Sunteți pe pagina 1din 4

http://24secunde.

com
Conversia numerelor scrise in baze diferite
Stim urmatoarea regula de reprezentare a unui numar zecimal:
1234= 1*10
3
+2*10
2
+3*10+4
Pozitia cirei in numar reprezinta greutatea cirei.
!rmand regula de mai sus se poate transorma usor orice numar" in orice #aza" intr$un numar zecimal.
%&'
(
=%*(
2
+&*(
1
+'*(
0
=%*%4+&*(+'=44'
10
)umarul %&' in #aza opt este transormat intr$un numar scris in #aza 10. *ezultatul este 44' in #aza 10.
*egula se aplica si numerelor in #aza 2 sau in orice alta #aza.
1010
2
= 1*2
3
+ 0*2
2
+ 1*2
1
+ 0*2
0
= 10
10
Plecand de la regula de mai sus in sens in+ers" putem transorma numere scrise in #aza 10 in alte #aze. Sa
+edem o con+ersie din #aza 10 in #aza (.
Stim ca un numar oarecare zecimal ,-(&%'0 in cazul nostru. se poate scrie astel:
-(&%'0
10
= n
i
* (
i
+ /

+ n
3
* (
3
+ n
2
* (
2
+ n
1
* (
1
+ n
0
* (
0
)e dam seama ca +aloarea n
i
* (
i
nu tre#uie sa depaseasca +aloarea numarului zecimal -(&%'0. Putem ala
astel puterea ma0ima pe care o poate primi (
i
.
Sa construim un ta#el cu puterile lui (.
(
0
= 1
(
1
= (
(
2
= %4
(
3
= '12
1
http://24secunde.com
(
4
= 40-%
(
'
= 32&%(
(
%
= 2%2144
(
&
= 20-&1'2
(
(
= 1%&&&21%
1edem ca (
&
2 -(&%'0. *ezulta ca numarul de mai sus poate i scris in elul urmator:
-(&%'0
10
= n
%
* (
%
+ n
'
* (
'
+ n
4
* (
4
+ n
3
* (
3
+ n
2
* (
2
+ n
1
* (
1
+ n
0
* (
0
3ontinuam mai departe:
-(&%'0 = 3 * (
%
+ 20121(
(
%
intra de 3 ori in -(&%'0 si ramane un rest de 20121(. 4peratia de mai sus continua plecand de la restul
ramas:
20121( = %* (
'
+ 4%10
4%10 = 1 * (
4
+ '14
'14 = 1 * (
3
+2
2 = 0 * (
2
+2
2 = 0 * (
1
+2
2 = 2 * (
0

Putem scrie:
-(&%'0
10
= 3 * (
%
+ %* (
'
+ 1 * (
4
+ 1 * (
3
+ 0 * (
2
+ 0 * (
1
+ 2 * (
0
= 3%11002
(
Metoda alternativa de conversie, prin impartire directa
50ista o metoda alternati+a de con+ersie pe care o +om e0plica mai 6os.
-(&%'0 : ( = 1234'% + 2
1234'% : ( = 1'432 + 0
1'432 : ( = 1-2- + 0
1-2- : ( = 241 + 1
241 : ( = 30 + 1
30 : ( = 3 + %
3 : ( = 0 + 3
Pri+iti restul din partea dreapta de 6os in sus. 7ormeaza sirul 3%11002 si este tocmai numarul cautat. 5ste o
metoda usor de olosit prin care se poate con+erti un numar in #aza 10 in alta #aza.
2
http://24secunde.com
Metoda de conversie dintr-o baza oarecare in baza 10 prin inmultire
7ie numarul octal 3%11002
(
. Stim ca
3%11002
(
= 3 * (
%
+ %* (
'
+ 1 * (
4
+ 1 * (
3
+ 0 * (
2
+ 0 * (
1
+ 2 * (
0
= -(&%'0
10

8ata cum se poate realiza con+ersia ,este operatia in+ersa impartirii pe care am descris$o putin mai sus.:
3%11002
3*(=24
24+%=30
30*(=240
240+1=241
241*(=1-2(
1-2(+1= 1-2-
1-2-*(=1'432
1'432+0=1'432
1'432*(=1234'%
1234'%+0=1234'%
1234'%*(=-(&%4(
-(&%4(+2=-(&%'0
*ezultatul inal este numarul cautat" numar zecimal ,in #aza 10..
Conversia intre baze diferite (diferite de zecimal)
3on+ersia dintr$un #aza in alta se ace de o#icei in doi pasi. Se utilizeaza" in ma6oritatea cazurilor" 10 ca
#aza intermediara.
9stel" pentru con+ersia unui numar din #aza 2 in #aza ' eectuam urmatorii pasi:
$ numarul in #aza 2 este trecut in echi+alentul in #aza 10
$ echi+alentul in #aza 10 este con+ertit in #aza '
50ista insa situatii speciale in care con+ersia se poate ace direct ,cu un mic calcul mental..
Binar -> Hexazecimal
1111 0000 1110 1101
2
= %1%&&
10
$ se grupeaza numarul #inar in grupe de cate 4 si scriem echi+alentul he0azecimal el grupei respecti+e
1111
2
= 1'
10
= 7
1%
0000
2
= 0
10
= 0
1%
1110
2
= 14
10
= 5
1%
1101
2
= 13
10
= :
1%
3
http://24secunde.com
9sadar" 1111 0000 1110 1101
2
= 705:
1%
Octal -> Binar
7ie numarul octal:
%&'
(
= 44'
10
8l despartim in cirele componente carora le alam echi+alentul #inar :
%
(
= 110
2
&
(
= 111
2
'
(
= 101
2
9sadar" %&'
(
= 110 111 101
2
.
Se completeaza cu 0 in ata astel incat iecarei cire octale sa$i corespunda un grup #inar de 3 cire.
0 se scrie 000
1 se scrie 001
11 se scrie 011
10 se scrie 010

4