Sunteți pe pagina 1din 12

CAIET de SARCINI pentru

SEMNALIZRI RUTIERE (INDICATOARE)


Pag.
1 / 12
SEMNALIZRI RUTIERE (INDICATOARE)
I. GENERALITI
INSTALAREA INDICATOARELOR PE DRUM
Indicatoarele se instaleaz pe partea dreapt a drumului n sensul de mers!
ast"el nc#t s se asi$ure o %un &izi%ilitate a acestora'
O(S' )n cazuri speciale c#nd si$uran*a circula*iei o impune! indicatoarele se
pot repeta +i pe partea st#n$ a drumului sau pe console'
Indicatoarele re"lectorizante se &or instala ast"el nc#t s ai% o nclinare de
,-
o
"a* de a.a cii cu e.cep*ia indicatoarelor "i$' /0 a! /0 %! /1! /2! /3 a! /3 %! /4
a! /4 % +i 555 din STAS 5,2,657,4 care se instaleaz perpendicular sau paralel cu
a.a cii n "unc*ie de con"i$ura*ia intersec*iei'
Indicatoarele din "i$' 48! 4,! 4/ a! 4/ %! 508 a! 508 % se instaleaz
perpendicular sau paralel cu a.a drumului! dup caz'
La instalarea indicatoarelor cu "olie re"lectorizant se &or respecta
urmtoarele9
7 un$:iul n plan "ormat de "a*a indicatorului cu perpendiculara la a.a
drumului este de 3
o
la indicatoarele de a&ertizare +i de 5-
o
la cele de localizare +i de
presemnalizare'
7 nclinarea ;n "a*< a indicatorului n raport cu &erticala este de 0
o
'
)nl*imea p#n la mar$inea in"erioar a indicatorului este9
7 la 5!1-75!,- m "a* de cota cii n a.! n a"ara localit*ilor! cu e.cep*ia
panourilor suplimentare la trecerile la ni&el cu calea "erat! pentru care nl*imea
este de -!3- m
7 la 5!,-70!0- m "a* de cota trotuarului n ora+e
7 la -!4-75!0- m pentru indicatoarele instalate pe spa*ii &erzi centrale! pe
insule de diri=are n localit*i sau n a"ara acestora precum +i pe re"u$iile din sta*iile
de tram&ai'
Indicatoarele pre&zute cu "olie re"lectorizant se instaleaz ast"el nc#t
partea lor in"erioar "a* de cota cii n a. s "ie9
7 de 5!3- m pentru indicatoare triun$:iulare! rotunde! de orientare +i
indicatoare di&erse'
7 de 5!1- m pentru indicatoarele de localitate +i presemnalizare pentru
orientare n intersec*ii importante pe drumuri de continuare a direc*iei spre localit*i
importante'
7 de -!4- m pentru indicatoare instalate pe spa*ii &erzi centrale sau pe insule
de diri=are'
>ac e.cep*ie indicatoarele instalate pe portale sau console care tre%uie s
asi$ure nl*imea de li%er trecere a auto&e:iculelor de min' 3!3- m'
Distan*a de instalare a indicatorului n pro"ilul trans&ersal al drumului de la
mar$inea plat"ormei sau %ordurii trotuarului p#n la mar$inea indicatorului este de
cel pu*in -!3- m +i cel mult 0!-- m' Amplasarea st#lpilor se "ace n a"ara mar$inii
e.terioare a +an*urilor sau ri$olelor'
CAIET de SARCINI pentru
SEMNALIZRI RUTIERE (INDICATOARE)
Pag.
