Sunteți pe pagina 1din 85

1

LEGE nr. 8 din 14 martie 1996 privind dreptul de autor i drepturile


conexe
Forma sintetic la data 24-ian-2012. Acest act a fost creat utiliznd tehnologia SintAct-Acte Sintetice. SintAct i tehnologia Acte Sintetice
sunt mrci nregistrate ale !olters "lu#er.
(la data 20-sep-2011 actul a fost referinte de aplicare Decizia 248/2011 )
(la data 24-iun-2009 actul a fost reglementat de Protocol din 2009 )
(la data 07-mai-2007 actul a fost reglementat de Metodologie din 2007 )
(la data 06-feb-2007 actul a fost reglementat de Metodologie din 2006 )
(la data 02-feb-2007 actul a fost reglementat de Metodologie din 2007 )
(la data 08-dec-2006 actul a fost reglementat de Metodologie din 2006 )
(la data 01-aug-2006 actul a fost reglementat de Metodologie din 2006 )
(la data 03-mai-2006 actul a fost reglementat de Decizia 59/2006 )
(la data 12-mai-2005 actul a fost reglementat de Metodologie din 2005 )
(la data 10-mar-2003 actul a fost reglementat de Metodologie din 2003 )
(la data 23-iul-2002 actul a fost reglementat de Norme Metodologice din 2002 )
(la data 03-feb-2000 actul a fost reglementat de Metodologie din 2000 )
(la data 03-feb-2000 actul a fost reglementat de Metodologie din 2000 )
(la data 30-sep-1999 actul a fost reglementat de Metodologie din 1999 )
(la data 30-sep-1999 actul a fost reglementat de Metodologie din 1999 )
(la data 30-sep-1999 actul a fost reglementat de Metodologie din 1999 )
Parlamentul Romniei ado$t $rezenta lege.
TITLL I! "reptul de autor
P#RTE# I! "i$po%i&ii 'enerale
(#PIT)LL I! "i$po%i&ii introductive
#rt. 1
(la data 05-iun-2009 rt! 1 din titlul "# partea "# capitolul " a se $edea %urisprudenta Decizia nr. 6367 din 05-in-
2009 )
*1+%re$tul de autor asu$ra unei o$ere literare& artistice sau tiin'ifice& $recum i asu$ra oricror asemenea
o$ere de crea'ie intelectual& este recunoscut i garantat n condi'iile $rezentei legi. Acest dre$t este legat
de $ersoana autorului i com$ort atri(ute de ordin moral i $atrimonial.
*1+"reptul de autor a$upra unei opere literare, arti$tice $au tiin&i-ice, precum i a$upra altor
opere de crea&ie intelectual. e$te recuno$cut i 'arantat /n condi&iile pre%entei le'i. #ce$t drept
e$te le'at de per$oana autorului i comport. atri0ute de ordin moral i patrimonial.
(la data 30-iul-2004 rt! 1# alin! (1) din titlul "# partea "# capitolul " modificat de rt! "# punctul 1! din !egea
285/2004 )
*1+)$era de crea'ie intelectual este recunoscut i $rote*at& inde$endent de aducerea la cunotin'
$u(lic& $rin sim$lul fa$t al realizrii ei& chiar neterminat.
*1+)pera de crea&ie intelectual. e$te recuno$cut. i prote2at., independent de aducerea la
cunotin&a pu0lic., prin $implul -apt al reali%.rii ei, c3iar /n -orm. ne-inali%at..
(la data 03-aug-2006 rt! 1# alin! (2) din titlul "# partea "# capitolul " modificat de rt! 1# punctul 1! din !egea
329/2006 )
#rt. 1
+ecunoaterea dre$turilor $re,zute n $rezenta lege nu $re*udiciaz i nu e-clude $rotec'ia acordat $rin
alte dis$ozi'ii legale.
(#PIT)LL II! 4u0iectul dreptului de autor
#rt. 5
(la data 21-dec-2006 rt! 3 din titlul "# partea "# capitolul "" a se $edea %urisprudenta Decizia nr. 832/" din 21-
dec-2006 )
*1+.ste autor $ersoana fizic sau $ersoanele fizice care au creat o$era.
*1+/n cazurile e-$res $re,zute de lege& $ot (eneficia de $rotec'ia acordat autorului $ersoanele *uridice i
$ersoanele fizice altele dect autorul.
*1+6n ca%urile expre$ prev.%ute de le'e, pot 0ene-icia de protec&ia acordat. autorului
per$oanele 2uridice i per$oanele -i%ice, altele dect autorul.
(la data 03-aug-2006 rt! 3# alin! (2) din titlul "# partea "# capitolul "" modificat de rt! 1# punctul 1! din !egea
329/2006 )
*5+0alitatea de su(iect al dre$tului de autor se $oate transmite n condi'iile legii.
#rt. 4
*1+Se $rezum a fi autor& $n la $ro(a contrar& $ersoana su( numele creia o$era a fost adus $entru
$rima dat la cunotin' $u(lic.
(la data 21-dec-2006 rt! 4# alin! (1) din titlul "# partea "# capitolul "" a se $edea %urisprudenta Decizia nr. 832/"
din 21-dec-2006 )
2
*1+0nd o$era a fost adus la cunotin' $u(lic su( form anonim sau su( un $seudonim care nu
$ermite identificarea autorului& dre$tul de autor se e-ercit de ctre $ersoana fizic sau *uridic ce o face
$u(lic numai cu consim'mntul autorului& att tim$ ct acesta nu-i dez,luie identitatea.
*1+(nd opera a -o$t adu$. la cunotin&a pu0lic. $u0 -orm. anonim. $au $u0 un p$eudonim care
nu permite identi-icarea autorului, dreptul de autor $e exercit. de per$oana -i%ic. $au 2uridic. ce
o -ace pu0lic. avnd con$im&.mntul autorului, att timp ct ace$ta nu /i de%v.luie identitatea.
(la data 03-aug-2006 rt! 4# alin! (2) din titlul "# partea "# capitolul "" modificat de rt! 1# punctul 1! din !egea
329/2006 )
#rt. 7
*1+.ste o$er comun o$era creat de mai mul'i coautori& n cola(orare.
*1+%re$tul de autor asu$ra o$erei comune a$ar'ine coautorilor acesteia& ntre care unul $oate fi autorul
$rinci$al& n condi'iile $rezentei legi.
*5+/n li$sa unei con,en'ii contrare& coautorii nu $ot e-$loata o$era dect de comun acord. +efuzul
consim'mntului din $artea oricruia dintre coautori tre(uie s fie temeinic *ustificat.
*5+6n lip$a unei conven&ii contrare, coautorii nu pot utili%a opera dect de comun acord. Re-u%ul
con$im&.mntului din partea oric.ruia dintre coautori tre0uie $. -ie temeinic 2u$ti-icat.
(la data 30-iul-2004 rt! 5# alin! (3) din titlul "# partea "# capitolul "" modificat de rt! "# punctul 2! din !egea
285/2004 )
*4+/n cazul n care contri(u'ia fiecrui coautor este distinct& aceasta $oate fi e-$loatat se$arat& cu
condi'ia s nu se $re*udicieze e-$loatarea o$erei comune sau dre$turile celorlal'i coautori.
*4+6n ca%ul /n care contri0u&ia -iec.rui coautor e$te di$tinct., acea$ta poate -i utili%at. $eparat,
cu condi&ia $. nu $e pre2udicie%e utili%area operei comune $au drepturile celorlal&i coautori.
(la data 30-iul-2004 rt! 5# alin! (4) din titlul "# partea "# capitolul "" modificat de rt! "# punctul 2! din !egea
285/2004 )
*7+/n cazul utilizrii o$erei create n cola(orare& remunera'ia se cu,ine coautorilor n $ro$or'iile $e care
acetia le-au con,enit. /n li$sa unei con,en'ii& remunera'ia se m$arte $ro$or'ional cu $r'ile de contri(u'ie
ale autorilor sau n mod egal& dac acestea nu se $ot sta(ili.
#rt. 6
*1+.ste o$er colecti, o$era n care contri(u'iile $ersonale ale coautorilor formeaz un tot& fr a fi
$osi(il& dat fiind natura o$erei& s se atri(uie un dre$t distinct ,reunuia dintre coautori asu$ra
ansam(lului o$erei create.
*1+/n li$sa unei con,en'ii contrare& dre$tul de autor asu$ra o$erei colecti,e a$ar'ine $ersoanei fizice sau
*uridice din ini'iati,a& su( res$onsa(ilitatea i su( numele creia a fost creat.
(#PIT)LL III! )0iectul dreptului de autor
#rt. 8
(la data 05-iun-2009 rt! 7 din titlul "# partea "# capitolul """ a se $edea %urisprudenta Decizia nr. 6367 din 05-in-
2009 )
0onstituie o(iect al dre$tului de autor o$erele originale de crea'ie intelectual n domeniul literar& artistic
sau tiin'ific& oricare ar fi modalitatea de crea'ie& modul sau forma concret de e-$rimare i inde$endent de
,aloarea i destina'ia lor& cum sunt1
(on$tituie o0iect al dreptului de autor operele ori'inale de crea&ie intelectual. /n domeniul
literar, arti$tic $au tiin&i-ic, oricare ar -i modalitatea de crea&ie, modul $au -orma de exprimare
i independent de valoarea i de$tina&ia lor, cum $unt!
(la data 19-sep-2005 rt! 7 din titlul "# partea "# capitolul """ modificat de rt! "# punctul 1! din #rdonanta rgenta
123/2005 )
a+scrierile literare i $u(licistice& conferin'ele& $redicile& $ledoariile& $relegerile i orice alte o$ere scrise sau
orale& $recum i $rogramele $entru calculator2
0+o$erele tiin'ifice& scrise sau orale& cum ar fi1 comunicrile& studiile& cursurile uni,ersitare& manualele
colare& $roiectele i documenta'iile tiin'ifice2
c+com$ozi'iile muzicale cu sau fr te-t2
d+o$erele dramatice& dramatico-muzicale& o$erele coregrafice i $antomimele2
e+o$erele cinematografice& $recum i orice alte o$ere audio,izuale2
-+o$erele fotografice& $recum i orice alte o$ere e-$rimate $rintr-un $rocedeu analog fotografiei2
'+o$erele de art $lastic& cum ar fi1 o$erele de scul$tur& $ictur& grafic& gra,ur& litografie& art
monumental& scenografie& ta$iserie& ceramic& $lastica sticlei i a metalului& $recum i o$erele de art
a$licat $roduselor destinate unei utilizri $ractice2
'+operele de art. 'ra-ic. $au pla$tic., cum ar -i! operele de $culptur., pictur., 'ravur.,
lito'ra-ie, art. monumental., $ceno'ra-ie, tapi$erie, ceramic., pla$tica $ticlei i a metalului,
de$ene, de$i'n, precum i alte opere de art. aplicat. produ$elor de$tinate unei utili%.ri practice9
(la data 30-iul-2004 rt! 7# litera &! din titlul "# partea "# capitolul """ modificat de rt! "# punctul 3! din !egea
285/2004 )
3
3+o$erele de arhitectur& inclusi, $lanele& machetele i lucrrile grafice ce formeaz $roiectele de
arhitectur2
i+lucrrile $lastice& hr'ile i desenele din domeniul to$ografiei& geografiei i tiin'ei n general.
2+operele de art. di'ital..
*la data 5:;iul;1::4 #rt. 8 din titlul I, partea I, capitolul III completat de #rt. I, punctul 4. din
Le'ea 187<1::4 +
(la data 19-sep-2005 rt! 7# litera '! din titlul "# partea "# capitolul """ abrogat de rt! "# punctul 2! din #rdonanta
rgenta 123/2005 )
#rt. 8
Fr a $re*udicia dre$turile autorilor o$erei originale& constituie& de asemenea& o(iect al dre$tului de autor
o$erele deri,ate care au fost create $lecnd de la una sau mai multe o$ere $ree-istente& i anume1
a+traducerile& ada$trile& adnotrile& lucrrile documentare& aran*amentele muzicale i orice alte
transformri ale unei o$ere literare& artistice sau tiin'ifice care re$rezint o munc intelectual de crea'ie2
0+culegerile de o$ere literare& artistice sau tiin'ifice& cum ar fi1 enciclo$ediile i antologiile& colec'iile sau
com$ila'iile de materiale sau date& $rote*ate ori nu& inclusi, (azele de date& care& $rin alegerea sau
dis$unerea materialului& constituie crea'ii intelectuale.
#rt. 9
(la data 25-mar-2008 rt! 9 din titlul "# partea "# capitolul """ a se $edea %urisprudenta Decizia nr. 1978 din 25-
mar-2008 )
3u $ot (eneficia de $rotec'ia legal a dre$tului de autor urmtoarele1
a+ideile& teoriile& conce$tele& desco$eririle i in,en'iile& con'inute ntr-o o$er& oricare ar fi modul de
$reluare& de scriere& de e-$licare sau de e-$rimare2
a+ideile, teoriile, conceptele, de$coperirile tiin&i-ice, procedeele, metodele de -unc&ionare $au
conceptele matematice ca atare i inven&iile, con&inute /ntr;o oper., oricare ar -i modul de
preluare, de $criere, de explicare $au de exprimare9
(la data 30-iul-2004 rt! 9# litera ! din titlul "# partea "# capitolul """ modificat de rt! "# punctul 5! din !egea
285/2004 )
0+te-tele oficiale de natur $olitic& legislati,& administrati,& *udiciar i traducerile oficiale ale acestora2
c+sim(olurile oficiale ale statului& ale autorit'ilor $u(lice i ale organiza'iilor& cum ar fi1 stema& sigiliul&
dra$elul& em(lema& (lazonul& insigna& ecusonul i medalia2
d+mi*loacele de $lat2
e+tirile i informa'iile de $res2
-+sim$lele fa$te i date.
(#PIT)LL I=! (on&inutul dreptului de autor
#rt. 1:
(la data 04-iun-2007 rt! 10 din titlul "# partea "# capitolul "( a se $edea %urisprudenta Decizia nr. 429/" din 04-
in-2007 )
Autorul unei o$ere are urmtoarele dre$turi morale1
a+dre$tul de a decide dac& n ce mod i cnd ,a fi adus o$era la cunotin' $u(lic2
0+dre$tul de a $retinde recunoaterea calit'ii de autor al o$erei2
c+dre$tul de a decide su( ce nume ,a fi adus o$era la cunotin' $u(lic2
d+dre$tul de a $retinde res$ectarea integrit'ii o$erei i de a se o$une oricrei modificri& $recum i
oricrei atingeri aduse o$erei& dac $re*udiciaz onoarea sau re$uta'ia sa2
e+dre$tul de a retracta o$era& des$gu(ind& dac este cazul& $e titularii dre$turilor de e-$loatare&
$re*udicia'i $rin e-ercitarea retractrii.
e+dreptul de a retracta opera, de$p.'u0ind, dac. e$te ca%ul, pe titularii drepturilor de utili%are,
pre2udicia&i prin exercitarea retract.rii.
(la data 30-iul-2004 rt! 10# litera )! din titlul "# partea "# capitolul "( modificat de rt! "# punctul 6! din !egea
285/2004 )
#rt. 11
*1+%re$turile morale nu $ot face o(iectul ,reunei renun'ri sau nstrinri.
*1+%u$ moartea autorului& e-erci'iul dre$turilor $re,zute la art. 10 lit. (4 i d4 se transmite $rin
motenire& $otri,it legisla'iei ci,ile& $e durat nelimitat. %ac nu e-ist motenitori& e-erci'iul acestor
dre$turi re,ine )ficiului +omn $entru %re$turile de Autor.
*1+"up. moartea autorului, exerci&iul drepturilor prev.%ute la art. 1: lit. a+, 0+ i d+ $e
tran$mite prin motenire, potrivit le'i$la&iei civile, pe durat. nelimitat.. "ac. nu exi$t.
motenitori, exerci&iul ace$tor drepturi revine or'ani$mului de 'e$tiune colectiv. care a
admini$trat drepturile autorului $au, dup. ca%, or'ani$mului cu cel mai mare num.r de mem0ri,
din domeniul re$pectiv de crea&ie.
(la data 30-iul-2004 rt! 11# alin! (2) din titlul "# partea "# capitolul "( modificat de rt! "# punctul 7! din !egea
285/2004 )
#rt. 11
4
(la data 21-dec-2006 rt! 12 din titlul "# partea "# capitolul "( a se $edea %urisprudenta Decizia nr. 832/" din 21-
dec-2006 )
Autorul unei o$ere are dre$tul $atrimonial e-clusi, de a decide dac& n ce mod i cnd ,a fi utilizat sau
e-$loatat o$era sa& inclusi, de a consim'i la utilizarea o$erei de ctre al'ii.
#utorul unei opere are dreptul patrimonial exclu$iv de a decide dac., /n ce mod i cnd va -i
utili%at. opera $a, inclu$iv de a con$im&i la utili%area operei de c.tre al&ii.
(la data 30-iul-2004 rt! 12 din titlul "# partea "# capitolul "( modificat de rt! "# punctul 8! din !egea 285/2004 )
#rt. 15
5tilizarea sau e-$loatarea unei o$ere d natere la dre$turi distincte i e-clusi,e ale autorului de a
autoriza1
a+re$roducerea integral sau $ar'ial a o$erei2
0+difuzarea o$erei2
c+im$ortul n ,ederea comercializrii $e teritoriul +omniei a co$iilor de $e o$er& realizate cu
consim'mntul autorului2
d+re$rezentarea scenic& recitarea sau orice alt modalitate $u(lic de e-ecu'ie sau de $rezentare direct
a o$erei2
e+e-$unerea $u(lic a o$erelor de art $lastic& de art a$licat& fotografice i de arhitectur2
-+$roiec'ia $u(lic a o$erelor cinematografice i a altor o$ere audio,izuale2
'+emiterea unei o$ere $rin orice mi*loc ce ser,ete la $ro$agarea fr fir a semnelor& sunetelor sau
imaginilor& inclusi, $rin satelit2
3+transmiterea unei o$ere ctre $u(lic $rin fir& $rin ca(lu& $rin fi(r o$tic sau $rin orice alt $rocedeu2
i+comunicarea $u(lic $rin intermediul nregistrrilor sonore i audio,izuale2
2+retransmiterea nealterat& simultan i integral a unei o$ere $rin oricare dintre mi*loacele citate la lit. g4
i h4& de ctre un organism de emisie& diferit de organismul de origine a o$erei radiodifuzate sau tele,izate2
>+difuzarea secundar2
l+$rezentarea ntr-un loc $u(lic& $rin intermediul oricror mi*loace& a unei o$ere radiodifuzate sau
tele,izate2
m+accesul $u(lic la (azele de date $e calculator& n cazul n care aceste (aze de date con'in sau constituie
o$ere $rote*ate.
tili%area unei opere d. natere la drepturi patrimoniale, di$tincte i exclu$ive, ale autorului de
a autori%a $au de a inter%ice!
a+reproducerea inte'ral. $au par&ial., direct. ori indirect., temporar. $au permanent., prin
orice mi2loace i $u0 orice -orm. a operei9
a+reproducerea operei9
(la data 19-sep-2005 rt! 13# litera ! din titlul "# partea "# capitolul "( modificat de rt! "# punctul 3! din #rdonanta
rgenta 123/2005 )
0+di$tri0uirea operei9
(la data 04-iun-2007 rt! 13# litera *! din titlul "# partea "# capitolul "( a se $edea %urisprudenta Decizia nr. 429/"
din 04-in-2007 )
c+importul /n vederea comerciali%.rii pe pia&a intern. a copiilor reali%ate, cu con$im&.mntul
autorului, dup. oper.9
d+/nc3irierea operei9
e+/mprumutul operei9
-+comunicarea pu0lic., direct $au indirect a operei, prin orice mi2loace, inclu$iv prin punerea
operei la di$po%i&ia pu0licului, a$t-el /nct $. poat. -i acce$at. /n orice loc i /n orice moment
ale$, /n mod individual, de c.tre pu0lic9
'+radiodi-u%area operei9
3+retran$miterea prin ca0lu a operei9
i+reali%area de opere derivate.
(la data 30-iul-2004 rt! 13 din titlul "# partea "# capitolul "( modificat de rt! "# punctul 9! din !egea 285/2004 )
#rt. 14
*1+6rin re$roducere& n sensul $rezentei legi& se n'elege realizarea uneia ori a mai multor co$ii ale unei
o$ere& n orice form material& inclusi, realizarea oricrei nregistrri sonore sau ,izuale a unei o$ere&
$recum i stocarea $ermanent ori tem$orar a acesteia cu mi*loace electronice.
*1+6rin difuzare& n sensul $rezentei legi& se n'elege distri(uirea ctre $u(lic a originalului ori a co$iilor
unei o$ere& $rin ,nzare& nchiriere& m$rumut sau $rin orice alt mod de transmitere cu titlu oneros sau cu
titlu gratuit.
*5+3u se consider difuzare distri(uirea ctre $u(lic $rin m$rumut& cu titlu gratuit& a unei o$ere& n cazul
n care se realizeaz $rin intermediul (i(liotecilor $u(lice.
Prin reproducere, /n $en$ul pre%entei le'i, $e /n&ele'e reali%area uneia ori a mai multor copii ale
unei opere, prin orice mi2loc i $u0 orice -orm., inclu$iv reali%area oric.rei /nre'i$tr.ri $onore
$au audiovi%uale a unei opere.
5
*la data 5:;iul;1::4 #rt. 14 din titlul I, partea I, capitolul I= modi-icat de #rt. I, punctul 1:. din
Le'ea 187<1::4 +
Prin reproducere, /n $en$ul pre%entei le'i, $e /n&ele'e reali%area inte'ral. $au par&ial. a uneia
ori a mai multor copii ale unei opere, direct $au indirect, temporar ori permanent, prin orice
mi2loc i $u0 orice -orm., inclu$iv reali%area oric.rei /nre'i$tr.ri $onore $au audiovi%uale a unei
opere, precum i $tocarea permanent. ori temporar. a ace$teia cu mi2loace electronice.
*la data 19;$ep;1::7 #rt. 14 din titlul I, partea I, capitolul I= modi-icat de #rt. I, punctul 4. din
)rdonanta ur'enta 115<1::7 +
Prin reproducere, /n $en$ul pre%entei le'i, $e /n&ele'e reali%area, inte'ral. $au par&ial., a uneia
ori a mai multor copii ale unei opere, direct $au indirect, temporar ori permanent, prin orice
mi2loc i $u0 orice -orm., inclu$iv reali%area oric.rei /nre'i$tr.ri $onore $au audiovi%uale a unei
opere, precum i $tocarea permanent. ori temporar. a ace$teia cu mi2loace electronice.
(la data 03-aug-2006 rt! 14 din titlul "# partea "# capitolul "( modificat de rt! 1# punctul 2! din !egea 329/2006 )
#rt. 14
1

(la data 04-iun-2007 rt! 14+1 din titlul "# partea "# capitolul "( a se $edea %urisprudenta Decizia nr. 429/" din 04-
in-2007 )
*1+Prin di$tri0uire, /n $en$ul pre%entei le'i, $e /n&ele'e vn%area $au orice alt mod de
tran$mitere, cu titlu onero$ ori 'ratuit, a ori'inalului $au a copiilor unei opere, precum i
o-erirea pu0lic. a ace$tora.
*1+"reptul de di$tri0uire $e epui%ea%. o dat. cu prima vn%are $au cu primul tran$-er de drept
de proprietate a$upra ori'inalului ori a copiilor unei opere, pe pia&a intern., de c.tre titularul de
drepturi $au cu con$im&.mntul ace$tuia.
#rt. 14
1

Prin import, /n $en$ul pre%entei le'i, $e /n&ele'e introducerea pe pia&a intern., cu $copul
comerciali%.rii, a ori'inalului $au a copiilor le'al reali%ate ale unei opere -ixate pe orice -el de
$uport.
#rt. 14
5

Prin /nc3iriere, /n $en$ul pre%entei le'i, $e /n&ele'e punerea la di$po%i&ie $pre utili%are, pentru
un timp limitat i pentru un avanta2 economic $au comercial direct ori indirect, a unei opere.
#rt. 14
4

*1+Prin /mprumut, /n $en$ul pre%entei le'i, $e /n&ele'e punerea la di$po%i&ie $pre utili%are,
pentru un timp limitat i -.r. un avanta2 economic $au comercial direct ori indirect, a unei opere
prin intermediul unei in$titu&ii care permite acce$ul pu0licului /n ace$t $cop.
*1+6mprumutul e-ectuat prin 0i0lioteci nu nece$it. autori%area autorului i d. dreptul ace$tuia
la o remunera&ie ec3ita0il.. #ce$t drept nu poate -ace o0iectul unei renun&.ri.
*5+Remunera&ia ec3ita0il. prev.%ut. la alin. *1+ nu $e datorea%., /n ca%ul /n care /mprumutul
e$te reali%at /n $cop educativ ori cultural, prin 0i0lioteci de drept pu0lic.
*5+Remunera&ia ec3ita0il. prev.%ut. la alin. *1+ nu $e datorea%., /n ca%ul /n care /mprumutul
e$te reali%at prin 0i0liotecile in$titu&iilor de /nv.&.mnt cu acce$ 'ratuit.
*la data 19;$ep;1::7 #rt. 14?4, alin. *5+ din titlul I, partea I, capitolul I= modi-icat de #rt. I,
punctul 7. din )rdonanta ur'enta 115<1::7 +
*5+Remunera&ia ec3ita0il. prev.%ut. la alin. *1+ nu $e datorea%. /n ca%ul /n care /mprumutul
e$te reali%at prin 0i0liotecile in$titu&iilor de /nv.&.mnt i prin 0i0liotecile pu0lice cu acce$
'ratuit.
(la data 03-aug-2006 rt! 14+4# alin! (3) din titlul "# partea "# capitolul "( modificat de rt! 1# punctul 3! din !egea
329/2006 )
*4+6mprumutul unor opere -ixate /n /nre'i$tr.ri $onore $au audiovi%uale nu poate avea loc dect
dup. 6 luni de la prima di$tri0uire a operei.
*7+"reptul de /mprumut nu $e epui%ea%. odat. cu prima vn%are $au cu primul tran$-er de drept
de proprietate a$upra ori'inalului ori copiilor unei opere pe pia&., e-ectuat de titularul de
drepturi $au cu con$im&.mntul ace$tuia.
*la data 19;$ep;1::7 #rt. 14?4 din titlul I, partea I, capitolul I= completat de #rt. I, punctul 6.
din )rdonanta ur'enta 115<1::7 +
*7+"reptul de /mprumut nu $e epui%ea%. odat. cu prima vn%are $au cu primul tran$-er de drept
de proprietate a$upra ori'inalului ori a copiilor unei opere, pe pia&., e-ectuat $au con$im&it de
titularul de drepturi.
(la data 03-aug-2006 rt! 14+4# alin! (5) din titlul "# partea "# capitolul "( modificat de rt! 1# punctul 4! din !egea
329/2006 )
#rt. 14
7

@u pot -ace o0iectul /nc3irierii $au /mprumutului!
a+proiectele de $tructuri ar3itecturale9
6
0+ori'inalele $au copiile operelor de de$i'n ori de art. aplicat. produ$elor de$tinate unei
utili%.ri practice9
c+ori'inalele $au copiile operelor, /n $copul comunic.rii pu0lice ori pentru a c.ror utili%are exi$t.
un contract9
d+lucr.rile de re-erin&. pentru con$ultare imediat. $au pentru /mprumut /ntre in$titu&ii9
e+operele create de autor /n cadrul contractului individual de munc., dac. ace$tea $unt utili%ate
de c.tre cel care a an'a2at autorul, /n cadrul activit.&ii o0inuite.
*la data 5:;iul;1::4 #rt. 14 din titlul I, partea I, capitolul I= completat de #rt. I, punctul 11.
din Le'ea 187<1::4 +
"i$po%i&iile pre%entei le'i privind /nc3irierea i /mprumutul nu $e aplic.!
a+con$truc&iilor re%ultate din proiecte ar3itecturale9
0+ori'inalelor $au copiilor operelor de de$i'n ori de art. aplicat. produ$elor de$tinate unei
utili%.ri practice9
0+ori'inalelor $au copiilor operelor de de$i'n ori de art. aplicat., utili%ate pentru reali%area
produ$elor de con$um9
(la data 03-aug-2006 rt! 14+5# litera *! din titlul "# partea "# capitolul "( modificat de rt! 1# punctul 5! din !egea
329/2006 )
c+ori'inalelor $au copiilor operelor, /n $copul comunic.rii pu0lice ori pentru a c.ror utili%are
exi$t. un contract9
c+ori'inalelor $au copiilor operelor, reali%ate /n $copul comunic.rii pu0lice ori pentru a c.ror
utili%are exi$t. un contract9
(la data 03-aug-2006 rt! 14+5# litera ,! din titlul "# partea "# capitolul "( modificat de rt! 1# punctul 5! din !egea
329/2006 )
d+lucr.rilor de re-erin&. pentru con$ultare imediat. $au pentru /mprumut /ntre in$titu&ii9
e+operelor create de autor /n cadrul contractului individual de munc., dac. ace$tea $unt
utili%ate de c.tre cel care a an'a2at autorul, /n cadrul activit.&ii o0inuite.
(la data 19-sep-2005 rt! 14+5 din titlul "# partea "# capitolul "( modificat de rt! "# punctul 7! din #rdonanta
rgenta 123/2005 )
#rt. 17
*1+5tilizarea sau e-$loatarea unei o$ere n modurile $re,zute la art. 17 lit. d4 i e4& $recum i n orice alt
mod similar constituie comunicare $u(lic.
*1+Se consider $u(lic orice comunicare a unei o$ere& fcut ntr-un loc deschis $u(licului sau n orice loc
n care se adun un numr de $ersoane care de$ete cercul normal al mem(rilor unei familii i al
cunotin'elor acesteia& indiferent dac mem(rii care com$un acel $u(lic susce$ti(il de a rece$'iona astfel
de comunicri $ot sau nu s o fac n acelai loc sau n locuri diferite ori n acelai tim$ sau n momente
diferite.
*5++edifuzarea co$iilor unei o$ere nu mai necesit autorizarea titularului dre$tului de autor dect $entru
nchirierea i im$ortul acestora.
*1+4e con$ider. comunicare pu0lic. orice comunicare a unei opere, direct $au prin orice
mi2loace te3nice, -.cut. /ntr;un loc de$c3i$ pu0licului $au /n orice loc /n care $e adun. un num.r
de per$oane care dep.ete cercul normal al mem0rilor unei -amilii i al cunotin&elor ace$teia,
inclu$iv repre%entarea $cenic., recitarea $au orice alt. modalitate pu0lic. de execu&ie $au de
pre%entare direct. a operei, expunerea pu0lic. a operelor de art. pla$tic., de art. aplicat.,
-oto'ra-ic. i de ar3itectur., proiec&ia pu0lic. a operelor cinemato'ra-ice i a altor opere
audiovi%uale, inclu$iv a operelor de art. di'ital., pre%entarea /ntr;un loc pu0lic, prin intermediul
/nre'i$tr.rilor $onore $au audiovi%uale, precum i pre%entarea /ntr;un loc pu0lic, prin
intermediul oric.ror mi2loace, a unei opere radiodi-u%ate. "e a$emenea, $e con$ider. pu0lic.
orice comunicare a unei opere prin mi2loace cu -ir $au -.r. -ir, inclu$iv prin punerea la di$po%i&ia
pu0licului a operelor, a$t-el /nct orice mem0ru al pu0licului $. poat. avea acce$, din orice loc
$au /n orice moment ale$ /n mod individual.
*1+4e con$ider. comunicare pu0lic. orice comunicare a unei opere, direct $au prin orice
mi2loace te3nice, -.cut. /ntr;un loc de$c3i$ pu0licului $au /n orice loc /n care $e adun. un num.r
de per$oane care dep.ete cercul normal al mem0rilor unei -amilii i al cunotin&elor ace$teia,
inclu$iv repre%entarea $cenic., recitarea $au orice alt. modalitate pu0lic. de execu&ie ori de
pre%entare direct. a operei, expunerea pu0lic. a operelor de art. pla$tic., de art. aplicat.,
-oto'ra-ic. i de ar3itectur., proiec&ia pu0lic. a operelor cinemato'ra-ice i a altor opere
audiovi%uale, inclu$iv a operelor de art. di'ital., pre%entarea /ntr;un loc pu0lic, prin intermediul
/nre'i$tr.rilor $onore $au audiovi%uale, precum i pre%entarea /ntr;un loc pu0lic, prin
intermediul oric.ror mi2loace, a unei opere radiodi-u%ate. "e a$emenea, $e con$ider. pu0lic.
orice comunicare a unei opere, prin mi2loace cu -ir $au -.r. -ir, prin punerea la di$po%i&ie
pu0licului, inclu$iv prin Internet $au alte re&ele de calculatoare, a$t-el /nct oricare dintre
mem0rii pu0licului $. poat. avea acce$ din orice loc $au /n orice moment ale$ /n mod individual.
7
*la data 19;$ep;1::7 #rt. 17, alin. *1+ din titlul I, partea I, capitolul I= modi-icat de #rt. I,
punctul 8. din )rdonanta ur'enta 115<1::7 +
*1+4e con$ider. comunicare pu0lic. orice comunicare a unei opere, reali%at. direct $au prin
orice mi2loace te3nice, -.cut. /ntr;un loc de$c3i$ pu0licului $au /n orice loc /n care $e adun. un
num.r de per$oane care dep.ete cercul normal al mem0rilor unei -amilii i al cunotin&elor
ace$teia, inclu$iv repre%entarea $cenic., recitarea $au orice alt. modalitate pu0lic. de execu&ie
ori de pre%entare direct. a operei, expunerea pu0lic. a operelor de art. pla$tic., de art.
aplicat., -oto'ra-ic. i de ar3itectur., proiec&ia pu0lic. a operelor cinemato'ra-ice i a altor
opere audiovi%uale, inclu$iv a operelor de art. di'ital., pre%entarea /ntr;un loc pu0lic, prin
intermediul /nre'i$tr.rilor $onore $au audiovi%uale, precum i pre%entarea /ntr;un loc pu0lic,
prin intermediul oric.ror mi2loace, a unei opere radiodi-u%ate. "e a$emenea, $e con$ider.
pu0lic. orice comunicare a unei opere, prin mi2loace cu -ir $au -.r. -ir, reali%at. prin punerea la
di$po%i&ie pu0licului, inclu$iv prin internet $au alte re&ele de calculatoare, a$t-el /nct oricare
dintre mem0rii pu0licului $. poat. avea acce$ la acea$ta din orice loc $au /n orice moment ale$
/n mod individual.
(la data 03-aug-2006 rt! 15# alin! (1) din titlul "# partea "# capitolul "( modificat de rt! 1# punctul 6! din !egea
329/2006 )
*1+"reptul de a autori%a $au de a inter%ice comunicarea pu0lic. $au punerea la di$po%i&ia
pu0licului a operelor nu $e con$ider. epui%at prin nici un act de comunicare pu0lic. $au de
punere la di$po%i&ia pu0licului.
(la data 30-iul-2004 rt! 15 din titlul "# partea "# capitolul "( modificat de rt! "# punctul 12! din !egea 285/2004 )
#rt. 17
1

6n $en$ul pre%entei le'i, prin radiodi-u%are $e /n&ele'e!
a+emiterea unei opere de c.tre un or'ani$m de radiodi-u%iune $au de televi%iune, prin orice
mi2loc ce $ervete la propa'area -.r. -ir a $emnelor, $unetelor $au ima'inilor, ori a repre%ent.rii
di'itale a ace$tora, inclu$iv prin $atelit, /n $copul recep&ion.rii de c.tre pu0lic9
0+tran$miterea unei opere $au a repre%ent.rii di'itale a ace$teia, prin -ir, prin ca0lu, prin -i0r.
optic. $au prin orice alt procedeu $imilar, /n $copul recep&ion.rii de c.tre pu0lic.
6n $en$ul pre%entei le'i, prin radiodi-u%are $e /n&ele'e!
a+emiterea unei opere de c.tre un or'ani$m de radiodi-u%iune $au de televi%iune, prin orice
mi2loc ce $ervete la propa'area -.r. -ir a $emnelor, $unetelor $au ima'inilor ori a repre%ent.rii
ace$tora, inclu$iv comunicarea pu0lic. prin $atelit, /n $copul recep&ion.rii de c.tre pu0lic9
0+tran$miterea unei opere $au a repre%ent.rii ace$teia, prin -ir, prin ca0lu, prin -i0r. optic. $au
prin orice alt procedeu $imilar, cu excep&ia re&elelor de calculatoare, /n $copul recep&ion.rii de
c.tre pu0lic.
*la data 19;$ep;1::7 #rt. 17?1 din titlul I, partea I, capitolul I= modi-icat de #rt. I, punctul 9.
din )rdonanta ur'enta 115<1::7 +
6n $en$ul pre%entei le'i, prin radiodi-u%are $e /n&ele'e!
a+emiterea unei opere de c.tre un or'ani$m de radiodi-u%iune ori de televi%iune, prin orice
mi2loc ce $ervete la propa'area -.r. -ir a $emnelor, $unetelor $au ima'inilor, ori a repre%ent.rii
ace$tora, inclu$iv comunicarea ei pu0lic. prin $atelit, /n $copul recep&ion.rii de c.tre pu0lic9
0+tran$miterea unei opere $au a repre%ent.rii ace$teia, prin -ir, prin ca0lu, prin -i0r. optic. $au
prin orice alt procedeu $imilar, cu excep&ia re&elelor de calculatoare, /n $copul recep&ion.rii ei de
c.tre pu0lic.
(la data 03-aug-2006 rt! 15+1 din titlul "# partea "# capitolul "( modificat de rt! 1# punctul 7! din !egea 329/2006
)
#rt. 17
1

