2aci st'#ac7 s "i-e%e
a7i#ente7eN F'7'se$te sa;ia "isc%i#in%ii, MBn"a, +e%ce+e Caza Unic
tin" 7an!7 ata$a#ente7'%M"
Aceste cvinte incisive a atins =n #ine ' c'a%" sensi;i7. C8t "e "e+a%te
e%a# "e vec.ea +c7ea7 "+ ca%e c'%+7 +'a%t s27et7M Din c8n" =n
c8n" a# -stat $i e "in sta%ea "e 2e%ici%e $i at't#7!#i%e +e ca%e ' ai
atnci c8n" =!i +e%ce+i Sine7e. An #7te '%a$e, =n c%s7 vie!ii #e7e "e
ne=ncetate c7t'%ii, a# avt 'cazia s # c'nvin- "e ti7itatea acestei
7ec!ii, =nv!at =nt%-n as.%a# "in ?ena%esM
Sin-%a c'#'a% +e ca%e a# 7at-' c #ine "e 7a Ca7ctta e%a a#7eta "e
a%-int, +e ca%e #i-' 7sase #a#a #'$teni%e. A# +st%at-' at8!ia ani $i
ac# e%a ascns c -%iE =n ca#e%a #ea. Ant%-' "i#inea!, "'%in" s #
;c% "e +%ezen!a ei, a# "esc.is ctia. Anciet'a%ea +%ea intact, "a%
a#7eta "is+%seL a# "es2ct =#;%c#intea ei $i #-a# c'nvins c ea se
v'7ati7izase i%e#e"ia;i7, c'n2'%# +%ezice%ii s28nt7i ca%e ' 2cse s a+a%.
Re7a!ii7e #e7e c "isci+'7ii 7i Da,anan"a se =n%t!ea "in ce =n ce.
Ant%aE7 #e e%a ne#7!#it "e "istan!a $i %cea7a +e ca%e ' =nt%e!inea#.
Ata$a#ent7 #e 2a! "e #e"ita!ie, i"ea7 +ent% ca%e +%sise# 2a#i7ia $i
t'ate a#;i!ii7e 7#e$ti, #i-a a"s c%itici ace%;e "in +a%tea tt%'%. Ant%-'
"i#inea! a# .'t%8t s # %'- +8n v'i ';!ine n %s+ns.
"O Ma# ;inev'it'a%e a Unive%s7iM Anva!-# 5 +%in vizini, sa
+%int%-n -% t%i#is "e 5ine Ans!iM" P78n-8n", # %-a# $i '%e7e t%ecea
2% s +%i#esc n %s+ns. De'"at #-a# si#!it t%ans+'%tat s+%e s2e%e
inaccesi;i7e.
"Maest%7 t va veni c.ia% aziM" 3'cea, ' v'ce "e 2e#eie c accente "ivine,
+%ea s vin "e +este t't $i "e nicie%i.
Aceast eD+e%ien! "ivin 2 t7;%at "e n st%i-t +t%nzt'%L n +%e't
t8n%, n#it >a;, # st%i-a "e 7a ;ct%ie, sitat 7a nive77 in2e%i'%)
"MBn"aM AEn-e c #e"ita!ii7eM Este nev'ie "e tine +ent% c#+%t%i."
A7t "at a$ 2i %e+7icat 2% ezita%e. Ac# #i-a# $te%s 7ac%i#i7e $i #-a#
%ese#nat s asc7t. >a; $i c #ine a# +7ecat s+%e ' +ia! =n"e+%tat,
sitat =n ca%tie%7 ;en-a7ez "in ?ena%es. A%zt'%7 s'a%e in"ian n e%a
=nc 7a zenit c8n" a# =nce+t c#+%t%i7e =n ;aza%. 4e-a# +%tat +a$ii
+%in #7!i#ea #7tic'7'% a -'s+'"ine7'%, -.izi7'%, +%e'!i7'%, v"ve7'%,
;%a.#ini7'% +7ini "e "e#nitate $i a ta%i7'% s2in!i.
An ti#+ ce st%;tea# ' a7ee "e +iat% c;ic, a# =nt'%s ca+7 $i a# vzt
n '# c ' 2a! C%istic, =#;%cat =n %';a +'%t'ca7ie a S:a#i7'%, st8n" =n
ne#i$ca%e +e +a%tea cea7a7t a st%zii. &nstantane #i-a +%t cn'sct
"int't"eana. A7 "ev'%a# "in 'c.i. A+'i # +%inse =n"'ia7a.
"C'n2nzi acest c7-% +e7e%in c cineva cn'sct. C'ntin-!i "%#7
vist'%7eM"
D+ /I #inte #i-a# si#!it +ici'a%e7e ca "e +7#;L =#+iet%ite, e7e
%e2za s # asc7te. M-a# =nt'%s, +ici'a%e7e # asc7ta. A# =nce%cat s
' ia =n "i%ec!ia ini!ia7 $i "in n' ceva 7e =#+ie"ica s se #i$te. "S28nt7
# at%a-e #a-netic ct%e e7M" C aceast i"ee =n ca+, a# =ntins +ac.ete7e
#e7e 7i >a;, ca%e ';se%vase #i$c%i7e #e7e n 2% s%+%in"e%e. An 2ina7,
a iz;cnit =n %8s)
"Ce aiN Ai =nne;nitN"
5#7t7 s+i%it7i #e n #-a 7sat s %s+n". 5ct, a# 7at-' =na+'i,
aEn-8n" 7a a7eea +iet%it. Distin-ea# 2a!a ca7" ca%e +%ivea c intensitate
=n "i%ec!ia #ea. D+ c8!iva +a$i e%a# 7a +ici'a%e7e 7i.
"C%"eva
(2)/3
#aest%7 #eM" Fa!a "ivin n e%a a7ta "ec8t cea ca%e =#i
a+%se =n #ii "e vizini. Ace$ti 'c.i 7ini$ti!i, acest ca+ 7e'nin, c ;a%;a
asc!it, c +%7 27t%8n", e%a ace7ea$i c ce7e ca%e # 2ascinase% =n
%eve%ii7e #e7e.
"An s28%$it ai venit, 2i7 #eM" C%-7 #e %e+eta ia% $i ia% aceste cvinte =n
;en-a7i, v'cea =i t%e#%a "e e#'!ie) "De c8!i ani te a$te+tM"
A# tct a#8n"'i #7t v%e#e, cvinte7e ne#ai 2iin" necesa%e. O #e7'"ie
2% cvinte %sna =n ini#a Maest%7i $i a "isci+'77i. O v'ce inte%i'a%
=#i s+nea c -% =7 cn'$tea +e D#neze $i va $ti s # "c 7a E7.
Antne%ic7 vie!ii #e7e t%ecte 2-ea "in ca7ea n'7i %s%it, izv'%8t "in
cine $tie ce c'7!i$'% a7 #e#'%iei +%enata7e. 5%ect, +%ezent $i viit'% n snt
"ec8t ' ete%n %e=nt'a%ce%e. 4 e%a +%i#a "at c8n" s'a%e7e %s%ea
-sin"-# 7a +ici'a%e7e sa7e s2inteM
in8n"-# "e #8n, -%-7 #e # c'n"se 7a %e$e"in!a 7i te#+'%a%
"in ca%tie%7 Rana Ma.a7 "in ?ena%es. Me%-ea c n +as .'t%8t, =na7t $i
2'a%te "%e+t. De$i avea KK "e ani =n acea v%e#e, e%a s+%inten $i vi-%'s ca
n t8n%. Oc.ii 7i =nc.i$i 7a c7'a%e, #a%i $i 2%#'$i, sc7i+ea "e
=n!e7e+cine. P%7 $'% 'n"7at =i =n"7cea 2a!a n';i7 $i +te%nic. An e7,
2'%!a 2zi'na a%#'ni's c -%a!ia.
An ti#+ ce ne =n"%e+ta# s+%e te%asa nei case ca%e ""ea s+%e Can-e, e7 =#i
s+se a2ect's)
"A!i v'i "%i t't as.%a#-7 #e $i t't ceea ce +'se"."
"Maest%e, e n cat "ec8t =n!e7e+cinea $i %ea7iza%ea Divin. Acestea snt
sin-%e7e c'#'%i +e ca%e 7e "'%escM"
Ra+i"7 c%e+sc7 t%'+ica7 =ntinsese "eEa c'%tina =ntne%ic7i c8n"
Maest%7 v'%;i "in n'. Oc.ii 7i %e27ecta ' tan"%e!e 2% #a%-ini)
"A!i "%iesc i;i%ea #ea nec'n"i!i'natM"
Cvinte in2init "e +%e!i'aseM Un s2e%t "e sec'7 s-a sc%s =nainte ca e s #ai
a# ' "'va" a"i;i7 a "%a-'stei 7i. E%a z-8%cit c #ani2est%i7e ve%;a7e
a7e tan"%e!iiL tce%ea c'nvenea #ai #7t ini#ii sa7e 'ceanice.
"A#i vei ac'%"a $i t aceea$i "%a-'ste nec'n"i!i'natN" M +%ivi c
=nc%e"e%ea ni c'+i7.
"5e v'i i;i #e%e, C%"evaM"
"&;i%ea ';i$nit este e-'ist $i =$i a%e '%i-inea =n "'%in!e $i =n satis2ace%ea
7'%. &;i%ea "ivin este nec'n"i!i'nat, ne7i#itat, nesc.i#;t'a%e. F7D7
ini#ii #ane se sc.i#; +ent% t't"eana 7a c'ntact7 c i;i%ea +%." E7
a"- #i7)
"Dac v%e'"at v'i +ie%"e c'ntact7 c D#neze, +%'#ite-#i c # vei
a$eza c ca+7 =n +'a7a ta $i # vei aEta s # %e=nt'%c 7a Ce7 +%ea i;it +e
ca%e a#8n"'i =7 a"'%#."
Se =ntnecase. C% se %i"ic $i # c'n"se =nt%-' ca#e%. A# #8ncat
2%cte "e #an-' $i a# ;t sc%i, =n ti#+ ce e7 '%ienta "isc!ia ast2e7 =nc8t
s +t%n" nat%a #ea inti#. A# 2'st $'cat "e a#estec7 #innat "e
=n!e7e+cine -%an"i'as $i #i7in! inte%i'a% "in e7.
"C'ns'7eaz-te "e +ie%"e%ea a#7etei. Ea $i-a =n"e+7init %'77." C%-7 #e,
'-7in" "ivin, %e27ecta =nt%-n an#e 2e7 =nt%ea-a #ea via!.
"Rea7itatea vie a +%ezen!ei "#neav'ast%, Maest%e, este ' ;c%ie ca%e se
siteaz "inc'7' "e '%ice si#;'7."
"Este ti#+7 s sc.i#;# a#;ian!a +ent% c t te si#!i ne2e%icit =n ace7
as.%a#."
%AE'T7(0 %E() '7I 8(5TE'=A7
Discipol al lui Lahiri Mahasaya
4 s+sese# ni#ic "es+%e t%ect7 #eL "e a7t2e7 nici n e%a nev'ie. A#
=n!e7es c e7 n "'%ea ca e s # #innez "e c7a%vizinea sa.
"5%e;ie s te =nt'%ci 7a Ca7ctta. De ce s eDc7zi 2a#i7ia ta "e 7a aceast
"%a-'ste +e ca%e ' si#!i 2a! "e =nt%ea-a '#eni%eN"
Aceast s-estie #-a c'nste%nat. Fa#i7ia #ea =#i +%ezisese =nt'a%ce%ea,
"e$i e a# %#as insensi;i7 7a %-#in!i7e 7'% "in sc%is'%i. "S 7s# +i7
s z;'a%e c +%'+%ii7e a%i+i s+%e ce%%i7e #eta2izice", "ec7a%ase Ananta.
"A%i+i7e sa7e v'% ';'si =n at#'s2e%a cea -%ea $i e7 va %eveni #i7 +ent% a se
'"i.ni =n ci;7 2a#i7ia7." Aceste cvinte "esc%aEante =#i e%a +%'as+ete
=n #inte $i e%a# .'t%8t s n # %e=nt'%c 7a Ca7ctta.
"Maest%e, n # v'i =nt'a%ce acas, ci v v'i %#a +este t't. Da!i-#i, v
%'-, n#e7e $i a"%esa "#neav'ast%."
"S:a#i S%i YBtes:a% Ci%i. As.%a#-7 #e +%inci+a7 se -se$te 7a
Se%a#+'%e, +e st%a"a Rai C.at. 4-a# venit aici "ec8t +ent% c8teva zi7e, =n
vizit 7a #a#a #ea.
"4e+t%nse snt ci7e D'#n7i" # -8n"ea# e. Se%a#+'%e n e%a
"ec8t 7a ci%ca HI Bi7'#et%i "e+%ta%e "e Ca7ctta $i t't$i, +ent% a ne
=nt87ni, a t%e;it s ne "ce# +8n =n '%a$7 antic Fasi 9?ena%es<, s2in!it "e
a#inti%ea 7i La.i%i Ma.asa,a. Aici, "e ase#enea, +a$ii 7i ?"".a,
S.anBa%ac.a%,a $i #7!i a7!i ,'-.ini C%istici a ;inecv8ntat +#8nt7.
"3ei veni 7a #ine +este +at% s+t#8ni." Pent% +%i#a "at S%i YBtes:a%
v'%;ea c seve%itate. "i-a# "%it a2ec!inea #ea ete%n $i !i-a# "'ve"it
;c%ia "e a te 2i %e-sit, ia% t n # asc7!iM Data viit'a%e c8n" ne v'#
=nt87ni, va t%e;i s-#i t%eze$ti "in n' inte%es7 2a! "e tine. 4 te v'i
acce+ta $'% ca "isci+'7) va t%e;i, +%in s+ne%e, s %es+ec!i c'#+7et
"isci+7ina #ea st%ict."
A# tct c =nc+!ina%e. C% a =n!e7es $'% t7;%a%ea #ea.
"C%ezi c +%in!ii v'% %8"e "e tineN"
"4 # v'i =nt'a%ce acasM"
"3ei %eveni +este JI "e zi7e."
"4ici'"atM" M-a# =nc7inat 7a +ici'a%e7e 7i $i #i-a# 7at %#as ;n 2% s
2ac ni#ic +ent% a "estin"e at#'s2e%a =nc'%"at. An ti#+ ce #e%-ea# =n
n'a+te, # =nt%e;a# c# "e a 2'st c +tin! ca #i%ac7'asa =nt87ni%e s
se te%#ine at8t "e ne+7ct. Da7itatea maya-ei ce ec.i7i;%eaz #e%e
;c%ia c s2e%in!aM &ni#a #ea t8n% n e%a =nc #a7ea;i7 =n #8ini7e
-%-7i #e.
A "'a zi "i#inea!a a# ';se%vat c 'sti7itatea c'7e-i7'% #ei se #%iseL
#e%e avea# "e a 2ace c v%ena "in #ani2est%i7e 7'%. D+8 t%ei
s+t#8ni, Da,anan"a a +%sit as.%a#-7 +ent% a +a%tici+a 7a '
c'n2e%in! 7a ?'#;a,. Un =nt%e- ia" se a;t as+%a ca+7i #e.
"MBn"a este n +a%azit ca%e acce+t 's+ita7itatea as.%a#-7i 2% a-$i
=n"e+7ini ';7i-a!ii7e ce =i %evin." S%+%inz8n" aceast %e#a%c, a# %e-%etat
+ent% +%i#a "at c a# asc7tat '%"ine7e 7i Da,anan"a t%i#i!8n" ;anii
=na+'i tat7i #e. C ini#a -%ea, #-a# a"%esat 7i @iten"%a, sin-%7 #e
+%ieten)
"P7ec. 5e %'- t%ans#ite-i 7i Da,anan"aEi since%e7e #e7e %e-%ete atnci
c8n" se va =nt'a%ce."
"Gi e v'i +7eca. 5entative7e #e7e "e a +%actica #e"ita!ia se 7'vesc "e
ace7ea$i +ie"ici ca $i a7e ta7e", s-a "ecis @iten"%a.
"A# =nt87nit n s28nt C%istic. S #e%-e# s8-7 ve"e# 7a Se%a#+'%e."
Gi ast2e7, "+i$'%7" se +%e-tea s "z;'a%e" +e%ic7's "e a+%'a+e "e
Ca7ctta.

10-1: Sans$rita, "lustruit, complet". Sanscrita este sora mai mare a
tuturor limbilor indo-europene. Alfabetul su se numete %evanagari,
literal "locuina divin". "Cine cunoate gramatica mea, l cunoate pe
Dumnezeu!" Panini, marele filolog al Indiei antice, a adus un omagiu
perfeciunii psihologice aproape matematice a limbii sanscrite. Cel care
aprofundeaz aceast limb pn la esen, va dobndi omnisciena.
10-2: Nu este vorba despre Jatinda (Jotin Ghosh) pe care l-am menionat
pentru aversiunea sa fa de tigri.
10-3: Literar "crare ctre Dumnezeu". Desemneaz practica spiritual a
discipolului.
10-4: Scripturile indiene ne nva c ataamentul familial este neltor
dac el mpiedic credinciosul n cutarea Celui care ofer toate
beneficiile, inclusiv pe cel al iubirii de rude, i chiar via sa. n mod
similar, lisus ne nva: "Cine iubete pe tat ori pe mam mai mult dect
pe Mine, nu este vrednic de Mine i cine iubete pe fiu ori pe fiic mai
mult dect pe Mine nu este vrednic de Mine" (MATEI, 10.37).
10-5: 'i este un sufix obinuit de respect, n mod particular folosit n
adresarea direct; de aici i "Swamiji", "Guruji" "Sri Yukeswarji",
"Paramhansaji".
10-6: Din familia shastras, literar, "cri sacre", conine patru categorii de
texte: shruti, smriti, purana i tantra. Aceste tratate complete acoper
toate aspectele vieii sociale i religioase i domeniile medicinii,
arhitecturii, artei, dreptului, etc. Shrutis sunt scripturile "revelate" sau
transmise pe cale orala, &edele. Smritis sau nelepciunea "rememorat"
au fost n cele din urm redactate ntr-un trecut ndeprtat sub forma
celor mai lungi poeme epice din lume, Mahabharata i (amayana.
Puranas, 18 la numr sunt literar alegorii antice; ,antras nseamn literar
"rituri" sau "ritualuri": aceste tratate transmit adevruri profunde ascunse
sub un vl al simbolismului detaliat.
10-7: "nvtor divin", termen obinuit sanscrit pentru profesorul
spiritual. L-am tradus simplu, ca "Maestru".
CAPITOLUL: 11
Doi biei fr bani la ,rindaban
"Un"e vei aEn-e "ac tata te "ez#'$tene$te, MBn"aNM A!i %isi+e$ti
ne;ne$te via!aM" Ast2e7 # cic7ea 2%ate7e #e #ai #a%e.
@iten"%a $i c #ine t'c#ai s'sise#, +7ini "e +%a2 "e +e t%en, 7a Ananta, ca%e
2sese %ecent t%ans2e%at "e 7a Ca7ctta 7a A-%a, st%vec.i7 '%a$. F%ate7e #e
e%a eD+e%t c'nta;i7 7a De+a%ta#ent7 cii 2e%ate ?en-a7-4a-+%.
"Gtii ;ine, Ananta, c n a$te+t ' a7t #'$teni%e "ec8t +e aceea a 5at7i
Ce%escM"
"Mai =nt8i ;anii, a+'i D#nezeM Cine $tie, via!a +'ate 2i at8t "e 7n-M"
"?a #ai =nt8i D#nezeM ?anii snt sc7avii 7iM Cine +'ate s+neN 3ia!a
+'ate 2i at8t "e sc%tM"
Re+7ica #ea e%a "e ci%c#stan! $i n i#+7ica nici n +%esenti#ent. 5't$i
zi7e7e 7i Ananta e%a n#%ate, cci, c8!iva ani #ai t8%zi, aEnse +e
t%8#7 n"e ;ancn'te7e n #ai c'nteaz
(()(
.
"An!e7e+cine =nv!at 7a as.%a#, +%es+nM Gi t't$i t ai +%sit ?ena%es-
7M" Satis2ac!ia st%7cea =n 'c.ii 7i AnantaL e7 =$i +st%ase s+e%an!a "e a
# =nt'a%ce =n ci;7 2a#i7iei.
"4-a# t%it "e-ea;a 7a ?ena%esM An acest '%a$ a# "esc'+e%it t't ceea ce
as+i% ini#a #ea. C ce%tit"ine, acesta n este nici e%"it7 t $i nici 2i7
s.
Ananta iz;cni =n %8s 7a aceast a#inti%e, acce+t8n" c "c7a%vzt'%7" "in
?ena%es +e ca%e =7 a7esese +ent% #ine e%a ca# "#i'+".
"Ce +%'iecte #ai ai ac#, %tcit'%7 #e 2%ateN"
"@iten"%a #-a ;tt 7a ca+ s veni# 7a A-%a. Aici v'# vizita #inni7e "in
5aE Ma.a7
(()*
. A+'i ne v'# "ce 7a -%7 +e ca%e t'c#ai 7-a# "esc'+e%it $i
ca%e a%e n as.%a# 7a Se%a#+'%e."
Ananta "" "is+'zi!ii ca s ave# t't c'n2'%t7 "'%it, =n ti#+7 se%ii 'c.ii
7i Ananta #-a 2iDat -8n"it'%i "e #ai #7te '%i.
"Cn'sc aceast +%ivi%e", # -8n"ea# e. "Pne ceva 7a ca7eM". ED+7ica!ia
#i-a 2'st "at a "'a zi 7a #ic7 "eEn.
"A$a"a%, t "is+%e!ie$ti ;anii tateiN" E7 =$i 7 ast2e7 n ae%
nevin'vat, %e=nn'in" "isc!ia "in sea%a +%ece"ent.
"A# c'nvin-e%ea c n "e+in" "ec8t "e D#neze."
"U$'% "e zisM 3ia!a te-a +%'teEat +8n ac#. Da% s +%es+ne# c via!a te-
a% +ne =n sita!ia "e a n a$te+ta aEt'% "ec8t "e 7a D#neze, =n acest
caz ai 2i n ce%$et'%M"
"4ici'"atM An nici n caz n v'i =ntin"e #8na c8n" D#neze a%e #ii "e
#iE7'ace "e a asi-%a eDisten!a c%e"inci'$i7'% si 2% ca ei s 2ie nev'i!i s
ce%$eascM"
"Asta n este "ec8t %et'%icM Gi "ac te-a$ ';7i-a s +i =n +%actic aceste
2%#'ase +%inci+iiN"
"Acce+t +%'v'ca%eaM Pte%ea 7i D#neze este ne7i#itat."
"3'# ve"ea. C.ia% astzi vei avea 'cazia s c'n2i%#i sa s in2i%#i +%e%ea
#eaM" Ananta tc +ent% n #'#ent, a+'i v'%;i =ncet $i s'7e#n)
"3%ea s v t%i#it =n aceast "i#inea!, +e ca#a%a"7 t $i +e tine, =n
'%a$7 vecin, 7a ?%in"a;an. 3e!i +7eca 2% nici n ;anL va t%e;i s n
ce%$i!i nici .%an, nici ;ani, s n %e7ata!i ni#ni sita!ia v'ast%L va
t%e;i s n 27#8nzi!i, s n e$a!i 7a ?%in"a;an. Dac, %es+ect8n" t'ate
acestea, v ve!i =nt'a%ce acas +8n 7a #iez7 n'+!ii, v'i 2i '#7 ce7 #ai
i#it "i%i A-%a."
"Acce+t +%'v'ca%eaM", a# %e+7icat e 2% cea #ai #ic ezita%e =n cvinte
sa =n ini#.Ca =nt%-' i7#ina%e se "e%7a =n #intea #ea t'ate
;ine2ace%i7e +e ca%e 7e "at'%a# inte%ven!iei Divin7i) vin"eca%ea
#i%ac7'as "e .'7e% "at'%it 2't'-%a2iei 7i La.i%i Ma.asa,aL ce7e "'
z#ee #i%ac7's ca+t%ate 7a La.'%eL a#7eta n'%'c'as aEns =n #8ini7e
#e7e =n #iE7'c7 "is+e%%ii 7a ?a%ei77,L #esaE7 "ecisiv t%ans#is "e s28nt7
necn'sct 7a ?ena%es, a+%'a+e "e casa +%e't7iL vizinea Ma#ei Divine,
n';i7e7e ei cvinte "e "%a-'ste, inte%ven!ia ei =n 2av'a%ea #ea +%in
inte%#e"i7 Maest%7i Ma.asa,aL s+%iEin7 "e 7ti# '% c%ia =i "at'%a#
"i+7'#a #eaL =n 2ine, =nt87ni%ea c Maest%7 vis%i7'% #e7e... 4ici'"at n-a$
2i a"#is c 2i7's'2ia #ea a% +tea ce"a 7a c'ntact7 c %ea7itatea ;%ta7M
">'t%8%ea ta te 'n'%eazM O s te =ns'!esc i#e"iat 7a t%en", c'ntin e7.
Ananta se =nt'a%se s+%e @iten"%a, ca%e ne +%ivea c -%a cscat) "5
%#eaz-7 =n ca7itate "e #a%t'% $i "e victi#M" O E#tate "e '% #ai
t8%zi, @iten"%a $i c #ine e%a# =n +'sesia ni ;i7et "e t%en +ent%
?%in"a;an. Ant%-n c'7! %et%as "e -a%, Ananta ne +e%c.ezi!i'na c
a#nn!i#e +ent% a se c'nvin-e c n ascn"e# ni#ic. Dhotis-%i7e
(()+
n'ast%e si#+7e #%t%isea c n-avea# 7a n'i "ec8t st%ict7 necesa%.
@iten"%a, ca%e c'nsi"e%a c c%e"in!a #ea s-a a#estecat +%ea #7t =n
"'#eni7 2inan!e7'%, se ne7ini$ti) "Ananta, "-#i te %'- #ca% na sa
"' %+ii +ent% a +tea te7e-%a2ia =n caz "e e$ec."
"@iten"%aM", a# eDc7a#at e +7in "e %e+%'$. Re2z s 2ac =nce%ca%ea "ac t
iei 7a tine v%en ;anM"
"?anii snt +ent% a avea ' asi-%a%e", %e=nce+ +%ieten7 #e, "a% tc
i#e"iat c8n" 7-a# +%ivit c n ae% seve%.
"MBn"a, s n c%ezi c snt in#an." 3'cea 7i Ananta se =n"7cise n
+ic. P'ate se si#!ea c+%ins "e %e#$c%i, 2ie "at'%it i"eii "e a t%i#ite
=nt%-n '%a$ st%in "'i ;ie!i 2% n ;an, 2ie "at'%it 7i+sei 7i "e c%e"in!.
"Dac, +%int%-n n'%'c sa +%in -%a!ia "ivin, t%eci "e +%';a c ?%in"a;an,
e v'i ce%e s "evin "isci+'77 t."
Aceast +%'+ne%e +!in ';i$nit e%a 2% +%ece"ent. Ant%-' 2a#i7ie
in"ian, 2%ate7e #ai #a%e asc7t %a%e'%i "e 2%ate7e #ai #icL e7 este
%es+ectat $i asc7tat "e t'!i #e#;%ii 2a#i7iei, i#e"iat "+ tat. Da% n #ai
e%a ti#+ s "isct#, cci t%en7 e%a +e +nct7 "e +7eca%e.
An ti#+ ce t%en7 +a%c%-ea "istan!a, @iten"%a +st%a ' tce%e 7-;%. A
+%sit aceast tce%e +ent% a # atin-e =n +nct7 #e ce7 #ai sensi;i7.
"Se +a%e c D#neze n se +%ea -8n"e$te 7a viit'%7 n'st% +%8nzM"
"Ca7#eaz-te, 5'#a nec%e"inci's7M D#neze este c n'iM"
"4 +'!i s-L 2aci s se -%;eascN M si#t #'%t "e 2'a#e n#ai c8n" #
-8n"esc 7a ceea ce %#eaz s ni se =nt8#+7e. A# +%sit ?ena%es +ent% a
vizita #as'7e7 "in 5aE Ma.a7, $i n +ent% a-7 %i"ica ac'7' +e a7 #eM"
"Fii '+ti#ist, @iten"%aM An c%8n" v'# vizita ce7e;%7 '%a$ ?%in"a;an
((),
n"e s-a =nt8#+7at at8tea #inni. M si#t 2'a%te ;c%'s s ca7c +e
+#8nt7 s2in!it "e +a$ii D'#n7i F%is.na Ans$i."
U$a c'#+a%ti#ent7i n'st% se "esc.ise $i int%a% "'i 'a#eni.
U%#t'a%ea sta!ie e%a $i 7ti#a.
"?ie!i, ave!i +%ieteni 7a ?%in"a;anN" 3ecin7 "in 2a!a #ea +%ea s 2ie
inte%esat "e n'i.
"Aceasta n v +%ive$teM" A# =nt'%s +%ivi%ea.
"Desi-%, v'i v-a!i +%sit 2a#i7ii7e 2ascina!i "e >'!7 "e &ni#i
(()-
. E
=ns#i snt ' nat% +i'as. C'nsi"e% ca ' "at'%ie s ve-.ez s n "ce!i
7i+s "e ni#ic, "e a v asi-%a n a"+'st =#+'t%iva a%$i!ei i#+7aca;i7e a
s'a%e7i.
"4, "'#n7e, 7sa!i-ne. Snte!i 2'a%te ;n, "a% v =n$e7a!i c'nsi"e%8n"-
ne "'i 2-a%i."
C'nve%sa!ia =ncet. 5%en7 '+%iL =n ti#+ ce @iten"%a $i c #ine c';'%a# +e
+e%'n, t'va%$ii n'$t%i "e c7t'%ie ne 7a% "e #8n $i c.e#a% ' t%s%.
A# c';'%8t =n 2a!a ni as.%a# #;%it "e ni$te c'+aci ve$nic ve%zi ai ni
+a%c ;ine =nt%e!int. ?ine2ct'%ii n'$t%i e%a "esi-% ni$te ';i$ni!i =n
7'c7 ace7aL n se%vit'% ne c'n"se s%8z8n", 2% s +n nici ' =nt%e;a%e,
=nt%-n v'%;it'%. O "'a#n "e v8%st #e"ie, c ae% "e#n, ne +%i#i =n"at.
"Ca%i Ma, +%in!ii n +'t veni", zise n7 "int%e t'va%$ii n'$t%i -az"ei.
P7an%i7e 7'% s-a sc.i#;at =n 7ti#7 #'#entL ei =$i eD+%i# t'ate
%e-%ete7e. Da% v-a# a"s a7!i "'i invita!i, =n"at ce i-a# vzt =n t%en a#
si#!it c snt c%e"inci'$i ai 7i F%is.na."
(De la stnga la dreapta) 9itendra %a<&dar) -nso2itor! &e -n >test! ,+r+
bani> !a Brindaban? 0a!it-da) "+r! &e? '3a&i 5eba!ananda (>'hastri
%ahasa1a>)) -n"+2+tor! &e s,#nt de sans*rit+? e) *a e!e" de !i*e
Cei "'i t'va%$i ai n'$t%i se =n"%e+ta% s+%e $) "4e v'# %eve"ea, "ac
D#neze va "'%iM"
"Snte!i ;ineveni!i" ne zise Ca%i Ma c n s%8s #ate%n. "4ici n-a!i 2i
+tt +ica #ai ;ineL t'c#ai a$te+ta# "' a-ste +e%s'naEe, ;ine2ct'%i
ai as.%a#-7i n'st%. Ce +cat s 2i 2ct +%e-ti%i7e "e-ea;aM"
Aceste cvinte +%'#i!t'a%e av% n e2ect ci"at as+%a 7i @iten"%a) e7
iz;ni =n +78ns. An 7'c "e 2'a#e, e7 avea s -seasc 7a ?%in"a;an n +%8nz
=#+%tescM E%a +%ea #7t +ent% e7. Caz"a =7 +%ivi c%i'as, "a% n zise
ni#ic. P'ate c e%a ';i$nit c ci"!enii7e a"'7escen!i7'%.
4i se ann! #asa. Ca%i Ma ne c'n"se =nt%-' sa7 "e #ese n"e +7tea '
a%'# sav%'as $i a+'i "is+% =n ;ct%ie.
A# a$te+tat acest #'#ent +ent% a-7 ci+i +e @iten"%a, a$a c# 2cse $i e7
=n t%en.
">ei, 5'#a nec%e"inci's7M D#neze se -8n"e$te 7a n'i $i 2% =nt8%zie%e,
n-i a$aN"
Caz"a s'si c n punkha c ca%e ne 2cea v8nt "+ #'"a '%ienta7, =n
ti#+ ce n'i ne insta7a# +e "' ca%+ete c'7'%ate. Disci+'7ii as.%a#-7i
e%a =nt%-n +e%#anent "te-vin'. De c8n" ne-a# nsct, @iten"%a $i c
#ine, n #ai #8ncase# ceva at8t "e sav%'s.
"Ant%-a"ev%, #8nc%%i "e#ne "e +%in!i, 'n'%at Ma#M M =nt%e; ce
'c+a!ii #ai %-ente "ec8t 2estin7 a +tt s-i %e!in +e +at%'nii n'$t%i
%e-a7iNM 4 v v'# ita c8t v'# t%iM"
5c!i, %ea#intin"-ne "e test7 7a ca%e "'%ea s ne s+n Ananta, n-i
+tea# eD+7ica ;inev'it'a%ei "'a#ne c #7!#i%i7e n'ast%e c7"%'ase
avea ' ";7 se#ni2ica!ie. Da% since%itatea n'ast% e%a +%ea evi"ent. A#
+7ecat c ;inecv8nta%ea ei $i c invita!ia "e a %eveni s vizit# as.%a#-7.
A2a% e%a ' c7"% t'%i". A# ctat a"+'st 7a #;%a ni a%;'%e
ca"a#;a %ia$, 7a +'a%ta as.%a#-7i. A %#at n sc.i#; "e cvinte "%e,
cci @iten"%a ia% n se si#!ea =n 7a%-7 s.
"An ce +'%c%ie #-ai ;-atM P%az7 n'st% a 2'st "'a% n n'%'c =nt8#+7t'%.
C# s vizitezi '%a$7 2% n ;an =n ;zna% $i, #ai a7es, c# s ne
=nt'a%ce# 7a AnantaN"
"Re+e"e =7 #ai i!i +e D#neze, ac# c ai st'#ac7 +7inM" Cvinte7e
#e7e n e%a "'a% seve%e, "evenea aczat'a%e. O#7 it ;ine2ace%i7e
"ivine, "e$i n eDist 2iin! c%eia s n i se 2i =n"e+7init an#ite %-ciniM
"An '%ice caz, n snt -ata s it -%e$ea7a +e ca%e a# 2ct-' =ns'!in"-teM"
"Lini$te$te-te, @iten"%aM D#neze ca%e ne-a .%nit ne va aEta s vizit#
?%in"a;an $i ne va "ce =na+'i 7a A-%aM"
An acest ti#+, n t8n% c 2i-% +7ct se a+%'+ia "e n'i c +a$i #a%i.
O+%in"-se s; a%;'%e, e7 se =nc7in =n 2a!a #ea)
"D%a-i +%ieteni, "esi-% c snte!i st%ini "e acest '%a$. Pe%#ite!i-#i s v
2i -.i"M"
Este a+%'a+e i#+'si;i7 +ent% n in"ian s +7easc $i t't$i 2a!a 7i
@iten"%a e%a "e ne%ecn'sct. E a# %e2zat +'7itic's.
"Desi-% c n # vei -'ni", 2c necn'sct7, c ' 2i-% a7a%#at, ca%e
a% 2i 2'st c'#ic =n '%ice a7t =#+%eE%a%e.
"Gi "e ce nN"
"E$ti -%-7 #eM" Oc.ii 7i =i cta +7ini "e =nc%e"e%e +e ai #ei) "An c%s7
#e"ita!iei #e7e "e 7a +%8nz, D'#n7 F%is.na, 2ie-i n#e7e ;inecv8ntat,
#i-a a+%t =nt%-' vizine. E7 #i-a a%tat "' +e%s'ane s; acest c'+ac.
Una "int%e ce7e "' +e%s'ane e%a!i "#neav'ast%, #aest%eM De c8te '%i
v-a# vzt =n c%s7 #e"ita!ii7'% #e7eM Ce 2e%icit a$ 2i s acce+ta!i #i7e7e
#e7e se%viciiM"
"Snt 2'a%te 2e%icit c #-ai =nt87nit. 4ici D#neze, nici 'a#enii n ne-a
+%sitM" E%a# i#';i7 $i-i z8#;ea# necn'sct7i, "a% =n s27et7 #e
=n-ennc.ease# %ecn'sct'% 7a +ici'a%e7e 7i D#neze.
"P%ieteni, v %'- s ;inev'i!i a-#i 'n'%a casa c +%ezen!a v'ast%M"
"Snte!i 2'a%te a#a;i7, "a% n este +'si;i7. Snte# "eEa 'as+e!ii 2%ate7i
#e 7a A-%a."
"Ce7 +!in ac'%"a!i-#i 2av'a%ea "e a v 2i -.i" 7a ?%in"a;an."
A# +%i#it c ;c%ie. 58n%7 ca%e se n#ea P%ata+ C.atte%Ei, a =nc.i%iat '
;i%E. A# vizitat te#+77 Ma"ana#'.ana $i a7te sancta%e a7e ze7i
F%is.na. An ti#+ ce 2cea# aceste vizite, s-a 7sat sea%a.
"A$te+ta!i n #'#ent, # "c s +%'c% ceva sandesh
(().
". P%ata+ int%
=nt%-' +%v7ie "e 78n- -a%. @iten"%a $i c #ine +%ivea# #7!i#eaL se
2cse "eEa %c'a%e. 4'7 n'st% +%ieten s-a =nt'%s c%8n" =nc%cat c
"7ci%i.
"?inev'i!i s acce+ta!i aceast '2%an" %e7i-i'as", zise P%ata+ s%8z8n",
=ntinz8n"-ne n teanc "e %+ii $i "' ;i7ete "e t%en +ent% A-%a.
M-a# c2n"at =n #7!#i%i 7i D#neze, M8na &nvizi;i7 ca%e, +s 7a
=nce%ca%e "e ct%e Ananta, ne-a "'ve"it ' -ene%'zitate "e+7inM 4e-a#
%et%as =nt%-n c'7! =n"e+%tat a7 -%ii.
"P%ata+, te v'i =nv!a F%i,a Y'-a a 7i La.i%i Ma.asa,a, ce7 #ai #a%e
,'-.in a7 ti#+%i7'% #'"e%ne. Aceast te.nic va 2i -%7 tM"
&ni!ie%ea a 2'st te%#inat =nt%-' E#tate "e '%. "#riya Yoga va 2i
chintamani
(()/
+ent% tine", =i s+sei e n'7i e7ev. "Aceast te.nic 2'a%te
si#+7, a$a c# vezi, =nt%c.i+eaz a%ta acce7e%%ii ev'7!iei s+i%ita7e a
'#7i. Sc%i+t%i7e &n"iei ne =nva! c s27et7 =nca%nat a%e nev'ie "e n
#i7i'n "e ani +ent% a se e7i;e%a "in sc7avia i7ziei 9maya<. #riya Yoga
sc%teaz c'nsi"e%a;i7 aceast "%at. La 2e7 c# c%e$te%ea +7ante7'% +'ate
2i acce7e%at c #7t "inc'7' "e %it#7 ';i$nit, "+ c# a "e#'nst%at
@a-a"is C.an"%a ?'se, $i ev'7!ia +si.'7'-ic +'ate s-$i #%easc viteza
+%in #iE7'ace $tiin!i2ice. Fii c%e"inci's +%acticii $i !i-L vei a+%'+ia +e C%7
tt%'% -%."
"Snt =nc8ntat s +'se" aceast c.eie a siste#7i ,'-a, at8t "e #7t ti#+
ctatM", s+se P%ata+ -8n"it'%. Ac!inea ei 2iin" "e a %+e 7e-at%i7e ca%e
ne !in 7e-a!i "e si#!%i, =#i va "esc.i"e $i7e s+%e s2e%e7e =na7te a7e
c'n$tiin!ei. 3izinea "e astzi a D'#n7i F%is.na n +'ate s
+%evesteasc "ec8t #7t ;ine."
4e-a# %ec7es n #'#ent, a+'i ne-a# =n"%e+tat c +a$i 7en!i s+%e t%en.
Avea# s27et7 +7in "e ;c%ie, "a% @iten"%a a iz;cnit =n +78ns.
Des+%!i%ea "e P%ata+ e%a +nctat "e ss+ine7e a#;i7'% #ei t'va%$i. Anc
' "at @iten"%a e%a 2%i's, "a% "e "ata aceasta n +ent% e7 =ns$i, ci
=#+'t%iva sa.
"A# 2'st nec%e"inci's, ini#a #ea a 2'st "e +iat%M 4ici'"at n # v'i #ai
=n"'i "e aEt'%7 "ivinM"
Se a+%'+ia #iez7 n'+!ii. Ce7e "' "Cen$%ese" +7ecate 2% n ;an
int%a =n "'%#it'%7 7i Ananta. La ve"e%ea n'ast%, +e 2a!a 7i se z-%vi '
#i%a%e i#ens. An tce%e, a# +%es%at n teanc "e %+ii +e #as.
"@iten"%a, a"ev%7M", 2c Ananta +e n t'n .az7i. Ce #at%a+az78c%i a!i
2ctN"
Da% +e #s% ce +'vesti%ea =nainta, Ananta "evenea "in ce =n ce #ai -%av
$i #ai s'7e#n.
"Le-ea ce%e%ii $i '2e%tei +%'vine "int%-n "'#eni #7t #ai s;ti7 "ec8t
c%e"ea# e", zise Ananta c ' a%"'a%e s+i%ita7 +e ca%e n $i-'
#ani2estase nici'"at #ai =nainte. "Ac# =n!e7e- in"i2e%en!a ta 2a! "e
7c%%i7e #ate%ia7e."
De$i e%a t8%zi, 2%ate7e #e a insistat s +%i#easc diksha
(()0
=n #riya
Yoga. "C%7" MBn"a t%e;i ast2e7 s-$i as#e %es+'nsa;i7itatea a "'i
""isci+'7i" nea$te+ta!i =n aceea$i zi. A "'a zi 7a #ic7 "eEn "'#nea '
a%#'nie necn'sct zi7ei +%ece"ente. &-a# z8#;it 7i @iten"%a)
"4-a% t%e;i s %at# eDc%sia 7a 5aE Ma.a7M S #e%-e# =nainte "e a ne
=nt'a%ce 7a Se%a#+'%e."
D+ ce ne-a# 7at %#as ;n "e 7a Ananta, @iten"%a $i c #ine a# #e%s
s vizit# 5aE Ma.a7, s+7en"'a%ea "in A-%a. Ma%#%a a7; st%7cin" =n
s'a%e '2e% vizinea si#et%iei +%e. Dec'%7 +e%2ect =n ca%e este sitat acest
s+7en"i" #'n#ent este 2'%#at "in c.i+a%'$i ne-%i, ' +aEi$te nete" $i '
7a-n 7ini$tit ce =nc'nE'a% c7"i%ea. &nte%i'%7 este #innat c
"ante7%ia "e =nc%sta!ii c +iet%e se#i+%e!i'ase. &%iza!ii #a%' $i vi'7et,
"e7icate $i c'#+7icate izv'%sc "in #a%#%. &7#ina%ea "in "'# ca"e +e
%ne7e c cen$a =#+%at7i S.a. @a.an $i M#taz Ma.a7, %e-ina
!int7i $i a ini#ii sa7e.
Anc8ntat "e #inni7e vzte, e n #ai avea# "ec8t ' sin-% "'%in!) s
# %e=nt'%c 7a -%7 #e. C%8n" @iten"%a $i c #ine ne-a# %cat =n t%en7
"e ?en-a7.
"MBn"a, e n #i-a# vzt 2a#i7ia "e c8teva 7niL v'i t%ece #ai =nt8i +e
acas $i, +'ate #ai t8%zi, v'i #e%-e 7a -%-7 t 7a Se%a#+'%e."
P%ieten7 #e, n ca%acte% sc.i#;t'%, # +%si 7a Ca7ctta. 5%en7 7'ca7
# c'n"se c%8n" 7a Se%a#+'%e, 7a HI "e Bi7'#et%i n'%" "e Ca7ctta.
Atnci a# %e#a%cat s%+%ins c se sc%sese% eDact H* "e zi7e "e 7a
=nt87ni%ea "in ?ena%es c -%-7 #e. 4-#i +%ezisese e7) "3ei veni 7a #ine
+este +at% s+t#8niM"N
C ini#a ;t8n"-#i ta%e, a# int%at =n c%tea 7'cin!ei sa7e "e +e 7ini$tita
st%a" Rai C.at. Pent% +%i#a "at, int%a# =n as.%a#-7 n"e avea# s-
#i +et%ec cei #ai 2%#'$i /I ani c (nana$atar-7 &n"iei, "=nca%na%ea
=n!e7e+cinii".
11-1: Vezi capitolul 25.
11-2: Faimosul mausoleu al lumii.
11-3: %hoti - hain ce se nnoad n jurul taliei i acoper picioarele.
11-4: Brindaban, situat pe rul Yamuna, este Ierusalemul hinduilor. Aici
avatarul Domnului, Krishna, a manifestat gloria sa pentru binele omenirii.
11-5: Hari; un nume iubit sub care Sri Krishna este cunoscut discipolilor
si.
11-6: Carne dulce indian.
11-7: Un giuvaer mitologic cu puterea de a ndeplini dorinele; de
asemenea, un alt nume pentru Dumnezeu.
11-8: Iniiere spiritual; din rdcina cuvntului sanscrit di$sh, "a se
dedica".
CAPITOLUL: 12
Anii petrecui #n as'ramul Maestrului meu
"Ai venitM" S%i YBtes:a% e%a a$ezat +e ' +ie7e "e ti-% =ntins, +e
"$#eaa ni #ic sa7'n c ;a7c'n. 3'cea sa e%a %ece, !inta 7i n t%"a
nici ' e#'!ie.
"Da, "%a- Maest%e, a# venit +ent% a te %#a." A# =n-ennc.eat $i i-a#
atins +ici'a%e7e.
"C# este c +tin!N P8n ac# ai i-n'%at "'%in!e7e #e7eM"
"4-a# s-' #ai 2ac, Maest%eM D'%in!e7e ta7e v'% 2i 7e-ea #ea."
"A$a-i #ai ;ineM Ac# +'t s-#i as# %es+'nsa;i7itatea eDisten!ei ta7e."
"O "e+n =n =nt%e-i#e 7a +ici'a%e7e ta7e Maest%eM"
"P%i#a #ea "'%in! este ca t s te =nt'%ci acas. 5%e;ie s int%i 7a
C'7e-i7 "in Ca7ctta $i s-!i c'ntini st"ii7e."
"F'a%te ;ine, Maest%e." C -%e #i-a# ascns s+%a%ea. C%!i7e astea
nes2e%ite # v'% %#%i +8n 7a s28%$it7 vie!iiN Mai =nt8i tat7 #e, ac#
S%i YBtes:a%M
"C8n"va vei #e%-e =n Occi"ent. Oa#enii v'% 2i #ai %ece+tivi 7a
=n!e7e+cinea antic a &n"iei "ac Maest%7 .in"s +'se" ' "i+7'#
nive%sita%."
"Gtii #ai ;ine "ec8t #ine, Maest%eM" S+%a%ea #ea "is+%se. Aceast
a7zie 7a Occi"ent #i se +%ea =n"e+%tat, "a% "'%in!a #ea "e a +7ace
Maest%7i e%a +e +%i#7 7'c.
"Ca7ctta n este "e+a%te "e aiciL vin' "e c8te '%i vei avea ti#+."
"6i7nic "ac este +'si;i7M M v'i s+ne +7in "e %ecn'$tin! v'in!ei ta7e c
' sin-% c'n"i!ie."
"Ca%e an#eN"
"S-#i +%'#i!i c #i-L vei "ezv7i +e D#nezeM"
A %#at ' "isc!ie "e ' '%. Un Maest% n-$i +'ate =nc7ca cv8nt7, "e
aceea acesta n este "at nici'"at c $%in!M An-aEa#ent7 %#a s
"esc.i" vaste '%iz'nt%i #eta2izice. Un -% t%e;ie s 2ie 2'a%te a+%'+iat
C%eat'%7i +ent% a-L +tea %eve7a nei a7te 2iin!eM Pe%ce+ea# nitatea
"ivin a 7i S%i YBtes:a% $i e%a# "ecis s +%'2it "e +'zi!ia #ea "e "isci+'7.
"E$ti eDi-ent", %e+7ic Maest%7, ca%e acce+t +7in "e "%a-'ste c'n"i!ia
i#+s. "Fie ca v'in!a ta s 2ie $i a #eaM"
U#;%a ca%e #-a =ns'!it =nt%ea-a via! a "is+%t "in ini#a #eaL 7n-i7e
+e%e-%in%i, ct%i7e "e$a%te, se s28%$ise%. Csise# %e2-i 7a +ici'a%e7e
ni -% a"ev%at.
"3in'M >ai s-!i +%ezint as.%a#-7." Maest%7 se %i"ic "e +e +ie7ea 7i "e
ti-%. A%nc8n" ' +%ivi%e "e E%-=#+%eE% a# 2'st s%+%ins s "esc'+% n
+'%t%et a7 7i La.i%i Ma.asa,a, =#+'"';it c ias'#ie.
"La.i%i Ma.asa,aM" a# s+s e s%+%ins.
"Da, este -%7 #e "ivin." 3'cea 7i S%i YBtes:a% vi;%a "e a%"'a%e. "Ca
'# $i ca ,'-.in, e7 i-a "e+$it +e t'!i #ae$t%ii +e ca%e i-a# cn'sct."
M-a# =nc7inat tct =n 2a!a i#a-inii 2a#i7ia%e. S27et7 #e a"cea n
2e%vent '#a-i Maest%7i ne+%e!it ca%e # 7ase s; +%'tec!ia sa =nc
"in c'+i7%ie $i #i-a -.i"at +a$ii +8n =n acest #'#ent #e#'%a;i7.
A# st%;tt as.%a#-7 $i "e+en"in!e7e sa7e s; c'n"ce%ea Maest%7i
#e. Aceast c'nst%c!ie #a%e, vec.e $i s'7i" c'nst%it, e%a =nc'nE%at "e
' c%te +%'teEat "e n -a%" c st87+i #asivi. M$c.i ve%"e $i #e"
ac'+e%ea zi"%i7e eDte%i'a%eL +'%#;eii, ca%e aici se si#!ea ca 7a ei acas,
z;%a "eas+%a ac'+e%i$7i -%i $i +7at. An -%"ina "in s+ate c%e$tea "in
a;n"en! a%;'%i "e #an-' $i ;ananie%i. ?a7c'ane7e ca#e%e7'% "e +e t%ei
7at%i a7e etaE7i c7"i%ii ""ea s+%e c%te. >'77 s+a!i's "e 7a +a%te%, c
+7a2'n7 =na7t ss!int "e c'7'ane se%vea #ai a7es +ent% s'7e#nit!i7e
ana7e Durgapu,a
(*)(
. O sca% "e +iat% "cea 7a sa7'n7 7i S%i YBtes:a%,
a7 c%i ;a7c'n ""ea =n st%a". As.%a#-7 e%a ;ine #';i7at, .'77 e%a
si#+7, c%at, +%actic. Se -sea scane, #ese, ;nci =n sti7 ccci"enta7.
Maest%7 # invit s-#i +et%ec n'a+tea 7a as.%a#. O s+ "e 7e-#e c
#i%'"enii a 2'st se%vit "e "'i tine%i "isci+'7i ca%e-$i 2cea e"ca!ia =n
as.%a#.
"C%Ei, te %'- +'veste$te-#i ceva "es+%e via!a taM" E%a# a$ezat +e '
%'-'Ein "e +aie a7t%i "e ;7ana sa "e ti-%. Ste7e7e +%ieten'ase #i se
+%ea 2'a%te a+%'a+e, "inc'7' "e ;a7c'n.
"4#e7e #e "e 2a#i7ie este P%i,a 4at. Fa%a%. M-a# nsct 7a Se%a#+'%e
(*)*
, n"e tat7 #e e%a n '# "e a2ace%i 2'a%te ;'-at. E7 #i-a 7sat
#'$teni%e casa +%inteasc, =n +%ezent acest as.%a#. 4 #i-a +7ct
st"ii7e $c'7a%eL #i se +%ea s+e%2icia7e $i =ncete. C8n" a# c%esct #-a#
cst'%it, a# avt ' 2iic, ac# cst'%it $i ea. La v8%sta #at%it!ii a#
2'st ;inecv8ntat s-7 =nt87nesc +e La.i%i Ma.asa,a, ca%e #i-a "%it
7#ina sa s+i%ita7. La #'a%tea s'!iei #e7e a# int%at =n O%"in7 S:a#i $i
a# +%i#it n#e7e "e S%i YBtes:a% Ci%i
(*)+
. Aceasta este +'vestea si#+7 a
vie!ii #e7e.
Maest%7 s%8se vz8n"-# asc7t8n" c avi"itate. Ca =nt%-' n'ti!
;i'-%a2ic, cvinte7e 7i +%ezentase% 2a+te7e, 2% a "ezv7i =ns nive%s7
s inte%i'%.
"C%Ei, a$ v%ea s cn'sc c8te ceva "in c'+i7%ia ta."
"A!i v'i s+ne t%ei 2a+te, 2ieca%e c c8te ' =nv!t% #'%a7M" La aceste
cvinte, 'c.ii 7i sc8nteia%. "O"at, #a#a a v%t s # s+e%ie c +'vestea
nei 2ant'#e ca%e ;8ntia ' ca#e% =ntnecat a casei n'ast%eL #-a#
%e+ezit ac'7' .'t%8t $i a# 2'st "eza#-it c n a# -sit-'M Ma#a n #i-a
#ai +'vestit nici'"at ist'%ii =ns+i#8ntt'a%e. M'%a7a) +%ive$te +e%ic'77
=n 2a! $i e7 va =nceta sa te #ai t7;%e.
A#i a#intesc "e ase#enea c =#i "'%ea# ne;ne$te n c8ine %8t ca%e
a+a%!inea ni vecin. S+t#8ni "e zi7e i-a# t'cat 7a ca+ +e +%in!i $i +e
+%ieteni =n 7e-t% c acest c8ine. A# %#as s%" 7a '2e%ta n'% a7!i
c!e7$i, "e a7t2e7 #7t #ai 2%#'$i. M'%a7a) ata$a#ent7 ne '%;e$te $i
"'teaz ';iect7 "'%it c ca7it!i i#a-ina%e.
O a t%eia a#inti%e se %e2e% 7a c8t "e $'% in27en!a;i7 este #intea ni
c'+i7. Ma#a a a2i%#at '"at "e 2a! c #ine) S'%ice '# ca%e acce+t s
#nceasc s; '%"ine7e a7tia "evine sc7avS. &#+%esia #ea a 2'st at8t "e
vie, =nc8t c.ia% "+ cst'%ie a# %e2zat t'ate s7E;e7e. A# 2ct 2a!
c.e7tie7i7'% investin" =n te%en%i #'$teni%ea 2a#i7ia7. M'%a7a) ins27
"ev%e#e c'+ii7'% i"ei +'zitive $i ;neL ei 7e v'% %e!ine +ent% t't"eana."
Maest%7 tc. S+%e #iez7 n'+!ii, # c'n"se =nt%-' c.i7ie =n-st.
S'#n7 a 2'st +%'2n" $i '"i.nit'% =n +%i#a n'a+te +et%ect s;
ac'+e%i$7 -%-7i #eM
A "'a zi "i#inea!a, S%i YBtes:a% # ini!ie =n #riya Yoga. D'i "int%e
"isci+'7ii 7i La.i%i Ma.asa,a, tat7 #e $i S:a#i Fe;a7anan"a, #
=nv!ase% "eEa te.nica. Da% Maest%7 +'se"a ' 2'%! s+i%ita7
t%ans2i-%at'a%eL 7a atin-e%ea 7i, ' 7#in eDt%a'%"ina% "e +te%nic,
ase#eni ce7ei a #ii "e s'%i a%z8n" =#+%en, =$i 2c 7'c =n #ine. Un va7 "e
2e%ici%e "e ne"esc%is # c+%inse, $i aceasta "% +8n a "'a zi "i#inea!aL
e%a "eEa zi ;ine c8n" #-a# .'t%8t s-#i ia %#as ;n.
"3ei %eveni +este JI "e zi7e." M-a# =nt'%s acas 7a Ca7ctta "c8n" =n
ini# aceast +%ezice%e a Maest%7i. C'nt%a% 7a ceea ce # te#ea# e,
ni#eni "in 2a#i7ie n a 2ct a7zie 7a aceast =nt'a%ce%e a "+s%ii
%tcite".
A# %cat =n #ica #ea #ansa%" $i a# =#;%!i$at-' c ' +%ivi%e a2ect'as,
ca $i c# a% 2i 2'st v'%;a "es+%e ' +%ezen! vie. "5 ai 2'st #a%t'% a
#e"ita!ii7'%, a 7ac%i#i7'%, a z;ci#7i sadhana-ei #e7e. An +%ezent, a#
-sit n +'%t "e %e2-i 7a +ici'a%e7e -%-7i #e "ivin."
"Fi7e, # ;c% +ent% v'i a#8n"'i", zise tat7 #e, c ca%e # -sea# =n
ca7#7 se%ii. "i-ai "esc'+e%it -%-7 t't a$a "e #i%ac7's c# #i 7-a#
-sit $i e +e a7 #e. M8na s28nt a 7i La.i%i Ma.asa,a ne a+% +e
a#8n"'i. Maest%7 t n este v%en s28nt inaccesi;i7 "in >i#a7a,a, ci
a+%'a+e n vecin. R-i7e #e7e #i-a 2'st asc7tate) t n-#i vei 2i 7at =n
c%s7 ct%i7'% ta7e "ivine."
5ata se ;c%a "e ase#enea c-#i v'i %e7a st"ii7eL e7 a 7at #s%i =n
c'nsecin!. C.ia% a "'a zi, #-a# =nsc%is 7a C'7e-i7 ?ise%icii Sc'!iene "in
Ca7ctta.
A t%ect 7ni 2e%icite. Citit'%7 a -.icit, "esi-%, c n a# 2'st vzt +%ea
"es 7a '%e7e "e c%sM As.%a#-7 "in Se%a#+'%e eDe%cita as+%a #ea '
at%ac!ie i%ezisti;i7. Maest%7 a acce+tat 2% c'#enta%ii +%ezen!a #ea
c'ntin $i, s+%e $%a%ea #ea, a 2ct %a%e'%i a7zie 7a $c'a7. De$i e%a c7a%
+ent% t'!i c n-#i sttea -8n"7 7a ca%te, a# 2ct #ini## "e e2'%t
+ent% a-#i asi-%a n'te7e #e"i'c%e st%ict necesa%e.
La as.%a# via!a se sc%-ea 7ini$tit, 2% va%ia!ii. C%-7 #e se t%ezea
=nainte "e a se 7#ina "e zi. C7cat, sa ne'%i a$ezat +e +at7 s, e7
int%a =n samadhi
(*),
. E%a 2'a%te si#+7 s $tii c8n" s-a t%ezit Maest%7)
s2'%it7
(*)-
$'% se '+%eaL n ss+in sa "', sa +'ate ' #i$ca%e. A+'i e7
int%a =nt%-' sta%e "e eDtaz ,'-.in +%'2n" =n ca%e %es+i%a!ia se '+%ea.
Anainte "e #ic7 "eEn 2cea# ' +7i#;a%e +e #a77 Can-e7i. C8t "e vii =#i
snt =n #inte aceste +7i#;%i #atina7e c -%-7 #eM E7e #i-a %#as
=nti+%ite +ent% t't"eana =n #e#'%ie. Mi-e $'% s # i#a-inez a7t%i
"e e7L s'a%e7e "i#ine!ii =nc7ze$te 27vi7L v'cea Maest%7i, =nc%cat "e
=n!e7e+cine atentic, %sn c7a% =n %ec.i7e #e7e.
O ;aie $i, =n s28%$it, +%8nz7, +%e+a%at c -%iE "e "isci+'7i, "+
inst%c!ini7e Maest%7i. Acesta e%a ve-eta%ianL t't$i, =nainte "e a "eveni
#'na., e7 #8ncase ' $i +e$te. Ai =nv!a +e "isci+'7i s %#eze n %e-i#
si#+7, c'n2'%# c c'nstit!ia 7'%.
Maest%7 #8nca +!inL ce7 #ai a"esea '%ez -a%nisit c $'2%an, sc "e s2ec7
sa s+anac c ghee 9nt< "e ;iv'7i! sa nt c7a%i2icat. Une'%i e7 #8nca
dhal "e 7inte sa channa
(*).
c'n"i#entat c 7e-#e. La "ese%t, 2%cte c
;"inc "e '%ez sa sc%i.
D+ a#iezi7e s'sea vizitat'%iiL ' 7e-t% sta;i7 eDista =nt%e 7#e $i
7ini$tit7 as.%a#. Maest%7 =i +%i#ea =nt't"eana c ;ntate $i c%tenie.
Un Maest% - ce7 ca%e s-a %ea7izat ca s+i%it '#ni+%ezent, n ca t%+ sa e-'
- +e%ce+e =n t'!i 'a#enii ' Unic F'%! Divin.
&#+a%!ia7itatea s2in!i7'% =$i a%e %"cini7e =n =n!e7e+cine. Mae$t%ii n #ai
snt in27en!a!i "e "a7itatea maya-ei $i n #ai snt s+$i si#+atii7'% $i
anti+atii7'% ca%e 2ac c'n2z E"ecata 'a#eni7'% nei7#ina!i. S%i YBtes:a%
n a%ta #ai #7t %es+ect ce7'% +te%nici sa =n!e7e+!i, a$a c# n-i
"is+%e!ia +e a#%8!i sa +e inc7!i. E7 a% 2i asc7tat c #7t %es+ect
a"ev%7 "in -%a ni c'+i7, i-n'%8n" +%e%ea ni +%etins savant.
La# #asa "e sea% 7a '%a '+t $i ne'%i #ai s'sea vizitat'%i =nt8%zia!i.
C%-7 #e n s-a% 2i %et%as s #n8nce sin-%L ni#eni n a +%sit
as.%a#-7 ne#7!#it sa 27#8n". 4 ita ni#ic, n se 7sa nici'"at
7at +e ne+%e-tite "e vizitat'%i nea$te+ta!iL c.ia% 7a 7i#ita %es%se7'%, e7
+tea i#+%'viza n 2estin, ca s s+n a$a, "in ni#ic. 5't$i e%a ec'n'#,
"a% n z-8%cit. SFi!i "a%nici +e #s%a #iE7'ace7'% "e ca%e "is+ne!iS,
';i$nia e7 s s+n. SRisi+a n v va a"ce "ec8t "ece+!iiS. O%i-ina7itatea
$i s+i%it7 c%eat'% a7 7i S%i YBtes:a% se #ani2esta +8n =n ce7e #ai #ici
"eta7ii a7e t%e;%i7'% -'s+'"%e$ti, sa c.ia% 7a 7c%%i7e "e %e+a%a!ii a7e
as.%a#-7i.
O%e7e ca7#e a7e se%ii ni 7e +et%ecea# a"esea asc7t8n" "isc%s%i7e =n!e7e+te
a7e Maest%7i. Fieca%e cv8nt a7 7i e%a sc7+tat c "a7ta =n!e7e+cinii $i
+%ta #a%ca nei ce%tit"ini s;7i#e. E7 v'%;ea a$a c# nici n7 "in
cn'sc!ii #ei n a #ai 2ct-'. C8n"%i7e sa7e, c8nt%ite c ;a7an!a
7ci"it!ii $i a 2'%!ei "e "isc%i#ina%e, e%a +e%2ecte. Esen!a a"ev%7i
izv'%a "in 2iin!a sa ca ' e#ana!ie +a%2#at a s27et7i. E%a# c'n$tient c
# a27a# =n 2a!a nei #ani2est%i vii a 7i D#neze, a c%ei 2'%! #
';7i-a s-#i +7ec at'#at ca+7.
Dac vizitat'%ii =nt8%zia!i ';se%va c &n2init7 =nce+e s-7 aca+a%eze +e S%i
YBtes:a%, acesta 7e "et%na aten!ia ant%en8n"-i =nt%-' c'nve%sa!ie
;ana7, cci =i e%a c ne+tin! s 2ac +a%a" "e 2ac7t!i7e sa7e s+e%i'a%e.
An c'#nine ne=ncetat c D#neze, e7 n-avea nev'ie +ent% a %ea7iza
aceasta "e #'#ente "e %ec7e-e%e. Un Maest% ce $i-a %ea7izat Sine7e se
-se$te "eas+%a #e"ita!iei. "F7'a%ea se sct% atnci c8n" a+a%e 2%ct7".
Da% a"esea s2in!ii %es+ect 2'%#e7e eDte%i'a%e +ent% a-i =nc%aEa +e
"isci+'7i.
Se =nt8#+7a ca #iez7 n'+!ii s-7 +%in" +e -%7 #e "'%#in" c
nat%a7e!ea ni c'+i7. A"esea se =ntin"ea, c.ia% 2% +e%n, +e +'"eaa +e
ca%e "e ';icei e%a +ie7ea sa "e ti-%.
A"ese'%i "isc!ii7e 2i7's'2ice "%a t'at n'a+teaL ne'%i e%a +%'v'cate "e
inte%es7 #ani2estat "e v%en "isci+'7. Atnci "is+%ea ';'sea7a $i "'%in!a
"e a "'%#iL =#i e%a s2iciente cvinte7e vii a7e Maest%7i. "&at, s-a 2ct
zi, .ai s ne +7i#;# +e #a77 Can-e7i". P%in aceste cvinte se
te%#ina "isc!ii7e n'ast%e +asi'nante.
P%i#e7e 7ni 7a as.%a# a 2'st =ns'!ite "e ' 7ec!ie +%actic) "C# s
z"%nice$ti +7an%i7e !8n!a%i7'%M". Acas, n'i avea# +7ase c'nt%a !8n!a%i7'%
+ent% n'a+te. A%n 2'st i#it s c'nstat c se ne-7iEa c'#+7et aceast
+%eca!ie 7a as.%a#-7 "in Se%a#+'%e, "e$i !8n!a%ii e%a ac'7' 2'a%te
n#e%'$i) e%a# +7in "e =n!e+t%i "in ca+ +8n =n +ici'a%e. C%-7i #e i
se 2c #i7 "e #ine)
"C#+% ' +7as +ent% tine $i ' a7ta +ent% #ine." E7 a"- %8z8n")
"ac n c#+e%i "ec8t na +ent% tine, t'!i !8n!a%ii se v'% %e+ezi as+%a
+e%s'anei #e7eM"
&-a# =n"e+7init %-#intea #ai #7t "ec8t ;c%'s. An 2ieca%e sea% +e
ca%e ' +et%ecea# 7a as.%a#, -%-7 #e # %-a s insta7ez aceste
+a%avane.
Ant%-' sea%, c8n" n %'i "e !8n!a%i ne-a =nc'nE%at, S%i YBtes:a% a '#is
s-#i "ea ';i$nit7 '%"in. Asc7ta# 2e;%i7, a$te+t8n" '2ensiva !8n!a%i7'%.
M-a# ;-at =n +at $i a# s+s ' %-cine +ent% a # +%'teEa "e !8n!a%i. O
E#tate "e '% #ai t8%zi, a# t$it +ent% a at%a-e aten!ia -%-7i #e.
Si#!ea# c =n!e+t%i7e $i ;8z8it7 !8n!a%i7'% # v'% =nne;ni.
Maest%7 n ""ea nici n se#n "e via!L #-a# a+%'+iat "e e7 c +%eca!ie.
Ei ;ine, n %es+i%a. E%a +%i#a "at c8n" 7-a# vzt =n sa#a".i $i #-a#
s+e%iat.
"&ni#a 7i t%e;ie s 2i ce"at". A# a+%'+iat ' '-7in" "e n%i7e sa7e $i n s-
a ac'+e%it "e a;%i. &-a# ast+at na%i7e $i -%a c "e-ete7e, ti#+ "e c8teva
#inte +ent% a ve%i2ica +%es+ne%ea #ea. C'%+7 7i e%a %ece $i !ea+n.
C+%ins "e +anic, #-a# %e+ezit 7a $ +ent% a ce%e aEt'%.
"A$a "eciM Ave# aici n eD+e%i#enta7ist =n "eveni%eM ?iet7 #e nasM"
Maest%7 %8"ea "in t'at ini#a. "De ce n te "ci 7a c7ca%eN L#ea
=nt%ea- t%e;ie s se sc.i#;e +ent% a-!i 2i !ie +e +7acN Dac v%ei s
t%ans2'%#i 7#ea, =nce+e c tine =ns!i $i, #ai =nainte "e t'ate, e7i;e%eaz-
te "e 2%ica !8n!a%i7'%."
C ca+7 +7ecat, #-a# =nt'%s =n +at7 #e. 4 e%a nici %# "e !8n!a% =n
a+%'+ie%e. A# =n!e7es c -%-7 #e acce+tase ' +7as c'nt%a !8n!a%i7'%
+ent% a-#i 2ace +e +7ac, cci e7 n se te#ea "e ei. A$a "e #a%e e%a +te%ea
sa #enta7, =nc8t +tea 2ie s 7e '%"'ne s n-7 =n!e+e, 2ie s se 2ac
inv7ne%a;i7 7a atac%i7e 7'%.
"Mi-a '2e%it ' "e#'nst%a!ie - -8n"ea# e - a st%ii "e 2'ca7iza%e #enta7 ce
t%e;ie s ' atin-". Uit8n" "e nen#%ate7e 7c%%i ca%e-7 "ist%a- =n aceast
7#e) ;8z8it7 insecte7'%, %aze7e s'a%e7i +t%nzt'%, n ,'-.in t%e;ie s
%#%easc s %#8n =n s+%ac'n$tiin!. An +%i#7 sta"i "e samadhi
9sa$ikalpa<, ,'-.in7 se iz'7eaz "e t'ate in2'%#a!ii7e senz'%ia7e ca%e vin
"in 7#ea eDte%i'a%. E7 +e%ce+e atnci snete, vizini, "a% acestea snt
#ai s;7i#e "ec8t Pa%a"is7 +ie%"tM
(*)/

8n!a%ii, a"ev%a!i Sinst%ct'%iS, a 2'st 'cazia $i a nei a7te 7ec!ii 7a
=nce+t7 $e"e%ii #e7e =n as.%a#. E%a s+%e sea%. C%-7 #e inte%+%eta
=nt%-n #'" ine-a7a;i7 teDte7e st%vec.i. A$ezat 7a +ici'a%e7e -%-7i #e,
# ;c%a# "e n ca7# a;s'7t. De'"at, n !8n!a% in'+'%tn =#i t7;%
7ini$tea. Ant%c8t e7 =$i =n2i+se ac7 =n +ie7ea #ea, a# %i"icat ' #8n
%z;nt'a%e. M-a# '+%it =n 7ti#7 #'#ent, a#intin"-#i n a2'%is# a7
7i PatanEa7i "es+%e ahimsa 9a n 2ace % v%enei 2iin!e<.
"De ce n !i-ai +s inten!ia =n a+7ica%eN"
"Maest%eM M s2tie$ti s c%# via!aN"
"4, "a% 7'vit%a #'%ta7 e%a "at "eEa =n #intea ta."
"4 =n!e7e-M"
"PatanEa7i =n!e7e-ea +%in ahimsa c t%e;ie s s+%i#i dorina "e a ci"e.
S%i YBtes:a% =#i citise "eci -8n"%i7e ca =nt%-' ca%te "esc.is. "Aceast
7#e este =nt%-a"ev% % 2ct +ent% a +tea +%actica ahimsa =n s+i%it7
7ite%ei. O#7 +'ate 2i ';7i-at s eDte%#ine c%eat%i +e%ic7'ase, 2% ca
+ent% aceasta s si#t #8nie sa %. 5't ceea ce t%ie$te a%e "%e+t7 "e a
%es+i%a ae%7 #a-ic a7 maya-ei. S28nt7 ca%e "esc'+e% sec%ete7e c%ea!iei va
2i =n a%#'nie c nen#%ate7e $i i#it'a%e7e ei #ani2est%i. O%ice '# ca%e
=nvin-e =n e7 +asinea "e a "ist%-e va =n!e7e-e."
"C%Ei, t%e;ie s ne sac%i2ic# #ai "e-%a; "ec8t s ci"e# n ani#a7
s7;aticN"
"4M C'%+7 '#7i este +%e!i's. E7 +'se" +'si;i7it!i s+e%i'a%e "e
ev'7!ie "at'%it cent%i7'% "e 2'%! "in ca+ $i c'7'ana ve%te;%a7, ca%e
+e%#it "isci+'7i7'% avansa!i s sesizeze, =n t'at +7enit"inea 7'%, as+ecte7e
ce7e #ai s;7i#e a7e "ivinit!ii. 4ici n '%-anis# in2e%i'% n este at8t "e
;ine "'tat. Este a"ev%at c '#7 se eD+ne ni +cat "ac este c'nst%8ns
s ci" n ani#a7 sa '%ice a7t 2iin! vie, "a% t%e;ie s-$i a+e%e via!a.
S2inte7e +ede ne =nva! c a "ist%-e ' 2iin! #an =nsea#n a '2ensa -%av
7e-i7e Ba%#ice."
A# %es+i%at $%atL caz%i7e =n ca%e Sc%i+t%i7e 2av'%izeaz instincte7e
n'ast%e "e a+%a%e snt at8t "e %a%eM
4-a# avt nici'"at 'cazia s-7 v" +e Maest% 7+t8n"-se c n 7e'+a%"
sa c n ti-%. Da%, +%in "%a-'stea sa, e7 a =#;78nzit =nt%-' zi ' c';% ca%e
=7 a#enin!a. Acest $a%+e 2'a%te te#t =n &n"ia, 2ace #ai #7t "e KIII "e
victi#e ana7. Ant87ni%ea +e%ic7'as a avt 7'c 7a P%i, n"e S%i YBtes:a%
avea n a7t as.%a# sitat +e !%#7 C'727i ?en-a7. P%a277a, n t8n%
"isci+'7 "in 7ti#ii ani ai 7i S%i YBtes:a%, se -sea atnci a+%'a+e "e
Maest%.
"E%a# a$eza!i a2a%, a+%'a+e "e as.%a#", #i-a +'vestit P%a277a. "O c';%
sinist%, 7n- "e n #et%, a a+%t "e'"at, c -$a #27at $i s-a
a%ncat as+%a n'ast%. Maest%7 a avt n s%8s ca "e ;n venit, ca $i c#
a% 2i 2'st v'%;a "e n c'+i7. E%a# c'nste%nat vz8n"-7 c ;ate %it#ic "in
+a7#e
(*)0
. E7 v'ia s-7 .i+n'tizeze +e +e%ic7's7 int%sM A#+iet%it,
#%#%a# #enta7 %-i7e ce7e #ai 2ie%;in!i. Ga%+e7e, 2'a%te a+%'a+e "e
-%, e%a i#';i7 $i +%ea #a-netizat "e aceste #anie%e "ez#ie%"t'a%e.
Ca+7 =n2i'%t'% se 7s =n E's =ncet, c';%a a7nec +%int%e +ici'a%e7e
Maest%7i $i "is+% =n "esi$7 +"%ii.
"Atnci n-a# =n!e7es "e ce a ;tt Maest%7 "in +a7#e $i nici "e ce c';%a n
7-a atacat", c'nc7zi'n P%a277a. "De atnci #i-a# "at sea#a c Maest%7
#e "ivin n se te#ea "e c%eat%i7e vii, '%ic8t "e %2ct'a%e a% 2i 2'st
e7e."
E) !a 1$ ani
An +%i#e7e 7ni a7e $e"e%ii #e7e 7a as.%a#, a# %e#a%cat =nt%-' "+ a#iaz
c S%i YBtes:a% # ';se%va 2iD.
"E$ti +%ea s7a;, MBn"a."
Aceast %e#a%c =#i atinse ' c'a%" sensi;i7. A+a%en!a #ea sc.e7etic,
'c.ii =n2n"a!i =n '%;ite, n-#i +7cea. Dis+e+sia c%'nic # %#%ea
=nc "in c'+i7%ie. Acas 7ase# #7te t'nice, "a% nici n7 n-#i aEtase.
At8t "e #a%e e%a "is+e%a%ea #ea, =nc8t =nt%-' zi #-a# =nt%e;at "ac #ai
#e%it 'stenea7a s t%iesc c n c'%+ at8t "e % c'nst%itM
"E2icacitatea #e"ica#ente7'% este 7i#itatL 2'%!a vita7 c%eat'a%e n a%e
7i#ite. 5e vei 2ace ;ine $i vei "eveni +te%nic."
Aceste cvinte a7e 7i S%i YBtes:a% t%ezi% =n #ine ' c'nvin-e%e "e
nec7intit +e ca%e nici n vin"ect'% - $i a# c'ns7tat at8!iaM - n-a 2'st =n
sta%e s #i-' ins27e.
M =n-%$a# zi7nic. Peste "' s+t#8ni, ;inecv8nta%ea sec%et a
Maest%7i # 2cse %';st. ?'a7a c%'nic "e st'#ac "is+%se +ent%
t't"eana. De-a 7n-7 ti#+7i, asistase# c# Maest%7 vin"ecase
#i%ac7's ;'7i -%ave) t;e%c7'z, "ia;et, e+i7e+sie sa +a%a7izie. Da% +'ate
c ni#eni n =i e%a #ai %ecn'sct'% "ec8t #ine, ca%e 2sese# e7i;e%at
"int%-' "at "e as+ect7 #e ca"ave%ic.
"C #7!i ani =n %#, e =ns#i e%a# ne%;"t'% s-#i %eca+t
-%etatea", =#i s+se S%i YBtes:a%. "De a;ia %e2ct "+ ' ;'a7 -%av, 7-
a# vizitat +e La.i%i Ma.asa,a 7a ?ena%es.
SMaest%e, a# 2'st 2'a%te -%av ;'7nav $i a# s7;it #7te Bi7'-%a#e.S
S3" YBtes:a%
(*)1
, te-ai =#;'7nvit sin-% $i ac# te c%ezi s7;it.S
Rs+ns7 e%a c t't7 a7t7 "ec8t ce7 +e ca%e #i-7 i#a-ina#. 5't$i -%-7
#e c'ntin =nc%aEat'%)
S>ai, snt si-% c #8ine vei a%ta #ai ;ineMS
A# c'nsi"e%at aceste cvinte ca +e ' +%'tec!ie s+i%ita7 #enit s #
vin"ece $i n-a# 2'st "e7'c s%+%ins c #-a# si#!it %e2ct c.ia% "e a "'a
zi. A# #e%s 7a Maest% $i 7-a# ann!at ;c%'s) SAstzi # si#t #7t #ai
;ineMS
SAnt%-a"ev%M 5 =ns!i !i-ai %e"at ene%-iaMS
S4, Maest%eMS, a# +%'testat e, St #-ai vin"ecat) este +%i#a "at "+
s+t#8ni c8n" #i-a# %ec+tat 2'%!e7e.S
S?a "aM ?'a7a ta e%a 2'a%te -%av $i e$ti =nc s7;itL cine $tie c# ' s te
si#!i #8ineNS
&"eea "e a %ec"ea =n aceea$i sta%e "e s7;icine #-a =n-.e!at. Di#inea!a
%#t'a%e "e a;ia a# avt +te%e s # "c 7a La.i%i Ma.asa,a.
S&a% snt ;'7navS, i-a# s+s.
C%-7 #-a +%ivit c ' 2i-% ;atE'c'%it'a%e) SA$aM 5e-ai =#;'7nvit ia%MS
SC%"eva, ac# =#i "a sea#a c =n aceste zi7e n ai 2ct "ec8t s %8zi "e
#ine.S E%a# 7a ca+t7 +te%i7'%. S4 v" "e ce %e2zi s # c%ezi c8n" =!i
s+n a"ev%7.S
SAnt%-a"ev%, -8n"%i7e ta7e te-a 2ct sccesiv s 2ii ;'7nav sa snt's.S
Maest%7 #-a +%ivit c a2ec!ine) SAc# =n!e7e-i c sntatea !i-a %#at
=nt'c#ai a$te+t%i7eN C8n"7 este ' 2'%!, 7a 2e7 ca e7ect%icitatea sa
-%avita!ia. Mintea #an este ' sc8nteie "in at't+te%nica c'n$tiin!
"ivin. E +'t s-!i "'ve"esc c t't ceea ce #intea ta c%e"e c 2e%#itate se
va %ea7iza i#e"iat.S
Gtiin" c La.i%i Ma.asa,a n v'%;ea nici'"at c $%in!, #-a# a"%esat
7i c ' +%'2n" $i %es+ect'as %ecn'$tin!) SMaest%e, "ac e #-a$
-8n"i c # si#t ;ine $i c #i-a# %ec+tat -%etatea "int%-' "at, asta s-
a% %ea7izaNS
SDesi-%M DeEa s-a $i 2ctMS C%-7 #e v'%;ea -%av, 'c.ii si 2iD8n"-i +e
ai #ei.
An ace7a$i #'#ent a# si#!it n n#ai n a27D "e 2'%!e n'i, ci $i c #i-a#
%ec+tat -%etatea. La.i%i Ma.asa,a s-a %e2-iat =nt%-' tce%e s'7e#n.
D+ ce a# +et%ect c8teva '%e 7a +ici'a%e7e 7i, #-a# =nt'%s 7a casa
#a#ei #e7e, n"e 7'cia# "e ';icei c8n" venea# =n ?ena%es.
SFi7e, ce ai +!itN 5e-ai =#;'7nvit "e .i"%'+tizieNS Ma#ei n-i venea a
c%e"e. C'%+7 #e e%a 7a 2e7 "e %';st ca #ai =nainte "e ;'a7.
M-a# c8nt%it +ent% a # c'nvin-e c =nt%-' zi a# c8$ti-at HK "e
Bi7'-%a#e, +e ca%e n 7e-a# #ai +ie%"t nici'"at. P%ietenii $i cn'$tin!e7e,
#a%t'%ii s7;icinii #e7e ante%i'a%e, a 2'st i#i!i) nii "int%e ei $i-a
sc.i#;at #'"7 "e via! $i a "evenit "isci+'7i ai 7i La.i%i Ma.asa,a.
C%-7 #e, nit c D#neze, $tia c aceast 7#e n este "ec8t n vis
';iectiv a7 C%eat'%7iL c'n$tient "e +e%2ecta sa nitate c Divin7 3ist'%,
La.i%i Ma.asa,a +tea #ate%ia7iza sa "e#ate%ia7iza ';iecte sa s
+%'v'ace, 7a v'in!, #'"i2ic%i =n at'#ii vist'%i ai 7#ii 2en'#ena7e
(*)(2
."
"5'at c%ea!ia este -ve%nat "e 7e-i", c'ntin S%i YBtes:a%. "Ce7e +e
ca%e savan!ii 7e-a "esc'+e%it $i ca%e c'nt%'7eaz 7#ea eDte%i'a% snt 7e-i
nat%a7e ce -ve%neaz +7an7 2izic. Da% eDist $i a7te7e, #ai s;ti7e,
-ve%n8n" +7an%i7e s+i%ita7e, ascnse +e%ce+!iei '#7i ';i$nit, $i
"'#eni7 inte%i'% a7 c'n$tiin!eiL aceste +%inci+ii +'t "eveni cn'scte "'a%
+%in inte%#e"i7 $tiin!ei ,'-a. Maest%7 ca%e $i-a %ea7izat Sine7e $i n
2izician7 este ce7 ca%e =n!e7e-e a"ev%ata nat% a #ate%iei. An acest #'" a
+tt &ss +ne 7a 7'c %ec.ea se%vit'%7i atnci c8n" ' tiase n7 "in
"isci+'7ii Si
(*)((
."
