Sunteți pe pagina 1din 3

TAINA CELOR 40 DE LITURGHII DESPRE SARINDARE

DESPRE SARINDARE
================
Ce este un srindar?
Srindaru este r!nduiaa de "#$enire a $#rti#r sau a %ii#r a "atru&e'i de S(inte
Litur)*ii +n ,ir- .n /- )rea' 0srindar1 insea$n "atru&e'i-
2 Pre#tu "#$ene,te srindaree a 40 de Pr#s'#$idii s%ar,ite du$ini'a3 in sr/at#ri si in
ate &ie3 s'#4!nd "e S(antu Dis' $iride 5"rti'ee din "res'urie aduse a atar6 "entru %ii
7 res"e'ti% "entru $#r4i 7 du"a 'u$ este int#'$it "#$eni'u-
2 Srindaru este de d#ua (euri8 srindaru de #/,te si srindaru indi%idua-
Srindaru de #/ste se s%ar,este de 'tre "re#t ti$" de 40 de Litur)*ii neintreru"t in
'instea unui e%eni$ent 'u$ ar (i8 s(in4irea /iseri'ii3 *ir#t#nie et'- La a'est srindar se
"#$enes' "#$eni'e sarindar 'u ru/ri'i "t %ii si "t $#rti 5in s"e'ia a'eia 'are au
'#ntri/uit a ren#%area3 '#nstru'tia /iseri'ii et'99- 'tit#rii din %e'*i$e s-a-$-d-
Srindaru indi%idua este "#$enirea 'e#r %ii sau $#r4i a 40 de S(inte Litur)*ii
'#nse'uti%e "entru a 'ere de a Du$ne&eu iertare ,i de&e)are de "'ate-
La $!nstiri unde se s%!r,e,te &ini' S(!nta Litur)*ie3 se "#ate da un "#$eni' srindar
+n #ri'e "eri#ad-
.n s"e'ia +ns 're,tinii adu' srindare a /iseri' a +n'e"utu "#sturi#r $ari 5 "#stu
Na,terii D#$nuui sau "#stu Pa,ti#r6 +ns#4ite de "rin#ase 5 )r!u3 untdee$n3 %in3 &a*r3
(in3 $ir#denii ,i ate daruri 6 ne'esare "re)tirii '#i%e#r-
Srindaree "entru 'ei ad#r$i4i sunt "#$enite +n "#sturi a S(!nta Litr)*ie ,i a su:/a
itiei "entru 'ei ad#r$i4i 7 &ini'-
.n t#ate s!$/etee P#stuui ;are <iseri'a (a'e "#$enire s"e'ia "entru 'ei ad#r$i4i
s%!r,ind su:/a Litur)*iei ,i a Parastasuui -
2 De&e)area srindare#r 7 este &iua +n 'are se +$"ines' 'ee 40 de &ie de "#$enire3 ,i se
'ee/rea& "rin su:irea 'eei de7a 407a Litru)*ii ,i a Parastasuui-
7 Credin'i#,ii 'are du' un srindar a s(!nta /iseri' tre/uie s se r#a)e indi%idua +n
a'east "eri#ad a ru)'iunie "arti'uare3 dar tre/uie s "arti'i"e a /iseri' +n
s!$/etee s"e'ia r!nduite "entru "#$enirea $#r4i#r ,i $ai aes +n &iua dee)rii
"arastase#r3 '!nd "re)tes' '#i% ,i ate daruri s"re a (i +$"r4ite 'a $i#stenie-
7 .n P#stu ;are de&e)area srindare#r se (a'e +n S!$/ta =#rii#r-
Cu%!nt a S(antuui Gri)#rie Dia#)u3 des"re sarindare-
Ne s"unea n#ua S(- Gri)#rie e"is'#"u R#$ei8 >A (#st un 'au)ar3 intr7# #are'are
$anastire3 'are i$i su:ea $ie3 iar3 $ai "e ur$a3 in'e"and a se i$/#na%i3 s7a a"r#"iat de
$#arte- De'i3 ii su:ea ui 'a un (rate a ui du"a tru"3 un (rate 'u nu$ee de C#"i#sie3
'are si a'u$ este %iu- Iar 'e $ai sus7&is (rate3 %a&andu7se a"r#a"e de $#arte3 a s"us
(rateui sau8 >A$3 a &is e3 as'unsi trei )a/eni-1 Dar a'est u'ru nu s7a "utut tainui (ata de
(ratii din $anastire- Pentru 'a3 'er'etand 'ine%a3 din inta$"are3 $ainie (rateui3 a a(at
a'ei trei )a/eni-
Si 'u$ a$ au&it a'easta des"re (ratee 'e "etre'ea i$"reuna 'u n#i in $anastire3 n7a$
tre'ut7# 'u %ederea- Ca ase&a$antu $anastirii ast(e este3 'a3 adi'a3 t#ti (ratii de #/ste
%ietuies' si ni$eni nu are a sine ni$i'- De'i3 (#arte $7a$ intre/at 'u$ si 'e sa (a'3 s"re
