Sunteți pe pagina 1din 3

123

Curriculum vitae
Informatii personale
Nume/Prenume Hincu, Mihaela-Cezarina
Adresa Facultatea de Medicina, Campus Universitar, Disciplina Histologie, Constanta
E-mail
mihaelahincu!"#$ahoo%com
Cetatenia romana
Data nasterii &'%"(%!'('
)e* Feminin
Locul de munca vizat /
Aria ocupationala
Conferentiar niversitar, !acultatea de Medicina "entara, niversitatea
#$vidius% Constanta
&'perienta profesionala
Perioda &""( + pre,ent
Functia sau postul ocupat Con-erentiar Universitar, Disciplina de Histologie si .iologie Celulara, Facultatea de Medicina
Dentara, Constanta
Principalele activitati si
responsa/ilitati
Predare si cercetare stiinti-ica, lucrari practice de la/orator cu studentii
Numele si adresa anga0atorului Universitatea 12vidius3 Constanta, .-dul Mamaia nr% !&4, Constanta
5ipul activitatii sau sectorul de
activitate
6nvatamant superior
Perioda &""&-&""(
Functia sau postul ocupat )e- 7ucrari Univ%, Disciplina Histologie, Facultatea de Medicina 8enerala, Constanta
Principalele activitati si
responsa/ilitati
Predare si cercetare stiinti-ica, lucrari practice de la/orator cu studentii
Numele si adresa anga0atorului Universitatea 12vidius3 Constanta, .-dul Mamaia nr% !&4, Constanta
5ipul activitatii sau sectorul de
activitate
6nvatamant superior
Perioda !'''-&""&
Functia sau postul ocupat Asistent Universitar, Disciplina Histologie, Facultatea de Medicina 8enerala, Constanta
Principalele activitati si
responsa/ilitati
Cercetare stiinti-ica, lucrari practice de la/orator cu studentii
Numele si adresa anga0atorului Universitatea 12vidius3 Constanta, .-dul Mamaia nr% !&4, Constanta
5ipul activitatii sau sectorul de
activitate
6nvatamant superior
Perioda !''9-!'''
Functia sau postul ocupat Preparator Universitar, Disciplina .iologie Celulara, Facultatea de Medicina 8enerala, Constanta
Principalele activitati si
responsa/ilitati
Cercetare stiinti-ica, lucrari practice de la/orator cu studentii
Numele si adresa anga0atorului Universitatea 12vidius3 Constanta, .-dul Mamaia nr% !&4, Constanta
5ipul activitatii sau sectorul de
activitate
6nvatamant superior
&ducatie si formare
Perioda &""(-&"":
Cali-icarea / diploma o/tinuta Master
Domenii principale studiate /
competente do/indite
Managementul serviciilor de sanatate
Numele si tipul institutiei de
invatamint / -urni,orului de -ormare
Universitatea 12vidius3 Constanta, Facultatea de Medicina Dentara
Nivelul de clasi-icare a -ormei de
invatamint / -ormare
Postuniversitar
Perioda
&"";
Cali-icarea / diploma o/tinuta Doctor in )tiinte Medicale
Domenii principale studiate /
competente do/indite
Mor-ologie normala si patologica
Numele si tipul institutiei de
invatamint / -urni,orului de -ormare
Universitatea Medicina si Farmacie din Craiova, Facultatea de Medicina
Nivelul de clasi-icare a -ormei de
invatamint / -ormare
Postuniversitar
Perioda
&""" + pre,ent
Cali-icarea / diploma o/tinuta Medic specialist
Domenii principale studiate /
competente do/indite
<adiologie si imagistica medicala
Numele si tipul institutiei de
invatamint / -urni,orului de -ormare
Ministerul )anatatii din <omania
Perioda &""4
Cali-icarea / diploma o/tinuta Competenta
Domenii principale studiate /
competente do/indite
Echogra-ie generala, Ultrasonogra-ie vasculara Doppler si )enologie 6magistica
Numele si tipul institutiei de
invatamint / -urni,orului de -ormare
Ministerul )anatatii din <omania
Aptitudini si competente
personale
7im/a materna romana
7im/i straine cunoscute
Autoevaluare Comprehensiune (or)it *cris
Nivel european
(*)
A/ilitati de ascultare A/ilitati de citire 6nteractiune E*primare
&n+leza
.& Utili,ator
independent
.& Utili,ator
independent
.! Utili,ator
independent
.! Utili,ator
independent
.! Utili,ator
independent
(*)
Cadrului european de referin pentru limbi
Competente si a/ilitati sociale )pirit de echipa dar si de lider, /une capacitati de comunicare
Competente si aptitudini
organi,atorice
)pirit organi,atoric, e*perienta in managementul de proiect si al echipei
Competente si aptitudini tehnice .une cunostinte in utili,area aparaturii de la/orator si de radiodiagnostic
Competente si cunostinte de
utili,are a calculatorului
Micorso-t =ord, E*cel, Po>erPoint
Permis de conducere Categoria .
Informatii suplimentare
- 5e,a de doctorat cu titlul? 1)tudiul histologic al tegumentului agresat termic si supus tratmentului in
conditii de hiper/arism3, Universitatea Medicina si Farmacie din Craiova, Facultatea de Medicina
8enerala, Coordonator )tiinti-ic? Pro-% Univ% Emerit Dr% Florin .ogdan, data sustinerii te,ei de
doctorat? &" aprilie &""&
- Di,ertatie de masterat cu titlul? 1Anali,a nivelului de satis-actie al pacientilor -ata de serviciile de
sanatate o-erite de medicul de -amilie3, Coordinator stiinti-ic? )7 Florentina Furtunescu, sustinuta in
septem/rie &""(
- Mem/ra in patru societati stiinti-ice? Uniunea Medicala .alcanica, )ocietatea de Mor-ologie
Normala si Patologica, )ocietatea de 6magistica si <adiologie Medicala, )ocietatea Nationala de
.iologie Celulara si Moleculara
- Mem/ra in patru proiecte de cercetare-de,voltare-inovare pe /a,a de contract/grant apro/ate in
cadrul Ministerului Educatiei si Cercetarii din <omania si al Academiei <omane
- (: articole/studii pu/licate in reviste nationale si internationale
- &4 lucrari comunicate la con-erinte sau congrese internationale
- ;' lucrari comunicate la con-erinte sau congrese nationale