Sunteți pe pagina 1din 5

S

P
E
C
I
M
E
N
- Anexa 2 Extras din tarife RCS & RDS -
FORM-RCS-RDS-COM-VZ-REZ47_Urban-Ed 6 Rev 3_Editie Speciala
T
F
E
W
S.C. RCS & RDS S.A.
Nr. de ordine n Reg. Com.: J40/12278/1994 42.206.417 LEI O ti | C.U.I.: 5888716; art. fisc.: RO | Capital Social subscris i varsat: | Cod IBAN: R 06 INGB 0001 0001 8824 8913, ING Bank Bucure
Numarul 15643 n registrul de eviden a prelucrarilor de date cu caracter personal. a
RCS & RDS
Str. Dr. Staicovici nr. 75
Forum 2000 Buliding Faza I, Et. 2
Sector 5, Bucureti
+40 (31) 400 4440
+40 (31) 400 4441
office@rcs-rds.ro
www.rcs-rds.ro
I.Tarife servicii operationale aplicabile pachetelor de servicii contractate:
Digi Smart CAM
Decodor SD Digi Tv Cablu
Decodor SD Digi Tv Satelit
Decodor HD
****
Echipament ONT
Modemde date mobile/gateway
Telefon fix conectat prin reteaua radio
Telefon fix
Router ZTE H218N
Router H298N
Router TP-LINK WDR 3600
Optiunea nu este
valabila
100 lei
150 lei
150 lei
350 lei
250 EUR
68 EUR
49 EUR
12 EUR
125 lei
150 lei
180 lei
100 lei
150 lei
150 lei
250 lei
250 EUR
68 EUR
49 EUR
12 EUR
125 lei
150 lei
180 lei
100 lei
150 lei
150 lei
250 lei
250 EUR
68 EUR
49 EUR
12 EUR
125 lei
150 lei
180 lei
3 lei
***
5 lei
***
6 lei
8 lei
10 lei
*****
6 lei
*****
6 lei
*****
6 lei
*****
3 lei
5 lei
5 lei
3 lei
***
***
5 lei
6 lei
8 lei
10 lei
*****
6 lei
*****
6 lei
*****
6 lei
*****
3 lei
5 lei
5 lei
Tarif chirie
lunara
Pret echipament
(TVA inclusa)
Pret echipament
(TVAinclusa)
Pret echipament
(TVA inclusa)
Tarif chirie
lunara
(TVA inclusa)
Tarif chirie
lunara
(TVAinclusa)
Echipament
**
Contract incheiat pe perioadanedeterminata* Tarif contract incheiat pe 12 luni Tarif contract incheiat pe 24 luni
II.1. Tarife echipamente pentru furnizarea serviciilor Digi TV Cablu, Digi TV Satelit, Digi Tel, Digi Net Mobil:
* In cazul contractelor incheiat pe perioada nederminata echipamentele nu pot fi predate spre utilizare sub forma de custodie sau chirie, Beneficiarul putandu-le achizitiona prin e
achitarea tarifelor mai-sus mentionate.
** Cartela sim/Smartcardul sunt proprietatea RCS & RDS si sunt oferite in custodie Beneficiarului pe durata de valabilitate a prezentului contract. Beneficiarul se obliga sa foloseasca
cartela sim/smartcard-ul intr-un terminal proprietate personala compatibil cu reteaua 3G/cu tehnologia DTH.
***Abonatul poate beneficia de o reducere de 100%la tariful chiriei lunare conformpromotiilor speciale RCS & RDS care vor fi comunicate prin mijloacele publice de comunicare.
**** Receptionarea programelor in format HD este disponibila doar in retelele in care infrastructura RCS & RDS este compatibila cu tehnologia HD. In cadrul ofertei promotionale in vigoare
abonatul beneficiaza de o reducere in cuantumde 5 lei la chiria primului decodor HD in cazul in care acesta este primul decodor aferent pachetului digital pentru contractele incheiate pe o
perioada minima de 12 luni.
* Tarife promotionale prin aplicarea unei reduceri de 100% aferent contravalorii chiriei lunare pentru contractele incheiate pe o perioada 12, respectiv de 24 de luni **** .
F
O
R
M
-
R
C
S
-
R
D
S
-
C
O
M
-
V
Z
-
R
E
Z
-
4
7

