Sunteți pe pagina 1din 31

MINISTERUL AGRICULTURII I DEZVOLTRII RURALE

Autoritatea de Management pentru PNDR
GHIDUL SOLICITANTULUI

MSURA 322
Renovarea, dezvoltarea satelor,
mbuntirea serviciilor de baz pentru
economia i populaia rural i punerea n
valoare a motenirii rurale


Submasura 322 d)
Investitii privind lucrari de refacere si
modernizare a infrastructurii rutiere
afectate de inundatii in anul 2010

FONDUL EUROPEAN AGRICOL PENTRU DEZVOLTARE RURAL
Program finanat de Uniunea European i Guvernul Romniei
ROMNIA
Ministerul Agriculturii
i Dezvoltrii Rurale
UNIUNEA
EUROPEAN
Program finanat prin
FEADR
G h i d u l S o l i c i t a n t u l u i M s u r a 3 2 2 1 |P a g i n a

Informaiile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate n scopuri comerciale. Distribuirea acestui material i utilizarea informaiilor
coninute n acest Ghid al Solicitantului se vor realiza n mod gratuit i doar cu acordul APDRP. Toate drepturile rezervate APDRP.

I MP O R T A N T !
Pentru a obine informaiile cu caracter general, consultai pliantele i ndrumarele
editate de MADR i APDRP, disponibile la sediile Direciile Agricole Judeene i sediile
APDRP din fiecare jude i din regiunile de dezvoltare ale Romniei, precum i pe
paginile de internet www.apdrp.ro i www.madr.ro .
De asemenea, pentru a obine informaii despre FEADR ne putei contacta direct la
sediile noastre, prin telefon, prin e-mail sau prin pagina de internet vezi datele de
contact de la finalul Ghidului Solicitantului.


GHIDUL SOLICITANTULUI pentru accesarea
MSURII 322 Renovarea, dezvoltarea satelor, mbuntirea
serviciilor de baz pentru economia i populaia rural i punerea
n valoare a motenirii rurale
Submasura d) Investitii privind lucrari de refacere si
modernizare a infrastructurii rutiere afectate de inundatii in
anul 2010
Versiunea 01 mai 2011

Ghidul Solicitantului este un material de informare
tehnic a potenialilor beneficiari ai Fondului European
Agricol pentru Dezvoltare Rural (FEADR) implementat
prin Programul Naional de Dezvoltare Rural (PNDR) i
se constituie n suport informativ complex pentru
ntocmirea proiectului conform cerinelor specifice ale
PNDR.
Ghidul Solicitantului prezint regulile pentru pregtirea,
ntocmirea i depunerea proiectului de investiii, precum
i modalitatea de selecie, aprobare i derulare a
proiectului dumneavoastr. De asemenea, conine lista
indicativ a tipurilor de investiii pentru care se acord
fonduri nerambursabile, documentele, avizele i
acordurile pe care trebuie s le prezentai, modelul
Cererii de Finanare, al Studiului de Fezabilitate/
Documentaiei de avizare a lucrrilor de intervenie, al
Contractului de Finanare, precum i alte informaii utile
realizrii proiectului i completrii corecte a
documentelor.G h i d u l S o l i c i t a n t u l u i M s u r a 3 2 2 2 |P a g i n a

Informaiile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate n scopuri comerciale. Distribuirea acestui material i utilizarea informaiilor
coninute n acest Ghid al Solicitantului se vor realiza n mod gratuit i doar cu acordul APDRP. Toate drepturile rezervate APDRP.


C U P R I N S

1. PREVEDERI GENERALE
Obiectivele msurii 322 Renovarea, dezvoltarea satelor, mbuntirea serviciilor de
baz pentru economia i populaia rural i punerea n valoare a motenirii rurale ... 3

2. PREZENTAREA MSURII 322
2.1 Cine poate beneficia de fonduri nerambursabile......................................... 4
2.2 Criteriile de eligibilitate pentru acordarea sprijinului...................................... 5
2.3 Tipuri de servicii/aciuni sprijinite........................................................ 6
2.4 Tipuri de investiii i cheltuieli neeligibile....................................................... 7
2.5 Criteriile de selecie ale proiectului............................................................ 9
2.6 Valoarea maxim a fondurilor nerambursabile (intensitatea sprijinului) ...... 11

3. ACCESAREA FONDURILOR NERAMBURSABILE ACORDATE PENTRU
RENOVAREA, DEZVOLTAREA SATELOR, MBUNTIREA SERVICIILOR DE
BAZ PENTRU ECONOMIA I POPULAIA RURAL I PUNEREA N
VALOARE A MOTENIRII RURALE
3.1 Completarea, depunerea i verificarea Dosarului cererii de finanare.......... 12
3.2 Contractarea fondurilor........................................................................ 18
3.3 Achiziiile............................. 20
3.4 Plata................................................................................................................ 21

4. INFORMAII UTILE
4.1. Documente necesare ntocmirii cererii de finanare....................................... 22
4.2. Lista Formularelor disponibile pe site-ul APDRP............................................ 24
4.3. Dicionar .......................................................... 25
4.4. APDRP n sprijinul dumneavoastr ............................................................... 28

5. ANEXE LA GHIDUL SOLICITANTULUI
5.1. Anexa 1 Model Cerere de Finanare ................................. link www.apdrp.ro
5.2. Anexa 2 Model Studiu de Fezabilitate/ Documentaie de avizare a lucrrilor
de intervenii, conform HG 28 din ianuarie 2008 .................. link www.apdrp.ro
5.3. Anexa 3 Recomandri privind elaborarea analizei cost beneficiu ..
link www.apdrp.ro
5.4. Anexa 4 Model Contract de Finanare ................................ link www.apdrp.ro
5.5. Anexa 5 Modele de Formulare de plat .............................. link www.apdrp.ro
5.6. Anexa 6 Lista comunelor cu gradul de srcie aferent ... link www.apdrp.ro
5.7. Anexa 7 Lista acte normative utile ....................................... link www.apdrp.ro
5.8. Anexa 8 Fia Msurii 322 .................................................... link www.apdrp.ro
5.9. Anexa 9 Adeverinta de la Instituia Prefectului privind drumurile afectate de
inundaiile din 2010 ................................................................ link www.apdrp.ro
5.10. Anexa 10 Lista localitilor cu infrastructur tehnico edilitar afectat de
inundaii n anul 2010 din anexa la HG 378/ 2011.. link www.apdrp.ro

G h i d u l S o l i c i t a n t u l u i M s u r a 3 2 2 3 |P a g i n a

Informaiile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate n scopuri comerciale. Distribuirea acestui material i utilizarea informaiilor
coninute n acest Ghid al Solicitantului se vor realiza n mod gratuit i doar cu acordul APDRP. Toate drepturile rezervate APDRP.


Capitolul 1
PREVEDERI GENERALE

Prevederile din prezentul ghid se refer la condiiile de finanare
pentru proiecte de investiii privind refacerea i modernizarea
infrastructurii rutiere afectate de inundaiile din anul 2010, ca
submsura 322d, parte a msurii 322 Renovarea, dezvoltarea satelor,
mbuntirea serviciilor de baz pentru economia i populaia rural i
punerea n valoare a motenirii rurale din Programul Naional de
Dezvoltare Rural PNDR.


Obiectivele submsurii 322d:

a. Creterea numrului de elemente de infrastructur edilitar mbuntite
(refcute, inclusiv modernizate, dac este cazul) n urma inundaiilor din
anul 2010;
b. Diminuarea efectelor pagubelor aprute ca urmare a inundaiilor din anul
2010.


Contribuia public aferent submsurii 322d este de:
- 155.942.700 euro din care:
contribuia Guvernului Romniei de la bugetul central de stat 20%
contribuia Uniunii Europene 80%
* * *
G h i d u l S o l i c i t a n t u l u i M s u r a 3 2 2 4 |P a g i n a

Informaiile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate n scopuri comerciale. Distribuirea acestui material i utilizarea informaiilor
coninute n acest Ghid al Solicitantului se vor realiza n mod gratuit i doar cu acordul APDRP. Toate drepturile rezervate APDRP.

Nu sunt conforme cererile
de finantare depuse de
Consiliile Locale n numele
comunelor care sunt
beneficiari eligibili n cadrul
submasurii 322d.
IMPORTANT!
Comuna poate s aplice o singura data
n nume propriu sau n cadrul unei ADI.
Cererea de finantare nu este acceptata
pentru verificare n urmatoarele
cazuri:
- n cazul n care solicitantul este o
comuna beneficiar de fonduri
FEADR, care se regaseste n
componenta unei ADI ce are proiect
depus in aceasi sesiune, selectat sau cu
contract de finantare in derulare pe
masura 322
- n cazul n care solicitantul este o ADI
i comunele componente au proiecte
depuse n aceasi sesiune, selectate sau
cu contract n derulare pe masura 322
depuse atat n nume propriu cat si n
cadrul altor ADI.
Capitolul 2
PREZENTAREA SUBMSURII 322d


2.1 Cine poate beneficia de fonduri nerambursabile?

Beneficiarii eligibili pentru sprijinul acordat prin submsura 322d sunt:
Comunele cu infrastructur tehnico-edilitar afectate de inundaii n anul 2010,
incluse n Anexa la HG nr. 378/2011, prin reprezentanii lor legali conform
legislaiei naionale n vigoare;

Asociaiile de Dezvoltare Intercomunitare (ADI) realizate ntre dou sau mai
multe comune cu infrastructur tehnico-edilitar
afectate de inundaii n anul 2010, incluse n Anexa la
HG nr. 378/2011, nfiinate conform legislaiei
naionale n vigoare (Legea nr. 215/2001 a
administraiei publice locale cu modificrile i
completrile ulterioare i Ordonana Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaii
i fundaii, cu modificrile i completrile ulterioare);

ATENTIE! Reprezentantul legal al comunei este
primarul (poate fi si Administratorul public pentru
Comune i Asociatii de Dezvoltare Intercomunitare, n
conformitate cu Legea nr. 215/2001 a administraiei
publice locale cu modificrile i completrile ulterioare.