S%i YBtes:a% c'#enta +e%2ect Sc%i+t%i7e. Disc%s%i7e sa7e ev'c +ent%
#ine a#inti%i7e ce7e #ai 2e%icite. Da%, ne'%i 2ascinat "e cvinte7e sa7e,
#intea #ea =nce+ea s z;%"eL e%a s2icient s 2ac ' #i$ca%e inti7 sa s
7as -8n"%i7e s va-a;'n"eze, +ent% ca Maest%7 s se '+%easc "in
eD+ne%ea sa.
"5 n e$ti aiciM" se =nt%e%+se e7 ast2e7 =nt%-' sea%. Ca "e ';icei, Maest%7
%#%ea =n +e%#anen! E'c%i7e #in!ii #e7e.
"Maest%e", a# +%'testat e, "n #-a# #i$catL nici #ca% n-a# c7i+itL +'t
s-!i %e+et v'%;e7e cv8nt c cv8ntM"
"5't$i, n e%ai =n =nt%e-i#e atent 7a #ineL +%'test7 t # ';7i- s
%e#a%c c =n +7an7 secn" a7 #in!ii ta7e, t c'nst%iai t%ei as.%a#-%i)
n7 7a c8#+ie, a7t7 +e ' c'7in $i a7t7 7a #a77 #%ii."
Aceste -8n"%i va-i t%ecse% =nt%-a"ev% +%in #intea #ea, a+%'a+e "e
nive77 s;c'n$tient7i. L-a# +%ivit scz8n"-#.
"Ce a$ +tea s 2ac c n ase#enea Maest%, ca%e +t%n"e -8n"%i7e #e7e
ce7e #ai sec%eteN"
"5 #i-ai "at "%e+t7. A"ev%%i7e s;ti7e +e ca%e t'c#ai 7e eD+%i#a# n
+'t 2i sesizate "ec8t =n c'n"i!ii7e nei aten!ii 2% %eze%ve. E n #
a#estec "ec8t =n caz "e necesitate =n -8n"%i7e inti#e, n"e '%ice '# a%e
+%ivi7e-i7 eDc7siv "e a .'in%i c# =i +7ace. 4ici #ca% D#neze n
int% aici neinvitatL nici e n ' v'i #ai 2ace c'nt%a v'in!ei ta7e.
"E$ti ;inevenit =nt't"eana, Maest%eM"
"3is%i7e ta7e a%.itect%a7e se v'% %ea7iza #ai t8%zi. Ac# este v%e#ea
+ent% st"iM"
Ast2e7 +%ezise Maest%7 t%ei eveni#ente ca+ita7e a7e eDisten!ei #e7e. Din
c'+i7%ie =#i a+%ea vizini7e ci"ate a t%ei c'nst%c!ii =n 7'c%i "i2e%ite.
E7e s-a %ea7izat =n '%"inea +%evzt "e S%i YBtes:a%. Mai =nt8i ' $c'a7
"e ,'-a +ent% ;ie!i +e c8#+ia "e 7a Ranc.i, a+'i %e$e"in!a #ea "in
A#e%ica, +e n "ea7 "e 78n- L's An-e7es, =n 2ine n as.%a# +e #a77
Paci2ic7i, 7a Encinitas =n Ca7i2'%nia.
Maest%7 n s+nea nici'"at) "E +%ev" cta%e, sa cta%e eveni#ent", ci
=nt't"eana =nt%e;a c #'"estie) "4 c%ezi c asta s-a% +tea =nt8#+7aN"
Da% aceste cvinte si#+7e ascn"ea n sens +%'2n" +e ca%e 2a+te7e n-7
"ez#in!ea nici'"at.
S%i YBtes:a% e%a 2'a%te %eze%vat $i +%ecis =n %a!i'na#ente7e sa7e. E7 n-avea
ae%7 ni vizi'na% +%e"ic8n" #7!i#ii. Pici'a%e7e sa7e e%a anc'%ate 2e%#
+e +#8nt, "e$i s+i%it7 s e%a =n +e%#anent 2zine c D#neze. E7
a"#i%a 'a#enii +%actici. "S2in!enia n este st+i"itate. Pe%ce+!ii7e "ivine
n c'n"c 7a inca+acitate", ';i$nia e7 s s+n. "A +%actica vi%ttea
=nsea#n a "ezv'7ta ' inte7i-en! +%'2n"".
C%7 #e se '+nea "isc!ii7'% "es+%e 7#i7e s+e%2iziceL E"ecata sa se
;aza +e ' +e%2ect si#+7itate. An c'nve%sa!ie, e7 evita %e2e%in!e7e
senza!i'na7e, "a% =n ac!ine e7 se eD+%i#a 7i;e%. A7!ii v'%;ea "es+%e
#i%ac'7e 2% s 2ie =n sta%e s 7e +%'"c. S%i YBtes:a% 2cea %a%e'%i a7zie
7a 7e-i7e 7#ii ne#ate%ia7e, "a% 7e ti7iza =n sec%et 7a v'in!.
"Un '# %ea7izat n 2ace #i%ac'7e "ec8t "ac a%e ' a+%';a%e inte%i'a%",
eD+7ica e7. "D#neze n v%ea ca #iste%e7e C%ea!iei s se v7-a%izeze
(*)(*
.
Fieca%e '# a%e "e ase#enea "%e+t7 ina7iena;i7 "e a za 7i;e% "e v'in!a sa.
4ici #ca% s2in!ii n a "%e+t7 "e a atenta 7a 7i;e%7 a%;it% a7 '#7i."
5ce%ea ';i$nit a 7i S%i YBtes:a% se "at'%a +e%ce+!iei +%'2n"e a
&n2init7i. E7 n #ai avea ti#+ +ent% aceste "%eve7a!ii" =n ca%e se c'#+7ac
"#ae$t%ii" ca%e n +'se" %ea7iza%ea s+%e#. "La 'a#enii s+e%2icia7i,
-8n"%i7e #esc.ine +%'v'ac a-ita!ii #a%iL 7a s+i%ite7e c's#ice, -8n"%i7e
+%'2n"e "e-a;ia +%'v'ac ' #ic +e%t%;a%e s+e%2icia7." Acest a2'%is#
eDt%as "in Sc%i+t%i7e &n"iei n este 7i+sit "e #'%.
Dat 2iin" c'#+'%ta%ea +!in s+ectac7'as a -%7i #e, +!ini "int%e
c'nte#+'%anii si 7-a %ecn'sct ca 2iin" n s+%a'#. 6ica7a +'+7a%)
"4esi#!it e ce7 ca%e n-$i +'ate ascn"e =n!e7e+cinea", n i se a+7ica 7i
S%i YBtes:a%. E7 %e$ise, "e$i 2cea +a%te "int%e #%it'%i, s se i"enti2ice
+e%2ect c St+8n7 ti#+7i $i s+a!i7i. Mi se +%ea ase#eni zei7'%L n
=nt87nise nici n ';stac'7 =n ni%ea Divin7i c #an7 $i "ea7t2e7 nici n
eDist v%en7, "+ c8te $ti e, c eDce+!ia 7i+sei "e st%"in! =n
"'#eni7 s+i%ita7.
De c8te '%i atin-ea# +ici'a%7e s2inte a7e 7i S%i YBtes:a%, # =n2i'%a#.
Y'-.inii a2i%# c "isci+'77 si#te 7a c'ntact7 c Maest%7 n #a-netis#
s+i%ita7 ca%e " na$te%e ni c%ent s;ti7L %#a ';i$nin!e7'% ne2aste,
ne"'%ite, se $te%-e "in c%eie%, ta;iet%i7e $i ten"in!e7e #'n"ene snt
z"%ncinateL atnci se +'ate =n7t%a te#+'%a% v77 maya-ei $i se +'ate
+e%ce+e ' st%27-e%a%e a %ea7it!ii. C'%+7 #e +%ea +%i2icat, i7#inat "e
s+7en"'a%ea e7i;e%at'a%e, c8n" =n-ennc.ea#, "+ ';icei7 .in"s, 7a
+ici'a%e7e Maest%7i.
"C.ia% $i c8n" La.i%i Ma.asa,a tcea", +'vestea -%-7 #e, "sa c8n"
"iscta s;iecte ne7e-ate "e %e7i-ie, %ece+!i'na# "e 7a e7 ' =n!e7e+cine
ne#%-init."
Ace7a$i 7c% =7 si#!ea# e =n +%ezen!a 7i S%i YBtes:a%. C.ia% "ac ne'%i
aEn-ea# 7a as.%a# ';'sit $i +7ictisit, sta%ea #ea "e s+i%it se sc.i#;a
i#e"iat "at'%it +%ezen!ei Maest%7i #e. La ve"e%ea -%-7i #e, se
%s+8n"ea =n #ine n ca7# ;ine2ct'%. Fieca%e zi +et%ect a7t%i "e e7
c'nstitia ' n' eD+e%ien! "e =n!e7e+cine, "e +ace sa "e ;c%ie. 4 7-
a# -sit nici'"at +%a" "ece+!iei, 7c'#iei, #8niei sa ata$a#ente7'%
'#ene$ti.
"Antne%ic7 maya-ei se a+%'+ie =n tce%eL s ne %e2-ie# =n n'i =n$ine."
Ast2e7 7e %ea#intea S%i YBtes:a% "isci+'7i7'%, 7a a+%'+ie%ea se%ii, "e nev'ia
7'% "e +ent% #riya Yoga . C8te'"at, v%en e7ev n' se =n"'ia c va +tea
+%actica ,'-a.
"Uit t%ect7", =7 c'ns'7a S%i YBtes:a%. "5%ect7 2iec%i '# este %$in's.
4 ne +te# =nc%e"e =n c'n"ita #an c8t ti#+ aceasta n este anc'%at
=n "ivin. 5't7 se va a#e7i'%a =n viit'% "ac ac# 2aci n e2'%t s+i%ita7."
Me%e e%a chelas
(*)(+
9"isci+'7i< tine%i 7a as.%a#-7 Maest%7i. E"ca!ia
7'% s+i%ita7 $i inte7ecta7 c'nstitia inte%es7 s "e ' via!L ast2e7, c
+!in ti#+ =nainte "e #'a%tea sa, e7 a acce+tat =n as.%a# "'i ;ie!i "e 1 ani
$i n a"'7escent "e /1 ani. E7 =i t%ezea ct%e ce7e s+i%ita7e $i =i -.i"a,
%#8n" acea "isci+7in st%ict +e ca%e ' +%es+ne sens7 eti#'7'-ic a7
cv8nt7i ""isci+'7". Me#;%ii as.%a#-7i =$i i;ea $i =$i vene%a -%7L
e%a s2icient s ;at "in +a7#e, +ent% ca ace$tia s a7e%-e 7a e7. C8n" e7 e%a
tct, =nt'%s as+%a 7i =ns$i, ni#eni n #ai s27a ' v'%;L c8n" e7 %8"ea
vese7, c'+iii =7 +%ivea ca +e n7 "e-a7 7'%.
Maest%7 S%i YBtes:a% +%etin"ea %a%e'%i se%vicii e7evi7'% $i n 7e acce+ta
"ec8t "e 7a aceia ca%e e%a =n #'" si-% -ata s i 7e '2e%e "in t'at ini#a.
C% =$i s+7a sin-% .aine7e atnci c8n" "isci+'7ii ita s =n"e+7ineasc
aceast sa%cin +%ivi7e-iat. A#;%c#intea sa za7 e%a %';a t%a"i!i'na7
+'%t'ca7ie a '%"in7i S:a#iL +%ta =nc7!#inte 2% $i%et%i ca%e 2sese
2ct, "+ ';icei7 ,'-.ini7'%, "in +ie7e "e ti-% sa "e c+%i'a%.
Maest%7 v'%;ea c%ent en-7eza, 2%anceza, .in"i $i ;en-a7i. Sansc%ita 7i e%a
satis2ct'a%e. E7 =$i inst%ia c %;"a%e "isci+'7ii tine%i c aEt'%7 nei
#et'"e in-eni'ase =#+%#tat "in st"ii7e sa7e "e sansc%it $i "e en-7ez.
S%i YBtes:a% e%a -%iE7i c c'%+7 s, 2% s-i ac'%"e t't$i '
i#+'%tan! eDa-e%at. Divin7, s+nea e7, se #ani2est #ai ;ine =nt%-n
c'%+ $i ' #inte snt'ase. E7 "esc%aEa eDt%e#e7e) ' "at n "isci+'7 "'%ea
s +'steasc =n"e7n-L -%-7 #e i-a s+s z8#;in") "De ce s n-i a%nci
n 's c8ine7iN"
S%i YBtes:a% e%a snt's tnL n 7-a# vzt nici'"at ;'7nav
(*)(,
. E7 7e
+e%#itea "isci+'7i7'% s #ea%- 7a "'ct'%i, atnci c8n" e%a nev'ie, "ac ei
"'%ea. "Sa%cina "'ct'%7i este "e a vin"eca a+7ic8n" c'%+7i 7e-i7e 7#ii
#ate%ia7e, +e ca%e D#neze =ns$i 7e-a sta;i7it." Da% e7 e7'-ia
s+e%i'%itatea te%a+iei #enta7e $i "ec7a%a a"esea) "An!e7e+cinea este ce7
#ai +te%nic a-ent "e +%i2ica%e."
"C'%+7 este n +%ieten t%"t'%. D-i ce i se cvine, ni#ic #ai #7t",
"ec7a%a e7. "P7ce%ea $i "%e%ea snt t%ect'a%eL s+'%t aceast "a7itate
c ca7#, st%"in"-te s t%eci "inc'7' "e +te%ea ei. &#a-ina!ia este ' $
"esc.is ;'7i7'% sa vin"ec%i7'%. C.ia% $i atnci c8n" e$ti ;'7nav, s n
c%ezi =n ;'a7L vizitat'%7 +e ca%e n-ai ;inev'it s-7 %ecn'$ti, n va =nt8%zia
s se %et%a-M"
Maest%7 avea #7!i #e"ici +%int%e "isci+'7ii si. "Cei ca%e a st"iat 7e-i7e
2izicii, v'% =n!e7e-e #ai $'% 7e-i7e s27et7i. Mecanis#7 c'%+7i ascn"e
' st%ct% s+i%ita7 s;ti7
(*)(-
."
S%i YBtes:a% =$i s2tia "isci+'7ii s "evin 7e-t%i vii =nt%e vi%t!i7e
O%ient7i $i Occi"ent7i. Occi"enta7 +%in #anie%e, %#8nea n '%ienta7
+%in s+i%it. E7 7"a s+i%it7 +%'-%esiv, i-iena, %es%se7e Occi"ent7i $i
i"ea77 %e7i-i's ca%e, "e-a 7n-7 sec'7e7'%, a c'nsac%at -7'%ia O%ient7i.
Disci+7ina n-#i e%a necn'sctL =n 2a#i7ia #ea tata e%a %i-%'s, Ananta
a"esea seve%. Da% e"ca!ia +e ca%e ne-' ""ea Maest%7 e%a "%astic.
Pe%2ec!i'nist, e7 =$i c%itica "isci+'7ii =n activit!i7e 7'% zi7nice, sa =n ce7e #ai
s;ti7e nan!e "e c'#+'%ta#ent.
"?ne7e #anie%e 2% since%itate snt ca ' "'a#n 2%#'as #'a%t.
Since%itatea 7i+sit "e civi7iza!ie este e2icace, "a% ne+7ct ca $i ;ist%i7
c.i%%-7i. 4#ai can"'a%ea nit c +'7ite!ea este ti7 $i "e a"#i%at."
Maest%7 e%a a+a%ent #7!#it "e ev'7!ia #ea s+i%ita7, "a% 2cea %a%e'%i
a7zie 7a ea. Pcate7e #e7e +%inci+a7e c'nsta =n a 2i "ist%at, a # c'#+7ace
=n accese "e #e7anc'7ie, =n ne%es+ecta%ea n'% %e-7i "e c'#+'%ta%e $i,
ne'%i, =n 7i+sa #ea "e '%-aniza%e.
"3ezi $i t c8t "e ec.i7i;%ate $i ;ine '%-anizate snt activit!i7e tat7i t,
?.a-a;atiM", s;7inia -%-7 #e. A#8n"'i "isci+'7i ai 7i La.i%i
Ma.asa,a, ei s-a =nt87nit 7a +!in ti#+ "+ ce e a# =nce+t s #e%- 7a
as.%a#-7 "in Se%a#+'%e. 5ata $i S%i YBtes:a% se a"#i%a +%'2n"
%eci+%'c. A#8n"'i =$i c'nst%ise% via!a +e -%anit s+i%ita7, ins'7;i7 7a
t%ece%ea ti#+7i.
Anc "in c'+i7%ie =n!e7esese# -%e$it c8teva +%ece+te. Mi s-a s+s c n
chela n t%e;ie s se a-ite +%ea #7t +ent% sa%cini7e zi7niceL c8n" 7e
ne-7iEa# sa 7e =n"e+7inea# =nt%-' "'a%, n e%a# ce%tat. A$a este 2ct
nat%a '#7i, ca acest -en "e =nv!#inte s se %e!in 2'a%te $'%. C% n-
a =nt8%ziat s # +n 7a +nct i#e"iat, =n"e+%t8n"-#i
i%es+'nsa;i7itatea)
"Cei ca%e snt +%ea ;ni +ent% aceast 7#e 2ac +a%te "in a7te7eM At8t ti#+
c8t %es+i%i ae%7 "e +e +#8nt, e$ti ';7i-at s-!i 'n'%ezi =n"at'%i%i7e. 4#ai
ce7 ca%e a st+8nit st%i7e "e "inc'7' "e s27
(*)(.
este e7i;e%at "e '%ice
';7i-a!ie 7#easc. O s te ann! e c8n" vei aEn-e 7a +e%2ec!inea 2ina7",
zicea e7 i%'nic.
4i#ic n-7 +tea in27en!a +e Maest%, nici #ca% "%a-'stea. E7 e%a
int%ansi-ent 2a! "e cei ca%e, ca $i #ine, =7 a7esese% "in +%'+%ie ini!iativ ca
Maest%, =#i 2cea "esc.is %e+%'$%i, c.ia% =n +%ezen!a a7t'% "isci+'7i sa a
st%ini7'%. 4ici ' -%e$ea7, c8t "e #ic, n sc+a 'c.i7'% si +t%nzt'%i.
Acest t%ata#ent e%a -%e "e s+'%tat, "a% .'t%8%ea #ea "e nest%#tat
e%a "e a-7 7sa +e S%i YBtes:a% s c'%ecteze t'ate -%e$e7i7e #e7e
+si.'7'-ice. An ti#+ ce e7 7c%a 7a aceast t%ans2'%#a%e titanic, #-a#
ct%e#%at "e #7te '%i s; -%etatea at'%it!ii sa7e.
"Dac n-!i +7ac v'%;e7e #e7e, n-ai "ec8t s +7eci c8n" v%ei", %s+n"ea e7.
"E n-a# =n ve"e%e "ec8t +e%2ec!i'na%ea ta. R#8i n#ai "ac si#!i c
aceasta =!i va 2i "e 2'7's."
Pent% 2ieca%e 7'vit% ca%e # #i7ea, +ent% 2ieca%e "inte sc's, =i
#7!#ea# "in ini#. 4c7e7 "% a7 e-'is#7i e "i2ici7 "e "ist%s $i
aceasta se 2ace n#ai c as+%i#e. Da% '"at c s+a%-e%ea 7i, D#neze
-se$te n cana7 2% ';st%c!ii. An van =ncea%c E7 s int%e =n ini#i7e
=#+iet%ite a7e 2iin!e7'% e-'isteM
At8t "e +t%nzt'a%e e%a inti!ia 7i S%i YBtes:a% =nc8t a"esea e7 %e+7ica
7a ';iec!ii ne2'%#7ate. "Ceea ce c%ezi c ai =n!e7es $i ceea ce inte%7'ct'%7
avea =n %ea7itate inten!ia "e a-!i c'#nica snt a"esea c'nt%a%eM C ca7#,
st%"ie$te-te s "esc'+e%i a"ev%7 =n s+ate7e .a's7i v'%;%iei #ane."
Da% aceast +e%s+icacitate "ivin este a"esea ne+7ct. Maest%7 n e%a
i;it "e e7evii s+e%2icia7i. Cei =n!e7e+!i, +!ini 7a n#%, =7 vene%a
+%'2n". C%e" c S%i YBtes:a% a% 2i +tt "eveni -%-7 ce7 #ai ctat "in
&n"ia "ac n-a% 2i 2'st at8t "e "i%ect $i "e seve%.
"Snt as+% c cei ca%e vin s se inst%iasc 7a #ine", #i-a s+s e7. "A$a
snt e) acce+!i sa +7eci. 4 2ac c'#+%'#is%i. 5 vei 2i #7t #ai ;78n" c
"isci+'7ii tiL acesta este 2e77 t "e a 2i. 4e-8n" '%ice t'7e%an!, e =nce%c
s +%i2ic +%in 2'c7 seve%it!ii. Atin-e%ea ;78n" a i;i%ii este "e ase#enea
t%ans2i-%at'a%e. Met'"e7e 27eDi;i7e $i in27eDi;i7e snt =n #'" e-a7 e2iciente
"ac snt a+7icate c =n!e7e+cine. 3ei +7eca +e t%8#%i st%ine, n"e
atac7 "i%ect as+%a e-'-7i n este a+%eciat. Un Maest% n +'ate
+%'+a-a =n Occi"ent #esaE7 &n"iei 2% s ai; n 2'n" ine+iza;i7 "e
%;"a%e $i =n-"in!." 4 v v'i #%t%isi c8t "e "es #i-a# a#intit =n
A#e%ica cvinte7e Maest%7iM
De$i seve%itatea 7i S%i YBtes:a% 7-a =#+ie"icat s ai; n n#% #ai
#a%e "e a"e+!i =n ti#+7 vie!ii sa7e, #riya Yoga se %s+8n"e$te ac# =n
7#e +%in inte%#e"i7 ni n#% "in ce =n ce #ai #a%e "e "isci+'7i
since%i ca%e-i %#eaz c since%itate =nv!t%a. Ma%ii cce%it'%i, +%ec#
A7eDan"% Mace"'n, cta "'#ina!ia te%est%L #ae$t%ii, +%ec# S%i
YBtes:a%, cce%esc n "'#ini'n #ai =na7t, ce7 a7 s27ete7'%.
Maest%7 e%a s+ecia7ist =n a +%ezenta neaEns%i7e "isci+'7i7'% ca 2iin" "e '
-%avitate eDce+!i'na7. Ant%-' zi tat7 #e a venit =n vizit 7a S%i YBtes:a%.
E7 se a$te+ta, +%';a;i7, s a" e7'-ii 7a a"%esa #ea $i a 2'st s%+%ins s-7
asc7te +e Maest% v'%;in" n#ai "es+%e i#+e%2ec!ini7e #e7e. 5ata #-a
ctat =n -%a; +ent% a-#i s+ne) "@"ec8n" "+ cvinte7e -%-7i t,
e$ti n %atatM" 4 $tia "ac s %8" sa s +78n-.
Sin-%7 #'tiv "e ne#7!#i%e a7 7i S%i YBtes:a% e%a c, =n ace7 ti#+, e
=nce%case#, =n ci"a ave%tis#ent7i s, s c'nve%tesc ' an#it
+e%s'an 7a via!a s+i%ita7.
Fie%;8n" "e in"i-na%e, a# a7e%-at 7a -%. E7 #-a +%i#it c +%ivi%ea +7ecat
ca $i c# s-a% 2i si#!it vin'vat. Atnci a 2'st +%i#a "at c8n" Le7 Divin $i-
a +7ecat ca+7 =n 2a!a #ea $i a# sav%at "in +7in ace7 #'#ent.
"Maest%e, "e ce #-ai +'ne-%it =n 2a!a tat7i #eN E "%e+t a$aN"
"4-' s-' #ai 2ac", s-a sczat e7.
&#e"iat a# 2'st "eza%#at. C#, #a%e7e '# +tea %ecn'a$te i#e"iat '
a+a%ent -%e$ea7 "e-a saN De$i n 7-a #ai t7;%at nici'"at +e tata,
Maest%7 a c'ntinat s # "isece ne#i7's n"e $i c8n" =i +7cea 7i.
4'ii "isci+'7i cta a"esea s se ;a-e +e s; +ie7ea 7i S%i YBtes:a%
c%itic8n"-i +e cei7a7!i, +ent% a +%ea 7a 2e7 "e +%ice+!i ca $i -%7 7'%, ca
ni$te #'"e7e a7e "isc%i#in%ii 2% "e -%e$ea7M Da% ce7 ca%e +'%ne$te 7a
'2ensiv, n t%e;ie s 2ie 7i+sit "e a+%a%eL ei ' 7a 7a 2- "e =n"at ce
Maest%7 7ansa +;7ic v%e' s-eat 7a a"%esa 7'%.
"S7;icinea s27eteasc, %ev'7tat "e cea #ai #ic c%itic este ase#eni
+%!i7'% ;'7nave a7e c'%+7i ca%e n s+'%t nici cea #ai #ic atin-e%e."
A$a v'%;ea S%i YBtes:a% "es+%e 2-a%i.
M7!i "isci+'7i a ' i#a-ine +%ec'nce+t "es+%e -%, +%in inte%#e"i7
c%eia =i E"ec ac!ini7e $i cvinte7e. Ace$tia se +78n-ea a"esea c n =7
=n!e7e-ea +e S%i YBtes:a%.
"4ici v'i n-7 =n!e7e-e!i +e D#nezeM" i-a# zis e nia. "Pent% a
=n!e7e-e n s28nt, t%e;ie s 2ii n7 "int%e eiM" An 2a!a eni-#ei c #ii "e
2e!e a Unive%s7i, cine se +'ate 7"a c a =n!e7es "int%-' "at s27et7
c'#+7eD a7 ni Maest%N
M7!i e7evi n %ezista) venea $i +7eca. Cei ca%e se a$te+ta 7a ' ca7e
netezit c -%iE, se#nat c 27'%i - cea a =n!e7e-e%ii instantanee $i
%ecn'a$te%ii c'n2'%ta;i7e a #e%ite7'% +e%s'na7e - n -sea a$a ceva 7a
as.%a#. De$i Maest%7 '2e%ea a"+'st $i ' .%an s+i%ita7 +ent%
ete%nitate, #7!i "isci+'7i n e%a ca+a;i7i s-7 a+%ecieze. Ei =7 +%sea,
+%e2e%8n" =n 7'c7 "isci+7inei i#+se "e Maest% nen#%ate7e #i7in!e
a7e vie!ii. Ei cta n =nv!t'% #ai +!in eDi-ent ca%e s-i c'+7e$easc c
7a"e, +e%#i!8n"-7e ast2e7 s "'a%# s'#n7 "e+7in a7 i-n'%an!ei.
An +%i#e7e 7ni %eac!i'na# vi'7ent 7a c%itici7e Maest%7iL #ai t8%zi a#
=n!e7es c acestea e%a %eze%vate n#ai "isci+'7i7'% ca%e v'ia s 2ie s+$i
acestei vivisec!ii ve%;a7e. Dac na "int%e victi#e +%'testa, S%i YBtes:a%
tcea i#e"iat, 2% s se s+e%e. Cvinte7e sa7e, nici'"at i#+%e-nate "e
#8nie, e%a i#+a%!ia7e $i +7ine "e =n!e7e+cine.
Cn'a$te%ea Maest%7i n e%a "estinat %ec.i7'% ne+%e-tite a7e
vizitat'%i7'% 'cazi'na7iL e7 2cea %a%e'%i a7zie 7a "e2ecte7e 7'%, c.ia%
evi"ente. S%i YBtes:a% si#!ea c $i-a as#at ' %s+n"e%e #a%e +ent%
"isci+'7ii ca%e =i cta s2at7. E%a =nt%a"ev% n -% c%aE's, ca%e
%#%ea s t%ans2'%#e #ine%a77 ;%t a7 "e2ecte7'% n'ast%e e-'iste =n
"ia#ant7 vi%t!ii $i a7 =n!e7e+ciniiM 4#ai ' 2iin! +7in "e c%aE +tea
avea c'#+asinea sa +ent% cei z+ci!i "e v77 maya-ei, +ent% '%;i%ea
#an.
Pe #s% ce a# %e$it s n #ai a# nici n %esenti#ent, %e+%'$%i7e
sc"ea. Maest%7, =nt%-n #'" s;ti7, se 2cea -%a"at #ai =n-"it'%. An
ti#+, a# "%8#at zi"%i7e %a!i'na7is#7i $i a7e ne=nc%e"e%ii
s;c'n$tiente, =n s+ate7e c%'%a se a"+'ste$te, =n -ene%a7, +e%s'na7itatea
#an
(*)(/
. Pent% aceasta a# 2'st %ec'#+ensat +%in a%#'nia %a+'%t%i7'%
"int%e #ine $i -%, %ea7izat 2% e2'%t. E 7-a# "esc'+e%it a 2i n '# "e
=nc%e"e%e, e#+atic, i;in" =n tce%e. 5't$i, nici #ca% "e#'nst%ativ, e7 n
""ea nici n se#n "e a2ec!ine.
5e#+e%a#ent7 #e +%'+%i # =nc7ina #ai a7es s+%e "ev'!ine. La
=nce+t a# 2'st #i%at "esc'+e%in" c -%-7 #e, sat%at "e ,nana, +%ea
st%in 2a! "e bhakti
(*)(0
, eD+%i#8n"-se =n +%inci+a7 =n te%#enii %eci ai
eDactit!ii s+i%ita7e. Da%, +n8n"-# =n %ez'nan! c nat%a sa, si#!ea#
c# "%a-'stea #ea 2a! "e D#neze c%e$tea +e zi ce t%ecea. Un Maest%
ca%e a atins %ea7iza%ea "ivin este ca+a;i7 s-$i -.i"eze "isci+'7ii +e ca7ea
ca%e 7e este acest'%a cea #ai 2a#i7ia%.
Re7a!ia #ea c S%i YBtes:a%, =nt%-n 2e7 2% cvinte, +'se"a t't$i '
e7'cven! ascns. A"esea tce%ea sa ""ea %s+ns -8n"%i7'% #e7e, ceea
ce 2cea cvinte7e inti7e. A$ezat tct a7t%i "e e7, si#!ea# c#
-ene%'zitatea sa # +t%n"ea +8n =n ce7e #ai sec%ete c'7!%i a7e 2iin!ei
#e7e.
A# avt ' "e#'nst%a!ie a "%e+t!ii i#+a%!ia7e a 7i S%i YBtes:a% 7a na
"in +%i#e7e #e7e vacan!e #a%i "e 7a nive%sitate. Pe%s+ectiva "e a +et%ece
#ai #7te 7ni, ne=nt%e%+t, 7a Se%a#+'%e # =nc8nta.
"5e vei 'c+a "e as.%a#", #-a ann!at e7 "e =n"at ce a# s'sit. "Sa%cina ta
va c'nsta =n a-i +%i#i +e invita!i $i =n a s+%ave-.ea #nca ce7'%7a7!i
"isci+'7i."
Cincis+%ezece zi7e #ai t8%zi, a 2'st +%i#it 7a as.%a# F#a%, n t8n%
stean "in ?en-a77 '%ienta7. De ' inte7i-en! %e#a%ca;i7, e7 a c8$ti-at
a2ec!inea Maest%7i ca%e, "int%-n #'tiv necn'sct, se a%ta 2'a%te
in"7-ent c n'7 venit.
"MBn"a, "e ac# =nainte F#a% =!i va 7a 7'c7. 5 te vei 'c+a "e
;ct%ie $i "e #enaE." A$a a v'%;it Maest%7 c8n" n'7 venit n avea "ec8t
' 7n "e $e"e%e =n as.%a#.
M8n"% "e n'a sa 2nc!ie, F#a% eDe%cita ' a"ev%at ti%anie =n =nt%e-
as.%a#-7. P%int%-n ac'%" tacit, cei7a7!i "isci+'7i venea zi7nic +ent% a-#i
ce%e s2at7.
"MBn"a este n nes2e%itM M-ai 2ct +e #ine $e2, "a% cei7a7!i asc7t t't
"e e7." A$a se +78n-ea F#a% Maest%7i, t%ei s+t#8ni #ai t8%zi. Dint%-
' ca#e% vecin, a# azit c'nve%sa!ia.
"De aceea 7-a# t%i#is +e e7 7a ;ct%ie $i +e tine =n sa7'n." 5'n7
"is+%e!it'% a7 7i S%i YBtes:a% e%a n' +ent% F#a%. "An acest 2e7 +'ate
vei =n!e7e-e c n $e2 ca+a;i7 t%e;ie s as+i%e s-i se%veasc +e cei7a7!i $i n
s "'#ine. 5 v'iai 2nc!ia 7i MBn"a, "a% te-ai "'ve"it inca+a;i7 s te
#en!ii +%in #e%it7 +e%s'na7. Ac# =nt'a%ce-te 7a 2nc!ia ta "e aEt'% "e
;cta% +e ca%e ' aveai #ai =nainte."
D+ acest inci"ent #i7it'%, Maest%7 a c'ntinat s-i a%ate 7i F#a%
aceea$i in"7-en! ne#e%itat. Cine +'ate s'n"a #iste%7 ata$a#ent7iN
An F#a%, -% -sise ' s%s "e 2a%#ec, s%s ca%e, t't$i, n e%a vizi;i7
+ent% cei7a7!i "isci+'7i. Ant%-n #'" evi"ent, n'7 venit e%a 2av'%it7 7i S%i
YBtes:a%, "a% e n si#!ea# nici n +ic "e -e7'zie. P%e2e%in!e7e, eDist8n"
c.ia% $i 7a #ae$t%i, 2ac via!a #7t #ai nan!at. 4at%a #ea este %a%e'%i
in27en!at "e ni#ic%iL e a$te+ta# "e 7a S%i YBtes:a% c'#'%i #7t #ai
+%e!i'ase "ec8t ni$te si#+7e e7'-ii.
F% #'tiv, F#a% #i s-a a"%esat =nt%-' zi 2'a%te as+%L a# 2'st +%'2n"
%nit.
"5e-ai #27at #7t +%ea #7t =n +eneM" a# %e+7icat e, a"-8n" n
a%-#ent +e ca%e, intitiv, =7 si#!ea#. "Dac n-!i sc.i#;i
c'#+'%ta#ent7, s-a% +tea ca =nt%-' zi s 2ii invitat sa +%se$ti as.%a#-
7."
F#a% a %8s sa%castic $i a %e+etat cvinte7e #e7e Maest%7i ca%e t'c#ai
int%a =n ca#e%. M a$te+ta# s 2i as+% ce%tat $i #-a# %et%as =nt%-n
c'7!.
"S-a% +tea ca MBn"a s ai; "%e+tate", a zis -%7 #e c ' %cea7
nea$te+tat. Sc+ase# 2% a 2i ce%tat.
Un an #ai t8%zi, F#a% a +7ecat s-$i viziteze 2a#i7ia, i-n'%8n"
"eza+%';a%ea #t a Maest%7i, ca%e n-$i i#+nea nici'"at c
at'%itate v'in!a sa "isci+'7i7'%. C8n", "+ c8teva 7ni, s-a %e=nt'%s 7a
Se%a#+'%e, e%a c'#+7et sc.i#;at, "a% ne+7ct. 4 #ai e%a #aest's7
F#a%, c 2a!a a%e'7at "e senintate, ci n !%an -%'s'7an ca%e c+tase
#7te ';i$nin!e %e7e.
Maest%7 #-a c.e#at $i, c ini#a 2%8nt, n-a 2ct "ec8t s c'nstate c
t8n%7 n #ai c'%es+n"ea nei vie!i #'nastice.
"MBn"a, te %'- s-i s+i t 7i F#a% c "e #8ine t%e;ie s +%seasc
as.%a#-7L e n-a# +te%ea s-' 2acM" Avea 'c.ii =n 7ac%i#i, "a% s-a
c'nt%'7at %a+i". "4-a% 2i "eczt at8t "e % "ac #-a% 2i asc7tat $i n-a% 2i
+7ecat 7a ai7 si, ceea ce i-a 2av'%izat 2%ecventa%ea ni ant%aE %. E7 a
%es+ins +%'tec!ia #eaL 7#ea ne#i7'as va 2i "e ac# =nainte -%7 s."
P7eca%ea 7i F#a% n #-a =nt%istatL # =nt%e;a# c# "e a 2'st +'si;i7 ca
ce7 ca%e c8$ti-ase a2ec!inea Maest%7i s +%e2e%e +7ce%i7e #esc.ine.
P7ce%ea vin7i $i seD7i snt =n%"cinate =n '#7 ';i$nitL +ent% a 7e
a+%ecia n este nev'ie "e nici n %a2ina#ent. 3ic7enii7e snt c'#+a%a;i7e
c '7ean"%7 ve$nic ve%"e, +%'as+t c 27'%i7e sa7e t%an"a2i%ii) 2ieca%e +a%te
a +7antei este 't%vit'a%e. a%a 2-"in!ei este =n n'i $i c+%in"e ' 2e%ici%e
+e ca%e ' ct# =n van ai%ea
(*)(1
.
"O inte7i-en! vie este c "' ti$%i", c'nstata =nt%-' zi Maest%7,
%e2e%in"-se 7a #intea sc7i+it'a%e a 7i F#a%. O +'!i 2'7'si =nt%-n #'"
c'nst%ctiv sa "ist%ctiv, ca +e n c!it, 2ie +ent% a inciza a;ces7
i-n'%an!ei, 2ie +ent% a te sinci"e. &nte7i-en!a #e%-e +e ca7ea "%ea+t
n#ai "+ ce #intea a %ecn'sct c n te +'!i sst%a-e 7e-i7'%
s+i%ita7e."
C%7 #e avea ca "isci+'7i ;%;a!i $i 2e#ei $i se 'c+a "e t'at 7#ea ca
"e +%'+%ii si c'+ii. C'n$tient "e e-a7itatea s27ete7'%, e7 n 2cea nici '
"i2e%en! =nt%e seDe $i se a%ta i#+a%!ia7.
"An ti#+7 s'#n7i n $tii "ac e$ti ;%;at sa 2e#eie", zicea e7. "A$a c#
n ;%;at ca%e se "e-.izeaz =n 2e#eie n "evine 2e#eie, 7a 2e7 Sine7e, ca%e
ia 2'%#a ni ;%;at sa a nei 2e#ei, %#8ne nesc.i#;at. E7 e i#a-inea
+% $i nesc.i#;at a Divinit!ii."
S%i YBtes:a% n 'c'7ea 2e#ei7e, n 7e ;7a#a ca +e n ';iect "e se"c!ie.
"?%;at7 este "e ase#enea ' tenta!ie +ent% 2e#eie", +%eciza e7. Mi-a#
=nt%e;at Maest%7 "e ce 'a%e n s28nt antic a n#it 2e#eia P$a ct%e ia"Q.
"P%';a;i7 c v%e' t8n% i-a t7;%at c8n"va +acea #in!ii, "a% "ac e%a c
a"ev%at n =n!e7e+t, e7 n a% 2i c%iticat 2e#eia, ci 7i+sa 7i "e st+8ni%e "e
sine."
Dac v%en vizitat'% se .aza%"a s +'vesteasc v%e' ist'%i'a% s-estiv =n
as.%a#, Maest%7 tcea. "4 v 7sa!i in27en!a!i "e =n2!i$a%ea +7ct", ne
=nv!a e7. "C# a% +tea sc7avii si#!%i7'% s se ;c%e "e 7#eN Ae%7
s;ti7 a7 =n7!i#i7'% 7e sca+, =n ti#+ ce ei se .%nesc c n'%'i +%i#itiv.
&"ei7e 2%#'ase snt "e ne=n!e7es +ent% '#7 c "'%in!e -%'sie%e".
E7evii ca%e "'%ea s se sst%a- "a7it!ii maya-ei, -ene%at "e i7zia "at
"e seD, -sea 7a S%i YBtes:a% s2at%i c7a%e $i %;"a%e in2init)
"La 2e7 c# t%e;ie s #8nc# +ent% a ne +'t'7i 2'a#ea $i n "in 7c'#ie,
instinct7 seDa7 se%ve$te 7a +e%+eta%ea s+eciei c'n2'%# n'% 7e-i nat%a7e
$i n 7a satis2ace%ea n'% +asini "e nesatis2ct. Dist%-e!i c.ia% ac#
"'%in!e7e %e7e, +ent% c a7t2e7 e7e v v'% %#a atnci c8n" c'%+7 ast%a7 va
2i se+a%at "e ce7 2izic. C.ia% $i atnci c8n" ca%nea este s7a;, #intea a%
t%e;i s %eziste c'nstant. Dac tenta!ia v asa7teaz c c%zi#e, "'#ina!i-
' +%int%-' ana7iz i#+e%s'na7 $i +%int%-' v'in! "e ne=nvins. Ast2e7 +'ate 2i
st+8nit '%ice +asine.
C'nse%va!i-v ene%-ii7e. Fi!i ca n vast 'cean, a;s'%;in" ca7# t'ate
c%s%i7e "e a+ t%i;ta%e si#!%i7'%. Re=nn'ite =n 2ieca%e zi, "'%in!e7e
senz'%ia7e v #ineaz +acea inte%i'a%L acestea snt ca ni$te s+%t%i =nt%-
n %eze%v'%, +e%#i!8n" a+ei vita7e s se %isi+easc =n s'77 "e$e%tic a7
#ate%ia7is#7i. &#+7s7 +te%nic a7 nei "'%in!e %e7e este ce7 #ai #a%e
"$#an a7 2e%ici%ii #ane. ED+%i#a!i-v =n 7#e #en!in8n" =n +e%#anen!
n +e%2ect c'nt%'7 "e sineL n 7sa!i ;%'a$te7e s7;icini7'% senz'%ia7e s
'%cie =n +%eaE#a v'ast%.
Atnci ve!i 2i e7i;e%a!i "e t'ate c'nst%8n-e%i7e instincte7'%. 4ev'ia "e
a2ec!ine #an va s28%$i =n as+i%a!ie "'a% +ent% D#neze - i;i%e
s'7ita% '#ni+%ezent.
Ma#a 7i S%i YBtes:a% 7'cia =n "ist%ict7 Rana Ma.a7 "in ?ena%esL a#
2'st ac'7' =n zia +%i#ei #e7e =nt87ni%i c -%. ?n, a#a;i7, e%a ' 2e#eie
"est7 "e .'t%8t. Ant%-' zi e%a# +e ;a7c'n +%ivin"-i +e #a# $i 2i
"isct8n". An 2e77 7i nat%a7, "e7icat $i ca7#, Maest%7 2cea e2'%t%i s-'
c'nvin-, "esi-% 2% scces, cci ea sct%a vi-%'s ca+7.
"4 2i7e, nM Cata, aEn-eM Cvinte7e ta7e =n!e7e+te n snt +ent% #ine.
4 snt "isci+'77 tM"
S%i YBtes:a% a ;tt =n %et%a-e%e, ca n c'+i7 ;'s#27at. A# 2'st i#it "e
vene%a!ia +e ca%e ' "'ve"ea S%i YBtes:a% #a#ei sa7e, c.ia% $i atnci c8n"
se "'ve"ea ne=n!e7e-t'a%e. 3e"ea =n e7 +e #ic7 ei c'+i7 $i n +e Maest%7
=n!e7e+t. E%a ceva 2e%#ect'% =n acest inci"ent #in'%, ca%e #i-a "ezv7it '
7at% necn'sct a nat%ii -%-7i #e) #i7 inte%i'%, "e ne=#;78nzit
eDte%i'%.
Re-7i7e #'nastice inte%zic s:a#i-7'% s +st%eze %e7a!ii c 7#ea "+
c'nsac%a%ea 7'%. Ei n +'t =n"e+7ini %ita7%i 2a#i7ia7e. 5't$i S.anBa%a,
'%-anizat'%7 st%vec.i7i '%"in a7 S:a#i7'%, a ne-7iEat +%esc%i+!ia) 7a
#'a%tea #a#ei sa7e +%eai;ite, e7 a incine%at-' =n 2'c7 a+%ins c #8na sa.
S%i YBtes:a% a =nc7cat inte%"ic!ia =nt%-n #'" #ai +!in s+ectac7's.
C8n" a #%it #a#a sa, e7 a '%-anizat ce%e#'nia incine%%ii +e #a77 a+e7'%
s2inte a7e Can-e7i, 7a ?ena%es $i, "+ ';icei7 antic, a se%vit +%8nz7
#7t'% ;%a.#ani.
&nte%"ic!ii7e Sc%i+t%i7'% ave %'77 "e a +e%#ite "e+$i%ea "e ct%e s:a#i a
i"enti2ic%i7'% 7i#itat'a%e. C'#+7et c2n"a!i =n S+i%it7 &#+e%s'na7,
S.anBa%a $i S%i YBtes:a% n avea nev'ie "e %e-7i. Une'%i, n Maest%
i-n'% ' inte%"ic!ie +ent% a +%'#'va n +%inci+i s+e%i'% $i in"e+en"ent
"e 2'%#. Ast2e7, &ss a 7c%at =n zi "e '"i.n "ec7a%8n") SSa;at7 a 2'st
2ct +ent% '# ia% n '#7 +ent% sa;atS
(*)*2
.
C eDce+!ia Sc%i+t%i7'%, S%i YBtes:a% citea +!in. 5't$i e7 e%a 7a c%ent
c 7ti#i7e "esc'+e%i%i $tiin!i2ice $i a7e a7t'% %a#%i a7e cn'a$te%ii #ane.
&nte%7'ct'% st%7cit, =i +7cea s "iscte +e te#e va%iate c vizitat'%ii.
S+i%it7 vi $i vese7ia Maest%7i ani#a c'nve%sa!ia. A"esea -%av, -% n
e%a nici'"at =ntnecat. "C8n" +'sti!i s n v 7a!i ' =n2!i$a%e
+'s'#'%8t", zicea e7 cit8n" "in ?i;7ie. "A#inti!i-v c "esc'+e%i%ea 7i
D#neze va =nse#na =n-%'+a%ea tt%'% #ize%ii7'% n'ast%e."
P%int%e 2i7's'2ii, +%'2es'%ii, E%i$tii $i 'a#enii "e $tiin! ca%e vizita
as.%a#-7, #7!i se a$te+ta s -seasc =n Maest% n %e7i-i's '%t'"'D.
Un s%8s a%'-ant, ' +%ivi%e a#zat t%"a c8te'"at c n'7 s'sit n se
a$te+ta 7a a7te 7c%%i, "ec8t 7a +7atit"ini %e7i-i'ase. D+ ce v'%;ea c
S%i YBtes:a% $i "esc'+e%ea c e7 +'se" ' vizine inte%i'a% +%ecis $i
+t%nzt'a%e =n "'#eni7 7'% "e +%e'c+%i, %e-%eta c +7eac.
C% se a%ta ;78n" $i a#a;i7 c vizitat'%ii $i-i +%i#ea c ' c'%"ia7itate
=nc8ntt'a%e. 5't$i, e-'i$tii inc'%i-i;i7i +%i#ea 7ec!ii ;ine#e%itate. Ei
-sea =n S%i YBtes:a% 2ie ' in"i2e%en! "e -.ea!, 2ie ' '+'zi!ie 2e%#.
Un c.i#ist e#inent $i-a =nc%ci$at '"at s+a"a c -%7 #e. 3izitat'%7
%e2za s a"#it eDisten!a 7i D#neze +ent% c $tiin!a n-a -sit
#iE7'c7 "e a-L "etecta.
"A$a "eci, n-a!i %e$it s iz'7a!i Pte%ea S+%e# =n e+%;ete7e
"#neav'ast%M" Maest%7 i-a a%ncat ' +%ivi%e seve%. -3 %ec'#an" '
eD+e%ien! +!in ';i$nit) ana7iza!i-v -8n"%i7e ti#+ "e H( "e '%e $i n
v ve!i #ai #i%a "e a;sen!a 7i D#neze."
Un e%"it ce7e;% a +%i#it ' 7ec!ie ase#nt'a%e. C 'stenta!ie, 7ite%at7 a
citat +asaEe "in Sc%i+t%i, st%'2e7e -7'%i'ase "in Mahabharata, "in
-panishade
(*)*(
$i "in Bhasyas
(*)**
9c'#enta%ii7e< 7i S.anBa%a.
"Ac# a$te+t s zice!i ceva", s+se S%i YBtes:a%, ca $i c# +8n atnci a%
2i "'#nit ' tce%e t'ta7. E%"it7 a %#as ;7'cat.
"A 2'st ' s+%a a;n"en! "e citate." An c'7!7 =n ca%e # %et%sese#, 7a '
"istan! %es+ect'as 2a! "e vizitat'%, "e a;ia #-a# a;!int s n
iz;cnesc =n %8s 7a aceste cvinte a7e Maest%7i. " P'!i "a n sin-%
c'#enta%i '%i-ina7 ;azat +e eDe#+77 vie!ii "#ita7e +a%tic7a%eN Ce teDt
sac% ai asi#i7at +8n a !i-7 2ace +%'+%iN An ce 2e7 aceste a"ev%%i ete%ne
!i-a %e-ene%at s27et7N Sa te #7!#e$ti s %e+e!i #ecanic cvinte7e
a7tiaN
"M +%e"aM" M8.ni%ea savant7i e%a c'#ic. "E n-a# nici ' %ea7iza%e
s+i%ita7."
E7 a =n!e7es, +'ate +ent% +%i#a "at, c 7ite%a ci"e ia% s+i%it7 " via!.
"Acest'% +e"an!i %eci 7e 7i+se$te 2'c7 sac%", a %e#a%cat -% "+ +7eca%ea
victi#ei sa7e. "Pent% ei 2i7's'2ia n este "ec8t n eDe%ci!i inte7ecta7.
C8n"%i7e =na7te n a 7e-t% nici c 7i+sa "e %a2ina#ent a ac!inii
eDte%i'a%e, nici c v%en c.in a7 "isci+7inei inte%i'a%e.
Maest%7 a s;7iniat $i c a7te 'cazii ste%i7itatea cn'$tin!e7'% c+tate "in
c%!i.
"4 c'n2n"a!i n v'ca;7a% #ai ;'-at c a"ev%ata =n!e7e+cine. Sc%ie%i7e
s2inte snt ;ine2ct'a%e c8n" 7e asi#i7=# 7ent, cv8nt c cv8nt, cci
atnci e7e sti#7eaz setea n'ast% "e %ea7iza%e s+i%ita7. An caz c'nt%a%,
st"i7 inte7ecta7 c'ntin +'ate avea ca %ez7tat vanitatea, satis2ac!ia
2a7s $i cn'$tin!e +%'st asi#i7ate.
S%i YBtes:a% ne-a %e7atat =nt%-' zi ' eD+e%ien! +%'+%ie "in st"i7
Sc%i+t%i7'%. Scena +ent% aceast eD+e%ien! a 2'st n as.%a# "int%-'
+"%e =n ?en-a77 "e est, n"e e7 st"ia #et'"a ni e"cat'% ce7e;%,
Da;% ?a77av. Met'"a 7i, =n ace7a$i ti#+ si#+7 $i "i2ici7, e%a 2'a%te
cn'sct =n &n"ia antic.
Da;% ?a77av -%+ase e7evii =n E%7 7i =n sin-%tatea +"%ii. Bhaga$ad
&ita e%a "esc.is =n 2a!a 7'%. Ei st"ia asi" n +asaE ti#+ "e JI "e
#inte, a+'i =nc.i"ea 'c.ii. D+ ' E#tate "e '%, Maest%7 2cea n
sc%t c'#enta%i. 4e#i$ca!i, ei #e"ita =nc ' '%. An 2ina7, -%-7 =nt%e;a)
"A!i =n!e7esN"
"Da, Maest%e", %s+n"ea v%en "isci+'7.
"4, =nc n a!i =n!e7es c'#+7et. C8n"i!i-v 7a 2'%!a s+i%ita7 ca%e a "at
acest'% cvinte +te%ea "e a %e-ene%a &n"ia "e-a 7n-7 sec'7e7'%." O a7t
'% s-a sc%s =n tce%e. Atnci Maest%7 i-a =n"e+%tat +e "isci+'7i $i 7-a
=nt%e;at +e S%i YBtes:a%)
"Ai =n!e7es Bhaga$ad &itaN"
"4, Maest%e, "e$i 'c.ii $i #intea a %s2'it-' "e at8tea '%i."
"Ste "e in$i #i-a "at a7t %s+nsM" Ma%e7e =n!e7e+t s%8se 7i S%i
YBtes:a% ca $i c# 7-a% 2i ;inecv8ntat. "Dac 2aci at8ta ta+aE c ;'-!ia
cn'$tin!e7'%, =!i #ai %#8ne ti#+ +ent% a +7'nEa =n tce%ea inte%i'a% =n
cta%ea +e%7e7'% ne+%e!iteN"
S%i YBtes:a% c'n"cea st"i7 +%'+%ii7'% si "isci+'7i %#8n" aceea$i
#et'" intensiv "e c'ncent%a%e. "An!e7e+cinea se asi#i7eaz n c 'c.ii,
ci c 2ieca%e at'# a7 2iin!ei", s+nea e7. "C8n" n n#ai c%eie%7, ci t'at
2iin!a este c'nvins "e n a"ev%, "'a% atnci =7 +'!i a2i%#a +e "e+7in." E7
"esc%aEa ten"in!a "e a c'nsi"e%a cn'$tin!e7e 7iv%e$ti ca ' eta+ necesa%
%ea7iz%ii s+i%ita7e.
"An!e7e+!ii rishi a +s =n c8te ' 2%az c'#'%i "e -8n"i%e +e ca%e -ene%a!ii
"e e%"i!i se st%"iesc s 7e "ezv7ie. C'nt%'ve%se7e inte%#ina;i7e snt
+ent% s+i%ite7e #esc.ine. Ce -8n" ne e7i;e%eaz #ai %e+e"e "ec8t
SD#neze eDistS, sa $i #ai si#+7 SD#nezeSN"
Da% '#7 n se =nt'a%ce $'% 7a si#+7itate. A"esea i"eea "e SD#nezeS n
%e+%ezint +ent% e7 "ec8t ' s+ec7a!ie #eta2izic. E-'is#7 7i se c'#+7ace
=n -8n"7 c e7 este ca+a;i7 "e ' ase#enea e%"i!ie.
Cei ca%e e%a '%-'7i'$i "at'%it +'zi!iei 7'% s'cia7e $i a ;'-!iei, +%';a;i7 c,
=n +%ezen!a Maest%7i, %#a s a"a-e #i7in!a 7a ce7e7a7te +'sesini a7e
7'%. Ant%-' zi, 7a as.%a#-7 "e 7a P%i a s'sit n #a-ist%at 7'ca7. O#7, ca%e
avea 2ai#a "e a 2i ne#i7's, avea +te%ea "e a ne inte%zice as.%a#-7L 7-a#
ave%tizat +e Maest% "es+%e acest 7c%. Da% e7 n-a !int sea#a "e
ave%tis#ent7 #e, $i nici #ca% n s-a %i"icat +ent% a-7 +%i#i +e
vizitat'%. U$'% ne%v's, #-a# %et%as =n a+%'+ie%ea $ii. 3izitat'%7 a t%e;it
s se #7!#easc c ' ;anc "e 7e#n, -%-7 #e ne"8n"-#i '%"in s
a"c n scan. Ma-ist%at7, ca%e se a$te+ta 7a 'n'%%i c'%es+nzt'a%e
%an-7i s, e%a i#it.
A =nce+t ' "isc!ie #eta2izic. 3izitat'%7 2cea e%'%i -%'s'7ane =n
inte%+%eta%ea Sc%i+t%i7'%. Ant%c8t i s-a at%as aten!ia as+%a -%e$e7i7'%, s-a
=n2%iat.
"Gti!i c a# 7at +%i#7 eDa#en7 "e "'ct'%atN" Ra!inea =7 +%sise, "a% e7
+tea =nc s %7e.
"D'#n7e #a-ist%at, i!i c n e$ti =n sa7a "e E"ecat", i-a %s+ns ca7#
Maest%7. "Re#a%ci7e "#ita7e c'+i7%e$ti # 2ac s c%e" c n-ai 2'st +%ea
%e#a%ca;i7 7a st"i. De a7t2e7, n tit7 nive%sita% n-a%e ni#ic "e a 2ace c
=n!e7e-e%ea 3e"e7'%. S2in!ii n se +%'"c =n se%ie, ana7, ca 7icen!ia!ii."
D+ ' tce%e =n2%ic'$t'a%e, vizitat'%7 s28%$i +%in a %8"e "in t'at ini#a.
"Aceasta este +%i#a #ea =n2!i$a%e c n #a-ist%at "ivin", s+se e7. Mai
t8%zi, 2c, =n te%#eni E%i"ici ca%e evi"ent c'nstitia ' a "'a nat%
+ent% e7, ' ce%e%e 2'%#a7 "e a 2i a"#is ca ""isci+'7 as+i%ant".
C%-7 #e se 'c+a e7 =ns$i "e a"#inist%a%ea ;n%i7'% sa7e. &n"ivizi 2%
sc%+7e a =nce%cat "e #ai #7te '%i s aca+a%eze +#8nt7 st%#'$esc a7
Maest%7i. >'t%8t, S%i YBtes:a% "eEcase int%i-i7e 7'%, #e%-8n" c.ia%
+8n 7a a intenta +%'cese. Ei a 2ct t'ate acestea +ent% a n aEn-e 7a
#i7a "isci+'7i7'% si sa n -% ce%$et'%.
&n"e+en"en!a 7i 2inancia% e%a ni "in #'tive7e +ent% ca%e -%7 #e
i-n'%a t'ate 2ine!i7e "i+7'#a!iei. C'nt%a% a7t'% Mae$t%i, ';7i-a!i s-i 27ateze
+e cei ca%e =i =nt%e!in, -%7 #e se ;c%a "e ' t'ta7 in"e+en"en!.
4ici'"at n 7-a# azit ce%8n" ;ani +ent% v%en sc'+ 'a%eca%e, sa #ca%
2c8n" a7zie 7a aceasta. &nst%c!ia 7a as.%a# e%a "at -%atit tt%'%
"isci+'7i7'%.
Ant%-' zi, n "e7e-at a7 C%!ii a venit 7a as.%a#-7 "in Se%a#+'%e, c '
s'#a!ie. Un "isci+'7 +e n#e Fanai $i c #ine 7-a# =ns'!it =n 2a!a
Maest%7i. E7 a 2'st c a"ev%at ins'7ent 2a! "e S%i YBtes:a%)
"A% 2i ;ine +ent% "#neata s +%se$ti =ntne%ic7 "in as.%a#-7
"#ita7e $i s #e%-i s %es+i%i at#'s2e%a cinstit "in sa7a "e E"ecat", a
%8s "is+%e!it'% 2nc!i'na%7. Atnci n #-a# +tt st+8ni)
"O ';%znicie =n +7s, $i te +n 7a +#8ntM" M-a# a+%'+iat "e e7
a#enin!t'%
"Cana7ieM" St%i-t7 7i Fnai se c'n2n" c a7 #e. "An"%zne$ti s
.7e$ti =n incinta s28nt a as.%a#-7iN"
Maest%7 se inte%+se +%'tect'% =nt%e n'i $i ce7 ';%aznic) "4 v ene%va!i
+ent% ni#ic. Acest '# n-$i 2ace "ec8t "at'%ia."
Fnc!i'na%7, i#it "e ' +%i#i%e at8t "e nan!at, a #%#%at c8teva
cvinte "e scz $i a +7ecat.
E%a i#it'% s vezi c# n Maest% c ' v'in! at8t "e +te%nic, e%a at8t
"e ca7# =n inte%i'%. E7 c'%es+n"ea "e2ini!iei ve"ice a ni s28nt) "Mai
;78n" "ec8t ' 27'a%e, =n ceea ce +%ive$te ;ntateaL #ai ta%e "ec8t n
t%znet atnci c8n" snt =n E'c +%inci+ii7e".
An 7#e eDist =nt't"eana 'a#eni ca%e, cit8n"-7 +e ?%':nin-, "n
s+'%t 7#ina, "e'a%ece ei =n$i$i snt +7ini "e ';sc%itate". O"at, n
st%in 7-a "enn!at +e S%i YBtes:a% +ent% n +%eE"ici i#a-ina%.
&#+e%t%;a;i77 -% 7-a asc7tat +'7itic's, ana7iz8n"-se +ent% a ve"ea
"ac acza!ia c'n!inea v%e' 2%8# "e a"ev%. Asta #i-a a"s =n #e#'%ie
n7 "in cvinte7e ne#%it'a%e a7e Maest%7i) "Unii 'a#eni v'% s 2ie #ai
=na7!i tin" ca+ete7e ce7'%7a7!iM".
Ca7#7 i#+e%t%;a;i7 a7 ni s28nt 2ace #7t #ai #7t i#+%esie "ec8t
'%ice +%e"ic) "Ce7 ca%e se #8nie -%e, va7'%eaz #ai #7t "ec8t n e%', $i
ce7 ca%e e st+8n +e e7 =ns$i e #ai #a%e "ec8t ce7 ca%e cce%e$te '%a$e."
(*)*+
A"esea #-a# -8n"it c Maest%7 a% 2i +tt 2i =#+%at sa #a%e cce%it'%
"ac a% 2i ctat -7'%ia sa scces7 te%est%. An 7'c "e asta, e7 a7esese s
"ist%- cet!i7e inte%i'a%e a7e #8niei $i e-'is#7i, a c%'% c"e%e
c'nsac% #%e!ia '#7i.
12-1: "Adoraia lui Durga". Aceast principal solemnitate a anului
religios bengalez dureaz nou zile la sfritul lunii Asvina (septembrie-
octombrie). Imediat dup aceea urmeaz srbtoarea %ashahara ("Cea
care nltur cele zece piedici": trei ale corpului, trei ale minii, patru ale
cuvintelor), cu o durat de zece zile. Aceste doua pu-as sunt consacrate
lui Durga , literal "Inaccesibila", unul dintre aspectele Mamei Divine,
Shakti, personificnd fora creatoare feminin. Tradiional ea este
distrugtoarea tuturor relelor.
12-2: Sri Yukteswar s-a nscut la 10 mai 1855.
12-3: .u$teswar nseamn "unit cu Ishwara" (nume al lui Dumnezeu),
#iri este o distincie clasificatoare a uneia dintre cele 10 ramuri strvechi
ale Ordinului Swami. Sri nseamn "sfnt", nu este un nume, ci un titlu de
respect.
12-4: Literal, "a pune mpreun"; samadhi este o stare supracontient
beatific n care yoghinul percepe identitatea dintre suflet i Spirit, dintre
Sinele individual i cel cosmic.
12-5: Dup fiziologi, sforitul indic o relaxare perfect (pentru cei care
nu-i pstreaz continuitatea contiinei n somn).
12-6: %hal este un fel de sup-crem de mazre sau de alte legume cu
usturoi. Channa este un sortiment de brnz din lapte covsit, tiat
mrunt i servit cu cartofi.
12-7: Capacitatea de omniprezen a unui yoghin, care primete impresii
vizuale, auditive, tactile sau gustative netrecnd prin canalul simurilor,
este astfel descrisa n ,aittiriya /ranya$a: "Orbul gurete perla, cel ce n-
are degete o pune pe a, cel ce n-are gt o poart, n timp ce mutul i
cnt imnuri de laud".
12-8: Cobra se arunc asupra oricrui obiect care se mic. Imobilitatea
este singura ans de scpare.
12-9: Lahiri Mahasaya l chema dup prenumele su "Priya" i nu
"Yukteswar" (nume monastic pe care gurul meu nu l-a primit n timpul
vieii lui Lahiri Mahasaya). Am scris "Yukteswar", aici i n alte cteva
locuri, pentru a evita orice confuzie provocat de cele doua nume.
12-10: "De aceea v spun c orice lucru vei cere, cnd v rugai, s
credei c l-ai i primit, i-l vei avea" (MARCU 11.24). Maetrii care
posed Viziunea Divin sunt capabili s transmit realizrile lor discipolilor
avansai, aa cum Lahiri Mahasaya a fcut-o pentru Sri Yukteswar, cu
aceast ocazie.
12-11: "i unul dintre ei a lovit pe robul marelui preot i i-a tiat urechea
dreapt. Dar lisus a luat cuvntul i a spus: Lsai-i! Pn aici!. i S-a
atins de urechea omului aceluia i l-a vindecat" (LUCA 22.50, 51).
12-12: "S nu dai cinilor lucrurile sfinte i s nu aruncai mrgritatrele
voastre naintea porcilor, ca nu cumva s le calce n picioare i s se
ntoarc s v rup" (MATEI, 7.6).
12-13: Discipoli, de la rdcina sanscrit "a servi, sluji".
12-14: S-a mbolnvit o singur dat n timp ce vizita Camirul, dar eu nu
eram cu el n acel moment al cltoriei. (vezi capitolul 23).
12-15: Un medic curajos, Charles Robert Richet, laureat al premiului
Nobel pentru fiziologie, a scris cele ce urmeaz: "Metafizica nu este nc o
tiin recunoscut oficial dar va fi foarte curnd... La Edinburgh, am
putut afirma n faa a o sut de fiziologi, c cele cinci simuri nu constituie
singurele noastre mijloace de cunoatere i c un fragment de realitate l
percem printr-un alt "canal" ... Dac un eveniment este rar nu rezult de
aici c nu exist deloc. Dac un studiu este dificil trebuie s nelegem c
nu trebuie ntreprins? Cei care i bat joc de metafizic n calitate de
tiin ocult sunt asemeni celor care i-au btut joc de chimie sub
pretextul c a cuta piatra filosofal este o himer... Iar n materie de
principii sunt valabile cele ale lui Lavoisier, Claude Bemard, Pasteur, care
susin c esenial este s e0perimente!i mereu i n toate situaiile. S
salutam n acest caz tiina destinat s schimbe gndirea uman!"
12-16: Samadhi: uniunea perfect a sufletului individual cu Spiritul infinit,
stare beatific supracontient.
12-17: Raionalizrile ghidate de subcontient sunt total diferite de
ghidarea infailibil spre adevr care vine de la supracontiin. Condui de
savanii francezi de la Sorbona, gnditorii occidentali ncep s
investigheze posibilitatea percepiei divine din om.
"n ultimii 20 de ani, studenii n psihologie, influenai de Freud, i-au
ocupat tot timpul cutnd trmul subcontientului", sublinia rabinul
Israel H. Levinthal n 1923. "Este adevrat c subcontientul reveleaz
multe mistere ce pot explica aciunile umane, dar nu toate. Poate explica
anormalul, dar nu i fapte situate peste normal. Psihologia de ultim or a
colii franceze a descoperit o nou regiune n om, denumind-o
supracontiin. n contrast cu subcontientul, care reprezint curentul
subteran al naturii noastre, supracontientul reveleaz nlimile la care
poate ajunge natura noastr. Omul are o tripl, nu o dubl personalitate;
deasupra fiinei contiente i a celei subcontiente troneaz
supracontiina. Cu ani n urm, psihologul englez F.W.H. Myers, sugera
c "n profunzimile fiinei noastre se gsete o grmad de gunoi, dar i o
visterie". Contrar vechii psihologii care se concentra n ntregime asupra
aspectului subcontient al naturii umane, noua psihologie, cea a
supercontientului, se ocup exclusiv de visterie care, singur, poate
explica eroismul, abnegaia, geniul uman.
12-18: 'nana, nelepciune, i bha$ti, devoiune: cele dou ci principale
care duc la Dumnezeu.
12-19: "Man in his waking state puts forth innumerable efforts for
experiencing sensual pleasures; when the entire group of sensory organs
is fatigued, he forgets even the pleasure on hand and goes to sleep in
order to enjoy rest in the soul, his own nature," Shankara, the great
Vedantist, has written. "Ultra-sensual bliss is thus extremely easy of
attainment and is far superior to sense delights which always end in
disgust."
12-20: MARCU, 2.27
12-21: 1panishad-ele sau &edanta (literal "sfritul Vedelor") care se
desfoar n anumite pri ale celor 4 Vede sunt rezumate eseniale ce
formeaz baza doctrinal a religiei hinduse. Schopenhauer a ludat "ideile
lor sublime, originale i profunde" i a spus: "Din profunzimea fiecrei
propoziii se ivesc gnduri originale i sublime i totul este ptruns de un
spirit nalt, solemn, sfnt. Accesul la &ede [prin traducerile occidentale ale
1panishadelor] este, dup prerea mea, cel mai mare privilegiu pe care
acest secol este posibil s-l revendice asupra celor precedente."
12-22: Comentarii. Shankara a expus 1panishad-ele ntr-un mod
inegalabil.
12-23: Proverbe 16.32
CAPITOLUL: 13
f!ntul care nu dormea niciodat
"D-#i v'ie, te %'-, s #e%- =n >i#a7a,a. S+e% ca ac'7', =n sin-%tatea
i#ac7at, s-#i "esv8%$esc c'#ninea "ivin."
Ant%-' zi, a# a"%esat Maest%7i aceste cvinte 7i+site "e %ecn'$tin!.
C+%ins "e na "in ace7e i7zii i#+%evizi;i7e ca%e-7 asa7teaz ne'%i +e
c%e"inci's, e %esi#!ea# ' ne+7ce%e c%esc8n" 2a! "e =n"at'%i%i7e
as.%a#-7i $i "e st"ii7e nive%sita%e. Fa+t7 c a# +%ezentat aceast
ce%e%e "+ ' $e"e%e "e a;ia $ase 7ni a7t%i "e S%i YBtes:a% c'nstitie '
ci%c#stan! atenant) =nc n =nv!ase# s-7 cn'sc =n =nt%e-i#e +e
Maest%.
"A!8!ia #nteni t%iesc =n >i#a7a,a 2% s +'se"e +e%ce+!ia "ivin."
Rs+ns7 Maest%7i venea =ncet $i si#+7. "Este #ai ;ine s ca!i
=n!e7e+cinea a7t%i "e n '# c %ea7iz%i s+i%ita7e, "ec8t a7t%i "e n
#nte ine%t."
4e!in8n" sea#a "e aceast a7zie a 7i S%i YBtes:a%, a# 2'%#7at "in n'
ce%e%ea #ea. E7 n-a %s+ns ni#ic, tce%e +e ca%e e a# inte%+%etat-' ca +e
' acce+ta%e tacit - inte%+%eta%e c'#'", "a% %iscant.
Acas, 7a Ca7ctta, t'at sea%a #-a# 'c+at c +%e-ti%i7e +ent% c7t'%ie.
Pn8n" c8teva ';iecte =nt%-' +t%, #i-a# a#intit "e n +ac.et
ase#nt'% +e ca%e 7-a# a%ncat +e 2e%east%a #ansa%"ei #e7e c c8!iva ani
=n %#. M =nt%e;a# "in n' "ac esca+a"a #ea s+%e >i#a7a,a se va
"'ve"i n e$ec. P%i#a "at, a# si#!it ' #a%e eDa7ta%e s+i%ita7L ac#
avea# ini#a -%ea 7a -8n"7 "e a-7 +%si +e -%.
A "'a zi "i#inea!a, #-a# "s 7a Pan"it ?e.a%i, +%'2es'%7 #e "e
sansc%it "e 7a C'7e-i7 ?ise%icii Sc'!iene.
"D'#n7e, #i-a!i v'%;it "es+%e +%ietenia "#neav'ast% c n #a%e
"isci+'7 a7 7i La.i%i Ma.asa,a. A#i +te!i "a a"%esa 7iN"
"3%ei s s+i Ra# C'+a7 Mz#"a%N E =7 n#esc "S28nt7 ca%e n
"'a%#e nici'"at". E7 este #e%e t%eaz, =nt%-' sta%e "e c'n$tiin! eDtatic.
L'cie$te 7a Ran;aE+%, a+%'a+e "e 5a%aBes:a%."
&-a# #7!#it +an"it7i $i a# 7at i#e"iat t%en7 s+%e 5a%aBes:a%.
S+e%a# s-#i ast8#+% %e#$c%i7e ';!in8n" ;inecv8nta%ea "S28nt7i
ca%e n "'a%#e nici'"at" +ent% a #e%-e =n sin-%t!i7e >i#a7a,ei. Se
+a%e c +%ieten7 7i ?e.a%i ';!inse i7#ina%ea "+ ce +%acticase #ai
#7!i ani #riya Yoga =n iz'7a%ea -%'te7'%.
La 5a%aBes:a% se -sea n sancta% %en#it. >in"$ii a +ent% e7 aceea$i
vene%a!ie +e ca%e ' a cat'7icii +ent% L'%"es, "in F%an!a. La 5a%aBes:a%
avsese% 7'c nen#%ate vin"ec%i #i%ac7'ase, +%int%e ca%e $i cea a ni
#e#;% "in 2a#i7ia #ea.
"A# stat =n te#+7 ' s+t#8n", +'vestea cea #ai =n v8%st "int%e
#t$i7e #e7e. "S+n8n"-# 7a n +'st t'ta7, # %-a# ca nc.i7 t
Sa%a"a s 2ie vin"ecat "e ' ;'a7 c%'nic. Ant%-a $a+tea zi, =n #8ini7e #e7e
s-a #ate%ia7izat ' +7antM C 2%nze7e ei a# +%e+a%at ' ;t% +e ca%e i-a#
"at-' nc.i7i t s-' ;ea. ?'a7a 7i a "is+%t i#e"iat, '"at +ent%
t't"eana".
A# int%at =n sancta%7 "in 5a%aBes:a%L a7ta%7 n c'n!inea ni#ic a7tceva
"ec8t ' +iat% %'tn", a c%ei ci%c#2e%in! 2% =nce+t $i 2% s28%$it,
si#;'7iza &n2init7. An &n"ia, si#;'7istica t%a"i!i'na7 s+i%ita7 este
=n!e7eas c.ia% $i "e !%anii ana72a;e!i. De aceea 'cci"enta7ii ne acz c
t%i# "'a% c a;st%ac!iiM
An ace7 #'#ent, -8n"%i7e #e7e e%a at8t "e aste%e =nc8t n # si#!ea#
"is+s s # =nc7in =n 2a!a nei +iet%e si#;'7iceL -8n"ea# c D#neze n
t%e;ie ctat "ec8t =n +%'2nzi#i7e s27et7i.
A# +%sit te#+77 $i #-a# =n"%e+tat c +a$i %e+ezi s+%e sat7 Ran;aE+%.
A# ce%t eD+7ica!ii as+%a "%#7i "e 7a n t%ect'% ca%e, "+ =n"e7n-i
%e27ec!ii #i-a s+s)
"3ei aEn-e 7a ' inte%sec!ieL ia-' 7a "%ea+ta $i #e%-i "%e+t =nainte."
C'n2'%#8n"-# acest'% inst%c!ini, a# 7at-' "e-a 7n-7 ni cana7.
S-a 7sat =ntne%ic7. U%7ete7e $aca7i7'%, sc7i+i%i7e 7ic%ici7'% ani#a
=#+%eE%i#i7e sat7i "in En-7. L#ina 7nii, 2'a%te s7a;, n # aEta "e
7'c s # '%ientez. Me%-ea# "e "' '%e c8n" a# azit snet7 ni
c7'+'!e7. La st%i-te7e #e7e %e+etate, a a+%t n !%an c vaca sa.
"A7 cat +e Ra# C'+a7 ?a;."
"4 este ni#eni c n#e7e acesta =n sat." Se +%ea c '#7 # c%e"ea n
"etectiv.
D'%in" s =n7t% '%ice ss+icine, a# eD+7icat sc'+7 c7t'%iei #e7e. E7
#-a c'n"s 7a casa sa, $i #i-a '2e%it 's+ita7itate.
"Ran;aE+% este 2'a%te "e+a%te "e aici", #i-a s+s e7. "La inte%sec!ie t%e;ia
s-' iei 7a st8n-a n 7a "%ea+ta."
P%i#7 #e in2'%#at'%, =#i s+nea# e c #e7anc'7ie, %e+%ezint n
a"ev%at +e%ic'7 +ent% c7t'%i. D+ ' #as a+etisant c'#+s "in
'%ez, s+ "e #az%e 9".a7<, ca%t'2i $i ;anane, #-a# %et%as =nt%-' c'7i; "e
78n- cas. An "e+%ta%e azea# c8ntec7 !%ani7'%, ac'#+aniat "e
mridangas
(+)(
$i "e ta7-e%e. 4-a# "'%#it t'at n'a+teaL #-a# %-at
2ie%;inte +ent% a-7 -si +e Ra# C'+a7, ,'-.in7 sin-%atec.
An z'%i a# +7ecat s+%e Ran;aE+%. A# t%ect +%in '%eza%ii c7c8n" +e
;'7'vani sa +e v8%2%i7e asc!ite a7e t7+ini7'% sece%ate. Ra%e'%i =nt87nea#
c8te n !%an ca%e # ann!a inva%ia;i7 c n e%a# "ec8t "7a J Bi7'#et%i "e
!e7". D+ 1 '%e c8n" s'a%e7e aEnsese 7a zenit, a# =nce+t s-#i s+n c
# v'i -si #e%e 7a J Bi7'#et%i "e Ran;aE+%.
S+%e #iE7'c7 "+ a#iezii n ve"ea# "ec8t c8#+ii =ntinse. S'a%e7e, +e n
ce% 2% n'%i, # =#;'7nvea. Un '# se a+%'+ia c +a$i 7en!i, $i a;ia a#
=n"%znit s-#i 2'%#7ez ete%na =nt%e;a%e "e tea# c v'i azi inva%ia;i77
"7a t%ei Bi7'#et%i".
O#7 se '+%i =n 2a!a #ea. Mic, s7a;, n-avea ni#ic %e#a%ca;i7, c eDce+!ia
'c.i7'% si ne-%i eDt%e# "e +t%nzt'%i.
"M .'t%8se# s +7ec "in Ran;aE+%, "a% inten!ia ta e%a ;n, a$a c te-
a# a$te+tat." E7 # a#enin!a c "e-et7 =n ti#+ ce e =7 +%ivea# c -%a
cscat. "E$ti at8t "e ne;n =nc8t s c%ezi c +'!i aEn-e +8n 7a #ine 2%
s 2ii ann!atN P%'2es'%7 ?e.a%i n-avea "%e+t7 s-!i "ea a"%esa #eaM"
C'nsi"e%8n" inti7 '%ice +%ezenta%e, a# %#as 2% v'ce, "a% n +ic %nit
"e aceast +%i#i%e. O#7 =#i +se ' =nt%e;a%e +e ne-8n"ite)
"S+ne-#i, n"e c%ezi c se -se$te D#nezeN"
"Da% e7 este =n #ine $i +este t'tM" P%';a;i7 c avea# ' 2i-% t't at8t "e
s%+%ins +e c8t # si#!ea# e.
"O#ni+%ezent ziciN" S28nt7 %8se sc%t. "An acest caz, "e ce n te-ai +7ecat
ie%i =n 2a!a A;s'7t7i si#;'7izat +%int%-' +iat%, =n te#+77 "in
5a%aBes:a%
(+)*
N Pent% a-!i +e"e+si '%-'7i7 ai 2'st in"s =n e%'a%e "e ct%e
t%ect'%7 ca%e n $tia ca%e este "%ea+ta $i ca%e este st8n-a, ia% astzi ai
+et%ect ' zi ne+7ctM
A#i +7cea ' ase#enea +e%s+icacitate 7a n '# =n a+a%en! at8t "e 7i+sit "e
i#+'%tan!. O 2'%! ;ine2ct'a%e e#ana "e 7a ,'-.in $i ';'sea7a #ea a
"is+%t +e "at.
"C%e"inci's7 +%etin"e, =n -ene%a7, c "%#7 s este sin-%7 +'si;i7",
zise e7. "Y'-a, ca%e +e%#ite "esc'+e%i%ea 7i D#neze =n st%2n"%i7e
2iin!ei, este ca7ea %e-a7 +%in eDce7en!, a$a ne =nv!a La.i%i Ma.asa,a. Da%,
"esc'+e%in"-7 =n s27et7 t, n vei =nt8%zia s-7 vezi +este t't. Un
sancta%, 2ie e7 7a 5a%aBes:a%, sa =n a7t +a%te, este vene%at +e "%e+t ca
cent% a7 +te%ii s+i%ita7e."
S28nt7 a;an"'nase atit"inea sa %e+%';at'a%eL 'c.ii si se =n"7cise%
2'a%te #7t. M-a ;tt a2ect's +e #%.
"5ine%e ,'-.in, v" c ai "e -8n" s +7eci "e 7a Maest%7 t. E7 a%e t't ceea
ce ai t nev'ieL t%e;ie s te =nt'%ci 7a e7. Mn!ii n +'t 2i -%-7 t." Ra#
C'+a7 a %e+etat ace7ea$i cvinte +e ca%e 7e-a s+s S%i YBtes:a% 7a 7ti#a
n'ast% =nt87ni%e.
"4ici ' 7e-e c's#ic #i-i ';7i- +e Mae$t%i s-$i a7ea- ' an#it
%e$e"in!." 5'va%$7 #e =#i a%nc ' +%ivi%e ;atE'c'%it'a%e) ">i#a7a,a
in"ian sa ti;etan n-a%e #'n'+'77 s2in!i7'%. Dac n +'!i -si ceva =n
tine +%in e2'%t +%'+%i, n-a%e %'st s ca!i ace7 ceva "c8n"-!i c'%+7 "e ici
c'7'. De =n"at ce c%e"inci's7 este gata s #ea%- +8n 7a ca+t7 7#ii
+ent% i7#ina%ea sa s+i%ita7, -%7 s a+a%e 78n- e7.
A# a+%';at =n tce%e, a#intin"-#i %-a #ea 7a as.%a#7 "in ?ena%es,
%#at "e =nt87ni%ea #ea c S%i YBtes:a%, =n #iE7'c7 #7!i#ii.
"Ai v%e' c#%! =n ca%e s te +'!i %et%a-e =n sin-%tateN"
"Da." M -8n"ea# c s28nt7 t%ece "e 7a -ene%a7 7a +a%tic7a% c '
%a+i"itate "eza%#ant.
"Ac'7' este -%'ta ta." Y'-.in7 =#i a%nc ' +%ivi%e i7#inat'a%e +e ca%e n-
a# itat-' nici'"at. "Ac'7' este #nte7e t s28ntM Ac'7' vei -si
=#+%!ia ce%%i7'%M"
Aceste cvinte at8t "e si#+7e #-a vin"ecat +ent% t't"eana "e ';sesia
>i#a7a,ei, +e ca%e ' avea# =nc "in c'+i7%ie. Ast2e7, =n '%ez%ii7e a%se "e
s'a%e7e t'%i", #-a# t%ezit +ent% t't"eana "in vis7 z+ezi7'% ete%ne.
"P%ietene, setea ta "e Divin este "e#n "e 7a". Si#t ' #a%e "%a-'ste
+ent% tine." Ra# C'+a7 #-a 7at "e #8n $i #-a c'n"s 7a n ctn
c%i's c c'ci'a;e $i $i %stice.
S28nt7 #-a invitat s ia 7'c 7a #;%a +7at2'%#ei "e ;a#;s a cs!ei sa7e.
Mi-a '2e%it sc "e 7#8ie =n"7cit c za.%, a+'i s-a a$ezat =n +'st%a
7'ts7i. D+ +at% '%e, c8n" e a# ie$it "in #e"ita!ie, 7-a# vzt +e
=n!e7e+t 7a 7#ina 7nii st8n" t't ne#i$cat. Ant%e ti#+, c.i'%it%i7e
st'#ac7i # ave%tiza =n #'" ne+7ct c #i-e 2'a#eL Ra# C'+a7 s-a
a+%'+iat "e #ine)
"3" c !i-e 2'a#e. Masa va 2i -ata i#e"iat."
A a+%ins 2'c7 7a #a$ina "e -tit $i =n c%8n" #i-a se%vit '%ez $i dhal +e
2%nze "e ;ananie%. E7 a %e2zat +'7itic's '%ice aEt'% "e-a7 #e 7a aceste
+%e-ti%i. Din ti#+%i st%vec.i, &n"ia se c'n2'%#eaz +%'ve%;7i
"Oas+ete7e este D#neze", =n c7t'%ii7e #e7e 7te%i'a%e +%in 7#e a# 2'st
=nc8ntat s c'nstat c stenii c'n2i%# c %es+ect acest ';iceiL 7a '%$eni
acest si#! este s2'cat "e s+%aa;n"en!a st%ini7'%.
