Sunteți pe pagina 1din 3

R-11-1:F-12

PROCES-VERBAL nr.___
al edinei Comisiei de achiziii
______________________________________________________________________________________
(denumirea beneficiarului)
privind evaluarea ofertelor de achiziii
________________________________

_______________________________

(locul desfurrii edinei)

(data, luna, anul)


ORDINEA DE ZI:

Evaluarea ofertelor primite privind achiziia_____________________________________


(de indicat denumirea contractului de achiziii)
desfurat conform procedurii de achiziie _________________________________________________
(se indic procedura de achiziie)
Iniiat ______________________, conform anunului de achiziie publicat ______________________
(data, luna, anul)

(de indicat sursa , nr i data

_________________________________________________________________________________________
publicrii)
S-A EXAMINAT:
1.____________________________________________________________________________________
( denumirea raportorului i persoan care a prezentat raportul de avaluare a ofertelor)
Au fost depuse un numr de ________oferte de la urmtorii operatori economici:
1.
2.
3.
....................
Ofertele au fost deschise la data de _______________Procesul-verbal nr._________ din__________
(se anexeaz)
Comisia a examinat coninutul fiecrei oferte privind corespunderea acestora cerinelor solicitate de
beneficiar prin documentaia de licitaie i a constatat urmtoarele:

Ediia: 01

Data: 16.01.2012

Pagina 1 din 3

R-11-1:F-12
I Oferta tehnic:
Operatorul economic
Criteriul 1
1

Criteriile de evaluare ale ofertelor (puncte)


Criteriul 2
Criteriul
Punctaj total al
3

ofertei tehnice
n

1.
2.
3.

II Oferta financiar:
Operatorul economic
Criteriul 1
1

Criteriile de evaluare ale ofertelor (puncte)


Criteriul 2
Criteriul
Punctaj total al
3

ofertei financiare
n

1.
2.
3.

Not: n col. 2,3,4 se indic criteriul de evaluare conform documentaiei de achiziie.


Punctajul total al ofertei tehnice i financiare constituie:
Operatorul economic_(denumirea)___________________________puncte
Operatorul economic_(denumirea)___________________________puncte
Operatorul economic_(denumirea)___________________________puncte

Operatorul economic_(denumirea)___________________________puncte
n urma evalurii, Comisia de achiziii a constatat urmtoarele:
1. Se numete ctigtor al procedurii de achiziie ________________________________
(denumirea contractului de achiziii)
operatorul economic_________________________________________________________
(denumirea, adresa )
cu oferta valoric

de_________lei (fr TVA) i cu termen de executarea al contractului (de

indicat______________________________ , care a totalizat un punctaj maxim de _________ puncte.


2. Beneficiarul va anuna i va invita n scris operatorul economic ctigtor pentru a constitui garania
contractual i semna contractul de achiziie.

COMISIA DE ACHIZIII
Ediia: 01

Data: 16.01.2012

Pagina 2 din 3

R-11-1:F-12
Numele, prenumele, funcia

Semntura

1. _____________________________________

___________________________

2. _____________________________________

___________________________

3. _____________________________________

___________________________

4. _____________________________________

___________________________

5. _____________________________________

___________________________

Adnotare: 1.Toate ofertele prezentate se anexeaz la prezentul proces-verbal


2 Evalurile efectuate de fiecare membru al comisiei n parte se anexeaz la prezentul proces verbal

Ediia: 01

Data: 16.01.2012

Pagina 3 din 3