Sunteți pe pagina 1din 1

PRONUMELE PERSONAL

Caz
Persoana I
sing. plural
Persoana a II-a
sing. plural
Persoana a III-a
(fem./masc.)
sing. plural
N.
eu noi tu voi el/ea ei/ele
Ac.
mine noi
ma,m- ne(-)
tine voi
te(-) va,v-
el,il,l(-) ei,ii,i(-)
ea,o ele,le(-)
D. mie noua
imi,mi(-) ne(-),
ni(-)
tie voua
iti,ti(-) va,vi(-),
v(-)
lui,ii,i(-) lor,le(-),
ei,ii,i(-) li(-)
G. _ _ _ _ lui,ei lor
V. - - tu voi - -
A!-formele scrise boldui (ingrosa) sun accenuae.
ARTICOLUL
1.Hotarat
a)enclitic - masculin !/Ac. "g. l (b#iaul) b)proclitic-aricolul $o#r% lui
pl i (b#ie&ii) devine procliic penru subs.
'/( sg. lui (b#iaului) proprii masculine( lui Ionel)
pl. lor (b#ie&ilor) )i cele feminine(nume de pro-
- feminine !/Ac. sg. a (carea) venien&# sr#in#-lui *imi) afla-
pl. le (c#r&ile) e la cazurile '/(.
'/( sg. i(c#r&ii)
pl. lor (c#r&ilor)
+.Nehotrt -proclitic
masculin !/Ac sg. un (un b#ia) feminin
pl. nite (nite b#ie&i) !/Ac. sg. o (o care)
'/( sg. unui (unui b#ia) pl. nite (nite c#r&i)
pl. unor (unor b#ie&i) '/( sg. unei(unei c#r&i)
pl. unor(unor c#r&i)
,.Posesiv enitival - masculin sg. al
pl. ai
- feminin sg. a
pl. ale