Sunteți pe pagina 1din 15

MANUAL DE MONTAJ

ECHIPAMENTE PENTRU
INSTALATII SOLARE
Cuvant Inainte
Stimate partener al firmei ,
Prin prezentarea manualului de montaj, dorim sa va punem la
dispozitie un indrumar pentru activitatea dvs. viitoare in
domeniul instalatiilor solare.
Am ales formatul unei carti de buzunar astfel incat dvs. sa-l
aveti permanent la indemana. Speram ca acest manual sa va
ajute in rezolvarea problemelor diverse ce pot aparea pe
santier. Situatia pe santier se prezinta adesea altfel decat cea
planificata, iar montatorul trebuie sa caute posibilitati noi de
solutionare.
Manualul contine instructiuni de montaj ale producatorilor de
colectoare solare precum si date obtinute in urma experientei
noastre de montatori de-a lungul a 2 ani de activitate in
domeniu.
O instalatie solara va da rezultatele asteptate numai daca a fost
montata corect. Orientarea spre sud a acoperisului si o
inclinatie de cca !
"
vor conduce la obtinerea unui randament
maxim al instalatiei.
#aca dupa parcurgerea acestui manual vor rezulta intrebari fara
raspuns in paginile sale, va stam cu placere la dispozitie in
cadrul unei discutii directe.
A dumneavoastra

$%&A'( )'A)'(*.......................................................................
$%P+)'S....................................................................................
1. ,*'*+A-)(A().......................................................................
1.1. #A(* (*.')$*...........................................................
1.1.1. #A(* (*.')$* $O-*$(OA+* SO-A+*
()P (%/%+) MA0#O'...................................
1.1.2. #A(* (*.')$* $O-*$(OA+* SO-A+*
()P PA'O%+) .*-)OS(A+...........................
1.2. #)M*'S)O'A+*A )'S(A-A()*) SO-A+*.................
1.2.1. )'$A-0)+*A AP*) M*'A1*+*.....................
1.2.2. APO+( -A )'$A-0)+*A )' PA+#OS*A-A..
1.2.3. )'$A-0)+*A AP*) #)' P)S$)'A...................
2. )'S(+%$()%') P+)&)'# MO'(A1%- $O-*$(OA+*-O+
SO-A+*.........................
2.1. )'S(+%$()%') P+)&)'# MO'(A1%-
$O-*$(OA+*-O+ SO-A+* ()P (%/%+)
2.1.1. S$%-* '*$*SA+* -A MO'(A1.....
2.1.2. *$.)PAM*'(*-* )'S(A-A()*) SO-A+*.
2.1.3. MA(*+)A-* #* MO'(A1.........
2.1.4. S$.*M* #* MO'(A1 ...........
2.1.5. O+#)'*A OP*+A())-O+ #* MO'(A1
2.1.5.1. AMP-ASA+*A /O)-*+%-%) P*
PO0)()* S) *$.)PA+*A
A$*S(%)A............
2.1.5.2. MO'(A+*A S%PO+()-O+ P*
A$OP*+)S............
2.1.5.3. MO'(A+*A $%()*)
$O-*$(OA+*................................
2.1.5.4. #)M*'S)O'A+*A S) PO0A+*A
(*&)-O+ #* $%P+%.......
2.1.5.5. MO'(A+*A POMP*) S) A
&AS%-%) #* *2PA'S)%'*...........
2.1.5.6. MO'(A+*A A%(OMA()0A+))
3$A/-A1%- *-*$(+)$4.......
2.1.5.7. )'$A+$A+*A )'S(A-A()*).....
2.1.5.8. )0O-A+*A (*&)-O+ #* $%P+%
2.1.5.9. MO'(A+*A (%/%+)-O+
MA0#O'.........................................
2.1.5.10. +*,-A1%- #*/)(%-%)................
2.1.6. &*+)5)$A+*A 5)'A-A A )'S(A-A()*).........
2.2. )'S(+%$()%') P+)&)'# MO'(A1%-
$O-*$(OA+*-O+ SO-A+* ()P PA'O%+)
2! 1. GENERALITATI
1.1. DATE TEHNICE
HELIOSTAR................................................................
2.2.1. S$%-* '*$*SA+* -A MO'(A1.................. 2!
2.2.2. *$.)PAM*'(*-* )'S(A-A()*) SO-A+* .. 2!
2.2.3. MA(*+)A-* #* MO'(A1.............................. 26
2.2.4. S$.*M* #* MO'(A1................................... 26
2.2.5. O+#)'*A OP*+A())-O+ #* MO'(A1 ........ 26
2.2.5.1. AMP-ASA+*A /O)-*+%-%) P*
PO0)()* S) *$.)PA+*A
A$*S(%)A......................................
26
2.2.5.2. MO'(A+*A S%PO+()-O+ P*
A$OP*+)S......................................
27
2.2.5.3. $O'*$(A+*A PA'O%+)-O+
)'(+* *-*......................................
89
2.2.5.4. +A$O+#A+*A PA'O%+)-O+ -A
$)+$%)(%- SO-A+........................
88
2.2.5.5. MO'(A+*A A#AP(O+%-%)
P*'(+% +*A-)0A+*A &)#%-%)...
8
2.2.5.6. &)#A+*A PA'O%+)-O+................ 8!
2.2.5.7. #)M*'S)O'A+*A S) PO0A+*A
(*&)-O+ #* $%P+%.....................
8!
2.2.5.8. MO'(A+*A POMP*) S) A
&AS%-%) #* *2PA'S)%'*...........
86
2.2.5.9. MO'(A+*A A%(OMA()0A+))
3$A/-A1%- *-*$(+)$4.................
87
2.2.5.10. )'$A+$A+*A )'S(A-A()*)........ 87
2.2.5.11. )0O-A+*A (*&)-O+ #* $%P+% 8:
2.2.5.12. +*,-A1%- #*/)(%-%)................ 8;
2.2.6. &*+)5)$A+*A 5)'A-A A )'S(A-A()*)......... 8;