An sin-%tatea acesti stc "in En-7, a7t%i "e =n!e7e+t, a-ita!ia 7#ii
n e%a #ai #7t "ec8t ' a#inti%e. O 7#in #iste%i'as $i ;78n" #+7ea
=nc+e%ea. Di%ect +e s'7, Ra# C'+a7 a =ntins ni$te cve%t%i +e ca%e s #
c7cL e7 =ns$i s-a a$ezat +e ' sa7tea "in +aie. 5%ans2i-%at "e #a-netis#7
7i s+i%ita7, a# =n"%znit ti#i")
"Maest%e, "e ce n-#i "%ie$ti ' eD+e%ien! "e samadhiN"
"A$ 2i 2e%icit s-!i asi-% c'ntact7 "ivin, "a% acesta n este %'77 #e."
S28nt7 # +%ivea c 'c.ii se#i =nc.i$i. "Maest%7 t =!i va ac'%"a =n
c%8n" aceast eD+e%ien!. C'%+7 t n este =nc +%e-tit +ent% ea. A$a
c# n ;ec +%ea #ic n +'ate s+'%ta ' tensine #a%e, 7a 2e7 ne%vii ti n
snt +%e-ti!i s +e%#it c%-e%ea c%ent7i c's#ic. Dac ac# te-a$
c2n"a =n eDtaz7 in2init, ai a%"e ca $i c# t'ate ce77e7e c'%+7i t a%
7a 2'c."
"5 a$te+!i "e 7a #ine i7#ina%e", a c'ntinat -8n"it'%, "=n ti#+ ce e #
=nt%e; - ne"e#n ce snt, =nt%c8t a# #e"itat at8t "e +!in - "ac a# %e$it
s-L #7!#esc +e D#neze, "ac v'i -si ;nv'in! =n 'c.ii LiM"
"D'#n7e, n L-ai ctat "in t'at ini#a ti#+ "e ani "e zi7eN"
"E n-a# 2ct #7tM ?e.a%i t%e;ie s-!i 2i +'vestit via!a #ea. D'zeci "e
ani a# #e"itat =nt%-' -%'t %et%as, c8te /* '%e +e zi. A+'i, #-a# "s =nt%-'
cave%n $i #ai inaccesi;i7, n"e a# +%acticat ninea "ivin ti#+ "e HK
"e ani, ti#+ "e HI "e '%e +e zi. 4-avea# nev'ie "e s'#n, 2iin" t't ti#+7
c D#neze. C'%+7 #e -sea =n +acea s+%ac'n$tiin!ei ' '"i.n
s+e%i'a% ce7ei +a%!ia7e a st%ii s;c'n$tiente n'%#a7e.
M$c.ii se "estin" =n c%s7 s'#n7i, "a% ini#a, +7#8nii, siste#7
ci%c7at'%, n se '"i.nesc nici'"at. An sta%ea "e s+%ac'n$tiin!,
activitatea '%-ane7'% inte%ne este ss+en"at $i acestea snt =nc%cate c
ene%-ie c's#ic. Dat'%it acesti +%'ce"e a# +tt s n "'%# ti#+ "e
ani "e zi7e. 3a veni n ti#+ c8n" nici t n vei #ai avea nev'ie "e s'#n."
"C#, Maest%e, t ca%e ai #e"itat at8t "e #7t, n e$ti si-% "e 2av'a%ea 7i
D#nezeNM" A& +%ivea# st+e2iat. "Ce s #ai zic atnci "e n'i cei7a7!i,
;ie!ii #%it'%iN"
"4 vezi t, "%a- c'+i7e, c D#neze este =ns$i Ete%nitateaN S +%etinzi
c-L +'!i cn'a$te =n t'at i#ensitatea Li, "+ (K "e ani "e #e"ita!ie,
este "e-a "%e+t7 ' necviin!M 5't$i ?a;aEi ne asi-% c $i n +ic "e
#e"ita!ie ne 'c%'te$te "e c.in%i7e #'%!ii $i a7e st%i7'% "e "+ #'a%te.
4-!i 2iDa i"ea77 s+i%ita7 +e v8%27 ni #ic #nte, ci #ai "e-%a;
!inte$te ve%tica7 7a steaa st%7cit'a%e a +e%2ec!inii "ivineM Dac vei
+e%seve%a ne';'sit, vei aEn-e 7a ea."
EDa7tat "e aceast +e%s+ectiv 7-a# %-at s #ai a"a-e c8teva 7#%i%i. E7
#i-a +'vestit ist'%ia #innat a +%i#ei 7i =nt87ni%i c ?a;aEi
(+)+
, -%7 7i
La.i%i Ma.asa,a. S+%e #iez7 n'+!ii, Ra# C'+a7 %ecz =n #!enie $i e
#-a# =ntins +e cve%t%i. De$i =nc.i"ea# 'c.ii, +e%ce+ea# =n s+a!i7 "in
E%7 #e 27-e%eL t'at 2iin!a #ea e%a n %eze%v'% "e L#in
ineD+%i#a;i7. A# "esc.is 'c.iiL aceea$i s+7en"'a%e i%a"ia =n ca#e%,
"evenit ' aneD a &n2init7i $i sat%at "e %aze7e i#ate%ia7e "evenite
+e%ce+ti;i7e +ent% 'c.i7 inte%i'%.
"De ce n "'%#iN"
"Maest%e, c# a$ +tea s "'%# =n +%ezen!a acest'% 27-e%e iz;cnite "e
+este t't, in"i2e%ent "ac a# 'c.ii =nc.i$i sa "esc.i$iN"
"Este ' -%a!ie "ivin s ai aceast eD+e%ien!L %a"ia!ii7e s+i%ita7e n se
';se%v $'%." S28nt7 #ai a"- c8teva cvinte a2ect'ase.
An z'%i, Ra# C'+a7 #i-a '2e%it ;'#;'ane $i #i-a s+s c t%e;ie s +7ec.
A#i +%ea a$a "e % c-7 +%sesc, =nc8t +78n-ea# =n .'.'te.
"4 te v'i 7sa s +7eci c #8ini7e -'a7eM" E7 v'%;ea c "i'$ie. "3'i 2ace
ceva +ent% tine."
A z8#;it $i #-a +%ivit intens. M-a# si#!it !intit 7a +#8nt, +acea a
inva"at 2iin!a #ea ca ' %ev%sa%e ;ine2ct'a%e $i, "int%-' "at, a# 2'st
vin"ecat "e ' "%e%e inte%#itent =n s+ate, +e ca%e ' avea# "e ani "e zi7eM
Re-ene%at, sc7"at =nt%-n 'cean "e ;c%ie senin, a# =ncetat s #ai
+78n-. D+ ce #-a# +7ecat 7a +ici'a%e7e s28nt7i, #-a# a2n"at =n En-7
c%'in"-#i "%# +8n 7a 5a%aBes:a%.
O"at aEns =n acest '%a$, a# 2ct a7 "'i7ea +e7e%inaE 7a sancta%, $i #-a#
+7ecat c #i7in! =n 2a!a a7ta%7i. Piat%a %'tn" s-a #%it, =n vizinea
#ea inte%i'a%, +8n c8n" a "evenit ni$te s2e%e c's#iceL ce%c "+ ce%c,
z'n "+ z'n, t't7 e%a i#+%e-nat c "ivinitate.
O '% #ai t8%zi a# 7at 2e%icit t%en7 s+%e Ca7ctta. C7t'%ia #ea se
te%#ina n =n #n!ii s;7i#i, ci =n ">i#a7a,a" +%ezen!ei Maest%7i #e.
13-1: Tobe utilizate n mod obinuit pentru a acompania cntecele
devoionale (Kirtan) n timpul procesiunilor i ceremoniilor religioase.
13-2: "Un om care nu se prosterneaz n faa a nimic, nu poate niciodat
s-i poarte propria povar" (Dostoievski, "Posedaii").
13-3: Vezi capitolul 35.
CAPITOLUL: 14
01periena +ontiinei +osmice
"&at-#, C%Ei." Ae%7 #e =nc%cat e%a #ai e7'cvent "ec8t cvinte7e.
">ai s #e%-e# =n ;ct%ie, s ve"e# "ac este ceva "e #8nca%e."
S%i YBtes:a% e%a at8t "e "eta$at, ca $i c# a;sen!a #ea a% 2i "%at c8teva
'%e $i n zi7e.
"Maest%e, te-a# "eza#-it +%sin"-#i "e'"at =n"at'%i%i7e ca%e-#i
%eveneaL c%e"ea# c vei 2i s+%at +e #ine."
"?ine=n!e7es c nM M8nia n +%'vine "ec8t "in "'%in!e ne=#+7inite. E n
a$te+t ni#ic "e 7a ni#eni, "e aceea ac!ini7e ce7'%7a7!i n +'t 2i =n '+'zi!ie
c "'%in!e7e #e7e. E n # se%vesc "e tine =n sc'+%i7e #e7e +e%s'na7eL
n#ai +%'+%ia ta ;c%ie # +'ate 2ace 2e%icit."
"Maest%e, "e c8te '%i n-a# azit v'%;in"-se "es+%e "%a-'stea "ivinL
ac# este +%i#a "at c8n" a# n eDe#+7 c'nc%et a7 ei "in +a%tea Sine7i
t s28ntM An 7#e, c.ia% $i ni tat =i este -%e s-$i ie%te 2i7 ca%e a +7ecat
2% s-i s+n, a;an"'n8n"-$i t%e;%i7e. Da% t n a%!i nici cea #ai #ic
ne#7!#i%e $i t't$i te-a# +s =nt%-' #a%e =nc%ct% 7s8n"-#i
t%e;%i7e ;a7tM"
4e-a# +%ivit c 'c.ii =n 7ac%i#i. Un va7 "e 2e%ici%e #-a c+%insL e%a#
c'n$tient c D#neze, s; as+ect7 -%7i #e a!8!a 2'c7 ini#ii #e7e
+ent% a ' #+7e "e i;i%e c's#ic.
C8teva zi7e #ai t8%zi, a# int%at =n sa7'n7 Maest%7i, "a% e7 n e%a ac'7'.
Avea# inten!ia s #e"itez $i n %e$ea# s-#i a"n i"ei7e ca%e se
=#+%$tia s+e%iate, ca n st'7 "e +s%i =n 2a!a v8nt'%7i.
"MBn"aM" Maest%7 # st%i-a "int%-n ;a7c'n =n"e+%tat.
M-a# si#!it %e;e7 ca $i -8n"%i7e #e7e. "Maest%7 =#i s+ne #e%e s
#e"itez", a# -8n"it e =n sinea #ea. "E7 n-a% t%e;i s # "e%anEeze $tiin"
c ce inten!ie a# int%at =n aceast ca#e%."
Maest%7 #-a st%i-at "in n'L e +st%a# ' tce%e =nc+!8nat. A t%eia
'a%, =n v'cea Maest%7i se si#!ea n %e+%'$.
"Maest%e, t'c#ai #e"ita#", a# +%'testat e.
"Gti e ;ine c# #e"itezi tM", a st%i-at -%7 #e. "Mintea ta se
=#+%$tie ca 2%nze7e =n v8ntM 3in' =nc'aceM"
U#i7it, +%ins as+%a 2a+t7i, #-a# "s 7a e7 c ca+7 +7ecat.
"?iet7 "e tineM Mn!ii n-a% 2i +tt s-!i "ea ceea ce "'%eai t." Maest%7
v'%;ea +e n t'n ca7#, c'ns'7at'%. P%ivi%ea sa 7ini$tit +t%n"ea +8n =n
+%'2nzi#i7e &n2init7i. "D'%in!a ini#ii ta7e va 2i =n"e+7initM"
S%i YBtes:a% v'%;ea %a%e'%i =n +a%a;'7eL e%a# =nc%cat. M-a 7'vit $'% =n
z'na +ie+t7i, +!in "eas+%a ini#ii.
C'%+7 #e +%ea =#+iet%itL ae%7 ie$i "in +7#8ni ca $i c# a% 2i 2'st
as+i%at "e n s'%; %ia$. S27et $i s+i%it, s#7se "in a$eza%ea 7'% s+a!ia7,
!8$nea +%in 2ieca%e +'% ca n 27i" 7#in's. A#i si#!ea# c'%+7 ca $i c#
a% 2i 2'st #'%tL "e$i c'n$tiin!a #ea intens n #ai 2sese nici'"at at8t "e
vie. Senti#ent7 i"entit!ii n #ai e%a 7i#itat 7a c'%+, ci =#;%!i$a at'#ii
=nc'nE%t'%i. Oa#enii "in st%zi7e =n"e+%tate +%ea s t%ave%seze =ncet
+%'+%ia #ea +e%i2e%ie. 3e"ea# %"cini7e +7ante7'% $i a%;'%i7'% =n s'77
"evenit t%ans+a%ent +ent% #ine $i %#%ea# ci%c7a!ia intens a sevei 7'%.
5'ate =#+%eE%i#i7e =#i a+%ea =n 2a!a 'c.i7'%. C8#+7 #e viza7,
"evenit -7';a7, =#i +e%#itea s c+%in" t't7 "int%-' +%ivi%e. An s+ate7e
#e, a# vzt 'a#eni ca%e c';'%a +e st%a"a Rai C.at $i a# ';se%vat '
vac a7; ca%e se a+%'+ia 7entL ea a aEns 7a $a as.%a#7i, int%8n" ast2e7
=n c8#+7 #e viza7 ';i$nit. D+ ce a int%at +e $ c'ntina# s-' v"
2'a%te c7a% +%in +e%e!ii "e c%#i".
An c8#+7 vizinii #e7e -7';a7e, ';iecte7e vi;%a $i +87+8ia, ca ni$te
i#a-ini cine#at'-%a2ice. C'%+7 #e, ce7 a7 Maest%7i, st87+ii c%!ii,
#';i7a, tavan7, c'+acii $i %aze7e s'a%e7i se a-ita "in ce =n ce #ai #7t,
+8n 7a a se t'+i =nt%-n sin-% 'cean "e va7%i 7#inescente, a$a c# se
"iz'7v za.%7 =n a+a =n ca%e a 2'st +s. L#ina ni2icat'a%e a7te%na c
#ate%ia7iza%ea 2'%#e7'%, aceste #eta#'%2'ze %eve78n" 7e-ea cazei $i
e2ect7i =n c%ea!ie.
O ;c%ie 'ceanic a aEns +e !%#7 ca7# $i ne7i#itat a7 s27et7i #e.
A# =n!e7es c s+i%it7 7i D#neze este 2e%ici%e ine+iza;i7, c'%+7 S
2iin" !est "int%-' in2initate "e %aze. O a%e'7 s+7en"i" a izv'%8t "in
st%2n"%i7e 2iin!ei #e7e, a#+7i2ic8n"-se $i =n-7';8n" '%a$e, c'ntinente,
+#8nt7, s'a%e7e, c'nste7a!ii7e, a-7'#e%%i7e ste7a%e, +8n 7a 7ti#e7e
-a7aDii. Ant%e-7 C's#'s, i7#inat ca n '%a$ +e ca%e =7 =nt%evezi n'a+tea =n
"e+%ta%e, i%a"ia =n 2iin!a #ea ne7i#itat. L#ina st%7cit'a%e "e "inc'7'
"e c'nt%%i7e nete a7e ';iecte7'% se "e-%a"a $'% 7a #a%-inea eDt%e# a
vizinii #e7e, "a% e +e%ce+ea# =nc $i #ai "e+a%te ' %a"ia!ie ne#ate%ia7,
e-a7, c st%7ci%e ni2'%#L ' 7#in ceva #ai -%'sie% 2'%#a i#a-ini7e
+7anete7'%.
Divin7 2ascic'7 "e 7#in ca%e izv'%a "in S%sa ete%n, !es8n" -a7aDii7e, e%a
t%ans2i-%at =n a%e ine2a;i7e "e ' s+7en"'a%e ineD+%i#a;i7. &a% $i ia% a#
vzt %aze7e c%eat'a%e c'n"ens8n"-se =n c'nste7a!ii $i t%ans2'%#8n"-se
=n 7i#;i "e 27c%i t%ans7ci"e. Mi%ia"e "e 7#i c%-ea =nt%-n %it#
a7te%nant, =nt%-n .a7' "ia2anL =nt%e-7 2i%#a#ent n #ai 2'%#a "ec8t '
sin-% v87vtaie.
A# $tit c cent%7 acestei ;'7!i ce%e$ti se 7'ca7iza =nt%-n cent% "e
+e%ce+!ie intitiv =n ini#a #ea. At8ta s+7en"'a%e %a"ia "in ce77e7e #e7e,
+t%nz8n" =n st%ct%a inti# a Unive%s7iM !mrita 2e%ici%ii, necta%7
ne#%i%ii c%-ea =n #ine ca a%-int7 vi. Azea# v'cea c%eat'a%e a 7i
D#neze %eve%;e%8n" =n snet7 !-M
(,)(
, vi;%a!ia #'t'%7i c's#ic.
De'"at s277 =#i %eveni =n +7#8ni. C ' ne#7!#i%e a+%'a+e "e
nes+'%tat, #i-a# "at sea#a c i#ensitatea #ea c's#ic "is+%se. Din
n' e%a# 7i#itat 7a #i7it'a%ea =nc.is'a%e a c'%+7i, c ca%e S+i%it7 n se
+'ate ac'#'"a "ec8t "e nev'ie. C'+i7 neasc7tt'%, e a# 2-it "in
7'cin!a #ea c's#ic +ent% a # =nc.i"e =n =n-sti#ea #ic%'c's#'s7i.
C%7 #e sttea =n +ici'a%e ne#i$cat =n 2a!a #eaL a# 2ct ' #i$ca%e
+ent% a # +%'ste%na 7a +ici'a%e7e sa7e s2inte, %ecn'sct'% +ent%
eD+e%ien!a c'n$tiin!ei c's#ice +e ca%e #i-a "%it-', eD+e%ien! ce '
ctase# c asi"itate at8t "e #7t ti#+. M-a '+%it $i #i-a s+s ca7#)
"4 t%e;ie s te =#;e!i +%ea #7t "e eDtazM Mai ai =nc at8tea "e 2ct =n
aceast 7#e. >ai s #t%# ;a7c'n7L a+'i v'# #e%-e s ne +7i#;# +e
#a77 Can-e7i."
A# 7at ' #t%L a# =n!e7es c Maest%7 # =nv!a sec%ete7e nei vie!i
ec.i7i;%ate. S27et7 t%e;ie s 2ie "eas+%a a;is%i7'% c's#ice =n ti#+ ce
c'%+7 =n"e+7ine$te =n"at'%i%i7e zi7nice. Mai t8%zi, c8n" a# +7ecat 7a
+7i#;a%e, si#!ea# ' =nc8nta%e "e ne"esc%is. A# vzt ce7e "' c'%+%i
a7e n'ast%e ca +e "' 2'%#e ast%a7e a7nec8n" +e st%a" "e-a 7n-7
27vi7i, a c%i esen! e%a 7#in +%.
"S+i%it7 7i D#neze ss!ine activ '%ice 2'%# $i '%ice s;stan! "in
Unive%sL =n ace7a$i ti#+ E7 este t%anscen"enta7 $i "istant =n vi"7 nec%eat,
"inc'7' "e 7#i7e 2en'#ene7'% vi;%at'%ii
(,)*
", a eD+7icat Maest%7. S2in!ii
ca%e =$i %ea7izeaz Sine7e +e +#8nt t%iesc ' ";7 eDisten! si#i7a%.
A#+7inin"-$i c'n$tiinci'$i ';7i-a!ii7e te%est%e, ei %#8n t't$i c2n"a!i
=nt%-' sta%e inte%i'a% "e ;eatit"ine. D'#n7 a c%eat t'!i 'a#enii +7ec8n"
"e 7a ;c%ia in2init a 2iin!ei Sa7e. De$i 7e-ate "%e%'s "e c'%+, s27ete7e
2'%#ate "+ c.i+7 Li D#neze snt 2cte s sca+e "e 7an!7
si#!%i7'% $i s se neasc c E7."
Mi-a 2'7'sit 2'a%te #7t vizinea #ea c's#ic. Lc%8n" zi7nic 7a 7ini$ti%ea
-8n"%i7'% #e7e, a# +tt s # sst%a- c'nvin-e%ii i7z'%ii c t%+7 #e
este ' #as "e ca%ne $i 'ase, st%+n-8n" ast2e7 sc'a%!a "% a #ate%iei.
A# vzt c s277 $i #intea snt ca ni$te 2%tni ca%e %i"ic c'ntin
va7%i "e 2'%#e #ate%ia7e) +#8nt, ce%, 2iin!e #ane, ani#a7e, +7ante,
+s%i $i c'+aci +e s+%a2a!a 'cean7i "e L#in. 4 +'!i +e%ce+e
&n2init7 ca L#in Unic "ec8t =n #'#ente7e "e 7ini$te #enta7. O%i "e
c8te '%i %e$ea# s 7ini$tesc aceste "' 2%tni nat%a7e, va7%i7e c%ea!iei
se %es'%;ea =n 7ini$tea nei vaste #%i 7#in'aseL ast2e7 va7%i7e 'cean7i
se "iz'7v +ent% a "eveni na c e7, atnci c8n" 2%tna se +'t'7e$te.
Un Maest% ac'%" eD+e%ien!a c'n$tiin!ei c's#ice "e=n"at ce "isci+'77,
+%in #e"ita!ie, $i-a 2'%ti2icat s2icient #intea +ent% a ' 2ace ca+a;i7 s
s+'%te aceste vaste '%iz'nt%i. Si#+7a ;nv'in! inte7ecta7, 7%-i#ea
ve"e%i7'%, n snt s2iciente. 4#ai "i7ata%ea a"ecvat a c'n$tiin!ei +%int%-
' +%actic asi" a siste#7i ,'-a $i a "ev'!inii 9bhakti< +e%#it
+%e-ti%ea s+i%it7i +ent% a s+'%ta 7'vit%a e7i;e%at'a%e a
O#ni+%ezen!ei. O%ice a"e+t since% aEn-e aici inevita;i7L a%"'a%ea
as+i%a!iei sa7e =7 =#+in-e i%ezisti;i7 s+%e 3izinea C's#ic a 7i D#neze.
D+ #7!i ani a# sc%is +'e#7 "Sa#a".i", "estinat s +n =n 7#in
-7'%ia acestei st%i c's#ice)

3ntunericul i lumina s-au stins amndou,
ripile ntristrii s-au e$aporat,
4ucuriile efemere au fugit ca nite iui corbii,
Mirajul simurilor nu mai e0ist acum pentru mine(
4oal sau sntate, ur, iubire sau moarte,
5mbre dearte pe ecranul dualitii - toate acestea nu mai sunt(
&arcasmul, !o!otele de rs, $rtejurile de melancolie,
&-au topit ntr-un singur ocean preafericit(
Meditaia, aceast bag!et magic,
linitit furtuna iluziei maya(
5ni$ersul, $is uitat, ateapt din subcontient,
6ata s-mi in$adeze nou-trezita memorie di$in(
-riesc fr umbra cosmic,
7a nu mai e0ist, dincolo de regretul meu $ag;
a cum marea e0ist fr $aluri,
Dar ele nu respir fr mare(
"ise, $eg!e, somnul profund,
-recutul, prezentul i $iitorul, nu sunt pentru mine
Dect un etern prezent) 7u, 7u, pretutindeni(
/lanetele, stelele, gala0iile sau /mntul,
Mii de cratere n flcri, cataclisme seismice
.reuzete gigantice ale creaiei,
6!eari de raze cosmice, flu0uri incandescente de electroni(
6nduri ale tuturor oamenilor, trecute, prezente sau $iitoare,
8iece fir de iarb, eu nsumi, ntreaga omenire
8iece particul de pulbere cosmic,
Mnia, lcomia, binele, rul, mntuirea, ispita,
Le-am ng!iit, le-am transmutat
3ntr-un $ast ocean - snge al 8iinei mele infinit dilatate,
# bucurie e0tatic, nscut din meditaie,
3mi orbete oc!ii necai n lacrimi,
'zbucnete n flcri nemuritoare de fericire,
-opindu-mi lacrimile, esuturile, toat fiina(
-u eti eu, eu sunt -u,
.unoaterea, .unosctorul, .unoscutul nu sunt dect un 5nic -ot,
70altare calm, nentrerupt, din eternitate, pace mereu proaspt,
SAMADHI, beatitudine dincolo de orice imaginaie,
-u nu eti o stare incontient,
/alid produs al unui cloroform mental;
-u mi-ai lrgit, o SAMADHI, cmpul contiinei
Dincolo de limitele corpului meu muritor,
/n la ultimile frontiere ale 7ternului,
colo 7u, #ceanul .osmic,
.ontemplu micul ego plutind n Mine(
+ndunica, fiecare grunte de nisip, ele nu scap $ederii Mele(
3ntreg spaiul plutete ca un iceberg n marea Mea minte(
.ontainer colosal, 7u, alctuit din toate lucrurile(
Din meditaia dat de guru, profund, prelungit, nsetat
&osete acest SAMADHI ceresc(
ud murmurul ultimilor atomi,
/mntul ntunecat, munii, $alurile - toate de$in fluide(
Mrile se e$apor ca nebuloase cosmice,
AUM sufl deasupra aburilor ndeprtndu-le $lurile;
#ceanul se re$eleaz ca electroni luminoi,
2i, deodat, sunetul tobei cosmice,
-ransform lumina fizic n Lumina etern,
beatitudinii care ptrunde totul(
M-am nscut din bucurie, triesc n bucurie, m dizol$ n ea
#cean mental, beau $alurile creaiei(
/atru $luri) solidul, lic!idul, $aporii, lumina,
&e ridic(
7u nsumi sunt una cu Marele 7u(
dio, efemere umbre ale amintirii muritoare(
.erul spiritului meu este imaculat,
8ie deasupra, dedesubtul sau naintea mea(
1u mai formez dect o singur raz cu eternitatea(
4ucuria mea, uoar ca un balon, a strpuns norii,
'at-m de$enit 3nsui #ceanul 4ucuriei,
S%i YBtes:a% #-a =nv!at c# s %ec.e# vizinea c's#ic 7a v'in! $i "e
ase#enea c# s ' t%ans#it a7t'%a, atnci c8n" ace$tia v'% avea cana7e7e
intitive s2icient "e "ezv'7tate +ent% a ' +tea +%i#i. Lni "e zi7e, "+
aceast +%i# "at, int%a# =n sta%ea "e nine eDtatic, =n!e7e-8n" =n
2ieca%e zi "e ce -panishad-e7e a2i%# c D#neze este rasa, "ce7 #ai
sav%'s". 5't$i, =nt%-' zi 7-a# =nt%e;at +e Maest%)
"A$ v%ea s $ti, Maest%e c8n" =7 v'i -si +e D#nezeN"
"Da% L-ai -sit "eEaM"
"4 Maest%e, n c%e" astaM"
C%-7 #e s%8se) "Snt si-% c n te a$te+tai s vezi n +e%s'naE
vene%a;i7 a$ezat +e n t%'n =n v%en c'7! 7ini$tit a7 c's#'s7iM 5-!i
i#a-inai, c%e", c +'sesinea +te%i7'% #i%ac7'ase =!i "'ve"e$te c 7-ai
atins +e D#neze. P'!i 2i st+8n a7 Unive%s7i $i t't$i s n-L +'!i
si#!iM P%'-%es7 s+i%ita7 n se #s'a% +%in #ani2esta%ea n'% +'si;i7it!i
"e '%"in #ate%ia7, ci +%in 2e%ici%ea +%'2n" +e ca%e ' si#!i =n ti#+7
#e"ita!iei.
.ericirea care se re/nnoiete continuu este Dumne0eu. E7 este ine+iza;i7.
C'ntin8n" s #e"itezi, +este ani, vei ve"ea c E7 te va se"ce c '
in-eni'zitate in2init. C%e"inci'$ii ca%e, ca $i tine, a -sit ca7ea ca%e "ce
7a E7, n L-a% sc.i#;a +ent% ni#ic =n 7#eL E7 este se"ct'%, "inc'7' "e
'%ice c'#+a%a!ie.
C8t "e %e+e"e ne +7ictisi# "e +7ce%i7e te%est%eM D'%in!a "e 7c%%i
#ate%ia7e este in2init, satis2ac!ia e2e#e%L '#7 %#%e$te n !e7 "+
a7t7. Ace7 Pa7tcevaQ +e ca%e =7 cat $i ca%e a+a%ent se ascn"e +e%ce+!iei,
este D#neze, sin-%7 ca%e +'ate asi-%a ' 2e%ici%e ine+iza;i7.
As+i%a!ii7e #ane ne s#7- "in Rai7 "in7nt%7 n'st%L e7e a ca ';iect
#i%aEe7e +7ce%i7'%, #;%e a7e 2e%ici%ii s+i%ita7e. 4#ai #e"ita!ia "ivin
este sin-%a ca%e +e%#ite %e-si%ea %a+i" a +a%a"is7i +ie%"t.
D#neze 2iin" 4'7 Re=nn'it Me%e =n #'" i#+%evizi;i7, n te +7ictise$ti
nici'"at "e e7. 5e +'!i st%a "e 2e%ici%ea "ive%si2icat =nc'ntin
+%ettin"eni =n ete%nitateN"
"Ac# =n!e7e-, "'#n7e, "e ce s2in!ii =7 n#esc +e D#neze) &ns'n"a;i7.
O via! ete%n n este "e aEns +ent% a-L cn'a$te."
"Este a"ev%atL "a% E7 ne este c t'ate acestea 2'a%te a+%'+iat. C=n", +%in
#riya Yoga, s+i%it7 se e7i;e%eaz "e sc7avia si#!%i7'%, #e"ita!ia =!i
2%nizeaz ' ";7 "'va" a eDisten!ei 7i D#neze. Mai =nt8i, ' 2e%ici%e
ca%e %ena$te ne=ncetat +7e"eaz =n 2av'a%ea eDisten!ei Sa7e, +t%nz8n"
+8n =n 7ti#ii n'$t%i at'#iL a+'i, =n c%s7 #e"ita!iei, -se$ti instantane
"i%ective7e sa7e, %s+ns%i7e Sa7e a"ecvate 7a t'ate "i2ic7t!i7e."
"C%Ei, #i-ai %isi+it =n"'ia7aM" A# z8#;it %ecn'sct'%. "Ac# v" c L-
a# -sit +e D#neze, cci "e 2ieca%e "at c8n" ;c%ia #e"ita!iei #i-a
%evenit "in s;c'n$tient =n '%e7e #e7e "e #nc, a# 2'st =#+ins, =nt%-n
#'" s;ti7, s a"'+t c'n"ita +'t%ivit =n t'ate, +8n =n ce7e #ai #ici
"eta7ii."
"3ia!a '#eneasc se sc%-e =n s2e%in! c8t ti#+ n-ai =nv!at s %ez'nezi c
3'in!a Divin $i c S;na +%ta%eS +e ca%e ne-' "icteaz ea $i ca%e "e%teaz
a"esea inte7i-en!a e-'ist", s+se Maest%7. "4#ai D#neze " s2at%i
in2ai7i;i7eL cine a7tcineva +'a%t +'va%a C's#'s7iN"
14-1: "La nceput a fost Cuvntul, i Cuvntul era cu Dumnezeu, i
Cuvntul era Dumnezeu." IOAN,1.1
14-2: "Tatl nici nu judec pe nimeni, ci toat judecata a dat-o Fiului"
(IOAN, 5.22) "Nimeni n-a vzut vreodat pe Dumnezeu; singurul Lui Fiu,
care este n snul Tatlui, Acela L-a fcut cunoscut" (IOAN, 1.18)
"Adevrat, adevrat v spun c cine crede n Mine, va face i el lucrrile
pe care le fac Eu; ba nc va face altele i mai mari dect acestea, pentru
c Eu m duc la Tatl", (IOAN, 14.12); "Dar Mngietorul, adic Duhul
Sfnt, pe care-L va trimite Tatl, n numele Meu, v va nva toate
lucrurile i v va aduce aminte de tot ce v-am spus Eu." (IOAN, 14.26).
Aceste cuvinte ale Evangheliei se refer la tripla natur a lui Dumnezeu:
Tatl, Fiul, Sfntul Duh (Sat, ,at i /um ale scripturilor Indiei). Dumnezeu
Tatl este Absolutul Nemanifestat, existnd dincolo de lumile vibraiilor.
Dumnezeu Fiul este Contiina Cristic (Brahma sau +utastha Chaitanya)
existnd n interiorul creaiei vibratorii; aceast Contiin Cristic este
"singura zmislit", adic singura reflectare a Infinitului Necreat.
Manifestarea exterioar a Contiinei Cristice omniprezente, "martorul" ei
(APOCALIPSA, 3.14), este /1M - Cuvntul sau Sfntul Duh: puterea
divin creatoare invizibil, unica for cauzal i energic care susine
creaia prin vibraie. /1M, Mngietorul, este auzit n cursul meditaiei
"nvndu-ne toate lucrurile", revelndu-ne Adevrul ultim.
CAPITOLUL: 15
2urtul conopidei
"Maest%e, n ca"' +ent% tineM Gase c'n'+i"e #a%i +e ca%e 7e-a# +7antat
c +%'+%ii7e #e7e #8ini $i +e ca%e 7e-a# =n-%iEit c ' "%a-'ste #ate%n." C
n -est ce%e#'ni's, i-a# '2e%it c'$7 c 7e-#e.
"A!i #7!#esc", zise Maest%7 c c7"%. "Pst%eaz-7e =n ca#e%a ta, v'i
avea nev'ie "e e7e #8ine, +ent% n +%8nz s+ecia7."
5'c#ai s'sise# 7a P%i
(-)(
+ent% a-#i +et%ece vacan!a #a%e a7t%i "e
-%7 #e, 7a as.%a#7 s "e +e !%#7 #%ii. C'nst%it "e ct%e
Maest% $i "isci+'7ii si, aceast c7"i%e c "' etaEe, c as+ect +7ct,
""ea s+%e C'727 ?en-a7.
M-a# t%ezit "i#inea! "ev%e#e, =nvi'%at "e ;%iza sa7in a #%ii $i "e
2a%#ec7 7'c%i7'%. A# azit v'cea #e7'"i'as a Maest%7i st%i-8n"-#L
a# ascns s; +at +%e!i'ase7e #e7e c'n'+i"e)
">ai s 2ace# ' +7i#;a%e +e #a77 -'727iM" Maest%7 +'%ni =nainteL cei
c8!iva "isci+'7i ca%e =7 =ns'!ea# 2'%#a# n -%+ 2'a%te =#+%$tiat. C%
ne-a ';se%vat c n 'c.i $'% c%itic.
"C8n" c'n2%a!ii n'$t%i 'cci"enta7i se +7i#; =#+%en, #e%- =n -ene%a7 =n
-%+ c'#+act. >ai"e!i, #e%-e!i +e "' %8n"%i $i !ine!i %it#7 +a$i7'%M"
Maest%7 ne-a s+%ave-.eat =n ti#+ ce =i eDecta# inst%c!ini7e, a+'i
=nce+ s 2%e"'neze n c8ntec "e #a%$. 4 +tea# "ec8t s a"#i% $%in!a
c ca%e Maest%7 !inea +as7 c tine%ii si e7evi.
"St'+M" Oc.ii -%7i =i cta +e ai #ei. "5e-ai -8n"it s =nci c c.eia $a
"in s+ate7e as.%a#7iN"
A'H7A%-(0 G(7(-0(I %E( 6E 0A %A0(0 %@7II) 0A 4(7I
4er&anent "enea "i<itatori din !&ea !arg+ -n !iniAtea ashra&-!i/ (nii
-n"+2a2i se aAte.ta s+ -nt#!neas*+ n ortodoB re!igios/ (n <#&bet arogant
sa o s*rt+ .ri"ire a&<at+ -ng+ditoare -i tr+da neori .e noii "eni2i *are
n se aAte.ta !a ni&i* &ai &!t de*#t *#te"a .!atitdini .ioase/ TotAi)
regreta *#nd "enea ora .!e*+rii) deoare*e *+.+taser+ *on"ingerea *+ 'ri
8Ctesh3ar do"edise o .+trndere eBa*t+ -n do&eni! !or s.e*ia!i<at de
*noaAtere/
Gr-! &e a"ea &ere tineri dis*i.o!i re<iden2i -n ashra&/ 0e diriDa &in2i!e
Ai "ie2i!e * griD+) *on,or& sens!i eti&o!ogi* a! *"#nt!i >dis*i.o!>/
"C%e" c "a, "'#n7eM"
S%i YBtes:a% a tct c8teva #'#ente, c n s%8s =n c'7!7 -%ii. "4, ai
itat", zise e7 =n s28%$it. "C'nte#+7a!ia "ivin n +'ate se%vi "%e+t scz
+ent% a ne-7iEa ';7i-a!ii7e ';$te$ti. Ai itat "e sa%cina "e a ve-.ea as+%a
as.%a#7i $i vei 2i +e"e+sit +ent% aceasta."
A# c%ezt c -7#ea c8n" a a"-at) "Din ce7e 1 c'n'+i"e a7e ta7e n v'%
#ai %#8ne =n c%8n" "ec8t KM"
La '%"in7 Maest%7i a# 2ct ca7e-nt'a%s $i =n c%8n" a# vzt
as.%a#7.
"A$tea+t n +ic, MBn"aL +%ive$te =n "e+%ta%e, "%#7 "in st8n-a
as.%a#7i. Un '# va s'si ac'7'L e7 va 2i inst%#ent7 +e"e+si%ii ta7eM"
Mi-a# ascns ne"#e%i%ea +%'v'cat "e aceste cvinte. An c%8n" +e
"%# a+% n !%anL "ans8n" =nt%-n #'" c'#ic =$i ;a7ansa ;%a!e7e 2'a%te
ca%a-.i's. F'a%te c%i's, #iEea# 'c.ii 7a acest s+ectac'7 c'#ic. C8n" '#7
a aEns =nt%-n 7'c "e n"e n #ai +tea 2i vzt "e n'i, S%i YBtes:a%
s+se) "Ac# e7 se va =nt'a%ce."
Ant%-a"ev%, !%an7 a sc.i#;at "i%ec!ia "in n' s+%e as.%a#. D+ ce a
t%ave%sat n te%en nisi+'s, e7 a int%at =n incint +e $a "in "'s, ca%e e%a
"esciat, a$a c# s+sese -%7 #e. O#7 n-a =nt8%ziat s ias, av8n" =n
;%a!e na "in +%e!i'ase7e #e7e c'n'+i"e. Ac# #e%s7 s e%a "%e+t, +7in
"e #8n"%ie, ca $i c# a% 2i 2ct ' 2a+t viteEeasc.
Fa%sa st+i" a c%ei victi# e%a# n #-a z+cit at8t "e #7t =nc8t s #
=#+ie"ice s a7e%- =n %#%i%ea .'!7i. M -sea# 7a E#tatea "istan!ei
c8n" Maest%7 #-a st%i-at %8z8n" "in t'at ini#a.
"Acest ;iet ne;n visa 7a ' c'n'+i"", a eD+7icat e7 =nt%e "' .'.'te "e %8s.
"M-a# -8n"it c a% 2i ' i"ee ;n ca e7 s ia na "int%-a7e ta7e at8t "e +%'st
+ziteM"
M-a# %e+ezit =n ca#e%a #ea, +ent% a "esc'+e%i c .'!7, "esi-% +'se"at
"e #ania 7e-#e7'%, n se atinsese nici "e ine7e7e #e7e "e a%, nici "e ceas,
nici "e ;anii ca%e e%a a%nca!i +e +at. An 7'c "e t'ate acestea, e7 se ;-ase
s; +at n"e, c'#+7et ascnse 'c.i7'% ne+%eveni!i, na "in c'n'+i"e7e
#e7e =i st8%nise 7c'#ia.
Sea%a, 7-a# %-at +e Maest% s-#i eD+7ice acest 2en'#en s%+%inzt'%.
E7 a "at "in ca+. "A7 vei =n!e7e-e =nt%-' ;n ziL $tiin!a va "esc'+e%i +este
+!in ti#+ ne7e "in aceste 7e-i ascnse."
C8n", #ai t8%zi, 7#ea i#it a "esc'+e%it #innea %a"i'7i, #i-a#
a#intit cvinte7e Maest%7i. 3ec.i7e c'nce+!ii "es+%e ti#+ $i s+a!i e%a
%st%nateL nici n c#in n e%a at8t "e i#+enet%a;i7 =nc8t Ra"i' L'n"%a
sa Ca7ctta s n +'at int%a ac'7'. D'va"a in"iscta;i7 a ni as+ect a7
'#ni+%ezen!ei #ane e%a 7a =n"e#8na c%eie%7i ce7i #ai ';tz.
O ana7'-ie c %a"i'7 +e%#ite ' =n!e7e-e%e #ai ;n a inci"ent7i c
c'n'+i"a. S%i YBtes:a% e%a n si--ene%is +'st "e e#isie %ece+!ie 9%a"i'<.
C8n"7 n este a7tceva "ec8t ' vi;%a!ie 2'a%te s;ti7 ca%e se +%'+a- =n
ete%. A$a c# n +'st "e %a"i' ca+teaz ' an#e ;cat #zica7 "int%e
#ii "e +%'-%a#e si#i7a%e e#ise "in t'ate c'7!%i7e 7#ii, 7a 2e7 -%7 #e
ca+tase -8n"7 ace7i !%an ca%e +'2tea s #n8nce ' c'n'+i" - "int%e
#i7i'ane7e "e -8n"%i e#ise "e #in!i7e #ane "in 7#e
(-)*
. An ti#+7
"%#7i n'st% s+%e -'72 Maest%7 $i-a "at sea#a i#e"iat "e "'%in!a
#'"est 2'%#7at "e !%an $i a -sit #'"a7itatea "e a i-' =#+7iniM Oc.i7
"ivin a7 7i S%i YBtes:a% vzse '#7 ca%e "ansa +e st%a" #ai =nainte ca
acesta s "evin vizi;i7 'c.i7'% "isci+'7i7'%. 4e-7iEen!a #ea "e a =nc.i"e $a
as.%a#7i =i ""se Maest%7i ' 'cazie c'nvena;i7 +ent% a # +%iva "e
na "in +%e!i'ase7e #e7e 7e-#e. D+ ce a Ecat %'77 "e %ece+t'%, S%i
YBtes:a% se t%ans2'%#ase, +%in 2'%!a v'in!ei sa7e, =n e#i!t'% $i, =n aceast
ca7itate, s+i%it7 s 7-a "i%iEat c scces +e !%an s se =nt'a%c "in "%#
+ent% a 7a ' c'n'+i" "in ca#e%a #ea.
&nti!ia
(-)+
este =n"%#t'%7 s27et7i $i se #ani2est =n #'" nat%a7 7a
'# =n #'#ente7e =n ca%e #enta77 s este ca7#. Fieca%e a +tt c'nstata
c aEn-e ne'%i 2ie s -.iceasc -8n"%i7e a7tia, 2ie s 7e t%ans#it +e a7e
sa7e ni inte%7'ct'%.
Mintea #an e7i;e%at "e +e%t%;a!ii7e sa "+a%azi!ii" a-ita!iei #enta7e
+'ate s-$i as#e t'ate 2nc!ii7e ni a+a%at "e %a"i' e#isie-%ece+!ie
+e%2ec!i'nat) s e#it sa s %ece+!i'neze -8n"%i7e, s 7e e7i#ine +e ce7e
ca%e snt in"ezi%a;i7e. A$a c# +te%ea ni +'st "e %a"i' "e+in"e "e cea a
c%ent7i e7ect%ic +e ca%e-7 ti7izeaz, cea a %a"i'7i #an "e+in"e "e
2'%!a v'in!ei in"ivi"a7e.
3i;%a!ii7e '%ic%i -8n" e#is %#8n ete%n =n c's#'s. P%in inte%#e"i7 nei
+%'2n"e c'ncent%%i, Maest%7 +'ate ca+ta '%ice -8n" e#is "e ' 2iin! ce
+'+7eaz sa a +'+7at v%e'"at +#8nt7. C8n"%i7e snt nive%sa7e, n
in"ivi"a7eL n a"ev% n este c%eat, ci +e%ce+t. C8n"%i7e -%e$ite a7e
'#7i %ez7t "in i#+e%2ec!inea "isce%n#8nt7i s. e77 $tiin!ei ,'-a
este "e a ca7#a #intea, +ent% ca 2iin!a #an s +'at '-7in"i vizinea
"ivin as+%a 7#ii.
Ra"i'7 $i te7evizinea +'t +ne 7a "is+'zi!ia #7!i#ii cvinte7e $i -est%i7e
n'% +e%s'ane =n"e+%tate ca ti#+ $i s+a!iL ast2e7 c.ia% $i $tiin!a +a%e s
"e#'nst%eze c '#7 n se %e"ce 7a n c'%+ sitat =nt%-n an#it +nct a7
s+a!i7i, ci c e7 este n s+i%it '#ni+%ezent, ia% ;iet7 n'st% e-' =ncea%c
za"a%nic s-7 ec7i+seze =n #'" s7;atic.
"Fen'#ene7e ce =n +%ezent 7e c'nsi"e%# st%anii, +7ine "e #iste%, a+a%ent
i#+'si;i7e, v'% 2i "e#'nst%ate $tiin!i2ic =n viit'% $i n ne v'% #ai s%+%in"e,
a$a c# n ne #ai i#e$te ceea ce $tiin!a ne-a =nv!at =n sec'77 t%ect",
sc%ie C.a%7es R';e%t Ric.et, 7a%eat a7 +%e#i7i 4';e7 +ent% 2izi'7'-ie.
"Se +%es+ne c 2en'#ene7e +e ca%e ac# 7e acce+ta# 2% cea #ai #ic
s%+%in"e%e n st8%nesc i#i%ea n'ast% "e'a%ece snt =n!e7ese. Da% "e 2a+t
n este a$a. Dac n ne s%+%in", n este "in caz c e7e snt =n!e7ese, ci
+ent% c e7e ne snt 2a#i7ia%eL cci "ac ceea ce n este =n!e7es a% t%e;i s
ne s%+%in", atnci a% t%e;i s t%i# ' +e%#anent sta%e "e i#i%e -
c"e%ea nei +iet%e a%ncate =n ae%, -.in"a ca%e "evine n steEa%, #e%c%7
ca%e se "i7at atnci c8n" este =nc7zit, 2ie%7 at%as "e #a-net, 2's2'%7 ca%e
a%"e c8n" este 2%ecat... Gtiin!a zi7e7'% n'ast%e =nc este s+e%2icia7,
ev'7!ia ei =n ' st "e ani "e ac# =nc'7' va "e+$i ce7e #ai =n"%zne!e
antici+a!ii. Ace7e a"ev%%i i#it'a%e +e ca%e "escen"en!ii n'$t%i 7e v'%
"esc'+e%i se -sesc c.ia% $i ac# =n +%eaE#a n'ast%, s%in"-ne =n 'c.i, ca
sa s+ne# a$aL $i t't$i n'i n 7e ';se%v#. Da% n este s2icient s
a2i%## c n 7e ve"e#L n'i n "'%i# s 7e ve"e#, cci i#e"iat ce a+a%e
n 2a+t nea$te+tat $i ne2a#i7ia%, =nce%c# s-7 =nca"%# =n $a;7'ane7e
$tite a7e cn'a$te%ii acce+tate $i snte# in"i-na!i "ac cineva =n"%zne$te
s eD+e%i#enteze #ai "e+a%te, s+7i#enta%."
La c8teva zi7e "+ =nt8#+7a%ea c c'n'+i"a, a avt 7'c n a7t inci"ent
c'#ic. S-a +ie%"t ' 7a#+ c +et%'7. Fiin" c'n$tient "e '#ni$tiin!a
-%7i #e, #i-a# zis c +ent% e7 a% 2i n E'c "e c'+ii s %e-seasc
aceast 7a#+.
Maest%7 #i-a -.icit -8n"%i7e. E7 i-a inte%'-at +e t'!i #e#;%ii as.%a#7i
c ' -%avitate eDa-e%at. Un t8n% "isci+'7 a #%t%isit c a 2'7'sit-'
+ent% a se "ce 7a 28nt8na "in 2n"7 c%!ii.
S'7e#n, S%i YBtes:a% a "at acest s2at) "Cta!i 7a#+a =n a+%'+ie%ea
28nt8niiM"
M-a# %e+ezit s+%e 7'c7 in"icatL nici %# "e 7a#+M A;tt, a# %evenit 7a
-%7 #e, ca%e %8"ea =n .'.'te, 2% s-i +ese "e "eza#-i%ea #ea.
"De ce v%ei s %e-sesc aceast 7a#+N E n snt -.icit'%M" #i-a s+s e7
citin"-#i -8n"%i7e. Gi a+'i a"- c 'c.ii st%7cin") "4 snt nici
#ca% n ;n S.e%7'cB >'7#esM"
Atnci #i-a# "at sea#a c Maest%7 n-$i #ani2esta nici'"at +te%i7e
c8n" e%a +s 7a =nce%ca%e sa +ent% v%en a7t sc'+ ne=nse#nat.
C8teva s+t#8ni #ai t8%zi, S%i YBtes:a% +%'iecta '%-aniza%ea nei
+%'cesini %e7i-i'ase. E avea# ca sa%cin s-i c'n"c +e "isci+'7i =n '%a$
$i +e +7aEa "e 7a P%i. A venit $i z'%ii zi7ei s'7e#neL e%a ' c7"%
eDt%a'%"ina%.
"C%Ei, c# s #e%-e# c +ici'a%e7e -'a7e +e nisi+7 =ncinsN" a# =nt%e;at
e "is+e%at.
"A!i v'i =nc%e"in!a n sec%et", a %s+ns -%. "D'#n7 va t%i#ite '
#;%e7 "e n'%i $i v ve!i +7i#;a c'n2'%ta;i7."
?c%'s, #-a# a+cat s '%-anizez ce%e#'nia. C%+7 n'st% a +%sit
as.%a#7, +%t8n" stea-7 1at%1anga
(-),
. Desenat "e ct%e Maest%, acesta
a%;'%a si#;'77 'c.i7i nic a7 inti!iei "ivine
(-)-
.
De-a;ia a# +%sit as.%a#7 $i c'7!7 "e ce% "e "eas+%a n'ast% s-a
ac'+e%it "e n'%i, ca +%in 2a%#ec. An #iE7'c7 st%i-te7'% +7ine "e i#i%e
iz;cnite "in t'ate -%i7e, ' ;%iz $'a% %c'%ea st%zi7e $i nisi+7 2ie%;inte.
5i#+ "e "' '%e, c8t a "%at +%'cesinea, a czt c.ia% $i +ic%i "e
+7'aie. An #'#ent7 =n ca%e a# %eint%at =n as.%a#, +7'aia $i n'%ii a
"is+%t 2% %#.
"3ezi c D#neze ne a+%", a %e+7icat Maest%7 atnci c8n" #i-a#
eD+%i#t %ecn'$tin!a. "D'#n7 se #i7'stive$te "e t'at 7#ea. A$a c#, 7a
%-a #ea, E7 a t%i#is +7'aia, e7 =#+7ine$te '%ice "'%in! since% a ce7'% ca%e
A7 i;esc, "a% 'a#enii %a%e'%i =$i "a sea#a c8t "e "es 7e =#+7ine$te
D#neze %-#in!i7e. E7 n asc7t "'a% n n#% #ic "e +%ivi7e-ia!i, ci
+e t'!i cei ca%e A7 %'a- "in t'at ini#a. Oa#enii a% t%e;i s ai; '
=nc%e"e%e 'a%; =n ;ntatea $i "%a-'stea 5at7i O#ni+%ezent
(-).
."
'ri 8Ctesh3ar
S%i YBtes:a% a s+%iEinit +at% 2estiva7%i ana7e a7e ec.in'c!ii7'% $i
s'7sti!ii7'%, 7a ca%e a venit n#e%'$i "isci+'7i "in t'ate c'7!%i7e !%ii.
S'7sti!i7 "e ia%n a 2'st ce7e;%at 7a Se%a#+'%eL acesta a 2'st +%i#7 7a ca%e
a# asistat $i 7a ca%e a# t%it ' sta%e +e%#anent "e ;eatit"ine.
Festivit!i7e a =nce+t "i#inea!a, c ' +%'cesine ca%e a +a%c%s, c
+ici'a%e7e -'a7e, st%zi7e '%a$7i. 3'ci7e a ste "e "isci+'7i se nea =nt%-
n c8ntec %e7i-i'sL #zican!ii c8nta "in 27ie%e $i khol kartal 9t';e $i
ta7-e%e<. M7!i#ea entziast +nea 27'%i 7a +ici'a%e7e n'ast%e, ;c%'as
s ne +'at azi c.e#8n" n#e7e D'#n7i =nt%-n c'% %snt'% ca%e '
2cea s ite "e 'c+a!ii7e zi7nice. Ln-a +%'cesine a int%at =n c%tea
as.%a#7i, n"e 7-a# =nc'nE%at +e -%7 n'st%, =n ti#+ ce "e 7a
;a7c'ane7e "e ss ni se a%nca +eta7e "e 27'%i.
M7!i vizitat'%i %ca 7a etaE n"e 7i se '2e%ea ;"inc "e channa $i
+'%t'ca7e. Mi-a# c%'it "%# s+%e n -%+ "e "isci+'7i ca%e azi =n"e+7inea
2nc!ia "e ;cta%i. Pent% ' #7!i#e at8t "e #a%e, +%e+a%ate7e se 2cea
a2a% =n ni$te $'+%'ane #a%i. F'c7 "e 7e#ne "in s';e7e "e c%#i"
i#+%'vizate sc'tea n 2# =n!e+t'%, +e ca%e =ns =7 s+'%ta# ;c%'$i. An
&n"ia, s'7e#nit!i7e %e7i-i'ase n snt c'nsi"e%ate nici'"at ni$te c'%veziL
2ieca%e 2ace ceea ce +'ate '2e%in" ;ani, '%ez, 7e-#e, sa ' #8n "e aEt'%.
Maest%7 n-a =nt8%ziat s ni se a7t%e, s+%ave-.in" +%e-ti%i7e +ent%
ce%e#'nie. 4e';'sit, e7 %iva7iza =n a%"'a%e c tine%ii cei #ai ze7'$i.
La etaE7 "'i c8nta n c'% 9sankirtan< ac'#+aniat "e n a%#'ni $i "e
t';. S%i YBtes:a% asc7ta c aten!ia ni #a%e cn'sct'%) avea n si#!
#zica7 +e%2ect.
"C8nt 2a7sM" a c'nc7zi'nat e7. P%sin"-i +e ;cta%i s-a "s 7a a%ti$ti.
Me7'"ia a %snat "in n', c'%ect "e ast "at.
1ama +eda c'n!ine sc%ie%i7e ce7e #ai vec.i "in 7#e "es+%e $tiin!a
#zica7. An &n"ia #zica este c'nsi"e%at ' a%t "ivin, 7a 2e7 ca $i +ict%a
$i teat%7. ?%a.#a, 3is.n $i S.iva, ete%na t%initate, a 2'st +%i#ii
#zicieni. An Sc%i+t%i, S.iva s; as+ect7 s "e 4ata%aEa, Dansat'%7
C's#ic, e7a;'%eaz nan!e7e in2inite a7e %it#7i =n +%'ces7 c%ea!iei,
c'nse%v%ii $i "ist%-e%ii nive%sa7e, =n ti#+ ce ?%a.#a $i 3is.n c%eeaz $i
#en!in %it#7) ?%a.#a sn "in ta7-e%e $i 3is.n ;ate 7a t';a s28nt
9mridanga<. An a%ta .in"s, F%is.na, =nca%na%ea 7i 3is.n, este #e%e
2i-%at c n 27ie% a7e c%i ac'%"%i t%ezesc s27ete7e "in vis7 maya-ei,
i7zia c's#ic, c.e#8n"-7e 7a 7'cin!a 7'% ete%n. Sa%as:ati, zei!a
=n!e7e+cinii, este %e+%ezentat c8nt8n" 7a "$ina", #a#a tt%'%
inst%#ente7'% c c'a%"e.
Piat%a "e te#e7ie a #zicii .in"se este c'nstitit "e ragas, sa sc%i
#zica7e 2iDe. Ce7e $ase ragas "e ;az se s;"ivi" =n /H1 "e raginis 9s'!ii<
$i putras 92ii<. Fieca%e raga c'n!ine #ini# cinci n'te) na 2n"a#enta7
9$adi sa %e-e7e<, na secn"a% 9sama$adi sa +%i#7-#inist%<, n'te
acces'%ii 9anu$adi, se%vit'%ii< $i na "is'nant 9$i$adi, ina#ic7<.
Fieca%e "in ce7e $ase ragas 2n"a#enta7e a%e c'%es+'n"en!e c ' an#it
'% a zi7ei $i c an#ite an'ti#+%i, sa c ' an#it "ivinitate tte7a%
ca%e " ' +te%e "ete%#inat. Ast2e7) 9/< 2indole "aga se c8nt =n z'%i,
+%i#va%a, +ent% a t%ezi senti#ent7 i;i%ii nive%sa7eL 9H< Deepaka "aga
se c8nt =n se%i7e "e va% t%ezin" c'#+asineaL 9J< Megha "aga se c8nt 7a
+%8nz =n sez'n7 +7'i's t%ezin" c%aE7L 9(< Bhaira$a "aga este c8ntat =n
"i#ine!i7e "e a-st, se+te#;%ie, 'ct'#;%ie, +ent% a ';!ine ca7#7 $i
7ini$teaL 9K< 1ri "aga este %eze%vat zi7e7'% "e t'a#n, +ent% a atin-e
i;i%ea +%L 91< Malkounsa "aga se c8nt ia%na, 7a #iez7 n'+!ii $i
eD+%i# viteEia.
An!e7e+!ii "in antic.itate a "esc'+e%it aceste 7e-i a7e ac'%"7i =nt%e '# $i
nat% +%in snet. C# nat%a este ' ';iectiva%e a 7i !-M, Snet7
P%i#'%"ia7 sa Cv8nt7 3i;%a!ie, '#7 aEn-e s ia s; c'nt%'77 s t'at
#ani2esta%ea +%in ti7iza%ea an#it'% mantre sa +sa7#i
(-)/
. D'c#ente
ist'%ice %e7ateaz "es+%e %e#a%ca;i7e7e +te%i a7e #zician7i Mi,an 5an
Sen, "e 7a c%tea 7i AB;a% ce7 Ma%e "in sec'77 U3&. Atnci c8n" =#+%at7
i-a +'%ncit s c8nte ' raga n'ct%n =n #iez7 zi7ei, 5an Sen a int'nat '
#ant%a $i, instantane, =n +a7at s-a 2ct =ntne%ic.
Mzica .in"s "ivizeaz 'ctava =n HH srutis sa E#t!i "e t'n. Aceste
inte%va7e #ic%'t'nice +e%#it eD+%i#a%ea ce7'% #ai "e7icate nan!e
#zica7e, inaccesi;i7e -a#ei 'cci"enta7e c /H se#it'n%i. An #it'7'-ia
.in"s, 2iec%eia "int%e ce7e $a+te n'te 2n"a#enta7e a7e 'ctavei i se
as'ciaz ' c7'a%e $i n st%i-t nat%a7 "e +as%e sa "e ani#a7) Do V ve%"e
$i +n, "e V %'$ $i ci'c8%7ie, Mi V -a7;en-a%i $i ca+%, .a V a7;-c%e# $i
;8t7an, 1ol V ne-% $i +%ivi-.et'a%e, 3a V -a7;en $i ca7, 1i V c'#;ina!ia
tt%'% c7'%i7'% $i e7e2ant.
S+%e "e'se;i%e "e #zica 'cci"enta7, ca%e a%e t%ei ti+%i "e -a#e, sc%i -
#aE'%, #in'% a%#'nic $i #in'% #e7'"ic - .in"$ii "istin- TH thata
sa sc%i. Mzicant7 a%e 7i;e%tatea "e a i#+%'viza 7a in2init +e #e7'"ii7e
t%a"i!i'na7e sa ragaL e7 se ins+i% "in senti#ent, "in nan!a a2ectiv a
te#ei c'nsi"e%ate $i i#+%'vizeaz =n 2nc!ie "e ta7ent7 s. Mzicant7
.in"s n cite$te n'te7eL "e 2ieca%e "at c8n" c8nt e7 =#;%ac "in n'
'sat%a raga, 7i#it8n"-se a"esea 7a ' sin-% secven! #zica7, +e ca%e '
accenteaz +%in %e+eti!ia tt%'% va%ia!ii7'% sa7e %it#ice $i #ic%'t'nice
s;ti7e. P%int%e c'#+'zit'%ii 'cci"enta7i, ?ac. a =n!e7es 2'%!a ca%e e#an
"in %e+eta%ea =n ste "e #anie%e s;ti7e a n'% snete +!in "i2e%en!iate.
Lite%at%a vec.e sansc%it "esc%ie /HI "e talas, sa #s%i. ?.a%ata,
2'n"at'%7 t%a"i!i'na7 a7 #zicii .in"se, a %ecn'sct JH 2e7%i "e tala =n
c8ntec7 ci'c8%7iei. Tala, sa %it#7, a%e ca ;az #i$c%i7e '#7i) cei "'i
ti#+i ai #e%s7iL cei t%ei ti#+i ai %es+i%a!iei =n s'#n, n"e ins+i%a!ia este
";77 eD+i%a!iei. &n"ia a %ecn'sct #e%e v'cea #an ca 2iin"
inst%#ent7 s'n'% +e%2ectL #zica .in"s se 7i#iteaz, =n c'nsecin!, =n
7inii #a%i, 7a a#;its7 ce7'% t%ei 'ctave a7e v'cii. Pent% ace7a$i #'tiv este
accentat #e7'"ia 9%e7a!ia "int%e n'te7e sccesive< $i n a%#'nia 9%e7a!ia
"int%e n'te7e si#7tane<.
e77 #ai +%'2n" a7 #zicieni7'% =n!e7e+!i, %is.is, este ni%ea c8nt%e!7i
c C8ntec7 C's#ic, ce +'ate 2i azit +%in t%ezi%ea cent%i7'% ene%-etici "in
c'7'ana ve%te;%a7 9c.aB%e, 7't$i ast%a7i<. Mzica .in"s este ' a%t
s;iectiv, s+i%ita7, in"ivi"a7ist, ca%e n cat st%7ci%ea eDte%i'a%, ci
2zinea c Sine7e S+%e#. 5'ate i#n%i7e ce%e#'nia7e "in &n"ia a 2'st
c'#+se "e a"'%at'%ii 7i D#neze. 5e%#en7 sansc%it bhaga$athar,
#zician, =nsea#n) "ce7 ca%e c8nt i#n%i 7i D#neze". 1ankirtan sa
ansa#;77 #zica7, c'nstitie ' 2'%# e2ectiv "e ,'-a, "e "isci+7in
s+i%ita7, necesit8n" c'ncent%a%e +%'2n", a;s'%;!ia -8n"i%ii =n snet7
2n"a#enta7. Fiin" e7 =ns$i ' eD+%esie a Cv8nt7i C%eat'%, snet7
ac!i'neaz as+%a '#7i =nt%-n #'" "i%ect, i%ezisti;i7, '2e%in"-i ' ca7e
"e a-$i %ea#inti '%i-inea sa "ivin..
An acea zi s'7e#n, sankirtan%ul %sna "e 7a etaE7 "'i +8n $i =n
;ct%ii7e i#+%'vizate, =n E%7 'a7e7'% ca%e 2ie%;ea. 4'i 2%e"'na# vese7i
%e2%ene7e, ;t8n" tact7 c +a7#e7e.
P8n sea%a se%vise# khichuri, 7e-#e c'n"i#entate $i ;"inc c '%ez, 7a
ste "e vizitat'%i. A+'i a# =ntins cve%t%i "e ;#;ac =n c%te $i t'at
7#ea s-a a$ezat s; ce%7 7i;e% +ent% a asc7ta c aten!ie "isc%s7 7i S%i
YBtes:a%, %e2e%it'% 7a #riya Yoga $i 7a necesitatea "';8n"i%ii nei vie!i
"e#ne $i 7ini$tite, +%int%-n %e-i# a7i#enta% si#+7 $i eDe%ci!ii %e-7ate.
Un -%+ "e "isci+'7i 2'a%te tine%i a c8ntat a+'i i#n%i sac%eL %eninea s-
a =nc.eiat c n sankirtan. De 7a /I 7a /H n'a+tea, #e#;%ii as.%a#7i a
s+7at vase7e $i a #t%at c%tea. C%7 #e #-a c.e#at 7a e7)
"Snt #7!#it "e #nca +e ca%e ai "e+s-' astzi $i =n ti#+7 s+t#8nii
"e +%e-ti%i. P'!i veni s "'%#i =n +at7 #e =n sea%a aceasta."
E%a n +%ivi7e-i +e ca%e n-7 visase# nici'"at. A# %#as n #'#ent
c2n"a!i =nt%-' %ec7e-e%e "ivin. 4 ne c7case# "ec8t "e /I #inte
c8n" Maest%7 se %i"ic $i se =#;%c.
"Ce s-a =nt8#+7at, "'#n7eN" Si#!ea# c ;c%ia nea$te+tat "e a "'%#i
a7t%i "e -%-7 #e e%a +!in ca# i%ea7.
"Mai #7!i tine%i a +ie%"t t%en7 $i v'% 2i aici +este +!in ti#+. S 7e
+%e-ti# ceva "e #8nca%e."
"C%Ei, cine a% veni 7a ' '% at8t "e =naintatN"
"R#8i =n +atL e$ti 2'a%te ';'sit, "a% e # "c 7a ;ct%ie."
An v'cea sa se si#!ea at8ta .'t%8%e =nc8t a# s%it "in +at $i 7-a# %#at =n
;ct%ia ca%e se -sea a7t%i "e ;a7c'n7 +%i#7i etaE. An c%8n" '%ez7
$i dhal a =nce+t s 2ia%;.
C%7 #e s%8se a2ect's)
"An aceast sea% ai =nvins ';'sea7a $i tea#a "e ' #nc ist'vit'a%eL =n
viit'% n te v'% #ai s+%a."
De=n"at ce e7 a %'stit aceste cvinte "e ;inecv8nta%e, a# azit +a$i =n
c%te. A# c';'%8t sca%a $i a# "esc.is $a ni -%+ "e tine%i.
"F%ate, n =n"%zni# s-7 "e%anE# +e Maest% 7a ' '% at8t "e t8%zieM" se
scz n7 "int%e ei. "4e-a# =n$e7at as+%a '%ei $i a# +ie%"t t%en7, "a%
n ne +tea# %ese#na s ne =nt'a%ce# acas 2% a-7 ve"ea +e -%7
n'st%."
"3 a$tea+tL =7 ve!i -si +%e-tin"-v #asaM"
An c%8n" s-a azit v'cea 7i S%i YBtes:a%L i-a# c'n"s +e vizitat'%ii
n'$t%i i#i!i 7a ;ct%ie. C 'c.ii st%7cit'%i, Maest%7 se =nt'a%se s+%e
#ine $i-#i s+se)
"Ac# c !i-ai "esv8%$it =nv!t%a, s+e% c e$ti 2e%icit c vizitat'%ii n'$t%i
a +ie%"t t%en7M
@#tate "e '% #ai t8%zi 7-a# %#at =n ca#e%a sa, antici+8n" 2e%icit
'n'a%ea "e a "'%#i 78n- n -% "ivin.
15-1: Puri, situat aproximativ la 500 kilometri sud de Calcutta, este un
centru de pelerinaj renumit pentru adoratorii lui Krishna; el este celebrat
prin dou festivaluri anuale, Snanayatra i (athayatra.
15-2: Primul radio inventat n 1939 a dezvluit o lume nou, cea a
undelor necunoscute pn n ziua de astzi. "Omul nsui, dar i
categoriile de presupus materie inert, emit n mod constant unde pe
care acest instrument le 'vede'.", a relatat /ssociated Press. "Acei ce cred
n telepatie, clarvedere i clarauz au cu aceast ocazie prima dovad
tiinific a existenei undelor invizibile care cltoresc cu adevrat de la o
persoan la cealalt. Aparatul radio este de fapt un spectroscop cu
frecvene radio. El face acelai lucru pentru materia rece, lipsit de
strlucire la fel cum spectroscopul desparte toate categoriile de atomi ce
compun stelele ... Oamenii de tiin au bnuit cu muli ani nainte
existena acestor unde provenind de la om i toate fiinele. Astzi aceasta
reprezint prima dovad experimental a existenei lor. Descoperirea
demonstreaz c fiecare atom i fiecare molecul din natur este o staie
radio de emisie-recepie continu ... Astfel, chiar i dup moarte,
substana care a constituit un om continu s trimit undele sale delicate.
Lungimea acestor unde variaz de la ceva mai puin dect lungimile de
und din radiofonie pn la cele mai lungi unde radio. Pienjeniul acestor
unde este aproape inimaginabil. O singur molecul foarte mare poate
genera n acelai timp 1.000.000 de lungimi de und diferite. Lungimile
de und mai mari, din aceast categorie, se deplaseaz cu uurin avnd
viteza undelor radio ... Exist o unic diferen uimitoare ntre noile unde
radio i razele binecunoscute de lumin. Acesta este timpul prelungit,
echivalnd cu mii de ani, n care undele radio vor continua s fie emise de
Materie."
15-3: Unii ezit s i foloseasc "intuiia"; Hitler aproape c a compromis
acest cuvnt din cauza ambiiilor sale devstatoare. Rdcina latin a
cuvntului intuiie nseamn "protecie interioar". Cuvntul sanscrit
agama nseamn cunoatere intuitiv nscut din percepia spiritual
direct; de aici, anumite tratate antice ale nelepilor erau numite
agamas.
15-4: Sat, literal "a fi", de unde nelesul de "esen, adevr, realitate".
Sanga nseamn "asociaie". Sri Yukteswar i numea ashram-ul Sat-
Sanga, adic "Asociaia adevrului".
15-5: "Dac ochiul tu este unic, tot trupul tu va f plin de lumin",
MATEI, 6.22. (conform traducerii engleze a Bibliei n versiunea King
James. n originalul grecesc, cuvntul "haplus" nseamn "ndoit
mpreun", figurativ "fr ndoiri", adic "ochi unic, singular". Acest
cuvnt a fost tradus prin "ochi sntos, limpede, bun" de ctre cei care nu
au cunotine yoghine. - n.t.) n meditaia profund ochiul spiritual devine
vizibil n partea central a frunii, ntre sprncene. Acest ochi omniscient
este numit, conform Scripturilor, al treilea ochi, steaua Orientului, ochiul
interior, porumbelul cobornd din paradis, ochiul lui Shiva, ochiul intuiiei,
etc.
15-6: " Cel care a sdit urechea, s-ar putea s nu aud? Cel care a
ntocmit ochiul, s-ar putea s nu vad?... El, care a dat omului pricepere,
s-ar putea s nu cunoasc?" PSALMI, 94.9,10
15-7: Folclorul tuturor popoarelor deine referine la adresa incantaiilor
ce acioneaz asupra Naturii. Indienii din America au dezvoltat ritualuri
sonore efective pentru ploaie i vnt. Tan Sen, marele muzician hindus,
era capabil s sting focul prin puterea cntecului su. Charles Kellog,
naturalistul californian, a oferit o demonstraie a efectului vibraiei tonului
asupra focului n 1926, n faa unui grup de pompieri din New York.
"ntinznd un arc, asemenea corzii unei viori, i trecnd cu rapiditate pe
deasupra un diapazon mare din aluminiu, el a produs un scrit la fel de
sinistru ca i zgomotul cauzat de interferena radio intens. Instantaneu,
flacra de gaz, galben, de doi metri nlime, opind ntr-un tub de
sticl, sczu la o nlime de cinci centimentri i deveni o flacr albastr
neregulata. O alt ncercare cu arcul i un alt sunet strident stinse
flacra."
>
CAPITOLUL: 16
De3uc!nd influena astrelor
"MBn"a, "e ce n +'%!i ' ;%!a% ast%'7'-icN"
"A% t%e;i, Maest%eN Da% e n c%e" =n ast%'7'-ieM"
"4 este v'%;a "es+%e a crede sa nM Sin-%a atit"ine =n!e7ea+t a%
c'nsta =n a ce%ceta "ac n 7c% este ade$rat sa n. Le-ea -%avita!iei
eDista at8t =nainte, c8t $i "+ 4e:t'n. C's#'s7 s-a% 2i t%ans2'%#at "e
#7t =nt%-n .a's "ac 7e-i7e 7i a% '+e%a "'a% c c'n"i!ia s 2ie a"#ise "e
ct%e 'a#eni.
Ga%7atanii snt caza "isc%e"it%ii acta7e a $tiin!ei ast%e7'%. C8#+7
ast%'7'-iei este at8t "e vast, at8t #ate#atic
(.)(
, c8t $i 2i7's'2ic, =nc8t n#ai
' 2iin! '#niscient 7-a% +tea =#;%!i$a =n t'ta7itate. Dac i-n'%ant7,
inca+a;i7 s citeasc =n ca%tea ce%7i, n ve"e ac'7' "ec8t ' #8z-7it%
2% =n!e7es, este ceva "e =n!e7es =n aceast 7#e i#+e%2ect. Da% aceasta n
=nsea#n c $i =n!e7e+t7 t%e;ie s ' c'nsi"e%e a$a.
Le-t%i invizi;i7e, sc.i#;%i "e in27en! eDist =nt%e t'ate ';iecte7e
c%ea!iei. Rit#7 a%#'ni's a7 nive%s7i este 2'n"at +e %eci+%'citate", a
c'ntinat -%-7 #e. "O#7, =n =nve7i$7 7i ca%na7, t%e;ie s c'#;at
"' -%+e "e 2'%!e) #ai =nt8i t#7t7 2iin!ei sa7e, "ete%#inat "e
a#estec7 e7e#ente7'% 2'c, +#8nt, ae%, a+, ete%L a+'i 2'%!e7e "ist%ctive
a7e nat%ii eDte%i'a%e. At8t ti#+ c8t '#7 7+t c e2e#e%itatea sa,
+#8nt7 $i ce%7 =7 v'% in27en!a +%'2n".
Ast%'7'-ia st"iaz %s+ns7 '#7i 7a sti#7ii +7aneta%i. A$t%ii =n$i$i n
snt nici ;ene2ici, nici #a7e2ici, 7i#it8n"-se 7a a e#ite %a"ia!ii +'zitive sa
ne-ative. Ei nici n-7 aEt, nici n-7 7ezeaz +e '#, ci c'nstitie n cana7
nat%a7 +%in ca%e se #ani2est ec.i7i;%7 =nt%e caze7e $i e2ecte7e ce a
%ez7tat "in ac!ini7e t%ecte a7e 7i.
Un c'+i7 se na$te 7a '%a $i =n zia =n ca%e in27D%i7e ce%e$ti snt =n a%#'nie
c Ba%#a 7i in"ivi"a7. >'%'sc'+7 7i este n +'%t%et +%'v'cat'%, %e7ev
t%ect7 nea7te%at, +%ec# $i ceea ce este +'si;i7 s a+a% =n viit'%. Da%
.a%ta nativ n +'ate 2i inte%+%etat c'%ect "ec8t "e ct%e 'a#eni c
=n!e7e+cine intitiv, ia% ace$tia snt 2'a%te +!ini.
MesaE7 =nsc%is +e ce% 7a na$te%e n a%e sc'+7 "e a +ne =n evi"en!
"estin7 - %ez7tat7 ac!ini7'%, ;ne sa %e7e, 2cte =n t%ect -, ci "e a t%ezi
=n '# v'in!a "e a eva"a "in =nc.is'a%ea sa nive%sa7. Ast2e7 se +'ate
"esct$a "e 7an!%i7e +e ca%e e7 =ns$i $i 7e-a +s. 4i#eni a7tcineva n a
"ec7an$at se%ia "e caze ca%e t%e;ie s se acta7izeze +%'-%esiv =n via!a sa.
O#7 +'ate "e+$i '%ice 7i#ita%e, "e'a%ece e7 =ns$i a c%eat-' +%in ac!ini7e
sa7e $i +ent% c +'se" %es%se s+i%ita7e ca%e n snt s+se +%esinii
+7anete7'%.
5ea#a s+e%sti!i'as "e ast%'7'-ie t%ans2'%# '#7 =n at'#at, =n sc7av a7
ni #ecanis#, =n!e7e+t7 z"%nice$te in27en!a +7anete7'%, E%8n"
c%e"in! n c%ea!iei, ci C%eat'%7i. C c8t 2iin!a #an =$i " sea#a "e
nitatea sa c S+i%it7, c at8t ea este "'#inat #ai +!in "e ct%e #ate%ie.
S+i%it7 este ve$nic 7i;e% $i ne#%it'%L e7 n +'ate c"ea s; in27en!a
ast%e7'%.
O#7 este n s27et ce are n c'%+ 2izicL c8n" e7 =$i siteaz c'%ect si#!7
s "e i"entitate, 7as 7a s+ate ti+a%e7e sa7e c'#+'%ta#enta7e. C8t ti#+
%#8ne =n sta%ea ';i$nit "e a#nezie s+i%ita7, va s+'%ta 7an!%i7e
sc7aviei 2a! "e 7e-i7e s;ti7e a7e #e"i7i =nc'nE%t'%.
D#neze este A%#'nieL c%e"inci's7 ca%e se a%#'nizeaz c E7 n va 2ace
nici'"at v%e' ac!ine -%e$it. Activitatea 7i se va c'n2'%#a =n #'"
nat%a7 7e-i7'% ast%'7'-ice. R-a, #e"ita!ia +%'2n" =i v'% +e%#ite s
c'#nice c C'n$tiin!a Divin $i nici ' +te%e n este s+e%i'a% acestei
+%'tec!ii inte%i'a%e.
"An acest caz, "%a-7 #e -%, "e ce v%ei ca e s +'%t ' ;%!a%
ast%'7'-icN" A# +s aceast =nt%e;a%e "+ ' 7n- tce%e, =n c%s7
c%eia # st%"ise# s asi#i7ez eD+ne%ea 7i S%i YBtes:a%.
"4#ai "+ ce n c7t'% a aEns 7a "estina!ie +'ate %enn!a 7a .%!iL =n
c%s7 %tci%ii ta7e +%'2it "e ce7 #ai #ic aEt'%. An!e7e+!ii antici a
"esc'+e%it #7te #iE7'ace "e a sc%ta "%ata eDi77i #an =n s8n7 i7ziei
c's#ice. An a+a%at7 c'#+7icat a7 7e-i7'% Ba%#a-ice eDist an-%enaEe +e ca%e
=n!e7e+cinea 7e +'ate aEsta c a;i7itate.
5'ate nen'%'ci%i7e '#7i +%'vin "in 2a+t7 c e7 =nca7c 7e-i7e c's#ice.
Sc%i+t%i7e a2i%# c '#7 t%e;ie s se s+n 7e-i7'% nat%ii, =n ace7a$i
ti#+ ne "isc%e"it8n" '#ni+'ten!a "ivinL e7 a% t%e;i s se %'a-e ast2e7)
SD'a#ne, # =nc%e" =n 5ine, e $ti c +'!i s # aE!i, $i 7a %8n"7 #e v'i
2ace t't ce +'t #ai ;ine +ent% a %e+a%a %7 +e ca%e 7-a# 2ct v%e'"atS. O
se%ie "e #iE7'ace - %-a, 2'%!a v'in!ei, #e"ita!ia ,'-.in, c'ns7ta%ea
s2in!i7'%, ti7iza%ea ;%!%i7'% ast%'7'-ice - +e%#it =n"7ci%ea sa an7a%ea
e2ecte7'% ne2aste a7e ac!ini7'% %e7e "in t%ect.
A$a c# ' cas +'ate 2i "'tat c +a%at%znet +ent% a a;s'%;i 27-e%7 $i
t%znet7, 7a 2e7 te#+77 c'%+7i n'st% ;ene2iciaz "e "i2e%ite #s%i "e
+%'tec!ie. Ra"ia!ii e7ect%'#a-netice s;ti7e ci%c7 c'ntin +%in nive%sL
'#7 n $tie "ac e7e 2ac ;ine sa % c'%+7i s. Ac# #7te sec'7e,
,'-.inii a c'nstatat c #eta7e7e +'t e#ite ' 7#in ast%a7 ssce+ti;i7 s
c'nt%aca%eze ac!ini7e ne2aste a7e +7anete7'%. La 2e7, an#ite c'#;ina!ii
2av'%a;i7e "e +7ante s-a "'ve"it 2'a%te ti7e. Ce7e #ai e2iciente snt
;iEte%ii7e +e%2ecte, "e ce7 +!in "' ca%ate. An a2a%a &n"iei, ti7iza%ea
ast%'7'-iei =nt%-n #'" +%eventiv a 2ct %a%e'%i ';iect7 n'% st"ii
se%i'ase. An -ene%a7, n se $tie c +iet%e7e +%e!i'ase, #eta7e7e sa +7ante7e
n-a e2ect "ec8t "ac %es+ect an#ite +%'+'%!ii $i snt +%tate "i%ect +e
+ie7e."
"Maest%e, "esi-% =!i v'i %#a s2at7, c#+%8n" ' ;%!a%. M si#t incitat
"e i"eea "e a "eEca in27en!a +7anete7'%M"
"Pent% z -ene%a7, %ec'#an" ' ;%!a% "in a%, a%-int sa "in c+%. Da%
=n caz7 t +a%tic7a%, v%ea s-!i +%'+n na "in a%-int $i +7#;." S%i
YBtes:a% a a"-at "eta7ii #ai +%ecise.
"Maest%e, "es+%e ce Scaz +a%tic7a%S este v'%;aN"
"Ast%e7e se v'% inte%esa "e tine, =n c%8n", =nt%-n #'" ne+%ieten's,
MBn"a. 4 te te#e, vei 2i +%'teEat. Ca# +este ' 7n, 2icat7 t =!i va
2ace +%';7e#e. ?'a7a a% t%e;i s "%eze 1 7ni, "a% ti7iza%ea ;%!%ii
ast%'7'-ice ' va %e"ce 7a H( "e zi7e."
'ri 8Ctesh3ar Ae<#nd
M-a# "s i#e"iat 7a n ;iEtie% $i a# c#+%at ' ;%!a% +e ca%e a#
+%tat-' c.ia% "in acea zi. E%a# snt's tn, a$a c a# itat +%ezice%ea
Maest%7i, ca%e a +7ecat "e 7a Se%a#+'%e 7a ?ena%es. La JI "e zi7e "+
c'nv'%;i%ea n'ast% a# si#!it ' "%e%e vie =n %e-inea 2icat7i. A %#at
s+t#8ni "e s2e%in!e $i c'$#a%%i, "a% a# ezitat s-7 "e%anEez +e -%-7
#e, s+e%8n" s a# 2'%!a s s+'%t $i aceast =nce%ca%e.
Da% HJ "e zi7e "e t'%t% #i-a s7;it .'t%8%ea. A# +7ecat c t%en7 7a
?ena%es, n"e S%i YBtes:a% #-a +%i#it c ' c7"% ne';i$nit,
ne7s8n"-#i =ns 'cazia s8-i v'%;esc =n +a%tic7a% "es+%e s2e%in!e7e
#e7e. Un n#% #a%e "e "isci+'7i 7-a vizitat =n acea zi +e Maest%, +ent%
darshan
(.)*
. O;'sit, ;'7nav $i ne-7iEat, #-a# %et%as =nt%-n c'7!. 4#ai
"+ #asa "e sea%, c8n" 7ti#ii vizitat'%i a +7ecat, -% #-a c.e#at =n
;a7c'n7 'ct'-'na7 a7 c7"i%ii.
"5%e;ie s 2i venit "in caza 2icat7i t." S%i YBtes:a% $i-a =nt'%s
+%ivi%i7e "e 7a #ine. St%;tea ;a7c'n7 =n 7n- $i =n 7at inte%ce+t8n" ne'%i
7#ina 7nii. "&a s ve"e#L t s2e%i "e 2icat "e H( "e zi7e, n-i a$aN"
"Da, Maest%e."
"Atnci 2, te %'-, eDe%ci!i7 +ent% st'#ac +e ca%e !i 7-a# a%tat."
"Dac ai $ti c8t "e #7t s2%, n #i-ai #ai ce%e s 2ac eDe%ci!iiM" 5't$i, a#
=nce%cat s-7 asc7t.
