Sunteți pe pagina 1din 19

1

MEMORI U DE PREZENTARE NECESAR EMI TERI I


ACORDULUI DE MEDI U1. Denumirea proiectului: Amenajare punct de colectare i stocare temporar pentru
deeuri solide municipale (,,punct verde) pe platform betonat existent i amenajare
staie de compostare deeuri biodegradabile, n cadrul Depozitului Ecologic administrat
de ctre


2. Titular:


Amplasamentul obiectivului:
Persoane de contact:

3. Descrierea proiectului:

3.1. Scopul si importanta obiectului de investitii

Prin intermediul acestei investitii beneficiarul isi propune:
amenajarea unui ,,punct verde - punct de colectare si stocare temporara pentru
unele tipuri de deseuri solide municipale (deseuri menajere voluminoase,
deseuri de echipamente electrice, electronice si electrocasnice, cutii pentru
baterii si acumulatori, etc.)in vederea predarii acestora operatorilor economici
autorizati, in scopul tratarii si valorificarii in locatii autorizate conform legii;
amenajarea unei statii de compostare pentru compostarea deseurilor
biodegradabile.

Scopul amenajarii punctului verde de colectare si stocare temporara deseuri muncipale
esteacela de a sprijini demersurile autoritatii publice locale in implementarea
corespunzatoare a colectarii selective si de asigurareaunui grad nalt de valorificare,
precum si a unui grad ridicat de protecie a mediului i a sntii populaiei.

2

Scopul amenajarii statiei de compostare este de a trata biodeeurile ntr-un mod care
asigur un nalt nivel de protecie a mediului si de a atinge tintele impuse prin legislatie de
a reduce cantitatea de deseuri biodegradabile municipale depozitate la 50% din cantitatea
totala, exprimata gravimetric, produsa in anul 1995, pana in 2013.


3.2. Rezumat al proiectului
Depozitul are urmatoarele vecinatati:
Terenul pe care este amplasat obiectivul prezentului raport este in proprietatea
beneficiarului in baza Contractului de vanzare-cumparare autentificat sub nr. 382/2004.
Suprafata totala ocupata de depozitul ecologic de deseuri menajere, stradale si
industrial asimilabile acestora , Judetul Constanta este de . ha reprezinta
suprafata ocupata de celulele de depozitare a deseurilor iar diferenta de ha este
ocupata de: diguri perimetrale si de compartimentare, taluze terasa, drumuri de acces si
platforme tehnologice, cladiri tehnologice si administrative, lucrari de utilitati.


Pentru realizarea proiectului a fost emis de catre Primaria Comunei ..


3.3. Caracteristicile proiectului
In prezent, pe amplasament activitatea se desfasoara in urmatoarele zone
functionale:

Zona administrativ compus din:
Sediul administrativ;
Platforma de cntrire cu cantar bascula;
Bazin de incendiu suprafa de 58 mp;
Cabin paz
Zona proceselor tehnologice este compus din:
Platforma betonata pentru parcarea utilajelor;
Statie de sortare;
Instalaia de presare, balotare i mpachetare deeuri;
Platforma de splare;
Platforma presa PET uri
Depozit de materiale ;
Depozit de carburani;
3

Platforma de depozitare deeuri reciclabile;
Rigola perimetrala;
Bazin de diluie;
Bazin de colectare levigat;
Bazin ape reziduale ;
Separator de grsimi;
Grup sanitar.

Proiectele propuse a fi derulate urmeaza a fi amplasate in zona proceselor tehnologice.

