Sunteți pe pagina 1din 50

Q4

ORIUNDE ESTE EA
lev|st pub| | cat de ct|e /lL\/l - /soc|a|a la| ona| a Lva| uato||| o| /uto|| a| d|n loman|a
l|. T

Tz.zdTd
ORIUNDE ESTE EA
Nr. 1

12.2013
05. Editorial
Oriunde este valoarea s m i noi,
evaluatorii autorizai, i oriunde vom noi
s e VALOAREA.
0609. Evaluarea pentru impozitare
z c|1|r||er, e prereczre pea
tru anul 2015
n trimestrul 4 al anului 2013 s-a discu tat
la Ministerul de Fi nan e despre mo dicrile
care urmeaz a aduse Codului Fiscal n
privina impozitului pe cldiri.
10-11. Viitorul unei profesii de la
amintiri la perspective
Era o frumoas diminea de primvar n
1992, cnd regretata i dulcea mea mam
m-a anunat, destul de sec de altfel, dar
fr a accepta vreun comentariu: Daniel,
vezi c se organizeaz un curs de evaluatori
de ntreprinderi n Arad. S te duci s te
nscrii pentru c eu cred c treaba asta e de
mare viitor!.
12-13. Prerecr| z|e pre|es|a|| 1e
evaluare n contextul actual
Este bine cunoscut faptul c, ncepnd
cu anul 2013, evaluarea are un cadru legal
riguros, ce asigur transpa rena n exercitarea
profesiunii i garanii pentru beneciari
investitori n ceea ce privete calitatea i
conformitatea cu standardele internaionale
de evaluare recunoscute n Romnia.
14-16. Standardele de evaluare n
Romnia
Conceptul de standard poate deni o
norm acceptat de societate, dar i un nivel
de excelen sau adecvare n desfurarea
unei activiti.
17-19. Principalele aspecte ale procesului de acreditare
Articolul de fa i propune s prezinte principalele aspecte ale
procesului de acreditare, spiritul regulamentului de acreditare
precum i avantajele poziiei de evaluator acreditat.
20-21. s|grzrez 1e rspa1ere pre|es|eaz|
Orice activitate profesional este supus riscurilor, iar evaluatorii nu
fac rabat de la regul. Partea bun a acestei situaii este c o parte
din riscuri pot transferate ctre piaa de asigurri, ntocmirea unei
polie de asigurare ind chiar impus prin lege.
22-24. Qe rz1|s ct|re|e rert|, a r||ter 1rzb||
Activele de tipul cldirilor verzi (green buildings) i terenurilor
verzi (green elds) au cptat o importan din ce n ce mai mare n
ultimele dou decenii, din punctul de vedere al proteciei mediului,
economic i social.
25-27. Unele controverse privind evaluarea pentru
retrzgerez zc|eazr||er 1|atre sec|etzte
cemerc|z| ||stzt pe p|zz 1e czp|tz|
Deseori evaluatorii trebuie s evalueze ntreprinderi sau pachete de
aciuni emise de ctre acestea. Scopurile sunt diverse.
32-33. Progrzm| P||et" |a mea|ter|tzrez cz||t||
zct|r|t|| 1e erz|zre z erz|zter||er zter|tz|
Toi membrii ANEVAR inspectai n cadrul Programului Pilot se
preocup real de calitate i au sisteme de calitate certicate sau cel
puin implementate, care sunt respectate i au rezultate concrete.
34-35. |a ctarea serviciilor de evaluare de calitate
De multe ori m-am ntrebat cum ar suna anunurile postate la mica
publicitate pentru solicitarea serviciului de evaluare.
36-37. Despre et|c | 1|sc|p||a
Comportamentul etic se a n centrul a ceea ce nseamn s i
profesionist. Prin comportamentul etic se disting profesionitii de
ceilali participani pe pia.
38-39. Evaluarez e pre|es|e |atereszat
Piaa evalurilor s-a modicat foarte mult n ultimii 20 de ani, dar i
mai mult s-a modicat prolul participanilor la cursurile organizate
de ANEVAR.
40-41. Bzt 1e 1zte peatr erz|zter|| 1e |meb||e
Flexmls furnizeaz un serviciu dedicat agenilor imobiliari i
evaluatorilor de imobile, oferind o baz de date profesional,
vericat telefonic i vericabil.
42-45. Mortgage |ea1|ag Vz|e )| zp||czb|||tztez |z ae|
Mortgage Lending Value, cu noscut ca MLV, este un tip de valoare
prezent n Standardele Europene de Evaluare (EVS) i n le gislaia
european i care este utilizat pe scar larg n Ger mania.
46-48. Despre pregt|rez pre|es|eaz| |a||z| | ceat|a
Odat cu apariia Ordonanei Guvernului nr. 24/2011 aprobat prin
Legea 99/2013, cu modicrile ulterioare, activitatea de evaluare a
devenit reglementat, ind efectuate modicri i n organizarea i
funcionarea profesiei de evaluator autorizat.
A NUN UR I
In cadrul roIesiei de evaluaior auiorizai, se desI,oar
urnioarele aciiviii, regleneniaie de OG :(/:o++ rivind
unele nsuri in doneniul evalurii hunurilor tANE\AR esie
auioriiaiea coneieni in recunoa,ierea caliLcrii ohinuie
in alie siaie ale LE):

Evaluri de Frorieii Inohiliare/Real esiaie valuaiion,

Evaluri de Inirerinderi/Business \aluaiion,

Evaluri de Bunuri Nohile/\aluaiion oI Flani and
Nachinery,

Evaluri de Insirunenie Financiare/\aluaiion oI Financial
Insirunenis,
Cenirul Naional de Echivalare ,i Recunoa,iere a Dilonelor
tCNERD) a inregisirai in RegFroI tRegulaied roIessions daiahase),
in caiegoria \aluaiion surveyor, roIesia de evaluaior auiorizai.
Adresa redaciei: 3t|ada 3c||tescu n|. /, 3ecto| T, Bucu|et|, dTTToo
Tel.: 4d zT dTo oo o4: 4d zT dTo oo do Fax: 4d zT dTT Td 4d E-mail: oceaneva|.|o
3unt |nte||se |ep|oduce|ea, a|h|va|ea sau t|ansm|te|ea |n o||ce o|m sau p||n o||ce m|j|oc-e|ect|on|c, mecan|c, p||n otocop|e|e
sau|n|e_|st|a|e-acon|nutu|u| aceste| pub||ca||, |nte_|a| sau pa||a|, | aco|du| p|ea|ab|| sc||s a| /lL\/l.
I SSN 2344 6250
I SSN-L 2344 6250
1 l l l l 1 l / / l 1 l l l l 1
Pre|es|z 1e erz|zter zter|tzt z |est |areg|strzt |a RegPre|
Publisher:
/lL\/l
Redacia:
/lL\/l
Coordonator proiect:
la|uca 3||ca|u
DTP:
Ut||n lave|
Advertising Sales:
la|uca 3||ca|u
te|.: d/zz od 44 ud
|a|uca.s||ca|uaneva|.|o
Fotograi:
1|m| 3||ca|u:
1h|nkstockphotos.com
VALOAREA 4
E DI T OR I A L
l/ll/l lL1lL
l|eed|nte /lL\/l zdTz-zdTd
l//, lllU3, lL\
A
vei in nini nunrul
inau gural din \ALOA
REA, oriunde esie ea, o
uhlicaie irinesirial,
lansai la sIr,iiul anului
:o+_ de cire ANE\AR.
Fuhlicul ini esie consiiiuii aii din
evaluaiorii auiorizai ci ,i din uii
lizaiorii serviciilor de evaluare.
Revisia se dore,ie una de oinie,
rin iniernediul creia se vor iransni
ie ciiiiorilor inIornaii diverse rivind
aciiviiaiea de evaluare a hunurilor.
Sunien con,iieni cu ioii c
deinerea inIornaiilor necesare
rerezini o haz solid eniru decizii
ooriune ,i corecie.
Ne rounen ca auiorii ariicolelor
s Le in rinul rnd evaluaiorii auiori
zai care doresc s ne inri,easc din
exeriena lor, recun ,i alie ersona
liii care dein inIornaii reioase, de
nare inieres eniru noi. De aceea, oi
sune c rinire ciiiiorii de azi se reg
sesc auiorii de nine ,i rinire ciiiiorii
de nine se vor aLa auiorii de azi.
Acesi rin nunr invii ciiiiorii
la o irecere in revisi a rincialelor
donenii care in de organizarea ,i des
I,urarea aciiviiii evaluaiorilor au
iorizai. 1ene recun asigurarea ro
Iesional, noniiorizarea, acrediiarea,
eiica, exanenul naional de adniiere
la siagiaiur, siandardele de evaluare
in vigoare suni vechi ,i noi in acela,i
iin, Lind dovada dinanicii in care se
aL aciiviiaiea de evaluare a hunurilor.
Suni rezenie de asenenea ,i iene
de analiz a unor ooriuniii rivind
inlicarea evaluaiorilor ca arie a su
oriului uhlic e care il uien adu
ce nediului econonic din Ronnia.
AsiIel, evaluarea eniru inoziiare
i adoiarea Norigage Lending \alue
suni doar dou din suhieciele de inie
res la daia aariiei acesiui rin nu
nr al revisiei.
Ne rounen s urnrin su
hieciele zilei, aii inierne ci ,i
iniernaionale, ,i s aiingen ioaie
ienele care suni de inieres ,i care oi
L inhuniiie.
Lna dinire acesie iene, de exen
lu, esie legai de iariIele liiie eva
luaiorilor auiorizai, in secial de cire
clienii care suni asociai oeraiunilor
de garaniare a inrunuiurilor. Con
sider c nu exisi o corelaie direci
inire resonsahiliiaiea evaluaiorului,
coneien, caliiaie, reseciiv eiic,
,i nivelul nediu la care suni areciaie
in rezeni serviciile de evaluare. Doar
cu o inIornare coreci ,i conlei a
iuiuror rilor inlicaie uien sera
la nodiLcri Iavorahile eniru Lecare
dinire ele. Sern ca uhlicaia lansai
acun s conirihuie la acesi deners.
Feniru aariia acesiui rin nunr
nulunin auiorilor ariicolelor, re
cun ,i seciali,iilor care sau ocuai
de Iornaiul revisiei.
Fiind sIr,ii de an, v doresc iuiuror
s avei ani care vin, lini de sniaie,
cu care s ohinei ioi ce v dorii!
Fiind inceui de drun, ii do
resc revisiei nuli ani de aariie
neinirerui!
Si ne nai doresc ceva:
Oriunde esie valoarea s Ln ,i noi,
evaluaiorii auiorizai, ,i oriunde von
L noi s Le \ALOAREA.
Cu prietenie,
Marian Petre
U||unde este va|oa|ea
s m | no|, eva|uato|||
auto||at|, | o||unde vom
no| s e \/lU/lL/.
Dragi cititori,
VALOAREA | Q4 2013 5
|rz|zrez peatr |mpet|tzre z c|1|r||er
O provocare
peatrza| Z9l5

n trimestrul 4 al anului 2013


s-a discutat la Ministerul de
Fi nan e desre nodiLcrile
care urneaz a L aduse Codu
lui Fiscal in rivina inozi
iului e cldiri. Frounerea la
aceasi dai esie ca evaluaiorii au
iorizai s Le inlicai in realizarea
evalurii eniru inoziiare. Ne ro
unen s creionn un draI de ghid
rivind evaluarea eniru inoziiare,
care ar conleia un gol exisieni in
acesi noneni in acesi doneniu ,i
care urnre,ie s un la disoziia
evaluaiorilor auiorizai ,i a auio
riiilor locale o neiodologie clar
du care s Le elahoraie ,i veriL
caie raoariele de evaluare eniru
inoziiare.
Necesiiaiea discuiei acesiui su
hieci esie arguneniai sulineniar
de Iaiul c FNI a reconandai, rin
irun raori din seienhrie :o+_, s
se realizeze calculul inoziiului e
cldirile nerezideniale e haza ra
oar ielor de evaluare realizaie de c
ADRIAN VASCU,
l|eed|nte /lL\/l zdT4zdTo, l//, lllU3, lL\
3en|o| U||ecto|, Head o \a|uat|ons
Uepa|tment lll0 /dv|so|y
VALOAREA 6
ire evaluaiorii auiorizai, recunos-
cnd caaciiaiea nenhrilor ANE\AR
de a realiza aceasi nisiune.
Frezeniul ariicol i,i roune s
rezinie direciile rinciale de care
se va uiea ine seana in evaluarea
eniru inoziiare, dac rounerea
aciual de nodiLcare a Codului Fis-
cal va rnne in vigoare.
AsiIel, revederile Codului Fiscal
in naieria inoziielor e cldiri cu-
rind dou nodiLcri eseniale Ia
de siiuaia cureni:

cldirile vor L inoziiaie in
Iuncie de uiilizarea acesiora
ca rorieii rezideniale ,i
nerezideniale ,i nu in Iuncie
de rorieiarul cldirii, ersoana
Lzic sau juridic,