"5 s+i c s2e%i, e s+n c n. C# +'ate eDista ' ase#enea
c'nt%a"ic!ieN" C%-7 #e #i-a a%ncat ' +%ivi%e =nt%e;t'a%e.
E%a# 7it. ?%sc, s+%e #a%ea #ea ;c%ie, #-a# si#!it $%atL n #ai
si#!ea# "%e%ea =n!e+t'a%e ca%e n # 7sase s "'%# ti#+ "e
s+t#8niM Un si#+7 cv8nt a7 Maest%7i a 2'st "e aEns +ent% a -'ni
"%e%ea, ca $i c# n-a% 2i eDistat nici'"atM
P7in "e %ecn'$tin!, a# =n-ennc.eat, "a% e7 #-a '+%it)
"4 te +%ta c'+i7%e$teM Ri"ic-te $i c'nte#+7 s+7en"i"7 c7a% "e 7n "e
"eas+%a Can-e7i." Oc.ii Maest%7i st%7cea "e 2e%ici%e, =n ti#+ ce e
sttea# tct =n 2a!a 7i. D+ atit"inea sa, a# =n!e7es c e7 "'%ea s-i
#7!#esc n 7i, ci 7i D#neze, cci E7 # vin"ecase.
P'%t c.ia% $i ac# -%eaa ;%!a% "e a%-int $i "e +7#;, =n a#inti%ea zi7ei
=n ca%e a# =n!e7es, '"at =n +7s, c t%ia# a7t%i "e ' 2iin! s+%a#an.
C a7te 'cazii, c8n" #i-a# c'n"s +%ietenii 7a S%i YBtes:a% +ent% a-i
vin"eca, e7 %ec'#an"a inva%ia;i7 +iet%e +%e!i'ase sa ;%!%i, eD+7ic8n"
ti7iza%ea 7'% ca +e ' +%eca!ie ast%'7'-ic =n!e7ea+t.
Anc "in c'+i7%ie avea# +%eE"ec!i =#+'t%iva ast%'7'-iei, =n +a%te +ent%
c a# ';se%vat c8t "e #7!i 'a#eni =i snt ata$a!i =n #'" se%vi7 $i "e
ase#enea "in caza nei +%e"ic!ii a ast%'7'-7i 2a#i7iei) "5e vei cst'%i
"e t%ei '%i $i vei 2i v"v "e "' '%i". A# #e"itat as+%a s'a%tei #e7e
t%iste, si#!in"-#i s27et7 ca a7 nei ca+%e ce %#eaz s 2ie sac%i2icat +e
a7ta%7 t%i+7ei cst'%ii.
"5%e;ie s te %ese#nezi c s'a%ta", a %e#a%cat 2%ate7e #e, Ananta.
">'%'sc'+7 t a +%ezis c, =n c'+i7%ie, t vei 2-i s+%e >i#a7aia, "a% vei
2i a"s =na+'i c 2'%!a. Deci +%ezice%ea %e2e%it'a%e 7a ce7e t%ei cst'%ii "e
ase#enea se va %ea7iza."
Ant%-' sea%, a# avt inti!ia c7a% c +%'2e!ia e%a c'#+7et 2a7s. A# a%s
%7'7 ast%'7'-ic, =#+ac.et8n" cen$a =nt%-' .8%tie +e ca%e a# sc%is)
"Se#in!e7e Ba%#a-e7'% t%ecte n #ai +'t =nc'7!i "+ ce a 2'st a%se "e
27c%i7e "ivine a7e =n!e7e+cinii". A# +s +ac.et7 7a ve"e%eL Ananta n-a
=nt8%ziat s citeasc c'#enta%i7 s2i"t'%.
"4 +'!i "ist%-e a"ev%7 t't at8t "e $'% ca +e acest s7 "e .8%tie."
F%ate7e #e %8se "is+%e!it'%.
E a"ev%at c "e t%ei '%i, =nainte "e a atin-e v8%sta a"7t, 2a#i7ia #ea a
=nce%cat s-#i a%anEeze ' 7'-'"n. De 2ieca%e "at 7e-a# "eEcat +7an%i7e
(.)+
, $tiin" c "%a-'stea #ea +ent% D#neze este #ai ta%e "ec8t
c'nst%8n-e%ea ast%'7'-ic %ez7tat "in Ba%#a.
"C c8t n '# este #ai ev'7at s+i%ita7, c at8t vi;%a!ii7e 7i s;ti7e
in27en!eaz #ai +te%nic nive%s7 $i c at8t #ai +!in se 7as e7 =ns$i
in27en!at "e 27D7 ne=ncetat a7 2en'#ene7'%." Aceste cvinte a7e
Maest%7i =#i %evenea a"esea =n #e#'%ie.
ED+e%i#enta7, a# ce%t ast%'7'-i7'% s "ete%#ine, "+ =nc7ina!ii7e
+7anete7'%, +e%i'a"e7e #e7e ne2aste, =n ti#+7 c%'%a #i-a# vzt "e
t%e;%i ca $i c# n a% 2i 2'st ni#ic. E a"ev%at c =n aceste +e%i'a"e
scces7 se ';!inea c +%e!7 n'% e2'%t%i #ai #a%iL t't$i #-a# c'nvins)
=nc%e"e%ea =n +%'tec!ia "ivin, eDe%cita%ea =n!e7ea+t a 7i;e%7i a%;it%,
acest "a% "ivin, snt #7t s+e%i'a%e tt%'% c'nEnct%i7'% +7aneta%e.
A# =n!e7es c .a%ta ce%7i "in #'#ent7 na$te%ii n t%ans2'%# '#7
=nt%-' #a%i'net a t%ect7i s. Acest #esaE e n 2a+t s;7i#) =ns$i ce%7
=ncea%c s t%ezeasc =n '# .'t%8%ea "e a se e7i;e%a "e '%ice 7i#ita%e.
D#neze 7-a c%eat +e '# ca s+i%it, ca%e a%e +%'+%ia sa in"ivi"a7itate,
2iin" esen!ia7 +ent% st%ct%a nive%sa7, in"i2e%ent "ac =n %'77 s
te#+'%a% este n =n!e7e+t sa n +a%azit. E7i;e%a%ea sa 2ina7 este, "ac e7 '
v%ea, i#e"iatL ea "e+in"e "e vict'%ii7e inte%i'a%e $i n "e ce7e eDte%i'a%e.
S%i YBtes:a% a "esc'+e%it a+7ica%ea #ate#atic a cic77i "e ec.in'D "e
H(.III "e ani 7a e+'ca n'ast%
(.),
. Cic77 c'n!ine n a%c ascen"ent $i n7
"escen"ent, "e c8te /H.III "e ani 2ieca%e. Fieca%e "in e7e c'n!ine +at%
Yugas sa E+'ci, n#ite) #ali, D*apara, Treta $i 1atya, c'%es+nz8n" =n
c'nce+!ia -%eac c e%a "e Fie%, "e ?%'nz, "e A%-int $i "e A%.
C%7 #e a "ete%#inat, +%in "i2e%ite ca7c7e, c 7ti#a #ali Yuga sa
E+'c "e Fie% a a%c7i ascen"ent a =nce+t =n an7 KII D.C. $i a avt '
"%at "e /.HII "e aniL aceast e+'c a #ate%ia7is#7i s-a te%#inat =n
an7 /.TII D.C. Aceast 7ti# "at este =nce+t7 D*apara-ei Yuga, "e
H.(II "e ani, ca%e va 2i #a%cat "e "ezv'7ta%ea ene%-ii7'% e7ect%ice,
at'#iceL e+'ca te7e-%a2iei, %a"i'7i, avi'ane7'% $i a7te7e ase#enea ca%e
sc%tci%citeaz s+a!i7.
Treta Yuga, "e J.1II "e ani, ca%e va =nce+e =n an7 (/II D.C., va 2i
#a%cat "e 2a#i7ia%iza%ea 'a#eni7'% c c'#nica%ea te7e+atic $i a7te
ase#enea ca%e sc%tci%citeaz ti#+7. An ti#+7 ce7'% (.*II "e ani ai
1atya-ei Yuga, 7ti#a +e%i'a" a a%c7i ascen"ent, inte7i-en!a #an va
atin-e "ezv'7ta%ea sa #aDi# $i va 7c%a =n a%#'nie c +7an7 "ivin.
U%#eaz n a%c "escen"ent "e /H.III "e ani, ca%e va =nce+e c ' E+'c "e
a% "e (.*II "e ani ai 1atya-ei Yuga
(.)-
.L -%a"at #anitatea se va c2n"a
=n i-n'%an!. Aceste cic7%i, i#a-ini a7e E'c7i ete%n a7 maya-ei, s;7iniaz
c'nt%aste7e $i %e7ativitatea nive%s7i 2en'#ene7'%
(.).
. Un7 "+ a7t7,
'a#enii eva"eaz "in =nc.is'a%ea "a7it!ii, a c%ea!iei $i se %i"ic 7a
c'n$tiin!a i"entit!ii 7'% s;7i#e c C%eat'%7.
Maest%7 #-a 7#%it n n#ai as+%a ast%'7'-iei, ci $i as+%a Sc%i+t%i7'%
7#ii =nt%e-i. 5eDte7e s2inte e%a #e%e +%ezente =n 2a!a 'c.i7'% s+i%it7i
s, "e aceea e7 e%a #e%e -ata s 7e eD+7ice, se+a%8n" e%'%i7e $i
inte%+'7%i7e e%"i!i7'% "e a"ev%%i7e ete%ne eD+%i#ate "e ct%e +%'2e!i.
"FiDa!i-v +%ivi%ea +e ca+t7 nas7i." Aceast inte%+%eta%e ineDact a nei
st%a
(.)/
"in Bhaga$ad &ita a"#is =n -ene%a7 at8t "e ct%e =nv!a!ii
'%ienta7i, c8t $i "e t%a"ct'%ii 'cci"enta7i, +%'v'ca "e ';icei ' c%itic
a#zant a Maest%7i.
"Ca7ea ,'-.in7i este "eEa "est7 "e ne';i$nit, a$a c# este ea. De ce
s-i %ec'#an"# s se ite c%ci$N %e#a%ca e7. Sens7 a"ev%at a7
te%#en7i nasikagram este "'%i-inea nas7i" $i n "v8%27 nas7i".
4as7 =nce+e =nt%e s+%8ncene, se"i7 vizinii s+i%ita7e
(.)0
. Din caza ni
a2'%is# "in 1ankhya
(.)1
"4sh*ar%ashidha" 9"D'#n7 C%ea!iei n +'ate 2i
"e"s", sa "D#neze n +'ate 2i "'ve"it"
(.)(2
<, #aE'%itatea e%"i!i7'%
"ec7a% c =nt%ea- aceast 2i7's'2ic este atee.
"4 este a"ev%at", a eD+7icat S%i YBtes:a%. "St%a se#ni2ic) +ent% '#7
nei7#inat, a c%i E"ecat este s;'%"'nat "'vezi7'% senz'%ia7e,
D#neze este inaccesi;i7, "e aceea E7 n eDist. Pent% a"ev%at7
"isci+'7 1ankhya, a c%i cn'a$te%e +%'2n" s-a nsct "in #e"ita!ie,
D#neze eDist $i este accesi;i7 9+'ate 2i cn'sct<."
Maest%7 a inte%+%etat =nt%-n #'" n', c ' c7a%itate #innat, teDte7e
?i;7iei c%e$tine. E7 #-a =nv!at s =n!e7e- esen!a ne#%it'a%e a ?i;7iei $i
a"ev%7 acest'% cvinte a7e 7i 7iss, c si-%an! ce7e #ai ct%e#%t'a%e,
int%ansi-ente $i t'ta7e +e ca%e 7e-a# azit v%e'"at) "Ce%7 $i +#8nt7 v'%
t%ece, "a% cvinte7e Me7e n v'% t%ece."
(.)((
Ma%ii Mae$t%i ai &n"iei $i-a #'"e7at via!a "+ ace7a$i i"ea7 "ivin ca%e 7-a
ani#at +e 7iss) "Cci, '%icine 2ace v'ia 5at7i #e ca%e este =n ce%%i,
ace7a =#i este 2%ate, s'% $i #a#."
(.)(*
7iss s+ne) "Dac %#8ne!i =n
cv8nt7 #e, snte!i =n a"ev% cenicii #eiL ve!i cn'a$te a"ev%7 $i
a"ev%7 v va 2ace s7';'zi."
(.)(+
E7i;e%a!i, st+8ni +e ei =n$i$i, ,'-.inii-
c%istici ai &n"iei +a%tici+ 7a ne#%it'a%ea 2%ate%nitate a ce7'% ca%e a atins
cn'a$te%ea e7i;e%at'a%e a 5at7i Unic.
"4 =n!e7e- ni#ic "in +'vestea 7i A"a# $i a EveiM", eDc7a#ai "+ ce #-
a# st%"it =n za"a% s =n!e7e- a7e-'%ia. "De ce a +e"e+sit D#neze n
n#ai c+77 vin'vat, ci $i +e %#a$ii nevin'va!iN"
Maest%7 e%a a#zat #ai c%8n" "e ve.e#en!a #ea "ec8t "e i-n'%an!a "e
ca%e ""ea# "'va". "&ene0a este +%'2n" si#;'7icL ' inte%+%eta%e a"
7ite%a# n +e%#ite =n!e7e-e%ea ei", #i-a eD+7icat. " SA%;'%e7e vie!iiS este
c'%+7 #an. Siste#7 ce%e;%'-s+ina7 sea#n c n a%;'%e, c %"cini7e
=n ae%, 7a nive77 ca+7i, =n ti#+ ce ne%vii c'nstitie %a#%i7e. Acest a%;'%e
a%e "in a;n"e! 2%cte "e7ici'ase - ce7e a7e ve"e%ii, a7e az7i, #i%'s7i,
-st7i, +i+it7i - "e ca%e '#7 se +'ate ;c%a 2% nici ' tea#. Da%
eD+e%ien!a seDa7 - cea a S#%7iS ca%e se -se$te =n cent%7 acesti c'%+
ca ' -%"in - =i este inte%zis
(.)(,
.
SGa%+e7eS %e+%ezint ene%-ia siste#7i ce%e;%'-s+ina7 9Fn"a7ini<, ca%e
sti#7eaz ne%vii seD7i. SA"a#S este %a!inea, SEvaS - senti#ent7. C8n"
a2ectivitatea 9e#'!ia< sa c'n$tiin!a Evei, ine%ent 2iec%ei 2iin!e #ane, e
"'#inat "e i#+7s7 seDa7, %a!inea 2iin!ei, sa A"a#, sc'#;
(.)(-
.
D#neze a c%eat 2iin!a #an #ate%ia7iz8n" c'%+%i7e ;%;at7i $i a7e
2e#eii +%in 2'%!a 3'in!ei Sa7e. E7 7e-a "at +te%ea "e a se %e+%'"ce =n
aceea$i #anie% "ivin sa Si#ac7atS
(.)(.
. Ant%c8t +8n ac# =$i 7i#itase
+te%ea c%eat'a%e 7a %e-n7 ani#a7, ca%e este c'n"s "e instinct $i 7i+sit "e
inte7i-en!, D#neze a c%eat +%i#e7e c'%+%i #ane n#ite si#;'7ic
A"a# $i Eva. Pent% ' ev'7!ie %a+i", E7 7e-a t%ans2e%at s27ete7e sa
esen!a "ivin a "' ani#e7e
(.)(/
.Ra!inea +%e"'#in 7a A"a# sa ;%;at,
ia% 7a 2e#eie, Eva, senti#ent7. Aceasta este eD+%esia "a7it!ii ce
a#+%enteaz =nt%ea-a 7#e 2en'#ena7a. Ra!inea $i senti#ent7 %#8n =n
c'#nine 2e%icit at8t ti#+ c8t #intea #an n este c'%+t "e
i#+7s%i7e ani#a7ice.
Ast2e7 c'%+7 #an n este %ez7tat7 ev'7!iei +7ec8n" "e 7a %e-n7 ani#a7L
e7 a necesitat n act "e c%ea!ie s+ecia7 "in +a%tea 7i D#neze. F'%#e7e
ani#a7e e%a +%ea -%'sie%e +ent% ca "ivinitatea s se +'at %eve7a =n e7eL
'#7 a 2'st "'tat =n #'" nic c cent%ii ene%-etici "e e#isie %ece+!ie 7a
nive77 c'7'anei ve%te;%a7e $i c%eie%, "int%e ca%e "7'ts7 c /.III "e
+eta7e", sitat =n z'na "in c%e$tet7 ca+7i, +e%#ite 2iin!ei #ane s int%e
=n c'#nine c Divin7.
D#neze, sa C'n$tiin!a Divin, a s2tit +%i#7 c+7 s -ste "in t'ate
;c%ii7e #ane, c eDce+!ia neia sin-%e) senza!ii7e seDa7e
(.)(0
. Acestea
e%a inte%zise, "e tea# ca #anitatea s n se =#+'t#'7easc =n t%i%i
seDa7e ani#a7ice. Ave%tis#ent7, "estinat s evite t%ezi%ea n'% ten"in!e
ani#a7ice a"'%#ite =n s;c'n$tient, n-a 2'st asc7tat. Resta;i7in" #'"7 "e
+%'c%ee%e ;%t, A"a# $i Eva a "eczt "in sta%ea "e 2e%ici%e ce%easc,
nat%a7 '#7i +e%2ect, '%i-ina%.
Cn'a$te%ea S;ine7i $i %7iS, +%'#is Evei "e ct%e $a%+e, este cea a
eD+e%ien!e7'% "a7iste $i '+se +e ca%e #%it'%ii, a27a!i =nc s; in27en!a
maya-ei, t%e;ie s 7e t%anscean". Cz8n" =n =n$e7cine $i i7zie +%in
ti7iza%ea -%e$it a senti#ent7i $i %a!inii - "in caza c'n$tiin!ei "e ti+
SEva $i A"a#S -, 'a#enii a +ie%"t "%e+t7 "e a int%a =n -%"ina ce%easc, a
#7!#i%ii "e sine "ivine
(.)(1
."
C8n" S%i YBtes:a% $i-a te%#inat "isc%s7, a# c'nte#+7at c ' n'
vene%a!ie +a-ini7e "in &ene0.
"Maest%e, +ent% +%i#a "at si#t ';7i-a!ii 2i7ia7e 2a! "e A"a# $i EvaM"
16-1: Pe baza referinelor astronomice din literatura hindus strveche,
erudiii au fost capabili s stabileasc perioadele cnd au trit autorii.
Cunoaterea tiinific a rishilor era foarte mare; n +aushita$i Brahmana
gsim pasaje astronomice precise care indic faptul c n anul 3100 .C.
hinduii erau foarte avansai n astronomie, ceea ce avea o valoare
practica n determinarea momentelor favorabile pentru ceremoniile
astrologice. Un articol de Tara Mata din )ast-2est, februarie 1934, afirm
despre 'yotish sau tratatele astronomice vedice: "El conine nelepciunea
tiinific care a meninut India n fruntea tuturor naiunilor antice i a
fcut din ea Mecca aspiranilor nsetai de cunoatere. Brahmagupta, una
din lucrrile din 'yotish* este un tratat astronomic care se ocup cu
asemenea subiecte, cum ar fi: micarea heliocentric a corpurilor
planetare n sistemul nostru stelar, forma sferic a pmntului, lumina
reflectat a lunii, micarea de revoluie a pmntului, prezena stelelor
fixe n Calea Lactee, legea gravitaiei i alte fenomene tiinifice ce nu au
aprut n lumea occidental pn la Copemic i Newton."
Aa numitele "cifre arabe", preioase n dezvoltarea matematicii
occidentale au fost aduse n Europa n secolul IX, prin intermediul
arabilor, din India, unde acel sistem de notare fusese formulat din
antichitate. O lumin suplimentar asupra motenirii tiinifice vaste a
Indiei va putea fi gsit n lucrrile urmtoare: 3istory o4 3indu
Chemistry, de P. C. Ray; Positive Sciences o4 the /ncient 3indus, de B. N.
Seal.
16-2: Binecuvntarea ce deriv ca urmare a simplei vederi a unui sfnt.
16-3: Una din fetele pe care familia mea mi-o alesese n calitate de
viitoare soie, s-a cstorit cu veriorul meu Prabhas Chandra Ghosh (Sri
Ghosh a fost vice-preedinte al Societii Yogoda Satsanga din India din
1936 pn la moartea sa, n 1975).
16-4: O serie de 13 articole despre verificarea istoric a teoriei despre
.ugas a lui Sri Yukteswar a aprut n revista )ast-2est (Los Angeles) din
septembrie 1932 pn n septembrie 1933. Aceste cicluri sunt descrise n
prima parte a lucrrii "tiina sacr" a lui Sri Yukteswar.
16-5: n anul 12.500 D.C.
16-6: Scripturile Indiei situeaz epoca noastr ntr-o +ali .uga fcnd
parte dintr-un ciclu universal incomparabil mai ntins dect ciclul
echinociilor, de 24.000 de ani, de care s-a ocupat Sri Yukteswar. Ciclul
universal al Scripturilor este de 4.300.560.000 de ani i reprezint o Zi a
Creaiei, sau durata total a sistemului nostru solar n configuraia sa
actual. Aceast vast concepie a nelepilor are ca baz relaia dintre
durata anului solar i numrul PI = 3,14159.
Durata vieii ansamblului cosmosului se ntinde, conform nelepilor
antici, la 314.159.000.000.000 de ani solari, sau "O Er a lui Brahma".
Savanii estimeaz c vrsta actual a Pmntului este de peste
2.000.000.000 de ani, pe baza cantitii de plumb n rocile radioactive.
Scripturile Indiei declar c un glob ca al nostru ar putea fi distrus din
dou motive : majoritatea locuitorilor si devine fie orientat total pozitiv
i n final se elibereaz de nlnuirile planului fizic, fie orientat total
negativ. n ambele cazuri, mintea lumii genereaz o for care elibereaz
atomii captivi ce constituie pmntul.
Se anun uneori "sfritul lumii" ca fiind foarte apropiat. Ultima predicie
a sfritului a fost dat de pastorul Chas. G. Long din Pasadena, care a
stabilit "Ziua Judecii Finale" pentru 21 septembrie 1945. Reporterii de la
1nited Press mi-au cerut opinia. Le-am explicat c ciclii planetari se
dezvolt urmnd o progresie continu, conform planului divin. Nu este
prevzut nici o disoluie apropiata a globului terestru; planeta noastr,
sub aspectul ei actual, mai are 2.000.000.000 de ani de cicluri
echinociale ascendente i descendente. Datele provenite de la rishis
pentru epocile pmntului merit un studiu atent n Occident; revista
Time (17 decembrie 1945, pag.6) le-a numit "statistici linititoare".
16-7: capitolul VI:13.
16-8: "Ochiul tu este lumintorul corpului. Cnd ochiul tu este sntos,
tot corpul tu este luminat; dar cnd ochiul tu este ru, corpul tu este
n ntuneric. Ai grij ca lumina care este n tine s nu se ntunece." (LUCA,
2.34-35)
16-9: Unul din cele ase sisteme ale filosofiei indiene, San$hya conduce
fiinele la eliberarea final prin cunoaterea a 25 de principii, ncepnd cu
pra$riti sau natura i cu purusha sau spiritul.
16-10: San$hya /phorisms , I:92.
16-11: Matei 24:35.
16-12: Matei 12:50.
16-13: IOAN, 8.31,32. Sfntul loan certific: "Dar tuturor celor ce L-au
primit, adic celor ce cred n Numele Lui, le-a dat dreptul s se fac copii
ai lui Dumnezeu (adic celor stabilii n Contiina Cristic omniprezent)"
IOAN, 1.12.
16-14: "Femeia a rspuns arpelui: putem s mncm din rodul tuturor
pomilor din grdin. Dar despre rodul pomului din mijlocul grdinii
Dumnezeu a zis: S nu mncai din el i nici s nu v atingei de el, ca
s nu murii." GENEZA, 3.2-3.
16-15: "Omul a rspuns: Femeia pe care tu mi-ai dat-o ca sa fie lng
mine, ea mi-a dat din pom i am mncat ... Femeia a rspuns: arpele
m-a amgit i am mncat din pom." GENEZA, 3.12-13
16-16: "Dumnezeu a fcut pe om dup chipul Su, l-a fcut dup chipul
lui Dumnezeu; parte brbteasc i parte femeiasc i-a fcut Dumnezeu,
i-a binecuvntat i Dumnezeu le-a zis: Cretei i nmulii-v, umplei
pmntul i supunei-l; i stpnii peste petii mrii, peste psrile
cerului i peste orice vieuitoare care se mic pe pmnt" GENEZA, 1.27-
28.
16-17: "Domnul Dumnezeu a fcut pe om din rna pmntului, i-a
suflat n nri suflare de via i omul s-a fcut astfel un suflet viu".
GENEZA 2.7.
16-18: "arpele (fora sexual) era cel mai iret dintre toate animalele
cmpului (toate celelalte simuri)". GENEZA 3.1
16-19: "And the Lord God planted a garden eastward in Eden; and there
he put the man whom he had formed."-#en . 2:8. "Therefore the Lord
God sent him forth from the garden of Eden, to till the ground from
whence he was taken."-#en . 3:23. The divine man first made by God
had his consciousness centered in the omnipotent single eye in the
forehead (eastward). The all-creative powers of his will, focused at that
spot, were lost to man when he began to "till the ground" of his physical
nature.
"Apoi Domnul Dumnezeu a sdit o gradin n Eden, spre rsrit, i a pus
acolo pe omul pe care l ntocmise" GENEZA 2.8; " De aceea Domnul
Dumnezeu l-a izgonit din grdina Edenului, ca s lucreze pmntul din
care fusese luat" GENEZA 3.23. Omul Divin creat pentru prima dat de
Dumnezeu avea contiina focalizat n ochiul unic omnipotent situat n
mijlocul frunii (rsrit). Toate puterile creatoare ale voinei sale,
focalizate n acea zon, au fost pierdute de om atunci cnd acesta a
nceput "s cultive pmntul" naturii sale fizice.
Povestea lui Adam i Eva corespunztoare tradiiei hinduse se regsete
n btrna purana Srimad Bhagavata. Primul brbat i prima femeie
(fiine cu forma fizic) se numesc Swayambhuva Manu ("brbatul nscut
de Creator") i soia sa Satarupa ("imagine adevrat"). Cei cinci copii ai
lor s-au cstorit cu Pra-apattis (fiine perfecte care-i pot asuma o form
corporal); din aceste prime cinci familii divine a luat natere rasa
uman.
Niciodat, n Orient sau n Occident, n-am mai auzit pe cineva explicnd
Scripturile cretine cu atta profunzime spiritual ca Sri Yukteswar.
"Teologii au neles greit cuvintele lui lsus", spunea Maestrul, "n pasaje
ca: 'Eu sunt calea, adevrul i viaa. Nimeni nu vine la Tatl dect prin
Mine' (IOAN 14.6). lisus afirm nu c El este unicul Fiu al lui Dumnezeu,
ci c nici un om nu atinge Absolutul inexprimabil, Tatl transcendent, aflat
dincolo de Creaie, mai nainte de a fi manifestat Fiul, sau Contiina
Cristic, n mod activ n snul Creaiei. lisus, care realizase unitatea total
cu Contiina Cristic, se identific cu aceasta pentru c simul
individualitii sale se dizolvase de mult timp!"
Cnd Sf. Pavel scrie: "Dumnezeu... care a fcut toate lucrurile" (EFESENI,
3.9) i cnd lsus spune: "Adevrat, adevrat v spun c mai nainte s se
nasc Avraam, sunt Eu" (IOAN, 8.58), esena acestor cuvinte este
impersonalitatea.
Un mod de a gndi timorat i la i face pe muli oameni obinuii s
cread c un singur om a fost Fiul lui Dumnezeu, "lsus a fost unicul Fiu al
lui Dumnezeu", zic ei, "cum a putea eu, un muritor, s-L egalez?" Dar
toi oamenii sunt creaie divin i trebuie ntr-o zi s se supun cuvintelor
lui lsus: "Fii deci desvrii, aa cum Tatl vostru ceresc desvrit
este!" (MATEI, 5.48) "Vedei ce dragoste ne-a artat Tatl, s ne numim
copii ai lui Dumnezeu! i suntem! Lumea nu ne cunoate pentru c nu L-a
cunoscut nici pe El" (IOAN EPISTOLA NTI, 2.1)
Cunoaterea legii $arma-ei i a corolarului ei, rencarnarea (VEZI
CAPITOLUL 43), rezult din multe texte biblice, astfel: "Dac vars cineva
sngele omului i sngele lui s fie vrsat de om." GENEZA, 9.6. Dac
fiecare uciga trebuie s fie el nsui ucis "de ctre om", acest proces
cere, n majoritatea cazurilor, mai mult dect o singur existen. Poliia
contemporan nu este suficient de rapid!
Biserica cretin timpurie a acceptat doctrina rencarnrii, care a fost
explicat de gnostici i numeroi prini ai bisericii, inclusiv Clement de
Alexandria (sec. III) i sfntul Jerome (sec. V). Doctrina a fost pentru
prima dat declarat erezie n anul 553 d. C. de ctre cel de-al doilea
Sinod de la Constantinopol. La acel moment, muli cretini credeau c
doctrina rencarnrii oferea mai mult dect o etap n timp i spaiu, ceea
ce nu-i ncuraja s lupte pentru eliberarea imediat. Dar adevrurile
suprimate conduc n mod tulburtor la nenumrate erori. Milioane de
oameni nu i-au utilizat "unica lor via" pentru a-l cuta pe Dumnezeu, ci
pentru a se bucura de aceast lume - pentru o perioad foarte scurt,
dup care o pierd pentru totdeauna! Adevrul este c omul se
rencarneaz pe pmnt de nenumrate ori pn cnd rectig contient
statutul su de fiu al lui Dumnezeu.
CAPITOLUL: 17
asi i cele trei safire
"De'a%ece v'i ave!i ' +%e%e at8t "e ;n "es+%e S:a#i S%i YBtes:a%, v'i
#e%-e s-7 v" $i eM" D'ct'%7 4a%a,an C.n"e% R', a zis aceasta +e n
t'n c'n"escen"ent. Ca n ;n "isci+'7, #-a# a;!int s # a%t in"i-nat.
&nte%7'ct'%7 #e, c.i%%- vete%ina%, e%a n #ate%ia7ist c'nvins. Fi7 s,
Sant's., # %-ase s # 'c+ "e tat7 7i, "a% caz7 +%ea "is+e%at.
A "'a zi, D%. R', #-a =ns'!it 7a as.%a#-7 "in Se%a#+'%e. Maest%7 i-a
ac'%"at ' sc%t =nt%eve"e%e, #a%cat "e a#;e7e +%!i "e ' tce%e
=nc+!8natL vizitat'%7 a +7ecat ne#7!#it.
"De ce ai a"s n #'%t 7a as.%a#" # =nt%e; S%i YBtes:a% "+ ce
sce+tic7 "in Ca7ctta +7ec.
"Da%, Maest%e, #e"ic7 este t't$i viM"
"Da, "a% va #%i =n c%8n"."
E%a# $'cat. "Aceasta va 2i ' 7'vit% te%i;i7 +ent% 2i7 s. Sant's. s+e%a
c ti#+7 v -'ni i"ei7e #ate%ia7iste a7e tat7i s. 5e i#+7'%, Maest%e,
aEt-7 +e acest '#."
"F'a%te ;ine, ' s ' 2ac +ent% tine." Fa!a -%7i #e e%a 7ini$tit.
"O%-'7i's7 "'ct'% "e cai este, 2% s ' $tie, n "ia;etic avansat. E7 va
c"ea 7a +at +este /K zi7e. Me"icii n-7 v'% +tea aEtaL va t%e;i s #'a%
+este 1 s+t#8ni, =nce+8n" "e astzi. 4#ai "at'%it inte%ven!iei ta7e se
va vin"eca 7a acea "at. Da% c ' sin-% c'n"i!ie) c'nvin-e-7 s +'a%te '
;%!a% ast%'7'-ic. 3ei ve"ea c8t "e "i2ici7 va 2iL se va =#+'t%ivi ca n7 "in
caii si =nainte "e '+e%a!ieM" Maest%7 s%8se.
D+ n #'#ent "e tce%e, =n ca%e # =nt%e;a# c# s =nvin- =#+%en
c Sant's. =nc+!8na%ea "'ct'%7i, S%i YBtes:a% c'ntin)
"De =n"at ce se va si#!i #ai ;ine s2tie$te-7 s n #ai #n8ce ca%ne. 3ei
ve"ea c n va %#a acest s2at $i va #%i +este 1 7ni, c.ia% =n #'#ent7 =n
ca%e se va c%e"e vin"ecat. Aceste 1 7ni s+7i#enta%e "e via! n-i snt
"ate "ec8t +ent% c t #i-ai ce%t-'M"
A "'a zi, i-a# s-e%at 7i Sant's. s c'#an"e ' ;%!a% 7a n ;iEtie%. Ea
a 2'st -ata T zi7e #ai t8%zi, "a% D%. R', a %e2zat s ' +'a%te.
"M si#t c# n se +'ate #ai ;ine. 4 # i#+%esi'na!i v'i c s+e%sti!ii7e
v'ast%e ast%'7'-ice." D'ct'%7 #i-a a%ncat ' +%ivi%e ti'as.
Mi-a# a#intit a#zat c S%i YBtes:a% =7 c'#+a%ase c n ca7 %eca7cit%ant.
A #ai t%ect ' s+t#8nL vete%ina%7, =#;'7nvit s;it, a c'nsi#!it s+s
s +'a%te ;%!a%a. D' s+t#8ni #ai t8%zi, #e"ic7 c%ant #i-a s+s c
sita!ia e%a "is+e%at. A a"-at "eta7ii c'nvin-t'a%e as+%a %ava-ii7'%
+%'"se "e "ia;et.
A# sct%at "in ca+. "C%7 #e a "ec7a%at c D%. R', se va %esta;i7i =n
%#a nei ;'7i ca%e va "%a ' 7n."
D'ct'%7 #-a +%ivit c 'c.ii #a%i, ne=nc%ezt'%. Da% +este /K zi7e e7 #i-a
s+s +a%c scz8n"-se)
"D%. R', este c'#+7et %esta;i7itM" a eDc7a#at e7. "Este caz7 ce7 #ai i#it'%
"in ca%ie%a #ea. 4ici'"at n #%i;n" n $i-a %ec+tat 2'%!e7e =nt%-n
#'" at8t "e ineD+7ica;i7. C%7 v'st% t%e;ie s 2ie n +%'2et c +te%ea "e
a vin"ecaM"
D+ ' =nt%eve"e%e c D%. R',, =n ca%e 7-a# +%evenit as+%a
ave%tis#ent7i 7i S%i YBtes:a% "e a n #8nca ca%ne, n 7-a# #ai
%evzt ti#+ "e 1 7ni. Ant%-' zi, c8n" sttea# +e ve%an"a casei #e7e "e +e
st%a"a C%+a%, e7 #-a a;'%"at ast2e7)
"S+ne-i Maest%7i t c n #i-a# %ec+tat 2'%!e7e "ec8t +ent% c a#
#8ncat #7t ca%neM 3e"e%i7e 7i ne$tiin!i2ice as+%a %e-i#7i a7i#enta%
n #-a in27en!atM" Este a"ev%at c D%. R', +%ea ic'ana vie a snt!ii.
Da% a "'a zi Sant's. a s'sit ca ' 2%tn) "An aceast "i#inea! tat7 #e
a #%itM"
Aceasta a 2'st na "in ce7e #ai ne';i$nite eD+e%ien!e +e ca%e 7e-a# avt
c Maest%7. E7 7-a vin"ecat +e vete%ina%7 =nc+!8nat, =n ci"a
ne=nc%e"e%ii sa7e, +%e7n-in"-i c $ase 7ni eDisten!a te%est%, n#ai
+ent% c e =7 %-ase#. S%i YBtes:a% "'ve"ea ast2e7 ;ntate$i =n!e7e-e%e
ne7i#itat "isci+'7i7'% since%i, ca%e-7 i#+7'%a c a%"'a%e.
E%a# #8n"% "e +%ivi7e-i7 "e a-#i +tea c'n"ce +%ietenii "in
nive%sitate 7a -%-7 #e. Cei #ai #7!i a;an"'na c aceast 'cazie, ce7
+!in =n as.%a#, sce+ticis#7 7'% %e7i-i's, at8t "e "7a #'"" =n ace7e
v%e#%i.
Un7 "int%e ei, +e n#e Sasi, a +et%ect #7te :eeB-en"-%i 2e%icite 7a
Se%a#+'%e. Maest%7 7-a =n"%-it $i e%a "ez'7at "e via!a "ez'%"'nat +e
ca%e ' "cea t8n%7.
"Sasi, "ac n te =n"%e+!i, te vei =#;'7nvi -%av +este n an." S%i YBtes:a%
=7 +%ivi eDas+e%at +e +%ieten7 #e, "a% =n ace7a$i ti#+ +7in "e a2ec!ine) "A7
ia ca #a%t'% +e MBn"a) s n s+i c n te-a# +%evenit."
Sasi %8se) "Maest%e =!i 7as -%iEa "e a inte%veni =n 2av'a%ea #eaM Snt +7in "e
;nv'in!, "a% v'in!a #ea este s7a;. Pe acest +#8nt, t e$ti sin-%7
#e sa7vat'%L n c%e" =n ni#eni a7tcineva "ec8t =n tine."
"5%e;ie ce7 +!in s +'%!i n sa2i% a7;ast% "e H Ba%ate. Acasta te va aEta."
"4 a# ;ani +ent% asta. 5't$i, C%Ei "%a-, "ac necaz7 vine, e c%e"
"in t'at ini#a c # vei +%'teEa."
"Peste n an t-#i vei a"ce J sa2i%e", a %e+7icat S%i YBtes:a% c n ae%
eni-#atic. "4-!i v'% #ai 2i "e nici n 2'7's atnci."
An #'" %e-7at, c'nve%sa!ia %evenea as+%a acesti s;iect. "4 # +'t
c'%ectaM", se +78n-ea Sasi c ' "is+e%a%e c'#ic. "Gi =nc%e"e%ea #ea =n tine,
Maest%e, =#i este #ai sc#+ "ec8t '%ice ;iEte%ieM"
Un an #ai t8%zi, 7-a# vizitat 7a Ca7ctta +e -%7 #e, ca%e e%a acas 7a
"isci+'77 s, 4a%en ?a;. S+%e '%a /I "i#inea!a, S%i YBtes:a% $i c
#ine #e"ita# =n 7ini$te =n sa7'n7 "e 7a etaE7 n, c8n" a# azit $a
"esc.iz8n"-se. Dint%-' "at, Maest%7 s-a %i"icat.
"Este ace7 Sasi", a %e#a%cat e7 -%av. "S-a sc%s n an) cei "'i +7#8ni ai si
s-a "sM E7 a "is+%e!it s2at7 #e. S+ne-i c n v%ea s-7 v"."
F%a+at "e t'n7 s'7e#n a7 Maest%7i, #-a# %e+ezit +e sca%, c8n" Sasi
t'c#ai %ca.
"O, MBn"a, s+e% c Maest%7 este aiciM Si#t c este aiciM"
"Da, "a% n v%ea s 2ie "e%anEat."
Sasi a iz;cnit =n +78ns $i a t%ect +e 78n- #ine +ent% a se a%nca 7a
+ici'a%e7e 7i S%i YBtes:a%, "e+n8n" ac'7' J sa2i%e #a-ni2ice.
"C% at't$tit'%, "'ct'%ii #i-a s+s c a# t;e%c7'z +7#'na%. Ei
c%e" c n #ai a# "ec8t t%ei 7ni "e t%itM &#+7'% #i7 aEt'%7 t, cci
$ti c "'a% t # +'!i sa7vaM"
"4 este +!in +%ea t8%zi s te -8n"e$ti 7a via!a taN D-te c +iet%e7e ta7eL
e7e n #ai snt e2iciente." Ca n s2inD, Maest%7 s-a =nc.is =nt%-' tce%e
i#+e%t%;a;i7, +nctat "e ss+ine7e t8n%7i.
A# avt inti!ia c S%i YBtes:a% n 2cea a7tceva "ec8t s ve%i2ice
=nc%e"e%ea 7i Sasi =n +te%ea 7i D#neze "e a-7 vin"eca. Deci n-a# 2'st
"e 7'c s%+%ins c8n", ' '% #ai t8%zi. Maest%7 a%nc ' +%ivi%e a2ect'as
+%ieten7i #e, "';'%8t "e "%e%e)
"Ri"ic-te SasiM 4 t7;%a +acea nei case st%ineM D sa2i%e7e =na+'i "e
n"e 7e-ai c#+%atL ac# e7e n-!i #ai snt "e nici n 2'7's. C#+%
t't$i ' ;%!a% ast%'7'-ic +e ca%e s ' +'%!i. 4 te te#e, =n c8teva
s+t#8ni vei 2i vin"ecatM"
Un s%8s a 7#inat 2a!a sc7"at =n 7ac%i#i a 7i Sasi, ca s'a%e7e "+
+7'aie) "P%eai;ite Maest%, t%e;ie s ia #e"ica#enteN"
S%i YBtes:a% s-a a%tat 2'a%te in"7-ent) "C# v%eiL iei sa n, t't na
esteM Mai "e-%a; =$i v'% sc.i#;a S'a%e7e $i Lna 7'c%i7e "ec8t s #'%i t
"e t;e%c7'zM" A+'i a a"-at ;%sc) "D-te +8n n-#i sc.i#;
+%e%eaM"
58n%7 a +7ecat "+ n sc%t sa7t. L-a# vizitat "e #ai #7te '%i =n
c%s7 s+t#8ni7'% %#t'a%e $i e%a# "is+e%at s c'nstat c sntatea 7i
se =n%t!ea "in ce =n ce #ai #7t.
"Sasi n va s+%avie!i acestei n'+!iM" Aceast "ec7a%a!ie a #e"ic7i
c%ant $i a+a%en!a sc.e7etic a +%ieten7i #e #-a ';7i-at s +'%nesc =n
-%a; 7a Se%a#+'%e. C%7 #e a asc7tat c ' a+a%ent in"i2e%en!
%e7ata%ea +e ca%e i-a# 2ct-' ss+in8n".
"De ce ai venit s # "e%anEeziN 4 7-a# asi-%at e +e Sasi c se va
vin"ecaN"
M-a# =nc7inat =n 2a!a 7i c %es+ect $i a# ;tt =n %et%a-e%e. S%i YBtes:a%
n #i-a s+s nici n cv8nt "e "es+%!i%e, ci s-a =nc.is =n tce%eL 'c.ii 7i
+e E#tate =nc.i$i e%a 2iDa!i =n c'nte#+7a%ea nei a7te 7#i.
M-a# =nt'%s i#e"iat 7a Ca7ctta, acas 7a Sasi. Ce s%+%ins a# 2'st s-7
-sesc st8n" 7a #as $i ;8n" 7a+teM
"O, MBn"aM Ce #inneM Ac# +at% '%e a# si#!it =n ca#e% +%ezen!a
Maest%7iL i#e"iat a "is+%t si#+t'#e7e ;'7ii. Gti c "at'%it 7i snt
c'#+7et vin"ecat."
An c8teva s+t#8ni, Sasi s-a =n-%$at $i a%ta #ai ;ine ca nici'"at
(/)(
. Da%
%eac!ia 7i 7a vin"eca%e a 2'st #a%cat "e ne%ecn'$tin!a, cci "+ aceea a
venit %a%e'%i =n vizit 7a S%i YBtes:a%M P%ieten7 #e #i-a #%t%isit =nt%-
' zi c =i e%a a$a "e %$ine "e +%ta%ea sa =nc8t n #ai =n"%znea s #ai
a+a% =n 2a!a Maest%7i.
A# c'nc.is c ;'a7a 7i Sasi a avt ca e2ect nea$te+tat s-i =nt%easc
v'in!a, "a% s-i st%ice #anie%e7eM
Se a+%'+ia s28%$it7 +%i#i7'% "'i ani 7a C'7e-i7 ?ise%icii Sc'!iene. 4 #
+tea# 7"a c st"ii7e #e7eL +!in7 ti#+ +e ca%e 7-a# c'nsac%at
st"ii7'% avea "'a% %'77 "e a # =#+ca c 2a#i7ia #ea. D'i +%'2es'%i
venea %e-7at acas, "a% "e ce7e #ai #7te '%i e e%a# a;sent. Aceasta a
2'st sin-%a %e-7a%itate "in ca%ie%a #ea $c'7%eascM
An &n"ia, "'i ani "e c'7e-i =ncnna!i "e scces a"c ' "i+7'# "e 7icen!
inte%#e"ia%L =n ace7 #'#ent st"ent7 +'ate '+ta s-$i c'ntine st"ii7e
=nc "'i ani +ent% a ';!ine 7icen!a "e2initiv.
Se a+%'+ia eDa#en7 2ina7. A# s'sit 7a P%i, n"e -%7 #e %#a s
+et%eac #ai #7te s+t#8ni. S+e%a# ca e7 s-#i "ea v'ie s n #
+%ezint 7a eDa#ene, "%e+t +ent% ca%e i-a# a"s 7a cn'$tin! 7i+sa #ea "e
+%e-ti%e.
Da% Maest%7 a s%8s c'ns'7at'%) "5 !i-ai =n"e+7init "in t'at ini#a
=n"at'%i%i7e s+i%ita7e $i n +'!i s ne-7iEezi c'7e-i7. A+7eac-te
c'n$tiinci's as+%a c%s%i7'% =n s+t#8na ca%e !i-a %#as $i e2'%t%i7e
ta7e v'% "a %'a"e."
A# %evenit 7a Ca7ctta, %e+%i#8n"-#i =n"'ie7i7e as+%a ti7it!ii acestei
#nci "e 7ti#a c7i+. La ve"e%ea teanc%i7'% "e c%!i "e +e #asa #ea "e
7c%, # si#!ea# ca n c7t'% %tcit =n "e$e%t. O 7n- #e"ita!ie #i-a
a"s ins+i%a!ia "e a # +ne +e t%ea;. Desc.i"ea# c%!i7e na "+ a7ta,
7a =nt8#+7a%e, st"iin" "'a% +a-ini7e ca%e-#i c"ea ast2e7 s; 'c.i. D+
ce a# 2ct aceast #nc ti#+ "e ' s+t#8n, c8te /* '%e +e zi, #
c'nsi"e%a# eD+e%t =n a%ta +%e-ti%ii =n +%i+M
6i7e7e "e eDa#en a 2'st ' Esti2ica%e a ceea ce +%ea +%'ce"%a .aza%"7iM
A# 7at t'ate eDa#ene7e, "e$i 7a 7i#it. Fe7icit%i7e +%in!i7'% $i a7e
+%ieteni7'% e%a =ns'!ite "e eDc7a#a!ii "e i#i%e.
La =nt'a%ce%ea #ea 7a P%i, S%i YBtes:a% #i-a "at ' veste +7ct. "i-ai
te%#inat st"ii7e 7a Ca7cttaL v'i a%anEa ca s-!i 2aci %#t'%ii H ani aici =n
Se%a#+'%e."
E%a# i#it) "Maest%e, n eDist c%s%i "e 7ite%at% =n acest '%a$M"
C'7e-i7 "in Se%a#+'%e, sin-%7 sta;i7i#ent "e =nv!#8nt s+e%i'%, n
+'se"a "ec8t c%s%i "e H ani +ent% "i+7'#a "e 7icen! inte%#e"ia%.
Maest%7 a s%8s vese7) "Snt +%ea ;t%8n +ent% a 2ace ' c.et ca s 2'n"ez
' nive%sitate +ent% tineM C%e" c t't$i a$ +tea c'nvin-e +e a7tcineva s
' 2ac."
D' 7ni #ai t8%zi, +%'2es'%7 >':e77s, %ect'%7 C'7e-i7i "in
Se%a#+'%e, a ann!at +;7ic c a %e$it s st%8n- 2'n"%i +ent% a
"esc.i"e c%s%i "e ( ani. C'7e-i7 "in Se%a#+'%e "evenea ' sec!ie a
Unive%sit!ii "in Ca7ctta. A# 2'st n7 "in +%i#ii can"i"a!i =nsc%i$i.
"Ce ;n e$ti c #ine, C%EiM A# "'%it at8t "e #7t s +7ec "e 7a Ca7ctta
+ent% a-#i +et%ece 2ieca%e zi a7t%i "e tine, 7a Se%a#+'%e. P%'2es'%7
>':e77s n $tie c8t "e #7t "at'%eaz aEt'%7i t tctM"
S%i YBtes:a% #-a +%ivit seve%) "De ac# =nainte n vei #ai +ie%"e at8tea
'%e =n t%enL ti#+7 ec'n'#isit =7 vei 2'7'si ast2e7 +ent% st"iiM S+e% c n te
vei #ai #7!#i c ' s+'ia7 "e 7ti# '% $i c vei st"ia se%i'sM" Da% =n
t'n7 s se si#!ea 7i+sa "e c'nvin-e%e
(/)*
.
17-1: n 1936 am auzit de la un prieten c Sasi era nc ntr-o stare
excelent de sntate.
17-2: Ca muli nelepi, Sri Yukteswar era mhnit de tendina
materialist a educaiei moderne. n ciuda faptului c natura uman este
tripl, numai aspectele fizice i mentale sunt n general recunoscute i
dezvoltate. Puine coli explic legile spirituale ale fericirii sau nva c
nelepciunea const n a ghida viaa omului n perfect armonie cu Voina
Divin.
Tinerii, care aud astzi la colegii i universiti c omul nu este dect un
"animal superior", nu sunt pregtii s fac o cercetare spiritual, nici s
considere c omul este, n esena sa, fcut dup chipul lui Dumnezeu.
Emerson scria: "Cci numai ceea ce avem n interior putem vedea n
exterior. Dac nu ntlnim zei, aceasta-i din cauz c noi nu adpostim
niciunul". Cel care-i imagineaz c numai natura sa animal este real,
rmne strin aspiraiilor divine. Un sistem educaional care nu prezint
Spiritul ca fiind motivul principal al existenei umane ofer avidya, sau
falsa cunoatere. "Pentru c zici: Sunt bogat, m-am mbogit i nu duc
lips de nimic i nu tii c eti ticlos, nenorocit, srac, orb i gol."
APOCALIPSA, 3.17
Educaia acordata tinerilor din India antica era ideal. La vrsta de 9 ani,
elevul era primit ca "un fiu" ntr-o gurukula (cminul familiei guru-lui ca
aezmnt pentru nvmnt). "Biatul modern petrece anual a opta
parte din timpul su la coal; indianul i petrece ntregul su timp
acolo", scrie profesorul S. V. Venkateswara n Indian Culture ,rough the
/ges (vol. 1; Longmans, Green & Co). "Acolo exist un sentiment al
solidaritii i responsabilitii, o ocazie ampl pentru exerciiul ncrederii
n sine i al individualitii. Exist un standard al culturii ridicat, disciplin
autoimpus i o atitudine sever faa de ndatoriri, aciuni lipsite de
egoism i sacrificiu, combinate cu respectul de sine i cel acordat
celorlali; un standard nalt al demnitii academice, un sim al nobleei i
un el nalt al vieii umane."
CAPITOLUL: 18
2ac'irul musulman
"C #7!i ani =n %#, =n ca#e%a +e ca%e ' 'c+i t ac#, n 2ac.i%
#s7#an a 2ct ( #inni s; 'c.ii #eiM"
S%i YBtes:a% a 2ct aceast "ec7a%a!ie s%+%inzt'a%e 7a +%i#a sa vizit =n
n'a #ea 7'cin!. C%8n" "+ =nsc%ie%ea #ea 7a C'7e-i7 "in Se%a#+'%e,
a# =nc.i%iat ' ca#e% =nt%-' +ensine =nvecinat, n#it 'anthi 9%e$e"in!
+ent% st"en!iL "e 7a pantha) %tcit'%, ctt'% a7 cn'a$te%ii< E%a ' cas
"e c%#i", =n sti7 vec.i, c ve"e%ea s+%e Can-e.
"Ce c'inci"en!, Maest%e. Ace$ti +e%e!i +%'as+t z-%vi!i a "eEa
a#inti%iN" A# +%ivit ca#e%a #';i7at si#+7, c n inte%es n'.
"Este ' +'veste 7n-." C%-7 #e s%8se. "Fac.i%7
(0)(
se n#ea A2za7
F.an. E7 =$i avea +te%i7e sa7e eDt%a'%"ina%e "e 7a n ,'-.in .in"s, +e
ca%e-7 =nt87nise c #7!i ani =n %#.
SFi7e, #i-e seteL #e%-i s-#i a"ci n +ic "e a+.S Ast2e7 i-a v'%;it n
sannyasin +7in "e +%a2 7i A2za7, +e c8n" e%a c'+i7, =nt%-n stc "in
?en-a77 '%ienta7.
SE snt #s7#an, Maest%e. C# +'!i t, n .in"s, s acce+!i a+ "in
#8ini7e #e7eNS
SA#i +7ace since%itatea ta c'+i7e. E n %es+ect %e-7i7e i#+se "e n
secta%is# ca%e n-$i a%e '%i-inea =n D#neze. D-te $i a"-#i %e+e"e
a+MS
A2za7 s-a -%;it s asc7te $i a 2'st %ec'#+ensat "e ' +%ivi%e a2ect'as "in
+a%tea ,'-.in7i.
S3ie!i7e ta7e ante%i'a%e =!i a"c ' Ba%#a ;nS, a "ec7a%at e7 s'7e#n. S5e v'i
=nv!a ' te.nic ,'-.in ce-!i va +e%#ite s c'#anzi n7 "in "'#enii7e
invizi;i7e. Ma%ea +te%e +e ca%e ' vei +%i#i ast2e7 n t%e;ie ti7izat "ec8t
+ent% a 2ace ;ine $i nici'"at =n sc'+%i e-'isteM Re#a%c c t ai "in t%ect
ni$te -e%#eni "e ten"in!e "ist%ctiveL n 7e 7sa s c%easc c'#i!8n" n'i
ac!ini %e7e. Dat'%it c'#+7eDit!ii Ba%#a-ei ta7e aceast via! t%e;ie s 2ie
2'7'sit +ent% a =#+7eti st+8ni%ea siste#7i ,'-a c !e7%i7e #anita%e
ce7e #ai =na7te.S
Maest%7 a "is+%t "+ ce 7-a =nv!at +e c'+i77 i#it ' te.nic ,'-.in
c'#+7icat.
5i#+ "e HI "e ani, A2za7 a +e%seve%at =n +%actica ,'-a. Rea7iz%i7e 7i
#i%ac7'ase i-a a"s a"#i%a!ia -ene%a7. Se s+nea c n s+i%it
"ez=nca%nat, +e ca%e e7 7-a n#it ">az%at", =7 %#a +as c +as,
=n"e+7inin"-i ce7e #ai #ici "'%in!e.
Dis+%e!in" ave%tis#ent7 #aest%7i, A2za7 a =nce+t s a;zeze "e
+te%i7e sa7e. 5'ate ';iecte7e +e ca%e 7e atin-ea "is+%ea 2% a 7sa %#e,
2en'#en ca%e 2cea "in A2za7 F.an n invitat +!in %ec'#an"a;i7M
Din ti#+ =n ti#+, e7 vizita #a%i7e #a-azine "e ;iEte%ii "in Ca7ctta,
"8n"-se "%e+t c#+%t'% +'ten!ia7. 5'ate ;iEte%ii7e +e ca%e 7e atin-ea
"is+%ea 7a +!in ti#+ "+ ce +%sea +%v7ia.
Dese'%i, ste "e in$i "'%nici s-i "esc'+e%e sec%ete7e =7 %#a +e A2za7.
Une'%i, 2ac.i%7 =i invita s 2ac ' c7t'%ie =n c'#+ania sa. La -.i$e e7
a%anEa s atin- n +ac.et "e ;i7ete. A+'i 7e ""ea =na+'i casie%7i,
s+n8n") SM-a# %z-8n"it) n 7e #ai c#+%MS 5't$i =n #'#ent7 c8n"
t%e;ia s se %ce =n t%en c a#icii si, A2za7 e%a =n +'sesia n#%7i
necesa% "e ;i7ete
(0)*
.
Aceste 2a+te a +%'v'cat in"i-na%ea -ene%a7L ;iEtie%ii $i casie%ii "in
?en-a7 e%a =n +%a-7 "e+%esinii ne%v'ase. P'7i!ia se a%ta ne+tinci'as
s-7 a%esteze +e A2za7L 2ac.i%7 +tea s+%i#a i#e"iat "'vezi7e ce7e #ai
c'+7e$it'a%e "'a% '%"'n8n"-i 7i >az%at) "D aceasta "e aiciM"
S%i YBtes:a% s-a %i"icat $i s-a "s =n ;a7c'n7 ca#e%ei #e7e ca%e ""ea
s+%e Can-e. L-a# %#at ac'7', "'%nic s a" #ai #7te "es+%e inc%e"i;i7a
t'#;'7 2ac.i%ic.
"Aceast cas 'anthi a a+a%!int 7a =nce+t nia "in +%ietenii #ei, ce 7-a
cn'sct +e A2za7 $i ca%e 7-a invitat '"at c v%e' HI "e vecini, +%int%e ca%e
e%a# $i e. Atnci e%a# t8n% $i e%a# c%i's s-7 cn'sc +e ce7e;%7 2ac.i%.
A# 7at "e a7t2e7 +%eca!ia "e a n avea 7a #ine nici n ';iect "e va7'a%eM
A2za7 #-a eDa#inat c n 'c.i inc.izit'% $i a zis)
SAi ;%a!e7e +te%nice. C';'a% =n -%"in, ia ' +iat% "est7 "e 7st%it $i
sc%ie-!i +e ea n#e7e c c%et. A+'i, a%nc-' c8t +'!i #ai "e+a%te =n Can-e.S
A# 2ct ce #i-a s+s. D+ ce +iat%a s-a c2n"at =n va7%i, #s7#an7
#i s-a a"%esat "in n')
SU#+7e aceast can =n Can-e, a+%'a+e "e cas.S
A# %evenit c cana +7in c a+ $i A2za7 a st%i-at) S>az%at, +ne +iat%a =n
aceast canMS
Acestea 2iin" s+se, +iat%a a a+%t "int%-' "atL a# sc's-', se#nt%a
#ea e%a 7a 2e7 "e 7izi;i7 ca $i atnci c8n" a# sc%is-'.
?a;
(0)+
, n7 "in +%ietenii #ei, +%ta n ceas "e a% vec.i $i -%e c 7an!
"e a%. Fac.i%7 7-a eDa#inat c ' a"#i%a!ie "e % a-%. D+ +!in ti#+
e7 a "is+%tM
SA2za7, 2-#i +7ce%ea $i "-#i =na+'i aceast +%e!i'as a#inti%e "e 2a#i7ieMS
s-a %-at +%ieten7 #e a+%'a+e +78n-8n".
Ms7#an7 a tct n #'#ent, a+'i a %s+ns) SAi KII "e %+ii =nt%-n
sei2 "e 2ie%. A"-#i-7e $i te v'i aEta s-!i %e-se$ti ceas7.
P%ieten7 #e s-a "s acas e#'!i'nat $i s-a =nt'%s c s#a ce%t, +e ca%e
i-a "at-' 7i A2za7.
SD-te 7a +'"e!7 "in a+%'+ie%ea casei ta7eS, a s+s 2ac.i%7. SR'a--7 +e
>az%at s-!i "ea ceas7 $i 7an!7.S
P%ieten7 #e s-a c'n2'%#at. C8n" s-a =nt'%s avea n ae% $%at, "e$i 2%
;iEte%ie.
SDe =n"at ce 7-a# c.e#at +e >az%at, a$a c# #-ai =nv!at, ceas7 #i-a
czt =n #8na "%ea+t +%in ae%M Fii si-% c 7-a# =nc.is =n sei2 =nainte "e a
%eveniM
Ma%t'%ii acestei scene t%a-i-c'#ice 7-a +%ivit +e >a2za7 c "$#nie.
Acesta a c'ntinat c ca7#)
SCe%e!i '%ice "e ;tL >az%at v va =n"e+7ini t'ate "'%in!e7eMS
Unii a ce%t 7a+te, a7!ii sc%i "e 2%cte. 4-a# 2'st s%+%ins c8n" +%ieten7
#e e+izat, ?a;, ce% :.isB,M Ms7#an7 a "at n '%"in $i se%via;i77
>az%at a a"s stic7e =nc.ise ca%e a ate%izat +e +'"ea t%ec8n" +%in ae%.
Fieca%e a -sit ceea ce "'%ea.
P%'#isinea ni n' #i%ac'7 n +tea "ec8t s-i 2ac +7ce%e -az"ei
n'ast%eL A2za7 ne-a '2e%it n 2estin instantaneM
SC'#an"a!i 2e7%i7e ce7e #ai c'stisit'a%eS, a s-e%at ?a;, +%ieten7 #e, c
n ae% s#;% SMca% asta s a# $i e +ent% ce7e KII "e %+iiM
M8nc%%i7e s 2ie se%vite =n vese7 "e a%MS
De =n"at ce 2ieca%e invitat $i-a 2'%#7at "'%in!a, 2ac.i%7 7-a inte%+e7at +e
;inev'it'%7 >az%at. A %#at ' .a%a;a;% "e ne"esc%is, n "ans a7 n'%
vase "e a% c #8nc%%i savant +%e+a%ate $i 2%cte ca%e n e%a "e sez'n
s'sin" "e nicie%i 7a +ici'a%e7e n'ast%e. 5'ate e%a a+etisante. Masa a "%at
' '%L =n s28%$it, invita!ii s-a %i"icat +ent% a-$i 7a %#as ;n. Un z-'#'t
=ns+i#8ntt'%, ca ace7a 2ct "e vase a%ncate -%#a", ne7e +este
a7te7e, ne-a ';7i-at s =nt'a%ce# ca+7) n #ai e%a nici ' %# "e vase sa
"e #8nc%%iM
"C%Ei", a# inte%venit e, ""ac A2za7 avea +te%ea "e a c%ea vase "e a%,
"e ce =$i #ai =ns$ea e7 ;n%i7e a7tiaN"
"Fac.i%7 n e%a n %ea7izat s+i%ita7", a eD+7icat Maest%7. "E7 st+8nea '
an#it te.nic ,'-.in ce-i +e%#itea acces7 7a n +7an ast%a7 n"e t'ate
"'%in!e7e snt i#e"iat =n"e+7inite. P%in inte%#e"i7 nei 2iin!e ast%a7e,
>az%at, #s7#an7 +'se"a +te%ea "e a eDt%a-e, +%int%-n act "e v'in!,
at'#ii "in '%ice ';iect +'%nin" "e 7a ' ene%-ie ete%ic. Da% ';iecte7e ast2e7
c'nstitite, +%'"se "in ast%a7, snt +%in nat%a 7'% eDt%e# "e insta;i7eL e7e
n se c'nse%v "ec8t n ti#+ 2'a%te sc%t
(0),
. 5't$i A2za7 e%a avi" "e
;n%i te%est%e ca%e, #ai -%e "e ';!int, snt #7t #ai "%a;i7e.
A# %8s. "Une'%i se eva+'% $i e7e =nt%-n #'" ne';i$nitM"
"A2za7 n e%a n '# "e %ea7iza%e "ivin", a c'ntinat Maest%7. "S 2ac
#i%ac'7e sta;i7e $i 2'7'sit'a%e n +'t "ec8t a"ev%a!ii s2in!i, +ent% c ei
snt =n a%#'nie c C%eat'%7 O#ni+'tent. A2za7 n e%a "ec8t n '# ca%e
+'se"a an#ite +te%i +a%an'%#a7e ce "esc.i"ea $a s+%e n "'#eni
inaccesi;i7 'a#eni7'% =nainte "e #'a%te."
"A# =n!e7es, C%Ei. Aceast 7#e "e "inc'7' +a%e s ai; as+ecte
=nc8ntt'a%e."
Maest%7 a a+%';at. "De atnci, n 7-a# #ai %evzt +e A2za7L "a%, c8!iva
ani #ai t8%zi, ?a; a venit 7a #ine a%t8n"-#i n zia% ce %e7ata
c'n2esinea +;7ic a 2ac.i%7i #s7#an. Ast2e7 a# cn'sct 2a+te7e
%e2e%it'a%e 7a ini!ie%ea 7i A2za7 "e ct%e n -% .in"s."
S%i YBtes:a% =$i a#intea c# se te%#ina c'n2esinea acestia) "E, A2za7
F.an, sc%i aceasta "%e+t +eniten!, +ent% a 2i ave%tis#ent tt%'% ce7'%
ca%e se a#;i!i'neaz s +'se"e a%ta "e a 2ace #inni. Ani "e zi7e a# a;zat
"e +te%i7e +a%an'%#a7e +e ca%e 7e avea# "e 7a -%7 #e, +%in -%a!ia
"ivin. A#e!it "e '%-'7i, #-a# c%ezt =n a2a%a 7e-i7'% #'%a7e. A venit ' zi
=n ca%e a# 2'st +e"e+sit seve%.
Recent, +e n "%# "in a+%'+ie%e "e Ca7ctta, a# =nt87nit n ;t%8n $c.i'+
ca%e +%ta n ';iect st%7cit'% ce +%ea "in a%. &-a# v'%;it c invi"ie)
SSnt A2za7 F.an, #a%e7e 2ac.i%. Ce ai ac'7'NS
SAceast ;cat "e a% este sin-%a #ea ;'-!ie +e 7#eL ea n-7 +'ate
inte%esa +e n 2ac.i%. 3in"ec-# te %'-MS
A# atins ;7'c7 "e a% $i a# +7ecat 2% s-i %s+n". ?t%8n7 se !inea
"+ #ine. De'"at, e7 st%i- "is+e%at)
SA%7 #eM Un"e esteNS
C# e n ""ea# nici ' aten!ie st%i-t7i 7i, e7 a v'%;it "e'"at c '
v'ce tnWt'a%e, ne';i$nit =n -%a ni '# c ' a+a%en! at8t "e #i7.
SM %ecn'$tiNS
A# =n-.e!at, =n-%'zit, vz8n" c ;t%8n7, acest $c.i'+ #ize%a;i7, n e%a
a7t7 "ec8t #a%e7e s28nt ca%e # ini!iase =n ,'-a c #7t, #7t ti#+ =n
%#. C'%+7 s "eveni instantane +te%nic $i t8n%.
3aiM Oc.ii -%7i #e a%nca sc8ntei. SA# vzt c +%'+%ii #ei 'c.i c =!i
2'7'se$ti +te%ea n +ent% a aEta 'a#enii ne2e%ici!i, ci +ent% a t%i +e
sea#a 7'%, ca n %2ct'%M A!i ia +te%i7e 'c7teL "e ac# =nainte >az%at
n #ai este ';7i-at s te asc7te. 4 vei #ai te%'%iza ?en-a77MS
L-a# c.e#at +e >az%at c ' v'ce +7in "e tea#L +ent% +%i#a "at e7 n-a
a+%t =n 2a!a ve"e%ii #e7e inte%i'a%e. Da% se +%ea c s-a %i"icat "int%-'
"at n v7 ne-% "ezve7in"-#i c'n$tiin!a) via!a #ea %$in'as s-a "e%7at
=n 2a!a #ea =n t'at -'7icinea ei.
SC%, =!i #7!#esc c #i-ai -'nit i7zia =n ca%e t%ia#.S P78-ea# 7a
+ici'a%e7e sa7e. S@% s it a#;i!ii7e #e7e #ane. M v'i %e2-ia =n #n!i
+ent% a #e"ita =n sin-%tate 7a D#neze, =n s+e%an!a "e a-#i 2i ie%tat
t%ect7 ce7 %MS
Maest%7 #e #i-a a%ncat =n tce%e ' +%ivi%e +7in "e c'#+asine. SSi#t
c e$ti since%S, a zis e7 =n s28%$it. SD%e+t %ec'#+ens +ent% +%i#ii ti ani "e
"isci+7in st%ict $i +ent% cin!a ta acta7, =!i 7as n 7ti# "a%. A!i vei
+ie%"e t'ate ce7e7a7te +te%i, "a% =n ceea ce +%ive$te .%ana $i
=#;%c#intea, >az%at =!i va "a aEt'%. D-te $i c'nsac%-te "in t't s27et7
=n!e7e-e%ii "ivine =n sin-%tatea #n!i7'%.S
Acestea 2iin" zise, -%7 #e a "is+%t, 7s8n"-# c 7ac%i#i7e $i c
cin!a #ea. A"i', 7#eM 4-#i #ai %#8ne "ec8t s i#+7'% ie%ta%ea 5at7i
C's#icM"
18-1: Yoghin musulman; provine de la arabul 4a5ir, srac; original asociat
derviilor aflai sub jurmntul srciei.
18-2: Tatl meu mi-a spus c i compania lui de ci ferate, Bengal-
Nagpur, a fost una din firmele victim ale lui Afzal Khan.
18-3: Nu-mi amintesc numele prietenului lui Sri Yukteswar i trebuie s
fac referire la el simplu doar cu "Babu" (Domnul).
18-4: La fel cum amuleta mea de argint a disprut n final de pe acest
pmnt (s-a dematerializat), orice obiect produs astral urmeaz aceeai
cale (lumea astral este descris n capitolul 43).
CAPITOLUL: 19
Maestrul meu) aflat #n +alcutta) apare i #n erampore
"A"esea # si#t asa7tat "e =n"'ie7i ateiste. 5't$i ' i"ee # s8c8ie ne'%i)
'a%e s27et7 n a%e +'si;i7it!i neeD+7'atateN O#7 n-$i %ateaz
a"ev%at7 "estin "ac n 7e eD+7'%eazN"
DiEen ?a;, c'7e-7 #e "e ca#e% "e 7a +ensinea 'anthi, #i-a 2ct
aceast c'n2i"en! c8n" 7-a# invitat s 2ac cn'$tin! c S%i YBtes:a%.
"Maest%7 te va ini!ia =n #riya Yoga5, i-a# %s+ns e. "Aceasta ca7#eaz
t#7t7 "a7is#7i +%in ce%tit"inea "ivin inte%i'a%."
An acea sea% DiEen #-a =ns'!it 7a as.%a#. An +%ezen!a Maest%7i, '
senintate +%'2n" a +t%ns s27et7 +%ieten7i #e, ca%e a "evenit n
vizitat'% c'nstant. 3ia!a n'ast% ';i$nit n +'ate s ne satis2ac nev'i7e
ce7e #ai +%'2n"eL '#7 a%e ' 2'a#e nativ 2a! "e =n!e7e+cine, c.ia% "ac
"e #7te '%i este inc'n$tient. P%in cvinte7e 7i S%i YBtes:a%, DiEen
%#%ea s "esc'+e%e =n e7 =ns$i n E #ai %ea7 "ec8t e-'7 s+e%2icia7 a7
acestei =nca%n%i t%anzit'%ii.
DiEen $i c #ine %#a# a#8n"'i c%s%i7e C'7e-i7i "in Se%a#+'%e $i ne-
a# ';i$nit s ne "ce# 7a as.%a# i#e"iat "+ st"i. A"esea =7 ve"ea#
+e S%i YBtes:a% st8n" =n +ici'a%e =n ;a7c'n7 "e 7a etaE7 H,
=nt8#+in8n"-ne c n z8#;et.
Ant%-' "+-a#iaz, Fanai, n t8n% %ezi"ent a7 as.%a#7i, ne-a a$te+tat
7a $ c ' veste ne+7ct.
"Maest%7 7i+se$teL ' te7e-%a# 7-a c.e#at 7a Ca7ctta."
A "'a zi a# +%i#it "e 7a -%-7 #e ' ca%te +'$ta7 c %#t'%7 c'n!int)
"3'i +7eca "in Ca7ctta #ie%c%i "i#inea!aL a$te+ta!i-# 7a -a% 7a
Se%a#+'%e 7a t%en7 "e '%a 0 "i#inea!a."
Mie%c%i "i#inea!a, 7a '%a *)JI, a# +%i#it n #esaE te7e+atic "e 7a S%i
YBtes:a%) "Snt %e!intL n # a$te+ta!i 7a t%en7 "e '%a 0."
A# c'#nicat aceste inst%c!ini 7i DiEen, ca%e se +%e-tea s +7ece.
"5 $i inti!ia taM", a eDc7a#at +%ieten7 #e "is+%e!it'%. "P%e2e% s c%e" =n
cv8nt7 sc%is a7 Maest%7i."
A# %i"icat "in #e%i $i #-a# a$ezat 7ini$tit, c .'t%8%ea 2e%# "e a
%#8ne. DiEen a ie$it #'%#in" $i a t%8ntit $a "+ e7.
E%a "est7 "e =ntne%ic =n ca#e% $i #-a# "s s+%e 2e%east%, ca%e ""ea =n
st%a". De'"at, se#i=ntne%ic7 s-a t%ans2'%#at =nt%-' 7#in '%;it'a%e,
=n ca%e 2e%east%a c -%atii "e 2ie% a "is+%t c'#+7et. Pe 2n"a77 7#in's a
a+%t S%i YBtes:a% =n ca%ne $i 'aseM
Ezit8n", =n7e#nit "e ' st+'a%e i#ens, #-a# a+7ecat 7a +ici'a%e7e sa7e $i,
c n -est "e %es+ect ';i$nit, i-a# atins +ant'2iiL e%a cei "e t'ate zi7e7e,
"e +8nz +'%t'ca7ie c t7+i "e =#+7etit%L i-a# %ecn'sct +e%2ect. R';a
7i "e c7'a%e 'c% =#i atin-ea 2a!aL si#!ea# n n#ai st'2a ci $i s+%a2a!a
as+% a +ant'2i7'% $i #27t%i7e "in "%e+t7 "e-ete7'% #a%i "e 7a +ici'a%e.
P%ea e#'!i'nat +ent% a +tea v'%;i, =7 +%ivea# c n ae% =nt%e;t'%.
"Snt =nc8ntat c ai ca+tat #esaE7 #e te7e+atic." 3'cea 7i e%a ca7#,
+e%2ect n'%#a7. "Mi-a# %ez'7vat t%e;%i7e 7a Ca7ctta $i v'i s'si 7a
Se%a#+'%e c t%en7 "e '%a /I."
An ti#+ ce e c'ntina# s-7 +%ivesc 7it, S%i YBtes:a% c'ntin) "4
este ' a+a%i!ie, snt e =ns#i, =n ca%ne $i 'ase. i-a# ac'%"at aceast
eD+e%ien! %a% "in '%"in7 v'in!ei "ivine. A$tea+t-# 7a -a%L DiEen $i c
tine # ve!i ve"ea s'sin" c .aine7e +e ca%e 7e +'%t ac#. 3'i 2i +%ece"at "e
n t'va%$ "e c7t'%ie, n ;ie!e7, +%t8n" ' can "e a%-int."
C% $i-a +s #8ini7e +e ca+7 #e c ' ;inecv8nta%e $'+tit. C8n" e7 a
=nc.eiat c cvinte7e "Taba !si"
(1)(
, a# azit n z-'#'t ci"at, ca n tnet
=n"e+%tat
(1)*
. C'%+7 s s-a t'+it -%a"at =n 7#ina '%;it'a%e. Mai =nt8i a
"is+%t +ici'a%e7e, a+'i c'%+7 $i ca+7 ca n s7 "e .8%tie +e ca%e-7
=n2$'%i. P8n =n 7ti#7 #'#ent a# si#!it atin-e%ea $'a% a "e-ete7'%
sa7e +e +%7 #e. An"at 7#ina a "is+%tL n #ai "istin-ea# "ec8t
2e%east%a c -%atii "e 2ie% $i +a7i"e7e %aze a7e s'a%e7i.
'ri 8Ctesh3ar -n &edita2ie
A# %#as c2n"at =nt%-n s'i "e t'%'+ea7, =nt%e;8n"-# "ac n a#
2'st victi#a nei .a7cina!ii. An acest #'#ent, DiEen int% =n ca#e% c n
ae% %$inat)
"Maest%7 n-a s'sit c t%en7 "e '%a 0, nici c ce7 "e 0)JI." P%ieten7 #e a
s+s asta c ae%7 "e a se scza.
"Atnci, %#eaz-#M e $ti c va veni 7a '%a /I." L-a# 7at +e DiEen "e
#8n $i 7-a# t8%8t "+ #ine, c t'ate +%'teste7e 7i. D+ /I #inte e%a#
7a -a% n"e t%en7 "eEa s'sea.
"A%a Maest%7i 7#ineaz t't t%en7M E7 este ac'7'M" a# eDc7a#at e
;c%'s.
"3iseziM" #i-a s+s DiEen %8z8n" ;atE'c'%it'%.
"S-7 a$te+t# aici." &-a# "esc%is =n "eta7i =n ce c'n"i!ii =7 v'# ve"ea +e
-%7 #e. De =n"at ce #i-a# te%#inat "esc%ie%ea, S%i YBtes:a% a
a+%t, +%t8n" ace7ea$i .aine +e ca%e i 7e vzse# #ai =nainte. C n #e%s
=ncet e7 =7 %#a +e n ;ie!e7 ca%e "cea ' can "e a%-int.
Pent% n #'#ent a# 2'st =n-.e!at "e -%'az 2a! "e st%anietatea a t't
ceea ce #i s-a =nt8#+7at. O =nt%ea- 7#e 2a#i7ia%, cea a sec'77i UU
#ate%ia7ist, +%ea c s-a s2%8#at =n 2a!a 'c.i7'% #ei i#i!iL # c%e"ea#
%e=nt'%s =n ti#+7 7i &ss, c8n" acesta =i a+%ea 7i Pet% +e #a%eM
C8n" S%i YBtes:a%, Y'-.in7-C%istic #'"e%n, a aEns =n 7'c7 =n ca%e DiEen
$i c #ine sttea# t7;%a!i, Maest%7 =i s%8se +%ieten7i #e s+n8n"-
i)
"i-a# a"%esat $i !ie n #esaE, "a% t n ai 2'st ca+a;i7 s-7 %ece+!i'nezi."
DiEen tc +%ivin"-# c ss+icine. D+ ce 7-a# c'n"s +e -% 7a
as.%a#, +%ieten7 #e $i c #ine ne-a# =n"%e+tat s+%e c'7e-i. DiEen s-a
'+%it =n +7in st%a" $i-#i zise 2ie%;8n" "e in"i-na%e)
"A$a "eciM Maest%7 #i-a a"%esat n #esaEM De ce 7-ai ascnsN 3%ea s-#i
eD+7iciM"
"Este vina #ea "ac '-7in"a ta #enta7 'sci7eaz at8t "e %e+e"e $i n +'ate
%e27ecta inst%c!ini7e -%7i n'st%N" a# +%'testat e.
M8nia "is+% "e +e 2a!a 7i DiEen. "An!e7e- ce v%ei s s+i", a zis e7 +e n
t'n s+%at. "Da% te %'- s-#i eD+7ici =n ce 2e7 ai -.icit c va 2i n c'+i7
+%t8n" ' canN"
An ti#+ ce =#i te%#ina# ist'%isi%ea ci"atei a+a%i!ii a Maest%7i, a# aEns
7a $a C'7e-i7i "in Se%a#+'%e.
"Ceea ce a# =nv!at "es+%e +te%i7e -%7i n'st%", a c'nc.is DiEen, "#
2ac s c%e" c t'ate nive%sit!i7e "in 7#e n snt "ec8t -%"ini!e "e c'+ii"
(1)+
.
19-1: "La revedere" n bengali. Aceast formulare este un paradox plin de
speran pentru c literal nseamn: "Atunci vin".
19-2: Sunetul caracteristic al dematerializrii atomilor corpului fizic.
19-3: "Asemenea lucruri mi-au fost revelate, ns acum tot ceea ce am
scris mi apare ca neavnd dect valoarea unui foc de paie." Astfel a
vorbit Sf. Thomas d'Aquino "Prinul scolasticii", rspunznd secretarului
su care insista asupra necesitii de a completa Suma Theologiae. ntr-o
zi, n 1273, n timpul liturghiei dintr-o biseric din Neapole, sfntul
Thomas a avut o revelaie mistic remarcabil. Superioritatea cunoaterii
divine l-a copleit att de mult, nct el a pierdut orice interes pentru
latura intelectual. S ne amintim de spusele lui Socrate: "Ct despre
mine, tot ce tiu e c nu tiu nimic." (PLATON, FEDRA)
CAPITOLUL: 20
Nu (i&itm +amirul
"5at, a$ v%ea s-i invit +e Maest% $i +at% +%ieteni s # =ns'!easc =n
>i#a7a,a =n ti#+7 vacan!ei #a%i. P'!i s-#i +%'c%i $ase ;i7ete +ent%
Ca$#i% $i ;ani +ent% c.e7tie7i7e n'ast%e "e c7t'%ieN"
A$a c# # a$te+ta#, tat7 #e a iz;cnit =n %8s) "Este a t%eia 'a% c8n"
=#i se%ve$ti aceea$i ist'%ieM 4 #i-ai ce%t t ace7a$i 7c% an7 t%ect $i
ac# "'i aniN An 7ti#7 #'#ent, S%i YBtes:a% a %e2zat s +7ece.
"E a"ev%at tatL n $ti "e ce -%7 #e n a "'%it +8n ac# s vizit#
Ca$#i%7
*2)(
. 5't$i, "ac =i s+n c a# ';!int "eEa "e 7a tine ;i7ete7e, c%e"
c va 2i "e ac'%"."
5ata n-a 2'st c'nvinsL a "'a zi =ns e7 #i-a =ntins $ase ;i7ete "e +%'t'c'7 $i
n +ac.et "e ;ancn'te "e zece %+ii)
"4 c%e" c eDc%sia v'ast% te'%etic a%e nev'ie "e t'ate aceste +%e-ti%i,
"a% ia-7e t't$iM"
D+ a#iaza i-a# +%ezentat +%'iect7 #e 7i S%i YBtes:a%, ca%e a s%8s
"e entzias#7 #e $i #i-a %s+ns =n "'i +e%i) "Mi-a% +7ace s #e%-L v'#
ve"ea." 4-a zis ni#ic atnci c8n" 7-a# %-at +e Fanai s ne =ns'!easc. A#
invitat "ease#enea $i t%ei +%ieteni) RaEen"%a 4at. Mit%a, @'tin A"", $i n
a7 t%ei7ea ;iat. A# 2iDat "ata +7ec%ii =n 7nea %#t'a%e.
S8#;t $i "#inic a# %#as 7a Ca7ctta +ent% a asista 7a cst'%ia ni
ve%i$'%, ce7e;%at acas 7a n'i. Lni "e "i#inea! a# s'sit 7a Se%a#+'%e c
;a-aEe7e #e7e. RaEen"%a # a$te+ta 7a $a as.%a#7i.
"Maest%7 a +7ecat s se +7i#;e. A %e2zat s +7ece =n c7t'%ia +7ani2icatM"
M-a# =nt%istat, "a% e%a# .'t%8t) "4-i v'i #ai "a tat7i #e $i a t%eia
'a% 'cazia s %8" "e +%'iecte7e #e7e .i#e%ice "e c7t'%ie. >aiM v'#
+7eca 2% e7."
RaEen"%a a acce+tat. A# +%sit as.%a#7 in cta%ea ni se%vit'%, $tiin"
c Fanai n a% 2i +7ecat 2% Maest%L avea# nev'ie "e ' +e%s'an +ent% a
se 'c+a "e ;a-aEe. M -8n"ea# 7a ?e.a%i, ca%e se%vise #ai =nainte =n
2a#i7ia n'ast% $i ca%e ac# 7c%a 7a n +%'2es'% "in Se%a#+'%e. An ti#+ ce
#e%-ea# c n +as %a+i", 7Ra# =nt87nit +e -%7 #e =n 2a!a ;ise%icii
c%e$tine, n "e+a%te "e +a7at7 "e Esti!ie "in Se%a#+'%e.
"Un"e te "ciN" Fa!a 7i S%i YBtes:a% e%a se%i'as.