1.1.1. DATE TEHNICE COLECTOARE SOLARE TIP TUBURI
MAZDON
-2-
INSTALATII SOLARE
DATE TEHNICE TUB MAZDON
-ungime tub 9;7! mm
#iametru tub 6! mm
,rosime sticla 9,! mm
,reutate tub 9,!9 <g
Agent termic in tubul .eat Pipe Solutie pe baza de apa
(emperatura de repaus 98 898c22d "
"
$ =>- 9"
"
$
Absorbant $upru > ()'O2
(ub termic > tub flexibil $upru > otel
$ondensator $upru
&id 9"
-:
bar
Suprafata absorbanta neto ",9m
2
,rad de transmisie ;6 ?
,rad de absorbtie ",;!
,rad de emisie ",9 =>- ","2
1.1.2. DATE TEHNICE COLECTOARE SOLARE TIP PANOURI
HELIOSTAR
DATE TEHNICE
Suprafata colectorului
Suprafata de absorbtie
#imensiunile de montaj
Masa
&olumul de lic@id circulat prin colector
#ebit max. circulat prin panou
Absorbanta solara
*misivitatea termica
+andamentul optic
(emperatura de functionare
Presiunea maxima de functionare
(emperatura maxima a colectorului
Puterea > colector
#ensitatea de flux termic
+andament
-4-
INSTALATII SOLARE
1.2. DIMENSIONAREA INSTALATIEI SOLARE
$unoasterea necesarului zilnic de apa calda este o conditie importanta
pentru dimensionarea rezervorului de apa calda si respectiv a campului
de colectori.
Se va face diferentierea intreA