Prin retran$miterea prin ca0lu, /n $en$ul pre%entei le'i, $e /n&ele'e retran$miterea $imultan.,
nealterat. i inte'ral., prin mi2loacele prev.%ute la art. 17
1
lit. 0+ $au printr;un $i$tem de
di-u%are prin unde ultra$curte, pentru recep&ionarea de c.tre pu0lic a unei tran$mi$ii ini&iale, cu
$au -.r. -ir, inclu$iv prin $atelit, de $ervicii de pro'rame de radiodi-u%iune $au de televi%iune,
de$tinate recep&ion.rii de c.tre pu0lic.
*la data 5:;iul;1::4 #rt. 17 din titlul I, partea I, capitolul I= completat de #rt. I, punctul 15.
din Le'ea 187<1::4 +
Prin retran$miterea prin ca0lu, /n $en$ul pre%entei le'i, $e /n&ele'e retran$miterea $imultan.,
nealterat. i inte'ral., de c.tre un operator, prin mi2loacele prev.%ute la art. 17
1
lit. 0+ $au
printr;un $i$tem de di-u%are prin unde ultra$curte, pentru recep&ionarea de c.tre pu0lic, a unei
tran$mi$ii ini&iale, cu $au -.r. -ir, inclu$iv prin $atelit, de $ervicii de pro'rame de radiodi-u%iune
$au de televi%iune, de$tinate recep&ion.rii de c.tre pu0lic.
(la data 03-aug-2006 rt! 15+2 din titlul "# partea "# capitolul "( modificat de rt! 1# punctul 8! din !egea 329/2006
)
#rt. 16
8
Autorul unei o$ere are dre$tul $atrimonial e-clusi, de a autoriza traducerea& $u(licarea n culegeri&
ada$tarea& $recum i orice alt transformare a o$erei sale $rin care se o('ine o o$er deri,at.
Prin reali%area de opere derivate, /n $en$ul pre%entei le'i, $e /n&ele'e traducerea, pu0licarea /n
cule'eri, adaptarea, precum i orice alt. tran$-ormare a unei opere preexi$tente, dac. acea$ta
con$tituie crea&ie intelectual..
(la data 30-iul-2004 rt! 16 din titlul "# partea "# capitolul "( modificat de rt! "# punctul 14! din !egea 285/2004 )
#rt. 18
*1+Autorul unei o$ere literare sau artistice (eneficiaz de dre$tul e-clusi, de a autoriza nchirierea
originalului i a co$iilor o$erelor& inclusi, a o$erelor audio,izuale& a o$erelor cu$rinse ntr-o nregistrare
sonor& a unui $rogram $entru calculator sau a unei o$ere care $oate fi utilizat cu a*utorul unui calculator
ori al oricrui alt dis$oziti, tehnic& chiar du$ difuzarea acestora n conformitate cu consim'mntul
autorului.
*1+%re$tul de a autoriza nchirierea o$erei re$rezint dre$tul e-clusi, al unui autor de a $une la dis$ozi'ie
$entru utilizare originalul sau co$iile o$erei $entru o $erioad de tim$ limitat& n schim(ul unui a,anta*
economic direct sau indirect.
(la data 30-iul-2004 rt! 17 din titlul "# partea "# capitolul "( abrogat de rt! "# punctul 15! din !egea 285/2004 )
#rt. 18
*1+/m$rumutul $u(lic const n $unerea la dis$ozi'ia unei $ersoane& cu titlu gratuit& $entru utilizare& a
originalului sau a co$iei unei o$ere $entru o $erioad de tim$ determinat& $rin intermediul unei institu'ii
care $ermite accesul $u(licului n acest sco$. /m$rumutul $u(lic nu necesit autorizarea $reala(il a
autorului.
*1+/m$rumutul $u(lic d dre$tul titularului dre$tului de autor la o remunera'ie echita(il.
*5+%is$ozi'iile alin. 824 nu se a$lic la1
a+originalele sau co$iile unor o$ere scrise& din (i(lioteci $u(lice2
0+$roiectele de structuri arhitecturale2
c+originalele sau co$iile o$erelor de art a$licat $roduselor destinate unei utilizri $ractice2
d+originalele sau co$iile o$erelor& n sco$ul comunicrii $u(lice& ori $entru a cror utilizare e-ist un
contract2
e+lucrrile de referin' $entru utilizare imediat sau $entru m$rumuturi ntre institu'ii2
-+o$erele create de autor n cadrul contractului indi,idual de munc& dac acestea sunt utilizate de ctre cel
care a anga*at autorul& n cadrul acti,it'ii o(inuite.
*4+%is$ozi'iile alin. 824 nu se a$lic n cazul m$rumutului $u(lic realizat n sco$ educati, ori cultural& $rin
institu'ii recunoscute $otri,it legii sau organizate n acest sco$ de ctre autorit'i $u(lice.
*7+/m$rumutul $u(lic al unor o$ere fi-ate n nregistrri sonore sau audio,izuale nu $oate a,ea loc dect
du$ 9 luni de la $rima difuzare a o$erei.
(la data 30-iul-2004 rt! 18 din titlul "# partea "# capitolul "( abrogat de rt! "# punctul 15! din !egea 285/2004 )
#rt. 19
%re$tul de comunicare $u(lic $rin intermediul nregistrrilor sonore sau audio,izuale re$rezint dre$tul
e-clusi, al autorului de a autoriza comunicarea ctre $u(lic a unor lecturi& inter$retri muzicale sau scenice
ori a altor forme de fi-are a o$erei sale n nregistrri sonore sau audio,izuale.
(la data 30-iul-2004 rt! 19 din titlul "# partea "# capitolul "( abrogat de rt! "# punctul 15! din !egea 285/2004 )
#rt. 1:
%re$tul de difuzare secundar re$rezint dre$tul e-clusi, al autorului de a autoriza comunicarea ctre
$u(lic a o$erei sale& ulterior $rimei difuzri& $rin oricare dintre mi*loacele $re,zute la art. 17 lit. g4& h4& i4&
*4 i l4.
(la data 30-iul-2004 rt! 20 din titlul "# partea "# capitolul "( abrogat de rt! "# punctul 15! din !egea 285/2004 )
#rt. 11
*1+/n cazul fiecrei re,nzri a unei o$ere de art $lastic la licita'ie $u(lic sau $rin intermediul unui
agent comisionar& ori de ctre un comerciant& autorul are dre$tul la :; din $re'ul de ,nzare& $recum i
dre$tul de a fi informat cu $ri,ire la locul unde se afl o$era sa.
*1+<icitatorii& agen'ii comisionari i comercian'ii& care inter,in n ,nzare& tre(uie s-i comunice autorului
informa'iile $re,zute la alin. 814 al $rezentului articol n termen de dou luni de la data ,nzrii. Acetia
,or rs$unde de re'inerea din $re'ul de ,nzare i de $lata sumei cores$unztoare ctre autor a cotei de
:;.
*5+%re$turile $re,zute n $rezentul articol constituie dre$tul de suit i nu $ot face o(iectul ,reunei
renun'ri sau nstrinri.
*1+#utorul unei opere ori'inale de art. 'ra-ic. $au pla$tic. ori al unei opere -oto'ra-ice
0ene-icia%. de un drept de $uit. repre%entnd dreptul de a /nca$a o cot. din pre&ul de vn%are
o0&inut la orice revn%are a operei, ulterioar. primei /n$tr.in.ri de c.tre autor, precum i
dreptul de a -i in-ormat cu privire la locul unde $e a-l. opera $a.
*1+#utorul unei opere ori'inale de art. 'ra-ic. $au pla$tic. ori al unei opere -oto'ra-ice
0ene-icia%. de un drept de $uit., repre%entnd dreptul de a /nca$a o cot. din pre&ul net de
9
vn%are o0&inut la orice revn%are a operei, ulterioar. primei /n$tr.in.ri de c.tre autor, precum
i dreptul de a -i in-ormat cu privire la locul unde $e a-l. opera $a.
(la data 03-aug-2006 rt! 21# alin! (1) din titlul "# partea "# capitolul "( modificat de rt! 1# punctul 8! din !egea
329/2006 )
*1+"reptul men&ionat la alin. *1+ $e aplic. tuturor actelor de revn%are a unei opere ori'inale de
art. 'ra-ic. $au pla$tic. ori a unei opere -oto'ra-ice care implic., /n calitate de vn%.tori,
cump.r.tori $au intermediari, $aloane, 'alerii de art., precum i orice comerciant de opere de
art..
*5+(opiile operelor ori'inale de art. $au -oto'ra-ice, care au -o$t -.cute /ntr;un num.r limitat de
c.tre /n$ui autorul lor $au cu apro0area ace$tuia, $unt con$iderate opere de art. ori'inale, /n
$en$ul pre%entei le'i.
*5+6n $en$ul pre%entei le'i, copiile operelor ori'inale de art. $au -oto'ra-ice, care au -o$t -.cute
/ntr;un num.r limitat de c.tre /n$ui autorul lor $au cu apro0area ace$tuia, $unt con$iderate
opere de art. ori'inale.
(la data 03-aug-2006 rt! 21# alin! (3) din titlul "# partea "# capitolul "( modificat de rt! 1# punctul 8! din !egea
329/2006 )
*4+4uma datorat. /n temeiul alin. *1+ $e calculea%. con-orm urm.toarelor cote, -.r. a putea
dep.i 11.7:: euro!
a+de la 5:: la 5.::: euro ; 7 A9
0+de la 5.:::,:1 la 7:.::: euro ; 4 A9
c+de la 7:.:::,:1 la 1::.::: euro ; 5 A9
d+de la 1::.:::,:1 la 57:.::: euro ; 1 A9
e+de la 57:.:::,:1 la 7::.::: euro ; :,7 A9
-+pe$te 7::.::: euro ; :,17 A.
*4+4uma datorat. /n temeiul alin. *1+ $e calculea%. con-orm urm.toarelor cote, -.r. a putea
dep.i 11.7:: euro $au contravaloarea /n lei!
a+de la 5:: la 5.::: euro ; 7A9
0+de la 5.:::,:1 la 7:.::: euro ; 4A9
c+de la 7:.:::,:1 la 1::.::: euro ; 5A9
d+de la 1::.:::,:1 la 57:.::: euro ; 1A9
e+de la 57:.:::,:1 la 7::.::: euro ; :,7A9
-+pe$te 7::.::: euro ; :,17A.
(la data 03-aug-2006 rt! 21# alin! (4) din titlul "# partea "# capitolul "( modificat de rt! 1# punctul 8! din !egea
329/2006 )
*7+=n%.torul tre0uie $.;i comunice autorului in-orma&iile prev.%ute la alin. *1+, /n termen de
dou. luni de la data vn%.rii, i r.$punde de re&inerea din pre&ul de vn%are, -.r. ad.u'area
altor taxe, i de plata c.tre autor a $umei datorate con-orm prevederilor alin. *4+.
*7+=n%.torul tre0uie $. /i comunice autorului in-orma&iile prev.%ute la alin. *1+, /n termen de
dou. luni de la data vn%.rii, r.$pun%nd de re&inerea procentelor $au cotelor din pre&ul de
vn%are, -.r. ad.u'area altor taxe, i de plata c.tre autor a $umei datorate con-orm
prevederilor alin. *4+.
(la data 03-aug-2006 rt! 21# alin! (5) din titlul "# partea "# capitolul "( modificat de rt! 1# punctul 8! din !egea
329/2006 )
*6+Bene-iciarii dreptului de $uit. $au repre%entan&ii ace$tora pot $olicita, timp de 5 ani de la
data revn%.rii, per$oanelor prev.%ute la alin. *1+ in-orma&ii nece$are pentru a a$i'ura plata
$umelor datorate con-orm prevederilor alin. *4+.
*8+"reptul de $uit. nu poate -ace o0iectul vreunei renun&.ri $au /n$tr.in.ri.
(la data 30-iul-2004 rt! 21 din titlul "# partea "# capitolul "( modificat de rt! "# punctul 16! din !egea 285/2004 )
#rt. 11
6ro$rietarul sau $osesorul unei o$ere este dator s $ermit accesul autorului i s o $un la dis$ozi'ia
acestuia& dac acest fa$t este necesar $entru e-ercitarea dre$tului su de autor i cu condi'ia ca $rin
aceasta s nu se aduc atingere unui interes legitim al $ro$rietarului sau al $osesorului. /n acest caz&
$ro$rietarul sau $osesorul $oate $retinde autorului o garan'ie suficient $entru securitatea o$erei&
asigurarea o$erei la o sum ce re$rezint ,aloarea $e $ia' a originalului& $recum i o remunera'ie
cores$unztoare.
Proprietarul $au po$e$orul unei opere e$te dator $. permit. acce$ul autorului operei i $. o
pun. la di$po%i&ie ace$tuia, dac. ace$t -apt e$te nece$ar pentru exercitarea dreptului $.u de
autor i cu condi&ia ca prin acea$ta $. nu $e aduc. atin'ere unui intere$ le'itim al proprietarului
$au al po$e$orului. 6n ace$t ca%, proprietarul $au po$e$orul poate pretinde autorului operei o
'aran&ie $u-icient. pentru $ecuritatea operei, a$i'urarea ace$teia la o $um. ce repre%int.
valoarea pe pia&. a ori'inalului, precum i o remunera&ie core$pun%.toare.
(la data 03-aug-2006 rt! 22 din titlul "# partea "# capitolul "( modificat de rt! 1# punctul 8! din !egea 329/2006 )
#rt. 15
10
*1+6ro$rietarul originalului unei o$ere nu are dre$tul s o distrug nainte de a o oferi autorului la $re'ul de
cost al materialului.
*1+%ac nu este $osi(il returnarea originalului& $ro$rietarul ,a $ermite autorului s fac o co$ie de $e
o$er ntr-o manier cores$unztoare.
*5+/n cazul unei structuri arhitecturale& autorul are numai dre$tul de a face fotografii ale o$erei i de a
solicita trimiterea re$roducerii $roiectelor.
*1+Proprietarul ori'inalului unei opere nu are dreptul $. o di$tru'. /nainte de a o o-eri autorului
ei la pre&ul de co$t al materialului.
*1+"ac. nu e$te po$i0il. returnarea ori'inalului, proprietarul va permite autorului $. -ac. o
copie a operei, /ntr;o manier. core$pun%.toare.
*5+6n ca%ul unei $tructuri ar3itecturale, autorul are numai dreptul de a -ace -oto'ra-ii ale operei
i de a $olicita proprietarului trimiterea reproducerii proiectelor.
(la data 03-aug-2006 rt! 23 din titlul "# partea "# capitolul "( modificat de rt! 1# punctul 8! din !egea 329/2006 )
(#PIT)LL =! "urata protec&iei dreptului de autor
#rt. 14
*1+%re$tul de autor asu$ra unei o$ere literare& artistice sau tiin'ifice se nate din momentul crerii o$erei&
oricare ar fi modul sau forma concret de e-$rimare.
*1+%ac o$era este creat& ntr-o $erioad de tim$& n $r'i& serii& ,olume i n orice alte forme de
continuare& termenul de $rotec'ie ,a fi calculat& $otri,it alin. 814& $entru fiecare dintre aceste com$onente.
*1+"ac. opera e$te creat., /ntr;o perioad. de timp, /n p.r&i, $erii, volume i /n orice alte -orme
de de%voltare creativ., termenul de protec&ie va -i calculat, potrivit alin. *1+, pentru -iecare
dintre ace$te componente.
(la data 03-aug-2006 rt! 24# alin! (2) din titlul "# partea "# capitolul ( modificat de rt! 1# punctul 8! din !egea
329/2006 )
#rt. 17
*1+%re$turile $atrimoniale $re,zute la art. 17& 19& 1=& 1> i 21 dureaz tot tim$ul ,ie'ii autorului& iar
du$ moartea acestuia se transmit $rin motenire& $otri,it legisla'iei ci,ile& $e o $erioad de =0 de ani&
oricare ar fi data la care o$era a fost adus la cunotin' $u(lic n mod legal. %ac nu e-ist motenitori&
e-erci'iul acestor dre$turi re,ine organismului de gestiune colecti, mandatat n tim$ul ,ie'ii de ctre autor
sau& n li$sa unui mandat& organismului de gestiune colecti, cu cel mai mare numr de mem(ri& din
domeniul res$ecti, de crea'ie.
*1+"repturile patrimoniale prev.%ute la art. 15 i 11 durea%. tot timpul vie&ii autorului, iar dup.
moartea ace$tuia $e tran$mit prin motenire, potrivit le'i$la&iei civile, pe o perioad. de 8: de
ani, oricare ar -i data la care opera a -o$t adu$. la cunotin&. pu0lic. /n mod le'al. "ac. nu
exi$t. motenitori, exerci&iul ace$tor drepturi revine or'ani$mului de 'e$tiune colectiv.
mandatat /n timpul vie&ii de c.tre autor $au, /n lip$a unui mandat, or'ani$mului de 'e$tiune
colectiv. cu cel mai mare num.r de mem0ri, din domeniul re$pectiv de crea&ie.
(la data 30-iul-2004 rt! 25# alin! (1) din titlul "# partea "# capitolul ( modificat de rt! "# punctul 17! din !egea
285/2004 )
*1+6ersoana care& du$ ncetarea $rotec'iei dre$tului de autor& aduce la cunotin' $u(lic& n mod legal&
$entru $rima oar& o o$er ne$u(licat nainte& (eneficiaz de $rotec'ia echi,alent cu cea a dre$turilor
$atrimoniale ale autorului.
%urata $rotec'iei acestor dre$turi este de 2: de ani nce$nd din momentul n care a fost adus $entru
$rima oar la cunotin' $u(lic& n mod legal.
*1+Per$oana care, dup. /ncetarea protec&iei dreptului de autor, aduce la cunotin&a pu0lic., /n
mod le'al, pentru prima oar., o oper. nepu0licat. /nainte 0ene-icia%. de protec&ia ec3ivalent.
cu cea a drepturilor patrimoniale ale autorului. "urata protec&iei ace$tor drepturi e$te de 17 ani,
/ncepnd din momentul /n care a -o$t adu$. pentru prima oar. la cunotin&a pu0lic. /n mod
le'al.
(la data 03-aug-2006 rt! 25# alin! (2) din titlul "# partea "# capitolul ( modificat de rt! 1# punctul 8! din !egea
329/2006 )
#rt. 16
*1+%urata dre$turilor $atrimoniale asu$ra o$erelor aduse la cunotin' $u(lic su( $seudonim sau fr
indicarea autorului este de =0 de ani de la data aducerii la cunotin' $u(lic a acestora.
*1+0nd identitatea autorului este adus la cunotin' $u(lic nainte de e-$irarea termenului $re,zut la
alin. 814& se a$lic dis$ozi'iile art. 2: alin. 814.
*1+"urata drepturilor patrimoniale a$upra operelor adu$e la cunotin&. pu0lic., /n mod le'al,
$u0 p$eudonim $au -.r. indicarea autorului e$te de 8: de ani de la data aducerii la cunotin&.
pu0lic. a ace$tora.
*1+"urata drepturilor patrimoniale a$upra operelor adu$e la cunotin&a pu0lic. /n mod le'al, $u0
p$eudonim $au -.r. indicarea autorului, e$te de 8: de ani de la data aducerii la cunotin&a
pu0lic. a ace$tora.
11
(la data 03-aug-2006 rt! 26# alin! (1) din titlul "# partea "# capitolul ( modificat de rt! 1# punctul 8! din !egea
329/2006 )
*1+6n ca%ul /n care identitatea autorului e$te adu$. la cunotin&. pu0lic. /nainte de expirarea
termenului prev.%ut la alin. *1+ $au p$eudonimul adoptat de autor nu la$. nici o /ndoial. a$upra
identit.&ii autorului, $e aplic. di$po%i&iile art. 17 alin. *1+.
(la data 30-iul-2004 rt! 26 din titlul "# partea "# capitolul ( modificat de rt! "# punctul 18! din !egea 285/2004 )
#rt. 18
*1+%urata dre$turilor $atrimoniale asu$ra o$erelor realizate n cola(orare este de =0 de ani de la moartea
ultimului coautor.
*1+/n cazul n care contri(u'iile coautorilor sunt distincte& durata dre$turilor $atrimoniale $entru fiecare
dintre acestea este de =0 de ani de la moartea fiecrui coautor.
#rt. 18
%urata dre$turilor $atrimoniale asu$ra o$erelor colecti,e este de =0 de ani de la data aducerii o$erelor la
cunotin' $u(lic. /n cazul n care aceasta nu se realizeaz tim$ de =0 de ani de la crearea o$erelor&
durata dre$turilor $atrimoniale e-$ir du$ trecerea a =0 de ani de la crearea o$erelor.
#rt. 19
%urata dre$turilor $atrimoniale asu$ra o$erelor de art a$licat este de 2: de ani de la data crerii
acestora.
(la data 30-iul-2004 rt! 29 din titlul "# partea "# capitolul ( abrogat de rt! "# punctul 19! din !egea 285/2004 )
#rt. 5:
%re$turile $atrimoniale asu$ra $rogramelor $entru calculator dureaz tot tim$ul ,ie'ii autorului& iar du$
moartea acestuia se transmit $rin motenire& $otri,it legisla'iei ci,ile& $e o $erioad de :0 de ani.
"repturile patrimoniale a$upra pro'ramelor pentru calculator durea%. tot timpul vie&ii autorului,
iar dup. moartea ace$tuia $e tran$mit prin motenire, potrivit le'i$la&iei civile, pe o perioad. de
8: de ani.
(la data 30-iul-2004 rt! 30 din titlul "# partea "# capitolul ( modificat de rt! "# punctul 20! din !egea 285/2004 )
#rt. 51
?odificrile neesen'iale& adugrile& tieturile sau ada$trile aduse n ,ederea selec'iei ori aran*rii& $recum
i corectarea con'inutului unei o$ere sau colec'ii& care sunt necesare $entru continuarea acti,it'ii colec'iei
n modul n care a inten'ionat autorul o$erei& nu ,or e-tinde termenul de $rotec'ie a acestei o$ere sau
colec'ii.
#rt. 51
@ermenele sta(ilite n $rezentul ca$itol se calculeaz nce$nd cu data de 1 ianuarie a anului urmtor
mor'ii autorului sau aducerii o$erei la cunotin' $u(lic& du$ caz.
(#PIT)LL =I! Limitele exercit.rii dreptului de autor
#rt. 55
(la data 25-mar-2008 rt! 33 din titlul "# partea "# capitolul (" a se $edea %urisprudenta Decizia nr. 1978 din 25-
mar-2008 )
*1+Sunt $ermise& fr consim'mntul autorului i fr $lata ,reunei remunera'ii& urmtoarele utilizri
ale unei o$ere aduse anterior la cunotin' $u(lic& cu condi'ia ca acestea s fie conforme (unelor uzan'e&
s nu contra,in e-$loatrii normale a o$erei i s nu l $re*udicieze $e autor sau $e titularii dre$turilor de
e-$loatare1
a+re$roducerea unei o$ere n cadrul $rocedurilor *udiciare sau administrati,e& n msura *ustificat de
sco$ul acestora2
0+utilizarea de scurte citate dintr-o o$er& n sco$ de analiz& comentariu sau critic ori cu titlu de
e-em$lificare& n msura n care folosirea lor *ustific ntinderea citatului2
c+utilizarea de articole izolate sau de scurte e-trase din o$ere n $u(lica'ii& n emisiuni de radio sau de
tele,iziune ori n nregistrri sonore sau audio,izuale& destinate e-clusi, n,'mntului& $recum i
re$roducerea $entru n,'mnt& n cadrul institu'iilor $u(lice de n,'mnt sau de ocrotire social& de
articole izolate sau de scurte e-trase din o$ere& n msura *ustificat de sco$ul urmrit2
d+re$roducerea $entru informare i cercetare de scurte e-trase din o$ere& n cadrul (i(liotecilor& muzeelor&
filmotecilor& fonotecilor& arhi,elor institu'iilor $u(lice culturale sau tiin'ifice& care func'ioneaz fr sco$
lucrati,2 re$roducerea integral a e-em$larului unei o$ere este $ermis& $entru nlocuirea acestuia& n
cazul distrugerii& al deteriorrii gra,e sau al $ierderii e-em$larului unic din colec'ia $ermanent a (i(liotecii
sau a arhi,ei res$ecti,e2
e+re$roducerea& difuzarea sau comunicarea ctre $u(lic& n sco$ul informrii asu$ra $ro(lemelor de
actualitate& de scurte e-trase din articole de $res i re$orta*e radiofonice sau tele,izate2
-+re$roducerea& difuzarea sau comunicarea ctre $u(lic de scurte fragmente ale conferin'elor& alocu'iunilor&
$ledoariilor i a altor o$ere de acelai fel& care au fost e-$rimate oral n $u(lic& cu condi'ia ca aceste
utilizri s ai( ca unic sco$ informarea $ri,ind actualitatea2
'+re$roducerea& difuzarea sau comunicarea ctre $u(lic a o$erelor n cadrul informa'iilor $ri,ind
e,enimentele de actualitate& dar numai n msura *ustificat de sco$ul informa'iei2
12
3+re$roducerea& cu e-cluderea oricror mi*loace care ,in n contact direct cu o$era& difuzarea sau
comunicarea ctre $u(lic a imaginii unei o$ere de arhitectur& art $lastic& fotografic sau art a$licat&
am$lasat $ermanent n locuri $u(lice& n afara cazurilor n care imaginea o$erei este su(iectul $rinci$al al
unei astfel de re$roduceri& difuzri sau comunicri i dac este utilizat n sco$uri comerciale2
i+re$rezentarea i e-ecutarea unei o$ere n cadrul acti,it'ilor institu'iilor de n,'mnt& e-clusi, n
sco$uri s$ecifice i cu condi'ia ca att re$rezentarea sau e-ecutarea& ct i accesul $u(licului s fie fr
$lat.
*1+/n cazurile $re,zute la lit. (4& c4& e4& f4 i h4 tre(uie s se men'ioneze sursa i numele autorului& dac
acesta a$are $e lucrarea utilizat& iar n cazul o$erelor de art $lastic sau de arhitectur& i locul unde se
gsete originalul.
*1+4unt permi$e, -.r. con$im&.mntul autorului i -.r. plata vreunei remunera&ii, urm.toarele
utili%.ri ale unei opere adu$e anterior la cunotin&. pu0lic., cu condi&ia ca ace$tea $. -ie
con-orme 0unelor u%an&e, $. nu contravin. exploat.rii normale a operei i $. nu /l pre2udicie%e
pe autor $au pe titularii drepturilor de utili%are!
a+reproducerea unei opere /n cadrul procedurilor 2udiciare, parlamentare $au admini$trative ori
pentru $copuri de $i'uran&. pu0lic.9
0+utili%area de $curte citate dintr;o oper., /n $cop de anali%., comentariu $au critic. ori cu titlu
de exempli-icare, /n m.$ura /n care -olo$irea lor 2u$ti-ic. /ntinderea citatului9
c+utili%area de articole i%olate $au de $curte extra$e din opere /n pu0lica&ii, /n emi$iuni de radio
$au de televi%iune ori /n /nre'i$tr.ri $onore $au audiovi%uale, de$tinate exclu$iv /nv.&.mntului,
precum i reproducerea pentru /nv.&.mnt, /n cadrul in$titu&iilor de /nv.&.mnt $au de ocrotire
$ocial., de articole i%olate $au de $curte extra$e din opere, /n m.$ura 2u$ti-icat. de $copul
urm.rit9
d+reproducerea pentru in-ormare i cercetare de $curte extra$e din opere, /n cadrul 0i0liotecilor,
mu%eelor, -ilmotecilor, -onotecilor, ar3ivelor in$titu&iilor pu0lice culturale $au tiin&i-ice, care
-unc&ionea%. -.r. $cop lucrativ9 reproducerea inte'ral. a exemplarului unei opere e$te permi$.,
pentru /nlocuirea ace$tuia, /n ca%ul di$tru'erii, al deterior.rii 'rave $au al pierderii exemplarului
unic din colec&ia permanent. a 0i0liotecii $au a ar3ivei re$pective9
e+reproducerile $peci-ice reali%ate de c.tre 0i0lioteci acce$i0ile pu0licului, de c.tre in$titu&ii de
/nv.&.mnt $au mu%ee ori de c.tre ar3ive, care nu $unt reali%ate /n $copul o0&inerii unui avanta2
comercial $au economic direct ori indirect9
e+reproducerile $peci-ice reali%ate de 0i0liotecile acce$i0ile pu0licului, de in$titu&iile de
/nv.&.mnt $au de mu%ee ori de c.tre ar3ive, care nu $unt reali%ate /n $copul o0&inerii unui
avanta2 comercial $au economic, direct ori indirect9
(la data 03-aug-2006 rt! 33# alin! (1)# litera )! din titlul "# partea "# capitolul (" modificat de rt! 1# punctul 8! din
!egea 329/2006 )
-+reproducerea, cu excluderea oric.ror mi2loace care vin /n contact direct cu opera, di$tri0uirea
$au comunicarea c.tre pu0lic a ima'inii unei opere de ar3itectur., art. pla$tic., -oto'ra-ic. $au
art. aplicat., ampla$at. permanent /n locuri pu0lice, /n a-ara ca%urilor /n care ima'inea operei
e$te $u0iectul principal al unei a$t-el de reproduceri, di$tri0uiri $au comunic.ri i dac. e$te
utili%at. /n $copuri comerciale9
'+repre%entarea i executarea unei opere /n cadrul activit.&ilor in$titu&iilor de /nv.&.mnt,
exclu$iv /n $copuri $peci-ice i cu condi&ia ca att repre%entarea $au executarea, ct i acce$ul
pu0licului $. -ie -.r. plat.9
3+utili%area operelor /n timpul cele0r.rilor reli'ioa$e $au al ceremoniilor o-iciale or'ani%ate de o
autoritate pu0lic.9
i+utili%area, /n $copuri pu0licitare, a ima'inilor operelor pre%entate /n cadrul expo%i&iilor cu
acce$ pu0lic $au cu vn%are, al tr'urilor, licita&iilor pu0lice de opere de art., ca mi2loc de
promovare a evenimentului, exclu%nd orice utili%are comercial..
*1+6n condi&iile prev.%ute la alin. *1+, $unt permi$e reproducerea, di$tri0uirea, radiodi-u%area
$au comunicarea c.tre pu0lic, -.r. un avanta2 direct $au indirect, comercial $au economic!
a+de $curte extra$e din articole de pre$. i reporta2e radio-onice $au televi%ate, /n $copul
in-orm.rii a$upra pro0lemelor de actualitate, cu excep&ia celor pentru care o a$t-el de utili%are
e$te, /n mod expre$, re%ervat.9
0+de $curte -ra'mente ale con-erin&elor, alocu&iunilor, pledoariilor i ale altor opere de acelai
-el, care au -o$t exprimate oral /n pu0lic, cu condi&ia ca ace$te utili%.ri $. ai0. ca unic $cop
in-ormarea privind actualitatea9
c+de $curte -ra'mente ale operelor, /n cadrul in-orma&iilor privind evenimentele de actualitate,
dar numai /n m.$ura 2u$ti-icat. de $copul in-orm.rii9
d+de opere, /n ca%ul utili%.rii exclu$iv pentru ilu$trare /n /nv.&.mnt $au pentru cercetare
tiin&i-ic.9
13
e+de opere, /n ca%ul utili%.rii /n 0ene-iciul per$oanelor cu 3andicap, care $unt direct le'ate de
acel 3andicap i /n limita cerut. de 3andicapul re$pectiv.
e+de opere, /n ca%ul utili%.rii de natur. necomercial. /n 0ene-iciul per$oanelor cu 3andicap, care
$unt direct le'ate de acel 3andicap i /n limita cerut. de 3andicapul re$pectiv.
*la data 19;$ep;1::7 #rt. 55, alin. *1+, litera E. din titlul I, partea I, capitolul =I modi-icat de
#rt. I, punctul 1:. din )rdonanta ur'enta 115<1::7 +
e+de opere, /n 0ene-iciul per$oanelor cu 3andicap, care $unt direct le'ate de acel 3andicap i /n
limita cerut. de 3andicapul re$pectiv.
(la data 03-aug-2006 rt! 33# alin! (2)# litera )! din titlul "# partea "# capitolul (" modificat de rt! 1# punctul 9! din
!egea 329/2006 )
*5+4unt exceptate de la dreptul de reproducere actele provi%orii de reproducere care $unt
tran%itorii $au acce$orii i con$tituie o parte inte'rant. i e$en&ial. a unui proce$ te3nic i al
c.ror $cop unic e$te $. permit. tran$miterea, /n cadrul unei re&ele /ntre ter&i, de c.tre un
intermediar $au utili%area licit. a unei opere ori a altui o0iect prote2at, i care nu au o
$emni-ica&ie economic. de $ine $t.t.toare.
*5+4unt exceptate de la dreptul de reproducere, /n condi&iile prev.%ute la alin. *1+, actele
provi%orii de reproducere care $unt tran%itorii $au acce$orii i con$tituie o parte inte'rant. i
e$en&ial. a unui proce$ te3nic i al c.ror $cop unic e$te $. permit. tran$miterea, /n cadrul unei
re&ele /ntre ter&i, de c.tre un intermediar, $au utili%area licit. a unei opere ori a altui o0iect
prote2at i care nu au o $emni-ica&ie economic. de $ine $t.t.toare.
(la data 19-sep-2005 rt! 33# alin! (3) din titlul "# partea "# capitolul (" modificat de rt! "# punctul 11! din
#rdonanta rgenta 123/2005 )
*4+6n toate ca%urile prev.%ute la alin. *1+ lit. 0+, c+, e+, -+, i+ i la alin. *1+ tre0uie $. $e
men&ione%e $ur$a i numele autorului, cu excep&ia ca%ului /n care ace$t lucru $e dovedete a -i
impo$i0il9 /n ca%ul operelor de art. pla$tic., -oto'ra-ic. $au de ar3itectur. tre0uie $. $e
men&ione%e i locul unde $e '.$ete ori'inalul.
(la data 30-iul-2004 rt! 33 din titlul "# partea "# capitolul (" modificat de rt! "# punctul 21! din !egea 285/2004 )
#rt. 54
(la data 31-oct-2007 rt! 34 din titlul "# partea "# capitolul (" a se $edea %urisprudenta Decizia nr. 265/$ din 31-
oct-2007 )
(la data 02-feb-2006 rt! 34 din titlul "# partea "# capitolul (" a se $edea %urisprudenta Decizia nr. 20/$ din 02-%e&-
2006 )
*1+3u constituie o nclcare a dre$tului de autor& n sensul $rezentei legi& re$roducerea unei o$ere fr
consim'mntul autorului& $entru uz $ersonal sau $entru cercul normal al unei familii& cu condi'ia ca o$era
s fi fost adus anterior la cunotin' $u(lic& iar re$roducerea s nu contra,in e-$loatrii normale a
o$erei i s nu l $re*udicieze $e autor sau $e titularul dre$turilor de e-$loatare.
*1+6entru su$orturile $e care se $ot realiza nregistrri& sonor sau audio,izual& ct i $entru a$aratele ce
$ermit re$roducerea acestora& n situa'ia $re,zut la alin. 814& se ,a $lti o remunera'ie sta(ilit conform
$re,ederilor $rezentei legi.
*1+@u con$tituie o /nc.lcare a dreptului de autor, /n $en$ul pre%entei le'i, reproducerea unei
opere -.r. con$im&.mntul autorului, pentru u% per$onal $au pentru cercul normal al unei
-amilii, cu condi&ia ca opera $. -i -o$t adu$. anterior la cunotin&. pu0lic., iar reproducerea $.
nu contravin. utili%.rii normale a operei i $. nu /l pre2udicie%e pe autor $au pe titularul
drepturilor de utili%are.
*1+Pentru $uporturile pe care $e pot reali%a /nre'i$tr.ri $onore $au audiovi%uale ori pe care $e
pot reali%a reproduceri 'ra-ice ale operelor, precum i pentru aparatele de $ine $t.t.toare,
indi-erent de modul de -unc&ionare, concepute pentru reali%area de copii, ce permit
reproducerea ace$tor opere, /n $itua&ia prev.%ut. la alin. *1+, $e va pl.ti o remunera&ie
compen$atorie $ta0ilit. prin ne'ociere, con-orm prevederilor pre%entei le'i.
*la data 5:;iul;1::4 #rt. 54 din titlul I, partea I, capitolul =I modi-icat de #rt. I, punctul 11. din
Le'ea 187<1::4 +
*1+@u con$tituie o /nc.lcare a dreptului de autor, /n $en$ul pre%entei le'i, reproducerea unei
opere, cu excep&ia partiturilor mu%icale, -.r. con$im&.mntul autorului, pentru u% per$onal $au
pentru cercul normal al unei -amilii, cu condi&ia ca opera $. -i -o$t adu$. anterior la cunotin&.
pu0lic., iar reproducerea $. nu contravin. utili%.rii normale a operei i $. nu /l pre2udicie%e pe
autor ori pe titularul drepturilor de utili%are.
*1+Pentru $uporturile pe care $e pot reali%a /nre'i$tr.ri $onore $au audiovi%uale ori pe care $e
pot reali%a reproduceri ale operelor exprimate 'ra-ic, precum i pentru aparatele ce permit
reali%area de copii, /n $itua&ia prev.%ut. la alin. *1+, $e va pl.ti o remunera&ie compen$atorie
$ta0ilit. prin ne'ociere, con-orm prevederilor pre%entei le'i.
*la data 19;$ep;1::7 #rt. 54 din titlul I, partea I, capitolul =I modi-icat de #rt. I, punctul 11.
din )rdonanta ur'enta 115<1::7 +
14
*1+@u con$tituie o /nc.lcare a dreptului de autor, /n $en$ul pre%entei le'i, reproducerea unei
opere -.r. con$im&.mntul autorului, pentru u% per$onal $au pentru cercul normal al unei
-amilii, cu condi&ia ca opera $. -i -o$t adu$. anterior la cunotin&a pu0lic., iar reproducerea $.
nu contravin. utili%.rii normale a operei i $. nu /l pre2udicie%e pe autor $au pe titularul
drepturilor de utili%are.
*1+Pentru $uporturile pe care $e pot reali%a /nre'i$tr.ri $onore $au audiovi%uale ori pe care $e
pot reali%a reproduceri ale operelor exprimate 'ra-ic, precum i pentru aparatele concepute
pentru reali%area de copii, /n $itua&ia prev.%ut. la alin. *1+, $e va pl.ti o remunera&ie
compen$atorie $ta0ilit. prin ne'ociere, con-orm prevederilor pre%entei le'i.
(la data 03-aug-2006 rt! 34 din titlul "# partea "# capitolul (" modificat de rt! 1# punctul 10! din !egea 329/2006 )
#rt. 57
@ransformarea unei o$ere& fr consim'mntul autorului i fr $lata unei remunera'ii& este $ermis n
urmtoarele cazuri1
a+dac este o transformare $ri,at& care nu este destinat i nu este $us la dis$ozi'ia $u(licului2
0+dac rezultatul transformrii este o $arodie sau o caricatur& cu condi'ia ca rezultatul s nu creeze
confuzie n ce $ri,ete o$era original i autorul acesteia2
c+dac transformarea este im$us de sco$ul utilizrii $ermise de autor.
d+dac. re%ultatul tran$-orm.rii e$te o pre%entare re%umativ. a operelor /n $cop didactic, cu
men&ionarea autorului.
(la data 03-aug-2006 rt! 35# litera ,! din titlul "# partea "# capitolul (" completat de rt! 1# punctul 11! din !egea
329/2006 )
#rt. 56
*1+)$erele $rezentate n e-$ozi'ii accesi(ile $u(licului& licita'ii& trguri sau colec'ii $ot fi re$roduse n
cataloage $u(licate i distri(uite n acest sco$ de ctre organizatorii unor astfel de acti,it'i.
*1+/n cazurile men'ionate la alin. 814 tre(uie s fie indicate sursa& $recum i $aternitatea o$erei& dac
acestea sunt men'ionate $e lucrarea utilizat.
(la data 30-iul-2004 rt! 36 din titlul "# partea "# capitolul (" abrogat de rt! "# punctul 23! din !egea 285/2004 )
#rt. 58
/n sco$ul de a testa func'ionarea $roduselor la momentul fa(ricrii sau ,nzrii& societ'ile comerciale care
$roduc sau ,nd nregistrri sonore sau audio,izuale& echi$ament $entru re$roducerea sau comunicarea
$u(lic a acestora& $recum i echi$ament $entru rece$tarea de emisiuni de radio i de tele,iziune& $ot
re$roduce i $rezenta e-trase din o$ere& cu condi'ia ca aceste o$era'iuni s fie reduse la dimensiunile
necesare testrii.
*1+6n $copul de a te$ta -unc&ionarea produ$elor la momentul -a0ric.rii $au vn%.rii, $ociet.&ile
comerciale care produc ori vnd /nre'i$tr.ri $onore $au audiovi%uale, ec3ipament pentru
reproducerea ori comunicarea pu0lic. a ace$tora, precum i ec3ipament pentru receptarea de
emi$iuni de radio i de televi%iune pot reproduce i pre%enta extra$e din opere, cu condi&ia ca
ace$te opera&iuni $. -ie redu$e la dimen$iunile nece$are te$t.rii.
*1+Pentru $uprave'3erea utili%.rii repertoriului propriu de c.tre ter&i or'ani$mele de 'e$tiune
colectiv. pot monitori%a prin orice mi2loace activitatea utili%atorilor, -.r. autori%area ace$tora i
-.r. plat., putnd $olicita /n ace$t $cop i in-orma&ii de intere$ pu0lic de&inute, potrivit le'ii, de
in$titu&iile pu0lice competente.
*la data 19;$ep;1::7 #rt. 58 din titlul I, partea I, capitolul =I modi-icat de #rt. I, punctul 15.
din )rdonanta ur'enta 115<1::7 +
*1+Pentru $uprave'3erea utili%.rii repertoriului propriu de c.tre ter&i, or'ani$mele de 'e$tiune
colectiv. pot monitori%a prin orice mi2loace activitatea utili%atorilor, -.r. a -i nece$ar.
autori%area ace$tora i -.r. plat., putnd $olicita /n ace$t $cop i in-orma&ii de intere$ pu0lic,
de&inute, potrivit le'ii, de in$titu&iile pu0lice competente.
(la data 03-aug-2006 rt! 37# alin! (2) din titlul "# partea "# capitolul (" modificat de rt! 1# punctul 12! din !egea
329/2006 )
#rt. 58
*1+Autoriza'ia $entru emiterea unei o$ere $rin mi*loace fr fir include i autorizarea $entru transmiterea
acelei o$ere $rin fir& $rin ca(lu sau $rin orice alt $rocedeu similar& fr $lata unei remunera'ii se$arate& cu
condi'ia ca transmiterea s fie realizat nealterat& simultan i integral de ctre organismul emi'tor de
origine i s nu de$easc zona geografic $entru care s-a acordat dre$tul de emitere.
*1+%is$ozi'iile alin. 814 al $rezentului articol nu se a$lic n cazul transmiterii digitale& $rin orice mi*loace& a
unei o$ere.
*5+0esiunea dre$tului de comunicare ctre $u(lic a unei o$ere $rin radio sau tele,iziune d dre$tul
organismului emi'tor s nregistreze o$era $entru ne,oile $ro$riilor emisiuni fr fir& n sco$ul realizrii& o
singur dat& a comunicrii autorizate ctre $u(lic. /n cazul unei noi emiteri a o$erei astfel nregistrate este
necesar o nou autorizare. %ac n termen de 9 luni de la $rima emitere nu se solicit aceast autorizare&
nregistrarea tre(uie distrus.
15
*1+(e$iunea dreptului de radiodi-u%are a unei opere c.tre un or'ani$m de radiodi-u%iune $au de
televi%iune d. dreptul ace$tuia $. /nre'i$tre%e opera pentru nevoile propriilor emi$iuni -.r. -ir,
/n $copul reali%.rii, o $in'ur. dat., a comunic.rii autori%ate c.tre pu0lic. 6n ca%ul unei noi
emiteri a operei a$t-el /nre'i$trate e$te nece$ar. o nou. autori%are. "ac. /n termen de 6 luni de
la prima emitere nu $e $olicit. acea$t. autori%are, /nre'i$trarea tre0uie di$tru$..
*1+(e$iunea dreptului de radiodi-u%are a unei opere c.tre un or'ani$m de radiodi-u%iune $au de
televi%iune d. dreptul ace$tuia $. /nre'i$tre%e opera pentru nevoile propriilor emi$iuni /n $copul
reali%.rii, o $in'ur. dat., a radiodi-u%.rii autori%ate. 6n ca%ul unei noi radiodi-u%.ri a operei
a$t-el /nre'i$trate e$te nece$ar. o nou. autori%are din partea autorilor, /n $c3im0ul unei
remunera&ii care nu poate -ace o0iectul unei renun&.ri. "ac. /n termen de 6 luni de la prima
radiodi-u%are nu $e $olicit. acea$t. autori%are, /nre'i$trarea tre0uie di$tru$..
*la data 19;$ep;1::7 #rt. 58, alin. *1+ din titlul I, partea I, capitolul =I modi-icat de #rt. I,
punctul 14. din )rdonanta ur'enta 115<1::7 +
*1+6n ca%ul /nre'i$tr.rilor temporare ale unor opere reali%ate prin mi2loace proprii de
or'ani$mele de radiodi-u%iune $au de televi%iune pentru propriile emi$iuni, con$ervarea ace$tor
/nre'i$tr.ri /n ar3ivele o-iciale e$te permi$. /n ca%ul /n care pre%int. o valoare documentar.
excep&ional..
*la data 5:;iul;1::4 #rt. 58 din titlul I, partea I, capitolul =I modi-icat de #rt. I, punctul 14. din
Le'ea 187<1::4 +
*1+(e$iunea dreptului de radiodi-u%are a unei opere c.tre un or'ani$m de radiodi-u%iune $au de
televi%iune d. dreptul ace$tuia $. /nre'i$tre%e opera pentru nevoile propriilor emi$iuni, /n
$copul reali%.rii, o $in'ur. dat., a radiodi-u%.rii autori%ate. 6n ca%ul unei noi radiodi-u%.ri a
operei a$t-el /nre'i$trate, e$te nece$ar. o nou. autori%are din partea autorilor, /n $c3im0ul unei
remunera&ii care nu poate -ace o0iectul unei renun&.ri. "ac. /n termen de 6 luni de la prima
radiodi-u%are nu $e $olicit. acea$t. autori%are, /nre'i$trarea tre0uie di$tru$..
*1+6n ca%ul /nre'i$tr.rilor temporare ale unor opere reali%ate prin mi2loace proprii de
or'ani$mele de radiodi-u%iune $au de televi%iune pentru propriile emi$iuni, con$ervarea ace$tor
/nre'i$tr.ri /n ar3ivele o-iciale e$te permi$. /n ca%ul /n care pre%int. o valoare documentar.
deo$e0it..
(la data 03-aug-2006 rt! 38 din titlul "# partea "# capitolul (" modificat de rt! 1# punctul 13! din !egea 329/2006 )
(#PIT)LL =II! (e$iunea drepturilor patrimoniale de autor
4ec&iunea I! "i$po%i&ii comune
#rt. 59
(la data 19-dec-2006 rt! 39 din titlul "# partea "# capitolul (""# sectiunea " a se $edea %urisprudenta Decizia nr.
266/$ din 19-dec-2006 )
*1+Autorul sau titularul dre$tului de autor $oate ceda $rin contract altor $ersoane numai dre$turile sale
$atrimoniale.
*1+0esiunea dre$turilor $atrimoniale ale autorului $oate fi limitat la anumite dre$turi& $entru un anumit
teritoriu i $entru o anumit durat.
*5+%re$turile $atrimoniale ale autorului sau ale titularului dre$tului de autor se $ot transmite $rin cesiune
e-clusi, ori nee-clusi,.
*4+/n cazul cesiunii e-clusi,e& nsui titularul dre$tului de autor nu mai $oate utiliza o$era n modalit'ile&
$e termenul i $entru teritoriul con,enite cu cesionarul i nici nu mai $oate transmite dre$tul res$ecti, unei
alte $ersoane. 0aracterul e-clusi, al cesiunii tre(uie s fie e-$res $re,zut n contract.
*7+/n cazul cesiunii nee-clusi,e& titularul dre$tului de autor $oate utiliza el nsui o$era i $oate transmite
dre$tul nee-clusi, i altor $ersoane.
*6+0esionarul nee-clusi, nu $oate ceda dre$tul su unei alte $ersoane dect cu consim'mntul e-$res al
cedentului.
*8+0esiunea unuia dintre dre$turile $atrimoniale ale titularului dre$tului de autor nu are nici un efect
asu$ra celorlalte dre$turi ale sale& dac nu s-a con,enit altfel.
*8+0onsim'mntul men'ionat la alin. 894 nu este necesar n cazul n care cesionarul& $ersoan *uridic& se
transform $rin una dintre modalit'ile $re,zute de lege.
#rt. 4:
/n cazul cesiunii dre$tului la re$roducere a unei o$ere se $rezum c dre$tul la difuzarea co$iilor unei
astfel de o$ere a fost& de asemenea& cesionat& cu e-ce$'ia dre$tului la im$ort& dac nu se $re,ede altfel
$rin contract.
6n ca%ul ce$iunii dreptului la reproducere a unei opere $e pre%um. c. dreptul la di$tri0uirea
copiilor unei a$t-el de opere a -o$t, de a$emenea, ce$ionat, cu excep&ia dreptului la import, dac.
nu $e prevede alt-el prin contract.
(la data 30-iul-2004 rt! 40 din titlul "# partea "# capitolul (""# sectiunea " modificat de rt! "# punctul 25! din !egea
285/2004 )
#rt. 41
16
*1+0ontractul de cesiune a dre$turilor $atrimoniale tre(uie s $re,ad dre$turile $atrimoniale transmise&
modalit'ile de e-$loatare& durata i ntinderea cesiunii& $recum i remunera'ia titularului dre$tului de
autor. A(sen'a oricreia dintre aceste $re,ederi d dre$tul $r'ii interesate de a cere anularea contractului.
*1+(ontractul de ce$iune a drepturilor patrimoniale tre0uie $. prevad. drepturile patrimoniale
tran$mi$e, modalit.&ile de utili%are, durata i /ntinderea ce$iunii, precum i remunera&ia
titularului dreptului de autor. #0$en&a oric.reia dintre ace$te prevederi d. dreptul p.r&ii
intere$ate de a cere anularea contractului.
*la data 5:;iul;1::4 #rt. 41, alin. *1+ din titlul I, partea I, capitolul =II, $ectiunea I modi-icat
de #rt. I, punctul 16. din Le'ea 187<1::4 +
*1+(ontractul de ce$iune a drepturilor patrimoniale tre0uie $. prevad. drepturile patrimoniale
tran$mi$e i $. men&ione%e, pentru -iecare dintre ace$tea, modalit.&ile de utili%are, durata i
/ntinderea ce$iunii i remunera&ia titularului dreptului de autor. #0$en&a oric.reia dintre ace$te
prevederi d. dreptul p.r&ii intere$ate de a cere anularea contractului.
*la data 19;$ep;1::7 #rt. 41, alin. *1+ din titlul I, partea I, capitolul =II, $ectiunea I modi-icat
de #rt. I, punctul 17. din )rdonanta ur'enta 115<1::7 +
*1+(ontractul de ce$iune a drepturilor patrimoniale tre0uie $. prevad. drepturile patrimoniale
tran$mi$e i $. men&ione%e, pentru -iecare dintre ace$tea, modalit.&ile de utili%are, durata i
/ntinderea ce$iunii, precum i remunera&ia titularului dreptului de autor. #0$en&a oric.reia
dintre ace$te prevederi d. dreptul p.r&ii intere$ate de a cere re%ilierea contractului.
(la data 03-aug-2006 rt! 41# alin! (1) din titlul "# partea "# capitolul (""# sectiunea " modificat de rt! 1# punctul 14!
din !egea 329/2006 )
*1+0esiunea dre$turilor $atrimoniale $ri,ind totalitatea o$erelor ,iitoare ale autorului& nominalizate sau
nenominalizate& este lo,it de nulitate a(solut.
#rt. 41
.-isten'a i con'inutul contractului de cesiune a dre$turilor $atrimoniale se $ot do,edi numai $rin forma
scris a acestuia. Fac e-ce$'ie contractele a,nd dre$t o(iect o$ere utilizate n $res.
#rt. 45
*1++emunera'ia cu,enit n temeiul unui contract de cesiune a dre$turilor $atrimoniale se sta(ilete $rin
acordul $r'ilor. 0uantumul remunera'iei se calculeaz fie $ro$or'ional cu ncasrile $ro,enite din
e-$loatarea o$erei& fie n sum fi- sau n orice alt mod.
*1+Remunera&ia cuvenit. /n temeiul unui contract de ce$iune a drepturilor patrimoniale $e
$ta0ilete prin acordul p.r&ilor. (uantumul remunera&iei $e calculea%. -ie propor&ional cu
/nca$.rile provenite din utili%area operei, -ie /n $um. -ix. $au /n orice alt mod.
(la data 30-iul-2004 rt! 43# alin! (1) din titlul "# partea "# capitolul (""# sectiunea " modificat de rt! "# punctul 27! din
!egea 285/2004 )
*1+0nd remunera'ia nu a fost sta(ilit $rin contract& autorul $oate solicita organelor *urisdic'ionale
com$etente& $otri,it legii& sta(ilirea remunera'iei. Aceasta se ,a face a,nd n ,edere sumele $ltite uzual
$entru aceeai categorie de o$ere& destina'ia i durata e-$loatrii& $recum i alte circumstan'e ale cazului.
*1+(nd remunera&ia nu a -o$t $ta0ilit. prin contract, autorul poate $olicita or'anelor
2uri$dic&ionale competente, potrivit le'ii, $ta0ilirea remunera&iei. #cea$ta $e va -ace avndu;$e
/n vedere $umele pl.tite u%ual pentru aceeai cate'orie de opere, de$tina&ia i durata utili%.rii,
precum i alte circum$tan&e ale ca%ului.
(la data 30-iul-2004 rt! 43# alin! (2) din titlul "# partea "# capitolul (""# sectiunea " modificat de rt! "# punctul 27! din
!egea 285/2004 )
*5+/n cazul unei dis$ro$or'ii e,idente ntre remunera'ia autorului o$erei i (eneficiile celui care a o('inut
cesiunea dre$turilor $atrimoniale& autorul $oate solicita organelor *urisdic'ionale com$etente re,izuirea
contractului sau mrirea con,ena(il a remunera'iei.
*4+Autorul nu $oate s renun'e antici$at la e-erci'iul dre$tului $re,zut la alin. 874.
#rt. 44
*1+/n li$sa unei clauze contractuale contrare& $entru o$erele create n cadrul unui contract indi,idual de
munc& dre$turile $atrimoniale a$ar'in autorului o$erei create. %ac o asemenea clauz e-ist& aceasta
urmeaz s cu$rind termenul $entru care au fost cesionate dre$turile $atrimoniale de autor. /n a(sen'a
$recizrii termenului& acesta este de 7 ani de la data $redrii o$erei.
*1+<a e-$irarea termenului men'ionat n alin. 814 dre$turile $atrimoniale re,in autorului.
*5+Autorul unei o$ere create n cadrul unui contract indi,idual de munc i $streaz dre$tul e-clusi, de
utilizare a o$erei& ca $arte din ansam(lul crea'iei sale.
*1+6n lip$a unei clau%e contractuale contrare, pentru operele create /n /ndeplinirea atri0u&iilor
de $erviciu preci%ate /n contractul individual de munc., drepturile patrimoniale apar&in autorului
operei create. 6n ace$t ca%, autorul poate autori%a utili%area operei de c.tre ter&i, numai cu
con$im&.mntul an'a2atorului i cu recompen$area ace$tuia pentru contri0u&ia la co$turile
crea&iei. tili%area operei de c.tre an'a2ator, /n cadrul o0iectului de activitate, nu nece$it.
autori%area an'a2atului autor.
17
*1+6n ca%ul /n care clau%a prev.%ut. la alin. *1+ exi$t., acea$ta urmea%. $. cuprind. termenul
pentru care au -o$t ce$ionate drepturile patrimoniale de autor. 6n a0$en&a preci%.rii termenului,
ace$ta e$te de trei ani de la data pred.rii operei.
*5+"up. expirarea termenelor prev.%ute la alin. *1+, /n lip$a unei clau%e contrare, an'a2atorul
e$te /ndrept.&it $. /i pretind. autorului plata unei cote re%ona0ile din veniturile o0&inute din
utili%area operei $ale, pentru a compen$a co$turile $uportate de an'a2ator pentru crearea operei
de c.tre an'a2at, /n cadrul atri0u&iilor de $erviciu.
*4+La expirarea termenului men&ionat la alin. *1+ drepturile patrimoniale revin autorului.
*7+#utorul unei opere create /n cadrul unui contract individual de munc. /i p.$trea%. dreptul
exclu$iv de utili%are a operei, ca parte din an$am0lul crea&iei $ale.
(la data 30-iul-2004 rt! 44 din titlul "# partea "# capitolul (""# sectiunea " modificat de rt! "# punctul 28! din !egea
285/2004 )
#rt. 47
*1+/n li$sa unei con,en'ii contrare& titularul dre$tului de autor asu$ra unei o$ere a$rute ntr-o $u(lica'ie
$eriodic $streaz dre$tul de a o utiliza su( orice form& cu condi'ia s nu $re*udicieze $u(lica'ia n care a
a$rut o$era.
*1+/n li$sa unei con,en'ii contrare& titularul dre$tului de autor $oate dis$une li(er de o$er& dac aceasta
nu a fost $u(licat n termen de o lun de la data acce$trii& n cazul unui cotidian& sau n termen de 9 luni&
n cazul altor $u(lica'ii.
#rt. 46
*1+0ontractul de comand a unei o$ere ,iitoare tre(uie s cu$rind att termenul de $redare& ct i
termenul de acce$tare a o$erei de ctre utilizatori.
*1+6ersoana care comand o$era are dre$tul s denun'e contractul& dac o$era nu nde$linete condi'iile
sta(ilite. /n caz de denun'are a contractului& sumele ncasate de autor rmn acestuia. %ac& n ,ederea
crerii unei o$ere care a fcut o(iectul unui contract de comand& s-au e-ecutat lucrri $regtitoare&
autorul are dre$tul la restituirea cheltuielilor efectuate.
*1+6n ca%ul contractului de comand. pentru opere viitoare, /n lip$a unei clau%e contrare,
drepturile patrimoniale apar&in autorului.
*1+(ontractul de comand. a unei opere viitoare tre0uie $. cuprind. att termenul de predare,
ct i termenul de acceptare a operei.
*5+Per$oana care comand. opera are dreptul $. denun&e contractul, dac. opera nu /ndeplinete
condi&iile $ta0ilite. 6n ca% de denun&are a contractului, $umele /nca$ate de autor r.mn ace$tuia.
"ac., /n vederea cre.rii unei opere care a -.cut o0iectul unui contract de comand., $;au
executat lucr.ri pre'.titoare, autorul are dreptul la re$tituirea c3eltuielilor e-ectuate.
*la data 5:;iul;1::4 #rt. 46 din titlul I, partea I, capitolul =II, $ectiunea I modi-icat de #rt. I,
punctul 19. din Le'ea 187<1::4 +
*5+Per$oana care comand. opera are dreptul $. denun&e contractul dac. opera nu /ndeplinete
condi&iile $ta0ilite. 6n ca% de denun&are a contractului, $umele /nca$ate de autor /i r.mn
ace$tuia. "ac., /n vederea cre.rii unei opere care a -.cut o0iectul unui contrat de comand., $;au
executat lucr.ri pre'.titoare, autorul are dreptul la re$tituirea c3eltuielilor e-ectuate.
(la data 03-aug-2006 rt! 46# alin! (3) din titlul "# partea "# capitolul (""# sectiunea " modificat de rt! 1# punctul 15!
din !egea 329/2006 )
#rt. 48
*1+Autorul $oate solicita desfiin'area contractului de cesiune a dre$tului $atrimonial n cazul n care
cesionarul nu l e-$loateaz sau l e-$loateaz ntr-o msur insuficient i dac& $rin aceasta& interesele
*ustificate ale autorului sunt afectate considera(il.
*1+#utorul poate $olicita de$-iin&area contractului de ce$iune a dreptului patrimonial /n ca%ul /n
care ce$ionarul nu /l utili%ea%. $au /l utili%ea%. /ntr;o m.$ur. in$u-icient. i dac., prin acea$ta,
intere$ele 2u$ti-icate ale autorului $unt a-ectate con$idera0il.
(la data 30-iul-2004 rt! 47# alin! (1) din titlul "# partea "# capitolul (""# sectiunea " modificat de rt! "# punctul 30! din
!egea 285/2004 )
*1+Autorul nu $oate solicita desfiin'area contractului de cesiune& dac moti,ele de nee-$loatare sau de
e-$loatare insuficient se datoreaz $ro$riei cul$e& fa$tei unui ter'& unui caz fortuit sau de for' ma*or.
*1+#utorul nu poate $olicita de$-iin&area contractului de ce$iune, dac. motivele de neutili%are
$au de utili%are in$u-icient. $e datorea%. propriei culpe, -aptei unui ter&, unui ca% -ortuit $au de
-or&. ma2or..
(la data 30-iul-2004 rt! 47# alin! (2) din titlul "# partea "# capitolul (""# sectiunea " modificat de rt! "# punctul 30! din
!egea 285/2004 )
*5+%esfiin'area contractului de cesiune& men'ionat la alin. 814& nu $oate fi solicitat nainte de e-$irarea a
2 ani de la data cesionrii dre$tului $atrimonial asu$ra unei o$ere. /n cazul o$erelor cedate $entru
$u(lica'iile cotidiene& acest termen ,a fi de 7 luni& iar n cazul $u(lica'iilor $eriodice& de un an.
18
*5+"e$-iin&area contractului de ce$iune, men&ionat. la alin. *1+, nu poate -i $olicitat. /nainte de
expirarea a doi ani de la data ce$ion.rii dreptului patrimonial a$upra unei opere. 6n ca%ul
operelor cedate pentru pu0lica&iile cotidiene, ace$t termen va -i de trei luni, iar /n ca%ul
pu0lica&iilor periodice, de un an.
(la data 30-iul-2004 rt! 47# alin! (3) din titlul "# partea "# capitolul (""# sectiunea " modificat de rt! "# punctul 30! din
!egea 285/2004 )
*4+6ro$rietarul originalului unei o$ere de art $lastic sau fotografic are dre$tul s o e-$un $u(lic& chiar
dac aceasta nu a fost adus la cunotin' $u(lic& n afara cazului n care autorul a e-clus n mod e-$res
acest dre$t $rin actul de nstrinare a originalului.
*7+Autorul nu $oate renun'a antici$at la e-ecitarea dre$tului su de a solicita desfiin'area contractului de
cesiune men'ionat la alin. 814.
*6+%o(ndirea $ro$riet'ii asu$ra su$ortului material al o$erei nu confer $rin ea nsi un dre$t de
e-$loatare asu$ra o$erei.
*6+"o0ndirea propriet.&ii a$upra $uportului material al operei nu con-er. prin ea /n$.i un
drept de utili%are a$upra operei.
(la data 30-iul-2004 rt! 47# alin! (6) din titlul "# partea "# capitolul (""# sectiunea " modificat de rt! "# punctul 30! din
!egea 285/2004 )
4ec&iunea II! (ontractul de editare
#rt. 48
*1+6rin contractul de editare& titularul dre$tului de autor cedeaz editorului& n schim(ul unei remunera'ii&
dre$tul de a re$roduce i de a difuza o$era.
*1+Prin contractul de editare, titularul dreptului de autor cedea%. editorului, /n $c3im0ul unei
remunera&ii, dreptul de a reproduce i de a di$tri0ui opera.
(la data 30-iul-2004 rt! 48# alin! (1) din titlul "# partea "# capitolul (""# sectiunea "" modificat de rt! "# punctul 31!
din !egea 285/2004 )
(la data 02-no$-2006 rt! 48# alin! (1) din titlul "# partea "# capitolul (""# sectiunea "" a se $edea %urisprudenta
Decizia nr. 224/$ din 02-no'-2006 )
*1+3u constituie contract de editare con,en'ia $rin care titularul dre$tului de autor m$uternicete& $e
cheltuiala sa& $e un editor $entru a re$roduce i& e,entual& a difuza o$era.
*1+@u con$tituie contract de editare conven&ia prin care titularul dreptului de autor /l
/mputernicete, pe c3eltuiala $a, pe un editor, pentru a reproduce i, eventual, a di$tri0ui opera.
(la data 30-iul-2004 rt! 48# alin! (2) din titlul "# partea "# capitolul (""# sectiunea "" modificat de rt! "# punctul 31!
din !egea 285/2004 )
*5+/n situa'ia $re,zut la alin. 824 se a$lic $re,ederile de dre$t comun referitoare la contractul de
antre$riz.
#rt. 49
@itularul dre$tului de autor $oate ceda editorului i dre$tul de a autoriza traducerea i ada$tarea o$erei.
#rt. 7:
0esiunea ctre editor a dre$tului de a autoriza alte $ersoane s ada$teze o$era sau s o foloseasc n orice
alt mod tre(uie s fac o(iectul unui contract distinct.
(e$iunea c.tre editor a dreptului de a autori%a alte per$oane $. adapte%e opera $au $. o
utili%e%e /n orice alt mod tre0uie $. -ac. o0iectul unei prevederi contractuale expre$e.
(la data 30-iul-2004 rt! 50 din titlul "# partea "# capitolul (""# sectiunea "" modificat de rt! "# punctul 32! din !egea
285/2004 )
#rt. 71
*1+0ontractul de editare tre(uie s cu$rind clauze cu $ri,ire la1
a+durata cesiunii2
0+natura e-clusi, sau nee-clusi, i ntinderea teritorial a cesiunii2
c+numrul ma-im i minim al e-em$larelor2
d+remunera'ia autorului& sta(ilit n condi'iile $rezentei legi2
e+numrul de e-em$lare rezer,ate autorului cu titlu gratuit2
-+termenul $entru a$ari'ia i difuzarea e-em$larelor fiecrei edi'ii sau& du$ caz& ale fiecrui tira*2
'+termenul de $redare a originalului o$erei de ctre autor2
3+$rocedura de control al numrului de e-em$lare $roduse de ctre editor.
*1+A(sen'a oricreia dintre clauzele $re,zute la lit. a4& (4 i d4 d dre$tul $r'ii interesate de a cere
anularea contractului.
#rt. 71
*1+.ditorul care a do(ndit dre$tul de $u(licare a o$erei su( forma unui ,olum are& fa' de al'i ofertan'i
similari& la $re' egal& dre$tul $rioritar de $u(licare a o$erei n form electronic. .ditorul tre(uie s o$teze
n scris& n cel mult 70 de zile de la $rimirea ofertei scrise a autorului.
*1+%re$tul men'ionat la alin. 814 este ,ala(il tim$ de 7 ani de la data $u(licrii o$erei.
#rt. 75
19
(la data 02-no$-2006 rt! 53 din titlul "# partea "# capitolul (""# sectiunea "" a se $edea %urisprudenta Decizia nr.
224/$ din 02-no'-2006 )
.ditorul este o(ligat s $ermit autorului s aduc m(unt'iri sau alte modificri o$erei n cazul unei edi'ii
noi& cu condi'ia ca aceste m(unt'iri sau modificri s nu mreasc esen'ial costurile editorului i s nu
schim(e caracterul o$erei& dac n contract nu se $re,ede altfel.
#rt. 74
.ditorul ,a $utea ceda contractul de editare numai cu consim'mntul autorului.
#rt. 77
.ditorul este o(ligat s na$oieze autorului originalul o$erei& originalele o$erelor de art& ilustra'iile i orice
alte documente $rimite $entru $u(licare& dac nu s-a con,enit altfel.
#rt. 76
*1+/n li$sa unei con,en'ii contrare& contractul de editare ,a nceta du$ e-$irarea duratei sta(ilite sau
du$ e$uizarea ultimei edi'ii con,enite.
*1+6n lip$a unei clau%e contrare, contractul de editare va /nceta dup. expirarea duratei $ta0ilite
$au dup. epui%area ultimei edi&ii convenite.
(la data 30-iul-2004 rt! 56# alin! (1) din titlul "# partea "# capitolul (""# sectiunea "" modificat de rt! "# punctul 33!
din !egea 285/2004 )
(la data 02-no$-2006 rt! 56# alin! (1) din titlul "# partea "# capitolul (""# sectiunea "" a se $edea %urisprudenta
Decizia nr. 224/$ din 02-no'-2006 )
*1+Se consider e$uizate edi'ia sau tira*ul al cror numr de e-em$lare ne,ndute este mai mic de :; din
numrul total de e-em$lare i& n orice caz& dac este mai mic de 100 de e-em$lare.
(la data 02-no$-2006 rt! 56# alin! (2) din titlul "# partea "# capitolul (""# sectiunea "" a se $edea %urisprudenta
Decizia nr. 224/$ din 02-no'-2006 )
*5+%ac editorul nu $u(lic o$era n termenul con,enit& autorul $oate solicita& $otri,it dre$tului comun&
desfiin'area contractului i daune $entru nee-ecutare. /n acest caz& autorul $streaz remunera'ia $rimit
sau& du$ caz& $oate solicita $lata remunera'iei integrale $re,zute n contract.
*4+%ac termenul $entru $u(licarea o$erei nu este $re,zut n contract& editorul este o(ligat s o $u(lice
n termen de cel mult un an de la data acce$trii acesteia.
*7+/n cazul n care editorul inten'ioneaz s distrug co$iile o$erei& rmase n stoc du$ o $erioad de 2
ani de la data $u(licrii& i dac n contract nu se $re,ede o alt $erioad& acesta este o(ligat s le ofere
mai nti autorului la $re'ul $e care l-ar fi o('inut $rin ,nzarea $entru distrugere.
*7+6n ca%ul /n care editorul inten&ionea%. $. di$tru'. copiile operei, r.ma$e /n $toc dup. o
perioad. de doi ani de la data pu0lic.rii, i dac. /n contract nu $e prevede o alt. perioad.,
ace$ta e$te o0li'at $. le o-ere mai /nti autorului la pre&ul pe care l;ar -i o0&inut prin vn%area
pentru di$tru'ere.
*la data 5:;iul;1::4 #rt. 76, alin. *7+ din titlul I, partea I, capitolul =II, $ectiunea II modi-icat
de #rt. I, punctul 55. din Le'ea 187<1::4 +
*7+6n ca%ul /n care editorul inten&ionea%. $. di$tru'. copiile operei, r.ma$e /n $toc dup. o
perioad. de 1 ani de la data pu0lic.rii, i dac. /n contract nu $e prevede o alt. perioad., ace$ta
e$te o0li'at $. le o-ere mai /nti autorului la pre&ul pe care l;ar -i o0&inut prin vn%area ca
deeuri.
*la data 19;$ep;1::7 #rt. 76, alin. *7+ din titlul I, partea I, capitolul =II, $ectiunea II modi-icat
de #rt. I, punctul 16. din )rdonanta ur'enta 115<1::7 +
*7+6n ca%ul /n care editorul inten&ionea%. $. di$tru'. copiile operei, r.ma$e /n $toc dup. o
perioad. de 1 ani de la data pu0lic.rii, i dac. /n contract nu $e prevede o alt. perioad., ace$ta
e$te o0li'at $. le o-ere mai /nti autorului.
(la data 03-aug-2006 rt! 56# alin! (5) din titlul "# partea "# capitolul (""# sectiunea "" modificat de rt! 1# punctul 16!
din !egea 329/2006 )
#rt. 78
*1+/n cazul distrugerii o$erei datorit for'ei ma*ore& autorul este ndre$t'it la o remunera'ie care i ,a fi
$ltit numai dac o$era s-a $u(licat.
*1+%ac o edi'ie $regtit este distrus total datorit for'ei ma*ore nainte de a fi $us n circula'ie&
editorul este ndre$t'it s $regteasc o edi'ie nou& iar autorul ,a a,ea dre$t de remunera'ie numai
$entru una dintre aceste edi'ii.
*1+"ac. o edi&ie pre'.tit. e$te di$tru$. total, datorit. -or&ei ma2ore, /nainte de a -i pu$. /n
circula&ie, editorul e$te /ndrept.&it $. pre'.tea$c. o edi&ie nou., iar autorul va avea drept de
remunera&ie numai pentru una dintre ace$te edi&ii.
(la data 03-aug-2006 rt! 57# alin! (2) din titlul "# partea "# capitolul (""# sectiunea "" modificat de rt! 1# punctul 17!
din !egea 329/2006 )
*5+%ac o edi'ie $regtit este distrus $ar'ial datorit for'ei ma*ore nainte de a fi $us n circula'ie&
editorul este ndre$t'it s re$roduc& fr $lata remunera'iei ctre autor& numai attea co$ii cte au fost
distruse.
20
*5+"ac. o edi&ie pre'.tit. e$te di$tru$. par&ial, datorit. -or&ei ma2ore, /nainte de a -i pu$. /n
circula&ie, editorul e$te /ndrept.&it $. reproduc., -.r. plata remunera&iei c.tre autor, numai
attea copii cte au -o$t di$tru$e.
(la data 03-aug-2006 rt! 57# alin! (3) din titlul "# partea "# capitolul (""# sectiunea "" modificat de rt! 1# punctul 17!
din !egea 329/2006 )
4ec&iunea III! (ontractul de repre%entare teatral. $au de execu&ie mu%ical.
#rt. 78
6rin contractul de re$rezentare teatral sau de e-ecu'ie muzical& titularul dre$tului de autor cedeaz unei
$ersoane fizice sau *uridice dre$tul de a re$rezenta sau de a e-ecuta n $u(lic o o$er actual sau ,iitoare&
literar& dramatic& muzical& dramatico-muzical& coregrafic sau o $antomim& n schim(ul unei
remunera'ii& iar cesionarul se o(lig s o re$rezinte ori s o e-ecute n condi'iile con,enite.
*1+Prin contractul de repre%entare teatral. ori de execu&ie mu%ical., titularul dreptului de autor
cedea%. unei per$oane -i%ice $au 2uridice dreptul de a repre%enta ori de a executa /n pu0lic o
oper. actual. $au viitoare, literar., dramatic., mu%ical., dramatico;mu%ical., core'ra-ic. ori o
pantomim., /n $c3im0ul unei remunera&ii, iar ce$ionarul $e o0li'. $. o repre%inte ori $. o
execute /n condi&iile convenite.
*1+Prin contractul de repre%entare teatral. ori de execu&ie mu%ical. titularul dreptului de autor
cedea%. unei per$oane -i%ice $au 2uridice dreptul de a repre%enta ori de a executa /n pu0lic o
oper. actual. $au viitoare, literar., dramatic., mu%ical., dramatico;mu%ical., core'ra-ic. ori o
pantomim., /n $c3im0ul unei remunera&ii, iar ce$ionarul $e o0li'. $. o repre%inte ori $. o
execute /n condi&iile convenite.
(la data 03-aug-2006 rt! 58# alin! (1) din titlul "# partea "# capitolul (""# sectiunea """ modificat de rt! 1# punctul 17!
din !egea 329/2006 )
*1+4e pot /nc3eia contracte 'enerale de repre%entare teatral. $au de execu&ie mu%ical. i prin
intermediul or'ani$melor de 'e$tiune colectiv., /n condi&iile prev.%ute la art. 15: alin. *1+ lit.
c+.
(la data 30-iul-2004 rt! 58 din titlul "# partea "# capitolul (""# sectiunea """ modificat de rt! "# punctul 34! din !egea
285/2004 )
#rt. 79
*1+0ontractul de re$rezentare teatral sau de e-ecu'ie muzical se ncheie n scris& $e o durat
determinat ori $entru un numr determinat de comunicri ctre $u(lic.
*1+(ontractul de repre%entare teatral. $au de execu&ie mu%ical. $e /nc3eie /n $cri$, pe o durat.
determinat. ori pentru un num.r determinat de comunic.ri pu0lice.
(la data 30-iul-2004 rt! 59# alin! (1) din titlul "# partea "# capitolul (""# sectiunea """ modificat de rt! "# punctul 35!
din !egea 285/2004 )
*1+0ontractul tre(uie s $re,ad termenul n care ,a a,ea loc $remiera sau singura comunicare a o$erei&
du$ caz& caracterul e-clusi, sau nee-clusi, al cesiunii& teritoriul& $recum i remunera'ia autorului.
*1+(ontractul tre0uie $. prevad. termenul /n care va avea loc premiera $au $in'ura
repre%entare ori execu&ie a operei, dup. ca%, caracterul exclu$iv $au neexclu$iv al ce$iunii,
teritoriul, precum i remunera&ia autorului.
(la data 30-iul-2004 rt! 59# alin! (2) din titlul "# partea "# capitolul (""# sectiunea """ modificat de rt! "# punctul 35!
din !egea 285/2004 )
*5+/ntreru$erea re$rezentrilor tim$ de 2 ani consecuti,& dac nu s-a $re,zut un alt termen $rin contract&
d dre$tul autorului de a solicita desfiin'area contractului i daune $entru nee-ecutare& $otri,it dre$tului
comun.
*5+6ntreruperea repre%ent.rilor $au execu&iilor, timp de doi ani con$ecutivi, dac. nu $;a
prev.%ut un alt termen prin contract, d. dreptul autorului de a $olicita de$-iin&area contractului
i daune pentru neexecutare, potrivit dreptului comun.
*la data 5:;iul;1::4 #rt. 79, alin. *5+ din titlul I, partea I, capitolul =II, $ectiunea III modi-icat
de #rt. I, punctul 57. din Le'ea 187<1::4 +
*5+6ntreruperea repre%ent.rilor $au execu&iilor timp de 1 ani con$ecutivi, dac. nu $;a prev.%ut
un alt termen prin contract, d. dreptul autorului de a $olicita re%ilierea contractului i daune
pentru neexecutare, potrivit dreptului comun.
(la data 03-aug-2006 rt! 59# alin! (3) din titlul "# partea "# capitolul (""# sectiunea """ modificat de rt! 1# punctul 17!
din !egea 329/2006 )
*4+Aeneficiarul unui contract de re$rezentare teatral sau e-ecu'ie muzical nu l $oate ceda unui ter'&
organizator de s$ectacole& fr consim'mntul scris al autorului sau al re$rezentantului su& n afar de
cazul cesiunii concomitente& totale sau $ar'iale& a acestei acti,it'i.
*4+Bene-iciarul unui contract de repre%entare teatral. $au de execu&ie mu%ical. nu /l poate ceda
unui ter&, or'ani%ator de $pectacole, -.r. con$im&.mntul $cri$ al autorului $au al
repre%entantului $.u, /n a-ar. de ca%ul ce$iunii concomitente, total. $au par&ial., a ace$tei
activit.&i.
21
(la data 03-aug-2006 rt! 59# alin! (4) din titlul "# partea "# capitolul (""# sectiunea """ modificat de rt! 1# punctul 17!
din !egea 329/2006 )
#rt. 6:
*1+0esionarul este o(ligat s $ermit autorului s controleze re$rezentarea sau e-ecutarea o$erei i s
sus'in n mod adec,at realizarea condi'iilor tehnice $entru inter$retarea lucrrii. %e asemenea& cesionarul
tre(uie s trimit autorului $rogramul& afiele i alte materiale ti$rite& recenzii $u(lice des$re s$ectacol&
dac nu este $re,zut altfel n contract.
*1+0esionarul este o(ligat s asigure re$rezentarea sau e-ecutarea $u(lic a o$erei n condi'ii tehnice
adec,ate& $recum i res$ectarea dre$turilor autorului.
#rt. 61
*1+0esionarul este o(ligat s comunice $eriodic titularului dre$tului de autor numrul de re$rezenta'ii sau
de e-ecu'ii muzicale& $recum i situa'ia ncasrilor. /n acest sco$& contractul de re$rezentare teatral sau
de e-ecu'ie muzical tre(uie s $re,ad i $erioadele de comunicare& dar nu mai $u'in de o dat $e an.
*1+0esionarul tre(uie s $lteasc autorului& la termenele $re,zute n contract& sumele n cuantumul
con,enit.
#rt. 61
%ac cesionarul nu re$rezint sau nu e-ecut o$era n termenul sta(ilit& autorul $oate solicita& $otri,it
dre$tului comun& desfiin'area contractului i daune $entru nee-ecutare. /n aceast situa'ie& autorul
$streaz remunera'ia $rimit sau& du$ caz& $oate solicita $lata remunera'iei integrale $re,zute n
contract.
4ec&iunea I=! (ontractul de /nc3iriere
#rt. 65
*1+6rin contractul de nchiriere a unei o$ere& autorul se anga*eaz s $ermit folosin'a& $e tim$
determinat& cel $u'in a unui e-em$lar al o$erei sale& n original sau n co$ie& n s$ecial $rograme $entru
calculator ori o$ere fi-ate n nregistrri sonore sau audio,izuale. 0esionarul dre$tului de nchiriere se
anga*eaz s $lteasc o remunera'ie autorului $e $erioada ct folosete acel e-em$lar al o$erei.
*1+Autorul $streaz dre$tul de autor asu$ra o$erei nchiriate& cu e-ce$'ia dre$tului de difuzare& dac nu
s-a con,enit altfel.
*5+0ontractul de nchiriere a unei o$ere este su$us dis$ozi'iilor de dre$t comun $ri,ind contractul de
loca'iune.
*1+Prin contractul de /nc3iriere a unei opere, autorul $e an'a2ea%. $. permit. utili%area, pe timp
determinat, cel pu&in a unui exemplar al operei $ale, /n ori'inal $au /n copie, /n $pecial pro'rame
pentru calculator ori opere -ixate /n /nre'i$tr.ri $onore $au audiovi%uale. Bene-iciarul dreptului
de /nc3iriere $e an'a2ea%. $. pl.tea$c. o remunera&ie autorului pe perioada ct -olo$ete acel
exemplar al operei.
*1+(ontractul de /nc3iriere a unei opere e$te $upu$ di$po%i&iilor de drept comun privind
contractul de loca&iune.
*5+#utorul p.$trea%. dreptul de autor a$upra operei /nc3iriate, cu excep&ia dreptului de
di$tri0uire, dac. nu $;a convenit alt-el.
(la data 30-iul-2004 rt! 63 din titlul "# partea "# capitolul (""# sectiunea "( modificat de rt! "# punctul 36! din !egea
285/2004 )
P#RTE# II! "i$po%i&ii $peciale
(#PIT)LL =III! )perele cinemato'ra-ice i alte opere audiovi%uale
#rt. 64
)$era audio,izual este o$era cinematografic sau o$era e-$rimat $rintr-un $rocedeu similar
cinematografiei& care utilizeaz imaginea sau com(inarea sunetului cu imaginea.
)pera audiovi%ual. e$te opera cinemato'ra-ic., opera exprimat. printr;un procedeu $imilar
cinemato'ra-iei $au orice alt. oper. con$tnd dintr;o $ucce$iune de ima'ini /n micare, /n$o&ite
$au nu de $unete.
(la data 30-iul-2004 rt! 64 din titlul "# partea ""# capitolul (""" modificat de rt! "# punctul 37! din !egea 285/2004
)
#rt. 67
*1++egizorul sau realizatorul o$erei audio,izuale este $ersoana fizic ce i asum conducerea crerii i
realizrii o$erei audio,izuale& n calitate de autor $rinci$al.
*1+Re'i%orul $au, dup. ca%, reali%atorul operei audiovi%uale e$te per$oana -i%ic. care, /n
contractul cu produc.torul, /i a$um. conducerea cre.rii i reali%.rii operei audiovi%uale, /n
calitate de autor principal.
(la data 03-aug-2006 rt! 65# alin! (1) din titlul "# partea ""# capitolul (""" modificat de rt! 1# punctul 17! din !egea
329/2006 )
22
*1+6roductorul unei o$ere audio,izuale este $ersoana fizic sau *uridic ce i asum res$onsa(ilitatea
$roducerii o$erei i& n aceast calitate& organizeaz realizarea o$erei i furnizeaz mi*loacele necesare
tehnice i financiare.
*5+Pentru reali%area unei opere audiovi%uale, -orma $cri$. a contractului dintre produc.tor i
autorul principal e$te o0li'atorie.
(la data 19-sep-2005 rt! 65 din titlul "# partea ""# capitolul (""" completat de rt! "# punctul 17! din #rdonanta
rgenta 123/2005 )
#rt. 66
Sunt autori ai o$erei audio,izuale& n condi'iile $re,zute la art. : din $rezenta lege& regizorul sau
realizatorul& autorul ada$trii& autorul scenariului& autorul dialogului& autorul muzicii s$ecial create $entru
o$era audio,izual i autorul grafic $entru o$erele de anima'ie sau al sec,en'elor de anima'ie& cnd
acestea re$rezint o $arte im$ortant a o$erei. /n contractul dintre $roductorul i regizorul sau
realizatorul o$erei& $r'ile $ot con,eni s fie inclui ca autori ai o$erei audio,izuale i al'i creatori care au
contri(uit su(stan'ial la crearea acesteia.
4unt autori ai operei audiovi%uale, /n condi&iile prev.%ute la art. 7, re'i%orul $au reali%atorul,
autorul adapt.rii, autorul $cenariului, autorul dialo'ului, autorul mu%icii $pecial create pentru
opera audiovi%ual. i autorul 'ra-ic pentru operele de anima&ie $au al $ecven&elor de anima&ie,
cnd ace$tea din urm. repre%int. o parte important. a operei. 6n contractul dintre produc.torul
i re'i%orul $au reali%atorul operei p.r&ile pot conveni $. -ie inclui ca autori ai operei
audiovi%uale i al&i creatori care au contri0uit $u0$tan&ial la crearea ace$teia.
(la data 19-sep-2005 rt! 66 din titlul "# partea ""# capitolul (""" modificat de rt! "# punctul 18! din #rdonanta
rgenta 123/2005 )
#rt. 68
*1+/n cazul n care unul dintre autorii $re,zu'i la articolul $recedent refuz s definiti,eze contri(u'ia sa la
o$era audio,izual sau se afl n im$osi(ilitatea de a o face& el nu se ,a $utea o$une folosirii acesteia n
,ederea definiti,rii o$erei audio,izuale. Acest autor ,a a,ea dre$tul la remunera'ie $entru contri(u'ia
a,ut.
*1+6n ca%ul /n care unul dintre autorii prev.%u&i la art. 66 re-u%. $. de-initive%e contri0u&ia $a la
opera audiovi%ual. $au $e a-l. /n impo$i0ilitatea de a o -ace, el nu $e va putea opune -olo$irii
ace$teia /n vederea de-initiv.rii operei audiovi%uale. #ce$t autor va avea dreptul la remunera&ie
pentru contri0u&ia avut..
(la data 30-iul-2004 rt! 67# alin! (1) din titlul "# partea ""# capitolul (""" modificat de rt! "# punctul 38! din !egea
285/2004 )
*1+)$era audio,izual se consider finit& cnd ,ersiunea definiti, a fost sta(ilit de comun acord ntre
autorul $rinci$al i $roductor.
*5+.ste interzis distrugerea su$ortului original al ,ersiunii definiti,e a o$erei audio,izuale n forma co$iei-
standard.
*4+Autorii o$erei audio,izuale& al'ii dect autorul $rinci$al& nu se $ot o$une aducerii la cunotin' $u(lic&
$recum i e-$loatrii n orice fel a ,ersiunii definiti,e a acesteia.
*4+#utorii operei audiovi%uale, al&ii dect autorul principal, nu $e pot opune aducerii la
cunotin&. pu0lic., precum i utili%.rii $peci-ice a ver$iunii de-initive a operei, inte'ral $au
par&ial.
(la data 30-iul-2004 rt! 67# alin! (4) din titlul "# partea ""# capitolul (""" modificat de rt! "# punctul 38! din !egea
285/2004 )
#rt. 68
*1+%re$tul la ada$tarea audio,izual este dre$tul e-clusi, al titularului dre$tului de autor asu$ra unei
o$ere $ree-istente de a o transforma sau de a o include ntr-o o$er audio,izual.
*1+0esiunea dre$tului $re,zut la alin. 814 se $oate face numai $e (aza unui contract scris ntre titularul
dre$-tului de autor i $roductorul o$erei audio,izuale& distinct de contractul de editare a o$erei.
*5+6rin ncheierea contractului de ada$tare& titularul dre$tului de autor asu$ra unei o$ere $ree-istente
transfer unui $roductor dre$tul e-clusi, de transformare i de includere a o$erei res$ecti,e ntr-o o$er
audio,izual.
*4+Autorizarea acordat de titularul dre$tului de autor asu$ra o$erei $ree-istente tre(uie s $re,ad
e-$res condi'iile $roduc'iei& difuzrii i $roiec'iei o$erei audio,izuale.
#rt. 69
%re$turile morale asu$ra o$erei finite sunt recunoscute numai autorilor sta(ili'i $otri,it art. 99 din $rezenta
lege.
#rt. 8:
*1+6rin contractele ncheiate ntre autorii o$erei audio,izuale i $roductor& n li$sa unei con,en'ii contrare&
se $rezum c acetia& cu e-ce$'ia autorilor muzicii s$ecial create& i cedeaz $roductorului dre$turile
e-clusi,e $ri,ind e-$loatarea o$erei n ansam(lul su& $re,zute de art. 17 lit. a4& (4& c4& f4& g4& h4& i4& *4& B4
23
i l4& art. 19& art. 1= i art. 1>& $recum i dre$tul de a autoriza du(larea i su(titrarea& n schim(ul unei
remunera'ii echita(ile.
*1+/n li$sa unei con,en'ii contrare& autorii o$erei audio-,izuale& $recum i al'i autori ai unor contri(u'ii la
aceasta i $streaz toate dre$turile de e-$loatare se$arat a $ro$riilor contri(u'ii& n condi'iile $rezentei
legi.
*1+Prin contractele /nc3eiate /ntre autorii operei audiovi%uale i produc.tor, /n lip$a unei clau%e
contrare, $e pre%um. c. acetia /i cedea%. produc.torului drepturile exclu$ive privind utili%area
operei /n an$am0lul $.u, prev.%ute la art. 15, precum i dreptul de a autori%a du0larea i
$u0titrarea, /n $c3im0ul unei remunera&ii ec3ita0ile.
*1+Prin contractele /nc3eiate /ntre autorii operei audiovi%uale i produc.tor, /n lip$a unei clau%e
contrare, $e pre%um. c. acetia, cu excep&ia autorilor mu%icii $pecial create, /i cedea%.
produc.torului drepturile exclu$ive privind utili%area operei /n an$am0lul $.u, prev.%ute la art.
15, precum i dreptul de a autori%a du0larea i $u0titrarea, /n $c3im0ul unei remunera&ii
ec3ita0ile.
(la data 19-sep-2005 rt! 70# alin! (1) din titlul "# partea ""# capitolul (""" modificat de rt! "# punctul 19! din
#rdonanta rgenta 123/2005 )
*1+6n lip$a unei clau%e contrare, autorii operei audiovi%uale, precum i al&i autori ai unor
contri0u&ii la acea$ta, /i p.$trea%. toate drepturile de utili%are $eparat. a propriilor contri0u&ii,
precum i dreptul de a autori%a i<$au de a inter%ice utili%.ri /n a-ara celei $peci-ice a operei,
inte'ral $au par&ial, cum ar -i utili%area unor -ra'mente din opera cinemato'ra-ic. pentru
pu0licitate, alta dect pentru promovarea operei, /n condi&iile pre%entei le'i.
(la data 30-iul-2004 rt! 70 din titlul "# partea ""# capitolul (""" modificat de rt! "# punctul 39! din !egea 285/2004
)
#rt. 81
*1+/n li$sa unei con,en'ii contrare& remunera'ia $entru fiecare mod de e-$loatare a o$erei audio,izuale
este $ro$or'ional cu ncasrile (rute rezultate din e-$loatare.
*1+6roductorul este o(ligat s remit autorilor& $eriodic& situa'ia ncasrilor $erce$ute du$ fiecare mod
de e-$loatare. Autorii ,or $rimi remunera'iile cu,enite fie $rin intermediul $roductorului& fie direct de la
utilizatori& fie $rin organismele de gestiune colecti, a dre$turilor de autor& $e (aza contractelor generale
ncheiate de acestea cu utilizatorii.
*5+%ac $roductorul nu finalizeaz o$era audio,izual n tim$ de : ani de la ncheierea contractului sau
nu difuzeaz o$era audio,izual ntr-un an de la finalizarea acesteia& coautorii $ot cere rezilierea
contractului& dac nu s-a con,enit altfel.
*1+6n lip$a unei clau%e contrare, remunera&ia pentru -iecare mod de utili%are a operei
audiovi%uale e$te propor&ional. cu /nca$.rile 0rute re%ultate din utili%area operei.
*1+Produc.torul e$te o0li'at $. remit. autorilor, periodic, $itua&ia /nca$.rilor percepute dup.
-iecare mod de utili%are. #utorii prime$c remunera&iile cuvenite -ie prin intermediul
produc.torului, -ie direct de la utili%atori, -ie prin or'ani$mele de 'e$tiune colectiv. a
drepturilor de autor, pe 0a%a contractelor 'enerale /nc3eiate de ace$tea cu utili%atorii. Pentru
dreptul de /nc3iriere, autorii prime$c remunera&ia con-orm prevederilor art. 111
1
.
*5+"ac. produc.torul nu -inali%ea%. opera audiovi%ual. /n timp de cinci ani de la /nc3eierea
contractului $au nu di-u%ea%. opera audiovi%ual. /ntr;un an de la -inali%area ace$teia, coautorii
pot cere re%ilierea contractului, dac. nu $;a convenit alt-el.
(la data 30-iul-2004 rt! 71 din titlul "# partea ""# capitolul (""" modificat de rt! "# punctul 40! din !egea 285/2004
)
(#PIT)LL IC! Pro'ramele pentru calculator
#rt. 81
(la data 21-dec-2006 rt! 72 din titlul "# partea ""# capitolul "- a se $edea %urisprudenta Decizia nr. 832/" din 21-
dec-2006 )
*1+6rin $rezenta lege& $rotec'ia $rogramelor $entru calculator include orice e-$resie a unui $rogram&
$rogramele de a$lica'ie i sistemele de o$erare& e-$rimate n orice fel de lim(a*& fie n codsurs sau cod-
o(iect& materialul de conce$'ie $regtitor& $recum i manualele.
*1+Cdeile& $rocedeele& metodele de func'ionare& conce$tele matematice i $rinci$iile care stau la (aza
oricrui element dintr-un $rogram $entru calculator& inclusi, acelea care stau la (aza interfe'elor sale& nu
sunt $rote*ate.
#rt. 85
(la data 21-dec-2006 rt! 73 din titlul "# partea ""# capitolul "- a se $edea %urisprudenta Decizia nr. 832/" din 21-
dec-2006 )
Autorul unui $rogram $entru calculator (eneficiaz n mod cores$unztor de dre$turile $re,zute de
$rezenta lege& n $artea C a $rezentului titlu& ndeose(i de dre$tul e-clusi, de a realiza i de a autoriza1
Titularul dreptului de autor al unui pro'ram pentru calculator 0ene-icia%. /n mod core$pun%.tor
de drepturile prev.%ute de pre%enta le'e, /n partea I a pre%entului titlu, /ndeo$e0i de dreptul
24
exclu$iv de a reali%a i de a autori%a!
(la data 30-iul-2004 rt! 73 din titlul "# partea ""# capitolul "- modificat de rt! "# punctul 41! din !egea 285/2004 )
a+re$roducerea $ermanent sau tem$orar a unui $rogram& integral sau $ar'ial& $rin orice mi*loc i su(
orice form& inclusi, n cazul n care re$roducerea este determinat de ncrcarea& afiarea& transmiterea
sau stocarea $rogramului $e calculator2
a+reproducerea permanent. $au temporar. a unui pro'ram, inte'ral $au par&ial, prin orice
mi2loc i $u0 orice -orm., inclu$iv /n ca%ul /n care reproducerea e$te determinat. de in$talarea,
$tocarea, rularea $au executarea, a-iarea $au tran$miterea /n re&ea9
(la data 30-iul-2004 rt! 73# litera ! din titlul "# partea ""# capitolul "- modificat de rt! "# punctul 41! din !egea
285/2004 )
0+traducerea& ada$tarea& aran*area i orice alte transformri aduse unui $rogram $entru calculator&
$recum i re$roducerea rezultatului acestor o$era'iuni& fr a $re*udicia dre$turile $ersoanei care
transform $rogramul $entru calculator2
c+difuzarea originalului sau a co$iilor unui $rogram $entru calculator su( orice form& inclusi, $rin
nchiriere.
c+di$tri0uirea i /nc3irierea ori'inalului $au a copiilor unui pro'ram pentru calculator $u0 orice
-orm..
*la data 5:;iul;1::4 #rt. 85, litera (. din titlul I, partea II, capitolul IC modi-icat de #rt. I,
punctul 41. din Le'ea 187<1::4 +
c+di$tri0uirea i /nc3irierea ori'inalului $au ale copiilor, $u0 orice -orm., ale unui pro'ram
pentru calculator.
(la data 03-aug-2006 rt! 73# litera ,! din titlul "# partea ""# capitolul "- modificat de rt! 1# punctul 18! din !egea
329/2006 )
*1+Prima vn%are a unei copii a unui pro'ram pentru calculator pe pia&a intern. de c.tre
titularul drepturilor $au cu con$im&.mntul ace$tuia epui%ea%. dreptul exclu$iv de autori%are a
di$tri0uirii ace$tei copii pe pia&a intern..
*la data 19;$ep;1::7 #rt. 85 din titlul I, partea II, capitolul IC completat de #rt. I, punctul 1:.
din )rdonanta ur'enta 115<1::7 +
*1+Prima vn%are a copiei unui pro'ram pentru calculator pe pia&a intern. de c.tre titularul
drepturilor $au cea -.cut. cu con$im&.mntul ace$tuia epui%ea%. dreptul exclu$iv de autori%are
a di$tri0uirii ace$tei copii pe pia&a intern..
(la data 03-aug-2006 rt! 73# alin! (2) din titlul "# partea ""# capitolul "- modificat de rt! 1# punctul 19! din !egea
329/2006 )
#rt. 84
(la data 21-dec-2006 rt! 74 din titlul "# partea ""# capitolul "- a se $edea %urisprudenta Decizia nr. 832/" din 21-
dec-2006 )
/n li$sa unei con,en'ii contrare& dre$turile $atrimoniale de autor asu$ra $rogramelor $entru calculator&
create de unul sau de mai mul'i anga*a'i n e-ercitarea atri(u'iilor de ser,iciu sau du$ instruc'iunile celui
care anga*eaz& a$ar'in acestuia din urm.
6n lip$a unei clau%e contrare, drepturile patrimoniale de autor a$upra pro'ramelor pentru
calculator, create de unul $au de mai mul&i an'a2a&i /n exercitarea atri0u&iilor de $erviciu ori
dup. in$truc&iunile celui care an'a2ea%., apar&in ace$tuia din urm..
(la data 30-iul-2004 rt! 74 din titlul "# partea ""# capitolul "- modificat de rt! "# punctul 42! din !egea 285/2004 )
#rt. 87
(la data 21-dec-2006 rt! 75 din titlul "# partea ""# capitolul "- a se $edea %urisprudenta Decizia nr. 832/" din 21-
dec-2006 )
*1+/n li$sa unei con,en'ii contrare& $rintr-un contract de utilizare a unui $rogram $entru calculator se
$rezum c1814 /n li$sa unei clauze contrare& $rintr-un contract de utilizare a unui $rogram $entru
calculator se $rezum c1 (la data 30-iul-2004 rt! 75# alin! (1) din titlul "# partea ""# capitolul "- modificat de rt!
"# punctul 43! din !egea 285/2004 )
a+utilizatorului i se acord dre$tul nee-clusi, de utilizare a $rogramului $entru calculator2
0+utilizatorul nu $oate transmite unei alte $ersoane dre$tul de utilizare a $rogramului $entru calculator.
*1+0esiunea dre$tului de utilizare a unui $rogram $entru calculator nu im$lic i transferul dre$tului de
autor asu$ra acestuia.
#rt. 86
(la data 21-dec-2006 rt! 76 din titlul "# partea ""# capitolul "- a se $edea %urisprudenta Decizia nr. 832/" din 21-
dec-2006 )
/n li$sa unei con,en'ii contrare& nu sunt su$use autorizrii titularului dre$tului de autor actele $re,zute la
art. =7 lit. a4 i (4& dac acestea sunt necesare $entru a $ermite do(nditorului s utilizeze $rogramul
$entru calculator ntr-un mod cores$unztor destina'iei sale& inclusi, $entru corectarea erorilor.
6n lip$a unei clau%e contrare, nu $unt $upu$e autori%.rii titularului dreptului de autor actele
prev.%ute la art. 85 lit. a+ i 0+, dac. ace$tea $unt nece$are pentru a permite do0nditorului
le'itim $. utili%e%e pro'ramul pentru calculator /ntr;un mod core$pun%.tor de$tina&iei $ale,
25
inclu$iv pentru corectarea erorilor.
(la data 30-iul-2004 rt! 76 din titlul "# partea ""# capitolul "- modificat de rt! "# punctul 44! din !egea 285/2004 )
#rt. 88
(la data 21-dec-2006 rt! 77 din titlul "# partea ""# capitolul "- a se $edea %urisprudenta Decizia nr. 832/" din 21-
dec-2006 )
*1+5tilizatorul autorizat al unui $rogram $entru calculator $oate face& fr autorizarea autorului& o co$ie de
arhi, sau de siguran'& n msura n care aceasta este necesar $entru asigurarea utilizrii $rogramului.
*1+tili%atorul autori%at al unui pro'ram pentru calculator poate -ace, -.r. autori%area
titularului dreptului de autor, o copie de ar3iv. $au de $i'uran&., /n m.$ura /n care acea$ta e$te
nece$ar. pentru a$i'urarea utili%.rii pro'ramului.
(la data 30-iul-2004 rt! 77# alin! (1) din titlul "# partea ""# capitolul "- modificat de rt! "# punctul 45! din !egea
285/2004 )
*1+5tilizatorul autorizat al co$iei unui $rogram $entru calculator $oate& fr autorizarea titularului dre$tului
de autor& s o(ser,e& s studieze sau s testeze func'ionarea acestui $rogram& n sco$ul de a determina
ideile i $rinci$iile care stau la (aza oricrui element al acestuia& cu ocazia efecturii oricror o$era'iuni de
ncrcare n memorie& afiare& con,ersie& transmitere sau stocare a $rogramului& o$era'iuni $e care este n
dre$t s le efectueze.
*1+tili%atorul autori%at al copiei unui pro'ram pentru calculator poate, -.r. autori%area
titularului dreptului de autor, $. anali%e%e, $. $tudie%e $au $. te$te%e -unc&ionarea ace$tui
pro'ram, /n $copul de a determina ideile i principiile care $tau la 0a%a oric.rui element al
ace$tuia, cu oca%ia e-ectu.rii oric.ror opera&iuni de in$talare, a-iare, rulare $au executare,
tran$mitere ori $tocare a pro'ramului, opera&iuni pe care e$te /n drept $. le e-ectue%e.
(la data 30-iul-2004 rt! 77# alin! (2) din titlul "# partea ""# capitolul "- modificat de rt! "# punctul 45! din !egea
285/2004 )
*5+%is$ozi'iile art. 10 lit. e4 din $rezenta lege nu se a$lic $rogramelor $entru calculator.
#rt. 88
(la data 21-dec-2006 rt! 78 din titlul "# partea ""# capitolul "- a se $edea %urisprudenta Decizia nr. 832/" din 21-
dec-2006 )
Autorizarea titularului dre$tului de autor este o(ligatorie atunci cnd re$roducerea codului sau traducerea
formei acestui cod este indis$ensa(il $entru o('inerea informa'iilor necesare intero$era(ilit'ii unui
$rogram $entru calculator cu alte $rograme $entru calculator& dac sunt nde$linite urmtoarele condi'ii1
#utori%area titularului dreptului de autor nu e$te o0li'atorie atunci cnd reproducerea codului
$au traducerea -ormei ace$tui cod e$te indi$pen$a0il. pentru o0&inerea in-orma&iilor nece$are
interopera0ilit.&ii unui pro'ram pentru calculator cu alte pro'rame pentru calculator, dac. $unt
/ndeplinite urm.toarele condi&ii!
(la data 30-iul-2004 rt! 78 din titlul "# partea ""# capitolul "- modificat de rt! "# punctul 46! din !egea 285/2004 )
a+actele de re$roducere i de traducere sunt nde$linite de o $ersoan care de'ine dre$tul de utilizare a
unei co$ii a $rogramului sau de o $ersoan care nde$linete aceste ac'iuni n numele celei dinti& fiind
a(ilitat n acest sco$2
0+informa'iile necesare intero$era(ilit'ii nu sunt uor i ra$id accesi(ile $ersoanelor $re,zute la lit. a4 a
$rezentului articol2
c+actele $re,zute la lit. a4 a $rezentului articol sunt limitate la $r'ile de $rogram necesare
intero$era(ilit'ii.
#rt. 89
(la data 21-dec-2006 rt! 79 din titlul "# partea ""# capitolul "- a se $edea %urisprudenta Decizia nr. 832/" din 21-
dec-2006 )
Cnforma'iile o('inute $rin a$licarea art. =>1
a+nu $ot fi utilizate n alte sco$uri dect realizarea intero$era(ilit'ii $rogramului $entru calculator& creat
inde$endent2
a+nu pot -i utili%ate /n alte $copuri dect la reali%area interopera0ilit.&ii pro'ramului pentru
calculator, creat independent9
(la data 03-aug-2006 rt! 79# litera ! din titlul "# partea ""# capitolul "- modificat de rt! 1# punctul 20! din !egea
329/2006 )
0+nu $ot fi comunicate altor $ersoane& n afara cazului n care comunicarea se do,edete necesar
intero$era(ilit'ii $rogramului $entru calculator& creat inde$endent2
c+nu $ot fi utilizate $entru definiti,area& $roducerea ori comercializarea unui $rogram $entru calculator& a
crui e-$resie este fundamental similar& sau $entru orice alt act ce aduce atingere dre$turilor autorului.
c+nu pot -i utili%ate pentru de-initivarea, producerea ori comerciali%area unui pro'ram pentru
calculator, a c.rui expre$ie e$te -undamental $imilar., $au pentru orice alt act ce aduce atin'ere
drepturilor titularului dreptului de autor.
(la data 30-iul-2004 rt! 79# litera ,! din titlul "# partea ""# capitolul "- modificat de rt! "# punctul 47! din !egea
285/2004 )
#rt. 8:
26
(la data 21-dec-2006 rt! 80 din titlul "# partea ""# capitolul "- a se $edea %urisprudenta Decizia nr. 832/" din 21-
dec-2006 )
%is$ozi'iile art. => i =D nu se a$lic& dac se cauzeaz un $re*udiciu titularului dre$tului de autor sau
e-$loatrii normale a $rogramului $entru calculator.
"i$po%i&iile art. 88 i 89 nu $e aplic., dac. $e cau%ea%. un pre2udiciu titularului dreptului de
autor $au utili%.rii normale a pro'ramului pentru calculator.
(la data 30-iul-2004 rt! 80 din titlul "# partea ""# capitolul "- modificat de rt! "# punctul 48! din !egea 285/2004 )
#rt. 81
(la data 21-dec-2006 rt! 81 din titlul "# partea ""# capitolul "- a se $edea %urisprudenta Decizia nr. 832/" din 21-
dec-2006 )
%is$ozi'iile ca$. EC din $rezentul titlu nu se a$lic $rogramelor $entru calculator.
(#PIT)LL C! )perele de art. pla$tic., de ar3itectur. i -oto'ra-ice
#rt. 81
6ersoana fizic sau *uridic organizatoare a e-$ozi'iilor de art rs$unde de integritatea o$erelor e-$use&
lund toate msurile $entru nlturarea oricrui risc.
#rt. 85
*1+0ontractul de re$roducere a unei o$ere de art tre(uie s con'in indica'ii care s $ermit identificarea
o$erei& cum ar fi o descriere sumar& o schi'& un desen& o fotografie& $recum i referiri la semntura
autorului.
*1++e$roducerile nu ,or $utea fi $use n ,nzare fr ca titularul dre$tului de autor s fi a$ro(at
e-em$larul ce i-a fost su$us s$re e-aminare.
*5+6e toate e-em$larele tre(uie s figureze numele ori $seudonimul autorului sau orice alt semn con,enit
care s $ermit identificarea acestuia.
*4+?odelele originale i alte elemente ce au ser,it celui care a fcut re$roducerile tre(uie s fie restituite
de'intorului cu orice titlu al acestora& dac nu s-a con,enit altfel.
*7+Cnstrumentele s$ecial create $entru re$roducerea o$erei tre(uie s fie distruse sau fcute inutiliza(ile&
dac titularul dre$tului de autor asu$ra o$erei nu le achizi'ioneaz i dac nu s-a con,enit altfel.
#rt. 84
*1+Studiile i $roiectele de arhitectur i ur(anism e-$use n a$ro$ierea antierului o$erei de arhitectur&
$recum i construc'ia realizat du$ acestea tre(uie s $oarte scris& la loc ,izi(il& numele autorului& dac
$rin contract nu s-a con,enit altfel.
*1+4tudiile i proiectele de ar3itectur. i ur0ani$m expu$e /n apropierea antierului operei de
ar3itectur., precum i con$truc&ia reali%at. dup. ace$tea tre0uie $. poarte $cri$ numele
autorului, la loc vi%i0il, dac. prin contract nu $;a convenit alt-el.
(la data 03-aug-2006 rt! 84# alin! (1) din titlul "# partea ""# capitolul - modificat de rt! 1# punctul 20! din !egea
329/2006 )
*1+0onstruirea unei o$ere de arhitectur& realizat total sau $ar'ial du$ un alt $roiect& nu $oate fi fcut
dect cu acordul titularului dre$tului de autor asu$ra acelui $roiect.
#rt. 87
*1+Sunt considerate o$ere fotografice i fotogramele $eliculelor cinematografice.
*1+3u $ot (eneficia de $rotec'ia legal a dre$tului de autor fotografiile unor scrisori& acte& documente de
orice fel& desene tehnice i altele asemenea.
#rt. 86
*1+%re$tul autorului unei o$ere fotografice de a e-$loata $ro$ria o$er nu tre(uie s $re*udicieze
dre$turile autorului o$erei de art re$roduse n o$era fotografic.
*1+"reptul autorului unei opere -oto'ra-ice de a utili%a propria oper. nu tre0uie $. pre2udicie%e
drepturile autorului operei de art. reprodu$e /n opera -oto'ra-ic..
(la data 30-iul-2004 rt! 86# alin! (1) din titlul "# partea ""# capitolul - modificat de rt! "# punctul 49! din !egea
285/2004 )
*1+%re$turile $atrimoniale asu$ra o$erei fotografice& care a fost creat n e-ecutarea unui contract
indi,idual de munc sau la comand& se $rezum c a$ar'in& $entru o $erioad de 7 ani& celui care
anga*eaz sau $ersoanei care a fcut comanda& dac $rin contract nu s-a $re,zut altfel.
(la data 19-dec-2006 rt! 86# alin! (2) din titlul "# partea ""# capitolul - a se $edea %urisprudenta Decizia nr. 266/$
din 19-dec-2006 )
*5+/nstrinarea negati,ului unei o$ere fotografice are ca efect transmiterea dre$turilor $atrimoniale ale
titularului dre$tului de autor asu$ra acesteia& dac $rin contract nu s-a $re,zut altfel.
#rt. 88
*1+Fotografia unei $ersoane& atunci cnd este e-ecutat la comand& $oate fi $u(licat& re$rodus de
$ersoana fotografiat sau de succesorii si& fr consim'mntul autorului& dac nu s-a con,enit altfel.
*1+%ac numele autorului figureaz $e fotografia originar& el tre(uie s fie men'ionat i $e re$roduceri.
*1+"ac. numele autorului -i'urea%. pe exemplarul ori'inal al -oto'ra-iei, el tre0uie $. -ie
men&ionat i pe reproduceri.
27
(la data 03-aug-2006 rt! 87# alin! (2) din titlul "# partea ""# capitolul - modificat de rt! 1# punctul 20! din !egea
329/2006 )
(#PIT)LL CI! Protec&ia portretului, a de$tinatarului core$ponden&ei i a
$ecretului $ur$ei de in-ormare
#rt. 88
*1+%ifuzarea unei o$ere care con'ine un $ortret necesit autorizarea $ersoanei re$rezentate n acest
$ortret. Autorul& $ro$rietarul sau $osesorul acesteia nu are dre$tul s o re$roduc sau s o comunice
$u(lic fr con-sim'mntul $ersoanei re$rezentate sau al succesorilor acesteia& tim$ de 20 de ani du$
moartea sa.
*1+/n li$sa unei con,en'ii contrare& autorizarea nu este cerut dac $ersoana re$rezentat n $ortret este
de $ro-fesie model sau a $rimit o remunera'ie $entru a $oza.
*5+Autorizarea nu este necesar $entru difuzarea unei o$ere care con'ine $ortretul1
a+unei $ersoane general cunoscute& dac $ortretul a fost e-ecutat cu ocazia acti,it'ilor sale $u(lice2
0+unei $ersoane a crei re$rezentare constituie numai un detaliu al unei o$ere ce $rezint o adunare& un
$eisa* sau o manifestare $u(lic.
*1+tili%area unei opere care con&ine un portret nece$it. con$im&.mntul per$oanei
repre%entate /n ace$t portret. #utorul, proprietarul $au po$e$orul ace$teia nu are dreptul $. o
reproduc. $au $. o utili%e%e -.r. con$im&.mntul per$oanei repre%entate $au al $ucce$orilor
ace$teia, timp de 1: de ani dup. moartea $a.
*1+tili%area unei opere care con&ine un portret nece$it. con$im&.mntul per$oanei
repre%entate /n ace$t portret. #utorul, proprietarul $au po$e$orul ace$teia nu are dreptul $. o
reproduc. $au $. o utili%e%e -.r. con$im&.mntul per$oanei repre%entate $au al $ucce$orilor
ace$teia, timp de 1: de ani dup. moartea per$oanei repre%entate.
*la data :5;au';1::6 #rt. 88, alin. *1+ din titlul I, partea II, capitolul CI modi-icat de #rt. 1,
punctul 1:. din Le'ea 519<1::6 +
*1+6n lip$a unei clau%e contrare, con$im&.mntul nu e$te nece$ar dac. per$oana repre%entat. /n
portret e$te de pro-e$ie model $au a primit o remunera&ie pentru a po%a.
*5+(on$im&.mntul prev.%ut la alin. *1+ nu e$te nece$ar pentru utili%area unei opere care
con&ine portretul!
a+unei per$oane 'eneral cuno$cute, dac. portretul a -o$t executat cu oca%ia activit.&ilor $ale
pu0lice9
0+unei per$oane a c.rei repre%entare con$tituie numai un detaliu al unei opere ce pre%int. o
adunare, un pei$a2 $au o mani-e$tare pu0lic..
*la data 5:;iul;1::4 #rt. 88 din titlul I, partea II, capitolul CI modi-icat de #rt. I, punctul 7:.
din Le'ea 187<1::4 +
*1+tili%area unei opere care con&ine un portret nece$it. con$im&.mntul per$oanei
repre%entate /n ace$t portret, /n condi&iile prev.%ute de art. 85, 84 i 89 din (odul civil. "e
a$emenea, autorul, proprietarul $au po$e$orul ace$teia nu are dreptul $. o reproduc. ori $. o
utili%e%e -.r. con$im&.mntul $ucce$orilor per$oanei repre%entate, timp de 1: de ani dup.
moartea ace$teia, cu re$pectarea i a di$po%i&iilor art. 89 din (odul civil.
*1+6n lip$a unei clau%e contrare, con$im&.mntul nu e$te nece$ar dac. per$oana repre%entat. /n
portret e$te de pro-e$ie model $au a primit o remunera&ie pentru a po%a pentru acel portret. "e
a$emenea, exi$ten&a con$im&.mntului $e pre%um. /n condi&iile art. 86 din (odul civil.
(la data 01-oct-2011 rt! 88 din titlul "# partea ""# capitolul -" modificat de rt! 21# punctul 1! din capitolul """#
sectiunea 3 din !egea 71/2011 )
#rt. 89
%ifuzarea unei cores$onden'e adresate unei $ersoane necesit autorizarea destinatarului& iar du$ moartea
acestuia& tim$ de 20 de ani& a succesorilor si& dac $ersoana destinatar nu i-a e-$rimat o alt dorin'.
tili%area unei core$ponden&e adre$ate unei per$oane nece$it. con$im&.mntul de$tinatarului,
iar dup. moartea ace$tuia, timp de 1: de ani, al $ucce$orilor $.i, dac. per$oana de$tinatar. nu
i;a exprimat o alt. dorin&..
*la data 5:;iul;1::4 #rt. 89 din titlul I, partea II, capitolul CI modi-icat de #rt. I, punctul 71.
din Le'ea 187<1::4 +
tili%area unei core$ponden&e adre$ate unei per$oane nece$it. con$im&.mntul de$tinatarului,
iar dup. moartea ace$tuia, timp de 1: de ani, al $ucce$orilor $.i, dac. de$tinatarul nu a dorit
alt-el. 6n toate ca%urile, $unt deopotriv. aplica0ile di$po%i&iile art. 81 alin. *1+ i *1+, art. 81, 84
i 89 din (odul civil.
(la data 01-oct-2011 rt! 89 din titlul "# partea ""# capitolul -" modificat de rt! 21# punctul 2! din capitolul """#
sectiunea 3 din !egea 71/2011 )
#rt. 9:
28
6ersoana re$rezentat ntrun $ortret i $er-soana destinatar a unei cores$onden'e $ot e-ercita dre$tul
$re,zut la art. 10 lit. d4 din $rezenta lege& n ce $ri,ete difuzarea o$erei ce con'ine $ortretul sau
cores$onden'a& du$ caz.
Per$oana repre%entat. /ntr;un portret i per$oana de$tinatar. a unei core$ponden&e pot
exercita dreptul prev.%ut la art. 1: lit. d+, /n ceea ce privete utili%area operei ce con&ine
portretul $au a core$ponden&ei, dup. ca%.
(la data 30-iul-2004 rt! 90 din titlul "# partea ""# capitolul -" modificat de rt! "# punctul 52! din !egea 285/2004 )
#rt. 91
*1+.ditorul sau $roductorul& la cererea autorului& este o(ligat s $streze secretul surselor de informa'ii
folosite n o$ere i s nu $u(lice documentele referitoare la acestea.
*1+%ez,luirea secretului este $ermis cu consim'mntul $ersoanei care l-a ncredin'at sau n (aza unei
hotrri *udectoreti& definiti,e i ire,oca(ile.
TITLL II! "repturile conexe dreptului de autorTITLL II! "repturile
conexe dreptului de autor i drepturi $ui;'eneri$ (la data 30-iul-2004 titlul "" modificat
de rt! "# punctul 53! din !egea 285/2004 )
(#PIT)LL I! "i$po%i&ii comune
#rt. 91
*1+%re$turile cone-e dre$tului de autor nu aduc atingere dre$turilor autorilor. 3ici o dis$ozi'ie a
$rezentului titlu nu tre(uie inter$retat n sensul unei limitri a e-erci'iului dre$tului de autor.
*1+%re$turile $atrimoniale recunoscute n $rezentul ca$itol $ot fi transmise& n tot sau n $arte& $otri,it
dre$tului comun. Aceste dre$turi $ot s fac o(iectul unei cesiuni e-clusi,e sau nee-clusi,e.
*1+"repturile patrimoniale recuno$cute /n pre%entul titlu pot -i ce$ionate, /n tot $au /n parte, /n
condi&iile prev.%ute la art. 59;45, care $e aplic. prin analo'ie. #ce$te drepturi pot $. -ac.
o0iectul unei ce$iuni exclu$ive $au neexclu$ive.
(la data 30-iul-2004 rt! 92# alin! (2) din titlul ""# capitolul " modificat de rt! "# punctul 54! din !egea 285/2004 )
#rt. 95
/n sensul $rezentei legi& se consider fi-are ncor$orarea de coduri& sunete& imagini ori de sunete i imagini
sau de re$rezentri numerice ale acestora& $e orice su$ort material& chiar electronic& care $ermite
$erce$erea& re$roducerea ori comunicarea lor ntr-un mod oarecare.
(la data 30-iul-2004 rt! 93 din titlul ""# capitolul " abrogat de rt! "# punctul 55! din !egea 285/2004 )
#rt. 94
Sunt recunoscu'i i $rote*a'i ca titulari de dre$turi cone-e dre$tului de autor artitii inter$re'i sau
e-ecutan'i& $entru $ro$riile inter$retri sau e-ecu'ii& $roductorii de nregistrri sonore& $entru $ro$riile
nregistrri& i organismele de radiodifuziune i tele,iziune& $entru $ro$riile emisiuni.
4unt recuno$cu&i i prote2a&i, ca titulari de drepturi conexe dreptului de autor, artitii interpre&i
$au executan&i, pentru propriile interpret.ri ori execu&ii, produc.torii de /nre'i$tr.ri $onore i
produc.torii de /nre'i$tr.ri audiovi%uale, pentru propriile /nre'i$tr.ri, i or'ani$mele de
radiodi-u%iune i de televi%iune, pentru propriile emi$iuni i $ervicii de pro'rame.
(la data 30-iul-2004 rt! 94 din titlul ""# capitolul " modificat de rt! "# punctul 56! din !egea 285/2004 )
(#PIT)LL II! "repturile artitilor interpre&i $au executan&i
#rt. 97
/n sensul $rezentei legi& $rin artiti inter$re'i sau e-ecutan'i se n'elege1 actorii& cntre'ii& muzicienii&
dansatorii i alte $ersoane care $rezint& cnt& danseaz& recit& declam& *oac& inter$reteaz& regizeaz&
diri*eaz ori e-ecut n orice alt modalitate o o$er literar sau artistic& un s$ectacol de orice fel& inclusi,
folcloric& de ,ariet'i& de circ ori de marionete.
#rt. 96
Artistul inter$ret sau e-ecutant are urmtoarele dre$turi morale1
a+dre$tul de a $retinde recunoaterea $aternit'ii $ro$riei inter$retri sau e-ecu'ii2
0+dre$tul de a $retinde ca numele sau $seudonimul su s fie indicat ori comunicat la fiecare s$ectacol i
la fiecare utilizare a nregistrrii acestuia2
c+dre$tul de a $retinde res$ectarea calit'ii $resta'iei sale i de a se o$une oricrei deformri& falsificri
sau altei modificri su(stan'iale a inter$retrii ori e-ecu'iei sale sau oricrei nclcri a dre$turilor sale&
care ar $re*udicia gra, onoarea ori re$uta'ia sa2
d+dre$tul de a se o$une oricrei utilizri a $resta'iei sale& dac $rin aceast utilizare se aduc $re*udicii
gra,e $ersoanei sale.
(la data 30-iul-2004 rt! 96# litera .! din titlul ""# capitolul "" abrogat de rt! "# punctul 57! din !egea 285/2004 )
#rt. 98
*1+%re$turile $re,zute la art. D9 nu $ot face o(iectul ,reunei renun'ri sau nstrinri.
*1+%u$ moartea artistului inter$ret sau e-ecutant& e-erci'iul dre$turilor $re,zute la art. D9 se transmite
$rin motenire& $otri,it legisla'iei ci,ile& $e durat nelimitat.
29
*1+"up. moartea arti$tului interpret $au executant, exerci&iul drepturilor prev.%ute la art. 96 $e
tran$mite prin motenire, potrivit le'i$la&iei civile, pe durat. nelimitat.. "ac. nu exi$t.
motenitori, exerci&iul ace$tor drepturi revine or'ani$mului de 'e$tiune colectiv. care a
admini$trat drepturile arti$tului interpret $au executant ori, dup. ca%, or'ani$mului cu cel mai
mare num.r de mem0ri, din domeniul re$pectiv.
(la data 30-iul-2004 rt! 97# alin! (2) din titlul ""# capitolul "" modificat de rt! "# punctul 58! din !egea 285/2004 )
#rt. 98
Artistul inter$ret sau e-ecutant are dre$tul $atrimonial e-clusi, de a autoriza urmtoarele1
a+fi-area $resta'iei sale2
0+re$roducerea $resta'iei fi-ate2
c+difuzarea $resta'iei fi-ate $rin ,nzare& nchiriere& m$rumut sau $rin orice alt mod de transmitere cu
titlu oneros ori cu titlu gratuit2
d+$rezentarea ntr-un loc $u(lic sau comunicarea $u(lic a $resta'iei fi-ate ori nefi-ate $e un su$ort2
e+ada$tarea $resta'iei fi-ate2
-+emiterea sau transmiterea $rin radiodifuziune ori $rin tele,iziune a $resta'iei sale& fi-ate sau nefi-ate $e
un su$ort& retransmiterea $rin mi*loace fr fir& $rin fir& $rin ca(lu& $rin satelit sau $rin orice alt $rocedeu
similar.
*1+#rti$tul interpret $au executant are dreptul patrimonial exclu$iv de a autori%a ori de a
inter%ice urm.toarele!
a+-ixarea interpret.rii $au a execu&iei $ale9
0+reproducerea inte'ral. $au par&ial., direct. ori indirect., temporar. $au permanent., prin
orice mi2loc i $u0 orice -orm., a interpret.rii $au a execu&iei -ixate!
0+reproducerea interpret.rii $au a execu&iei -ixate9
(la data 19-sep-2005 rt! 98# alin! (1)# litera *! din titlul ""# capitolul "" modificat de rt! "# punctul 21! din
#rdonanta rgenta 123/2005 )
c+di$tri0uirea interpret.rii $au a execu&iei -ixate9
d+/nc3irierea interpret.rii $au a execu&iei -ixate9
e+/mprumutul interpret.rii $au al execu&iei -ixate9
-+importul /n vederea comerciali%.rii pe pia&a intern. a interpret.rii $au a execu&iei -ixate9
'+radiodi-u%area i comunicarea pu0lic. a interpret.rii $au a execu&iei $ale, /n a-ara ca%ului /n
care interpretarea $au execu&ia a -o$t de2a -ixat. $au radiodi-u%at.9
'+radiodi-u%area i comunicarea pu0lic. a interpret.rii $au a execu&iei $ale, /n a-ara ca%ului /n
care interpretarea ori execu&ia a -o$t de2a -ixat. $au radiodi-u%at. ori reali%at. pe 0a%a unei
-ix.ri, ca% /n care are dreptul numai la remunera&ie ec3ita0il.9
*la data 19;$ep;1::7 #rt. 98, alin. *1+, litera G. din titlul II, capitolul II modi-icat de #rt. I,
punctul 11. din )rdonanta ur'enta 115<1::7 +
'+radiodi-u%area i comunicarea pu0lic. ale interpret.rii $au ale execu&iei $ale, cu excep&ia
ca%ului /n care interpretarea ori execu&ia a -o$t de2a -ixat. $au radiodi-u%at.9
(la data 03-aug-2006 rt! 98# alin! (1)# litera &! din titlul ""# capitolul "" modificat de rt! 1# punctul 21! din !egea
329/2006 )
'
1
+/n $itua&ia $peci-icat. la lit. '+ au dreptul numai la remunera&ie ec3ita0il.9
(la data 03-aug-2006 rt! 98# alin! (1)# litera &! din titlul ""# capitolul "" completat de rt! 1# punctul 22! din !egea
329/2006 )
3+punerea la di$po%i&ia pu0licului a interpret.rii $au a execu&iei $ale -ixate, a$t-el /nct $. poat.
-i acce$at., /n orice loc i /n orice moment ale$, /n mod individual, de c.tre pu0lic9
i+retran$miterea prin ca0lu a interpret.rii $au a execu&iei -ixate.
*1+6n $en$ul pre%entei le'i, $e con$ider. -ixare /ncorporarea, prin orice mi2loc, de $unete,
ima'ini ori de $unete i ima'ini $au de repre%ent.ri di'itale ale ace$tora, /n orice -el de $uport,
inclu$iv electronic, care permite perceperea, reproducerea ori comunicarea lor c.tre pu0lic, /ntr;
un mod oarecare.
*1+6n $en$ul pre%entei le'i, $e con$ider. -ixare incorporarea $unetelor, ima'inilor ori a
$unetelor i ima'inilor $au a repre%ent.rii di'itale a ace$tora, /ntr;un $uport care permite
perceperea, reproducerea ori comunicarea pu0lic., cu a2utorul unui di$po%itiv.
*la data 19;$ep;1::7 #rt. 98, alin. *1+ din titlul II, capitolul II modi-icat de #rt. I, punctul 11.
din )rdonanta ur'enta 115<1::7 +
*1+6n $en$ul pre%entei le'i, $e con$ider. -ixare /ncorporarea $unetelor, ima'inilor ori a
$unetelor i ima'inilor $au a repre%ent.rii di'itale a ace$tora pe $uport care permite
perceperea, reproducerea ori comunicarea pu0lic. a lor, cu a2utorul unui di$po%itiv.
(la data 03-aug-2006 rt! 98# alin! (2) din titlul ""# capitolul "" modificat de rt! 1# punctul 23! din !egea 329/2006
)
*5+"e-ini&iile de la art. 14, 14
1
, 14
1
, 14
5
, 14
4
, 17 alin. *1+, art. 17
1
i 17
1
$e aplic., prin analo'ie,
i drepturilor prev.%ute la alin. *1+.
30
*la data 5:;iul;1::4 #rt. 98 din titlul II, capitolul II modi-icat de #rt. I, punctul 79. din Le'ea
187<1::4 +
*5+Remunera&ia ec3ita0il. prev.%ut. la alin. *1+ lit. '+ $e $ta0ilete i $e colectea%. con-orm
procedurii prev.%ute la art. 151, 151
1
, 151
1
i 155.
(la data 19-sep-2005 rt! 98# alin! (3) din titlul ""# capitolul "" modificat de rt! "# punctul 22! din #rdonanta
rgenta 123/2005 )
*4+"e-ini&iile prev.%ute la art. 14, 14
1
, 14
1
, 14
5
, 14
4
, art. 17 alin. *1+, art. 17
1
i 17
1
$e aplic. /n
mod core$pun%.tor i drepturilor prev.%ute la alin. *1+.
(la data 19-sep-2005 rt! 98 din titlul ""# capitolul "" completat de rt! "# punctul 23! din #rdonanta rgenta
123/2005 )
#rt. 99
*1+Artitii inter$re'i sau e-ecutan'i care $artici$ n mod colecti, la aceeai $resta'ie& cum ar fi mem(rii
unui gru$ muzical& unui cor& unei orchestre& unui cor$ de (alet sau unei tru$e teatrale& tre(uie s i
desemneze dintre ei un re$rezentant $entru acordarea autoriza'iei $re,zute la art. D>.
*1++e$rezentantul este desemnat n scris& cu acordul ma*orit'ii mem(rilor gru$ului.
*5+Sunt e-ce$ta'i de la $re,ederile alineatelor $recedente regizorul& diri*orul i solitii.
*1+6n $en$ul pre%entei le'i, execu&ia $au interpretarea unei opere e$te colectiv., /n ca%ul /n care
interpret.rile ori execu&iile individuale -ormea%. un tot, -.r. a -i po$i0il, dat. -iind natura
interpret.rii $au execu&iei, $. $e atri0uie un drept di$tinct vreunuia dintre artitii participan&i
a$upra an$am0lului interpret.rii $au execu&iei.
*1+6n vederea exercit.rii drepturilor exclu$ive privind autori%area prev.%ut. la art. 98, artitii
interpre&i $au executan&i care particip., /n mod colectiv, la aceeai interpretare ori execu&ie,
cum ar -i mem0rii unui 'rup mu%ical, ai unui cor, ai unei orc3e$tre, ai unui corp de 0alet $au ai
unei trupe teatrale, tre0uie $. mandate%e, /n $cri$, dintre ei, un repre%entant, cu acordul
ma2orit.&ii mem0rilor.
*5+4unt excepta&i de la prevederile alin. *1+ re'i%orul, diri2orul i $olitii.
(la data 30-iul-2004 rt! 99 din titlul ""# capitolul "" modificat de rt! "# punctul 60! din !egea 285/2004 )
#rt. 1::
/n cazul unei $resta'ii efectuate de artistul inter$ret sau e-ecutant n cadrul unui contract indi,idual de
munc& dre$tul $atrimonial $re,zut la art. D> $oate fi transmis celui care anga*eaz& cu condi'ia ca
transmiterea dre$tului s fie e-$res $re,zut n contractul indi,idual de munc.
6n ca%ul unei interpret.ri $au execu&ii e-ectuate de un arti$t, /n cadrul unui contract individual
de munc., drepturile patrimoniale prev.%ute la art. 98, care $unt tran$mi$e an'a2atorului,
tre0uie $. -ie expre$ prev.%ute /n contractul individual de munc..
(la data 30-iul-2004 rt! 100 din titlul ""# capitolul "" modificat de rt! "# punctul 61! din !egea 285/2004 )
#rt. 1:1
*1+/n li$sa unei con,en'ii contrare& artistul inter$ret sau e-ecutant& care a $artici$at la realizarea unei
o$ere audio,izuale ori a unei nregistrri sonore& se $rezum c cedeaz $roductorului acesteia dre$tul
e-clusi, de e-$loatare a $resta'iei sale $rin fi-are& re$roducere& difuzare i comunicare $u(lic. 6entru
comunicarea $u(lic& artistului inter$ret sau e-ecutant i se cu,in :0; din sumele ncasate de $roductor.
*1+%is$ozi'iile art. 47& 44 i 9> alin. 814 se a$lic i artitilor inter$re'i sau e-ecutan'i.
6n lip$a unei clau%e contrare, arti$tul interpret $au executant, care a participat la reali%area unei
opere audiovi%uale, a unei /nre'i$tr.ri audiovi%uale ori a unei /nre'i$tr.ri $onore, $e pre%um. c.
cedea%. produc.torului ace$teia, /n $c3im0ul unei remunera&ii ec3ita0ile, dreptul exclu$iv de
utili%are a pre$ta&iei $ale a$t-el -ixate, prin reproducere, di$tri0uire, import, /nc3iriere i
/mprumut.
(la data 30-iul-2004 rt! 101 din titlul ""# capitolul "" modificat de rt! "# punctul 62! din !egea 285/2004 )
#rt. 1:1
%urata dre$turilor $atrimoniale ale artitilor inter$re'i sau e-ecutan'i este de :0 de ani& nce$nd cu data
de 1 ianuarie a anului urmtor celui n care a a,ut loc $rima fi-are sau& n li$s& $rima comunicare ctre
$u(lic.
*1+"urata drepturilor patrimoniale ale artitilor interpre&i $au executan&i e$te de 7: de ani de la
data interpret.rii $au execu&iei. Totui, dac. -ixarea interpret.rii $au execu&iei /n decur$ul
ace$tei perioade -ace o0iectul unei pu0lic.ri licite $au al unei comunic.ri pu0lice licite, durata
drepturilor e$te de 7: de ani de la data la care a avut loc pentru prima oar. oricare dintre
ace$tea.
*1+"urata prev.%ut. la alin. *1+ $e calculea%. /ncepnd cu data de 1 ianuarie a anului urm.tor
-aptului 'enerator de drepturi.
(la data 19-sep-2005 rt! 102 din titlul ""# capitolul "" modificat de rt! "# punctul 24! din #rdonanta rgenta
123/2005 )
(#PIT)LL III! "repturile produc.torilor de /nre'i$tr.ri $onore
#rt. 1:5
31
*1+Se consider nregistrare sonor sau fonogram& n sensul $rezentei legi& orice fi-are& e-clusi, sonor& a
sunetelor $ro,enite dintr-o inter$retare ori e-ecu'ie a unei o$ere sau a altor sunete ori a re$rezentrilor
numerice ale acestor sunete& oricare ar fi metoda i su$ortul utilizate $entru aceast fi-are. 3u se
consider nregistrare sonor o fi-are audio,izual sau $artea sonor a acesteia ori re$rezentarea sa
numeric.
*1+6roductorul de nregistrri sonore este $ersoana fizic sau *uridic ce i asum res$onsa(ilitatea
organizrii i finan'area realizrii $rimei fi-ri a sunetelor& fie c aceasta constituie sau nu o o$er n sensul
$rezentei legi.
*1+4e con$ider. /nre'i$trare $onor. $au -ono'ram., /n $en$ul pre%entei le'i, orice -ixare,
exclu$iv $onor., a $unetelor provenite dintr;o interpretare ori execu&ie a unei opere $au a altor
$unete ori a repre%ent.rilor di'itale ale ace$tor $unete, oricare ar -i metoda i $uportul utili%ate
pentru acea$t. -ixare. @u $e con$ider. /nre'i$trare $onor. o -ixare audiovi%ual. $au partea
$onor. a ace$teia ori repre%entarea $a di'ital..
*1+4e con$ider. /nre'i$trare $onor. $au -ono'ram., /n $en$ul pre%entei le'i, -ixarea $unetelor
provenite dintr;o interpretare ori execu&ie $au a altor $unete ori a repre%ent.rii di'itale ale
ace$tor $unete, alta dect $u0 -orma unei -ix.ri incorporate /ntr;o oper. cinemato'ra-ic. $au /n
alt. oper. audiovi%ual..
(la data 19-sep-2005 rt! 103# alin! (1) din titlul ""# capitolul """ modificat de rt! "# punctul 25! din #rdonanta
rgenta 123/2005 )
*1+Produc.torul de /nre'i$tr.ri $onore e$te per$oana -i%ic. $au 2uridic. ce are ini&iativa i /i
a$um. re$pon$a0ilitatea or'ani%.rii i -inan&area reali%.rii primei -ix.ri a $unetelor, -ie c.
ace$tea con$tituie $au nu o oper. /n $en$ul pre%entei le'i.
(la data 30-iul-2004 rt! 103 din titlul ""# capitolul """ modificat de rt! "# punctul 63! din !egea 285/2004 )
#rt. 1:4
/n cazul re$roducerii i difuzrii nregistrrilor sonore& $roductorul este n dre$t s nscrie $e su$orturile
acestora& inclusi, $e co$erte& cutii i alte su$orturi materiale de am(alare& $e lng men'iunile $ri,ind
autorul i artistul inter$ret sau e-ecutant& titlurile o$erelor i data fa(ricrii& numele i denumirea
$roductorului.
6n ca%ul reproducerii i di$tri0uirii /nre'i$tr.rilor $onore, produc.torul e$te /n drept $. /n$crie pe
$uporturile ace$tora, inclu$iv pe coperte, cutii i alte $uporturi materiale de am0alare, pe ln'.
men&iunile privind autorul i arti$tul interpret $au executant, titlurile operelor, anul primei
pu0lic.ri, marca de comer&, precum i numele ori denumirea produc.torului.
(la data 30-iul-2004 rt! 104 din titlul ""# capitolul """ modificat de rt! "# punctul 64! din !egea 285/2004 )
#rt. 1:7
*1+6roductorul de nregistrri sonore are dre$tul $atrimonial e-clusi, de a autoriza urmtoarele1
a+re$roducerea $ro$riilor nregistrri sonore2
0+difuzarea $ro$riilor nregistrri sonore& $rin ,nzare& nchiriere& m$rumut sau orice alt mod de
transmitere cu titlu oneros sau cu titlu gratuit2
c+emiterea sau transmiterea $rin radiodifuziune sau tele,iziune a $ro$riilor nregistrri sonore&
retransmiterea $rin mi*loace fr fir& $rin fir& $rin ca(lu& $rin satelit sau $rin orice alt $rocedeu similar&
$recum i $rin orice alt mi*loc de comunicare ctre $u(lic2
d+$rezentarea ntr-un loc $u(lic a $ro$riilor nregistrri sonore2
e+ada$tarea $ro$riilor nregistrri sonore2
-+im$ortul $e teritoriul +omniei al co$iilor legal realizate ale $ro$riilor nregistrri sonore.
*1+%e asemenea& $roductorul de nregistrri sonore are dre$tul $atrimonial e-clusi, de a m$iedica
im$ortul de co$ii ale $ro$riilor nregistrri sonore realizate fr autorizarea sa.
*5+%re$turile $re,zute la alin. 814 i 824 se transmit $rin cesiune e-clusi, sau nee-clusi,& n condi'iile
$re,zute $entru dre$tul de autor la art. 42 i 47.
*4+%is$ozi'iile alin. 814 lit. f4 nu se a$lic atunci cnd im$ortul este fcut de o $ersoan fizic& fr sco$uri
comerciale.
*1+6n condi&iile prev.%ute la art. 91 alin. *1+, produc.torul de /nre'i$tr.ri $onore are dreptul
patrimonial exclu$iv de a autori%a $au de a inter%ice urm.toarele!
a+reproducerea inte'ral. $au par&ial., direct. ori indirect., temporar. $au permanent., prin
orice mi2loc i $u0 orice -orm., a propriilor /nre'i$tr.ri $onore9
a+reproducerea prin orice mi2loc i $u0 orice -orm. a propriilor /nre'i$tr.ri $onore9
(la data 03-aug-2006 rt! 105# alin! (1)# litera ! din titlul ""# capitolul """ modificat de rt! 1# punctul 24! din !egea
329/2006 )
0+di$tri0uirea propriilor /nre'i$tr.ri $onore9
c+/nc3irierea propriilor /nre'i$tr.ri $onore9
d+/mprumutul propriilor /nre'i$tr.ri $onore9
e+importul, /n vederea comerciali%.rii pe pia&a intern., a copiilor le'al reali%ate ale propriilor
/nre'i$tr.ri $onore9
32
-+radiodi-u%area i comunicarea pu0lic. a propriilor /nre'i$tr.ri $onore, cu excep&ia celor
pu0licate /n $cop comercial9
-+radiodi-u%area i comunicarea pu0lic. a propriilor /nre'i$tr.ri $onore, cu excep&ia celor
pu0licate /n $cop comercial, ca% /n care are dreptul la remunera&ie ec3ita0il.9
*la data 19;$ep;1::7 #rt. 1:7, alin. *1+, litera D. din titlul II, capitolul III modi-icat de #rt. I,
punctul 16. din )rdonanta ur'enta 115<1::7 +
-+radiodi-u%area i comunicarea pu0lic. a propriilor /nre'i$tr.ri $onore, cu excep&ia celor
pu0licate /n $cop comercial, ca% /n care are dreptul doar la remunera&ie ec3ita0il.9
(la data 03-aug-2006 rt! 105# alin! (1)# litera /! din titlul ""# capitolul """ modificat de rt! 1# punctul 24! din !egea
329/2006 )
'+punerea la di$po%i&ia pu0licului a propriilor /nre'i$tr.ri $onore, a$t-el /nct $. poat. -i
acce$ate, /n orice loc i /n orice moment ale$, /n mod individual, de c.tre pu0lic9
3+retran$miterea prin ca0lu a propriilor /nre'i$tr.ri $onore.
*1+"e-ini&iile de la art. 14, 14
1
, 14
1
, 14
5
, 14
4
, art. 17 alin. *1+, art. 17
1
i 17
1
$e aplic., prin
analo'ie, i drepturilor prev.%ute la alin. *1+.
*5+Produc.torul de /nre'i$tr.ri $onore are dreptul de a /mpiedica importul de copii ale propriilor
/nre'i$tr.ri $onore reali%ate -.r. autori%area $a.
*4+"i$po%i&iile alin. *1+ lit. e+ nu $e aplic. atunci cnd importul e$te -.cut de o per$oan. -i%ic.,
-.r. $copuri comerciale, /n 0a'a2ul per$onal le'al admi$.
(la data 30-iul-2004 rt! 105 din titlul ""# capitolul """ modificat de rt! "# punctul 65! din !egea 285/2004 )
#rt. 1:6
*1+%urata dre$turilor $atrimoniale ale $roductorilor de nregistrri sonore este de :0 de ani& nce$nd cu
data de 1 ianuarie a anului urmtor celui n care a a,ut loc $rima fi-are.
*1+/n cazul n care nregistrarea sonor este adus la cunotin' $u(lic n aceast $erioad& durata
dre$turilor $atrimoniale e-$ir du$ trecerea a :0 de ani de la data aducerii la cunotin' $u(lic.
*1+"urata drepturilor patrimoniale ale produc.torilor de /nre'i$tr.ri $onore e$te de 7: de ani de
la data primei -ix.ri. Totui, dac. /nre'i$trarea /n decur$ul ace$tei perioade -ace o0iectul unei
pu0lic.ri licite $au al unei comunic.ri pu0lice licite, durata drepturilor e$te de 7: de ani de la
data la care a avut loc pentru prima oar. oricare dintre ace$tea.
*1+"urata prev.%ut. la alin. *1+ $e calculea%. /ncepnd cu data de 1 ianuarie a anului urm.tor
-aptului 'enerator de drepturi.
(la data 19-sep-2005 rt! 106 din titlul ""# capitolul """ modificat de rt! "# punctul 27! din #rdonanta rgenta
123/2005 )
(#PIT)LL III
1
! "repturile produc.torilor de /nre'i$tr.ri audiovi%uale
#rt. 1:6
1