Finanarea unui proiect depus n cadrul Msurii 322,
submsura 322d derulat prin PNDR, este
restricionat pentru urmtoarele categorii de
beneficiari:
a) beneficiarii nregistrai n lista APDRP a debitorilor
pentru Programul SAPARD i pentru FEADR, pn la
achitarea integral a datoriei fa de APDRP, inclusiv
a majorrilor de ntrziere;
G h i d u l S o l i c i t a n t u l u i M s u r a 3 2 2 5 |P a g i n a

Informaiile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate n scopuri comerciale. Distribuirea acestui material i utilizarea informaiilor
coninute n acest Ghid al Solicitantului se vor realiza n mod gratuit i doar cu acordul APDRP. Toate drepturile rezervate APDRP.

Important!
Spaiul rural eligibil n
accepiunea Axei 3 i implicit
a acestei msuri, cuprinde
totalitatea comunelor ca
uniti administrativ
teritoriale mpreun cu satele
componente.
Satele aparintoare de orae
i zonele periurbane nu sunt
eligibile.

Important!
Nu se admit spre finanare proiecte
care prevd ca soluie tehnic,
realizarea de drumuri impietruite cu
impermeabilizare.
b) beneficiarii care au contracte de finanare reziliate din initiativa APDRP pentru
FEADR din cauza nerespectarii clauzelor contractuale i rezilierea are o vechime mai
mica de un an;
c) beneficiarii care se afl n situaii litigioase cu APDRP, pn la finalizarea litigiului.


2.2 Criteriile de eligibilitate pentru acordarea sprijinului

Comuna care prezint proiect trebuie s fie cuprins
n lista localitilor cu infrastructur tehnico-edilitar
afectat de inundaiile din anul 2010, aprobat prin
act normativ, iar proiectul trebuie s vizeze
reconstrucia i modernizarea drumurilor comunale,
podurilor i podeelor afectate de inundaiile din 2010
i aparinnd proprietii publice a unitii
administrative (comuna);
Proiectul trebuie s fie realizat n spaiul rural conform definiiei din PNDR;
Proiectul nu prevede investiii in infrastructura rutiera afectata de inundatiile din
2010, finanate prin programe comunitare sau nationale;
Beneficiarul trebuie s prezinte SF/DALI si toate avizele i autorizaiile necesare
investiiei
Investitia trebuie s respecte Planul Urbanistic General
Beneficiarul se angajeaza sa asigure mentenanta investitie
ATENTIE! Investiiile privind modernizarea drumurilor comunale afectate de
inundaiile din anul 2010 nu sunt eligibile dect n cazul n care prin proiect este
vizat i refacerea acestora.
IMPORTANT! Comunele care depun documente n vederea decontrii din Fondul
Solidaritatea al Uniunii Europene a cheltuielilor efectuate pentru repunerea n
funciune a infrastructurii rutiere afectate de inundaiile din 2010 nu sunt
solicitanti eligibili pentru finanare n cadrul
submsurii 322d!


G h i d u l S o l i c i t a n t u l u i M s u r a 3 2 2 6 |P a g i n a

Informaiile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate n scopuri comerciale. Distribuirea acestui material i utilizarea informaiilor
coninute n acest Ghid al Solicitantului se vor realiza n mod gratuit i doar cu acordul APDRP. Toate drepturile rezervate APDRP.


IMPORTANT! Comunele care depun proiecte prin aceasta submasura dar care nu
sunt considerate conforme sau care ulterior ntocmirii raportului de selecie sunt
declarate neeligibile sau eligibile fr finanare pot s solicite Autoritii
Coordonatoare i de Management a Fondului Solidaritatea al Uniunii Europene
rambursarea cheltuielilor eligibile din punctul de vedere al reglementrilor
acestui Fond pentru operaiunile de urgen efectuate ca urmare a inundaiilor
din perioada iunie - iulie 2010 (pentru aducerea la stadiul iniial al obiectivelor
afectate de inundaii), depunnd n acest sens documentaia necesar.

IMPORTANT! Solicitanii care au primit finanare prin Programul SAPARD,
msura 2.1, pentru infrastructura rutier i depun proiecte pentru refacerea i
modernizarea aceluiai/ acelorai drum/drumuri NU SUNT ELIGIBILI.

2.3 Tipuri de investiii eligibile

Un proiect poate conine cheltuieli eligibile dar i neeligibile. Fondurile nerambursabile
vor fi acordate pentru decontarea cheltuielilor eligibile, cheltuielile neeligibile urmnd a
fi suportate integral de ctre beneficiarul proiectului.

Fondurile nerambursabile pe submsura 322d, vor fi acordate beneficiarilor eligibili
pentru:
Refacerea i modernizarea drumurilor comunale, podurilor i podeelor,
afectate de inundaiile din 2010 i care aparin proprietii publice a unitii
administrative (comuna) afectate de inundaiile menionate mai sus pe teritoriul
creia se afl, aa cum sunt definite i clasificate n conformitate cu legislaia
naional n vigoare (OG 43/1997 republicat privind regimul drumurilor, cu
modificrile i completrile ulterioare).
IMPORTANT!
Drumurile comunale trebuie s se regseasc n Anexa 3 a HG 540/2000 cu
modificrile i completrile ulterioare.
Costurile generale legate de ntocmirea proiectului, precum taxe pentru
arhiteci, ingineri i consultani, studii de fezabilitate/documentatia de avizare a
lucrarilor de interventii, taxe pentru eliberarea certificatelor, avizelor i autorizaiilor
G h i d u l S o l i c i t a n t u l u i M s u r a 3 2 2 7 |P a g i n a

Informaiile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate n scopuri comerciale. Distribuirea acestui material i utilizarea informaiilor
coninute n acest Ghid al Solicitantului se vor realiza n mod gratuit i doar cu acordul APDRP. Toate drepturile rezervate APDRP.

necesare implementrii proiectelor, aa cum sunt ele menionate n legislaia
naional, achiziionarea de patente i licene, sunt eligibile n limita a maxim 10%
din valoarea eligibil a proiectului, n conformitate cu prevederile art. 55 din Reg.
(CE) 1974/2006.
ATENIE!
Cheltuielile aferente cap. 3 din bugetul indicativ nu trebuie s depaseasca 10% din
cheltuielile prevzute la cap. 1.2, 1.3, 2, 4.

2.4 Tipuri de investiii i cheltuieli neeligibile


ATENTIE! Finalizarea proiectului FEADR, presupune ca beneficiarul s finalizeze att
partea de investiie suportat prin cheltuielile eligibile ct i partea de investiie realizat
prin cheltuielile neeligibile.

Prin submsura 322d nu se pot finana investiii care se ncadreaz n urmtoarele
categorii:

Costuri neeligibile (lista indicativ):
1. Proiecte de utilitate publica care nu respecta normele privind calitatea in
constructii si nu sunt conforme cu normativele de proiectare;
2. Cumprarea de teren i/sau de imobile;
3. Impozite i taxe fiscale;
4. Costuri operaionale inclusiv costuri de ntreinere i chirie;
5. Comisioane bancare, costurile garaniilor, cheltuieli de nfiinare i cheltuieli
similare;
6. Investiii care fac obiectul Msurii 125 din axa 1 a PNDR (drumurile de acces la
ferm i cele de exploataie forestier);
7. Drumurile judeene, naionale i reeaua TEN-T;
8. Achiziionarea de bunuri second-hand (utilizate), cu excepia celor care au ca
obiectiv obinerea caracterului tradiional autentic;
9. Orice cheltuieli realizate cu scopul asigurrii mentenanei sau orice alte cheltuieli
generate de simpla nlocuire n conformitate cu art. 55 din Reg. nr. 1974/2006;
G h i d u l S o l i c i t a n t u l u i M s u r a 3 2 2 8 |P a g i n a

Informaiile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate n scopuri comerciale. Distribuirea acestui material i utilizarea informaiilor
coninute n acest Ghid al Solicitantului se vor realiza n mod gratuit i doar cu acordul APDRP. Toate drepturile rezervate APDRP.

