Sunteți pe pagina 1din 12

Facultatea de Antreprenoriat, Inginerie si Managementul

Afacerilor
Plan de
afaceri
Decoratiuni arhitecturale
luminoase
Cuprins
Decoratiuni arhitecturale luminoase
Justificarea temei
Designul a devenit un element tot mai important, tot mai multi oameni sunt atrasi
de frumos, si doresc sa-si puna amprenta in propria locuinta.
Datorita unei pasiuni comune pentru arta am decis deschiderea unui magazin online care
se ocupa cu comercializarea diferitelor tipuri de decoratiuni care au la baza iluminatul pe timp
de noapte. O alta caracteristica a produselor noastre este faptul ca avem posibilitatea de a le
personaliza.
Prezentarea afacerii si a produselor oferite
Afacerea propusa de noi se bazeaza pe ideea realizarii urmatoarelor produse:
fototapet luminos, tablouri luminoase/3D, pietre luminoase, plafoane instelate si panouri
decorative 3D.
rodusele vor fi realizate manual si, eventual, la comanda pentru personalizare,
aducand o valoare speciala fiecarui produs.
reviziunile promi!"toare ale afacerii se bazeaz" pe faptul c" s-a venit cu o idee
nou", oarecum deosebit" de cele care de#a e$istau pe pia!", av%nd drept prim obiectiv
realizarea de produse unice, consider%nd fiecare client unic.
&potezele principale ale modelului de afacere sunt acelea c" eventualele costuri ale
produsului au un nivel sc"zut comparativ cu pre!ul de v%nzare al produselor, care are o
cot" 'nalt" pe pia!a produselor de acest gen.
(n alt avanta# al deschiderii acestui gen de afacere este acela c" num"rul concuren!ilor
este relativ sc"zut, iar num"rul persoanelor care apreciaz" acest gen de produse este 'n cre)tere.
*implul gest de decorarea interioara a locuintei a a#uns sa fie un strict necesar, astfel
ca afacerea noastra se poate dezvolta destul de usor.
Aflandu-ne in etapa de infiintare, estimam ca primele noastre produse vor fi date spre
comercializare peste 3+ de zile. ,entionam ca produsele se afla in stadiul de cercetare-inovare.
-ot pentru punerea pe pia!" a produselor ne-am g%ndit s" realiz"m o pagina .eb cu
prezentare detaliata a fiec"rui produs )i cu comenzi on-line. agina de .eb este 'n construc!ie
)i cur%nd va fi lansat", mai e$act odat" cu ie)irea produselor din procesul pe produc!ie.
Decizia care a stat la baza comercializarii produselor printr-un magazinului online este
sustinuta de urmatoarele:
cheltuieli minime/
nu este nevoie de spatiu fizicc
nu se plateste chirie/
programul de functionare al magazinului este non-stop
nu este limitare in privinta zonei sau a regiuni,vadul comercial fiind din toata tara/
cheltuieli reduse cu personalul
este usor de administrat. 0$ista de#a programe special create pentru acest gen de
business.
nu trebuie sa tii prea multe produse pe stoc si astfel nu risti sa ramai cu ele nevandute.
Atunci cind ai o comanda ferma, comanzi la randul tau produsul la furnizor.
nu este nevoie sa alergi tu dupa clienti. -rebuie doar sa faci clientul sa dea de tine, iar
acest lucru se face prin optimizare a site-ului.
este o afacere comoda, doar cu o cone$iune la &nternet, poti controla activitatile
firmei tale de oriunde te-ai afla.
afacerea poate fi lansata intr-un timp redus.
costurile fi$e lunare sunt mult mai mici fata de un magazin fizic.
cheltuielile de promovare online a unui magazin online pot fi reduse si optimizate mai
eficient comparativ cu un magazin fizic.
cheltuieli reduse de administrare.
Strategia de produs
rodusele noastre vor fi atat produse de masa cat si adaptate diferitelor tipuri de
consumatori. rodusele de masa sunt realizate dupa anumite tipare. &n realizarea lor ne inspiram
atat din natura cat si din istorie. Ca si modele-sablon vom folosi : monumente istorice ,
simblouri ale anumitor orase , secene celebre din istorie , personalitati celebre , citate celebre
,diferite momente ale naturii , animale.
&n realizarea produselor personalizate ne lasam clientii sa ne insipre , sa-si aduca propria
contributie consiliati uneori chiar de noi.