*1+4e con$ider. /nre'i$trare audiovi%ual. $au video'ram., /n $en$ul pre%entei le'i, orice -ixare
a unei opere audiovi%uale $au a unor $ecven&e de ima'ini /n micare, /n$o&ite $au nu de $unet,
oricare ar -i metoda i $uportul utili%ate pentru acea$t. -ixare.
*1+Produc.torul unei /nre'i$tr.ri audiovi%uale e$te per$oana -i%ic. $au 2uridic. ce are ini&iativa
i /i a$um. re$pon$a0ilitatea or'ani%.rii i reali%.rii primei -ix.ri a unei opere audiovi%uale $au
a unor $ecven&e de ima'ini /n micare, /n$o&ite ori nu de $unet i, /n acea$t. calitate, -urni%ea%.
mi2loacele te3nice i -inanciare nece$are.
#rt. 1:6
1

6n ca%ul reproducerii i di$tri0uirii propriilor /nre'i$tr.ri audiovi%uale, produc.torul e$te /n drept
$. /n$crie pe $uporturile ace$tora, inclu$iv pe coperte, cutii i alte $uporturi materiale de
am0alare, numele ori denumirea produc.torului, pe ln'. men&iunile privind autorul i arti$tul
interpret $au executant, titlurile operelor, anul primei pu0lic.ri, marca de comer&, precum i
numele ori denumirea produc.torului.
#rt. 1:6
5

*1+Produc.torul unei /nre'i$tr.ri audiovi%uale are dreptul patrimonial exclu$iv de a autori%a
$au de a inter%ice urm.toarele!
a+reproducerea inte'ral. $au par&ial., direct. ori indirect., temporar. $au permanent., prin
orice mi2loc i $u0 orice -orm., a propriilor /nre'i$tr.ri audiovi%uale9
a+reproducerea prin orice mi2loc i $u0 orice -orm. a propriilor /nre'i$tr.ri audiovi%uale9
(la data 03-aug-2006 rt! 106+3# alin! (1)# litera ! din titlul ""# capitolul """+1 modificat de rt! 1# punctul 25! din
!egea 329/2006 )
0+di$tri0uirea ori'inalului $au a copiilor propriilor /nre'i$tr.ri audiovi%uale9
c+/nc3irierea propriilor /nre'i$tr.ri audiovi%uale9
d+/mprumutul propriilor /nre'i$tr.ri audiovi%uale9
e+importul, /n vederea comerciali%.rii pe pia&a intern., a propriilor /nre'i$tr.ri audiovi%uale9
-+radiodi-u%area i comunicarea pu0lic. a propriilor /nre'i$tr.ri audiovi%uale9
33
'+punerea la di$po%i&ia pu0licului a propriilor /nre'i$tr.ri audiovi%uale, a$t-el /nct $. poat. -i
acce$ate, /n orice loc i /n orice moment ale$, /n mod individual, de c.tre pu0lic9
3+retran$miterea prin ca0lu a propriilor /nre'i$tr.ri audiovi%uale.
*1+"e-ini&iile de la art. 14, 14
1
, 14
1
, 14
5
, 14
4
, 17 alin. *1+, art. 17
1
i 17
1
$e aplic., prin analo'ie,
i drepturilor prev.%ute la alin. *1+.
#rt. 1:6
4

*1+"urata drepturilor patrimoniale ale produc.torilor de /nre'i$tr.ri audiovi%uale e$te de 7: de
ani, /ncepnd cu data de 1 ianuarie a anului calendari$tic imediat urm.tor celui /n care a avut
loc prima -ixare.
*1+6n ca%ul /n care /nre'i$trarea audiovi%ual. e$te adu$. la cunotin&. pu0lic. /n acea$t.
perioad., durata drepturilor patrimoniale expir. dup. trecerea a 7: de ani de la data aducerii la
cunotin&. pu0lic..
*la data 5:;iul;1::4 titlul II, capitolul III completat de #rt. I, punctul 66. din Le'ea 187<1::4
+
*1+"urata drepturilor patrimoniale ale produc.torilor de /nre'i$tr.ri audiovi%uale e$te de 7: de
ani de la data primei -ix.ri. Totui, dac. /nre'i$trarea /n decur$ul ace$tei perioade -ace o0iectul
unei pu0lic.ri $au al unei comunic.ri pu0lice licite, durata drepturilor e$te de 7: de ani de la
data la care a avut loc pentru prima oar. oricare dintre ace$tea.
*1+"urata prev.%ut. la alin. *1+ $e calculea%. /ncepnd cu data de 1 ianuarie a anului urm.tor
-aptului 'enerator de drepturi.
(la data 19-sep-2005 rt! 106+4 din titlul ""# capitolul """+1 modificat de rt! "# punctul 28! din #rdonanta rgenta
123/2005 )
(#PIT)LL I=! "i$po%i&ii comune autorilor, artitilor interpre&i $au executan&i
i produc.torilor de /nre'i$tr.ri $onore i audiovi%uale
#rt. 1:8
*1+Autorii o$erelor nregistrate sonor sau audio,izual& $e orice fel de su$orturi& au dre$tul& m$reun cu
editorii i $roductorii o$erelor res$ecti,e i cu artitii inter$re'i sau e-ecutan'i ale cror e-ecu'ii sunt
fi-ate $e aceste su$orturi& la o remunera'ie com$ensatorie $entru co$ia $ri,at efectuat n condi'iile art.
74 alin. 824 din $rezenta lege.
*1++emunera'ia $re,zut la alin. 814 ,a fi $ltit de fa(rican'ii sau im$ortatorii de su$orturi utiliza(ile
$entru re$roducerea o$erelor i de ctre fa(rican'ii sau im$ortatorii de a$arate ce $ermit re$roducerea
acestora. +emunera'ia se ,a $lti n momentul $unerii n circula'ie $e teritoriul na'ional a acestor su$orturi
i a$arate i ,a re$rezenta :; din $re'ul de ,nzare al su$orturilor i a$aratelor fa(ricate n 'ar& res$ecti,
:; din ,aloarea nscris n documentele organelor ,amale $entru su$orturile i a$aratele im$ortate.
*5++emunera'ia $re,zut la alin. 814 se re$artizeaz& $rin intermediul organismelor de gestiune
colecti, a dre$turilor de autor& ntre autori& artiti inter$re'i sau e-ecutan'i& editori i $roductori& du$
cum urmeaz1
a+n cazul o$erelor nregistrate sonor $e su$orturi& 40; din remunera'ie re,ine& n $r'i negocia(ile&
autorilor i editorilor o$erelor nregistrate& iar restul de 90; re,ine& n $r'i egale& artitilor inter$re'i sau
e-ecutan'i& $e de o $arte& i $roductorilor de nregistrri sonore& $e de alt $arte2
0+n cazul o$erelor nregistrate audio,izual $e su$orturi& remunera'ia se m$arte n mod egal ntre autori&
artiti inter$re'i sau e-ecutan'i i $roductori.
*4+0olectarea sumelor datorate n temeiul alin. 814 se ,a face de ctre un singur organism de gestiune
colecti, $entru un domeniu& desemnat de )ficiul +omn $entru %re$turile de Autor. 6rocedura re$artizrii
acestor sume ntre (eneficiari se ,a sta(ili $rintr-un $rotocol negociat ntre acetia.
*7+)rganismele de gestiune colecti, care colecteaz sumele datorate n temeiul alin. 814 au dre$tul s
solicite de la fa(rican'i i im$ortatori informa'ii $ri,ind situa'ia ,nzrilor i& res$ecti,& a im$orturilor de
su$orturi i a$arate i s controleze e-actitatea acestora.
*6+%re$tul $re,zut la alin. 814 nu $oate face o(iectul unei renun'ri din $artea autorilor i a artitilor
inter$re'i sau e-ecutan'i.
#rt. 1:6
7