10. TVA, cu excepia TVA-ului nedeductibil, n cazul n care este n mod real i
definitiv suportat de ctre beneficiari, alii dect persoanele scutite de plata
impozitului, conform art.71 (3), lit. a din Regulamentul (CE) nr. 1698/2005;
11. Costuri de schimb valutar, taxe i pierderi ocazionate de schimburile valutare
asociate contului euro APDRP;
12. Contribuia n natur;
13. Costurile aferente unui contract de leasing: taxa de management, dobnzi, prima
de asigurare etc.;
14. Costuri realizate nainte de aprobarea proiectului, cu excepia studiilor tehnice,
a planurilor de afaceri i a studiilor de fezabilitate;

Investiii neeligibile:
1. Refacerea i/ sau reabilitarea reelei publice de ap (captare, staii de tratare,
alimentare) pentru localitile rurale avnd sub 10.000 populaie echivalent (p.e),
afectate de inundaii;
2. Refacerea i/sau reabilitarea reelei publice de ap uzat (canalizare, staii de
epurare) pentru localitile rurale avnd sub 10.000 populaie echivalent (p.e)
afectate de inundaii;
3. Refacerea i/sau reabilitarea reelei publice de joas tensiune i a reelei publice
de iluminat cu eficien energetic ridicat;
4. Refacerea i/sau reabilitarea reelei publice locale de alimentare cu gaz n
comunele afectate de inundaii sau ctre alte localiti rurale sau ctre zone rurale
care nu sunt conectate la reea;
5. Proiecte de investiii n infrastructura social;
6. Proiectele care promoveaz investiii n scopul conservrii specificului local i a
motenirii culturale;
7. Proiecte integrate de investiii;
8. Investiiile privind refacerea i/sau modernizarea infrastructurii tehnico edilitare din
comunele care beneficiaz de sprijin din alte fonduri naionale sau comunitare;
9. Investiiile pentru infrastructur de prevenire i protecie mpotriva inundaiilor
realizate de beneficiarii msurii 125 mbuntirea i dezvoltarea infrastructurii
legate de dezvoltarea i adaptarea agriculturii i silviculturii aferente PNDR.


G h i d u l S o l i c i t a n t u l u i M s u r a 3 2 2 9 |P a g i n a

Informaiile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate n scopuri comerciale. Distribuirea acestui material i utilizarea informaiilor
coninute n acest Ghid al Solicitantului se vor realiza n mod gratuit i doar cu acordul APDRP. Toate drepturile rezervate APDRP.


2.5 Criteriile de selecie ale proiectului

Proiectele prin care se solicit finanare prin FEADR, submsura 322d sunt supuse
unui sistem de selecie, n baza cruia fiecare proiect declarat eligibil este punctat
conform urmtoarelor criterii de selecie:
1. Gradul de afectare al infrastructurii rutiere propuse prin proiect, calculat ca
pondere a lungimii drumului afectat propus a fi refcut prin proiect din lungimea
total a drumului comunal;
2. Infrastructura rutier propus prin proiect asigur direct (intersecteaz) accesul
la principalele ci rutiere, respectiv drumurile naionale, judeene , comunale;
3. Localitile rurale care nu au primit sprijin anterior din fonduri comunitare pentru
investiii n infrastructura rutier;
4. Localiti rurale din regiunile cu grad de srcie ridicat;
5. Proiecte care se incadreaz ntr-o strategie de dezvoltare local sau judeean.

Evaluarea criteriilor de selecie se face astfel:
Nr.
Crt.
Criterii de selecie Punctaj
1.
Gradul de afectare al infrastructurii rutiere propuse prin proiect,
calculat ca ponderea lungimii drumului afectat propus a fi refcut
prin proiect din lungimea total a drumului comunal

Valoarea raportului dintre lungimea de drum comunal afectat de
inundaii propusa a fi refacuta prin proiect (L afectata DC) i lungimea
total a drumului comunal respectiv (L totala DC), calculat cu dou
zecimale, se multiplic cu 60 i rezult punctajul total, astfel:

L afectat DC / L totala DC * 60 = punctaj total (cu dou zecimale).

Dac proiectul vizeaz mai multe drumuri comunale, L afectat DC
reprezint suma lungimilor afectate de inundaii din fiecare drum
comunal din proiect, iar L total DC reprezint suma lungimilor totale ale
drumurilor comunale. Datele se preiau din Studiul de fezabilitate/
Documentatia de avizare a lucrarilor de interventii (SF/DALI).

Acestea trebuie s fie confirmate de:
1. Adeverina emisa de Instituia Prefectului (conform anexei 9 la ghid)
care stabileste identificarea drumului comunal afectat si a lungimii de
drum comunal afectate aferent drumului comunal inclus n proiect.
2. Anexa la HG 378/ 2011 pentru verificarea lungimii totale a drumurilor
afectate din comun.

Maxim
60
puncte
G h i d u l S o l i c i t a n t u l u i M s u r a 3 2 2 10 |P a g i n a

Informaiile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate n scopuri comerciale. Distribuirea acestui material i utilizarea informaiilor
coninute n acest Ghid al Solicitantului se vor realiza n mod gratuit i doar cu acordul APDRP. Toate drepturile rezervate APDRP.

ATENTIE! Daca lungimea totala a drumurilor afectate prezentata in
adeverinta de la Institutia Prefectului este mai mare decat lungimea
totala a drumurilor afectate prevazuta in HG 378/2011, nu se va calcula
punctajul din cauza necorelarii datelor, proiectul nu se va puncta pentru
acest criteriu de selectie.
3. Anexa 3 la HG 540/2000 cu modificrile i completrile ulterioare
pentru verificarea lungimii totale a drumului/drumurilor comunale.
ATENTIE! Dac n proiect se prevede numai refacerea i modernizarea
podurilor i podeelor afectate de inundaii nu se poate acorda punctaj
pentru acest criteriu.
2.
Infrastructura rutier propus prin proiect asigur direct
(intersecteaz) accesul la principalele ci rutiere, respectiv
drumurile naionale, judeene, comunale.
Acest criteriu trebuie prezentat i demonstrat n SF/ DALI (piese scrise i
desenate).
Dac nu exist nici o intersectare a traseului proiectului cu un drum
clasificat n cel puin una din categoriile menionate, nu se acord
punctaj.

15
3.
Localitile rurale care nu au primit sprijin anterior din fonduri
comunitare pentru investiii n infrastructura rutier
Se primete punctaj numai dac localitatea nu se regsete n bazele
de date ale APDRP privind proiectele finanate prin Programul SAPARD
i FEADR la data depunerii cererii de finantare.
15
4.
Localiti rurale din regiunile cu grad de srcie ridicat

Se acord punctaj numai dac localitatea este obligatoriu identificat
n Lista localitilor din regiunile cu grad de srcie ridicat Anexa
6 la Ghidul Solicitantului, punctajul fiind stabilit funcie de procentul
gradului de srcie cu care este nregistrat localitatea respectiv.

In cazul unei comune nou nfiinate se va lua n considerare gradul de
srcie al comunei din care aceasta s-a desprins;
In cazul unei comune desprins dintr-un ora, aceasta nu va fi punctat;

Se calculeaz punctajul nmulind rata srciei din Anexa 6 cu 3, iar
rezultatul obinut se calculeaz cu dou zecimale
Ex: 42,2%*3=1,266=1,27, sau 0,422*3=1,266=1,27;
25,1%*3=0,753=0,75, sau 0,251*3=0,753=0,75
Maxim 3
puncte
5.
Proiecte care se incadreaz ntr-o strategie de dezvoltare local sau
judeean

Se puncteaz numai dac prin documentul emis de Consiliul Judeean/
Agenia de Dezvoltare Regional se confirm faptul c proiectul depus
pentru finanare se ncadreaz ntr-o strategie de dezvoltare local sau
judeean.
In situaia n care documentul nu este ataat cererii de finanare, criteriul
nu se puncteaz.
7
6. TOTAL
Maxim
100
Pentru aceast msur nu exista un prag minim de punctaj.
G h i d u l S o l i c i t a n t u l u i M s u r a 3 2 2 11 |P a g i n a

Informaiile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate n scopuri comerciale. Distribuirea acestui material i utilizarea informaiilor
coninute n acest Ghid al Solicitantului se vor realiza n mod gratuit i doar cu acordul APDRP. Toate drepturile rezervate APDRP.


Departajarea proiectelor cu punctaj egal se va realiza n funcie de numrul de km de
drum realizai (refcui i modernizai) prin proiect, respectiv n ordinea descresctoare
a numrului de km de drum realizai prin proiect.
Toate activitile pe care solicitantul se angajeaz s le efectueze prin investiie atat la
faza de implementare a proiectului ct i n perioada de monitorizare i pentru care a
primit punctaj la selecie, devin condiii obligatorii.
n cazul n care, la verificarea cererilor de plat, sau n perioada de monitorizare, se
constat c aceste condiii nu se respect, plile vor fi sistate iar contractul va fi
reziliat.


2.6 Valoarea maxim a fondurilor nerambursabile (intensitatea sprijinului)

Sprijinul public (comunitar i naional) acordat n cadrul submsurii 322d va fi:
- de pn la 100% din totalul cheltuielilor eligibile, iar valoarea total eligibil a
proiectului nu va depi 1,5 milioane euro/ proiect.

* * *

G h i d u l S o l i c i t a n t u l u i M s u r a 3 2 2 12 |P a g i n a

Informaiile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate n scopuri comerciale. Distribuirea acestui material i utilizarea informaiilor
coninute n acest Ghid al Solicitantului se vor realiza n mod gratuit i doar cu acordul APDRP. Toate drepturile rezervate APDRP.


Capitolul 3
ACCESAREA FONDURILOR NERAMBURSABILE ACORDATE
PENTRU RENOVAREA, DEZVOLTAREA SATELOR, MBUNTIREA
SERVICIILOR DE BAZ PENTRU ECONOMIA I POPULAIA RURAL
I PUNEREA N VALOARE A MOTENIRII RURALE


Principiul de baz al finanrii nerambursabile este acela al rambursrii cheltuielilor
eligibile efectuate n prealabil de ctre beneficiar.