&ndiferent de modul de realizare al produselor , acestea urmaresc acelasi scop ,
iluminarea camerei pe timp de noapte. 1oi consideram acest lucru un mod de diferentiere de
celelalte firme producatoare de decoratiuni interioare. De e$emplu, aspectul unui tablou difera
in functie de momentul zilei, schimbandu-si aspectul noaptea cand camera nu mai este luminata
fata de momentul cand razele soarelui lumineaza intreaga incapere.
2ig. 3- -ablou 4&ngeras5
2ig. 6 7 -ablou 4*ighisoara5
rodusele lumineaza in intuneric fara consum de curent,se incarca de la lumina zilei ,sau
de la o sursa de iluminat e$istent,avand capacitatea de refle$ie in intuneric88 Auto-iluminatia
produsa de imaginile imprimate printr-o tehnologie speciala este vizibila doar in intuneric,avand
la baza pulbere de cristale organice care au proprietatea de inmagazinare si refle$ie a luminii. *e
pot folosi spoturi de lumini pentru cicluri de reincarcare. 9umineaza in intuneric dupa ce au fost
e$puse minimum 3: minute la orice sursa de lumina.
entru reincarcare le vom recomandam clirntilor sa foloseaasca lumina solara directa
;minim 3: minute<, tuburi fluorescente ;cu lumina alba sau violet< sau becuri tip economizator
cu lumina rece 7 minim 6: minute de e$punere. =ecurile normale cu incandescenta nu sunt
recomandate pentru reincarcare. rodusul nu contine fosfor, este non-to$ic, non-radioactiv si nu
dauneaza sanatatii.
Oportunitatea afacerii
Analiza PEST
Factori politici
2actorii politici ne influenteaza afacerea intr-o mare masura. &n primul rand, impactul ta$elor
percepute si cel al legislatiei in vigoare are un rol foarte important deoarece ne influenteaza
deciziile de actiune. &n al doilea rand, de asemenea important este si gradul de stabilitate politica
pentru prosperitatea afacerii.
Factori economici
Dinamica factorilor macroeconomici ;inflatie, &=, soma#, rata dobanzii<, nivelul de consum in
randul populatiei, preturile administrative, nivelul competivitatii economice nationale va
imprima un efect hotarator asupra afacerii si au nevoie de o analiza profunda inainte de orice
luare de decizie.
Factorii Socio-culturali
9a aceasta categorie includem nivelul educational, stilul de viata al populatiei, atitudinea fata de
calitate, rata varstei, atitudinea fata de ecologism.
Factorii Tehnologici
1ivelul tehnologic relevant pentru o afacere cu posibilitatile de proiectare ieftina a produselor si
serviciilor promovate de aceasta reprezinta punctul central in cadrul acestor factori. De
asemenea, managerii trebuie sa stabileasca impactul tehnologiei actuale asupra distributiei
marfurilor, asupra implementarii de noi strategii de advertising.
Prezentarea firmei
Denumirea firmei:
Tip firma: *ocietatea comerciala din punct de vedere al formei se doreste a fi5 *ocietate cu
raspundere limitata5- *>9
Domeniu de activitate: Comercializare online a decoratiunilor arhitecturale luminoase la
comanda. Obiectul de activitate poate fi modificat sau completat numai de catre cei trei
asociati in raport cu cerintele pietei si posibilitatile de dezvoltare ale societatii.
Cod CA!: :6?@A
Sediu social: *tr Aleea =uhusi nr :, =l :, Ap @A, sector 6, =ucuresti
Capital social su"scris si varsat al societatii: B+++ lei fiind divizat in
B+ de parti sociale in valoare de 3++ lei fiecare, dintre care:
6+ de parti sociale 7 Ceban Catalina
6+ - parti sociale 7 &ancu Dorina
6+- parti sociale 7 Oprea >aluca
Conducerea si administrarea societatii se realizeaza de catre cei trei asociati care decid
asupra intregii activitati a societatii si vor reprezenta societatea in relatiile cu tertele persoane
fizice sau #uridice, in fata organelor de stat, administratiei si #ustitiei.
Anga#ati: Cei 3 asociati sunt si singurii anga#ati, avand urmatoarele functii:
Ceban Catalina 7 responsabil furnizori , suport tehnic pre si post vinzare/
&ancu Dorina 7 responsabil marCeting/
Oprea >aluca 7 procesare comenzi.
$esurse necesare
entru a demara produc!ia, societatea are nevoie de o serie de resurse: umane, de
infrastructur", de produc!ie, materii prime )i materiale consumabile )i nu 'n ultimul r%nd resurse
financiare, resursele informa!ionale fiind de#a 'n posesia ini!iatorilor.