1.2.3. INCALZIREA APEI DIN PISCINA
Suprafata de absorbtie a colectorului se obtine multiplicand suprafata piscinei
3oglinda4 cu factorul m B ",8" - ",!. 5actorul CmC variaza in functie de tipul
piscineiA interioara sau exterioara si de acoperirea > neacoperirea ei cu folie
DATE TEHNICE MAZDON 20 MAZDON 30
'umar de
tuburi
2" buc 8" buc
-ungime D
-atime D
,rosime
2"" D
9!""D
969 mm
2"" D
229"D
969 mm
,reutate
tuburi
6",: <g :2,2 <g
&olum de umplere ",: l ",7: l
Suprafata
bruto
8,"" m
2
,! m
2
Suprafata de
absorbtie
2,"" m
2
8,"" m
2
Set de fixare pe
acoperis
Otel inoxidabil
)zolatie
colector
spuma melamina
Manta exterioara
colector
strat otel>material plastic
E 5actor
conversie"
",:"8.
5actor de
pierdere termica
<9
9,; F >3m
2
G4
5actor de
pierdere termica
<2
",""2 F>3m
2
G4
$apacitate
termica
!,!8 <1 >3m
2
G4
D )ncalzirea apei menajereH
D )ncalzirea apei menajere si aport la incalzirea caseiH
D )ncalzirea apei din piscina.
Se va acorda atentie la adaosurile la suprafata de colector in cazul
devierilor de la conditiile ideale, in cazul umbririlor determinate de
diverse obiecte, precum si din cauza necesarului ridicat de apa
menajera!
1.2.1. INCALZIREA APEI MENAJERE
D $alcularea necesarului de apa caldaA
O persoana are nevoie de aproximativ 7" litri > zi.
D Stabilirea marimii 3capacitatii4 rezervorului 3boilerului4A
&olumul rezervorului trebuie sa corespunda unui consum
zilnic de apa calda de 9,9 - 9,2 ori mai mare decat este
necesar 3factor de risc4.
D Stabilirea dimensiunii campului colector 3inclinatia
colectoruluiA ! gradeH orientareA sud4A
N.
!"#$%&"
C%!%'()%)" B$(*" N. T+,+(
MAZDON
N. P%&$+(
HELIOSTAR
2 - 8 8"" 2" 2
8 - 8"" 8" 8
! - 6 "" " 32" = 2"4
7 - : !"" !" 32" = 8"4 !

1.2.2. APORT LA INCALZIREA IN PARDOSEALA
Aportul instalatiei solare la incalzirea in pardoseala a casei depinde in
mare masura de izolatia casei, tipul de incalzire, profitul pasiv de
energie solara etc.
Simplificat, se poate spune ca la o suprafata locuibila de 9:" m
2
, se
poate utiliza un boiler bivalent de !"" l si 6" de tuburi, sau 6 panouri.
Pentru o suprafata locuibila de 8!" m
2
, pentru aport la incalzire se
utilizeaza un rezervor bivalent de 7!" l cu :" de tuburi, sau : panouri.
protectoare.
Se recomanda utilizarea urmatoarelor valori pentruCmCA
TIP PISCINA
*2(*+)OA+A
'*A$OP*+)(A $%
5O-)*
A$OP*+)(A $%
5O-)*
)'(*+)OA+A
'*A$OP*+)(A $%
5O-)*
A$OP*+)(A $%
5O-)*
Exemplu de calcul:
Piscina exterioara, neoperita cu folie, cu suprafata de 8" m
a4 (uburi MA0#O'
8" m
2
D ".8! B 9".! m
2

'umarul de colectoare necesareA
9".! m
2
A ".9 m
2
3suprafata absorbanta > tub4 B 9"! tuburi
Se va lua numarul imediat urmator, multiplu de 9", respectiv
99" tuburi.
b4 Panouri .*-)OS(A+
8" m
2
D ". B 92 m
2


'umarul de colectoare necesareA
92 m
2
A 9.76 m
2
3suprafata absorbanta > panou4 B 6.: panouri
Se va lua numarul intreg imediat urmator, respectiv 7 panouri.