"Maest%e, a# =n!e7es c t $i Fanai n ve!i 7a +a%te 7a eDc%sia +e ca%e a#
+%'iectat-'. M "c s-7 cat +e ?e.a%i. A!i a#inte$ti c, an7 t%ect, e7
"'%ea at8t "e #7t s viziteze Ca$#i%7 c n'i =nc8t $i-a '2e%it se%vicii7e
-%atit."
"A#i a#intesc. 5't$i n c%e" c ?e.a%i va acce+ta."
E%a# eDas+e%at. "Da% e7 a;ia a$tea+t aceast 'cazieM"
C%7 #e $i-a %e7at tct +7i#;a%ea. E =ns a# +'%nit .'t%8t s+%e casa
+%'2es'%7i. An c%te, ?e.a%i #-a +%i#it c7"%'s, atit"ine ca%e s-a
sc.i#;at =n %eve%s7 ei "e =n"at ce a# #en!i'nat Ca$#i%7. C c8teva
cvinte "e scz, #-a +%sit +ent% a se %e2-ia =n casa st+8n7i s. A#
a$te+tat E#tate "e '%, s+e%8n" va- c aceast =nt8%zie%e se "at'%a
+%e-ti%i7'% "e c7t'%ie. An s28%$it, a# ;tt 7a $.
"?e.a%i a +7ecat +e sca%a "e se%vici, ac# E#tate "e '%." Un z8#;et
$'% a+% +e ;ze7e ce7i ca%e #-a in2'%#at.
M-a# =n"e+%tat t%ist, =nt%e;8n"-# "ac invita!ia #ea a 2'st +%ea
;%ta7 sa "ac e%a in27en!a nevzt a Maest%7i. C8n" a# t%ect +%in
a+%'+ie%ea ;ise%icii, 7-a# vzt +e Maest% ca%e se a+%'+ia 7ent "e #ine.
F% s a$te+te %s+ns7 #e, a eDc7a#at)
"A$a "eci, ?e.a%i n a v%t s +7eceM Ce +%'iecte #ai ai ac#N"
M-a# si#!it ca n c'+i7 neasc7tt'%, .'t%8t s-i !in +ie+t tat7i s)
"Maest%e, =i v'i ce%e nc.i7i #e s #i-7 =#+%#te +e se%vit'%7 s,
La7 D.a%i."
"D-te 7a nc.i7 t", a %e+7icat S%i YBtes:a% %8z8n", ""a% n c%e" c vei
avea #'tive s 2ii satis2ct "e vizita ta."
An-%iE'%at $i ne#7!#it, 7-a# +%sit +e -% $i a# int%at =n +a7at7 "e
Esti!ie "in Se%a#+'%e. Unc.i7 #e "in +a%tea tat7i, Sa%a"a C.'s., ca%e
e%a av'cat, #-a +%i#it a2ect's.
"P7ec azi =n Ca$#i% c ni$te +%ieteni", i-a# s+s. "De ani "e zi7e visez 7a
aceast eDc%sie =n >i#a7a,a."
"M ;c% +ent% tine, MBn"a. P't s 2ac ceva +ent% a-!i 2ace c7t'%ia
#ai +7ctN"
Aceste cvinte #-a =nc%aEat. "D%a- nc.i7e, #i 7-ai +tea =#+%#ta
+e se%vit'%7 t, La7 D.a%iN"
Aceast ce%e%e #'"est a avt e2ect7 ni ct%e#%. Unc.i7 #e a 2ct
n sa7t at8t "e vi'7ent =nc8t a %st%nat scan7L .8%tii7e "e +e ;i%' a
z;%at =n t'ate +%!i7eL +i+a sa a czt c z-'#'t +e +'"ea.
"E-'ist7eM" a st%i-at nc.i7 #e 2ie%;8n" "e in"i-na%e. "Ce ins'7en!M
Cine se va #ai 'c+a "e #ine "ac t =#i iei se%vit'%7 +ent% na "in
c7t'%ii7e ta7e "e +7ce%eN"
Mi-a# ascns s%+%iza, -8n"in"-# c aceast sc.i#;a%e ;%sc "e
atit"ine n e%a "ec8t n7 "in #iste%e7e acestei zi7e at8t "e ;'-at =n
eni-#e. A# ;tt =n %et%a-e%e c #ai #7t -%a; "ec8t "e#nitateM
M-a# =nt'%s 7a as.%a#, n"e +%ietenii #ei # a$te+ta "eEa. An #intea
#ea a =nce+t s-$i 2ac 7'c c'nvin-e%ea c #'"7 "e c'#+'%ta%e a7
Maest%7i e%a ins+i%at "e ' %a!ine s+e%i'a%. M-a# si#!it c+%ins "e
%e#$c%i 7a i"eea "e a n-7 asc7ta +e -%7 #e.
"MBn"a, n !i-a% +7ace s %#8i n +ic #ai #7t =n t'v%$ia #eaN" #-a
=nt%e;at S%i YBtes:a%. "RaEen"%a $i cei7a7!i +'t #e%-e =nainte $i s te
a$te+te 7a Ca7cttaL t ai "est7 ti#+ s +%inzi 7ti#7 t%en c
"estina!iaCa$#i%."
"Maest%e, n-a$ v%ea s +7ec 2% tine", a# zis e t%ist.
P%ietenii #ei n-a "at nici cea #ai #ic aten!ie acestei "ec7a%a!ii. A 7at '
;i%E $i a +7ecat c ;a-aEe7e. Fanai $i c #ine ne-a# a$ezat 7ini$ti!i 7a
+ici'a%e7e -%7i. D+ t%eizeci "e #inte "e tce%e t'ta7, S%i YBtes:a%
s-a %i"icat +ent% a se "ce 7a sa7a "e #ese "e 7a etaE7 n.
"Fanai, "ac v%ei, se%ve$te-7 +e MBn"a c #8nca%eL t%en7 7i +7eac =n
c%8n"."
An ti#+ ce # %i"ica#, #-a# si#!it ;%sc c+%ins "e -%e!%i $i "e "%e%i "e
st'#ac =n-%'zit'a%eL "%e%ea e%a asc!it $i at8t "e intens =nc8t #i se
+%ea c a# ia"7 =n #ine. M-a# t8%8t s+%e -%7 #e $i #-a# +%;$it 7a
+ici'a%e7e 7i c t'ate si#+t'#e7e .'7e%ei asiaticeM S%i YBtes:a% $i Fanai
#-a "s =n sa7'n.
C%is+at "e "%e%e, a# eDc7a#at) "Maest%e, =#i "e+n via!a 7a +ici'a%e7e
ta7eM" cci #i se +%ea c s27et7 #e va 2i s#7s "in =nve7i$7 s ca%na7.
Jnanavatar 'ri 8Ctesh3ar
S%i YBtes:a% #i-a +s ca+7 +e -ennc.ii si, #8n-8in"-#i $'% 2%ntea
c ' tan"%e!e an-e7ic.
"3ezi ce !i s-a% 2i =nt8#+7at "ac ai 2i 2'st 7a -a% c +%ietenii tiNM A t%e;it
s ve-.ez as+%a ta =n acest #'", +ent% c ai a7es s te =n"'ie$ti "e
E"ecata #ea v'in" s 2aci aceast eDc%sie =nt%-n #'#ent ne+'t%ivit."
An s28%$it, a# =n!e7es. Pent% c n #a%e Maest% #ani2est %a%e'%i +te%i7e
=n #'" vizi;i7, n ';se%vat'% s+e%2icia7 a% +tea c%e"e c eveni#ente7e =$i
%#eaz c%s7 7'% n'%#a7. &nte%ven!ia -%7i #e e%a eDe%citat =nt%-n
#'" +%ea s;ti7 +ent% a +tea 2i "esc'+e%it. E7 a +s =n E'c7 s #'"est
+e ?e.a%i, +e nc.i7 #e Sa%a"a, +e RaEen"%a $i +e a7!iiL in27en!a a 2'st
at8t "e sensi;i7 =nc8t t'!i, c eDce+!ia #ea, -8n"ea c sita!ia n-avea
ni#ic ne';i$nit.
C# S%i YBtes:a% %es+ecta #e%e ';7i-a!ii7e s'cia7e, 7-a %-at +e Fanai s
cate n "'ct'% $i s-7 ann!e +e nc.i7 #e.
"Maest%e", a# +%'testat e, "n#ai t sin-% # +'!i vin"eca. Sta%ea #ea e
+%ea -%av +ent% ca n "'ct'% s #ai +'at 2ace cevaM"
"C'+i7e, ?nv'in!a Divin te +%'teEeaz. 4 te ne7ini$ti c +%ivi%e 7a
"'ct'%L e7 n te va #ai -si =n sta%ea asta) t e$ti "eEa vin"ecatM"
La aceste cvinte a7e -%-7i #e, %7 at%'ce a "is+%t. M-a# a$ezat,
s7;it =nc. A s'sit $i #e"ic7 $i #-a eDa#inat c -%iE.
"Ai t%ect +%int%-' c%iz =n-%'zit'a%e", a "ec7a%at e7. "3'i 7a #'st%e +ent%
ana7iz."
A "'a zi "i#inea!, "'ct'%7 a s'sit =n #a%e -%a;. E e%a# a$ezat $i #
si#!ea# ;ine.
"Ei ;ine, v'%;e$ti $i %8zi ca $i c# ie%i n e%ai =n -.ea%e7e #'%!iiM" E7 =#i 7
#8na c ;78n"e!e. "4 # a$te+ta# s te -sesc =n via! c8n" ana7ize7e #i-
a a%tat c e%a v'%;a "e .'7e% asiaticM E$ti n'%'c's, tine%e, c ai n -%
c ' +te%e "e vin"eca%e "ivinM De asta snt c'nvinsM"
E%a# "e ac'%" "in t'at ini#a. An ti#+ ce "'ct'%7 se +%e-tea s-$i ia
%#as ;n, =n $ a a+%t RaEen"%a $i A"",. Ei +%ea s+%a!i, "a%
s+%a%ea s-a t%ans2'%#at =n c'#+asine c8n" 7-a vzt +e "'ct'% $i 2a!a
#ea a7; ca va%7.
"E%a# 2%i'$i c n ne-a# =nt87nit 7a t%en7 "e Ca7ctta, a$a c# ne-a#
=n!e7es. Ai 2'st ;'7navN"
"Da." 4 #i-a# +tt %e!ine %8s7 vz8n"-i +e +%ietenii #ei +n8n"-$i
;a-aEe7e =n ace7a$i 7'c ca $i =n aEn. An acest ti#+, Maest%7 int% =n ca#e%.
Mi-a# +e%#is n -est "e c'nva7escent, +%inz8n"-i #8na c i;i%e.
"C%Ei", i-a# zis. "De 7a v8%sta "e "'is+%ezece ani a# 2ct #7te tentative
ne%e$ite "e a #e%-e =n >i#a7a,a. Ac# snt c'nvins c, 2%
;inecv8nta%ea ta, zei!a Pa%vati
*2)*
va %e2za s # +%i#eascM"
20-1: Dei Maestrul meu nu mi-a dat nici o explicaie, aversiunea lui fa
de o vizit n Camir n cele dou veri este posibil s fi fost produs de
cunoaterea anterioar a faptului c nu venise nc timpul s se
mbolnveasc acolo (vezi capitolul 22).
20-2: Literal, "aparinnd munilor". Parvati este reprezentat mitologic
ca fiind fiica regelui Himalayei (literar, "locuina zpezilor"), al crei cmin
este reprezentat de un anumit vrf de la grania tibetan. Cltorii uimii,
trecnd pe sub acest vrf de munte inaccesibil, vd de departe o
formaiune uria de zpad semnnd cu un palat cu turnuri i domuri
de ghea.
Parvati, Kali, Durga, Uma i alte zeie sunt aspecte ale lui 'aganmatri,
"Mama Divin a Lumii", numit att de variat pentru a evidenia funciile
sale particulare. Dumnezeu sau Shiva (vezi capitolul 32), n aspectul su
transcendent sau para, este inactiv n creaie; Sha$ti (energia, fora
activ) a sa l trimite ctre "consoartele" sale, puterile "feminine"
productive ce fac posibil desfurarea infinit din cosmos.
CAPITOLUL: 21
4i&itm +amirul
"Ac# c te-ai %e2ct s2icient +ent% a c7t'%i, a$ #e%-e c tine =n
Ca$#i%", #i-a "ec7a%at S%i YBtes:a% 7a "' zi7e "+ vin"eca%ea #ea
#i%ac7'as "e .'7e% asiatic.
Sea%a, #ic7 n'st% -%+ "e $ase +e%s'ane a 7at t%en7 s+%e n'%". P%i#a
'+%i%e a 2'st Si#7a, #aiest's7 '%a$ a7 +%i#e7'% c'nt%a2'%t%i a7e
>i#a7a,ei. A# .'in%it +e st%zi, a"#i%8n" '%a$7 #a-ni2ic.
"F%a-i en-7eze$ti "e v8nza%eM" st%i-a ' ;t%8n c.i%cit 7a #a%-inea +ie!ii
+it'%e$ti.
Mici7e 2%cte %'$ii a at%as aten!ia Maest%7i. A c#+%at n c'$ #a%e $i
ni 7-a '2e%it 7i Fanai $i #ie. A# -stat ' 2%a- $i a# sci+at-' i#e"iat.
"Maest%e, e ac%M C%e" c n-#i v'% +7ace nici'"at 2%a-iiM"
C%-7 #e %8se.
"Din c'nt%, =!i v'% +7ace 2'a%te #7t, =n A#e%icaM La #as, -az"a !i 7e va
se%vi c za.% $i c 2%i$c. D+ ce 7e va z"%';i c ' 2%c7i!, vei -sta $i
vei "ec7a%a) SCe "e7ici'ase sntMS. A+'i =!i vei a#inti "e aceast zi =n Si#7a."
A# itat c'#+7et aceast +%ezice%e, "e ca%e n #i-a# a#intit "ec8t "+
#7!i ani, "+ s'si%ea #ea =n A#e%ica. A# 2'st invitat 7a #as 7a "'a#na
A7ice 5. >ase, 9s'%a Y'-#ata<, "in West S'#e%vi77e, Massac.ssetts. La
"ese%t, -az"a a 7at ' 2%c7i!, a z"%';it 2%a-ii, a"-8n" za.% $i 2%i$ca.
"Aceste 2%cte snt "est7 "e ac%eL c%e" c-!i v'% +7ace +%e+a%ate ast2e7", a
%e#a%cat ea.
A# 7at ' =n-.i!it% $i a# eDc7a#at) "Ce "e7ici'ase sntM" a# s+s e c
-%a +7in. P%ezice%ea -%-7i #e #i-a %evenit atnci =n #e#'%ie. A#
%#as ;7'cat 7a -8n"7 c, c #7!i ani =n %#, s+i%it7 7i S%i YBtes:a%,
=n a%#'nie c D#neze, "etectase +%'-%a#7 "e eveni#ente Ba%#a-ice =n
ete%7 viit'%7i.
An c%8n", #ic7 n'st% -%+ a +%sit Si#7a $i a 7at t%en7 +ent%
Ra:a7+in"i. Ac'7' a# =nc.i%iat ' ;i%E #a%e t%as "e "'i cai, c ca%e a#
2ct ' c7t'%ie "e T zi7e +8n 7a S%ina-a%, ca+ita7a Ca$#i%7i. An cea "e a
"'a zi a c7t'%iei s+%e n'%", =n 2a!a 'c.i7'% n'$t%i i#i!i a a+%t
i#ensitatea >i#a7a,ei. C%an"i'asa +an'%a# a #n!i7'% ne #+7ea "e
=nc8nta%e.
"D'#n7e", zise A"", a"%es8n"-se Maest%7i, "# ;c% "in +7in c +'t
c'nte#+7a aceste 7'c%i 2%#'ase =n c'#+ania "#neav'ast% s28nt."
Aceast %e#a%c a 7i A"", #-a ;c%at, cci e Ecase# %'77 "e -az" =n
eDc%sie. S%i YBtes:a% a +%ins -8n"7 #e, s-a =nt'%s s+%e #ine $i #i-a
$'+tit)
"4 te ;c%a a$a "e #7tM A"", e #ai +!in =nc8ntat "e +%ive7i$te "ec8t
"e +e%s+ectiva "e a se =n"e+%ta "e -%+7 n'st% +ent% a avea %-az7 s
2#eze ' !i-a%."
A# 2'st $'cat. "Maest%e", a# zis e =ncet, "n s+ne asta. 4 c%e" c A"",
e 2#t'%."
*()(
L-a# +%ivit c aten!ie +e -%-7 #e ca%e n se =n$e7a
nici'"at.
"?ine, n-!i v'i #ai s+ne ni#ic "es+%e A"",", c.ic'ti Maest%7, ""a% vei
ve"ea c, 7a +%i#a '+%i%e, A"", n va 7sa s-i sca+e 'caziaM"
A# aEns 7a n #ic .an. An ti#+ ce c'n"cea caii 7a a"+'st, A"", zise)
"Maest%e, =#i "ai v'ie s # a$ez 78n- ;i%Ea%N Mi-a% +7cea s sta 7a ae%."
S%i YBtes:a% =i "" v'ie, "a% =#i $'+ti) "E7 v%ea ' !i-a% +%'as+t, n ae%
c%at."
5%s%a $i-a %e7at #e%s7 +e "%#7 +%2it. Oc.ii Maest%7i sc8nteia)
"Uit-te a2a%", #i-a s-e%at e7, "sc'ate ca+7 +e -ea# $i vezi c# ia A"",
ae%."
M-a# s+s $i a# 2'st s%+%ins s-7 v" +e A"", eD+i%8n" %'t'c'a7e "e
2#. Mi-a# +%ezentat scze7e "e %i-'a%e 7i S%i YBtes:a%)
"Ai "%e+tate ca =nt't"eana, Maest%e. A"", +2ie ca ' 7'c'#'tiv." A#
+%es+s c +%ieten7 #e ce%se ' !i-a% "e 7a ;i%Ea%, cci $tia# c n-$i
c#+%ase 7a Ca7ctta
R7a# +e "%#7 sin's $i ' +an'%a# #a-ni2ic se eta7a =n 2a!a 'c.i7'%
n'$t%i) %8%i, vi, +%+stii 2% 2n", ve%san!i +iet%'$i. A# +et%ect n'+!i7e
=n a"+'st%i %stice. 4eav8n" nici n se%vit'% c n'i, e%a# nev'i!i s ne
+%e-ti# sin-%i #asa. Anc s7;it, =#i %ec+t# +te%i7e "in zi =n zi, "e$i
t%s%a =n ca%e c7t'%ea# n e%a c'n2'%ta;i7.
Entzias#7 ne #+7ea ini#i7e +e #s% ce ne a+%'+ia# "e Ca$#i%7
cent%a7) +a%a"is7 7ac%i7'% c 7't$i, a7 -%"ini7'% +7tit'a%e, a7 $7e+%i7'%
c ac'+e%i$%i 7ci'ase, a7 %87i @.e7# ce7 c #7te +'"%i, a7 +'ieni7'%
se#nate c 27'%i ca%e se -sesc +%ettin"eni =n E%7 >inia7a,ei. A# aEns
7a S%ina-a% $i a# =nc.i%iat ca#e%e =nt%-n .an c "' etaEe, c ve"e%e s+%e
#n!i. Ant%c8t n avea a+ c%ent, e%a# nev'i!i s #e%-e# s 7#
"int%-' 28nt8n =nvecinat. An acea va% ti#+7 e%a s+en"i", ca7" zia $i
$'% %c'%'s n'a+tea.
A# 2ct n +e7e%inaE 7a te#+77 antic "in S%ina-a% "e"icat 7i S:a#i
S.anBa%a. An ti#+ ce c'nte#+7a# aceast c'nst%c!ie %i"icat +e v8%27
ni #nte, #-a c'+7e$it ;%sc ' sta%e eDtatic. 5e#+77 7i S.anBa%a s-a
t%ans2'%#at s; 'c.ii #ei =nt%-' c'nst%c!ie =n ca%e, #7!i ani #ai t8%zi,
a# sta;i7it se"i7 S'ciet!ii +ent% Rea7iza%ea Sine7i =n A#e%ica. C8n" a#
vizitat +ent% +%i#a "at L's An-e7es $i a# vzt aceast c'st%c!ie "e +e
Mnte7e Was.in-t'n, a# %ecn'sct i#e"iat +e cea ca%e =#i a+%se =n
vizini7e "in Ca$#i% $i =n a7te +%!i.
A# +et%ect c8teva zi7e 7a S%ina-a%, a+'i a# +7ecat 7a C7#a%- 97ite%a7,
"+'tec "e #nte =n27'%it"<, '%a$ sitat 7a a7tit"inea "e HIII "e #et%i.
Ac'7' ani =nc7ecat +%i#a "at +e n ca7. RaEen"%a avea n t%+a$ ite, a
c%i ini# e%a =n2'cat "e vitez. A# =nce+t %c$7 s+%e F.i7an#a%-L
"%#7 t%ecea +%int%-' +"%e "eas, n"e c%a%ea "e a;ia se #ai
"istin-ea, ia% ca77 7i RaEen"%a n-i 7sa nici n #'#ent "e %e+as
#8%!'a-ei #e7e, nici c.ia% =n z'ne7e #ai +e%ic7'ase.
O +an'%a# #a-ni2ic %ec'#+ensa te#e%itatea n'ast%. Pent% +%i#a "at
=n aceast via! =#i e%a "at s c'nte#+7 =n t'ate "i%ec!ii7e v8%2%i7e
s;7i#e a7e >i#a7a,ei, ac'+e%ite "e ' z+a" ete%n, ce se#na, "at'%it
si7etei 7'%, c ni$te %$i +'7a%i %ia$i.
Me%-ea# vese7i +%in z+a"a '%;it'a%e a +ante7'%. An ti#+ ce c';'%a#, a#
';se%vat E's =n "e+%ta%e n i#ens c'v'% "e 27'%i -a7;ene c'nt%ast8n" c
-'7icinea #n!i7'%.
U%#t'a%e7e n'ast%e eDc%sii ne-a c'n"s 7a ce7e;%a "-%"in a +7ce%i7'%"
a =#+%at7i @e.an-i% 7a S.a7i#a% $i 7a 4is.at ?a-.. Pa7at7 antic "e 7a
4is.at ?a-. este c'nst%it "i%ect +e ' c"e%e nat%a7 "e a+. 5'%ent7 ca%e
vine "in #n!i a 2'st ';7i-at s c%- +%int%e c'v'a%e7e "e 27'%i
=#;tt'a%e, cz8n" =n Eet%i "e a+ "e 7a n etaE 7a a7t7. C%ent7 "e a+
+t%n"e "e ase#enea =n #ai #7te a+a%ta#ente %e-a7e, +ent% ca =n 2ina7
s ca", +%int%-' casca" 2ee%ic, =nt%-n 7ac a27at "e"es;t. Pa%c%i7e
i#ense snt +7ine "e #ii "e c7'%i) t%an"a2i%i, +anse7!e, ias'#ie, c%ini,
#aci... O st7ci%e "e s#a%a7" este "at "e $i%%i7e si#et%ice "e chinars
*()*
,
"e c.i+a%'$i $i "e ci%e$iL =n "e+%ta%e, >i#a7a,a st%Eie$te t't7 c
aste%it!i7e sa7e a7;e.
La Ca7ctta, st%-%ii "in Ca$#i% snt a+%ecia!i ca ' %a%itate. RaEen"%a,
ca%e-$i +%'+sese n a"ev%at 2estin c st%-%i, a 2'st "eza#-it c n a#
=nt87nit +7anta!ii #a%i "e vi! "e vie. Ac# e =7 tac.ina# +ent% 7c'#ia
7i)
"M-a# =n"'+at at8t "e #7t c st%-%i =nc8t n #ai +'t #e%-e", #
+78n-ea# e. "?'a;e7e invizi;i7e 2e%#enteaz =n #ineM" Mai t8%zi, a#
a27at c +7anta!ii s+e%;e "e vi! "e vie se -sesc 7a Fa;7, 7a vest "e
Ca$#i%. 4e-a# c'ns'7at c'ns#8n" =n-.e!at "in rabri 97a+te c'n"ensat<
a%'#atizat c 2istic.
4e-a# +7i#;at "e #ai #7te '%i c shikaras 9a#;a%ca!ie c ;a7"ac.in
;%'"at =n %'$< +%in 7a;i%int7 cana7e7'% 7ac7i Da7, ca%e sea#n c '
+8nz "e +ianEen. 4#e%'ase7e -%"ini +7tit'a%e, n 2e7 "e +7te i#ense
"in ;$teni ac'+e%i!i c +#8nt, =7 i#esc 7a =nce+t +e s+ectat'%) +e+eni $i
7e-#e +a% s c%easc "i%ect "in a+M Une'%i, c8te n !%an, st7 s t't 2ie
"7e-at "e +#8nt", =$i "ce #ica -%"in "in 7'c =n 7'c, +%in 7ac7 2'%#at
"in #ii "e cana7eM
An aceast va7e +'!i =nt87ni #'st%e "in t'ate #inni7e 7#ii. D'a#na
Ca$#i%7i, =nc'%'nat "e #n!i, este =n2%#se!at c ' -.i%7an" "e
7ac%i. Mai t8%zi, c8n" a# vizitat $i a7te !int%i, a# =n!e7es "e ce se
c'nsi"e% a"esea Ca$#i%7 ca 7'c7 ce7 #ai +it'%esc "e +e -7';. E7 a%e
2a%#ec7 A7+i7'% e7ve!ieni, a7 7ac7i L'#'n" "in Sc'!ia $i a7 ce7'% #ai
2%#'ase 7ac%i en-7eze$ti. Un c7t'% a#e%ican =$i va a#inti aici "e A7asBa
$i "e PiBes PeaB, "e 78n- Denve%.
Ca$#i%7 +'ate %iva7iza c s+7en"'%i7e "e 7a U'c.i#i7c' "in MeDic, n"e
#n!ii, ce%7 $i 'a#enii se a#estec c i#ensitatea a+e7'% +'+7ate c
+e$ti %'$ii, "a% 7a Ca$#i% 2%#se!i7e 7ac%i7'% sea#n c ni$te 2ete tine%e
a27ate =n +aza %szei >i#a7a,aM Aceste !int%i =nc8ntt'a%e #i-a %#as
=n #e#'%ie ca ce7e #ai 2%#'ase "in 7#e.
S+7en"'%i7e Pa%c7i 4a!i'na7 "in Ye77':st'ne, Ma%e7i Cani'n "in
C'7'%a"' $i A7asBi #-a 2ascinat 7a 2e7 "e #7t. P%i#7 este +'ate sin-%7
7'c "in 7#e n"e +'!i ve"ea at8t "e #7te -.eize%e !8$nin" 7a =n7!i#i "e
nec%ezt, c ' %e-7a%itate "e ceas'%nic. &az%i7e 7i "e c7'a%ea '+a77i $i
a sa2i%7i, a+e7e 7i ca7"e $i s72%'ase, ani#a7e7e s7;atice "in t'ate
s+ecii7e, ne 2ac s ne -8n"i# c aici nat%a a %#as aceea$i ca =n +%i#e7e
zi7e a7e c%ea!iei.
3ec.i7e $i #aiest'ase7e +"%i a7e +a%c7i Y'se#ite "in Ca7i2'%nia, c
t%nc.i%i en'%#e "e seX'ia +%8n" st87+i ca%e ss!in ce%7, snt
a"ev%ate cate"%a7e ve%zi, '+e%e a7e a%.itect7i "ivin. De$i O%ient7 a%e
casca"e #%e!e, e7e n se +'t c'#+a%a c 4ia-a%a, "in a+%'+ie%ea
2%'ntie%ei cana"iene. C%'te7e "e #a#t "in FentcB, $i ce7e "in Ca%7s;a"
"in 4e:-MeDic', c sta7actite #7tic'7'%e snt 2ee%ice. Ln-i7e s+i%a7e a7e
sta7actite7'%, ca%e at8%n "e +7a2'n $i se '-7in"esc =n a+e7e s;te%ane, "a '
i#a-ine ca "e +e t%8#7 ce77a7t, a$a c# $i 7-a i#a-inat 'a#enii.
MaE'%itatea .in"$i7'% "in Ca$#i%, %en#i!i +ent% 2%#se!ea 7'%, a
+ie7ea a7; ca e%'+enii $i aceea$i st%ct% 's'asL #7!i a +%7 ;7'n" $i
'c.ii a7;a$t%i. A#;%ca!i ca 'cci"enta7ii, ei sea#n c a#e%icanii. Rcea7a
>i#a7a,ei =i a+% "e a%$i!a s'a%e7i, a$a c ei a +ie7ea a7;. Pe #s% ce
=naint# s+%e s"7 &n"iei, s+%e t%'+ice, se c'nstat c 7'cit'%ii a ten7
"in ce =n ce #ai =nc.is.
D+ ce a# +et%ect =n Ca$#i% c8teva s+t#8ni 2e%icite a t%e;it s #
%e=nt'%c acas =n ?en-a7 +ent% a %#a c%s%i7e c'7e-i7i "in Se%a#+'%e.
S%i YBtes:a% a %#as 7a S%ina-a% c Fanai $i c A"",. C +!in ti#+
=nainte "e +7eca%ea #ea, Maest%7 a 2ct a7zie 7a 2a+t7 c t%+7 s va 2i
s;iect7 nei s2e%in!e, ac'7' =n Ca$#i%.
"Da% e$ti snt's tn, Maest%eM" a# +%'testat e.
"S-a% +tea c.ia% s #'%M"
"C%EiM" A# czt i#+7'%8n" 7a +ici'a%e7e sa7e. "P%'#ite-#i te %'- c n-!i
vei +%si c'%+7 ac#. E n snt +%e-tit s c'ntini 2% tine."
S%i YBtes:a% a tct, "a% n s%8s =nc%cat "e c'#+asine #-a =nc%aEat.
A# +7ecat c %e-%et.
La +!in v%e#e "e 7a s'si%ea #ea 7a Se%a#+'%e, a# +%i#it ' te7e-%a# "e
7a A"",) "Maest%7 -%av ;'7nav."
"Maest%e", i-a# te7e-%a2iat e -%-7i #e, "#i-ai +%'#is c n # vei
a;an"'na. "4-!i +%si c'%+7, a7t2e7 v'i #%i $i e."
"Fac-se c# v%ei t", #i-a %s+ns S%i YBtes:a% "in Ca$#i%.
'ri 8Ctesh3ar -n samadhi
D+ c8teva zi7e, a# +%i#it ' sc%is'a%e "e 7a A"", =n ca%e e%a# in2'%#at
c Maest%7 se %esta;i7ise. La =nt'a%ce%e 7a Se%a#+'%e, /K zi7e #ai t8%zi,
a# 2'st s+e%iat s c'nstat c -% =$i +ie%"se E#tate "in -%etatea sa.
P%in 2e;%a sa seve% "in Ca$#i%, S%i YBtes:a% a%sese, "in 2e%ici%e +ent%
"isci+'7ii si, #7te "in +cate7e 7'%. Met'"a #eta2izic "e t%ans2e% a ;'7i7'%
este cn'sct "e ,'-.inii avansa!i. Un '# +te%nic =7 +'ate aEta +e n7
s7a;, "c8n"-i +'va%a =n 7'c7 s. Ast2e7, n s+%a'# s+i%ita7 este
ca+a;i7 s-$i $%eze "isci+'7ii "e +'va%a 7'% 2izic sa #'%a7, 78n"
as+%a sa ' +a%te "in Ba%#a ac!ini7'% 7'% t%ecte. A$a c# ;'-at7 +ie%"e
c8!iva ;ani +7tin" "at'%ii7e 2i7i s %isi+it'%, +e ca%e-7 sa7veaz ast2e7 "e
c'nsecin!e7e ne;nii7'% sa7e, 7a 2e7 n #aest% =$i sac%i2ic c ;n $tiin! '
+a%te "in ;'-!ia 7i c'%+'%a7 +ent% a $%a #ize%ia "isci+'7i7'% si
*()+
.
P%in inte%#e"i7 nei te.nici ,'-.ine sec%ete, s28nt7 =$i ne$te Mintea $i
ve.ic'77 ast%a7 c ace7ea a7e in"ivi"7i ca%e s2e%L ;'a7a t%ece, +a%!ia7 sa
=n t'ta7itate, =n c'%+7 ,'-.in7i. Maest%7 ca%e 7-a cce%it +e D#neze,
n se #ai =n-%iE'%eaz "e ceea ce va veni "e 7a =nve7i$7 7i c'%+'%a7. De$i se
7as c'nta#inat, s+i%it7 s este i#nL e7 se si#te 2e%icit "e a-$i 2i +tt
$%a se#en7.
A atin-e e7i;e%a%ea 2ina7 =n D#neze =nsea#n "e 2a+t a "esc'+e%i c
t%+7 #an $i-a =n"e+7init sc'+7L "eci n Maest% =7 +'ate ti7iza a$a c#
c%e"e e7 "e cviin!. Sa%cina ni -% =n 7#e este "e a $%a s2e%in!e7e
#anit!ii +%in #iE7'ace s+i%ita7e, +%in s2at%i inte7ecta7e, +%in 2'%!a
v'in!ei sa7e, sa +%in t%ans2e%7 2izic a7 ;'7ii. Eva"8n" 7a v'in! =n
s+%ac'n$tiin!, n Maest% +'ate "eveni i#n 2a! "e "%e%ea 2izicL
ne'%i e7 a7e-e s-' s+'%te c c%aE +ent% a "a eDe#+7 "isci+'7i7'% si.
P%in +te%ea sa "e a +%ta s2e%in!e7e a7tia, ,'-.in7 a%"e se#in!e7e
Ba%#a-ice a7e 7e-ii caz-e2ect +e ca%e acea 2iin! 7e-a se#nat =n a7te
eDisten!e $i ca%e se v'% #ani2esta =n aceast eDisten! c ' +%ecizie
#ate#atic. Le-ea Ba%#a-ei +'ate 2i 2'7'sit =nt%-n #'" $tiin!i2ic "e 2iin!e
ce "e!in =n!e7e+cinea "ivin.
Le-i7e s+i%ita7e n-7 ';7i- +e n Maest% s se =#;'7nveasc +ent% a
'+e%a ' vin"eca%e. De ';icei, vin"ec%i7e ';i$nite se 2ac +%in "ive%se
#et'"e "e vin"eca%e instantanee ca%e n-7 7ezeaz +e vin"ect'%7
s+i%ita7. 5't$i, #ai %a%, n #aest% "'%nic s acce7e%eze #7t ev'7!ia
"isci+'7i7'% si, +'ate, =n #'" c'n$tient, s ia as+%a sa ' #a%e +a%te a
Ba%#a-ei 7'% in"ezi%a;i7e.
&ss s-a c'nsi"e%at +e sine ca %sc#+%t'%7 +cate7'% ni #a%e n#%
"e 'a#eni. C +te%i7e sa7e "ivine
*(),
, &ss a% 2i +tt s n #'a%
nici'"at +%in c%ci2ica%e, "ac E7 n-a% 2i c''+e%at "e ;n v'ie c 7e-ea
c's#ic s;ti7 a cazei $i e2ect7i. Ast2e7, E7 a 7at as+%a Sa c'nsecin!e7e
Ba%#a-ei a7t'%a, #ai a7es a7e "isci+'7i7'% Si. An acest 2e7, ei a 2'st
+%i2ica!i $i 2c!i ca+a;i7i s +%i#easc C'n$tiin!a '#ni+%ezent, sa
S28nt7 D., ca%e a c';'%8t #ai t8%zi as+%a 7'%.
4#ai n Maest% %ea7izat +'ate s ia as+%a c'%+7i s ;'7i7e a7t'%a sa
s '+e%eze t%ans2e%7 2'%!ei sa7e vita7e. Aceast #et'"a "e vin"eca%e
,'-.in n este 7a =n"e#8na '#7i ';i$nit c%ia, "e a7t2e7, nici n i se
%ec'#an") n inst%#ent 2izic "e%e-7at c'nstitie ' 2%8n +ent%
#e"ita!ia "ivin. Sc%i+t%i7e &n"iei "ec7a% c +%i#a "at'%ie a '#7i
c'nst =n a-$i +st%a c'%+7 snt'sL 2% aceasta, #intea este inca+a;i7 s
%#8n 2iDat =n c'ncent%a%e "ev'!i'na7.
5't$i, ' #inte 2'a%te +te%nic este ca+a;i7 s t%anscean" t'ate
"i2ic7t!i7e 2izice $i s atin- %ea7iza%ea 7i D#neze. M7!i s2in!i $i-a
"s 7a ;n s28%$it cta%ea 7'% "ivin, "e$i e%a -%av ;'7navi. S28nt7
F%ancisc "SAssisi, e7 =ns$i =nt%-' sta%e "is+e%at, a '+e%at vin"ec%i
#i%ac7'ase $i c.ia% =nvie%i "in #'%!i.
A# cn'sct n s28nt .in"s ca%e =n tine%e!e avea E#tate "in c'%+7 s
ac'+e%it "e %ni. Dia;et7 7i e%a at8t "e avansat =nc8t =n c'n"i!ii n'%#a7e
n +tea sta a$ezat #ai #7t "e n s2e%t "e '%. Da% s+i%it7 7i e%a "e
ne=nvins. "D'a#ne", se %-a e7, ";inev'ie$te s-#i vizitezi te#+77 #e
%inatM" P%int%-n e2'%t "e v'in! =n"8%Eit, s28nt7 a "evenit -%a"at ca+a;i7
s #en!in +'zi!ia 7'ts7i c8te /* '%e zi7nic, 2% =nt%e%+e%e, =nt%-' sta%e
eDtatic.
"D+ t%ei ani", #i-a +'vestit e7, "L#ina 4ec%eat a inn"at c
s+7en"'a%ea sa c'%+7 #e t'%t%at, +e ca%e 7-a# itat, =n sta%ea eDtatic =n
ca%e #-a# c2n"at. Mai t8%zi a# 2'st c'#+7et vin"ecat +%in C%a!ia
Divin."
Un caz ist'%ic "e vin"eca%e #i%ac7'as se %e2e% 7a %e-e7e ?a;e% 9/(*J-
/KJI<, 2'n"at'% a7 i#+e%i7i M'-7 "in &n"ia. Fi7 s, +%in!7 >#a,n
*()-
, s-a =#;'7nvit -%av. 5at7, s+e%iat, 7-a %-at +e D#neze s-i t%ans2e%e
7i ;'a7a 2i7i s. >#a,n s-a vin"ecat, ia% ?a;e% s-a =#;'7nvit $i a
#%it "e aceea$i ;'a7 "e ca%e t%e;ia s #'a% 2i7 s. >#a,n i-a
scce"at ca =#+%at a7 >in"stan7i.
M7!i 'a#eni =$i =nc.i+ie c n Maest% s+i%ita7 a% t%e;i s ai; 2'%!a $i
sntatea 7i San"':
*().
. Aceasta este a;s'7t 2a7s. Un c'%+ ;'7nav n a%at
c Maest%7 n a atins c'ntact7 "ivin, t't a$a c# ' sntate "e 2ie% n
este se#n7 i7#in%ii. Ca7it!i7e "istincte a7e ni Maest% n snt 2izice,
ci s+i%ita7e.
MaE'%itatea ce%cett'%i7'% 'cci"enta7i =$i i#a-ineaz, =n #'" -%e$it, c n
#aest% este ce7 ca%e t%ateaz s;iecte #eta2izice +%in cv8nt v'%;it sa
sc%is. Din c'nt%, =n!e7e+!ii a a%tat c n ce7 ca%e a%e cn'$tin!e vaste,
inte7ecta7e, "es+%e "'#eni7 #eta2izic este n Maest%, ci ace7a ca%e este
ca+a;i7 s int%e, 7a v'in!, =n st%i7e "e "inc'7' "e #'a%te 9sa$ikalpa
samadhi< $i s atin- 2e%ici%ea stat'%nic 9nir$ikalpa samadhi<
*()/
. 4#ai
aceast %ea7iza%e +e%#ite s se a2i%#e c ' 2iin! #an +'se" c'nt%'77
maya-ei, sa "a7is#7 i7ziei 7#ii. 4#ai atnci e7 +'ate "ec7a%a,
c'n$tient "e a"ev%) "6kam sat", "4#ai Un7 eDist".
+edele "ec7a% c '#7 i-n'%ant, ca%e se #7!#e$te a 2ace c.ia% $i cea #ai
#ic "istinc!ie =nt%e s27et7 in"ivi"a7 $i S+i%it7 S+%e# este eD+s 7a
+e%ic'7e. "O%in"e eDist "a7is#, "at'%it i-n'%an!ei, t'ate 7c%%i7e se
+e%ce+ ca 2iin" "istincte "e Sine", sc%ie S.anBa%a, #a%e7e #'nist. "C8n"
t't7 este +e%ce+t ca 2iin" Sine7e, n eDist ni#ic, nici #ca% n at'#,
ca%e s n 2ie +e%ce+t ca Sine... De =n"at ce se +'se" cn'a$te%ea
Rea7it!ii, c'nsecin!e7e ac!ini7'% t%ecte n #ai snt "e te#t, "at'%it
i%ea7it!ii c'%+7i) a$a c# n vis "is+a%e c8n" te t%eze$ti."
4#ai #a%ii =nv!a!i s+i%ita7i =$i +'t as#a Ba%#a "isci+'7i7'%. S%i
YBtes:a% n s-a% 2i =#;'7nvit 7a S%ina-a%, =n Ca$#i%, "ac n a% 2i +%i#it
+e%#isinea "e 7a S+i%it7 "in e7 s-$i aEte "isci+'7ii =n acest #'" ci"at.
P!ini s2in!i e%a ca+a;i7i s eDecte +'%nci7e "ivine c at8ta =n!e7e+cine
ca Maest%7 #e.
C8n" #i-a# eD+%i#at c'#+asinea c +%ivi%e 7a s7;icinea 7i, e7 #i-a
"ec7a%at vese7)
"La ceva este ;n $i ;'a7aM Ac# +'t =#;%ca #ici7e gan,is 9.aine< +e ca%e
n 7e-a# #ai +%tat "in tine%e!eM"
R8s7 vese7 a7 Maest%7i #i-a %ea#intit ' eD+%esie a s28nt7i F%anY'is "e
Sa7es) "Un s28nt ca%e este t%ist este n s28nt "e c'#+ti#itM"
21-1: Este o lips de respect n India s fumezi n prezena celor mai n
vrst i a superiorilor.
21-2: Platan oriental. 21-3: Muli sfini cretini, inclusiv Therese Neumann
(vezi capitolul 39) sunt obinuii cu acest transfer metafizic al bolilor.
21-4: Chiar nainte de a fi dus spre locul de crucificare, Isus a spus:
"Crezi c n-a putea s rog pe Tatl Meu, care Mi-ar pune ndat la
ndemn mai mult de 12 legiuni de ngeri? Dar cum se vor mplini
Scripturile care zic c aa trebuie sa se ntmple?" MATEI 26.53-54
21-5: Humayun a fost tatl lui Akbar cel Mare. Cu un zel islamic, la
nceput Akbar i-a persecutat pe hindui. "Pe msur ce cunoaterea mea
cretea, mi era tot mai ruine", spunea el mai trziu. "Miracole se produc
n templele celor ce cred". El s-a preocupat de o traducere personal a
Bhagavad #ita-ei i a invitat la curtea sa mai muli preoi iezuii din
Roma. n mod inexact, dar plin de iubire, Akbar a atribuit lui Isus
urmtoarele cuvinte (nscrise pe Arcul Victoria din Fatehpur-Sikri, noul
ora al lui Akbar): "Isus, Fiul Mariei (a ei fie pacea!), a spus: Lumea este
un pod; trecei peste el, dar nu construii nici o casa pe el."
21-6: Atlet german (mort n 1925) cunoscut ca fiind "cel mai puternic
brbat din lume".
21-7: Vezi notele de la capitolele 26, 43.
CAPITOLUL: 22
Inima unei statui de piatr
"Ca s'!ie .in"s "ev'tat, n "'%esc s # +78n- "e s'!7 #e. Da% s+e%
s-7 v" %enn!8n" 7a +%e%i7e 7i #ate%ia7iste, =i +7ace s %8" "e i#a-ini7e
s2in!i7'% "in ca#e%a #ea "e #e"ita!ie. D%a- 2%ate, c%e" c t +'!i s-7 aE!i.
3%ei s ' 2aciN"
R'#a, s'%a #ea #ai #a%e, # +%ivea %-t'%. 3enise# =nt%-' sc%t vizit
=n casa sa "e 7a Ca7ctta, "e +e st%a"a Ci%is. 3i",a%atna. Ce%e%ea ei #-a
=n"i'$at, cci s'%a #ea eDe%citase as+%a #ea, =n c'+i7%ie, ' #a%e
in27en! s+i%ita7 $i =nce%case s #+7e vi"7 7sat =n 2a#i7ie "e #'a%tea
#a#ei.
"Desi-%, v'i 2ace t't +'si;i77." A# s%8s, v'in" s =#+%$tii t%iste!ea
a$te%nt +e 2a!a sa, c'nt%ast8n" c ca7#7 $i vese7ia ei ';i$nite.
4e-a# %ec7es, R'#a $i c #ine, =nt%-' %- tct. Un an #ai "ev%e#e,
s'%a #ea # %-ase s ' ini!iez =n #riya Yoga $i ea 2cea +%'-%ese n'ta;i7e.
7o&a) sora &ea
Se nsc =n #ine ' ins+i%a!ie. "M8ine", a# zis, "# "c 7a te#+77 "in
DaBs.ines:a%. 3in' c #ine $i c'nvin-e-7 +e s'!7 t s ne =ns'!easc.
Si#t c, =n acest 7'c s28nt, Ma#a "ivin =i va =n#ia ini#a. Da% n-i s+ne
#'tiv7 c7t'%iei."
S'%a #ea a 2'st "e ac'%", +7in "e s+e%an!. A "'a zi, 2'a%te "ev%e#e
"i#inea!a, a# 2'st 2e%icit s v" c s'%a #ea $i s'!7 ei e%a -ata "e
+7eca%e. An ti#+ ce ne "cea# c ;i%Ea s+%e DaBs.ines:a%, c#nat7 #e,
Satis. C.an"%a ?'se, 7a =n "e%8"e%e va7'a%ea ni -%, =n ti#+ ce s'%a
#ea R'#a +78n-ea =n tce%e.
"C%aE, s%i'a%M", a# $'+tit. 4-i "a satis2ac!ia s c%ea" c-i 7#
-7#e7e =n se%i's."
"MBn"a, c# +'!i s te 7a$i =n$e7at "e t'!i $a%7ataniiN" # i%'niza Satis..
"C.ia% as+ect7 ni sa". este %es+in-t'%L ne'%i este s7a; ca n sc.e7et,
a7te'%i este -%as ca n e7e2antM"
A# iz;cnit =n %8s, %eac!ie ca%e 7-a "esc#+nit +e Satis.. A czt =nt%-'
tce%e #'%'cn'as. An ti#+ ce ;i%Ea int%a =n DaBs.ines:a%, %8nEi $i zise +e
n t'n sa%castic)
"P%es+n c aceast eDc%sie a%e sc'+7 "e a # c'nve%ti."
4-a# %s+ns ni#ic, "a% e7 #-a a+cat "e #8n. "D'#n7e c7-%, n
ita s v'%;e$ti c a"#inist%a!ia te#+77i c +%ivi%e 7a +%8nz7 n'st%M"
Satis. s+e%a s n 2ie nev'it s +'a%te nici ' "isc!ie c +%e'!ii te#+77i.
"Ac# # "c s #e"itez. 4 te =n-%iE'%a "e +%8nz7 t. Ma#a Divin va
avea -%iE "e acesta."
"4 c%e" c Ma#a Divin +'ate s 2ac nici #ca% n sin-% 7c% +ent%
#ine. E te 2ac %s+nzt'% "e +%8nz7 #eM" 3'cea 7i Satis. e%a
a#enin!t'a%e.
M-a# %et%as sin-% =n .'77 c c'7'ane a7 #a%e7i te#+7 a7 zei!ei Fa7i,
Ma#a 4at%. A# a7es n c'7! #;%it =n a+%'+ie%ea nei c'7'ane $i #-a#
a$ezat aici =n +'st%a 7'ts. De$i n e%a "ec8t '%a T "i#inea!a, c7"%a
=nce+ea s 2ie ins+'%ta;i7.
Uit8n" 7#ea, #-a# +ie%"t =n #e"ita!ie. Mintea =#i e%a c'ncent%at
as+%a zei!ei Fa7i, +e ca%e #a%e7e Maest% S%i Ra#aB%is.na Pa%a#a.ansa '
a"'%ase c 2e%v'a%e 7a DaBs.ines:a%. Ca %s+ns 7a a+e7%i7e sa7e
"is+e%ate, statia se ani#ase $i c'nve%sase c e7, c.ia% =n acest te#+7.
M %-a#) "O, Ma# tct c c'%+7 "e +iat%, t ca%e te-ai =ns27e!it 7a
%-cinea "ev'tat7i t S%i Ra#aB%is.na, ;inev'ie$te s %s+nzi 7a
ce%e%ea 2i7i t t7;%at "e +%ezen!a ta."
Fe%v'a%ea #ea c%e$tea, =ns'!it "e ' senintate "ivin. 5't$i s-a sc%s K
'%e $i zei!a, +e ca%e ' viza7izase# inte%i'%, n %s+n"eaL # si#!ea#
+!in "esc%aEat. C8te'"at D#neze ne +ne ast2e7 7a =nce%ca%e,
=nt8%ziin" s %ea7izeze %-i7e n'ast%e, "a% ne'%i a+a%e s; ' 2'%# ca%e-i
este sc#+ c%e"inci's7i +e%seve%ent. C%e$tin7 =7 ve"e +e &ssL .in"s7
+e F%is.na sa +e zei!a Fa7i, sa ' L#in ca%e se %s+8n"e$te "ac
a"'%a!ia 7i ia ' 2'%# i#+e%s'na7.
A# "esc.is 'c.ii c %e-%et $i a# vzt n +%e't ca%e =nc.i"ea $i7e
te#+77i, +ent% #asa "e +%8nz. M-a# %i"icat "in 7'c7 n"e e%a# a$ezat
$i a# 2ct c8!iva +a$i =n c%te. S'a%e7e "e +%8nz c"ea "in +7in +e +avaE $i
+ici'a%e7e #e7e -'a7e a 2'st a%se "%e%'s.
"Ma# Divin", a# zis, "n-ai ;inev'it s-#i a+a%i =nt%-' vizine $i ac#
iat-te ascns =n te#+7 =n s+ate7e $i7'% =nc.ise. Astzi a$ 2i v%t s te %'-
+ent% a-7 aEta +e c#nat7 #e."
Ce%e%ea #ea inte%i'a% a 2'st azit i#e"iat. Mai =nt8i, "e-a 7n-7 s+ate7i
#e a c';'%8t n va7 "e %c'a%e ;ine2ct'a%e +8n 7a +ici'a%e, $%8n"-
# i#e"iat. A+'i, s+%e s%+%iza #ea, te#+77 +%ea s se #%easc 78n"
+%'+'%!ii ini#a-ina;i7eM U$i7e sa7e en'%#e s-a "esc.is 7ent, "esc'+e%in"
i#a-inea "e +iat% a zei!ei Fa7iL -%a"at ea s-a =ns27e!it $i a s%8s
a+%';at'a%e. S277 a ie$it "in +7#8nii #ei ca as+i%at "e ' se%in- #isticM
C'%+7 #e e%a a;s'7t 7ini$tit "a% n ine%t.
C'n$tiin!a #ea c+%ins "e eDtaz s-a 7%-it c'nsi"e%a;i7) +%ivi%ea #ea ;tea
7a c8!iva Bi7'#et%i, a%t8n"-#i Can-e7e =n st8n-a $i, "inc'7' "e te#+7,
'%a$7 DaBs.ines:a%. 6i"%i7e c'nst%c!ii7'% se 2cse% t%ans+a%ente $i
ve"ea# #ai "e+a%te 'a#enii t%ave%s8n" te%en%i7e ca%e se =ntin"ea
"inc'7'.
De$i #i-a# +ie%"t s277 $i c'%+7 #e se ;c%a "e n ca7# "ivin, a#
%#as ca+a;i7 s #i$c ;%a!e7e $i +ici'a%e7e. 5i#+ "e #ai #7te #inte n-
a# 2ct "ec8t s "esc.i" $i s =nc.i" 'c.ii) =n a#;e7e caz%i "istin-ea# 7a
2e7 +an'%a#a DaBs.ines:a%-7iM
Ase#enea %aze7'% U, vizinea #ea s+i%ita7 +enet%a t'at #ate%ia, cci
'c.i7 "ivin =$i a%e cent%7 +este t't $i ci%c#2e%in!a nicie%i. A# =n!e7es
=nc ' "at, =n aceast c%te a%s "e s'a%e, c "'a% "+ ce '#7 =nceteaz
s 2ie =#+'t#'7it =n vis7 c'n$tient a7 7#ii 2izice - 7a 2e7 "e -'7 ca ' ;7 "e
s+n - e7 #'$tene$te Re-at7 Ete%n. Dac "'%in!a "e eva"a%e este
+te%nic, c.ia% $i =n +e%s'na7itatea n'ast% =n-st, ce e7i;e%a%e se +'ate
c'#+a%a c #%e!ia O#ni+%ezen!eiN
=n vizinea #ea sac% "e 7a DaBs.ines:a%, sin-%e7e ';iecte #%ite
c'nsi"e%a;i7 e%a te#+77 $i statia zei!ei. 5't7 =n %est a+%ea s; n
as+ect n'%#a7, "e$i c2n"at =nt%-' 7#in s+%anat%a7 a7;-a7;ast%.
C'%+7 #e 2izic +%ea c a "evenit ete%at $i c este -ata s +7teasc.
Pe%2ect c'n$tient "e #e"i7 =nc'nE%t'%, +%ivea# =n E% 2c8n" c.ia% c8!iva
+a$i 2% s =nt%e%+ c'ntinitatea vizinii s+i%ita7e +7in "e ' 2e%ici%e
;eati2ic.
Dinc'7' "e zi"%i7e te#+77i i-a# vzt +e c#nat7 #e a$ezat +e
2%nze7e -%'ase a7e ni a%;'%e s28nt bel. U%#%ea# 2% e2'%t 2i%7
-8n"%i7'% sa7e) s+i%ita7izate +!in "e sanctitatea 7'c%i7'%, e7e =#i +%ta
t't$i +ic. M-a# =nt'%s s+%e i#a-inea -%a!i'as a zei!ei.
"Ma# Divin, ;inev'ie$ti s-7 t%ans2'%#i s+i%ita7 +e c#nat7 #eN"
&#a-inea +8n atnci #t, a +%'nn!at aceste cvinte) "R-a ta este
=n"e+7initM"
Fe%icit, 7-a# +%ivit +e Satis.. Acesta, ca $i c# ' v'ce sec%et 7-a% 2i
ave%tizat c as+%a sa ac!i'na ' +te%e s+e%i'a%, s-a %i"icat =n"%e+t8n"-
se 2%i's s+%e te#+7L s-a a+%'+iat "e #ine c +#n7 st%8ns.
3izinea s;7i# se $te%se. Ance%ca# s-' "istin- +e zei!L te#+77, %e"s 7a
"i#ensini7e 7i n'%#a7e, =$i +ie%"se t%ans+a%en!a. Din n', c'%+7 #e
e%a s+s a%$i!ei s'a%e7i. A# s%it 7a a"+'st7 .'77i c st87+i n"e
Satis. #-a %#at 2%i's. Mi-a# +%ivit ceas7) e%a '%a /M 3izinea "ivin
"%ase "eci ' '%M
"4e;n7e", %7a c#nat7 #e, "ai %#as a$ezat a$a c +ici'a%e7e $i
;%a!e7e =nc%ci$ate 1 '%eM M-a# t't +7i#;at +%ivin"-te. Un"e este +%8nz7
#eN Ac# te#+77 este =nc.is, ai '#is s ann!i a"#inist%a!ia, "eci v'#
%#8ne c st'#ac7 -'7M"
EDa7ta%ea =n ca%e # c2n"ase a+a%i!ia Ma#ei "ivine vi;%a =nc =n #ine.
A# 2'st =#;'7"it s eDc7a#) "Ma#a Divin ne va .%niM"
"O"at +ent% t't"eana", !i+ Satis. 2%i's, "a$ v%ea s ' v" +e Ma#a
Divin se%vin"-ne #8nca%ea 2% ac'%"7 +%ea7a;i7 a7 a"#inist%a!ieiM"
De a;ia +%'nn!ase e7 aceste cvinte, c n +%e't a t%ave%sat c%tea $i #i s-
a a"%esat)
"Fi7e", #i-a zis, "a# ';se%vat 2a!a ta 7#inat =n '%e7e "e #e"ita!ie.
Asist8n" azi "i#inea! 7a s'si%ea -%+7i v'st%, a# si#!it nev'ia s v
%eze%v 7'c%i 7a #as. De$i este c'nt%a% %e-7i7'% te#+77i s-i .%ni# +e
cei ca%e n a ce%t-' #ai =nainte, 2ac ' eDce+!ie +ent% v'i."
&-a# #7!#it $i 7-a# +%ivit +e Satis. "%e+t =n 'c.i. E#'!ia 7-a 2ct s
%'$eascL e7 a +7ecat ca+7. C8n" n +%8nz c'+i's ne-a 2'st se%vit, c'n!in8n"
c.ia% $i #8nc%%i ca%e n se -sea =n ace7 sez'n, a# ';se%vat c Satis.
#8nca "'a% 2'a%te +!in. P%ea c2n"at =n 'cean7 %e27ec!ii7'% #at%e. La
=nt'a%ce%ea 7a Ca7ctta, Satis. # +%ivea ca $i c# s-a% 2i sczat. Da% e7 n
a #ai %'stit nici n cv8nt "in #'#ent7 =n ca%e +%e't7 ne-a invitat 7a
#as, ca $i c# a% 2i %s+ns "i%ect +%'v'c%ii 7i Satis..
A "'a zi #-a# "s 7a s'%a #ea. Ea #i-a 2ct ' +%i#i%e entziast.
"F%ate, ce #inneM &e%i sea%, s'!7 #e a +78ns +e -ennc.ii #ei. S&;it
De$i
**)(
, #i-a zis e7, snt 2e%icit c !i-a %e$it +%'iect7 "e a # c'nve%ti.
3'i %e+a%a t'ate s+%%i7e +e ca%e !i 7e-a# +%'"s. Din aceast sea%,
ca#e%a n'ast% "e c7ca%e va 2i %eze%vat n#ai %-iiL t vei "'%#i =n
ca#e%a ta "e #e"ita!ie. A#i +a%e % c a# %8s "e 2%ate7e tL =#i v'i is+$i
-%e$ea7a ne#aia"%es8n"-i nici n cv8nt 7i MBn"a +8n ce n v'i 2i
+%'#'vat s2icient +e ca7ea s+i%ita7. Ance+8n" "e astzi ' v'i cta c
a%"'a%e +e Ma#a DivinL +'ate c =nt%-' zi ' v'i -siMS "
M7!i ani "+ aceea 9=n /0J1< 7-a# vizitat +e c#nat7 #e 7a De7.i. S+%e
#a%ea #ea ;c%ie, a# c'nstatat c atinsese n =na7t -%a" "e %ea7iza%e
s+i%ita7, c Ma#a "ivin =i ac'%"ase -%a!ia "e a-i a+a%e =nt%-' vizine. An
c%s7 $e"e%ii #e7e 7a e7, a# ';se%vat c Satis. +et%ecea ' #a%e +a%te a
n'+!ii =n #e"ita!ia "ivin, "e$i e%a ;'7nav, ia% zia #e%-ea 7a se%vici.
Mi-a# zis c zi7e7e c#nat7i #e e%a n#%ate. R'#a t%e;ie c #i-a
-.icit -8n"%i7e.
"F%ate "%a-", zise ea, ""e$i # si#t ;ine ia% s'!7 #e este ;'7nav, v%ea ca
t s $tii c e v'i #%i =naintea 7i, a$a c# se cvine nei s'!ii .in"se
"ev'tate
**)*
. 4 #ai a# #7t "e t%it."
A# 2'st 2%a+at "e aceste v'%;e +%'2etice, "e$i 7e si#!ea# t't$i ;ine
2'n"ate. E%a# =n A#e%ica c8n" a #%it s'%a #ea, 7a n an "+ +%ezice%ea
ei. Mai t8%zi, ?is.n, 2%ate7e #e #ai #ic, #i-a "at aceste "eta7ii)
"Satis. $i c R'#a se -sea 7a Ca7ctta c8n" a #%it s'%a n'ast%. An acea
"i#inea!, s-a =#;%cat c .aine7e "e nnt.
SDe ce te-ai =#;%cat ast2e7NS s-a ne7ini$tit Satis..
SPent% c astzi este 7ti#a #ea zi +e acest +#8ntS, a %e+7icat R'#a.
P!in #ai t8%zi a avt ' c%iz "e ini#. Ant%c8t 2i7 s se +%e-tea s
#ea%- "+ aEt'%, ea zise)
S4 # +%si 2i7e, asta n-a% se%vi 7a ni#ic. 3'i #%i =nainte "e s'si%ea
#e"ic7i.S 6ece #inte #ai t8%zi, !in8n" +ici'a%e7e s'!7i ei =nt%-n
7ti# -est "e %es+ect, R'#a $i-a +%sit c'%+7, c'n$tient, 2e%icit $i 2%
s s2e%e.
De 7a #'a%tea s'!iei sa7e, Satis. "cea ' via! 2'a%te %et%as, c'ntin
?is.n. Ant%-' zi e7 $i c #ine c'nte#+7a# ' 2't'-%a2ie #a%e a R'#ei =n
ca%e aceasta 2sese s%+%ins s%8z8n".
SDe ce z8#;e$tiNS a eDc7a#at Satis. ca $i c# s'!ia sa a% 2i 2'st +%ezent. S5e
c%ezi inte7i-ent a%anE8n"-!i s +7eci =naintea #eaN A!i v'i "'ve"i c n
+'!i sta #7t v%e#e "e+a%te "e #ineL te v'i %#a c%8n"MS
De$i =n ace7 #'#ent Satis. e%a c'#+7et %esta;i7it "e +e %#a ;'7ii sa7e $i se
;c%a "e ' sntate +e%2ect, e7 a #%it 2% ' caz a+a%ent 7a +!in
ti#+ "+ ce a +%'nn!at aceste cvinte ci"ate =n 2a!a 2't'-%a2ieiM"
Ast2e7, =nt%-n #'" +%'2etic, a #%it R'#a $i s'!7 ei Satis., ce7 ca%e 7a
DaBs.ines:a%, "int%-n '# ';i$nit, se t%ans2'%#ase =nt%-n s28nt tct.
22-1: Zei; literal "cea care strlucete"; din sanscrit - rdcina
verbului div, a strluci.
22-2: O soie hindus crede c este un semn de progres spiritual dac ea
moare naintea soului, ca dovad a loialitii sale fa de el.
CAPITOLUL: 23
Primesc diploma mea uni(ersitar
"A!i ne-7iEezi c'#+7et st"ii7e "e 2i7's'2ie, c'nt8n" +e v%e' "inti!ie" "e
7ti# #'#ent +ent% a t%ece eDa#ene7e. Ai 2ace #ai ;ine s st"iezi #ai
#7t, =n caz c'nt%a% n te v'i +%'#'va."
Acest ave%tis#ent seve% venea "in +a%tea +%'2es'%7i D. C. C.'s.a7 "e 7a
C'7e-i7 "in Se%a#+'%e. Dac a$ 2i e$at 7a +%';a sc%is "e 2i7's'2ic, n a$ 2i
2'st a"#is 7a eDa#ene7e 2ina7e. Acestea snt %e-7i7e 2ac7t!ii "in Ca7ctta)
n st"ent ca%e +ic 7a ' #ate%ie 'a%eca%e t%e;ie s se +%ezinte an7
%#t'% +ent% a 2i eDa#inat 7a toate #ate%ii7e.
De ';icei, +%'2es'%ii "e 7a C'7e-i7 "in Se%a#+'%e # t%ata c '
;nv'in! ca%e n e%a st%in "e ' t'7e%an! a#zat. "MBn"a este
s+e%a#e!it "e %e7i-ie." C7asi2ic8n"-# ast2e7, ei n-#i #ai +nea
=nt%e;%i, c'nt8n" +e +%';e7e sc%ise 2ina7e +ent% a # +ica. P%e%ea
c'7e-i7'% #ei %eie$ea "in +'%ec7a +e ca%e #i-' ""se%) "C7-%7
4e;n".
E) -n an! 191$
M-a# 2'7'sit "e ' st%ata-e# +ent% a sc+a "e a#enin!a%ea +%'2es'%7i.
P!in =nainte "e a2i$a%ea %ez7tate7'% 2ina7e, 7-a# %-at +e n c'7e- s vin
c #ine 7a +%'2es'%.
"Ans'!e$te-#, a# nev'ie "e n #a%t'%", i-a# zis e c'7e-7i #e. "A$ 2i
2'a%te s%+%ins s n 2i "eEcat $i%etenia +%'2es'%7i."
P%'2es'%7 C.'s.a7 a sct%at "in ca+ c8n" 7-a# =nt%e;at ce n't a#
';!int.
"4 e$ti +%int%e cei a"#i$i", a zis e7 t%i#2t'%. E7 =#i a%t +e ;i%' n
teanc "e 7c%%i. "Lc%a%ea ta n este aici, "eci ai +icat +ent% c n te-ai
+%ezentat 7a eDa#en."
E a# s%8s. "M-a# +%ezentat D'#n7e, =#i "a!i v'ie s-#i cat sin-%
7c%a%eaN"
Anc%cat, +%'2es'%7 #i-a "at v'ieL #i-a# -sit 7c%a%ea, +e ca%e n-#i
sc%isese# n#e7e, ci "'a% n#%7 #at%ic'7. 4evz8n" n#e7e #e +e
7c%a%e, +%'2es'%7 +sese ' n't eDce7ent, "e$i c'#enta%ii7e #e7e n e%a
ss!inte c citate "in teDte
*+)(
.
An!e7e-8n" $#ec.e%ia #ea, +%'2es'%7 a st%i-at) "?2t's7eM Da% +'!i 2i si-%
c vei +ica 7a +%';e7e 2ina7eM" a"- e7 +7in "e s+e%an!e.
Pent% ce7e7a7te #ate%ii a# 2'st aEtat "e ve%i$'%7 $i +%ieten7 #e
P%a;.as C.an"%a C.'se
*+)*
, 2i7 nc.i7i #e Sa%a"a. C c.i c vai a#
';!int n'ta #ini# 7a t'ate #ate%ii7e.
Ac#, "+ ( ani "e c'7e-i, +tea# =n2%nta eDa#en7 "e 7icen!. 5't$i,
a+%'a+e c n =n"%znea# s # +%ezint. EDa#ene7e 2ina7e "e 7a C'7e-i7
"in Se%a#+'%e e%a ' E'ac "e c'+ii 2a! "e ce7e "e 7icen! "e 7a
Unive%sitatea "in Ca7ctta. 3izite7e #e7e a+%'a+e zi7nice 7a as.%a#7
Maest%7i n-#i 7sase% ti#+ +ent% a %#a c%s%i7e. P%ezen!a #ea,
#ai "e-%a; "ec8t a;sen!a, sc'tea eDc7a#a!ii "e s%+%iz "in +a%tea
c'7e-i7'% #ei.
An 2ieca%e zi, +7eca# c ;icic7eta +e 7a '%a 0)JI "i#inea!aL "cea# 27'%i "in
-%"ina +ensinii 'anthi ca '2%an" +ent% Maest%, ca%e # +%i#ea
z8#;in" $i # invita 7a #as. Acce+ta#, ;c%'s s sca+ "e c'7e-i +ent%
t'at zia. O%e =nt%e-i asc7ta# cvinte7e +7ine "e =n!e7e+cine a7e
Maest%7i, sa aEta# 7a #nci7e "in as.%a#. De ';icei +7eca#
%es+ect's s+%e #iez7 n'+!ii, "a% ne'%i %#8nea# c -%, a;s'%;it "e
c'nve%sa!ie, =nc8t "e a;ia ';se%va# c s-a 2ct ziM
O"at, s+%e '%a // n'a+tea, +e c8n" =#i +nea# +ant'2ii
*+)+
+ent% a #
=nt'a%ce c ;icic7eta 7a +ensine, Maest%7 #-a =nt%e;at -%av)
"C8n" =nce+ eDa#ene7e "e 7icen!N"
"Peste K zi7e, Maest%e."
"S+e% c e$ti +%e-tit."
S%+%ins, a# =nc%e#enit c n +ant'2 =n #8n. "Maest%e", a# +%'testat e,
$tii 2'a%te ;ine c t't ti#+7 #e !i 7-a# c'nsac%at !ie $i n st"ii7'%M C#
a$ =n"%zni s =n2%nt aceste eDa#eneN"
S%i YBtes:a% $i-a =nt'%s s+%e #ine 'c.ii si +t%nzt'%i. "5%e;ie s te
+%ezin!iM". 3'%;ea c ' v'ce 2'a%te .'t%8t. "4 #ai "a 'cazia tat7i $i
+%ieteni7'% ti s c%itice +%e2e%in!e7e ta7e +ent% via!a "e as.%a#M P%'#ite-
#i c te vei +%ezenta 7a eDa#ene $i c vei %s+n"e c8t +'!i "e ;ine."
A#i c%-ea 7ac%i#i +e ca%e n 7e +tea# '+%i. "&at ' +'%nc +%ea +!in
%ez'na;i7M" -8n"ea# eL "este +%ea t8%zi +ent% a #ai 2ace ceva".
"FieM # v'i +%ezenta 7a eDa#ene, "ac aceasta este "'%in!a ta", a# zis e
+%int%e ss+ine. "Da% n #ai a# ti#+ s # +%e-tesc c# t%e;ie, =n zia
eDa#en7i v'i #+7e c'7i7e "e .8%tie c =nv!t%i7e ta7eM"
C8n", a "'a zi, s'sin" 7a as.%a# 7a '%a ';i$nit, #i-a# +%ezentat
;c.et7 "e 27'%i c ' s'7e#nitate -%av, S%i YBtes:a% a %8s vz8n"-#
at8t "e "esc%aEat.
"MBn"a, te-a a;an"'nat D#neze 7a eDa#ene sa =n a7te sita!iiN"
"4, Maest%eM" a# %s+ns e c c7"%. A#inti%i +7ine "e %ecn'$tin!
# inva"a%.
"4 7enea, ci ze77 %e7i-i's te-a 2ct s "is+%e!ie$7i st"ii7e nive%sita%e", a
zis -% c ;ntate. D+ n #'#ent "e tce%e a"-) "Cta!i #ai =nt8i
=#+%!ia 7i D#neze $i ne+%i.ni%ea 7i, $i t'ate aceste 7c%%i vi se v'%
"a +e "eas+%a."
*+),

Pent% a #ia 'a%, #-a# si#!it #7t #ai $%at +%in si#+7a +%ezen! a
Maest%7i. C8n" a# te%#inat "e #8ncat, e7 #i-a s-e%at s # =nt'%c 7a
'anthi.
"P%ieten7 t R'#es. C.an"%a Dtt 7'cie$te =nc 7a +ensineN"
"Da."
"&a 7e-t%a c e7L D#neze =7 va ins+i%a +ent% a-!i veni =n aEt'% 7a
eDa#ene."
"F'a%te ;ine, Maest%e. Da% R'#es. este 2'a%te 'c+at. E7 este +%e#iant7
c7asei $i #nce$te #7t #ai #7t "ec8t cei7a7!i."
Maest%7 =n7t% ';iec!ii7e #e7e. "R'#es. va -si ti#+ s te aEte. Ac#,
"-teM"
M-a# =nt'%s 7a 'anthi. P%i#a +e%s'an +e ca%e a# =nt87nit-' ac'7' a 2'st
t'c#ai R'#es.. E7 a %s+ns ce%e%ii #e7e ca $i c# a% 2i 2'st c'#+7et 7i;e%.
"?ine=n!e7es c te v'i aEtaM" D+ a#iaz e7 a +et%ect c8teva '%e %e+et8n"
c #ine "ive%se7e #ate%ii a7e +%'-%a#ei $i a c'ntinat ast2e7 ti#+ "e c8teva
zi7e.
"C%e" c =n ce +%ive$te 7ite%at%a en-7ez, #aE'%itatea =nt%e;%i7'% v'% 2i
as+%a itine%a%7i 7i C.i7"e >a%'7"", a s+s e7. "4e t%e;ie "eci n at7as."
A# 2-it 7a nc.i7 #e Sa%a"a $i a# a"s n at7as. R'#es. a =nse#nat +e
.a%ta E%'+ei +%inci+a7e7e 7'c%i vizitate "e c7t'%7 %'#antic a7 7i ?,%'n.
C'7e-ii ne =nc'nE%a, asc7t8n" inst%c!ini7e #ent'%7i #e. "R'#es.
se =n$ea7", #-a asi-%at n7 "int%e ei. "An -ene%a7, n#ai KIZ "in
=nt%e;%i se %e2e% 7a '+e%, cea7a7t E#tate este 7a a"%esa vie!ii at'%i7'%."
C8n" #-a# +%ezentat 7a eDa#en7 "e 7ite%at% en-7ez $i a# vzt
=nt%e;%i7e, #i-a "at 7ac%i#i7e "e %ecn'$tin!, ca%e a c%s +e 2'aie,
"8n"-'L s+%ave-.et'%7 a venit 7a #asa #ea, ne7ini$tit "e ceea ce se
=nt8#+7a.
"C%7 #e #i-a +%'#is c R'#es. # va aEta", a# eD+7icat e. "P%ivi!i,
c.ia% s;iecte7e +e ca%e R'#es. #i 7e-a eD+7icat snt +e 2'aieM Din 2e%ici%e
+ent% #ine, =n acest an snt +!ine =nt%e;%i "es+%e sciit'%ii en-7ezi a7e
c%'% vie!i snt, =n ceea ce # +%ive$te, =nv7ite =nt%-n #iste% +%'2n"M"
La =nt'a%ce%ea #ea, 7a +ensine e%a za%v. C'7e-ii, ca%e #ai =nainte =$i
;tse% E'c "e R'#es. +ent% c # =n"'+a c "e%"i!ie "e 7ti# '%",
# +%ivea ac# c ' tea# s+e%sti!i'as, as%zin"-# c 2e7icit%i7e
7'%. 5'at s+t#8na eDa#ene7'% a# +et%ect '%e =nt%e-i a7t%i "e
R'#es., ca%e 2'%#7a s;iecte ssce+ti;i7e "+ +%e%ea 7i s 2ie +se "e
ct%e +%'2es'%i. 6i "+ zi, s;iecte7e a+%ea =n c.esti'na%e, a+%'Di#ativ
=n te%#enii =n ca%e e7 7e 2'%#7ase.
S-a %s+8n"it zv'n7 c ' #inne se +%'"sese 7a C'7e-i7 "e 7a Se%a#+'%e
$i c, =n ci"a a$te+t%i7'%, ce7 s+%an#it "c7-%7 ne;n" e%a +e ca7e "e
a "eveni 7icen!iat. 4 a# =nce%cat s; nici ' 2'%# s ascn" s%sa #a-ic
a sccese7'% #e7e, +%'2es'%ii 7'ca7i neav8n" +te%ea s #'"i2ice s;iecte7e
"ate "e Unive%sitatea "in Ca7ctta.
Ant%-' "i#inea!, -8n"in"-# 7a eDa#en7 "e 7ite%at% en-7ez, #i-a#
"at sea#a "e ' -%e$ea7 -%av +e ca%e ' c'#isese#. Una "in sec!ini7e
c.esti'na%7i 2sese "ivizat =n "' +%!i) A sa ? $i C sa D. An 7'c s
%s+n" =n 2ieca%e sec!ine 7a ' sin-% =nt%e;a%e, a# %s+ns "in
neaten!ie 7a "' c.estini "in -%+a &, ne-7iE8n"-7e +e ce7e "in -%+a a
&&-a. Cea #ai ;n n't +e ca%e ' +tea# ast2e7 ';!ine e%a JJ, c t%ei
+ncte #ai +!in "ec8t #ini#7 necesa% "e J1 "e +ncte. M-a# "s =n
-%a; 7a Maest% +ent% a-7 ann!a "e necaz7 #e.
"Maest%e, a# 2ct ' -%e$ea7 "e neie%tatL n-a# #e%itat s 2i aEtat "e
R'#es.. Snt a;s'7t ne"e#nM"
"C%aE, MBn"aM" 5'n7 7i S%i YBtes:a% e%a vese7, ne+st'%. E7 =#i
a%t ce%7 a7;ast%. "Mai "e-%a; =$i v'% sc.i#;a 7'c%i7e S'a%e7e $i Lna
"ec8t s +ici t 7a eDa#enM"
A# +%sit as.%a#7 +!in #ai 7ini$tit, "e$i e%a i#+'si;i7 s 2i a"#is. A#
+%ivit "e "' '%i ce%7 c tea#) ast%7 zi7ei +%ea 2iDat s'7i" +e '%;ita 7i
';i$nitM
S'sin" 7a 'anthi, a# s%+%ins aceast %e#a%c a ni c'7e- "e c7as) "A#
a27at c, =n acest an, +ent% +%i#a "at, n'ta "e t%ece%e 7a 7ite%at%a en-7ez
a 2'st #ic$'%at."
M-a# %e+ezit =n ca#e%a c'7e-7i c at8ta -%a;, =nc8t acesta s-a s+e%iat. L-
a# inte%'-at avi".
"C7-% c +7ete 7n-i", zise e7 %8z8n", ""e ce acest inte%es s;it +ent%
c.estini7e $c'7a%eN De ce s #ai !i+i =n ceas7 a7 /H-7eaN Da% este a"ev%at
c n'ta "e t%ece%e a 2'st c';'%8t 7a JJ "e +ncteM"
Din c8!iva +a$i, e%a# =n ca#e%a #ea n"e, =n-ennc.in", a# #7!#it
in2ai7i;i7it!ii 5at7i Ce%esc.
An 2ieca%e zi avea# senti#ent7 P%ezen!ei Divine ca%e # -.i"a +%in
inte%#e"i7 7i R'#es.. C 'cazia eDa#en7i "e ;en-a7i a avt 7'c n 2a+t
se#ni2icativ. R'#es., ca%e atinsese =n t%eact acest s;iect, #-a c.e#at =n
#'#ent7 =n ca%e e +%sea# +ensinea +ent% a # "ce 7a eDa#en.
"5e c.ea# R'#es.", #-a ann!at ne%;"t'% n7 "int%e c'7e-ii #ei.
"Da% n #ai este ti#+ s te =nt'%ciL v'# 2i =n =nt8%zie%eM"
&-n'%8n" acest ave%tis#ent, #-a# =nt'%s acas =n 2-.
"EDa#en7 "e ;en-a7i este =n -ene%a7 $'% +ent% c'#+at%i'!ii n'$t%i", zise
R'#es.. "Da% e a# ' +%esi#!i%e c =n acest an +%'2es'%ii a "e -8n" s
+ice n n#% "e can"i"a!i =nt%e;8n"-i "es+%e 7ite%at%a n'ast%. Acestea
2iin" zise, +%ieten7 #e =#i eD+se +e sc%t "' 2a+te "in via!a 7i
3i",asa-a%, n 2i7ant%'+ ;en-a7ez ce7e;% "in sec'77 U&U.
&-a# #7!#it 7i R'#es. $i a# +7ecat 7a c'7e-i +e ;icic7et. C.esti'na%7
"e ;en-a7i se c'#+nea "in "' +%!i. P%i#a e%a) "Cita!i "' eDe#+7e a7e
;nv'in!ei 7i 3i",asa-a%." An ti#+ ce-#i a$te%nea# +e .8%tie $tiin!a #ea
"e 7ti# '%, # 2e7icita# =n -8n" c-i c'nsac%ase# 7ti#e7e #inte 7i
R'#es.. Dac n-a$ 2i cn'sct via!a 7i 3i",asa-a%, ;ine2ct'% a7
#anit!ii 9si a7 #e =n +a%tic7a%< n-a$ 2i 7at eDa#en7 "e ;en-a7iL '%i a
+ica 7a ' sin-% #ate%ie =nse#na s %e+et an7 c t'ate #ate%ii7e "in
+%'-%a#L +e%s+ectiv t'ta7 ne+7ct +ent% #ine.
A "'a c.estine e%a) "C'#+ne!i n ese =n ;en-a7i "es+%e via!a '#7i
ca%e v ins+i% ce7 #ai #7t." Este inti7 s #ai s+n cine e%a ce7 a7esM An
ti#+ ce #+7ea# +a-ini c e7'-ii a"se -%7i #e, s%8"ea# 7a -8n"7
c +%ezice%ea #ea se =#+7inise) "3'i #+7e 7c%a%ea #ea c =nv!t%i7e
ta7eM"
4 v'ia# s-7 #ai "e%anEez +e R'#es. +ent% eDa#en7 "e 2i7's'2ie.
Anc%ezt'% =n =nv!t%a vie a 7i S%i YBtes:a%, "is+%e!ia# eD+7ica!ii7e "in
c%!i. La 2i7's'2ie a# ';!int n'ta cea #ai ;n. La ce7e7a7te #ate%ii avea#
n'ta #ini# necesa%.
Mi-a 2ct #a%e +7ce%e s c'nstat c +%ieten7 #e R'#es. a +%i#it
"i+7'#a c #en!inea cum laude.
5at7 #e n #ai +tea "e ;c%ie c8n" a azit "e scces7 #e. W4
s+e%a# c vei 7a eDa#en7, MBn"a", #i-a #%t%isit e7. "i-ai +et%ect
2'a%te #7t ti#+ 78n- -%7 t $i n $ti c8n" ai #ai avt ti#+ s =nve!i
+ent% eDa#eneM" Maest%7 avea "eci #'tive =nte#eiate s !in c'nt "e
ne#7!#i%ea tat7i #e.
Ani "e zi7e n =n"%znise# s s+e% c tit77 "e 7icen!iat va %#a =nt%-' zi
n#e7e #e. Ra%e'%i =7 2'7'sesc, "a% "e 2ieca%e "at # -8n"esc c este n
"a% "ivin. Une'%i a# azit 'a#eni ce a a;s'7vit ' 2ac7tate s+n8n"
"es+%e cn'$tin!e7e ac#7ate =n +%i+ c acestea se c'nse%v %a%e'%i =n
#e#'%ie, +%e%e ca%e #-a c'ns'7at +ent% evi"enta #ea ne+%ice+e%e.
An acea zi "e inie /0/K =n ca%e a# int%at =n +'sesia "i+7'#ei #e7e, ac'%"at
"e Unive%sitatea "in Ca7ctta, a# =n-ennc.iat 7a +ici'a%e7e Maest%7i,
#7!#in"-i +ent% ;ine2ace%i7e 7i.
"Ri"ic-te, MBn"a", zise e7 in"7-ent. "P% $i si#+7 D#neze a -sit
c este #ai +%actic s 2ac "in tine n 7icen!iat "ec8t s sc.i#;e 7'c%i7e
S'a%e7i $i LniiM"
*+)-
23-1: Trebuie s subliniez faptul c relaiile ncordate cu profesorul
Goshal se datorau absenei mele de la cursuri i nu vreunei greeli a lui.
Profesorul Goshal este un orator remarcabil, cu o cunoatere filosofica
vast. Muli ani mai trziu noi am ajuns la o nelegere cordial.
23-2: Dei varul meu i cu mine avem acelai nume de familie, Ghosh,
Prabhas s-a obinuit s i scrie numele n englez ca Ghose; aici respect
propria sa transliterare.
23-3: Discipolul se descal ntotdeauna atunci cnd intr n ashram.
23-4: Matei 6:33.
23-5: Puterea de a influena spiritul altora i cursul evenimentelor este o
vibhuti (putere yoghin) menionata n Yoga Sutra (3,24) a lui Patanjali,
care se explic ca fiind un rezultat al "simpatiei universale".