Un solicitant poate depune n acelai timp mai multe proiecte pentru msuri diferite din
PNDR pentru a fi cofinanate prin FEADR.

Un solicitant poate depune un al doilea proiect n cadrul Msurii 322 cofinanat din
FEADR, cu condiia ca primul proiect s fie finalizat.


3.1 Completarea, depunerea i verificarea Dosarului cererii de finanare

Dosarul cererii de finanare conine cererea de finanare nsoit de anexele tehnice i
administrative conform listei documentelor, legate ntr-un singur dosar, astfel ncat s
nu permit detaarea i/sau nlocuirea documentelor.
Formularul standard al cererii de finanare este prezentat n Anexa 1 la prezentul Ghid
i este disponibil n format electronic, la adresa www.apdrp.ro
ATENIE! Cererea de finanare trebuie nsoit de anexele prevzute n modelul
standard. Anexele Cererii de finanare fac parte integrant din aceasta.


3.1.1 COMPLETAREA cererii de finanare
Completarea Cererii de finanare, inclusiv a anexelor acesteia, se va face conform
modelului standard. Modificarea modelului standard (eliminarea, renumerotarea
seciunilor, anexarea documentelor suport n alta ordine dect cea specificat etc.)
poate conduce la respingerea Dosarului cererii de finanare pe motiv de neconformitate
administrativ.
Cererea de finanare trebuie redactat pe calculator, n limba romn. Nu sunt
acceptate Cereri de finanare completate de mn. Dosarul Cererii de finanare va
cuprinde n mod obligatoriu un opis, cu urmatoarele:
G h i d u l S o l i c i t a n t u l u i M s u r a 3 2 2 13 |P a g i n a

Informaiile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate n scopuri comerciale. Distribuirea acestui material i utilizarea informaiilor
coninute n acest Ghid al Solicitantului se vor realiza n mod gratuit i doar cu acordul APDRP. Toate drepturile rezervate APDRP.

NOTA
Este necesar s se respecte
formatul standard al anexei
Indicatori de monitorizare
care face parte integrant din
Cererea de Finantare, precum
i continutul acesteia. Se vor
completa numai indicatorii
solicitai (nu se vor adauga alte
categorii de indicatori care nu
sunt inclusi n tabelul
prezentat).
Completarea tuturor
indicatorilor solicitati n
conformitate cu cele
prezentate n Cererea de
Finanare este obligatorie.


Nr. crt. Titlul documentului Nr. Pagin (de la..... pn la.....)

Pagina opis va fi pagina cu numarul 0 a Cererii de finanare. Cererea de finanare
trebuie completat ntr-un mod clar i coerent pentru a nlesni procesul de evaluare a
acesteia.
n acest sens, se vor furniza numai informaiile necesare i relevante, care vor preciza
modul n care va fi atins scopul proiectului, avantajele ce vor rezulta din implementarea
acestuia i n ce masur proiectul contribuie la realizarea obiectivelor programului.
La ntocmirea Cererii de Finanare se va utiliza cursul de schimb euro ron publicat pe
pagina web a Bncii Central europene (www.ecb.int) la urmtoarea seciune
http:www.ecb.int/stats/exchange/eurofxref/html/index.en.html la data ntocmirii
Studiului de Fezabilitate/Documentatiei de avizare pentru lucrri de intervenie.

ATENIE! Pentru a facilita accesarea fondurilor europene
nerambursabile prin FEADR, solicitantul poate beneficia de
fonduri n avans (conform prevederilor Regulamentului
Consiliului (CE) nr. 1698/2005 privind sprijinul pentru
dezvoltare rural acordat din Fondul European Agricol
pentru Dezvoltare Rural, cu modificrile i completrile
ulterioare, ale Regulamentului Comisiei (CE) nr. 1974/2006
de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE)
nr. 1698/2005, cu modificrile i completrile ulterioare, i,
respectiv, ale Hotrrii Guvernului nr. 224/2008 privind
stabilirea cadrului general de implementare a msurilor
cofinanate din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rural 2007 2013, cu
modificrile i completrile ulterioare) pentru demararea proiectului.
Solicitantul poate opta pentru obinerea unui avans prin bifarea csuei
corespunztoare n Cererea de finanare.
Beneficiarul care nu a solicitat avans la data depunerii cererii de finanare, are
posibilitatea de a solicita obinerea avansului ulterior semnarii Contractului de Finantare
FEADR cu conditia sa nu depasesca data depunerii primului dosar al cererii de plata la
Autoritatea Contractanta.
G h i d u l S o l i c i t a n t u l u i M s u r a 3 2 2 14 |P a g i n a

Informaiile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate n scopuri comerciale. Distribuirea acestui material i utilizarea informaiilor
coninute n acest Ghid al Solicitantului se vor realiza n mod gratuit i doar cu acordul APDRP. Toate drepturile rezervate APDRP.

Avansul se recupereaza la ultima transa de plata.


3.1.2 DEPUNEREA dosarului cererii de finanare

Dosarul cererii de finanare cuprinde cererea de finanare completat i
documentele ataate (conform Listei Documentelor partea E din cererea de
finanare).
Originalul i o copie a cererii de finanare, mpreuna cu formatul electronic (CD) i cu
documentele n original (pentru care a ataat copii) se depun la Oficiul Judeean de
Pli pentru Dezvoltare Rural i Pescuit (OJPDRP) al judeului unde are loc
implementarea proiectului.
Fiecare exemplar din Cererea de finanare va fi legat, paginat i opisat, cu toate
paginile numerotate manual n ordine de la 1 la n n partea dreapt sus a fiecrui
document, unde n este numrul total al paginilor din dosarul complet, inclusiv
documentele anexate, astfel nct s nu permit detaarea i/sau nlocuirea
documentelor. Opisul va fi numerotat cu pagina 0. Fiecare pagin va purta tampila
solicitantului.
Dosarele Cererilor de finanare sunt depuse personal de ctre responsabilul legal, aa
cum este precizat n formularul Cererii de finanare sau de ctre un mputernicit, prin
procura legalizat (n original) al responsabilului legal, legitimat cu actul de identitate, la
OJPDRP, naintea datei limit care figureaz n licitaia de proiecte.
Solicitantul trebuie s depun Cererea de finanare mpreun cu toate anexele
completate, n 2 exemplare (1 original i 1 copie). Exemplarele vor fi marcate clar, pe
copert, n partea superioar dreapt, cu ORIGINAL, respectiv COPIE , mpreun
cu documentele originale (pentru care a ataat copii). Solicitantul trebuie s se asigure
c rmne n posesia unui exemplar complet al Dosarului cererii de finanare n afara
celor 2 exemplare pe care le depune.
Important! Va fi ataat o copie electronic (prin scanare) a Studiului de
Fezabilitate/ Documentaiei de Avizare pentru Lucrri de Intervenii, ca i a
tuturor documentelor ataate Cererii de Finanare, salvate ca fiiere distincte cu
denumirea conform listei documentelor (seciunea specific E din Cererea de
Finanare). Scanarea se va efectua dup finalizarea dosarului (paginare,
meniunea copie conform cu originalul etc.), nainte de a fi legat, cu o rezoluie
de scanare maxim de 300 dpi (recomandat 150 dpi) n fiiere format .PDF.
Piesele desenate care depesc formatul A3, se pot ataa salvate direct n format
G h i d u l S o l i c i t a n t u l u i M s u r a 3 2 2 15 |P a g i n a

Informaiile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate n scopuri comerciale. Distribuirea acestui material i utilizarea informaiilor
coninute n acest Ghid al Solicitantului se vor realiza n mod gratuit i doar cu acordul APDRP. Toate drepturile rezervate APDRP.

.pdf, la care se va adauga declaraia proiectantului privind conformitatea cu
planele originale din Cererea de Finanare.

Pentru acele documente originale care rmn n posesia solicitantului (ex: act de
proprietate, certificat de urbanism etc.), copiile se vor confrunta cu originalul de ctre
expertul care realizeaz conformitatea, care va face meniunea Conform cu originalul,
dateaz i semneaz.

3.1.3 VERIFICAREA dosarului cererii de finanare de catre APDRP
A. Verificarea conformitii Cererii de finanare
Verificarea conformitii Cererii de finanare i a anexelor acesteia se realizeaz pe
baza Fiei de verificare .

Controlul conformitii const n verificarea Cererii de finanare:
- dac este corect completat;
- prezentat att n format tiparit ct i n format electronic;
- dac anexele tehnice i administrative cerute sunt prezente n dou exemplare:
un original i o copie, precum i valabilitatea acestora (dac este cazul)
n cazul n care expertul verificator descoper o eroare de form, proiectul nu este
considerat neconform.
Erorile de form sunt erorile fcute de ctre solicitant n completarea cererii de
finanare care sunt descoperite de experii verificatori ai SVCF-OJPDRP, dar care, cu
ocazia verificrii conformitii, pot fi corectate de ctre acetia din urm pe baza unor
dovezi/ informaii prezentate explicit n documentele anexate Cererii de finanare.
Solicitantul este invitat s revin la sediul OJPDRP dup evaluarea conformitii (n
aceeai zi), pentru a fi ntiinat dac cererea de finanare este conform sau s i se
explice cauzele neconformitii.
Solicitantul are obligaia de a lua la cunostin prin semnatur fia de verificare a
conformitii.
n cazul n care solicitantul nu accept s depun i documentele originale, acestea vor
fi verificate de expert la finalizarea verificrii conformitii, n prezena solicitantului.
Aceeai cerere de finanare poate fi declarat neconform de maximum dou ori pentru
aceeai licitaie de proiecte.
G h i d u l S o l i c i t a n t u l u i M s u r a 3 2 2 16 |P a g i n a

Informaiile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate n scopuri comerciale. Distribuirea acestui material i utilizarea informaiilor
coninute n acest Ghid al Solicitantului se vor realiza n mod gratuit i doar cu acordul APDRP. Toate drepturile rezervate APDRP.