Atentie! Niciodata nu se monteaza instalatia solara numai
pentru incalzirea piscinei in aer liber. Prin golirea bazinului in anotimpul
rece, instalatia solara ramane neutilizata. Se recomanda instalarea unui al
doilea consumator solar, de exemplu un boiler univalent sau bivalent.
-6-
TUBURI MAZDON
2. INSTRUCTIUNI PRI-IND MONTAJUL COLECTOARELOR SOLARE
2.1. INSTRUCTIUNI PRI-IND MONTAJUL COLECTOARELOR
SOLARE TIP TUBURI MAZDON
2.1.1. SCULE NECESARE LA MONTAJ
- scara reglabila 3minim m4H
- prelungitor cablu electric 3minim 8" mH 2,! mm4H
- frang@ie 3minim " mH sarcina minima 9!" <g4 H
- masina de gaurit cu percutie H
- set c@ei fixe 36 - 82 mm4H
- set c@ei cric<et 3 - 2 mm4 H
- set c@ei imbus 32 - 92 mm4 H
- set surubelnite
- flex cu disc de taiere pentru metal H
- c@ei reglabile 3max. 9 IJJ4 H
- patent izolat H
- cleste pt. taiat cablu electric H
- cutter H
- dispozitiv taiat tevi $u H
- trusa spirale pentru metal si beton H
- lampa sudogaz H
- cleste 9 KJJ H
- trusa carota H
- ruleta H
- pompa &" A
pompa ,rundfos %PS 2!>6",
automatizare SM( 9"",
trei senzori,
doua racorduri flexibile inox,
vas expansiune 9: litri cu suport,
debitmetru,
supapa siguranta ! bar,
manometru,
robinet incarcare,
racord flexibil
- boiler A
termometru,
ornamente,
flanse,
picioare boiler
- camasa boiler
2.1.3 MATERIALE DE MONTAJ
- teava $u tip Lor<s@ire 39:x9 mm, 22x9 mm, 2:x9 mm4H
- izolatie de vata minerala 8" mm grosime, cu folie de
aluminiu
- banda autoadeziva de aluminiu
- boloboc H
- boloboc ung@iular H
- pompa umplere manuala.
2.1.2 ECHIPAMENTELE INSTALATIEI SOLARE .
- colector MA0#O' 2", MA0#O' 8" A
suporti montare pe acoperis inclinat,
ventil aerisire,
teaca senzor,
doua teuri pentru racord tur - retur,
cleme superioare si inferioare pentru fixarea
tuburilor,
suruburi=piulite=saibe=cleme pentru fixarea
colectorului pe suport,
pasta termoconductoare
- suporti pentru inclinare H
- tuburi Mazdon 39 cutieB9" tuburi4
- fitinguri $u, alama
- bride metalice cu surub
- supapa siguranta 6 bar
- supapa sens H
- canepa, teflon
- pasta verde H
- aliaj=pasta lipire
- bureti abrazivi pentru curatat cupru
- vas de expansiune pentru boiler
- dezaeratoare.
2.1.4. SCHEME DE MONTAJ
- )nstalatie solara pentru obtinere apa calda menajera -
fig. 2.9.9. si fig. 2.9.2.
- )nstalatie solara pentru obtinere apa calda menajera si aport la
incalzire - fig. 2.9.8.
- )nstalatie solara pentru obtinere apa calda menajera si incalzire
apa din piscina - fig. 2.9.
-8-
TUBURI MAZDON
/(0. 2.1.1.
/(0. 2.1.2.
-10-
TUBURI MAZDON
2.1.5. ORDINEA OPERATIILOR DE MONTAJ
2.1.5.1. AMPLASAREA BOILERULUI PE POZITIE SI
ECHIPAREA ACESTUIA
Amplasarea boilerului se recomanda a se face in camera
te@nica, in apropierea centralei termice.
Pasii ce trebuiesc urmati in vederea ec@iparii boilerului sunt A
- montarea picioarelor boilerului H
- imbracarea boilerului cu @usa speciala cu care acesta este
livrat H
- aplicarea ornamentelor si fixarea termometrului H
- pe turul si returul ambelor serpentine 3pe alimentarea cu apa
rece, cat si pe iesirea de A$M4 se vor prevedea robineti cu
@olender H
- pe alimentarea cu A+ se vor monta urmatoarele elemente de
siguranta, de la sursa spre boilerA supapa de sens, vas de
expansiune, robinet de golire 3intre vasul de expansiune si
2.1.5.2. MONTAREA SUPORTILOR PE ACOPERIS
Se va lua in calcul, la alegerea locului de amplasare a suportilor,
traseul ulterior al tevilor de $u, respectiv locul de strapungere a
acoperisului.
Se va acorda o atentie deosebita recomandarilor privind protectia
muncii pentru lucrari pe acoperisuri.
-a lucrari pe acoperis se vor folosi centura de siguranta sau sc@ele
boiler nu se admit elemente de inc@idere sau izolare4 H
- dimensionarea vasului de expansiune al boilerului
boiler 8"" l - vas expansiune 9: l
boiler "" l - vas expansiune 2 l
boiler !"" l - vas expansiune " l
- la iesirea de A$M boilerul va fi prevazut cu o supapa de
siguranta de 6 bar H
/(0.
2.1.5.
pentru protectia persoanelor.
Pentru o buna functionare, colectorul MA0#O' va fi orientat spre
S%# si va avea un ung@i de inclinare de cca. 8!
/(0.
2.1.7.
-12-
TUBURI MAZDON