3.3.1Amenajarea punctului verdeconsta in amenajarea unui spatiu de stocare
temporarape o platforma betonata de 200 mp, pozitionata in zona de receptie deseuri,
pentru anumite tipuri de deseuri municipale (deseuri menajere voluminoase, deseuri de
echipamente electrice, electronice si electrocasnice, cutii pentru baterii si acumulatori,
etc.), in vederea predarii acestora operatorilor economici autorizati contractati in scopul
tratarii si valorificarii in locatii autorizate conform legii.
Depozitarea temporara se va efectuape sortimente si categorii de deseuri si va consta
in asigurarea in bune conditii a capacitatii de stocare in containere specifice si etichetate
conform tipului de deseu colectat, de diferite capacitati, usor de identificat, impermeabile,
in conformitate cu legislatia in vigoare si care vor fi amplasate pe platforma betonata in
zona de receptie a deseurilor.
In conformitate cu normele de protectia mediului, va organiza receptia
deseurilor, va asigura manipularea si stocarea deseurilor pe fiecare categorie in parte,
avand in vedere asigurarea necesarului containerelor potrivite pentru fiecare tip de deseu.
Aceste deseuri vor fi valorificate in conformitate cu legislatia in vigoare prin predare
catre operatori autorizati, in functie de categoriile din care fac parte.

Utilitatile vor fi asigurate din cadrul amplasamentului Depozitului de deseuri
administrat de catre , locatie autorizata in conformitate cu prevederile legale.
In cadrul ,,punctului verde vor fi admise numai deseurile municipale separate la
sursa pe tipuri, conform listei urmatoare:
Deseuri voluminoase (televizoare/aparate radio si electrocasnice, covoare, alte
piese de mobilier (doar n cantitati mici);
Materiale de constructii de la renovari de apartamente si case (cantitati mici);
Deseuri electrice si electronice;
4

Deseuri verzi din gradini;
Deseuri periculoase din gospodarii si institutii publice (de exemplu: baterii uzate,
vopsele, pesticide, acizi, substante alcaline, agenti de curatare, detergenti si alte
substante chimice);
Metale feroase;
Metale neferoase.


Categoriile de echipamente electrice si electronice receptionate in acest punct verde
sunt cele reglementate de HG 1037/2010 (ANEXA Nr. 1
A
):
1.Aparate de uz casnic de mari dimensiuni
2.Aparate de uz casnic de mici dimensiuni
3.Echipamente informatice si de telecomunicatii
4.Echipamente de larg consum
5.Echipamente de iluminat
6.Unelte electrice si electronice (cu exceptia uneltelor industriale fixe de mari dimensiuni)
7.Jucarii, echipamente sportive si de agrement
8.Dispozitive medicale (cu exceptia tuturor produselor implantate si infectate)
9.Instrumente de supraveghere si control
10.Distribuitoareautomate

Codurile deseurilor propuse a fi colectate, conform HG 856/2002 privind evidenta
gestiunii deseurilor sipentru aprobarea listei cuprinzand deseurile, inclusiv deseurile
periculoase, sunt urmatoarele:


15 01 10* ambalaje care contin reziduuri sau sunt contaminate cu substante periculoase
15 01 11* ambalaje metalice care contin o matrita poroasa formata din materiale
periculoase (ele ex. azbest), inclusiv containere goale pentru stocarea sub
presiune
15 02 absorbanti, materiale filtrante, materiale de lustruire si echipamente de protectie
15 02 02* absorbanti, materiale filtrante (inclusiv filtre de ulei fara alta specificatie),
materiale de lustruire, mbracaminte de protectie contaminata cu substante
periculoase
15 02 03 absorbanti, materiale filtrante, materiale ele lustruire si mbracaminte de
protectie, altele decat cele specificate la 15 02 02
16 02 deseuri de la echipamente electrice si electronice
16 02 09* transformatori si condensatori continand PCB
5