$esursele materiale )i cele consumabile de care avem nevoie pentru demararea afacerii
sunt: echipamentele tehnologice ca: imprimant" specializat", dispozitive de t"iere, materii prime
precum acuarele, pensule, cartoane, materiale decorative.
$esurse umane% 1ecesarul de personal este redus, 'n prim" faz" firma av%nd numai 3
anga#a!i. ,omentan cei 3 anga#a!i sunt suficien!i pentru a acoperi toate departamentele firmei,
'ns", 'n cazul unei evolu!ii favorabile a pie!ei )i a firmei noastre, materializat" prin cre)terea
cererii pentru produsele oferite de noi vom avea nevoie de mai mult personal.
2irma noastra are o gama larga de produse hand-made si personalizate. ersonalizarea se
face prin cele mai moderne tehnologii. entru producerea produselor noastre avem nevoie de
materiale de calitate, cum ar fi: cartoane si hartie pergamentata ;fiind din celuloza si fara
continut de lemn,este recomandata pentru toate tipurile standard de printare si prelucrare, sunt
translucente, colore<, acuarele fosforescente, creioane colorate fosforescente, carioca
fosforescenta, pensule de diferite modele.
*tabilitatea aprovizionarii este depozitul Casa >etro,unde vand marfa angro si en-detail/
entru demararea afacerii este necesar un capital de ?+++ euro iar fiecare din
initiatori va aduce un aport de @++ euro.
&isiunea noastr' este aceea de a oferi servicii complete de calitate e$cep!ional" 'n domeniul
design interios )i de a g"si permanent solu!ii profesioniste inovative la cerin!ele clien!ilor no)tri.
(iziunea noastr'
*" fim alegerea natural" 'n materie de produse de design interior, oferite de o echip" de
profesioni)ti.
(alori
C9A>D&E&(10
Ftim e$act care ne sunt obiectivele, lucru care 'i inspir" )i 'i motiveaz" pe cei care ne aleg.
O0>A-&D&-A-0
Gn!elegem rapid necesit"!ile clien!ilor no)tri )i oferim solu!ii profesioniste imediate la solicit"rile
acestora.
9(C>( G1 0CH&I
*untem convin)i c" 'mpreun" vom oferi cele mai bune servicii )i ac!ion"m 'ntotdeauna ca o
echip".
&1-0J>&-A-0
Conduita noastr" respect" principiile eticii )i legalit"!ii.
1O(-A-0
2ormul"m solu!ii creative )i le transpunem 'n fapte concrete.
A1JAKA,01-
unem 'n slu#ba clientului toate cuno)tin!ele )i calit"!ile fiec"ruia dintre noi.
-oate aceste valori bazate pe
>0*0C-
romov"m rela!ii care respect" diversitatea culturilor, comunit"!ilor )i punctelor de vedere.
1e asigur" c" v" vom oferi
0LC0901MI
Oferim 'ntotdeauna servicii profesioniste )i suntem preocupa!i permanent de perfec!ionarea
standardelor de calitate.
Slogan
)e love to decorate *ou+
O"iective:
atragerea de noi clienti pentru serviciile firme
vanzarea directa a produselor
reducerea costurilor generate de furnizori slabi, produse neconforme, anga#ati, clienti
nemultumiti.
construirea avanta#ului concurential pe termen lung
reclama gratuita a produselor e$puse pe site
prezentare on-line a produselor
gasirea unor noi parteneri de afaceri
pret hosting minim ;gazduire pe server la preturi mici< platit anual
formular de contact ce permite trimiterea de emailuri direct de pe site
Analiza pietei
Odata cu o usoara crestere a veniturilor populatiei, acestia devin din ce in ce mai atenti
cu produsele pe care le achizitioneaza, si anume cu cele care le decoreaza interiorul, pentru a se
simti confortabil in propria locuinta. Astfel, in ultimii ani s-a inregistrat o crestere a interesului
populatiei pentru design-ul interior, in general, pentru un stil de viata modern. O cercetare
recenta a relevat faptul ca 3:N din romani comercializeaza produse luminoase decorative.
Astfel, magazinele cu produse decorative interioare vin sa acopere e$act nevoia oamenilor de a-
si decora casa in cele mai deosebite moduri.
De altfel, rom%nii sunt tot mai receptivi la comer!ului electronic. rincipalul factor care
a contribuit la evolu!ia pie!ei este cre)terea nivelului de 'ncredere al publicului 'n privin!a
securit"!ii pl"!ilor online, ca urmare a intensific"rii programelor de informare )i educare
dedicate at%t cump"r"torilor finali, c%t )i comercian!ilor online. Cu toate acestea, comer!ul
electronic rom%nesc este la 'nceput de drum )i face pa)i timizi, >omania fiind o piata t%n"r" 'n
compara!ie cu vestul 0uropei )i America de 1ord.