/(0. 2.1.8.
/(0. 2.1.9.

-14-
TUBURI MAZDON
2.1.5.3. MONTAREA CUTIEI COLECTOARE
$utia colectoare 3994 se prinde in clemele sinelor laterale 4 si
se fixeaza cu clema plata 39"4.
Asigurati-va ca ambele sine portante 3;4 si cutia colectoare 3994
sunt fixate corect una fata de cealalta, apoi strangeti toate
imbinarile.
/(0. 2.1.12.
2.1.5.4. DIMENSIONAREA SI POZAREA TE-ILOR DE
CUPRU
Pentru un traseu de teava cu lungimea totala 3tur - retur4 de 8" - !"
m, se recomanda, in functie de numarul de tuburi ale colectorului,
urmatoarele diametre de teavaA
- pentru 2" -
- pentru !" -
- pentru 7" - 9!" tuburi,
- pentru 96" - 2!" tuburi,
$olectoarele pe baza de tuburi cu vid sunt inseriate cu ajutorul unui
sistem de piese CteuC 35ig. 2.9.98 898c22d 4.
+acordarea la turul si returul instalatiei se face cu tuburi flexibile.
-egarea la tuburile fexibile se face cu piesa C(C.
Se va urmari ca traseul de tevi dintre boiler si colector sa fie cat mai
scurt si cu cat mai putine sc@imbari de directie. Se va evita pe cat
posibil montajul tevilor in exteriorul casei 3pentru diminuarea
pierderilor de caldura4.
(evile vor fi consolidate prin intermediul unor bride metalice cu surub