Toate Scripturile proclama c Dumnezeu l-a creat pe om dup Imaginea
Sa omnipotent. Controlul universului pare supranatural, dar de fapt
aceast putere este inerent omului i natural pentru cel care a atins
"adevrata amintire" a originii sale divine. Oamenii cu realizare divin, ca
Sri Yukteswar, sunt lipsii de ego (aham$ara) i de dorinele personale pe
care acesta le inspir; aciunile adevrailor Maetri se conformeaz fr
efort la rita, justiia natural. Conform cuvintelor lui Emerson, marile
spirite devin "nu virtuoi, ci nsi Virtutea; astfel scopul creaiei este
realizat i Dumnezeu este mulumit"
Orice om cu realizare divin poate mplini miracole deoarece, ca i Isus, el
nelege legile subtile ale creaiei; dar nu toi Maetrii i propun
exercitarea acestor puteri. Fiecare sfnt l reflect pe Dumnezeu n felul
su; expresia individualitii este esenial ntr-o lume n care dou
grune de nisip nu se aseamn.
Nu se pot formula reguli invariabile referitoare la sfinii care posed
iluminarea divin; unii fac miracole, alii nu fac; unii sunt inactivi, n timp
ce alii sunt absorbii de sarcini importante (cum ar fi mpratul Janaka
din India antic i sfnta Teresa d'Avila); unii propovduiesc, cltoresc,
accept discipoli, n timp ce alii sunt mui, teri ca o umbr. Ce critic din
aceast lume poate descifra pergamentul secret reprezentat de dharma
(misiunea; legea divin) a unui sfnt?
CAPITOLUL: 24
De(in clugr al Ordinului /ami
"Maest%e, tat7 #e a% v%ea s acce+t n se%vici 7a ci7e 2e%ate "in ?en-a7-
4a-+%, "a% 7-a# %e2zat cate-'%ic." A# a"-at c s+e%an!) "Maest%e,
acce+t-# c7-% =n O%"in7 S:a#iM" A7 +%ivea# %-t'%. Ani "e zi7e e7
%e2zase ce%e%ea #ea, +ent% a # +ne 7a =nce%ca%e. De aceast "at a
acce+tat c ;nv'in!.
"F'a%te ;ine. C.ia% #8ine te v'i ini!ia." E7 c'ntin) "Snt 2e%icit c ai
+e%sistat =n "'%in!a ta "e a 2i c7-%. A"esea La.i%i Ma.asa,a s+nea)
SDac ne-7iEezi s-7 invi!i +e D#neze va%a, E7 n va veni 7a tine =n ia%na
vie!ii ta7e.S "
"D%a- Maest%e, e n #-a# =n"e+%tat nici'"at "e 7a acest !e7) s 2ac
+a%te "in O%"in7 S:a#i, ca $i tine." &-a# s%8s c ' i#ens a2ec!ine.
"Da% e a$ v%ea ca v'i s 2i!i 2% -%iEi. Cine n este =ns%at, se =n-%iEe$te "e
7c%%i7e D'#n7i, c# a% +tea s-i +7ac D'#n7i. Cine este =ns%at,
se =n-%iEe$te "e 7c%%i7e 7#ii, c# s +7ac nevestei."
*,)(
. A# ana7izat
via!a #7t'%a "int%e +%ietenii #ei ca%e, "+ ce s-a s+s nei an#ite
"isci+7ine s+i%ita7e, s-a cst'%it. C2n"a!i =n 'cean7 %s+n"e%i7'%
#ate%ia7e, a itat .'t%8%ea 7'% "e a #e"ita +%'2n".
Mi se +%ea "e nec'nce+t s-L +n +e D#neze +e 7'c7 "'i =n via!a
#ea. E7, St+8n7 c's#'s7i, =#+a%te '#7i "a%%i "e 7a ' via! 7a a7ta.
5't$i, n 7c% n-i a+a%!ine, ci +'ate 2i -sit =n 2ieca%e ini# '#eneasc)
i;i%ea. C%eat'%7, ca%e ia +%eca!ii in2inite +ent% a ascn"e #iste%7
+%ezen!ei Sa7e =n 2ieca%e at'# a7 c%ea!iei, n +'ate avea "ec8t n sin-%
#'tiv sensi;i7 +ent% aceasta) "'%in!a ca '#7 s-L cate n#ai +%in
v'in!a sa 7i;e%. C ce #i7in! ;78n" =$i ac'+e% "ivina #8n "e 2ie% a
O#ni+%ezen!ei Sa7eM
E) se&+n#nd !a -n,+2iAare * Iss
A "'a zi a 2'st na "in ce7e #ai #e#'%a;i7e a7e vie!ii #e7e. E%a =nt%-' E'i,
7a #iE7'c7 7nii i7ie /0/K, 7a c8teva s+t#8ni "+ ce +%i#ise# "i+7'#a
#ea nive%sita%. Pe ;a7c'n7 inte%i'% a7 as.%a#7i s "in Se%a#+'%e,
Maest%7 v'+si =n 'c%, c7'a%ea t%a"i!i'na7 a O%"in7i S:a#i, ' ;cat
"e #tase a7;, n'. C8n" +8nza s-a scat, -%7 #e #-a =n2$%at c ea,
ca si#;'7 a7 %enn!%ii.
"C8n"va vei aEn-e =n Occi"ent, n"e este +%e2e%at #tasea", #i-a
eD+7icat e7. "An #'" si#;'7ic, !i-a# a7es #tasea =n 7'c7 ;#;ac7i
t%a"i!i'na7."
An &n"ia, n"e c7-%ii 2ac E%#8nt "e s%cie, n S:a#i =#;%cat =n
#tase este ceva ne';i$nit. 5't$i, #7!i ,'-.ini +'a%t ve$#inte "e
#tase, cci aceasta =n7esne$te #ai ;ine "ec8t ;#;ac7 ci%c7a!ia
an#it'% c%en!i s;ti7i "in c'%+,
"Snt a"ve%sa%7 ce%e#'nii7'%", #-a ann!at S%i YBtes:a%. "5e v'i 2ace
S:a#i "+ %ita77 bid*at 92% 2estivitate<."
&ni!ie%ea s'7e#n sa bibidisa, a O%"in7i S:a#i c'n!ine ce%e#'nia
2'c7i, =n ti#+7 c%eia, =n #'" si#;'7ic, se e2ecteaz %ita7%i 2ne%a%e.
Se %e+%ezint c'%+7 2izic a7 "isci+'77i ca 2iin" #'%t, a%s =n 27c%i7e
=n!e7e+cinii. A+'i "isci+'77 c8nt c8ntece "ev'!i'na7e) "Acest !tma este
?%a.#an"
*,)*
, "5 e$ti Ace7a", sa "E snt E7". 5't$i S%i YBtes:a%, #a%e
a#at'% "e si#+7itate, a %enn!at 7a t'ate aceste %ita7%i $i #-a invitat +%
$i si#+7 s-#i a7e- n n#e.
"A!i ac'%" +%ivi7e-i7 "e a-!i a7e-e sin-% n#e7e", zise e7 s%8z8n".
"Y'-anan"a", a# %s+ns e "+ n #'#ent "e -8n"i%e. Acest n#e
=nsea#n) "Fe%ici%e 9ananda< ';!int +%in inte%#e"i7 ninii "ivine
9yoga<".
"A$a s 2ie. 4#e7e t MBn"a La7 C.'s. s 2ie itat. De ac# =nainte,
te vei n#i Y'-anan"a "in %a#%a Ci%i a O%"in7i S:a#i."
A# =n-ennc.iat =n 2a!a 7i S%i YBtes:a% $i, =n ti#+ ce =7 azea#
+%'nn!8n" +ent% +%i#a "at acest n#e n', ini#a #ea se #+7ea "e '
%ecn'$tin! i#ens. C c8t "%a-'ste 7c%ase Maest%7 ne';'sit +ent% ca
t8n%7 MBn"a s "evin =nt%-' zi c7-%7 Y'-anan"aM A# c8ntat vese7
c8teva ve%s%i "in 7n-7 +'e# sansc%it a7 =n!e7e+t7i S.anBa%a)
*&pirit, nu intelect, nici ego, sentiment,
.er, nu pmnt, nici metale, sunt 7u;
7u sunt 7l, eu sunt 7l, &pirit 4inecu$ntat, eu sunt 7l,
8r natere, fr moarte, fr cast sunt 7u;
-at, mam nu am(
7u sunt 7l, eu sunt 7l, &pirit 4inecu$ntat, eu sunt 7l,
Dincolo de zborurile fanteziei, fr de form sunt 7u,
/enetrnd ramurile ntregii $iei(
De limite nu m mai tem; sunt liber, liber pentru totdeauna(
7u sunt 7l, eu sunt 7l, &pirit 4inecu$ntat, eu sunt 7l,*
O%ice S:a#i a+a%!ine '%"in7i c7-%esc 'n'%at =n &n"ia "in ti#+%i
st%vec.i. Re'%-anizat, =n 2'%#a sa acta7, c sec'7e =n %# "e ct%e
S.anBa%ac.a%,a
*,)+
, e7 a 2'st c'n"s "e ' 7inie c t%a"i!ie "e =nv!t'%i
vene%a;i7i 92ieca%e "int%e ei +'a%t sccesiv tit77 "e @a-a"-% S%i
S.anBa%ac.a%,a<. M7!i c7-%i, +'ate c.ia% n #i7i'n, a7ctiesc O%"in7
S:a#iL +ent% a 2i a"#i$i, ei +%i#esc ini!ie%ea "e 7a ;%;a!i ca%e ei =n$i$i
snt S:a#i. Ast2e7 t'!i c7-%ii O%"in7i S:a#i =$i a '%i-inea s+i%ita7
=nt%-n -% c'#n, A"i 9"+%i#7"< S.anBa%ac.a%,a. Ei "e+n E%#inte
"e s%cie 97i+sa ata$a#ent7i 2a! "e +'sesini<, castitate $i s+ne%e 2a!
"e at'%itatea s+i%ita7 c'n"ct'a%e. Une7e '%"ine c7-%e$ti c%e$tine
cat'7ice sea#n c O%"in7 S:a#i.
4'7i s n#e n S:a#i =i a"a- n tit7 ca%e a%at a+a%tenen!a sa 7a
na "in ce7e /I s;"ivizini a7e O%"in7i. Aceste dasanamis sa
s;"ivizini ' c'n!in $i +e cea "e &iri 9#nte< c%eia =i a+a%!inea S%i
YBtes:a%, "eci $i e. P%int%e ce7e7a7te %a#%i 7e cit# +e ce7e "e) 1agara
9#a%e<, Bharati 9+#8nt<, !ranya 9+"%e<, 'uri 9=ntin"e%e<, Tirtha 97'c
"e +e7e%inaE< $i 1aras*ati 9=n!e7e+cinea 4at%ii<.
4#e7e #'nastic a7 ni S:a#i, ca%e "e ';icei se te%#in c ananda
9+% ;eatit"ine<, se#ni2ic as+i%a!ia 7i "e a atin-e ;inecv8nta%ea
s+%e# 9ananda< +%in inte%#e"i7 nei an#ite ca7it!i sa st%i "ivine -
i;i%e, =n!e7e+cine, "ev'!ine, se%vici "ezinte%esat, ,'-a - +%ec# $i +%in
a%#'nia c nat%a, eD+%i#at =n in2inita ei =ntin"e%e +%in 'ceane, #n!i,
ce%%i.
&"ea77 "e a se%vi "ezinte%esat #anitatea, i"ea77 "e %enn!a%e 7a '%ice
a#;i!ii $i 7e-t%i +e%s'na7e =i c'n"ce +e cei #ai #7!i S:a#i s ia +a%te
activ 7a ' '+e% #anita% sa "e e"ca!ie =n &n"ia sa, ne'%i, =n
st%intate. &-n'%8n" t'ate +%eE"ec!i7e "e cast, "e %e7i-ie, "e c7as, "e
c7'a%e, "e seD, sa "e %as, n S:a#i e +t%ns "e i"ea77 2%ate%nit!ii
#ane. e77 s e nitatea a;s'7t c S+i%it7 Divin. C c'n$tiin!a "in
sta%ea "e ve-.e sa "in sta%ea "e vis i#+%e-nat "e acest -8n") "E snt
E7", S:a#i eDist =n 7#e, ne a+a%!in8n"-i =ns. D'a% atnci e7 este "e#n
"e tit77 s ca%e =nsea#n) ce7 ca%e cat s ';!in ninea c Sine7e sa
1*a. Desi-% c n t'!i cei n#i!i "S:a#i" a ace7a$i scces =n "';8n"i%ea
acesti !e7 =na7t.
S%i YBtes:a% e%a =n ace7a$i ti#+ S:a#i $i ,'-.in. Un S:a#i, ca%e este n
c7-% ce 2ace +a%te "int%-n '%"in st%vec.i, n este =nt't"eana n
,'-.in. O%icine +%actic ' te.nic $tiin!i2ic "e ni%e c D#neze este
,'-.in, e7 +'ate 2i cst'%it sa ce7i;ata%, 7aic sa %e7i-i's. S:a#i %#eaz
' ca7e "e %enn!a%e si#+7 $i =n!e7e+cineL ,'-.in7 se an-aEeaz =n
+%actica n'% te.nici %i-%'s "e2inite ca%e-i +e%#it s-$i "isci+7ineze c'%+7
$i #intea $i s-$i "esc'+e%e -%a"at s+i%it7. F% a 7a ni#ic "e ;n +e
#'tive e#'!i'na7e sa "e c%e"in!, ,'-.in7 +%actic ' se%ie "e eDe%ci!ii
-%a"ate c -%iE, +e ca%e 7e-a "e2init +ent% +%i#a "at =n!e7e+!ii antici. An
t'ate e+'ci7e, ,'-a a "at &n"iei 'a#eni ca%e a "evenit 'a#eni c a"ev%at
7i;e%i, a"ev%a!i ,'-.ini-c%istici 9ase#eni 7i C%ist's<.
Ca '%ica%e a7t $tiin!, ,'-a se +7iaz tt%'% 'a#eni7'%, in"i2e%ent "e %as
$i !a%. 5eza avansat "e nii at'%i i-n'%an!i "+ ca%e ,'-a e
"+e%ic7'as" sa "ina+7ica;i7" +ent% 'cci"enta7i e c'#+7et 2a7s $i a
=#+ie"icat #7!i a"e+!i since%i s cate n#e%'ase7e ei ;inecv8nt%i.
Y'-a este ' #et'" "estinat s !in =n 2%8 t%;7en!a nat%a7 a
-8n"%i7'% n'ast%e, -8n"%i ca%e-i =#+ie"ic +e 'a#eni s z%easc
a"ev%ata nat% a 2iin!ei 7'%, S+i%it7 Ete%n. Ase#enea 7#inii
vin"ect'a%e a S'a%e7i, ,'-a e sa7ta% at8t +ent% '%ienta7i c8t $i +ent%
'cci"enta7i. C8n"%i7e ce7'% #ai #7!i 'a#eni snt a-itate $i ca+%ici'aseL 7a
'%a acta7 eDist "eci ' nev'ie evi"ent "e ,'-a, $tiin!a c'nt%'77i #in!ii.
-de B. K. Mitra n "Kalyana-Kalpatur"
6(%:EEE( F: A'4ECT(0 '@( 6E 'HIGA
:e,iind n .ersonaD istori*) .re*& 5rishna) 'hi"a este a! trei!ea as.e*t a
natrii trinitare a !i 6&ne<e (Creator - 4+str+tor - 6istrg+tor)/ 'hi"a)
distrg+tor! i!<iei *os&i*e) maya) este re.re<entat si&bo!i* -n s*ri.tri *a
,iind 6o&n! *e!or *are a renn2at !a tot) 7ege!e 8oghini!or/ Fn arta
indian+ E! este &ere ,igrat a"#nd 0na no+ -n .+r Ai .rt#nd o
ghir!and+ de Aer.i) e&b!e&+ "e*he a -n2e!e.*inii .er,e*te Ai a -n"ingerii
r+!i/ ;*hi! >ni*> a! o&nis*ien2ei este !arg des*his -n &iD!o*! ,rn2ii/
An!e7e+t7 antic PatanEa7i a "e2init Y'-a ca 2iin" "net%a7iza%ea va7%i7'%
sccesive a7e #in!ii"
*,),
. O+e%a 7i, Yoga 1utras, sccint "a% #a-ist%a7,
c'nstitie n7 "in ce7e $ase siste#e 2i7's'2ice a7e &n"iei
*,)-
. C'nt%a%
2i7's'2ici 'cci"enta7e, aceste $ase siste#e c'n!in n n#ai cn'$tin!e
te'%etice ci $i +%actice. E7e enn! $ase "isci+7ine +%ecise viz8n" s+%i#a%ea
s2e%in!ei $i cce%i%ea 2e%ici%ii ete%ne.
Aceste "i2e%ite siste#e a =n c'#n 2a+t7 c t'ate 1 c'nsi"e% c '#7 n
+'ate 2i c a"ev%at 7i;e% "ac n cn'a$te Rea7itatea U7ti#.
-panishadele t8%zii %ec'#an" Yoga 1utras ca '2e%in" #et'"e7e ce7e #ai
e2icace +ent% a atin-e +e%ce+!ia "i%ect a a"ev%7i. P%actica ,'-a =i
+e%#ite '#7i s 7ase "e'+a%te "isc!ii7e s+ec7ative $i s cn'asc +%in
eD+e%ien! "i%ect Esen!a A"ev%7i.
Siste#7 ,'-a "e2init "e PatanEa7i este cn'sct "%e+t ca7ea c * %a#%i.
P%i#ii "'i +a$i snt) 9/< yama 9c'n"ita #'%a7< $i 9H< niyama 9%est%ic!ii
a7e "isci+7inei inte%i'a%e<. Ya#a c+%in"e) evita%ea %ni%ii a7t'%a,
%es+ecta%ea a"ev%7i, n'n-2%t7, a;stinen!a seDa7, ne+%i#i%ea "e
ca"'%i 9ca%e a"c ';7i-a!ii<. P%esc%i+!ii7e 7i ni,a#a snt) +%i2ica%ea
c'%+7i $i #in!ii, senti#ent7 #7!#i%ii, at'"isci+7ina, st"i7,
a"'%a%ea Divin7i.
U%#t'%ii +a$i snt) 9J< asana 9+'st%a c'%ect<L c'7'ana ve%te;%a7
t%e;ie #en!int ve%tica7 $i c'%+7 2e%# =nt%-' +'zi!ie c'n2'%ta;i7 +ent%
#e"ita!ieL 9(< pranayama 9c'nt%'77 as+%a prana, c%en!ii s;ti7i ai
vie!ii<L 9K< pratyahara 9%et%a-e%ea si#!%i7'% "e 7a ';iecte7e eDte%i'a%e<.
U7ti#ii +a$i snt "e 2a+t 2'%#e7e "e ,'-a +%'+%i-zise) 91< dharana
9c'ncent%a%e<, #en!ine%ea 2'ca7izat a #in!ii as+%a ni sin-% -8n"L 9T<
dhyana 9#e"ita!ia< $i 9*< samadhi 9eD+e%ien!a s+%ac'n$tient<. Aceasta
este ca7ea 'ct+7 a siste#7i ,'-a
*,).
ca%e "ce 7a !e77 s+%e#, #ai$alya
9A;s'7t7<, ascensine +%in ca%e ,'-.in7 %ea7izeaz A"ev%7 a27at
"inc'7' "e '%ice %e+%ezenta%e inte7ecta7.
"Cine e #ai #a%e", a!i +tea =nt%e;a "n S:a#i sa n ,'-.inN" Dac s-a
atins ninea 2ina7 c D#neze, "istinc!ia "int%e "i2e%ite7e ci n #ai
eDist. Bhaga$ad &ita a%at c #et'"e7e ,'-a snt nive%sa7e. 5e.nici7e ei
se +'t%ivesc tt%'% te#+e%a#ente7'% $i ti+'7'-ii7'%, n n#ai ce7'%
=nc7ina!i s+%e via!a #'na.a7L ,'-a n i#+7ic nici ' =n2e"a%e 2'%#a7.
C# $tiin!a ,'-a satis2ace ' nev'ie nive%sa7, ea +'se" ' a+7ica;i7itate
nive%sa7.
Un ,'-.in a"ev%at +'ate %#8ne =n 7#e %#8n"-$i =n"at'%i%i7e sa7eL e7
este atnci +%ec# nt7 ca%e +7te$te +e a+ $i n ca 7a+te7e ca%e se
"i7eaz =n a+a #anit!ii .a'tice. Un ,'-.in +'ate acce+ta an#ite
%es+'nsa;i7it!i te%est%e, 2% ca acestea s-7 =n"e+%teze "e 7a ca7ea sa
s+i%ita7. E7 se %'a- +e%#anent s "evin n inst%#ent +e%2ect a7
#ani2est%ii 7i D#neze $i "e aceea este "eta$at "e '%ice ac!ine
=nt%e+%in"e.
P%int%e #a%i7e s+i%ite "in E%'+a $i "in A#e%ica, a7te7e "ec8t in"ieni, eDist
ne7e ca%e n-a azit "e siste#7 yoga $i O%"in7 1*ami $i t't$i snt
eDe#+7e vii a7e acest'%a. Se%vici7 7'% "ezinte%esat +ent% '#eni%e,
st+8ni%ea +asini7'%, c'nt%'77 -8n"%i7'% $i +te%ea "e c'ncent%a%e,
"%a-'stea +ent% D#neze 2ac "in ei a"ev%a!i ,'-.ini. Ace$ti 'a#eni s-
a% %i"ica $i #ai ss "ac a% 2i ini!ia!i =n te.nici7e ,'-a, ca%e i-a% 2ace ca+a;i7i
s-$i -ve%neze +e%2ect c'n$tient -8n"%i7e $i via!a.
Y'-a a 2'st % =n!e7eas "e nii at'%i 'cci"enta7i, "a% cei ca%e ' c%itic n-
a +%acticat-' nici'"at. P%int%e cei ca%e a a"s '#a-ii siste#7i ,'-a =7
citez +e D%. C. C. @n-, 2ai#'s7 +si.'7'- e7ve!ian)
"C8n" ' #et'" s+i%ita7 se +%ezint ca 2iin" P$tiin!i2icQ e si-% c va
cce%i n +;7ic 7a%- =n Occi"ent", sc%ie "%. Yn-
*,)/
. "Pe 78n- at%ac!ia
n'7i $i 2ascina!ia a ceva =n!e7es "'a% +e E#tate, snt "est7e #'tive
s2iciente +ent% ca ,'-a s ai; #7!i a"e+!i. Ea '2e% +'si;i7itatea n'%
eD+e%ien!e c'nt%'7a;i7e $i satis2ace ast2e7 eDi-en!e7e $tiin!i2ice ca%e %ec7a#
P2a+teQL +e 78n- acestea, a#+7'a%ea, +%'2nzi#ea sa, vec.i#ea sa
vene%a;i7, "'ct%ina $i #et'"e7e ei ca%e se 'c+ "e ce7e #ai #ici "eta7ii a7e
vie!ii '2e% +'si;i7it!i ini#a-ina;i7e".
"O%ice +%actic %e7i-i'as sa 2i7's'2ic +%es+ne ' "isci+7in +si.'7'-ic,
a"ic ' #et'" "e i-ien #enta7. Dive%se7e +%'ce"ee +% 2izice a7e
siste#7i ,'-a
*,)0
+%es+n ' i-ien +si.'7'-ic s+e%i'a% -i#nasticii $i
eDe%ci!ii7'% "e %es+i%a!ie ';i$nite, +ent% c ea n este #ecanic, ci
$tiin!i2ic $i 2i7's'2icL ant%en8n" c'%+7, ea =7 a%#'nizeaz c #intea, "e
eDe#+7 =n te.nici7e "e pranayama, n"e prana este s277 vita7 a7 2iin!ei
$i =n ace7a$i ti#+ "ina#ica c's#'s7i.
"P%actica ,'-a ... a% 2i "e nei#a-inat, ine2icace, 2% c'nce+te7e ca%e
2'%#eaz =ns$i ;aza ei, c'nce+te ca%e c'#;in =n #'" a%#'ni's 2izic7 $i
s+i%ita77 =nt%-n ansa#;7 eDt%a'%"ina% "e c'#+7eD."
"An O%ient, n"e s-a "ezv'7tat aceste i"ei $i +%actici $i n"e, "e-a 7n-7
#i7enii7'%, ' t%a"i!ie ne=nt%e%+t a c%eat ;aze7e s+i%ita7e necesa%e, ,'-a
este ' #et'" +%'+ice ce %ea7izeaz 2zinea c'%+7i $i s+i%it7i +ent% a
2'%#a n t't in"is'7;i7. Acesta 2zine, 7a %8n"7 s, +%'"ce ' "is+'zi!e
+si.'7'-ic 2c8n" +'si;i7e inti!ii ca%e t%anscen" #enta77."
An Occi"ent se a+%'+ie zia =n ca%e $tiin!a inte%i'a% a c'nt%'77i #in!ii va
2i c'nsi"e%at 7a 2e7 "e esen!ia7 ca cea eDte%i'a% ca%e "'%e$te s =n!e7ea-
nat%a. An z'%ii E%ei At'#ice, "'va"a $tiin!i2ic a 2a+t7i c #ate%ia este '
c'n"ensa%e a ene%-iei va sc.i#;a #'"7 "e -8n"i%e a7 '#7i. Mintea
#an +'ate $i t%e;ie s e7i;e%eze "in ea =ns$i ene%-ii #ai +te%nice
"ec8t ce7e ca%e se ascn" =n +iet%e sa =n #eta7e, 2% "e ca%e "%ia$7
at'#ic" se va =nt'a%ce c'nt%a #anit!ii =n "'%in!a 7i 'a%; "e "ist%-e%e
*,)1
.
24-1: I Corinteni 7:32-33.
24-2: Literar, "Acest Spirit (pictur de Divin din fiina uman) este
Brahman (Dumnezeu)". Spiritul Suprem, Necreat, este n totalitate lipsit
de condiionri (neti, neti, nu aceasta, nu aceea), dar se fac adesea
referiri la el n &edanta ca fiind Sat-Chit-/nanda, adic Pur Existen
-Pur Contiin - Pur Beatitudine.
24-3: Shankara este numit adesea Shankaracharya; acharya nseamn
"nvtor divin". Perioada n care a trit Shankara constituie obiectul unei
dispute scolastice. Cele cteva nscrisuri indic faptul c nepreuitul
monist a trit n secolul VI .C.; neleptul Anandagiri ne ofer perioada
44-12 .C.; istoricii occidentali l atribuie pe Shankara secolului VIII d.C.
24-4: "Chitta vritti nirodha" (.oga Sutras* 6"7), care poate fi tradus:
"blocarea turbioanelor mentale". Chitta este un concept format din:
manas (mintea sau simul contiinei), aham$ara (ego-ul) i buddhi
(intelectul superior). &ritti (literal, "circular") se refer la valurile gndirii
i emoiei, care se nasc nencetat n mentalul omului. 8irodha nseamn
neutralizare, blocare, control.
Perioada n care a trit Patanjali este necunoscut, dei muli erudii i
atribuie secolul II .C. (ishis au scris multe tratate despre adevrul
spiritual cu o asemenea putere de ptrundere nct trecerea timpului nu a
putut s le demodeze; i totui, spre consternarea permanent a
istoricilor, nelepii nu au depus nici cel mai mic efort pentru a pune
amprenta personalitii lor asupra lucrrilor literare, astfel c majoritatea
acestor opere sunt anonime i nelocalizate n timp. Ei tiau c adevrul nu
este supus timpului, nu poate fi etichetat i nu este posesiunea privat a
niciunuia dintre ei.
Persoane neinformate vorbesc adesea despre yoga ca despre o art
magic, ntunecat i misterioas, destinat obinerii unor puteri
supranaturale. Totui erudiii, cnd vorbesc despre yoga, au n vedere
sistemul expus n .oga Sutras (cunoscut de asemenea sub numele de
/4orismele lui Patan-ali): (a-a .oga 9:yoga regal:;. Lucrarea conine
concepte filosofice att de nalte nct au suscitat comentariul celor mai
mari maetri ai Indiei, printre care i Maestrul iluminat Sadasivendra.
Asemeni celorlalte cinci sisteme filosofice ortodoxe (bazate pe &ede),
.oga Sutras consider "magicul" puritii morale ("cele zece percepte"
Yama i Niyama) ca indispensabil cercetrii filosofice. Aceast cerin
personal, asupra creia occidentalul nu insist, confer vitalitate durabil
celor ase discipline indiene. Ordinea cosmic (rita) ce susine universul
nu difer de ordinea moral care guverneaz destinul uman. Cel care nu
vrea s respecte preceptele morale universale nu este decis n mod serios
s caute adevrul.
Seciunea a III-a din .oga Sutras citeaz diverse puteri yoghine
miraculoase (vibhutis i siddhis). Adevrata cunoatere este totdeauna
putere. Calea yoghin se divizeaz n patru etape, fiecare din ele
genernd puteri particulare. Dup ce a atins aceast putere particular,
yoghinul tie c a trecut cu succes proba etapei corespunztoare. Apariia
puterilor caracteristice demonstreaz valoarea tiinific a sistemului
yoga, din care se exclude orice iluzie asupra progresului nostru spiritual;
el cere probe!
Patanjali l previne pe adept c elul exclusiv trebuie s fie uniunea total
cu Spiritul i nu obinerea puterilor paranormale (vibhutis), care nu sunt
dect flori care apar pe drumul sacru. Cel care ne druiete totul trebuie
cutat pentru El nsui i nu pentru darurile Sale. Dumnezeu nu se
reveleaz unuia care este satisfcut de rezultate minore. Yoghinul trebuie
s aib grij s nu-i exercite puterile, pentru ca acestea s nu genereze
orgoliu i s nu-l ntoarc din drumul su spre elul suprem, starea ultim
de $aivalya.
Dup ce yoghinul a atins elul su Infinit, el poate s-i exercite sau nu
puterile, dup cum crede de cuviin. Toate aciunile sale, miraculoase
sau nu, se desfoar de acum nainte n afara legturilor $arma-ice.
Pilitura de fier a $arma-ei nu este atras dect acolo unde mai exist nc
magnetul ego-ului personal.
24-5: Cele ase sisteme ortodoxe (saddarsana* bazate pe Vede) sunt:
San$hya* .oga* &edanta* Mimansa* 8yaya i &aisesi$a. Cititorii cu
nclinaii spre erudiie vor fi ncntai de subtilitile i vastitatea acestor
sisteme strvechi care au fost prezentate n limba englez n A History of
Indian Philosophy, vol. l, de prof. Surendranath DasGupta.
24-6: A nu se confunda cu "Nobila Cale Octupl" a budhismului, un
ndrumar de comportare n via, care prescrie urmtoarele: (1) Idealuri
juste, (2) Motive juste, (3) Vorbire just, (4) Aciune just, (5) Mijloace
de trai juste, (6) Efort just, (7) Justa reamintire (a Sinelui), (8) Realizarea
just (samadhi).
24-7: Dr. Jung a participat la Congresul Indian de tiin din 1937 i a
primit diploma onorific din partea Universitii din Calcutta.
24-8: Dr. Jung face referiri aici la 3atha .oga, o ramura a tehnicilor i
posturilor corporale destinat armonizrii energiilor n fiin, pentru
sntate i longevitate. 3atha este util i produce rezultate fizice
spectaculoase i psiho-mentale, dar aceast ramur este prea puin
utilizat de yoghinii ce aspir spre eliberarea spiritual
24-9: n povestea despre Atlantida ,imaeus, Platon ne spune c locuitorii
acesteia avea o cunoatere tiinific avansat. Continentul pierdut se
pare c a disprut cam prin anul 9500 .C. printr-un cataclism natural;
unii scriitori ezoteriti afirm totui c Atlantida a fost distrus din cauza
folosirii nesbuite a puterii atomice.
CAPITOLUL: 25
2ratele Ananta i sora Nalini
"6i7e7e 7i Ananta snt n#%ateL +'si;i7it!i7e Ba%#a-ei sa7e s-a e+izat."
Aceste cvinte i#+7aca;i7e a %snat =n #intea #ea =nt%-' "i#inea!, +e
c8n" e%a# c2n"at =n #e"ita!ie. La +!in ti#+ "+ int%a%ea #ea =n
O%"in7 S:a#i, 7-a# vizitat +e 2%ate7e #e 7a C'%aB.+%. E venise#
+ent% a avea -%iE "e e7, +ent% c ' ;'a7 s;it 7-a !intit 7a +at.
C%ava %eve7a!ie inte%i'a% #-a #+7t "e #8.ni%e. A# si#!it c #i-e
i#+'si;i7 s #ai %#8n 7a C'%aB.+% $i s asist ne+tinci's 7a a-'nia
2%ate7i #e. De$i a# 2'st c%iticat as+% "e ct%e 2a#i7ia #ea, a# +%sit
&n"ia c +%i#7 va+'% ca%e +7eca 7a ?%#a, =n #a%ea C.inei $i a @a+'niei.
A# "e;a%cat 7a F';e, n"e a# +et%ect "'a% c8teva zi7e. Av8n" ini#a -%ea,
n # si#!ea# "is+s +ent% a vizita ace7e 7'c%i.
Pe "%#7 "e =nt'a%ce%e s+%e &n"ia, va+'%7 a 2ct esca7 7a S.an-.ai,
n"e D%. Mis%a, #e"ic7 "e ;'%", #-a c'n"s 7a #ai #7te #a-azine c
';iecte "e a%t $i a# a7es ca"'%i +ent% S%i YBtes:a%, +ent% 2a#i7ia #ea
$i +ent% +%ieteni. A# c#+%at n ;i;e7' "e ;a#;s sc7+tat +ent%
Ananta. De a;ia #i-a "at v8nzt'%7 +ac.et7, c #i-a $i czt E's, ia% e
a# eDc7a#at) "A# c#+%at aceasta +ent% ;iet7 #e 2%ate #'%tM"
Avea# senti#ent7 c7a% c s27et7 7i a 2'st e7i;e%at =n &n2initL inti!ie
si#;'7ic, c'nc%etizat +%in c"e%ea ce a +%'v'cat s+a%-e%ea sveni%7i.
P78n-8n", a# sc%is +e ;a#;s) "Pent% "%a-7 #e 2%ate Ananta, ca%e n
#ai este."
D'ct'%7 # ';se%va s%8z8n" %tci's)
"Gte%-e-!i 7ac%i#i7e", zise e7, "at8t ti#+ c8t n-ai a27at c a"ev%at "e #'a%tea
2%ate7i t."
C8n" nava a ac'stat 7a Ca7ctta, a# c';'%8t =n c'#+ania D%. Mis%a. F%ate7e
#e #ai #ic, ?is.n, # a$te+ta +e c.ei.
"Gti c Ananta n #ai este =n via!", i-a# zis e 2%ate7i #e, 2% s-i 7as
ti#+ s v'%;easc. "S+ne-#i te %'-, c8n" a #%itN"
Data +e ca%e a in"icat-' ?is.n e%a c.ia% cea =n ca%e e c#+%ase#
sveni%%i 7a S.an-.ai.
"Ei ;ineM" eDc7a# D%. Mis%a, "n 7sa!i s ci%c7e aceast veste, a7t2e7
+%'2es'%ii v'% int%'"ce n an "e c%s%i "e te7e+atie 7a #e"icinM"
La =nt'a%ce%ea acas, tata #-a =#;%!i$at c c7"%. "&at-teM" a s+s e7
tan"%. D' 7ac%i#i #a%i c%-ea "in 'c.ii si. De ';icei 2'a%te %eze%vat,
e7 n-#i ""se #ai =nainte ase#enea se#ne "e a2ec!ine. C%av 7a
s+%a2a!, +'se"a =n inte%i'% ' ini# a2ect'as. Acas, e7 #ani2esta =n
t'ate ac!ini7e sa7e acest %'7 ";7 "e tat $i "e #a#.
La +!in ti#+ "+ #'a%tea 7i Ananta, s'%a #ea #ai #ic, 4a7ini, a 2'st
s#7s "in -.ea%e7e #'%!ii "e ' vin"eca%e "ivin. Anainte "e a %e7ata
eveni#ent7, t%e;ie s v s+n c8te ceva "es+%e via!a ei.
An c'+i7%ie, %e7a!ii7e n'ast%e e%a c'%"ia7e. E e%a# 2'a%te s7a;, ea $i #ai
$iM Pent% n #'tiv inc'n$tient ' tac.ina# #e%e c +%ivi%e 7a as+ect7 ei
sc.e7etic $i ea =#i =nt'%cea #ici7e %t!i c aceea$i #'ne". Une'%i #a#a
inte%venea =n ce%t%i7e n'ast%e $i # t%-ea $'% "e %ec.i, +ent% c e
e%a# #ai #a%e.
D+ te%#ina%ea st"ii7'% $c'7a%e, 4a7ini a 2'st 7'-'"it c n t8n% #e"ic
"in Ca7ctta, Panc.an'n ?'se. Acesta +%i#i ' "'t s;stan!ia7 "e 7a tata,
+%';a;i7 9a$a c# i-a# s+s =n -7# s'%ei #e7e< +ent% a =#;78nzi s'a%ta
ne#i7'as a -ine%e7i "e a-$i 7a nevast ' 2e#eie =na7t $i s;!i%e.
Ce%e#'nia cst'%iei a 2'st ce7e;%at c #a%e +'#+. An sea%a nn!ii, n
-%+ vese7 "e %"e $i +%ieteni se %enise =n sa7'n7 casei n'ast%e "in
Ca7ctta. Mi%e7e e%a a$ezat +e ' +e%na en'%# "in ;%'ca%t a%it, c 4a7ini
a7t%i "e e7. Un sa%i
*-)(
s+e%; n %e$ea, vai, s ascn" 2'%#e7e
sc.e7etice a7e #i%esei. M-a# st%ec%at =n s+ate7e +e%nei #i%e7i $i i-a#
s%8s a#ica7. C'n2'%# ';icei7i, e7 ' vzse +ent% +%i#a "at +e 4a7ini
7a ce%e#'nia "e cst'%ie, c8n" "esc'+e%ise ce =i %eze%vase 7'te%ia
#at%i#'nia7.
Si#!in" si#+atia #ea, "'ct'%7 ?'se #i-' a%t +e 4a7ini $'+tin"-#i) "Ce
este astaN"
"Ei ;ine "'ct'%e", a# %e+7icat e, "este n sc.e7et +ent% st"ii7e
"#ita7eM"
An anii ca%e a %#at, "%. ?'se a cce%it a2ec!inea 2a#i7iei n'ast%e,
"evenin" #e"ic7 casei. 4e-a# =#+%ietenit $i -7#ea# a"esea +e sea#a
7i 4a7ini.
"Este ' c%i'zitate #e"ica7", #-a =nc%e"in!at =nt%-' zi c#nat7 #e. "A#
=nce%cat t't ce a# +tt) 7ei "e 2icat "e #'%n, nt, #a7!, #ie%e, +e$te,
ca%ne, ' sa "ive%se t'nice. 4i#ic "e 2ct, ea n s-a =n-%$at nici c n
-%a#M" C.ic'ti%# a#8n"'i.
D+ c8teva zi7e, #-a# "s 7a 2a#i7ia ?'se. 3'ia# s sta +!in $i s +7ec
2% ca 4a7ini s a27e "e +%ezen!a #ea. An ti#+ ce "esc.i"ea# $a, a# azit
v'cea c'%"ia7, "a% at'%ita% a s'%ei #e7e)
"3in' =nc'ace, 2%ateM De "ata aceasta n #ai sca+i. 3%ea s-!i v'%;esc."
A# %cat =n ca#e%a sa. S+%e s%+%iza #ea, a# -sit-' +78n-8n".
"D%a- 2%ate", zise ea, "s =n-%'+# vec.ea sec%e "e %z;'iM Gti c t
%#ezi ' =nv!t% s+i%ita7 $i #-a# .'t%8t s-!i se#n =n t'ate." Ea
a"- +7in "e s+e%an!) "5 ai "evenit at8t "e v'inic. M +'!i aEtaN
S'!7 #e 2-e "e #ine $i e =7 i;esc at8t "e #7tM Da% "'%in!a #ea
+%inci+a7 este s +%'-%esez =n %ea7iza%ea "ivin, c.ia% "ac a% t%e;i s
%#8n s7a;
*-)*
$i neat%-t'a%e."
R-a ei #-a atins =n ini#. A# si#!it si#+atie +ent% ea. A+'i =nt%-' zi #i-
a ce%t s "evin "isci+'77 #e.
"Ant%eneaz-# =n '%ice 2e7 c%ezi. De ac# =nainte e v'i avea =nc%e"e%e
n#ai =n D#neze $i n =n #e"ica#ente." Ea a 7at stic7!e7e c t'nice $i
7e-a v%sat 7a cana7.
Pent% a-i ve%i2ica c%e"in!a, i-a# ce%t s n #ai #n8nce ca%ne, +e$te $i
nici #ca% '.
D+ ce 4a7ini a %#at, ti#+ "e c8teva 7ni, =n ci"a a n#e%'ase
"i2ic7t!i, acest %e-i# ve-eta%ian, ca $i a7te %e-7i +e ca%e i 7e-a#
%ec'#an"at, #-a# "s "in n' s ' v".
"S'%", i-a# zis, "ai %es+ectat c st%icte!e ce7e s+se "e #ineL %ec'#+ensa
ta este a+%'a+eM" A# s%8s) "3%ei s 2ii 7a 2e7 "e -%as ca #t$a n'ast%
ca%e n $i-a #ai vzt +ici'a%e7e "e ani "e zi7eN"
"D'a#ne, nM A% 2i s2icient s 2i ca tine, "e eDe#+7."
A# zis c ' v'ce s'7e#n) "P%in -%a!ia 7i D#neze, a$a c# #e%e a#
s+s a"ev%7, "'%in!a +e ca%e ' 2'%#7ez e astzi va "eveni %ea7itate
*-)+
.
Ance+8n" "e ac#, c'%+7 t va s2e%i ' #'"i2ica%e $i =nt%-' 7n vei
c8nt%i c8t $i #ine.
Aceast "'%in!, 2'%#7at "in t'at ini#a, a 2'st =n"e+7init. An JI "e zi7e,
4a7ini avea -%etatea #eaM F'%#e7e %'tnEite i-a c'n2e%it 2%#se!e. S'!7
s-a =n"%-'stit ne;ne$te "e ea. Cst'%ia 7'%, =nce+t =n =#+%eE%%i
ne2av'%a;i7e, a "evenit 2e%icit.
La =nt'a%ce%ea #ea "in @a+'nia a# a27at c, =n ti#+7 a;sen!ei #e7e, 4a7ini
se =#;'7nvise "e 2e;% ti2'i". M-a# -%;it 7a ea $i a# 2'st s+e%iat s '
v" "e ' s7;icine sc.e7etic. E%a "eEa =n c'#.
"Anainte "e a int%a =n c'#", =#i +'vestea c#nat7 #e, "ea %e+eta =nt%-
na) (Dac MBn"a a% 2i 2'st aici, e n-a$ 2i aEns a$aM) E7 a"-
"is+e%at) "4'i, #e"icii, ne-a# +ie%"t s+e%an!a. D+ atac7 ti2'i"ei s-a
insta7at ' "izente%ie c s8n-e."
A# =nce+t s # %'- c a%"'a%e. An-aE8n" ' in2i%#ie% +ent% a # aEta,
a# a+7icat "i2e%ite #et'"e "e te%a+ie ,'-.in. Dizente%ia a =ncetat.
Da% D%. ?'se a sct%at "in ca+ c n ae% s#;%) "P% $i si#+7 n #ai
a%e s8n-e "e +ie%"t", zise e7.
"Se va vin"eca", 7-a# asi-%at e .'t%8t. "D+ $a+te zi7e 2e;%a va
"is+a%e."
O s+t#8n #ai t8%zi, a# avt ;c%ia "e a ' ve"ea +e 4a7ini
"esc.iz8n" 'c.ii $i %ecn'sc8n"-#. Ance+8n" "in ace7 #'#ent, ea se
%esta;i7ea "in zi =n zi. D+ ce $i-a %ec+tat -%etatea, ea s+'%ta, vaiM
c'nsecin!e7e ;'7ii) +ici'a%e7e e%a +a%a7izate. S+ecia7i$tii en-7ezi $i .in"$i
a "ec7a%at c ea va %#8ne in2i%# t'at via!a.
E+izat "e 7+ta "s +ent% a ' sa7va +e 4a7ini, #-a# "s 7a Se%a#+'%e
s-7 %'- +e S%i YBtes:a% s # aEte. Oc.ii si e%a +7ini "e si#+atie c8n"
a azit "e sita!ia 7i 4a7ini.
"S'%a ta =$i va +tea 2'7'si +ici'a%e7e 7a s28%$it7 7nii", a zis e7 a"-8n")
"S +'a%te c.ia% +e +ie7e ' +an-7ic c ' +e%7 "e "' Ba%ate, ne+e%2'%at
$i +%ins c ' a-%a2."
*-),
M-a# +7ecat 7a +ici'a%e7e -%7i #e, $%at $i vese7.
"Maest%e, cvinte7e ta7e snt s2iciente +ent% a ' vin"ecaL t't$i "ac !ii 7a
asta, a# s c#+% i#e"iat ' +e%7."
"Da, 2-'", =ncviin! e7. A+'i c'ntin "esc%iin"-' +e 4a7ini, #'%a7 $i 2izic,
"e$i n-' vzse nici'"at.
"Maest%e, este ' ana7iz ast%'7'-icN 5't$i n-i $tii "ata na$te%iiM"
S%i YBtes:a% %8se) "EDist ' ast%'7'-ie #7t #ai +%'2n", ca%e n
"e+in"e nici "e ceas%i, nici "e ca7en"a%e. O%ice '# c'nstitie ' +ict%
"in C%eat'%) O#7 c's#icL e7 +'se" n c'%+ ce%esc $i n7 +#8ntesc.
Oc.i7 #an +e%ce+e 2'%#a 2izic, "a% 'c.i7 inte%i'% +t%n"e =n 2ieca%e
2iin! +8n 7a esen!a nive%sa7."
M-a# =nt'%s 7a Ca7ctta $i a# c#+%at ' +e%7 +ent% 4a7ini. O 7n #ai
t8%zi, +ici'a%e7e +a%a7izate e%a c'#+7et vin"ecate.
S'%a #ea #-a %-at s t%ans#it senti#ente7e ei "e %ecn'$tin! -%7i
#e. Acesta a asc7tat #esaE7 ei =n tce%e. Da%, =n ti#+ ce-#i 7a# %#as
;n e7 a"-)
"M7!i "'ct'%i i-a s+s s'%ei ta7e c n va +tea avea c'+ii. Asi-%-' "in
+a%tea #ea c, +este c8!iva ani va avea "' 2ete."
Ant%-a"ev%, +este c8!iva ani, 4a7ini a nsct ' 2at $i +este =nc t%ei ani ' a
"'a.
"Maest%7 t ne-a ;inecv8ntat casa $i 2a#i7ia", a s+s s'%a #ea.
"P%ezen!a ni ase#enea '# sac%a7izeaz =nt%ea-a &n"ie. F%ate "%a-,
s+ne-i te %'- 7i S%i YBtes.:a%Ei c, +%in tine, # n#% $i e, c
#i7in!, +%int%e "int%e "isci+'7ii si "e #riya Yoga."
25-1: Rochia tradiional a femeilor indiene.
25-2: Deoarece cele mai multe persoane din India sunt slabe, a fi mai
plinu ntrunete aprecierea generala.
25-3: Scripturile Indiei declar c cel care are obinuina de a spune
numai adevrul poate obine puterea de a materializa cuvintele sale.
Dorina pe care el o formuleaz din toat inima devine realitate (.oga
Sutras* 66"<=). Deoarece lumile sunt construite pe adevr, toate
Scripturile l laud ca fiind o virtute prin care orice om poate s-i
armonizeze viaa cu Infinitul. Mahatma Gandhi spunea adesea: "Adevrul
este Dumnezeu"; lupta sa de o via a fost purtat pentru adevrul
perfect n gndire, vorbire i aciune. De-a lungul timpului, idealul lui
satya (adevr) a ptruns n societatea hindus. Marco Polo ne spune c
Brahminii "nu ar rosti o minciun pentru nimic n lume". Un judector
englez din India, William Sleeman, n 'ourney ,hrough >udh n 1849-50,
relateaz: "Am cunoscut nainte sute de cazuri n care proprietatea,
libertatea sau chiar viaa unui om depindeau de rostirea unei minciuni i
el refuza s o spun"
25-4: Perlele i alte bijuterii, ca i metalele i plantele, cnd sunt purtate
direct pe piele, exercit o aciune electromagnetic asupra celulelor.
Corpul uman conine carbon i diverse metale care exist i n plante, n
metale, n minerale. Descoperirile nelepilor n acest domeniu vor fi
confirmate ntr-o zi de ctre fiziologi. Corpul uman, extrem de sensibil,
ascunde multe mistere nc ignorate.
Dei amuletele, bijuteriile i metalele exercit o aciune curativ
asupra corpului, Sri Yukteswar avea i o alt raiune pentru a
le recomanda. Maetrii nu vor s par niciodat c sunt mari
vindectori, cci numai Dumneeu sin!ur vindec. De aceea
s"inii masc#ea $n di"erite "eluri puterile pe care le%au primit
de la Dumneeu. &mul are, $n !eneral, $ncredere $n obiectele
"iice' c(nd cineva se adresa !uru%lui meu pentru o vindecare,
el $i recomanda s poarte o amulet sau o bijuterie, pentru a%i
trei credina i a%i abate atenia de la vindectorul su.
)muletele sau bijuteriile posedau, $n a"ara potenialitilor
curative electroma!netice intrinseci, puterea bine"ctoare
nscut din binecuv(ntarea Maestrului.
CAPITOLUL: 26
5tiina 6ri$a Yoga
Gtiin!a #riya Yoga, at8t "e "es #en!i'nat =n aceast ca%te, s-a %s+8n"it
#7t =n &n"ia #'"e%n "at'%it 7i La.i%i Ma.asa,a, Maest%7 -%7i #e.
Cv8nt7 kriya "e%iv "in sansc%it7 kri, a 2ace, a ac!i'na, a %eac!i'naL
aceea$i %"cin se =nt87ne$te =n cv8nt7 karma, 7e-ea c's#ic a cazei $i
a e2ect7i. #riya Yoga =nsea#n ast2e7 "ni%ea 9,'-a< c &n2init7 +%in
inte%#e"i7 nei an#ite ac!ini sa %ita7 9B%i,a<. Un ,'-.in ca%e a+7ic
aceast te.nic se e7i;e%eaz -%a"at "e sc7avia Ba%#a-ei, sa 7an!7
nive%sa7 a7 caza7it!ii.
Din caza n'% %est%ic!ii st%vec.i, n +'t "a ' eD+7ica!ie c'#+7et a #riya-
ei Yoga =nt%-' ca%te "estinat #a%e7i +;7ic. 5e.nica =ns$i t%e;ie s 2ie
=nv!at "e 7a n #riyaban 9#riya Yoghin<. An aceast ca%te v'i #en!i'na
c8teva as+ecte -ene%a7e.
Dac a% t%e;i s eD+7ic F%i,a Y'-a =n c8teva cvinte ni 'cci"enta7 ce a%e
e"ca!ie $tiin!i2ic, i-a$ s+ne c este ' #et'" +si.'2izi'7'-ic si#+7 ca%e
"ete%#in 7a nive7 2izic e7i#ina%ea ;i'Di"7i "e ca%;'n "in s8n-e $i
=nc%ca%ea acestia c 'Di-en. At'#ii acesti 'Di-en s+7i#enta% snt
t%ans#ta!i =n c%en!i s;ti7i ca%e vita7izeaz c%eie%7 $i cent%ii s+ina7i
*.)(
.
Ast2e7 ,'-.in7 +'ate =ncetini sa c.ia% +%eveni =#;t%8ni%ea !est%i7'%
'+%in" ac#7a%ea s8n-e7i ven'sL ,'-.inii avansa!i t%ans#t #ate%ia =n
ene%-ie +%. &7ie, &ss, Fa;i% +%ec# $i a7!i +%'2e!i ';!inse% c'nt%'77 =n
#riya sa a7te te.nici si#i7a%e, ca%e 7e +e%#itea s se #ate%ia7izeze sa s
se "e#ate%ia7izeze 7a v'in!.
#riya este ' $tiin! 2'a%te vec.e. La.i%i Ma.asa,a a =nv!at-' "e 7a #a%e7e
s -% ?a;aEi, ca%e a %e"esc'+e%it-' $i i-a c7a%i2icat te.nici7e, "+ ce
2sese +ie%"t =n e+'ci7e =ntnecate. ?a;aEi este ce7 ca%e a n#it-' si#+7
F%i,a Y'-a.
"#riya Yoga +e ca%e, +%in inte%#e"i7 t, ' "a 7#ii =n acest sec'7 U&U",
i-a zis ?a;aEi 7i La.i%i Ma.asa,a, "este aceea$i $tiin! +e ca%e, c #7te #ii
"e ani =n %#, F%is.na i-a +%e"at-' 7i A%Ena $i ca%e, #ai t8%zi, a 2'st
cn'sct "e PatanEa7i, "e &ss, "e S28nt7 7'an, S28nt7 Pave7 $i a7!i
"isci+'7i."
F%is.na, ce7 #ai #a%e +%'2et a7 &n"iei, 2ace a7zie 7a #riya Yoga =n "'
st%e "in Bhaga$ad &ita. Un7 "int%e e7e s+ne) "A7!ii sac%i2ic s277
eD+i%at'% [apana\ $i s277 ins+i%at'% [prana\, '+%in" #i$ca%ea
ins+i%a!iei $i eD+i%a!iei, nzin" 7a st+8ni%ea s27%i7'% [pranayama\."
*.)
*
&nte%+%eta%ea este) "Y'-.in7 '+%e$te "esc'#+ne%ea c'%+'%a7 ca7#8n"
ac!inea ini#ii $i +7#8ni7'% +%in a27D7 s+7i#enta% "e +%ana 92'%!
vita7<L e7 '+%e$te "e ase#enea, +%in c'nt%'77 +%'+%iei v'in!e apana
9c%ent7 "e e7i#ina%e<, #ta!ii7e "e c%e$te%e "in c'%+7 s. 4et%a7iz8n"
ast2e7 "esc'#+ne%ea $i c%e$te%ea, ,'-.in7 =nva! s c'nt%'7eze 2'%!a
vita7."
Cea7a7t st%a este) "An"e+%t8n" c'ntacte7e eDte%i'a%e c +%ivi%ea Wa!intit]
n#ai =nt%e Wce7e "'] s+%8ncene, e-a7iz8n" s277 ins+i%at'% [prana\ c
s277 eD+i%at'% [apana\ ca%e t%ec +%in nas, ascet7 c #intea, si#!7
inte%n $i si#!%i7e st+8nite, ca%e a%e "%e+t 7ti# sc'+ e7i;e%a%ea, 7i+sit "e
"'%in!, 2%ic $i #i7, n#ai ace7a este e7i;e%at +ent% t't"eana"
*.)*)(
F%is.na s+ne "e ase#enea c
*.)+
, =nt%-' =nca%na%e +%ece"ent, e7 =7
=nv!ase ,'-a +e 3ivasvat, s28nt7 "in antic.itate, ca%e 7-a =nv!at +e Man,
#a%e7e 7e-is7at'%
*.),
. U7ti#7, 7a %8n"7 s, 7-a inst%it +e &Bs:aB,
2'n"at'%7 "inastiei %z;'inici7'% s'7a%i "in &n"ia. 5%ec8n" ast2e7 "e 7a n7
7a a7t7, "in sec'7 =n sec'7, ,'-a %e-a7 a 2'st c'nse%vat "e ct%e =n!e7e+!i
+8n 7a a+a%i!ia e%ei #ate%ia7iste
*.)-
. Atnci, "in caza sec%et7i c ca%e '
=nc'nE%a +%e'!ii $i a in"i2e%en!ei 'a#eni7'%, $tiin!a sac% a "evenit "in ce
=n ce #ai inaccesi;i7.
#riya Yoga este #en!i'nat "e "' '%i "e =n!e7e+t7 antic PatanEa7i, ce7
#ai ;n c'#entat'% a7 siste#7i ,'-a, ca%e sc%ie) "Disci+7ina%ea c'%+7i,
c'nt%'77 #enta7 $i #e"ita!ia as+%a 7i !-M c'nstitie F%i,a Y'-a"
*.).

Pent% PatanEa7i, D#neze este vi;%a!ia c's#ic a 7i !-M +e ca%e ' azi
=n #e"ita!ie
*.)/
. !-M este Cv8nt7 C%eat'%
*.)0
, z-'#'t7 M't'%7i
C's#ic, #a%t'%7J P%ezen!ei Divine. C.ia% $i =nce+t'%7 =n ,'-a n
=nt8%zie s a" =n st%2n"%i7e 2iin!ei sa7e #innat7 snet !-M. P%i#in"
ast2e7 ' "'va" s+i%ita7, +%acticant7 se c'nvin-e c este =n c'ntact c
7#ea "ivin.
A "'a 'a% PatanEa7i v'%;e$te "es+%e te.nica #riya sa c'nt%'77 2'%!ei
vita7e ast2e7) "D+ ce s-a %ea7izat asana, pranayama este =nceta%ea
#i$c%i7'% "e ins+i%a!ie $i eD+i%a!ie"
*.)1
.
S28nt7 Pave7 cn'$tea #riya Yoga sa ' te.nic si#i7a% +e%#i!8n"
;%an$a%ea sa "e;%an$a%ea c%en!i7'% vita7i 7a si#!%i. De aceea e7 a +tt
s+ne) "An fiecare 0i eu morL at8t este "e a"ev%at 7c%7 acesta, 2%a!i7'%, c8t
este "e a"ev%at c a# "e ce s # 7a" c v'i =n >%ist's &ss, D'#n7
n'st%"
*.)(2
. P%int%-' #et'" ca%e c'ncent%a =nnt% t'at 2'%!a vita7 a
c'%+7i 92'%! "i%iEat "e ';icei =n a2a%, s+%e 7#ea senz'%ia7, "8n"-i
ast2e7 ' va7i"itate a+a%ent<, S28nt7 Pave7 t%ia =n 2ieca%e zi eD+e%ien!a nei
a"ev%ate nini ,'-.ine c ";c%ia" 9;eatit"inea< C'n$tiin!ei C%istice.
An aceast sta%e "e s+%e# 2e%ici%e e7 avea c'n$tiin!a c "#'a%e" +ent%
7#ea i7z'%ie a maya-ei.
An sta%ea ini!ia7 a c'#ninii c D#neze 9sabikalpa samadhi<,
c'n$tiin!a +%acticant7i este 2zi'nat c S+i%it7 C's#icL 2'%!a vita7 este
%et%as "in c'%+, ca%e +a%e "#'%t", %i-i", neani#at. Y'-.n7 este +e "e+7in
c'n$tient "e 2iDitatea c'%+7i s. C8n" e7 aEn-e 7a st%i s+e%i'a%e
9nirbikalpa samadhi<, c'n$tiin!a sa t%eaz este =n c'#nine c
D#neze, c.ia% $i atnci c8n" c'%+7 s e2ecteaz #nci7e zi7nice
*.)((

"#riya Yoga este n inst%#ent ca%e +e%#ite acce7e%a%ea ev'7!iei
'#7i", eD+7ica S%i YBtes:a% "isci+'7i7'% si. "An antic.itate, ,'-.inii a
"esc'+e%it c sec%et7 c'n$tiin!ei c's#ice este 7e-at inti# "e c'nt%'77
s277iL aceasta este c'nt%i;!ia &n"iei 7a cn'a$te%ea #an $i ea este
a;s'7t nic $i ne#%it'a%e. F'%!a vita7, a;s'%;it "e ';icei =n c%s7
activit!i7'% ca%"iace, t%e;ie s 2ie e7i;e%at +ent% activit!i s+i%ita7e,
+%int%-' te.nic ca%e s +e%#it =ncetini%ea $i ca7#a%ea %it#7i ne=ncetat
a7 s27%i7'%."
#riya Yoghinul "i%ec!i'neaz #enta7 ene%-ia sa vita7 =n ss $i =n E's "e-a
7n-7 ci%cit7i Ea7'nat "e cei $ase cent%i "e +e c'7'ana ve%te;%a7
9#e"7a%, ce%vica7, "'%sa7, 7'#;a%, sac%a7 $i c'cci-ea7<, ceea ce c'%es+n"e
ce7'% /H se#ne z'"iaca7e, O#7 C's#ic si#;'7ic. O E#tate "e #int "e
ascensi'na%e a ene%-iei "e-a 7n-7 c'7'anei ve%te;%a7e, c'n2'%# te.nici7'%
#riya, +e%#ite '#7i s %ea7izeze n +%'-%es e-a7 c n an "e ev'7!ie
s+i%ita7 n'%#a7.
Acest siste# si"e%a7 7a sca% #an, c ce7e 1 c'nste7a!ii inte%i'a%e 9/H +%in
+'7a%itate< =n %ev'7!ie =n E%7 s'a%e7i %e+%ezentat "e Oc.i7 s+i%ita7
'#niscient, este =n %e7a!ie c s'a%e7e 7#ii 2izice $i c ce7e /H se#ne a7e
z'"iac7i ce%esc. O%ice '# este "eci s; in27en!a a "' nive%s%i) n7
inte%i'% $i a7t7 eDte%i'% 7i. An!e7e+!ii antici a "esc'+e%it c aceast
ac!ine a #e"i7i ce%esc $i te%est% as+%a '#7i =7 =#+in-e =ncet =nainte
+e "%#7 ev'7!iei 7i n'%#a7e =n cic7%i "e /H ani. Sc%i+t%i7e ne =nva! c
snt necesa%i n #i7i'n "e ani "e ev'7!ie n'%#a7 $i 2% ;'a7 +ent% a
+e%2ec!i'na c%eie%7 #an +8n 7a a-7 2ace ca+a;i7 s atin- c'n$tiin!a
c's#ic.
O #ie "e te.nici #riya %ea7izate =n * '%e $i E#tate =i "a ,'-.in7i =nt%-
' sin-% zi ec.iva7ent7 a ' #ie "e ani "e ev'7!ie nat%a7, sa "e
J1K.III "e ani =n /H 7ni. #riya Yoga +e%#ite ast2e7 s %ea7izezi =n t%ei ani,
+%in e2'%t inte7i-ent, +%'-%es7 +e ca%e nat%a n-7 2ace "ec8t =n /I.III "e
sec'7e. De a7t2e7, n +'t a+e7a 7a aEt'%7 #riya-ei "ec8t ,'-.inii 2'a%te
avansa!i ca%e, s; c'n"ce%ea -%7i 7'%, $i-a +%e-tit c'%+7 $i c%eie%7
+ent% a 7e 2ace a+te s s+'%te +te%ea "ezv'7tat "e ' +%actic asi".
Ance+t'%7 =n #riya n t%e;ie s +%actice eDe%ci!ii ,'-.ine "ec8t =n
%e+%ize "e /(-(* "e eDec!ii, "e "' '%i +e zi. Unii ,'-.ini ';!in e7i;e%a%ea
=n 1, /H, H( sa (* "e ani. Un ,'-.in ca%e #'a%e =nainte "e atin-e%ea
!e77i s+%e# "ce c e7 Ba%#a 2av'%a;i7 "at'%at e2'%t%i7'% sa7e =n
+%actica ,'-aL =n via!a viit'a%e e7 va 2i "i%iEat =n #'" a%#'ni's s+%e Sc'+7
S+%e#.
C'%+7 ni '# ';i$nit +'ate 2i c'#+a%at c n ;ec "e KI "e :a!i ca%e n
+'ate s+'%ta n c%ent "e #i7'ane "e v'7!i -ene%at "e +%actica #riya
Yoga intens. O c%e$te%e -%a"at $i %e-7at a ti#+7i a2ectat #et'"e7'%
,'-a, t%ans2'%# "in zi =n zi c'%+7, +e +7an ast%a7, +8n =7 2ace ca+a;i7 s
eD+%i#e +'ten!ia7e7e in2inite "e ene%-ie c's#ic ce c'nstite +%i#a
#ani2esta%e activ, #ate%ia7, a S+i%it7i.
#riya Yoga n a%e ni#ic c'#n c #et'"e7e %es+i%at'%ii ne$tiin!i2ice
+%acticate "e n n#% "e ze7'$i %tci!i. 5entative7e 7'% "e a %e!ine 2'%!at
s277 snt n n#ai c'nt%a nat%ii, ci $i c c'nsecin!e 2'a%te ne+7cte. Pe
"e a7t +a%te, #riya este =ns'!it c.ia% "e 7a =nce+t "e ' sta%e "e +e%2ect
senintate $i 7ini$te "at'%ate nei 2'%!e %e-ene%at'a%e c%-8n" "e-a 7n-7
c'7'anei ve%te;%a7e.
Aceast te.nic ,'-.in st%vec.e c'nve%te$te %es+i%a!ia =n ene%-ie
#enta7. P%'-%es7 s+i%ita7 +e%#ite +e%ce+e%ea s277i ca n act #enta7)
' %es+i%a!ie =nt%-n vis.
Se +'t "a #7te eDe#+7e +ent% a i7st%a %e7a!ia #ate#atic =nt%e %it#7
%es+i%at'% $i va%ia!ii7e c'%es+nzt'a%e a7e st%i7'% "e c'n$tiin!. C8n" ne
c'ncent%# aten!ia as+%a nei c.estini eDt%e# "e "i2ici7e, as+%a nei
sa%cini %-ente $i "e7icate, %es+i%a!ia se =ncetine$te at'#at. FiDitatea
aten!iei "e+in"e ast2e7 "e =ncetinea7a %es+i%a!iei. Res+i%a!ia %a+i", -828it,
=ns'!e$te inevita;i7 st%i7e e#'!i'na7e vi'7ente) tea#, invi"ie, #8nie.
Mai#!a t%;7ent ins+i% "e JH "e '%i +e #int, ia% '#7 n#ai "e /*
'%i, =n #e"ie. E7e2ant7, ;%'asca !est'as, $a%+e7e $i a7te ani#a7e cn'scte
+ent% 7'n-evitatea 7'%, a siste# %es+i%at'% #ai 7ent "ec8t ce7 a7 '#7i.
Ast2e7 ;%'asca !est'as, ca%e t%ie$te JII "e ani, n %es+i% "ec8t "e ( '%i
+e #int.
*.)(*
E2ect7 =ntine%it'% a7 s'#n7i %ez7t "in 2a+t7 c '#7 =$i +ie%"e
te#+'%a% c'n$tiin!a c'%+7i $i s277i s. D'%#in", e7 "evine n ,'-.in)
=n 2ieca%e n'a+te e7 =#+7ine$te %ita77 ,'-a c'nst8n" =n a se e7i;e%a "e
t'ate i"enti2ic%i7e c c'%+7, =n a =#+%'s+ta 2'%!a vita7 "in cei 1 cent%i "e
2'%! "in c'7'ana ve%te;%a7 $i "in "7'ts7 c ' #ie "e +eta7e" "in %e-inea
ce%e;%a7. Ce7 ca%e "'a%#e se %e=nca%c ast2e7, 2% s ' $tie, c ene%-ia
c's#ic ss!int'a%e a =nt%e-ii vie!i.
S+%e "e'se;i%e "e ce7 ca%e "'a%#e, ,'-.in7 %ea7izeaz c'n$tient $i 7a
+%'+%ia v'in! n +%'ces si#+7 $i nat%a7 "e ace7a$i ti+. #riya%yoghinul
ti7izeaz te.nica +ent% a-$i .%ni $i sat%a c 7#in ne+ie%it'a%e ce77e7e
c'%+7i, c'nse%v8n"-7e ast2e7 =nt%-' sta%e "e #a-netiza%e s+i%ita7. An
#'" $tiin!i2ic, e7 2ace ca %es+i%a!ia s "evin inti7, 2% ca +ent% aceasta
s int%e 9=n ti#+7 '%e7'% "e +%actic< =nt%-' sta%e ne-ativ "e s'#n, "e
inc'n$tien! sa "e #'a%te.
La 'a#enii ca%e snt s; in27en!a maya-ei, sa 7e-i7'% nat%ii, c%-e%ea
2'%!ei vita7e se 2ace s+%e 7#ea eDte%i'a%L ei ti7izeaz instincta7 c%en!ii
si, %isi+in"-i =n si#!%i. Din c'nt%, +%actica #riya Yoga inve%seaz
"i%ec!ia c%-e%ii) 2'%!a vita7 este "i%iEat #enta7 s+%e #ic%'c's#'s7
2iin!ei, n"e ea se %ene$te c ene%-ii7e s;ti7e "in cent%ii c'7'anei
ve%te;%a7e. Rec8$ti-at ast2e7, 2'%!a vita7, e7iDi% s+i%ita7, %e=nn'ie$te
ce77e7e c'%+'%a7e a7e ,'-.in7i $7 #ai a7es +e ce7e a7e c%eie%7i.
O .%an +'t%ivit, 7#ina s'a%e7i $i -8n"%i a%#'ni'ase snt e7e#ente
ca%e =i c'n"c +e cei ca%e n snt -.i"a!i "ec8t "e ct%e 4at% $i "e +7an7
ei "ivin s-$i "esv8%$easc %ea7iza%ea Sine7i =nt%-n #i7i'n "e ani. Este
nev'ie "e /H ani "e via! n'%#a7 $i snt'as +ent% ca s a+a% '
+e%2ec!i'na%e =n st%ct%a c%eie%7i, '%ic8t "e #icL ia% +%i2ica%ea
c%eie%7i +8n c8n" acesta va +tea s #ani2este c'n$tiin!a c's#ic,
necesit n #i7i'n "e ani. Da% ,'-.in7, +%in ti7iza%ea $tiin!ei s+i%ita7e
yoga se sst%a-e necesit!ii %es+ect%ii 7e-i7'% nat%ii ' +e%i'a" at8t "e
7n-.
R+8n" 7an!7 %es+i%a!ii7'% ca%e 7ea- s27et7 "e c'%+, #riya Yoga
+%e7n-e$te via!a $i #%e$te 7a in2init c8#+7 c'n$tiin!ei. Met'"a ,'-a
"e+$e$te c'n27ict7 =nt%e s+i%it $i si#!%i7e s;E-ate "e #ate%ie $i-7
e7i;e%eaz +e "isci+'7 +ent% a-i +e%#ite s-$i %e-seasc Re-at7 s
Ete%n. Y'-.in7 $tie c nat%a sa a"ev%at n este =n7n!it "e ca%a+acea
ca%na7, nici "e 7an!7 %es+i%a!ii7'% - si#;'7 a7 sc7aviei n'ast%e 2a! "e Ae% $i
nici "e c'nst%8n-e%ea eDe%citat "e ce7e7a7te +at% e7e#ente) P#8nt, A+,
F'c, Ete%.
&nt%'s+ec!ia, sa "a %#8ne a$ezat =n tce%e" este ' #'"a7itate ne$tiin!i27c
"e a te st%"i s se+a%i 2'%!at s+i%it7 "e si#!%i, 7e-ate =#+%en "e 2'%!a
vita7. Mintea c'nte#+7ativ =n e2'%t%i7e sa7e "e a se =nt'a%ce 7a "ivinitate,
este %ea"s =n #'" c'nstant s+%e si#!%i "e ct%e c%en!ii vita7i. #riya
Yoga, c'nt%'78n" direct #intea, c aEt'%7 2'%!ei vita7e, este ca7ea cea #ai
$'a% "e a+%'+ie%e "e &n2init, cea #ai e2icace $i cea #ai $tiin!i2ic.
C'nt%ast8n" c "%#7 7ent $i nesi-% a7 te'7'-iei, #riya Yoga +'ate, +e
"%e+t cv8nt, s +%i#easc n#e7e "e %t ae%ianL cci +ent% a aEn-e 7a
D#neze t%e;ie s #e%-i c avi'n7, n c ca%7 c ;'i.
Gtiin!a ,'-.ini7'% a%e 7a ;az st"i7 e#+i%ic a7 tt%'% 2'%#e7'% "e
eDe%ci!ii "e #e"ita!ie $i "e c'ncent%a%e. E7e +e%#it +%acticant7i s ';!in
n "e+7in c'nt%'7 a7 =nc.i"e%ii sa "esc.i"e%ii ci%cite7'% s+eci2ice 2iec%ia
"in ce7e K si#!%i, 2c8n" ca +%in aceste ci%cite s t%eac sa n c%en!ii
vita7i. Anv!8n" s-$i iz'7eze si#!%i7e, ,'-.in7 se +'ate c+7a 7a v'in! c
7#i7e s;ti7e, "ivine sa c ce7e #ate%ia7e. E7 n #ai este a"s, =#+'t%iva
v'in!ei sa7e, "e ct%e 2'%!a vita7 s+%e "'#eni7 senza!ii7'% -7-i'ase $i a7
-8n"%i7'% a-itate "in s2e%a #an ';i$nit. St+8n a7 c'%+7i $i #in!ii
sa7e, F%i,a Y'-.in7 "';8n"e$te =n 2ina7 vict'%ia as+%a "7ti#7i ina#ic",
#'a%tea.
*.)(*)(
"Ast2e7, s27ete a7 #e, .%ne$te-te c M'a%te, ea ca%e se .%ne$te c
'a#eniL Cci M'a%tea '"at #'a%t, n #ai ai "e ce s #'%iM"
*.)(+

3ia!a ni #riya yoghin avansat n #ai este in27en!at "e ac!ini7e sa7e
t%ecte, ci n#ai "e "i%ective7e s27et7i. E7 evit ast2e7 =nainta%ea 7ent
ca%e este "at'%at ac!ini7'% e-'iste, ;ne sa %e7e, a7e vie!ii c'ti"ieneL
t8%8%ea "e #e7c este inc'#+ati;i7 c z;'%7 s "e v7t%.
Aceast #et'" s+e%i'a% "e via! s+i%i7a7 =7 e7i;e%eaz +e ,'-.in7
ca%e, eva"8n" "in =nc.is'a%ea +%'+%i7i s e-', ins+i% c avi"itate ae%7
7i;e% a7 '#ni+%ezen!ei "ivine. Din c'nt%, sc7avia vie!ii #ane c'#ne se
"e%7eaz c ' =ncetinea7 #i7it'a%e. O#7, c.ia% $i atnci c8n" %#eaz
nea;tt ca7ea n'%#a7 "e ev'7!ie, %#8ne s; ti%ania nat%iiL
+%es+n8n" c n =nca7c nici ' 7e-e 2izic sa #enta7, e7 va t%e;i s
+'a%te .aina %e=nca%n%i7'% sccesive ti#+ "e /I.III "e sec'7e =nainte "e a
atin-e e7i;e%a%ea 2ina7.
Met'"a %a+i" a ,'-.ini7'%, ca%e 7e +e%#ite s se e7i;e%eze "e i"enti2ica%ea
2izic $i #enta7, se i#+ne "e 7a sine ce7'% ca%e snt ne#7!#i!i "e
"%ata "e n #i7i'n "e ani. Ant8%zie%ea este $i #ai #a%e +ent% cei ca%e,
#7!#i!i s t%iasc 2% s se 'c+e "e s27et, %#%esc #ai #7t
;c%ii7e -%'sie%e, '2ens8n" ast2e7 nat%a s28nt a 2iin!ei 7'% +%in 2a+te,
v'%;e $i -8n"%i. Pent% ei snt necesa%e ce7 +!in "' #i7i'ane "e ani
+ent% a se e7i;e%aM
O#7 ';i$nit %ea7izeaz %a%e'%i sa nici'"at c t%+7 s este n
i#+e%i vast, c'n"s "e S+i%it7 =#+%at, a$ezat +e t%'n7 "e "eas+%a
ca+7i, $i ai c%i -ve%nat'%i +%'vincia7i snt cei $ase cent%i "e 2'%! "e 7a
nive77 c'7'anei ve%te;%a7e, sa "s2e%e "e c'n$tiin!"M E7 -ve%neaz n
+'+'% n#e%'s) HT "e #i7ia%"e "e ce77e "'tate c inte7i-en! e7e#enta%
in2ai7i;i7, ca%e eDect t'ate 2nc!ii7e '%-anis#7i) c%e$te%e,
t%ans2'%#a%e, "eza-%e-a%eL KI "e #i7i'ane "e -8n"%i, e#'!ii $i a7te
va%ia!ii ca7itative s2e%ite "e ct%e c'n$tiin! =n 1I "e ani "e via! #e"ie.
O%ice %ev'7t a+a%ent a ce77e7'% sa a s27et7i c'nt%a S+i%it7i, t%a"s
+%in ;'7i, 7i+sa %a!inii sa st%i "e "e+%esine, n este i#+ta;i7 7i+sei "e
7'ia7itate a acest'% se%vit'%i #i7i, ci #ai "e-%a; ti7iz%ii
nec'%es+nzt'a%e, "in t%ect sa +%ezent, a 7i;e%7i a%;it% a7 '#7i,
ca%e i-a 2'st "%it "e ct%e D#neze '"at c S27et7 $i +e ca%e n-7
+'ate =nst%ina.
O#7 se i"enti2ic c n e 2a7s, +e ca%e-7 n#e$te ce7 ca%e -8n"e$te, ca%e
v%ea, ca%e #n8nc, ca%e "i-e% $i ca%e se #en!ine =n via!, %e2z8n" s
a"#it, "e$i +ent% asta i-a% 2i s2icient +!in at'ana7iz, c, =n via!a
c'ti"ian, e7 n este ni#ic a7tceva "ec8t ' #a%i'net -ve%nat "e ac!ini7e
sa7e t%ecte 9karma<, "e #e"i7 s, "e ant%aE7 s. Reac!ii7e
inte7ecta7e, ten"in!e7e, ';i$nin!e7e, senti#ente7e snt s; "e+en"en!a
st%8ns a caze7'% t%ecte ca%e-$i a '%i-inea 2ie =n aceast via!, 2ie =nt%-
na ante%i'a%. 4#ai S+i%it7 sca+ "e acest "ete%#inis#, ia% #riya Yoga
a%e ca sc'+ "e a e7i;e%a acest S+i%it, "ist%-8n" v77 a$a zise7'% a"ev%%i
$i 7i;e%t!i #ane. Sc%i+t%i7e "ec7a% c '#7 n este n c'%+ +ie%it'%, ci
n s+i%it vi. #riya =i -a%anteaz ' #et'" ca%e-i +e%#ite s "e#'nst%eze
aceast a2i%#a!ie.
"Rita7%i7e eDte%i'a%e n +'t "ist%-e i-n'%an!a, ace$ti "'i te%#eni ne2iin"
%eci+%'c c'nt%a"ict'%ii" sc%ie S.anBa%a =n ce7e;%7 s -n 1ecol de +ersuri.
"4#ai cn'a$te%ea %ea7izat e2ectiv "ist%-e i-n'%an!a... Cn'a$te%ea n
+'ate izv'%= "ec8t "int%-' anc.et inte%i'a%. Cine sntN De n"e vine
Unive%s7N Cine 7-a c%eatN Ca%e este Caza 7i U7ti#N Des+%e acest -en "e
=nt%e;%i v'%;esc e." &nte7ect7 n +'ate %s+n"e 7a aceste =nt%e;%i, "e
aceea =n!e7e+!ii a a;'%"at ,'-a ca te.nic "e anc.et s+i%ita7.
A"ev%at7 ,'-.in, a;!in8n"-se s se i"enti2ice =n -8n", =n v'in! $i =n
senti#ente c "'%in!e7e c'%+7i s $i e7i;e%8n" 2'%!e7e s+%ac'n$tiente
"in cent%ii ast%a7i, t%ie$te =n 7#e a$a c# 7-a c%eat D#neze, 2% s 2ie
=#+ins "e i#+7s%i7e t%ect7i $i nici "e at%ac!ii7e %ecente a7e
s7;icini7'% #ane. An #'#ent7 =n ca%e D'%in!a S+%e# se =#+7ine$te,
e7 este 7a a"+'st =n +'%t7 2e%ici%ii ve$nice a S+i%it7i.
D'#n7 F%is.na, %e2e%in"-se 7a e2icacitatea si-% $i #et'"ic a $tiin!ei
,'-a, =7 7a" +e ce7 ca%e =i a+7ic te.n'7'-ia c aceste cvinte) "Y'-.in7
este "eas+%a asce!i7'% $i este s'c'tit c.ia% "eas+%a ce7'% ca%e a
Cn'a$te%ea 9(nana Yoga<L ,'-.in7 este "eas+%a ce7'% ca%e =n"e+7inesc
%it%i7e 9#arma Yoga<L "e ac# 2ii ,'-.in, ', A%EnaM"
*.)(,
#riya Yoga este a"ev%at7 "%ita7 a7 2'c7i", +'#enit a"esea =n
Bhaga$ad &ita. F'c%i7e +%i2icat'a%e a7e +%acticii ,'-a a"c i7#ina%ea
ete%n, "i2e%in" ast2e7 #7t 2a! "e at8t "e ine2iciente7e 2'c%i7e ce%e#'nia7e
%e7i-i'ase, ca%e +%Eesc c.ia% +e%ce+!ia a"ev%7i.
Y'-.in7 =$i a%nc as+i%a!ii7e sa7e #ane =n 2'c7 "e"icat nic7i $i 2%
e-a7 D#neze. Aceasta este a"ev%ata ce%e#'nie ,'-.in a 2'c7i, n"e
t'ate "'%in!e7e t%ecte $i +%ezente c'nstitie "c%;ne7e" c'ns#at "e
"%a-'stea "ivin. F7ac%a S+%e# a%"e '%ice ne;nie #an $i '#7 este
e7i;e%at "e '%ice i#+%itate. Oase7e 7i snt "ez-'7ite, #eta2'%ic v'%;in",
"e '%ice ca%ne a "'%in!ei, sc.e7et7 7i Ba%#a-ic a7;it "e %aze7e antise+tice
a7e s'a%e7i =n!e7e+cinii n #ai a%e ni#ic '2ensat'% =n 2a!a #anit!ii, nici
=n 2a!a C%eat'%7iL iat-7 =n s28%$it +%.
26-1: Binecunoscutul savant Dr. George W. Crile din Cleveland a explicat,
naintea unei ntruniri a Asociaiei Americane pentru Progresul tiinei
inut n 1940, c experimentele sale au demonstrat c toate esuturile
corpului sunt electric negative, cu excepia creierului i esuturilor
nervoase, care rmn electric pozitive, pentru c ele absorb oxigen
revitalizant cu o vitez mai mare.
26-2: Bhagavad #ita, IV:29.
26-2-1: Bhagavad #ita, V:27,28.
26-3: Bhagavad #ita IV:1-2.
26-4: Autorul preistoric al lui Manovara %harma Shastras sau Legile lui
Manu. Aceste canoane ale legilor civile sunt valabile n India i astzi.
Manu este considerat cel mai vechi institutor de legi din lume. Savantul
francez Louis Jacolliot susine c ?egile lui Manu sunt foarte apropiate de
Codul (oman dat de Justinian.
26-5: nceputul erei materialiste, n conformitate cu Scripturile Indiei, a
fost anul 3102 .C. Acel an a marcat nceputul ultimei Dwapara Yuga
descendent din ciclul echinocial i de asemenea nceputul lui Kali Yuga
din ciclul universal. Cei mai muli antropologi, creznd c acum zece mii
de ani omenirea tria n epoca de piatr, au prezentat ca "mituri" tradiiile
antice din India, China, Egipt i alte inuturi.
26-6: .oga Sutras de Patanjali, II:1. Utiliznd cuvintele +riya .oga,
Patanjali face referiri fie la tehnica predat mai trziu de ctre Babaji, fie
la una foarte similar. C Patanjali fcea meniuni la adresa unei tehnici
definite a controlului forei vitale este demonstrat de aforismul su din
.oga Sutras, II:49.
26-7: .oga Sutras de Patanjali, I:27.
26-8: "La nceput era Cuvntul, i Cuvntul era cu Dumnezeu, i Cuvntul
era Dumnezeu... Toate lucrurile au fost fcute prin El [Cuvntul sau Aum]
i nimic din ce a fost fcut, n-a fost fcut fr El" IOAN, 1.1-3. /1M 9>m;
din &ede a devenit cuvntul sacru 31M al tibetanilor, /MI8 al
musulmanilor, /M)8 al egiptenilor, grecilor, romanilor, evreilor i
cretinilor. n ebraic el semnific credincios, sigur. "Iat ce zice Cel ce
este Amin, Martorul credincios i adevrat, nceputul zidirii lui Dumnezeu"
APOCALIPSA, 3.14.