Solicitantul care a renuntat, n cursul procesului de evaluare, la o cerere de finanare
conform, nu o mai poate redepune n aceeai sesiune de depunere a proiectelor de
investiii.
Dup verificare pot exista dou variante:
Cererea de finanare este declarat neconform;
Cererea de finanare este declarat conform;
Dac Cererea de finanare este declarat conform, se trece la urmatoarea etap de
verificare.

B. Verificarea eligibilitii cererii de finanare
Verificarea criteriilor de eligibilitate se efectueaz de ctre:
- CRPDRP pentru toate cererile de finanare APDRP - nivel central - pentru
cererile de finanare verificate prin sondaj.
Verificarea eligibilitii tehnice i financiare const n:
- verificarea eligibilitii solicitantului;
- verificarea criteriilor de eligibilitate i selecie;
- verificarea bugetului indicativ al proiectului;
- verificarea studiului de fezabilitate i a tuturor documentelor anexate;
Verificarea este fcut pe baza documentelor provenite de la solicitant.
ATENIE! Agenia de Pli pentru Dezvoltare Rural i Pescuit i rezerv dreptul de
a cere documente sau informaii suplimentare, dac pe parcursul verificrilor i
implementrii proiectului se constat de ctre APDRP c este necesar.

C. Verificarea n teren a cererilor de finanare
Verificarea pe teren se realizeaz de ctre:
CRPDRP pentru toate cererile de finanare;
APDRP nivel central - pentru cererile de finanare verificate prin sondaj.
Scopul verificrii pe teren este de a verifica datele i informaiile cuprinse n anexele
tehnice i administrative cu elementele existente pe amplasamentul propus. Expertul
compar verificarea anumitor criterii de eligibilitate pe baza documentelor (etapa
verificrii de birou) cu realitatea, pentru a se asigura de corectitudinea rspunsurilor.
n urma acestor verificri pot exista dou situaii:
proiectul este neeligibil;
proiectul este eligibil i va avea un punctaj.
G h i d u l S o l i c i t a n t u l u i M s u r a 3 2 2 17 |P a g i n a

Informaiile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate n scopuri comerciale. Distribuirea acestui material i utilizarea informaiilor
coninute n acest Ghid al Solicitantului se vor realiza n mod gratuit i doar cu acordul APDRP. Toate drepturile rezervate APDRP.


3.1.4 SELECIA proiectelor

Alocarea financiar anual disponibil a msurii, va fi publicat n Anuntul privind
Cererea de Proiecte finantate prin FEADR. Anuntul va fi postat pe pagina web a
Ministerului Agriculturii i Dezvoltrii Rurale (www.madr.ro), a Ageniei de Pli pentru
Dezvoltrii Rurale i Pescuit (www.apdrp.ro), va fi publicat n mass-media i va fi afiat
la sediile centrale, regionale i judeene ale APDRP.

Autoritatea de Management, n consultare cu Comitetul de Monitorizare, a stabilit,
naintea lansrii depunerii de proiecte, numarul de sesiuni, sistemul de punctaj aferent
criteriilor de selecie (vezi subcapitolul 2.5), precum i criteriile de departajare a
proiectelor cu punctaj egal.
APDRP va puncta fiecare proiect eligibil n funcie de sistemul de punctaj stabilit i va
ntocmi si aproba Raportul de Evaluare. Solicitanii, dup consultarea Raportului de
evaluare au posibilitatea de a depune Contestaii.
Contestaiile vor putea fi depuse la OJPDRP unde a fost depus proiectul, in termen de
5 zile lucratoare de la primirea Notificarii, dar nu mai mult de 12 zile lucratoare de la
afisarea pe site a Raportului de Evaluare.
Contestaia depus trebuie s fie nsotit de Notificare i de documente justificative.
Contestaiile se soluioneaza de ctre o Comisie constituit la nivelul MADR, prin Ordin
al Ministrului Agriculturii i Dezvoltarii Rurale, format din reprezentani ai MADR i
APDRP.
Termenul pentru a rspunde contestaiilor este n conformitate cu Regulamentul de
organizare i funcionare al Comitetului de selecie i al Comisiei de contestaii
pentru proiectele aferente msurilor din PNDR 2007-2013, aprobat prin Ordinul
MADR nr. 28/31.01.2011.
Dupa soluionarea contestaiilor, se va ntocmi si aproba Raportul de selecie de ctre
Comitetul de selecie care va fi publicat pe site-ul www.apdrp.ro.
Comitetul de Selecie este un organism tehnic, prezidat de ctre Autoritatea de
Management i are n componen reprezentani ai Autoritii de Management i ai
APDRP. Rolul Comitetului de Selecie este de a face propuneri ctre Autoritatea de
Management pentru finanarea proiectelor, dup cum urmeaz:
Cnd valoarea total a proiectelor eligibile se situeaz sub valoarea total
alocat, Comitetul de Selecie propune aprobarea pentru finanare a tuturor
G h i d u l S o l i c i t a n t u l u i M s u r a 3 2 2 18 |P a g i n a

Informaiile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate n scopuri comerciale. Distribuirea acestui material i utilizarea informaiilor
coninute n acest Ghid al Solicitantului se vor realiza n mod gratuit i doar cu acordul APDRP. Toate drepturile rezervate APDRP.

proiectelor. n acest sens, se ntocmete un Raport cu proiectele propuse pentru
finanare care se supune aprobrii directorului general al Autoritii de
Management;
Cnd valoarea total a proiectelor eligibile se situeaz peste valoarea total
alocat, Comitetul de Selecie analizeaz lista proiectelor eligibile cu punctajul
acordat i realizeaz selecia n ordinea descresctoare a punctajului de
selecie, n cadrul sumei alocate.
Departajarea proiectelor cu punctaj egal se va realiza n funcie de numrul de km de
drum realizai (refcui i modernizai) prin proiect, respectiv n ordinea descresctoare
a numrului de km de drum realizai prin proiect.
Dup parcurgerea procedurii de selecie i dup caz, a celei de departajare, se
ntocmete un Raport cu proiectele propuse pentru finanare care se supune aprobrii
directorului general al Autoritii de Management. Acest raport va cuprinde i lista
proiectelor nefinanate.
Aprobarea directorului general al Autoritii de Management reprezint decizia final
asupra seleciei proiectelor depuse i finanarea lor.3.2 Contractarea fondurilor

Dup primirea Raportului n care sunt incluse proiectele aprobate pentru a fi finanate,
APDRP notific solicitantul privind Decizia de Selecie.
n termen de 15 zile lucrtoare de la primirea notificrii solicitantul trebuie s se
prezinte la sediul Centrului Regional de care aparine, pentru semnarea contractului de
finanare (se recomand consultarea textului integral al Contractului de finanare
(Anexa 4 la prezentul ghid) vezi link www.apdrp.ro.
n cazul n care solicitantul nu se prezint n termenul din Notificare i nici nu anun
APDRP, atunci se consider c a renunat la ajutorul financiar.
ATENIE! Durata maxim de execuie a Contractului de finanare este de 3 ani.
n condiiile nerespectrii duratei maxime de execuie a Contractului de
Finanare, beneficiarului i se va aplica o penalizare de 2% din valoarea eligibil
nerambursabil a proiectului, pe care o achit nainte de a i se aproba
G h i d u l S o l i c i t a n t u l u i M s u r a 3 2 2 19 |P a g i n a

Informaiile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate n scopuri comerciale. Distribuirea acestui material i utilizarea informaiilor
coninute n acest Ghid al Solicitantului se vor realiza n mod gratuit i doar cu acordul APDRP. Toate drepturile rezervate APDRP.

modificarea duratei de execuie. pe cre o achita inainte de a i se aproba
modificarea duratei de
Beneficiarul poate efectua modificri bugetare dac acestea nu afecteaz scopul
principal al proiectului i investiia iniial, iar modificarea se limiteaz la
redistribuirea a maxim 10% din suma iniial alocat cheltuielilor eligibile ntre
capitolele bugetare, fr a se modifica valoarea total eligibil a proiectului.
Beneficiarul transmite la APDRP bugetul modificat, prin intermediul unei
notificri n care justific modificarea, nsoit de devizul general i devizul pe
obiecte refcut, n termen de maxim 10 zile lucrtoare de la data modificrii
acestuia far a fi necesar ncheirea unui act adiional la contractul de finanare.


3.2.1 Precizri referitoare la acordarea avansului

Pentru Beneficiarul care a optat pentru avans n vederea demarrii investiiei n
formularul Cererii de Finanare, APDRP poate s acorde un avans de maxim 20 % din
valoarea eligibil nerambursabil.
Beneficiarul public poate primi valoarea avansului numai dup primirea avizului
favorabil din partea APDRP pentru toata procedura de achiziii publice.
Pentru plata n avans a cheltuielilor eligibile nerambursabile, beneficiarul este obligat s
depun o garanie financiar, care s acopere suma solicitat n avans n procent de
110%, eliberat de ctre o instituie financiar bancar sau nebancar, respectiv Fondul
de Garantare a Creditului Rural - S.A. i Fondului Naional de Garantare a Creditelor
pentru ntreprinderi Mici i Mijlocii -S.A.