*1+Pentru utili%area direct. $au indirect. a -ono'ramelor pu0licate /n $cop comercial ori a
reproducerilor ace$tora prin radiodi-u%are $au prin orice modalitate de comunicare c.tre pu0lic,
artitii interpre&i $au executan&i i produc.torii de -ono'rame au dreptul la o remunera&ie unic.
ec3ita0il..
*1+(uantumul ace$tei remunera&ii $e $ta0ilete prin metodolo'ii, con-orm procedurii prev.%ute
la art. 151, 151
1
i 151
1
.
*5+(olectarea remunera&iei unice $e e-ectuea%. /n condi&iile prev.%ute la art. 155.
*4+)r'ani$mele de 'e$tiune colectiv. 0ene-iciare $ta0ile$c, printr;un protocol, care $e depune la
)-iciul Romn pentru "repturile de #utor, propor&ia reparti%.rii remunera&iei /ntre cele dou.
cate'orii de 0ene-iciari. 6n ca%ul /n care 0ene-iciarii nu depun protocolul la )-iciul Romn pentru
34
"repturile de #utor, /n termen de 5: de %ile de la data intr.rii /n vi'oare a metodolo'iilor,
remunera&ia $e /mparte, /n mod e'al, /ntre cele dou. cate'orii de 0ene-iciari.
#rt. 1:6
6

"reptul de di$tri0uire $e epui%ea%. o dat. cu prima vn%are $au cu primul tran$-er de drept de
proprietate a$upra ori'inalului ori a copiilor unei /nre'i$tr.ri $onore $au audiovi%uale pe pia&a
intern., de c.tre titularul de drepturi ori cu con$im&.mntul ace$tuia.
#rt. 1:8
(la data 16-mai-2009 rt! 107 din titlul ""# capitolul "( a fost reglementat de Protocol din 2009 )
(la data 31-oct-2007 rt! 107 din titlul ""# capitolul "( a se $edea %urisprudenta Decizia nr. 265/$ din 31-oct-2007
)
(la data 20-iun-2005 rt! 107 din titlul ""# capitolul "( a fost reglementat de Decizia 107/2005 )
*1+#utorii operelor reprodu$e dup. /nre'i$tr.ri $onore $au audiovi%uale, precum i cei ai
operelor reprodu$e de pe 3rtie, pe orice alt tip de $uport, au dreptul, /mpreun. cu editorii,
produc.torii i cu artitii interpre&i $au executan&i, dup. ca%, la o remunera&ie compen$atorie
pentru copia privat., e-ectuat. /n condi&iile prev.%ute la art. 54 alin. *1+. "reptul la remunera&ia
compen$atorie pentru copia privat. nu poate -ace o0iectul unei renun&.ri din partea
0ene-iciarilor.
*1+Remunera&ia compen$atorie pentru copia privat. $e pl.tete de c.tre -a0rican&ii i
importatorii de $uporturi $au aparate, prev.%ute la art. 54 alin. *1+, indi-erent dac. procedeul
-olo$it e$te unul analo' $au di'ital.
*5+Importatorii i -a0rican&ii de $uporturi i aparate, prev.%ute la art. 54 alin. *1+, $unt o0li'a&i
$. $e /n$crie la )-iciul Romn pentru "repturile de #utor, /n Re'i$trul @a&ional al (opiei Private,
i pot de$-.ura activit.&ile re$pective de import $au de produc&ie numai dup. o0&inerea de la
)-iciul Romn pentru "repturile de #utor a (erti-icatului de /nre'i$trare. #ce$t certi-icat $e
eli0erea%. de )-iciul Romn pentru "repturile de #utor, pe 0a%a dove%ilor privind o0iectul de
activitate declarat le'al i a (erti-icatului unic de /nre'i$trare la re'i$trul comer&ului.
*4+Li$ta $uporturilor i a aparatelor pentru care $e datorea%. remunera&ia compen$atorie
pentru copia privat., precum i cuantumul ace$tei remunera&ii $e ne'ocia%., anual, /ntre
or'ani$mele de 'e$tiune colectiv. care repre%int. -iecare cate'orie de 0ene-iciari i a$ocia&iile
importatorilor i -a0rican&ilor de $uporturi $au aparate.
*7+@e'ocierea prev.%ut. la alin. *4+ $e de$-.oar. /n cadrul unei comi$ii con$tituite prin
deci%ia directorului 'eneral al )-iciului Romn pentru "repturile de #utor, emi$., din o-iciu, /n
prima decad. a lunii ianuarie a anului calendari$tic pentru care $e ne'ocia%.. "eci%ia
directorului 'eneral al )-iciului Romn pentru "repturile de #utor $e pu0lic. /n Eonitorul )-icial
al Romniei, Partea I. (omi$ia de ne'ociere e$te con$tituit. din!
a+cte un repre%entant al or'ani$melor de 'e$tiune colectiv. care -unc&ionea%. pe un domeniu9
0+cte un repre%entant al principalelor $tructuri a$ociative ale -a0rican&ilor i importatorilor de
aparate $au, /n lip$a ace$tor $tructuri, cte un repre%entant al primilor trei importatori $au
-a0rican&i ma2ori din domeniu, $ta0ili&i pe 0a%a ci-rei de a-aceri.
*6+6n vederea de$-.ur.rii ne'ocierilor prev.%ute la alin. *7+, or'ani$mele de 'e$tiune colectiv.
i a$ocia&iile -a0rican&ilor i importatorilor, prev.%ute la alin. *4+, vor depune la )-iciul Romn
pentru "repturile de #utor, /n ultima lun. a anului anterior ne'ocierilor, propuneri privind li$ta
$uporturilor i aparatelor, precum i cuantumurile remunera&iilor ce urmea%. a -i ne'ociate.
*8+Remunera&iile ne'ociate de p.r&i $unt procentuale i tre0uie $. $e /n$crie /ntre urm.toarele
limite!
#.pentru $uporturi!
a+coli de 3rtie pentru copiator, -ormat #4! de la :,7 A la 1 A9
0+alte $uporturi! de la 5 A la 8 A9
B.pentru aparate! de la :,7 A la 1,7 A.
*8+Remunera&ia compen$atorie pentru copia privat. $e calculea%. la valoarea /n vam., /n ca%ul
importurilor i, re$pectiv, la valoarea -acturat. -.r. T.=.#., cu oca%ia punerii /n circula&ie a
produ$elor de c.tre produc.tori, $e men&ionea%. di$tinct pe -actur. i $e pl.tete /n luna
urm.toare datei de -acturare.
*9+@e'ocierile pentru $ta0ilirea cuantumului remunera&iei compen$atorii $e convoac. de )-iciul
Romn pentru "repturile de #utor i $e de$-.oar. potrivit procedurilor prev.%ute la art. 151
1
.
*la data 5:;iul;1::4 #rt. 1:8 din titlul II, capitolul I= modi-icat de #rt. I, punctul 68. din Le'ea
187<1::4 +
*1+#utorii operelor $u$cepti0ile de a -i reprodu$e prin /nre'i$tr.ri $onore $au audiovi%uale pe
orice tip de $uport, precum i cei ai operelor $u$cepti0ile de a -i reprodu$e pe 3rtie, direct ori
indirect, /n condi&iile prev.%ute la art. 54 alin. *1+, au dreptul, /mpreun. cu editorii, produc.torii
i cu artitii interpre&i $au executan&i, dup. ca%, la o remunera&ie compen$atorie pentru copia
35
privat., con-orm art. 54 alin. *1+. "reptul la remunera&ia compen$atorie pentru copia privat. nu
poate -ace o0iectul unei renun&.ri din partea 0ene-iciarilor.
*1+Remunera&ia compen$atorie pentru copia privat. $e pl.tete de c.tre -a0rican&ii i
importatorii de $uporturi $au aparate, prev.%ute la art. 54 alin. *1+, indi-erent dac. procedeul
-olo$it e$te unul analo' $au di'ital.
*5+Importatorii i -a0rican&ii de $uporturi i aparate, prev.%ute la art. 54 alin. *1+, $unt o0li'a&i
$. $e /n$crie la )-iciul Romn pentru "repturile de #utor, /n Re'i$trul @a&ional al (opiei Private,
i pot de$-.ura activit.&ile re$pective de import $au de produc&ie numai dup. o0&inerea de la
)-iciul Romn pentru "repturile de #utor a certi-icatului de /nre'i$trare. #ce$t certi-icat $e
eli0erea%. de )-iciul Romn pentru "repturile de #utor pe 0a%a dove%ilor privind o0iectul de
activitate declarat le'al i a certi-icatului unic de /nre'i$trare la re'i$trul comer&ului, /n termen
de 7 %ile de la depunerea ace$tora.
*4+Li$ta $uporturilor i a aparatelor pentru care $e datorea%. remunera&ia compen$atorie
pentru copia privat., precum i cuantumul ace$tei remunera&ii $e ne'ocia%. din 1 /n 1 ani, /n
cadrul unor comi$ii con$tituite din!
a+cte un repre%entant al principalelor or'ani$me de 'e$tiune colectiv., care -unc&ionea%.
pentru cte o cate'orie de drepturi, pe de o parte9
0+cte un repre%entant al principalelor $tructuri a$ociative mandatate de -a0rican&ii i
importatorii de $uporturi i de aparate, numit dintre ace$tea, i cte un repre%entant al primilor
5 -a0rican&i i importatori de $uporturi i de aparate ma2ori, $ta0ili&i pe 0a%a ci-rei de a-aceri i a
cotei de pia&. din domeniul re$pectiv, cu condi&ia ca ace$tea $. -ie declarate la )-iciul Romn
pentru "repturile de #utor pe propria r.$pundere, pe de alt. parte.
*7+6n vederea ini&ierii ne'ocierilor potrivit procedurilor prev.%ute la art. 151 alin. *1+ ;*4+,
or'ani$mele de 'e$tiune colectiv. $au $tructurile a$ociative ale -a0rican&ilor i importatorilor de
$uporturi i de aparate vor depune la )-iciul Romn pentru "repturile de #utor o cerere
con&innd li$ta $uporturilor i aparatelor, precum i cuantumurile remunera&iilor ce urmea%. a -i
ne'ociate. Eetodolo'iile $e ela0orea%. /n mod di$tinct pentru aparatele i $uporturile din
domeniul $onor i audiovi%ual i pentru aparatele i $uporturile din domeniul 'ra-ic i $e
ne'ocia%. /n dou. comi$ii.
*6+Remunera&iile ne'ociate de p.r&i pot -i procentuale $au -or-etare i $unt datorate pentru
aparatele i $uporturile prev.%ute la art. 54 alin. *1+, inclu$iv pentru coli de 3rtie pentru
copiator -ormat #4 i $uporturi di'itale.
*8+Remunera&ia compen$atorie pentru copia privat. $e calculea%. la valoarea /n vam., /n ca%ul
importurilor i, re$pectiv, la valoarea -acturat. -.r. T=#, /n ca%ul -a0rican&ilor. Remunera&ia e$te
$cadent. la data de 17 a lunii urm.toare e-ectu.rii importului, re$pectiv -actur.rii de c.tre
-a0rican&i.
*8+@e'ocierile pentru $ta0ilirea cuantumului remunera&iei compen$atorii i a li$tei aparatelor i
$uporturilor pentru care $e datorea%. acea$t. remunera&ie $e convoac. de )-iciul Romn pentru
"repturile de #utor i $e de$-.oar. potrivit procedurilor prev.%ute la art. 151
1
.
*la data 19;$ep;1::7 #rt. 1:8 din titlul II, capitolul I= modi-icat de #rt. I, punctul 19. din
)rdonanta ur'enta 115<1::7 +
*1+#utorii operelor $u$cepti0ile de a -i reprodu$e prin /nre'i$tr.ri $onore $au audiovi%uale pe
orice tip de $uport, precum i cei ai operelor $u$cepti0ile de a -i reprodu$e pe 3rtie, direct ori
indirect, /n condi&iile prev.%ute la art. 54 alin. *1+, au dreptul, /mpreun. cu editorii, produc.torii
i cu artitii interpre&i $au executan&i, dup. ca%, la o remunera&ie compen$atorie pentru copia
privat., con-orm art. 54 alin. *1+. "reptul la remunera&ia compen$atorie pentru copia privat. nu
poate -ace o0iectul unei renun&.ri din partea 0ene-iciarilor.
(la data 03-iul-2007 rt! 107# alin! (1) din titlul ""# capitolul "( a se $edea %urisprudenta Decizia nr. 180/$ din 03-
il-2007 )
*1+Remunera&ia compen$atorie pentru copia privat. $e pl.tete de -a0rican&ii i<$au
importatorii de $uporturi de aparate, prev.%ute la art. 54 alin. *1+, indi-erent dac. procedeul
-olo$it e$te unul analo'ic $au di'ital.
(la data 03-iul-2007 rt! 107# alin! (2) din titlul ""# capitolul "( a se $edea %urisprudenta Decizia nr. 180/$ din 03-
il-2007 )
*5+Importatorii i -a0rican&ii de $uporturi i aparate, prev.%ute la art. 54 alin. *1+, $unt o0li'a&i
$. $e /n$crie la )-iciul Romn pentru "repturile de #utor, /n Re'i$trul @a&ional al (opiei Private,
i pot de$-.ura activit.&ile re$pective de import $au de produc&ie numai dup. o0&inerea de la
)-iciul Romn pentru "repturile de #utor a certi-icatului de /nre'i$trare. #ce$t certi-icat $e
eli0erea%. de )-iciul Romn pentru "repturile de #utor, pe 0a%a dove%ilor privind o0iectul de
activitate declarat le'al i a (erti-icatului unic de /nre'i$trare la re'i$trul comer&ului, /n termen
de 7 %ile de la depunerea ace$tora.
36
*4+Li$ta $uporturilor i a aparatelor pentru care $e datorea%. remunera&ia compen$atorie
pentru copia privat., precum i cuantumul ace$tei remunera&ii $e ne'ocia%. din 5 /n 5 ani, dac.
una dintre p.r&i o cere, /n cadrul unor comi$ii con$tituite din!
a+cte un repre%entant al principalelor or'ani$me de 'e$tiune colectiv., care -unc&ionea%.
pentru cte o cate'orie de drepturi, pe de o parte9
0+cte un repre%entant al principalelor $tructuri a$ociative mandatate de -a0rican&ii i
importatorii de $uporturi i aparate, numit de re$pectivele $tructuri a$ociative, i cte un
repre%entant al primilor 5 -a0rican&i i importatori ma2ori de $uporturi i aparate, $ta0ili&i pe
0a%a ci-rei de a-aceri i a cotei de pia&. din domeniul re$pectiv, cu condi&ia ca ace$tea $. -ie
declarate /n ace$t $cop la )-iciul Romn pentru "repturile de #utor pe propria r.$pundere, pe de
alt. parte.
*7+6n vederea ini&ierii ne'ocierilor potrivit procedurilor prev.%ute la art. 151 alin. *1+ ;*4+,
or'ani$mele de 'e$tiune colectiv. $au $tructurile a$ociative ale -a0rican&ilor i importatorilor de
$uporturi i aparate vor depune la )-iciul Romn pentru "repturile de #utor o cerere con&innd
li$ta $uporturilor i aparatelor, cerere ce va -i pu0licat. /n Eonitorul )-icial al Romniei, Partea
I, prin deci%ie a directorului 'eneral al )-iciului Romn pentru "repturile de #utor, precum i
cuantumurile remunera&iilor ce urmea%. $. -ie ne'ociate. Li$ta $e ela0orea%. /n mod di$tinct
pentru aparatele i $uporturile din domeniul $onor i audiovi%ual i pentru aparatele i
$uporturile din domeniul 'ra-ic i $e ne'ocia%. /n dou. comi$ii.
*6+Remunera&iile $unt procentuale i $e calculea%. la valoarea /n vam., /n ca%ul importatorilor,
i, re$pectiv, la valoarea -.r. T=#, cu oca%ia punerii /n circula&ie a produ$elor de c.tre
produc.tori, i $e pl.tete /n luna urm.toare importului $au datei de -acturare.
*8+Remunera&iile ne'ociate de p.r&i $unt procentuale i $unt datorate pentru aparatele i
$uporturile prev.%ute la art. 54 alin. *1+, inclu$iv pentru coli de 3rtie pentru copiator -ormat #4
i $uporturi di'itale.
*8+Remunera&ia compen$atorie pentru copia privat. repre%int. o cot. procentual. din valoarea
$peci-icat. la alin. *6+, dup. cum urmea%.!
a+coli de 3rtie pentru copiator, -ormat #4! :,1A9
0+alte $uporturi! 5A9
c+pentru aparate! :,7A.
*9+@e'ocierile pentru $ta0ilirea li$tei aparatelor i $uporturilor pentru care $e datorea%.
remunera&ia compen$atorie $e convoac. de )-iciul Romn pentru "repturile de #utor, /n termen
de 17 %ile de la pu0licarea /n Eonitorul )-icial al Romniei, Partea I, a cererii de ne'ociere, i $e
de$-.oar. potrivit procedurilor prev.%ute la art. 151
1
.
(la data 03-aug-2006 rt! 107 din titlul ""# capitolul "( modificat de rt! 1# punctul 26! din !egea 329/2006 )
#rt. 1:8
1

(la data 15-iul-2009 rt! 107+1 din titlul ""# capitolul "( a fost reglementat de Decizia 86/2009 )
*1+Remunera&ia compen$atorie pentru copia privat. $e colectea%. de c.tre un or'ani$m de
'e$tiune colector unic pentru operele reprodu$e dup. /nre'i$tr.ri $onore i audiovi%uale i de
c.tre un alt or'ani$m de 'e$tiune colector unic pentru operele reprodu$e de pe 3rtie. (ele
dou. or'ani$me de 'e$tiune colectiv., cu atri0u&ii de colector unic, $unt de$emnate potrivit
prevederilor art. 155.
*1+Importatorii i -a0rican&ii de $uporturi i aparate pentru care $e datorea%. remunera&ia
compen$atorie pentru copia privat. au o0li'a&ia $. comunice, lunar, o dat. cu pl.&ile e-ectuate
or'ani$mului de 'e$tiune colector unic, o li$t. privind produ$ele -acturate, importate $au
-a0ricate /n Romnia. Pentru veri-icarea exactit.&ii datelor din li$ta privind produ$ele importate
$au -a0ricate -acturate, pe care $e 0a%ea%. pl.&ile, or'ani$mul de 'e$tiune care e$te colector
unic are dreptul $. $olicite )-iciului Romn pentru "repturile de #utor in-orma&ii i documente
2u$ti-icative.
*5+Pentru /ntr%ierile la plat. de pn. la a$e luni, p.r&ile care au ne'ociat remunera&iile
compen$atorii pot conveni penalit.&i. Pentru neplata, mai mult de a$e luni, a remunera&iilor
compen$atorii, or'ani$mul de 'e$tiune colector unic poate depune reclama&ie la )-iciul Romn
pentru "repturile de #utor, $olicitnd e-ectuarea unor controale i aplicarea de $anc&iuni
contraven&ionale.
Remunera&ia compen$atorie pentru copia privat. $e colectea%. de c.tre un or'ani$m de
'e$tiune colector unic pentru operele reprodu$e dup. /nre'i$tr.ri $onore i audiovi%uale i de
c.tre un alt or'ani$m de 'e$tiune colector unic pentru operele reprodu$e de pe 3rtie, /n
condi&iile prev.%ute la art. 155 alin. *6+;*8+. (ele dou. or'ani$me de 'e$tiune colectiv., cu
atri0u&ii de colector unic, $unt de$emnate prin votul ma2orit.&ii or'ani$melor de 'e$tiune
colectiv. 0ene-iciare, la prima convocare, $au prin votul ma2orit.&ii celor pre%en&i, la a doua
convocare. )r'ani$mele de 'e$tiune colectiv. de$emnate prin vot vor depune la )-iciul Romn
pentru "repturile de #utor proce$ul;ver0al prin care au -o$t de$emnate. 6n termen de 7 %ile
37
lucr.toare de la data depunerii, )-iciul Romn pentru "repturile de #utor va numi colectorul
unic prin deci%ie a directorului 'eneral, care $e pu0lic. /n Eonitorul )-icial al Romniei, Partea I.
*la data 19;$ep;1::7 #rt. 1:8?1 din titlul II, capitolul I= modi-icat de #rt. I, punctul 5:. din
)rdonanta ur'enta 115<1::7 +
Remunera&ia compen$atorie pentru copia privat. $e colectea%. de c.tre un or'ani$m de
'e$tiune colector unic pentru operele reprodu$e dup. /nre'i$tr.ri $onore i audiovi%uale i de
c.tre un alt or'ani$m de 'e$tiune colector unic pentru operele reprodu$e de pe 3rtie, /n
condi&iile prev.%ute la art. 155 alin. *6+;*8+. (ele dou. or'ani$me de 'e$tiune colectiv., cu
atri0u&ii de colector unic, $unt de$emnate prin o0&inerea votului ma2orit.&ii or'ani$melor de
'e$tiune colectiv. 0ene-iciare, la prima convocare, $au prin o0&inerea celui mai mare num.r de
voturi la o a doua convocare, indi-erent de num.rul celor pre%en&i. )r'ani$mele de 'e$tiune
colectiv. de$emnate prin vot vor depune la )-iciul Romn pentru "repturile de #utor proce$ul;
ver0al prin care au -o$t de$emnate. 6n termen de 7 %ile lucr.toare de la data depunerii, )-iciul
Romn pentru "repturile de #utor va numi colectorul unic prin deci%ie a directorului 'eneral,
care $e pu0lic. /n Eonitorul )-icial al Romniei, Partea I.
(la data 03-aug-2006 rt! 107+1 din titlul ""# capitolul "( modificat de rt! 1# punctul 27! din !egea 329/2006 )
#rt. 1:8
1

*1+Remunera&ia compen$atorie pentru copia privat. /nca$at. de or'ani$mele de 'e$tiune
colectoare unice $e reparti%ea%. 0ene-iciarilor, a$t-el!
a+/n ca%ul $uporturilor i aparatelor pentru copii /nre'i$trate $onor, prin procedeu analo'ic, 4:
A din remunera&ie revine, /n p.r&i ne'ocia0ile, autorilor i editorilor operelor /nre'i$trate, 5: A
revine artitilor interpre&i $au executan&i, iar re$tul de 5: A revine produc.torilor de
/nre'i$tr.ri $onore9
0+/n ca%ul $uporturilor i aparatelor pentru copii /nre'i$trate audiovi%ual, prin procedeu
analo'ic, remunera&ia $e /mparte /n mod e'al /ntre urm.toarele cate'orii! autori, artiti
interpre&i $au executan&i i produc.tori9
c+/n ca%ul copiilor /nre'i$trate, prin procedeu analo'ic, pe 3rtie, remunera&ia $e /mparte /n mod
e'al /ntre autori i editori, iar $umele cuvenite editorilor $e reparti%ea%. prin a$ocia&iile de
editori, pe 0a%a unui protocol /nc3eiat cu ace$tea9
c+/n ca%ul copiilor /nre'i$trate, prin procedeu analo'ic, pe 3rtie, remunera&ia $e /mparte /n mod
e'al /ntre autori i editori. 4umele cuvenite editorilor $e reparti%ea%. ace$tora numai prin
a$ocia&iile de editori, pe 0a%a unui protocol /nc3eiat /ntre ace$tea, con&innd criteriile de
reparti&ie i procentele cuvenite -iec.rei a$ocia&ii. Pot participa la ne'ocierea protocolului de
reparti%are numai a$ocia&iile de editori care /ndepline$c condi&iile $ta0ilite prin deci%ia
directorului 'eneral al )-iciului Romn pentru "repturile de #utor9
*la data 19;$ep;1::7 #rt. 1:8?1, alin. *1+, litera (. din titlul II, capitolul I= modi-icat de #rt. I,
punctul 51. din )rdonanta ur'enta 115<1::7 +
(la data 09-mar-2006 rt! 107+2# alin! (1)# litera ,! din titlul ""# capitolul "( a fost reglementat de Decizia 31/2006
)
(la data 03-aug-2006 rt! 107+2# alin! (1)# litera ,! din titlul ""# capitolul "( abrogat de rt! 1# punctul 28! din !egea
329/2006 )
d+/n ca%ul copiilor /nre'i$trate prin procedeu di'ital, pe orice tip de $uport, remunera&ia $e
/mparte /n mod e'al /ntre 0ene-iciarii core$pun%nd -iec.reia dintre cele trei cate'orii prev.%ute
la lit. a+, 0+ i c+, iar, /n interiorul -iec.rei cate'orii, con-orm celor $ta0ilite la literele amintite.
*1
1
+6n ca%ul copiilor /nre'i$trate, prin procedeu analo'ic, pe 3rtie, remunera&ia $e /mparte /n
mod e'al /ntre autori i editori. 4umele cuvenite editorilor $e reparti%ea%. ace$tora numai prin
a$ocia&iile de editori, pe 0a%a unui protocol /nc3eiat /ntre ace$tea, con&innd criteriile de
reparti&ie i procentele cuvenite -iec.rei a$ocia&ii. Pot participa la ne'ocierea protocolului de
reparti%are numai a$ocia&iile de editori care /ndepline$c condi&iile $ta0ilite prin deci%ie a
directorului 'eneral al )-iciului Romn pentru "repturile de #utor.
(la data 03-aug-2006 rt! 107+2# alin! (1) din titlul ""# capitolul "( completat de rt! 1# punctul 29! din !egea
329/2006 )
*1+"reptul prev.%ut la alin. *1+ nu poate -ace o0iectul unei renun&.ri din partea 0ene-iciarilor.
*la data 5:;iul;1::4 #rt. 1:8 din titlul II, capitolul I= completat de #rt. I, punctul 69. din
Le'ea 187<1::4 +
(la data 19-sep-2005 rt! 107+2# alin! (2) din titlul ""# capitolul "( abrogat de rt! "# punctul 32! din #rdonanta
rgenta 123/2005 )
#rt. 1:8
+emunera'ia $re,zut la art. 10= nu se $ltete n cazul n care su$orturile audio sau ,ideo
nenregistrate& fa(ricate n 'ar sau im$ortate& se comercializeaz en gros ctre $roductorii de nregistrri
sonore i audio,izuale sau ctre organismele de radiodifuziune i tele,iziune& $entru $ro$riile emisiuni.
38
Remunera&ia compen$atorie pentru copia privat. nu $e pl.tete /n ca%ul /n care $uporturile
audio, video $au di'itale ne/nre'i$trate, -a0ricate /n &ar. $au importate, $e comerciali%ea%.
an'ro c.tre produc.torii de /nre'i$tr.ri $onore i audiovi%uale $au c.tre or'ani$mele de
radiodi-u%iune i televi%iune, pentru propriile emi$iuni.
(la data 30-iul-2004 rt! 108 din titlul ""# capitolul "( modificat de rt! "# punctul 70! din !egea 285/2004 )
#rt. 1:9
*1+Autorii i editorii de o$ere fi-ate $e un su$ort grafic sau analog au dre$tul la o remunera'ie
com$ensatorie $entru co$ia $ri,at efectuat n condi'iile art. 74 din $rezenta lege.
*1++emunera'ia $re,zut la alin. 814 ,a fi $ltit de fa(rican'ii sau im$ortatorii de a$arate ce $ermit
re$roducerea o$erelor fi-ate $e su$ort grafic sau analog. +emunera'ia se ,a $lti n momentul $unerii n
circula'ie $e teritoriul na'ional a acestor a$arate i ,a re$rezenta :; din $re'ul de ,nzare al a$aratelor
fa(ricate n 'ar& res$ecti, :; din ,aloarea nscris n documentele ,amale $entru a$aratele im$ortate.
*5++emunera'ia $re,zut la alin. 814 se re$artizeaz $rin intermediul organismelor de gestiune colecti, a
dre$tului de autor& n mod egal& ntre autor i editor.
*4+0olectarea sumelor datorate n temeiul alin. 814 se face de ctre un singur organism de gestiune
colecti, $entru fiecare domeniu& desemnat de )ficiul +omn $entru %re$turile de Autor. 6rocedura
re$artizrii acestor sume ntre (eneficiari se ,a sta(ili $rintr-un $rotocol negociat ntre acetia.
(la data 30-iul-2004 rt! 109 din titlul ""# capitolul "( abrogat de rt! "# punctul 71! din !egea 285/2004 )
#rt. 11:
%is$ozi'iile art. 10= i 10D nu se a$lic im$ortului de su$orturi i a$arate destinate re$roducerii& efectuat
de o $ersoan& fr sco$ comercial.
"i$po%i&iile art. 1:8 nu $e aplic. importului de $uporturi i aparate ce permit reali%area de copii,
e-ectuat -.r. $cop comercial, /n 0a'a2ul per$onal le'al admi$.
(la data 30-iul-2004 rt! 110 din titlul ""# capitolul "( modificat de rt! "# punctul 72! din !egea 285/2004 )
#rt. 111
%ifuzarea e-em$larelor unei $resta'ii artistice sau ale unei nregistrri sonore& ulterioar $rimei lor difuzri&
nu mai necesit autorizarea titularului dre$turilor cone-e dect $entru nchiriere i $entru im$ort.
(la data 30-iul-2004 rt! 111 din titlul ""# capitolul "( abrogat de rt! "# punctul 73! din !egea 285/2004 )
#rt. 111
1

*1+6n ca%ul /n care un autor $au un arti$t interpret $au executant a tran$-erat ori a cedat dreptul
$.u de /nc3iriere $au /mprumut, /n ceea ce privete o -ono'ram. ori o video'ram., unui
produc.tor de -ono'rame $au de /nre'i$tr.ri audiovi%uale, ace$ta p.$trea%. dreptul de a o0&ine
o remunera&ie ec3ita0il..
*1+"reptul de a o0&ine o remunera&ie ec3ita0il. pentru /nc3iriere nu poate -ace o0iectul unei
renun&.ri din partea autorilor $au artitilor interpre&i ori executan&i, /n calitate de 0ene-iciari.
*5+#utorii i artitii interpre&i $au executan&i vor primi remunera&iile cuvenite -ie direct de la
produc.tori, con-orm contractelor /nc3eiate cu acetia, -ie de la utili%atori, numai prin
or'ani$mele de 'e$tiune colectiv., con-orm contractelor dintre 0ene-iciarii remunera&iei i
produc.tori.
(la data 30-iul-2004 rt! 111 din titlul ""# capitolul "( completat de rt! "# punctul 74! din !egea 285/2004 )
#rt. 111
%is$ozi'iile art. 77& 74 i 7> se a$lic& $rin analogie& artitilor inter$re'i sau e-ecutan'i i $roductorilor de
nregistrri sonore.
"i$po%i&iile art. 55, 54 i 58 $e aplic., prin analo'ie, artitilor interpre&i $au executan&i, precum
i produc.torilor de /nre'i$tr.ri $onore i audiovi%uale.
*la data 5:;iul;1::4 #rt. 111 din titlul II, capitolul I= modi-icat de #rt. I, punctul 87. din Le'ea
187<1::4 +
"i$po%i&iile privind limitele exercit.rii drepturilor prev.%ute la art. 55;58 $e aplic. /n mod
core$pun%.tor i titularilor de drepturi conexe dreptului de autor.
(la data 19-sep-2005 rt! 112 din titlul ""# capitolul "( modificat de rt! "# punctul 33! din #rdonanta rgenta
123/2005 )
#rt. 111
1

6n ca%ul /n care titularii de drepturi 0ene-icia%., prin e-ectul le'ii, de o remunera&ie o0li'atorie,
acetia nu $e pot opune utili%.rilor care o 'enerea%..
(la data 30-iul-2004 rt! 112 din titlul ""# capitolul "( completat de rt! "# punctul 76! din !egea 285/2004 )
(#PIT)LL =! )r'ani$mele de radiodi-u%iune i de televi%iune
4ec&iunea I! "repturile or'ani$melor de radiodi-u%iune i de televi%iune
#rt. 115
*1+)rganismele de radiodifuziune i de tele,iziune au dre$tul $atrimonial e-clusi, de a autoriza& cu
o(liga'ia $entru cel autorizat de a men'iona numele organismelor& urmtoarele1
a+fi-area $ro$riilor $rograme de radio sau de tele,iziune2
39
0+re$roducerea $ro$riilor $rograme de radio sau de tele,iziune fi-ate $e orice fel de su$ort2
c+difuzarea $ro$riilor $rograme de radio sau de tele,iziune fi-ate $e orice fel de su$ort& $rin ,nzare&
nchiriere& m$rumut sau $rin orice alt mod de transmitere cu titlu oneros sau cu titlu gratuit2
d+retransmiterea $ro$riilor $rograme de radio sau de tele,iziune $rin mi*loace fr fir& $rin fir& $rin ca(lu&
$rin satelit sau $rin orice alt $rocedeu similar& $recum i $rin orice alt mod de comunicare ctre $u(lic2
e+comunicarea ntr-un loc accesi(il $u(licului& cu $lata intrrii& a $ro$riilor $rograme de radio sau de
tele,iziune2
-+ada$tarea $ro$riilor $rograme de radio sau de tele,iziune fi-ate $e orice ti$ de su$ort2
'+im$ortul $e teritoriul +omniei al co$iilor legal realizate de $e $ro$riile $rograme de radio sau
tele,iziune& fi-ate $e orice ti$ de su$ort.
*1+%e asemenea& organismele de radio i de tele,iziune au dre$tul $atrimonial e-clusi, de a m$iedica
im$ortul de co$ii realizate fr autorizarea lor& de $e $ro$riile $rograme de radio sau de tele,iziune& fi-ate
$e orice ti$ de su$ort.
*5+%re$turile $re,zute la alin. 814 i 824 se transmit $rin cesiune e-clusi, sau nee-clusi,& n condi'iile
$re,zute $entru dre$tul de autor la art. 41 i 47.
*4+%is$ozi'iile alin. 814 lit. f4 nu se a$lic atunci cnd im$ortul este fcut de o $ersoan fizic& fr sco$uri
comerciale.
)r'ani$mele de radiodi-u%iune i de televi%iune au dreptul patrimonial exclu$iv de a autori%a
$au de a inter%ice, cu o0li'a&ia pentru cel autori%at de a men&iona numele or'ani$melor,
urm.toarele!
a+-ixarea propriilor emi$iuni i $ervicii de pro'rame de radiodi-u%iune $au de televi%iune9
0+reproducerea inte'ral. $au par&ial., direct. ori indirect., temporar. $au permanent., prin
orice mi2loc i $u0 orice -orm., a propriilor emi$iuni i $ervicii de pro'rame de radiodi-u%iune
$au de televi%iune -ixate pe orice -el de $uport9
0+reproducerea inte'ral. $au par&ial., direct. ori indirect., temporar. $au permanent., prin
orice mi2loc i $u0 orice -orm., a propriilor emi$iuni i $ervicii de pro'rame de radiodi-u%iune
$au de televi%iune -ixate pe orice -el de $uport, indi-erent dac. au -o$t tran$mi$e prin -ir ori -.r.
-ir, inclu$iv prin ca0lu $au $atelit9
*la data 19;$ep;1::7 #rt. 115, litera B. din titlul II, capitolul =, $ectiunea I modi-icat de #rt. I,
punctul 54. din )rdonanta ur'enta 115<1::7 +
0+reproducerea prin orice mi2loc i $u0 orice -orm. a propriilor emi$iuni i $ervicii de pro'rame
de radiodi-u%iune $au de televi%iune -ixate pe orice -el de $uport, indi-erent dac. au -o$t
tran$mi$e prin -ir $au -.r. -ir, inclu$iv prin ca0lu $au $atelit9
(la data 03-aug-2006 rt! 113# litera *! din titlul ""# capitolul (# sectiunea " modificat de rt! 1# punctul 30! din !egea
329/2006 )
c+di$tri0uirea propriilor emi$iuni i $ervicii de pro'rame de radiodi-u%iune $au de televi%iune
-ixate pe orice -el de $uport9
d+importul, /n vederea comerciali%.rii pe pia&a intern., a propriilor emi$iuni i $ervicii de
pro'rame de radiodi-u%iune $au de televi%iune -ixate pe orice -el de $uport9
e+retran$miterea $au reemiterea propriilor emi$iuni i $ervicii de pro'rame de radiodi-u%iune
$au de televi%iune prin mi2loace -.r. -ir, prin -ir, prin ca0lu, prin $atelit $au prin orice alt
procedeu $imilar, precum i prin orice alt mod de comunicare c.tre pu0lic, inclu$iv
retran$miterea pe Internet9
-+comunicarea pu0lic. a propriilor emi$iuni i $ervicii de pro'rame de radiodi-u%iune $au de
televi%iune /n locuri acce$i0ile pu0licului, cu plata intr.rii9
'+/nc3irierea propriilor emi$iuni i $ervicii de pro'rame de radiodi-u%iune $au de televi%iune,
-ixate pe orice tip de $uport9
3+/mprumutul propriilor emi$iuni i $ervicii de pro'rame de radiodi-u%iune $au de televi%iune
-ixate pe orice -el de $uport9
i+punerea la di$po%i&ia pu0licului a propriilor emi$iuni i $ervicii de pro'rame de radiodi-u%iune
$au de televi%iune -ixate pe orice -el de $uport, indi-erent dac. au -o$t emi$e prin -ir $au -.r. -ir,
inclu$iv prin ca0lu $au $atelit, a$t-el /nct $. poat. -i acce$ate /n orice loc i /n orice moment
ale$, /n mod individual, de c.tre pu0lic.
(la data 30-iul-2004 rt! 113 din titlul ""# capitolul (# sectiunea " modificat de rt! "# punctul 77! din !egea
285/2004 )
#rt. 115
1

*1+Prin reemitere, /n $en$ul pre%entei le'i, $e /n&ele'e emiterea $imultan., de c.tre un or'ani$m
de radiodi-u%iune, a unui pro'ram al altui or'ani$m de radiodi-u%iune.
*1+"e-ini&iile de la art. 14, 14
1
, 14
1
, 14
5
, 14
4
, 17 alin. *1+, 17
1
, art. 17
1
i 98 alin. *1+ $e aplic.,
prin analo'ie, i drepturilor prev.%ute la art. 115.
#rt. 115
1

40
*1+)r'ani$mele de radiodi-u%iune i de televi%iune au dreptul exclu$iv de a /mpiedica importul
de copii ale propriilor pro'rame de radiodi-u%iune $au de televi%iune, reali%ate -.r. autori%area
lor i -ixate pe orice tip de $uport.
*1+"i$po%i&iile art. 115 lit. d+ nu $e aplic. atunci cnd importul e$te -.cut de o per$oan. -i%ic.,
-.r. $cop comercial, /n 0a'a2ul per$onal le'al admi$.
(la data 30-iul-2004 rt! 113 din titlul ""# capitolul (# sectiunea " completat de rt! "# punctul 78! din !egea
285/2004 )
#rt. 114
%urata dre$turilor $re,zute n $rezentul ca$itol este de :0 de ani& nce$nd cu data de 1 ianuarie a anului
urmtor celui n care a a,ut loc $rima emitere sau transmitere a $rogramului organismului de
radiodifuziune i de tele,iziune.
"urata drepturilor prev.%ute /n pre%entul capitol e$te de 7: de ani, /ncepnd cu data de 1
ianuarie a anului urm.tor celui /n care a avut loc prima radiodi-u%are a emi$iunii $au a
$erviciului de pro'rame ale or'ani$mului de radiodi-u%iune ori de televi%iune.
(la data 30-iul-2004 rt! 114 din titlul ""# capitolul (# sectiunea " modificat de rt! "# punctul 79! din !egea
285/2004 )
#rt. 117
%ifuzarea unui $rogram de radio ori de tele,iziune fi-at $e orice fel de su$ort& ulterioar $rimelor difuzri&
nu mai necesit autorizarea titularului dre$turilor cone-e dect $entru nchiriere.
"reptul de di$tri0uire a unui pro'ram de radiodi-u%iune ori de televi%iune, -ixat pe orice -el de
$uport, $e epui%ea%. o dat. cu prima vn%are $au cu primul tran$-er de drept de proprietate
a$upra ori'inalului ori a copiilor ace$tuia, pe pia&a intern., de c.tre titularul de drepturi $au cu
con$im&.mntul ace$tuia.
(la data 30-iul-2004 rt! 115 din titlul ""# capitolul (# sectiunea " modificat de rt! "# punctul 80! din !egea
285/2004 )
#rt. 116
%is$ozi'iile cu$rinse n art. 77& 74 i 7> se a$lic $rin analogie i organismelor de radiodifuziune i de
tele,iziune.
"i$po%i&iile cuprin$e /n art. 55, 54 i 58 $e aplic., prin analo'ie, i or'ani$melor de
radiodi-u%iune i de televi%iune.
(la data 30-iul-2004 rt! 116 din titlul ""# capitolul (# sectiunea " modificat de rt! "# punctul 81! din !egea
285/2004 )
4ec&iunea II! (omunicarea pu0lic. prin $atelit
#rt. 118
*1+)rganismele de radiodifuziune i de tele,iziune& care au ca o(iect de acti,itate comunicarea $u(lic a
unor $rograme $rin satelit& tre(uie s i desfoare acti,itatea cu res$ectarea dre$tului de autor i a
dre$turilor cone-e $rote*ate $rin $rezenta lege.
*1+/n sensul $rezentei legi& $rin comunicare $u(lic $rin satelit se n'elege introducerea& su( controlul i
res$onsa(ilitatea unui organism de radiodifuziune sau de tele,iziune situat $e teritoriul +omniei& a
semnalelor $urttoare de $rograme destinate ca$trii de ctre $u(lic& ntr-un lan' nentreru$t de
comunicare ce conduce la satelit i re,ine la $mnt.
*5+6n $en$ul pre%entei le'i, prin $atelit $e /n&ele'e orice $atelit care operea%. pe 0en%i de
-recven&. re%ervate, con-orm le'i$la&iei privind telecomunica&iile, pentru radiodi-u%area
$emnalelor /n $copul recep&ion.rii de c.tre pu0lic $au pentru comunicarea individual. privat..
6n ace$t din urm. ca% e$te totui nece$ar ca recep&ia individual. $. $e poat. -ace /n condi&ii
compara0ile celor din primul ca%.
(la data 19-sep-2005 rt! 117 din titlul ""# capitolul (# sectiunea "" completat de rt! "# punctul 35! din #rdonanta
rgenta 123/2005 )
#rt. 118
*1+/n cazul n care semnalele $urttoare de $rograme sunt difuzate su( o form codificat& introducerea
lor n lan'ul de comunicare este considerat comunicare $u(lic& dac dis$oziti,ul de decodificare a
emisiunii este $us la dis$ozi'ia $u(licului $rin organismul res$ecti, sau cu consim'mntul su.
*1++es$onsa(ilitatea comunicrii $u(lice& n cazul n care semnalele $urttoare sunt transmise de un
organism situat n afara teritoriului +omniei& este asigurat astfel1
a+dac semnalele sunt transmise satelitului $rin intermediul unei sta'ii de legtur ascensional situate $e
teritoriul +omniei& res$onsa(ilitatea re,ine $ersoanei care e-$loateaz sta'ia2
0+dac nu se a$eleaz la o sta'ie de legtur ascensional& dar comunicarea ctre $u(lic a fost autorizat
de ctre un organism cu sediul n +omnia& res$onsa(ilitatea re,ine organismului care a autorizat-o.
*1+6n ca%ul /n care $emnalele purt.toare de emi$iuni $au de $ervicii de pro'rame $unt di-u%ate
$u0 o -orm. codi-icat., introducerea lor /n lan&ul de comunicare e$te con$iderat. comunicare
pu0lic., dac. di$po%itivul de decodi-icare a emi$iunii e$te pu$ la di$po%i&ia pu0licului prin
or'ani$mul re$pectiv $au cu con$im&.mntul $.u.
41
*1+Re$pon$a0ilitatea comunic.rii pu0lice, /n ca%ul /n care $emnalele purt.toare $unt tran$mi$e
de un or'ani$m $ituat /n a-ara Romniei, e$te a$i'urat. a$t-el!
a+dac. $emnalele $unt tran$mi$e $atelitului prin intermediul unei $ta&ii de le'.tur. a$cen$ional.
$ituate pe teritoriul Romniei, re$pon$a0ilitatea revine per$oanei care utili%ea%. $ta&ia9
0+dac. nu $e apelea%. la o $ta&ie de le'.tur. a$cen$ional., dar comunicarea c.tre pu0lic a -o$t
autori%at. de c.tre un or'ani$m cu $ediul /n Romnia, re$pon$a0ilitatea revine or'ani$mului
care a autori%at;o.
*la data 5:;iul;1::4 #rt. 118 din titlul II, capitolul =, $ectiunea II modi-icat de #rt. I, punctul
81. din Le'ea 187<1::4 +
*1+6n ca%ul /n care $emnalele purt.toare de emi$iuni $au de $ervicii de pro'rame $unt di-u%ate
$u0 o -orm. codi-icat., introducerea lor /n lan&ul de comunicare e$te con$iderat. comunicare
pu0lic., dac. di$po%itivul de decodi-icare a emi$iunii e$te pu$ la di$po%i&ie pu0licului de
or'ani$mul re$pectiv $au cu con$im&.mntul $.u.
*1+6n ca%ul /n care $emnalele purt.toare de emi$iuni $au de $ervicii de pro'rame $unt di-u%ate
$u0 o -orm. codi-icat., introducerea lor /n lan&ul de comunicare e$te con$iderat. comunicare
pu0lic., dac. di$po%itivul de decodi-icare a emi$iunii e$te pu$ la di$po%i&ia pu0licului de c.tre
or'ani$mul re$pectiv $au cu con$im&.mntul $.u.
(la data 03-aug-2006 rt! 118# alin! (1) din titlul ""# capitolul (# sectiunea "" modificat de rt! 1# punctul 31! din
!egea 329/2006 )
*1+Re$pon$a0ilitatea comunic.rii pu0lice, /n ca%ul /n care $emnalele purt.toare $unt tran$mi$e
de un or'ani$m $ituat /n a-ara Romniei $au /ntr;un $tat care nu e$te mem0ru al niunii
Europene i care nu a$i'ur. nivelul de protec&ie prev.%ut de pre%enta le'e, e$te a$i'urat.
a$t-el!
a+dac. $emnalele $unt tran$mi$e $atelitului prin intermediul unei $ta&ii de le'.tur.
a$cen$ional., re$pon$a0ilitatea revine per$oanei care, $ituate pe teritoriul Romniei $au al unui
$tat mem0ru al niunii Europene, utili%ea%. $ta&ia9
0+dac. nu $e apelea%. la o $ta&ie de le'.tur. a$cen$ional., dar comunicarea c.tre pu0lic a -o$t
autori%at. de un or'ani$m cu $ediul principal /n Romnia $au pe teritoriul unui $tat mem0ru al
niunii Europene, re$pon$a0ilitatea revine or'ani$mului care a autori%at;o.
(la data 19-sep-2005 rt! 118 din titlul ""# capitolul (# sectiunea "" modificat de rt! "# punctul 36! din #rdonanta
rgenta 123/2005 )
#rt. 119
*1+@itularii dre$tului de autor sau ai dre$turilor cone-e $ot cesiona dre$turile lor $entru comunicarea
$u(lic $rin satelit numai $rintr-un contract ncheiat indi,idual sau $rin intermediul unui organism de
gestiune colecti,.
*1+Titularii dreptului de autor pot ce$iona drepturile lor pentru comunicarea pu0lic. prin $atelit
unui or'ani$m de radiodi-u%iune $au de televi%iune, numai printr;un contract /nc3eiat -ie prin
intermediul unui or'ani$m de 'e$tiune colectiv., -ie individual.
(la data 30-iul-2004 rt! 119# alin! (1) din titlul ""# capitolul (# sectiunea "" modificat de rt! "# punctul 83! din !egea
285/2004 )
*1+0ontractul-cadru ncheiat ntre un organism de gestiune colecti, i un organism de radiodifuziune sau
de tele,iziune& $entru transmiterea unei categorii de o$ere a$ar'innd unui anumit domeniu& i $roduce
efectele i fa' de titularii de dre$turi care nu sunt re$rezenta'i de organismele de gestiune colecti,& dac
aceast comunicare ctre $u(lic $rin satelit are loc simultan cu difuzarea terestr efectuat de ctre acelai
organism difuzor. @itularul de dre$turi nere$rezentat are $osi(ilitatea n orice moment s nlture
$roducerea efectelor contractului-cadru $rintr-un contract indi,idual.
*1+(ontractul;cadru /nc3eiat /ntre un or'ani$m de 'e$tiune colectiv. i un or'ani$m de
radiodi-u%iune $au de televi%iune, pentru comunicarea pu0lic. prin $atelit a unei cate'orii de
opere apar&innd unui anumit domeniu, /i poate produce e-ectele i -a&. de titularii de drepturi
care nu $unt repre%enta&i de or'ani$mele de 'e$tiune colectiv., dac. acea$t. comunicare c.tre
pu0lic prin $atelit are loc $imultan cu radiodi-u%area tere$tr. e-ectuat. de c.tre acelai
or'ani$m emi&.tor. Titularul de drepturi nerepre%entat are po$i0ilitatea, /n orice moment, $.
/nl.ture producerea e-ectelor contractului;cadru, printr;un contract individual.
*la data 5:;iul;1::4 #rt. 119, alin. *1+ din titlul II, capitolul =, $ectiunea II modi-icat de #rt. I,
punctul 85. din Le'ea 187<1::4 +
*1+(ontractul;cadru /nc3eiat /ntre un or'ani$m de 'e$tiune colectiv. i un or'ani$m de
radiodi-u%iune $au de televi%iune, pentru comunicarea pu0lic. prin $atelit a unei cate'orii de
opere apar&innd unui anumit domeniu, /i poate produce e-ectele extin$e i -a&. de titularii de
drepturi care nu $unt repre%enta&i de or'ani$mele de 'e$tiune colectiv., dac. acea$t.
comunicare c.tre pu0lic prin $atelit are loc $imultan cu radiodi-u%area tere$tr. e-ectuat. de
c.tre acelai or'ani$m emi&.tor. Titularul de drepturi nerepre%entat are po$i0ilitatea /n orice
moment $. /nl.ture producerea e-ectelor extin$e ale contractului;cadru, printr;un contract
42
individual $au colectiv.
(la data 19-sep-2005 rt! 119# alin! (2) din titlul ""# capitolul (# sectiunea "" modificat de rt! "# punctul 37! din
#rdonanta rgenta 123/2005 )
*5+6re,ederile alin. 824 nu se a$lic o$erelor audio-,izuale.
4ec&iunea III! Retran$miterea prin ca0lu
#rt. 11:
/n sensul $rezentei legi& $rin comunicare $u(lic realizat $e calea retransmiterii $rin ca(lu se n'elege
retransmiterea simultan& neschim(at i integral& $rin ca(lu sau $rintr-un sistem de difuzare $rin unde
ultrascurte& $entru rece$'ionarea de ctre $u(lic a unei transmisii ini'iale de emisiuni de radio sau de
tele,iziune difuzate $u(licului& cu sau fr fir.
(la data 30-iul-2004 rt! 120 din titlul ""# capitolul (# sectiunea """ abrogat de rt! "# punctul 84! din !egea
285/2004 )
#rt. 111
*1+@itularii dre$tului de autor sau de dre$turi cone-e i $ot e-ercita dre$turile lor $entru autorizarea sau
interzicerea retransmiterii $rin ca(lu $e (aza contractelor ncheiate $rin intermediul unui organism de
gestiune colecti,.
*1+%ac unii titulari de dre$turi nu au ncredin'at gestiunea dre$turilor lor unui organism de gestiune
colecti,& organismul care gestioneaz dre$turile din aceeai categorie este considerat de dre$t a fi i
gestionarul dre$turilor lor. %ac e-ist n acelai domeniu mai multe organisme de gestiune colecti,&
titularul de dre$turi $oate o$ta ntre acestea. +e,endicarea dre$turilor de ctre aceti titulari se $oate face
n termen de 7 ani de la data retransmiterii $rin ca(lu.
*5+.-ercitarea dre$tului de retransmitere $rin ca(lu de ctre un organism de radiodifuziune i de
tele,iziune $entru $ro$riile $rograme se face $rin contracte ncheiate cu distri(uitorii $rin ca(lu.
*4+.ste $ermis retransmiterea $rin ca(lu& fr consim'mntul titularilor de dre$turi i fr $lata ,reunei
remunera'ii& numai n cazul $rogramelor $ro$rii ale organismelor $u(lice de radiodifuziune i de tele,iziune
cu aco$erire na'ional& $recum i acelora ale organismelor de radiodifuziune i de tele,iziune ale cror
$rograme sunt retransmise $rin ca(lu n mod o(ligatoriu& $otri,it reglementrilor n ,igoare.
*1+Titularii dreptului de autor $au de drepturi conexe /i pot exercita drepturile lor pentru
autori%area $au inter%icerea retran$mi$iei prin ca0lu, pe 0a%a contractelor /nc3eiate numai prin
intermediul unui or'ani$m de 'e$tiune colectiv..
*1+Titularii drepturilor de autor $au ai drepturilor conexe /i pot exercita drepturile lor pentru
autori%area $au inter%icerea retran$mi$iei prin ca0lu numai prin intermediul unui or'ani$m de
'e$tiune colectiv..
(la data 19-sep-2005 rt! 121# alin! (1) din titlul ""# capitolul (# sectiunea """ modificat de rt! "# punctul 38! din
#rdonanta rgenta 123/2005 )
*1+(uantumul remunera&iei privind drepturile de autor i drepturile conexe, pentru
retran$miterea prin ca0lu, $e $ta0ilete printr;o metodolo'ie unic., ne'ociat. /ntre or'ani$mele
de 'e$tiune colectiv. a drepturilor de autor i a drepturilor conexe, pe de o parte, i $tructurile
a$ociative ale di$tri0uitorilor prin ca0lu, pe de alt. parte, potrivit procedurilor prev.%ute la art.
151, 151
1
i 151
1
.
*1+(uantumul remunera&iei privind drepturile de autor i drepturile conexe pentru
retran$miterea prin ca0lu $e $ta0ilete prin metodolo'ii ne'ociate /ntre or'ani$mele de 'e$tiune
colectiv. a drepturilor de autor i a drepturilor conexe i $tructurile a$ociative ale
di$tri0uitorilor prin ca0lu, potrivit procedurilor prev.%ute la art. 151, 151
1
i 151
1
.
*la data 19;$ep;1::7 #rt. 111, alin. *1+ din titlul II, capitolul =, $ectiunea III modi-icat de #rt.
I, punctul 58. din )rdonanta ur'enta 115<1::7 +
*1+(uantumul remunera&iei privind drepturile de autor i drepturile conexe $e $ta0ilete printr;o
metodolo'ie ne'ociat. /ntre or'ani$mele de 'e$tiune colectiv. a drepturilor de autor i a
drepturilor conexe i $tructurile a$ociative ale di$tri0uitorilor prin ca0lu, potrivit procedurilor
prev.%ute la art. 151 i 151
1
, cu excluderea de la calcul a pro'ramelor a c.ror retran$mitere
prin ca0lu e$te o0li'atorie con-orm le'ii.
*la data :5;au';1::6 #rt. 111, alin. *1+ din titlul II, capitolul =, $ectiunea III modi-icat de #rt.
1, punctul 51. din Le'ea 519<1::6 +
(la data 28-iun-2010 rt! 121# alin! (2) din titlul ""# capitolul (# sectiunea """ a fost atacat de (e0ceptie admisa)
Decizia 571/2010 )
(la data 12-aug-2010 rt! 121# alin! (2) din titlul ""# capitolul (# sectiunea """ abrogat de ctul din Decizia 571/2010
)
*5+6n cadrul ne'ocierilor prev.%ute la alin. *1+, $e va &ine $eama de prevederile art. 151
1
alin.
*1+. )r'ani$mele de 'e$tiune colectiv. pot $olicita tari-e -or-etare $au procentuale /n limit.
maxim. de 1,7 A pentru drepturile de autor i, re$pectiv, :,7 A pentru drepturile conexe,
raportate la veniturile o0&inute de utili%atori, din activitatea de retran$mitere a $erviciilor de
pro'rame.
43
*5+6n ca%ul /n care p.r&ile nu pot $ta0ili metodolo'ii prin ne'ociere, /nainte de ini&ierea
procedurii de ar0itra2 prev.%ute de art. 151
1
alin. *5+ ace$tea pot conveni $. recur'. la o
procedur. de mediere -acultativ.. #cea$t. mediere e$te e-ectuat. de unul $au mai mul&i
mediatori alei de p.r&i /n aa -el /nct independen&a i impar&ialitatea lor $. nu poat. -i pu$e la
/ndoial.. Eediatorii au ca $arcin. $. a2ute ne'ocierile i pot $. noti-ice o propunere p.r&ilor.
(la data 19-sep-2005 rt! 121# alin! (3) din titlul ""# capitolul (# sectiunea """ modificat de rt! "# punctul 38! din
#rdonanta rgenta 123/2005 )
*4+)r'ani$mul de 'e$tiune colectiv. care e$te colector unic, precum i propor&ia reparti%.rii
remunera&iei /ntre cate'oriile de 0ene-iciari $e $ta0ile$c potrivit prevederilor art. 155.
*4+6n termen de 5 luni de la pre%entarea propunerii de c.tre mediatori, p.r&ile vor noti-ica
mediatorilor i la )-iciul Romn pentru "repturile de #utor re$pin'erea propunerii $au
acceptarea ace$teia prin $emnarea protocolului privind metodolo'ii le. @oti-icarea propunerii,
precum i a accept.rii $au re$pin'erii ace$teia $e -ace /n con-ormitate cu re'ulile aplica0ile
noti-ic.rii actelor 2uridice. #cceptarea de c.tre toate p.r&ile e$te pre%umat. /n ca%ul /n care nici
una dintre ele nu a noti-icat re$pin'erea propunerii /n ace$t termen.
(la data 19-sep-2005 rt! 121# alin! (4) din titlul ""# capitolul (# sectiunea """ modificat de rt! "# punctul 38! din
#rdonanta rgenta 123/2005 )
*7+"ac. unii titulari de drepturi nu au /ncredin&at 'e$tiunea drepturilor lor unui or'ani$m de
'e$tiune colectiv., or'ani$mul care 'e$tionea%. drepturile din aceeai cate'orie e$te con$iderat
de drept a -i i 'e$tionarul drepturilor lor. "ac. exi$t. /n acelai domeniu mai multe or'ani$me
de 'e$tiune colectiv., titularul de drepturi poate opta /ntre ace$tea. Revendicarea drepturilor de
c.tre aceti titulari $e poate -ace /n termen de 5 ani de la data noti-ic.rii.
(la data 30-iul-2004 rt! 121 din titlul ""# capitolul (# sectiunea """ modificat de rt! "# punctul 85! din !egea
285/2004 )
#rt. 111
1

*1+Prevederile art. 111 alin. *1+ nu $e aplic. drepturilor exercitate de or'ani$mele de
radiodi-u%iune $au de televi%iune cu privire la propriile emi$iuni i $ervicii de pro'rame,
indi-erent dac. drepturile /n cau%. le apar&in ori le;au -o$t ce$ionate de al&i titulari de drepturi
de autor $au de drepturi conexe. 6n ace$t ca%, exercitarea dreptului de retran$mitere prin ca0lu
de c.tre un or'ani$m de radiodi-u%iune $au de televi%iune $e -ace prin contracte /nc3eiate cu
di$tri0uitorii prin ca0lu, cu excep&ia ca%urilor /n care retran$miterea prin ca0lu e$te o0li'atorie
prin le'e.
*1+#utori%area acordat. de titularii dreptului de autor $au ai drepturilor conexe, pentru
radiodi-u%area, pe teritoriul Romniei, de c.tre un or'ani$m de radiodi-u%iune $au de
televi%iune $ituat /n Romnia, a unui $erviciu de pro'rame purt.tor de drepturi de autor $au de
drepturi conexe, include i autori%area pentru retran$miterea prin ca0lu, -.r. plat., de c.tre
di$tri0uitorii prin ca0lu, a vreunei remunera&ii $eparate c.tre aceti titulari.
*la data 5:;iul;1::4 #rt. 111 din titlul II, capitolul =, $ectiunea III completat de #rt. I, punctul
86. din Le'ea 187<1::4 +
(la data 19-sep-2005 rt! 121+1# alin! (2) din titlul ""# capitolul (# sectiunea """ abrogat de rt! "# punctul 39! din
#rdonanta rgenta 123/2005 )
#rt. 111
%ac ncheierea unui contract $entru retransmiterea $rin ca(lu nu $oate fi con,enit de ctre $r'i& acestea
$ot face a$el la ar(itrii desemna'i conform $re,ederilor 0odului de $rocedur ci,il.
(la data 30-iul-2004 rt! 122 din titlul ""# capitolul (# sectiunea """ abrogat de rt! "# punctul 87! din !egea
285/2004 )
(#PIT)LL =I! "repturile $ui;'eneri$ ale -a0rican&ilor 0a%elor de date
#rt. 111
1

*1+"i$po%i&iile pre%entului capitol prive$c protec&ia 2uridic. a 0a%elor de date, /n orice -orm. a
lor.
*1+6n $en$ul pre%entei le'i, prin 0a%. de date $e /n&ele'e o cule'ere de opere, de date $au de
alte elemente independente, prote2ate ori nu prin drept de autor $au conex, di$pu$e /ntr;o
modalitate $i$tematic. ori metodic. i /n mod individual acce$i0ile prin mi2loace electronice $au
printr;o alt. modalitate.
*5+Protec&ia prev.%ut. /n pre%entul capitol nu $e aplic. pro'ramelor pentru calculator utili%ate
la -a0ricarea $au -unc&ionarea 0a%elor de date acce$i0ile prin mi2loace electronice.
*4+6n $en$ul pre%entei le'i, -a0ricantul unei 0a%e de date e$te per$oana -i%ic. $au 2uridic. ce a
-.cut o inve$ti&ie $u0$tan&ial. cantitativ. i calitativ. /n vederea o0&inerii, veri-ic.rii $au
pre%ent.rii con&inutului unei 0a%e de date.
#rt. 111
1

