Sunteți pe pagina 1din 1

NUME:

PRENUME:
CLASA:
DATA:
TEST DE EVALUARE
1. Scriei formulele chimice ale urmtorilor compui: 2p
a) clorur de fier(III)
b) hidroxid de aluminiu
d) oxid de bariu
e) fosfat de potasiu
f) sulfat de aluminiu
2. Calculeaz masa de substan din: 2p
a) 10 moli carbonat de sodiu !a"#$% C"1#% &"1'
b) $ (moli oxid de calciu Ca")0% &"1'
3. *etermin numrul de moli de substan din: 1p
a) 1+ ,rame clorur de ma,neziu -,"#)% Cl"$./.
b) $0 ,rame hidroxid de calciu Ca")0% &"1'% 1"1
42 Calculeaz numrul de molecule din: 1p
a) 1/. moli amoniac
b) # moli trioxid de sulf
5. Calculeaz raportul numrului de atomi/ respecti3/ raportul masic/ pentru
urmtoarele substane compuse: 1p
a) SiCl) Si"#4% Cl"$./.
b) 5Cl&$ 5"$+% Cl"$./. % &"1'
6. 6n ce mas de hidroxid de calciu se ,sesc: Ca")0% &"1'% 1"1 2p
a) +0 , calciu
b) #. , oxi,en
Se acord 1 p din oficiu