se deculeaz legiura dinire
valoarea coniahil ,i valoarea
Lscal asiIel inci in urna
evalurii nu se vor inregisira
rezuliaiele in siiuaiile Lnanciare
ale ersoanelor juridice.
O nouiaie o va rerezenia ,i Ia-
iul c irehuie suuse evalurii ,i cl-
dirile aarinnd ersoanelor Lzice
dac uiilizarea acesiora nu esie na-
joriiar rezidenial.
In acesie condiii, un ghid rivind
evaluarea eniru inoziiare ar uiea
avea in vedere urnioarele:
a) S se deLneasc un nou ii de
valoare, valoarea de inoziiare,
care esie diIerii Ia de valoarea
de ia sau Ia de valoarea jus-
i. Aceasi diIeren rovine in
secial din Iaiul c vor L suuse
evalurii doar cldirile, Ir ieren,
ceea ce inune o ahordare secia-
l a evaluaiorilor Ia de uiilizarea
ahordrilor clasice, care resuune
c rezuliaiul Lnal, reseciiv valoarea
de ia a rorieiii, include aii
consirucia ci ,i ierenul. Cu ioaie
acesiea, ahordrile evalurii irehuie
s aih in vedere ci nai nulie in-
Iornaii de ia.
b) Neiodologia care urneaz s Le alicai irehuie s
Le clar ,i s oai L alicai ,i ineleas e scar lar-
g, urnrind o siahiliiaie e iernen lung a exerciiului
evalurii.
c) S se revad cine esie soliciianiul ,i cine suni
desiinaiarii evalurii, reseciiv conirihuahilul/adninis-
iraiile locale, ,i care vor L inIornaiile e care solici-
ianiul irehuie s le un la disoziia evaluaiorului.
1I S Le recizai clar cine oaie elahora raoriul de
evaluare ,i cine oaie realiza veriLcarea acesiuia.
e) S Le neninuie ioaie cele irei ahordri ale evalu-
rii revzuie in siandardele de evaluare in vigoare tcosi,
venii ,i conaraii), arohaie de cire ANE\AR, Lind
Icuie unele neniuni seciale, legaie de Lecare ahorda-
re in arie.
f) In cazul neiodei cosiurilor, se va deduce din va-
loarea de inlocuire doar uzura Lzic, Ir a L esiinai
derecierea exiern. AsiIel, nu va L inLuenai valoarea
cldirii cu elenenie care in de aciiviiaiea derulai in
lll a
|ecomandat,
p||nt|un |apo|t
d|n septemb||e
zdTd, s se
|ea||ee ca|cu|u|
|mpo|tu|u|
pe c|d||||e
ne|e|dent|a|e pe
baa |apoa|te|o|
de eva|ua|e
|ea||ate de
ct|e eva|uato|||
auto||at|.
VALOAREA | Q4 2013 7
inieriorul acesieia ,i care nu esie deierninai de cldi-
rea ins,i.
g) S Le recizaie sursele de inIornaii eniru esii-
narea valorii de inlocuire, reseciiv a uzurii Lzice, asi-
Iel inci s Le elininai ci nai nuli din suhieciivisnul
evalurilor generai in secial de sursele de inIornaii
uiilizaie la calculul celor dou elenenie. AsiIel, dac
cldirea evaluai, reseciiv siarea acesieia nu oi L in-
cadraie in sursele de inIornaii rezeniaie in ghid,
aiunci evaluaiorul va irehui s noiiveze acesi lucru ,i
s rezinie sursele de inIornaii auxiliare e care lea
Iolosii. Acesiea irehuie s Le uhlice ,i veriLcahile.
h) Ahordarea rin venii, reseciiv neioda caiializ-
rii chiriei, va uiea L alicai doar dac cldirea esie in-
chiriai/inchiriahil, dac exisi inIornaii de ia cerie
rivind chirii eniru rorieii sinilare din zona in care
esie anlasai. Avnd in vedere c valoarea de inoziiare
urnre,ie s se hazeze ci nai nuli e inIornaii veriL-
cahile, nu vor uiea L Iolosiie oIerie de inchiriere. Dac
nu exisi inIornaii cerie, ahordarea nu va L alicai.
i) Ahordarea rin conaraii a iniregii rorieii, sau
doar a ierenului, in vederea alicrii rocesului de alocare,
se va haza e inIornaii cerie, uind L Iolosiie ,i oIerie
cu condiia ca nivelul coreciilor de ia s Le Iundanen-
iai e haza de iranzacii cerie tjusiiLcare coeLcieni nego-
ciere). Din acelea,i considerenie ca ,i cele de la ahordarea
e haz de venii, reseciiv avnd in vedere c valoarea de
inoziiare urnre,ie s se hazeze ci nai nuli e inIor-
naii veriLcahile, se vor Iolosi in ahordarea rin conara-
ii doar inIornaii care s ii ernii evaluaiorului s jusii-
Lce coreciile eIeciuaie e haz de iranzacii cerie.
j) S se revad ca rorieiile conarahile s Le
ideniiLcahile Lzic. Se va eviia asiIel suhieciivisnul uii-
lizrii unor conarahile rezeniaie scriiic in diverse
surse de inIornaii dar care in realiiaie nu exisi sau
suni diIeriie Ia de cele rezuliaie
din descriere.
k) Insecia cldirilor de cire
evaluaior va L ohligaiorie, Lind re-
zeniaie in raoriul de evaluare Ioio-
graLi relevanie.
InIornaiile necesare ideniiLc-
rii cldirilor vor L use la disoziia
evaluaiorului de cire conirihua-
hil tclieni/soliciiani), care i,i asun
rsonsahiliiaiea asura conleiiiu-
dinii lisiei.
l) Daia evalurii va L _+ decen-
hrie a anului inediai anierior anu-
lui in care ,i eniru care conirihua-
hilul are ohligaia lii inoziiului
e cldire.
m) Feniru u,urina inelegerii
evalurii se va elahora cie un raori
de evaluare eniru Lecare conirihu-
ahil indiIereni de nunrul de cl-
diri aLaie in rorieiaiea acesiuia e
raza adninisiraiivieriiorial. Con-
irihuahilul va avea ohligaia s de-
un la adninisiraia Lnanciar un
exenlar din raoriul de evaluare.
n) Evaluaiorul care va realiza ra-
oriul de evaluare eniru inozi-
3e vo| o|os|
|n abo|da|ea
p||n compa|at||
doa| |no|mat||
ca|e s || pe|m|t
eva|uato|u|u| s
just|ce co|ect|||e
eectuate
pe ba de
t|anact|| ce|te.
VALOAREA 8
iare esie resonsahil aii Ia de conirihuahil ci ,i Ia
de adninisiraia local desiinaiar. Frin resonsahil se
inelege c evaluaiorul va rsunde in scris sau verhal,
du caz, oricror clariLcri soliciiaie de cire clieni
sau desiinaiar, inclusiv dac acesiea au Iosi Iornulaie
in nunele acesiora de cire un evaluaior auiorizai - are
secializarea \E.
o) In cazul ahordrii rin cosi, se vor avea in vedere
,i nodernizrile cldirii, aii in cosiul de inlocuire, ci
,i in calculul derecierii, du caz.
p) Raoriul de evaluare va uiea include ,i o singur
ahordare a evalurii dac exisi argunenie c celelal-
ie ahordri nu oi L alicaie. In oricare din siiuaii esie
ohligaiorie ahordarea rin cosi.
q) S exisie ,i o siruciur rous a raoriului de
evaluare traori ii) asiIel inci s se asigure uniIor-
niiaiea nodului de raoriare indiIereni de adninis-
iraia local inlicai. Se va asigura asiIel conarahili-
iaiea indiIereni de localizare, iar e iernen nediu vor
uiea L creaie haze de daie care s asigure nohiliiaie
,i adaiahiliiaie sisienului de inoziiare a cldirilor
nerezideniale.
r) In cazul in care se vor alica ahordrile evalurii
aliele deci cosiul, esie ohligaiorie alocarea valorii inire
cldire ,i aoriul valorii ierenului in valoarea rorie-
iii. In urna rocesului de alocare va rezulia valoarea
cldirii. In acesie condiii in raoriul de evaluare vor
exisia ninin dou valori, din care evaluaiorul va Iace o
selecie. Nu se va Iace nedia inire
valorile ohinuie.
s) Frocesul de alocare va include
deducerea valorii de ia a ierenu-
lui aIereni cldirii evaluaie, esiina-
i rin conaraii de ia realizaie
in conIorniiaie cu revederile din
ghid, dac se cunoa,ie suraIaa ie-
renului ,i dac acesia deserve,ie ex-
clusiv cldirea evaluai.
t) ExenliLcarea selecirii valorii
ninine dinire cele ohinuie esie ur-
nioarea: Se va cunoa,ie rezuliaiul
ahordrii rin cosi tesie ahordarea
ohligaiorie). Dac valoarea rezulia-
i a cldirii, in urna rocesului de
alocare, esie nai nare deci valoarea
ohinui rin cosi, se resuune c
valoarea rezuliai din alocare coni-
ne eIeciul unor elenenie necorora-
le care jusiiLc acesi surlus ,i care
nu in de cldirea ins,i. In acesie
condiii se va selecia ca valoare de
inoziiare rezuliaiul ahordrii rin
cosi. Dac ins valoarea rezuliai a
cldirii in urna rocesului de aloca-
re esie nai nic deci valoarea oh-
inui rin cosi cu n la +o', se
va selecia ahordarea rin venii. Dac
diIerena esie nai nare de +o' se va
selecia rezuliaiul ahordrii rin cosi
dininuai cu naxin +o'. Sa rous
acesi lucru considernduse c n
la un roceni de +o' esie osihil o
ajusiare sulineniar a uzurii Lzice.
Fesie acesi nivel valoarea a Iosi in-
Luenai de derecieri exierne teco-
nonice) care nu vor L avuie in vede-
re la esiinarea valorii de inoziiare.
Frecizrile de nai sus ar irehui
na ie rializaie in Ghidul rivind eva-
luarea eniru inoziiare. Ele oi
inira in vigoare odai cu aroharea
acesiuia de cire ConIerina Naio-
nal a ANE\AR, rin includerea in
siandardele de evaluare ohligaiorii in
desI,urarea aciiviiii de evaluare.
Daia de la care se va uiea alica esie
cel nai rohahil + ianuarie :o+_, n
aiunci urnnd s Le cunoscui aii
de cire evaluaiorii auiorizai ci ,i
de cire auioriiile locale. n
Lva|uato|u|
ca|e va |ea||a
|apo|tu| de
eva|ua|e pent|u
|mpo|ta|e este
|esponsab||
atat at de
cont||buab||
cat | at de
adm|n|st|at|a |o
ca| dest|nata|.
VALOAREA | Q4 2013 9
E
ra o Irunoas dininea de
rinvar in +qq:, cnd re-
greiaia i dulcea nea nan
na anunai, desiul de sec
de aliIel, dar Ir a acceia
vreun coneniariu: Daniel,
vezi c se organizeaz un curs de
evaluaiori de inirerinderi in Arad.
S ie duci s ie inscrii eniru c eu
cred c ireaha asia e de nare viiior!.
Nu iian e aiunci ci dreia-
ie avea, i, dei cuian nai degrah
noiive s n eschivez, odai ce lan
inilnii e Iascinaniul Arisiide Nelu
Dragonir, iniiaiorul aciunii e lan
local, nian schinhai aiiiudinea.
Du ce an inceui cursul i ian
inilnii e acei oaneni ninunai care
iau dedicai energia i riceerea
naierii roIesiei de evaluaior, adus
in Ronnia e valul noilor reIorne,
an iiui c an ales hine, c an ales
eniru viiior. Evoc aici i acun Lgura
ineleai a celui care a Iosi reedin-
iele de onoare al Asociaiei, roIeso-
rul Alexandru Gheorghiu, ersonajul
nolcon i organizai iniruai de Con-
sianiin Coovanu, e inra i inie-
ligenia Corina Cernea, cea care nea
asai iare de ioi cu crediiarea i de-
hiiarea coniurilor, e incisivul i hi-
iosul Nicolae Foescu, e elegania i
riguroasa Adriana Gheorghiu... Aceas-
i enunerare nar L ins conlei
Ir aniniirea suLeiului coleciivului
de leciori de aiunci, iniiaiorul Asoci-
aiei i, ioiodai, rinul su Freedin-
ie, inginerul Gheorghe Bdescu.
Aceiia, i nuli alii care leau
clcai cu onoare e urne, inire care
Sorin Sian, Doru Fuiu 1iheriu, 1raian Grigore, \eronica
Gruzsniczki, Nihaela Coci, Olaru Ion sau Cornel chio-
u, Iornai in creuzeiul dur i inersonal al noii ordini
econonice, sociale i oliiice, au us hazele roIesiei de
evaluaior, ocuaie liheral indisensahil Iuncionrii
corecie a econoniei de ia.
Asociaia a venii in eisajul roIesional naional la no-
neniul oirivii, regiind ierenul eniru o serie de oe-
raiuni econonice care vin la achei cu irecerea de la o
econonie ceniralizai la una hazai e lihera concuren i
rorieiaie rivai: rivaiizarea, crearea i dezvoliarea iee-
lor organizaie de caiial i de nrIuri, Iornarea i Iunciona-
rea unei iee locale a Iuziunilor i achiziiilor, dinanizarea
aciiviiilor de crediiare in scouri invesiiionale, dezvoliri
inohiliare sau de aIaceri, garaniarea inrunuiurilor eic.
Fiecare dinire eiaele enuneraie nai sus a cerui eIoriuri
senniLcaiive din ariea Asociaiei, inieligen i sudoare
deooiriv. Iar echia condus de dl. Gheorghe Bdescu
U/llLl l/l/L,
\|cep|eed|nte /lL\/l, l//, lL\, lllU3
Viitorul unei profesii
- de |a am|nt||| |a pe|spect|ve -
VALOAREA 10
sa achiiai cu hrio. In zece ani de via-
, ANE\AR oIerise auioriiilor i
uhlicului srijinul oirivii drunului
Ir de inioarcere in care era angaja-
i ara, inia Lind econonia de ia.
FroIesia evoluase de la rina sa se-
cializare din +qq:, evaluarea inirerin-
derii, la evaluarea rorieiilor ino-
hiliare incend cu +qq,, alineniai
de noua dinanic a nediului de aIa-
ceri ronnesc: dezvoliare - Lnana-
re - crediiare - garaniare - creiere.
Era nevoie ins de snge inr, de
energii noi, chiar de o anunii agresi-
viiaie, in sensul hun al iernenului. Era
iinul ca ANE\AR s insenne nai
nuli. Era erioada roice creierii.
La iniiaiiva donnului Bdescu,
reediniele rinilor +o ani, care
a renunai s nai candideze i a
ronovai ideea generoas de iroic
tIosi - rezeni - viiior reedinie),
a venii la conducere Adrian Crivii,
urnai de Nihai Bojinc, Ion Anghel
i Adrian \ascu, un anesiec ideal de
lui iineri i exerien naiur.
Schinharea a Iosi e nsura vre-
nilor. Dac ANE\AR avea deja suh-
sian roIesional, acun a inceui
s caeie i Iorn. ia dezvoliai
ideniiiaiea vizual, inclusiv rin lan-
sarea unui slogan roriu \aloarea,
oriunde esie ea, a devenii o re-
zen nornal in Coniieiul Inier-
naional de Siandarde - I\SC sau
in 1EGo\A, a rinii siaiuiul de uii-
liiaie uhlic, a ohinui includerea
in Codul ClasiLcrii Ocuaiilor din
Ronnia a oziiilor de evaluaior de
inirerinderi, rorieii inohiliare,
hunuri nohile i aciive Lnanciare i
a dezvoliai legiuri uiernice cu uni-
versiiile, ca haz de Iornare i re-
cruiare a viiiorilor secialiii evalu-
aiori. Evoluia roIesiei a coniinuai
in anul :ooo cu a ireia secializare,
evaluarea hunurilor nohile, cu crea-
rea in :oo+ a unei caiegorii seciale
de nenhri, acrediiai, ajungnd, in
Lne, la a aira secializare, evaluarea
insirunenielor Lnanciare, al crei
curs iloi a avui loc in :oo,.
Criza Lnanciar exoriai de anericani i e Birnul
Coniineni a adus recesiune econonic, onaj i nesigu-
ran in vieile euroenilor, schinhnd din ners regulile
jocului dea econonia de ia. Niciodai, in isioria no-
dern a lunii, nu a Iosi nevoie nai nare de culiur Lnan-
ciar, de la riceerea unor conceie de haz, ca econo-
nisire, invesiiie, valoare de ia, risc sau reniahiliiaie,
n la inelegerea conlei a Iaciorilor care inLuenea-
z valoarea. Cursurile, rogranele de regiire coniinu,
conIerinele i uhlicaiile Asociaiei au oIerii i oIer
nenhrilor i uhlicului cunoiine adecvaie inelegerii
necanisnelor valorii rorieiilor, exiren de uiile in e-
rioadele de recesiune sau de avni econonic, deooiriv.
In acesi nediu ioi nai dinanic i conlex, echilihris-
iica roIesiei e uniea ingusi dinire regleneniare - de-
regleneniare a Iosi siahilizai in nandaiul unuia dinire
cei nai echilihrai reedini, Fili Sioica, cnd a avui loc
regleneniarea rin lege tOG :(/:o++) a aciiviiii de eva-
luare, recun ,i a nodaliiii de organizare ,i Iunciona-
re a roIesiei de evaluaior auiorizai. Coniinuiiaiea ANE-
\AR - Lniunea Naional a Evaluaiorilor Auiorizai din
Ronnia - ANE\AR sa desIurai suh hagheia uliinului
reedinie in exerciiu, Feire Narian.
Fe scuri, acesiea suni aniniirile Irunoase desre o
roIesie, evaluaior, i o Asociaie, ANE\AR, de care se
leag Ior narea i dezvoliarea acesiei ocuaii liherale
in Ronnia.
Frezeniul ia naiere suh ochii noiri suh cuvniul de
ordine coniinuiiaie, realizai eIeciiv rin ersoana care
va relua reedinia Asociaiei din :o+(, Adrian \ascu,
unul din reedinii ANE\AR dinainie de regleneniare.
An credina c Asociaia va avea i in viiior inele-
ciunea s Le Lexihil, s se reinvenieze nereu in heneL-
ciul nenhrilor si, al roIesiei i al uhlicului, c va ii
si aleag cei nai huni rerezeniani, e cei care ine-
leg senniLcaia unor ierneni ca voluniariai i dedicare.
In incheiere v adresez cieva gnduri e care le consi-
der relevanie, indennnduv s le evaluai eniru a con-
cluziona dac nu cunva v rerezini i e dunneavoasir.
Educaia i regiirea coniinu suni aaoriul nos-
iru, al iuiuror, eniru un viiior nai hun iar ziua de ni-
ne va aarine inioideauna celor care o regiesc asizi.
Aa cun sonnul raiunii naie noniri, educaia Ir
valori norale auieniice sIreie rin a crea roIesioniii
Ir eiic, o secie care oaie L nai ericuloas eniru
socieiaie chiar deci inIraciorii de drei conun lisii de
o ninin educaie.
\reau s an succes, ins nunai rin neriiul neu. Nu
vreau onan dar nici s lucrez eniru uin. iiu c ninic
nu e e graiis. iiu c ce e valoros e greu de aiins dar suni
regiii s exerineniez. Feniru c in realiiaie rnnen ii-
neri doar aiia vrene ci coniinun s invn. n
l|c|odat, |n
|sto||a mode|n
a |um||, nu a
ost nevo|e ma|
ma|e de cu|tu|
nanc|a|, de
|a p||cepe|ea
uno| concepte
de ba, ca
econom|s||e,
|nvest||e, va|oa|e
de p|a, ||sc
sau |entab|||tate,
pan |a |ne|e
_e|ea comp|et
a acto|||o| ca|e
|nuenea
va|oa|ea.
VALOAREA | Q4 2013 11
E
sie hine cunoscui Iaiul c,
incend cu anul :o+_, eva-
luarea are un cadru legal ri-
guros, ce asigur iransaren-
a in exerciiarea roIesiunii
,i garanii eniru heneLci-
ari - invesiiiori in ceea ce rive,ie
caliiaiea ,i conIorniiaiea cu siandardele iniernaionale
de evaluare recunoscuie in Ronnia.
Acesie nodiLcri legislaiive nu vin e un ieren gol.
ANE\AR, in cei esie :o de ani de exisieni, a cldii
coniinuu, cu Ior ,i siaiornicie, in concordan cu rea-
liiile glohale adaiaie creaior la siiuaia din Ronnia,
o roIesie nou, caracierisiic econoniei de ia. Cu
aceasi oliiic insirai, ,i eIoriul nulior ersonaliii
dedicaie ,i cu viziune, a ohinui recunoa,ierea uhlic
a iuiuror insiiiuiilor Lnanciare ,i de regleneniare tsau
guvernaneniale).
Incend din +qq:, ANE\AR a arcurs un drun cura-
jos, cu nulie horne de succes, Le in recunoa,ierea inier-
naional la 1EGo\A, I\SC ,i VAVO, Le in adoiarea
unor siandarde roIesionale ,i eiice, dezvoliarea, ridica-
rea nivelului caliiaiiv al celor airu seciuni ,i cre,ierea
increderii uhlicului.
Deschiderea avui in ernanen sre cele nai noi
ahordri iniernaionale in doneniul evalurii, rin arii-
ciarea la naniIesiri exierne, cursurile ,i seninariile i-
nuie de leciori ,i ersonaliii ai asociaiilor roIesionale
Dr. ADRIAN CRIVII,
l|eed|nte U/ll/l Ul3
l//, lllU3, lL\
Prerecr| z|e pre|es|a|| 1e
erz|zre |a ceatert| zctz|
VALOAREA 12
de resiigiu, iraducerea a nuneroase
cri de secialiiaie, recun ,i hihli-
oieca inresionani au ridicai nivelul
caliiaiiv al nenhrilor asociaiei, dar
au ,i susiinui reseciul e care la
dohndii asociaia aii e lan iniern
ci ,i iniernaional.
Aceasi oliiic nodern, dez-
voliai cu succes e lan iniern, de
ronovare a roIesiunii a Icui ca
asociaia noasir s aih o recunoa,-
iere din ce in ce nai nare ,i e lan
iniernaio nal, Lind nenhr ,i chiar
Iondaioare in organizaiile inierna-
ionale de roLl, Le ele euroene sau
nondiale.
De esie +_ ani, ersonaliii din
conducerea ANE\AR au rerezeniai
cu succes asociaia in organisnele
de conducere ale organizaiilor in-
iernaionale, aducndu,i la rndul
lor conirihuia la evoluia roIesiei
e lan glohal.
Din seria nenorahil a eveni-
nenielor de succes a, dori s rea-
niniesc c ANE\AR a Iosi rinire
rinele asociaii roIesionale care
au iradus ,i adoiai ediia III a Sian-
dardului Iniernaional I\SC, in :oo:,
lansndo la Bucure,ii in cadrul unei
conIerine cu ariiciare iniernaio
nal. Cred c a Iosi un noneni de
coiiiur in care najoriiaiea insiiiu-
iilor uhlice ,i de regleneniare au
inceui s inun acesie siandarde,
de asenenea a Iosi noneniul de re-
cunoa,iere a conirihuiei najore, a
ANE\AR, la crearea unui cadru irans-
areni de exerciiare a roIesiunii.
Glohalizarea galoani in uliine-
le decenii a inus acesie siandar-
de iniernaionale care au condus la
cre,ierea iransarenei ,i increderii
invesiiiorilor, a uiilizaiorilor de ra-
oarie de evaluare.
Acesiea au rerezeniai un suori
uiernic eniru consisiena ,i hu-
nele raciici in evoluia in roIesie,
ronovnd roIesionalisnul ,i sus-
innd increderea uhlic in evalu-
are, e inireg naanondul. Conii-
nuiiaiea in alicarea siandardelor ,i
ridicarea nivelului caliiaiiv, recun
,i adaiarea acesiora la rohlenaii-
ca, din ce in ce nai conlex, a zilei
de azi, consiiiuie o renis a succe-
sului roIesiunii noasire.
ANE\AR a Iosi, in cele esie
dou decenii de exisien, un nodel
de asociaie roIesional, nodern,
dedicai, inlicai in realiiile so-
cieiii, conirihuind ,i la dezvoliarea
unor ersonaliii, roIesioni,ii in
doneniul consulianei, e care sau
uiui srijini in nulie siiuaii insii-
iuiile uhlice ,i rivaie, in decizii
eniru indelinirea ohieciivelor lor.
Criza Lnanciar din ioanna anului
:oo,, ce a declan,ai o criz econoni-
c glohal, siiuaia delicai a sisienu-
lui hancar ,i criza daioriilor suverane
cu care se conIruni nulie din siaiele
lunii au us o resiune nare e ioaie
roIesii le de consulian in donenii-
le Lnanciarconiahilevaluare.
Realiiile lunii de azi, in raid
schinhare, inun roIesiei noasire
noi riscuri ,i regleneniri, dar ,i
ooriuniii de care va irehui s se
in seana.
Invesiiiorii, insiiiuiile uhlice ,i
guvernele, rin auioriiile de regle-
neniare a ieelor Lnanciare ,i de ca-
iial, au inus rigori crescuie, cre,ie-
rea iransarenei, inlicii o cre,iere a
rolului siandardelor roIesionale ,i
eiice, a siandardelor de caliiaie, siiua
ie exisieni ,i in Ronnia.
Ninisierul de Finane, auioriiile
Lscale ,i celelalie auioriii de regle-
neniare a ieelor au inus o legislaie
in care resonsahiliiaiea civil ,i enal
a consulianilor, in se a conaniilor
,i evaluaiorilor, esie crescui.
ANE\AR a inus, rin sisienul
de veriLcare ,i noniiorizare, sian-
darde inalie de iransaren ,i cali-
iaie eniru conaniile de evaluare,
de care va irehui s se in seana in
desI,urarea aciiviiii de evaluare.
Inleneniarea unui sisien er-
Iornani de asigurare a caliiii ,i
roiecia daielor ,i a inIornaiilor va
irehui s consiiiuie ariea esenial
in jurul creia se va desI,ura aciivi-
iaiea de evaluare.
Nivelul ieei serviciilor de evalu-
are, care din caie nu esie inc cuan-
iiLcai coreci, esie desiul de sczui,
Iai ce se daioreaz lisei unor con-
anii uiernice care s oai s Iur-
nizeze servicii de caliiaie ,i un clinai
roice eniru dezvoliarea roIesio-
nal a evaluaiorilor. Dar ,i lisei unui
un ariener de discuii uiernic ,i
credihil in ia, eniru susinere in
Iaa heneLciarilor serviciilor, in se-
cial insiiiuiilor Lnanciare.
Du o exerien de esie :o de
ani in roIesie, aii e lan iniern ci
,i iniernaional, consider c iinul
conaniilor nici sau al ersoanelor
Lzice, cu servicii exclusiv de evalua-
re, a irecui, iar dezideraiul de a avea
o roIesie cu recunoa,iere crescui
in socieiaie, care s genereze rose-
riiaie eniru nenhrii ei, nu irehuie
s Le lsai doar in seana asociaiei.
Conaniile uiernice in secioa-
rele inohiliar ,i servicii Lnanciare,
din caie, anhele in declin asizi,
ar uiea s asigure in viiior un cadru
de dezvoliare roIesional a evalua-
iorilor, cei care oIer consulian, cu
rioriiaie in acesie indusirii. n
lea||tt||e |um|| de a|, |n |ap|d
sch|mba|e, |mpun p|oes|e| noast|e no|
||scu|| | |e_|ement||, da| | opo|tun|tt|
de ca|e va t|ebu| s se t|n seama.
VALOAREA | Q4 2013 13
C
onceptul de standard
oaie deLni o norn ac-
ceiai de socieiaie, dar ,i
un nivel de excelen sau
adecvare in desI,urarea
unei aciiviii.
In sIera serviciilor de evaluare
sian dardele se reIer la:

uiilizarea unui linhaj conun
rin deLniii clare ,i Ir
anhiguiii,

rezolvarea rohlenelor seciLce
evalurii,

insiiiuirea unui conorianeni
adecvai al evaluaiorului rin cod
eiic ,i norne de conorianeni
seciLce.
In general siandardele suni haza-
ie e rinciii ,i ele solicii un exer-
ciiu al judecii roIesionale, siiua-
ie ce oaie conduce la aariia unor
eveniuale inconsisiene in rezolvarea
cazurilor sinilare.
Frin urnare, eniru a ohine cele
nai hune rezuliaie, rinciiile ire-
huie insoiie de un naierial esenial
exlicaiiv, dar ,i de indrunare rac-
iic asiIel inci alicarea siandarde-
lor s se realizeze la caliiaiea inali
a,ieiai de uiilizaiorii i resiaiorii
serviciilor de evaluare, de organiza-
iile de regleneniare ,i de uhlic in
general. Siandardele irehuie s con-
Standardele de evaluare n Romnia
0H. BUL3UU, l//, lllU3, lL\
VALOAREA 14
Organizaiile naionale ale evaluaiorilor roIesioni,ii
din najoriiaiea rilor, ci ,i ANE\AR au ineles c le
revine sarcina de a elahora norne neiodologice de ali-
care a I\S in condiiile dezvolirii econoniei ,i a ieei
naionale, rin care s se asigure o consisien sorii a
alicrii neiodelor de evaluare ,i a rezuliaielor ohinuie.
Ca urnare a adoirii rin lege a Ordonanei Guver-
nului :(/:o++ rin care se reglenenieaz aciiviiaiea de
evaluare a hunurilor in Ronnia, siandardele de evaluare
in Ronnia vor L elahoraie ,i arohaie anual de ConIe-
rina ANE\AR ,i suni ohligaiorii in realizarea lucrrilor
de evaluare in Ronnia.
ANE\AR a arohai in :o+: uiilizarea ohligaiorie a
siandardelor iniernaionale I\S ,i a ghidurilor inierna-
ionale de evaluare 1IF. 1oiodai, iniruci siandardele
iniernaionale I\S aii ediia :o++ ci ,i ediia :o+( nu
conin indrunri neiodologice, ANE\AR a luai hoir-
rea de a elahora ,i aroha norne neiodologice de alica-
re in Ronnia a siandardelor iniernaionale de evaluare.
ANE\AR va elahora ,i aroha reconandari raciice ,i
exenle de lucru care s vin in srijinul evaluaiorilor
in desI,urarea lucrrilor de evaluare, dar ,i in srijinul
uiilizaiorilor rezuliaielor evalurii in inelegerea rinci-
iilor ,i neiodologiei de evaluare recun ,i la arecierea
caliiii lucrrilor. Siandardele ,i nornele neiodologice
suni ohligaiorii, in iin ce reconandarile ,i exenlele
de lucru au nunai un caracier consuliaiiv sau ilusiraiiv.
irihuie la insiaurarea unei increderi
a uhlicului in roIesia de evaluaior.
Organizaiile iniernaionale, regi-
onale ,i naionale au deus eIoriuri
sisienaiice in elahorarea unor do-
cunenie nornaiive care s se con-
siiiue in siandarde de evaluare ,i de
conorianeni eiic alicahile in zo-
nele de inieres ale lor.
AsiIel Consiliul eniru Sian-
darde Iniernaionale de Evaluare -
I\SC a uhlicai rinele siandarde
iniernaionale de evaluare - I\S in
+qq( ,i acun uhlic ediia alicahi-
l in :o+(. La nivel euroean, Gruul
Euroean al Asociaiilor de Evalu-
aiori - 1EGo\A a uhlicai uliina
ediie a culegerii de siandarde euro-
ene de evaluare - E\S in :o+: care
curinde siandarde conaiihile cu
I\S, dar ,i o serie de siandarde care
rsund legislaiei seciLce Lniu-
nii Euroene. Si alie organizaii in-
orianie, recun RICS - Anglia ,i
ASA, 1AF - Siaiele Lniie, au uhli-
cai siandarde de evaluare care suni
in nare nsur conaiihile cu I\S.
In Ronnia, ANE\AR a uhli-
cai rinele siandarde de evaluare -
SE\ in +qq(. Acesiea erau conlei
conaiihile cu I\S +qq(. Aoi in
:oo_ ANE\AR a hoiri adoia-
rea siandardelor I\S ca haz eniru
siandardele alicaie de ioi nenhrii
ANE\AR.
In :ooq I\SC a hoiri ca sian-
dardele I\S s conin nunai rin-
ciii de evaluare, urnnd ca unele
elenenie de neiodologie s Le u-
hlicaie searai. Frin urnare ediiile
:o++ ,i :o+( ale I\S au un coninui
nuli nai general, care se reIer la
rinciiile ,i cerinele aciiviiii de
evaluare, dar nu include ,i exlicaii
rivind alicarea in raciic a aces-
ior rinciii.
Standardele de evaluare n Romnia
3tanda|de|e
t|ebu|e s
cont||bu|e |a
|nstau|a|ea
une| |nc|ede||
a pub||cu|u| |n
p|oes|a de
eva|uato|.
VALOAREA | Q4 2013 15
Frincialele caracierisiici ale siandardelor ,i norne-
lor neiodologice de alicare suni:

s rerezinie o siruciur coereni, raciic ,i
exandahil,

s asigure soluii eniru rezolvarea rohlenelor de
haz ale evalurii,

s acoere rohlenele evalurii diIeriielor iiuri de
hunuri, eniru diIeriie scouri ,i dinensiuni ale
aciiviiii,

s asigure o conaiihiliiaie delin cu siandardele
iniernaionale I\S ,i cu siandardele euroene E\S,

s asigure conaiihiliiaie i coeren cu alie
siandar de adoiaie de alie organizaii iniernaionale
,i care re rezini cea nai hun raciic in aciiviiaiea
de evaluare.
Docuneniele nornaiive tsiandar-
de, roceduri ,i alicaii) oi L ro-
use de oricine, dar necesii consen-
sul Conisiei de Siandarde CS inainie
de a declan,a rocesul de elahorare.
In caz aLrnaiiv, CS va hoiri iiul
de docuneni ,i va Iornula aseciele
roIesionale ,i eiice care irehuie re-
zolvaie in docuneni.
Froieciul de docuneni se anali
zea z ,i se aroh de CS, aoi se u-
hlic sre dezhaiere. Coneniariile
riniie in erioada de dezhaiere u-
hlic vor L analizaie de auiori. Ace,-
iia vor decide iniroducerea lor in
Iorna Lnal a docuneniului. Forna
Lnal se analizeaz ,i se aroh de
CS ,i aoi se uhlic conIorn reve-
derilor siaiuiare. n
Peatr Dea|er|az N|VR 1|a zpr|||e Z9l1, ceas|1er cz pr|er|tzte peatr Dem|s|z $t||a|kc | 1e Stza1zr1e
| peatr Deas|||| 0|recter z|e N|VR e|zberzrez | z1eptzrez.

nornelor de conorianeni
eiic al evaluaiorilor in scoul
indelinirii cerinelor Codului
Eiic arohai de Guvernul
Ronniei in :o+: ,i acesie
norne se reIer la: iniegriiaie,
ohieciiviiaie, indeenden,
inarialiiaie, conLdenialiiaie,
iransaren, resonsahiliiaie,
roorionaliiaie, consisien,
coneien roIesional,
conorianeni roIesional
,i conducerea aIacerii/
adninisirarea Lrnei de
evaluare,

nornei neiodologice rivind
ahordrile in evaluarea
rorieiilor inohiliare ,i
anune: ahordarea rin cosi,
ahordarea rin conaraie ,i
ahordarea rin venii,

nornei neiodologice rivind
ahordrile in evaluarea
inirerinderilor ,i anune:
ahordarea rin cosi, ahordarea
rin conaraie ,i ahordarea
rin venii,

nornei neiodologice rivind
ahordrile in evaluarea
hunurilor nohile ,i anune:
ahordarea rin cosi, ahordarea
rin conaraie ,i ahordarea
rin venii,

nornei neiodologice rivind
evaluarea rorieiailor in
dezvoliare,

nornei neiodologice eniru
evaluarea rorieiilor
generaioare de aIaceri,

siandardului de deierninare a
valorii inozahile,

nornei neiodologice rivind
nsurarea suraIeelor
inohilelor eniru evaluare,

nornei rivind asigurarea
caliiii in aciiviiaiea de
evaluare tnenhri cororaiivi),

norne rivind asigurarea
caliiii in aciiviiaiea de
evaluare tnenhri iiiulari).
VALOAREA 16
A
riicolul de Ia i,i rou-
ne s rezinie rinciale-
le asecie ale rocesului
de acrediiare, siriiul re-
gulamentului de acreditare
recun i avaniajele ozi-
iei de evaluaior acrediiai.
Inc de la consiiiuirea ANE\AR,
Ion daiorii organizaiei roIesionale de
renune de asizi au avui rinire ohiec-
iivele rinciale dezvoliarea carierei de
evaluaior ,i a nivelului roIesional al
celor ce raciic aceasi neserie.
AsiIel, eniru ronovarea roIe-
siei de evaluaior sau urnrii e de
o arie asigurarea unui grad inali de
caliLcare roIesional iniial en-
iru nenhrii organizaiei, recun ,i o
dezvoliare ulierioar coresunzioare
eniru saiisIacerea exigenelor clien-
ilor ,i in conIorniiaie cu nivelul de
soLsiicare de care a dai dovad iaa
serviciilor de consulian Lnanciar
din uliinii +_ ani.
AsiIel, in anul :ooo au Iosi acredi-
iai rinii evaluaiori, iar asizi, du
+_ ani de sesiuni de acrediiare, Aso-
ciaia noasir are un nunr de S, de
nenhri acrediiai, din care o: eniru doneniul Evalurii
Frorieiilor Inohiliare, _: eniru Evaluarea Inirerinde-
rii, aie dinire ace,iia Lind acrediiai in anhele donenii.
1rehuie s nenionn c n in rezeni cerinele ieei
de evaluare nu au inus dezvoliarea acrediirii i e done-
niile EBN i EIF, aceasia Lind liniiai la secialiiile EFI
i EI. De aliIel acordul cu RICS, care va L rezeniai nai jos,
se reIer doar la secialiiile EFI i EI.
Froveniena geograLc a acesior evaluaiori acrediiai
la nivelul anului :o+_:
Principalele aspecte ale
procesului de acreditare
RADU ANTON DIMITRIU,
lana_e| |n Uepa|tamentu| Lva|ua|e&/na||
Lconom|c a| lwU Bucu|et|
l//, lllU3, lL\
l|eed|nte|e com|s|e| de ac|ed|ta|e
|n pe||oada zdTzzdTd
VALOAREA | Q4 2013 17
Du cun se ohserv, reariiia
geograLc rezini o anunii con-
cenirare in Nuniciiul Bucureii,
Cluj i 1inioara. Frivii rin ris-
na raoriului nunrului de nenhri
acrediiai la ioial nenhri din C1
Bucureii rezuli c aceasi concen-
irare esie nuli diluai. La nivel na-
ional, nonenian, acoerirea esie
neuniIorn, in concordan cu ce-
rinele unei iee de evaluare insuL-
cieni dezvoliai.
Nunrul ioial de evaluaiori acre-
diiai rivii din aIara Asociaiei ,i
chiar a rii, rin risna alior aso-
ciaii din doneniu, are nare, ins
realisi vorhind acesi nunr esie inc
nic. Din unciul de vedere al clien-
ilor de e ia, care au nevoie de
servicii de evaluare, cu un grad inali
de roIesionalisn, cererea Ia de un
asiIel de nivel de caliLcare esie in
cre,iere, ea Lind erceui ca o ne-
iod hun de ceriiLcare a valorii, ,i
rin aceasia de reducere a riscului ,i
a cosiurilor ulierioare evalurii.
Evoluia ceriiLcrii de nenhrii
acrediiai a urnai un irend ascen-
deni din anul :ooo n in anul de
naxin al nunrului de ceriiLcri
:oo_ - :+ de evaluaiori -, siahi-
liznduse in uliinii irei ani la un
nivel rezonahil de o evaluaiori acre-
diiai e an. Acesi nunr relaiiv nic
arai serioziiaiea ,i nivelul inali al
exanenului de acrediiare, e care
doar cei nai exerineniai ,i nai
hine regiii dinire evaluaiori il oi
ahorda cu ,anse reale de reu,ii.
Fe de ali arie, irehuie s ohservn c nuli dinire
nenhrii iiiulari ai ANE\AR ,iau exiins in iin done-
niul de secializare sre ioaie cele ( caiegorii de exeri
evaluaiori tEFI, EI, EBN i EIF), Ir a Iace ins o incer-
care de secializare ,i de ceriiLcare sulineniar a valo-
rii ,i exerienei lor rin acrediiare. Aceasia inseann o
reIerin eniru o dezvoliare e orizonial ,i nu una e
veriical. In acesi noneni creden c esie noneniul ca
cele dou iiuri de dezvoliare s se inireirund ,i, de
aceea, suhlinien inoriana acrediirii eniru inirarea
iniro nou Iaz a roIesiei noasire.
Du rerea noasir, rocesul de acrediiare esie un
roces de conlexiiaie in care Iaza exanenului scris soli-
cii, e lng cuno,iine roIesionale de vrI, ,i caaciiaiea
de rezeniare a acesiora in condiii de exanen. Esie adev-
rai c sar uiea ca, e nsura inainirii in roIesie, s Le
nevoie de nai nuli rhdare ca s ireci din nou rinirun
exanen care resuune s ahordezi sisienaiic cuno,iine-
le in ansanhlul lor ,i s acorzi o inorian sulineniar
unui consiruci ieoreiic ideal care nu oaie L inioideauna
aiins in raciica de zi cu zi. Dar e un exerciiu necesar ,i
creden c eniru orice evaluaior esie aii inoriani, ci ,i
diior de saiisIacii, s se inioarc la siudiul naierialelor
seciLce unei caliLcri suerioare ,i s i,i aciualizeze cu-
no,iinele, aciualizndule cu uliinele nouii in naierie,
inirun coniexi de coneiiie colegial.
Din caie, in lisa unor inIornaii ceniralizaie, en-
iru nuli nu suni evidenie ascensiunea ,i succesul unor
Lrne a cror siraiegie a urnrii realizarea unui nunr
ci nai nare de evaluaiori acrediiai. De asenenea, suni
insuLcieni cunoscuie avaniajele senniLcaiive e care le
VALOAREA 18
aduce siaiuiul de evaluaior acrediiai
la nivel iniernaional.
Recaez)terez pre|es|eaz|
|ateraz[|eaz|
In anul :ooq, ca urnare a recu-
noaierii la nivelul asociaiilor inier-
naionale a erIornanei rezeniaie
de ANE\AR in doneniul conducerii
i noniiorizrii rocesului de acredi
iare, dar i daiorii regiirii ,i ro
Iesionalisnului nenhrilor acrediiai,
sa agreai cu RICS ca nenhrii acre-
diiai s Le incororai direci ca
nenhri RICS, Ir irecerea rin Exa-
nenul Final de Coneiene FroIesi-
onale tAssessneni oI FroIessional
Coneience), rin care ioi ceilali
asirani irehuie s ireac. De nen-
ionai c aceasi agreare esie vala-
hil i in rezeni. Avaniajele acesiei
aarienene suni evidenie, dincolo
de nndria de a Iace arie dinirun
organisn cu isioria ,i resiigiul
RICS: ariiciarea la eveninenie de
regiire coniinu, de caliiaie i care
suni recunoscuie de cire ANE\AR.
Ln roiocol de recunoaiere la RICS
a orelor de regiire coniinu reali-
zaie la ANE\AR esie in rezeni in
curs de Lnalizare.
De asenenea, ioi in anul :ooq,
in cadrul hoardului 1EGo\A, sa
adoiai decizia ca evaluaiorii acredi-
iai ANE\AR ,i cu un C\ anlu in
roIesie s Le acceiai de Asociaia
Euroean 1EGo\A eniru acordarea
direci a aiesirii de Recognised Eu-
roean \aluer. Deinerea unui asiIel
de aiesiai oIer siguran aneuro-
ean invesiiiorilor, crendule aces-
iora un conIori adecvai in decizia
de colahorare, hazai e recunoa,ie-
rea ahiliiilor ,i exerienei necesare
ohinerii unui asiIel de iiilu.
In rezeni exisi un nunr de ,(
de evaluaiori RE\ i un nunr de (_
de evaluaiori acrediiai nenhri RICS.
Iai, deci, dou caliLcri de larg re-
cunoaiere iniernaional, care arai
inieresul acordai nenhrilor ANE\AR
acrediiai de cire nediul exiern ,i
increderea e care acesi nediu exiern, roIesional sau de
aIaceri, o acord rocesului nosiru de acrediiare.
Fe lan iniern, caliiaiea de nenhru acrediiai consii-
iuie criieriu de acceian eniru execuiarea lucrrilor
de evaluare eniru unele hnci, eniru anunii clieni
sau in cadrul regleneniai de CN\N.
In concluzie, exanenul de acrediiare rerezini un
iesi de naiuriiaie roIesional, ohinerea acesiui iiilu
de excelen rerezenind o garanie a unui nivel inali de
regiire, exerien ,i rohiiaie roIesional ,i aducnd
avaniaje senniLcaiive eniru cei care il dein. n
VALOAREA | Q4 2013 19
Asigurarea
1erspa1ere
pre|es|eaz|
O
rice activitate profesiona-
l esie suus riscurilor,
iar evaluaiorii nu Iac rahai
de la regul. Fariea hun
a acesiei siiuaii esie c
o arie din riscuri oi L
iransIeraie cire iaa de asigurri,
iniocnirea unei olie de asigurare L
ind chiar inus rin lege. Dincolo de
aseciul legal, iniocnirea unei olie
de asigurare de rsundere roIesio
nal oIer roiecie in Iaa riscurilor
i rerezini ioiodai o garanie cire
clienii Lnali a caliiii serviciilor ,i a
regiirii roIesionale a evaluaiorilor.
Feniru a veni in srijinul nenhrilor si, Asociaia
Naional a Evaluaiorilor Auiorizai din Ronnia, in
reun cu Aon Ronnia au creai un rogran ersona
lizai de asigurare de rsundere civil roIesional, la
sai cu asiguriorul Allianz1iriac. Acesi rogran, creai
secial e nevoile evaluaiorilor, acord nenhrilor Aso
ciaiei Iaciliii sulineniare: rine de asigurare Ioarie
avaniajoase, condiii de asigurare acoeriioare, coniinu
iiaie in iin a acoeririi, u,urina in ohinerea oliei,
raguri diIereniaie de liniie de rsundere in Iuncie
de volunul de aciiviiaie ,i reIerinele nenhrilor, o
sihiliiaiea exiinderii acoeririi ,i eniru alie roIesii
conleneniare.
Nenionn cieva dinire cele nai inorianie asec
ie in acesi sens:

Frina de asigurare eniru liniia de rsundere
ninin, reseciiv +o.ooo Eur er evenineni i
agregai anual, esie de doar oo Lei t+_,_ Eur), in cazul
evaluaiorilor ersoane Lzice,

In cazul in care se dore,ie includerea in acoerire a
unor roIesii sulineniare Ia de cea de evaluaior,
recun: exeriiz coniahil, audii Lnanciar,
raciicieni in insolven, consulian Lscal, se
achii doar o diIeren de rin de asigurare,

Se oaie oia in orice noneni eniru sulineniarea
liniiei de rsundere, n la naxin +.ooo.ooo Eur
CAMELIA POPESCU
Camelia a
absolvit studii
econom|ce |
a|e o expe||ent
n brokerajul
de as|_u|||
de u an|, |nd
|mp||cat d||ect
n gestionarea
as|_u||||o|
evaluatorilor
din anul 2005.
VALOAREA 20
Suni incluse in acoerirea oliei
aii cheliuielile de judecai Icuie
de reclanani tclieniul Asiguraiului),
eniru indelinirea Iornaliiilor
legale in vederea ohligrii Asiguraiu-
lui la laia desguhirilor, dac a Iosi
ohligai rin hoirre judecioreasc
la laia acesiora, ci ,i cheliuielile de
judecai Icuie de Asigurai in roce-
sul civil, dac a Iosi ohligai la laia
unei conensaii.
Suni acoeriie de asenenea ,i
rejudiciile roduse ca urnare a
ierderii, disirugerii sau deieriorrii
docunenielor originale sau suor-
iurilor nagneiice redaie de clieni,
reseciiv cheliuielile de reIacere a
acesior docunenie.
Aderarea la schena de asigurare
esie Ioarie uoar i resuune doi
ai: conleiarea unui chesiionar
de asigurare disonihil e siieul
vvv.anevar.ro i laia rinei de
asigurare aIerenie in coniul Asocia-
iei teniru nivelul ninin, rina de
asigurare esie inclus in coiizaie).
Feniru nai nulie deialii desre
acesi rogran v inviin s accesai
siieul ANE\AR sau hrokerul de asi-
gurri Aon Ronnia, rin ersoana
de coniaci desennai tsennaiar a
acesiui ariicol). n
er evenineni i agregai anual, exisind o ireie
iniernediare de liniie disonihile,

Foliele de asigurare se enii in Iornai elecironic
de cire hrokerul Aon Ronnia, Lind disirihuiie
via enail nenhrilor Asociaiei, direci sau rin
iniernediul ANE\AR, crend asiIel u,urin ,i
raidiiaie in gesiionarea soliciirilor,

Fr rin de asigurare sulineniar, nenhrii ANE\AR
care ,iau reinnoii oliele cu coniinuiiaie heneLciaz
auionai de asigurare reiroaciiv n la naxin _
ani, in liniiele acoeriie anierior. Conira unei rine
de asigurare sulineniare, chiar ,i nenhrii noi
in rogran, care nu au Iosi asigurai anierior, oi
heneLcia de anierioriiaie de n la (S luni.
Anierioriiaiea esie Ioarie uiil din erseciiva in care
reclanaiile sau avizrile de daun oi area la o erioad
considerahil du redarea raoriului de evaluare, in anu-
niie cazuri de n la civa ani. Chiar dac la noneniul
iniocnirii raoriului de evaluare exisi o oli de asigu-
rare in vigoare, condiiile de asigurare revd indelinirea
a dou condiii cunulaiive: aii ca evenineniul s Le avi-
zai in erioada de valahiliiaie a oliei, ci ,i ca rejudiciul
rodus s Le cauzai de Asigurai ca urnare a erorilor ,i
onisiunilor din raoariele de evaluare iniocniie in eri-
oada de asigurare ,i/sau in erioada de anierioriiaie tcare
oaie L de naxin _ ani, conIorn siandardului ieei).
Ca o dovad in lus a suoriului Asociaiei cire nen-
hrii si, decizia de a se lii asigurarea de cire ANE\AR
t,i coleciarea rinei de asigurare in laia coiizaiei) a con-
dus la Iaciliiile ca iariIul de rin ninin s Le de doar
oo Lei, recun ,i la exiinderea erioadei de reiroaciiviiaie
la _ ani, daiorii volunului de nenhri inclu,i in schen.
Frin olia de asigurare de rsundere roIesional
se acoer rejudiciile rovocaie de evaluaior clienilor
si - cu care a incheiai un coniraci scris de resiri ser-
vicii, sennai de anhele ri - ca urnare a unor Iaie
svr,iie din cul tonisiune, neglijen, eroare) ,i en-
iru care devine rsunzior in haza acelui coniraci, a le-
gii ,i a Codului de Conduii Eiic ,i FroIesional.
Aon plc (NYSE: AON) este lider mondial n furnizarea de soluii de management de risc,
brokeraj de asigurri i reasigurri i consultan n domeniul resurselor umane. Prin cei
65.000 angajai n toat lumea, Aon acord cele mai bune servicii clienilor si din peste
120 de ri, combinnd soluii de risc inovatoare i efciente cu expertiza tehnic a re-
surselor sale la nivel mondial. Aon a fost numit n mod repetat cel mai bun broker din lume, cel mai bun
intermediar de asigurri, cel mai bun intermediar n reasigurri, cel mai bun consultant privind benefciile
pentru angajai i manager de captive de ctre surse multiple din industria de profl.
Aon Romnia, unul dintre cei mai mari brokeri de asigurare din Romnia, ofer servicii de calitate
pentru brokerajul n asigurri, managementul de risc i benefcii pentru angajai, pentru companii din do-
meniul comercial i industrial, autoriti sau instituii fnanciare. Companie nfinat n 1991, subsidiar a
grupului Aon din 2005, Aon Romnia este cea mai mare operaiune din Regiunea Europa de SudEst, din
care mai fac parte Bulgaria, Serbia, Macedonia, Albania, Kosovo i Moldova. Pentru mai multe informaii
despre Aon, vizitaiwww.aon.ro.
VALOAREA | Q4 2013 21
A
ciivele de iiul cldirilor
verzi tgreen huildings) i
ierenurilor verzi tgreen
Lelds) au ciai o inor
ian din ce in ce nai nare
in uliinele dou decenii,
din unciul de vedere al roieciei
ne diului, econonic i social. Aliuri de acesiea, e o
diun se laseaz i ierenurile dezaIeciaie throvnLelds),
care dein un oienial uria de redezvoliare, oIerind zo
nei in care suni anlasaie o nou ans.
Rolul rincial in gsirea unor rghii viahile de redu
cere a inaciului negaiiv e care unaniiaiea il are asura
nediului inconjurior la avui Conisia Brundland, care,
in anul +qS,, a deLnii in raoriul su \iiiorul nosiru co
nun conceiul de dezvoliare durahil ca: dezvoliarea
ce urnre,ie saiisIacerea necesiiilor rezeniului Ir
a conroniie osihiliiaiea generaiilor viiioare de a,i
saiisIace roriile nevoi.
Ohieciivele rinciale, urnriie rin Direciiva Euroea
n :o+o/_+/LE rivind erIornana energeiic a cldirilor,
suni ca n in anul :o:o s se ohin o reducere cu :o' a
consunului de energie in cazul cldirilor exisienie, ca ioa
ie cldirile nou consiruiie s Le cldiri nZEB tincend cu
+ ianuarie :o+q eniru cldirile adninisiraiei uhlice ,i,
reseciiv, cu + ianuarie :o:+ eniru resiul cldirilor) i ca
Quo vadis? Activele verzi,
un viitor durabil
IRINA BENE,
Lector universitar, dr., ing., red. adjunct
Revista de evaluare a ANEVAR
VALOAREA 22
n in anul :o_o s se ohin o redu
cere cu So-q_' a enisiilor de CO:,
Ia de nivelul nsurai in anul +qqo.
La nivel naional, legislaia din
doneniu esie rerezeniai, in rin
cial, de Legea +_q/:o+_ rivind er
Iornana energeiic a cldirilor,
OLG +S/:ooq rivind cre,ierea er
Iornanei energeiice a hlocurilor de
locuine i Legea ,o/:o++ rivind re
ahiliiarea iernic a cldirilor de lo
cuii cu Lnanare din crediie hancare
cu dohnd suhvenionai.
Conceiul dezvolirii durahile
are eIecie, deci, i in doneniul con
siruciilor, in care se Iolosesc deja
naieriale de consirucie susienahile,
iehnologii inovaiive de consiruire i
design avangardisi, cldirile susie
nahile rerezenind unul din rezul
iaiele acesior eIoriuri.
O cldire verde esie o cldire asi
Iel anlasai e ieren, roieciai,
consiruii, exloaiai, nodernizai
,i aoi reuiilizai, inci s Le rieie
noas cu nediul ,i s asigure ioiodai uiilizarea eLcieni
a resurselor naiurale disonihile e anlasaneni sau in
aroierea acesiuia.
La nivel glohal, exisi diIeriie sisiene de nsurare a
susienahiliiii cldirilor, al cror rol esie acela de a oIe
ri ariicianilor de e iaa inohiliar un cadru eniru
ideniiLcarea ,i inleneniarea unor soluii raciice ,i
nsurahile de roieciare, consiruire, exloaiare ,i nen
ienan a cldirilor, in siriiul dezvolirii durahile. In
Ronnia suni uiilizaie sisienul LEED, dezvoliai in SLA,
i sisienul BREEAN, dezvoliai in Narea Briianie.
Pr|a rmzre, czre zr ptez k re|| a| erz|zter,
n acest context?
Esie inoriani ca evaluaiorii s devin con,iieni
de exisiena caracierisiicilor susienahile ale cldirilor
i ierenurilor, in acela,i iin cu invesiiiorii, dezvol
iaiorii, rorieiarii, chiriaii sau nanagerii unor asiIel
de cldiri, care iind s caeie desiul de raid con,iiina
dezvolirii durahile, s urnreasc legislaia naional
seciLc ,i nsurile Lscale alicaie in scoul susinerii
dezvolirii durahile. Iar aiunci cnd acesie caracierisiici
vor L recunoscuie de ariicianii de e ia, s Le in
cluse in rocesul de evaluare i s reLecie inaciul aces
iora in oinia Lnal asura valorii.
Comisia
Brundland a
den|t, |n anu|
Tuo/, |n |apo|tu|
su ,\||to|u|
nostru comun
conceptu| de
dezvoltare
du|a b|| ca:
,de vo|ta|ea
ce u|m|ete
satisfacerea
neces|tt||o|
p|eentu|u| |
a comp|om|te
pos|b|||tatea _e
ne |at|||o| v||toa|e
de a| sat|sace
p|op||||e nevo|.
VALOAREA | Q4 2013 23
Dzre pet k ztac| e|emeate|e c|e|e
din cadrul procesului de evaluare
zsprz crerz erz|zter| zr treb|
s se ceaceatrete ca1 erz|ezt
e c|1|re rer1e
In rinul rnd, o eia Ioarie
inoriai esie cea a inseciei ro
rieiii, iar evaluaiorii oi uiiliza
in acesi sco Le sinieiice eniru
insecie, in care oi L iniroduse in
realahil i daie desre acele carac
ierisiici verzi ale rorieiilor care
suni recunoscuie la daia evalurii de
cire ariicianii de e ia.
Analiza celei nai hune uiilizri
oaie necesiia aienie deosehii in
ceea ce riveie iesiul Iezahiliiii L
nanciare i cel al roduciiviiii naxi
ne. Cele irei ahordri in evaluare oi
L alicaie in evaluarea cldirilor verzi,
resecind aceleai condiii ca i in ca
zul cldirilor iradiionale. De exen
lu, in ahordarea rin ia, condiia
esie s exisie un nunr suLcieni de
iranzacii cu rorieii conarahile.
Cerceirile arai Iaiul c in ceea
ce riveie cosiurile de consiruire
in cazul cldirilor verzi, acesiea inc suni nai ridicaie
conaraiiv cu cele aIerenie cldirilor iradiionale. Anu
niie iiuri de derecieri oi L nai nici, iar eleneniele
de consirucie verzi iniegraie in cldire rezini dura
ia de via econonic sau uiil nai nare deci a ele
nenielor de consirucie convenionale, deoarece suni
realizaie din naieriale durahile. De asenenea o cldire
verde oaie rezenia o dereciere Iuncional recue
rahil sau nerecuerahil, cauzai de o suraadecvare/
suradinensionare.
In cazul ahordrii rin venii, se renarc aariia unui
nou ii de coniracie de inchiriere, green lease, rin
care se inari cheliuielile de exloaiare inire rorieiar
i chiria,. Evaluaiorul ar irehui s Le coniieni c raia de
ocuare a cldirii oaie creie senniLcaiiv, cosiurile de
exloaiare oi s scad siniior daiorii iehnologiilor
inovaioare de uliin or incororaie, iar raia de caiiali
zare i raia de aciualizare oi L nai nici deoarece aces
ior cldiri le suni aia,aie rine de risc nai nici. Frin
urnare i veniiul nei din exloaiare oaie L nai nare
deci in cazul unei cldiri convenionale cu aceeai uiili
zare. De asenenea, ar irehui s aih in vedere eveniualele
reduceri ale inoziiului e rorieiaie i/sau e roLi
acordaie de cire siai.
Rolul evaluaiorului nu esie unul Iacil, dar esie Ioar
ie inoriani, eniru c acesia esie singurul care oaie
scoaie la iveal valoarea din orice ohieci al evalurii. n
n cazul
abo|d||| p||n
ven|t, se |ema|c
apa||t|a unu| nou
t|p de cont|acte
de |nch|||e|e,
,_|een |ease,
p||n ca|e se
|mpa|t che|tu|e|||e
de exp|oata|e
|nt|e p|op||eta|
| ch|||a.
VALOAREA 24
Unele controverse privind evaluarea pentru
retrzgerez zc|eazr||er 1|atre sec|etzte
cemerc|z| ||stzt pe p|zz 1e czp|tz|
D
eseori evaluatorii trebu-
ie s evalueze inirerin-
deri sau acheie de aci-
uni enise de cire acesiea.
Scourile suni diverse. De
cele nai nulie ori acesie
evaluri rivesc reiragerea aciunilor
socieiilor lisiaie de la iranzacio-
nare, vnzarea unor acheie najori-
iare/ninoriiare de aciuni, deierni-
narea raiei de schinh a aciunilor eniru Iuziune eic. Nu
in uliinul rnd, evalurile se Iac eniru esiinarea valorii
aoriurilor in cazul divizrilor sau eniru reiragerea din
socieiaiea conercial a acionarilor care nu au voiai in Ia-
voarea hoirrilor adunrilor generale care rivesc schin-
harea ohieciului rincial de aciiviiaie, nuiarea sediului
socieiii in siriniaie, Iuziunii, divizrii sau schinhrii
Iornei socieiii.
O siiuaie aarie o rerezini socieiile care se iranzac-
ioneaz e iaa de caiial, eniru care Legea nr. :q,/:oo(
rivind iaa de caiial revede: Acionarii unei socieii
adnise la iranzacionare, care nu suni de acord cu hoi-
rrile luaie de adunarea general cu rivire la Iuziuni sau
divizri, care inlic alocarea de aciuni ce nu suni adnise
la iranzacionare e o ia regleneniai, au dreiul de a
se reirage din socieiaie ,i de a ohine de la aceasia conira-
valoarea aciunilor, oirivii ari. +__ din Legea nr. _+/+qqo.
tariicolul :(:). Nenionn c, in Iorna aciual a Legii nr.
_+/+qqo, ariicolul la care se reIer iexiul ciiai esie +_(.
Foirivii acesiei revederi din Legea nr. _+/+qqo rivind
socieiile conerciale, reul liii de socieiaie eniru
aciunile celui ce exercii dreiul de reiragere va L sia-
FILIP STOICA,
l|eed|nte /lL\/l zdTdzdTT, l//,
U||ecto| L| Lxpe|t 3.l.l. Bucu|et|
VALOAREA | Q4 2013 25
hilii de un evaluaior auiorizai inde-
endeni, ca valoare nedie ce rezuli
din alicarea a cel uin dou neiode
de evaluare recunoscuie de legislaia
in vigoare la daia evalurii. Exeriul
esie nunii de judeciorul delegai, la
cererea consiliului de adninisiraie,
reseciiv a direcioraiului. In ce ri-
vesie legislaia in vigoare, suhlinien
c neiodele de evaluare suni cele
siahiliie rin Siandardele de evaluare
adoiaie de cire Asociaia Naional
a Evaluaiorilor Auiorizai din Ron-
nia care, in haza Ordonanei Guver-
nului nr. :(/:o++, aroh siandardele
de evaluare alicahile in Ronnia.
Cel uin irei asecie inorianie se
desrind din analiza acesior revederi:
n primul rnd, nodaliiaiea de
evaluare a aciunilor asociaiului care
i,i exercii dreiul de reiragere din-
iro socieiaie conercial lisiai e
iaa de caiial, e haza nediei ce
rezuli din alicarea a cel uin dou
neiode de evaluare recunoscuie de
legislaia in vigoare la daia evalurii,
oaie conduce la valori diIeriie de
reurile de iranzacionare e iaa
de caiial a acelora,i aciiuni.
Freurile de iranzacionare e
iaa de caiial se Iorneaz in Iunc-
ie de oIeriele de vnzare ,i reseciiv
de cunrare ,i rerezini erceia
ariicianilor la ia, inLuenai
in nare nsur de inIornaiile dis-
onihile eniru acionari, de nri-
nea dividendelor disirihuiie con-
araiiv cu alie eniiii eic. \alorile
esiinaie de cire evaluaiorii auiori-
zai in raoariele de evaluare se ha-
zeaz e inIornaii nuli nai diverse
,i nai deialiaie, analizaie ,i valoriza-
ie e haza raionaneniului roIesio-
nal ,i a exerienei acesiora.
De regul, valorile rezuliaie in
urna evalurii in haza ahordrilor
revzuie de Siandardele Iniernai-
onale de Evaluare, care conirihuie la
calcularea nediei revzuie de ari.
+_( din Legea nr. _+/+qqo, suni nai
nari deci reul e care acionarii
ninoriiari il liesc eniru acheiele de aciuni iranzac
ionaie in nod cureni e ia.
In acesie condiii, care va L conorianeniul aciona-
rului ninoriiar? Acesia va voia inoiriva hoirrii adu-
nrii generale a asociailor rin care se aroh Iuziunea
sau divizarea, ceea ce inlic alocarea de aciuni ce nu
suni adnise la iranzacionare e o ia regleneniai ,i
va soliciia reiragerea ,i cunrarea aciunilor lor de c-
ire socieiaie la reul nediu esiinai in raoriul de eva-
luare. Llierior, acesia va cunra la reul ieei, cu ace-
ea,i sun ohinui din vnzarea aciunilor, un nunr de
aciuni nai nare deci cel deinui anierior, nrindu,i
asiIel coia de ariiciare la caiialul socieiii.
n al doilea rnd, rin eIeciul acesiei revederi, so-
cieiaiea in cauz esie ohligai s,i rscunere aciunile
enise cire ace,ii acionari ninoriiari la reul nediu
siahilii rin raoriul de evaluare, dininundu,i in acesi
Iel caiialurile, cu ioaie eIeciele negaiive asura Lnan-
rii aciiviiii curenie ,i reseciiv asura resecirii rin-
ciiului coniinuiiii.
Socieiaiea are dou oiuni: Le anuleaz aciunile
rorii asiIel dohndiie, nic,orndu,i caiialul social,
Le vinde e iaa de caiial acesie aciuni, hineineles la
reul ieei. In rinul caz are loc decaiializarea socie-
iii cu eIeciele nenionaie nai sus. In al doilea caz, so-
cieiaiea esie consirns s Iac o oeraiune care inioi-
deauna genereaz ierderi rin cunrarea Iorai la un
re nai nare al aciunilor ,i vnzarea acesiora la reul
nai nic recunoscui de ariicianii la ia, in iin ce
l|etu|||e de
t|anact|ona|e
pe p|ata de
cap|ta| se
o|mea |n
unct|e de
oe|te|e de
vana|e |
|espect|v de
cump|a|e
| |ep|e|nt
pe|cept|a
pa|t|c|pant||o|
|a p|at.
VALOAREA 26
acionarii ninoriiari heneLciaz de
eIeciul invers, in sensul c oi achi-
ziiona acelea,i aciuni la un re
nai nic deci cel incasai rin exer-
ciiarea dreiului de reiragere.
Nai irehuie sus c Legea nr.
_+/+qqo rivind socieiile coner
ciale revede c, eniru rscunra-
rea aciunilor rorii, socieiile oi
uiiliza nunai roLiul disirihuihil
sau rezervele disonihile ale sociei-
ii, inscrise in uliina siiuaie Lnan-
ciar anual arohai, cu exceia re-
zervelor legale. Aceasi consirngere
aare nunai in cazul in care rscun-
ararea roriilor aciuni esie o ho-
irre voluniar a adunrii generale
a acionarilor. In acesi caz ohligaia
de rscunrare esie ineraiiv, iar
sursele din care se Iac lile nu suni
liniiaie, indiIereni de nrinea ro-
Liurilor sau a rezervelor disonihile.
In nod nornal, Iuziunea sau divi-
zarea unei socieii nu irehuie s cre-
eze avaniaje sau dezavaniaje eniru
niciunul dinire acionarii socieiii ,i
irehuie s aih o noiivaie econonic
heneLc eniru socieiaie. Legislaia
rivind socieiile conerciale conine
revederi exrese in acesi sens, aii
cu rivire la evaluarea aciunilor socieiilor inlicaie in-
irun asiIel de roces ci ,i la calculul raielor de schinh
ale aciunilor ,i alocarea de aciuni noi in schinhul celor
anulaie la socieiile ahsorhiie, in cazul Iuziunii.
n al treilea rnd, ariicolul +_(, al. t() din Legea nr.
_+/+qqo rivind socieiile conerciale revede c re-
ul liii de socieiaie eniru aciunile celui ce exercii
dreiul de reiragere se va calcula ca o valoare nedie ce
rezuli din alicarea a cel uin dou neiode de evaluare.
Or, siandardele de evaluare nu revd in nicio siiuaie
Iundaneniarea oiniei rivind valoarea, ca o nedie in-
ire valorile ohinuie rin neiode sau ahordri diIeriie.
Fundaneniarea oiniei se Iace e alie criierii, cun ar L
adecvarea neiodelor, caniiiaiea ,i relevana inIornaii-
lor e care se hazeaz evaluarea eic.
n concluzie, considern c aceas i revedere din
legea rivind iaa de caiial, care are scoul de a ro-
ieja acionarii ninoriiari Ia de anuniie ahuzuri, nu
Iace deci s creeze o inechiiaie inire acionarii tchiar
,i ninoriiari) care voieaz hoirrile adunrii generale
in avaniajul acionarilor ninoriiari care se oun acesior
hoirri ,i heneLciaz de dreiul de reiragere.
In oinia noasir, echiiahil ar L ca, in cazul exerciirii
dreiului de reiragere diniro socieiaie iranzacionai
e iaa de caiial, rscunrarea aciunilor s se Iac la
reul ieei, adic reul de inchidere din uliina zi de
iranzacionare, inainie de hoirrea de Iuziune sau divi-
zare. Eveniual, eniru a se elinina osihilele seculaii
din uliinele zile, deierninaie de circulaia unor inIor-
naii reIeriioare la inienia de Iuziune/divizare, reul
de rscunrare ar uiea L reul nediu onderai de
iranzacionare e iaa de caiial din uliinele _o zile
anierioare hoirrii de Iuziune sau divizare.
In acesi Iel, socieiaiea ar lii un re recunoscui e
ia la noneniul reiragerii, ar eviia decaiializarea so-
cieiii cu ioaie riscurile de lichidiiaie ,i de solvahiliiaie
aIerenie, iar acionarii ar L u,i iniro siiuaie echiva-
leni, indiIereni dac suni eniru sau inoiriva deciziei
acionarului najoriiar.
In ce riveie nodaliiaiea de siahilire a reului de
desguhire revzui la ari. +_(, al. t(), considern c ar
irehui elininaie revederea reIeriioare la nedia valorilor,
recun ,i neniunea c evaluarea se Iace e haza neiode-
lor recunoscuie de legislaia in vigoare. Evaluarea eniru
siahilirea reului ce irehuie liii de socieiaie eniru ac-
iunile celui ce exercii dreiul de reiragere eniru socie-
iile necoiaie ar irehui s se Iac la valoarea de ia, e
haza siandardelor de evaluare adoiaie de cire Asociaia
Naionala a Evaluaiorilor Auiorizai din Ronnia, care au
la haz Siandardele Iniernaionale de Evaluare. n
Lch|tab|| a|
ca, |n cau|
exe|c|t|||
d|eptu|u| de
|et|a_e|e
d|nt|o soc|etate
t|anact|onat pe
p|ata de cap|ta|,
|scump|a|ea
act|un||o| s
se ac |a
p|etu| p|ete|,
ad|c p|etu|
de |nch|de|e
d|n u|t|ma | de
t|anact|ona|e,
|na|nte de
hot|a|ea de
u|une sau
d|v|a|e.
VALOAREA | Q4 2013 27
VALOAREA 28
P
rin aciiviiaiea desIurai
n in rezeni, ANE\AR
ia ciigai o oziie inor
iani in iaa serviciilor de
evaluare din Ronnia, avnd
o conirihuie senniLcaiiv
la dezvoliarea roIesiei i recunoa
ierea acesieia in rndul heneLciarilor
unor asiIel de servicii roIesionale.
Aelarea la serviciile unor evalu
aiori, nenhri ANE\AR, conIer un
eleneni de siguran uiilizaiorilor,
rin credihiliiaiea conIerii de aar
ienena la aceasi asociaie, asoci
aie ce se reocu ernaneni de
regiirea roIesional a nenhrilor
si i de reseciarea unor rinciii
deoniologice ahsolui necesare des
Iurrii roIesiei de evaluaior.
Neninerea reuiaiei, a credihi
liiii in Iaa heneLciarilor servici
ilor de evaluare oIeriie de nenhrii
ANE\AR, esie un ohieciiv rincial
al asociaiei, cu aii nai nuli cu ci,
odai cu regleneniarea roIesiei rin
OG :(/:o++, auioriiile ronne au
decis c aciiviiaiea de evaluare oa
ie L desIurai de orice ersoan
care are caliiaiea de evaluaior auiorizai, caliiaie ce esie
airihuii nunai de asociaie. In acesie condiii, caliiaiea
lucrrilor de evaluare eIeciuaie de evaluaiorii auiorizai
irehuie s Le la un nivel ci nai ridicai, ohieciiv realizahil
aii rin asigurarea unei regiiri roIesionale adecvaie a
nenhrilor asociaiei ci i rin noniiorizarea coniinu
a aciiviiii acesiora. De aliIel, noniiorizarea aciivii
ii desIuraie de evaluaiorii auiorizai esie o airihuie a
asociaiei cerui rin legislaia in vigoare.
Ariicolul de Ia i,i roune s rezinie rinciale
le asecie aIerenie aciiviiii de noniiorizare a caliiii
serviciilor de evaluare Iurnizaie de evaluaiorii auiorizai,
aa cun au Iosi ele curinse in regulaneniul Conisiei de
veriLcare i noniiorizare tC\N), regulaneni arohai de
Consiliul direcior ANE\AR.
In conIorniiaie cu revederile ari. _ alin. t+) din Or
donana Guvernului nr. :(/:o++ rivind unele nsuri in
doneniul evalurii hunurilor, arohai cu nodiLcri rin
Legea nr. qq/:o+_, inire airihuiile ANE\AR se regsesc:
,J) monrorzeoz oplcoreo n Jes[,uroreo ocrvr
Je evoluore o evoluororlor ourorzo o sronJorJelor Je
evoluore oJoprore Je oceosro,
,[) monrorzeoz respecroreo regullor , prncplor
Jeon rologce core guverneoz ocrvroreo evoluororlor
ourorzo.
Frin aceeai Ordonan de Guvern, la ari. : alin. t:) se
deLneie aciiviiaiea de evaluare ca Lind aciiviiaiea de
esiinare a valorii, naierializai inirun inscris, denunii
raori de evaluare, realizai in conIorniiaie cu siandar
dele seciLce acesiei aciiviii i cu deoniologia roIe
sional, de un evaluaior auiorizai.
Avnd in vedere ohieciivul asociaiei de a asigura ca
liiaiea serviciilor de evaluare oIeriie de nenhrii acesieia,
in conIorniiaie cu cerinele legale rezeniaie in aragra
Iele anierioare, rocesul de noniiorizare a Iosi conceui
eniru veriLcarea iuiuror evaluaiorilor auiorizai, ersoa
ne Lzice ,i ersoane juridice, care au desI,urai aciiviii
de evaluare naierializaie rin raoarie de evaluare enise.
\eriLcrile vor viza reseciarea aii a Codului de eiic ci
i a Siandardelor de evaluare arohaie de ANE\AR.
SORIN PETRE,
l|eed|nte|e Uom|s|e| de \e||ca|e
| mon|to||a|e, l//, lllU3, lL\
U||ecto| |n cad|u| depa|tamentu|u|
de consu|tan a| lwU loman|a
Mea|ter|tzrez cz||t[||
serviciilor de evaluare
VALOAREA | Q4 2013 29
Frin veriLcarea i noniiorizarea
aciiviiii de evaluare se urnreie
realizarea a irei ohieciive rinciale:

inhuniirea erIornan
ei roIesionale a evaluaiorilor
auiorizai,

alicarea uniiar a siandardelor de
evaluare ohligaiorii eniru des
Iurarea aciiviiii de evaluare,
rin Iornularea, e haza inIor
naiilor rezuliaie din veriLcri
le eIeciuaie, de rouneri eniru
inhuniirea aciiviiii,

resonsahilizarea nenhrilor
asociaiei, rin ideniiLcarea
siiuaiilor care oi airage
rsunderea discilinar a
evaluaiorilor auiorizai.
In acesie condiii, aciiviiaiea de
noniiorizare va avea un rol reveniiv,
de eviiare a uiilizrii de cire nen
hrii asociaiei a unor raciici neer
nise de Codul de eiic ,i de Siandar
dele de evaluare ,i de inhuniire a
caliiii lucrrilor de evaluare eIeciu
aie de evaluaiorii auiorizai.
In cadrul rocesului de noniiori
zare suni incluse urnioarele acii viii:

veriLcarea rocedurilor inle
neniaie de evaluaior eniru
asigu rarea cerinelor de ohiec
ii viiaie, indeenden ,i in ar
ialiiaie recun ,i de coneien
roIesional - conIorn Codului
de eiic ,i I\S +o+ ,i I\S +o_,

veriLcarea corelrii dinire SIera
nisiunii de evaluare deLnii
conIorn I\S +o+ ,i Raoriarea
evalurii conIorn I\S +o_,

veriLcarea rin sondaj a dosarelor
de lucru - in conIorniiaie cu I\S
+o:, in cadrul rocesului de evalu
are irehuie sirai o inregisirare
a aciiviiii desI,uraie e arcur
sul rocesului de evaluare... acesi
dosar va curinde daiele cheie de
inirare, ioaie calculele, invesiiga
iile ,i analizele relevanie eniru
concluzia Lnal, recun ,i o coie
a oricrui raori inierinar sau L
nal redai clieniului,

ideniiLcarea necesarului de regiire roIesional a
evaluaiorilor auiorizai ,i adaiarea rogranelor de
regiire roIesional coniinu, oIeriie de Asociaie
in conIorniiaie cu acesie cerine.
Frocesul de noniiorizare nu ia rous ca ohieciiv
o eveniual sancionare discilinar a evaluaiorului. In
conIorniiaie cu revederile OG :(/:o++, ari. S tS) aceas
ia esie o airihuie a Consiliului direcior care l) hoirie
sancionarea discilinar a evaluaiorilor auiorizai, alii
deci roriii nenhri, la rounerea Conisiei de eiic
i discilin, oirivii regulaneniului Conisiei de eiic
i discilin i codului de eiic al roIesiei.
Aciiviiaiea de noniiorizare se desI,oar suh coor
donarea Conisiei de veriLcare ,i noniiorizare ,i esie
inleneniai cu ajuiorul inseciorilor, angajai ai Aso
ciaiei in cadrul Dearianeniului de veriLcare ,i noni
iorizare tD\N).
Conisia de veriLcare ,i noniiorizare esie Iornai din
_ nenhri tinclusiv re,ediniele), evaluaiori acrediiai
tcerin inclus de aliIel in OG :(/:o++), ,i are ca rin
ciale airihuii:

regie,ie rocedurile seciLce de noniiorizare, in
clusiv ohieciive de veriLcai, roceduri ce suni aro
haie de Consiliul direcior,

aroh rogranul de noniiorizare al evaluaiorilor
auiorizai,

siahile,ie caliLcaiivele acordaie evaluaiorilor no
niiorizai e haza noielor de insecie, caliLcaiive
VALOAREA 30
ce suni arohaie de Consiliul
direcior,

roune Consiliului nsuri ri
vind inhuniirea aciiviiii de
evaluare.
Dearianeniul de veriLcare ,i
noniiorizare esie Iornai din insec
iori care au caliiaiea de salariai ai
ANE\AR tdeci suni nenhri inaciivi
ai Asociaiei), seleciai e haza exe
rienei roIesionale in doneniul eva
lurii. Frincialele airihuii ale D\N,
rin inseciorii angajai, includ:

siahile,ie rogranul de noni
iorizare al evaluaiorilor auiori
zai, e haza daielor rezeniaie
in raoariele anuale de aciiviia
ie ale evaluaiorilor, innd coni
i de rezuliaiele inseciilor
anierioare,

eIeciueaz inseciile, elahorea
z noiele de insecie i rezini
rezuliaiele inseciilor Conisiei
de noniiorizare ,i veriLcare.
Inseciile se eIeciueaz e haza
rogranrilor irinesiriale elahoraie asiIel inci Lecare
evaluaior auiorizai care a eIeciuai lucrri de evaluare s Le
veriLcai cel uin o dai la cinci ani. Frocesul de noniio
rizare se desIoar e arcursul a airu eiae sunarizaie
in graLcul de nai jos.
In concluzie, aciiviiaiea de noniiorizare a Iosi elaho
rai eniru a se consiiiui inirun insiruneni eLcieni de
asigurare a caliiii serviciilor de evaluare desIuraie de
evaluaiorii auiorizai, avnd un caracier reveniiv, hazai
e rinciii de iransaren, uniIorniiaie i egaliiaie,
avnd ca ohieciiv rincial creierea credihiliiii roIe
siei de evaluaior auiorizai in cadrul heneLciarilor servi
ciilor de evaluare.
Aciiviiaiea de noniiorizare esie la inceui de drun, in
noneniul de Ia Lind elahoraie i arohaie regulanen
iele i rocedurile necesare inlenenirii acesieia, regu
lanenie ce au Iosi calihraie in cadrul unui roces iloi de
veriLcare a evaluaiorilor e haz de voluniariai, roces ce
sa desIurai in erioada iulie - ocionhrie :o+_.
Cu siguran c rocesul va L inhuniii in viiior,
e nsur ce se va cia exerien raciic in cadrul
inlenenirii, i esie de aieiai ca aciiviiaiea evalua
iorilor s se inhunieasc rin inriirea celor nai
hune raciici din doneniu, ohservaie e arcursul veri
Lcrilor eIeciuaie. n
Decembrie 2012
7
Stabilirea programelor
de inspecie trimestriale
lista evaluatorilor ce
urmeaz a fi verificai
Stabilirea
calificativelor acordate
evaluatorului verificat
Stabilirea msurilor
corective n
concordan cu
calificativele obinute
de evaluator i
recomandri
Verificarea propriu-zis a
evaluatorului de ctre
inspectorii DVM efectuat
de regul de un inspector
pe parcursul unei zile
lucrtoare
Se verific ndeplinirea
de ctre evaluator a
obiectivelor incluse n
procedura de
monitorizare specific
(exemplu de obiectiv:
include raportul de
evaluare verificat
descrierea scopului
evalurii? Da/Nu)
Rezultatele verificrii
sunt prezentate n Nota
de inspecie
Calificativele sunt acordate
n funcie de procentajul
rezultat conform notelor de
inspecie:
< 35% calific. D
36% 70% calific. C
71% 85% calific. B
> 86% ............ calific. A
repetarea inspeciei
participarea la cursuri
suplimentare de
pregtire profesional, al
cror tarif va fi suportat
integral de ctre cei n
cauz
propunerea declanrii
procedurilor disciplinare
de ctre Comisia de
tic i isciplin, dac
este cazul
recomandarea unor
msuri de mbuntire a
activitii evaluatorului
Pe baza:
Rapoartelor anuale de
activitate ale
evaluatorilor coninnd
date referitoare la
activitatea de evaluare
Rezultatel inspeciilor
anterioare
VALOAREA | Q4 2013 31
N inirehan care ar L uiui L
noiioul acesiui ariicol:

rin noi in,ine - gndind c
esie in uierera noasir s ega
ln, rin caliiaiea aciiviiii in
nisiunile de evaluare ,i caliiaiea
raoaielor de evaluare, vizihili
iaiea ,i recunoa,ierea glohal a
hrandului ANE\AR, sau

nulunesc - gndind cu re
cuno,iin la evaluaiorii auiori
zai care au avui curajul de a,i
exrina dorina s Le inseciai
eniru caliiaiea aciiviiii de eva
luare a hunurilor ,i cu ajuiorul
crora an Icui acordul Ln al
unui sisien desre care Io,ii re
,edini ai ANE\AR vorheau acun
nai hine de zece ani, sisien care
ahia acun se individualizeaz in
viaa noasir de asociaie.
Anhele siniagne dau noiive de
reLecie ,i in la Iel de nuli la
anndou.
Curajo,ii de n acun, din
acesi Frogan Filoi, au Iosi: +o nen
hri cororaiivi tSA ,i SRL) ,i doi
nenhri iiiulari tFF), Lrne ,i FFuri
care suni conduse sau in care lucrea
z Io,ii re,edini ai ANE\AR, nenhri ai Consiliului
Direcior, nenhri ai consiliilor Llialelor, nenhri ai Co
nisiei de Eiic ,i Discilin.
Ei au vrui cu adevrai s dea o nn de ajuior eniru
calihrarea sisienului de noniiorizare, in acela,i iin L
ind convi,i c, rin nodul cun a Iosi conceui ,i rin
nodul cun esie condus, aciiviiaiea de veriLcare - no
niiorizare nu vneaz gre,eli ,i nu Iace clasanenie sau
ierarhii in conuniiaiea de evaluaiori ai Ronniei.
1oi au aceea,i convingere: noniiorizarea esie hine
venii i irehuia inirodus nai denuli.
Concluzia din Lnalul inseciilor: ioi nenhrii ANE
\AR inseciai in cadrul Frogranului Filoi se reocu
real de caliiaie ,i au sisiene de caliiaie ceriiLcaie sau cel
uin inleneniaie, care suni reseciaie ,i au rezuliaie
DAN DUMITRIU,
Uoo|donato| Uepa|tamentu| de \e||ca|e
| lon|to||a|e a| /lL\/l
,Pregrzm| P||et" |a rer|kczrez |
mea|ter|tzrez cz||t|| zct|r|t|| 1e erz|zre
zerz|zter||er zter|tz|
VALOAREA 32
concreie, inclusiv o FFA a rezeniai
roceduri de lucru ,i de urnrire a
caliiii, chiar dac aceasia nu esie
o ohligaie. Ohligaie esie ca Lecare
evaluaior auiorizai s aih o Iorn
rorie de sisien de caliiaie, in
oriani esie ca acesia s exisie ,i s
FLNC1IONEZE, chiar dac nu exis
i roceduri scrise, chiar dac el nu
esie ceriiLcai de cire un organisn
naional de ceriiLcare.
Pregrzm| P||et sz 1es|rzt
cea|erm.

regulaneniului Conisiei de
\eriLcare ,i Noniiorizare
tC\N), rezuliai in urna
dezhaierilor inceuie in
ocionhrie :o+:, aLai e siie la
iransaren decizional la
daia discuiilor de la Inilnirea
Nenhrilor Cororaiivi :o+:,
de la Sighi,oara ,i neninui
in Iorna rezuliai din discuiile/rounerile de la
Sighi,oara n in +: noienhrie :o+_, de la aceasi
dai Regulaneniul C\N se gse,ie in acela,i loc e
siie, dar in Iorna revizuii juridic, arohai de cire
Consiliul Direcior rin Hoirrea _,.

rocedurii de desI,urare a aciiviiii de veriLcare a
caliiii aciiviiii de evaluare, in versiunea iniial,
acceiai de cire Consiliul Direcior ca versiune de
lucru, eniru denararea Frogranului Filoi, recun
,i lisia ohieciivelor analizaie ,i noiaie eniru
ohinerea unciajului Lnal, in iinul inseciei,
la aceasi dai anhele docunenie se gsesc e
siieul ANE\AR in Iorna conleiai, ca eIeci al
ohservaiilor ,i rounerilor evaluaiorilor auiorizai
care au dorii s Iac arie din Frogranul Filoi.
Daiele rouse de cire Dearianeniul \eriLcare -
Noniiorizare tD\N) eniru insecii au Iosi agreaie de
cire evaluaiorii auiorizai inseciai, cu o singur ex
ceie, in care a Iosi soliciiai annarea cu o sinn
a daiei iniiale.
Membr|| N|VR rer|kcz| z |ra|tzt |z |aspec|e.

raoriul de aciiviiaie e anul :o+:,

lisiele conleie cu ioaie raoariele de evaluare, cu
ohieciul evalurii, daia rinirii conenzii, daia ,i
nunrul raoriului de evaluare, onorariul incasai.
1oaie acesiea conLrnau jusieea daielor consennaie
in raoriul de aciiviiaie,

coniraciele sau conenzile e haza crora sau
elahorai raoariele de aciiviiaie,

dosarele nisiunilor de evaluare eniru un nunr
de evaluri din lisia nai sus nenionai, seleciaie
rin sondaj.
m zrt srpr|te |ezrte p|cte |a rmz e|ectr||
|aspec|||er |a cz1r| Pregrzm|| P||et.

sisiene de caliiaie care nu erau ceriiLcaie dar care
asigurau o irasahiliiaie inecahil,

dosare ale nisiunilor de evaluare conleie ,i cu daie
relevanie,

raoarie de evaluare realizaie la un inali nivel roIe
sional, aroae de invidiai.
Inchei cu un ali noiiv de reLecie: n gndesc la anii
in care Conisia de Eiic ,i Discilin a ANE\AR nu va
avea de lucru sau va clasa ioaie dosarele riniie, eniru
c evaluaiorii auiorizai reclanai ,iau dus cu onorahi
liiaie ,i roIesionalisn nisiunile, iar raoariele nu au
neconIorniii care si incrinineze.
Esie rea indrzne?
Nu! Esie in uierea noasir! n
Datele propuse
de ct|e
Departamentul
\e||ca|e -
lon|to||a|e
(DVM) pentru
|nspect|| au
fost agreate de
ct|e eva|uato|||
auto||at|
|nspectat|,
cu o s|n_u|
except|e, |n ca|e
a ost so||c|tat
amana|ea cu
o sptman a
date| |n|t|a|e.
VALOAREA | Q4 2013 33
D
e multe ori m-am ntre-
hai cun ar suna anunurile
postate la mica publicitate
pentru solicitarea serviciu-
lui de evaluare. Probabil o
arie din ele ar L de genul:
Caui evaluaior care s iniocneasc
un raport de evaluare pentru o pro-
rieiaie inohiliar, inirun iernen
Ioarie scuri ,i s cosie uin. Fariea
referitoare la calitatea raportului de
evaluare rohahil c ar L in cele nai
nulie cazuri nerecizai, Lind la-
Ionai de consirngerea riviioare la
cosi, care esie rioriiar.
$| tet|, 1zc || 1eret| a rzpert
1e erz|zre 1e cz||tzte, cm
|| 1z| sezmz c re| pr|m| a|
|z stza1zr1| pe czre || cer|
Caui o Lrn sau un evaluaior cu
un hrand ce ii oIer garania roIe-
sionalismului n realizarea serviciu-
lui de evaluare. Si asiIel aare o nou
inirehare: cun il ideniiLcn e cel
care oIer servicii roIesionisie de
evaluare? Brandul personal al unui
evaluaior se consiruie,ie in nuli
ani de nunc ,i insiruire roIesio-
nal. O arie din caliLcrile e care
lea ohinui dea lungul carierei sale
vor area ,i e cariea sa de vizii, acronine e care le va
in,irui nndru, du nunele su. Esie rina inIornaie
care ajunge la oienialul clieni, rivind roIesionalis-
nul evaluaiorului. Esie ins Ioarie rohahil ca acele acro-
nine s nu Le recunoscuie la adevraia lor valoare de
cire cei care nu au inIornaii desre ceea ce rerezini
acesiea. Ca un rin as sre aceasi cunoa,iere, voi re-
zenia ce inseann acroninul RE\, irecui du nunele
evaluaiorului, e cariea sa de vizii.
CaliLcarea RE\ esie narca de excelen in evaluarea
rorieiilor inohiliare ce aiesi clienilor iniernaio-
nali ,i locali Iaiul c evaluaiorul are o caliLcare cores-
unzioare unui inali nivel al siandardului euroean de
raciic in evaluare. De la noneniul crerii sale, aceasi
caliLcare a Iosi acordai de cire asociaiile de evalua-
iori de io din Euroa eniru nai nuli de :ooo de eva-
luaiori. Aroae juniaie dinire ace,iia suni evaluaiori
gernani ceriiLcai de Hyzeri. Fn in acesi noneni
doar ,( evaluaiori ronni auiorizai au ohinui caliL-
carea RE\. ConIorn cerinelor 1EGo\A tGruul Euro-
ean al Asociaiilor de Evaluaiori), care adninisireaz
caliLcarea RE\, evaluaiorul raciician irehuie s dein
cuno,iine solide ,i exerien roIesional in alica-
rea ieoriei ,i raciicii evalurii, inclusiv a siandardelor
europene de evaluare sau a altor standarde de evaluare
echivalenie, recunoscuie de 1EGo\A tde ex. Siandar-
dele Iniernaionale de Evaluare), reseciiv de asociaia
roIesional din care evaluaiorul Iace arie. Candidaiul
irehuie s aih regiire universiiar sau osiuniversiia-
r relevani, recunoscui de 1EGo\A, in doneniul eva-
lurii rorieiilor inohiliare. Curricula orieniaiiv ar
irehui s curind cursuri e iene cun ar L: Frinciiile
ieoriei econonice, inclusiv cele ce Iac reIerire la iaa
inohiliar, Frinciiile de evaluare, raciic ,i siandarde,
inclusiv evaluri legale tsiaiuiare), Analiza Lnanciar a
invesiiiilor in rorieii inohiliare ,i analiz siaiisiic,
Frinciiile dreiului consiiiuional ,i rivai, Inoziia-
rea veniiurilor ,i a rorieiilor inohiliare, Frinciii de
coniahiliiaie, Cariea Iunciar, Frinciiile consiruciilor
de cldiri, Eiic roIesional.
Evaluaiorul care dore,ie s ohin caliLcarea RE\
va irehui s aih cel uin : ani de exerien in do-
neniul evalurii de rorieii inohiliare tsau _ ani in
ANAMARIA CIOBANU,
\|cep|eed|nte /lL\/l,
l|eed|nte|e Uom|s|e| de le|at|| | lma_|ne
|a ctzrez serr|c|||er
1eerz|zre 1e cz||tzte
B|andu|
pe|sona| a| unu|
eva|uato| se con-
st|u|ete |n mu|t|
an| de munc |
|nst|u||e p|oe-
s|ona|. U pa|te
d|n ca||c|||e pe
ca|e |ea obt|nut
dea |un_u|
ca||e|e| sa|e vo|
ap|ea | pe
ca|tea sa de v|-
|t, ac|on|me pe
ca|e |e va |n||u|
mand|u, dup
nume|e su.
VALOAREA 34
cazul in care regiirea universiia-
r sau osiuniversiiar nu acoer
ienele indicaie ca Lind relevanie).
De asenenea, evaluaiorul irehuie s
L realizai cel uin :o de raoarie
de evaluare in uliinii : ani ,i s L
ariiciai la rograne de regiire
coniinu, ce ioializeaz :o de ore e
an. O ali cerin esie aceea ca eva-
luaiorul s alice codul de eiic ,i
siandardele de evaluare agreaie de
asociaia roIesional din care Iace
arie, reseciiv reglenenirile exis-
ienie in doneniul evalurii rorie-
iilor inohiliare alicahile e iaa
e care realizeaz evalurile.
Fornind de la acesie cerine Ior-
nulaie de 1EGo\A, eniru a ohine
caliLcarea RE\, un evaluaior ronn
auiorizai irehuie s aih caliiaiea de
nenhru acrediiai al ANE\AR, a,a cun esie reglenen-
iai la ari. +,, alin. t+) din Ordonan, dohndii rin
ronovarea unui exanen de acrediiare sau reacrediiare,
du caz, in conIorniiaie cu nornele seciLce siahiliie
rin Regulaneniul de acrediiare. Deinerea caliiii de
nenhru acrediiai exeri evaluaior esie ohligaiorie aii
la daia ohinerii iiilului de RE\ ci ,i e arcursul celor
_ ani de valahiliiaie a unei recunoa,ieri RE\. De asene-
nea, in vederea ohinerii acesiei caliLcri, evaluaiorului
irehuie s nu ii L Iosi alicai oricare dinire sanciunile
discilinare revzuie in ari. :o din Ordonan, in ulii-
nii _ ani anieriori daiei deunerii cererii de recunoa,iere
a caliiii de RE\, sau s nu L Iosi condannai deLniiiv
eniru svr,irea unei inIraciuni cu inienie.
Fe scuri, acesiea suni cerinele de roIesionalisn
asociaie caliLcrii RE\. In cuiarea serviciilor de eva-
luare de caliiaie, inIornaiile rivind roIesionalis-
nului evaluaiorului suni eseniale, iar alegerea oIeriei
celei nai ieIine de servicii de evaluare nu ar irehui s
Le rioriiar. n
Ua||ca|ea
lL\ este ma|ca
de exce|ent
|n eva|ua|ea
p|op||e tt||o|
|mob|||a|e ce
atest c||ent||o|
|nte|nat|ona||
| |oca|| aptu|
c eva|uato|u|
a|e o ca||ca|e
co|espuntoa|e
unu| |na|t n|ve|
a| standa|du|u|
eu|opean de
p|act|c |n
eva|ua|e.
VALOAREA | Q4 2013 35
C
onorianeniul eiic se aL
n centrul a ceea ce nseam-
n s Li roIesionisi. Frin
comportamentul etic se dis-
iing roIesioni,iii de ceilali
ariiciani e ia.
FroIesionisiul evaluaior auiorizai
irehuie s resecie e lng reve-
derile legale in naierie ,i rinciiile
,i reglenenirile revzuie in codul
de eiic. Ohieciivul Codului de eiic
este acela de a crea un cadru n care
aciiviiaiea de evaluare s Le desI-
urai in nod eiic de cire evaluaio-
rii auiorizai, cu regiire adecvai.
Aceasia va conduce la consolidarea
increderii uhlice in aciiviiaiea de
evaluare, in roIesia de evaluaior ,i
in Asociaia Naional a Evaluaiorilor
Auiorizai din Ronnia.
Frinciiile eiice Iundaneniale ale
roIesiei de evaluaior auiorizai cu-
prind aspectele care trebuie luate n
considerare sau aciuni care irehuie
eIeciuaie in vederea eviirii sau a di-
ninurii ericolelor ce oi area e
arcursul aciiviiii unui evaluaior
auiorizai. Acesiea suni:

integritate;

ohieciiviiaie, indeenden,
inarialiiaie,

conLdenialiiaie,

coneien roIesional.
Ln ohieciiv de haz al Asociaiei
esie ca nenhrii acesieia s aih un
conorianeni eiic. AsiIel, in cadrul
ANE\AR Iuncioneaz Conisia de
Eiic ,i Discilin tCED), nunii ,i
revocai de cire ConIerina Naio-
nal. Aciiviiaiea CED se desI,oar in conIorniiaie cu
Regulaneniul CED, elahorai de cire Consiliul Direcior
,i arohai de cire ConIerina Naional.
CED esie Iornai din _ nenhri iiiulari ,i _ nenhri
suleani, ale,i de cire ConIerina Naional dinire eva-
luaiorii auiorizai inscri,i in 1ahloul Asociaiei, care se
hucur de auioriiaie roIesional ,i rohiiaie noral. Fe-
rioada eniru care suni alei nenhrii CED esie de ( ani.
Conisia de Eiic ,i Discilin cerceieaz Iaiele de na-
iur s airag rsunderea discilinar a nenhrilor Asoci-
aiei, ersoane Lzice ,i ersoane juridice. Conisia de Eiic
,i Discilin esie condus de re,ediniele Conisiei de Eii-
c ,i Discilin, ales ,i revocai din Iuncie de cire nen-
hrii iiiulari ai CED, cu voiul najoriiii ahsoluie.
Frocedura discilinar include airu eiae: sesizarea
CED, cerceiarea discilinar realahil, cerceiarea disci-
linar roriuzis i soluionarea aciunii discilinare.
1. SESIZAREA CED - rocedura discilinar se declan,eaz la
sesizarea oricrei ersoane Lzice sau juridice, arie iniere-
sai sau rin auiosesizarea re,edinielui Asociaiei, inclu-
siv ca urnare a unor ariicole din nassnedia. Fe arcursul
cerceirii discilinare, ea oaie L exiins ,i asura alior
Iaie svr,iie de cire ersoana cerceiai, chiar dac nu
au Iosi incluse in sesizarea rinii. De asenenea, dac e
arcursul cerceirii discilinare se consiai ,i ariiciarea
lUUlU/ Hl/l,
l|eed|nte|e Uom|s|e| de et|c | d|sc|p||n
zdTd-zdT4 , l//, lllU3, lL\,
3en|o| lana_e| lll0 /dv|so|y
0espre et|c
|1|sc|p||a
l||n compo|
tamentu| et|c
se d|st|n_
p|oes|on|t||
de ce||a|t| pa|t|
c|pant| pe p|at.
VALOAREA 36
alior evaluaiori auiorizai la Iaiele
cerceiaie, cerceiarea oaie L exiins
,i asura acesior ersoane.
Z. D|RD|R| 0|SD|P||NR PR||B||
se declan,eaz in cel nuli _o de zile
de la inregisirarea sesizrii i esie
eIeciuai de cire raoriorul nunii de
re,ediniele Conisiei de Eiic ,i dis-
cilin din cadrul nenhrilor iiiulari ai
CED. Fersoana cerceiai esie convoca-
i in scris eniru audieri, iar raorio-
rul va analiza ioaie aseciele cauzei.
In aceasi eia a cerceirii oaie L
convocai ,i ersoana care a inainiai
cererea sau orice ali ersoan ale c-
rei declaraii oi ajuia la soluionarea
cauzei. ReIuzul ersoanei cerceiaie de
a se rezenia in Iaa raoriorului sau
de a Iace declaraii nu iniedic Lna-
lizarea cerceirii realahile. Cerceiarea
discilinar realahil se incheie cu un
raport prealabil care cuprinde conclu-
ziile raoriorului. Acesia oaie ro-
une Conisiei de Eiic ,i Discilin:

clasarea cazului,

nealicarea unei sanciuni,

alicarea unei sanciuni
discilinare.
J. D|RD|R| 0|SD|P||NR PR0PR|0
|S - se desI,oar in cadrul ,edinei
CED. Fariiciarea raoriorului esie
ohligaiorie, acesia rezenind raor-
iul realahil ,i concluziile cerceirii
realahile. Du audierea raorioru-
lui, a ersoanei cerceiaie sau a er-
soanei care a Iornulai sesizarea, dac
esie cazul, CED delihereaz ,i suu-
ne la voi rounerea de soluiona-
re a cerceirii discilinare. Rezulia-
iul deliherrilor in cadrul cerceirii
discilinare roriuzise se consen-
neaz inirun reIerai, care oaie s
reconande clasarea cazului, nealica-
rea unei sanciuni sau alicarea unei
sanciuni discilinare. ReIeraiul in-
iocnii de cire CED esie conunicai
ersoanei cerceiaie, care are dreiul
de a,i exrina in scris ohservaiile
cu rivire la coninuiul reIeraiului,
in iernen de +o zile de la daia rini-
rii. Du rinirea ohservaiilor sau la
exirarea iernenului de +o zile, re-
,ediniele Conisiei de Eiic inainiea-
z reIeraiul Consiliului Direcior sau
ConIerinei Naionale, du caz.
1. S0|0||0NR| D||0N|| 0|SD|P||NR|
se eIeciuez de cire Consiliul Di-
recior sau ConIerina Naional tin
cazul in care ersoana cerceiai esie
nenhru al Consiliului Direcior), rin
decizie. Frounerile Conisiei de Eii-
c ,i Discilin din reIerai nu suni
ohligaiorii eniru Consiliul Direcior
sau ConIerina Naional, du caz.
Acesiea oi decide clasarea, sanci-
onarea sau nesancionarea ersoanei
Lzice sau juridice cerceiaie. Aiunci
cnd esie uiil eniru siahilirea ade-
vrului, Consiliul Direcior sau Con-
Ierina Naional oaie soliciia au-
dierea ersoanei cerceiaie, chiar dac
aceasia nu a soliciiai acesi lucru,
recun ,i a ersoanei care a eIeciu-
ai sesizarea. In cazul in care decizia
Consiliului Direcior esie diIerii de
rounerea din reIeraiul CED reIeri-
ior la soluionarea cerceirii discili-
nare, aceasi decizie irehuie noiivai.
Fersoana cerceiai are dreiul s
ariicie la ioaie eiaele cerceirii
discilinare ,i s ia cuno,iin de
ioaie aciele cerceirii discilinare.
Sonc;unle core se oplc persoo-
nelor [zce sunr:
+. averiisneni scris
:. averiisneni cu aciune corecii-
v roIesional
_. susendarea caliiii de nen-
hru e o erioad de n la +: luni
(. reiragerea caliiii de nenhru
al Asociaiei
Sonc;unle core se oplc persoo-
nelor jurJce sunr:
+. averiisneni scris
:. susendarea caliiii de nen-
hru e o erioad de n la +: luni
_. reiragerea caliiii de nenhru
al Asociaiei
Rsunderea discilinar nu ex-
clude rsunderea civil, enal sau
adninisiraiiv a ersoanei, eniru
Iaia svr,ii.
De la inLinare i n la sIr,iiul
anului :o+_, Conisia de Eiic ,i Dis-
cilin a avui in analiz :o de dosare.
Cea nai nare arie a sesizrilor ro-
vin din zona execuirilor siliie ,i din
cadrul rocedurilor de insolven. Ca
urnare a eIeciurii analizei, in cadrul
procedurii disciplinare s-a constatat
c rinciala cauz care a condus la
rounerea unor sanciuni discili-
nare de cire CED se incadreaz in
nerespectarea principiului competen-
ei roIesionale din cadrul codului de
eiic, raoariele de evaluare analizaie
avnd o serie de neconIorniii ni-
nore sau najore. Sanciunile rouse
de cire CED au inui coni de gravi-
iaiea ahaierii discilinare ,i au ners
de la nealicarea unei saniuni dis-
cilinare n la excludere. Cele nai
nulie sanciuni rouse de cire CED
au Iosi: averiisneni scris cu aciune
coreciiv. Din cele :o de dosare ana-
lizaie au Iosi ,i dou cazuri de clasare
recun i un caz de excludere.
Scoul Conisiei de Eiic ,i Dis-
cilin nu esie de a alica sanciuni
evaluaiorilor ci de a ajuia Asociaia,
reseciiv nenhrii acesieia de a L nai
huni in ceea ce Iac, de a nenine un
siandard ridicai al roIesiei. n
ULU este o|mat d|n o memb|| t|tu|a|| | d memb|| sup|eant|, a|e| de ct|e
Uone||nta lat|ona| d|nt|e eva|uato||| auto||at| |nsc||| |n 1ab|ou| /soc|at|e|,
ca|e se bucu| de auto||tate p|oes|ona| | p|ob|tate mo|a|.
VALOAREA | Q4 2013 37
P
iaa evalurilor sa nodiL
cai Ioarie nuli in uliinii :o
de ani, dar i nai nuli sa
nodiLcai roLlul ariici
anilor la cursurile organi
zaie de ANE\AR.
Dac in erioada de inceui, n
rin anul :ooo, cursanii veneau
deseori doar eniru ai aduga
inc un curs in C\, in uliinii ani
najoriiaiea dinire cei care vin la
acesie cursuri suni ersoane care
vor s roIeseze i nuli nai uin
cei care vor doar si adauge o ali
secializare in C\.
Esie o roIesie inieresani! a
Iosi rsunsul unui cursani la in
ireharea: Ce va deierninai s Iacei
acesie cursuri?
Esie adevrai, raciicarea acesiei
roIesii, nai ales in uliinii ani, cnd
iaa a irecui riniro serie de re
aezri ale reurilor, sa iransIornai
din ce in ce nai nuli iniro rovocare.
O s incerc, e scuri, sa va re
zini cun oaie deveni o ersoan
evaluaior auiorizai in Ronania. Fe
cei care vor s aLe nai nulie deialii
ii invii s inire e siieul vvv.ane
var.ro, unde vor gsi ioaie inIorna
iile legaie aii de roIesia de evalu
aior auiorizai ci i desre ANE\AR.
Odai cu aariia Ordonanei Gu
vernului nr. :(/:o++ rivind unele
nsuri in doneniul evalurii hunu
rilor, arohai rin Legea nr. qq/:o+_,
aciiviiaiea de evaluare oaie L des
|rz|zrez e pre|es|e |atereszat
Pr|m|| pz)| peatr
a deveni evaluator
autorizat n Romnia
/lU/ 31/l,
\|cep|eed|nte /lL\/l, l//, lllU3, lL\,
l|eed|nte a| Uom|s|e| de ev|dent a memb|||o|,
U||ecto| la||va|ue Uonsu|t|n_
I,urai nunai de ersoanele care au caliiaiea de eva
luaior auiorizai, care suni inscrise in 1ahloul ANE\AR.
cces| |a pre|es|e peatr persezae|e kt|ce
Frinul as esie susinerea unui exanen naional, in
urna cruia ersoanele care au ronovai acesi exanen
devin nenhri siagiari ai ANE\AR.
Condiiile e care irehuie s le indelineasc o er
soan eniru a L adnis la acesi exanen suni:

s aih siudii universiiare Lnalizaie cu dilon
eliherai de o insiiiuie de invnni suerior din
Ronnia sau dinirun ali siai nenhru al Lniunii
Euroene, recunoscui de auioriiile ronne
coneienie, oirivii legii.

s nu L Iosi condannai eniru svr,irea unei inIrac
iuni cu inienie, eniru care nu a iniervenii reahiliiarea.
Dac analizn nunrul ersoanelor rezenie la exa
nenele naionale organizaie in uliinii : ani, cu siguran
aceasi roIesie esie considerai inieresani. AsiIel, in
VALOAREA 38
:o+: au ariiciai la acesi exanen
cca. (oo ersoane, iar anul acesia
nunrul celor care au susinui acesi
exanen a crescui la esie (_o.
De asenenea, roceniul in cre,
iere de ronovahiliiaie - ,o' in
:o+:, reseciiv ,,' la exanenul din
:o+_ - denoi i o creiere a reson
sahiliiii celor care doresc s inire
in aceasi roIesie.
Du ronovarea exanenului,
nenhrii siagiari au de urnai _ eiae:
1. CALIFICARE - Farcurgerea unui
curs de regiire roIesional in una
din secializarile curinse in OG
:(/:o++ ari._, ci _.
Secializrile in Iuncie de care
evaluaiorii ii oi desIura aciiviia
iea suni:
EI - Evaluri de Inirerinderi,
de Fond de Coner i alie Aciive
Necororale
EFI - Evaluri de Bunuri Inohile
EBN - Evaluri de Bunuri Nohile
EIF - Evaluri de Aciuni i alie
Insirunenie Financiare
\E - \eriLcri de Raoarie de
Evaluare
2. STAGIATURA - resuune realiza
rea unor raoarie de evaluare in done
niul coresunzior regiirii roIesio
nale i in conIorniiaie cu siandardele
roIesionale adoiaie de ANE\AR.
3. EXAMEN DE FINALIZARE A STAGIA-
TURII - exanen oral ce resuune
veriLcarea cuno,iinelor raciice ,i
ieoreiice insuiie de cursani e ar
cursul siagiaiurii.
Ferioada de Lnalizare a siagiaiurii
esie de naxin : ani de la daia airi
huirii caliiaii de nenhru siagiar.
Du arcurgerea acesior _ eiae,
lisia cu ersoanele care au ronovai
exanenul de Lnalizare a siagiaiurii
esie rous sre arohare de cire
Consiliul Direcior eniru rinirea
acesiora ca nenhri iiiulari ,i in
scrierea lor in 1ahloul ANE\AR.
1ahloul ANE\AR se uhlic anu
al in Noniiorul OL cial al Ronniei,
Fariea I ,i e agina de iniernei a
Asociaiei.
ANE\AR are in cononena sa
urnioarele caiegorii de nenhri,
evaluaiori auiorizai:

nenhri siagiari, ersoane Lzice,

nenhri iiiulari, ersoane Lzice,

nenhri acrediiai, ersoane Lzice,

nenhri cororaiivi, ersoane
juridice,

nenhri inaciivi,

nenhri de onoare.
La aceasi dai t:_.++.:o+_) suni
inscri,i in iahloul Anevar ((o(
nenhri iiiular tnuli deinnd nai
nulie secializri), S+ nenhri acre
diiai, ___ nenhri cororaiivi ,i +SS
nenhri inaciivi.
Fe lng cerinele legii, eniru a
L un hun evaluaior, esie nevoie de
anuniie ahiliii dinire care unele se
oi culiiva iar aliele nu. Esie inor
iani s oi s inelegi ci nai hine
iiul hunurilor evaluaie, cea nai
hun uiilizare a acesiora recun ,i
nodul in care acesiea conirihuie in
aIacerea clieniului.
FroLlul ideal al unui evaluaior
auiorizai inlic un cunul de se
cializri recun: jurisi, consirucior,
econonisi i nanager.
Fraciic, un hun evaluaior auiori
zai irehuie s cunoasc Ioarie hine
dreiurile de rorieiaie a cror va
loare urneaz s o esiineze, s oai
insecia i descrie ci nai hine con
siruciile ce urneaz a L evaluaie, s
ineleag caaciiaiea rorieiilor de
a genera veniiuri, n la inelegerea
in ansanhlu a iuiuror elenenielor
care conirihuie la aIacerea rezuliai.
Foaie iocnai de aici ,i necesiiaiea
de inregisirare in iahlou, Ia de alie
roIesii in cadrul crora suni inre
gisiraie doar ersoane Lzice, a nen
hrilor cororaiivi, avaniajul acesiora
Lind dai de cunulul de secializri
ale Lecaruia dinire evaluaiorii care
Iac arie din acesie Lrne.
Accesul n profesie
pentru persoanele juridice
Condiiile care irehuie indeli
niie eniru dohndirea caliiii de
nenhru cororaiiv ANE\AR de c
ire ersoanele juridice:

s aih ca ohieci de aciiviiaie
exerciiarea roIesiei de evaluaior
auiorizai,

cel uin un nenhru al
consiliului de adninisiraie
sau adninisiraiorul unic al
socieiii regleneniaie de
Legea nr. _+/+qqo, reuhlicai,
cu nodiLcrile i conleirile
ulierioare, s dein caliiaiea de
evaluaior auiorizai.
Dac in erioada de inceui a
Asociaiei, in anul :ooo nunrul
nenhrilor cororaiivi era de cca. S_,
asizi a ajuns la ___ nenhri coro
raiivi, disirihuia acesiora la nivel
naional Lind:
AsiIel, vizualiznd doar cele cieva
inIornaii legaie de evoluia nunru
lui de nenhri, aii ersoane Lzice ci
i nenhri cororaiivi, uien sune:
da, esie o roIesie inieresani i nai
nuli deci aii - una airaciiv. n
Repzrt|[|e membr| cerperzt|r| pe k||z|e
Repzrt|[|z membr||er pe spec|z||tr|
0
500
1000
1500
2000
2500
3000
3500
3438
2294
1492
45
81
EPI EI EBM EIF VE
VALOAREA | Q4 2013 39
F
lexnls Iurnizeaz un servi-
ciu dedicai agenilor inohi-
liari i evaluaiorilor de ino-
hile, oIerind o haz de daie
roIesional, veriLcai iele-
Ionic i veriLcahil, ce cu-
rinde vasia najoriiaie a rorie-
iailor din ia, aii de vnzare ci
i vnduie sau anulaie, inreun cu
alicaia soIvare eniru relucrarea
partener ANEVAR
e|er e bzt 1e 1zte |1ez|
peatr erz|zter|| 1e |meb||e
Flexmls Romnia
Un an de |a |ansa|ea oc|a|, peste do.ddd de oe|te, peste Tz.ddd de t|anac||
acesiora. Agenii inohiliari i eva-
luaiorii de inohile ohin accesul in
alicaie du sennarea unui Acord
de Participare care presupune res-
eciarea unor reguli de conduii.
La nivel glohal, rodusul Flexnls,
creai de conania FBS Daia Sys-
iens din SLA, esie un sisien des-
iinai organizaiilor inohiliare naio-
nale, regionale i locale. Cu esie _o
de ani de exerien, conania FBS
Daia Sysiens deserveie esie +:o
de organizaii inohiliare, cu esie
:oo.ooo de uiilizaiori: ageni ino-
hiliari i evaluaiori.
In Euroa, Flexnls esie oIerii ex-
clusiv de conania noasir, care esie
arienerul CEREAN tCeniral Euro-
VALOAREA 40
ean Real Associaiions Neivork),
IRFF tIniernaiional Real Froeriy
Foundaiion) i NAR tNaiional Asso-
ciaiion oI Realiors - LSA) in cadrul
rogranului inierna io nal CEREAN
NLS - avnd ca ohieciiv realizarea
iransarenei ieei inohiliare din
Euroa Ceniral i de Esi.
In Ronnia, incend cu anul
:o++ sa consiruii o haz de daie
cu esie __.ooo de rorieii, din
care esie +:.ooo de iranzacii. Fn
in rezeni acoerin zonele Bucu-
reii/IlIov, Consiana i Rnnicu
\lcea. Flexnls Ronnia i ANE-
\AR au incheiai e ( arilie :o+_
D pr|r|re |z me1| 1e |atre1cere )| zctz||tzre z |a|ermz[|||er, prec|tm c tezte |a|ermz[|||e sat |atre1se
1e perseaz| 1e1|czt, c zcces cr|ptzt, zst|e|.

Fesie qo' din inIornaiile
din sisien suni iniroduse
de cire ersonalul angajai
i secial regiii eniru
aceasia. InIornaiile suni
culese din ioaie sursele unde
vnziorii uhlic oIeriele de
vnzare, veriLcaie ieleIonic i
conleiaie in urna discuiei
direcie cu vnziorii.

In lus, echia Flexnls
urn reie schinhrile de
reuri uhlicaie i aciua
li zeaz ieleIonic la naxin
_o de zile oIeriele din
sisien, inregisirnd, in
Iuncie de disonihiliiaie,
inIornaiile coleciaie: Daie
de 1ranzacionare tdaia
iranzaciei, re, Lnanare),
Schinhrile de re teniru
ioaie schinhrile se sio chea
z re vechi, re nou, daia
schinhrii, roceni schinhare),
Schinhri de siare treconiraci,
reirageri de e iaa eic.),
inhuniiri sau alie nodiLcri
ale sirii rorieiii.

O nic arie din inIornaii
suni iniroduse de cire
ageniile inohiliare nenhre,
in haza unor coniracie
exclusive cu vnziorii i
a Acordului de Fariiciare
incheiai de ageniile nenhre
cu Flexnls, rin care ageniile
se angajeaz s oIere daie
conIorne cu realiiaiea.

InIornaiile ienorar
neveriLcaie rerezini o arie
Ioarie nic din haza de daie
i suni siraie in siarea In
Lucru n la veriLcare,
rerezenind in general suh
+o' din haza de daie.
un roiocol rin care se angajeaz s
cooereze eniru creierea irans-
arenei ieei inohiliare din Ron-
nia i eniru oIerirea cire nenhrii
ANE\AR a ooriuniiii de a uiiliza
Flexnls cu scoul creierii eLcienei
i a caliiii raoarielor de evaluare
inohiliar.
Feniru analizarea veridiciiii in-
Iornaiilor de oIeriare/iranzacio-
nare, isioricul rorieiilor rnne
disonihil in sisien eniru nenhrii
si i lisirile au adres i nunr de
ieleIon. Daiele suni veriLcaie iele-
Ionic i veriLcahile ulierior, neLind
ins garaniaie. n
Pentru mai multe informaii
privind baza de date Flexmls i
condiiile de aderare, vizitai
www.sistemimobiliar.ro, siteul
ofcial al Flexmls Romnia.
VALOAREA | Q4 2013 41
Mertgzge |ea1|ag Vz|e )|
aplicabilitatea n Romnia
CRISTINA GRIGORESCU,
Grup de lucru MLV, ANEVAR
M
ortgage Lending Value,
cu noscui ca NL\, esie
un tip de valoare prezent
n Standardele Europene
de Evaluare tE\S) i in le
gislaia euroean ,i care
esie uiilizai e scar larg in Ger nania.
Frin deLniie, NL\ esie valoarea
rorieiii deierninai rin esii
narea rudeni a osihiliiii vii
ioare de iranzacionare a acesieia,
lund n considerare aspecte suste
nahile e iernen lung, condiii nor
nale ale ieei locale, i uiilizarea
cureni recun i aliernaiive roha
hile de uiilizare a rorieiii. In es
iinarea NL\ nu vor L luaie in calcul
elenenie seculaiive.
NL\ tin iraducere: \aloarea Bu
nurilor Inohile eniru garaniarea
crediielor e iernen lung - \1L)
ia n considerare caracteristicile pe
iernen lung ale rorieiilor ino
hiliare, Lind vzui ca o valoare oh
ienahil e iernen lung, de reIerai
e ioai duraia crediiului.
VALOAREA 42
De unde i diIerena conceiual senniLcaiiv inire
valoarea de ia tcare esie o valoare Ir iernen de vala
hiliiaie - deci valahil doar la daia evalurii i in condi
iile descrise in raoriul de evaluare la acea dai) i NL\,
o valoare e iernen lung.
Aa cun esie ea alicai in Gernania, NL\ esie o va
loare rin excelen rudenial, neiodologia alicahil
Lind secial conceui eniru elininarea elenenielor
seculaiive din valoare, lunduse in considerare isiori
cul ieelor relevanie.
Incend cu ioanna anului :o++, odai cu inienia
BNR de a iransune direciiva euroean rivind ohliga
iunile hancare garaniaie in legislaia local, sa lansai in
Ronnia dezhaierea rivind osihiliiaiea adoirii NL\
ca ii de valoare revzui de siandardele naionale de
evaluare.
Adoiarea NL\ ca arie din siandardele naionale a
necesiiai de la hun inceui rsunsul la dou inirehri:
1. Dac i cine oaie adoia i ronova acesi siandard?
2. Acesi ii de valoare va uiea L esiinai de cire
evaluaiorii din Ronnia?
Rsunsul la rina inirehare esie unul sinlu: In
conIorniiaie cu OG :(/:o++, rivind unele nsuri
in doneniul evalurii hunurilor, arohai rin Legea
qq/:o+_ cu nodiLcrile ulierioare, ANE\AR are airihu
iile legale s adoie siandardele de evaluare alicaie in
aciiviiaiea de evaluare in Ronnia.
VALOAREA | Q4 2013 43
Feniru ca denersul s Le delin
Iuncional irehuia s se rsund
ins la a doua inirehare, asiIel inci
adoiarea NL\ ca ii de valoare s
nu Le o Iorn Ir Iond.
In acesie condiii, ornind de la
neiodologia gernan i avnd asis
ien de la ronoiorii acesiui ii
de valoare din Gernania, ANE\AR
a Iornai un gru de lucru care a
siudiai dac neiodologia gerna
n oaie L adoiai cu succes in
Ronnia.
Concluzia la care sa ajuns esie
c neiodologia NL\ oaie L alicai
in ara noasir, cu condiia adairii
neiodologiei la realiiile seciLce
ieei ronneii de evaluare, nai de
grah deci s se recurg la adoia
rea neiodologiei gernane.
In cele ce urneaz von rezenia
ideile rinciale coninuie de ro
ieciul de siandard care urneaz a L
discuiai in erioada urnioare cu
ioaie rile inlicaie: evaluaiori,
hnci, Banca Naional a Ronniei.
Inainie de a irece in revisi acesie
deialii, von aninii cieva dinire ca
racierisiicile neiodologiei gernane:

Se alic eniru ioaie iiurile de
rorieii inohiliare conune
trorieii rezideniale, coner
ciale - reiail, deoziie, arcri
eic. -, indusiriale, de agreneni,
de asisien social i snia
ie, ierenuri lihere - inclusiv
agricole i aliele).