_
U
r
b
a
n
_
E
d

6

R
e
v

3
_
A
n
e
x
a

2
_
E
d
i
t
i
e

S
p
e
c
i
a
l
a
Instalare serviciu*
Instalare serviciu* retea Gpon***
Activare serviciu
Activare serviciu retea Gpon***
Reconectare neplata
Reconectare la cerere
Transfer contract la alta adresa
Trecere la pachet inferior
Taxa modificare nume beneficiar
Instalare serviciu *
Instalare serviciu* retea Gpon***
Activare serviciu
Activare serviciu retea Gpon***
Activare serviciu
Instalare serviciu *
Instalare serviciu * retea Gpon***
Activare serviciu
Activare serviciu retea Gpon***
Activare serviciu
Instalare serviciu *
Digi TV Cablu (CATV)
Digi Net
Digi Net Mobil
Telefonie Fixa
Telefonie Mobila
Digi Tv Satelit (DTH)
50
100
50
100
15
6
45
6
6
50
100
50
100
50
50
100
50
100
50
50
50**
100**
50**
100**
15
6
45
6
6
50**
100**
50**
100**
50**
50**
100**
50**
100**
50**
50**
50**
100**
50**
100**
15
6
45
6
6
50**
100**
50**
100**
50**
50**
100**
50**
100**
50**
50**
Tarif pentru contract incheiat
pe perioada nedeterminata
(Lei, TVAinclusa)
Tarif pentru contract
incheiat pe perioada de 12 luni
(Lei, TVAinclusa)
Tarif pentru contract
incheiat pe perioada de 24 luni
(Lei, TVAinclusa)
Tarif Tip serviciu
* Taxa de instalare se percepe doar pentru serviciile instalate pe infrastructura terestra tip coaxial, FTTB si DTH.
** Tarife promotionale prin aplicarea unei reduceri de 100% aferent contravalorii pentru contractele incheiate pe perioada minima de 12, respectiv taxelor operationale o
24 de luni.
*** pentru locuinte unifamiliale/multifamiliale cu pana la 15 apartamente, prin retea de acces direct de tip optic. Taxa de instalare se percepe
S
P
E
C
I
M
E
N
S.C. RCS & RDS S.A.
Nr. de ordine n Reg. Com.: J40/12278/1994 42.206.417 LEI O ti | C.U.I.: 5888716; art. fisc.: RO | Capital Social subscris i varsat: | Cod IBAN: R 06 INGB 0001 0001 8824 8913, ING Bank Bucure
Nota: * Abonatul poate opta, n completarea pachetului Digital si Digital Special pentru una din
extraoptiunile de mai sus furnizate in regimPay-Tv cu plata unui tarif lunar (TVA inclus) suplimentar.
Aceste extraoptiuni pot sa nu fie disponibile n toate retelele operate de RCS&RDS, Beneficiarul
putnd sa opteze pentru acestea numai daca retelele Operatorului permit furnizarea lor.
** Include atat contravaloarea abonamentului pentru serviciul de programe audiovizuale, cat si
contravaloarea serviciilor accesorii, asociate si de mentenanta planificate.
*** Include serviciile de programe adult.
**** Serviciile de programe adult sunt incluse in pachetul Digital Special sau pot fi contractate separat, ca
extraoptiuneapachetului Digital.
III.Serviciul Digi TV Cablu
Tip pachet
Nr. minim
de programe
Tarif
**
(TVA inclusa)
Denumire taxa/tarif Taxa/tarif
(TVA inclusa)
Denumire taxa/tarif Taxa/tarif
(TVA inclusa)
6 Lei
30 Lei
18 Lei
38 lei
Taxa modificare nume/beneficiar
Taxa pierdere cablu HDMI