44
*1+Da0ricantul unei 0a%e de date are dreptul patrimonial exclu$iv de a autori%a i de a inter%ice
extra'erea i<$au reutili%area totalit.&ii $au a unei p.r&i $u0$tan&iale din acea$ta, evaluat.
calitativ $au cantitativ.
*1+6n $en$ul pre%entei le'i, $e /n&ele'e prin!
a+extra'ere! tran$-erul permanent $au temporar al totalit.&ii ori al unei p.r&i, evaluat. calitativ
$au cantitativ, $u0$tan&iale din con&inutul 0a%ei de date pe un alt $uport, prin orice mi2loc $au
$u0 orice -orm.9
0+reutili%are! orice -orm. de punere la di$po%i&ia pu0licului a totalit.&ii $au a unei p.r&i, evaluat.
calitativ $au cantitativ, $u0$tan&iale a con&inutului 0a%ei de date prin di$tri0uirea de copii, prin
/nc3iriere $au $u0 alte -orme, inclu$iv prin punerea la di$po%i&ia pu0licului a con&inutului 0a%ei,
a$t-el /nct oricine $. poat. avea acce$ la acea$ta /n locul i la momentul ale$ /n mod individual.
Prima vn%are pe pia&a intern. a unei copii a 0a%ei de date de c.tre titularul dreptului $ui;
'eneri$ $au cu con$im&.mntul ace$tuia epui%ea%. dreptul de a controla revn%area ace$tei
copii.
0+reutili%are! orice -orm. de punere la di$po%i&ia pu0licului a totalit.&ii $au a unei p.r&i
$u0$tan&iale a con&inutului 0a%ei de date, evaluat. calitativ $au cantitativ, prin di$tri0uirea de
copii, prin /nc3iriere $au $u0 alte -orme, inclu$iv prin punerea la di$po%i&ia pu0licului a
con&inutului 0a%ei, a$t-el /nct oricine $. poat. avea acce$ la acea$ta /n locul i la momentul
ale$e /n mod individual. Prima vn%are pe pia&a intern. a unei copii a 0a%ei de date de c.tre
titularul dreptului $ui;'eneri$ $au cu con$im&.mntul ace$tuia epui%ea%. dreptul de a controla
revn%area ace$tei copii.
(la data 03-aug-2006 rt! 122+2# alin! (2)# litera *! din titlul ""# capitolul (" modificat de rt! 1# punctul 33! din
!egea 329/2006 )
*5+6mprumutul pu0lic al unei 0a%e de date nu e$te un act de extra'ere $au de reutili%are.
*4+"reptul prev.%ut la alin. *1+ $e aplic. /n mod independent de po$i0ilitatea de a prote2a 0a%a
de date $au con&inutul ace$teia prin dreptul de autor $au alte drepturi. Protec&ia 0a%elor de date
prin dreptul prev.%ut la alin. *1+ nu pre2udicia%. drepturile exi$tente cu privire la con&inutul lor.
*7+@u e$te permi$. extra'erea $au reutili%area, repetat. i $i$tematic., de p.r&i ne$u0$tan&iale
ale con&inutului 0a%ei de date dac. acea$ta ar pre$upune acte contrarii unei utili%.ri normale a
ace$tei 0a%e $au ar cau%a un pre2udiciu ne2u$ti-icat intere$elor le'itime ale -a0ricantului 0a%ei
de date.
#rt. 111
5

*1+Da0ricantul unei 0a%e de date care e$te pu$. la di$po%i&ia pu0licului /n orice modalitate nu
poate /mpiedica utili%area le'itim. a ace$teia, prin extra'erea $au reutili%area de p.r&i
ne$u0$tan&iale din con&inutul $.u, oricare ar -i $copul utili%.rii. 6n ca%ul /n care utili%atorul
le'itim e$te autori%at $. extra'. $au $. reutili%e%e numai o parte a 0a%ei de date, di$po%i&iile
pre%entului alineat $e aplic. ace$tei p.r&i.
*1+Da0ricantul unei 0a%e de date, care e$te pu$. la di$po%i&ia pu0licului prin orice modalitate, nu
poate /mpiedica utili%area le'itim. a ace$teia prin extra'erea $au reutili%area de p.r&i
ne$u0$tan&iale din con&inutul $.u, oricare ar -i $copul utili%.rii. 6n ca%ul /n care utili%atorul
le'itim e$te autori%at $. extra'. $au $. reutili%e%e numai o parte a 0a%ei de date, di$po%i&iile
pre%entului alineat $e aplic. ace$tei p.r&i.
(la data 03-aug-2006 rt! 122+3# alin! (1) din titlul ""# capitolul (" modificat de rt! 1# punctul 33! din !egea
329/2006 )
*1+tili%atorul le'itim al unei 0a%e de date care e$te pu$. la di$po%i&ia pu0licului /n orice
modalitate nu poate e-ectua acte care intr. /n con-lict cu utili%area normal. a ace$tei 0a%e de
date $au care le%ea%. /n mod ne2u$ti-icat intere$ele le'itime ale -a0ricantului 0a%ei de date.
*1+tili%atorul le'itim al unei 0a%e de date, care e$te pu$. la di$po%i&ia pu0licului /n orice
modalitate, nu poate e-ectua acte care intr. /n con-lict cu utili%area normal. a ace$tei 0a%e de
date $au care le%ea%. /n mod ne2u$ti-icat intere$ele le'itime ale -a0ricantului 0a%ei de date.
(la data 03-aug-2006 rt! 122+3# alin! (2) din titlul ""# capitolul (" modificat de rt! 1# punctul 33! din !egea
329/2006 )
*5+tili%atorul le'itim al unei 0a%e de date care e$te pu$. la di$po%i&ia pu0licului /n orice
modalitate nu poate $. aduc. pre2udicii titularilor unui drept de autor $au conex care $e re-er.
la opere $au la pre$ta&ii con&inute /n acea$t. 0a%. de date.
*5+tili%atorul le'itim al unei 0a%e de date, care e$te pu$. la di$po%i&ia pu0licului /n orice
modalitate, nu poate $. aduc. pre2udicii titularilor unui drept de autor $au conex care $e re-er.
la opere ori la pre$ta&ii con&inute /n acea$t. 0a%. de date.
(la data 03-aug-2006 rt! 122+3# alin! (3) din titlul ""# capitolul (" modificat de rt! 1# punctul 33! din !egea
329/2006 )
45
*4+tili%atorul le'itim al unei 0a%e de date care e$te pu$. la di$po%i&ia pu0licului /n orice
modalitate poate, -.r. autori%area -a0ricantului 0a%ei de date, $. extra'. $au $. reutili%e%e o
parte $u0$tan&ial. a con&inutului ace$teia!
a+/n ca%ul /n care extra'erea $e -ace /n $copul utili%.rii private a con&inutului unei 0a%e de date
neelectronice9
0+/n ca%ul /n care extra'erea /n $copul utili%.rii $e -ace pentru /nv.&.mnt $au pentru cercetare
tiin&i-ic., cu condi&ia indic.rii $ur$ei i /n m.$ura 2u$ti-icat. de $copul necomercial urm.rit9
c+/n ca%ul /n care $e -ace o extra'ere $au reutili%are avnd ca $cop ap.rarea ordinii pu0lice i a
$i'uran&ei na&ionale ori /n cadrul unor proceduri admini$trative $au 2uri$dic&ionale.
*4+tili%atorul le'itim al unei 0a%e de date, care e$te pu$. la di$po%i&ia pu0licului prin orice
modalitate, poate, -.r. autori%area -a0ricantului 0a%ei de date, $. extra'. $au $. reutili%e%e o
parte $u0$tan&ial. a con&inutului ace$teia!
a+/n ca%ul /n care extra'erea $e -ace /n $copul utili%.rii private a con&inutului unei 0a%e de date
neelectronice9
0+/n ca%ul /n care extra'erea $e -ace /n $copul utili%.rii pentru /nv.&.mnt $au pentru cercetare
tiin&i-ic., cu condi&ia indic.rii $ur$ei i /n m.$ura 2u$ti-icat. de $copul necomercial urm.rit9
c+/n ca%ul /n care $e -ace o extra'ere $au reutili%are avnd ca $cop ap.rarea ordinii pu0lice i a
$i'uran&ei na&ionale ori /n cadrul unor proceduri admini$trative $au 2uri$dic&ionale.
(la data 03-aug-2006 rt! 122+3# alin! (4) din titlul ""# capitolul (" modificat de rt! 1# punctul 33! din !egea
329/2006 )
*7+tili%atorul le'itim al unei 0a%e de date $au al unei p.r&i dintr;o 0a%. de date poate e-ectua
-.r. con$im&.mntul autorului ace$teia orice act de reproducere, di$tri0uire, comunicare pu0lic.
$au tran$-ormare, nece$ar utili%.rii normale i acce$ului la 0a%a de date $au la o parte din
acea$ta.
*la data 19;$ep;1::7 #rt. 111?5 din titlul II, capitolul =I completat de #rt. I, punctul 4:. din
)rdonanta ur'enta 115<1::7 +
*7+tili%atorul le'itim al unei 0a%e de date $au al unei p.r&i dintr;o 0a%. de date poate e-ectua,
-.r. con$im&.mntul autorului ace$teia, orice act de reproducere, di$tri0uire, comunicare
pu0lic. $au tran$-ormare, nece$ar utili%.rii normale i acce$ului la 0a%a de date $au la o parte
din acea$ta.
(la data 03-aug-2006 rt! 122+3# alin! (5) din titlul ""# capitolul (" modificat de rt! 1# punctul 34! din !egea
329/2006 )
#rt. 111
4

*1+"repturile -a0ricantului 0a%ei de date iau natere o dat. cu de-initivarea 0a%ei de date.
"urata protec&iei e$te de 17 ani, /ncepnd cu data de 1 ianuarie a anului imediat urm.tor
de-initiv.rii 0a%ei de date.
*1+6n ca%ul /n care 0a%a de date a -o$t pu$. la di$po%i&ia pu0licului /n orice modalitate /nainte de
expirarea perioadei prev.%ute la alin. *1+, durata protec&iei $e calculea%. /ncepnd cu data de 1
ianuarie a anului imediat urm.tor celui /n care 0a%a de date a -o$t pu$. la di$po%i&ia pu0licului
pentru prima oar..
*5+)rice modi-icare $u0$tan&ial., evaluat. calitativ $au cantitativ, a con&inutului unei 0a%e de
date, con$tnd, /n $pecial, /n ad.u'.ri, $uprim.ri $au $c3im0.ri $ucce$ive i pentru care $e
poate con$idera c. $;a e-ectuat o nou. inve$ti&ie $u0$tan&ial., evaluat. calitativ $au cantitativ,
permite atri0uirea unei durate de protec&ie proprii 0a%ei de date re%ultate din acea$t. inve$ti&ie.
(la data 30-iul-2004 titlul ""# capitolul ( completat de rt! "# punctul 88! din !egea 285/2004 )
TITLL III! Ge$tiunea i ap.rarea dreptului de autor i a drepturilor
conexe
(#PIT)LL I! Ge$tiunea drepturilor patrimoniale de autor i a drepturilor
conexe
4ec&iunea I! "i$po%i&ii 'enerale
#rt. 115
*1+@itularii dre$tului de autor i ai dre$turilor cone-e i $ot e-ercita dre$turile recunoscute $rin $rezenta
lege n mod $ersonal sau& la cererea lor& $rin organismele de gestiune colecti,.
*1+%re$tul de autor i dre$turile cone-e care& $rin natura lor& cores$und unui mod de e-$loatare a
o$erelor sau a $resta'iilor ce face im$ozi(il autorizarea indi,idual& sunt n mod deose(it susce$ti(ile de a
fi gestionate n colecti,. Fac $arte din aceast categorie n s$ecial dre$turile $re,zute la art. 17 lit. g4& h4&
*4& B4 i l4& art. 1=& 1>& 102& 10= i 10D din $rezenta lege.
*1+Titularii dreptului de autor i ai drepturilor conexe /i pot exercita drepturile recuno$cute
prin pre%enta le'e /n mod individual $au, pe 0a%. de mandat, prin or'ani$mele de 'e$tiune
colectiv., /n condi&iile pre%entei le'i.
46
*1+Ge$tiunea colectiv. a drepturilor de autor $e poate -ace numai pentru operele adu$e anterior
la cunotin&. pu0lic., iar 'e$tiunea colectiv. a drepturilor conexe $e poate -ace numai pentru
interpret.ri $au execu&ii -ixate ori radiodi-u%ate anterior, precum i pentru -ono'rame ori
video'rame adu$e anterior la cunotin&. pu0lic..
(la data 03-iul-2007 rt! 123# alin! (2) din titlul """# capitolul "# sectiunea " a se $edea %urisprudenta Decizia nr.
180/$ din 03-il-2007 )
*5+Titularii de drepturi de autor $au de drepturi conexe nu pot ce$iona drepturile patrimoniale
recuno$cute prin pre%enta le'e c.tre or'ani$me de 'e$tiune colectiv..
(la data 30-iul-2004 rt! 123 din titlul """# capitolul "# sectiunea " modificat de rt! "# punctul 89! din !egea
285/2004 )
#rt. 115
1

*1+Ge$tiunea colectiv. e$te o0li'atorie pentru exercitarea urm.toarelor drepturi!
a+dreptul la remunera&ie compen$atorie pentru copia privat.9
0+dreptul la remunera&ie ec3ita0il. pentru /mprumutul pu0lic prev.%ut la art. 14
4
alin. *1+9
c+dreptul de $uit.9
d+dreptul de radiodi-u%are a operelor mu%icale9
e+dreptul de comunicare pu0lic. a operelor mu%icale, cu excep&ia proiec&iei pu0lice a operelor
cinemato'ra-ice9
-+dreptul la remunera&ie ec3ita0il. recuno$cut artitilor interpre&i i produc.torilor de
-ono'rame pentru comunicarea pu0lic. i radiodi-u%area -ono'ramelor de comer& $au a
reproducerilor ace$tora9
'+dreptul de retran$mitere prin ca0lu.
*1+Pentru cate'oriile de drepturi prev.%ute la alin. *1+, or'ani$mele de 'e$tiune colectiv. /i
repre%int. i pe titularii de drepturi care nu le;au acordat mandat.
#rt. 115
1

*1+Pot -i 'e$tionate colectiv urm.toarele drepturi!
a+dreptul de reproducere a operelor mu%icale pe -ono'rame $au video'rame9
0+dreptul de comunicare pu0lic. a operelor9
c+dreptul de /mprumut, cu excep&ia ca%ului prev.%ut la art. 115
1
alin. *1+ lit. 0+9
d+dreptul de radiodi-u%are a operelor9
e+dreptul la remunera&ie ec3ita0il. re%ultat. din ce$iunea dreptului de /nc3iriere prev.%ut la art.
111
1
alin. *1+.
*1+Pot -i 'e$tionate colectiv urm.toarele drepturi!
a+dreptul de reproducere a operelor mu%icale pe -ono'rame $au video'rame9
0+dreptul de comunicare pu0lic. a operelor i a pre$ta&iilor arti$tice /n domeniul audiovi%ual9
0+dreptul de comunicare pu0lic. a operelor, cu excep&ia operelor mu%icale, i a pre$ta&iilor
arti$tice /n domeniul audiovi%ual9
(la data 03-aug-2006 rt! 123+2# alin! (1)# litera *! din titlul """# capitolul "# sectiunea " modificat de rt! 1# punctul
35! din !egea 329/2006 )
c+dreptul de /mprumut, cu excep&ia ca%ului prev.%ut la art. 115
1
alin. *1+ lit. 0+9
d+dreptul de radiodi-u%are a operelor i a pre$ta&iilor arti$tice /n domeniul audiovi%ual9
e+dreptul la remunera&ie ec3ita0il. re%ultat. din ce$iunea dreptului de /nc3iriere prev.%ut la art.
111
1
alin. *1+9
-+dreptul la remunera&ie ec3ita0il. recuno$cut artitilor interpre&i i produc.torilor de
-ono'rame pentru comunicarea pu0lic. i radiodi-u%area -ono'ramelor pu0licate /n $cop
comercial $au a reproducerilor ace$tora.
(la data 19-sep-2005 rt! 123+2# alin! (1) din titlul """# capitolul "# sectiunea " modificat de rt! "# punctul 41! din
#rdonanta rgenta 123/2005 )
*1+Pentru cate'oriile de drepturi prev.%ute la alin. *1+, or'ani$mele de 'e$tiune colectiv. /i
repre%int. numai pe titularii de drepturi care le;au acordat mandat i pot ela0ora metodolo'ii, /n
limita repertoriului 'e$tionat. )r'ani$mele de 'e$tiune colectiv. vor pune la di$po%i&ia
utili%atorilor, la cererea ace$tora, repertoriul de opere 'e$tionat, dintre cele utili%ate de
$olicitant, /n -orma prev.%ut. la art. 116 alin. *1+, precum i li$ta titularilor de drepturi de autor
i de drepturi conexe, romni i $tr.ini, pe care /i repre%int.. #cea$t. activitate de 'e$tiune
colectiv. $e a-l. $u0 $uprave'3erea i controlul )-iciului Romn pentru "repturile de #utor, /n
calitate de 'arant al aplic.rii le'ii.
*1+Pentru cate'oriile de drepturi prev.%ute la alin. *1+ or'ani$mele de 'e$tiune colectiv. /i
repre%int. numai pe titularii de drepturi care le;au acordat mandat i ela0orea%. metodolo'ii, /n
limita repertoriului 'e$tionat, dac. $unt /ndeplinite condi&iile prev.%ute la art. 15: alin. *1+ lit.
a+, $au ne'ocia%. direct cu utili%atorii contractele de licen&.. )r'ani$mele de 'e$tiune colectiv.
vor permite, la cererea utili%atorilor, con$ultarea la $ediul or'ani$melor a repertoriului de opere
'e$tionat, dintre cele utili%ate de $olicitant, /n -orma prev.%ut. la art. 116 alin. *1+, precum i
47
li$ta titularilor de drepturi de autor i de drepturi conexe, romni i $tr.ini, pe care /i repre%int..
#cea$t. activitate de 'e$tiune colectiv. $e a-l. $u0 $uprave'3erea i controlul )-iciului Romn
pentru "repturile de #utor, /n calitate de 'arant al aplic.rii le'ii.
(la data 19-sep-2005 rt! 123+2# alin! (2) din titlul """# capitolul "# sectiunea " modificat de rt! "# punctul 41! din
#rdonanta rgenta 123/2005 )
*5+)r'ani$mele de 'e$tiune colectiv. autori%ea%., la cerere, utili%area operelor de crea&ie
intelectual., numai /n 0a%a documentelor care certi-ic. exi$ten&a mandatului titularilor de
drepturi de autor $au conexe, cu excep&ia ca%urilor de 'e$tiune colectiv. o0li'atorie.
#rt. 115
5

"repturile recuno$cute /n pre%entul capitol, cu excep&ia celor prev.%ute la art. 115
1
i 115
1
, pot
-i 'e$tionate prin intermediul or'ani$melor de 'e$tiune colectiv., numai /n limita mandatului
$pecial acordat de titularii de drepturi.
#rt. 115
4

6n ne'ocierile cu titlu individual privind drepturile recuno$cute prin pre%enta le'e, exi$ten&a
or'ani$melor de 'e$tiune colectiv. nu /i /mpiedic. pe titularii drepturilor de autor i ai
drepturilor conexe $. $e adre$e%e unor intermediari, per$oane -i%ice $au per$oane 2uridice
$peciali%ate, pentru a -i repre%enta&i.
(la data 30-iul-2004 rt! 123 din titlul """# capitolul "# sectiunea " completat de rt! "# punctul 90! din !egea
285/2004 )
4ec&iunea II! )r'ani$mele de 'e$tiune colectiv. a dreptului de autor i a
drepturilor conexe
#rt. 114
)rganismele de gestiune colecti, a dre$tului de autor i a dre$turilor cone-e& denumite n cu$rinsul legii
organisme de gestiune colecti,& sunt& n sensul $rezentei legi& $ersoane *uridice constituite $rin li(er
asociere& care au ca o(iect de acti,itate& n $rinci$al& colectarea i re$artizarea dre$turilor a cror gestiune
le este ncredin'at de ctre titulari.
#rt. 117
*1+)rganismele de gestiune colecti, $re,zute n $rezentul ca$itol sunt su$use reglementrilor $ri,ind
asocia'iile fr sco$ lucrati, i $ot do(ndi $ersonalitate *uridic& n condi'iile legii& cu a,izul )ficiului
+omn $entru %re$turile de Autor.
*1+)r'ani$mele de 'e$tiune colectiv. prev.%ute /n pre%entul capitol $e con$tituie /n condi&iile
le'ii, cu avi%ul )-iciului Romn pentru "repturile de #utor, i -unc&ionea%. potrivit
re'lement.rilor privind a$ocia&iile -.r. $cop patrimonial i potrivit prevederilor pre%entei le'i.
(la data 30-iul-2004 rt! 125# alin! (1) din titlul """# capitolul "# sectiunea "" modificat de rt! "# punctul 91! din !egea
285/2004 )
*1+Aceste organisme sunt create direct de titularii dre$turilor de autor sau de dre$turi cone-e1 autori&
artiti inter$re'i sau e-ecutan'i& $roductori& organisme de radio i de tele,iziune& $recum i al'i titulari ai
dre$turilor de autor sau ai dre$turilor cone-e& $ersoane fizice i *uridice. .le ac'ioneaz n limitele
mandatului ncredin'at i $e (aza statutului ado$tat du$ $rocedura $re,zut de lege.
*1+#ce$te or'ani$me $unt create direct de titularii drepturilor de autor $au ai drepturilor
conexe, per$oane -i%ice ori 2uridice, i ac&ionea%. /n limitele mandatului /ncredin&at i pe 0a%a
$tatutului adoptat dup. procedura prev.%ut. de le'e.
(la data 30-iul-2004 rt! 125# alin! (2) din titlul """# capitolul "# sectiunea "" modificat de rt! "# punctul 91! din !egea
285/2004 )
*5+)rganismele de gestiune colecti, $ot fi create n mod se$arat $entru gestionarea de categorii distincte
de dre$turi& cores$unznd unor domenii diferite de crea'ie& $recum i $entru gestionarea de dre$turi
a$ar'innd unor categorii distincte de titulari.
#rt. 117
1

)r'ani$mele de 'e$tiune colectiv. au o0li'a&ia $. comunice pu0licului, prin mi2loace de
in-ormare /n ma$., urm.toarele date!
a+cate'oriile de titulari de drepturi pe care /i repre%int.9
0+drepturile patrimoniale pe care le 'e$tionea%.9
c+cate'oriile de utili%atori care au o0li'a&ii de plat. c.tre titularii de drepturi9
c+cate'oriile de utili%atori i alte cate'orii de per$oane -i%ice i 2uridice care au o0li'a&ii de plat.
c.tre titularii de drepturi9
*la data 19;$ep;1::7 #rt. 117?1, litera (. din titlul III, capitolul I, $ectiunea II modi-icat de
#rt. I, punctul 41. din )rdonanta ur'enta 115<1::7 +
c+cate'oriile de utili%atori i cate'oriile de per$oane -i%ice i 2uridice care au o0li'a&ii de plat. a
remunera&iilor compen$atorii pentru copia privat. c.tre titularii de drepturi9
(la data 03-aug-2006 rt! 125+1# litera ,! din titlul """# capitolul "# sectiunea "" modificat de rt! 1# punctul 36! din
!egea 329/2006 )
48
d+actele normative /n temeiul c.rora -unc&ionea%. i colectea%. remunera&iile cuvenite
titularilor de drepturi9
e+modalit.&ile de colectare i per$oanele re$pon$a0ile de acea$t. activitate, pe plan local i
central9
-+pro'ramul de lucru.
(la data 30-iul-2004 rt! 125 din titlul """# capitolul "# sectiunea "" completat de rt! "# punctul 92! din !egea
285/2004 )
#rt. 116
*1+A,izul $re,zut la art. 12: alin. 814 se acord organismelor de gestiune colecti, cu sediul n
+omnia& care1
a+urmeaz s se constituie sau func'ioneaz $otri,it reglementrilor legale la data intrrii n ,igoare a
$rezentei legi2
0+fac do,ada e-isten'ei unui re$ertoriu de o$ere ale mem(rilor i a mi*loacelor umane i materiale
necesare e-$loatrii acestuia2
c+au ado$tat un statut care nde$linete condi'iile $re,zute de $rezenta lege2
d+au ca$acitatea *uridic i economic de gestionare a dre$turilor $e ntreg teritoriul 'rii2
e+sunt accesi(ile $otri,it dis$ozi'iilor e-$rese din statutul $ro$riu oricror titulari ai dre$tului de autor sau
de dre$turi cone-e din domeniul $entru care se nfiin'eaz.
*1+%ecizia )ficiului +omn $entru %re$turile de Autor $ri,ind acordarea a,izului unui organism de gestiune
colecti, $entru a-i e-ercita dre$turile se $u(lic n ?onitorul )ficial al +omniei& $e cheltuiala
organismului de gestiune colecti,.
*1+#vi%ul prev.%ut la art. 117 alin. *1+ $e acord. or'ani$melor de 'e$tiune colectiv. cu $ediul
Romnia, care!
a+urmea%. $. $e con$tituie $au -unc&ionea%. potrivit re'lement.rilor le'ale la data intr.rii /n
vi'oare a pre%entei le'i9
0+depun la )-iciul Romn pentru "repturile de #utor repertoriul de opere, interpret.ri i
execu&ii arti$tice, -ono'rame i video'rame, apar&innd propriilor mem0ri i pe care /l
'e$tionea%., precum i contractele /nc3eiate, pentru 'e$tionarea de drepturi $imilare, cu
or'ani$me $tr.ine9
c+au adoptat un $tatut care /ndeplinete condi&iile prev.%ute de pre%enta le'e9
d+au capacitate economic. de 'e$tionare colectiv. i di$pun de mi2loacele umane i materiale
nece$are 'e$tion.rii repertoriului pe /ntre'ul teritoriu al &.rii9
e+permit, potrivit procedurilor expre$e din propriul $tatut, acce$ul oric.ror titulari ai drepturilor
de autor $au drepturi conexe din domeniul pentru care $e /n-iin&ea%. i care dore$c $. le
/ncredin&e%e un mandat.
*1+Repertoriul men&ionat la alin. *1+ lit. 0+ $e depune /n -ormat $cri$ i electronic, $ta0ilit prin
deci%ie a directorului 'eneral, i con&ine, cel pu&in, numele autorului, numele titularului de
drepturi, titlul operei, elementele de identi-icare a artitilor interpre&i i executan&i, a
-ono'ramelor $au video'ramelor.
*1+Repertoriul men&ionat la alin. *1+ lit. 0+ $e depune /n re'im de 0a%. de date, prote2at potrivit
le'ii, /n -ormat $cri$ i electronic, $ta0ilit prin deci%ie a directorului 'eneral, i con&ine cel pu&in
numele autorului, numele titularului de drepturi, titlul operei, elementele de identi-icare a
artitilor interpre&i i executan&i, a -ono'ramelor $au video'ramelor.
(la data 03-aug-2006 rt! 126# alin! (2) din titlul """# capitolul "# sectiunea "" modificat de rt! 1# punctul 37! din
!egea 329/2006 )
*5+#vi%ul de con$tituire i -unc&ionare pentru or'ani$mul de 'e$tiune colectiv. $e acord. prin
deci%ie a directorului 'eneral al )-iciului Romn pentru "repturile de #utor i $e pu0lic. /n
Eonitorul )-icial al Romniei, Partea I, pe c3eltuiala or'ani$mului de 'e$tiune colectiv..
(la data 30-iul-2004 rt! 126 din titlul """# capitolul "# sectiunea "" modificat de rt! "# punctul 93! din !egea
285/2004 )
#rt. 118
Statutul organismului de gestiune colecti, tre(uie s cu$rind dis$ozi'ii cu $ri,ire la1
a+denumirea& domeniul i o(iectul acti,it'ii& cu indicarea dre$turilor $e care le administreaz $e (aza
re$ertorului de o$ere& constituit n acest sco$2
0+condi'iile n care se realizeaz gestionarea dre$turilor $entru titularii acestora& $e (aza $rinci$iului
egalit'ii de tratament2
c+dre$turile i o(liga'iile mem(rilor n ra$orturile cu organismul de gestiune colecti,2
d+organele de administrare i de re$rezentare& atri(u'iile i func'ionarea acestora2
e+$atrimoniul ini'ial i resursele economice $re,zute2
-+regulile a$lica(ile re$artizrii dre$turilor ncasate2
'+modalit'ile de sta(ilire a comisionului datorat de titularii de dre$turi organismului de gestiune colecti,&
n ,ederea aco$eririi cheltuielilor necesare func'ionrii2
49
3+modalit'ile de ,erificare a gestiunii economice i financiare de ctre mem(ri2
i+orice alte dis$ozi'ii o(ligatorii $otri,it legisla'iei n ,igoare.
*1+4tatutul or'ani$mului de 'e$tiune colectiv. tre0uie $. cuprind. di$po%i&ii cu privire la!
a+denumirea, domeniul i o0iectul de activitate i drepturile pe care le 'e$tionea%. pe 0a%a
repertoriului con$tituit /n ace$t $cop9
0+condi&iile /n care $e reali%ea%. 'e$tionarea drepturilor pentru titularii ace$tora, pe 0a%a
principiului e'alit.&ii de tratament9
c+drepturile i o0li'a&iile mem0rilor /n raporturile cu or'ani$mul de 'e$tiune colectiv.9
d+modalitatea de de$emnare i atri0u&iile admini$tratorului 'eneral re$pon$a0il de -unc&ionarea
or'ani$mului de 'e$tiune colectiv., precum i ale or'anelor de admini$trare i de repre%entare9
e+patrimoniul ini&ial i re$ur$ele economice prev.%ute9
-+re'ulile aplica0ile reparti%.rii drepturilor colectate, propor&ional cu utili%area real. a
repertoriului titularilor de drepturi, precum i re'ulile privind re'imul $umelor nereparti%ate $au
nerevendicate9
-+re'ulile aplica0ile reparti%.rii drepturilor colectate, propor&ional cu utili%area real. a
repertoriului titularilor de drepturi, privind reparti%area drepturilor colectate pentru care nu $e
poate $ta0ili reparti%area real., precum i re'ulile privind re'imul $umelor nereparti%ate $au
nerevendicate9
(la data 03-aug-2006 rt! 127# alin! (1)# litera /! din titlul """# capitolul "# sectiunea "" modificat de rt! 1# punctul 37!
din !egea 329/2006 )
'+re'uli privind modalitatea de $ta0ilire a metodolo'iilor ce urmea%. a -i ne'ociate cu
utili%atorii i re'uli privind repre%entarea /n cadrul ne'ocierilor9
3+modalit.&ile de veri-icare a 'e$tiunii economice i -inanciare de c.tre mem0ri9
i+modalit.&ile de $ta0ilire a comi$ionului datorat de titularii de drepturi or'ani$mului de
'e$tiune colectiv. pentru acoperirea c3eltuielilor nece$are -unc&ion.rii9
2+orice alte di$po%i&ii o0li'atorii potrivit le'i$la&iei /n vi'oare.
*1+"in con$iliul director al or'ani$mului de 'e$tiune colectiv. nu poate -ace parte
admini$tratorul 'eneral $au orice alt. per$oan. care are calitatea de an'a2at retri0uit al
or'ani$mului. @u au calitatea de an'a2a&i retri0ui&i mem0rii or'ani$mului de 'e$tiune colectiv.
care prime$c indemni%a&ie de participare la activit.&ile din cadrul or'anelor de conducere ale$e.
*5+)rice propunere de modi-icare a $tatutului $e $upune avi%.rii, de c.tre )-iciul Romn pentru
"repturile de #utor, cu cel pu&in dou. luni /nainte de adunarea 'eneral. a or'ani$mului de
'e$tiune colectiv. /n cadrul c.reia modi-icarea urmea%. $. -ie apro0at.. )-iciul Romn pentru
"repturile de #utor eli0erea%. ace$t avi% /n termen de 1: %ile de la $olicitare, iar avi%ul $e
depune la in$tan&a 2udec.torea$c. /n vederea /nre'i$tr.rii modi-ic.rii. 6n ca%ul /n care avi%ul
e$te ne'ativ, ace$ta tre0uie motivat.
*4+)rice modi-icare a $tatutului e-ectuat. i /nre'i$trat. la in$tan&a 2udec.torea$c. -.r. avi%ul
)-iciului Romn pentru "repturile de #utor e$te nul. de drept.
(la data 30-iul-2004 rt! 127 din titlul """# capitolul "# sectiunea "" modificat de rt! "# punctul 94! din !egea
285/2004 )
#rt. 118
/n cazul n care ntr-un domeniu de crea'ie e-ist mai mult de un organism de gestiune colecti,&
organismul com$etent& n termenii $rezentei legi& este cel la care s-a asociat titularul de dre$turi. /n cazul
n care acesta nu este asociat la nici un organism& com$eten'a re,ine organismului din domeniu& desemnat
de titularul de dre$turi. +e,endicarea dre$turilor de ctre aceti titulari se $oate face n termen de 7 ani de
la e-$loatarea dre$turilor.
(la data 30-iul-2004 rt! 128 din titlul """# capitolul "# sectiunea "" abrogat de rt! "# punctul 95! din !egea
285/2004 )
#rt. 119
*1+?andatul de gestiune colecti, a dre$turilor $atrimoniale& de autor i cone-e& este dat fie direct de
ctre titularii unui dre$t de autor sau de dre$turi cone-e $rin contracte scrise& fie $rin contracte
cores$unztoare ncheiate cu organisme strine care gestioneaz dre$turi similare.
*1+%is$ozi'iile din titlul C 8ca$itolul ECC& sec'iunea C4 nu se a$lic contractelor de mandat $re,zute la alin.
814.
*5+)rice titular al dre$tului de autor sau al dre$turilor cone-e $oate ncredin'a $rin contract e-erci'iul
dre$turilor sale unui organism de gestiune colecti,& acesta din urm fiind 'inut s acce$te e-ercitarea
acestor dre$turi $e o (az colecti,& dac gestiunea categoriei de dre$turi n cauz intr n acti,itatea sa
statutar.
*4+)rganismele de gestiune colecti, nu $ot fi a(ilitate s asigure e-$loatarea o$erelor i a dre$turilor
cone-e $entru care au $rimit un mandat de gestiune colecti,.
*1+Eandatul de 'e$tiune colectiv. a drepturilor patrimoniale, de autor $au conexe, e$te acordat
direct, prin contract $cri$ de c.tre titularii de drepturi.
50
*1+Diecare titular de drepturi care a acordat un mandat or'ani$mului de 'e$tiune colectiv. are
dreptul la un vot /n cadrul adun.rii 'enerale. #rtitii interpre&i $au executan&i care au participat
la o execu&ie $au o interpretare colectiv. a unei opere au dreptul la un $in'ur vot /n cadrul
adun.rii 'enerale, prin repre%entantul de$emnat con-orm procedurii prev.%ute la art. 99 alin.
*1+.
*5+Eandatul de 'e$tiune colectiv. a drepturilor patrimoniale, de autor $au conexe, poate -i
acordat i indirect de c.tre titulari, prin contracte $cri$e, /nc3eiate /ntre or'ani$me de 'e$tiune
colectiv. din Romnia i or'ani$me $tr.ine care 'e$tionea%. drepturi $imilare, pe 0a%a
repertoriilor mem0rilor ace$tora. Eandatul indirect nu con-er. drept de vot titularilor de
drepturi.
*4+)rice titular de drepturi de autor $au de drepturi conexe poate /ncredin&a prin mandat
admini$trarea drepturilor $ale privind repertoriul propriu unui or'ani$m de 'e$tiune colectiv..
)r'ani$mul re$pectiv e$te o0li'at $. accepte admini$trarea ace$tor drepturi pe 0a%a 'e$tiunii
colective /n limita o0iectului $.u de activitate.
*7+)r'ani$mele de 'e$tiune colectiv. nu pot avea ca o0iect de activitate utili%area repertoriului
prote2at pentru care au primit un mandat de 'e$tiune colectiv..
(la data 30-iul-2004 rt! 129 din titlul """# capitolul "# sectiunea "" modificat de rt! "# punctul 96! din !egea
285/2004 )
#rt. 119
1

6n ca%ul 'e$tiunii colective o0li'atorii, dac. un titular nu e$te a$ociat la nici un or'ani$m,
competen&a revine or'ani$mului din domeniu, cu cel mai mare num.r de mem0ri. Revendicarea
de c.tre titularii de drepturi nerepre%enta&i a $umelor cuvenite $e poate -ace /n termen de trei
ani de la colectarea lor. "up. ace$t termen, $umele nereparti%ate $au nerevendicate $unt
utili%ate potrivit 3ot.rrii adun.rii 'enerale.
*la data 5:;iul;1::4 #rt. 119 din titlul III, capitolul I, $ectiunea II completat de #rt. I, punctul
98. din Le'ea 187<1::4 +
6n ca%ul 'e$tiunii colective o0li'atorii, dac. un titular nu e$te a$ociat la nici un or'ani$m,
competen&a revine or'ani$mului din domeniu cu cel mai mare num.r de mem0ri. Revendicarea
de c.tre titularii de drepturi nerepre%enta&i a $umelor cuvenite $e poate -ace /n termen de 5 ani
de la data noti-ic.rii. "up. ace$t termen $umele nereparti%ate $au nerevendicate $unt utili%ate
potrivit 3ot.rrii adun.rii 'enerale.
*la data 19;$ep;1::7 #rt. 119?1 din titlul III, capitolul I, $ectiunea II modi-icat de #rt. I,
punctul 45. din )rdonanta ur'enta 115<1::7 +
6n ca%ul 'e$tiunii colective o0li'atorii, dac. un titular nu e$te a$ociat la niciun or'ani$m,
competen&a revine or'ani$mului din domeniu cu cel mai mare num.r de mem0ri. Revendicarea
de c.tre titularii de drepturi nerepre%enta&i a $umelor cuvenite $e poate -ace /n termen de 5 ani
de la data noti-ic.rii. "up. ace$t termen, $umele nereparti%ate $au nerevendicate $unt utili%ate
potrivit 3ot.rrii adun.rii 'enerale, cu excep&ia c3eltuielilor de admini$trare.
(la data 03-aug-2006 rt! 129+1 din titlul """# capitolul "# sectiunea "" modificat de rt! 1# punctul 38! din !egea
329/2006 )
4ec&iunea III! Dunc&ionarea or'ani$melor de 'e$tiune colectiv.
#rt. 15:
(la data 10-mar-2003 rt! 130 din titlul """# capitolul "# sectiunea """ a fost reglementat de Metodologie din 2003 )
(la data 10-mar-2003 rt! 130 din titlul """# capitolul "# sectiunea """ a fost reglementat de Metodologie din 2003 )
(la data 10-mar-2003 rt! 130 din titlul """# capitolul "# sectiunea """ a fost reglementat de Metodologie din 2003 )
*1+)rganismele de gestiune colecti, au urmtoarele o(liga'ii1
a+s acorde utilizatorilor& $rin contract& n schim(ul unei remunera'ii& autoriza'ii nee-clusi,e de utilizare a
o$erelor sau $resta'iilor titularilor dre$turilor& su( form de licen' nee-clusi,2
0+s ela(oreze ta(ele $entru domeniul lor de acti,itate& cu$rinznd dre$turile $atrimoniale cu,enite&
$recum i metodologiile ce tre(uie negociate cu utilizatorii n ,ederea $l'ii acestor dre$turi& n cazul acelor
o$ere al cror mod de e-$loatare face im$osi(il autorizarea indi,idual de ctre titularii de dre$turi2
c+s ncheie& n numele titularilor de dre$turi sau $e (aza mandatului acordat de organisme similare din
strintate& contracte generale cu organizatorii de s$ectacole& organismele de radiodifuziune& tele,iziune i
retransmitere $rin ca(lu& a,nd ca o(iect autorizarea de re$rezentare i de difuzare a o$erelor sau a
$resta'iilor actuale i ,iitoare nscrise n re$ertoriul lor2
d+s re$rezinte interesele mem(rilor lor& n ce $ri,ete e-$loatarea o$erelor acestora& n afara teritoriului
+omniei& $rin ncheierea de contracte (ilaterale cu organisme similare din strintate& $recum i $rin
afilierea la organisme interna'ionale negu,ernamentale din domeniu2
e+s ncaseze sumele datorate de utilizatori i s le re$artizeze ntre titularii de dre$turi& $otri,it
$re,ederilor din statut2
51
-+s informeze& la cerere& $e titularii dre$turilor de autor sau ai dre$turilor cone-e des$re modul de
utilizare a dre$turilor lor i s le comunice ra$ortul financiar anual i ra$ortul de ,erificare financiar-
conta(il2
'+s acorde asisten' de s$ecialitate titularilor de dre$turi i s i re$rezinte n cadrul $rocedurilor legale ce
$ri,esc o(iectul lor de acti,itate2
3+s nde$lineasc orice alt acti,itate conform mandatului $rimit de la titularii dre$tului de autor sau ai
dre$turilor cone-e& n limitele o(iectului lor de acti,itate2 i4 s cear utilizatorilor comunicarea de informa'ii
i nmnarea de documente indis$ensa(ile $entru determinarea cuantumului remunera'iilor i al ta-elor $e
care le colecteaz.
*1+.la(orarea ta(elelor i a metodologiilor $re,zute la alin. 814 lit. (4 se face $e (aza negocierii lor cu
re$rezentan'ii asocia'iilor $atronale de utilizatori.
*1+)r'ani$mele de 'e$tiune colectiv. au urm.toarele o0li'a&ii!
a+$. acorde autori%a&ii neexclu$ive utili%atorilor, la cererea ace$tora, e-ectuat. /nainte de
utili%area repertoriului prote2at, /n $c3im0ul unei remunera&ii, prin licen&. neexclu$iv., /n -orm.
$cri$.9
a+$. ela0ore%e metodolo'ii pentru domeniile lor de activitate, cuprin%nd drepturile
patrimoniale cuvenite, ce tre0uie ne'ociate cu utili%atorii /n vederea pl.&ii ace$tor drepturi, /n
ca%ul acelor opere al c.ror mod de exploatare -ace impo$i0il. autori%area individual. de c.tre
titularii de drepturi9
(la data 19-sep-2005 rt! 130# alin! (1)# litera ! din titlul """# capitolul "# sectiunea """ modificat de rt! "# punctul 44!
din #rdonanta rgenta 123/2005 )
(la data 03-iun-2007 rt! 130# alin! (1)# litera ! din titlul """# capitolul "# sectiunea """ a se $edea %urisprudenta
Decizia nr. 183/$ din 03-in-2007 )
0+$. ela0ore%e metodolo'ii pentru domeniile lor de activitate, cuprin%nd drepturile
patrimoniale cuvenite, ce tre0uie ne'ociate cu utili%atorii /n vederea pl.&ii ace$tor drepturi, /n
ca%ul acelor opere al c.ror mod de exploatare -ace impo$i0il. autori%area individual. de c.tre
titularii de drepturi9
0+$.;i autori%e%e pe utili%atori, /n ca%ul /n care $;au $ta0ilit metodolo'ii, la cererea ace$tora
e-ectuat. /nainte de utili%area repertoriului prote2at, /n $c3im0ul unei remunera&ii, prin licen&.
neexclu$iv., /n -orm. $cri$.9
(la data 19-sep-2005 rt! 130# alin! (1)# litera *! din titlul """# capitolul "# sectiunea """ modificat de rt! "# punctul 44!
din #rdonanta rgenta 123/2005 )
c+$. /nc3eie, /n numele titularilor de drepturi care le;au mandatat $au pe 0a%a conven&iilor
/nc3eiate cu or'ani$me $imilare din $tr.in.tate, contracte 'enerale cu or'ani%atorii de
$pectacole, or'ani$mele de radiodi-u%iune ori de televi%iune $au cu di$tri0uitorii de $ervicii de
pro'rame prin ca0lu, avnd ca o0iect autori%area de utili%are a repertoriului prote2at9
c+$. /nc3eie, /n numele titularilor de drepturi care le;au acordat mandat $au pe 0a%a
conven&iilor /nc3eiate cu or'ani$me $imilare din $tr.in.tate, contracte 'enerale cu or'ani%atorii
de $pectacole, cu utili%atorii care de$-.oar. activit.&i de comunicare pu0lic., cu or'ani$mele de
radiodi-u%iune ori de televi%iune $au cu di$tri0uitorii de $ervicii de pro'rame prin ca0lu, avnd
ca o0iect autori%area de utili%are a repertoriului prote2at9
(la data 03-aug-2006 rt! 130# alin! (1)# litera ,! din titlul """# capitolul "# sectiunea """ modificat de rt! 1# punctul
39! din !egea 329/2006 )
d+$. prote2e%e intere$ele mem0rilor lor, /n ceea ce privete 'e$tionarea drepturilor cuvenite, ca
urmare a utili%.rii repertoriului propriu, /n a-ara teritoriului Romniei, prin /nc3eierea de
contracte de repre%entare cu or'ani$mele $imilare din $tr.in.tate9
e+$. colecte%e $umele datorate de utili%atori i $. le reparti%e%e /ntre titularii de drepturi,
potrivit prevederilor din $tatut9
-+$. a$i'ure acce$ul propriilor mem0ri la in-orma&iile privind orice a$pect al activit.&ii de
colectare a $umelor datorate de utili%atori i de reparti%are a ace$tora9
'+$. acorde a$i$ten&. de $pecialitate titularilor de drepturi i $. /i repre%inte /n cadrul
procedurilor le'ale, /n limita o0iectului lor de activitate9
3+$. cear. utili%atorilor comunicarea de in-orma&ii i tran$miterea documentelor nece$are, /n
-ormat $cri$ i electronic, pentru determinarea cuantumului remunera&iilor pe care le
colectea%., /n vederea reparti%.rii9 in-orma&iile i documentele tran$mi$e vor -i /n$o&ite de
adre$. de /naintare, purtnd numele repre%entantului le'al, $emn.tura i tampila9
3+$. cear. utili%atorilor $au intermediarilor ace$tora comunicarea de in-orma&ii i tran$miterea
documentelor nece$are pentru determinarea cuantumului remunera&iilor pe care le colectea%.,
precum i in-orma&ii privind operele utili%ate, cu indicarea titularilor de drepturi, /n vederea
reparti%.rii ace$tora9 utili%atorii $au intermediarii ace$tora au o0li'a&ia $. -urni%e%e, /n -ormat
$cri$ i electronic, /n termen de 1: %ile de la $olicitare, in-orma&iile i documentele $olicitate $u0
$emn.tura repre%entantului le'al i cu tampil.9
52
*la data 19;$ep;1::7 #rt. 15:, alin. *1+, litera F. din titlul III, capitolul I, $ectiunea III
modi-icat de #rt. I, punctul 44. din )rdonanta ur'enta 115<1::7 +
3+$. cear. utili%atorilor $au intermediarilor ace$tora comunicarea de in-orma&ii i tran$miterea
documentelor nece$are pentru determinarea cuantumului remunera&iilor pe care le colectea%.,
precum i in-orma&ii privind operele utili%ate, cu indicarea titularilor de drepturi, /n vederea
reparti%.rii ace$tora9 utili%atorii $au intermediarii ace$tora au o0li'a&ia $. -urni%e%e, /n -ormat
$cri$ i electronic, /n termen de 1: %ile de la $olicitare, in-orma&iile i documentele $olicitate,
$u0 $emn.tura repre%entantului le'al i tampilate9
(la data 03-aug-2006 rt! 130# alin! (1)# litera 1! din titlul """# capitolul "# sectiunea """ modificat de rt! 1# punctul
39! din !egea 329/2006 )
i+$. a$i'ure tran$paren&a activit.&ii de 'e$tiune colectiv. /n raporturile cu autorit.&ile pu0lice
care au drept de control i, prin ace$tea, cu utili%atorii9
i+$. a$i'ure tran$paren&a activit.&ii de 'e$tiune colectiv. /n raporturile cu autorit.&ile pu0lice
care au drept de control9
(la data 19-sep-2005 rt! 130# alin! (1)# litera "! din titlul """# capitolul "# sectiunea """ modificat de rt! "# punctul 44!
din #rdonanta rgenta 123/2005 )
2+$. /ndeplinea$c. orice alt. activitate, con-orm mandatului $pecial primit de la titularii
dreptului de autor $au ai drepturilor conexe, /n limitele o0iectului lor de activitate.
*1+(ontractele de repre%entare /nc3eiate de or'ani$mele $imilare din $tr.in.tate, prev.%ute la
alin. *1+ lit. d+, $e /nc3eie /n -orm. $cri$., cu men&ionarea modului de reali%are a $c3im0ului de
in-orma&ii privind repertoriul p.r&ilor, a drepturilor 'e$tionate, a duratei i a modalit.&ilor de
plat..
(la data 30-iul-2004 rt! 130 din titlul """# capitolul "# sectiunea """ modificat de rt! "# punctul 98! din !egea
285/2004 )
#rt. 151
(la data 10-mar-2003 rt! 131 din titlul """# capitolul "# sectiunea """ a fost reglementat de Metodologie din 2003 )
(la data 10-mar-2003 rt! 131 din titlul """# capitolul "# sectiunea """ a fost reglementat de Metodologie din 2003 )
*1+@a(elele i metodologiile $re,zute la art. 170 alin. 814 lit. (4 se negociaz n cadrul unei comisii
constituite din1
a+cte un re$rezentant al $rinci$alelor organisme de gestiune colecti,& care func'ioneaz ntr-un
domeniu2
0+cte un re$rezentant al $rinci$alelor asocia'ii $atronale ale utilizatorilor dintr-un domeniu.
*1+)rganismele de gestiune colecti,& $recum i asocia'iile $atronale ale utilizatorilor& re$rezentate n
comisie& $entru fiecare domeniu& se desemneaz de ctre )ficiul +omn $entru %re$turile de Autor.
*5+@a(elele i metodologiile negociate se $rezint $entru a,izare )ficiului +omn $entru %re$turile de
Autor care& n termen de 70 de zile& le nainteaz s$re a$ro(are Fu,ernului.
*4+/n situa'ia n care& n urma negocierilor& comisia nu a $utut sta(ili& n termen de D0 de zile de la data
constituirii ei& ta(elele i metodologiile& acestea se $rezint $entru mediere )ficiului +omn $entru
%re$turile de Autor. /n ,ederea medierii& )ficiul +omn $entru %re$turile de Autor con,oac $r'ile care au
negociat& analizeaz $unctele de ,edere ale acestora i decide forma definiti, a ta(elelor i a
metodologiilor& $e care le nainteaz Fu,ernului s$re a$ro(are& n termen de 70 de zile de la data $rimirii.
*7+@a(elele i metodologiile a$ro(ate $rin hotrre a Fu,ernului sunt o(ligatorii i $entru utilizatorii care
nu au $artici$at la negocieri.
*6+)ficiul +omn $entru %re$turile de Autor $oate fi sesizat cu o nou cerere de a,izare a ta(elelor i a
metodologiilor& n ,ederea modificrii lor& de ctre oricare dintre $r'ile care le-au negociat& dar nu mai
de,reme de 7 ani de la a$ro(area lor& n ceea ce $ri,ete remunera'iile sta(ilite $rocentual.
*8++emunera'iile sta(ilite n sum fi- se $ot modifica $eriodic de ctre organismele de gestiune colecti,&
o dat cu inde-area ,eniturilor& sta(ilit la ni,el na'ional. Acestea de,in efecti,e nce$nd cu luna
urmtoare comunicrii lor ctre utilizatori.
*1+6n vederea ini&ierii procedurilor de ne'ociere, or'ani$mele de 'e$tiune colectiv. tre0uie $.
depun. la )-iciul Romn pentru "repturile de #utor o cerere, /n$o&it. de metodolo'iile propu$e
a -i ne'ociate, potrivit prevederilor art. 15: alin. *1+ lit. 0+.
*1+6n vederea ini&ierii procedurilor de ne'ociere, or'ani$mele de 'e$tiune colectiv. tre0uie $.
depun. la )-iciul Romn pentru "repturile de #utor o cerere, /n$o&it. de metodolo'iile propu$e
a -i ne'ociate, potrivit prevederilor art. 15: alin. *1+ lit. a+.
(la data 19-sep-2005 rt! 131# alin! (1) din titlul """# capitolul "# sectiunea """ modificat de rt! "# punctul 45! din
#rdonanta rgenta 123/2005 )
*1+Eetodolo'iile $e ne'ocia%. /n cadrul unei comi$ii con$tituite prin deci%ie a directorului
'eneral al )-iciului Romn pentru "repturile de #utor, emi$. /n termen de maximum cinci %ile
de la primirea cererii de ini&iere a procedurilor de ne'ociere. "eci%ia directorului 'eneral al
)-iciului Romn pentru "repturile de #utor $e pu0lic. /n Eonitorul )-icial al Romniei, Partea I,
pe c3eltuiala or'ani$melor de 'e$tiune colectiv.. (omi$ia de ne'ociere e$te con$tituit. din!
53
a+cte un repre%entant al principalelor or'ani$me de 'e$tiune colectiv., care -unc&ionea%.
pentru cte o cate'orie de drepturi9
0+cte un repre%entant al principalelor $tructuri a$ociative ale utili%atorilor, numit dintre
ace$tea, $au, /n lip$a ace$tora, cte un repre%entant al primilor trei utili%atori ma2ori din
domeniu, $ta0ili&i pe 0a%a ci-rei de a-aceri, precum i al $ociet.&ilor pu0lice de radiodi-u%iune i
de televi%iune, dup. ca%.
*1+Eetodolo'iile $e ne'ocia%. /n cadrul unei comi$ii con$tituite prin deci%ie a directorului
'eneral al )-iciului Romn pentru "repturile de #utor, emi$. /n termen de maximum 7 %ile de la
primirea cererii de ini&iere a procedurilor de ne'ociere. "eci%ia directorului 'eneral al )-iciului
Romn pentru "repturile de #utor $e pu0lic. /n Eonitorul )-icial al Romniei, Partea I, pe
c3eltuiala or'ani$melor de 'e$tiune colectiv.. (omi$ia de ne'ociere e$te con$tituit. din!
(la data 16-no$-2011 rt! 131# alin! (2) din titlul """# capitolul "# sectiunea """ a fost referinte de aplicare Decizia
275/2011 )
(la data 16-no$-2011 rt! 131# alin! (2) din titlul """# capitolul "# sectiunea """ a fost referinte de aplicare Decizia
274/2011 )
(la data 07-oct-2011 rt! 131# alin! (2) din titlul """# capitolul "# sectiunea """ a fost referinte de aplicare (otarare
$r&itrala din 2011 )
(la data 11-iun-2010 rt! 131# alin! (2) din titlul """# capitolul "# sectiunea """ a fost in legatura cu Decizia 199/2010
)
(la data 04-no$-2009 rt! 131# alin! (2) din titlul """# capitolul "# sectiunea """ a fost reglementat de Decizia
117/2009 )
a+cte un repre%entant al principalelor or'ani$me de 'e$tiune colectiv., care -unc&ionea%.
pentru cte o cate'orie de drepturi, pe de o parte9
0+cte un repre%entant al principalelor $tructuri a$ociative mandatate de utili%atori, numit
dintre ace$tea, i cte un repre%entant al primilor 5 utili%atori ma2ori, $ta0ili&i pe 0a%a ci-rei de
a-aceri i a cotei de pia&. a ace$tora /n domeniu, cu condi&ia ca ace$tea $. -ie declarate la )-iciul
Romn pentru "repturile de #utor pe propria r.$pundere, precum i al $ociet.&ilor pu0lice de
radiodi-u%iune i de televi%iune, dup. ca%, pe de alt. parte.
(la data 19-sep-2005 rt! 131# alin! (2) din titlul """# capitolul "# sectiunea """ modificat de rt! "# punctul 45! din
#rdonanta rgenta 123/2005 )
*5+6n vederea de$emn.rii /n cadrul comi$iei men&ionate la alin. *1+, or'ani$mele de 'e$tiune
colectiv. vor depune la )-iciul Romn pentru "repturile de #utor, o dat. cu metodolo'iile, li$ta
$tructurilor a$ociative ale utili%atorilor $au pe cea a utili%atorilor ma2ori, care urmea%. a -i
convoca&i pentru ne'ocieri, precum i elementele de identi-icare a ace$tora.
*5+6n vederea de$emn.rii /n cadrul comi$iei prev.%ute la alin. *1+, or'ani$mele de 'e$tiune
colectiv. vor depune la )-iciul Romn pentru "repturile de #utor, odat. cu metodolo'iile, li$ta
$tructurilor a$ociative ale utili%atorilor i pe cea a utili%atorilor ma2ori, care urmea%. a -i
convoca&i pentru ne'ocieri, precum i elementele de identi-icare a ace$tora.
(la data 19-sep-2005 rt! 131# alin! (3) din titlul """# capitolul "# sectiunea """ modificat de rt! "# punctul 45! din
#rdonanta rgenta 123/2005 )
*4+"eci%ia de de$emnare a comi$iei de ne'ociere $e comunic. p.r&ilor prin $cri$oare
recomandat., /mpreun. cu propunerea de metodolo'ii depu$. de or'ani$mele de 'e$tiune
colectiv..
(la data 30-iul-2004 rt! 131 din titlul """# capitolul "# sectiunea """ modificat de rt! "# punctul 99! din !egea
285/2004 )
#rt. 151
1

(la data 06-oct-2006 rt! 131+1 din titlul """# capitolul "# sectiunea """ a fost reglementat de Decizia 307/2006 )
(la data 06-oct-2006 rt! 131+1 din titlul """# capitolul "# sectiunea """ a fost reglementat de Decizia 298/2006 )
(la data 06-oct-2006 rt! 131+1 din titlul """# capitolul "# sectiunea """ a fost reglementat de Decizia 279/2006 )
(la data 06-oct-2006 rt! 131+1 din titlul """# capitolul "# sectiunea """ a fost reglementat de Decizia 278/2006 )
(la data 06-oct-2006 rt! 131+1 din titlul """# capitolul "# sectiunea """ a fost reglementat de Decizia 277/2006 )
(la data 06-oct-2006 rt! 131+1 din titlul """# capitolul "# sectiunea """ a fost reglementat de Decizia 276/2006 )
*1+Eetodolo'iile $e ne'ocia%. de c.tre or'ani$mele de 'e$tiune colectiv. cu repre%entan&ii
prev.%u&i la art. 151 alin. *1+ lit. 0+, &inndu;$e $eama de urm.toarele criterii principale!
a+cate'oria titularilor de drepturi, mem0ri $au nemem0ri, i domeniul pentru care $e poart.
ne'ocierea9
0+cate'oria de utili%atori pe care /i repre%int. la ne'ocieri $tructurile a$ociative $au ceilal&i
utili%atori de$emna&i $. ne'ocie%e9
c+repertoriul, con-irmat de )-iciul Romn pentru "repturile de #utor, 'e$tionat de or'ani$mul
de 'e$tiune colectiv., pentru mem0rii proprii, precum i pentru mem0rii altor or'ani$me $tr.ine
$imilare, /n 0a%a contractelor de repre%entare9
d+propor&ia utili%.rii repertoriului 'e$tionat de un or'ani$m de 'e$tiune colectiv.9
e+propor&ia utili%.rilor pentru care utili%atorul a /ndeplinit o0li'a&iile de plat. prin contracte
directe cu titularii de drepturi9
54
-+veniturile o0&inute de utili%atori din activitatea care utili%ea%. repertoriul ce -ace o0iectul
ne'ocierii9
'+c3eltuielile oca%ionate de utili%are, /n ca%ul /n care nu exi$t. venituri.
*1+)r'ani$mele de 'e$tiune colectiv. pot $olicita, de la aceeai cate'orie de utili%atori, cu
excep&ia di$tri0uitorilor prin ca0lu, tari-e -or-etare $au procentuale /ntre 1 A i 1: A, pentru
drepturile de autor i, re$pectiv, /ntre :,7 A i 5 A, pentru drepturile conexe, raportate la
veniturile o0&inute de utili%atori din activitatea care utili%ea%. repertoriul, iar, /n lip$a ace$tor
venituri, la c3eltuielile oca%ionate de utili%are.
*1+)r'ani$mele de 'e$tiune colectiv. pot $olicita de la aceeai cate'orie de utili%atori
remunera&ii -or-etare $au procentuale raportate la veniturile o0&inute de utili%atori din
activitatea care utili%ea%. repertoriul, iar /n lip$a ace$tor venituri, la c3eltuielile oca%ionate de
utili%are.
*la data 19;$ep;1::7 #rt. 151?1, alin. *1+ din titlul III, capitolul I, $ectiunea III modi-icat de
#rt. I, punctul 46. din )rdonanta ur'enta 115<1::7 +
*5+Tari-ele -or-etare $au procentuale prev.%ute la alin. *1+ pot -i $olicitate numai dac. i /n
m.$ura /n care drepturile de autor $au drepturile conexe prote2ate $e a-l. /n termenele de
protec&ie prev.%ute de le'e.
*5+Remunera&iile -or-etare $au procentuale prev.%ute la alin. *1+ pot -i $olicitate numai dac. i
/n m.$ura /n care $unt utili%ate opere pentru care drepturile de autor $au drepturile conexe
prote2ate $e a-l. /n termenele de protec&ie prev.%ute de le'e.
*la data 19;$ep;1::7 #rt. 151?1, alin. *5+ din titlul III, capitolul I, $ectiunea III modi-icat de
#rt. I, punctul 46. din )rdonanta ur'enta 115<1::7 +
*4+Remunera&iile datorate titularilor de drepturi, potrivit prevederilor alin. *1+ i *5+, $e
calculea%. prin aplicarea procentelor ne'ociate la acea parte din veniturile o0&inute de
utili%atori, core$pun%.toare ponderii utili%.rii repertoriului prote2at /n activitatea utili%atorilor.
*4+6n ca%ul /n care 'e$tiunea colectiv. e$te o0li'atorie con-orm prevederilor art. 115
1
,
metodolo'iile $e ne'ocia%. -.r. a $e &ine $eama de criteriile prev.%ute la alin. *1+ lit. c+ i e+,
repertoriile -iind con$iderate repertorii extin$e.
*la data 19;$ep;1::7 #rt. 151?1, alin. *4+ din titlul III, capitolul I, $ectiunea III modi-icat de
#rt. I, punctul 46. din )rdonanta ur'enta 115<1::7 +
*1+Eetodolo'ia $e ne'ocia%. de c.tre or'ani$mele de 'e$tiune colectiv. cu repre%entan&ii
prev.%u&i la art. 151 alin. *1+ lit. 0+, &inndu;$e $eama de urm.toarele criterii principale!
a+cate'oria titularilor de drepturi, mem0ri $au nemem0ri, i domeniul pentru care $e poart.
ne'ocierea9
0+cate'oria de utili%atori pe care /i repre%int. la ne'ocieri $tructurile a$ociative $au ceilal&i
utili%atori de$emna&i $. ne'ocie%e9
c+repertoriul, con-irmat de )-iciul Romn pentru "repturile de #utor, 'e$tionat de or'ani$mul
de 'e$tiune colectiv., pentru mem0rii proprii, precum i pentru mem0rii altor or'ani$me $tr.ine
$imilare, /n 0a%a contractelor de repre%entare9
d+propor&ia utili%.rii repertoriului 'e$tionat de un or'ani$m de 'e$tiune colectiv.9
e+propor&ia utili%.rilor pentru care utili%atorul a /ndeplinit o0li'a&iile de plat. prin contracte
directe cu titularii de drepturi9
-+veniturile o0&inute de utili%atori din activitatea care utili%ea%. repertoriul ce -ace o0iectul
ne'ocierii9
'+/n ca%ul /n care nu exi$t. venituri $e va -olo$i practica european. /n domeniu9
3+practica european. privind re%ultatele ne'ocierilor dintre utili%atori i or'ani$mele de
'e$tiune colectiv..
*1+)r'ani$mele de 'e$tiune colectiv. pot $olicita de la aceeai cate'orie de utili%atori
remunera&ii -or-etare $au procentuale, raportate la veniturile o0&inute de utili%atori din
activitatea /n cadrul c.reia $e utili%ea%. repertoriul, cum ar -i! radiodi-u%are, retran$mitere prin
ca0lu $au comunicare pu0lic., &innd cont de practica european. privind re%ultatele ne'ocierilor
dintre utili%atori i or'ani$mele de 'e$tiune colectiv.. Pentru activitatea de radiodi-u%are,
remunera&iile procentuale $e vor $ta0ili di-eren&iat, direct propor&ional cu ponderea utili%.rii
repertoriului 'e$tionat colectiv /n acea$t. activitate, iar /n lip$a veniturilor, /n -unc&ie de
c3eltuielile oca%ionate de utili%are.
*5+Remunera&iile -or-etare $au procentuale, prev.%ute la alin. *1+, pot -i $olicitate numai dac. i
/n m.$ura /n care $unt utili%ate opere pentru care drepturile de autor $au drepturile conexe
prote2ate $e a-l. /n termenele de protec&ie prev.%ute de le'e.
*4+6n ca%ul /n care 'e$tiunea colectiv. e$te o0li'atorie con-orm prevederilor art. 115
1
,
metodolo'iile $e ne'ocia%. -.r. a $e &ine $eama de criteriile prev.%ute la alin. *1+ lit. c+ i e+,
repertoriile -iind con$iderate repertorii extin$e.
55
(la data 03-aug-2006 rt! 131+1 din titlul """# capitolul "# sectiunea """ modificat de rt! 1# punctul 40! din !egea
329/2006 )
#rt. 151
1