Garania financiar se depune odat cu Dosarul Cererii de Plat a Avansului.
Avansul se justific de ctre beneficiar pe baz de documente justificative conform
cerinelor APDRP prezentate n Instruciunile de plat, anexa V la Contractul de
Finanare.
Beneficiarul care a incasat plata in avans este obligat n prealabil solicitarii prelungirii
duratei de execuie iniiale a contractului s justifice pe baz de documente acoperirea
avansului pn la data ncheierii duratei de execuie iniiale prevazut n Contractul de
Finanare.
G h i d u l S o l i c i t a n t u l u i M s u r a 3 2 2 20 |P a g i n a

Informaiile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate n scopuri comerciale. Distribuirea acestui material i utilizarea informaiilor
coninute n acest Ghid al Solicitantului se vor realiza n mod gratuit i doar cu acordul APDRP. Toate drepturile rezervate APDRP.3.3 Achiziiile

Beneficiarul are posibilitatea s demareze procedura de achiziii ncepand cu data
primirii Notificrii de selecie a proiectului (inclusiv semnarea contractelor de achiziii).
Beneficiarul care aplic legislaia de achiziii publice este obligat s depun la
CRPDRP documentaia de achiziii.
Beneficiarul este obligat s finalizeze n maxim 12 luni de la semnarea contractului de
finanare toate procedurile de achiziii publice, inclusiv avizarea acestora.

ATENIE! La solicitarea expres a unui beneficiar FEADR, cu privire la furnizorii
acestuia care nu se achit de obligaiile contractuale, APDRP poate, dup o verificare
prealabil, s includ informaiile despre aceti furnizori n Lista furnizorilor care nu-i
respect obligaiile contractuale fa de beneficiarii cofinanrii din FEADR.
Lista furnizorilor care nu-i respect obligaiile contractuale fa de beneficiarii
cofinanrii din FEADR va putea fi consultat pe site-ul oficial al APDRP.

Beneficiarii publici ai FEADR aplic legislaia naional n vigoare privind achiziia
public (OUG nr. 34/2006 cu modificrile i completrile ulterioare) i Instruciunile
privind achiziiile publice pentru beneficiarii FEADR.

Nerespectarea Instruciunilor privind achiziiile publice de ctre beneficiarii FEADR,
atrage neeligibilitatea cheltuielor aferente achiziiei de servicii, lucrri sau produse.
Pe parcursul ntregului proces de achizitie, la adoptarea oricror decizii, trebuie avute
n vedere urmtoarele principii:
Nediscriminarea
Tratamentul egal
Recunoaterea reciproc
Transparena
Proporionalitatea
Eficiena utilizrii fondurilor
Asumarea rspunderii.
G h i d u l S o l i c i t a n t u l u i M s u r a 3 2 2 21 |P a g i n a

Informaiile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate n scopuri comerciale. Distribuirea acestui material i utilizarea informaiilor
coninute n acest Ghid al Solicitantului se vor realiza n mod gratuit i doar cu acordul APDRP. Toate drepturile rezervate APDRP.


Beneficiarul trebuie s depun la OJPDRP Declaraia de ealonare a depunerii
Dosarelor Cererilor de Plat n maxim 30 de zile de la avizarea primului dosar de
achiziie (exceptnd dosarele de servicii).3.4 Plata

Dosarul Cererii de Plat se depune de beneficiar la Oficiul Judeean de Plai pentru
Dezvoltare Rural i Pescuit, n dou exemplare pe suport de hrtie, la care ataeaz
pe suport magnetic documentele ntocmite de beneficiar. Dosarul Cererii de Plat
trebuie s cuprind documentele justificative prevzute n INSTRUCIUNILE DE
PLAT (vezi Anexa V la Contractul de finanare) www.apdrp.ro

Termenul de rambursare a cheltuielilor eligibile aferente unui dosar cerere de plat este
de maxim 90 de zile calendaristice de la data cnd cererea de plat este complet.

ATENIE! Beneficiarul este obligat s nu nstrineze sau/i s modifice
investiia realizat prin proiect pe perioada de valabilitate a contractului de finanare,
inclusiv durata de monitorizare.* * *
G h i d u l S o l i c i t a n t u l u i M s u r a 3 2 2 22 |P a g i n a

Informaiile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate n scopuri comerciale. Distribuirea acestui material i utilizarea informaiilor
coninute n acest Ghid al Solicitantului se vor realiza n mod gratuit i doar cu acordul APDRP. Toate drepturile rezervate APDRP.


Capitolul 4
INFORMAII UTILE PENTRU
ACCESAREA FONDURILOR NERAMBURSABILE


4.1 Documentele necesare ntocmirii cererii de finanare


Documentele obligatorii care trebuie ataate Cererii de finanare pentru ntocmirea
proiectului sunt:

1. Studiu de fezabilitate/ Documentaie de avizare a lucrrilor de intervenii
ntocmit/ conform coninutului cadru i metodologiei stipulate n HG nr.28/09.01.2008
nsotit de Aviz tehnic emis de Inspectoratul de Stat in Constructii Bucuresti.

Atentie! Pentru beneficiarii publici (comune, ADI uri) care acceseaz submasura
322d, TVA ul este cheltuial neeligibil prin FEADR, conform art. 71(3) din
Regulamentul CE 1698/2005, care indic n mod explicit aceast categorie ca
fiind exclus de la finanarea cheltuielilor cu TVA-ul din acest fond.

Dac exista neconcordane intre SF/DALI i avizul tehnic ISC, se considera ca
avizul ISC a fost eliberat n baza altei documentaii dect cea anexata cererii de
finanare i proiectul este neeligibil.

n cadrul analizei cost beneficiu se vor mentiona, ca si venituri din exploatare,
sumele transferate din bugetul propriu ce vor fi utilizate pentru sustinerea
cheltuielilor de ntreinere.

Pentru justificarea rezonabilitii preurilor pentru lucrri, proiectantul va avea n
vedere prevederile HG 363/2010 privind aprobarea standardelor de cost pentru
obiective de investiii finanate din fonduri publice, cu modificrile i completrile
ulterioare i va meniona sursa de preuri folosit.

2. Certificatul de urbanism / Autorizaie de construire.

ATENIE! Dac din certificatul de urbanism nu este reiese c acesta se poate
utiliza n scopul declarat de solicitant proiectul este neeligibil.
G h i d u l S o l i c i t a n t u l u i M s u r a 3 2 2 23 |P a g i n a

Informaiile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate n scopuri comerciale. Distribuirea acestui material i utilizarea informaiilor
coninute n acest Ghid al Solicitantului se vor realiza n mod gratuit i doar cu acordul APDRP. Toate drepturile rezervate APDRP.

3. Inventarul domeniului public intocmit conform legislatiei in vigoare privind
proprietatea publica si regimul juridic al acesteia.

4. Document de la autoritile de mediu:

4. 1. Clasarea notificarii,
sau
4.2. Decizia etapei de incadrare, ca document final, care sa confirme ca proiectul nu
se supune evaluarii impactului asupra mediului si nu se supune procedurii de evaluare
adecvat,
sau
4.3. Acord de mediu nsoit de studiu de impact/ studiu de evaluare adecvat,
eliberate de Autoritatea competent pentru protecia mediului.

5. Expertiz tehnic de specialitate asupra drumului, ntocmit, semnat i tampilat
de un expert tehnic atestat.

6. Hotrrea Consiliului/ilor Local/e pentru instrumentarea proiectului, cu referire
la urmtoarele puncte (obligatorii) :
necesitatea i oportunitatea investiiei;
lucrrile sunt prevzute n bugetul/ele local/e pentru perioada de realizare a
investiiei;
angajamentul de a suporta cheltuielile de mentenan i gestionarea investiiei, pe
o perioad de cel puin 5 ani de la data la care investiia a fost dat n exploatare;
desemnarea reprezentantului legal al proiectului.

7.1 Act de nfiintare i Statutul Asociaiei de Dezvoltare Intercomunitar
i
7.2 Certificat de inscriere in Registrul Asociaiilor i Fundaiilor.

8. Certificat de nregistrare fiscal

9. Document de la trezorerie cu datele de identificare ale trezoreriei i ale contului
aferent proiect FEADR (denumirea, adresa trezoreriei, codul IBAN al contului n care se
deruleaz operaiunile cu APDRP.

ATENIE! Se va depune, anexat documentului de la trezorerie, i specimenul de
semntur.

10. Certificat de atestare fiscal i graficul de reealonare a datoriilor ctre bugetul
consolidat (dac este cazul).

G h i d u l S o l i c i t a n t u l u i M s u r a 3 2 2 24 |P a g i n a

Informaiile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate n scopuri comerciale. Distribuirea acestui material i utilizarea informaiilor
coninute n acest Ghid al Solicitantului se vor realiza n mod gratuit i doar cu acordul APDRP. Toate drepturile rezervate APDRP.

11. Raportul asupra utilizrii altor programe de finanare nerambursabil
(obiective, tip de investitie, lista cheltuielilor eligibile costul si stadiul proiectului,
perioada derularii proiectului) intocmit de solicitant pentru solicitantii care au mai
beneficiat de alte programe de finantare nerambursabila incepand cu anul 2002, pentru
aceleasi tipuri de investitii, dac este cazul.