2 / 12
)n cazul ram%leelor nalte! st#lpii se monteaz la mar$inea e.terioar a
acostamentului sta%ilind n mod corespunztor lun$imea lor'
Montarea n ram%lee nalte a indicatoarelor care necesit 0 st#lpi se "ace
ncep#nd de la mar$inea e.terioar a acostamentului! complet#ndu7se n acest scop
ram%leul cu o plat"orm corespunztoare sau "olosind st#lpi mai lun$i pe taluz'
PLANTAREA ST?LPILOR
Lun$imea st#lpilor se sta%ile+te ast"el nc#t s "ie ncastra*i min' 2- cm n
"unda*ia de %eton de clas (c 5- con"orm STAS 14006,4! respecti& min' ,- cm
c#nd sunt planta*i direct n pm#nt'
Montarea indicatoarelor se "ace! de re$ul! pe st#lpi speciali destina*i n acest
scop! con"ec*iona*i con"orm pct' 1'2 din STAS 5,2,607,4! sau pe st#lpii
sema"oarelor luminoaase pentru diri=area circula*iei! pe st#lpii cu alte destina*ii! pe
console montate pe st#lpi sau pe console ncastrate n construc*iile e.istente
precum +i pe portale sau console special proiectate pentru panourile de
presemnalizare a intersec*iilor'
Dispoziti&ele +i modul de prindere a indicatoarelor metalice sunt e.empli"icate
n ane.'
II. REGULI I METODE DE VERIFICARE
@eri"icarea calit*ii indicatoarelor se "ace n timpul e.ecu*iei! precum +i cu
ocazia recep*iei'
@eri"icrile ce se e"ectueaz sunt9
7 "orma +i dimensiunile! n con"ormitate cu STAS 5,2,657,4' La dimensiuni se
admit toleran*e de A 5B pentru indicatoarele metalice'
7 planeitatea "e*ei! toleran*a admis "iind de 5 mm la indicatoarele metalice'
7 &eri"icarea rezisten*ei +i nede"orma%ilit*ii dispoziti&elor de prindere pe
st#lpi'
7 aspectul +i e.actitatea e.ecutrii sim%olului'
7 aplicarea corect a "oliei re"lectorizante! care tre%uie s prezinte o %un
aderen*! s nu ai% ncre*ituri +i um"lturi'
7 aspectul +i e.actitatea inscrip*iilor! "iind admis toleran*a de A 5 mm pentru
nl*imi ale literelor p#n la 51- mm +i o toleran* de A 0 mm pentru nl*imi mai
mariC la $rosimi ale literelor p#n la 5, mm! se admite o toleran* de A -!3 mm iar
pentru $rosimi mai mari se admite o toleran* de A 5 mm'
@eri"icarea dup montare a indicatoarelor const n9
7 respectarea prescrip*iilor de instalare! *in#nd seama de distan*ele +i
nl*imile pre&zute'
7 modul de prindere pe st#lpi'
7 este interzis montarea reclamelor +i a altor panouri pe supra"a*a de teren
cuprins ntre mar$inea plat"ormei drumului +i linia indicatoarelor! spre a nu a"ecta
&izi%ilitatea acestora +i a nu distra$e aten*ia conductorilor de auto&e:icule'
CAIET de SARCINI pentru
SEMNALIZRI RUTIERE (INDICATOARE)
Pag.
3 / 12
Dispoziti&ele +i modul de prindicere a indicatoarelor pe st#lpi se &a "ace
con"orm ane.ei ('
III. INSTALAREA STLPILOR DE GHIDARE I A CATADIOPTRILOR PE
DRUM
St#lpii de $:idare +i catadioptrii se amplaseaz pe drumuri pentru $:idarea
optic a &e:iculelor! n special n timpul nop*ii! prin dispoziti&e re"lectorizante
;con"orm STAS 5/2,6575//5<'
Montarea st#lpilor de $:idare se "ace pe acostamente n pozi*ie &ertical!
alinia*i pe plat"orm la distan*a de -!03 m de la mar$inea e.terioar a acesteia!