(la data 11-mar-2008 rt! 131+2 din titlul """# capitolul "# sectiunea """ a se $edea %urisprudenta Decizia nr. 1615
din 11-mar-2008 )
(la data 06-mai-2005 rt! 131+2 din titlul """# capitolul "# sectiunea """ a fost reglementat de Metodologie din 2005
)
*1+@e'ocierea metodolo'iilor $e de$-.oar. con-orm pro'ramului $ta0ilit /ntre p.r&i pe o durat.
de maximum 47 de %ile calendari$tice de la data con$tituirii comi$iei.
*1+@e'ocierea metodolo'iilor $e de$-.oar. con-orm pro'ramului $ta0ilit /ntre cele dou. p.r&i,
pe o durat. de maximum 5: de %ile calendari$tice de la data con$tituirii comi$iei.
(la data 19-sep-2005 rt! 131+2# alin! (1) din titlul """# capitolul "# sectiunea """ modificat de rt! "# punctul 47! din
#rdonanta rgenta 123/2005 )
*1+6n&ele'erea p.r&ilor cu privire la metodolo'iile ne'ociate $e con$emnea%. /ntr;un protocol
care $e depune la )-iciul Romn pentru "repturile de #utor. Protocolul $e pu0lic. /n Eonitorul
)-icial al Romniei, Partea I, pe c3eltuiala or'ani$melor de 'e$tiune colectiv., prin deci%ie a
directorului 'eneral al )-iciului Romn pentru "repturile de #utor, emi$. /n cinci %ile de la data
depunerii. Eetodolo'iile a$t-el pu0licate $unt opo%a0ile tuturor utili%atorilor din domeniul
pentru care $;a ne'ociat.
*1+6n&ele'erea p.r&ilor cu privire la metodolo'iile ne'ociate $e con$emnea%. /ntr;un protocol
care $e depune la )-iciul Romn pentru "repturile de #utor. Protocolul $e pu0lic. /n Eonitorul
)-icial al Romniei, Partea I, pe c3eltuiala or'ani$melor de 'e$tiune colectiv., prin deci%ie a
directorului 'eneral al )-iciului Romn pentru "repturile de #utor, emi$. /n termen de 7 %ile de
la data depunerii. Eetodolo'iile a$t-el pu0licate $unt opo%a0ile tuturor utili%atorilor din
domeniul pentru care $;a ne'ociat i tuturor importatorilor i -a0rican&ilor de $uporturi i
aparate pentru care $e datorea%. remunera&ia compen$atorie pentru copia privat., con-orm art.
1:8.
(la data 19-sep-2005 rt! 131+2# alin! (2) din titlul """# capitolul "# sectiunea """ modificat de rt! "# punctul 47! din
#rdonanta rgenta 123/2005 )
(la data 01-feb-2006 rt! 131+2# alin! (2) din titlul """# capitolul "# sectiunea """ a fost reglementat de Protocol din
2006 )
(la data 06-iul-2007 rt! 131+2# alin! (2) din titlul """# capitolul "# sectiunea """ a fost reglementat de Metodologie
din 2007 )
*5+6n $itua&ia /n care, /n urma ne'ocierilor, comi$ia nu a convenit o -orm. unic. a
metodolo'iilor, oricare dintre p.r&i poate $olicita )-iciului Romn pentru "repturile de #utor
ini&ierea procedurii de mediere e-ectuat. de c.tre ar0itri, la care )-iciul Romn pentru
"repturile de #utor particip. cu rol con$ultativ.
*5+)-iciul Romn pentru "repturile de #utor poate -i $olicitat pentru ini&ierea procedurii de
ar0itra2 e-ectuate de c.tre ar0itri, /n urm.toarele $itua&ii!
(la data 15-iun-2006 rt! 131+2# alin! (3) din titlul """# capitolul "# sectiunea """ a se $edea %urisprudenta Decizia nr.
116/$ din 15-in-2006 )
a+entit.&ile care alc.tuie$c o parte ce urmea%. $. participe la ne'ociere nu au putut conveni
a$upra punctului de vedere comun ce tre0uie pre%entat celeilalte p.r&i9
0+cele dou. p.r&i a-late /n ne'ociere nu au putut conveni o -orm. unic. a metodolo'iei /n
termenul prev.%ut la alin. *1+9
c+or'ani$mele de 'e$tiune colectiv. nu au putut conveni /nc3eierea unui protocol de reparti%are
a remunera&iilor i de $ta0ilire a comi$ionului datorat colectorului unic.
*la data 19;$ep;1::7 #rt. 151?1, alin. *5+ din titlul III, capitolul I, $ectiunea III modi-icat de
#rt. I, punctul 48. din )rdonanta ur'enta 115<1::7 +
*5+)-iciul Romn pentru "repturile de #utor poate -i $olicitat, pentru ini&ierea procedurii de
ar0itra2 e-ectuate de c.tre ar0itri, /n urm.toarele $itua&ii!
a+entit.&ile care alc.tuie$c o parte ce urmea%. $. participe la ne'ociere nu au putut conveni
a$upra punctului de vedere comun ce tre0uie pre%entat celeilalte p.r&i9
0+cele dou. p.r&i a-late /n ne'ociere nu au putut conveni o -orm. unic. a metodolo'iei /n
termenul prev.%ut la alin. *1+9
c+or'ani$mele de 'e$tiune colectiv. nu au putut conveni /nc3eierea unui protocol de reparti%are
a remunera&iilor i de $ta0ilire a comi$ionului datorat colectorului unic.
(la data 03-aug-2006 rt! 131+2# alin! (3) din titlul """# capitolul "# sectiunea """ modificat de rt! 1# punctul 41! din
!egea 329/2006 )
*4+)-iciul Romn pentru "repturile de #utor convoac. p.r&ile /n vederea de$emn.rii, prin
tra'ere la $or&i, a cinci ar0itri titulari, care vor con$titui completul de mediere, i a trei ar0itri de
re%erv.. #cetia din urm. /i vor /nlocui, /n ordinea tra'erii la $or&i, pe ar0itrii titulari
56
indi$poni0ili. "e$emnarea ar0itrilor prin tra'ere la $or&i $e -ace i /n ca%ul a0$en&ei p.r&ilor
convocate.
*4+)-iciul Romn pentru "repturile de #utor, /n termen de 7 %ile de la $olicitarea ar0itra2ului,
convoac. p.r&ile /n vederea de$emn.rii, prin tra'ere la $or&i, a 7 ar0itri titulari, care vor
con$titui completul de ar0itra2, i a 5 ar0itri de re%erv.. #cetia din urm. vor /nlocui, /n ordinea
tra'erii la $or&i, pe ar0itrii titulari indi$poni0ili. "e$emnarea ar0itrilor prin tra'ere la $or&i $e
-ace i /n ca%ul a0$en&ei p.r&ilor convocate.
*la data 19;$ep;1::7 #rt. 151?1, alin. *4+ din titlul III, capitolul I, $ectiunea III modi-icat de
#rt. I, punctul 48. din )rdonanta ur'enta 115<1::7 +
*4+)-iciul Romn pentru "repturile de #utor, /n termen de 7 %ile de la $olicitarea ar0itra2ului,
convoac. p.r&ile /n vederea de$emn.rii, prin tra'ere la $or&i, a 7 ar0itri titulari, care vor
con$titui completul de ar0itra2, i a 5 ar0itri de re%erv.. #cetia din urm. /i vor /nlocui, /n
ordinea tra'erii la $or&i, pe ar0itrii titulari indi$poni0ili. "e$emnarea ar0itrilor prin tra'ere la
$or&i $e -ace i /n ca%ul a0$en&ei p.r&ilor convocate.
(la data 03-aug-2006 rt! 131+2# alin! (4) din titlul """# capitolul "# sectiunea """ modificat de rt! 1# punctul 41! din
!egea 329/2006 )
*7+)-iciul Romn pentru "repturile de #utor convoac., la $ediul $.u, ar0itrii de$emna&i i
p.r&ile, /n vederea con$tituirii completului de mediere. (ompletul de mediere $ta0ilete
onorariul, /n limitele u%an&elor pro-e$ionale pentru activit.&ile ar0itrale, primul termen i locul
medierii, i in-ormea%. p.r&ile.
*7+)-iciul Romn pentru "repturile de #utor, /n termen de 7 %ile de la data de$emn.rii ar0itrilor,
convoac. la $ediul $.u ar0itrii de$emna&i i p.r&ile /n vederea con$tituirii completului de
ar0itra2. (ompletul de ar0itra2 $ta0ilete onorariul 0rut, dar nu mai mult de 5.::: lei *R)@+
pentru -iecare ar0itru, primul termen, dar nu mai tr%iu de 7 %ile, precum i locul ar0itra2ului i
in-ormea%. p.r&ile.
*la data 19;$ep;1::7 #rt. 151?1, alin. *7+ din titlul III, capitolul I, $ectiunea III modi-icat de
#rt. I, punctul 48. din )rdonanta ur'enta 115<1::7 +
*7+)-iciul Romn pentru "repturile de #utor, /n termen de 7 %ile de la data de$emn.rii ar0itrilor,
convoac. la $ediul $.u ar0itrii de$emna&i i p.r&ile, /n vederea con$tituirii completului de
ar0itra2. (ompletul de ar0itra2 $ta0ilete! onorariul 0rut, prin ne'ociere cu p.r&ile, primul
termen, dar nu mai tr%iu de 7 %ile, precum i locul ar0itra2ului i in-ormea%. p.r&ile.
(la data 03-aug-2006 rt! 131+2# alin! (5) din titlul """# capitolul "# sectiunea """ modificat de rt! 1# punctul 41! din
!egea 329/2006 )
*6+(ele dou. p.r&i a-late /n mediere, or'ani$mele de 'e$tiune colectiv. i, re$pectiv, utili%atorii,
contri0uie, /n mod e'al, la plata onorariului $ta0ilit de ar0itri. 4umele $e depun la ca$ieria
)-iciului Romn pentru "repturile de #utor, /nainte de primul termen de mediere. @eplata /n
termen atra'e dec.derea p.r&ii care nu a ac3itat onorariul din dreptul de a propune pro0e i de
a -ormula conclu%ii pe durata medierii.
*6+(ele dou. p.r&i a-late /n ar0itra2, or'ani$mele de 'e$tiune colectiv. i, re$pectiv, utili%atorii
$au al&i pl.titori contri0uie /n mod e'al la plata onorariului. 4umele $e depun la ca$ieria )-iciului
Romn pentru "repturile de #utor, /nainte de primul termen de ar0itra2. @eplata /n termen
atra'e dec.derea p.r&ii care nu a ac3itat onorariul din dreptul de a propune pro0e i de a
-ormula conclu%ii pe durata ar0itra2ului.
(la data 19-sep-2005 rt! 131+2# alin! (6) din titlul """# capitolul "# sectiunea """ modificat de rt! "# punctul 47! din
#rdonanta rgenta 123/2005 )
*8+#r0itrii au o0li'a&ia ca, /n termen de 5: de %ile de la primul termen al medierii, $. depun. la
)-iciul Romn pentru "repturile de #utor 3ot.rrea cuprin%nd -orma -inal. a metodolo'iilor
$upu$e medierii, /n vederea comunic.rii c.tre p.r&i. 6n mod excep&ional, ar0itrii pot $olicita,
motivat, )-iciului Romn pentru "repturile de #utor prelun'irea ace$tui termen cu maximum 17
%ile. #r0itrii /i pot ridica onorariul de la ca$ieria )-iciului Romn pentru "repturile de #utor
numai dup. depunerea 3ot.rrii ar0itrale.
*8+#r0itrii au o0li'a&ia ca /n termen de 5: de %ile de la primul termen al ar0itra2ului $. depun.
la )-iciul Romn pentru "repturile de #utor 3ot.rrea cuprin%nd -orma -inal. a metodolo'iilor
$upu$e ar0itra2ului, /n vederea comunic.rii c.tre p.r&i. 6n mod excep&ional, ar0itrii pot $olicita,
motivat, )-iciului Romn pentru "repturile de #utor prelun'irea ace$tui termen cu maximum 17
%ile. #r0itrii /i pot ridica onorariul de la ca$ieria )-iciului Romn pentru "repturile de #utor
numai dup. depunerea 3ot.rrii ar0itrale.
(la data 19-sep-2005 rt! 131+2# alin! (7) din titlul """# capitolul "# sectiunea """ modificat de rt! "# punctul 47! din
#rdonanta rgenta 123/2005 )
*8+Fot.rrea ar0itral. privind -orma de-initiv. a metodolo'iilor $e comunic. p.r&ilor de c.tre
)-iciul Romn pentru "repturile de #utor i $e pu0lic. /n Eonitorul )-icial al Romniei, Partea I,
pe c3eltuiala )-iciului, prin deci%ie a directorului 'eneral, emi$. /n termen de cinci %ile de la
data depunerii. Eetodolo'iile a$t-el pu0licate $unt opo%a0ile tuturor utili%atorilor din domeniul
57
pentru care $;a ne'ociat i nu $e pot acorda reduceri la plata remunera&iilor datorate, altele
dect cele prev.%ute /n metodolo'iile pu0licate.
(la data 15-iun-2006 rt! 131+2# alin! (8) din titlul """# capitolul "# sectiunea """ a se $edea %urisprudenta Decizia nr.
116/$ din 15-in-2006 )
(la data 29-sep-2011 rt! 131+2# alin! (8) din titlul """# capitolul "# sectiunea """ a fost referinte de aplicare (otarare
$r&itrala din 2011 )
*9+6n termen de 17 %ile de la pu0licarea /n Eonitorul )-icial al Romniei, Partea I, a 3ot.rrii
ar0itrale, p.r&ile pot -ace apel /mpotriva ace$teia la in$tan&a (ur&ii de #pel Bucureti, care $e va
pronun&a a$upra cau%ei, /n complet civil. Fot.rrea ar0itral. e$te executorie de drept pn. la
pronun&area $olu&iei cu privire la men&inerea $au modi-icarea metodolo'iilor. 4olu&ia (ur&ii de
#pel e$te de-initiv. i irevoca0il., $e comunic. )-iciului Romn pentru "repturile de #utor i $e
pu0lic. /n Eonitorul )-icial al Romniei, Partea I, pe c3eltuiala )-iciului Romn pentru
"repturile de #utor, prin deci%ie a directorului 'eneral, emi$. /n cinci %ile de la data comunic.rii.
*9+6n termen de 5: de %ile de la pu0licarea /n Eonitorul )-icial al Romniei, Partea I, a 3ot.rrii
ar0itrale p.r&ile pot -ace apel /mpotriva ace$teia la in$tan&a (ur&ii de #pel Bucureti, care $e va
pronun&a a$upra cau%ei, /n complet civil. Fot.rrea ar0itral. e$te executorie de drept pn. la
pronun&area $olu&iei cu privire la men&inerea $au modi-icarea metodolo'iilor. 4olu&ia (ur&ii de
#pel Bucureti e$te de-initiv. i irevoca0il., $e comunic. )-iciului Romn pentru "repturile de
#utor i $e pu0lic. /n Eonitorul )-icial al Romniei, Partea I, pe c3eltuiala )-iciului Romn
pentru "repturile de #utor, prin deci%ie a directorului 'eneral, emi$. /n 7 %ile de la data
comunic.rii.
*la data 19;$ep;1::7 #rt. 151?1, alin. *9+ din titlul III, capitolul I, $ectiunea III modi-icat de
#rt. I, punctul 48. din )rdonanta ur'enta 115<1::7 +
*9+6n termen de 5: de %ile de la data pu0lic.rii /n Eonitorul )-icial al Romniei, Partea I, a
3ot.rrii ar0itrale, p.r&ile pot -ace apel /mpotriva ace$teia la in$tan&a (ur&ii de #pel Bucureti,
care $e va pronun&a a$upra cau%ei /n complet civil. Fot.rrea ar0itral. e$te executorie de drept
pn. la pronun&area $olu&iei cu privire la men&inerea $au modi-icarea metodolo'iilor. 4olu&ia
(ur&ii de #pel Bucureti e$te de-initiv. i irevoca0il., $e comunic. )-iciului Romn pentru
"repturile de #utor i $e pu0lic. /n Eonitorul )-icial al Romniei, Partea I, pe c3eltuiala )-iciului
Romn pentru "repturile de #utor, prin deci%ie a directorului 'eneral, emi$. /n termen de 7 %ile
de la data comunic.rii.
(la data 03-aug-2006 rt! 131+2# alin! (9) din titlul """# capitolul "# sectiunea """ modificat de rt! 1# punctul 41! din
!egea 329/2006 )
(la data 03-oct-2006 rt! 131+2# alin! (9) din titlul """# capitolul "# sectiunea """ a se $edea %urisprudenta Decizia nr.
13/) din 03-oct-2006 )
*1:+Eetodolo'iile ne'ociate $au $ta0ilite con-orm prevederilor alin. *1+ ;*9+ nu $unt opo%a0ile
utili%atorilor care la data declan.rii procedurii de ne'ociere a metodolo'iilor $e a-l. /n cur$ de
ne'ociere direct. a unui contract de licen&. $au au /nc3eiat de2a ace$te ne'ocieri cu
or'ani$mele de 'e$tiune colectiv..
(la data 19-sep-2005 rt! 131+2 din titlul """# capitolul "# sectiunea """ completat de rt! "# punctul 48! din
#rdonanta rgenta 123/2005 )
#rt. 151
5

)r'ani$mele de 'e$tiune colectiv. $au, dup. ca%, $tructurile a$ociative ale utili%atorilor,
utili%atorii ma2ori ori $ociet.&ile pu0lice de radiodi-u%iune $au de televi%iune pot -ormula o nou.
cerere de ini&iere a procedurilor de ne'ociere a tari-elor i metodolo'iilor numai dup. trei ani de
la data pu0lic.rii lor /n -orm. de-initiv. /n Eonitorul )-icial al Romniei, Partea I. Pn. la
pu0licarea noilor metodolo'ii, r.mn vala0ile vec3ile metodolo'ii.
*1+)r'ani$mele de 'e$tiune colectiv. $au, dup. ca%, $tructurile a$ociative ale utili%atorilor,
utili%atorii ma2ori, $ociet.&ile pu0lice de radiodi-u%iune $au de televi%iune pot -ormula o nou.
cerere de ini&iere a procedurilor de ne'ociere a tari-elor i metodolo'iilor numai dup. 5 ani de la
data pu0lic.rii lor /n -orm. de-initiv. /n Eonitorul )-icial al Romniei, Partea I.
*1+6n ca%ul ne'ocierilor prev.%ute de art. 1:8 alin. *4+, oricare dintre p.r&i poate -ormula o
nou. cerere de ini&iere a procedurilor de ne'ociere a metodolo'iilor numai dup. 1 ani de la data
pu0lic.rii ace$tora /n -orm. de-initiv. /n Eonitorul )-icial al Romniei, Partea I.
*5+Pn. la pu0licarea noilor metodolo'ii, r.mn vala0ile vec3ile metodolo'ii.
(la data 19-sep-2005 rt! 131+3 din titlul """# capitolul "# sectiunea """ modificat de rt! "# punctul 49! din #rdonanta
rgenta 123/2005 )
#rt. 151
4

Remunera&iile $ta0ilite /n $um. -ix. $e pot modi-ica anual, /ncepnd cu prima lun. a anului
urm.tor celui /n care $;au pu0licat metodolo'iile, de c.tre or'ani$mele de 'e$tiune colectiv., pe
0a%a indicelui de in-la&ie, $ta0ilit la nivel na&ional. #ce$te modi-ic.ri $e depun la )-iciul Romn
pentru "repturile de #utor, urmnd a -i pu0licate /n Eonitorul )-icial al Romniei, Partea I, pe
c3eltuiala or'ani$melor de 'e$tiune colectiv., prin deci%ie a directorului 'eneral al )-iciului
58
Romn pentru "repturile de #utor, emi$. /n termen de cinci %ile de la data depunerii.
Eodi-ic.rile devin e-ective /ncepnd cu luna urm.toare pu0lic.rii.
(la data 30-iul-2004 rt! 131 din titlul """# capitolul "# sectiunea """ completat de rt! "# punctul 100! din !egea
285/2004 )
#rt. 151
Festiunea colecti, a dre$turilor de autor i a dre$turilor cone-e se $oate face numai $entru o$erele i
$resta'iile aduse anterior la cunotin' $u(lic.
(la data 30-iul-2004 rt! 132 din titlul """# capitolul "# sectiunea """ abrogat de rt! "# punctul 101! din !egea
285/2004 )
#rt. 155
*1+)rganismele de gestiune colecti,& n cadrul negocierilor $urtate conform art. 170 alin. 814 lit. (4 n
numele mem(rilor ale cror dre$turi le gestioneaz nu $ot $retinde utilizatorilor mai mult de 10; n total
$entru dre$turile de autor i& res$ecti,& 7; $entru dre$turile cone-e& din ncasrile (rute& iar n li$sa
acestora& din cheltuielile ocazionate de utilizare.
*1+0olectarea sumelor datorate de utilizatori se ,a face de ctre un singur organism de gestiune colecti,&
$entru un domeniu& desemnat de )ficiul +omn $entru %re$turile de Autor& $e criteriul re$rezentati,it'ii.
+e$artizarea acestor sume ntre organismele de gestiune colecti, (eneficiare se ,a face $e (aza unui
$rotocol negociat ntre acestea.
*1+(olectarea $umelor datorate de utili%atori $e -ace de c.tre un $in'ur or'ani$m de 'e$tiune
colectiv., pentru aceeai cate'orie de utili%atori, cu excep&ia $umelor datorate pentru utili%.rile
prin radiodi-u%are i prin proiec&ie pu0lic. /n cinemato'ra-e, care $e colectea%. de c.tre
or'ani$mele de 'e$tiune colectiv., pentru -iecare cate'orie de titulari de drepturi.
*1+)r'ani$mele de 'e$tiune colectiv. 0ene-iciare $ta0ile$c, printr;un protocol care $e depune
la )-iciul Romn pentru "repturile de #utor!
a+propor&ia reparti%.rii remunera&iei /ntre cate'oriile de 0ene-iciari9
0+or'ani$mul de 'e$tiune colectiv. care urmea%. a -i numit, dintre ace$tea, prin deci%ie a
directorului 'eneral al )-iciului Romn pentru "repturile de #utor, drept colector unic9
c+modalitatea de eviden&iere i 2u$ti-icare a c3eltuielilor privind acoperirea real. a co$turilor de
colectare ale or'ani$mului de 'e$tiune care e$te colector unic.
*5+6n ca%ul /n care or'ani$mele de 'e$tiune colectiv. 0ene-iciare nu depun la )-iciul Romn
pentru "repturile de #utor protocolul men&ionat la alin. *1+, /n termen de 5: de %ile de la data
intr.rii /n vi'oare a metodolo'iilor, )-iciul Romn pentru "repturile de #utor de$emnea%.,
dintre ace$tea, prin deci%ie a directorului 'eneral, drept colector unic, un or'ani$m de 'e$tiune
colectiv..
*4+Pentru $itua&ia prev.%ut. la alin. *5+, colectorul unic de$emnat de )-iciul Romn pentru
"repturile de #utor nu poate reparti%a $umele colectate nici /ntre or'ani$mele 0ene-iciare, nici
propriilor mem0ri, dect dup. depunerea la )-iciul Romn pentru "repturile de #utor a unui
protocol /nc3eiat /ntre or'ani$mele 0ene-iciare, prin care $e $ta0ilete numai propor&ia
reparti%.rii $umelor colectate. (3eltuielile de colectare, /n ace$t ca%, $e eviden&ia%. di$tinct i
tre0uie $. -ie 2u$ti-icate prin documente privind acoperirea real. a co$turilor de colectare ale
or'ani$mului de 'e$tiune care e$te colector unic.
*7+4umele colectate de or'ani$mul de 'e$tiune colectiv., /n calitate de colector unic, potrivit
prevederilor art. 1:8
1
alin. *1+, art. 111 alin. *4+ i alin. *1+ i *5+ ale pre%entului articol, $e
eviden&ia%. /n conturi analitice di$tincte.
*6+)r'ani$mul de 'e$tiune colectiv., care e$te colector unic, are o0li'a&ia $. a$i'ure
tran$paren&a activit.&ilor de colectare, precum i a co$turilor a-erente /n raporturile cu
or'ani$mele de 'e$tiune colectiv. 0ene-iciare, iar ace$tea au o0li'a&ia de a $pri2ini activitatea
de colectare.
*8+Prevederile art. 154 alin. *1+ lit. -+ $e aplic. /n mod core$pun%.tor i or'ani$melor de
'e$tiune colectiv. care $unt colectori unici.
*8+)r'ani$mele de 'e$tiune colectiv. pot /n-iin&a, cu avi%ul )-iciului Romn pentru "repturile de
#utor, or'ani$me comune de colectare pentru mai multe domenii, care $. -unc&ione%e potrivit
prevederilor le'ale re-eritoare la -edera&iile de per$oane 2uridice de drept privat -.r. $cop
patrimonial, precum i potrivit prevederilor expre$e privind or'ani%area i -unc&ionarea
or'ani$melor de 'e$tiune colectiv., din pre%enta le'e.
*la data 5:;iul;1::4 #rt. 155 din titlul III, capitolul I, $ectiunea III modi-icat de #rt. I, punctul
1:1. din Le'ea 187<1::4 +
*1+(olectarea $umelor datorate de utili%atori $au de al&i pl.titori $e -ace de c.tre un $in'ur
or'ani$m de 'e$tiune colectiv. pentru aceeai cate'orie de titulari de drepturi.
(la data 19-sep-2005 rt! 133# alin! (1) din titlul """# capitolul "# sectiunea """ a fost reglementat de Decizia
192/2005 )
59
*1+(olectarea $umelor datorate de utili%atori $au de al&i pl.titori $e -ace de or'ani$mul de
'e$tiune colectiv. al c.rui repertoriu $e utili%ea%..
(la data 03-aug-2006 rt! 133# alin! (1) din titlul """# capitolul "# sectiunea """ modificat de rt! 1# punctul 42! din
!egea 329/2006 )
*1+6n $itua&ia /n care exi$t. mai multe or'ani$me de 'e$tiune colectiv. pentru un $in'ur
domeniu de titulari de drepturi, or'ani$mele 0ene-iciare $ta0ile$c, printr;un protocol care $e
depune la )-iciul Romn pentru "repturile de #utor /n vederea pu0lic.rii /n Eonitorul )-icial al
Romniei, Partea I, pe c3eltuiala ace$tora, urm.toarele!
a+criteriile reparti%.rii /ntre or'ani$me a remunera&iei9
0+or'ani$mul de 'e$tiune colectiv. care urmea%. $. -ie numit dintre ace$tea, prin deci%ie a
directorului 'eneral al )-iciului Romn pentru "repturile de #utor, drept colector /n domeniul
titularilor de drepturi /n cau%.9
c+modalitatea de eviden&iere i 2u$ti-icare a c3eltuielilor privind acoperirea real. a co$turilor de
colectare ale or'ani$mului de 'e$tiune colector.
*1+6n $itua&ia /n care exi$t. mai multe or'ani$me de 'e$tiune colectiv. pentru acelai domeniu
de crea&ie, iar drepturile 'e$tionate $unt din cate'oria celor prev.%ute la art. 115
1
, or'ani$mele
0ene-iciare $ta0ile$c, printr;un protocol care $e depune la )-iciul Romn pentru "repturile de
#utor /n vederea pu0lic.rii /n Eonitorul )-icial al Romniei, Partea I, pe c3eltuiala ace$tora,
urm.toarele!
a+criteriile reparti%.rii /ntre or'ani$me a remunera&iei9
0+or'ani$mul de 'e$tiune colectiv. care urmea%. $. -ie numit dintre ace$tea, prin deci%ie a
directorului 'eneral al )-iciului Romn pentru "repturile de #utor, drept colector /n domeniul
titularilor de drepturi /n cau%.9
c+modalitatea de eviden&iere i 2u$ti-icare a c3eltuielilor privind acoperirea real. a co$turilor de
colectare ale or'ani$mului de 'e$tiune colector.
(la data 03-aug-2006 rt! 133# alin! (2) din titlul """# capitolul "# sectiunea """ modificat de rt! 1# punctul 42! din
!egea 329/2006 )
*5+6n ca%ul prev.%ut la alin. *1+, dac. or'ani$mele de 'e$tiune colectiv. 0ene-iciare nu depun la
)-iciul Romn pentru "repturile de #utor protocolul men&ionat, /n termen de 5: de %ile de la
data intr.rii /n vi'oare a metodolo'iilor )-iciul Romn pentru "repturile de #utor de$emnea%.
dintre ace$tea colectorul /n domeniul titularilor de drepturi /n cau%., pe 0a%a repre%entativit.&ii,
prin deci%ie a directorului 'eneral.
*4+Pentru $itua&ia prev.%ut. la alin. *5+, colectorul unic de$emnat de )-iciul Romn pentru
"repturile de #utor nu poate reparti%a $umele colectate nici /ntre or'ani$mele 0ene-iciare, nici
propriilor mem0ri, dect dup. depunerea la )-iciul Romn pentru "repturile de #utor a unui
protocol /nc3eiat /ntre or'ani$mele 0ene-iciare prin care $e $ta0ile$c criteriile privind
reparti%area $umelor colectate. (3eltuielile de colectare, /n ace$t ca%, $e eviden&ia%. di$tinct i
tre0uie $. -ie 2u$ti-icate prin documente privind acoperirea real. a co$turilor de colectare ale
or'ani$mului de 'e$tiune care e$te colector /n domeniul titularilor de drepturi /n cau%..
*7+La expirarea termenului de 5: de %ile prev.%ut la alin. *5+, oricare dintre or'ani$mele de
'e$tiune colectiv. poate $olicita )-iciului Romn pentru "repturile de #utor ini&ierea procedurii
de ar0itra2 e-ectuate de c.tre ar0itri, pentru $ta0ilirea criteriilor privind reparti%area
remunera&iei /ntre cate'oriile de 0ene-iciari. Procedura de ar0itra2, precum i etapele ulterioare
$unt cele prev.%ute la art. 151
1
alin. *5+;*9+.
*6+4umele colectate de or'ani$mul de 'e$tiune colectiv., /n calitate de colector unic, potrivit
prevederilor art. 1:8
1
alin. *1+, ale art. 111 alin. *1+ i alin. *1+ i *5+ ale pre%entului articol, $e
eviden&ia%. /n conturi analitice di$tincte.
*8+)r'ani$mul de 'e$tiune colectiv., care e$te colector unic, are o0li'a&ia $. eli0ere%e
autori%area prin licen&. neexclu$iv., /n -orm. $cri$. $emnat. de toate or'ani$mele de 'e$tiune
colectiv. 0ene-iciare, i $. a$i'ure tran$paren&a activit.&ilor de colectare, precum i a co$turilor
a-erente /n raporturile cu or'ani$mele de 'e$tiune colectiv. 0ene-iciare. #ce$tea au o0li'a&ia de
a $pri2ini activitatea de colectare.
*8+)r'ani$mul de 'e$tiune colectiv., care e$te colector unic, are o0li'a&ia $. eli0ere%e
autori%area prin licen&. neexclu$iv., /n -orm. $cri$., /n numele tuturor or'ani$melor de
'e$tiune colectiv. 0ene-iciare, i $. a$i'ure tran$paren&a activit.&ilor de colectare, precum i a
co$turilor a-erente /n raporturile cu or'ani$mele de 'e$tiune colectiv. 0ene-iciare. #ce$tea au
o0li'a&ia de a $pri2ini activitatea de colectare.
(la data 03-aug-2006 rt! 133# alin! (7) din titlul """# capitolul "# sectiunea """ modificat de rt! 1# punctul 42! din
!egea 329/2006 )
*8+Prevederile art. 154 alin. *1+ lit. -+ $e aplic. /n mod core$pun%.tor i or'ani$melor de
'e$tiune colectiv. care $unt colectori unici.
60
*9+)r'ani$mele de 'e$tiune colectiv. pot conveni printr;un protocol care $e pu0lic. /n Eonitorul
)-icial al Romniei, Partea I, prin deci%ie a directorului 'eneral al )-iciului Romn pentru
"repturile de #utor, de$emnarea unui colector comun pe un domeniu de pl.titori, privind
remunera&iile cuvenite cate'oriilor de titulari de drepturi repre%entate de ace$tea. "e
a$emenea, or'ani$mele de 'e$tiune colectiv. pot /n-iin&a, cu avi%ul )-iciului Romn pentru
"repturile de #utor, or'ani$me comune de colectare pentru mai multe domenii, care $.
-unc&ione%e potrivit prevederilor le'ale re-eritoare la -edera&iile de per$oane 2uridice de drept
privat -.r. $cop patrimonial, precum i potrivit prevederilor expre$e privind or'ani%area i
-unc&ionarea or'ani$melor de 'e$tiune colectiv. din pre%enta le'e.
(la data 19-sep-2005 rt! 133 din titlul """# capitolul "# sectiunea """ modificat de rt! "# punctul 50! din #rdonanta
rgenta 123/2005 )
(la data 25-mai-2009 rt! 133# alin! (9) din titlul """# capitolul "# sectiunea """ a fost reglementat de Protocol din
2009 )
#rt. 154
*1+.-ercitarea gestiunii colecti,e ncredin'ate $rin contractul de mandat nu $oate restrnge n nici un fel
dre$turile $atrimoniale ale titularilor.
*1+Festiunea colecti, se e-ercit $otri,it urmtoarelor reguli1
a+deciziile $ri,ind metodele i regulile de colectare a remunera'iei i a altor sume de la utilizatori i cele de
re$arti'ie a acestora ntre titularii de dre$turi& ct i cele $ri,ind alte as$ecte mai im$ortante ale gestiunii
colecti,e tre(uie s fie luate de mem(ri& $otri,it statutului2
0+titularii ale cror dre$turi sunt gestionate de un organism de gestiune colecti, tre(uie s $rimeasc
$eriodic informa'ii e-acte& com$lete i detaliate des$re toate acti,it'ile organismului de gestiune colecti,2
c+n li$sa unei autoriza'ii e-$rese din $artea titularilor ale cror dre$turi le gestioneaz& nici o remunera'ie
$erce$ut de un organism de gestiune colecti, nu $oate fi utilizat n alte sco$uri& cum ar fi cele culturale&
sociale ori $entru a finan'a acti,it'i de $romo,are& altele dect acelea de a aco$eri costurile reale ale
gestiunii de dre$turi n cauz i de a re$artiza acestora sumele care au rmas du$ deducerea acestor
costuri2
d+sumele colectate de un organism de gestiune colecti,& du$ deducerea costurilor reale ale gestiunii
colecti,e& se im$oziteaz $otri,it $re,ederilor legale n materie. %u$ alte deduceri autorizate de titularii de
dre$turi& n concordan' cu dis$ozi'iile lit. c4 sumele res$ecti,e se re$artizeaz ntre titulari $ro$or'ional cu
utilizarea real a o$erelor lor.
*1+Ge$tiunea colectiv. $e exercit. potrivit urm.toarelor re'uli!
a+deci%iile privind metodele i re'ulile de colectare a remunera&iei i a altor $ume de la
utili%atori i cele de reparti%are a ace$tora /ntre titularii de drepturi, ct i cele privind alte
a$pecte mai importante ale 'e$tiunii colective tre0uie $. -ie luate de mem0ri, /n cadrul adun.rii
'enerale, potrivit $tatutului9
0+comi$ionul datorat de titularii de drepturi, care $unt mem0ri ai unui or'ani$m de 'e$tiune
colectiv., pentru acoperirea c3eltuielilor de -unc&ionare ale ace$tuia, prev.%ute la art. 118 alin.
*1+ lit. i+, cumulat cu comi$ionul datorat or'ani$mului de 'e$tiune colectiv. care e$te colector
unic, potrivit prevederilor art. 155 alin. *1+ lit. c+ i alin. *4+, nu poate -i mai mare de 5: A din
$umele colectate anual9
c+/n lip$a unei 3ot.rri expre$e a adun.rii 'enerale, $umele colectate de un or'ani$m de
'e$tiune colectiv. nu pot -i utili%ate /n $copuri comune, altele dect acoperirea co$turilor reale
ale colect.rii i reparti%.rii c.tre mem0ri a $umelor cuvenite9 adunarea 'eneral. poate decide ca
maximum 5: A din $umele colectate $. poat. -i utili%ate /n $copuri comune i numai /n limita
o0iectului de activitate9
d+$umele colectate de un or'ani$m de 'e$tiune colectiv. $e reparti%ea%. individual titularilor de
drepturi, propor&ional cu utili%area repertoriului -iec.ruia, /n termen de maximum a$e luni de la
data colect.rii9 titularii de drepturi pot pretinde plata $umelor colectate nominal $au a c.ror
reparti%are nu pre$upune o documentare $pecial., /n termen de 5: de %ile de la data colect.rii9
e+comi$ionul datorat de titularii de drepturi $e re&ine ace$tora, din $umele cuvenite -iec.ruia,
dup. calcularea reparti&iei individuale, iar $uma re%ultat. $e impo%itea%. potrivit le'ii9
-+veniturile re%ultate din pla$amentele $umelor nerevendicate i nereparti%ate, a-late /n
depo%ite 0ancare $au o0&inute din alte opera&iuni e-ectuate /n limita o0iectului de activitate,
precum i cele o0&inute cu titlu de pre2udicii $au daune ca urmare a /nc.lc.rii drepturilor de
autor $au conexe, $e cuvin i $e reparti%ea%. titularilor de drepturi i nu pot con$titui venituri
ale or'ani$mului de 'e$tiune colectiv..
*la data 5:;iul;1::4 #rt. 154, alin. *1+ din titlul III, capitolul I, $ectiunea III modi-icat de #rt.
I, punctul 1:5. din Le'ea 187<1::4 +
*1+Ge$tiunea colectiv. $e exercit. potrivit urm.toarelor re'uli!
a+deci%iile privind metodele i re'ulile de colectare a remunera&iei i a altor $ume de la
utili%atori i cele de reparti%are a ace$tora /ntre titularii de drepturi, precum i cele privind alte
61
a$pecte mai importante ale 'e$tiunii colective tre0uie $. -ie luate de mem0ri, /n cadrul adun.rii
'enerale, potrivit $tatutului9
0+comi$ionul datorat de titularii de drepturi, care $unt mem0ri ai unui or'ani$m de 'e$tiune
colectiv., pentru acoperirea c3eltuielilor de -unc&ionare ale ace$tuia, prev.%ute la art. 118 alin.
*1+ lit. i+, cumulat cu comi$ionul datorat or'ani$mului de 'e$tiune colectiv. care e$te colector
unic, potrivit prevederilor art. 155 alin. *1+ lit. c+ i alin. *4+, nu poate -i mai mare de 5:A din
$umele colectate anual9
c+/n lip$a unei 3ot.rri expre$e a adun.rii 'enerale, $umele colectate de un or'ani$m de
'e$tiune colectiv. nu pot -i utili%ate /n $copuri comune, altele dect acoperirea co$turilor reale
ale colect.rii i reparti%.rii c.tre mem0ri a $umelor cuvenite9 adunarea 'eneral. poate decide ca
maximum 5:A din $umele colectate $. poat. -i utili%ate /n $copuri comune i numai /n limita
o0iectului de activitate9
d+$umele colectate de un or'ani$m de 'e$tiune colectiv. $e reparti%ea%. individual titularilor de
drepturi, propor&ional cu utili%area repertoriului -iec.ruia, /n termen de maximum 6 luni de la
data colect.rii9 titularii de drepturi pot pretinde plata $umelor colectate nominal $au a c.ror
reparti%are nu pre$upune o documentare $pecial., /n termen de 5: de %ile de la data colect.rii9
e+comi$ionul datorat de titularii de drepturi $e re&ine ace$tora din $umele cuvenite -iec.ruia,
dup. calcularea reparti&iei individuale9
-+$umele re%ultate din pla$amentele remunera&iilor nerevendicate i nereparti%ate, a-late /n
depo%ite 0ancare $au o0&inute din alte opera&iuni e-ectuate /n limita o0iectului de activitate,
precum i cele o0&inute cu titlu de pre2udicii $au daune ca urmare a /nc.lc.rii drepturilor de
autor ori a drepturilor conexe $e cuvin i $e reparti%ea%. titularilor de drepturi i nu pot
con$titui venituri ale or'ani$mului de 'e$tiune colectiv..
*la data 19;$ep;1::7 #rt. 154, alin. *1+ din titlul III, capitolul I, $ectiunea III modi-icat de #rt.
I, punctul 71. din )rdonanta ur'enta 115<1::7 +
*1+Ge$tiunea colectiv. $e exercit. potrivit urm.toarelor re'uli!
a+deci%iile privind metodele i re'ulile de colectare a remunera&iei i a altor $ume de la
utili%atori i cele de reparti%are a ace$tora /ntre titularii de drepturi, precum i cele privind alte
a$pecte mai importante ale 'e$tiunii colective tre0uie $. -ie luate de mem0ri, /n cadrul adun.rii
'enerale, potrivit $tatutului9
0+comi$ionul datorat de titularii de drepturi, care $unt mem0ri ai unui or'ani$m de 'e$tiune
colectiv., pentru acoperirea c3eltuielilor de -unc&ionare a ace$tuia, prev.%ute la art. 118 alin.
*1+ lit. i+, cumulat cu comi$ionul datorat or'ani$mului de 'e$tiune colectiv. care e$te colector
unic, potrivit prevederilor art. 155 alin. *1+ lit. c+ i alin. *4+, nu poate -i mai mare de 17A din
$umele colectate anual9
c+/n lip$a unei 3ot.rri expre$e a adun.rii 'enerale, $umele colectate de un or'ani$m de
'e$tiune colectiv. nu pot -i utili%ate /n $copuri comune, altele dect acoperirea co$turilor reale
ale colect.rii i reparti%.rii c.tre mem0ri a $umelor cuvenite9 adunarea 'eneral. poate decide ca
maximum 17A din $umele colectate $. poat. -i utili%ate /n $copuri comune i numai /n limita
o0iectului de activitate9
d+$umele colectate de un or'ani$m de 'e$tiune colectiv. $e reparti%ea%. individual titularilor de
drepturi, propor&ional cu utili%area repertoriului -iec.ruia, /n termen de maximum 6 luni de la
data colect.rii9 titularii de drepturi pot pretinde plata $umelor colectate nominal $au a celor a
c.ror reparti%are nu pre$upune o documentare $pecial. /n termen de 5: de %ile de la data
colect.rii9
e+comi$ionul datorat de titularii de drepturi $e re&ine ace$tora din $umele cuvenite -iec.ruia,
dup. calcularea reparti&iei individuale9
-+$umele re%ultate din pla$amentele remunera&iilor nerevendicate i nereparti%ate, a-late /n
depo%ite 0ancare $au o0&inute din alte opera&iuni e-ectuate /n limita o0iectului de activitate,
precum i cele o0&inute cu titlu de pre2udicii $au daune ca urmare a /nc.lc.rii drepturilor de
autor ori conexe $e cuvin i $e reparti%ea%. titularilor de drepturi i nu pot con$titui venituri ale
or'ani$mului de 'e$tiune colectiv.9
'+remunera&iile ne'ociate pentru drepturile conexe nu pot dep.i o treime din remunera&iile
ne'ociate pentru drepturile de autor cu aceeai cate'orie de utili%atori.
*la data :5;au';1::6 #rt. 154, alin. *1+ din titlul III, capitolul I, $ectiunea III modi-icat de #rt.
1, punctul 45. din Le'ea 519<1::6 +
(la data 28-iun-2010 rt! 134# alin! (2)# litera &! din titlul """# capitolul "# sectiunea """ a fost atacat de (e0ceptie
admisa) Decizia 571/2010 )
(la data 12-aug-2010 rt! 134# alin! (2)# litera &! din titlul """# capitolul "# sectiunea """ abrogat de ctul din Decizia
571/2010 )
*5+Remunera&iile /nca$ate de or'ani$mele de 'e$tiune colectiv. nu $unt i nu pot -i a$imilate
veniturilor ace$tora, /n exercitarea mandatului, /n condi&iile pre%entei le'i, or'ani$melor de
62
'e$tiune colectiv. nu li $e tran$-er. $au nu li $e tran$mit drepturi de autor i drepturi conexe ori
utili%area ace$tora.
*la data 19;$ep;1::7 #rt. 154 din titlul III, capitolul I, $ectiunea III completat de #rt. I,
punctul 71. din )rdonanta ur'enta 115<1::7 +
*5+Remunera&iile /nca$ate de or'ani$mele de 'e$tiune colectiv. nu $unt i nu pot -i a$imilate
veniturilor ace$tora.
*4+6n exercitarea mandatului, /n condi&iile pre%entei le'i, or'ani$melor de 'e$tiune colectiv. nu
li $e tran$-er. $au nu li $e tran$mit drepturi de autor i drepturi conexe ori utili%area ace$tora.
(la data 03-aug-2006 rt! 134# alin! (3) din titlul """# capitolul "# sectiunea """ completat de rt! 1# punctul 44! din
!egea 329/2006 )
#rt. 154
1

*1+)r'ani$mele de 'e$tiune colectiv. au o0li'a&ia $. pu0lice, /n -ormat electronic, pe pa'ina
proprie de Internet, urm.toarele in-orma&ii actuali%ate!
a+$tatutul9
0+li$ta mem0rilor or'anelor de conducere centrale i locale, componen&a comi$iilor interne i
li$ta re$pon$a0ililor locali9
c+$itua&ia anual. privind $oldul $umelor nereparti%ate, $umele colectate pe cate'orii de
utili%atori, $umele re&inute, co$tul 'e$tiunii i $umele reparti%ate pe cate'orii de titulari9
c+$itua&ia anual. privind $oldul $umelor nereparti%ate, $umele colectate pe cate'orii de
utili%atori $au al&i pl.titori, $umele re&inute, co$tul 'e$tiunii i $umele reparti%ate pe cate'orii
de titulari9
(la data 19-sep-2005 rt! 134+1# alin! (1)# litera ,! din titlul """# capitolul "# sectiunea """ modificat de rt! "# punctul
53! din #rdonanta rgenta 123/2005 )
d+darea de $eam. anual.9
e+in-orma&iile privind adunarea 'eneral., cum ar -i! data i locul convoc.rii, ordinea de %i,
proiectele de 3ot.rre i 3ot.rrile adoptate9
-+alte date nece$are in-orm.rii mem0rilor.
*1+)rice mem0ru are dreptul de a $olicita, /n nume per$onal $au prin repre%entant autori%at,
in-orma&ii detaliate i documente privind $umele ce i;au -o$t reparti%ate /n ultimele 11 luni,
provenien&a, modul de calcul al drepturilor i re&inerile aplicate, precum i veri-icarea
concordan&ei ace$tor date cu prevederile re'ulamentului de reparti%are.
*5+6ntr;un interval de timp de 5: de %ile /nainte de adunarea 'eneral., orice mem0ru are
dreptul $. con$ulte, la $ediul or'ani$mului de 'e$tiune colectiv.!
a+darea de $eam. anual.9
0+0ilan&ul conta0il9
c+raportul or'anelor de conducere i al comi$iei de cen%ori9
d+textul i expunerea de motive a 3ot.rrilor ce urmea%. a -i $upu$e apro0.rilor adun.rii
'enerale9
e+$alariile individuale ale an'a2a&ilor9
-+$itua&ia $umelor din conturile 0ancare, a pla$amentelor i a do0n%ilor o0&inute la /nc3iderea
ultimului exerci&iu -inanciar9
'+$itua&ia privind cate'oriile de utili%atori, num.rul pl.titorilor din -iecare cate'orie i $uma
'lo0al. colectat. de la -iecare cate'orie9
3+$itua&ia liti'iilor cu utili%atorii.
*4+#cce$ul la in-orma&iile prev.%ute la alin. *5+ $e -ace, /n re'im de con-iden&ialitate, pe 0a%. de
cerere $cri$. i cu limitarea acce$ului la datele per$onale ale an'a2a&ilor or'ani$mului de
'e$tiune colectiv..
*7+Eem0rii care con$ider. c. li $;ar -i /nc.lcat dreptul de acce$ la in-orma&iile $olicitate pot
$e$i%a, /n termen de trei %ile, comi$ia permanent. $pecial. privind acce$ul la in-orma&ii,
de$emnat. de adunarea 'eneral., -ormat. din cinci mem0ri, care nu $unt an'a2a&i i nu -ac
parte din or'anele de conducere. (omi$ia e$te o0li'at. $. r.$pund., /n termen de apte %ile,
att celui care a -ormulat $e$i%area, ct i admini$tratorului 'eneral. (omi$ia /ntocmete un
raport anual a$upra activit.&ii $ale, pe care /l /naintea%. adun.rii 'enerale i )-iciului Romn
pentru "repturile de #utor.
(la data 30-iul-2004 rt! 134 din titlul """# capitolul "# sectiunea """ completat de rt! "# punctul 104! din !egea
285/2004 )
#rt. 157
*1+)rganismele de gestiune colecti, sunt o(ligate s furnizeze )ficiului +omn $entru %re$turile de Autor
informa'ii legate de e-ercitarea $ro$riilor atri(u'ii i s $un la dis$ozi'ia acestuia& n $rimul trimestru al
fiecrui an& darea de seam anual& a$ro(at de adunarea general statutar& i ra$ortul comisiei de
,erificare a gestiunii economice i financiare.
63
*1+/n cazul n care organismul de gestiune colecti, nu mai nde$linete condi'iile $re,zute la art. 124
sau ncalc& n mod manifest i re$etat& o(liga'iile $re,zute la art. 170 i la alin. 814 al $rezentului articol&
)ficiul +omn $entru %re$turile de Autor $oate acorda organismului de gestiune colecti, un termen
$entru intrarea n legalitate. 0a urmare a neres$ectrii acestor o(liga'ii& )ficiul +omn $entru %re$turile de
Autor $oate solicita instan'ei de *udecat desfiin'area organismului de gestiune colecti, res$ecti,.
*1+)r'ani$mele de 'e$tiune colectiv. au o0li'a&ia $. depun. la )-iciul Romn pentru
"repturile de #utor, /n primul trime$tru al -iec.rui an, dup. de$-.urarea adun.rii 'enerale!
a+darea de $eam. anual., apro0at. de adunarea 'eneral.9
0+raportul anual al comi$iei de cen%ori, pre%entat adun.rii 'enerale9
c+3ot.rrile 2udec.toreti privind /nre'i$trarea modi-ic.rilor la $tatut, avi%ate de )-iciul Romn
pentru "repturile de #utor9
d+repertoriul actuali%at9
e+contractele de repre%entare cu or'ani$mele $imilare din $tr.in.tate.
*1+"ocumentele prev.%ute la alin. *1+ lit. a+ i d+ $e depun la )-iciul Romn pentru "repturile
de #utor, /n -ormatul $ta0ilit prin deci%ie a directorului 'eneral al )-iciului.
(la data 30-iul-2004 rt! 135 din titlul """# capitolul "# sectiunea """ modificat de rt! "# punctul 105! din !egea
285/2004 )
#rt. 156
.-isten'a organismelor de gestiune colecti, nu m$iedic $e titularii dre$tului de autor i ai dre$turilor
cone-e s se adreseze unor intermediari& $ersoane fizice sau $ersoane *uridice s$ecializate& $entru a fi
re$rezenta'i n negocierile cu titlu indi,idual $ri,ind dre$turile recunoscute $rin $rezenta lege.
(la data 30-iul-2004 rt! 136 din titlul """# capitolul "# sectiunea """ abrogat de rt! "# punctul 106! din !egea
285/2004 )
(#PIT)LL II! )-iciul Romn pentru "repturile de #utor
#rt. 158
*1+6e data intrrii n ,igoare a $rezentei legi& Agen'ia +omn $entru 6rote*area %re$turilor de Autor&
organ de s$ecialitate aflat n su(ordinea ?inisterului 0ulturii& i schim( denumirea n )ficiul +omn
$entru %re$turile de Autor i func'ioneaz ca organ de s$ecialitate n su(ordinea Fu,ernului& cu autoritate
unic $e teritoriul +omniei n ceea ce $ri,ete e,iden'a& o(ser,area i controlul a$licrii legisla'iei n
domeniul dre$tului de autor i al dre$turilor cone-e& cheltuielile de func'ionare i de in,esti'ii fiind finan'ate
integral de la (ugetul de stat. ?inisterul Finan'elor ,a efectua modificrile cores$unztoare n (ugetul de
stat.
*1+Fu,ernul numete $e directorul general al )ficiului +omn $entru %re$turile de Autor& $recum i un
numr de 20 de ar(itri dintre candida'ii cu $regtire *uridic desemna'i de ctre1 organismele de gestiune
colecti,& asocia'iile de creatori& de artiti inter$re'i sau e-ecutan'i i de $roductori i organismele care
gru$eaz entit'i a cror acti,itate $rofesional are legtur cu utilizarea o$erelor& $recum i organismele
de radio i de tele,iziune.
*1+)r'ani%area i -unc&ionarea )-iciului Romn pentru "repturile de #utor, precum i $tructura
per$onalului $e $ta0ile$c prin re'ulament apro0at prin 3ot.rre a Guvernului.
*la data 5:;iul;1::4 #rt. 158, alin. *1+ din titlul III, capitolul II modi-icat de #rt. I, punctul
1:8. din Le'ea 187<1::4 +
*5+Ar(itrii nu au calitatea de salariat al )ficiului +omn $entru %re$turile de Autor i au dre$tul la
remunera'ie $entru $artici$area la medierea ta(elelor i a metodologiilor de colectare a dre$turilor
gestionate de ctre organismele de gestiune colecti,& $otri,it art. 170 alin. 814 lit. (4 din $rezenta lege.
*5+"irectorul 'eneral al )-iciului Romn pentru "repturile de #utor e$te numit prin deci%ie a
primului;mini$tru, la propunerea mini$trului coordonator.
*la data 5:;iul;1::4 #rt. 158, alin. *5+ din titlul III, capitolul II modi-icat de #rt. I, punctul
1:8. din Le'ea 187<1::4 +
*4+6rintr-un regulament a$ro(at de Fu,ern ,or fi sta(ilite normele $ri,ind structura $ersonalului&
organizarea i func'ionarea )ficiului +omn $entru %re$turile de Autor& $recum i func'ionarea cor$ului de
ar(itri.
(la data 30-iul-2004 rt! 137# alin! (4) din titlul """# capitolul "" abrogat de rt! "# punctul 108! din !egea 285/2004
)
*1+)-iciul Romn pentru "repturile de #utor -unc&ionea%. ca or'an de $pecialitate /n $u0ordinea
Guvernului, -iind autoritate unic. de re'lementare, eviden&. prin re'i$tre na&ionale,
$uprave'3ere, autori%are, ar0itra2 i con$tatare te3nico;tiin&i-ic. /n domeniul drepturilor de
autor i al drepturilor conexe.
*1+Dinan&area c3eltuielilor curente i de capital ale )-iciului Romn pentru "repturile de #utor
$e -ace inte'ral i di$tinct de la 0u'etul de $tat, prin intermediul 0u'etului Eini$terului (ulturii
i (ultelor, mini$trul coordonator -iind ordonator principal de credite.
*5+)r'ani%area, -unc&ionarea, $tructura per$onalului i dot.rile nece$are /ndeplinirii atri0u&iilor
)-iciului Romn pentru "repturile de #utor $e $ta0ile$c prin 3ot.rre a Guvernului.
64
*4+)-iciul Romn pentru "repturile de #utor e$te coordonat de mini$trul culturii i cultelor i
e$te condu$ de un director 'eneral, a2utat de un director 'eneral ad2unct, numi&i prin deci%ie a
primului;mini$tru, la propunerea mini$trului coordonator.
*7+Per$onalul )-iciului Romn pentru "repturile de #utor 0ene-icia%. de $timulente din $umele
/nca$ate pentru 0u'etul de $tat din opera&iunile contra co$t e-ectuate de )-iciul Romn pentru
"repturile de #utor, /n procent de pn. la 17A.
(la data 15-no$-2008 rt! 137# alin! (5) din titlul """# capitolul "" a fost reglementat de Norme Metodologice din
2008 )
(la data 01-ian-2012 rt! 137# alin! (5) din titlul """# capitolul "" abrogat de rt! ("""# punctul 5! din #rdonanta
rgenta 71/2011 )
*6+@ivelul de con$tituire pentru -iecare dintre opera&iunile prev.%ute la art. 158 alin. *1+ lit. d+,
e+, >+ i I+ i condi&iile de reparti%are i utili%are a -ondului de $timulente $e $ta0ile$c prin
norme apro0ate prin 3ot.rre a Guvernului.
*la data 19;$ep;1::7 #rt. 158 din titlul III, capitolul II modi-icat de #rt. I, punctul 74. din
)rdonanta ur'enta 115<1::7 +
(la data 01-ian-2012 rt! 137# alin! (6) din titlul """# capitolul "" abrogat de rt! ("""# punctul 5! din #rdonanta
rgenta 71/2011 )
#rt. 158
Atri(u'iile )ficiului +omn $entru %re$turile de Autor sunt urmtoarele1
a+organizeaz i administreaz e,iden'a re$ertoriului de o$ere i de autori $rimit de la organismele de
gestiune colecti, $entru dre$turile de autor i dre$turile cone-e2
0+acord a,ize $entru constituirea ca $ersoane *uridice& n condi'iile legii& a organismelor de gestiune
colecti, i urmrete a$licarea legisla'iei de ctre organismele a cror constituire a a,izat-o2
c+a,izeaz& n condi'iile legii& ela(orarea i negocierea ta(elelor i a metodologiilor sta(ilite de organismele
de gestiune colecti, cu asocia'iile $atronale de utilizatori2
d+e-ercit& la cererea i $e cheltuiala titularilor unor dre$turi $rote*ate& func'ii de o(ser,are i de control
asu$ra acti,it'ilor ce $ot da natere la nclcri ale legisla'iei dre$tului de autor i a dre$turilor cone-e2
e+inter,ine& $e cale de mediere& n negocierile dintre organismele de gestiune colecti, i utilizatori&
$otri,it art. 171 alin. 8442
-+ncheie $rocese-,er(ale de constatare a nclcrilor legii& n condi'iile $re,zute de 0odul de $rocedur
$enal& i sesizeaz organele com$etente n cazul infrac'iunilor $entru care ac'iunea $enal se $une n
micare din oficiu2
'+ela(oreaz $rograme de instruire& de formare $ractic i teoretic n domeniul dre$tului de autor i al
dre$turilor cone-e2
3+ntre'ine rela'ii cu organiza'iile de s$ecialitate similare i cu organiza'iile interna'ionale din domeniu& la
care statul romn este $arte.
*1+#tri0u&iile )-iciului Romn pentru "repturile de #utor $unt urm.toarele!
a+re'lementea%. activitatea din domeniu, prin deci%ii ale directorului 'eneral9
0+ela0orea%. proiecte de acte normative /n domeniul $.u de activitate9
c+&ine eviden&a repertoriilor tran$mi$e de or'ani$mele de 'e$tiune colectiv.9
d+or'ani%ea%. i admini$trea%., contra co$t, /nre'i$trarea, /n re'i$trele na&ionale i /n alte
eviden&e na&ionale $peci-ice, prev.%ute de le'e9
e+avi%ea%. con$tituirea i $uprave'3ea%. -unc&ionarea or'ani$melor de 'e$tiune colectiv.9
-+avi%ea%., ca or'an de $pecialitate al admini$tra&iei pu0lice centrale, potrivit le'ii, /n$crierea /n
Re'i$trul a-lat la 're-a 2udec.toriei, a a$ocia&iilor i -unda&iilor con$tituite /n domeniul
drepturilor de autor i al drepturilor conexe, inclu$iv /n ceea ce privete a$ocia&iile pentru
com0aterea pirateriei9
'+controlea%. din o-iciu, pe c3eltuial. proprie, re$pectarea le'i$la&iei din domeniu i aplic.
$anc&iuni contraven&ionale potrivit le'ii9
3+controlea%. -unc&ionarea or'ani$melor de 'e$tiune colectiv. i $ta0ilete m.$urile de intrare
/n le'alitate $au aplic. $anc&iuni, dup. ca%9
i+controlea%. la cerere, pe c3eltuiala titularilor unor drepturi prote2ate, activit.&ile care
con$tituie /nc.lc.ri ale le'i$la&iei /n domeniu, i aplic. $anc&iuni contraven&ionale, potrivit le'ii9
2+/nc3eie acte de con$tatare a in-rac&iunilor din domeniu, ridic. mi2loace materiale de pro0. i le
/naintea%. or'anelor de urm.rire penal.9
>+admini$trea%. 0a%a de date, la nivel na&ional, privind contraven&iile $anc&ionate /n domeniul
drepturilor de autor i al drepturilor conexe9
l+a$i'ur. $ecretariatul procedurilor de mediere de$-.urate potrivit le'ii9
m+e-ectuea%., contra co$t, con$tat.ri te3nico;tiin&i-ice i experti%e, prin $pecialiti proprii, la
$olicitarea or'anelor de cercetare penal. $au a in$tan&elor 2udec.toreti9
n+de$-.oar. activit.&i de in-ormare privind le'i$la&ia din domeniu, pe c3eltuial. proprie,
precum i activit.&i de in$truire, pe c3eltuiala celor intere$a&i9
65
o+de$-.oar. activit.&i de repre%entare /n rela&iile cu or'ani%a&iile de $pecialitate $imilare i cu
or'ani%a&iile interna&ionale din domeniu, la care $tatul romn e$te parte9
p+/ndeplinete orice alte atri0u&ii prev.%ute de le'e.
*1+Prin 3ot.rre a Guvernului $e $ta0ile$c tari-ele opera&iunilor ce pot -i e-ectuate de )-iciul
Romn pentru "repturile de #utor, contra co$t.
*la data 5:;iul;1::4 #rt. 158 din titlul III, capitolul II modi-icat de #rt. I, punctul 1:9. din
Le'ea 187<1::4 +
*1+Principalele atri0u&ii ale )-iciului Romn pentru "repturile de #utor $unt urm.toarele!
a+re'lementea%. activitatea din domeniu prin deci%ii ale directorului 'eneral, potrivit le'ii9
0+ela0orea%. proiecte de acte normative /n domeniul $.u de activitate9
c+&ine eviden&a repertoriilor tran$mi$e de or'ani$mele de 'e$tiune colectiv.9
d+or'ani%ea%. i admini$trea%. contra co$t /nre'i$trarea /n re'i$trele na&ionale i /n alte
eviden&e na&ionale $peci-ice, prev.%ute de le'e9
e+eli0erea%. contra co$t marca2e 3olo'ra-ice utili%a0ile /n condi&iile le'ii /n domeniul drepturilor
de autor i al drepturilor conexe, la valoarea pre&ului de ac3i%i&ie la care $e adau'. un comi$ion
de admini$trare de 5:A9
-+avi%ea%. con$tituirea i $uprave'3ea%. -unc&ionarea or'ani$melor de 'e$tiune colectiv.9
'+avi%ea%., ca or'an de $pecialitate al admini$tra&iei pu0lice centrale, potrivit le'ii, /n$crierea /n
re'i$trul a-lat la 're-a 2udec.toriei a a$ocia&iilor i -unda&iilor con$tituite /n domeniul drepturilor
de autor i al drepturilor conexe, inclu$iv /n ceea ce privete a$ocia&iile pentru com0aterea
pirateriei9
3+controlea%. -unc&ionarea or'ani$melor de 'e$tiune colectiv. i $ta0ilete m.$urile de intrare
/n le'alitate $au aplic. $anc&iuni, dup. ca%9
i+a$i'ur. $ecretariatul procedurilor de ar0itra2 de$-.urate potrivit le'ii9
2+e-ectuea%. con$tat.ri te3nico;tiin&i-ice cu privire la caracterul ori'inal al produ$elor
purt.toare de drepturi de autor $au de drepturi conexe, la $olicitarea or'anelor de cercetare
penal.9
2+e-ectuea%. contra co$t, pe c3eltuiala inculpa&ilor, /n ca%ul /n care $;a dovedit vinov.&ia,
con$tat.ri te3nico;tiin&i-ice cu privire la caracterul ori'inal al produ$elor purt.toare de drepturi
de autor $au de drepturi conexe, la $olicitarea or'anelor de cercetare penal.9
(la data 03-aug-2006 rt! 138# alin! (1)# litera '! din titlul """# capitolul "" modificat de rt! 1# punctul 45! din !egea
329/2006 )
>+e-ectuea%. la cerere experti%e contra co$t, pe c3eltuiala p.r&ilor intere$ate9
l+de$-.oar. activit.&i de in-ormare privind le'i$la&ia din domeniu, pe c3eltuiala proprie, precum
i activit.&i de in$truire, pe c3eltuiala celor intere$a&i9
m+de$-.oar. activit.&i de repre%entare /n rela&iile cu or'ani%a&iile de $pecialitate $imilare i cu
or'ani%a&iile interna&ionale din domeniu, la care $tatul romn e$te parte9
n+/ndeplinete orice alte atri0u&ii prev.%ute de le'e.
*1+Prin 3ot.rre a Guvernului $e $ta0ile$c tari-ele opera&iunilor ce pot -i e-ectuate de )-iciul
Romn pentru "repturile de #utor, contra co$t.
*1+Prin 3ot.rre a Guvernului $e $ta0ile$c tari-ele opera&iunilor ce pot -i e-ectuate de )-iciul
Romn pentru "repturile de #utor contra co$t. (ontravaloarea opera&iunilor prev.%ute la alin.
*1+ lit. 2+ $e va include /n c3eltuielile de 2udecat..
(la data 03-aug-2006 rt! 138# alin! (2) din titlul """# capitolul "" modificat de rt! 1# punctul 45! din !egea
329/2006 )
*5+Pentru /ndeplinirea atri0u&iilor $ta0ilite prin le'e )-iciul Romn pentru "repturile de #utor
are acce$ la in-orma&iile nece$are /n mod operativ i 'ratuit de la (entrul @a&ional al
(inemato'ra-iei, )-iciul @a&ional al Re'i$trului (omer&ului, #utoritatea @a&ional. a =.milor,
#'en&ia @a&ional. de #dmini$trare Di$cal. i de la In$pectoratul General al Poli&iei de Drontier.,
In$pectoratul @a&ional pentru Eviden&a Per$oanelor i "irec&ia General. de Paapoarte din
cadrul Eini$terului #dmini$tra&iei i Internelor, precum i de la in$titu&iile -inanciar;0ancare, /n
condi&iile le'ii.
(la data 19-sep-2005 rt! 138 din titlul """# capitolul "" modificat de rt! "# punctul 55! din #rdonanta rgenta
123/2005 )
#rt. 158
1