12. Adres emis de Consiliul Judetean/ Agentia de Dezvoltare Regionala care s
confirme c investiia se ncadreaz intr-o strategie de dezvoltare local sau judeean,
dac este cazul.

13. Adeverin emisa de Instituia Prefectului privind drumurile afectate de
inundaiile din 2010 (conform modelului anexat ghidului solicitantului).

14. Copie dupa anexa 3 la HG 540/2000 cu modificrile i completrile ulterioare n
care sunt prevzute elementele de identificare a drumului comunal propus prin proiect
(extras).

ATENIE! Documentele trebuie s fie valabile la data depunerii Cererii de finanare,
termenul de valabilitate al acestora fiind n conformitate cu legislaia n vigoare.4.2 Lista Formularelor disponibile pe site-ul APDRP

Dosarul CERERII DE FINANARE:
Cererea de Finanare Anexa 1 vezi link www.apdrp.ro
Studiu de Fezabilitate / Documentaie de avizare a lucrrilor de intervenii, conform HG
28 din ianuarie 2008 Anexa 2 vezi link www.apdrp.ro
Recomandri privind elaborarea analizei cost-beneficiu Anexa 3 vezi link
www.apdrp.ro
Contractul de Finanare Anexa 4 (document cadru care reglementeaz acordarea
fondurilor nerambursabile ntre APDRP i beneficiarul fondurilor nerambursabile); link
www.apdrp.ro

Dosarul CERERII DE PLAT Anexa 5 (modele de formulare de plat):
Declaraia de ealonare a depunerii Dosarelor Cererilor de Plat vezi link
www.apdrp.ro
Cererea de Plat pentru avans - vezi link www.apdrp.ro
Cererea de Plat - vezi link www.apdrp.ro
Declaraia de cheltuieli - vezi link www.apdrp.ro
Raportul de execuie - vezi link www.apdrp.ro
G h i d u l S o l i c i t a n t u l u i M s u r a 3 2 2 25 |P a g i n a

Informaiile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate n scopuri comerciale. Distribuirea acestui material i utilizarea informaiilor
coninute n acest Ghid al Solicitantului se vor realiza n mod gratuit i doar cu acordul APDRP. Toate drepturile rezervate APDRP.

TOATE FORMULARELE PREZENTATE I AL CROR FORMAT ESTE ELABORAT DE APDRP POT FI
CONSULTATE I DESCRCATE DIRECT DE PE PAGINA DE INTERNET A APDRP (www.apdrp.ro
INVESTIII PRIN FEADR) SAU POT FI SOLICITATE DE LA SEDIILE APDRP DIN AR.
Declaraia pe propria rspundere a beneficiarului finanrii nerambursabil - vezi link
www.apdrp.ro
Adeverin de la Instituia Prefectului privind drumurile afectate de inundaiile din
2010 Anexa 9 vezi link www.apdrp.roDe asemenea, n pagina de internet a APDRP se poate consulta i descrca:
Lista comunelor cu gradul de srcie aferent Anexa 6 vezi link www.apdrp.ro;
Actele normative utile (www.apdrp.ro Informaii utile Acte normative
Legislaie specific FEADR) - Anexa 7.
Fia Msurii (www.apdrp.ro Investiii prin FEADR M322 ,,Renovarea,
dezvoltarea satelor, mbuntirea serviciilor de baz pentru economia i
populaia rural i punerea n valoare a motenirii rurale) - Anexa 8 vezi link
www.apdrp.ro;
Lista localitilor cu infrastructur tehnico edilitar afectat de inundaii n anul
2010 din anexa la HG 378/ 2011- Anexa 10 vezi link www.apdrp.ro.
4.3 DICIONAR

Asociaii de Dezvoltare Intercomunitar (ADI) reprezint structuri de cooperare cu
personalitate juridic, de drept privat, nfiinate n condiiile legii de unitile
administrativ teritoriale pentru realizarea n comun a unor proiecte pentru dezvoltare de
interes zonal sau regional ori furnizarea n comun a unor servicii publice (Legea
Adminstraiei publice locale nr. 215/2001);
Beneficiar reprezint o persoan juridic/persoan fizic autorizat care a realizat un
proiect de investiii i care a ncheiat un contract de finanare cu APDRP pentru
accesarea fondurilor europene prin FEADR;
Cererea de finanare reprezint solicitarea completat electronic pe care potenialul
beneficiar o nainteaz pentru aprobarea contractului de finanare a proiectului de
investiii n vederea obinerii finanrii nerambursabile;
Contribuia privat reprezint o sum de bani care constituie implicarea financiar
obligatorie a persoanei care solicit fonduri nerambursabile i pe care trebuie s o
utilizeze n vederea realizrii propriului proiect de investiii. Contribuia privat
reprezint un anumit procent din valoarea eligibil a proiectului de investiii, variabil n
funcie de categoria de beneficiari eligibili i de tipul investiiei propuse spre finanare.
Contribuia privat trebuie s acopere diferena dintre cofinanarea public (fondurile
G h i d u l S o l i c i t a n t u l u i M s u r a 3 2 2 26 |P a g i n a

Informaiile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate n scopuri comerciale. Distribuirea acestui material i utilizarea informaiilor
coninute n acest Ghid al Solicitantului se vor realiza n mod gratuit i doar cu acordul APDRP. Toate drepturile rezervate APDRP.

europene nerambursabile) i valoarea eligibil a proiectului. Contribuia privat poate fi
asigurat din surse proprii, valabil in cazul potenialilor beneficiari care dein deja
fondurile necesare pentru contribuia financiar, fie din venituri provenite din
sponsorizri, donaii i legate
11
, etc. dovedite n condiiile legii. Un alt mod de asigurare
a cofinanrii private este prin credit bancar, valabil n cazul n care potenialii
beneficiari nu dein fondurile necesare pentru contribuia financiar proprie, dar
ndeplinesc condiiile contractrii unui credit bancar.
Cofinanarea public reprezint fondurile nerambursabile alocate proiectelor de
investiie prin FEADR; aceasta este asigurat prin contribuia Uniunii Europene i a
Guvernului Romniei;
Dosarul cererii de finanare reprezinta documentele intocmite de solicitant in
vederea obinerii finanrii prin FEADR pentru realizarea unui proiect i include cererea
de finanare i documentele anexate acesteia;
Eligibil care ndeplinete criteriile i condiiile precizate n Ghidul Solicitantului,
Cererea de Finanare i Contractul de Finanare pentru FEADR;
Evaluarea reprezint aciunea procedural prin care documentaia pentru care se
solicit finanare este analizat pentru verificarea ndeplinirii criteriilor de eligibilitate i
pentru selectarea proiectului, n vederea contractrii;
Fia msurii reprezint documentul care descrie motivaia sprijinului financiar
nerambursabil oferit, obiectivele msurii, aria de aplicare i aciunile prevzute, tipul de
investiie, menioneaz categoriile de beneficiar i tipul sprijinului;
Fonduri nerambursabile reprezint fondurile acordate unei persoane fizice sau
juridice n baza unor criterii de eligibilitate pentru realizarea unei investiii ncadrate n
aria de finanare a submsurii 322d i care nu trebuie returnate singurele excepii
sunt nerespectarea condiiilor contractuale i nerealizarea investiiei conform proiectului
aprobat de APDRP;
Msura definete aria de finanare prin care se poate realiza cofinanarea proiectelor
(reprezint o sum de activiti cofinanate prin fonduri nerambursabile);

Potenial beneficiar reprezint o persoan juridic/persoan fizic autorizat care
este eligibil (care ndeplinete toate condiiile impuse prin FEADR) pentru accesarea
fondurilor europene, dar care nu a ncheiat nc un contract de finanare cu APDRP;
Politica Agricol Comun (PAC) reprezint un set de reguli i mecanisme care
reglementeaz producerea, procesarea i comercializarea produselor agricole n
Uniunea European i care acord o atenie crescnd dezvoltrii rurale. Are la baz
preuri comune i organizaii comune de pia;
Proiect individual presupune o singur aciune din cadrul fiei msurii indiferent de
categoria de beneficiar;

11
Legate- Dispoziie testamentar; Bunuri lasate cuiva prin dispoziie testamentar.
G h i d u l S o l i c i t a n t u l u i M s u r a 3 2 2 27 |P a g i n a

Informaiile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate n scopuri comerciale. Distribuirea acestui material i utilizarea informaiilor
coninute n acest Ghid al Solicitantului se vor realiza n mod gratuit i doar cu acordul APDRP. Toate drepturile rezervate APDRP.