*egmentele de piata vizate de firma noastra sunt reprezentate in special de catre parintii
cu un venit ridicat ;persoane ce au un venit mai mare de A++ de euro, circa A+N<, dar si cu
venituri medii ;persoane ce castiga apro$imativ ?++ de euro, 3+N<. *i pentru ca in viata de cele
mai multe ori banul nu inseamna tot, avem nevoie de clienti care sa aprecieze valoarea acestor
produse, care necesita multa munca pentru a fi realizate, clienti care stiu sa aprecieze valoarea
produsului cu costul.
Cererea pe piata pentru aceste produse este destul de mare si preconizam o crestere
considerabila odata cu promovarea produsului.
Acest serviciu se bazeaza pe creativitatea anga#atilor, fapt ce il va face sa reziste pe piata
mai mult timp.
Clienti
Clientii nostri sunt in special adolescenti si parinti. Acesti clienti vor sa-si satisfaca
nevoia de a-si decora locuinta cu produse iluminatoare. rodusele noastre sunt utilizate de
clienti atat pentru a oferi un aspect placut al interiorului, dar si pentru a lumina camerele pe
timp de noapte. arintii prefera produsele noastre de oarece modul in care lumineaza noaptea
contribuie la un somn mai linistit al copilului, eliminand frica de intuneric. (n alt aspect benefic
al acestor produse ar fi faptul ca arata diferit pe timp de noapte si pe timp de zi, ceea ce ii
incanta pe copii.
,oda este intr-o continua schimbare, iar oamenii simt in permanenta nevoia de a-si
redecora casa. Datorita faptului ca noi dorim sa fim intr-o continua evolutie, clientii vor regasi
produsele de care au nevoie.
Concurenta
Afacerile pe internet din >omania au cunoscut o e$tindere e$ponentiala in ultimii ani
din perspective cifrei de afaceri. -rebuie mentionat ca in comertul online concurenta nu este
deloc negli#abila, dar cu toate acestea se pot aduce o serie de imbunatatiri produselor sau
serviciilor care se comercializeaza in magazinele virtuale.
Concurenta noastra sunt celelalte magazine online care comercializeaza decoratiuni
interioare. Ca si avanta#ul competitiv este faptul ca noi nu comercializam decoratiuni obisnuite,
ci decoratiuni luminoase, care adauga un plus de valoare produselor obisnuite.
Canale de distri"utie
rin pozitia pe care o ocupa in ansambulu proceslor economice distributia
indeplineste un rol important.
Distributia va fi asigurata prin intermediul curierului nostru care va onora
comenzile facute prin intermediul site-ului nostru. De asemenea clientii au posibilitatea de a-
si ridica produsele de la sediul nostru.
entru distributie vom folosi o masina, Dacia 9ogan, iar pentru comenzi foarte mari
vom inchiria un automobil mai mare.
Depozitarea produselor se face in cardul sediului din *trada Aleea =ususi, nr :, =l
:, ap @A, iar ambalare se va face tot in acest spatiu.
Onorarea comenzilor se va face intr-un timp cat mai redus insa durata va depinde
de numarul si sortimentul produselor comandate.
*erviciile de merchandising sunt asigurate tot de catre departamentul de distributie
condus de Oprea >aluca.
Danzarea se va face direct de catre firma prin intermediul comenzilor clientilor
;vanzare cu amanuntul<.
Promovare
1oi consideram ca cea mai buna metoda de promovare este recomandarea, de aceea ne
asiguram ca feedbacC-ul din partea clientilor sa fie pozitiv. De asemenea, la cumpararea mai
multor produse clientii nostri vor primi un discount.
Alte metode prin care vom promova magazinul online si produsele comercializate sunt:
Joogle Adsense 7 program prin care se afi)eaz" reclame 'n portalul de c"utare
Joogle )i pe site-urile partenere.
>eclam" online prin afi)area de bannere 7 o alt" metod" de promovare foarte des
folosit", care presupune afi)area de bannere pe alte site-uri de revie.-uri, bloguri sau
informa!ii despre ni)a aleas".
>eclam" 'n mass-media local".
,esa#ul transmis:
Preturile
Cum am mai precizat si in capitolele anterioare, firma noastra realizeaza produse hand-
made, cu o valoare afectiva ridicata. Din aceste motive, noi ne adresam unei categorii de clienti
cu venituri medii si ridicate.