ast"el nc#t dispoziti&ele re"lectorizante s "ie &izi%ile din am%ele sensuri de
circula*ie'
Amplasarea st#lpilor de $:idare se "ace pe am%ele pr*i ale plat"ormei! n
toate cazurile c#nd nu sunt necesari parape*i' )n acest caz! st#lpii se dispun de7a
lun$ul drumului alternati&! de o parte +i de cealalt! n pro"ile trans&ersale di"erite
;n zi$7za$<'
Amplasarea st#lpilor de $:idare se "ace numai pe o parte a plat"ormei
sectorului de drum atunci c#nd pe cealalt parte a plat"ormei sunt necesari parape*i
mont#ndu7se pe ace+tia catadioprii la acelea+i distan*e ca +i st#lpii de $:idare'
IV. STRUCTURA SISTEMULUI DE SEMAFORIZARE AUTOMAT, PENTRU
SEMAFORIZAREA TRECERILOR DE PIETONI, COMANDAT PRIN BUTON
PIETONAL
Sistemul de sema"orizare pentru trecerile de pietoni! comandat de pietoni prin
intermediul %utoanelor de cerere a culorii de &erde! se compune din urmtoarele
elemente9
5< Automatul de sema"orizare pentru trecerile de pietoniC
0< Sema"oare %icolore ;ro+u6&erde< pentru re$larea permisiunii de trecere a
pietonilorC
1< Sema"oare tricolore ;ro+u6$al%en6&erde< de di&erse mrimi! pentru re$larea
permisiunii de trecere a auto&e:iculelorC
2< (utoanele anti&andalism! de cerere a permisiunii de trecere a pietonilor!
numite D%utoane pietoniEC
3< Indicatoare rutiere "i$' 5-3% Dtrecere pentru pietoniEC
4< St#lpi de sus*inere a elementelor sistemului9 automat de sema"orizare!
sema"oare de pietoni! sema"oare de &e:icule! %utoane pietoni! indicatoare rutiereC
8< Instala*ia electric de alimentare +i comand a sema"oarelor! Dca%la=ul
electricE! pozat prin *e&i de P@C sau metal! su%terane sau pozat aerian sus*inut de
un ca%lu portant de o*el'
1. AUTOMATUL DE SEMAFORIZARE
Este montat ntr7o cutie metalic cu $rad de protec*ie pre&zut n STAS
5,2,64788! amplasat pe unul din st#lpii de sus*inere' Pentru a se e&ita st#n=enirea
circula*iei pietonale n =urul st#lpului de ctre dimensiunile a$a%aritice a cutiei n
CAIET de SARCINI pentru
SEMNALIZRI RUTIERE (INDICATOARE)
Pag.
4 / 12
raport cu diametrul st#lpului! aceasta se monteaz la o nl*ime de cel pu*in 0!0- m
de la sol la latura in"erioar'
Accesul ca%lurilor de alimentare! comand a sema"oarelor +i de comand n
interiorul cutiei se "ace prin intermediul a 2 presetupe amplasate pe latura
in"erioar' Se recomand utilizarea a cinci ca%luri9 unul pentru alimentare ;1 . 0!3
mm
0
<! c#te unul pentru comanda sema"oarelor amplasate pe st#lpii de la capetele
trecerii pentru pietoni ;4 . 5!3 mm
0
< +i c#te unul pentru "iecare %uton pietonal ;0 .