/(0. 2.1.13 313'2241 .
si diblu. Acestea vor fi amplasate la distanta de max. 9,! m
de cealalta.
)mbinarea tevilor se va face prin sudura cu aliaj de sudura.
Pentru realizarea unei astfel de imbinari vor fi urmariti urmatorii pasi
curatarea cu ajutorul buretilor abrazivi pentru cupru a ambelor
piese ce trebuiesc sudate
aplicarea pastei de lipit uniform pe suprafata ce a fost curatata
dupa imbinare, suprafata de lipit va fi incalzita cu ajutorul unei
lampi de sudura, pana la atingerea temperaturii de topire a
aliajului de sudura
aplicarea aliajului de sudura se va face pe toata circumferinta
imbinariiH
nu se vor misca elementele sudate pana ce acestea nu s-au
racitH
imbinarile vor fi curatate cu o laveta umedaH
se va verifica daca sudura prezinta porozitati.
Atentie! )n cazul in care se va constata prezenta porozitatilor, se
va relua procesul de sudura.
)n zonele in care se pot forma perne de aer vor fi prevazute
aerisitoare automate.
Atentie! $ablul senzorului de la colector va fi pozat pe langa
conductele izolate de cupru, evitandu-se contactul direct cu
acestea.
-16-
TUBURI MAZDON
2.1.5.5. MONTAREA POMPEI SI A -ASULUI DE E2PANSIUNE
- pompa se va monta pe returul instalatiei de incalzire solara
- pompa si vasul de expansiune se vor monta conform
instructiunilor de montaj din cutia pompei. 35ig. 2.9.9.4
- dimensionarea vasului de expansiune se face in
conformitate cu tabelul de mai jos. Pentru dimensionarea
unor sisteme mai mari se va consulta furnizorul de
materiale.
CAPACITATE
BOILER3 *()(
8""
""
!""
'umar de tuburi &olumul vasului de
expansiune, litri
2" - !" 9:
6" - ;" 2
9"" "
2.1.5.6. MONTAREA AUTOMATIZARII 4CABLAJUL ELECTRIC5
- se va urmarii sc@ema de montaj a automatizarii din cartea
te@nica a automatizarii.
- se va lega obligatoriu la impamantare
- functionarea completa a instalatiei se asigura numai cand
sunt racordati toti senzorii si toate aparatele 3ex. A pompa,
vana, etc4
2.1.5.7. INCARCAREA INSTALATIEI CU AGENT TERMIC
#eterminanta pentru stabilirea presiunii de lucru a instalatiei este
precizarea ca la cota colectoarelor se dispune de o presiune de
9.! bar in starea de functionare la rece a instalatiei. )n mod
corespunzator, trebuie avuta in vedere cota statica atunci cand se
regleaza presiunea de lucru a instalatiei
)ncarcarea instalatiei se face cu ajutorul unei pompe manuale de
umplere, pana la obtinerea unei presiuni in sistem de A
pB9.! = ".9 x .inst
undeA .inst B diferenta de nivel boiler - colector4
&entilele de aerisire trebuie sa fie desc@ise.
)ncarcarea instalatiei se face dupa umplerea cu apa a boilerului.
$onform datelor te@nice, volumul estimat de agent termic in
instalatie, pe componente, este A
- $olector Mazdon 2" ".: litri
- $olector Mazdon 8" ".7: litri
- /oiler bivalent...........................conf. tabel
- 9 m teava $u M 9: x 9
- 9 m teava $u M 22 x 9
- 9 m teava $u M 2: x 9
- 9 m teava $u M 8! x 9
Atentie! %mplerea instalatiei cu agent termic se face dupa incarcarea
boilerul cu apa de la retea.
%mplerea cu agent termic a instalatiei in conditii de ing@et este
interzisa.
)nstalatia nu se umple cand soarele este puternic. *ste recomandat
ca umplerea cu agent termic sa se efectueze in lunile cu radiatie
solara mai putin intensa 3perioada recomandataA 9! noiembrie - 9!
martie4.
*ste interzisa completarea cu apa sau alti agenti termici a necesarului
de lic@id din instalatieH nerespectarea acestei interdictii duce la
pierderea caracteristicilor agentului termic si mai ales a protectiei
anticorozive.