Telecomanda decodor
Alimentator decodor
15 Lei
6 Lei
45 Lei
6 lei
Taxa reconectare neplata
Taxa reconectare la cerere
Taxa transfer contract la alta adresa
Taxa trecere la pachet inferior
Minim 59
Minim 89
Minim 90
25 Lei
29 Lei
30 Lei
* Traficul aferent serviciului de acces la internet Fiberlink 1000, Fiberlink 500, Fiberlink 100 si Fiberlink 50 este nelimitat 100%, iar tipul serviciului pentru care poate opta
Beneficiarul depinde de tipul si de gradul de modernizare a retelelor RCS & RDS, respectiv de infrastructura disponibila a RCS & RDS.
** Include atat contravaloarea abonamentului pentru acces la internet, cat si contravaloarea serviciilor accesorii, asociate si de mentenanta planificate.
*** In cazul in care Abonatul beneficiaza si de alte servicii din oferta curenta RCS & RDS: Digi TV Cablu (pachet Digital sau Digital Special) si telefonie fixa sau mobila (pachetele In
Familie, National, Plus) ori contracteaza aceste servicii odata cu serviciul Digi Net Fiberlink 1000, Abonatul va beneficia optional de un discount de 10 lei la contravaloarea serviciului
Digi Net Fiberlink 1000, sub conditia mentinerii in vigoare si achitarii serviciilor mai-sus mentionate pe toata durata de valabilitate a Duratei Initiale sau Extinse. Incetarea,
suspendarea sau modificarea (diminuarea) oricaruia dintre dintre serviciile: Digi TV Cablu (pachet Digital sau Digital Special) si telefonie fixa sau mobila (pachetele In Familie,
National, Plus) in cadrul Duratei Initiale sau Extinse va determina anularea reducerii lunare de 10 lei aferenta Serviciului precum si dupa caz, achitarea contravalorii tuturor
reducerilor acordate.
IV. Serviciul Digi Net (acces la Internet)
Analogic
Digital
Digital Special
***
Digi Film
HBO MaxPack (HBO, HBO Comedy, Cinemax)
HBO
Cinemax
Adult (SuperOne)
****
3 Lei
10 Lei
8 Lei
7 Lei
1 Leu
Extraoptiune
*
Taxa/tarif (TVA inclusa)
Tip Serviciu DigiNet
*
Latime de banda negarantata
Download Upload in reteaua RCS & RDS
Pn la 1000 a Mbps
Pn la 0 a 50 Mbps
Pn la 100 a Mbps
Pn la a 50 Mbps
Pn la 100 a Mbps
Pn la 100 a Mbps
Pn la 10 a 0 Mbps
Pn la 5 a 0 Mbps
Fiberlink 1000
***
Fiberlink 500
Fiberlink 100
Fiberlink 50
Tarif lunar
**
inclusa (TVA )
59 Lei
49 Lei
39 Lei
29 Lei
Upload in internet
Pn la 30 a Mbps
Pn la 30 a Mbps
Pn la 30 a Mbps
Pn la 3 a 0 Mbps
*La fiecare 30 de zile, Viteza de acces se va limita pana la 128 kbps viteza de download si pana la 64 kbps viteza de upload dupa primii i) 5 Gbytes consumati in cazul pachetelor: Digi Net Mobil
Standard, Digi Net Mobil Smartphone Special, Digi Net Mobil Standard 1 si Standard 2, Digi Net Mobil Rural, Digi Net Mobil Smartphone; ii) 10 Gbytes consumati in cazul pachetelor Digi Net Mobil
Standard Plus si Digi Net Mobil Standard 1 Plus si Standard 2 Plus. Viteza de acces de pana la 3.6respectiv 7.2 Mbps este determinta de tipul echipamentului terminal utilizat/primit de beneficiar si