26-9: .oga Sutras de Patanjali, II:49.
26-10: I Corinteni 15:31.
26-11: +alpa nseamn timp, sau eon. Cuvntul sanscrit vi$alpa nseamn
"diferen, nonidentitate". Sabi$alpa este starea de samadhi "cu
diferen", supus schimbrii, nirbi$alpa este starea de samadhi "fr
diferen", neschimbat. Iat de ce n sabi$alpa samadhi discipolul mai
pstreaz nc un sentiment vag de separare de Dumnezeu; n nirbi$alpa
samadhi el realizeaz pe deplin identitatea sa ca Spirit.
26-12: Conform surselor tiinifice, broasca estoas gigantic triete
ntre 200 i 300 de ani.
26-12-1: "Vrjmaul cel din urm care va fi nimicit va fi Moartea" I
CORINTENI, 15.26
Nealterarea corpului lui Paramahansa Yogananda dup moarte
demonstreaz c el era un +riya .oghin perfect. Totui, nu toi marii
maetri manifest non-putrezirea corpului dup moarte. Scripturile
hinduse ne spun c asemenea miracole se produc numai cu un anumit
scop. n cazul lui Paramahansaji, "scopul special" a fost fr ndoiala acela
de a convinge Occidentul de valoarea tiinei yoga. Yoganandaji a fost
instruit de Babaji i Sri Yukteswar s serveasc Occidentul;
Paramahansaji a ndeplinit aceast misiune att n via, ct i n moarte.
(nota editorului englez)
26-13: Shakespeare: Sonetul 146.
26-14: Bhagavad #ita, 6.46.
tiina modern este pe cale s descopere efectele curative i
regeneratoare ale absenei respiraiei asupra corpului i minii. Doctorul
Alvan L. Barach, de la Colegiul Medicilor i Chirurgilor din New York, a
conceput o metod terapeutic concretizat ntr-un "repaus pulmonar"
care reda sntatea la numeroi tuberculoi. Utilizarea unei camere de
presiune constant permite pacientului s-i opreasc respiraia. Ziarul
New York Times din data de 1 februarie 1947 l citeaz pe doctorul Barach
n urmtorii termeni: "efectul suspendrii respiraiei asupra sistemului
nervos este considerabil. Impulsul micrii muchilor voluntari este mult
diminuat. Pacientul poate rmne ntins ore ntregi n aceast camer fr
s se mite deloc i fr s-i schimbe poziia. Dorina de a fuma dispare
cnd respiraia este oprit voluntar, chiar i la bolnavii obinuii s
fumeze dou pachete de igri pe zi. In numeroase cazuri, relaxarea este
att de profund nct bolnavul nu are nevoie de nimic care s-i distrag
atenia." n 1951, Dr. Barach a confirmat public valoarea tratamentului
su care, declar el, "odihnete nu numai plmnii, ci ntregul corp i, s-
ar prea, ntreaga minte. Activitatea cardiac, de exemplu, este
diminuat. Bolnavii notri nceteaz s se neliniteasc i s se
ngrijoreze". Aceste fapte permit s nelegem cum este posibil ca un
yoghin s rmn nemicat perioade mari de timp fr s aib, fizic sau
mental, nevoie de o activitate exterioar. Singur acest calm i permite
Spiritului s-i gseasc calea spre Dumnezeu. n timp ce omului obinuit
i este necesar camera de presiune constant pentru a beneficia de
suspendarea respiraiei, yoghinului i este suficient Kriya Yoga pentru ca
corpul, sufletul i spiritul su s beneficieze de aceasta.
CAPITOLUL: 27
2ondarea unei coli de Yoga la 7anc'i
"Ce ai t =#+'t%iva #ncii a"#inist%ativeN"
Aceast =nt%e;a%e a Maest%7i #-a 7at +e ne+%e-tite. Este a"ev%at c, =n
acea +e%i'a", c'nvin-e%ea #ea +e%s'na7 e%a c a"#inist%a!ii7e snt
"ci;%i "e vies+i".
"Este ' sa%cin in-%at", Maest%e, a# %s+ns e. "O%ice a% 2ace
c'n"ct'%7, e7 este #e%e !inta c%itici7'%."
"3%ei "eci "'a% +ent% tine channa 97a+te7e +%ins< "ivinMN" C%7 #e =#i
a%nc ' +%ivi%e seve%. "C%ezi c t sa a7tcineva a!i 2i +tt aEn-e 7a
"esv8%$i%ea ni%ii c D#neze +%in ,'-a "ac -ene%a!ii "e Mae$t%i c
ini# 7a%- n s-a% 2i "e"icat e"ca!iei ce7'%7a7!iN" E7 a"-) "D#neze
este #ie%ea, '%-anizat'%ii snt st+ii) a#;ii snt necesa%i. Desi-% c
forma este inti7 2% s+i%it7 ca%e ' ani#, "a% "e ce n ai =nce+e t +%in
a avea st+i +7ini "e necta% s+i%ita7N"
S2at7 s #-a #i$cat +%'2n". 4-a# %s+ns ni#ic i#e"iat, "a% a# 7at
.'t%8%ea s =#+a%t c cei "in E%7 #e, +e #s%a +'si;i7it!i7'% #e7e,
a"ev%%i7e s;7i#e =nv!ate 7a +ici'a%e7e -%-7i #e. "D'a#ne", #
%-a# e, "2ie ca "%a-'stea 5a s i7#ineze +e veci te#+77 "ev'!inii #e7e
$i ca e s +'t t%ezi aceea$i "%a-'ste =n t'ate ini#i7eM".
C ' 'cazie ante%i'a%, =nainte "e int%a%ea #ea =n O%"in7 S:a#i, S%i
YBtes:a% 2cse ' %e#a%c nea$te+tat)
"C8t "e #7t =!i va 7i+si t'v%$ia nei s'!ii 7a ;t%8ne!eM" zise e7. "4 c%ezi
c n ca+ "e 2a#i7ie, ca%e 2ace ' #nc ti7 +ent% a-$i =nt%e!ine 2a#i7ia $i
c'+iii, =7 #e%it 7a 2e7 "e #7t +e D#nezeN
"Maest%e", a# +%'testat e a7a%#at, "$tii "'a% c =n aceast via! e n
"'%esc ni#ic a7tceva =n a2a%a 7i D#nezeM"
S%i YBtes:a% a %8s "in t'at ini#a $i a# =n!e7es c n a v%t "ec8t s-#i
+n c%e"in!a 7a =nce%ca%e.
"A#inte$te-!i", a zis e7 =ncet, "c ce7 ca%e %enn! 7a "at'%ii7e te%est%e
t%e;ie s-$i as#e %es+'nsa;i7it!i 2a! "e ' 2a#i7ie #7t #ai n#e%'as."
&"ea77 e"ca!iei c'#+7ete "in tine%e!e a 2'st #e%e 2'a%te a+%'+iat ini#ii
#e7e. Cn'$tea# +%ea ;ine %ez7tat7 a%i" a7 e"ca!iei ';i$nite, ca%e n
"ezv'7t "ec8t c'%+7 $i inte7ect7. 3a7'%i7e #'%a7e $i s+i%ita7e, 2% "e ca%e
ni#eni n +'ate 2i 2e%icit, 7i+sesc t'ta7 =n +%'-%a#e7e '2icia7e "e e"ca!ie.
M-a# .'t%8t s =n2iin!ez ' $c'a7 =n ca%e ;ie!ii tine%i s +%i#easc '
e"ca!ie c'#+7et, +ent% a se %i"ica 7a stat%a ni O# a"ev%at. A#
=nce+t +%in a 7a T e7evi tine%i, 7a Di.iBa, n #ic sat "in ?en-a7.
Un an #ai t8%zi, =n /0/*, -ene%'zitatea 7i Manin"%a C.an"%a 4n",,
#a.a%aEa.7 "e Fasi#;aza%, #i-a +e%#is s t%ans+'%t 7a Ranc.i c7asa #ea
ca%e, =nce+ea s c%easc 7a n#%. Ranc.i, n '%a$ "in ?i.a%, 7a ci%ca JHI
Bi7'#et%i "e Ca7ctta se ;c%a "e ' c7i# "int%e ce7e #ai snt'ase "in
&n"ia. Pa7at7 Fasi#;aza% "e 7a Ranc.i a 2'st t%ans2'%#at =n ca%tie% -ene%a7
a7 n'7i #e sta;i7i#ent $c'7a%, +e ca%e 7-a# ;'tezat c n#e7e "e
"Brahmacharya +idyalaya"
*/)(
, c'n2'%# c i"ea7%i7e "e e"ca!ie a7e
rishi-7'%. As.%a#%i7e 7'% "in +"%e 2sese% $c'7i7e antice, at8t 7aice, c8t
$i s+i%ita7e, +ent% tine%et7 "in &n"ia.
La Ranc.i a# sta;i7it +ent% =nv!#8nt7 +%i#a% $i secn"a% +%'-%a#e
c'n!in8n" a-%ic7t%, in"st%ie, c'#e%! $i "isci+7ine7e c%ente. U%#8n"
i"ea77 "e e"ca!ie a7 =n!e7e+!i7'%, e7evii =nv!a $i #et'"e ,'-.ine "e
c'ncent%a%e $i #e"ita!ie, ca $i n siste# "e e"ca!ie 2izic, Y'-'"a, a7e
c%i +%inci+ii 7e-a# "esc'+e%it =n /0/1.
An!e7e-8n" c t%+7 '#7i este ca ' +i7 e7ect%ic, #-a# -8n"it c 7-a#
+tea %e=nc%ca c ene%-ie +%in ac!inea "i%ect a v'in!ei #ane. Ant%c8t
nici ' ac!ine #ai #7t sa #ai +!in i#+'%tant n este +'si;i7 2%
v'in!, '#7 se +'ate 2'7'si "e acest #'t'% +%i#a%, $oina, +ent% a-$i
%e=nn'i 2'%!e7e, 2% inte%ven!ia n'% a+a%ate c'#+7icate sa a n'%
eDe%ci!ii 2izice. De aceea i-a# =nv!at +e e7evii #ei "e 7a Ranc.i te.nica
"Y'-'"a", eDt%e# "e si#+7, ca%e +e%#ite =nc%ca%ea i#e"iat $i c'n$tient
c 2'%!a vita7 c's#ic +e ca%e ' 2'ca7izeaz =n ;7;7 %a.i"ian 9#e"77a
';7'n-ata<.
E7evii a asi#i7at 2'a%te ;ine aceast te.nic $i a c+tat a;i7itatea "e a
t%i#ite 2'%!a vita7 =n '%ice +a%te a c'%+7i 7'% $i s stea =n ec.i7i;% =n
+'st%i c'%+'%a7e "i2ici7e.
*/)*
Ei ""ea "'va" "e ' 2'%! $i ' %ezisten! +e
ca%e nici #ca% a"7!ii vi-%'$i n 7e +'t e-a7a. F%ate7e #e #ai #ic,
?is.n C.a%an C.'s., a int%at 7a $c'a7a "e 7a Ranc.iL #ai t8%zi e7 a
"evenit n #aest% =n c7t%a 2izic. E7 a +a%c%s E%'+a $i A#e%ica =n
/0J*-J0 c n7 "int%e e7evii si $i a 2ct "e#'nst%a!ii "e 2'%! $i c'nt%'7
#sc7a% ca%e i-a i#it +e +%'2esi'ni$tii -en7i $i c.ia% +e 'a#enii "e
$tiin! "e 7a Unive%sitatea C'7#;ia "in 4e: Y'%B.
D+ te%#ina%ea +%i#7i an $c'7a% a# avt HIII "e ce%e%i "e a"#ite%e 7a
$c'a7a "e 7a Ranc.i. Da% $c'a7a, ca%e n +%i#ea atnci "ec8t inte%ni, n
"is+nea "ec8t "e /II "e 7'c%i. Mai t8%zi a# +%i#it $i e7evi eDte%ni.
La $c'a7a +idyalaya a t%e;it s E'c %'77 "e tat $i "e #a# +ent% c'+ii $i
s %ez'7v +%';7e#e '%-anizat'%ice "est7 "e "i2ici7e. A"esea =#i venea =n
#inte cvinte7e 7i C%ist's) "A"ev%at v s+n c n este ni#eni ca%e s 2i
7sat cas sa 2%a!i sa s%'%i sa tat sa #a# sa nevast sa c'+ii sa
.'7"e +ent% Mine $i +ent% Evan-.e7ie $i s n +%i#easc ac#, =n veac7
acesta, "e ' st "e '%i #ai #7t) case, 2%a!i, s%'%i, #a#e, c'+ii $i .'7"e,
=#+%en c +%i-'ni%i, ia% =n 3eac7 viit'% via!a ve$nic"
*/)+
. S%i YBtes:a%
7e c'#enta ast2e7) "C%e"inci's7 ca%e n se cst'%e$te $i n c%e$te c'+ii
9%enn!8n" 7a +%';7e#e7e nei #ici -'s+'"%ii c activit!i #%nte +ent%
a-$i as#a %es+'nsa;i7it!i #ai #a%i, a"ic %es+'nsa;i7it!i +ent%
s'cietate =n -ene%a7< =#+7ine$te ' #nc =ns'!it a"esea "e +e%sec!ii "in
+a%tea 7#ii ca%e-7 =n!e7e-e -%e$it, "a% $i "e #7!#i%e 7nt%ic s+i%ita7.
&"enti2ic8n"-se c n -%+ #ai #a%e, e7 este aEtat s-$i =nvin- e-'is#7
$i "evine a+t s +%i#easc %ec'#+ensa "ivin."
(n gr. de e!e"i Ai .ro,esori de !a 7an*hi) -&.ren+ * "enerabi!!
%aharaDa din 5asi&ba<ar (-n *entr) -n a!b)/ Fn 1918 e! a o,erit 4a!at! s+
din 5asi&ba<ar Ai 25 de a*ri -n 7an*hi) *a !o* .er&anent .entr A*oa!a
&ea de 1oga .entr b+ie2i/
C!+direa *entra!+ a A*o!ii ogoda Sat!Sanga "rahmacharya #idyalaya de
!a 7an*hi) reginea Bihar) ,ondat+ -n 1918 *a A*oa!+ de 1oga .entr b+ie2i)
* *entre de ed*a2ie Ai dis.ensare gratite/ Este -n !eg+tr+ * %isinea
Hi!antro.i*+ >0ahiri %ahasa1a>/
4ro,esori Ai e!e"i !a 7an*hi
O "at, tata a venit 7a Ranc.i +ent% a-#i a"ce ;inecv8nta%ea
+%inteasc, #7t ti#+ a#8nat +ent% c =7 %nise# %e2z8n"-i '2e%ta
ni +'st 7a ci7e 2e%ate ?en-a7-4a-+%.
"Fi7e", #i-a zis e7, a"c# snt =#+cat c a7e-e%ea +e ca%e ai 2ct-'. Snt
2e%icit s te v" =nc'nE%at "e c'+ii vese7i $i +7ini "e via!. Recn'sc c
aceasta este v'ca!ia ta $i n ;i%'%i7e C'#+aniei c ci2%e7e #'a%te a7e
in"icat'%i7'% ci7'% 2e%ate." P%ivea n -%+ "e /H c'+ii ce se Eca =n E%7
n'st% $i a"- c ' sc8nteie%e =n 'c.i) "E a# avt * c'+ii $i $ti ce
si#!iM"
Av8n" 7a "is+'zi!ie /I .ecta%e "e te%en a-%ic'7, +%'2es'%ii, e7evii $i e
=ns#i ne ;c%a# zi7nic "e c8teva '%e "e #nc =n ae% 7i;e%, =nt%-n !int
=nc8ntt'%. Avea# #7te ani#a7e %s2!ate $i +%int%e e7e n +i "e
c+%i'a% +e ca%e c'+iii =7 i"'7at%iza. E =ns#i =7 i;ea# at8t "e #7t,
=nc8t =7 7sa# ne'%i s "'a%# =n ca#e%a #ea. De c# se 7#ina "e zi,
#ic!a c%eat% venea s+%e +at7 #e ct8n" #8n-8ie%ea "e "i#inea!.
Ant%-' zi i-a# "at c+%i'a%ei s #n8nce #ai "ev%e#e, av8n" t%e;%i =n
'%a$. De$i 7e-a# s+s c'+ii7'% s n-i #ai "ea ni#ic +8n n # =nt'%c e,
n7 "int%e ei n-a asc7tat $i i-a "at s ;ea 7a+te "in a;n"en!. M-a#
=nt'%s sea%a $i a# a27at t%ista veste) "C+%i'a%a a+%'a+e a #%it, +ent% c a
#8ncat +%ea #7t".
P78n-8n", c'+ii a +s ani#a77, a+a%ent 2% via! +e -ennc.ii #ei. A7
%-a# c 2e%v'a%e +e D#neze s-' sa7veze. D+ c8teva '%e, c+%i'a%a a
"esc.is 'c.ii $i s-a %i"icat s7;it. 5'at $c'a7a n #ai +tea "e ;c%ieM
Da% =n ti#+7 n'+!ii, a# +%i#it ' 7ec!ie +e ca%e n-' v'i ita nici'"at. A#
%#as c c+%i'a%a +8n 7a '%a "' "in n'a+te, '% 7a ca%e a# a"'%#it. An
vis #i-a a+%t c+%i'a%a, ca%e #i-a v'%;it ast2e7)
"M %e!ii. 5e %'- 7as-# s +7ecM D-#i "%#7M
"F'a%te ;ine", a# %s+ns e =n vis.
An acest #'#ent #-a# t%ezit $i a# st%i-at) "C'+ii, c+%i'a%a #'a%eM" A
venit c t'!ii =n 2-.
M-a# %e+ezit s+%e c'7!7 =n ca%e 7sase# ani#a77 2av'%it. Acesta 2c n
7ti# e2'%t +ent% a se %i"ica, se t8%= =n "i%ec!ia #ea $i cz #'%t 7a
+ici'a%e7e #e7e.
U%#8n" Ba%#a c'7ectiv ca%e -.i"eaz $i %e-7eaz "estine7e ani#a7e7'%,
via!a c+%i'a%ei e%a te%#inat $i aceasta t%e;ia s +%'-%eseze s+%e 2'%#e
s+e%i'a%e. Da% ata$a#ent7 #e +%'2n" ca%e, a$a c# a# =n!e7es #ai
t8%zi, e%a e-'ist $i %-i7e #e7e 2ie%;in!i =i %e!inse% s27et7 =n c'%+7 ni
ani#a7, c.ia% "ac e7 2cea e2'%t%i "is+e%ate +ent% a se e7i;e%a. S27et7
c+%i'a%ei $i-a +%ezentat ce%e%ea sa =n vis +ent% c, 2% a+%';a%ea #ea
a2ect'as, n +tea sa n v'ia s se e7i;e%ezeL "e =n"at ce i-a# ac'%"at-
', a +7ecat.
5%iste!ea #ea a "is+%tL a# =n!e7es =nc ' "at c D#neze "'%e$te "e 7a
c'+iii si "%a-'ste +ent% t't ceea ce este +a%te "in E7, "a% ' "%a-'ste 7i+sit
"e ata$a#ent, +ent% c acesta, izv'%8t "in i-n'%an!, ne 2ace s c%e"e# c
#'a%tea %e+%ezint s28%$it7. &-n'%ant7 n ve"e "ec8t zi"7 "e net%ect a7
#'%!ii ca%e-i ascn"e a+a%ent +ent% t't"eana +e t'!i cei +e ca%e-i i;e$te.
Da% '#7 e7i;e%at "e ata$a#ente, ce7 ca%e-$i i;e$te se#enii ca +e ni$te
eD+%esii a7e 7i D#neze, $tie c cei "%a-i ca%e a #%it s-a =nt'%s =n
t%8#%i7e s;7i#e n"e se ;c% "e "ivinitate.
Gc'a7a "e 7a Ranc.i, 2'a%te #'"est 7a =nce+t, a "evenit ' instit!ie
%en#it =n ?i.a% $i ?en-a7. Mai #7te sec!ini snt 2inan!ate "e cei ca%e
"'%esc +e%+eta%ea i"ea7%i7'% e"ca!i'na7e a7e %is.i-7'%. Gc'7i "e ace7a$i
ti+, s; n#e7e -ene%a7 "e Yogoda 1at%1anga
*/),
, s-a c'nst%it 7a
Mi"na+'%e, LaBs.#an+% $i P%i $i snt =n27'%it'a%e.
Ca%tie%7 -ene%a7 "e 7a Ranc.i asi-% n se%vici #e"ica7 -%atit +ent%
s%acii "in 7'ca7itate, /*.III "e +e%s'ane snt ast2e7 =n-%iEite ana7. Gc'a7a
+idyalaya se "istin-e +%int%-' e"ca!ie c'#+7eD, ce inc7"e at8t "'#eni7
$tiin!i2ic c8t $i ce7 s+i%ita7. Un n#% "e e7evi "e 7a Ranc.i s-a 2ct
%e#a%ca!i at8t =n s+'%t7 "e c'#+eti!ie, c8t $i 7te%i'% =n "'#eni7
nive%sita%.
Gc'a7a, ca%e =n /0(1 avea H* "e ani "e eDisten!, este cent%7 a n#e%'ase
activit!i.
*/)-
Un7 "in +%i#ii vizitat'%i "e sea# ai $c'7ii a 2'st S:a#i
P%ana;anan"a, "S28nt7 c "' c'%+%i" "in ?ena%es. Acest Maest% a 2'st
+%'2n" e#'!i'nat 7a ve"e%ea c7ase7'% =n ae% 7i;e%, at8t "e +it'%e$ti, 7a
#;%a c'+aci7'% $i a c'+ii7'% ca%e sea% "e sea% %#8nea i#';i7i '%e =n
$i% c2n"a!i =n #e"ita!ia ,'-.in.
"M ;c%", a zis e7, "s v" c i"ea77 e"ca!iei tine%et7i +%ec'nizat "e
La.i%i Ma.asa,a este +s =n +%actic =n aceast instit!ie. Fie ca
;inecv8nta%ea -%7i #e s 2ie c v'i."
Un c'+i7 ca%e se !inea +e 78n- #ine, a =n"%znit s-7 =nt%e;e +e #a%e7e
,'-.in)
"3'i 2i c7-%, D'#n7eN 3ia!a #ea va 2i ea =n =nt%e-i#e c'nsac%at 7i
D#nezeN"
S:a#i P%ana;anan"a s%8se ;78n", =n ti#+ ce +%ivi%ea sa se c2n"a =n
viit'%.
"C'+i7e", %s+nse e7, "c8n" vei 2i #a%e te va a$te+ta ' 2%#'as
7'-'"nic." Ant%-a"ev%, "evenit t8n% ;%;at, 2'st7 #e e7ev a s28%$it +%in
a se cst'%i, "e$i ani "e zi7e a as+i%at s int%e =n O%"in7 S:a#i.
La c8tva ti#+ "+ vizita 7i S:a#i P%ana;anan"a, 7-a# =ns'!it +e tat7
#e 7a %e$e"in!a ,'-.in7i, 7a Ca7ctta. P%ezice%ea +e ca%e P%ana;anan"a
a 2ct-' c #7!i ani =n %#, #i-a venit =n #inte) "5e v'i %eve"ea "in n'
#ai t8%zi, +e tine $i +e tat7 t".
C8n" tat7 #e a int%at =n ca#e%a 7i S:a#i, #a%e7e ,'-.in s-a %i"icat $i 7-
a =#;%!i$at c %es+ect $i a2ec!ine.
"?.a-a;ati, ce #ai 2aciN 3ezi c 2i7 t se a+%'+ie ve%ti-in's "e &n2initN"
A# %'$it c8n" a# 2'st ast2e7 c'#+7i#entat =n +%ezen!a tat7i #e. S:a#i
c'ntin) "A!i a#inte$ti c8t "e "es zicea -%7 n'st%) SBanat, banat, ban
,ai.S
*/).
Pe%seve%eaz ne=ncetat =n #riya Yoga +ent% a aEn-e c8t #ai
%e+e"e 7a $a "ivin."
C'%+7 7i P%ana;anan"a, ca%e #i se +%se at8t "e +te%nic $i "e ;ine
c'nst%it 7a +%i#a #ea vizit 7a ?ena%es, +%ea ac# =#;t%8nit, "e$i se
#en!inea =nc a"#i%a;i7 "e "%e+t.
"S:a#iEi", 7-a# =nt%e;at e +%ivin"-7 =n 'c.i, "s+ne-#i te %'-, si#!i
a+%'+ie%ea ;t%8ne!iiN Pe #s% ce c'%+7 s7;e$te, +e%ce+!ia 7i
D#neze se "i#ineazN"
E7 av n s%8s =n-e%esc) "D#neze =#i este #ai a+%'a+e ca '%ic8n"M"
Aceast c'nvin-e%e t'ta7 =#i c'+7e$i s27et7 $i #intea. E7 a"-)
"C'ntini s # ;c% "e ce7e "' +ensii a7e #e7e) na "e 7a ?.a-a;ati,
cea7a7t "e 7a Ce%M" A%t8n" ce%7 c "e-et7, s28nt7 cz =n eDtaz $i 2a!a 7i
se i7#ina "e ' 2e%ici%e "ivin) %s+ns 2'a%te e7'cvent 7a =nt%e;a%ea #eaM
O;se%v8n" c =n ca#e%a 7i P%ana;anan"a e%a 2'a%te #7te +7ante $i
+ac.ete c se#in!e, a# =nt%e;at 7a ce 2'7'sea.
"P%sesc ?ena%es-7 +ent% t't"eana", a eD+7icat e7, "+ent% a #e%-e =n
>i#a7a,a, n"e v'i "esc.i"e n as.%a# +ent% "isci+'7ii #ei. Aceste
se#in!e v'% +%'"ce 7e-#e. Disci+'7ii #ei v'% t%i #'"est, ti#+7 7'%
sc%-8n"-se =n nine "ivin. Ce 7e t%e;ie #ai #7tN"
5at7 #e 7-a =nt%e;at +e P%ana;anan"a "ac va %eveni c%8n" 7a Ca7ctta.
"4ici'"at", %s+nse s28nt7, "=n acest an a% t%e;i, "+ s+se7e 7i La.i%i
Ma.asa,a, s +%sesc ?ena%es-7 +ent% >i#a7a,a, n"e-#i v'i 7sa
ca%a+acea #%it'a%e."
La aceste cvinte, 'c.ii #ei se #+7% "e 7ac%i#i, "a% S:a#i av n s%8s
7ini$tit. Aceasta # 2c s # -8n"esc 7a n c'+i7a$ ce%esc a$ezat 7ini$tit +e
-ennc.ii Ma#ei Divine. Un #a%e ,'-.in, =n "e+7ina +'sesie a +te%i7'%
s+i%ita7e, n se te#e "e ani. E7 =$i +'ate %e=nn'i 7a v'in! ce77e7e c'%+7i
sL t't$i, ne'%i e7 n v%ea s =nt8%zie ne+7ce%i7e ;t%8ne!ii $i +e%#ite
Ba%#a-ei s se e+izeze +e +7an7 2izic, +ent% a n t%e;i s-7 %ec.e#e
=nt%-' n' %e=nca%na%e.
C8teva 7ni #ai t8%zi, 7-a# =nt87nit +e n vec.i +%ieten, Sanan"an,
"isci+'7 a+%'+iat a7 7i P%ana;anan"a.
"C%7 #e i;it n #ai este", #i-a zis e7 +78n-8n". "E7 a =nte#eiat n
as.%a# 78n- Ris.iBes., n"e =$i e"ca "isci+'7ii c #7t "%a-'ste. 4e
sta;i7ise# ;ine $i =nce+se# s 2ace# +%'-%ese s+i%ita7e %a+i"e =n
t'v%$ia sa. Ant%-' zi, ne-a +%'+s s .%ni# n #a%e n#% "e 7'cit'%i
"in Ris.iBes.. A# =nt%e;at ca%e snt #'tive7e +ent% ca%e e7 "'%ea s
ac!i'neze ast2e7.
SAceasta va 2i 7ti#a #ea s'7e#nitateS, #i-a eD+7icat e7. Atnci n-a# =n!e7es
=n =nt%e-i#e sens7 cvinte7'% sa7e.
P%ana;anan"aEi ne-a aEtat 7a +%e-ti%ea ni #a%e n#% "e 2e7%i "e
#8nca%e. A# .%nit atnci a+%'a+e HIII "e 'a#eni. A+'i e7 s-a a$ezat 7a '
t%i;n $i ne-a !int ' cv8nta%e ins+i%at "es+%e A;s'7t. La s28%$it, s;
+%ivi%i7e #7!i#ii, e7 s-a =nt'%s s+%e #ine $i a v'%;it c ' 2e%#itate
ne';i$nit)
SFii -ata, Sanan"an, =#i v'i a;an"'na ca%a+aceaS
*/)/
.
D+ ' c7i+ "e tce%e e a# !i+at) S4, Maest%e, n-' 2aceM 5e %'-, te %'-, n-
' 2aceMS M7!i#ea %#sese tct, =nt%e;8n"-se ce a# v%t e s s+n.
C%7 #e s%8se, "a% +%ivi%ea 7i e%a "eEa =nt'a%s s+%e Ete%n.
S4 2i e-'ist S, #i-a zis e7, S$i =nceteaz s te #ai 7a#entezi "in caza #ea.
Ac# ;c%-te +ent% c e # "c s-L =nt87nesc +e P%eai;it7 #e
D#nezeMS. P%ana;anan"a a"- #%#%8n") S3'i %ena$te c%8n".
D+ ce # v'i ;c%a "e ' sc%t +e%i'a" "e 2e%ici%e i7#inat, # v'i
=nt'a%ce +e +#8nt +ent% a # a7t%a 7i ?a;aEi
*/)0
. 3ei a27a =n c%8n"
c8n" $i n"e s+i%it7 #e va 2i "in n' =nc.is =nt%-n t%+ n'.S
A+'i e7 st%i- "in n') SSanan"an, iat c =#i a%nc ca%casa, +%in #iE7'ci%ea
ce7ei "e-a "'a #riya Yoga.S
*/)1

E7 a%nc ' +%ivi%e as+%a #7!i#ii, 2c8n" n -est "e ;inecv8nta%e.
FiD8n"-$i +%ivi%ea inte%i'a% as+%a 'c.i7i s+i%ita7, se c2n" =n
i#';i7itate. An #'#ent7 =n ca%e #7!i#ea 7it =7 c%e"ea #e"it8n" =nt%-'
sta%e "e eDtaz, e7 =$i +%sise "eEa c'%+7, c2n"8n"-$i s+i%it7 =n
i#ensitatea c's#'s7i. Disci+'7ii i-a atins t%+7, ca%e =$i +st%a +'zi!ia
7'ts, "a% acesta e%a %ece. R#sese "'a% ' ca%a+ace =n!e+enit. C.i%ia$7
z;%ase s+%e t%8#7 ne#%i%ii."
An ti#+ ce Sanan"an =$i te%#ina +'vesti%ea, # -8n"ea#) "P%ea2e%icit7
[S28nt c "' c'%+%i\ a 2'st t't at8t "e #iste%i's 7a #'a%te ca $i =n via!a
saM"
M-a# inte%esat "e 7'c7 =n ca%e %#a s %enasc P%ana;anan"a.
"Este n sec%et +e ca%e n t%e;ie s-7 s+n ni#ni", #i-a %s+ns
Sanan"an. "P'ate c =7 vei "esc'+e%i =n a7t 2e7."
M7t #ai t8%zi, S:a#i Fes.a;anan"a
*/)(2
#i-a s+s c P%ana;anan"a se
%e=nca%nase. La c8!iva ani "e 7a na$te%e, s-a "s 7a ?a"%ina%a,an, =n
>i#a7a,a, +ent% a se a7t%a -%+7i "e s2in!i c'n"s "e ?a;aEi.
27-1: &idyalaya, coal. Brahmacharya se refer aici la una din cele patru
etape ale planului Vedic pentru viaa unui om, alctuit din: (1) discipol
celibatar (brahmachari), (2) gospodarul cu responsabiliti casnice
(grihastha), (3) pustnicul (vanaprastha), (4) cel ce triete n pdure sau
rtcitorul liber de orice preocupare pmntean (sannyasi). Aceast
schem ideal a vieii, chiar dac nu este rspndit n mas n India
modern, are totui muli adepi sinceri. Cele patru etape sunt duse la
ndeplinire ntr-un mod religios, sub ndrumarea de o via a unui guru.
27-2: Un numr de discipoli americani stpnesc i ei diverse asanas sau
posturi corporale, cum ar fi Bernard Cole, instructor din Los Angeles al
tehnicilor predate de Asociaia Realizrii de Sine.
27-3: Marcu 10:29-30.
27-4: Yogoda: yoga, uniune, armonie, echilibru; da, ceea ce mparte.
Sat-Sanga: sat, adevr; sanga, asociaie. n Occident pentru a nu folosi
nume sanscrite, micarea .ogoda Sat-Sanga a fost numit Sel4-
(eali!ation @ellowship 9/sociaia (eali!rii de Sine;"
27-5: Activitile de la Ranchi sunt descrise pe larg n capitolul 40. coala
din Lakshmanpur este condus de domnul G. C. Dey, iar departamentul
medical este supervizat de dr. S. N. Pal i Sasi Bhusan Mullick.
27-6: Una din remarcile favorite ale lui Lahiri Mahasaya, cu care el i
ncuraja discipolii pentru a se pstra n meditaie. Literar, ea nseamn
"Acioneaz, acioneaz, ntr-o zi vei reui"; n traducere liber ar suna
"Strduiete-te, strduiete-te i ntr-o zi, iat! elul Divin!"
27-7: Adic, voi renuna la trup. Aceasta nseamn c fiina i prsete
contient corpul fizic.
27-8: Guru-l lui Lahiri Mahasaya, care nc triete. Vezi capitolul 33.
27-9: Tehnica real utilizat de Pranabananda este cunoscut iniiailor n
+riya .oga superioar aparinnd cii Realizrii Sinelui ca fiind iniierea n
cea de-a treia +riya. Cnd i-a fost dat lui Pranabananda de ctre Lahiri
Mahasaya, ea era cea de-a "doua" +riya pe care el o primea de la
Yogavatar. +riya i permite discipolului care o stpnete ca, n orice
moment, s-i prseasc corpul sau s reintre n el perfect contient.
Yoghinii avansai utilizeaz aceast tehnic de +riya n timpul ultimei ieiri
spre moarte - un moment pe care n mod invariabil ei l tiu dinainte.
Marii yoghini "intr i ies" prin ochiul spiritual, "ua" pranic a eliberrii.
Isus a spus: "Eu sunt Ua. Dac intr cineva prin Mine, va fi mntuit; va
intra i va iei i va gsi pune. Houl nu vine dect s fure, s junghie i
s prpdeasc. Eu [Contiina Cristic] am venit ca oile s aib via i
s o aib din belug." IOAN, 10.9-10.
27-10: ntlnirea mea cu Keshabananda este descris n capitolul 42.
CAPITOLUL: 28
6as'i) re#ncarnat i regsit
"4 int%a!i =n a+, v %'-. S ne s+7# 78n" a+ =n -7e!i."
A$a 7e-a# zis tine%i7'% #ei e7evi "e 7a Ranc.i ca%e # =ns'!ise% =nt%-'
+7i#;a%e "e /H Bi7'#et%i s+%e n v8%2 #nt's "in vecintate. Oc.i7 "e a+
e%a tentant, "a% 7a ve"e%ea sa a# 2'st c+%ins "e n senti#ent "e
%es+in-e%e. MaE'%itatea ce7'% ca%e # =ns'!ea a %#at s2at7 #e, "a%
nii a 2'st tenta!i "e %c'a%ea 7c$'%7iL "e-a;ia int%a!i =n a+, ni$te
$e%+i #a%i "e a+ "7ce i-a =nc'nE%atL c'+iii a t%e;it s se sa7veze c '
-%a; c'#ic.
AEn$i 7a 7'c7 "estina!iei n'ast%e a# 7at #asa +e ia%;. A$ezat 7a #;%a
ni c'+ac, a# 2'st asa7tat "e =nt%e;%i, cci c'+iii # c%e"ea +%'2et "+
=nt8#+7a%ea c 7ac7.
"S+ne-#i te %'-, "'#n7e", se inte%es n7 "int%e ei, "v'i %#a e
#e%e, =n t'v%$ia ta, ca7ea %enn!%iiN"
"4", a# %s+ns e, "te vei =nt'a%ce 7a +%in!i $i, #ai t8%zi, te vei
cst'%i."
4e=nc%ezt'% e7 +%'test ve.e#ent) "4 # v'% 7a "ec8t #'%tM" Da% "+
c8teva 7ni a venit +%in!ii 7i $i 7-a 7at, =n ci"a nei =#+'t%ivi%i
"is+e%ate. Mai t8%zi e7 s-a cst'%it.
D+ ce a# #ai %s+ns c8t'%va s'7icit%i, a# 2'st =nt%e;at "e ct%e n
;iat t8n%, n#it Fas.i. An v8%st "e a+%'a+e /H ani, e%a n e7ev st%7cit
$i t'at 7#ea =7 a"'%a.
"Ca%e va 2i "estin7 #e "'#n7eN"
"3ei #%i =n c%8n"M" Acest %s+ns #i-a ie$it "in -% =#+'t%iva v'in!ei
#e7e.
Acesta %eve7a!ie nea$te+tat ne-a e#'!i'nat $i ne-a =n"%e%at +e t'!i. A#
2'st +%i#7 ca%e #i-a# %e+%'$at-' =n tce%e $i a# %e2zat s #ai %s+n" 7a
a7te =nt%e;%i.
C8n" ne-a# =nt'%s 7a $c'a7, Fas.i a venit s # cate =n ca#e%a #ea.
"Dac a# s #'%, # ve!i %e-si c8n" v'i %ena$te +ent% a # inst%i "in
n' +e ca7ea s+i%ita7N" #-a =nt%e;at e7 c 7ac%i#i +e ';%az.
M-a# vzt c'nst%8ns s %e2z s-#i as# ' sa%cin 'c7t at8t "e -%ea.
Da% =n c%s7 s+t#8ni7'% ca%e a %#at, Fas.i #-a %-at at8t "e #7t,
=nc8t a# c'nsi#!it +ent% a-7 c'ns'7a.
"Da", a# %s+ns e. "Dac 5at7 Ce%esc # s+%iEin, +%'#it s 2ac t't
+'si;i77 +ent% a-!i veni =n aEt'%."
"An ti#+7 vacan!ei #a%i a# +7ecat =nt%-' sc%t c7t'%ie. Ant%istat c n-7
+'t 7a +e Fas.i c #ine, 7-a# c.e#at =n ca#e%a #ea $i 7-a# %-at s
%#8n =n s2e%a vi;%a!ii7'% s+i%ita7e a7e $c'7ii. Si#!ea# c "ac n s-a% 2i
=nt'%s acas 7a +%in!ii si, c'+i77 a% 2i +tt evita catast%'2a ca%e-7 a$te+ta.
A;ia a# +7ecat e "e 7a Ranc.i c a s'sit tat7 7i Fas.i. 5i#+ "e /K zi7e, e7
a 2ct e2'%t%i =n a-$i c'nvin-e 2i7 s-7 =ns'!easc, +%'#i!8n"-i c "ac
vine 7a Ca7ctta #ca% +ent% ( zi7e +ent% a-$i ve"ea #a#a, =7 va 7sa s
%evin 7a $c'a7. Fas.i s-a =nc+!8nat =n %e2z7 s. An 2ina7, tat7 a
"ec7a%at c se va a"%esa +'7i!iei +ent% a-$i 7a 2i7. Aceast a#enin!a%e 7-a
"esc#+nit +e Fas.i, ca%e se te#ea s n 2ie caza nei +;7icit!i
ne2av'%a;i7e $c'7ii $i s-a %ese#nat s-7 %#eze +e tat7 s.
M-a# =nt'%s "+ c8teva zi7e $i, c8n" a# a27at "es+%e Fas.i c a 2'st 7at
acas, #-a# -%;it s ia t%en7 +ent% Ca7ctta. AEns =n '%a$, a#
=nc.i%iat ' ;i%E. S%+%inzt'%, =n ti#+ ce t%s%a t%ave%sa Can-e7e +e +'"7
>':%a., +%i#a +e%s'an +e ca%e a# vzt-' a 2'st tat7 7i Fas.i =n .aine
"e "'7i. &-a# s+s ;i%Ea%7i s '+%easc, a# s%it "in ;i%E $i #-a#
%e+ezit s+%e ;iet7 tat.
"D'#n7e Uci-a$, 7-ai '#'%8t +e ;ie!e77 #eM" a# st%i-at =nt% n #'"
ca# ne%ez'na;i7.
5at7 =$i =n!e7esese "eEa -%e$ea7a c'#is c8n" $i-a 7at 2'%!at 2i7 7a Ca7ctta.
AEns =n '%a$, c'+i77 a #8ncat .%an c'nta#inat, s-a =#;'7nvit "e
.'7e% $i a #%it.
A2ec!inea #ea +ent% Fas.i $i E%#8nt7 #e "e a-7 %e-si # %#%ea
zi $i n'a+te. O%in"e # a27a#, 2a!a 7i =#i a+%ea #e%e. A# =nce+t
cta%ea #ea c aceea$i a%"'a%e "is+e%at c ca%e-#i ctase# #a#a.
5ashi) *e! .ierdt Ai reg+sit
Si#!ea# c t%e;ie s-#i 2'7'sesc t'ate +te%i7e +ent% a "esc'+e%i 7e-i7e
s;ti7e ca%e s-#i +e%#it s cn'sc 7'c7 ast%a7 n"e se -sea Fas.i. E7
e%a, "e ac# =nainte, n s27et vi;%8n" "e "'%in!e ne=#+7inite, ' 2'%#
7#in'as +7tin" =n +7an7 ast%a7 +%int%e a7te #i7i'ane "e s27ete
7#in'ase. Ant%e vi;%a!ii7e e#ise "e t'ate acestea, c# s # +n =n
%ez'nan! c ce7e a7e 7i Fas.iN
Uti7iz8n" ' te.nic ,'-a sec%et, a# t%i#is i;i%ea #ea s+%e Fas.i +%in
inte%#e"i7 "#ic%'2'n7i" =nt%c.i+at "e 'c.i7 s+i%ita7 a27at =nt%e
s+%8ncene. Ri"ic8n" #8ini7e ca ' anten, # %scea# +e 7'c, st%"in"-
# s "ete%#in "i%ec!ia =n ca%e a% 2i t%e;it s cat e#;%i'n7 #an
ssce+ti;i7 "e a-7 2i -z"it. S+e%a# ast2e7 s +%i#esc n %s+ns "in +a%tea
sa =n %a"i'7 ini#ii #e7e.
*0)(
&nti!ia =#i s+nea c Fas.i n va =nt8%zia s %enasc =n aceast 7#e $i c,
"ac e a$ 7ansa a+e77 #e 2% =nt%e%+e%e, s27et7 s #i-a% +tea
%s+n"e. Si#!ea# c a$ +tea =n%e-ist%a $i ce7 #ai #ic se#na7 t%i#is "e
Fas.i, +%in "e-ete, #8ini, c'7'an ve%te;%a7 $i ne%vi.
F% s # "esc%aEez, a# +%acticat c +e%seve%en! aceast #et'"
,'-.in =n ce7e 1 7ni "+ #'a%tea 7i Fas.i. Ant%-' "i#inea!, =n ti#+ ce
# +7i#;a# c c8!iva +%ieteni =n ca%tie%7 ?':;aza% "in Ca7ctta, a#
%i"icat #8ini7e ca "e ';icei $i a# si#!it +ent% +%i#a "at n %s+ns. A#
si#!it n c%ent e7ect%ic s7a; ci%c78n" =n "e-ete7e $i =n +a7#e7e #e7e
ase#eni ni 2%is'n. Acest c%ent s-a +%esc.i#;at =n"at =nt%-' i"ee
"'#inant) "E snt Fas.i, e snt Fas.i, vin' 7a #ineM".
An ti#+ ce # c'ncent%a# as+%a "%a"i'7i" "in ini#a #ea, -8n"7 a
"evenit a+%'a+e a"i;i7. Azea# v'cea ca%acte%istic, +!in %-$it a 7i
Fas.i
*0)*
, %e+et8n" #e%e a+e77 s. L-a# a+cat "e #8n +e n7 "in
t'va%$ii #ei, P%'Bas. Das
*0)+
, $i i-a# s%8s entzias#at)
"Mi se +a%e c 7-a# 7'ca7izat +e Fas.iM"
A# =nce+t s # %'tesc +e 7'c, s+%e #a%e7e a#za#ent a7 +%ieteni7'% #ei
$i a7 t%ect'%i7'%. 4 si#!ea# =n!e+t%i e7ect%ice =n "e-ete "ec8t c8n" #
=nt'%cea# s+%e ' st%a" a+%'+iat, n#it A7eea Ge%+easc. E%a s2icient s
# =n"%e+t =nt%-' a7t "i%ec!ie +ent% ca s "is+a% c%en!ii ast%a7iM
"A.", a# eDc7a#at, "s+i%it7 7i Fas.i t%e;ie s se -seasc =n +8ntece7e
nei #a#e ca%e 7'cie$te +e aceast st%a"M"
Pe #s% ce ne a+%'+ia# "e A7eea Ge%+easc, vi;%a!ii7e "evenea "in ce =n
ce #ai +te%nice =n #8ini7e #e7e %i"icate. Mi se +%ea c n #a-net #
at%-ea s+%e +a%tea "%ea+t a a7eii. An 2a!a $ii nei case #-a c+%ins '
e#'!ie ;%sc. A# snat, !in8n"-#i %s27a%ea 7a -8n"7 c ce%ceta%ea
#ea inte%#ina;i7 $i at8t "e +!in ';i$nit a 2'st =ncnnat "e sccesM
Mi-a "esc.is ' se%vit'a%e ca%e #i-a c'#nicat c st+8n7 ei este acas. E7
a c';'%8t sc%i7e, z8#;in"-#i =nt%e;t'%. 4 $tia# c# s-#i 2'%#7ez
=nt%e;a%ea.
"S+ne!i-#i v %'-, a$te+ta!i c#va n c'+i7 "e ci%ca 1 7niN"
"Desi-%." 3z8n" c a%e "e a 2ace c n S:a#i, =#;%cat =n t%a"i!i'na7a
%'; +'%t'ca7ie, e7 a a"-at +'7itic's) "Fi!i ;n $i eD+7ica!i-#i c# "e
snte!i 7a c%ent c via!a n'ast%N"
&-a# v'%;it "e Fas.i, "e +%'#isinea #ea. O#7, i#it, #-a c%ezt +e
cv8nt.
"S'!ia "#ita7e va na$te n ;iat c +ie7ea a7;", i-a# zis e. "3a avea '
2a! #a%e, n ci2 "eas+%a 2%n!ii $i ' +te%nic =nc7ina!ie s+i%ita7."
E%a# si-% c acest c'+i7 va se#na c Fas.i.
Mai t8%zi, #-a# "s s-7 v" +e ;iat, +e ca%e +%in!ii 7-a ;'tezat Fas.i.
E7 se#na 2%a+ant c "%a-7 #e e7ev "e 7a Ranc.i. De =n"at ce #-a vzt,
e7 a 2'st c+%ins "e a2ec!ine +ent% #ineL ata$a#ent7 t%ect %e=nvia c '
2'%! c%esct.
Pe c8n" e%a# =n A#e%ica, ;iat7 "evenit a"'7escent, #i-a sc%is
eD+7ic8n"-#i "'%in!a 7i +te%nic "e a %#a ca7ea %enn!%ii. L-a#
t%i#is 7a n Maest% "in >i#a7a,a ca%e 7-a acce+tat ca "isci+'7 +e Fas.i,
ce7 %ensct.
28-1: Voina, proiectat prin centrul aflat ntre sprncene, este aparatul
de emisie al gndirii. Puterea emoional sau sentimentul omului,
focalizat cu calm n zona inimii, permite acesteia s acioneze asemenea
unui radio mental care recepioneaz mesaje de la alte persoane, de
departe sau din apropiere. n telepatie, vibraiile fine ale gndurilor din
mintea unui om sunt transmise prin intermediul vibraiilor subtile ale
eterului astral i apoi prin eterul pmntean grosier, genernd unde
electrice care, la rndul lor, se transforma n valuri ale gndirii n mintea
celeilalte persoane.
28-2: Sufletul n stare pur este omniscient. Cel al lui Kashi i amintea
toate caracteristicile copilului Kashi, imitnd n consecin vocea sa
rguit, pentru a fi recunoscut.
Dei muli muritori rmn dup moarte n lumile subtile o perioad
echivalent cu 500 - 1000 de ani pmnteti, nu exist nici o lege
invariabil care s impun durata ntre rencarnri (vezi capitolul 43).
Durata ederii spiritului n corpul fizic sau n cel astral este
predeterminat de karma.
Moartea, ca i somnul (supranumit "mica moarte") sunt necesare
oamenilor pentru a-i elibera temporar pe cei neiluminai de sclavia
simurilor. Cum natura esenial a Fiinei umane este Spiritul, el primete
n somn sau n moarte o amintire tonic a naturii sale necorporale.
Legea echilibrului karma-ic, aa cum ne nva Scripturile, este legea
aciunii i reaciunii, legea Cauzei i a Efectului, a semnatului i a
recoltei. n ordinea justiiei naturale (rita) fiecare om, prin gndurile i
aciunile sale, este cel care-i modeleaz destinul. Indiferent ce energie
universal a pus el n funciune, contient sau nu, ea se va ntoarce la el,
la punctul ei de plecare, ca un cerc care se nchide inevitabil. "Lumea
seamn cu o ecuaie matematic, care este satisfcut indiferent de
modul n care este formulat. Fiecare secret este dezvluit, fiecare crim
pedepsit, orice virtute este rspltit, fiecare greeal ndreptat, n
linite i n siguran" ()merson* :Compensation:). nelegerea karma-ei
ca lege a justiiei subiacent inegalitilor vieii servete la eliberarea
spiritului uman de orice resentiment fa de Dumnezeu i de ceilali
oameni.
28-3: Prokash Das este directorul actual al ashramului nostru .ogoda
Math din Dakshineswar, n Bengal.
CAPITOLUL: 29
7abindranat' 8agore i cu mine ne comparm colile
"Ra;in"%anat. 5a-'%e ne-a =nv!at s c8nt# 2% e2'%t, ca +s%i7e, c8nt7
2iin" ' 2'%# nat%a7 a eD+%i#%ii "e sine."
?.'7a 4at., n t8n% e7ev =n v8%st "e /( ani "e 7a $c'a7a "in Ranc.i, #i-a
"at aceast eD+7ica!ie atnci c8n" 7-a# c'#+7i#entat +ent% v'cea sa
#e7'"i'as. ?iat7 int'na c8ntece =n '%ice 'cazie. Anainte "e a veni 7a
Ranc.i, e7 %#ase c%s%i7e ce7e;%ei $c'7i a 7i 5a-'%e, "SantiniBetan"
9P'%t7 Pcii<, =n ?'7+%.
"Mi-a +7ct c8ntece7e 7i 5a-'%e =nc "in c'+i7%ie", i-a# %s+ns
e7ev7i #e. "Ant%e-7 ?en-a7, c.ia% $i !%anii ana72a;e!i, se "e7ecteaz c
n';i7e7e 7i +'e#e."
A# int'nat =n "et c ?.'7a %e2%ene "e-a7e 7i 5a-'%e, ca%e +sese +e
#zic #ii "e +'e#e in"iene, ne7e c'#+se "e e7, a7te7e "in t%a"i!ia
st%vec.e.
"L-a# =nt87nit +e Ra;in"%anat. 7a +!in v%e#e "+ ce a +%i#it +%e#i7
4';e7 +ent% 7ite%at%", a# zis "+ ce a# te%#inat "e c8ntat. "M
si#!ea# at%as "e e7 +ent% c a"#i%a# c%aE7 +!in "i+7'#atic c ca%e i-a
%e"s 7a tce%e +e c%iticii si 7ite%a%i", a# c.ic'tit.
?.'7a, #8nat "e n inte%es vi, #i-a ce%t #ai #7te "eta7ii.
"Lite%a!ii =i %e+%'$a 7i 5a-'%e c a int%'"s n n' sti7 =n +'ezia
?en-a77i", a# =nce+t. "E7 a#esteca eD+%esii "in v'%;i%ea c%ent c ce7e
c7asice, "is+%e!in" ast2e7 %e-7i7e $i %est%ic!ii7e sc#+e ini#i7'%
c%t%a%i7'%. C8ntece7e 7i, c'n!in8n" a"ev%%i 2i7's'2ice +%'2n"e,
vi;%8n" "e ;'-ate n'te e#'!i'na7e, n %es+ecta "e7'c 2'%#e7e 7ite%a%e
a"#ise.
Un c%itic in27ent a v'%;it c %tate "es+%e Ra;in"%anat. ca "es+%e Sn
+'%#;e7-+'et ca%e =$i vin"e +ent% ' %+ie -it7 s i#+%i#atS. Da% a
venit $i +ent% 5a-'%e '%a %evan$ei. L#ea 'cci"enta7 7-a '#a-iat 7a +!in
ti#+ "+ ce a t%a"s =n en-7ez 7c%a%ea sa &itan,ali 9"O2%an"e 7i%ice"<. O
#7!i#e "e c%t%a%i, =nt%e a7!ii $i cei ca%e ini!ia7 7-a c%iticat, a =nce+t s
s'seasc 7a SantiniBetan, +ent% a-7 '#a-ia.
Ra;in"%anat. n-i +%i#ea +e vizitat'%i "ec8t "+ ce =i 7sa s a$te+te #7t
ti#+L a+'i asc7ta c'#+7i#ente7e 7'% c ' tce%e %ece. An s28%$it, +tea s-i
t%ateze +e ina#ici c +%'+%ia 7'% atit"ine) sa%cas#7.
SD'#ni7'%, +a%2#7 +%'as+t +e ca%e #i-7 '2e%i!i astzi", 7e zicea e7, "se
a#estec =n #'" ne+7ct c #i%'s7 -%e!'s a7 "is+%e!7i v'st% t%ect.
5%e;ie s v" v%e' 7e-t% =nt%e +%e#i7 4';e7 ca%e a =nc'%'nat '+e%a
#ea $i t%ezi%ea ;%sc a -st%i7'% v'ast%eN 5't$i e snt ace7a$i +'et +e
ca%e 7-a!i "is+%e!it atnci c8n" e7 $i-a '2e%it #i7e7e 27'%i +ent% sancta%7
"in ?en-a7.S
6ia%e7e a +;7icat ' %e7ata%e 2i"e7 a acestei seve%e 7ec!ii a"#inist%ate "e
5a-'%e c%itici7'% si ini!ia7i. A"#i%a# v'%;e7e 7i#+ezi a7e ni '# ca%e n
se 7sa se"s "e 7a"e. A# 2'st int%'"s 7a +'et "e ct%e sec%eta%7 s D7.
M. C. F. An"%e:s
*1)(
, =#;%cat c n dhoti ;en-a7ez. E7 =7 n#ea c
a2ec!ine +e 5a-'%e "gurude$a".
7abindranath Tagore) .oet ins.irat din Benga!) Ai !areat :obe! .entr
!iteratr+
Ra;in"%anat. #-a +%i#it c a#a;i7itate. A7 =nc'nE%a ' at#'s2e% +7ct,
"e 2a%#ec, "e c7t%, "e c%t'azie. C8n" 7-a# =nt%e;at "es+%e s%se7e 7i
"e ins+i%a!ie, #i-a s+s c =n a2a% "e +'e#e7e e+ice %e7i-i'ase, a #ai 2'st
in27en!at "e '+e%a 7i ?i",a+ati, +'et +'+7a% "in sec'77 U&3."
E#'!i'nat "e aceast a#inti%e, a# =nce+t s c8nt ve%sinea 7i 5a-'%e a
ni vec.i c8ntec ;en-a7ez) "A+%in"e 7a#+a i;i%ii ta7e". ?.'7a $i c #ine
c8nta# vese7i =n ti#+ ce ne +7i#;a# +e "'#eni7 3i",a7a,a.
La a+%'a+e "'i ani "e 7a =nte#eie%ea $c'7ii "e 7a Ranc.i, a# +%i#it '
invita!ie "in +a%tea 7i 5a-'%e s-7 vizitez 7a SantiniBetan, +ent% a "iscta
"es+%e i"ea77 n'st% "e e"ca!ie. A# acce+tat c ;c%ie. C8n" a# int%at,
+'et7 e%a a$ezat 7a ;i%'7 s. M -8n"ea# c e7 a% 2i #'"e77 +e%2ect a7
'#7i +e ca%e '%ice +ict'% $i 7-a% "'%i. Fa!a 7i 2%#'as, cea a ni n';i7
+at%ia%., e%a =#+'"';it "e n +% 7n- $i "e ' ;a%; a7;. Avea 'c.ii #a%i,
n z8#;et =n-e%esc, ' v'ce =nc8ntt'a%e c accent "e 27at. 3'inic, =na7t,
i#+nt'%, e7 %enea ' ;78n"e!e a+'a+e 2e#inin $i ' s+'ntaneitate "e
c'+i7. E%a cea #ai +7ct 2i-% "e +'et +e ca%e #i-a$ +tea-' i#a-ina.
A# =nce+t =n"at s st"ie# c'#+a%ativ siste#e7e n'ast%e "e e"ca!ie,
a#8n"' av8n" ;aze +!in '%t'"'De. A# "esc'+e%it ' i"entitate a+%'a+e
+e%2ect) =nv!#8nt =n ae% 7i;e%, si#+7itate, aten!ie ac'%"at s+i%it7i
c%eat'% a7 c'+i77i. 5't$i, 5a-'%e 7sa #ai #7t s+a!i 7ite%at%ii, +'eziei,
#zicii, c8ntec7i, 2a+t +e ca%e 7-a# ';se%vat $i 7a ?.'7a. E7evii "in
SantiniBetan %es+ecta +e%i'a"e "e tce%e, 2% ca t't$i s +%i#easc '
inst%i%e s+ecia7 =n ,'-a.
P'et7 a asc7tat c aten!ie "esc%ie%ea eDe%ci!ii7'% #e7e "e ene%-iza%e
"Y'-'"a" $i a te.nici7'% ,'-.ine "e c'ncent%a%e +%e"ate tt%'% e7evi7'% "e
7a Ranc.i.
5a-'%e #i-a +'vestit a#inti%i +eni;i7e "in via!a 7i $c'7a%. "A# 2-it "e 7a
$c'a7 "+ c7asa a *-a", #i-a zis e7 s%8z8n". A# =n!e7es c s+i%it7 s
+'etic =nnsct a 2'st $'cat "e "isci+7ina zi7nic a s7i7'% "e c7as.
"De aceea a# insta7at SantiniBetan 7a #;%a c'+aci7'%, s; ce%7 7i;e%." E7
a%t c n -est e7'cvent n #ic -%+ "e e7evi ca%e t'c#ai st"ia =n
#innata -%"in. "Un c'+i7 =n #iE7'c7 st%at%i7'% "e 27'%i $i a7 ci%i+it7i
+s%e7e7'% este =n ca"%7 s nat%a7. Atnci e7 +'ate "esc'+e%i #ai $'%
c'#'%i7e ascnse =n +%'+%ia sa nat%. A"ev%ata e"ca!ie n +'ate 2i
i#+s 2'%!at "in eDte%i'%L "in c'nt%, ea t%e;ie s =nce%ce s eDte%i'%izeze
=n!e7e+cinea ne7i#itat ca%e se -se$te =n n'i
*1)*
."
A# 2'st "e ac'%" $i a# a"-at) "4ev'ia "e i"ea7 $i c7t7 e%'i7'% ca%e
ani# s+i%ite7e tine%i7'% se e+izeaz "ac ace$tia %#eaz %e-i#7
statistici7'% $i c%'n'7'-ii7'% $c'7a%e."
P'et7 v'%;i c "%a-'ste "es+%e tat7 s, Deven"%anat., ce7 ca%e ins+i%ase
i"eea SantiniBetan-7i.
"5ata #i-a "%it te%en%i 2e%ti7e +e ca%e e%a "eEa c'nst%ite n te#+7 $i
' cas "e 'as+e!i", +'vestea 5a-'%e. "Ac'7' a# =nce+t =n /0I/ eD+e%ient7
#e e"ca!i'na7, c n#ai /I e7evi. Ce7e *.III "e 7i%e a7e +%e#i7i 4';e7
a 2'st c.e7tite +ent% nev'i7e $c'7ii."
A7t #e#;% #ai v8%stnic a7 nea#7i 5a-'%e, Deven"%anat., cn'sct s;
n#e7e "e "Ma.a%is.i" 9"Ma%e =n!e7e+t"<, a 2'st n '# %e#a%ca;i7, a$a c#
ne-' "'ve"e$te !utobiografia sa. E7 $i-a c'nsac%at "'i ani "in via!
#e"ita!iei =n >i#a7a,a. 5at7 s, D:a%Banat. 5a-'%e, e%a ce7e;% =n
?en-a7 "at'%it n'% -ene%'ase "'na!ii +;7ice. Aceast 2a#i7ie i7st% a
+%'"s ' =nt%ea- +7eia" "e 'a#eni "e -eni. 4 n#ai Ra;in"%anat.,
"a% t'ate %"e7e 7i s-a "istins +%int%-' '+e% c%eat'a%e. F%a!ii si,
C'-'nen"%a $i A;anin"%a, se n#% +%int%e cei #ai ;ni a%ti$ti ai &n"iei
*1)+
. Un 2%ate a7 7i Ra;in"%anat., D:iEen"%a, este n 2i7's'2 c ve"e%i
+%'2n"e, i;it c.ia% $i "e +s%i $i c%eat%i7e +"%ii.
Ra;in"%anat. #-a invitat s-#i +et%ec n'a+tea =n casa "e 'as+e!i. E%a n
s+ectac'7 +7ct s-7 vezi +e +'et =nc'nE%at "e e7evii si =n -%"in. 5i#+7
+%ea c s-a =nt'%s =na+'i) # c%e"ea# =nt%-n as.%a# antic, n"e "asc77
e%a =nc'nE%at "e "isci+'7i =nt%-' at#'s2e% "e "%a-'ste "ivin. 5a-'%e
ca+tiva ini#i7e tt%'% +%in a%#'nia $i i%ezisti;i77 #a-netis# ca%e
e#ana "in +e%s'ana saM
C v'cea sa #e7'"i'as, 5a-'%e ne-a %ecitat c8teva +'e#e, +e ca%e t'c#ai
7e te%#inase. MaE'%itatea c8ntece7'% $i +'ezii7'% sa7e, sc%ise +ent% a-i
=nc8nta +e e7evi, a 2'st c'#+se 7a SantiniBetan. Pent% #ine, 2%#se!ea
7'% c'nst =n a%ta "e a se a"%esa 7i D#neze a+%'a+e =n 2ieca%e st%'2,
2% ca t't$i s-L n#easc. "A#e!it "e 2e%ici%ea "e a c8nta", sc%ia e7 "#
it +e #ine $i te c.e# +e tine, D'#n7 #e."
A "'a zi #i-a# 7at %#as ;n "e 7a +'et. Snt 2e%icit c =nt%e ti#+ #ica
7i $c'a7 a "evenit ' nive%sitate inte%na!i'na7, 3is:a-?.a%ati, n"e
st"en!i "in '%ice !a% +'t -si n a"+'st 2e%icit.
*1),
*3n ara unde spiritul este fr team, unde ii capul ridicat,
5nde cunoaterea este liber,
5nde lumea nu este mprit n fragmente
de ctre ziduri nguste,
5nde orice $orb iz$orte din profunzimile ade$rului,
5nde efortul neobosit ntinde braele spre perfeciune,
5nde iz$orul pur al gndirii nu se pierde
n nisipul deertic al obinuinelor inutile,
5nde poi face spiritul s progreseze
ntr-un domeniu mai $ast al gndirii i aciunii,
n acest cer de libertate, -at,
fie ca ara mea s se poat nla,*
29-5

+4'1D+1-9 -6#+7
29-1: Scriitor i publicist englez, prieten apropiat al lui Mahatma Gandhi,
dl. Andrews este onorat n India pentru multiplele servicii fcute rii sale
adoptive.
29-2: "Sufletul nscndu-se adesea sau, cum spune hindusul, parcurgnd
crarea existenei prin mii de nateri ... nu este nimic pe care el s nu-l fi
ctigat prin cunoatere; nu-i de mirare c i poate aminti ... ceea ce tia
nainte ... Cci curiozitatea i nvtura sunt reamintirea a toate" -
)merson.
29-3: Rabindranath, de asemenea, la vrsta de 60 de ani s-a implicat
serios n studiul picturii. Lucrrile sale "neconvenionale" au fcut
subiectul unor expoziii n capitalele europene i la New York.
29-4: Dei iubitul poet a murit n 1941, instituia sa Vishwa-Bharati este
nfloritoare n continuare. n ianuarie 1950, 65 de profesori i studeni de
la Santiniketan au fcut o vizit de 10 zile la coala Yogoda-Satsanga de
la Ranchi. Grupul era condus de Sri S. N. Ghosal, rectorul colii Vishwa-
Bharati. Musafirii au ncntat studenii de la Ranchi prin reprezentaia
oferit cu spectacolul "Pu-arini" de Rabindranath Tagore.
29-5: #itan-ali (New York: Macmillan Co.). Un studiu despre poet poate fi
gsit n ,he Philosophy o4 (abindranath ,agore, a eruditului Sir S.
Radhakishnan.
CAPITOLUL: 30
9egea miracolelor
Ai "at'%# #a%e7i sc%iit'% Lev 5'7st'i
+2)2
, ' +'veste =nc8ntt'a%e, "Cei trei
pustnici", +e ca%e +%ieten7 s 4ic'7as R'e%ic.
+2)(
a %ez#at-' ast2e7)
"Pe ' ins7 t%ia t%ei +stnici ;t%8ni. Ei e%a a$a "e si#+7i =nc8t sin-%a
7'% %- e%a) S4'i snte# t%ei, v'i snte!i 5%ei, ave!i #i7 "e n'iMS Aceast
%- a+a%ent naiv 2cea ' #7!i#e "e #inni.
Un e+isc'+ "in a+%'+ie%e
+2)*
a azit v'%;in"-se "e cei t%ei +stnici $i "e
%-cinea 7'% ne'%t'"'DL e7 s-a .'t%8t s-i =nve!e %-cini7e can'nice.
S'sit +e ins7, +%e't7 7e-a eD+7icat c a+e77 7'% ce%esc e%a 7i+sit "e
"e#nitate $i i-a =nv!at %-cini7e ';i$nite. A+'i a +%sit ins7a.
De'"at a ';se%vat =n "8%a 7sat "e ;a%c ' 7#in %a"i'asL =n ti#+ ce ea
se a+%'+ia, e+isc'+7 i-a z%it +e cei t%ei +stnici ca%e, !in8n"-se "e #8n,
a7e%-a +e va7%i, +ent% a aEn-e "in %# ;a%ca.
SA# itat %-cini7e +e ca%e ni 7e-ai s+sS, a st%i-at ei "e =n"at ce a 2'st
s2icient "e a+%'a+e "e ;a%c +ent% a 2i azi!i. SA$a c ne-a# -%;it s te
aEn-e# +ent% a te %-a s ni 7e s+i "in n'.S
P%e't7 a %s+ns c ' v'ce =n ca%e se citea ' tea# a#estecat c %es+ect)
SD%a-ii #eiS, a %s+ns e7 #i7, S+te!i s v %-a!i ca $i #ai =nainteMS
C# a %e$it cei t%ei s2in!i s #ea%- +e a+N
C# $i-a %e=nviat &ss c'%+7 s c%ci2icatN
C# a 2ct #inni7e 7'% La.i%i Ma.asa,a $i S%i YBtes:a%N
Gtiin!a #'"e%n n +'ate "a n %s+nsL t't$i, '"at c a+a%i!ia e%ei
at'#ice, '%iz'nt7 s+i%it7i #an s-a 7%-it ;%sc. Cv8nt7 "i#+'si;i7"
a%e "in ce =n ce #ai +!in 7'c =n v'ca;7a%7 #an.
3e"e7e antice "ec7a% c 7#ea 2izic este s+s nei 7e-i 2n"a#enta7e,
cea a maya-ei, +%inci+i a7 %e7ativit!ii $i "a7it!ii. D#neze, 3ia!a
Unic, este Unitatea A;s'7tL +ent% a a+a%e s; 2'%#a #ani2est%i7'%
se+a%ate $i va%iate a7e c%ea!iei, E7 se ac'+e% c n v7 2a7s, i%ea7. Acest v7
i7z'%i a7 "a7it!ii este maya. M7te "in "esc'+e%i%i7e $tiin!i2ice a7e
ti#+%i7'% #'"e%ne n-a 2ct "ec8t s c'n2i%#e acest +%inci+i si#+7
enn!at "e ct%e %is.i.
Le-ea at%ac!iei a 7i 4e:t'n este ' 7e-e a maya-ei) "La '%ice ac!ine
c'%es+n"e =nt't"eana ' %eac!ine e-a7 $i "e sens c'nt%a%L %eac!ii7e
%eci+%'ce a "' c'%+%i snt =nt't"eana e-a7e $i '+se. Este i#+'si;i7 s
ave# ' 2'%! iz'7at. 5%e;ie s eDiste =nt't"eana n c+7 "e 2'%!e e-a7e
$i "e sens c'nt%a%."
Activit!i7e 2n"a#enta7e a7e nat%ii =$i t%"eaz '%i-inea 7'% #a-ic.
Ast2e7, e7ect%icitatea este n 2en'#en "e at%ac!ie $i "e %es+in-e%eL e7ect%'nii
$i +%'t'nii snt =nc%ca!i c sa%cin ne-ativ, %es+ectiv +'zitiv. A7t
eDe#+7) at'#7 este, ca $i P#8nt7, n #a-net +'se"8n" n +'7 +'zitiv
$i n7 ne-ativ. Ant%ea-a 7#e 2en'#ena7 este %e-izat "e 7e-ea
ineD'%a;i7 a +'7a%it!iiL nici ' 7e-e a 2izicii, c.i#iei sa '%ic%ei a7te $tiin!e
n sca+ acesti +%inci+i a7 c'nt%a%ii7'%.
Rez7t c nici ' $tiin! 2izic n +'ate sta;i7i v%e' 7e-e "in a2a%a maya-ei,
+ent% c ea 2'%#eaz =ns$i st%ct%a c%ea!iei. 4at%a =ns$i este maya $i
$tiin!a nat%ii t%e;ie s se #7eze +e ea. An "'#eni7 ei +%'+%i, ea este
ete%n, ine+iza;i7L savan!ii "in viit'% n v'% +tea 2ace a7tceva "ec8t s
s'n"eze t'ate as+ecte7e "ive%sit!ii ei in2inite. Ast2e7, $tiin!a %#8ne
+e%+et inca+a;i7 s =n!e7ea- caza 7ti#, ea se 7i#iteaz s "esc'+e%e
7e-i7e c's#'s7i "eEa eDistent, 2% s +'at "e+ista At'%7 $i sin-%7
O+e%at'%. Ast2e7, #aiest'ase7e #ani2est%i a7e -%avita!iei $i e7ect%icit!ii a
2'st "esc'+e%ite, "a% esen!a =ns$i a -%avita!iei $i e7ect%icit!ii %#8ne =nc
necn'sct #aE'%it!ii #%it'%i7'%
+2)+
.
de B. K. Mitra n "Kalyana-Kalpatur"
G(7( II 6I'CI4;0
Ashra&ri!e din .+dre era aAe<+&inte!e anti*e nde tinerii din India
.ri&ea at#t ed*a2ia !ai*+) *#t Ai *ea s.irita!+/ Ai*i) n gr "enerabi!)
s.riDinind-se de n baston de &edita2ie) -Ai ini2ia<+ dis*i.o!! -n .ro,nde!e
&istere a!e '.irit!i/
De #ii "e ani, +%'2e!ii se st%"ie s-i =nve!e +e 'a#eni s "e+$easc
maya. A te %i"ica "eas+%a "a7it!ii c%ea!iei +ent% a +e%ce+e nitatea
C%eat'%7i, acesta este !e77 s+%e# 7a ca%e +'ate as+i%a '#7. Cei ca%e se
a-a! "e i7zia c's#ic t%e;ie s se %ese#neze c 7e-ea sa esen!ia7, cea a
"a7it!ii) 27D $i %e27D, ascensine $i c"e%e, zi $i n'a+te, +7ce%e $i "%e%e,
;ine $i %, na$te%e $i #'a%te. Acest %it# cic7ic +a%e "e ' #'n't'nie
an-'asant +ent% '#7 ca%e a t%ect +%in #ii "e %ena$te%i sccesive $i ca%e
=nce+e s-$i a%nce +%ivi%ea +7in "e s+e%an! "inc'7' "e 7i#it%i7e maya-
ei.
A =n"e+%ta v77 maya-ei =nsea#n a +e%ce+e sec%et7 c%ea!iei. 4#ai ce7
ca%e "es+'aie ast2e7 Unive%s7 este n #'n'teist ve%ita;i7. 5'!i cei7a7!i
a"'% i#a-ini 2a7se. At8t ti#+ c8t '#7 %#8ne s; +te%ea i7ziei "a7iste
a nat%ii, Maya - cea c "' 2e!e +%ec# @ans - este zei!a saL e7 n =7
+'ate cn'$te +e a"ev%at7 D#neze.
Maya, 7#ea i7ziei, se #ani2est =n 'a#eni ca a$idya, a"ic "n'n-
cn'a$te%e", i-n'%an!, i7zie. 4#ai c'nvin-e%ea sa ana7iza inte7ecta7
n snt s2iciente +ent% a "et%'na maya sa a$idyaL +ent% aceasta este
nev'ie s atin-i sta%ea inte%i'a% "e nirbikalpa samadhi. P%'2e!ii 3ec.i7i
5esta#ent, =n!e7e+!ii "in t'ate !%i7e, "in t'ate ti#+%i7e, atinsese% aceast
sta%e a c'n$tiin!ei c8n" a v'%;it. Ezec.ie7 s+ne 9789:%;<) "M-a "s 7a
+'a%ta "ins+%e %s%it. Gi iat c s7ava D#neze7i 7i &s%ae7 venea "e 7a
%s%it. C7as7 S e%a ca %7et7 n'% a+e #a%i $i +#8nt7 st%7cea "e
s7ava sa." Oc.i7 Divin "in 2%nte 9%s%it7, est7< =i +e%#ite ,'-.in7i s-
$i "i%iEeze c'n$tiin!a as+%a O#ni+%ezen!ei $i s a" %sn8n" Cv8nt7
S, !-M - z-'#'t7 "ivin a7 #a%i7'% vi;%a!ii a7e 7#inii, ce7 ca%e
c'nstitie sin-%a %ea7itate a c%ea!iei.
P%int%e #i7ia%"e7e "e #iste%e a7e c's#'s7i, ce7 #ai %e#a%ca;i7 este
7#ina. S+%e "e'se;i%e "e n"e7e s'n'%e, a c%'% +%'+a-a%e necesit n
#e"i #ate%ia7, n"e7e 7#in'ase se +%'+a- c $%in! =n vi"7
inte%ste7a%. C.ia% i+'tetic7 ete% a7 te'%iei 'n"7at'%ii +'ate 2i =n7t%at
+ent% c, "+ Einstein, +%'+%iet!i7e -e'#et%ice a7e s+a!i7i =7 2ac inti7.
L#ina este #ani2esta%ea cea #ai s;ti7 a nat%ii $i cea #ai e7i;e%at "e
"e+en"en!e7e #ate%ia7e.
An #a-ist%a7a c'nce+!ie a 7i Einstein, viteza 7#inii - JII.III B#^sec. -
"'#in =nt%ea-a te'%ie a %e7ativit!ii. Einstein "e#'nst%eaz #ate#atic c,
"+ #intea #an, viteza 7#inii este 7i#itat, sin-%a constant
nive%sa7 =n 27D7 nive%sa7 a7 2en'#ene7'%. &"eea n'ast% "es+%e s+a!i
$i ti#+ =$i a%e '%i-inea =n ea. S+a!i7 $i ti#+7, #%i#i %e7ative, 2inite, =$i
eDt%a- +%'+%iet!i7e "in c'nstan!a vitezei 7#inii. A"c8n" s+a!i7 =n
cate-'%ia %e7ativ7i, ti#+7, +ie%z8n"-$i "%e+t%i7e #i7ena%e "e
i#a;i7itate, este %e"s 7a a"ev%ata sa nat%) ' si#+7 esen! a
a#;i-it!ii. An c8teva eca!ii, Einstein a e7i#inat "in nive%s '%ice
%ea7itate 2iD, c eDce+!ia ce7ei a 7#inii.
Mai t8%zi, =n te'%ia nita% a c8#+7i, #a%e7e savant a -%+at =nt%-'
sin-% 2'%#7 7e-i7e -%avita!iei $i e7ect%'#a-netis#7i. Re"c8n"
st%ct%a c's#'s7i 7a va%ia!ii7e nei sin-%e 7e-i, Einstein st%;ate ast2e7
e%e7e +8n 7a =n!e7e+!ii antici, ca%e a +%'c7a#at c st%ct%a nive%s7i
+%'vine "int%-' sin-% teDt% ca%e se #'"i2ic +e%#anent) maya
+2),
.
C te'%ia e+'ca7 a %e7ativit!ii s-a nsct $i +'si;i7itatea #ate#atic "e
eD+7ica%e a st%ct%ii at'#i7'%. Astzi #a%ii savan!i a c%aE7 s "ec7a%e n
n#ai c at'#7 este #ai "e-%a; ene%-ie "ec8t #ate%ie, ci $i c ene%-ia
at'#7i este esen!ia7#ente s;stan! #enta7.
"An!e7e-e%ea c $tiin!a 2izic se 'c+ c ' 7#e "e #;%e7'% este n7 "in
+%'-%ese7e ce7e #ai se#ni2icative", sc%ie A%t.% Stan7e, E"in-t'n =n
")atura lumii fi0ice". "An 7#ea 2izic n'i asist# 7a n E'c "e #;%e
%e+%ezent8n" +iesa n'ast% c'ti"ian. U#;%a c't7i #e se '"i.ne$te +e
cea a #esei $i #;%a ce%ne7ii ac'+e% #;%a .8%tiei. 5'ate acestea snt
si#;'7ice $i 2izician7 7e 7as acest ca%acte%. Atnci s%vine Mintea
a7c.i#ist, ca%e t%ans#t aceste si#;'7%i ... Pent% a c'nc.i"e +%int%-'
c'nstata%e cate-'%ic, s;stan!a 7#ii este #enta7. Mate%ia %ea7 $i
c8#+%i7e "e 2'%!e "in 2izica vec.e snt ac# t'ta7 i%e7evante, cci #intea
este cea ca%e " ' 2'%# acest'% c'nce+te... L#ea eDte%i'a% a "evenit
ast2e7 ' 7#e a #;%e7'%. Pent% a "eveni %ea7i$ti, a t%e;it s eDc7"e#
#ate%ia, "e'a%ece a# "esc'+e%it c ea este na "in ce7e #ai #a%i i7zii."
Recenta "esc'+e%i%e a #ic%'sc'+7i e7ect%'nic '2e% ' "'va" c'nc%et a
esen!ei 7#in'ase a at'#7i $i a i#+7aca;i7ei "a7it!i a nat%ii. The )e*
York Times ", =n /0JT, %#t'%7 %ez#at a7 "esc'+ei%ii e2ectate c
#ic%'sc'+7 e7ect%'nic 7a ' %enine a As'cia!iei A#e%icane +ent%
P%'-%es7 Gtiin!ei)
"St%ct%a c%ista7in a tn-sten7i, ca%e e%a +8n ac# cn'sct "'a%
=nt%-n #'" in"i%ect "at'%it %aze7'% U, a a+%t c7a% +e n ec%an
27'%escent, +%ezent8n" 0 at'#i "is+$i c'%ect =n #at%icea "e c; av8n"
c8te n at'# =n 2ieca%e n-.i $i n7 =n cent%. An st%ct%a c%ista7in a
tn-sten7i, at'#ii +a% +e ec%an7 27'%escent ni$te +ncte 7#in'ase
a$ezate =n 2i-%i -e'#et%ice. La s+%a2a!a c;7i 7#in's, #'7ec7e7e "e
ae% ca%e =7 ;'#;a%"eaz +a% ni$te +ncte 7cit'a%e ca%e "anseaz ca
%e27eDe7e S'a%e7i =n a+...
P%inci+i7 #ic%'sc'+7i e7ect%'nic a 2'st "esc'+e%it, +ent% +%i#a "at, =n
/0HT "e C7int'n @. Daviss'n $i Leste% >. Ce%#e% "e 7a ?e77 5e7e+.'ne
La;'%at'%ies, ca%e a "e#'nst%at c e7ect%'n7 a%e n as+ect ";7, "e
+a%tic7 $i "e n"
+2)-
. An ca7itatea sa "e n", e7ect%'n7 sea#n c
7#ina $i s-a =nce+t cta%ea n'% #iE7'ace "e a "c'nve%-e" 2ascic'7e7e "e
e7ect%'ni =n ace7a$i 2e7 c# ' 7enti7 c'nve%-e %aze7e 7#in'ase.
Pent% "esc'+e%i%ea ca7it!ii "e ti+ (M%. @eB,77 _ D%. >,"e) a e7ect%'n7i
9c'%';'%at c a2i%#a!ia 2ct "e 2izician7 2%ancez De ?%'-7ie =n /0H(
%e2e%it'a%e 7a 2a+t7 c =nt%ea-a nat% 2izic a%e n ca%acte% "a7<, D%.
Daviss'n a +%i#it +%e#i7 4';e7 +ent% 2izic."
"C8n"i%ea #'"e%n", sc%ie Si% @a#es @eans =n P-ni$ersul misteriosQ tin"e
"in ce =n ce #ai #7t s+%e ' %ea7itate ne#ecanicL nive%s7 ne a+a%e #ai
"e-%a; ca n -8n" %ia$ "ec8t ca ' #a$in %ia$." Ast2e7, $tiin!a sec'77i
UU, v'%;e$te "in ce =n ce #ai #7t =n 7i#;a +ede-7'% antice.
Gtiin!a =ns$i ne =nva! a"ev%7 2i7's'2ic c nive%s7 #ate%ia7 n eDist "e
2a+tL esen!a 7i este maya, i7zia. Mi%aEe7e sa7e "e %ea7itate n =nt8%zie s se
=#+%$tie =n 2a!a ana7izei. O#7 =nce+e s-$i "ea sea#a c8t "e #7t, "e-a
7n-7 e%e7'%, s-a =n"e+%tat "e 7a aceast +'%nc) "S n ai a7!i "#nezei
a2a% "e Mine" 96<odul ;=98<.
An eca!ia sa vestit ca%e sta;i7e$te ec.iva7en!a =nt%e #as $i ene%-ie,
Einstein "e#'nst%eaz c ene%-ia '%ic%ei +a%tic7e "e #ate%ie este e-a7
c #asa sa =n#7!it c +t%at7 vitezei 7#inii. E7i;e%a%ea ene%-iei
at'#ice se 2ace +%in "is+a%i!ia acest'% +a%tic7e #ate%ia7e. "M'a%tea"
#ate%iei c'nsac% "na$te%ea" E%ei At'#ice.
3iteza 7#inii este ' c'nstant nive%sa7 n "in caza va7'%ii sa7e a;s'7te
"e JII.III B#^sec, ci +ent% c nici n c'%+ #ate%ia7, a c%i #as c%e$te
c viteza, n +'ate atin-e ' vitez e-a7 c cea a 7#inii. C a7te cvinte,
n#ai n c'%+ #ate%ia7 a c%i #as este in2init a% +tea atin-e viteza
7#inii.