2.1.5.8. IZOLAREA TE-ILOR DE CUPRU
)zolarea tevilor se va face numai dupa verificarea etanseitatii sistemului.
(evile se izoleaza cu coc@ilii din vata minerala cu banda de aluminiu.
Se vor izola cu banda adeziva din aluminiu tuburile flexibile de la iesirea
din cutia colectoare.
Atentie! 'u se folosesc izolatii din burete sau din alte materiale.
-18-
TUBURI MAZDON
/(0. 2.1.14.
2.1.5.9. MONTAREA TUBURILOR MAZDON
Montarea tuburilor cu vid se va face cu pompa circuitului solar in
functiune.
Atentie !
-a montarea tuburilor vidate purtati in mod obligatoriu manusi si
oc@elari de protectie pentru a evita raniri la eventuale accidente.
'u se va exercita presiune mecanica pe corpurile din sticla
)n condensatorul tuburilor vidate este atinsa rapid temperatura de
repaos de 98 898c22d "
Pentru evitarea arsurilor se va face montarea tuburilor cu circuitul
umplut si pompa in functiune, iar condensatorul nu va fi atins.
-20-
TUBURI MAZDON
/(0. 2.1.16.
M$&)%"% )+,+(*$ 6(1%)" !"#+!+&" +%7)$%"% #+''"#(+&" 1"
$!"%)((.
8 S'$%)""% '%!%'+*+( '$*"')$+*+(
#esfaceti suruburile din tabla colectorului.
+abatati capacul spre inainte si extrageti-l. )ndepartati buretii din colector.
8 I&)$1+'""% !%#)"( )"7$'$&1+')$%"
%ngeti 3incarcati4 curbura profilului conductei colectoare cu pasta
termoconductoare.
8 M$&)%"% )+,+(*$
(rageti saiba de cauciuc pe gatul tubului flexibil al condensatorului. Asezati
tuburile vidate unul cate unul pe scaunul de cauciuc inferior si impingeti-le
din partea de jos in colector. Pozitionati condensatorul in curbura profilului
prevazuta in conducta colectorului 3scaunul condensatorului4. ,arnitura din
cauciuc de pe gatul racordului flexibil al condensatorului trebuie sa stea
netensionata pe carcasa.
8 -"(9('%"% '$&)%')+*+( '$&1"&#%)$:'$&1+')%
&erificati contactul bun intre suprafata condensatorului si cea a conductei
colectoare.
Sa fiti atenti, de exemplu, sa nu fie prinse marginile peretilor izolatori
3buretele4 si ca suprafetele sa fie curate.
8 P$;()($&%"% )+,+(*$
Pozitionati tuburile vidate prin rotire stanga-dreapta astfel incat partea
intunecata a placii absorbante sa stea in sus si paralel cu planul
colectorului.
8 /(<%"% )+,+(*$
Ancorati tuburile cu clemele-semiluna pe sina portanta. $lemele-semiluna
de jos, cat si cele de sus trebuie sa cuprinda tuburile si sa fie ancorate in
crenelurile sinei portante.
8 A#(0+%"% '*"7"( '$&1"&#%)$+*+(
Abia acum se va strange clema condensatorului cu ajutorul clestelui tip
papagal. Acum tubul vidat este asigurat contra rotirii.
Sa nu incercati sa miscati tuburile atat timp cat sunt ancorate
-22-
TUBURI MAZDON

2.1.5.10. REGLAJUL DEBITULUI
+eglajul se face in stare de functionare a instalatiei dupa ce
aceasta a fost umpluta si aerisita si pompa de recirculare a fost
pornita.
Prestabilirea debitului volumic se face actionand asupra
comutatorului cu 8 pozitii al pompei 3treptel ) - )))4.
#ebitmetrul amplasat sub pompa se regleaza pentru un debit
volumic de ",9" - ",9! l > min pentru fiecare tub 3se considera ca
pentru 9 m
2
- 9" tuburi, este optim un debit volumic de
9,8 l > min4.
*x.A #aca debitul ales este de ",9 l >min >tub, atunci
debitul pentru fiecare ramura in serie va fiA
;" tuburi x ",9 l>min>tub B ; l>min
#ebitul sistemului de 9:" tuburi va fi deA
9:" tuburi x ",9 l>min>tub B 9: l>min
2.1.6. -ERI/ICAREA /INALA A INSTALATIEI
nivelul vidului in panou 3citit pe manometrul adaptorului de
vid4 A ",; mbarH
presiunea agentului termic din instalatie 3citita la
manometrul amplasat langa carcasa pompei4 A
min 8 barH
debitul 3citit pe debitmetrul amplasat sub pompa4 va fi cel
indicat la pct. 2.9.!.9" H nu sunt admise oscilatii ale niveluli
debituluiH
automatizarea va indica parametrii setati si cei variabili.
-24-