de dezvoltarea retelei de generatia a treia (3G) Digi Mobil. In zonele in care viteza de acces nu permite rate de transfer de pana la 3.6respectiv 7.2 Mbps, viteza maxima de acces va fi de 384 kbps.
Harta cu acoperirea serviciului Digi Net Mobil este disponibila pe materialele de promovare din punctele de prezenta RCS&RDSsau pe site-ul www.rcs-rds.ro.
Informatii cu privire la intervalul de timp pentru care se acorda cantitatea de trafic la viteza superioara sunt disponibile in procesul-verbal de predare primire a echipamentelor de comunicatii
prin intermediul carora serviciul Digi Net Mobil este utilizat.
**Tarife la care se aplica o reducere de 100%conformofertei RCS&RDSin vigoare, pentru contractele pe perioada minima de cel putin 12(douasprezece) luni.
***Serviciul este disponibil doar de pe terminalele care suporta serviciul de date 3G. Pentru activarea acestui serviciu Beneficiarul trebuie sa detina un terminal compatibil 3G cu suport de date
3G, unele din terminalele 3Gpredate Beneficiarilor pentru furnizarea serviciilor de voce nu pot fi utilizate pentru utilizarea serviciul de Internet mobil.
**** Pachetul este optional fiind oferit ca bonus aferent abonamentelor serviciilor Digi Net Fiberlink 1000/ Fiberlink 500/ Fiberlink 100/ Fiberlink 50 (servicii principale) Digi Net Digi Net Digi Net
atata timp cat serviciile principale sunt active si achitate la zi iar beneficiarul detine un abonament activ la serviciul Digi Mobil.
*****Serviciul este disponibil doar impreuna cu terminalele fixe de telefonie 3G cu port de date incorporat, oferite de catre RCS&RS. Oferta este disponibila numai in mediul rural si in zonele in
care RCS&RDSnu dispune de infrastructura fixa de telecomunicatii pentru furnizarea serviciului de acces la Internet, precumsi in functie de acoperirea retelei de generatia a treia (3G) Digi Mobil.
Tip pachet Digi Net Mobil Tip dispozitiv de acces Serviciul la care se asociaza
Modem de date
mobile
Telefon Mobil
Altele
Viteza
de acces *
Acces pe
tehnologie
HSDPA
de pana la 3,6,
7,2 sau 14,4
Mbps***
Tarif lunar
(include TVA)
Digi Tel In Familie/CATV/DTH
Smartphone Special*** Digi Mobil Plus/Digi Mobil In Familie 10 Lei
10 Lei
Smartphone****
Rural *****
Standard Plus
Standard 1 Plus
Standard 2 Plus
Standard 2
Standard 1
Standard
Digi Net Fiberlink 50
Digi Net Fiberlink 1000/Digi Net Fiberlink 500/Digi Net Fiberlink 100
Digi Net Fiberlink 1000/Digi Net Fiberlink 500/Digi Net Fiberlink 100
DigiNetFiberlink1000/DigiNetFiberlink500/DigiNetFiberlink100/DigiNetFiberlink50
Digi Net Fiberlink 50
15 Lei
10 Lei
1,24 Eur**
25 Lei
20 Lei
10 Lei
10 Lei**
Traficul inclus este nelimitat.
Numarul 15643 n registrul de eviden a prelucrarilor de date cu caracter personal. a
F
O
R
M
-
R
C
S
-
R
D
S
-
C
O
M
-
V
Z
-
R
E
Z
-
4
7