Reprezentantul legal reprezentant al proiectului care semneaz contractul de
finanare (n cazul n care cererea va fi selectat) i care trebuie s aib i
responsabiliti i putere decizional din punct de vedere financiar n cadrul societii;

Valoare eligibil a proiectului reprezint suma cheltuielilor pentru bunuri, servicii
i/sau lucrri care se ncadreaz n Lista cheltuielilor eligibile precizat n prezentul
manual i care pot fi decontate prin FEADR; procentul de cofinanare public i privat
se calculeaz prin raportare la valoarea eligibil a proiectului;
Valoarea neeligibil a proiectului reprezint suma cheltuielilor pentru bunuri,
servicii i/sau lucrri care sunt ncadrate n Lista cheltuielilor neeligibile precizat n
prezentul manual i, ca atare, nu pot fi decontate prin FEADR; cheltuielile neeligibile nu
vor fi luate n calcul pentru stabilirea procentului de cofinanare public; cheltuielile
neeligibile vor fi suportate integral, din punct de vedere financiar de ctre beneficiarul
proiectului;
Valoare total a proiectului reprezint suma cheltuielilor eligibile i neeligibile
pentru bunuri, servicii i/sau lucrri;
APDRP Agenia de Plai pentru Dezvoltare Rural i Pescuit, instituie public cu
personalitate juridic, subordonat Ministerului Agriculturii i Dezvoltrii Rurale scopul
APDRP l constituie derularea Fondului European Agricol pentru Dezvoltare, att din
punct de vedere tehnic, ct i financiar;
APIA Agenia de Plai i Intervenie pentru Agricultur instituie public subordonat
Ministerului Agriculturii i Dezvoltrii Rurale deruleaz fondurile europene pentru
implementarea msurilor de sprijin finanate din Fondul European pentru Garantare n
Agricultur;
CRPDRP Centrele Regionale de Plai pentru Dezvoltare Rural i Pescuit, structura
organizatoric la nivel regional a APDRP (la nivel naional exist 8 centre regionale);
FEADR Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rural, este un instrument de
finanare creat de Uniunea European pentru implementarea Politicii Agricole Comune.
ISC Inspectoratul de Stat n Construcii, organism de control n domeniul calitii
construciilor, disciplinei n urbanism, supravegherii pieei produselor pentru construcii
i avizrii investiiilor din fonduri publice;
MADR Ministerul Agriculturii i Dezvoltrii Rurale;
OJPDRP Oficiile Judeene de Plai pentru Dezvoltare Rural i Pescuit, structura
organizatoric la nivel judeean a APDRP (la nivel naional exist 42 Oficii judeene);
PNDR Programul Naional de Dezvoltare Rural este documentul pe baza cruia va
putea fi accesat Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rural i care respect
liniile directoare strategice de dezvoltare rural ale Uniunii Europene;

G h i d u l S o l i c i t a n t u l u i M s u r a 3 2 2 28 |P a g i n a

Informaiile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate n scopuri comerciale. Distribuirea acestui material i utilizarea informaiilor
coninute n acest Ghid al Solicitantului se vor realiza n mod gratuit i doar cu acordul APDRP. Toate drepturile rezervate APDRP.

APDRP, prin cele 8 Centre
Regionale i cele 42 de Oficii
Judeene, v ajut s primii
finanare nerambursabil
pentru proiectul
dumneavoastr.
Dac ntmpinai greuti n
obinerea informaiilor sau
considerai c suntei
defavorizat n accesarea
fondurilor europene scriei-ne
pe adresele:
Bucureti, Str. tirbei Vod,
nr. 43, sector 1;
reclamatii@apdrp.ro;
www.apdrp.ro Forumuri de
discuii / Reclamaii.


DICIONAR DE SPECIALITATE

Refacerea infrastructurii rutiere comunale = cuprinde lucrarile pentru repunerea in
functiune a tronsoanelor de drumuri comunale, inclusiv a podurilor si podetelor care le
deservesc, in scopul reluarii integrale a circulatiei rutiere;

Modernizarea infrastructurii rutiere comunale = cuprinde lucrarile pentru asigurarea
profilului transversal si structurii sistemului rutier, corespunzatoare categoriei
functionale si clasei tehnice din care fac parte.

Infrastructura rutiera comunala afectata = orice drum comunal, incluzand podurile i/
sau podetele care il deservesc, care a fost afectat de inundatiile din perioada iunie
august 2010 si care nu mai este circulabil sau pe care circulatia este restrictionata.4.4 APDRP n sprijinul dumneavoastr

Fiecare cetean al Romniei, care se ncadreaz n aria de finanare a Msurilor din
cadrul FEADR, are dreptul s beneficieze de fondurile europene nerambursabile pentru
finanarea propriilor proiecte de investiii pentru dezvoltare rural.
APDRP va st la dispoziie de luni pn vineri ntre orele
8:30 i 16:30 pentru a v acorda informaii privind
Programul FEADR, dar i pentru a primi propunerile sau
sesizrile dumneavoastr privind derularea FEADR.

Experii APDRP v pot acorda, pe loc sau n termenul
legal (maxim 30 de zile), orice informaie necesar n
demersul dumneavoastr pentru accesarea fondurilor
europene.
ns, nu uitai c experii APDRP nu au voie s v acorde
consultan privind realizarea proiectului.
Echipa APDRP v poate ajuta ori de cte ori avei o
plngere, o reclamaie sau o petiie privind o situaie care
intr n aria de competen a APDRP.

De asemenea, n cazul n care considerai c suntei
nedreptit, defavorizat sau sesizai posibile neregulariti n
derularea FEADR, nu ezitai s v adresai n scris Ageniei de Pli pentru Dezvoltare
Rural i Pescuit, pentru soluionarea problemelor.
G h i d u l S o l i c i t a n t u l u i M s u r a 3 2 2 29 |P a g i n a

Informaiile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate n scopuri comerciale. Distribuirea acestui material i utilizarea informaiilor
coninute n acest Ghid al Solicitantului se vor realiza n mod gratuit i doar cu acordul APDRP. Toate drepturile rezervate APDRP.

Pentru a reclama o anumit situaie sau pentru a sesiza eventuale neregulariti
informai-ne n scris.

ATENIE! Pentru a putea demara investigaiile i aplica eventuale sanciuni,
reclamaia sau sesizarea trebuie s fie explicit, s conin informaii concrete,
verificabile i datele de contact ale persoanei care a ntocmit respectiva reclamaie sau
sesizare.
***
/
***
G h i d u l S o l i c i t a n t u l u i M s u r a 3 2 2 30 |P a g i n a

Informaiile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate n scopuri comerciale. Distribuirea acestui material i utilizarea informaiilor
coninute n acest Ghid al Solicitantului se vor realiza n mod gratuit i doar cu acordul APDRP. Toate drepturile rezervate APDRP.

DATE de CONTACT
Agenia de Pli pentru Dezvoltare Rural i Pescuit

Sediul Central, Bucureti
Str. tirbei Vod, nr. 43, sector 1; tel (021) 402.27.50, 315.67.79; e-mail: cabinet@apdrp.ro
Str. Grdina cu Cai, nr. 3A, sector 5; (021) 310.16.35, e-mail: promovare@apdrp.ro

Regiunea 1 NORD EST Iai (6 judee)
CRPDRP 1 Iai: (0232) 262.697; 262.696; crpdrp1iasi@apdrp.ro
OJPDRP: Bacu (0234) 515.861 / Botoani (0231) 511.009 / Iai (0232) 216.467 /
Neam (0233) 216.055 / Suceava (0230) 511.162 / Vaslui (0235) 311.413.

Regiunea 2 SUD EST Constana (6 judee)
CRPDRP 2 Constana: (0241) 617.122; 611.037; crpdrp2constanta@apdrp.ro
OJPDRP: Brila (0239) 691.771 / Buzu (0238) 718.001 / Constana (0241) 614.093 /
Galai (0236) 460.036 / Tulcea (0240) 512.035 / Vrancea (0237) 221 032.

Regiunea 3 SUD Trgovite (7 judee)
CRPDRP 3 Trgovite: (0245) 220.763; crpdrp3targoviste@apdrp.ro
OJPDRP: Arge (0248) 211.145 / Clrai (0242) 333.082; 331.773 /
Dmbovia (0245) 216.727 / Giurgiu (0246) 216.077 / Ialomia (0243) 230.385,
230.375 / Prahova (0244) 521.541 / Teleorman (0247) 311.065

Regiunea 4 SUD-VEST Craiova (5 judee)
CRPDRP 4 Craiova: (0251) 406.402; 406.401; crpdrp4craiova@apdrp.ro
OJPDRP: Dolj (0251) 413.331, 599.424 / Gorj (0253) 213.400 / Mehedini (0252)
330.169, 325.063 / Olt (0249) 431.437 / Vlcea (0250) 734.884

Regiunea 5 VEST Timioara (4 judee)
CRPDRP 5 Timioara: (0256)250.200; crpdrp5timisoara@apdrp.ro
OJPDRP: Arad (0257) 255.479, 255.134 / Cara Severin (0255) 213.970 /
Hunedoara (0254) 231.341, 231.342 / Timi (0256) 430.039, 433.012

Regiunea 6 NORD-VEST Satu Mare (6 judee)
CRPDRP 6 Satu Mare: (0261) 806.023, 806 322; crpdrp6satumare@apdrp.ro
OJPDRP: Bihor (0259) 416.710 / Bistria Nsud (0263) 213.380 / Cluj (0264)
590.017 / Maramure (0262) 215.016 / Slaj (0260) 614.684 / Satu Mare (0261) 716.928

Regiunea 7 CENTRU Alba Iulia (6 judee)
CRPDRP 7 Alba Iulia: (0258) 813.737, 813 737; crpdrp7albaiulia@apdrp.ro
OJPDRP: Alba (0258) 835.862 / Braov (0268) 416.140 / Covasna (0267) 352.003 /
Harghita (0266) 312.522 / Mure (0265) 264.381 / Sibiu (0269) 232.631

Regiunea 8 BUCURETI-ILFOV Bucureti (2 judee)
CRPDRP 8 Bucureti: (021) 311.06.16; 311.06.13; crpdrp8ilfov@apdrp.ro
OJPDRP: Bucureti (021) 311.01.75 / Ilfov (021) 311.82.32