5 mm
0
<'
Cutia $zduie+te unitatea central! un modul electronic de comand a
sema"oarelor de &e:icule +i pietoni! %orne de =onc*iune! o si$uran* automat
$eneral +i o priz' Circuitele de comand a %ecurilor sema"oarelor sunt prote=ate la
suprasarcin prin "uzi%ili'
Automatul respect urmtoarele cerin*e de securitate n diri=area
sema"orizat a tra"icului9
a< Pro$ram de capt la pornirea sema"orizrii! "ormat din re$imurile9 D$al%en
intermitentE! D$al%en "i.E +i Dro+u $eneralEC
%< Protec*ie la apari*ia permisiunilor de trecere anta$oniste! cunoscut su%
denumirea D&erde anta$onistEC
c< Protec*ie la ntreruperea circuitului de comand a %ecurilor de ro+u ale
sema"oarelor de &e:icule! cunoscut su% denumirea de Dro+u de"ecteEC
d< Circuite de protec*ie! interne unit*ii centrale! menite s monitorizeze %una
"unc*ionare a acesteia +i s comande instala*ia de sema"orizare n re$im de D$al%en
intermitentE la apari*ia unei dis"unc*ionalit*i'
>unc*ionarea tricolor cu6"r restric*ii este aciclic' Se acord &erde pentru
trecerea de pietoni numai dac unul din %utoanele pietoni a "ost ac*ionat' @erdele
apare imediat ;respect#ndu7se timpii de securitate impu+i de tranzi*ia de la o "az
de circula*ie la alta< numai dac s7a scurs inter&alul minim pro$ramat ntre
permisiunile succesi&e de trecere a pietonilor' Durata de &erde acordat pietonilor
este pro$rama%il +i se ale$e numai pentru a permite acestora s se an$a=eze n
tra&ersare ;nu s a=un$ pe cealalt parte a trecerii<' Pentru a nu se st#n=eni "oarte
tare circula*ia auto! se urmre+te "ormarea la capetele trecerii $rupuri de pietoni
crora li se acord un timp minim de &erde! necesar an$a=rii n tra&ersare +i
a=un$erea p#n n apropierea de a.ul drumului! dup care! prin culoarea &erde
intermitent sunt a&ertiza*i cei care nu s7au an$a=at n tra&ersare c nu tre%uie s
tra&erseze! iar pe cei surprin+i n tra&ersare c tre%uie s se $r%easc' C:iar dac
%utoanele de cerere ar "i ac*ionate n permanen* &erdele pentru pietoni se acord
numai dup e.pirarea unui timp minim de &erde pentru &e:icule! pro$rama%il!
ast"el nc#t s nu produc pertur%a*ii ma=ore "lu.urilor de &e:icule'
2. SEMAFOARE
Sunt necesare cel pu*in dou sema"oare de pietoni +i dou sema"oare de
&e:icule' Pentru arterele cu mai mult de dou %enzi de circula*ie pe sens se
recomand! din moti&e de si$uran*! instalarea unor sema"oare de &e:icule
repetitoare' Acstea se amplaseaz "ie pe partea st#n$ a drumului sau pe consol!
CAIET de SARCINI pentru
SEMNALIZRI RUTIERE (INDICATOARE)
Pag.
5 / 12
dac st#lpul e Fre&zut cu consol' Pentru sema"oarele amplasate n consol se
recomand ca diametrul lentilei de ro+u ;culoarea restricti&< s "ie de 1-- mm
sema"or cu Dro+u ma=oratE! iar dac direc*ia este pe a.a est7&est un panou de
contrast "ace mai &izi%il sema"orul la rsrit +i as"in*it' Dimensiunile panoului de
contrast sunt9 /-- . 513- mm ;l*ime . nl*ime<'
Sema"oarele de &e:icule cu diametrul de /- mm! sema"oare de Dprim
&e:iculE! sporesc con"ortul conductorului auto a+ezat primul la sema"or'
Dimensiunile +i "orma lentilelor dispersoare pentru sema"oare &or "i cele
pre&zute de STAS 5,2,64788'
3. BUTOANELE PIETONALE
(utoanele sunt anti&andalism! amplasate Dn$ropatE n st#lp' Placa de
aluminiu pe care sunt montate m%rac st#lpul +i este placat cu "olie
re"lectorizant'
4. STLPII
Dac nu sunt n consol! au diametrul e.terior de min' 5-- mm ;con"orm
STAS 5,2,6275//3<' Se recomand s "ie con"ec*iona*i din *ea& $al&anizat la
cald' Ca%la=ul electric trece prin interiorul lor' Un capac deta+a%il la 2- cm de sol!