_
U
r
b
a
n
_
E
d

6

R
e
v

3
_
A
n
e
x
a

2
_
E
d
i
t
i
e

S
p
e
c
i
a
l
a
S
P
E
C
I
M
E
N
S.C. RCS & RDS S.A.
Nr. de ordine n Reg. Com.: J40/12278/1994 42.206.417 LEI O ti | C.U.I.: 5888716; art. fisc.: RO | Capital Social subscris i varsat: | Cod IBAN: R 06 INGB 0001 0001 8824 8913, ING Bank Bucure
Numarul 15643 n registrul de eviden a prelucrarilor de date cu caracter personal. a
A. Tarife apeluri
A.1. Destinatii nationale
Apeluri
(Eur/minut)
Apeluri
(Eur/minut)
Apeluri
(Eur/minut)
Mesaje
(Eur/sms)
Mesaje
(Eur/sms)
Mesaje
(Eur/sms)
Nr. minute/
mesaje
incluse
Nr. minute/
mesaje
incluse
Nr. minute/
mesaje
incluse
Destinatie
(din RCS&RDS catre)
Tarif (Eur, TVA inclusa)
Digi Tel/ Digi Mobil In Familie
Tarif (Eur, TVA inclusa)
Digi Tel National
Tarif (Eur, TVA inclusa)
Digi Mobil Plus
RCS&RDS fix si mobil
Retelele de telefonie fixa Romtelecom
(intrajudetean si interjudetean), UPC, Orange,
Vodafone, Telemobil
Alte retele de telefonie fixa
Retelele de telefonie mobila Orange si Vodafone,
Zapp, Cosmote
0,0124***
0,0124
0,0124
0,062
0,0124***
0,0124
0,0124
0,0248
-
-
-
0,04
-
-
-
0,04
-
-
-
0,04
Nelimitat
-
-
-
Nelimitat
-
-
-
Nelimitat
Nelimitat
Nelimitat
-
0,0124***
0,0124***
0,0124***
0,0248
A.2. Destinatii internationale. Tarife valabile pentru pachetele Digi Tel In Familie, Digi Mobil In Familie, Digi Tel National si Digi Mobil Plus
B.1.Servicii suplimentare sau conexe
Numar preferential
Factura detaliata total tiparita sau eliberare copie a facturii ori a anexei
Inlocuire SIM 3G
Tarif* (TVA inclusa)
101,15 Lei/linie
0,834 Lei /1 pag
5 Eur
B. Tarife servicii suplimentare, optionale, conexe, mentenanta accesorii sau asociate
B.2. Tarife aferente serviciilor optionale Digi Mobil
Tarif* (Eur, TVA inclusa)
0,062
0,2108
0,2108
0,2108
Destinatie
catre DigiMobil Romania
catre Digimobil Spania
catre Vodafone
catre Orange
1,24
0
0
0
Taxa activare serviciu Apel video
Tarif lunar
Taxa activare serviciu Roaming
Tarif lunar
Descriere serviciu Tarif* (Eur, TVA inclusa) Tarife apeluri video:
Nota: Prima inlocuire a SIM-ului 3Geste gratuita.
Apeluri
(Eur/minut)
Mesaje
(Eur/sms)
Destinatie
Tarif* (Eur, TVA inclusa)
0,05
0,0496
-
-
0,0868
0,0868
0,0868
Nota: 1. Convorbirile nelimitate in aceste retele sunt destinate exclusiv utilizarii obisnuite de catre beneficiar a serviciului de telefonie, potrivit nevoilor normale de comunicare. Apelurile catre alte
retele sau serviciile speciale se tarifeaza in mod distinct.
2. Serviciul Cost Control poate fi accesat de pe fiecare telefon mobil conectat in reteaua Digi Mobil. Daca beneficiarul are mai multe telefoane mobile in baza aceluiasi contract poate accesa
serviciul Cost Control de pe fiecare telefon, mesajul primit continand nivelul estimat al costului apelurilor si mesajelor efectuate de pe telefonul de la care s-a trimis mesajul. Daca se doreste
obtinerea informatiei cu privire la nivelul estimat al costului apelurilor si mesajelor efectuate de pe toate telefoanele contractate, este necesara comunicarea unui numar de telefon din cele
contractate la care vor fi primite informatiile legate de costul estimat al apelurilor si mesajelor efectuate de pe telefoanele mobile ale Beneficiarului la momentul solicitarii.
Reteaua mobila Digi Mobil Italia
Reteaua mobila Digi Mobil Spania
Principalele retele de telefonie fixa din alte state ale U.E.
Principalele retele de telefonie fixa din S.U.A., Canada si China
Retelele de telefonie mobila din Austria, Cipru, Franta, Suedia si Turcia
Retelele de telefonie mobila din Republica Ceha, Danemarca, Finlanda, Germania, Ungaria, Italia, Letonia, Lituania, Olanda,
Norvegia, Portugalia, Slovenia, Polonia, Spania, Marea Britanie, Belgia, Grecia, Irlanda, Luxemburg, Slovacia, Elvetia, Bulgaria,
Malta, Estonia, Croatia, Islanda, Insulele Canare, Insulele Azore, Insula Madeira, Insula Martinica, Guiana Franceza, Guadelupa,
Reunion, Gibraltar si Lichtenstein
Principalele* retele de telefonie mobila din S.U.A., Canada si China
0,04
0,0372
0,0248
0,0248
0,0372
0,062
0,0248
V. Serviciul de telefonie Digi Tel si Digi Mobil
Tip pachet
Tarif lunar
(Tariful este expimat in Euro, include TVA si contravaloarea
serviciilor de mentenanta, accesorii sau asociate)
Digi Tel In Familie
Digi Tel National
Digi Mobil In Familie
Digi Mobil Plus
1,24
2,48
1,24
2,48
F
O
R
M
-
R
C
S
-
R
D
S
-
C
O
M
-
V
Z
-
R
E
Z
-
4
7