(u oca%ia controalelor e-ectuate de )-iciul Romn pentru "repturile de #utor potrivit
prevederilor art. 158, per$oana controlat. e$te o0li'at. $. pre%inte orice documente i
in-orma&ii $olicitate de or'anele de control i $. predea copii dup. ace$tea, dac. $unt $olicitate.
#rt. 158
1

*1+#ctivitatea de control a )-iciului Romn pentru "repturile de #utor, prev.%ut. la art. 158
alin. *1+ lit. 3+, $e de$-.oar. numai cu noti-icarea preala0il. a or'ani$mului de 'e$tiune
colectiv. controlat, comunicndu;$e totodat. i o0iectivele controlului. )-iciul Romn pentru
66
"repturile de #utor poate e-ectua controale 'enerale o dat. pe an, noti-icate cu 1: %ile /nainte
de e-ectuarea controlului, precum i controale punctuale privind pro0leme care -ac o0iectul unor
reclama&ii, ori de cte ori e$te nevoie, noti-icate cu trei %ile /nainte.
*1+(u oca%ia controalelor e-ectuate de )-iciul Romn pentru "repturile de #utor,
admini$tratorul 'eneral e$te o0li'at $. pre%inte orice documente i in-orma&ii $olicitate de
or'anele de control i $. predea copii dup. ace$tea, dac. $unt $olicitate. )r'anele de control
pot lua note explicative /n le'.tur. cu $itua&iile con$tatate, att admini$tratorului 'eneral, ct i
altor per$oane an'a2ate.
*5+(onclu%iile or'anelor de control ale )-iciului Romn pentru "repturile de #utor, /mpreun. cu
o0$erva&iile admini$tratorului 'eneral, $e con$emnea%. /ntr;un proce$;ver0al.
*4+Pe 0a%a conclu%iilor controlului, /n ca%ul con$tat.rii unor nere'uli, )-iciul Romn pentru
"repturile de #utor poate aplica $anc&iuni contraven&ionale /n termen de 5: de %ile de la
con$tatare.
*4+Pe 0a%a conclu%iilor controlului, /n ca%ul con$tat.rii unor nere'uli, )-iciul Romn pentru
"repturile de #utor poate decide comunicarea proce$ului;ver0al c.tre adunarea 'eneral. a
or'ani$mului de 'e$tiune colectiv. /n cau%. care /l va de%0ate /n prima edin&. ordinar..
(la data 19-sep-2005 rt! 138+2# alin! (4) din titlul """# capitolul "" modificat de rt! "# punctul 56! din #rdonanta
rgenta 123/2005 )
#rt. 158
5

6n ca%ul /n care or'ani$mul de 'e$tiune colectiv. nu mai /ndeplinete condi&iile prev.%ute la art.
114 i 116 $au /ncalc. o0li'a&iile prev.%ute la art. 15:, 155, 154, 154
1
$au 157, )-iciul Romn
pentru "repturile de #utor poate acorda or'ani$mului de 'e$tiune colectiv., prin deci%ie a
directorului 'eneral, un termen pentru intrarea /n le'alitate. "eci%ia poate -i atacat. la
in$tan&ele 2udec.toreti de contencio$ admini$trativ. 6n ca%ul nere$pect.rii deci%iei r.ma$e
de-initive, )-iciul Romn pentru "repturile de #utor retra'e avi%ul prev.%ut la art. 117, pn. la
$c3im0area admini$tratorului 'eneral de c.tre adunarea 'eneral..
6n ca%ul /n care or'ani$mul de 'e$tiune colectiv. nu mai /ndeplinete condi&iile prev.%ute la art.
114 i 116 ori /ncalc. o0li'a&iile prev.%ute la art. 15:, 155, 154, 154
1
, 157 $au art. 158
1
alin.
*1+, )-iciul Romn pentru "repturile de #utor poate acorda or'ani$mului de 'e$tiune colectiv.,
prin deci%ie a directorului 'eneral, un termen pentru intrarea /n le'alitate. "eci%ia poate -i
atacat. la in$tan&ele 2udec.toreti de contencio$ admini$trativ. 6n ca%ul nere$pect.rii deci%iei
r.ma$e de-initive, )-iciul Romn pentru "repturile de #utor retra'e temporar avi%ul prev.%ut la
art. 117. Retra'erea temporar. a avi%ului are ca e-ect $u$pendarea activit.&ii or'ani$mului de
'e$tiune colectiv. pn. la $c3im0area admini$tratorului 'eneral de c.tre adunarea 'eneral..
(la data 19-sep-2005 rt! 138+3 din titlul """# capitolul "" modificat de rt! "# punctul 57! din #rdonanta rgenta
123/2005 )
#rt. 158
4

*1+Pe ln'. )-iciul Romn pentru "repturile de #utor -unc&ionea%. un corp de ar0itri, -ormat din
1: de mem0ri, numi&i prin ordin al mini$trului coordonator. @umirea $e -ace dintre candida&ii cu
pre'.tire 2uridic. i cu minimum 1: ani de activitate /n domeniul dreptului civil, propui de
or'ani$mele de 'e$tiune colectiv., de $tructurile a$ociative ale utili%atorilor i de $ociet.&ile
pu0lice de radiodi-u%iune i de televi%iune. Propunerile $e depun la )-iciul Romn pentru
"repturile de #utor, /mpreun. cu o pre%entare a candidatului propu$ i cu acceptul $cri$ al
ace$tuia, inclu%nd in-orma&ii privind modalit.&ile de convocare.
*1+Pe ln'. )-iciul Romn pentru "repturile de #utor -unc&ionea%. un corp de ar0itri, -ormat din
1: de mem0ri, numi&i din 5 /n 5 ani prin ordin al mini$trului coordonator. @umirea $e -ace dintre
candida&ii cu pre'.tire 2uridic. i cu minimum 1: ani de activitate /n domeniul dreptului civil,
propui de or'ani$mele de 'e$tiune colectiv., de $tructurile a$ociative ale utili%atorilor i de
$ociet.&ile pu0lice de radiodi-u%iune i de televi%iune. Propunerile $e depun la )-iciul Romn
pentru "repturile de #utor, /mpreun. cu o pre%entare a candidatului propu$ i cu acceptul $cri$
al ace$tuia, inclu%nd in-orma&ii privind modalit.&ile de convocare.
*la data 19;$ep;1::7 #rt. 158?4, alin. *1+ din titlul III, capitolul II modi-icat de #rt. I, punctul
78. din )rdonanta ur'enta 115<1::7 +
*1+Pe ln'. )-iciul Romn pentru "repturile de #utor -unc&ionea%. un corp de ar0itri, -ormat din
1: de mem0ri, numi&i din 5 /n 5 ani, prin ordin al mini$trului coordonator al )-iciului Romn
pentru "repturile de #utor. "e$emnarea celor 1: de mem0ri $e -ace prin tra'ere la $or&i de
c.tre directorul 'eneral al )-iciului Romn pentru "repturile de #utor, /n pre%en&a candida&ilor,
care $unt propui de or'ani$mele de 'e$tiune colectiv., de $tructurile a$ociative ale
utili%atorilor i de $ociet.&ile pu0lice de radiodi-u%iune i de televi%iune. (andida&ii propui
tre0uie $. ai0. pre'.tire 2uridic. i minimum 1: ani de activitate /n domeniul dreptului civil.
Propunerile $e depun la )-iciul Romn pentru "repturile de #utor, /mpreun. cu o pre%entare a
candidatului propu$ i cu acceptul $cri$ al ace$tuia, inclu%nd in-orma&ii privind modalit.&ile de
67
convocare.
(la data 03-aug-2006 rt! 138+4# alin! (1) din titlul """# capitolul "" modificat de rt! 1# punctul 46! din !egea
329/2006 )
*1+#r0itrii nu au calitatea de $alaria&i ai )-iciului Romn pentru "repturile de #utor i au dreptul
la un onorariu pentru participarea la medierea metodolo'iilor de colectare a drepturilor
'e$tionate de c.tre or'ani$mele de 'e$tiune colectiv. /n condi&iile prev.%ute de pre%enta le'e.
*1+#r0itrii nu au calitatea de $alariat al )-iciului Romn pentru "repturile de #utor i au dreptul
la un onorariu pentru participarea la ar0itra2ul metodolo'iilor de colectare a drepturilor
'e$tionate de or'ani$mele de 'e$tiune colectiv. /n condi&iile prev.%ute de pre%enta le'e.
*la data 19;$ep;1::7 #rt. 158?4, alin. *1+ din titlul III, capitolul II modi-icat de #rt. I, punctul
78. din )rdonanta ur'enta 115<1::7 +
*1+#r0itrii nu au calitatea de $alaria&i ai )-iciului Romn pentru "repturile de #utor i au dreptul
la un onorariu pentru participarea la ar0itra2ul metodolo'iilor de colectare a drepturilor
'e$tionate de or'ani$mele de 'e$tiune colectiv., /n condi&iile prev.%ute de pre%enta le'e.
(la data 03-aug-2006 rt! 138+4# alin! (2) din titlul """# capitolul "" modificat de rt! 1# punctul 46! din !egea
329/2006 )
*5+(orpul de ar0itri va -i recon$tituit /n ca%ul /n care num.rul ar0itrilor permanent di$poni0ili
e$te mai mic de 16.
(la data 30-iul-2004 rt! 138 din titlul """# capitolul "" completat de rt! "# punctul 110! din !egea 285/2004 )
(#PIT)LL III! Proceduri i $anc&iuni
#rt. 159
*1+/nclcarea dre$turilor recunoscute i garantate $rin $rezenta lege atrage rs$underea ci,il&
contra,en'ional sau $enal& du$ caz& $otri,it legii. %is$ozi'iile $rocedurale sunt cele $re,zute n
$rezenta lege& care se com$leteaz cu cele de dre$t comun.
*1+@itularii dre$turilor nclcate $ot solicita instan'elor de *udecat sau altor organisme com$etente& du$
caz& recunoaterea dre$turilor lor& constatarea nclcrii acestora i $ot $retinde re$ararea $re*udiciului n
conformitate cu normele legale.
*5+/n cazul nclcrii unor dre$turi recunoscute i $rote*ate $rin $rezenta lege& titularii acestora $ot cere
instan'ei de *udecat sau altor organe com$etente $otri,it legii s dis$un& de ndat& luarea unor msuri
$entru $re,enirea $roducerii unor $agu(e iminente sau $entru asigurarea re$arrii acestora& du$ caz.
*4+%e asemenea& titularii dre$turilor nclcate $ot cere instan'ei de *udecat s dis$un a$licarea
oricreia dintre urmtoarele msuri1
a+remiterea& $entru aco$erirea $re*udiciilor suferite& a ncasrilor realizate $rin actul ilicit sau& dac
$re*udiciile nu $ot fi re$arate n acest mod& remiterea (unurilor rezultate din fa$ta ilicit& n ,ederea
,alorificrii acestora& $n la aco$erirea integral a $re*udiciilor cauzate2
0+distrugerea echi$amentelor i a mi*loacelor aflate n $ro$rietatea f$tuitorului& a cror destina'ie unic
sau $rinci$al a fost aceea de $roducere a actului ilicit2
c+scoaterea din circuitul comercial $rin confiscarea i distrugerea co$iilor efectuate ilegal2
d+$u(licarea n mi*loacele de comunicare n mas a hotrrii instan'ei de *udecat& $e cheltuiala celui care
a s,rit fa$ta.
*7+%is$ozi'iile alin. 844 lit. c4 nu se a$lic $entru construc'iile arhitecturale& dac distrugerea cldirii nu
este im$us de circumstan'ele cazului res$ecti,.
#rt. 14:
0onstituie infrac'iune i se $ede$sete cu nchisoare de la o lun la 2 ani sau cu amend de la 200.000 lei
la 7 milioane lei& dac nu constituie o infrac'iune mai gra,& fa$ta $ersoanei care& fr a a,ea autorizarea
sau& du$ caz& consim'mntul titularului dre$turilor recunoscute $rin $rezenta lege1
a+aduce o o$er la cunotin' $u(lic2
0+re$rezint scenic& recit& e-ecut sau $rezint direct& n orice alt modalitate $u(lic& o o$er2
c+$ermite accesul $u(lic la (azele de date $e calculator& care con'in sau constituie o$ere $rote*ate2
d+traduce& $u(lic n culegeri& ada$teaz sau transform o o$er& $entru a o('ine o o$er deri,at2
e+fi-eaz $e un su$ort $resta'ia unui artist inter$ret sau e-ecutant2
-+emite ori transmite $rin radiodifuziune sau $rin tele,iziune o $resta'ie& fi-at ori nefi-at $e un su$ort&
sau o retransmite $rin mi*loace fr fir& $rin fir& $rin ca(lu& $rin satelit ori $rin orice alt $rocedeu similar
sau $rin orice alt mi*loc de comunicare ctre $u(lic2
'+$rezint ntr-un loc $u(lic nregistrrile sonore ale unui $roductor2
3+emite ori transmite $rin radiodifuziune sau $rin tele,iziune nregistrrile sonore ale unui $roductor ori le
retransmite $rin mi*loace fr fir& $rin fir& $rin ca(lu& $rin satelit sau $rin orice alt $rocedeu similar ori $rin
orice alt mi*loc de comunicare ctre $u(lic2
i+fi-eaz $rograme de radio sau de tele,iziune sau le retransmite $rin mi*loace fr fir& $rin fir& $rin ca(lu&
$rin satelit sau $rin orice alt $rocedeu similar ori $rin orice alt mi*loc de comunicare ctre $u(lic2
2+comunic& ntr-un loc accesi(il $u(licului cu $lata intrrii& $rograme de radio sau de tele,iziune.
#rt. 141
68
0onstituie infrac'iune i se $ede$sete cu nchisoare de la 7 luni la : ani sau cu amend de la :00.000 lei la
10 milioane lei fa$ta $ersoanei care i nsuete& fr dre$t& calitatea de autor al unei o$ere sau fa$ta
$ersoanei care aduce la cunotin' $u(lic o o$er su( un alt nume dect acela decis de autor& dac fa$ta
nu constituie o infrac'iune mai gra,.
#rt. 141
0onstituie infrac'iune i se $ede$sete cu nchisoare de la 7 luni la 7 ani sau cu amend de la =00.000 lei la
= milioane lei& dac nu constituie o infrac'iune mai gra,& fa$ta $ersoanei care& fr a a,ea consim'mntul
titularului dre$turilor recunoscute $rin $rezenta lege1
a+re$roduce integral sau $ar'ial o o$er2
0+difuzeaz o o$er2
c+im$ort& n ,ederea comercializrii $e teritoriul +omniei& co$ii de $e o o$er2
d+e-$une $u(lic o o$er de art $lastic& de art a$licat& fotografic sau de arhitectur2
e+$roiecteaz $u(lic o o$er cinematografic sau alt o$er audio,izual2
-+emite o o$er $rin orice mi*loc ce ser,ete la $ro$agarea fr fir a semnelor& sunetelor sau imaginilor&
inclusi, $rin satelit2
'+transmite o o$er ctre $u(lic $rin fir& $rin ca(lu& $rin fi(r o$tic sau $rin orice alt $rocedeu similar2
3+retransmite o o$er $rin orice mi*loc ce ser,ete la $ro$agarea fr fir a semnelor& sunetelor sau
imaginilor& inclusi, $rin satelit& sau retransmite o o$er $rin fir& $rin ca(lu& $rin fi(r o$tic sau $rin orice
alt $rocedeu similar2
i+emite sau transmite ntr-un loc accesi(il $u(licului o o$er radiodifuzat sau tele,izat2
2+re$roduce $resta'ia unui artist inter$ret sau e-ecutant2
>+difuzeaz $resta'ia unui artist inter$ret sau e-ecutant2
l+re$roduce nregistrrile sonore ale unui $roductor2
m+difuzeaz nregistrrile sonore ale unui $roductor& inclusi, $rin nchiriere2
n+im$ort& n ,ederea comercializrii n +omnia& nregistrrile sonore ale unui $roductor2
o+re$roduce $rograme de radio sau de tele,iziune& fi-ate $e orice fel de su$ort2
p+difuzeaz& inclusi, $rin nchiriere& $rograme de radio sau de tele,iziune fi-ate $e orice fel de su$ort2
r+im$ort& n ,ederea comercializrii n +omnia& $rograme de radio sau de tele,iziune fi-ate $e orice fel
de su$ort.
#rt. 145
0onstituie infrac'iune i se $ede$sete cu nchisoare de la 7 luni la 2 ani sau cu amend de la :00.000 lei la
: milioane lei& dac nu constituie o infrac'iune mai gra,& fa$ta $ersoanei care1
a+$une la dis$ozi'ia $u(licului $rin ,nzare sau $rin orice alt mod de transmitere cu titlu oneros ori cu titlu
gratuit mi*loace tehnice destinate tergerii neautorizate sau neutralizrii dis$oziti,elor tehnice care
$rote*eaz $rogramul $entru calculator2
0+refuz s declare organelor com$etente $ro,enien'a e-em$larelor unei o$ere sau $ro,enien'a
su$orturilor $e care este nregistrat o $resta'ie ori un $rogram de radio sau de tele,iziune& $rote*ate n
temeiul $rezentei legi& aflate n $osesia sa n ,ederea difuzrii.
#rt. 144
Ac'iunea $enal se $une n micare n cazul infrac'iunilor $re,zute la art. 140& 141 i 142 lit. a4& c4& *4& l4&
n4 i o4& la $lngerea $reala(il a $ersoanei ,tmate n sensul $rezentei legi.
#rt. 147
Actele ncheiate de )ficiul +omn $entru %re$turile de Autor n e-ercitarea atri(u'iilor sale de control&
conform art. 17> lit. d4 i f4& urmeaz regimul $re,zut de art. 214 din 0odul de $rocedur $enal.
(#PIT)LL III! E.$uri de protec&ie, proceduri i $anc&iuni
4E(GI@E# I! E.$uri te3nice de protec&ie i in-orma&ii privind re'imul
drepturilor
#rt. 158
7

*1+#utorul unei opere, arti$tul interpret $au executant, produc.torul de -ono'rame ori de
/nre'i$tr.ri audiovi%uale, or'ani$mul de radiodi-u%iune $au de televi%iune i -a0ricantul de 0a%.
de date pot $. in$tituie m.$uri te3nice de protec&ie a drepturilor recuno$cute prin pre%enta le'e.
*1+Prin m.$uri te3nice, /n $en$ul pre%entei le'i, $e /n&ele'e utili%area oric.rei te3nolo'ii, a unui
di$po%itiv $au a unei componente care, /n cadrul -unc&ion.rii $ale normale, e$te de$tinat. $.
previn. $au $. /mpiedice actele care nu $unt autori%ate de titularii drepturilor recuno$cute prin
pre%enta le'e.
*1+Prin m.$uri te3nice, /n $en$ul pre%entei le'i, $e /n&ele'e utili%area oric.rei te3nolo'ii, a unui
di$po%itiv $au a unei componente care, /n cadrul -unc&ion.rii $ale normale, e$te de$tinat. $.
/mpiedice $au $. limite%e actele care nu $unt autori%ate de titularii drepturilor recuno$cute prin
pre%enta le'e.
(la data 19-sep-2005 rt! 138+5# alin! (2) din titlul """# capitolul """# sectiunea " modificat de rt! "# punctul 59! din
#rdonanta rgenta 123/2005 )
69
*5+E.$urile te3nice $unt con$iderate e-iciente atunci cnd utili%area unei opere $au a oric.rui
alt o0iect al protec&iei e$te controlat. de c.tre titularul de drepturi prin aplicarea unui cod de
acce$ $au a unui procedeu de protec&ie, precum criptarea, codarea, 0ruierea $au orice
tran$-ormare a operei ori a altui o0iect al protec&iei $au printr;un mecani$m de control al
copierii, dac. m.$urile /ndepline$c o0iectivul de a$i'urare a protec&iei.
*4+Titularii de drepturi care au in$tituit m.$uri te3nice de protec&ie au o0li'a&ia de a pune la
di$po%i&ia 0ene-iciarilor excep&iilor prev.%ute la art. 55 alin. *1+ lit. a+, c+ i e+, art. 55 alin. *1+
lit. d+ i e+ i art. 58 mi2loacele nece$are pentru acce$ul le'al la oper. $au la oricare alt o0iect al
protec&iei.
*4+Titularii de drepturi care au in$tituit m.$uri te3nice de protec&ie au o0li'a&ia de a pune la
di$po%i&ie 0ene-iciarilor excep&iilor prev.%ute la art. 55 alin. *1+ lit. a+, c+ i e+, art. 55 alin. *1+
lit. d+ i e+ i la art. 58 mi2loacele nece$are pentru acce$ul le'al la opera $au la oricare alt o0iect
al protec&iei. Totodat. acetia au dreptul $. limite%e num.rul copiilor reali%ate /n condi&iile de
mai $u$.
(la data 19-sep-2005 rt! 138+5# alin! (4) din titlul """# capitolul """# sectiunea " modificat de rt! "# punctul 59! din
#rdonanta rgenta 123/2005 )
*7+"i$po%i&iile alin. *4+ nu $e aplic. /n ca%ul operelor prote2ate pu$e la di$po%i&ia pu0licului,
con-orm clau%elor contractuale convenite /ntre p.r&i, a$t-el /nct mem0rii pu0licului $. poat.
avea acce$ la ace$tea /n orice loc i /n orice moment ale$, /n mod individual.
(la data 19-sep-2005 rt! 138+5 din titlul """# capitolul """# sectiunea " completat de rt! "# punctul 60! din
#rdonanta rgenta 123/2005 )
#rt. 158
6

*1+Titularii drepturilor recuno$cute prin pre%enta le'e pot $. -urni%e%e, /n -ormat electronic,
a$ociat unei opere $au oric.rui alt o0iect al protec&iei $au /n contextul comunic.rii pu0lice a
ace$tora, in-orma&ii privind re'imul drepturilor.
*1+Prin in-orma&ii privind re'imul drepturilor, /n $en$ul pre%entei le'i, $e /n&ele'e orice
in-orma&ie -urni%at. de titularii de drepturi care permite identi-icarea operei $au a oric.rui alt
o0iect al protec&iei prin pre%enta le'e, a autorului $au a altui titular de drepturi, precum i
condi&iile i modalit.&ile de utili%are a operei $au a oric.rui alt o0iect al protec&iei, precum i
orice num.r $au cod repre%entnd ace$te in-orma&ii.
4E(GI@E# II! Proceduri i $anc&iuni
#rt. 159
*1+6nc.lcarea drepturilor recuno$cute i 'arantate prin pre%enta le'e atra'e r.$punderea civil.,
contraven&ional. $au penal., dup. ca%, potrivit le'ii. "i$po%i&iile procedurale $unt cele
prev.%ute /n pre%enta le'e, care $e completea%. cu cele de drept comun.
*1+Titularii ale c.ror drepturi au -o$t /nc.lcate pot $olicita in$tan&elor de 2udecat. $au altor
or'ani$me competente, dup. ca%, recunoaterea drepturilor lor i con$tatarea /nc.lc.rii
ace$tora i pot pretinde repararea pre2udiciului calculat potrivit normelor le'ale9 /n ca%ul /n care
pre2udiciul nu poate -i determinat /n ace$t -el, acetia pot pretinde acordarea de de$p.'u0iri
repre%entnd triplul remunera&iilor care ar -i -o$t le'al datorate pentru tipul de utili%are ce a
-.cut o0iectul -aptei ilicite.
*5+6n ca%ul /nc.lc.rii unor drepturi recuno$cute i prote2ate prin pre%enta le'e, titularii ace$tora
pot cere in$tan&ei de 2udecat. $au altor or'ane competente potrivit le'ii $. di$pun. de /ndat.
luarea unor m.$uri pentru prevenirea producerii unor pa'u0e iminente $au pentru a$i'urarea
repar.rii ace$tora, dup. ca%.
*4+Titularii de drepturi pot $olicita in$tan&ei 2udec.toreti ordonarea unor m.$uri de a$i'urare a
dove%ilor $au de con$tatare a unei $t.ri de -apt, atunci cnd exi$t. un ri$c de /nc.lcare a
drepturilor prev.%ute de pre%enta le'e i dac. exi$t. un ri$c de di$tru'ere a elementelor de
pro0..
*7+Pentru ordonarea m.$urilor provi%orii i a m.$urilor a$i'ur.torii prev.%ute la alin. *5+,
precum i pentru di$punerea m.$urilor de a$i'urare a dove%ilor $au de con$tatare a unei $t.ri
de -apt prev.%ute la alin. *4+, precum i pentru exercitarea c.ilor de atac a$upra m.$urilor
luate, $unt aplica0ile di$po%i&iile dreptului comun. Pronun&area $e poate amna cu cel mult 14
de ore.
*6+In$tan&ele 2udec.toreti $unt a0ilitate $. adopte m.$urile prev.%ute la alin. *5+ i *4+, -.r.
citarea p.r&ii adver$e, /n ca%urile /n care ace$t lucru va -i nece$ar, /n $pecial atunci cnd orice
/ntr%iere e$te de natur. $. cau%e%e un pre2udiciu irepara0il $au cnd exi$t. ri$cul demon$tra0il
de di$tru'ere a elementelor de pro0..
*8+Pentru adoptarea m.$urilor prev.%ute la alin. *5+ i *4+, in$tan&ele 2udec.toreti vor pretinde
reclamantului $. -urni%e%e orice element de pro0., acce$i0il /n mod re%ona0il, pentru a dovedi,
cu $u-icient. certitudine, c. $;a adu$ atin'ere dreptului $.u ori c. o a$t-el de atin'ere e$te
70
iminent.. 6n ace$t ca%, in$tan&ele 2udec.toreti pot $. cear. reclamantului $. depun. o cau&iune
$u-icient. pentru a a$i'ura compen$area oric.rui pre2udiciu care ar putea -i $u-erit de prt.
*8+In$tan&a poate $. autori%e%e ridicarea de o0iecte i /n$cri$uri care con$tituie dove%i ale
/nc.lc.rii drepturilor de autor $au a drepturilor conexe, /n ori'inal $au /n copie.
*9+E.$urile de a$i'urare a dove%ilor $au de con$tatare a unei $t.ri de -apt di$pu$e de in$tan&.
vor -i du$e la /ndeplinire prin executor 2udec.tore$c. Titularii drepturilor ce $e pre$upune c. au
-o$t /nc.lcate ori cu privire la care exi$t. pericolul de a -i /nc.lcate $au repre%entan&ii ace$tor
titulari au dreptul de a participa la punerea /n executare a m.$urilor de a$i'urare a dove%ilor ori
de con$tatare a unei $t.ri de -apt.
*1:+Titularii drepturilor /nc.lcate pot cere in$tan&ei de 2udecat. $. di$pun. aplicarea oric.reia
dintre urm.toarele m.$uri!
a+remiterea, pentru acoperirea pre2udiciilor $u-erite, a /nca$.rilor reali%ate prin actul ilicit $au,
dac. pre2udiciile nu pot -i reparate /n ace$t mod, remiterea 0unurilor re%ultate din -apta ilicit.,
/n vederea valori-ic.rii ace$tora, pn. la acoperirea inte'ral. a pre2udiciilor cau%ate9
0+di$tru'erea ec3ipamentelor i a mi2loacelor a-late /n proprietatea -.ptuitorului, a c.ror
de$tina&ie unic. $au principal. a -o$t aceea de producere a actului ilicit9
c+$coaterea din circuitul comercial, prin con-i$care i di$tru'ere, a copiilor e-ectuate ile'al9
d+pu0licarea /n mi2loace de comunicare /n ma$. a 3ot.rrii in$tan&ei de 2udecat., pe c3eltuiala
celui care a $.vrit -apta.
*11+"i$po%i&iile alin. *1:+ lit. c+ nu $e aplic. pentru con$truc&iile reali%ate cu /nc.lcarea
drepturilor privind opera de ar3itectur., prote2ate prin pre%enta le'e, dac. di$tru'erea cl.dirii
nu e$te impu$. de circum$tan&ele ca%ului re$pectiv.
#rt. 158
8

*1+6nc.lcarea drepturilor recuno$cute i prote2ate prin pre%enta le'e atra'e r.$punderea civil.,
contraven&ional. $au penal., dup. ca%, potrivit le'ii. "i$po%i&iile procedurale $unt cele
prev.%ute /n pre%enta le'e, care $e completea%. cu cele de drept comun.
*1+6n cadrul unei ac&iuni re-eritoare la /nc.lcarea drepturilor prote2ate de pre%enta le'e i ca
r.$pun$ la o cerere 2u$ti-icat. a $olicitantului, in$tan&a are dreptul $. $olicite -urni%area
in-orma&iilor privind ori'inea i re&elele de di$tri0u&ie a m.r-urilor $au a $erviciilor care aduc
atin'ere unui drept prev.%ut de pre%enta le'e -ie de la -.ptuitor i<$au de la orice alt. per$oan.
care!
a+de&inea /n $cop comercial m.r-uri pirat9
0+utili%a /n $cop comercial $ervicii prin care /ncalc. drepturile prote2ate de pre%enta le'e9
c+-urni%a, /n $cop comercial, produ$e $au $ervicii utili%ate /n activit.&i prin care $e /ncalc.
drepturile prev.%ute de pre%enta le'e9
d+a -o$t indicat., de oricare dintre per$oanele prev.%ute la lit. a+, 0+ $au c+, ca -iind implicat. /n
producerea, reali%area, -a0ricarea, di$tri0uirea ori /nc3irierea m.r-urilor pirat $au a
di$po%itivelor pirat de control al acce$ului ori /n -urni%area produ$elor $au $erviciilor prin care
$e /ncalc. drepturile prote2ate de pre%enta le'e.
*1+6n cadrul unei ac&iuni re-eritoare la /nc.lcarea drepturilor prote2ate de pre%enta le'e i ca
r.$pun$ la o cerere 2u$ti-icat. a $olicitantului, in$tan&a are dreptul $. $olicite -urni%area
in-orma&iilor privind ori'inea i re&elele de di$tri0u&ie a m.r-urilor $au a $erviciilor care aduc
atin'ere unui drept prev.%ut de pre%enta le'e, -ie de la -.ptuitor, -ie de la orice alt. per$oan.
care!
a+a de&inut /n $cop comercial m.r-uri;pirat9
0+a utili%at /n $cop comercial $ervicii prin care /ncalc. drepturile prote2ate de pre%enta le'e9
c+a -urni%at, /n $cop comercial, produ$e $au $ervicii utili%ate /n activit.&i prin care $e /ncalc.
drepturile prev.%ute de pre%enta le'e9
d+a -o$t indicat., de oricare dintre per$oanele prev.%ute la lit. a+, 0+ $au c+, ca -iind implicat. /n
producerea, reali%area, -a0ricarea, di$tri0uirea $au /nc3irierea m.r-urilor;pirat ori a
di$po%itivelor;pirat de control al acce$ului $au /n -urni%area produ$elor ori $erviciilor prin care
$e /ncalc. drepturile prote2ate de pre%enta le'e.
(la data 03-aug-2006 rt! 138+7# alin! (2) din titlul """# capitolul """# sectiunea "" modificat de rt! 1# punctul 48! din
!egea 329/2006 )
*5+In-orma&iile prev.%ute /n alin. *1+ cuprind, dup. ca%!
a+numele i adre$a produc.torilor, -a0rican&ilor, di$tri0uitorilor, -urni%orilor i ale celorlal&i
de&in.tori anteriori ai m.r-urilor, di$po%itivelor $au ai $erviciilor, inclu$iv ale tran$portatorilor,
precum i ale an'ro$itilor de$tinatari i ale vn%.torilor cu am.nuntul9
0+in-orma&ii privind cantit.&ile produ$e, -a0ricate, livrate $au tran$portate, primite ori
comandate, precum i pre&ul o0&inut pentru m.r-urile, di$po%itivele $au $erviciile re$pective.
*5+In-orma&iile prev.%ute la alin. *1+ cuprind, dup. ca%!
71
a+numele i adre$a produc.torilor, -a0rican&ilor, di$tri0uitorilor, -urni%orilor i ale celorlal&i
de&in.tori anteriori ai m.r-urilor, di$po%itivelor $au ai $erviciilor, inclu$iv ale tran$portatorilor,
precum i ale an'ro$itilor de$tinatari i ale vn%.torilor cu am.nuntul9
0+in-orma&ii privind cantit.&ile produ$e, -a0ricate, livrate $au tran$portate, primite ori
comandate, precum i pre&ul o0&inut pentru m.r-urile, di$po%itivele $au $erviciile re$pective.
(la data 03-aug-2006 rt! 138+7# alin! (3) din titlul """# capitolul """# sectiunea "" modificat de rt! 1# punctul 48! din
!egea 329/2006 )
*4+Prevederile alin. *1+ i *5+ $e aplic. -.r. a aduce atin'ere altor di$po%i&ii le'ale, care!
a+acord. titularului dreptul de a primi in-orma&ii mai extin$e9
0+prev.d utili%area /n cau%ele civile $au penale a in-orma&iilor comunicate /n con-ormitate cu
pre%entul articol9
c+prev.d r.$punderea pentru a0u%ul de drept la in-ormare9
d+dau po$i0ilitatea $. $e re-u%e -urni%area de in-orma&ii care ar con$trn'e per$oana
men&ionat. /n alin. *1+ $. admit. propria $a participare $au pe cea a rudelor $ale apropiate la o
activitate prin care $e /ncalc. drepturile prote2ate de pre%enta le'e9
e+prev.d protec&ia con-iden&ialit.&ii $ur$elor de in-ormare $au prelucrarea datelor cu caracter
per$onal.
#rt. 159
*1+Titularii drepturilor recuno$cute i prote2ate prin pre%enta le'e pot $olicita in$tan&elor de
2udecat. $au altor or'ani$me competente, dup. ca%, recunoaterea drepturilor lor i
con$tatarea /nc.lc.rii ace$tora i pot pretinde acordarea de de$p.'u0iri pentru repararea
pre2udiciului cau%at. #celeai $olicit.ri pot -i -ormulate /n numele i pentru titularii de drepturi
de c.tre or'ani$mele de 'e$tiune, de c.tre a$ocia&iile de com0atere a pirateriei $au de c.tre
per$oanele autori%ate $. utili%e%e drepturi prote2ate prin pre%enta le'e, con-orm mandatului
acordat /n ace$t $en$. (nd o ac&iune a -o$t pornit. de titular, per$oanele autori%ate $. utili%e%e
drepturi prote2ate prin pre%enta le'e pot $. intervin. /n proce$, $olicitnd repararea
pre2udiciului ce le;a -o$t cau%at.
*1+La $ta0ilirea de$p.'u0irilor in$tan&a de 2udecat. ia /n con$iderare!
a+-ie criterii cum ar -i con$ecin&ele economice ne'ative, /n $pecial cti'ul nereali%at, 0ene-iciile
reali%ate pe nedrept de -.ptuitor i, atunci cnd e$te ca%ul, alte elemente /n a-ara -actorilor
economici, cum ar -i daunele morale cau%ate titularului dreptului9
0+-ie acordarea de de$p.'u0iri repre%entnd triplul $umelor care ar -i -o$t le'al datorate pentru
tipul de utili%are ce a -.cut o0iectul -aptei ilicite, /n ca%ul /n care nu $e pot aplica criteriile
men&ionate la lit. a+.
*5+6n ca%ul /n care exi$t. $u$piciuni cu privire la /nc.lcarea unor drepturi recuno$cute i
prote2ate prin pre%enta le'e, per$oanele /ndrept.&ite pot cere in$tan&ei de 2udecat. $au altor
or'ane competente potrivit le'ii!
(la data 21-dec-2006 rt! 139# alin! (3) din titlul """# capitolul """# sectiunea "" a se $edea %urisprudenta Decizia nr.
832/" din 21-dec-2006 )
a+$. di$pun. de /ndat. luarea unor m.$uri pentru a preveni producerea iminent. a unei pa'u0e
prin /nc.lcarea unui drept, prin inter%icerea, cu titlu provi%oriu, ca /nc.lc.rile pre%umate adu$e
ace$tui drept $. continue $au pentru a condi&iona continuarea lor de con$tituirea unor 'aran&ii
de$tinate $. a$i'ure de$p.'u0irea $olicitantului9 m.$urile provi%orii de inter%icere vor -i impu$e,
dac. e$te ca%ul, prin o0li'area la plata de amen%i civile potrivit dreptului comun9
0+$. di$pun. de /ndat. luarea unor m.$uri pentru a a$i'ura repararea pa'u0ei9 /n ace$t $cop
in$tan&a poate di$pune luarea de m.$uri a$i'ur.torii a$upra 0unurilor mo0ile i imo0ile ale
per$oanei pre$upu$e a -i /nc.lcat drepturile recuno$cute de pre%enta le'e, inclu$iv 0locarea
conturilor $ale 0ancare i a altor 0unuri. 6n ace$t $cop, autorit.&ile competente pot $. di$pun.
comunicarea de documente 0ancare, -inanciare $au comerciale ori acce$ul core$pun%.tor la
in-orma&iile pertinente9
c+$. di$pun. ridicarea $au predarea c.tre autorit.&ile competente a m.r-urilor cu privire la care
exi$t. $u$piciuni privind /nc.lcarea unui drept prev.%ut de pre%enta le'e pentru a /mpiedica
introducerea ace$tora /n circuitul comercial.
*4+E.$urile prev.%ute la alin. *5+ i *6+ pot -i di$pu$e i prin ordonan&. preedin&ial.. 6n ace$t
ca%, in$tan&ele 2udec.toreti pot $. cear. reclamantului $. depun. o cau&iune $u-icient. pentru
a a$i'ura compen$area oric.rui pre2udiciu care ar putea -i $u-erit de prt.
(la data 21-dec-2006 rt! 139# alin! (4) din titlul """# capitolul """# sectiunea "" a se $edea %urisprudenta Decizia nr.
832/" din 21-dec-2006 )
*7+#celeai m.$uri pot -i cerute, /n aceleai condi&ii, /mpotriva unui intermediar ale c.rui $ervicii
$unt utili%ate de c.tre un ter& pentru a /nc.lca un drept prote2at prin pre%enta le'e.
*6+Titularii de drepturi $au repre%entan&ii ace$tora prev.%u&i la alin. *1+ pot $olicita in$tan&ei
2udec.toreti, c3iar i /nainte de introducerea unei ac&iuni pe -ondul cau%ei, luarea unor m.$uri
72
de a$i'urare a dove%ilor $au de con$tatare a unei $t.ri de -apt, atunci cnd exi$t. un ri$c de
/nc.lcare a drepturilor prev.%ute de pre%enta le'e i dac. exi$t. un ri$c de di$tru'ere a
elementelor de pro0..
*8+E.$urile prev.%ute la alin. *5+, *7+ i *6+ pot $. includ. de$crierea detaliat., cu $au -.r.
prelevare de eantioane, $au $ec3e$trarea real. a m.r-urilor /n liti'iu i, /n ca%urile
core$pun%.toare, a materialelor i in$trumentelor utili%ate pentru a produce i<$au a di$tri0ui
ace$te m.r-uri, precum i documentele care $e re-er. la ele. #ce$te m.$uri vor -i avute /n
vedere i /n aplicarea di$po%i&iilor art. 96;99 din (odul de procedur. penal..
*8+Pentru luarea m.$urilor provi%orii i a m.$urilor a$i'ur.torii prev.%ute la alin. *5+ i pentru
luarea m.$urilor de a$i'urare a dove%ilor $au de con$tatare a unei $t.ri de -apt prev.%ute la
alin. *6+, precum i pentru exercitarea c.ilor de atac a$upra m.$urilor luate $unt aplica0ile
di$po%i&iile dreptului comun. Pronun&area $e poate amna cu cel mult 14 de ore.
*9+In$tan&ele 2udec.toreti $unt a0ilitate $. adopte m.$urile prev.%ute la alin. *5+ i *6+, -.r.
citarea p.r&ii adver$e, /n ca%urile /n care ace$t lucru va -i nece$ar, /n $pecial atunci cnd orice
/ntr%iere e$te de natur. $. cau%e%e un pre2udiciu irepara0il $au cnd exi$t. ri$cul demon$tra0il
de di$tru'ere a elementelor de pro0.. Partea adver$. va -i in-ormat. de /ndat., cel mai tr%iu
dup. executarea m.$urilor.
*1:+In$tan&a poate $. autori%e%e ridicarea de o0iecte i /n$cri$uri care con$tituie dove%i ale
/nc.lc.rii drepturilor de autor $au a drepturilor conexe, /n ori'inal ori /n copie, c3iar i atunci
cnd ace$tea $e a-l. /n po$e$ia p.r&ii adver$e. 6n ca%ul /nc.lc.rilor comi$e la $car. comercial.,
autorit.&ile competente pot $. di$pun., de a$emenea, comunicarea de documente 0ancare,
-inanciare $au comerciale ori acce$ul core$pun%.tor la in-orma&iile pertinente.
*11+Pentru adoptarea m.$urilor prev.%ute la alin. *5+, *6+ i *1:+, $u0 re%erva a$i'ur.rii
protec&iei in-orma&iilor con-iden&iale, in$tan&ele 2udec.toreti vor pretinde reclamantului $.
-urni%e%e orice element de pro0., acce$i0il /n mod re%ona0il, pentru a dovedi, cu $u-icient.
certitudine, c. $;a adu$ atin'ere dreptului $.u ori c. o a$t-el de atin'ere e$te iminent.. 4e
con$ider. ca repre%entnd element de pro0. $u-icient i un eantion re%ona0il dintr;un num.r
$u0$tan&ial de copii ale unei opere $au ale oric.rui alt o0iect prote2at. 6n ace$t ca%, in$tan&ele
2udec.toreti pot $. cear. reclamantului $. depun. o cau&iune $u-icient. pentru a a$i'ura
compen$area oric.rui pre2udiciu care ar putea -i $u-erit de prt.
*11+Pentru adoptarea m.$urilor prev.%ute la alin. *5+, *6+ i *1:+, $u0 re%erva a$i'ur.rii
protec&iei in-orma&iilor con-iden&iale, in$tan&ele 2udec.toreti vor pretinde reclamantului $.
-urni%e%e orice element de pro0., acce$i0il /n mod re%ona0il, pentru a dovedi cu $u-icient.
certitudine c. $;a adu$ atin'ere dreptului $.u ori c. o a$t-el de atin'ere e$te iminent.. 4e
con$ider. ca repre%entnd element de pro0. $u-icient num.rul de copii ale unei opere $au ale
oric.rui alt o0iect prote2at, la aprecierea in$tan&ei de 2udecat.. 6n ace$t ca%, in$tan&ele
2udec.toreti pot $. cear. reclamantului $. depun. o cau&iune $u-icient. pentru a a$i'ura
compen$area oric.rui pre2udiciu care ar putea -i $u-erit de prt.
(la data 03-aug-2006 rt! 139# alin! (11) din titlul """# capitolul """# sectiunea "" modificat de rt! 1# punctul 49! din
!egea 329/2006 )
*11+E.$urile de a$i'urare a dove%ilor $au de con$tatare a unei $t.ri de -apt di$pu$e de in$tan&.
vor -i du$e la /ndeplinire prin executor 2udec.tore$c. Titularii drepturilor ce $e pre$upune c. au
-o$t /nc.lcate ori cu privire la care exi$t. pericolul de a -i /nc.lcate $au repre%entan&ii ace$tor
titulari au dreptul de a participa la punerea /n executare a m.$urilor de a$i'urare a dove%ilor ori
de con$tatare a unei $t.ri de -apt.
*15+In$tan&a poate di$pune ridicarea m.$urilor prev.%ute la alin. *5+ i *6+, la cererea prtului,
dac. reclamantul nu a introdu$ o ac&iune care $. conduc. la $olu&ionarea pe -ond a cau%ei /ntr;
un termen de 1: de %ile lucr.toare $au 51 de %ile calendari$tice, dac. ace$t termen e$te mai
lun', termene calculate de la data ducerii la /ndeplinire a m.$urilor.
*14+Titularii drepturilor /nc.lcate pot cere in$tan&ei de 2udecat. $. di$pun. aplicarea oric.reia
dintre urm.toarele m.$uri!
a+remiterea, pentru acoperirea pre2udiciilor $u-erite, a /nca$.rilor reali%ate prin actul ilicit9
0+di$tru'erea ec3ipamentelor i a mi2loacelor a-late /n proprietatea -.ptuitorului, a c.ror
de$tina&ie unic. $au principal. a -o$t aceea de producere a actului ilicit9
c+$coaterea din circuitul comercial, prin con-i$care i di$tru'ere, a copiilor e-ectuate ile'al9
d+r.$pndirea in-orma&iilor cu privire la 3ot.rrea in$tan&ei de 2udecat., inclu$iv a-iarea
3ot.rrii, precum i pu0licarea $a inte'ral. $au par&ial. /n mi2loacele de comunicare /n ma$., pe
c3eltuiala celui care a $.vrit -apta9 /n aceleai condi&ii in$tan&ele pot di$pune m.$uri
$uplimentare de pu0licitate adaptate circum$tan&elor particulare ale ca%ului, inclu$iv o
pu0licitate de mare amploare.
73
*17+In$tan&a de 2udecat. di$pune aplicarea m.$urilor prev.%ute la alin. *14+ pe c3eltuiala
-.ptuitorului, cu excep&ia ca%ului /n care exi$t. motive temeinice pentru ca ace$ta $. nu $uporte
c3eltuielile.
*16+E.$urile prev.%ute la alin. *14+ lit. 0+ i c+ pot -i di$pu$e i de procuror cu oca%ia re%olv.rii
cau%ei /n -a%a de urm.rire penal.. "i$po%i&iile alin. *14+ lit. c+ nu $e aplic. pentru con$truc&iile
reali%ate cu /nc.lcarea drepturilor privind opera de ar3itectur., prote2ate prin pre%enta le'e,
dac. di$tru'erea cl.dirii nu e$te impu$. de circum$tan&ele ca%ului re$pectiv.
*18+6n di$punerea m.$urilor prev.%ute la alin. *14+, in$tan&a de 2udecat. va re$pecta principiul
propor&ionalit.&ii cu 'ravitatea /nc.lc.rii drepturilor prote2ate de pre%enta le'e i va lua /n
con$iderare intere$ele ter&ilor $u$cepti0ili de a -i a-ecta&i de ace$te m.$uri.
*18+#utorit.&ile 2udiciare $unt o0li'ate $. comunice p.r&ilor $olu&iile adoptate /n cau%ele de
/nc.lcare a drepturilor re'lementate de pre%enta le'e.
*19+Guvernul Romniei, prin )-iciul Romn pentru "repturile de #utor, $pri2in. ela0orarea de
c.tre a$ocia&iile i or'ani%a&iile pro-e$ionale a codurilor de conduit. la nivel comunitar,
de$tinate $. contri0uie la a$i'urarea re$pectului drepturilor prev.%ute de pre%enta le'e, /n
$pecial /n ceea ce privete utili%area codurilor ce permit identi-icarea -a0ricantului, aplicate pe
di$curi optice. "e a$emenea, Guvernul Romniei, prin )-iciul Romn pentru "repturile de #utor,
$pri2in. tran$miterea c.tre (omi$ia European. a proiectelor codurilor de conduit. la nivel
na&ional $au comunitar i a evalu.rilor re-eritoare la aplicarea ace$tora.
*la data 19;$ep;1::7 #rt. 159 din titlul III, capitolul III, $ectiunea II modi-icat de #rt. I,
punctul 61. din )rdonanta ur'enta 115<1::7 +
*19+Guvernul Romniei, prin )-iciul Romn pentru "repturile de #utor, $pri2in. ela0orarea, de
c.tre a$ocia&iile i or'ani%a&iile pro-e$ionale, a codurilor de conduit. la nivel comunitar,
de$tinate $. contri0uie la a$i'urarea re$pect.rii drepturilor prev.%ute de pre%enta le'e, /n
$pecial /n ceea ce privete utili%area codurilor ce permit identi-icarea -a0ricantului, aplicate pe
di$curi optice. "e a$emenea, Guvernul Romniei $pri2in. tran$miterea c.tre (omi$ia European.
a proiectelor codurilor de conduit. la nivel na&ional $au comunitar i a evalu.rilor re-eritoare la
aplicarea ace$tora.
(la data 03-aug-2006 rt! 139# alin! (19) din titlul """# capitolul """# sectiunea "" modificat de rt! 1# punctul 49! din
!egea 329/2006 )
#rt. 159
1

*1+Titularul dreptului de autor $au al drepturilor conexe poate -i repre%entat, /n toate
procedurile, ne'ocierile i actele 2uridice, pe toat. durata i /n orice $tadiu al proce$ului civil $au
penal ori /n a-ara unui a$t-el de proce$, prin mandatar cu procur. $pecial..
*1+Pentru punerea /n micare a ac&iunii penale, precum i pentru retra'erea pln'erii preala0ile
i /mp.carea p.r&ilor, mandatul $e con$ider. $pecial, dac. e$te dat pentru repre%entarea
titularului de drepturi de autor $au de drepturi conexe, /n orice $itua&ie de /nc.lcare a
drepturilor $ale.
#rt. 159
1

(on$tituie contraven&ii i $e $anc&ionea%. cu amend. de la 1:.:::.::: lei la 1::.:::.::: lei
urm.toarele -apte!
a+/nc.lcarea prevederilor art. 119
0+/nc.lcarea prevederilor art. 88 i 899
c+/nc.lcarea prevederilor art. 119 alin. *4+ i *7+, art. 15:, alin. *1+ lit. a+, 0+, c+, e+, -+, 3+ i i+,
art. 154, art. 154
1
alin. *1+ i art. 157 alin. *1+9
d+/nc.lcarea prevederilor art. 1:8 alin. *5+9
e+-ixarea, -.r. autori%area $au con$im&.mntul titularului drepturilor recuno$cute de pre%enta
le'e, a interpret.rilor $au a execu&iilor arti$tice ori a pro'ramelor de radiodi-u%iune $au de
televi%iune.
(on$tituie contraven&ii i $e $anc&ionea%. cu amend. de la 5.::: lei *R)@+ la 5:.::: lei *R)@+
urm.toarele -apte!
a+/nc.lcarea prevederilor art. 119
0+/nc.lcarea prevederilor art. 88 i 899
c+/nc.lcarea prevederilor art. 1:8 alin. *5+ i *8+9
d+nere$pectarea de c.tre utili%atori a prevederilor art. 15: lit. 3+9
e+-ixarea, -.r. autori%area $au con$im&.mntul titularului drepturilor recuno$cute de pre%enta
le'e, a interpret.rilor $au a execu&iilor arti$tice ori a pro'ramelor de radiodi-u%iune $au de
televi%iune.
*la data 19;$ep;1::7 #rt. 159?1 din titlul III, capitolul III, $ectiunea II modi-icat de #rt. I,
punctul 65. din )rdonanta ur'enta 115<1::7 +
(on$tituie contraven&ii i $e $anc&ionea%. cu amend. de la 5.::: lei la 5:.::: lei urm.toarele
-apte!
74
a+/nc.lcarea prevederilor art. 119
0+/nc.lcarea prevederilor art. 88 i 899
c+/nc.lcarea prevederilor art. 1:8 alin. *5+ i *8+9
d+nere$pectarea de c.tre utili%atori a prevederilor art. 15: lit. 3+9
e+-ixarea, -.r. autori%area $au con$im&.mntul titularului drepturilor recuno$cute de pre%enta
le'e, a interpret.rilor $au a execu&iilor arti$tice ori a pro'ramelor de radiodi-u%iune $au de
televi%iune.
(la data 03-aug-2006 rt! 139+2 din titlul """# capitolul """# sectiunea "" modificat de rt! 1# punctul 50! din !egea
329/2006 )
#rt. 159
5

*1+(on$tituie contraven&ii i $e $anc&ionea%. cu amend. de la 17.:::.::: lei la 17:.:::.::: lei
urm.toarele -apte!
a+neplata remunera&iei compen$atorii pentru copia privat.9
0+neplata de c.tre utili%atori a $umelor prev.%ute /n tari-e i metodolo'ii, $ta0ilite potrivit
prevederilor art. 151
1
.
*1+(on$tituie contraven&ie i $e $anc&ionea%. cu amend. de la 1::.:::.::: lei la 17:.:::.:::
lei urm.toarele -apte!
a+nepre%entarea de c.tre utili%atori a in-orma&iilor i documentelor prev.%ute la art. 15: alin.
*1+ lit. 3+9
0+nepre%entarea de c.tre utili%atori c.tre titularii de drepturi $au c.tre repre%entan&ii ace$tora
a li$telor cuprin%nd repertoriul utili%at $au pre%entarea eronat. ori incomplet.9
c+/nc.lcarea prevederilor art. 158
1
i art. 158
1
alin. *1+.
*5+6n ca%ul /n care contravenientul de$-.oar. o activitate care $e 0a%ea%. exclu$iv pe utili%area
de opere $au de produ$e purt.toare de drepturi conexe, pentru repetarea $.vririi -aptelor
prev.%ute la alin. *1+ i *1+, /n termen de un an, or'anul con$tatator aplic. i $anc&iunea
complementar. a $u$pend.rii activit.&ii contravenientului, pn. la plata $umelor datorate.
(la data 19-sep-2005 rt! 139+3 din titlul """# capitolul """# sectiunea "" abrogat de rt! "# punctul 64! din #rdonanta
rgenta 123/2005 )
#rt. 159
4

(on$tituie contraven&ii i $e $anc&ionea%. cu amend. de la 7:.:::.::: lei la 17:.:::.::: lei i
cu con-i$carea m.r-urilor pirat $au a di$po%itivelor pirat de control al acce$ului urm.toarele
-apte!
a+di$tri0uirea de m.r-uri pirat $au de di$po%itive pirat de control al acce$ului ori de&inerea
ace$tora /n $copul di$tri0uirii, atunci cnd ace$te activit.&i $e de$-.oar. /n pu0lic, cu excep&ia
ma'a%inelor $peciali%ate /n di$tri0uirea de produ$e purt.toare de drepturi de autor $au conexe,
pentru care -apta con$tituie in-rac&iune9
0+o-erirea $pre vn%are $au /nc3iriere de m.r-uri pirat prin pre%entarea copertelor i a
cataloa'elor de m.r-uri pirat9
c+punerea la di$po%i&ie de c.tre a'en&ii economici a $pa&iilor, ec3ipamentelor, mi2loacelor de
tran$port, 0unurilor $au $erviciilor proprii, /n vederea $.vririi de c.tre o alt. per$oan. -i%ic.
$au 2uridic. a unei contraven&ii prev.%ute de pre%enta le'e.
*1+(on$tituie contraven&ie, dac. nu repre%int. in-rac&iune, i $e $anc&ionea%. cu amend. de la
1:.::: lei *R)@+ la 7:.::: lei *R)@+ i cu con-i$carea m.r-urilor pirat $au a di$po%itivelor pirat
de control al acce$ului -apta per$oanelor 2uridice $au a per$oanelor -i%ice autori%ate de a
permite acce$ul /n $pa&iile, la ec3ipamentele, la mi2loacele de tran$port, la 0unurile $au la
$erviciile proprii, /n vederea $.vririi de c.tre o alt. per$oan. a unei contraven&ii $au
in-rac&iuni prev.%ute de pre%enta le'e.
*1+Pentru repetarea $.vririi -aptei prev.%ute la alin. *1+, care au avut ca re%ultat $.vrirea
in-rac&iunilor prev.%ute la art. 159
6
/n termen de un an, or'anul con$tatator aplic. i $anc&iunea
complementar. a /nc3iderii unit.&ii.
*la data 19;$ep;1::7 #rt. 159?4 din titlul III, capitolul III, $ectiunea II modi-icat de #rt. I,
punctul 67. din )rdonanta ur'enta 115<1::7 +
*1+(on$tituie contraven&ie, dac. nu repre%int. in-rac&iune, i $e $anc&ionea%. cu amend. de la
1:.::: lei la 7:.::: lei i cu con-i$carea m.r-urilor;pirat $au a di$po%itivelor;pirat de control al
acce$ului -apta per$oanelor 2uridice $au a per$oanelor -i%ice autori%ate de a permite acce$ul /n
$pa&iile, la ec3ipamentele, la mi2loacele de tran$port, la 0unurile $au la $erviciile proprii, /n
vederea $.vririi de c.tre o alt. per$oan. a unei contraven&ii $au in-rac&iuni prev.%ute de
pre%enta le'e.
*1+(u aceeai amend. $e $anc&ionea%. i -apta operatorilor economici care /ncalc. o0li'a&ia
prev.%ut. la art. 147 alin. *5+.
*5+Pentru repetarea $.vririi -aptelor prev.%ute la alin. *1+ i *1+, care au avut ca re%ultat
$.vrirea in-rac&iunilor prev.%ute la art. 159
6
/n termen de un an, or'anul con$tatator aplic. i
75
$anc&iunea complementar. a /nc3iderii unit.&ii.
(la data 03-aug-2006 rt! 139+4 din titlul """# capitolul """# sectiunea "" modificat de rt! 1# punctul 51! din !egea
329/2006 )
#rt. 159
7