u+ureaz accesul la ca%luri +i "aciliteaz cone.iunile electrice' Sema"oarele se
monteaz pe st#lp cu +uru%uri M4' Partea superioar a sema"oarelor de &e:icule +i
de pietoni tre%uie s "ie aliniat' Distan*a minim de la sol la partea in"erioar a
sema"orului de &e:icule tre%uie s "ie de 0!0 m' (utonul de pietoni se monteaz pe
partea opus sema"orului de &e:icul! la apro.imati& 5!5 m de sol'
5. AMPLASARE I FUNCIONARE
Amplasarea +i "unc*ionarea sema"oarelor! "unc*ionarea semnalelor luminoase!
recep*ia +ii e.ploatarea sema"oarelor se "ace con"orm STAS 5,2,6275//3'
@or "i respectate pre&ederile STAS 5,2,64788 pentru9
7 Condi*iile te:nice de calitateC
7 Condi*iile constructi&eC
7 Gradul de protec*ieC
7 Caracteristicile "otometrice +i colorimetrice ale sema"oarelor pentru diri=area
circula*ieiC
7 Rezisten*a la temperaturC
7 Acoperirile de protec*ieC
7 >unc*ionarea de duratC
7 MarcareC
7 Re$ulile pentru &eri"icarea calit*iiC
7 Metodele de &eri"icareC
7 Marcare! am%alare! li&rare! transport +i depozitareC
7 Termen de $aran*ie'
CAIET de SARCINI pentru
SEMNALIZRI RUTIERE (INDICATOARE)
Pag.
6 / 12
REFERINE NORMATIVE
I. ACTE NORMATIVE
Ordinul MT6MI nr' 2556555060--- 7 Norme metodolo$ice pri&ind condi*iile de
pu%licat n MO 1/8602'-,'0--- nc:idere a circula*iei +i de instruire a restric*iilor de
circula*ie n &ederea e.ecutrii de lucrri n zona drumului pu%lic +i6sau pentru prote=area
drumului'
NGPM65//4 7 Norme $enerale de protec*ia muncii'
Ordin MI nr' 88365//, 7 Norme de pre&enire +i stin$ere a incendiilor +i
dotarea cu mi=loace te:nice de stin$ere'
Ordin AND nr' 55465/// 7 Instruc*iuni proprii de securitatea muncii pentru
lucrri de ntre*inere! reparare +i e.ploatare a drumurilor +i podurilor'
III. STANDARDE
STAS 5,2,657,4 7 Si$uran*a circula*iei' Indicatoare rutiere' Clasi"icare!
sim%oluri +i amplasare'
STAS 5,2,607,4 7 Si$uran*a circula*iei' Indicatoare rutiere' Prescrip*ii
te:nice'
STAS 5,2,617,4 7 Si$uran*a circula*iei' Indicatoare rutiere' Scriere!
mod de alctuire'
SR 5,2,7295//3 7 Si$uran*a circula*iei' Sema"oare pentru diri=area
circula*iei' Condi*ii te:nice de calitate'
STAS 5,2,637,0 7 Semnalizare rutier' Indicatoare luminoase pentru
circula*ie' Condi*ii te:nice de calitate'
STAS 5,2,64788 7 Sema"oare pentru diri=area circula*iei' Condi*ii
te:nice $enerale de calitate'
CAIET de SARCINI pentru
SEMNALIZRI RUTIERE (INDICATOARE)
Pag.
7 / 12
CAIET de SARCINI pentru
SEMNALIZRI RUTIERE (INDICATOARE)
Pag.
8 / 12
CAIET de SARCINI pentru
SEMNALIZRI RUTIERE (INDICATOARE)
Pag.
9 / 12
CAIET de SARCINI pentru
SEMNALIZRI RUTIERE (INDICATOARE)
Pag.
10 / 12
CAIET de SARCINI pentru
SEMNALIZRI RUTIERE (INDICATOARE)
Pag.
11 / 12
CAIET de SARCINI pentru
SEMNALIZRI RUTIERE (INDICATOARE)
Pag.
12 / 12