Gn ceea ce priveste oferta de preturi, putem afirma ca aceasta este foarte diversificata, in
functie de materiile prime implicate in realizarea unui produs,de timpul de lucru,de greutatea
realizarii produsului. rodusele noastre se situeaza intre pragurile de :++ >O1-3:++ >O1
pentru fototapet luminos, 6++ >O1-:++ >O1 pentru tablouri luminoase si 6+ >O1- ?+ >O1
pentru pietre luminoase.
Aceste diferente in politica de pret au survenit, cum am afirmat si mai sus datorita
diferentelor care e$ista intre sortimentele de produse, dar si intre produse de acelasi fel.
*pre e$emplu, un tablou simplu, inspirat dintr-un model, este realizata in cateva ore, cu
un efort minim depus. Din acest motiv tabloul va avea un pret de 6++ >O1.
Gn schimb, realizarea unu tablou la comanda, implica un efort mai mare si ocupa un timp
de realizare indelungat, de acceea are si un pret mai mare.
-rebuie insa sa precizam ca ma#oritatea produselor noastre sunt realizate pe comanda,
clientul decide cum va arata tabloul sau fototapetul. Astfel el isi stabileste singur pretul pentru
produsul achizitionat.
entru fidelizarea clientilor, la achizitia de minim : produse, vom percepe un
discount.(n alt mod prin care putem fideliza clientii il reprezinta reducerile in plan de sezon.
,uget- venit- cheltuieli- surse de finantare- strategia de recuperare a investitiei
(enituri
0stimam ca vom vinde lunar 3+ tablouri, : fototapete si 3+ de pietre luminoase. returile
de vanzare/buc vor fi de 6++, :++ si 6+ >O1. Dom avea un venit minim de :3++ >O1/luna.
-ablouri
An . An / An 0 An 1 An 2 Total
Produse vandute 3"uc4 363 36A 33B 3B6 3:: A+3
(enituri 3$O!4 6?B++ 6:?++ 6A6++ 36?++ 33+++ 3?+B++
2ototapete
An . An / An 0 An 1 An 2 Total
Produse vandute 3"uc4 B: BA BO A6 AA 3:+
(enituri 3$O!4 36:++ 33:++ 3?:++ 3B+++ 3@:++ 3A:+++
ietre luminoase
An . An / An 0 An 1 An 2 Total
Produse vandute 3"uc4 3B6 3BB 3A3 3A@ 3@3 3@:@
(enituri 3$O!4 A6?+ A36+ A?6+ A:B+ AB6+ 3A3B+
&n primul an se estimeaza un venit de B?3?+ >O1, iar la sfarsitul celor : ani vom avea
un venit de 3:6AB+ >O1.
Cheltuieli
Costurile estimate pentru producerea a 3+ tablouri, : fototapete luminoase si 3+ pietre
luminoase pe luna:
Luna I
Costuri cu materii prime: 6+++
Costuri cu personalul: 3B++
Costuri cu transportul si distributia: ?:+
Costuri cu inregistrarea produselor: 3:+
Costuri cu abonamente telefonice: 3++
Costuri neprevazute: 3++
An . An / An 0 An 1 An 2 Total
Cheltuieli :A+++ ::+++ :?:++ :B?++ ::6++ 6A@3++
Dupa : ani de activitate a firmei noastre, estimam un total de cheltuieli de 6A@3++ >O1.
entru a incepe afacerea avem nevoie de o suma de A++++ >O1, aceasta suma
acoperind si eventualele cheltuieli neprevazute. entru a obtine acesti bani, vom face un
imprumut la banca pe : ani, cu o dobanda de 6N.
An Suma initiala Anuitate Do"anda Principal Suma de
plata ramasa
. 55/62%727// 6363@.3??3O 336A3.:A OOB?.AA?3@B BA36+.@@6
/ BA36+.@@6+? 6363@.3??3O BA36.+@@6+? 3?:+B.6::O@ :6@3?.B6B3
0 :6@3?.B6B+: 6363@.3??3O :6@3.?B6B+: 3:O:B.@@3:@ 3B@:A.A??:
1 3B@:A.A???A 6363@.3??3O 3B@:.AA???A 3A::6.:BOA? 3O3+:.3A?A
2 3O3+:.3A?A3 6363@.3??3O 3O3+.:3A?A3 3O3+A.@6BA3 -6.B:3OA@?
Total A33:@?,@
Jraficul de rambursare a creditului