!ceast concepie ne conduce la legea miracolelor
Mae$t%ii, ca%e +'se" 2ac7tatea "e a #ate%ia7iza sa "e a "e#ate%ia7iza
c'%+7 7'% sa '%ice a7t ';iect, ca%e +'t s se "e+7aseze c viteza 7#inii, =n
2ine, ca%e ti7izeaz %aze7e 7#in'ase c%eat'a%e +ent% a 2ace instantane
vizi;i7 '%ice 2'%# #ate%ia7, a satis2ct c'n"i!ia einsteinian) #asa 7'%
este in2init.
C'n$tiin!a ni ,'-.in avansat se i"enti2ic 2% e2'%t n n#ai c n c'%+
"at, ci c =nt%e-7 nive%s. C%avita!ia, 2ie c este "2'%!a" 7i 4e:t'n sa
"#ani2esta%ea ine%!iei" 7i Einstein, n +'ate s-7 constr>ng +e n
#aest% s #ani2este +%'+%ietatea "-%et!ii", ca%e este sta%ea
-%avita!i'na7 s+eci2ic tt%'% ';iecte7e #ate%ia7e. Ce7 ca%e s-a %ecn'sct
ca S+i%it '#ni+%ezent n se #ai s+ne c'nst%8n-e%i7'% ti#+7i $i
s+a!i7i =nt%-n t%+ %i-i", =nc.is'a%ea c'%+7i a nsct s'7!ia "E snt
E7".
"D#neze a zis) S 2ie 7#inM Gi a 2'st 7#inM" 9&ene0a /)J<. P%i#a
c'#an" Divin a c%ea!iei a "at na$te%e sin-%ei %ea7it!i at'#ice) 7#ina.
Raze7e ei i#ate%ia7e %ea7izeaz '%ice #ani2esta%e "ivin. Din t'ate
ti#+%i7e, #%t%ii7e =n!e7e+!i7'% =7 +%ezint +e D#neze ca ' 27ac%, ca '
7#in) "Oc.ii si e%a ca ' 27ac% "e 2'c", ne s+ne S2. &'an, "...$i 2a!a Li
e%a ca s'a%e7e c8n" st%7ce$te =n t'at +te%ea 7i" 9!pocalipsa ::7%:?<
Un ,'-.in ca%e, +%in #e"ita!ie +e%2ect, =$i ne$te c'n$tiin!a sa c
C%eat'%7, +e%ce+e esen!a c's#'s7i ca 7#in 9vi;%a!ii a7e ene%-iei
vie!ii<L +ent% e7, %aze7e 7#in'ase ca%e c'#+n a+a $i ce7e ca%e !es
+#8nt7 n "i2e% =nt%e e7e. E7i;e%at "e '%ice c'n$tiin! #ate%ia7, "e ce7e
t%ei "i#ensini s+a!ia7e $i "e a +at%a "i#ensine cea a ti#+7i, n
#aest% =$i #i$c c'%+7 s "e 7#in 7a 2e7 "e $'% +e +#8nt, =n a+, =n
2'c sa =n ae%. "Dac 'c.i7 t este snt's, t't t%+7 t va 2i +7in "e
7#in" 9Matei ?;;<. O c'ncent%a%e =n"e7n-at as+%a 'c.i7i s+i%ita7
e7i;e%at'% i-a +e%#is ,'-.in7i avansat s =nvin- i7zii7e #ate%iei $i a7e
-%avita!iei) "e aceea nive%s7 =i a+a%e 7i a$a c# 7-a c%eat D#neze) '
#as "e 7#in ne"i2e%en!iat.
"&#a-ini7e '+tice", s+ne D%. L. 5. 5%'7an" "e 7a >a%va%", "snt c'nst%ite
+e ace7a$i +%inci+i ca $i -%av%i7e sa sta#+e7eL e7e snt c'nstitite "int%-'
in2initate "e +ncte +%ea a+%'+iate +ent% a 2i "ece7ate c 'c.i7 7i;e%...
At8t "e #a%e este sensi;i7itatea %etinei =nc8t snt necesa%e +!ine cante "e
7#in +ent% a +%'"ce ' senza!ie viza7." Le-ea #i%ac'7e7'% este
'+e%a;i7 +ent% '%ice '# ca%e a %ea7izat c esen!a c%ea!iei este 7#ina.
P%in cn'a$te%ea sa "ivin "es+%e 2en'#en7 7#in's, #aest%7 este
ca+a;i7 s +%'iecteze '#ni+%ezen!ii at'#ii "e 7#in s; ' an#it 2'%#.
F'%#a "e #ani2esta%e 9n a%;'%e, n #e"ica#ent, n c'%+ #an< este
+%'+'%!i'na7 c v'in!a ,'-.in7i $i c +te%ea 7i "e viza7iza%e.
4'a+tea, '#7 int% =n sta%ea "e c'n$tiin! a vis7i $i eva"eaz "in
7i#it%i7e e-'iste ca%e-7 =nc'nE'a% zi7nic. An vis a%e "e#'nst%a!ii a7e
'#ni+'ten!ei #in!ii sa7e. &at, aici a+a% +%ieteni "e #7t "is+%!i,
c'ntinente7e ce7e #ai =n"e+%tate, scene "in c'+i7%ie. Aceast c'n$tiin!
7i;e% $i nec'n"i!i'nat, "e ca%e '%ice '# se ;c% =n ne7e "in vise7e sa7e,
este sta%ea "e s+i%it +e%#anent a ni Maest%, ca%e este =n a%#'nie c
D#neze. St%in '%ic%i #'tiv e-'ist, ti7iz8n"-$i v'in!a c%eat'a%e,
acest "a% "ivin, ,'-.in7 avansat %ea%anEeaz at'#ii "e 7#in c'nstittivi
ai nive%s7i +ent% a satis2ace '%ice %- since% a v%eni c%e"inci's. An
acest sc'+ a 2'st c%eat '#7 $i t'at c%ea!ia) +ent% ca e7 s +'at %i"ica
ca+7 ca st+8n a7 maya-ei, c'n$tient "e st+8ni%ea sa as+%a c's#'s7i.
"A+'i D#neze a zis) S 2ace# '#7 "+ c.i+7 4'st%, "+
ase#na%ea 4'ast%L e7 s st+8neasc +este +e$tii #%ii, +este +s%i7e
ce%7i, +este vite, +este t't +#8nt7 $i +este t'ate t8%8t'a%e7e ca%e se
#i$c +e +#8nt." @&ene0a /)H1<
An /0/K, 7a +!in ti#+ "+ int%a%ea #ea =n O%"in7 S:a#i, a# avt '
vizine ci"at. An ea s-a %eve7at %e7ativitatea c'n$tiin!ei #ane $i e a#
+e%ce+t c7a% nitatea L#inii Ete%ne "in s+ate7e "a7it!i7'% "%e%'ase a7e
maya-ei. 3izinea a a+%t =n s+i%it7 #e =nt%-' "i#inea!, +e c8n" e%a#
=n #ica #ansa%" a casei +%inte$ti "e +e st%a"a C%+a%. De 7ni "e zi7e,
+%i#7 %z;'i #'n"ia7 2cea %ava-ii =n E%'+a $i e #e"ita# c t%iste!e 7a
#a%e7e n#% "e #'%!i +e ca%e =7 i#+7ica.
A# =nc.is 'c.ii $i c'n$tiin!a #ea a 2'st ;%sc t%ans2e%at =n cea a ni
c'#an"ant "e vas "e %z;'i. 5n%i7e ;;ia =n "e77 "e a%ti7e%ie "int%e
;ate%ii7e "e c'ast $i n'i. Un ';z a atins ;nc%7 c eD+7'zi;i7 $i nava a
s%it =n ae%. An ti#+ ce nava se sc2n"a, a# s%it =n a+ c ' #8n "e
s+%avie!it'%i.
C ini#a ;t8n" ta%e, a# aEns 7a #a7. Da% vaiM Un -7'n! %tcit #-a 7'vit
=n +ie+t $i a# czt -e#8n". 5't c'%+7 #e a 2'st +a%a7izatL t't$i e%a#
c'n$tient c =7 +'se" a$a c# e$ti c'n$tient "e n +ici'% a#'%!it.
"M'a%tea, =n s28%$it #-a -sit", # -8n"ea# e. C n 7ti# ss+in, e%a#
-ata s ca" 7i+sit "e cn'$tin!, c8n" #-a# %e-sit =n ca#e%a #ea "e +e
st%a"a C%+a%, a$ezat =n +'st%a 7'ts.
A# +78ns "e ;c%ie, ci+in"-# +ent% a # asi-%a c e%a# =n +'sesia
c'%+7i #e, +e ca%e nici n -7'n! n-7 '#'%8se. M-a# a+7ecat =nainte $i
=na+'i $i a# %es+i%at a"8nc +ent% a # c'nvin-e c e%a# =nc =n via!. An
ti#+ ce # 2e7icita# c snt snt's, c'n$tiin!a #ea a 2'st "in n'
t%ans+'%tat =n c'%+7 c'#an"ant7i =ntins +e +7aE. Mintea #ea e%a
"ez'%ientat.
"D'a#ne, # %-a# e, snt #'%t sa viN"
Un E'c '%;it'% "e 7#ini se "es2$%a =n 2a!a #ea c8t t't '%iz'nt7. O
vi;%a!ie ca n #%#% s-a t%ans2'%#at =n cvinte)
"Ce a "e-a 2ace via!a $i #'a%tea c L#inaN E te-a# c%eat "+
i#a-inea L#inii Me7e. Re7ativitatea vie!ii $i a #'%!ii a+a%!in vis7i
c's#ic, 7#ii i7z'%ii. C'nte#+7-!i 2iin!a ete%n a27at "inc'7' "e vis.
5%eze$te-te, c'+i77 Me, t%eze$te-teM"
Pas c +as, =n c%s7 ev'7!iei #ane, D#neze ins+i% savan!i7'%, 7a
ti#+7 $i =n 7'c7 +'t%ivit, "esc'+e%i%i ce "ezv7ie +%'-%esiv sec%ete7e
C%ea!iei sa7e. M7te "esc'+e%i%i #'"e%ne =7 aEt +e '# s =n!e7ea- c
=nt%e-7 c's#'s n este "ec8t eD+%esia nei sin-%e 2'%!e) 7#ina, -.i"at
"e inte7i-en!a "ivin. Minni7e cine#at'-%a27i, ce77ei 2't'e7ect%ice, a7e
%a"i'7i, te7evizinii, %a"a%7i, ene%-iei at'#ice etc, se ;azeaz +e
2en'#en7 e7ect%'#a-netic a7 7#inii.
4 eDist #inne ca%e s n +'at 2i %e"at +%in e2ecte 2't'-%a2ice. Din
+nct "e ve"e%e st%ict viza7, cine#at'-%a27 +'ate 2ace '%ice #inne) s
a%ate n c'%+ ast%a7 t%ans+a%ent, "es+%inz8n"-se "e 2'%#a 2izic -%'sie%,
s 2ac n '# s #ea%- +e a+, s %e=nvie #'%!ii, s inve%seze c%s7
';i$nit a7 2en'#ene7'%, s se E'ace c s+a!i7 $i c ti#+7. Cine#at'-%a27
%ea7izeaz as2e7 vi%ta7 #inni7e +e ca%e #ae$t%ii 7e +'t 2ace =n %ea7itate +%in
inte%#e"i7 %aze7'% 7#in'ase %ea7e.
Cine#at'-%a27, +%in ase#enea i#a-ini, +'ate se%vi +ent% a eD+7ica
sec%ete7e c%ea!iei. Re-iz'%7 C's#ic $i-a sc%is scena%i7 $i P%'iec!ii7e sa7e se
=ntin" 7a in2init. Din ca;ina =ntnecat a +%'iec!iei ete%ne se "ea+n 2i7#7
e+'ci7'% sccesive $i %aze7e 7'% c%eat'a%e +%'iecteaz i#a-inea nive%s7i
+e ec%an7 s+a!i7i. A$a c# ' i#a-ine cine#at'-%a2ic +a%e %ea7, "a%
aceasta n este "ec8t n a#estec "e #;%e $i 7#ini, 7a 2e7 =nt%e-7 nive%s
c t'at va%ietatea sa n este "ec8t ' a+a%en! i7z'%ie. P7anete7e, c
in2initatea 7'% "e 2'%#e "e via!, n snt a7tceva "ec8t i#a-ini7e ni
cine#at'-%a2 c's#ic, a"ev%ate te#+'%a% ce7'% cinci si#!%i, "e'a%ece snt
+%'iectate "e ct%e %aze7e c%eat'a%e +e ec%an7 c'n$tiin!ei n'ast%e.
An sa7a "e cine#at'-%a2, s+ectat'%7 ';se%v c scene7e n a+a% +e ec%an
"ec8t "at'%it ni 2ascic7 nic "e %aze 7#in'ase, inc'7'%e $i 2%
i#a-ini. La 2e7, 2i7#7 c'7'%at a7 nive%s7i se na$te "int%-' sin-% %az "e
7#in a7; ie$it "in S%sa c's#ic. C ' in-eni'zitate ini#a-ina;i7,
D#neze =$i a#z c'+iii, 2c8n"-i =n ace7a$i ti#+ act'%i $i s+ectat'%i ai
teat%7i s +7aneta%.
Ant%-' zi, a# int%at =nt%-' sa7 "e cine#at'-%a2 +ent% a ve"ea acta7it!i7e
+%i#7i %z;'i #'n"ia7L e7e +%ezenta #ce7%i c at8ta %ea7is#, =nc8t,
t7;%at, #-a# -%;it s +%sesc sa7a.
"D'a#ne", =nt%e;a# e, ""e ce ai +e%#is at8ta s2e%in!N"
S+%e #a%ea #ea s%+%iz, a# avt i#e"iat n %s+ns s; 2'%#a vizinii
ni c8#+ "e ;t7ie "in E%'+a, +7in "e #'%!i $i "e #%i;nzi. O%'a%ea
7i "e+$ea c #7t ceea ce +%ezenta E%na77 "e acta7it!i.
"P%ive$teM" O v'ce "7ce v'%;ea =n st%2n"7 c'n$tiin!ei #e7e. "3ei ve"ea
c aceste scene ca%e se "e%7eaz ac# =n F%an!a, n snt ni#ic #ai #7t
"ec8t n E'c "e #;%e $i 7#ini. Acestea snt i#a-ini "e cine#at'-%a2, 7a
2e7 "e %ea7e $i, =n ace7a$i ti#+, 7a 2e7 "e 2a7se ca $i Pacta7it!i7eQ +e ca%e 7e-
ai vzt) ' +ies =nt%-' a7t +iesM"
&ni#a #ea n se $%ase. 3'cea Divin c'ntin) "C%ea!ia este =n ace7a$i
ti#+ #;% $i 7#inL 2% aceasta n a% 2i +'si;i7 nici ' i#a-ine. ?ine7e $i
%7 t%e;ie s a7te%neze +e%#anent =n s8n7 maya-ei. P%es+n8n" c =n
aceast 7#e 2e%ici%ea a% 2i in2init, a% cta '#7 a7tcevaN F% s2e%in!,
$i-a% a#inti e7 "e 7'cin!a sa ete%n, itatN D%e%ea te incit s =!i
a#inte$ti. Gi =n!e7e+cinea este #iE7'c7 "e a te sst%a-e "%e%ii. 5%a-e"ia
#'%!ii este ne%ea7L cei +e ca%e ea =i s+e%ie sea#n c act'%7 i-n'%ant
ca%e, +e +7at'7 "e 2i7#a%e, se te#e "e n 2'c "e +ist'7 "es+%e ca%e e7 $tie c
a%e -7'an!e 'a%;e. C'+iii Mei snt c'+iii L#iniiL ei n v'% %#8ne ve$nic
s; +te%ea i7ziei."
De$i eD+7ica!ii7e maya-ei, "ate "e ct%e Sc%i+t%i, =#i e%a 2a#i7ia%e, e7e n
#i-a +%t nici'"at at8t "e +%'2n"e ca =n %#a acest'% vizini, =ns'!ite
"e cvinte7e c'ns'7at'a%e. 3a7'%i7e s2e% ' %st%na%e t'ta7 +ent% ce7
ca%e s-a c'nvins "e2initiv c c%ea!ia n este "ec8t ' +%'iec!ie
cine#at'-%a2ic vast $i c U7ti#a Rea7itate se -se$te "inc'7' "e ea.
D+ ce a# te%#inat "e sc%is acest ca+it'7, #-a# a$ezat =n +'zi!ia 7'ts, +e
+at7 #e, =n sin-%tatea ca#e%ei #e7e i7#inat "e "' vei'ze
+2).
.
Ri"ic8n" 'c.ii, a# %e#a%cat +e +7a2'n +ncte st%7cit'a%e "e c7'a%ea
se#in!e7'% "e #$ta% ca%e 'sci7a $i c7i+ea ca #i7ia%"e "e ste7e. De'"at, '
%az #-a atins $'%.
&#e"iat, c'%+7 #e 2izic $i-a +ie%"t -%etatea, t%ans2'%#8n"-se =nt%-'
st%ct% ast%a7 "eas+%a +at7i #e. C'%+7 #e, ca%e-$i +ie%"se
-%etatea, se ;a7ansa 7a "%ea+ta $i 7a st8n-a. A# a%ncat ' +%ivi%e +%in
ca#e%L #';i7a , zi"%i7e n se sc.i#;ase%, "a% #ici7e +ncte 7#in'ase
se c'nstitise% =nt%-' #as 7#in'as ca%e ac'+e%ea +7a2'n7. E%a#
st+e2iat.
"&at #ecanis#7 cine#at'-%a27i c's#ic", zise ' v'ce ca%e +%ea s
e#ane "in aceast 7#in. "P%'iect8n" %aze +e ec%an7 a7; a7 +at7i t, e7
+%'"ce i#a-inea c'%+7i t. P%ive$te, t n e$ti a7tceva "ec8t ' !est%
"e 7#inM"
Mi-a# +%ivit ;%a!e7e $i 7e-a# #i$cat 7a "%ea+ta $i 7a st8n-a, "a% n-a# si#!it
-%etatea 7'%. M-a c'+7e$it ' ;c%ie eDtatic. P7'aia "e 7#in c's#ic
78n" 2'%#a c'%+7i #e +%ea %e+7ica eDact a Eet7i "e 7#in ie$it "in
a+a%at7 "e +%'iec!ie =nt%-' sa7 ';sc% $i +%'"c8n" i#a-ini +e ec%an.
M7t ti#+, #i-a# c'nte#+7at i#a-inea c'%+7i +e scena se#i';sc% a
ca#e%ei. Mai avsese# n#e%'ase vizini, "a% aceasta e%a cea #ai
ne';i$nit. &7zia "e a c%e"e =n eDisten!a c'%+%i7'% s'7i"e e%a c'#+7et
"isi+at $i #i se a"8ncise =n!e7e-e%ea c sin-% 7#ina 2'%#eaz st%ct%a
inti# a tt%'% ';iecte7'%. An acest ti#+ +%ivea# %a+i"7 c%ent "e
";i't%'ni" $i #-a# a"%esat c ' v'ce %-t'a%e)
"L#in "ivin, ia-#i c'%+7 7a 5ine, a$a c# &7ie a 2'st "s "e vi 7a ce% "e
n ca% "e 2'cM" 9"egi ;::<
Aceast %- e%a evi"ent a7a%#ant, cci %aza a "is+%t. C'%+7 #e $i-a
%e7at -%etatea n'%#a7 $i a %eczt +e +at. Pe +7a2'n, %'i7 "e ste7e c7i+ea,
a+'i a "is+%t 7a %8n"7 s. Se +a%e c =nc n-#i s'sise ceas7M
"De 2a+t, s-a% +tea", 2i7's'2a# e, "ca +%eten!ii7e #e7e s n-i 2ie +e +7ac
+%'2et7i &7ieM"
+2)/
30-0: Tolstoi a avut multe idealuri n comun cu Mahatma Gandhi;
amndoi au mbriat tema nonviolenei. Tolstoi considera nvtura
central a lui Christos ca fiind: "S nu v mpotrivii celui ce v face ru"
(MATEI, 5.39); rul poate fi "eradicat" numai prin opusul su logic: binele
sau iubirea.
30-1: Acest faimos artist i filosof rus a trit muli ani n India, lng
Himalaya. "Revelaia vine de la vrfuri", scria el. "n peteri i muni
triau nelepii. Deasupra crestelor nzpezite ale munilor Himalaya arde
o lumin mare, mai strlucitoare dect stelele sau fulgerele."
30-2: Povestea are, se pare, o baz istoric; o not editorial ne
informeaz c preotul i-a ntlnit pe cei trei pustnici n vreme ce naviga
de la Archanghel spre mnstirea Slovetsky, la gura rului Dvina.
30-3: Marconi, marele inventator, a recunoscut incompetena tiinei n
faa chestiunilor ultime: "Incapacitatea tiinei de a soluiona viaa este
absolut. Acest fapt ar fi cu adevrat nspimnttor dac nu ar exista
credina. Misterul vieii reprezint cu siguran problema cea mai
persistent ce a fost pus vreodat n faa gndirii umane."
30-4: Geniul lui Einstein a fost direcionat de opera marelui filosof
Spinoza, a crui lucrare cea mai cunoscut este %emonstrarea eticii prin
ordinea geometric.
Einstein a fost convins c legtura dintre legile electromagnetismului i
gravitaiei poate fi exprimat ntr-o formul matematic (Teoria Unificat
a Cmpurilor), la care lucra atunci cnd era scris aceast carte. Dei nu
a trit s-i desvreasc opera, muli fizicieni din zilele noastre
mprtesc convingerea lui Einstein c o asemenea legtur este fondat
(nota editorului).
30-5: Aceasta nseamn att materie, ct i energie.
30-6: n ashram-ul Self-Realization Fellowship din Encinitas, California
(nota editorului).
30-7: Miracol este considerat de obicei un fenomen sau efect nesupus
legilor naturale. Dar toate fenomenele universului nostru, perfect
construit, relev legi sau sunt explicabile de ctre legi. Aa-zisele puteri
miraculoase ale marilor Maetri sunt consecina natural a unei cunoateri
precise a legilor subtile opernd n acest cosmos interior, care este
contiina.
ntr-adevr, nimic nu poate fi calificat drept "miracol", dect n sensul
profund n care totul este miracol. Fiecare din noi este nchis ntr-un corp
cu o structur infinit de complex i trind la suprafaa unui glob terestru
care se deplaseaz n spaiu printre stele. Ce poate fi mai obinuit i mai
miraculos n acelai timp?
Marii profei, ca Isus i Lahiri Mahasaya, au fcut n general multe minuni.
Aceti Maetri au de ndeplinit o mare i dificil misiune spiritual. A-i
ajuta n mod miraculos pe cei aflai n suferin pare s fac parte din
aceast misiune. Ajutorul divin este necesar pentru a vindeca bolile
incurabile i pentru a rezolva problemele umane insolubile. Cnd un om
bogat i-a cerut lui Isus s-i vindece fiul muribund, la Capernaum, acesta a
replicat cu amrciune: "Dac nu vedei semne i minuni, cu nici un chip
nu credei", dar a adugat: "Du-te, fiul tu triete" (I>/8* A"A=*BA).
n acest capitol am prezentat interpretarea vedic a maya-ei, puterea
magic a iluziei ataat lumii fenomenelor. tiina occidental a
descoperit deja c o nerealitate magic domnete n lumea atomilor.
Totui, nu numai natura, ci i omul (n aspectul su muritor) este supus
maya-ei, principiu al relativitii, al contrastelor, al dualitii, al opoziiei.
CAPITOLUL: 31
:n inter(iu cu Mama f!nt
"Cvi'as Ma#, s'!7 "#ita7e #-a ;'tezat =n c'+i7%ia #ea. E7 a 2'st
-%7 +%in!i7'% #ei $i a7 +%'+%i7i #e Maest%, S%i YBtes:a%. A#i +'!i
ac'%"a +%ivi7e-i7 "e a-#i v'%;i "e via!a 7i s28ntN"
Ast2e7 #-a# a"%esat "'a#nei S%i#ati Fas.i M'ni, t'va%$a "e via! a 7i
La.i%i Ma.asa,a. An t%ece%e +%in ?ena%es, #-a# "ecis s-#i satis2ac '
vec.e "'%in!, "e a ' vizita +e aceast "'a#n vene%a;i7. Ea #-a +%i#it c
;nv'in! =n vec.ea 7'cin! a 7i La.i%i, "in ca%tie%7 Ca%"es:a%
M'.77a "in ?ena%es. De$i 2'a%te =n v8%st, ea a%ta =n27'%it'a%eL '
=nc'nE%a ' +te%nic at#'s2e% s+i%ita7. De =n7!i#e #e"ie, c -8t7 2in
$i +ie7ea a7;, avea ni$te 'c.i #a%i $i 7#in'$i ca%e-i =n"7cea 2a!a
#ate%n.
"E$ti ;inevenit, 2i7eL int%."
Fas.i M'ni #-a c'n"s =nt%-' c#%! n"e a t%it ea c s'!7 ei. E%a '
'n'a%e +ent% #ine s int% =n sancta%7 =n ca%e Maest%7 2% e-a7 a
;inev'it s E'ace "%a#a #an a vie!ii c'nE-a7e. A#a;i7a "'a#n #-a
+'2tit s # a$ez +e ' +e%n 78n- ea.
"A t%ect ani +8n s =n!e7e- nat%a "ivin a s'!7i #e", =nce+ ea.
"Ant%-' n'a+te, c.ia% =n aceast ca#e%, a# avt n vis. An-e%i +7ana
-%a!i's "eas+%a ca+7i #e. At8t "e %ea7 e%a s+ectac'77, =nc8t #-a#
t%ezit ;%scL t'at ca#e%a e%a sc7"at =nt%-' 7#in '%;it'a%e.
S'!7 #e, a$ezat =n +'st%a 7'ts, +7tea =n #iE7'c7 ca#e%ei, =nc'nE%at
"e =n-e%i ca%e =7 a"'%a, c #8ini7e =#+%enate =nt%-n -est "e n';i7
inv'ca%e. Mai #7t "ec8t i#it, c%e"ea# c =nc visez.
SFe#eieS, a zis La.i%i Ma.asa,a, Se$ti 2'a%te t%eaz. Uit +ent% t't"eana
s'#n7 s27et7i tS. E7 a c';'%8t 7ent +e +'"ea $i a# =n-ennc.eat 7a
+ici'a%e7e 7i.
SMaest%eS, a# eDc7a#at, Sn v'i =nceta s =n-ennc.ez 7a +ici'a%e7e ta7eM M
vei ie%ta v%e'"at c a# 2'st ne;n s te c'nsi"e% s'!7 #eN M'% "e
%$ine c8n" v" c "'%#ea# ca ' i-n'%ant a7t%i "e n '# "ivin. Din
aceast n'a+te n #ai e$ti s'!7 #e, ci -%7 #e. M acce+!i ca "isci+'7NS
+()(

Maest%7 #-a #8n-8iat $'%. SRi"ic-te s27et s28nt. 5e acce+tS. E7 a%t
=n-e%ii. SDac v%ei,
=nc7in-te =n 2a!a 2iec%ia "int%e ace$ti =n-e%i s2in!i.S
C8n" a# te%#inat #i7e7e #e7e +7eccini, v'ci7e =n-e%i7'% a %snat ca
n c'% "in Sc%i+t%i7e antice)
SS'!ie a Divinit!ii, 2ii ;inecv8ntatM 4'i te sa7t#.S Ei s-a =nc7inat 7a
+ici'a%e7e #e7e $i a "is+%t. Ca#e%a a %e"evenit =ntnecat.
C%7 #e #-a =nt%e;at "ac v%ea s +%i#esc "e 7a e7 ini!ie%ea =n #riya
yoga.
SDesi-%S, a# %s+ns e. SRe-%et c n-a# avt-' #ai "ev%e#e, +ent% a
s2in!i via!a #ea.S
SAnc n s'sise ti#+7S, a %s+ns La.i%i Ma.asa,a c n s%8s c'ns'7at'%.
SE a# %sc#+%at =n sec%et ' #a%e +a%te "in Ba%#a ta. Ac# iat-te
+%e-tit.S
E7 # atinse +e 2%nte. A a+%t n v8%teE "e 7#in ce s-a t%ans2'%#at
-%a"at =nt%-n 'c.i s+i%ita7 "e c7'a%ea '+a77i =nc'nE%at =n a% $i c '
stea a7; c K c'7!%i =n cent%.
SF s-!i t%eac c'n$tiin!a +%in aceast stea, +ent% ca ea s +t%n" =n
Re-at7 A;s'7t7iMS 3'cea -%7i #e %sna ca ' #zic =n"e+%tat $i
sav.
3izini "+ vizini, ca va7%i7e 'cean7i, venea 7a s+%a2a!a s27et7i
#e. De'"at, '%iz'nt%i7e '%;it'a%e se t%ans2'%#a% =nt%-' #a%e "e
2e%ici%e ca%e #-a =nc8ntat nes+s "e #7t. C8n", "+ c8teva '%e, a#
%evenit 7a c'n$tiin!a ';i$nit, Maest%7 #i-a c'#nicat te.nica "e #riya
yoga.
Ance+8n" "in acea n'a+te, La.i%i Ma.asa,a, n-a #ai "'%#it nici'"at =n
ca#e%a #ea $i, "ea7t2e7, e7 ne-7iEa c'#+7et s'#n7, %#8n8n" =n ca#e%a "e
7a +a%te% =n c'#+ania "isci+'7i7'% si at8t zia, c8t $i n'a+tea."
Gi<ine s.irita!+ -n 5ri1a 8ogaJ
'teaa a!b+ -n 5 *o!2ri din &iD!o*! o*hi!i de o.a!) -n*onDrat -n ar
&7st%a "'a#n s-a =nc.is =n tce%e. Rea7iz8n" nicitatea %e7a!iei ei c
s;7i#7 ,'-.in, #-a# .'t%8t =n ce7e "in %# s-i ce% $i a7te a#nnte
inte%esante "es+%e via!a 7i.
"E$ti =n"%zne!, 2i7e. C t'ate acestea =!i v'i +'vesti ' a7t a#inti%e." Ea
s%8se ti#i". "5%e;ie s #%t%isesc n +cat 2a! "e -%, s'!7 #e. La
c8teva 7ni "+ ini!i%e a# =nce+t s # si#t +%sit, ne-7iEat. Ant%-'
"i#inea!, La.i%i Ma.asa,a int% =n ca#e%a #ea +ent% a 7a ceva. P7in
"e ci", a# =nce+t s-i 2ac %e+%'$%i)
SA!i +et%eci t't ti#+7 c "isci+'7ii ti. Ce 2aci c %es+'nsa;i7it!i7e 2a! "e
2a#i7ie $i c'+iiN Mi-a$ "'%i s te 'c+i #ai #7t ca s ';!ii ;ani +ent%
nev'i7e casei.S
Maest%7 #-a ';se%vat n #'#ent $i, "e'"at, a "evenit invizi;i7.
An-%'zit, =i azea# v'cea %sn8n" =n vi"7 "in ca#e%)
SE n snt ni#ic, n veziN C# a% +tea n ni#ic s-!i +%'c%e ;aniNS
SC%EiS, a# st%i-at e, S"e n #i7i'n "e '%i te %'- ia%t-#M Oc.ii #ei
+ct'$i n te #ai v"L te %'- s te 2aci "in n' vizi;i7 =n 2'%#a ta sac%MS
S&at-#MS A# azit aceste v'%;e "eas+%a ca+7i #e. A# %i"icat 'c.ii $i
7-a# vzt +e Maest% #ate%ia7iz8n"-se =n ae%, ca+7 s atin-8n"
+7a2'n7. Oc.ii 7i 7ansa 27-e%e '%;it'a%e. An-%'zit, #-a# =nt'%s c 2a!a
s+%e +#8nt =n ti#+ ce e7 c';'%a $'% +e +'"ea.
SFe#eieS, zise e7, Scat ;'-!ia s+i%ita7 $i n ;n%i7e te%est%e e2e#e%e.
D+ ce vei ';!ine ;'-!ia inte%i'a%, vei ve"ea c ;n%i7e #ate%ia7e ' v'%
=ns'!i =nt't"eana.S E7 a"-) SUn7 "in 2iii #ei s+i%ita7i va avea -%iE "e
tine.S
Cvinte7e -%7i s-a %ea7izatL n7 "in "isci+'7i "%in" ' s#
c'nsi"e%a;i7 2a#i7iei n'ast%e.
&-a# #7!#it 7i Fas.i M'ni +ent% c #i-a +'vestit a#inti%i7e sa7e
+()*
. A
"'a zi #-a# "s "in n' 7a ea $i a# avt +7ce%ea s +'%t "isc!ii
2i7's'2ice c 5inc'%i $i Dc'%i La.i%i. Ace$ti "'i 2ii ai #a%e7i ,'-.in =7
%#a =n"ea+%'a+e. A#8n"'i ;%;a!ii e%a %';$ti, =na7!i, avea ;a%;a
"eas, v'cea ;78n", #anie%e +7cte, "+ #'"a vec.e.
S'!ia 7i La.i%i Ma.asa,a n e%a sin-%7 7i "isci+'7 2e#eieL e7 avsese
ste, inc7siv +e #a#a #ea. O 2e#eie chela i-a ce%t =nt%-' zi -%7i '
2't'-%a2ie "e-a sa. E7 i-a "at-' s+n8n") "Dac c%ezi c este ' +%'tec!ie, a$a
s 2ieL "ac n, n este "ec8t ' i#a-ine".
D+ c8teva zi7e, acea 2e#eie $i n'%a 7i La.i%i Ma.asa,a st"ia
Bhaga$ad &ita 7a ' #as =n s+ate7e c%eia e%a a-!at 2't'-%a2ia
Maest%7i. De'"at, a iz;cnit ' 2%tn =ns+i#8ntt'a%e.
"Fie ca La.i%i Ma.asa,a s ne a+e%eM" Ce7e "' 2e#ei a =n-ennc.eat =n
2a!a 2't'-%a2iei. Un 27-e% a 7'vit ca%tea ca%e e%a +e #as, "a% ce7e "'
"isci+'7e a 2'st +%'teEate.
"A# si#!it =n E%7 c'%+7i #e n s'i "e =nve7i$ "e -.ea! ca%e #
+%'teEa "e c7"%a a%zt'a%e", %e7ata na "in chela.
La.i%i Ma.asa,a a 2ct a7te "' #inni =n 2av'a%ea nei 2e#ei-"isci+'7,
A;.',a. Ea $i s'!7 ei, n av'cat "in Ca7ctta, a +7ecat =nt%-' zi 7a ?ena%es,
+ent% a-7 ve"ea +e -%. 5%s%a 7'% a =nt8%ziat "in caza a-7'#e%a!iei $i
a aEns 7a -a%a >':%a., +%inci+a7a sta!ie "in Ca7ctta, t'c#ai c8n" t%en7
$ie%a -ata "e +7eca%e.
A;.',a a %#as 7ini$tit 7a -.i$e.
"La.i%i Ma.asa,a, se %-a ea =n tce%e, te i#+7'% s '+%e$ti t%en7M A$ s2e%i
+%ea #7t "ac a$ a$te+ta =nc ' zi +ent% a te ve"ea."
R'!i7e a c'ntinat s se %'teasc, "a% t%en7 %#8nea +e 7'c. Mecanic7 $i
+asa-e%ii a c';'%8t i#i!i +e +e%'n +ent% a ';se%va 2en'#en7. Un
.a#a7 en-7ez s-a a+%'+iat "e A;.',a $i "e s'!7 ei, c'nt%a% zan!e7'%, $i $i-a
'2e%it v'7nta% se%vicii7e.
"?a;, zise e7, "a!i-#i ;ani s c#+% ;i7ete, =n ti#+ ce "#neav'ast% ve!i
%ca =n va-'n".
De =n"at ce cei "'i s-a insta7at =n c'#+a%ti#ent $i a +%i#it ;i7ete7e,
t%en7 s-a +s =ncet =n #i$ca%e. C+%in$i "e +anic, #ecanic7 $i +asa-e%ii
n-a avt "ec8t ti#+7 s-$i %eia 7'c%i7e, ne$tiin" nici "e ce se '+%ise
t%en7, nici c# s-a +s =n #i$ca%e.
S'sit 7a La.i%i Ma.asa,a 7a ?ena%es, A;.',a a =n-ennc.eat =n tce%e =n
2a!a Maest%7i $i s-a st%"it s-i atin- +ici'a%e7e sac%e.
"Anva! s te st+8ne$ti, A;.',a", a %e#a%cat e7. "C# =!i #ai +7ace s #
"e%anEeziM Ce, n +teai s vii c t%en7 %#t'%NM"
A;.',a 7-a vizitat +e La.i%i Ma.asa,a =nt%-' a7t 'cazie #e#'%a;i7. De
aceast "at a s'7icitat inte%ven!ia n +ent% t%en, ci +ent% ;a%z.
"5e i#+7'% ca ce7 "e-a7 n'7ea c'+i7 a7 #e s s+%avie!iascM" zicea ea.
"A# nsct '+t $i t'!i a #%it 7a +!in v%e#e "+ na$te%e."
Maest%7 s%8se c c'#+asine) "C'+i77 +e ca%e-7 a$te+!i va t%i.
C'n2'%#eaz-te %i-%'s inst%c!ini7'% #e7e. C'+i77, ' 2at, se va na$te
n'a+tea. 3e-.eaz ca 7a#+a s a%" +8n =n z'%iL st%"ie$te-te s n
a"'%#i $i s n ' 7a$i s se stin-."
C'+i77 s-a nsct n'a+tea, a$a c# +%ezise -%7 '#niscient. Ma#a a
inst%it-' +e "'ic s #+7e ;ine 7a#+a c 7ei. Ce7e "' 2e#ei a ve-.eat
ast2e7 +8n 7a ' '% 2'a%te avansat, "a% +8n 7a %# a a"'%#it. DeEa
7a#+a n #ai avea "ec8t ' 7ic%i%e s7a;, -ata s se stin-.
De'"at, $a ca#e%ei se "esc.ise c n z-'#'t vi'7ent. Ce7e "' 2e#ei s-
a t%ezit $i =n 2a!a 'c.i7'% 7'% i#i!i a a+%t =ns$i La.i%i Ma.asa,a)
"A;.',a, +%ive$te, 7a#+a este a+%'a+e stinsM" zise e7 a%t8n" 7a#+a, +e
ca%e "'ica se -%;i s-' #+7e. An"at 7a#+a 7#in "in n' $i Maest%7
"is+%. U$a se =nc.ise, ia% iv%7 se +se "e 7a sine.
A$a a s+%avie!it ce7 "e-a7 n'7ea c'+i7 a7 7i A;.',a. Ea =nc #ai t%ia =n
/0JK c8n" a# a27at 7ti#e7e ve$ti "es+%e ea.
Un7 "int%e "isci+'7ii 7i La.i%i Ma.asa,a, vene%a;i77 Fa7i F#a% R',,
#i-a %e7atat #7te "eta7ii 2ascinante "in via!a sa a7t%i "e Maest%.
"Pet%ecea# a"esea s+t#8ni =nt%e-i =n casa sa "in ?ena%es", +'vestea
R',. "A# ';se%vat c #7te 2i-%i s2inte, danda s*amis
+()+
s'sea =n
tce%ea n'+!ii +ent% a se a$eza 7a +ici'a%e7e -%7i . Une'%i azea#
"isc!ii "es+%e #e"ita!ie sa "es+%e s;iecte 2i7's'2ice. An z'%i, vizitat'%ii
=$i 7a %#as ;n. An ti#+7 2%ecvente7'% #e7e $e"e%i 7a La.i%i Ma.asa,a,
a# ';se%vat c acesta n "'%#ea nici'"at.
La =nce+t7 c'ntact7i #e c Maest%7 #-a# 7'vit "e ' '+'zi!ie 2e%#
"in +a%tea +at%'n7i #e, ca%e e%a n #ate%ia7ist.
SE n v%ea 2anatici %e7i-i'$i =n se%vici7 #eS, %8"ea e7. SDac-7 =nt87nesc
v%e'"at +e $a%7atan7 v'st% "e -%, a# s-i s+n ni$te v'%;e s # !in
#inteMS
Aceast a#enin!a%e n-a %e$it s =nt%e%+ vizite7e #e7e %e-7ateL =#i
+et%ecea# a+%'a+e t'ate se%i7e 7a -%7 #e. Ant%-' sea%, +at%'n7 #-a
%#%it $i a int%at =n sa7'n, "esi-% c inten!ia "e a-$i +ne a#enin!a%ea =n
2a+t. De-a;ia s-a a$ezat e7, c La.i%i Ma.asa,a s-a a"%esat ni -%+ "e
ci%ca /H "isci+'7i)
S3%e!i s ve"e!i n ta;7'NS
4'i a# a+%';at $i e7 ne-a %-at s stin-e# 7#ina. SA$eza!i-v =n ce%c, n7
=n s+ate7e a7tia, zise e7, $i +ne!i #8ini7e +e 'c.ii +e%s'anei "in 2a!a
v'ast%.S
4-a# 2'st "e7'c i#it c8n" +at%'n7 #e a eDectat '%"in7 Maest%7i,
"esi-% =#+'t%iva "'%in!ei 7i. D+ c8teva #inte La.i%i Ma.asa,a ne-a
=nt%e;at ce a# vzt.
SMaest%e, a# %s+ns e, e v" ' 2e#eie 2%#'as =#;%cat c n sari c
"n-i %'$ii, ca%e st 78n- ' +7ant c 2%nze #a%i. Cei7a7!i "isci+'7i a 2ct
aceea$i "esc%ie%e. Maest%7 se =nt'a%se s+%e +at%'n) SO %ecn'a$te!i +e
aceast 2e#eieNS
SDaS. E%a evi"ent c '#7 se 7+ta c e#'!ia) SA# c.e7tit ne;ne$te ;ani
+ent% a ' =nt%e!ine, "e$i a# ' s'!ie vi%t'as. Mi-e %$ine "e #'tiv7 ca%e
#-a a"s aiciL # ie%!i $i # +%i#e$ti ca "isci+'7NS
SDac ti#+ "e 1 7ni vei "ce ' via! i%e+%'$a;i7, te v'i acce+ta.S Maest%7
a"-) SDac n, n te v'i ini!ia.S
5i#+ "e J 7ni, +at%'n7 #e a %ezistat tenta!iei, "a% a 2'st =nvins $i a
%e=nn'it %e7a!ia sa c 2e#eia. E7 a #%it "' 7ni #ai t8%zi. Atnci a#
=n!e7es +%'2e!ia -%7i #e +%ivin" i#+%';a;i7itatea acestei ini!ie%i."
La.i%i Ma.asa,a avea n +%ieten 2'a%te ce7e;%, S:a#i 5%ai7an-a, "es+%e
ca%e se s+nea c este =n v8%st "e +este JII "e ani. Cei "'i ,'-.ini
#e"ita a"esea =#+%en. 5%ai7an-a se ;c%a "e n %en#e at8t "e #a%e,
=nc8t +!ini .in"$i a% 2i +s 7a =n"'ia7 atenticitatea i#it'a%e7'% 7i
#inni. Dac &ss, %evenit +e +#8nt, s-a% 2i +7i#;at +e st%zi7e 4e: Y'%B-
7i, a%t8n"-$i +te%i7e, asta a% 2i +%'v'cat aceea$i a-ita!ie ca s'si%ea 7i
5%ai7an-a 7a ?ena%es, ac# c8teva "ecenii. 5%ai7an-a a 2'st na "in ace7e
2iin!e +e%2ecte 9si"".as< ca%e a +%'teEat &n"ia c'nt%a e%'zinii ti#+7i.
A"esea, s28nt7 a 2'st vzt =n-.i!in" 't%v%i #'%ta7e, ia% -est7 s
%#8nea 2% nici n e2ect. Mii "e 'a#eni, "int%e ca%e nii t%iesc =nc, 7-a
vzt +e 5%ai7an-a +7tin" +e Can-e. 6i7e =nt%e-i e7 se #en!inea 7a
s+%a2a!a a+ei, sa se sc2n"a +ent% +e%i'a"e 7n-i. E%a ceva ';i$nit s-
7 vezi +e 5%ai7an-a 7a ManiBa%niBa C.at 9;i "in ?ena%es< a$ezat i#';i7 +e
"a7e7e =ncinse, eD+se a%$i!ei s'a%e7i in"ian. P%in aceste is+%vi 5%ai7an-a
=nce%ca s "e#'nst%eze c n ,'-.in n "e+in"e "e 'Di-en $i n este s+s
necesit!i7'% #ate%ia7e. Fie c e%a +e a+, 2ie s; a+, 7a #;%, sa s;
a%$i!a s'a%e7i, Maest%7 n t%ia "ec8t +%in c'n$tiin!a "ivin) #'a%tea n-7
+tea atin-e.
Pte%ea ,'-.in7i n e%a n#ai s+i%ita7, ci $i 2izic. E7 c8nt%ea #ai
#7t "e /KI "e Bi7'-%a#eM Ant%e a7te7e, n #8nca "ec8t 7a inte%va7e 2'a%te
#a%i. Un Maest% +'ate =nc7ca '%ice %e-7, "ac eDist +ent% aceasta n
#'tiv s;ti7, cn'sct n#ai "e e7. Ma%ii s2in!i, t%ezi!i "in s'#n7 i7ziei
c's#ice, ca%e a %ea7izat c 7#ea n este "ec8t n -8n" a7 7i D#neze,
+'t ti7iza 7a v'in! c'%+7 7'%, +ent% c ei $ti c n snt "ec8t n
c'n-7'#e%at "e ene%-ie s'7i"i2icat. C.ia% "ac $i 'a#enii "e $tiin! =n!e7e-
ac# c s;stan!a n este "ec8t ' ene%-ie =n-.e!at, n#ai #a%ii i7#ina!i
+'t +ne te'%ia =n +%actic, +ent% c a n c'nt%'7 +e%2ect as+%a #ate%iei.
5%ai7an-a #;7a =nt't"eana c'#+7et -'7, =nc8t +'7i!ia "in ?ena%es a aEns
s-7 c'nsi"e%e n "c'+i7 te%i;i7". S:a#i, nevin'vat ca A"a# =n -%"ina
Rai7i, e%a inc'n$tient "e -'7icinea sa. C t'ate acestea, +'7i!ia 7-a "s 7a
=nc.is'a%e 2% a7te 2'%#a7it!i. A %ez7tat eveni#ente 2% +%ece"ent)
c'%+7 en'%# a7 7i 5%ai7an-a a a+%t =n"at, =n =nt%e-i#e -'7, +e
ac'+e%i$7 =nc.is'%ii. 5't$i, ce77a sa ;ine =nciat n '2e%ea nici '
+'si;i7itate "e eva"a%e.
P'7i!i$tii "esc%aEa!i a t%e;it s-$i 2ac "in n' "at'%ia. De aceast "at,
a +s +aznici 7a $a ce77ei 7i S:a#i. Da%, "in n', a t%e;it s ce"eze =n
2a!a "%e+t!ii) #a%e7e #aest% a a+%t =n"at #e%-8n" ne+st'% +e
ac'+e%i$. 6ei!a Esti!iei este 7e-at 7a 'c.i, ia% =n caz7 7i 5%ai7an-a +'7i!ia
s-a .'t%8t s-i %#eze eDe#+77.
De ';icei, #a%e7e ,'-.in tcea
+(),
. An ci"a =n2!i$%ii sa7e =n27'%it'a%e,
5%ai7an-a n #8nca "ec8t %a%e'%i. D+ s+t#8ni "e +'st, e7 c'ns#a
c8teva 'a7e "e 7a+te ;tt, '2e%it "e ct%e "isci+'7ii si. O"at, n sce+tic s-a
.'t%8t s "'ve"easc c 5%ai7in-a n e%a "ec8t n $a%7atan. E7 +7as =n 2a!a
7i S:a#i ' -7eat "e va%.
"Maest%e", zise #ate%ia7ist7 #i#8n" %es+ect7, "!i-a# a"s 7a+te. 5e %'-
s-7 ;eiM"
F% s ezite, 5%ai7an-a a ;t +8n 7a 2n" c'n!int7 %eci+ient7i. P!in
#ai t8%zi, sce+tic7 se tv7ea 7a +#8nt "e "%e%e.
"AEt-#, S:a#i, aEt-#M Mi-a 7at 2'c st'#ac7M &a%t-#i =nce%ca%ea
%tci'asM"
Ma%e7e ,'-.in a ie$it "in tce%ea 7i ';i$nit) "4-ai =n!e7es, a %e+7icat e7,
c8n" #i-ai '2e%it 't%av, c via!a #ea $i a ta snt naN Dac e n-a$ 2i $tit
c D#neze este +%ezent =n st'#ac7 #e, ca $i =n 2ieca%e at'# a7 c%ea!iei,
va%7 #-a% 2i cis. Ac# c t ai =n!e7es se#ni2ica!ia "ivin a
;#e%an-7i, "-te $i n #ai Eca 2este ni#niM"
Rtci's7 -7#e!, ca%e 2 ast2e7 +e"e+sit $i vin"ecat "e ct%e cvinte7e 7i
5%ai7an-a, a +7ecat ca+7.
Aceast #ani2esta%e a "%e%ii a %ez7tat n "in v'in!a Maest%7i, ci "in
7e-ea 2% -%e$ a Esti!iei "ivine
+()2,
, ce +%ezi"eaz %it#7 cic7ic a7 c%ea!iei.
Pent% n '# "e %ea7iza%e "ivin ca 5%ai7an-a, aceast 7e-e s+%e#
ac!i'neaz instantane, +ent% c e7 $i-a a7n-at +ent% t't"eana t'ate
#ani2est%i7e e-'7i s.
C%e"in!a =n aEst%i7e at'#ate a7e "%e+t!ii Divine 9a"esea +7tite =nt%-n
#'" nea$te+tat ca =n caz7 7i 5%ai7an-a "e ct%e +'si;i77 s ci-a$< a7in
in"i-na%ea n'ast% -%;it 2a! "e ne"%e+tatea #an. "La #ine este
%z;na%ea, 7a #ine este %s+7ata, zice D'#n7"
+()-
. La ce ;n s vis# 7a
%z;na%e c8n" 7e-ea nive%sa7 se va =ns%cina c ea, #ai "ev%e#e sa
#ai t8%ziN S+i%ite7e ';tze "eni-%eaz +'si;i7itatea Esti!iei "ivine,
"%a-'stea, '#niscien!a, i#'%ta7itateaL t'ate acestea snt ;a7ive%ne, "ec7a%
ei. C acest +nct "e ve"e%e e%'nat $i 7i+sit "e %es+ect 2a! "e s+ectac'77
c's#ic, ei +n =n E'c =n via!a 7'% ' se%ie "e eveni#ente "isc'%"ante ca%e
s28%$esc +%in a-i ';7i-a s cate =n!e7e+cinea.
&ss se %e2e% a"esea 7a ca%acte%7 a;s'7t a7 7e-i7'% s+i%ita7e. C8n", c
'cazia int%%ii sa7e t%i#2a7e =n &e%sa7i#, "isci+'7ii, t%ans2i-%a!i "e
;c%ie, st%i-a) "Pace =n ce%%i $i -7'%ie =n =na7t%i", nii 2a%isei s-a
in"i-nat s+n8n") "Anv!t'%7e, a"#'nesteaz-!i "isci+'7iiM"
Da% &ss a %e+7icat) "A"ev% v s+n, "ac ei a% tcea, +iet%e7e a% st%i-aM"
+().
Re+7ic8n" ast2e7 2a%isei7'%, &ss a%ta c Esti!ia "ivin este "e+a%te "e a 2i '
a;st%ac!ie $i c n '# a7 +cii, c.ia% atnci c8n" 7i#;a sa este s#7s "in
%"cini, =$i va %e-si a+%a%ea $i v'%;i%ea 7a te#e7ia c%ea!iei, ca%e este
=ns$i '%"inea nive%sa7.
"3 -8n"i!i", zicea c a7te cvinte &ss, "s i#+ne!i tce%ea n'% 'a#eni
ca%e a +aceaN La 2e7 "e ;ine a!i +tea =nce%ca s =n;$i!i v'cea 7i
D#neze, c%ia $i +iet%e7e Ai c8nt c8ntece "e 7a". A!i v%ea s '%"'na!i
'a#eni7'% s n se ;c%e =n 'n'a%ea +cii ce%e$ti, ci s %7e "in t'at -%a
c8n" este v'%;a "e is+%vi %z;'iniceN An acest caz, +%e-ti!i-v s
sc.i#;a!i =ns$i 2n"a#ente7e nive%s7iL cci n n#ai 'a#enii, ci $i
+iet%e7e sa +#8nt7, a+a, 2'c7 $i ae%7 se v'% %i"ica =#+'t%iva v'ast%, ca
"'va" a '%"inii a%#'ni'ase "in c%ea!ia 7i D#neze".
C%a!ia ,'-.in7i c%istic 5%ai7an-a s-a =ntins =nt%-' zi as+%a nc.i7i #e
"in +a%tea #a#ei. Ant%-' "i#inea!, nc.i7 #e 7-a vzt +e Maest%
=nc'nE%at "e "isci+'7i, 7a ?ena%es. E7 =$i c%'i "%# +8n 7a 5%ai7an-a $i =i
atinse +ici'a%e7e sac%eL c.ia% =n ace7 #'#ent, nc.i7 #e 2 7it,
si#!in"-se vin"ecat "e ' "%e%'as ;'a7 c%'nic
+()/
.
Sin-%7 "isci+'7 a7 7i 5%ai7an-a ca%e =nc #ai t%ie$te este ' 2e#eie,
S.anBa%i Mai @ie:
+()0
. Fiic a ni "isci+'7 a7 #a%e7i ,'-.in, ea a +%i#it
ini!ie%ea =nc "in c'+i7%ie. A t%it (I "e ani =n -%'te7e s'7ita%e "in
>i#a7a,a =n a+%'+ie%e "e ?a"%inat., Fe"a%nat., A#a%nat. $i
Pas+atinat.. Brahmacharini 92e#eie ascet< este nsct =n /*H1, a%e "eci
+este /II "e ani. 5't$i ea n +a%e ;t%8n, a%e +%7 ne-%, "in!i a7;i
st%7cit'%i $i ' ene%-ie i#it'a%e. Ea iese "in %et%a-e%ea ei 7a inte%va7 "e
c8!iva ani +ent% a asista 7a +e%i'"ice7e mela, s%;t'%i7e %e7i-i'ase.
S28nta =7 vizita a"esea +e La.i%i Ma.asa,a. Ea a +'vestit c =nt%-' zi, =n
ca%tie%7 ?a%acB+% "in Ca7ctta, se -sea a7t%i "e La.i%i Ma.asa,a, c8n"
#a%e7e -% ?a;aEi a int%at 7ini$tit =n ca#e% $i a =nce+t s v'%;easc c
a#8n"'i. "Maest%7 ne#%it'% avea ve$#inte7e "e ca $i c# s-a% 2i sc7"at
=n %8. M-a ;inecv8ntat, "8n"-#i c8teva s2at%i s+i%ita7e".
O"at, 7a ?ena%es, Maest%7 5%ai7an-a $i-a 7sat tce%ea ';i$nit +ent% a-
i a"ce '#a-ii 7i La.i%i Ma.asa,a =n +;7ic. Un7 "in "isci+'7ii 7i
5%ai7an-a a +%'testat)
"Maest%e "e ce t, n S:a#i $i ascet, =7 %es+ec!i at8t +e n ca+ "e 2a#i7ieN"
"Fi7e, %s+nse 5%ai7an-a, La.i%i Ma.asa,a este ' c%eat% "ivin ca%e-$i
'c+ #e%e 7'c7 +e ca%e i 7-a "estinat Ma#a c's#ic. An eDte%i'%, e7 =$i
=n"e+7ine$te c +%'#+tit"ine =n"at'%i%i7e "e ca+ "e 2a#i7ie $i, =n ace7a$i
ti#+, +'se" aceea$i %ea7iza%e s+i%ita7 +ent% ca%e e a# a;an"'nat
t't7, +8n $i =#;%c#inteaM
31-1: "El doar pentru Dumnezeu, ea pentru Dumnezeul din el" - Milton
31-2: Venerabila mam a murit la Benares pe 25 Martie 1930.
31-3: Membri ai unui ordin de clugri care n mod ritual poart o danda
(baston de bambus) ca un simbol al lui Brahma-danda ("Bastonul lui
Brahma"), care simbolizeaz coloana vertebral. Trezirea celor 7 centri
cerebro-spinali constituie calea adevrat ctre Infinit.
31-4: El era un muni, un clugr care pstra mauna, tcerea spirituala.
Cuvntul sanscrit muni este nrudit cu grecescul monos, "singur, unic",
din care sunt derivate cuvintele engleze mon$, monism etc.
31-04: ()#I 2.19-24. Dup ce Elisei a svrit miracolul "vindecrii
apelor" n Jeriho, un grup de copii l-a ridiculizat. "El s-a ntors s-i
priveasc i i-a blestemat n Numele Domnului, atunci au ieit doi uri din
pdure i au sfiat 42 de copii".
31-5: (omani 12:19.
31-6: ?uca 19:37-40.
31-7: Vieile lui Trailanga i a altor mari maetri, ne aduc n memorie
cuvintele lui Isus: "Iat semnele care i vor nsoi pe cei ce vor crede: n
Numele Meu (contiina Cristic) vor scoate draci; vor vorbi n limbi noi,
vor lua n mn erpi, dac vor bea ceva de moarte, nu-i va vtma, vor
pune minile peste bolnavi i bolnavii se vor nsntoi" M/(C1 16.17-18.
31-8: Versiunea bengalez a sufixului -ji, denotnd respect.
CAPITOLUL: 32
7ama este #n(iat din mori
Un 'a%eca%e Laz% "in ?etania, sat7 Ma%iei $i a7 Ma%tei, s'%a ei, e%a
;'7nav ... D+ ce a azit aceasta &ss a zis) "?'a7a aceasta n este s+%e
#'a%te, ci s+%e s7ava 7i D#neze, +ent% ca Fi7 7i D#neze s 2ie
+%'s7vit +%in ea"
+*)(
.
Ant%-' "i#inea! =ns'%it, S%i YBtes:a% c'#enta Evan-.e7ia =n ;a7c'n7
as.%a#7i s "e 7a Se%a#+'%e. An a2a%a c8t'%va a7!i "isci+'7i ai
Maest%7i, e%a# $i e +%ezent c n #ic -%+ "e e7evi "e 7a Ranc.i.
"An acest +asaE, &ss v'%;e$te "es+%e e7 =ns$i ca Fi7 7i D#neze. De$i e7
e%a =nt%-a"ev% nit c D#neze, aceast a2i%#a!ie a%e $i ' se#ni2ica!ie
i#+e%s'na7 2'a%te +%'2n"", eD+7ica -%7 #e. "Fi7 7i D#neze este
C'n$tiin!a C%istic sa Divin "in '#. 4ici n muritor n-L +'ate s7vi +e
D#neze) sin-%7 #'" "e a-L 'n'%a +e C%eat'% este s-L ca!iL '#7 n
+'ate s7vi ' A;st%ac!ie +e ca%e n-' cn'a$te. 4i#;7 ca%e =nc'%'neaz
ca+7 s2in!i7'% este ' "'va" si#;'7ic a capacitii 7'% "e a-i a"ce '#a-ii
7i D#neze."
S%i YBtes:a% c'ntin 7ect%a #innatei =nvie%i a 7i Laz%. D+ ce
te%#in, se %e2-ie =nt%-' tce%e +%e7n-, c ca%tea s28nt +e -ennc.i.
"E =ns#i a# 2'st #a%t'%7 ni #i%ac'7 i"entic", a "ec7a%at e7 =n s28%$it
c ' v'ce s'7e#n. "La.i%i Ma.asa,a 7-a %e=nviat +e n7 "in +%ietenii
#eiM"
C%i'zitatea stic7ea =n 'c.ii c'+ii7'% ca%e # =nc'nE%a. E =ns#i e%a#
"est7 "e c'+i7 +ent% a # ;c%a n n#ai "e =nv!t%a 2i7's'2ic a
Maest%7i, ci #ai a7es "e 2ieca%e +'veste a eD+e%ien!ei #innate +e ca%e a
avt-' S%i YBtes:a% c -%7 s.
'ri 8Ctesh3ar -n tinere2e
"P%ieten7 #e, Ra#a, $i c #ine e%a# ne"es+%!i!i", a =nce+t Maest%7.
"5i#i" $i sin-%atic, e7 n se "cea 7a -% "ec8t s+%e #iez7 n'+!ii sa =n
z'%i, '%e 7a ca%e e7 avea +!ini "isci+'7i. C# e%a# ce7 #ai a+%'+iat +%ieten
a-7 s, Ra#a #i-a c'#nicat #7te "in eD+e%ien!e7e sa7e s+i%ita7e
+%'2n"e. E -sea# ' #a%e ins+i%a!ie =n t'v%$ia 7i." Fa!a -%7i #e
s-a 7#inat 7a aceste a#inti%i.
"?%sc, Ra#a a 2'st -%av =nce%cat. E7 a 2'st atins "e .'7e%a asiatic. C#
Maest%7 n'st% n "is+%e!ia nici'"at aEt'%7 #e"ici7'% =n caz7 ;'7i7'%
se%i'ase, "'i s+ecia7i$ti a 2'st c.e#a!i "e %-en!. An ti#+ ce ei ac'%"a
=n-%iEi%i ;'7nav7i, e =7 i#+7'%a# 2ie%;inte +e D#neze s-7 aEte +e
La.i%i Ma.asa,a s-7 vin"ece +e Ra#a. M-a# %e+ezit =n -%a; 7a e7 $i i-a#
+'vestit t't7 +%int%e ss+ine.
SMe"icii se 'c+ "e Ra#aL e7 se va vin"ecaS, zise -% c n z8#;et
=nc%aEat'%.
M-a# =nt'%s c ini#a $'a% 7a +at7 "e s2e%in! a7 +%ieten7i #e, ca%e
e%a =n c'#.
S4 #ai a%e "ec8t na sa "' '%e "e t%itS, #i-a s+s n7 "in "'ct'%i c
n -est "e ne+tin!. M-a# "s "in n' =n -%a; 7a Maest%.
SMe"icii snt 'a#eni c'n$tiinci'$i. Snt si-% c Ra#a se va %esta;i7i.S C
n ae% vese7, Maest%7 #-a t%i#is =na+'i.
C8n" #-a# =nt'%s, #e"icii n #ai e%a 7a c+t8i7 +%ieten7i #eL n7
"int%e ei =#i 7sase n ;i7et) SA# 2ct t't ce a# +tt, "a% caz7 este
"is+e%at.S
P%ieten7 #e a%ta =nt%-a"ev% 7a ca+t7 +te%i7'%, "a% e n # =n"'ia#
"e cvinte7e 7i La.i%i Ma.asa,a. 5't$i, ve"e%ea 7i Ra#a, ca%e s7;ea "in
#int =n #int, #i-a s-e%at acest -8n") "5't7 s-a s28%$it." A#+%!it =nt%e
=n"'ia7 $i s+e%an!, =7 =n-%iEea# +e +%ieten7 #e c8t +tea# "e ;ine. E7 s-
a t%ezit +ent% a eDc7a#a)
SYBtes:a%, a7ea%- s-7 ann!i +e Maest% c snt +ie%"t. R'a--7 s
;inecv8nteze c'%+7 #e =nainte "e %ita7%i7e 2ne%a%e.S La aceste
cvinte, Ra#a sc'ase n ss+in +%'2n" $i-$i "" ".7
+*)*
.
A# +78ns ' '% 78n- c'%+7 7i. 3e$nic +%ieten a7 +cii, e7 ' -sise +e cea
s+%e#, a #'%!ii. A int%at n a7t "isci+'7L 7-a# %-at s %#8n +8n 7a
=nt'a%ce%ea #ea. Dis+e%at, #-a# "s 7a -%.
SCe #ai 2ace Ra#aNS zise La.i%i Ma.asa,a c 2a!a i7#inat "e n s%8s.
SMaest%e, =7 vei ve"ea =n c%8n"M An c8teva '%e =i vei +tea c'nte#+7a c'%+7
c8n" =7 v'% "ce 7a c%e#at'%i.S
M-a# '+%it ;%sc +ent% a ss+ina +ie%"t.
SC'nt%'7eaz-te, YBtes:a%. A$eaz-te +ent% a #e"ita.S C%7 #e s-a
%e2-iat =n samadhi. D+-a#iaza $i n'a+tea s-a sc%s =nt%-' tce%e
t'ta7. Fcea# e2'%t%i za"a%nice +ent% a-#i %e-si st+8ni%ea "e sine.
An z'%i, La.i%i Ma.asa,a #-a +%ivit c'ns'7at'%. S3" c e$ti =nc t7;%at.
De ce n #i-ai eD+7icat ie%i c t a$te+tai ca e s-i ac'%" 7i Ra#a n
aEt'% tan-i;i7 s; 2'%#a ni %e#e"iNS Maest%7 =#i a%t ' 7a#+ s;
2'%# "e c+ c'n!in8n" 7ei "e %icin. SU#+7e ' stic7! c 7ei "in 7a#+L
s ve%$i $a+te +ict%i =n -%a 7i Ra#a.S
SMaest%e, a# +%'testat e, e7 este #'%t "e ie%i "e 7a +%8nz. La ce a% #ai se%vi
7ei7 ac#NS
S4-a%e i#+'%tan!M F c# !i-a# zisMS 3ese7ia 7i La.i%i Ma.asa,a e%a
ineD+7ica;i7 +ent% #ine. A# %#as nec'ns'7atL t't$i a# 7at +!in 7ei
$i #-a# =nt'%s 7a 7'cin!a 7i Ra#a.
A# -sit c'%+7 +%ieten7i #e c+%ins "eEa "e %i-i"itatea ca"ave%ic. C
t'ate acestea, a# %e$it s-i "es2ac ;ze7e c n "e-et a7 #8inii "%e+te $i s
v%s 7ei7 =nt%e "in!ii st%8n$i ai #'%t7i.
De =n"at ce a $a+tea +ict% a czt =nt%e ;ze7e %eci, Ra#a a t%es%it
vi'7ent. M$c.ii i-a vi;%at, "e 7a ca+ 7a +ici'a%e $i e7 s-a %i"icat i#it.
SL-a# vzt +e La.i%i Ma.asa,a =nt%-n 27-e% "e 7#in, a eDc7a#at e7.
St%7cea ca s'a%e7eM "Ri"ic-te, it-!i s'#n7", #i-a '%"'nat e7. "3in' c
YBtes:a% s # veziM" S
4-#i c%e"ea# 'c.i7'% c8n" 7-a# vzt +e Ra#a %i"ic8n"-se $i a%t8n"-
se s2icient "e +te%nic "+ ;'a7a 2ata7 +ent% a # %#a 7a 7'cin!a
-%7i #e. AEns ac'7', e7 se +7ec 7a +ici'a%e7e Maest%7i, +78n-8n"
%ecn'sct'%.
Maest%7 n #ai +tea "e ;c%ie. Oc.ii si st%7cea $t%en-%e$te.
SYBtes:a%, #i-a zis e7, snt si-% c ac# t vei +%ta #e%e 7a tine '
stic7! c 7ei "e %icinM De =n"at ce vei ve"ea n ca"av%, n vei avea
"ec8t s-i a"#inist%ezi $a+te +icti%i +ent% a =nvin-e +te%ea ze7i
#'%!ii, Ya#aMS
+*)+
SMaest%e, =!i ;a!i E'c "e #ine $i e n v" "e ceL 7#%e$te-# ce -%e$ea7
a# 2ct.S
Si-a# s+s "e "' '%i c Ra#a se va vin"ecaL t't$i, t n #-ai c%ezt +e
"e+7inS, a eD+7icat La.i%i Ma.asa,a. SE n-a# +%etins nici'"at c "'ct'%ii
=7 v'% vin"eca, ci "'a% c ei =7 =n-%iEesc. 4 e%a nici ' %e7a!ie "e caza7itate
=nt%e aceste "' a2i%#a!ii. E n # a#estec =n t%e;%i7e "'ct'%i7'%L
t%e;ie s t%iasc $i eiM Din ce =n ce #ai vese7, -%7 #e a"-) SS $tii c
S+i%it7 S+%e# Pa%a#at#an
+*),
+'ate vin"eca '%ice, c sa 2% "'ct'%i.S
SAc# =#i v" -%e$ea7a. De ac# =nainte v'i $ti c n cv8nt "e-a7 t este
s2icient +ent% a %st%na =nt%e-7 c's#'sMS
An ti#+ ce S%i YBtes:a% =$i te%#ina "%a#atica sa ist'%isi%e, n7 "int%e
tine%ii asc7tt'%i i-a +s ' =nt%e;a%e, scza;i7 "in +a%tea ni c'+i7)
"Maest%e, "e ce a %ec'#an"at -%7 "#neav'ast% 7ei "e %icinN"
"C'+i7e, 7ei7 n-avea nici ' i#+'%tan!, c eDce+!ia 2a+t7i c e
a$te+ta# "in +a%tea 7i La.i%i Ma.asa,a ceva tan-i;i7 $i e7 a 7at ce avea 7a
=n"e#8n ca si#;'7 "estinat s t%ezeasc =n #ine +te%ea c%e"in!ei.
Maest%7 7-a 7sat +e Ra#a s #'a% +ent% c # c+%insese =n"'ia7a. Da%
-% $tia c, =nt%c8t e7 "ec7a%ase c "isci+'77 se va vin"eca, va 2i "+
s+se7e sa7e, c.ia% "ac a% 2i t%e;it s-7 %e=nvie +e Ra#a "in #'%!i, ;'a7 =n
-ene%a7 "e2initivM"
S%i YBtes:a%, "+ ce a +7ecat #ic7 -%+, #i-a 2ct se#n s # a$ez
78n- e7, 7a +ici'a%e7e sa7e.
"Y'-anan"a", zise e7 c ' -%avitate +!in ';i$nit, "t ai 2'st =nc'nE%at "e
7a na$te%e "e "isci+'7i ai 7i La.i%i Ma.asa,a. Ma%e7e Maest% $i-a t%it
via!a =nt%-' %ec7zine +a%!ia7, %e2z8n" cate-'%ic s-$i "ea asenti#ent7
ca "isci+'7ii s 2'n"eze ' '%-aniza!ie ;azat +e =nv!t%i7e sa7e. 5't$i e7 a
2ct ' +%'2e!ie se#ni2icativ)
SLa KI "e ani "+ #'a%tea #ea, a zis e7, via!a #ea va 2i "esc%is =nt%-'
ca%te, "at'%it +%'2n"7i inte%es t%ezit "e ,'-a =n Occi"ent. Acest #esaE
,'-.in va 2ace =nc'nE%7 -7';7i, aEt8n" 7a sta;i7i%ea nei 2%ate%nit!i
#ane, nsct "in +e%ce+!ia "i%ect a 5at7i Unic.S
"Fi7e Y'-anan"a", a c'ntinat S%i YBtes:a%, "t t%e;ie s "ci 7a ;n
s28%$it sa%cina "e a %s+8n"i acest #esaE $i "e a sc%ie via!a sa sac%."
La.i%i Ma.asa,a a #%it =n /*0K $i ca%tea "e 2a! a 2'st te%#inat =n /0(KL
n +'t "ec8t s 2i i#it c an7 /0(K a c'incis c a+a%i!ia nei n'i e%e, cea
a ene%-iei at'#ice. Mai #7t ca '%ic8n", se +ne +%';7e#a +cii $i
2%ate%nit!ii, 2% "e ca%e ti7iza%ea ene%-iei at'#ice a% $te%-e '#7 "e +e
s+%a2a!a -7';7i.
C.ia% "ac ti#+7 sa ;'#;e7e "ist%- ineD+7ica;i7 '+e%e7e #ane, s'a%e7e
n-$i =nceteaz c%sa sa, ste7e7e =$i c'ntin 7a in2init ve-.ea 7'% i#a;i7.
Le-i7e c's#ice n a"#it nici ' =nt8%zie%e, nici sc.i#;a%e $i '#7 a% 2ace
;ine s se +n =n a%#'nie c e7e. Dac c's#'s7 n %ec%-e 7a vi'7en!,
"ac s'a%e7e n se %z;'ie$te c +7anete7e, ce sens a %z;'aie7e n'ast%eN
3a "'#ni v%e'"at +acea +e P#8ntN C%zi#ea este c'nt%a% 7e-i7'%
nive%sa7eL ' #anitate +a$nic a% -sta 2%cte7e nei vict'%ii c a"ev%at
#a%i, 2%cte #7t #ai "7ci "ec8t s8n-e7e ca%e " c8#+%i7e "e ;t7ie.
A"ev%ata S'cietate a 4a!ini7'%, nat%a7 $i an'ni#, va 2i cea a ini#i7'%
#ane =n2%!ite. &;i%ea a+%'a+e7i, =nt%aEt'%a%ea, n se +'t %ea7iza "in
s+ec7a!ii inte7ecta7e, ci "in c'n$tiin!a nei s;7i#e nit!i a tt%'%
s+i%ite7'% =n D#neze. Pent% ca #anitatea s +'at %ea7iza +acea +%in
2%ate%nitate, i"ea77 ce7 #ai =na7t a7 7#ii, ,'-a, $tiin!a c'#nic%ii
in"ivi"a7e c D#neze, se va %s+8n"i c ti#+7 =n t'ate !%i7e.
P!ini ist'%ici a s;7iniat c s+%avie!i%ea civi7iza!iei .in"se n este
acci"enta7, ci "ec%-e 7'-ic "in "ev'!inea ni =nt%e- +'+'% 2a! "e
a"ev%%i7e ete%ne +e ca%e, "in e% =n e%, aceasta 7e-a +s =n 7#in +%in
#a%ii si 'a#eni. P%in c'ntinitatea si#+7 a eDisten!ei sa7e $i +%in
+st%a%ea nea7te%at a civi7iza!iei .in"se =n "ec%s7 e%e7'% 9'a%e c8teN<,
&n"ia a "at +%';ei ti#+7i ce7 #ai "e#n "int%e %s+ns%i.
Rs+ns7 +e ca%e 7-a +%i#it Av%aa# c8n" inte%venise =n 2av'a%ea S'"'#ei,
a 2'st %s+ns7 Ete%nit!ii) "4-' v'i ni#ici +ent% cei zece 'a#eni ;ni"
+*)-
, a%nc ' n' 7#in as+%a 2a+t7i c &n"ia a evitat s'a%ta
?a;i7'n7i, a E-i+t7i $i a a7t'% na!ini a7e antic.it!ii ca%e =i e%a
c'nte#+'%ane. Rs+ns7 D'#n7i a%at c7a% c n +'+'% n
s+%avie!ie$te "at'%it +%'-%es7i #ate%ia7, ci "at'%it ca+'"'+e%e7'%
sa7e #ane.
An acest sec'7 UU, =nce%cat "e "' %z;'aie #'n"ia7e, a% t%e;i s ne
%ea#inti# cvinte7e "ivine) nici ' na!ine ca+a;i7 s ai; zece 'a#eni
a"ev%a!i =n 2a!a &nc'%+ti;i77i @"ect'% n va cn'a$te "ist%-e%ea.
Atent c aceste '+inii %e7i-i'ase, &n"ia s-a a%tat inv7ne%a;i7 =n 2a!a
#ii7'% "e $i%etenii a7e 5i#+7i. Mae$t%ii %ea7iza!i s+i%ita7 a s2in!it
+#8nt7 ei =n 2ieca%e sec'7, =n!e7e+!ii "e "i#ensine C%istic, +%ec#
La.i%i Ma.asa,a $i S%i YBtes:a%, a a+%t +ent% a +%'c7a#a
cn'a$te%ea $tiin!ei ,'-a, $tiin!a %ea7iz%ii 7i D#neze, ce este esen!ia7
+ent% 2e%ici%ea #an ca $i +ent% 7'n-evitatea na!ini7'%.
P8n =n +%ezent s-a +;7icat +!ine "ate "es+%e via!a 7i La.i%i Ma.asa,a
$i "es+%e =nv!t%a sa. An 7ti#ii JI "e ani a# =nt87nit n inte%es 2'a%te vi
$i since% =n #esaE7 e7i;e%at'% a7 $tiin!ei ,'-a, =n t'at 7#eaL necesitatea
nei ;i'-%a2ii a Maest%7i se 2ace ac# si#!it =n Occi"ent,n"e n se
cn'sc "ec8t 2'a%te +!ine "ate "es+%e vie!i7e #a%i7'% ,'-.ini #'"e%ni.
D'a% "' ;%'$%i "es+%e via!a C%-7i s-a sc%is =n en-7ez +8n ac#. O
;i'-%a2ie =n 7i#;a ;en-a7i a a+%t =n /0(/) 1ri 1ri
+*).
1hyama Charan
3ahiri Mahasaya A 2'st sc%is "e "isci+'77 #e S:a#i Sat,anan"a, ca%e
ti#+ "e #7!i ani a 2'st =nv!t'%7 s+i%ita7 9ac.a%,a< 7a $c'a7a n'ast%
+idyalaya "in Ranc.i. A# t%a"s c8teva +asaEe "in acea ca%te $i 7e-a# +s
=n acest ca+it'7 "e"icat 7i La.i%i Ma.asa,a.
La.i%i Ma.asa,a s-a nsct 7a JI se+te#;%ie /*H*, =n sat7 C.%ni,
"ist%ict7 4a"ia, =n a+%'+ie%e "e F%is.nana-a%, ?en-a7, =nt%-' 2a#i7ie "e
;%a.#ini. E7 e%a ce7 #ai #ic c'+i7 a7 7i MBtaBas.i, a "'a s'!ie a 7i Ca%
M'.an La.i%i 9+%i#a sa s'!ie a #%it =n c%s7 ni +e7e%inaE "+ ce
nscse t%ei 2ii<. Ma#a a #%it =n ti#+7 c'+i7%iei Maest%7iL se $ti
+!ine 7c%%i "es+%e ea, c eDce+!ia 2a+t7i se#ni2icativ c e%a '
a"'%at'a%e =n2'cat a 7i S.iva
+*)/
, +e ca%e Sc%i+t%i7e =7 'n'%eaz c tit77
"e "Re-e7e ,'-.ini7'%".
?iat7, n#it S.,a#a C.a%an La.i%i, $i-a +et%ect c'+i7%ia =n casa
st%#'$easc "e 7a C.%ni. An v8%st "e t%ei sa +at% ani, e7 se a$ezase
"eEa =nt%-' +'st% "e ,'-a, =n-%'+at =n nisi+ +8n 7a -8t.
P%'+%ietatea 2a#i7iei La.i%i a 2'st "evastat =n c%s7 ie%nii 7i /*JJ, c8n"
%87 @a7an-i, ca%e c%-ea =n a+%'+ie%e, s-a %ev%sat. Un7 "in te#+7e7e 7i
S.iva, c'nst%it "e 2a#i7ia La.i%i, a 2'st #t%at "e a+ =n ace7a$i ti#+ c
7'cin!a 2a#i7iei. Un c%e"inci's a sa7vat statia 7i S.iva, +e ca%e a +s-'
=nt%-n a7t te#+7, cn'sct azi s; n#e7e "e 7ca$7 S.iva "e 7a C.%ni.
Ca% M'.an La.i%i $i 2a#i7ia sa a +%sit C.%ni $i s-a sta;i7it 7a
?ena%es, n"e tat7 a c'nst%it i#e"iat n te#+7 =nc.inat 7i S.iva. E7 =$i
c'n"cea casa c'n2'%# "isci+7inei ve"ice, c'nst8n" =n %es+ecta%ea
ce%e#'nii7'%, acte7'% "e ca%itate, st"i7i Sc%i+t%i7'%. C n s+i%it 7a%-, e7
n-a %#as st%in 7a c%ent7 ;ene2ic a7 i"ei7'% #'"e%ne.
Mic7 La.i%i a 7at 7ec!ii "e .in"i $i %" =n ?ena%es. E7 a %#at c%s%i7e
c'n"se "e @', 4a%a,an C.'sa7, n"e se =nv!a sansc%ita, ;en-a7i, 2%anceza
$i en-7eza. Pasi'nat "e st"i7 +edelor, t8n%7 ,'-.in asista c inte%es 7a
"isc!ii7e ;%a.#ini7'% 7icen!ia!i, inc7siv a ni +an"it #a.%atta +e n#e
4a--?.atta.
S.,a#a C.a%an e%a n t8n% ;n, ;78n", "a% c%aE's $i i;it "e t'va%$ii
si. C c'%+7 vi-%'s, ;ine +%'+'%!i'na7 $i snt's tn, e7 e%a ;n 7a =n't $i
=n activit!i7e ca%e necesita =n"e#8na%e.
An /*(1 7-a cst'%it +e S.ia#a C.a%an La.i%i c S%i#ati Fas.i M'ni, 2iica
7i S%i De;na%a,an San,a7. Fas.i M'ni e%a n #'"e7 =n ac.ita%ea
=n"at'%i%i7'% sa7e "e s'!ie. D'i 2eci'%i s2in!i, 5inc'%i $i Dc'%i $i "'
2iice a ;inecv8ntat aceast cst'%ie. La v8%sta "e HJ "e ani, =n /*K/,
La.i%i Ma.asa,a a "evenit c'nta;i7 =n a"#inist%a!ia #i7ita% en-7ez $i a
2'st "e #7te '%i avansat =n c%s7 ca%ie%ei sa7e. An acest 2e7, n "'a% c a
2'st n #aest% =n 2a!a 7i D#neze, ci e7 $i-a =n"e+7init c +ncta7itate
=n"at'%i%i7e sa7e =n #ica "%a# zi7nic, n"e avea %'77 s "e Ecat.
A"#inist%a!ia #i7ita% 7-a t%ans2e%at +e La.i%i Ma.asa,a =n ;i%'%i7e "e 7a
Cazi+%, Mi%Ea+%, 4aini 5a7, Dana+% $i ?ena%es. D+ #'a%tea tat7i
s, t8n%7 $i-a as#at %es+'nsa;i7itatea +ent% t'!i #e#;%ii 2a#i7iei sa7e.
E7 7e-a c#+%at ' cas 7a Ca%"es:a% M'.77a, =n vecintatea ?ena%es7i.
La JJ "e ani, La.i%i Ma.asa,a
+*)0
a cn'sct =#+7ini%ea sc'+7i +ent%
ca%e se %e=nca%nase +e +#8nt. E7 7-a =nt87nit +e -%7 s, ?a;aEi, =n
a+%'+ie%e "e RaniB.et =n >i#a7a,a $i a 2'st ini!iat =n #riya Yoga.
Acest eveni#ent n s-a +%'"s n#ai +ent% ;ine7e 7i La.i%i Ma.asa,a, ci
a 2'st n #'#ent n'%'c's +ent% t'at s+ecia #an) a%ta ,'-a, s; 2'%#a
sa cea #ai =na7t, +ie%"t, sa "e #7t "is+%t, t%ia =nce+t7 nei n'i
e%e. M7!i 'a#eni =nseta!i "e s+i%ita7itate s-a a"+at =n a+e7e %c'%'ase
a7e $tiin!ei #riya Yoga.
La 2e7 c# Can-e7e
+*)1
c';'a% "in ce% +e +#8nt, c# se sc%ie =n 'urana,
'2e%in" ' ;t% "ivin +i's7i ?.a-i%at. "ev'%at "e sete, 7a 2e7, =n /*1/,
27vi7 ce7est a7 #riya%ei Yoga, "in cetatea sec%et a #n!i7'% >i#a7a,a, a
+'%nit s i%i-e 7'c%i7e a%i"e, 7i+site "e Divin a7e 'a#eni7'%.
32-1: Ioan 11:1-4.
32-2: Un bolnav de holer i pstreaz contiina de obicei pn n
momentul morii.
32-3: Zeul morii.
32-4: Literal, "Spirit Suprem".
32-5: #ene!a 18:23-32.
32-6: Sri, prefix cu semnificaia de "sfnt," este ataat (n general de
dou sau trei ori) numelor marilor nvtori indieni.
32-7: Un element al trinitii hinduse - Brahma, Vishnu, Shiva - a cror
oper este cea a creaiei, respectiv a meninerii i disoluiei Universului.
Shiva (uneori Siva), reprezentat n mitologie ca "Domn al celor care
renun", apare n viziunile discipolilor lui sub diferite aspecte cum ar fi:
Mahadeva, Ascetul cu prul mpletit sau Nataraja, Dansa