'uratirea a'estui (rate si s"re "ida si in%atatura tutur#r (rati#r- De'i3 '*e$and "e i'#n#$3
i7a$ &is ui8 >;er)i si sa nu asi "e ni$eni din (rati 'a sa %ie a (ratee 'e 'e $#are3 ni'i
'u%inte de $an)aiere sa auda din )urie #r- Ci3 'and %a (i a"r#a"e de $#arte si %a in'e"e
sa '*e$e "e (rati a sine3 sa7i &i'a ui tru"es'u (rate8 Pentru 'ei trei )a/eni "e 'are i7ai
as'uns3 a t#ti (ratii esti # ura'iune? 'a $a'ar 'u a'est a$ar 'u%ant sa "#ata a se 'urati de
a'e )reu "a'at- Iar3 du"a 'e %a $uri3 sa nu7 in)r#"ati "e e unde se in)r#a"a (ratii3 'i in
)un#i (a'and # )r#a"a3 a'## sa7 a'#"eriti si 'ei trei )a/eni i$"reuna "este dansu sa7i
arun'ati3 &i'andu7i8 Ar)intu tau intru "ie&are i$"reuna 'u tine sa (ie3 si3 a'easta &i'and
sa7 a'#"eriti "e e-1
Cu a'easta3 d#ua (##ase a$ %#it sa (a'3 si a'euia si (rati#r8 'a "e a'ea3 adi'a3 )ri:a si
$a*nirea 'ea de $#arte sa7 'urete de "a'at3 iar "e 'eiaiti3 $ai %art#s (ri'a 'eui #sandit
sa7i $antuias'a de a un "a'at 'a a'ea3 'eea 'e s7a si (a'ut- De'i3 (ratee a'ea3
a"r#"iindu7se de $#arte3 se ru)a 'a sa %ina a dansu (ratii- Si3 intristandu7se e3 i7a s"us
ui 'e de un san)e 'u e (rate8 Pentru a'esti trei )a/eni3 t#ti (ratii au s'ar/a de tine- Iar e3
"entru "a'atu sau3 (#arte $ut sus"ina si3 in sus"inee a'eea3 a iesit din tru"u sau- Du"a
a'eea3 7au in)r#"at3 asa 'u$ "#run'ise$- Si3 intrind (ratii in )ri:a "entru #sandirea
a'euia3 indata au in'e"ut a7si adu'e inaintea $ea u'rurie #r 'ee netre/ni'e si "r#aste3
"e 'are randuiaa $anastirii e da #r %#ie sa e ai/a- In'a3 (#arte $7a$ te$ut3 'a nu
'u$%a sa $a (a' si eu %in#%at intru 'e%a-
Iar du"a trei&e'i de &ie de a $#artea ui3 a in'e"ut a d#ri su(etu $eu du"a (ratee 'e
$urise si 'u (ri'a $a )andea$ a $un'ie ui si 'auta$ # 'ae "entru i&/a%irea ui- De'i3
'*e$and "e i'#n#$u a $ine3 'u $are )ri:a i7a$ &is ui8 Este destu 'at s7a $un'it in (#'
(ratee n#stru 'e $#rt- Si dat#ri sunte$ sa7i a:uta$ ui3 du"a "uterea n#astra3 'a d#ar se
%a i&/a%i din a'ee $un'i- ;er)i3 dar3 si "ana a trei&e'i de &ie @er(a ;antuit#ruui sa se
adu'a "entru dansu- De'i3 du'andu7se3 s7a (a'ut asa- In'a si n#i a$ (a'ut a (e "entru
su(etu a'euia3 "ana 'e (ratee 'e $#rt s7a aratat ui C#"i#sie3 'e de un san)e 'u e
(rate3 &i'andu7i8 >Pana a'u$3 (rate3 (#arte rau $7a$ $un'it3 iar a'u$ sunt /ine si intru
u$ina3 "entru 'a asta&i S(anta I$"artasire a$ "ri$it-1 De'i3 a'estea %a&and si au&ind
(ratee ui3 s7a dus a $anastire3 s"unandu7e tutur#r (rati#r- Iar ei3 nu$arand &iee3 au
a(at 'a a'eea era &iua intru 'are3 'ea de a trei&e'ea :er(a3 se adusese "entru dansu- Si a'e
(rate a ui nu stia 'a3 "entru (ratee sau (a' ru)a'iune 'ei din $anastire3 iar a'estia nu
stiau 'e %a&use des"re dansu (ratee ui3 'e de a'easi san)e- Si3 asa3 intru a'eeasi &i3 s7au
instiintat i$"reuna de 'ee 'e se (a'eau- Dintru 'are3 un u'ru ae%ea se arata8 Ca3 "entru
$antuit#aree @ert(e3 s7a i&/a%it (ratee a'ea din $un'i-1 De'i3 a su:i a 'ei $#rti3
sarindare3 'u ade%arat3 un u'ru "rea de (##s este- A$in-