_
U
r
b
a
n
_
E
d

6

R
e
v

3
_
A
n
e
x
a

2
_
E
d
i
t
i
e

S
p
e
c
i
a
l
a
S
P
E
C
I
M
E
N
S.C. RCS & RDS S.A.
Nr. de ordine n Reg. Com.: J40/12278/1994 42.206.417 LEI O ti | C.U.I.: 5888716; art. fisc.: RO | Capital Social subscris i varsat: | Cod IBAN: R 06 INGB 0001 0001 8824 8913, ING Bank Bucure
Numarul 15643 n registrul de eviden a prelucrarilor de date cu caracter personal. a
D. Preturi echipamente pentru furnizarea serviciilor Digi Mobil (EUR, TVA inclusa)
E. Tarife conexe:
12(douasprezece)
luni
12(douasprezece)
luni
24(douazecisipatru)
de luni
24(douazecisipatru)
de luni
Pret telefon pentru pachetul incheiat In Familie
pe perioada de:
Pret telefon pentru pachetul incheiat pe Plus
perioada de:
Pret lista/ Pret
pentru contract
incheiat pe perioada
nedeterminata
Model telefon mobil
49
49
99
99
99
-
12
25
25
25
-
25
49
49
49
-
2
12
12
12
-
12
25
25
25
Huawei*
ZTE F101
LG GU280
Nokia 2730
Samsung C5010
*In cazul contractelor incheiate pe perioada minima initiala de 12 respectiv 24 de luni, telefoanele mobile marca Huawei pot fi predate Abonatului pentru a beneficia de
serviciul Digi Mobil in schimbul platii unei chirii lunare in cuantum de 6 lei (TVA inclus) pentru care se acorda o reducere de 100% (chirie promotionala).
Taxa nepredare/deteriorare accesorii echipamente 3G
Carcasa telefon mobil/modem de date
Acumulator
Incarcator
Tarif (TVA inclusa)
20 Lei
20 Lei
20 Lei
Tarifele serviciilor mentionate la punctele I, II, III si IV de mai sus sunt valabile la data semnarii contractului si vor putea suferi modificari potrivit clauzelor contractuale, Beneficiarul
avnd obligatia sa achite contravaloarea actualizata a tarifelor. Lista actualizata si completa a tarifelor poate fi consultata de catre Beneficiar la adresa de internet www.rcs-rds.ro
sau prin apelarea serviciului de relatii cu clientii. Echipamentele oferite cu chirie promotionala pot fi noi sau reconditionate, in functie de stocurile de echipamente existente. Oferta
de echipamente este limitata la volumul stocului disponibil.
Beneficiarul are obligatia de a se informa, nainte de efectuarea unui apel catre orice destinatie internationala, despre tariful aplicabil la momentul efectuarii apelului aferent destinatiei respective,
fie prin intermediul adresei de internet , fie prin apelarea serviciului de relatii cu clientii. Lipsa solicitarii de informatii si/sau lipsa consultarii de catre Beneficiar a http://www.rcs-rds.ro
informatiilor publice ale Operatorului referitoare la tarifele practicate echivaleaza cu acceptul tacit al Beneficiarului asupra tarifului practicat la acel moment de c tre Operator. a
Pentru anumite plaje de numerotatie sau pentru numere speciale ale unor operatori din alte state, tarifele sunt diferite de tarifele standard ale destinatiilor fixe si mobile din statul respectiv,
Beneficiarul avand obligatia sa se informeze sau sa solicite in prealabil, prin intermediul mijloacelor mai-sus mentionate, informatii actualizate cu privire la tarifele practicate pentru fiecare numar
pe care doreste sa-l apeleze, RCS & RDS fiind exonerat de orice raspundere pentru situatiile in care Beneficiarul nu se conformeaza obligatiei de a se informa in prealabil, Beneficiarul neputand
reclama sau pretinde ulterior necunoasterea tarifelor pentru apleurile efectuate.