Se alic aii la acordarea
crediielor ci i eniru eniierea
ohligaiunilor hancare garaniaie.

Neioda de evaluare de haz Iace
arie din ahordarea e haz de
venii tcaiializarea chiriei).

A doua neiod de evaluare care
oaie L alicai esie neioda
cosiului.

A ireia ahordare, rin conaraii
de ia tcare rin excelen
esie o ahordare care urnreie
evoluiile ieei), esie iolerai
doar in cazuri exceionale i alicai rudenial.

Rezuliaiul evalurii esie valoarea ohinui rin
neioda veniiului dac aceasia nu deeie cu nai
nuli de :o' rezuliaiul neiodei cosiurilor.

Conine nrini rudeniale legaie de araneirii
uiilizai in evaluare asiIel inci valoarea NL\ s se
incadreze in rerezeniarea graLc de nai jos, care
esie deLniiorie in ceea ce riveie relaia dinire
valoarea de ia i NL\.
\a|oa|ea de p|a
mortgage lending value
limita 60% pentru
ponderea riscului
p|ee|en|a| | pent|u
nana|ea Uato||||o|
Garantate
Concluzia
la care s-a
ajuns este c
metodologia MLV
poate ap||cat
|n a|a noast|,
cu cond||a
adapt|||
metodologiei
|a |ea||t||e
spec|ce p|ee|
|omanet| de
evaluare, mai
de_|ab decat
s se |ecu|_
la adoptarea
metodologiei
germane.
VALOAREA 44
Du cun se ohserv, NL\ nu
ine seana de Luciuaiile ie
ei inohiliare, ci se va siiua la
nivelul ninin isioric al valorii
de ia.

Raoriul de evaluare include aii
valoarea de ia ci i NL\.
Proiectul standard elaborat
de ANEVAR
1innd coni de realiiile din Ro
nnia, aii de ia ci i de diso
nihiliiaiea inIornaiilor, in roieciul
de siandard elahorai de cire ANE
\AR se regsesc urnioarele:

Neiodologia va L alicai doar
eniru rorieiile conerciale
de ii hirouri i reiail i
rorieiile rezideniale i doar
in scoul eniierii ohligaiunilor
hancare garaniaie. Nu se va uiea alica generalizai
la Iaza de acordare a crediielor eniru c nu se
reIer deci la iiurile de rorieii inohiliare
cele nai lichide, eniru care exisi inIornaii
de ia suLcienie, asiIel inci s oai consiiiui
suori al ohligaiunilor hancare garaniaie, in
ioieza eniierii acesiora de cire insiiiuiile
de credii.

Rezuliaiul alicrii neiodologiei va L valoarea
e iernen lung: \1L - echivaleniul ronnesc
al NL\.

Ahordarea rin venii va L ahordarea rincial de
evaluare doar in cazul rorieiilor conerciale.

In cazul rorieiilor rezideniale, aarianenie sau
case de locuii incluznd ierenul aIereni, ahordarea
rincial a evalurii esie ahordarea rin ia.

In Lecare caz, in alicarea ahordrilor rinciale ale
evalurii, neiodologia include elenenie seciLce
care s asigure susienahiliiaiea e iernen lung a
rezuliaielor evalurii, reseciiv nrini rudeniale
legaie de unii araneiri uiilizai in evaluare.

A doua ahordare a evalurii, care oaie L Iolosii in
Lecare caz in arie, esie ahordarea rin cosi eniru
rorieiile conerciale i eniru casele de locuii
cu ierenul aIereni i ahordarea rin venii eniru
aarianenie.

Seleciarea valorii Lnale se va Iace diIereniai inire
rorieiile conerciale i cele rezideniale. AsiIel:

In cazul rorieiilor conerciale se va selecia
rezuliaiul ahordrii rin venii dac aceasia nu va
dei cu nai nuli de :o' ahordarea rin cosi.
In cazul in care deeie acesi roceni, se va
ajusia rezuliaiul ahordrii rin venii asiIel inci
s se incadreze in acesi inierval.

In cazul rorieiilor rezideniale, se va selecia
valoarea ninin dinire valorile ohinuie rin
alicarea celor dou ahordri ale evalurii
ernisihile eniru cele dou iiuri de rorieii
rezideniale.

Raoriul de evaluare va include aii valoarea de ia
ci i valoarea e iernen lung t\1L).
Proecrul Je sronJorJ eloboror Je ANLVAR poore [ m-
plemenror Jup oproboreo ocesruo n prmo Con[ern
Noonol o onulu o1.
Eiaele revzuie n aiunci suni:

Lansarea de dezhaieri asura roieciului de siandard
cu hncile in cadrul ARB tAsociaia Ronn a
Bncilor) i cu Banca Naional a Ronniei.

DeLniiivarea neiodologiei i suunerea roieciului
eniru arohare la Iorurile coneienie.
VALOAREA | Q4 2013 45
O
dai cu aariia Ordonan-
ei Guvernului nr. :(/:o++
arohai rin Legea
qq/:o+_, cu nodiLcrile ul-
ierioare, aciiviiaiea de eva-
luare a devenii reglenen-
iai, Lind eIeciuaie nodiLcri i in
organizarea i Iuncionarea roIesiei
de evaluaior auiorizai.
Conisia de caliLcare i aiesia-
re roIesional a avui sarcina de a
Iace nodiLcrile din ners, Iornarea
i regiirea roIesional Lind acii-
viii coniinue, desIuraie e nai
nulie niveluri de conlexiiaie i e
o arie nai larg de aciuni.
Aariia in eiaele Iornrii a unui
nou exanen, cel de airihuire a calii-
ii de nenhru siagiar, nunii de unii
de acces la roIesie, esie un ciig
in seleciarea nenhrilor siagiari cu
inieres de a deveni evaluaiori auiori-
zai. Aceasi eia organizai, la nivel
naional, de cire Consiliul Direcior a
avui ca eIeci un rin Lliru cu rol de
a rini ca nenhri siagiari ersoane
care cunosc legislaia, aseciele ge-
nerale ale roIesiei i au ahiliiile
necesare e haz crora s se adauge
cele din erioada de siagiu.
Ln ali eIeci oziiiv al acesiui exanen esie c, du L-
nalizarea lui, se cunoaie nunrul exaci de ariiciani la
cursurile de Iornare, uinduse Iorna serii de curs in zo-
nele i e secializrile doriie de siagiari.
Cursurile de Iornare roIesional au la haz naieriale
seleciaie de colegii noiri i de secialiiii IRO\AL. Ln
suLu nou sa sinii necesar eniru adaiarea naieriale-
lor la siandardele aciuale, la noua oiic a organizaiilor
iradiional Iurnizoare de iiin a evalurii, recunoscuie
e lan nondial. Aciualizarea a Iosi denarai i, in lus,
srijinii i conleiai de cire colegii leciori, care aii
rin criiici consiruciive, ci i cu rouneri concreie au
adus un lus de valoare naierialelor, ancorndule in re-
aliiile de e iaa e care lucrn.
O serie de asecie au Iosi nai clar unciaie i aliele
sulineniar recizaie eviinduse inierreiri eronaie
sau greeli in raciica viiioare. Sa us acceniul e gre-
elile Irecvenie regsiie la exanene in cadrul asociaiei,
in oeraiuni de veriLcare, sau la analize in cadrul Co-
nisiei de eiic.
Exeriena asociaiei a condus la un hagaj de inIor-
naii ce a conleiai suoriurile de curs aciualizaie.
l/UU Ulll 1llBU,
\|cep|eed|nte /lL\/l, l//, lL\,
U||ecto| _ene|a| Lu|oeva| 3.l.l.
0espre pregt|rez pre|es|eaz|
|a||z| | ceat|a
Uu|su|||e de
o|ma|e p|oe
s|ona| au |a
ba mate||a|e
se|ectate de co
|e_|| not|| |
de spec|a||t||
llU\/l. Un
suu nou sa
s|m|t necesa|
pent|u adapta|ea
mate||a|e|o|
|a standa|de|e
actua|e, |a noua
opt|c a o|_an|
a|||o| t|ad||ona|
u|n|oa|e de
t||n a eva|u|||,
|ecunoscute pe
p|an mond|a|.
VALOAREA 46
Dac nenhrii siagiari au reluai
noile naieriale ca rina ediie siu-
diai, nenhrii iiiulari vor L inie-
resai de asinilarea noilor ediii i
acesi lucru va L nai Iacil rinirun
rogran de aciualizare a cunoiine-
lor, general sau nodularizai.
Nodul de rezeniare a naierialelor
de curs i hihliograLei, recun i se-
lecia leciorilor hazai e iransniierea
ienelor e care le sinesc aii ieo-
reiic, ci i raciic, au eLcieniizai ro-
granul de Iornare in Iorna iradiio-
nal a nodulelor sinnale de curs.
Nouiaiea esie iesiarea du Le-
care nodul de curs. Nean aliniai
unor sisiene deja exerineniaie i
dovediie viahile. In Iai, an venii i
in srijinul unor cerine nai vechi
ale cursanilor.
Inregisirarea rezenei la curs nu
esie o nouiaie seciLc, dar uiiliiaiea
acesiei oeraiuni esie dovedii rin
siaiisiicile legaie de erori la exanene.
Acesiea, corelaie cu rezena la curs
tgeneral sau unciual, la caiiolele
aIerenie erorilor), au condus la conclu-
zii IruciiLcaie in rocesul de redare.
Fe lng rohele scrise, susinuie
e arcurs, exanenul de Lnalizare a
cursului are i ariea sa raciic, in
Iai iniocnirea rinului raori de
evaluare ca eIori roriu i unerea
in raciic a celor ieoreiic acunulaie
e erioada cursului.
Cele rezeniaie in naierialele hi-
hliograLce i unciaie la sal, la curs,
sulineniar acesiora, irehuie use in
raciic rin elahorarea unui raori
de evaluare. Acesi raori va irehui
susinui in Iaa unei conisii de exa-
ninare tca dovad a inelegerii ro-
hlenaiicii i de susinere a argunen-
ielor, oiniilor i daielor rezeniaie).
Feniru srijinul cursaniului exis-
i o zi de consuliaii in care acesia va
heneLcia de ohservaii conune i ar-
iiculare recun i de indrunri con-
creie in rezolvarea seei de evaluare.
Susinerea raoriului esie, in Iai,
exanenul raciic, in care cursaniul
irehuie s araie c osed cunoiinele de a alica asec-
iele ieoreiice dohndiie anierior. Singura caracierisiic
didaciic a raoriului de evaluare esie aceea c se cere
alicarea iuiuror ahordrilor, eniru a se veriLca iniregul
seciru ieoreiic al nodului su de alicare.
Odai irecui acesi exanen, siagiarii incheie rina e-
rioad de siagiu i irec la cea raciic, unde suh indruna-
rea unui iuiore se elahoreaz nunrul de raoarie cerui
eniru iiuri diIeriie de rorieii i scouri concreie.
In Iai rin aiingerea acesior cerine se Lxeaz nai
hine aseciele ieoreiice, se cunoaie iaa e segnenie
nai largi i se rezolv diIeriie see concreie, in concor-
dan cu siandardele i seciLcul ienei de evaluare.
Aoriul iuiorelui vine in srijinul siagiarului rin in-
drunarea i veriLcarea sa i nu rin Iurnizarea de node-
le i/sau inlicarea sa in rezolvarea seelor.
Raoariele irehuie s Le iniocniie i insuiie de siagiar,
ele Lind de Iai dovada cunoaierii doneniului, iar raoar-
iele, ioaie in coniexiul ieei, Ir nici un Iel de asecie di-
daciice, deci Ir nici o diIeren Ia de cele reale.
Acesie raoarie vor L i ele rezeniaie, susinuie i
arguneniaie in Iaa unei conisii de exaninare la Lnali-
zarea siagiului.
Esie noneniul Lnal cnd siagiarul, in cazul in care esie
declarai adnis, va deveni nenhru iiiular i va aciiva e
iaa evalurii, in coniexiul sulineniar al unor cerine
coniraciuale i al unei resonsahiliii asunaie in Iaa cli-
eniului i desiinaiarului.
Baza de iuiori a Iosi lrgii rin oIerirea osihiliiii
siagiarilor de a alege iuiori din rndul nenhrilor iiiulari,
deiniori ai secializrii i care accei condiiile inuse
de dohndirea i neninerea caliiii de iuiore.
Suoriul iuiorilor esie ahsolui necesar eniru indru-
narea in raciic a siagiarilor.
Nenhrii iiiulari care doresc ohinerea unei noi secia
lizri urneaz i ei rogranul de siagiu, avnd de arcurs
aceleai eiae ca i nenhrii siagiari.
lodu|e|e de
cu|s abso|v|te
se ech|va|ea
ca | p|e_t||e
cont|nu, da|,
d|n stat|st|c||e
eectuate, pu|n|
sunt ce| ca|e nu
au pa|t|c|pat |
|a a|te act|v|t|
p|oes|ona|e pe
pa|cu|su| anu|u|.
VALOAREA | Q4 2013 47
Nodulele de curs ahsolviie se
echivaleaz ca i regiire coniinu,
dar, din siaiisiicile eIeciuaie, uini
suni cei care nu au ariiciai i la
alie aciiviii roIesionale e arcur-
sul anului.
Ahsolvenii de la nasieraiele care
au recunoaiere de cire ANE\AR
nu au arie de exerienele de nai
sus. Ei, rin risna Iaiului c au
siudiai naieria in cadrul regiirii
universiiare, oi L irinii direci la
ariea raciic a siagiului.
Colahorarea cu Lniversiiile i
alinierea rogranei la cerinele in-
use de ahiliii raciice i alicaiive
ce irehuie s Le dohndiie de siu-
deni/nasieranzi vin s srijine vii
iorii nenhri siagiari in aciiviiaiea
lor i adaiahiliiaiea inirun nediu
real de lucru.
Najoriiaiea venind direci de e
hncile Iaculiii sinesc ariea
ieoreiic, care irehuie conleiai cu
aseciele raciice desrinse din in-
ireg rocesul de evaluare.
Aelarea la un iuiore care, rin
exeriena i rhdarea sa, s irans-
nii siagiarului echilihrul necesar in
raori i diIerenele inire realiiaiea
raciic i ieorie srijin siagiarii
eniru irecerea ragului de rono-
vahiliiaie inclusiv rin raoariele in-
iocniie e erioada siagiului.
Susinerea i arguneniarea ra-
oarielor in Iaa unei conisii de exa-
ninare la Lnalizarea siagiului suni
un rin exanen susinui de ace-
ii nenhri, in Iaa unor raciicieni,
din rndul crora suni alei leciorii
exaninaiori.
Frogranarea seninariilor de re-
giire coniinu se Iace, din iin, en-
iru ienele disonihile i la soliciiarea
Llialelor. Locaiile alese nu au Iosi
doar cele aIerenie reedinei de Llial,
aelnduse i la zone accesihile nai
nulior judee, sau la localiii iurisii-
ce IruciiLcnd sIriiul de sinn
aii eniru regiire ci i relaxare.
Fuhlicarea, din iin, e siieul
Asociaiei i inscrierea direci e
acesi siie oIer osihiliiaiea ca nen-
hrii si aleag iena dorii in locaia
i la o dai convenahil.
Cularea seninariilor inirun
achei de +: ore t(+S) a condus la
IruciiLcarea oiin a iinului de-
dicai regiirii coniinue.
Fraciic, ioi iinul, se sinie nevoia
de seninarii noi, cu iene de aciuali-
iaie. De asenenea cele vechi irehuie
adaiaie legislaiei i siandardelor.
Cerina cel nai des inilnii de
colegii noiri sar rezuna la nulie
siiuaii i exenle raciice.
In uliinii doi ani sa reuii lan-
sarea unor noi iene de inieres, unele
cu deLnirea clar, exenliLcarea i
lnurirea unor segnenie ieoreiice
ce nu au uiui L exiinse suLcieni
tdin cauza iinului liniiai) in cadrul
cursurilor de Iornare.
Farie din seninariile vechi suni
in curs de aciualizare.
Exisi, in rndul nosiru, nuli
colegi care sinesc Ioarie hine
taii ieoreiic, ci i raciic) donenii
de inieres eniru noi. Fe ei ii aie-
in i ii rugn s ne roun vari-
anie, iene i coninuiurile ale aces-
iora eniru aiingerea ohieciivelor
iransniierea exerienei de la noi
sre organizaie i invers.
O cerin e viiiorul inediai esie
creierea nunrului de naieriale i a
hazei de auiori de seninarii, care va
L o reuii doar cu srijinul roIesi-
oniiilor e carei aven in asociaie.
Colahorarea cu celelalie Conisii
din cadrul Asociaiei, indeosehi cea
iiiniLc i cea de Eiic, asigur
haza necesar eniru aciualizarea in-
Iornaiilor, ienaiicilor i celorlalie
cononenie din acesi sisien dina-
nic i coniinuu al caliLcrii i aies-
irii roIesionale.
In concluzie, creden c rin orga-
nizarea cureni i cu srijinul nen-
hrilor, al leciorilor, al auiorilor de
cursuri i seninarii, al IRO\AL i nu
in uliinul rnd al sianului ANE\AR,
sunien in nsur s asigurn cadrul
roice de Iornare roIesional i cel
de regiire coniinu, ahsolui nece-
sar in aciiviiaiea Asociaiei. n
VALOAREA 48