*1+4anc&iunile contraven&ionale prev.%ute la art. 159
1
;159
4
$e aplic. i per$oanelor 2uridice. 6n
ca%ul /n care contravenientul, per$oan. 2uridic., de$-.oar. activit.&i care implic., con-orm
o0iectului $.u de activitate, comunicarea pu0lic. de opere $au de produ$e purt.toare de
drepturi de autor $au drepturi conexe, limitele amen%ilor contraven&ionale $e m.re$c de patru
ori.
*1+(ontraven&iile prev.%ute la art. 159
1
$e con$tat. i $e aplic. de per$oanele /mputernicite de
directorul 'eneral al )-iciului Romn pentru "repturile de #utor.
*5+(ontraven&iile prev.%ute la art. 159
5
;159
4
$e con$tat., iar $anc&iunile $e aplic. de per$oanele
/mputernicite de directorul 'eneral al )-iciului Romn pentru "repturile de #utor $au de
$tructurile $peciali%ate din $u0ordinea Eini$terului #dmini$tra&iei i Internelor. 6n ace$t ca%, /n
vederea ela0or.rii de c.tre )-iciul Romn pentru "repturile de #utor a 0a%ei de date nece$are
aplic.rii prevederilor art. 159
6
alin. *4+, ace$ta va /nc3eia un protocol cu In$pectoratul General
al Poli&iei Romne.
*1+4anc&iunile contraven&ionale prev.%ute la art. 159
1
$e aplic. i per$oanelor 2uridice. 6n ca%ul
/n care contravenientul, per$oan. 2uridic., de$-.oar. activit.&i care implic., con-orm o0iectului
$.u de activitate, comunicarea pu0lic. de opere $au de produ$e purt.toare de drepturi de autor
$au drepturi conexe, limitele amen%ilor contraven&ionale $e m.re$c de dou. ori.
*1+(ontraven&iile prev.%ute la art. 159
1
i 159
4
$e con$tat. i $e aplic. de o-i&erii $au de a'en&ii
de poli&ie din cadrul Eini$terului #dmini$tra&iei i Internelor cu competen&e /n domeniu.
*5+(ontravenientul poate ac3ita, /n termen de 48 de ore de la data primirii proce$ului;ver0al de
con$tatare a contraven&iei, 2um.tate din minimul amen%ii prev.%ute /n pre%enta le'e.
(la data 19-sep-2005 rt! 139+5 din titlul """# capitolul """# sectiunea "" modificat de rt! "# punctul 66! din
#rdonanta rgenta 123/2005 )
#rt. 159
6

*1+(on$tituie in-rac&iune i $e pedep$ete cu /nc3i$oare de la 5 la 7 ani reali%area, /n $copuri
comerciale, cu orice mi2loace i /n orice mod, de m.r-uri pirat $au de di$po%itive pirat de control
al acce$ului, precum i importul, tran%itul $au orice alt. modalitate de introducere a ace$tora pe
pia&a intern..
*1+(on$tituie in-rac&iune i $e pedep$ete cu /nc3i$oare de la 1 la 7 ani di$tri0uirea $au
de&inerea, /n $copuri comerciale, de m.r-uri pirat ori de di$po%itive pirat de control al acce$ului,
/n ma'a%ine $peciali%ate /n di$tri0uirea de produ$e purt.toare de drepturi de autor $au de
drepturi conexe.
*5+(on$tituie in-rac&iune i $e pedep$e$c cu /nc3i$oare de la 1 la 7 ani depo%itarea i
tran$portul, /n $copuri comerciale, de m.r-uri pirat $au de di$po%itive pirat de control al
acce$ului.
*4+(on$tituie in-rac&iune i $e pedep$ete cu /nc3i$oare de la 1 la 5 ani, dac. anterior $;au
aplicat dou. $anc&iuni contraven&ionale pentru -apte de acelai -el, $.vrirea oric.reia dintre
urm.toarele -apte!
a+di$tri0uirea de m.r-uri pirat $au de di$po%itive pirat de control al acce$ului $au de&inerea
ace$tora /n $copul di$tri0uirii, atunci cnd ace$te activit.&i $e de$-.oar. /n pu0lic9
0+o-erirea $pre vn%are $au /nc3iriere de m.r-uri pirat prin pre%entarea copertelor i a
cataloa'elor de m.r-uri pirat.
*7+6n ca%ul /n care oricare dintre -aptele prev.%ute la alin. *1+;*5+ au produ$ con$ecin&e
deo$e0it de 'rave, ace$tea $e $anc&ionea%. cu /nc3i$oare de la 7 la 1: ani. 6n ace$t ca%, calculul
pre2udiciului $e e-ectuea%. &inndu;$e $eama de m.r-urile pirat de&inute /n condi&iile prev.%ute
la alin. *1+;*5+ i de pre&ul /n lei per unitate al produ$elor ori'inale $imilare la data $.vririi
-aptei.
*6+6nc3irierea de m.r-uri pirat $au di$po%itive pirat de control al acce$ului, precum i o-erirea
$pre vn%are $au /nc3iriere a ace$tora prin anun&uri pu0lice ori prin mi2loace electronice de
comunicare con$tituie in-rac&iune i $e $anc&ionea%. cu /nc3i$oare de la 6 luni la 5 ani $au cu
amend. de la 7:.:::.::: lei la 5::.:::.::: lei.
*8+6n $en$ul pre%entei le'i, prin m.r-uri pirat $e /n&ele'e! toate copiile reali%ate -.r.
con$im&.mntul titularului de drepturi $au al per$oanei le'al autori%ate de ace$ta i care $unt
executate, direct ori indirect, total $au par&ial, dup. un produ$ purt.tor al dreptului de autor $au
al drepturilor conexe.
*8+6n $en$ul pre%entei le'i, prin di$po%itive pirat de control al acce$ului $e /n&ele'e orice
di$po%itiv neautori%at reali%at pentru -acilitarea acce$ului la $ervicii de pro'rame de televi%iune
cu acce$ condi&ionat.
76
*9+4copul comercial $e pre%um. dac. mar-a pirat e$te identi-icat. la $ediul, la punctele de lucru,
/n anexele ace$tora $au /n mi2loacele de tran$port utili%ate de a'en&ii economici care au /n
o0iectul de activitate reproducerea, di$tri0uirea, /nc3irierea, depo%itarea $au tran$portul de
produ$e purt.toare de drepturi de autor $au de drepturi conexe.
*1+(on$tituie in-rac&iuni i $e pedep$e$c cu /nc3i$oare de la 1 ani la 7 ani $au cu amend. de la
1.7:: lei *R)@+ la 17.::: lei *R)@+ urm.toarele -apte!
a+reali%area, /n $copul di$tri0uirii, -.r. a $e urm.ri, direct $au indirect, un avanta2 material, cu
orice mi2loace i /n orice mod de m.r-uri pirat9
0+pla$area m.r-urilor pirat $u0 un re'im vamal de-initiv de import $au export, $u0 un re'im
vamal $u$pen$iv ori /n %one li0ere9
c+orice alt. modalitate de introducere a m.r-urilor pirat pe pia&a intern..
*1+(on$tituie in-rac&iuni i $e pedep$e$c cu /nc3i$oare de la 1 al 7 ani $au cu amend.
urm.toarele -apte!
a+reali%area, /n $copul di$tri0uirii, -.r. a $e urm.ri direct $au indirect un avanta2 material, cu
orice mi2loace i /n orice mod, de m.r-uri;pirat9
0+pla$area m.r-urilor;pirat $u0 un re'im vamal de-initiv de import $au de export, $u0 un re'im
vamal $u$pen$iv ori /n %one li0ere9
c+orice alt. modalitate de introducere a m.r-urilor;pirat pe pia&a intern..
(la data 03-aug-2006 rt! 139+6# alin! (1) din titlul """# capitolul """# sectiunea "" modificat de rt! 1# punctul 52! din
!egea 329/2006 )
*1+(on$tituie in-rac&iune i $e pedep$ete cu /nc3i$oare de la 1 an la 7 ani $au cu amend. de la
1.::: lei *R)@+ la 1:.::: lei *R)@+ o-erirea, di$tri0uirea, de&inerea ori depo%itarea $au
tran$portul, /n $copul di$tri0uirii, de m.r-uri pirat, precum i de&inerea ace$tora /n $copul
utili%.rii prin comunicare pu0lic. la punctele de lucru ale per$oanelor 2uridice.
*1+(on$tituie in-rac&iune i $e pedep$ete cu /nc3i$oare de la 1 la 7 ani $au cu amend. o-erirea,
di$tri0uirea, de&inerea ori depo%itarea $au tran$portul, /n $copul di$tri0uirii de m.r-uri;pirat,
precum i de&inerea ace$tora /n $copul utili%.rii prin comunicare pu0lic. la punctele de lucru ale
per$oanelor 2uridice.
(la data 03-aug-2006 rt! 139+6# alin! (2) din titlul """# capitolul """# sectiunea "" modificat de rt! 1# punctul 52! din
!egea 329/2006 )
(la data 29-sep-2009 rt! 139+6# alin! (2) din titlul """# capitolul """# sectiunea "" a se $edea %urisprudenta Decizia
nr. 3041 din 29-*e+-2009 )
*5+6n ca%ul /n care -aptele prev.%ute la alin. *1+ i *1+ $unt $.vrite /n $cop comercial, ace$tea
$e $anc&ionea%. cu /nc3i$oare de la 5 ani la 11 ani.
(la data 29-sep-2009 rt! 139+6# alin! (3) din titlul """# capitolul """# sectiunea "" a se $edea %urisprudenta Decizia
nr. 3041 din 29-*e+-2009 )
*4+(u pedeap$a prev.%ut. la alin. *5+ $e $anc&ionea%. i /nc3irierea $au o-erirea $pre /nc3iriere
de m.r-uri pirat.
*7+(on$tituie in-rac&iune i $e pedep$ete cu /nc3i$oare de la 6 luni la 5 ani $au cu amend. de la
1.::: lei *R)@+ la 1:.::: lei *R)@+ promovarea de m.r-uri pirat prin orice mi2loc i /n orice
mod, inclu$iv prin utili%area anun&urilor pu0lice ori a mi2loacelor electronice de comunicare $au
prin expunerea ori pre%entarea c.tre pu0lic a li$telor $au a cataloa'elor de produ$e.
*7+(on$tituie in-rac&iune i $e pedep$ete cu /nc3i$oare de la 6 luni la 5 ani $au cu amend.
promovarea de m.r-uri;pirat prin orice mi2loc i /n orice mod, inclu$iv prin utili%area anun&urilor
pu0lice ori a mi2loacelor electronice de comunicare $au prin expunerea ori pre%entarea c.tre
pu0lic a li$telor $au a cataloa'elor de produ$e.
(la data 03-aug-2006 rt! 139+6# alin! (5) din titlul """# capitolul """# sectiunea "" modificat de rt! 1# punctul 52! din
!egea 329/2006 )
*6+6n ca%ul /n care oricare dintre -aptele prev.%ute la alin. *1+ ;*4+ au produ$ con$ecin&e
deo$e0it de 'rave, ace$tea $e $anc&ionea%. cu /nc3i$oare de la 7 ani la 17 ani. Pentru evaluarea
'ravit.&ii con$ecin&elor, calculul pa'u0ei materiale $e e-ectuea%. &inndu;$e $eama de m.r-urile
pirat identi-icate /n condi&iile prev.%ute la alin. *1+;*4+ i de pre&ul per unitate al produ$elor
ori'inale, cumulat cu $umele /nca$ate ile'al de -.ptuitor.
*8+(u pedeap$a prev.%ut. la alin. *6+ $e $anc&ionea%. $.vrirea -aptelor men&ionate la alin. *1+
;*7+ de c.tre un 'rup in-rac&ional or'ani%at.
*8+6n $en$ul pre%entei le'i, prin m.r-uri pirat $e /n&ele'e! toate copiile, indi-erent de $uport,
inclu$iv copertele, reali%ate -.r. con$im&.mntul titularului de drepturi $au al per$oanei le'al
autori%ate de ace$ta i care $unt executate, direct ori indirect, total $au par&ial, de pe un produ$
purt.tor de drepturi de autor $au de drepturi conexe ori de pe am0ala2ele $au copertele
ace$tora.
*9+6n $en$ul pre%entei le'i, prin $cop comercial $e /n&ele'e urm.rirea o0&inerii, direct $au
indirect, a unui avanta2 economic ori material.
77
*1:+4copul comercial $e pre%um. dac. mar-a pirat e$te identi-icat. la $ediul, la punctele de
lucru, /n anexele ace$tora $au /n mi2loacele de tran$port utili%ate de operatorii economici care
au /n o0iectul de activitate reproducerea, di$tri0uirea, /nc3irierea, depo%itarea $au tran$portul
de produ$e purt.toare de drepturi de autor ori de drepturi conexe.
(la data 19-sep-2005 rt! 139+6 din titlul """# capitolul """# sectiunea "" modificat de rt! "# punctul 67! din
#rdonanta rgenta 123/2005 )
#rt. 159
8

Re-u%ul de a declara provenien&a m.r-urilor pirat ori a di$po%itivelor pirat de control al acce$ului
$e pedep$ete cu /nc3i$oare de la 5 luni la 1 ani $au cu amend. de la 17.:::.::: lei la
1::.:::.::: lei.
Re-u%ul de a declara provenien&a m.r-urilor pirat ori a di$po%itivelor pirat de control al
acce$ului, utili%ate pentru $erviciile de pro'rame cu acce$ condi&ionat, $e pedep$ete cu
/nc3i$oare de la 5 luni la 1 ani $au cu amend. de la 1.7:: lei *R)@+ la 1:.::: lei *R)@+.
*la data 19;$ep;1::7 #rt. 159?8 din titlul III, capitolul III, $ectiunea II modi-icat de #rt. I,
punctul 68. din )rdonanta ur'enta 115<1::7 +
Re-u%ul de a declara provenien&a m.r-urilor;pirat ori a di$po%itivelor;pirat de control al
acce$ului, utili%ate pentru $erviciile de pro'rame cu acce$ condi&ionat, $e pedep$ete cu
/nc3i$oare de la 5 luni la 1 ani $au cu amend..
(la data 03-aug-2006 rt! 139+7 din titlul """# capitolul """# sectiunea "" modificat de rt! 1# punctul 53! din !egea
329/2006 )
#rt. 159
8

(on$tituie in-rac&iune i $e pedep$ete cu /nc3i$oare de la 1 la 4 ani $au cu amend. de la
17.:::.::: lei la 4::.:::.::: lei punerea la di$po%i&ia pu0licului, -.r. con$im&.mntul
titularilor de drepturi, a produ$elor purt.toare de drepturi de autor, de drepturi conexe $au de
drepturi $ui;'eneri$ ale -a0rican&ilor de 0a%e de date, a$t-el /nct pu0licul $. le poat. acce$a /n
orice loc $au /n orice moment ale$ /n mod individual.
(on$tituie in-rac&iune i $e pedep$ete cu /nc3i$oare de la 1 an la 4 ani $au cu amend. de la
1.7:: lei *R)@+ la 4:.::: lei *R)@+ punerea la di$po%i&ie pu0licului, inclu$iv prin Internet $au
prin alte re&ele de calculatoare, -.r. con$im&.mntul titularilor de drepturi, a operelor ori a
produ$elor purt.toare de drepturi conexe $au de drepturi $ui;'eneri$ ale -a0rican&ilor de 0a%e
de date ori a copiilor ace$tora, indi-erent de $uport, a$t-el /nct pu0licul $. le poat. acce$a /n
orice loc $au /n orice moment ale$ /n mod individual.
*la data 19;$ep;1::7 #rt. 159?8 din titlul III, capitolul III, $ectiunea II modi-icat de #rt. I,
punctul 69. din )rdonanta ur'enta 115<1::7 +
(on$tituie in-rac&iune i $e pedep$ete cu /nc3i$oare de la 1 la 4 ani $au cu amend. punerea la
di$po%i&ia pu0licului, inclu$iv prin internet $au prin alte re&ele de calculatoare, -.r.
con$im&.mntul titularilor de drepturi, a operelor $au a produ$elor purt.toare de drepturi
conexe ori de drepturi $ui;'eneri$ ale -a0rican&ilor de 0a%e de date ori a copiilor ace$tora,
indi-erent de $uport, a$t-el /nct pu0licul $. le poat. acce$a /n orice loc $au /n orice moment ale$
/n mod individual.
(la data 03-aug-2006 rt! 139+8 din titlul """# capitolul """# sectiunea "" modificat de rt! 1# punctul 54! din !egea
329/2006 )
#rt. 159
9

(la data 29-sep-2009 rt! 139+9 din titlul """# capitolul """# sectiunea "" a se $edea %urisprudenta Decizia nr. 3041
din 29-*e+-2009 )
(on$tituie in-rac&iune i $e pedep$ete cu /nc3i$oare de la 1 la 4 ani $au cu amend. de la
1::.:::.::: lei la 4::.:::.::: lei reproducerea neautori%at. pe $i$teme de calcul a
pro'ramelor de calculator /n oricare dintre urm.toarele modalit.&i! in$talare, $tocare, rulare $au
executare, a-iare ori tran$mitere /n re&ea.
(on$tituie in-rac&iune i $e pedep$ete cu /nc3i$oare de la 1 an la 4 ani $au cu amend. de la
1:.::: lei *R)@+ la 4:.::: lei *R)@+ reproducerea neautori%at. pe $i$teme de calcul a
pro'ramelor pentru calculator /n oricare dintre urm.toarele modalit.&i! in$talare, $tocare, rulare
$au executare, a-iare ori tran$mitere /n re&ea intern..
*la data 19;$ep;1::7 #rt. 159?9 din titlul III, capitolul III, $ectiunea II modi-icat de #rt. I,
punctul 8:. din )rdonanta ur'enta 115<1::7 +
(on$tituie in-rac&iune i $e pedep$ete cu /nc3i$oare de la 1 la 4 ani $au cu amend.
reproducerea neautori%at. pe $i$teme de calcul a pro'ramelor pentru calculator /n oricare dintre
urm.toarele modalit.&i! in$talare, $tocare, rulare $au executare, a-iare ori tran$mitere /n re&ea
intern..
(la data 03-aug-2006 rt! 139+9 din titlul """# capitolul """# sectiunea "" modificat de rt! 1# punctul 55! din !egea
329/2006 )
#rt. 14:
78
*1+(on$tituie in-rac&iuni i $e pedep$e$c cu /nc3i$oare de la 1 la 5 ani $au cu amend. de la
1::.:::.::: lei la 5::.:::.::: lei urm.toarele -apte comi$e -.r. autori%area $au
con$im&.mntul titularului drepturilor recuno$cute de pre%enta le'e, dac. ace$te -apte nu
con$tituie o in-rac&iune mai 'rav.!
a+di$tri0uirea operelor $au a produ$elor purt.toare de drepturi conexe9
0+importul, pe pia&a intern., a copiilor operelor $au produ$elor purt.toare de drepturi conexe,
reali%ate cu con$im&.mntul titularilor9
c+/nc3irierea operelor $au produ$elor purt.toare de drepturi conexe9
d+comunicarea pu0lic. a operelor, altele dect cele mu%icale, $au a produ$elor purt.toare de
drepturi conexe9
e+radiodi-u%area operelor $au a produ$elor purt.toare de drepturi conexe9
-+retran$miterea prin ca0lu a operelor $au a produ$elor purt.toare de drepturi conexe9
'+reali%area de opere derivate9
3+-ixarea, /n $cop comercial, a interpret.rilor $au a execu&iilor arti$tice ori a pro'ramelor de
radiodi-u%iune $au de televi%iune.
*1+Prin produ$e purt.toare de drepturi conexe $e /n&ele'e interpret.rile $au execu&iile arti$tice
-ixate, -ono'ramele, video'ramele ori propriile emi$iuni $au $ervicii de pro'rame ale
or'ani$melor de radiodi-u%iune i de televi%iune.
*1+(on$tituie in-rac&iuni i $e pedep$e$c cu /nc3i$oare de la o lun. la 1 ani $au cu amend. de la
1:.::: lei *R)@+ la 5:.::: lei *R)@+ urm.toarele -apte comi$e -.r. autori%area $au
con$im&.mntul titularului drepturilor recuno$cute de pre%enta le'e!
a+reproducerea operelor $au a produ$elor purt.toare de drepturi conexe9
0+di$tri0uirea, /nc3irierea $au importul pe pia&a intern. al operelor ori al produ$elor purt.toare
de drepturi conexe, altele dect m.r-urile pirat9
c+comunicarea pu0lic. a operelor $au a produ$elor purt.toare de drepturi conexe9
d+radiodi-u%area operelor $au a produ$elor purt.toare de drepturi conexe9
e+retran$miterea prin ca0lu a operelor $au a produ$elor purt.toare de drepturi conexe9
-+reali%area de opere derivate9
'+-ixarea /n $cop comercial a interpret.rilor $au a execu&iilor arti$tice ori a pro'ramelor de
radiodi-u%iune $au de televi%iune.
*1+(on$tituie in-rac&iuni i $e pedep$e$c cu /nc3i$oare de la o lun. la 1 ani $au cu amend.
urm.toarele -apte comi$e -.r. autori%area $au con$im&.mntul titularului drepturilor
recuno$cute de pre%enta le'e!
a+reproducerea operelor $au a produ$elor purt.toare de drepturi conexe9
0+di$tri0uirea, /nc3irierea $au importul pe pia&a intern. a operelor ori a produ$elor purt.toare
de drepturi conexe, altele dect m.r-urile;pirat9
c+comunicarea pu0lic. a operelor $au a produ$elor purt.toare de drepturi conexe9
d+radiodi-u%area operelor $au a produ$elor purt.toare de drepturi conexe9
e+retran$miterea prin ca0lu a operelor $au a produ$elor purt.toare de drepturi conexe9
-+reali%area de opere derivate9
'+-ixarea, /n $cop comercial, a interpret.rilor $au a execu&iilor arti$tice ori a pro'ramelor de
radiodi-u%iune $au de televi%iune9
3+/nc.lcarea prevederilor art. 154.
(la data 03-aug-2006 rt! 140# alin! (1) din titlul """# capitolul """# sectiunea "" modificat de rt! 1# punctul 56! din
!egea 329/2006 )
*1+Prin produ$e purt.toare de drepturi conexe $e /n&ele'e interpret.rile $au execu&iile arti$tice
-ixate, -ono'ramele, video'ramele i propriile emi$iuni ori $ervicii de pro'rame ale or'ani$melor
de radiodi-u%iune i de televi%iune.
(la data 19-sep-2005 rt! 140 din titlul """# capitolul """# sectiunea "" modificat de rt! "# punctul 71! din #rdonanta
rgenta 123/2005 )
#rt. 141
1

*1+Producerea, importul, di$tri0uirea, de&inerea, in$talarea, /ntre&inerea $au /nlocuirea /n mod
ilicit a di$po%itivelor de control al acce$ului, -ie ori'inale, -ie pirat, utili%ate pentru $erviciile de
pro'rame cu acce$ condi&ionat, con$tituie in-rac&iune i $e pedep$ete cu /nc3i$oare de la 1 ani
la 7 ani $au cu amend. de la 1.7:: lei *R)@+ la 17.::: lei *R)@+.
*1+Producerea, importul, di$tri0uirea, de&inerea, in$talarea, /ntre&inerea $au /nlocuirea, /n mod
ilicit, a di$po%itivelor de control al acce$ului, -ie ori'inale, -ie pirat, utili%ate pentru $erviciile de
pro'rame cu acce$ condi&ionat con$tituie in-rac&iune i $e pedep$ete cu /nc3i$oare de la 1 la 7
ani $au cu amend..
(la data 03-aug-2006 rt! 141+1# alin! (1) din titlul """# capitolul """# sectiunea "" modificat de rt! 1# punctul 57! din
!egea 329/2006 )
79
*1+Dapta per$oanei care $e racordea%. -.r. drept $au care racordea%. -.r. drept o alt. per$oan.
la $ervicii de pro'rame cu acce$ condi&ionat con$tituie in-rac&iune i $e pedep$ete cu /nc3i$oare
de la 6 luni la 5 ani $au cu amend. de la 7.::: lei *R)@+ la 5:.::: lei *R)@+.
*1+Dapta per$oanei care $e racordea%. -.r. drept $au care racordea%. -.r. drept o alt. per$oan.
la $ervicii de pro'rame cu acce$ condi&ionat con$tituie in-rac&iune i $e pedep$ete cu /nc3i$oare
de la 6 luni la 5 ani $au cu amend..
(la data 03-aug-2006 rt! 141+1# alin! (2) din titlul """# capitolul """# sectiunea "" modificat de rt! 1# punctul 57! din
!egea 329/2006 )
*5+tili%area anun&urilor pu0lice ori a mi2loacelor electronice de comunicare /n $copul
promov.rii di$po%itivelor pirat de control al acce$ului la $erviciile de pro'rame cu acce$
condi&ionat, precum i expunerea $au pre%entarea c.tre pu0lic /n orice mod, -.r. drept, a
in-orma&iilor nece$are con-ec&ion.rii de di$po%itive de orice -el, apte $. a$i'ure acce$ul
neautori%at la $erviciile de pro'rame preci%ate, cu acce$ condi&ionat, ori de$tinate acce$ului
neautori%at /n orice mod la a$t-el de $ervicii, con$tituie in-rac&iuni i $e pedep$e$c cu /nc3i$oare
de la o lun. la 5 ani.
*4+=n%area $au /nc3irierea di$po%itivelor pirat de control al acce$ului $e pedep$ete cu
/nc3i$oare de la 5 ani la 1: ani.
*7+(u pedeap$a prev.%ut. la alin. *4+ $e $anc&ionea%. i $.vrirea -aptelor prev.%ute la alin.
*1+ i *1+ /n $cop comercial.
*6+6n $en$ul pre%entei le'i, prin di$po%itive pirat de control al acce$ului $e /n&ele'e orice
di$po%itiv a c.rui con-ec&ionare nu a -o$t autori%at. de c.tre titularul drepturilor recuno$cute
prin pre%enta le'e /n raport cu un anumit $erviciu de pro'rame de televi%iune cu acce$
condi&ionat, reali%at pentru -acilitarea acce$ului la acel $erviciu.
(la data 19-sep-2005 rt! 140 din titlul """# capitolul """# sectiunea "" completat de rt! "# punctul 72! din #rdonanta
rgenta 123/2005 )
#rt. 141
(on$tituie in-rac&iune i $e pedep$ete cu /nc3i$oare de la 5 luni la 7 ani $au cu amend. de la
17.:::.::: lei la 7::.:::.::: lei -apta per$oanei care /i /n$uete, -.r. drept, calitatea de
autor al unei opere $au -apta per$oanei care aduce la cunotin&. pu0lic. o oper. $u0 un alt
nume dect acela deci$ de autor.
#rt. 141
(on$tituie in-rac&iune i $e pedep$ete cu /nc3i$oare de la 5 luni la 5 ani $au cu amend. de la
8::.::: lei la 8 milioane lei, dac. nu con$tituie o in-rac&iune mai 'rav., -apta per$oanei care,
-.r. a avea con$im&.mntul titularului drepturilor recuno$cute prin pre%enta le'e!
a+reproduce inte'ral $au par&ial o oper.9
0+di-u%ea%. o oper.9
c+import., /n vederea comerciali%.rii pe teritoriul Romniei, copii de pe o oper.9
d+expune pu0lic o oper. de art. pla$tic., de art. aplicat., -oto'ra-ic. $au de ar3itectur.9
e+proiectea%. pu0lic o oper. cinemato'ra-ic. $au alt. oper. audiovi%ual.9
-+emite o oper. prin orice mi2loc ce $ervete la propa'area -.r. -ir a $emnelor, $unetelor $au
ima'inilor, inclu$iv prin $atelit9
'+tran$mite o oper. c.tre pu0lic prin -ir, prin ca0lu, prin -i0r. optic. $au prin orice alt procedeu
$imilar9
3+retran$mite o oper. prin orice mi2loc ce $ervete la propa'area -.r. -ir a $emnelor, $unetelor
$au ima'inilor, inclu$iv prin $atelit, $au retran$mite o oper. prin -ir, prin ca0lu, prin -i0r. optic.
$au prin orice alt procedeu $imilar9
i+emite $au tran$mite /ntr;un loc acce$i0il pu0licului o oper. radiodi-u%at. $au televi%at.9
2+reproduce pre$ta&ia unui arti$t interpret $au executant9
>+di-u%ea%. pre$ta&ia unui arti$t interpret $au executant9
l+reproduce /nre'i$tr.rile $onore ale unui produc.tor9
m+di-u%ea%. /nre'i$tr.rile $onore ale unui produc.tor, inclu$iv prin /nc3iriere9
n+import., /n vederea comerciali%.rii /n Romnia, /nre'i$tr.rile $onore ale unui produc.tor9
o+reproduce pro'rame de radio $au de televi%iune, -ixate pe orice -el de $uport9
p+di-u%ea%., inclu$iv prin /nc3iriere, pro'rame de radio $au de televi%iune -ixate pe orice -el de
$uport9
r+import., /n vederea comerciali%.rii /n Romnia, pro'rame de radio $au de televi%iune -ixate pe
orice -el de $uport.
(la data 30-iul-2004 rt! 142 din titlul """# capitolul """# sectiunea "" abrogat de rt! "# punctul 118! din !egea
285/2004 )
#rt. 145
*1+(on$tituie in-rac&iune i $e pedep$ete cu /nc3i$oare de la 6 luni la 5 ani $au cu amend. de la
7:.:::.::: lei la 5::.:::.::: lei -apta per$oanei care produce, import., di$tri0uie $au
80
/nc3iria%., o-er., prin orice mod, $pre vn%are $au /nc3iriere, ori de&ine, /n vederea
comerciali%.rii, di$po%itive ori componente care permit neutrali%area m.$urilor te3nice de
protec&ie $au care pre$tea%. $ervicii care conduc la neutrali%area m.$urilor te3nice de protec&ie,
inclu$iv, /n mediul di'ital.
*1+(on$tituie in-rac&iune i $e pedep$ete cu /nc3i$oare de la 6 luni la 5 ani $au cu amend. de
la 7:.:::.::: lei la 5::.:::.::: lei -apta per$oanei care, /n cunotin&. de cau%. i -.r. a avea
con$im&.mntul titularilor de drepturi!
a+/nl.tur., /n cunotin&. de cau%. i cu $cop comercial, de pe opere $au alte produ$e prote2ate,
ori modi-ic. pe ace$tea orice in-orma&ie $u0 -orm. electronic., privind re'imul drepturilor de
autor $au al drepturilor conexe aplica0il9
0+di$tri0uie, import. /n $copul di$tri0uirii, radiodi-u%ea%. ori comunic. pu0lic $au pune la
di$po%i&ia pu0licului, a$t-el /nct $. poat. -i acce$ate, /n orice loc i /n orice moment ale$ /n mod
individual, -.r. drept, prin intermediul te3nicii di'itale, opere $au alte produ$e prote2ate, pentru
care in-orma&iile exi$tente $u0 -orm. electronic., privind re'imul drepturilor de autor $au al
drepturilor conexe, au -o$t /nl.turate ori modi-icate -.r. autori%a&ie, tiind c. ace$t lucru
permite, -acilitea%., provoac. $au a$cunde o in-rac&iune prev.%ut. /n pre%enta le'e.
*1+(on$tituie in-rac&iune i $e pedep$ete cu /nc3i$oare de la 6 luni la 5 ani $au cu amend. de la
7.::: lei *R)@+ la 5:.::: lei *R)@+ -apta per$oanei care, -.r. drept, produce, import.,
di$tri0uie $au /nc3iria%., o-er., prin orice mod, $pre vn%are $au /nc3iriere ori de&ine, /n vederea
comerciali%.rii, di$po%itive $au componente care permit neutrali%area m.$urilor te3nice de
protec&ie ori care pre$tea%. $ervicii ce conduc la neutrali%area m.$urilor te3nice de protec&ie ori
care neutrali%ea%. ace$te m.$uri te3nice de protec&ie, inclu$iv /n mediul di'ital.
*1+(on$tituie in-rac&iune i $e pedep$ete cu /nc3i$oare de la 6 luni la 5 ani $au cu amend. de
la 7.::: lei *R)@+ la 5:.::: lei *R)@+ -apta per$oanei care, -.r. a avea con$im&.mntul
titularilor de drepturi i tiind $au tre0uind $. tie c. a$t-el permite, -acilitea%., provoac. $au
a$cunde o /nc.lcare a unui drept prev.%ut /n pre%enta le'e!
a+/nl.tur. /n $cop comercial de pe opere $au de pe alte produ$e prote2ate ori modi-ic. pe
ace$tea orice in-orma&ie $u0 -orm. electronic., privind re'imul drepturilor de autor $au al
drepturilor conexe aplica0il9
0+di$tri0uie, import. /n $copul di$tri0uirii, radiodi-u%ea%. ori comunic. pu0lic $au pune la
di$po%i&ie pu0licului, a$t-el /nct $. poat. -i acce$ate, /n orice loc i /n orice moment ale$ /n mod
individual, -.r. drept, prin intermediul te3nicii di'itale, opere $au alte produ$e prote2ate pentru
care in-orma&iile exi$tente $u0 -orm. electronic. privind re'imul drepturilor de autor $au al
drepturilor conexe au -o$t /nl.turate ori modi-icate -.r. autori%a&ie.
*la data 19;$ep;1::7 #rt. 145 din titlul III, capitolul III, $ectiunea II modi-icat de #rt. I,
punctul 85. din )rdonanta ur'enta 115<1::7 +
*1+(on$tituie in-rac&iune i $e pedep$ete cu /nc3i$oare de la 6 luni la 5 ani $au cu amend. -apta
per$oanei care, -.r. drept, produce, import., di$tri0uie $au /nc3iria%., o-er., prin orice mod,
$pre vn%are $au /nc3iriere, ori de&ine, /n vederea comerciali%.rii, di$po%itive ori componente
care permit neutrali%area m.$urilor te3nice de protec&ie $au care pre$tea%. $ervicii care conduc
la neutrali%area m.$urilor te3nice de protec&ie $au care neutrali%ea%. ace$te m.$uri te3nice de
protec&ie, inclu$iv /n mediul di'ital.
*1+(on$tituie in-rac&iune i $e pedep$ete cu /nc3i$oare de la 6 luni la 5 ani $au cu amend.
-apta per$oanei care, -.r. a avea con$im&.mntul titularilor de drepturi i tiind $au tre0uind $.
tie c. a$t-el permite, -acilitea%., provoac. $au a$cunde o /nc.lcare a unui drept prev.%ut /n
pre%enta le'e!
a+/nl.tur. /n $cop comercial, de pe opere $au de pe alte produ$e prote2ate, ori modi-ic. pe
ace$tea orice in-orma&ie $u0 -orm. electronic. privind re'imul drepturilor de autor $au al
drepturilor conexe aplica0il9
0+di$tri0uie, import. /n $copul di$tri0uirii, radiodi-u%ea%. ori comunic. pu0lic $au pune la
di$po%i&ie pu0licului, a$t-el /nct $. poat. -i acce$ate, /n orice loc i /n orice moment, ale$e /n
mod individual, -.r. drept, prin intermediul te3nicii di'itale, opere $au alte produ$e prote2ate,
pentru care in-orma&iile exi$tente $u0 -orm. electronic., privind re'imul drepturilor de autor
$au al drepturilor conexe, au -o$t /nl.turate ori modi-icate -.r. autori%a&ie.
(la data 03-aug-2006 rt! 143 din titlul """# capitolul """# sectiunea "" modificat de rt! 1# punctul 58! din !egea
329/2006 )
#rt. 145
1

*1+@u $e pedep$ete per$oana care, mai /nainte de a -i /nceput. urm.rirea penal., denun&.
autorit.&ilor competente participarea $a la o a$ocia&ie $au /n&ele'ere /n vederea comiterii uneia
dintre in-rac&iunile prev.%ute la art. 159
6
, permi&nd a$t-el identi-icarea i tra'erea la
r.$pundere penal. a celorlal&i participan&i.
81
*1+Per$oana care a comi$ una dintre in-rac&iunile prev.%ute la art. 159
6
i care, /n timpul
urm.ririi penale, denun&. i -acilitea%. identi-icarea i tra'erea la r.$pundere penal. a altor
per$oane care au $.vrit in-rac&iuni le'ate de m.r-uri pirat $au de di$po%itive pirat de control
al acce$ului, 0ene-icia%. de reducerea la 2um.tate a limitelor pedep$ei prev.%ute de le'e.
*5+"e prevederile alin. *1+ 0ene-icia%. i per$oanele care au comi$ in-rac&iuni prev.%ute la art.
159
9
, 14: i 141, /n condi&iile /n care $e recuperea%. pre2udiciul con$tatat.
(la data 03-aug-2006 rt! 143+1 din titlul """# capitolul """# sectiunea "" completat de rt! 1# punctul 59! din !egea
329/2006 )
#rt. 144
6n ca%ul in-rac&iunilor prev.%ute la art. 159
9
, 14: i 141, ac&iunea penal. $e pune /n micare la
pln'erea preala0il. a per$oanei v.t.mate, /n $en$ul pre%entei le'i. 6mp.carea p.r&ilor $au
retra'erea pln'erii /nl.tur. r.$punderea penal..
(la data 28-dec-2005 rt! 144 din titlul """# capitolul """# sectiunea "" abrogat de rt! 12# punctul 1! din #rdonanta
rgenta 190/2005 )
#rt. 147
*1+(on$tatarea in-rac&iunilor prev.%ute /n pre%enta le'e $e -ace de c.tre $tructurile $peciali%ate
ale In$pectoratului General al Poli&iei Romne i In$pectoratul General al Poli&iei de Drontier.,
precum i de c.tre )-iciul Romn pentru "repturile de #utor, /n condi&iile prev.%ute de art. 114
din (odul de procedur. penal..
*1+(on$tatarea in-rac&iunilor prev.%ute la art. 159
6
alin. *6+, art. 159
8
, art. 159
9
i art. 145 $e
-ace i de c.tre In$pectoratul General pentru (omunica&ii i Te3nolo'ia In-orma&iilor, /n
condi&iile prev.%ute de art. 114 din (odul de procedur. penal..
*5+#ctele /nc3eiate de )-iciul Romn pentru "repturile de #utor, /n exercitarea atri0u&iilor $ale
de control, urmea%. re'imul prev.%ut de art. 114 din (odul de procedur. penal..
*la data 5:;iul;1::4 titlul III, capitolul III modi-icat de #rt. I, punctul 111. din Le'ea
187<1::4 +
*1+(on$tatarea in-rac&iunilor prev.%ute /n pre%enta le'e $e -ace de c.tre $tructurile $peciali%ate
ale In$pectoratului General al Poli&iei Romne i In$pectoratului General al Poli&iei de Drontier..
*1+(on$tatarea in-rac&iunilor prev.%ute la art. 159
6
alin. *7+, art. 159
8
, 159
9
i 145 $e -ace i de
c.tre In$pectoratul General pentru (omunica&ii i Te3nolo'ia In-orma&iilor, /n condi&iile
prev.%ute de art. 114 din (odul de procedur. penal..
*1+(on$tatarea in-rac&iunilor prev.%ute la art. 159
6
alin. *6+, art. 159
8
, 159
9
i 145 $e -ace i de
c.tre In$pectoratul General pentru (omunica&ii i Te3nolo'ia In-orma&iilor, iar a celor prev.%ute
la art. 159
6
, 159
8
i 141
1
$e poate -ace i de c.tre Handarmeria Romn., /n condi&iile prev.%ute
de art. 114 din (odul de procedur. penal..
(la data 03-aug-2006 rt! 145# alin! (2) din titlul """# capitolul """# sectiunea "" modificat de rt! 1# punctul 60! din
!egea 329/2006 )
*5+(ompeten&a de 2udecat. pentru in-rac&iunile prev.%ute la art. 159
6
;145 revine tri0unalului.
*la data 19;$ep;1::7 #rt. 147 din titlul III, capitolul III, $ectiunea II modi-icat de #rt. I,
punctul 84. din )rdonanta ur'enta 115<1::7 +
(la data 25-no$-2010 rt! 145# alin! (3) din titlul """# capitolul """# sectiunea "" abrogat de rt! --" din !egea
202/2010 )
TITLL I=! #plicarea le'ii. "i$po%i&ii tran%itorii i -inale
#rt. 146
%is$ozi'iile $rezentei legi se a$lic n oricare dintre urmtoarele situa'ii1
#.o$erelor1
a+care nu au fost aduse nc la cunotin' $u(lic i ai cror autori sunt cet'eni romni2
0+care nu au fost aduse la cunotin' $u(lic i ai cror autori sunt $ersoane fizice sau *uridice cu
domiciliul ori cu sediul n +omnia2
c+care au fost aduse la cunotin' $u(lic $rima dat n +omnia sau care au fost aduse la cunotin'
$u(lic $entru $rima dat n alt 'ar i simultan& dar nu mai trziu de 70 de zile& n +omnia2
d+de arhitectur construite $e teritoriul +omniei2
B.$resta'iilor artitilor inter$re'i sau e-ecutan'i1A. inter$retrilor sau e-ecu'iilor artitilor inter$re'i ori
e-ecutan'i1 8la data 70-iul-2004 Art. 149& $unctul A. din titlul CE modificat de Art. C& $unctul 127. din
Le'ea 187<1::4 4
a+care au loc $e teritoriul +omniei2
0+sunt fi-ate n nregistrri sonore $rote*ate de $rezenta lege2
c+nu au fost fi-ate n nregistrri sonore& dar sunt transmise $rin emisiuni de radio sau de tele,iziune
$rote*ate de $rezenta lege2
c+nu au -o$t -ixate /n /nre'i$tr.ri $onore, dar $unt tran$mi$e prin emi$iuni de radiodi-u%iune $au
de televi%iune prote2ate de pre%enta le'e9
82
*la data 5:;iul;1::4 #rt. 146, punctul B., litera (. din titlul I= modi-icat de #rt. I, punctul 115.
din Le'ea 187<1::4 +
(.nregistrrilor sonore10. nregistrrilor sonore sau audio,izuale1 8la data 70-iul-2004 Art. 149& $unctul
0. din titlul CE modificat de Art. C& $unctul 124. din Le'ea 187<1::4 4
a+ai cror $roductori sunt $ersoane fizice ori *uridice cu domiciliul ori cu sediul n +omnia2
0+a cror $rim fi-are $e un su$ort material a a,ut loc $entru $rima dat n +omnia2
c+aduse la cunotin' $u(lic $rima dat n +omnia sau aduse la cunotin' $u(lic $entru $rima dat n
alt 'ar i simultan& dar nu mai trziu de 70 de zile& n +omnia2
".$rogramelor de radio i de tele,iziune1%. $rogramelor de radiodifuziune i de tele,iziune1 8la data 70-
iul-2004 Art. 149& $unctul %. din titlul CE modificat de Art. C& $unctul 124. din Le'ea 187<1::4 4
a+emise de organisme de radiodifuziune i de tele,iziune cu sediul n +omnia2
0+transmise de organisme transmi'toare cu sediul n +omnia.
Bene-icia%. de protec&ia prev.%ut. de pre%enta le'e urm.toarele!
a+operele ai c.ror autori $unt cet.&eni romni, c3iar dac. nu au -o$t adu$e /nc. la cunotin&.
pu0lic.9
0+operele ai c.ror autori $unt per$oane -i%ice $au 2uridice cu domiciliul ori cu $ediul /n Romnia,
c3iar dac. nu au -o$t adu$e la cunotin&. pu0lic.9
c+operele de ar3itectur. con$truite pe teritoriul Romniei9
d+interpret.rile $au execu&iile artitilor interpre&i ori executan&i care au loc pe teritoriul
Romniei9
e+interpret.rile $au execu&iile artitilor interpre&i ori executan&i care $unt -ixate /n /nre'i$tr.ri
prote2ate de pre%enta le'e9
-+interpret.rile $au execu&iile artitilor interpre&i ori executan&i care nu au -o$t -ixate /n
/nre'i$tr.ri, dar $unt tran$mi$e prin emi$iuni de radiodi-u%iune $au de televi%iune prote2ate de
pre%enta le'e9
'+/nre'i$tr.rile $onore $au audiovi%uale ai c.ror produc.tori $unt per$oane -i%ice $au 2uridice cu
domiciliul ori cu $ediul /n Romnia9
3+/nre'i$tr.rile $onore $au audiovi%uale a c.ror prim. -ixare pe un $uport material a avut loc
pentru prima dat. /n Romnia9
i+pro'ramele de radiodi-u%iune i de televi%iune emi$e de or'ani$me de radiodi-u%iune i de
televi%iune cu $ediul /n Romnia9
2+pro'ramele de radiodi-u%iune i de televi%iune tran$mi$e de or'ani$me tran$mi&.toare cu
$ediul /n Romnia.
(la data 19-sep-2005 rt! 146 din titlul "( modificat de rt! "# punctul 75! din #rdonanta rgenta 123/2005 )
#rt. 148
Strinii& titulari ai dre$tului de autor sau ai dre$turilor cone-e& (eneficiaz de $rotec'ia $re,zut $rin
con,en'iile& tratatele i acordurile interna'ionale la care +omnia este $arte& iar n li$sa acestora&
(eneficiaz de un tratament egal cu cel al cet'enilor romni& cu condi'ia ca acetia s (eneficieze& la
rndul lor& de tratament na'ional n statele res$ecti,e.
(et.&enii $tr.ini, titulari ai drepturilor de autor $au ai drepturilor conexe, 0ene-icia%. de
protec&ia prev.%ut. prin conven&iile, tratatele i acordurile interna&ionale la care Romnia e$te
parte, iar /n lip$a ace$tora, 0ene-icia%. de un tratament e'al cu cel al cet.&enilor romni, cu
condi&ia ca acetia $. 0ene-icie%e, la rndul lor, de tratament na&ional /n $tatele re$pective.
*la data 5:;iul;1::4 #rt. 148 din titlul I= modi-icat de #rt. I, punctul 117. din Le'ea 187<1::4
+
Per$oanele -i%ice $au 2uridice $tr.ine, titulari ai drepturilor de autor $au ai drepturilor conexe,
0ene-icia%. de protec&ia prev.%ut. prin conven&iile, tratatele i acordurile interna&ionale la care
Romnia e$te parte, iar /n lip$a ace$tora 0ene-icia%. de un tratament e'al cu cel al cet.&enilor
romni, cu condi&ia ca acetia $. 0ene-icie%e, la rndul lor, de tratament na&ional /n $tatele
re$pective.
*la data 19;$ep;1::7 #rt. 148 din titlul I= modi-icat de #rt. I, punctul 86. din )rdonanta
ur'enta 115<1::7 +
Per$oanele -i%ice $au 2uridice $tr.ine, titulare ale drepturilor de autor $au ale drepturilor
conexe, 0ene-icia%. de protec&ia prev.%ut. prin conven&iile, tratatele i acordurile interna&ionale
la care Romnia e$te parte, iar /n lip$a ace$tora 0ene-icia%. de un tratament e'al cu cel al
cet.&enilor romni, cu condi&ia ca acetia $. 0ene-icie%e, la rndul lor, de tratament $imilar /n
$tatele re$pective.
(la data 03-aug-2006 rt! 147 din titlul "( modificat de rt! 1# punctul 61! din !egea 329/2006 )
#rt. 148
1

6n completarea prevederilor pre%entei le'i, $e pot adopta re'lement.ri $peciale pentru $ta0ilirea
unor m.$uri /n vederea com0aterii importului, producerii, reproducerii, di$tri0uirii $au /nc3irierii
de m.r-uri pirat ori de di$po%itive pirat de control al acce$ului.
83
*la data 5:;iul;1::4 #rt. 148 din titlul I= completat de #rt. I, punctul 116. din Le'ea 187<1::4
+
6n completarea prevederilor pre%entei le'i $e pot adopta re'lement.ri $peciale pentru $ta0ilirea
unor m.$uri, inclu$iv privind aplicarea i utili%area codurilor de identi-icare a $ur$ei, /n vederea
com0aterii importului, producerii, reproducerii, di$tri0uirii $au /nc3irierii de m.r-uri pirat ori
di$po%itive pirat de control al acce$ului, utili%ate pentru $erviciile de pro'rame cu acce$
condi&ionat, precum i pentru utili%area de marca2e $peciale pentru ate$tarea pl.&ii remunera&iei
compen$atorii pentru copia privat..
(la data 19-sep-2005 rt! 147+1 din titlul "( modificat de rt! "# punctul 77! din #rdonanta rgenta 123/2005 )
#rt. 148
*1+.-isten'a i con'inutul unei o$ere se $ot do,edi $rin orice mi*loace de $ro(& inclusi, $rin includerea
acesteia n re$ertoriul unui organism de gestiune colecti,.
*1+Autorii i al'i titulari de dre$turi sau de'intorii de dre$turi e-clusi,e ale autorilor& la care se face
referire n $rezenta lege& au dre$tul s nscrie& $e originalele sau $e co$iile autorizate ale o$erelor&
men'iunea de rezer,are a e-$loatrii acestora& constnd n sim(olul 0 ncon*urat de un cerc& nso'it de
numele lor& de locul i anul $rimei $u(licri.
*5+6roductorii de nregistrri sonore& artitii inter$re'i sau e-ecutan'i i al'i de'intori de dre$turi
e-clusi,e ale $roductorilor sau ale artitilor inter$re'i sau e-ecutan'i la care se face referire n $rezenta
lege au dre$tul s nscrie& $e originalele sau $e co$iile autorizate ale nregistrrilor sonore sau audio,izuale
ori $e n,eliul care le con'ine& o men'iune de $rotec'ie a dre$turilor lor& constituit din sim(olul 6
ncon*urat de un cerc& nso'it de numele lor& de locul i anul $rimei $u(licri.
*4+6n la $ro(a contrar se $rezum c dre$turile e-clusi,e semnalate $rin sim(olurile 0 i 6 e-ist i
a$ar'in $ersoanelor care le-au utilizat.
*7+%is$ozi'iile alin. 824& 874 i 844 nu condi'ioneaz e-isten'a dre$turilor recunoscute i garantate $rin
$rezenta lege.
*6+Autorii de o$ere i titularii de dre$turi& o dat cu includerea o$erei lor n re$ertoriul organismului de
gestiune colecti,& i $ot nregistra i numele literar sau artistic& e-clusi, n ,ederea aducerii acestuia la
cunotin' $u(lic.
*1+6n vederea /nre'i$tr.rii, ca mi2loc de pro0., a operelor reali%ate /n Romnia, $e /n-iin&ea%.
Re'i$trul @a&ional de )pere, admini$trat de )-iciul Romn pentru "repturile de #utor.
6nre'i$trarea e$te -acultativ. i $e -ace contra co$t, potrivit normelor metodolo'ice i tari-elor
$ta0ilite prin 3ot.rre a Guvernului.
*1+Exi$ten&a i con&inutul unei opere $e pot dovedi prin orice mi2loace de pro0., inclu$iv prin
includerea ace$teia /n repertoriul unui or'ani$m de 'e$tiune colectiv..
*5+#utorii i al&i titulari de drepturi $au de&in.torii de drepturi exclu$ive ale autorilor, la care $e
-ace re-erire /n pre%enta le'e, au dreptul $. /n$crie, pe ori'inalele $au pe copiile autori%ate ale
operelor, men&iunea de re%ervare a exploat.rii ace$tora, $emnalat. con-orm u%an&elor,
con$tnd /ntr;un $im0ol repre%entat prin litera (, /n mi2locul unui cerc, /n$o&it de numele lor, de
locul i anul primei pu0lic.ri.
*4+Produc.torii de /nre'i$tr.ri $onore, artitii interpre&i $au executan&i i al&i de&in.tori de
drepturi exclu$ive ale produc.torilor $au ale artitilor interpre&i ori executan&i, la care $e -ace
re-erire /n pre%enta le'e, au dreptul $. /n$crie, pe ori'inalele $au pe copiile autori%ate ale
/nre'i$tr.rilor $onore $au audiovi%uale ori pe /nveliul care le con&ine, men&iunea de re%ervare a
exploat.rii ace$tora, $emnalat. con-orm u%an&elor i con$tnd /ntr;un $im0ol repre%entat prin
litera P, /n mi2locul unui cerc, /n$o&it de numele lor, de locul i anul primei pu0lic.ri.
*7+Pn. la pro0a contrar., $e pre%um. c. drepturile exclu$ive, $emnalate con-orm u%an&elor,
prin $im0olurile men&ionate la alin. *5+ i *4+ $au prin men&iunile prev.%ute la art. 1:4 i 1:6
1
,
exi$t. i apar&in per$oanelor care le;au utili%at.
*6+"i$po%i&iile alin. *5+, *4+ i *7+ nu condi&ionea%. exi$ten&a drepturilor recuno$cute i
'arantate prin pre%enta le'e.
*8+#utorii de opere i titularii de drepturi, o dat. cu includerea operei lor /n repertoriul
or'ani$mului de 'e$tiune colectiv., /i pot /nre'i$tra i numele literar $au arti$tic, exclu$iv /n
vederea aducerii ace$tuia la cunotin&. pu0lic..
(la data 30-iul-2004 rt! 148 din titlul "( modificat de rt! "# punctul 127! din !egea 285/2004 )
#rt. 149
*1+Actele *uridice ncheiate su( regimul legisla'iei anterioare i $roduc toate efectele conform aceleia& cu
e-ce$'ia clauzelor care $re,d cesiunea dre$turilor de e-$loatare a totalit'ii o$erelor $e care autorul le
$oate crea n ,iitor.
*1+#ctele 2uridice /nc3eiate $u0 re'imul le'i$la&iei anterioare /i produc toate e-ectele con-orm
aceleia, cu excep&ia clau%elor care prev.d ce$iunea drepturilor de utili%are a totalit.&ii operelor
pe care autorul le poate crea /n viitor.
(la data 30-iul-2004 rt! 149# alin! (1) din titlul "( modificat de rt! "# punctul 128! din !egea 285/2004 )
84
*1+Aeneficiaz de $rotec'ia $rezentei legi i o$erele create anterior intrrii n ,igoare a acesteia& inclusi,
$rogramele $entru calculator& nregistrrile sonore& o$erele cinematografice i audio,izuale& $recum i
$rogramele organismelor de radiodifuziune i de tele,iziune& n condi'iile $re,zute la alin. 814.
*1+Bene-icia%. de protec&ia pre%entei le'i i operele, inclu$iv pro'ramele pentru calculator,
interpret.rile $au execu&iile, /nre'i$tr.rile $onore $au audiovi%uale, precum i pro'ramele
or'ani$melor de radiodi-u%iune i de televi%iune reali%ate anterior intr.rii /n vi'oare a pre%entei
le'i, /n condi&iile prev.%ute la alin. *1+.
(la data 19-sep-2005 rt! 149# alin! (2) din titlul "( modificat de rt! "# punctul 78! din #rdonanta rgenta
123/2005 )
*5+%urata dre$turilor de e-$loatare asu$ra o$erelor create de autorii deceda'i nainte de intrarea n
,igoare a $rezentei legi i $entru care au e-$irat termenele de $rotec'ie se $relungete $n la termenul
de $rotec'ie $re,zut n $rezenta lege. 6relungirea $roduce efecte numai de la intrarea n ,igoare a
$rezentei legi.
*5+"urata drepturilor patrimoniale a$upra operelor create /nainte de intrarea /n vi'oare a
pre%entei le'i i pentru care nu au expirat termenele de protec&ie calculate con-orm procedurilor
le'i$la&iei anterioare $e prelun'ete pn. la termenul de protec&ie prev.%ut /n pre%enta le'e.
Prelun'irea produce e-ecte numai de la intrarea /n vi'oare a pre%entei le'i.
(la data 30-iul-2004 rt! 149# alin! (3) din titlul "( modificat de rt! "# punctul 128! din !egea 285/2004 )
#rt. 17:
*1+5tila*ele& schi'ele& machetele& manuscrisele i orice alte (unuri care ser,esc direct la realizarea unei
o$ere ce d natere unui dre$t de autor nu $ot face o(iectul unei urmriri silite.
*1+Sumele datorate autorilor ca urmare a utilizrii o$erelor lor (eneficiaz de aceeai $rotec'ie ca i
salariile i nu $ot fi urmrite dect n aceleai condi'ii. Aceste sume sunt su$use im$ozitrii conform
legisla'iei fiscale n materie.
*1+4umele datorate autorilor, ca urmare a utili%.rii operelor lor, 0ene-icia%. de aceeai protec&ie
ca i $alariile i nu pot -i urm.rite dect /n aceleai condi&ii. #ce$te $ume $unt $upu$e impo%it.rii
con-orm le'i$la&iei -i$cale /n materie.
(la data 03-aug-2006 rt! 150# alin! (2) din titlul "( modificat de rt! 1# punctul 62! din !egea 329/2006 )
(la data 22-dec-2008 rt! 150# alin! (2) din titlul "( a fost reglementat de punctul 3! din Decizia 2/2008 )
*5+Sunt scutite de ta-a de tim(ru ac'iunile i cererile ci,ile nscute din ra$orturile reglementate de
$rezenta lege& $recum i din cile de atac aferente acestora& introduse de titularii dre$tului de autor sau ai
dre$turilor cone-e ori de $ersoanele fizice sau *uridice care i re$rezint.
(la data 29-oct-1997 rt! 150# alin! (3) din titlul "( abrogat de rt! 30# alin! (2) din !egea 146/1997 )
#rt. 171
<itigiile $ri,ind dre$tul de autor i dre$turile cone-e sunt de com$eten'a organelor *urisdic'ionale& $otri,it
$rezentei legi i dre$tului comun.
#rt. 171
1

*1+(omi$ia European. va -i in-ormat. cu privire la inten&ia de adoptare a unor di$po%i&ii
na&ionale de re'lementare a unor noi drepturi conexe, preci%ndu;$e motivele e$en&iale care
2u$ti-ic. re'lementarea ace$tor drepturi, precum i durata de protec&ie core$pun%.toare.
*1+=or -i comunicate (omi$iei Europene orice di$po%i&ii na&ionale adoptate /n domeniul
re'lementat de pre%enta le'e.
*5+=a -i tran$mi$. (omi$iei Europene li$ta or'ani$melor de radiodi-u%iune c.rora le $unt
aplica0ile di$po%i&iile art. 119 alin. *1+.
*4+)-iciul Romn pentru "repturile de #utor e$te re$pon$a0il de e-ectuarea comunic.rilor
prev.%ute la alin. *1+;*5+ c.tre (omi$ia European..
#rt. 171
1

Pre%enta le'e tran$pune prevederile urm.toarelor acte normative comunitare!
a+"irectiva (on$iliului 91<17:<(EE din 14 mai 1991 privind protec&ia 2uridic. a pro'ramelor
pentru calculator, pu0licat. /n Hurnalul )-icial al (omunit.&ilor Europene nr. L 111 din 18 mai
19919
0+"irectiva (on$iliului 91<1::<(EE din 19 noiem0rie 1991 privind dreptul de /nc3iriere i de
/mprumut i anumite drepturi conexe dreptului de autor /n domeniul propriet.&ii intelectuale,
pu0licat. /n Hurnalul )-icial al (omunit.&ilor Europene nr. L 546 din 14 noiem0rie 19919
c+"irectiva (on$iliului 95<85<(EE din 18 $eptem0rie
1995 privind armoni%area anumitor di$po%i&ii re-eritoare la dreptul de autor i drepturile conexe
aplica0ile di-u%.rii de pro'rame prin $atelit i retran$mi$iei prin ca0lu, pu0licat. /n Hurnalul
)-icial al (omunit.&ilor Europene nr. L 148 din 6 octom0rie 19959
d+"irectiva (on$iliului 95<98<(EE din 19 octom0rie 1995 privind armoni%area duratei de
protec&ie a dreptului de autor i a anumitor drepturi conexe, pu0licat. /n Hurnalul )-icial al
(omunit.&ilor Europene nr. L 19: din 14 noiem0rie 19959
85
e+"irectiva Parlamentului European i a (on$iliului 96<9<(E din 11 martie 1996 privind
protec&ia 2uridic. a 0a%elor de date, pu0licat. /n Hurnalul )-icial al (omunit.&ilor Europene nr. L
:88 din 18 martie 19969
-+"irectiva Parlamentului European i a (on$iliului 1::1<19<(E din 11 mai 1::1 privind
armoni%area anumitor a$pecte ale dreptului de autor i drepturilor conexe /n $ocietatea
in-orma&ional., pu0licat. /n Hurnalul )-icial al (omunit.&ilor Europene nr. L ::6 din 1: ianuarie
1::19
'+"irectiva Parlamentului European i a (on$iliului 1::1<84<(E din 18 $eptem0rie 1::1 privind
dreptul de $uit. /n 0ene-iciul autorului unei opere de art. ori'inale, pu0licat. /n Hurnalul )-icial
al (omunit.&ilor Europene nr. L 181 din 15 octom0rie 1::19
3+"irectiva Parlamentului European i a (on$iliului 1::4<48<(E din 19 aprilie 1::4 privind
a$i'urarea re$pect.rii drepturilor de proprietate intelectual., pu0licat. /n Hurnalul )-icial al
(omunit.&ilor Europene nr. L 178 din 5: aprilie 1::4.
(la data 19-sep-2005 rt! 151 din titlul "( completat de rt! "# punctul 79! din #rdonanta rgenta 123/2005 )
#rt. 171
)rganismele de gestiune colecti, care func'ioneaz la data intrrii n ,igoare a $rezentei legi sunt o(ligate
s se conformeze dis$ozi'iilor art. 12:& n termen de 9 luni de la intrarea n ,igoare a $rezentei legi.
#rt. 175
%is$ozi'iile $rezentei legi se com$leteaz cu dis$ozi'iile dre$tului comun.
#rt. 174
*1+6rezenta lege intr n ,igoare la D0 de zile de la data $u(licrii ei n ?onitorul )ficial al +omniei.
*1+6e aceeai dat se a(rog %ecretul nr. 511 din 11 iunie 1976 $ri,ind dre$tul de autor& cu modificrile
ulterioare& $recum i orice alte dis$ozi'ii contrare.
*5+6n la a$ro(area ta(elelor i a metodologiilor negociate conform $re,ederilor art. 171 din $rezenta
lege& se a$lic tarifele sta(ilite $rin actele normati,e n ,igoare.
(la data 02-feb-2006 rt! 154# alin! (3) din titlul "( a se $edea %urisprudenta Decizia nr. 20/$ din 02-%e&-2006 )
-GGGG-
Aceast lege a fost ado$tat de 0amera %e$uta'ilor n edin'a din 1D fe(ruarie 1DD9& cu res$ectarea
$re,ederilor art. =4 alin. 814 din 0onstitu'ia +omniei.

6+.H.%C3@.<. 0A?.+.C %.65@AIC<)+
#"RI#@ @I4T#4E
Aceast lege a fost ado$tat de Senat n edin'a din 20 fe(ruarie 1DD9& cu res$ectarea $re,ederilor art. =4
alin. 814 din 0onstitu'ia +omniei.

$. 6+.H.%C3@.<. S.3A@5<5C
I)@ 4)L(#@
6u(licat n ?onitorul )ficial cu numrul 90 din data de 29 martie 1DD9
J+ Pe 19 $eptem0rie 1::7 atri0u&iile )-iciului Romn pentru "repturile de #utor privind
con$tatarea contraven&iilor i aplicarea $anc&iunilor contraven&ionale, $ta0ilite prin acte
normative anterioare pre%entei ordonan&e de ur'en&., /i /ncetea%. aplica0ilitatea.
(la data 19-sep-2005 ctul referinte de aplicare rt! ""# alin! (1)# litera /! din #rdonanta rgenta 123/2005 )

Forma sintetic la data 24-ian-2012. Acest act a fost creat utiliznd tehnologia SintAct-Acte Sintetice. SintAct i tehnologia Acte Sintetice
sunt mrci nregistrate ale !olters "lu#er.