Lipsa solicitarii de informatii si/sau a consultarii de catre Beneficiar a listei detaliate a tarifelor publicate pe pagina de internet a RCS & RDS echivaleaza cu acceptul tacit de catre Beneficiar al
tarifului practicat la acel moment de c tre Operator. s
Tariful maxim care poate fi perceput pentru apelarea retelelor globale prin satelit sau pentru apelarea unor destinatii prin intermediul serviciilor furnizate de catre operatorii alternativi este 10
EUR/min, RCS&RDSfiind exonerat de orice raspundere in cazul in care tarifele destinatiilor apelate vor suferi modificari.
C. Tarife apeluri in Roaming:
* Tarifele includ TVA si nu sunt valabile in cazul apelarii sau transmiterii de mesaje tip SMS catre numere speciale sau servicii speciale, respectiv anumite numere fixe sau mobile apartinand
operatorilor alternativi de telefonie fixa si/sau mobila.
Tarifele pentru apeluri in alte retele si pentru transmiterea de mesaje tip SMS catre alte retele mobile, precum si lista principalelor retele fixe/mobile din statele UE, SUA si Canada vor putea fi
consultate de catre Beneficiar la adresa de internet www.rcs-rds.ro sau prin apelarea serviciului de relatii cu clientii. . Tarifele pot varia in fiecare tara in functie de re elele de telefonie fix i t a s
mobil cu care RCS&RDSare ncheiate acorduri de interconectare. a
Apelurile catre anumite destinatii pot fi restrictionate si vor fi permise numai duca sunt indeplinite conditiile stabilite de RCS&RDS, inclusiv constituirea unei garantii potrivit clauzelor contractuale
** arifele sunt disponibile pe site-ul www.rcs-rds.ro sau prin apelarea serviciului de relatii cu clientii.Lista tarilor pe zone este disponibila in brosuri, pliante, oferte sau pe site-ul www.rcs-rds.ro. T
In conformitate cu reglemantarile Uniunii Europene, daca beneficiarul se afla in tarile din zona UE, tarifarea apelurilor catre zona 1 (UE) se face la secunda dupa primele 30 de secunde la apelurile
initiate de beneficiar si la secunda, dupa prima secunda pentru apelurile primite de Beneficiar. Pentru celelalte zone taxarea apelurilor se va face la 60de secunde atat la apeluril initiate cat si la e
cele primite de Beneficiar.
***Tarife la care se aplica o reducere de 100%.
Convorbirile nelimitate sunt destinate apelarii abonatilor RCS & RDS, si celor ale altor retele fixe nationale care au alocate numere geografice de 9 cifre pentru utilizarea serviciului de telefonie
fixa. Apelurile catre numere geografice de 6 cifre (de exemplu 0219xxx, 03AB9xx) sau 4 cifre (de exemplu 1958) sau catre servicii speciale ori cu valoare adaugata nu sunt deduse din apelurile
gratuite catre destinatiile mai-sus mentionate si vor fi facturate conformofertei RCS&RDSin vigoare.
Oferta RCS&RDS este supusa unor termene si conditii, fiind valabila pna la data de . .201 . 2802 4
apeluri initiate local
apeluri initiate ctre Romnia
apeluri initiate ctre alte tri (UE)
apeluri initiate internationale (non UE)
apeluri primite
SMS transmis
SMS primit
0,9300
1,5128
1,7360
1,7360
**
0,3596
0
0,9300
1,6740
2,1080
2,1080
**
0,4712
0
1,2400
2,2940
2,6660
2,6660
**
0,4712
0
1,2400
2,7280
3,1000
3,1000
**
0,4712
0
12,4000
12,4000
12,4000
12,4000
**
12,4000
0
Zona din care se initiaza/primesc apelurile
Tarif* APELURI (euro/minut)
Zona 1 (UE) Zona 2 Zona 3 Zona 4 Zona 5 Zona 6
0,1488
0,1488
0,1488
1,5500
0,0372
0,0372
0
F
O
R
M
-
R
C
S
-
R
D
S
-
C
O
M
-
V
Z
-
R
E
Z
-
4
7

_
U
r
b
a
n
_
E
d

6

R
e
v

3
_
A
n
e
x
a

2
_
E
d
i
t
i
e

S
p
e
c
i
a
l
a
S
P
E
C
I
M
E
N
VI. Serviciul Digi TV Satelit de televiziune prin satelit
Chirie decodor Simplu Nou
******
Chirie decodor Dublu Nou
******
Chirie decodor Dublu Reconditionat
******
Taxa activare cumparare/chirie
Taxa activare chirie promotionala
Reactivare abonat deconectat
Taxa instalare decodor suplimentar
activare schimbare locatie Taxa
50 Lei
70 Lei
15 Lei
50 Lei
17,8 Lei
6 Lei
12 Lei
6 Lei
6 Lei
6 Lei
6 Lei
18 Lei
35 Lei
S.C. RCS & RDS S.A.
Nr. de ordine n Reg. Com.: J40/12278/1994 42.206.417 LEI O ti | C.U.I.: 5888716; art. fisc.: RO | Capital Social subscris i varsat: | Cod IBAN: R 06 INGB 0001 0001 8824 8913, ING Bank Bucure
Numarul 15643 n registrul de eviden a prelucrarilor de date cu caracter personal. a
Tip pachet Tip pachet
Nr. minim
de programe
*
Nr. minim
de programe
Tarif
(TVA inclusa)
Tarif
(TVA inclusa)
Popular
**
Baza
Extra I
Extra I Special
***
Extra II (Popular)
**
Extra II (Baza)
Extra Complet
Extra Complet Special
***
minim 35
0 minim 6
minim 65
minim 66
minim 50
minim 75
minim 80
minim 81
15 Lei
24 Lei
29 Lei
30 Lei
20 Lei
29 Lei
33 Lei
34 Lei
Modificare pachete superioare in Pachet Popular
Schimbare Adresa de Facturare
Schimbare nume/beneficiar
Instalare LNB suplimentar + switch
Instalare LNB dublu
Alte servicii conexe Alte servicii conexe Alte servicii conexe
Tarif (TVA
inclusa)
Tarif (TVA
inclusa)
Tarif (TVA
inclusa)
Digi Film
HBO MaxPack (HBO, HBO Comedy, Cinemax)
HBO
Cinemax
Adult (SuperOne)
*****
3 Lei
14 Lei
11 Lei
7 Lei
1 Leu
Extraoptiune
****
Taxa/tarif (TVA inclusa)
Note: Abonatii care opteaza pentru Echipament DTH dublu (echipament prin care se furnizeaza programe diferite concomitent catre doua receptoare TV), achita un singur tarif lunar corespunzator
pachetului pentrucareauoptat.
* Numarul de programe din pachetul Extra II (Popular) include si programele din pachetul Popular. Numarul de programe din pachetele Extra I, Extra I Special, Extra II (Baza), Extra Complet si Extra
Complet Special include si programele din pachetul Baza. Pachetul de programe Popular poate fi asociat doar pachetului de programe Extra II si Digi Film. Programele PremiumPay TV, cu exceptia Digi
Film, nupot fi asociatepachetului PopularsauExtraII (Popular).
**OfertaOperatorului pentrupachetul Popular si pentrupachetul ExtraII (Popular) nuestevalabilancazul Abonatilor careopteazapentruEchipament DTHdublu, saupentrucei careopteazapentru2
sau mai multe echipamente simple pereche. Daca Abonatul solicita, trecerea de la un pachet de programe superior la pachetul Popular, naintea expirarii perioadei minime contractuale, aceasta
modificare se va face doar cu plata unei taxe. Achizitionarea echipamentelor DTH necesare furnizarii serviciului se poate face la preturile si n conditiile prevazute n clauzele specifice serviciului de
televiziune prin satelit si n anexa aferenta acestui serviciu. Incheierea si intrarea n vigoare a contractului cu Abonatul este conditionata de plata unei taxei de activare. Tarifele lunare aferente
pachetelorincludcontravaloareaabonamentului pentruserviciul deprogrameaudiovizuale, cat si contravaloareaserviciiloraccesorii, asociatesi dementenantaplanificate.
*** Include serviciile de programe adult.
****Abonatul poateopta, ncompletareapachetelor deprograme: Baza, ExtraI, ExtraI Special, ExtraII(Baza), ExtraComplet si ExtraComplet Special, pentruextraoptiuniledemai sus furnizateinregim
Pay-Tvcuplataunui tarif lunar(TVAinclus) suplimentar.
***** Serviciile de programe adult sunt incluse in pachetele Extra I Special si Extra Complet Special sau pot fi contractate separat, ca extraoptiune a pachetelor Baza, Extra I, Extra II( Baza) sau Extra
Complet.
******Tarifelacareseseaplicaoreducerede100%conformofertei RCS&RDSinvigoare, pentrucontractelepeperioadaminimadecel putin12(douasprezece) luni.
F
O
R
M
-
R
C
S
-
R
D
S
-
C
O
M
-
V
Z
-
R
E
Z
-
4
7

_
U
r
b
a
n
_
E
d

6

R
e
v

3
_
A
n
e
x
a

2
_
E
d
i
t
i
e

S
p
e
c
i
a
l
a

S-ar putea să vă placă și