16 02 10* echipamente casate cu continut de PCB sau contaminate cu PCB, altele decat
cele specificate la 16 02 09
16 02 11* echipamente casate CLI continut de clorofluorcarburi, HCFC, HFC
16 02 12* echipamente casate cu continut de azbest liber
16 02 13* echipamente casate cu continut ele componente periculoase
2
altele decat cele
specificate de la 16 02 09 la 16 02 12
16 02 14 echipamente casate, altele decat cele specificate de la 16 02 09 la 16 02 13
16 02 15* componente periculoase demontate din echipamente casate
16 02 16 componente demontate din echipamente casate, altele decat cele specificate la
16 02 15
16 06 baterii si acumulatori
16 06 01* baterii cu plumb
16 06 02* baterii cu Ni-Cd
16 06 03* baterii cu continut de mercur
16 06 04 baterii alcaline (cu exceptia 16 06 03)
16 06 05 alte baterii si acumulatori
16 06 06* electroliti colectati separat din baterii si acumulatori
16 08 catalizatori uzati
16 08 01 catalizatori uzati cu continut de aur, argint, reniu, rodiu, paladiu, iridiu sau
platina (cu exceptia 16 08 07)
16 08 02* catalizatori uzati cu continut de metale tranzitionale periculoase
3
sau compusi ai
metalelor tranzitionale periculoase
16 08 03 catalizatori uzati cu continut de metale tranzitionale sau compusi ai metalelor
tranzitionale, fara alte specificatii
16 08 04 catalizatori uzati de la cracare catalitica (cu exceptia 16 08 07)
16 08 05* catalizatori uzati cu continut de acid fosforic
16 08 06* lichide uzate folosite drept catalizatori
16 08 07* catalizatori uzati contaminati cu substante periculoase
16 09 substante oxidante
16 09 01* permanganati, de ex. permanganat de potasiu
16 09 02* cromati, de ex. cromat de potasiu, bicromat de potasiu sau sodiu
16 09 03* peroxizi, de ex. apa oxigenata
16 09 04* substante oxidante, fara alte specificatii
17 DESEURI DIN CONSTRUCTII SI DEMOLARI (INCLUSIV PAMANT
EXCAVAT DIN AMPLASAMENTE CONTAMINATE)
17 01 beton, caramizi, tigle si materiale ceramice
17 01 01 beton
17 01 02 caramizi
6

17 01 03 tigle si materiale ceramice
17 01 06* amestecuri sau fractii separate de beton, caramizi, tigle sau materiale ceramice
cu continut de substante periculoase
17 01 07 amestecuri de beton, caramizi, tigle si materiale ceramice, altele decat cele
specificate la 17 01 06
17 02 lemn, sticla si materiale plastice
17 02 01 lemn
17 02 02 sticla
17 02 03 materiale plastice
17 02 04* sticla, materiale plastice sau lemn cu continut de sau contaminate cu substante
periculoase
17 03 amestecuri bituminoase, gudron de huila si produse gudronate
17 03 01* asfalturi cu continut de gudron de huila
17 03 02 asfalturi, altele decat cele specificate la 17 03 01
17 03 03* gudron de huila si produse gudronate
17 04 metale (inclusiv aliajele lor)
1 7 04 0 1 cupru, bronz, alama
1 7 04 02 aluminiu
17 04 03 plumb
17 04 04 zinc
17 04 05 fier si otel
17 04 06 staniu
17 04 07 amestecuri metalice
17 04 09* deseuri metalice contaminate cu substante periculoase
17 04 10* cabluri cu continut de ulei, gudron sau alte substante periculoase
17 04 11 cabluri, altele decat cele specificate la 17 04 10
17 05 pamant (inclusiv excavat din amplasamente contaminate), pietre si deseuri de la
dragare
17 05 03* pamant si pietre cu continut de substante periculoase
17 05 04 pamant si pietre, altele decat cele specificate la 17 05 03
17 05 05* deseuri de la dragare cu continut de substante periculoase
17 05 06 deseuri de la dragare, altele decat cele specificate la 17 05 05
17 05 07* resturi de balast cu continut de substante periculoase
17 05 08 resturi de balast, altele decat cele specificate la 17 05 07
17 06 materiale izolante si materiale de constructie cu continut de azbest
17 06 01* materiale izolante cu continut de azbest
17 06 03* alte materiale izolante constand din sau cu continut de substante periculoase
7

17 06 04 materiale izolante, altele decat cele specificate la 17 06 01 si 17 06 03
17 06 05* materiale de constructie cu continut de azbest
17 08 materiale de constructie pe baza de gips
17 08 01* materiale de constructie pe baza de gips contaminate cu substante periculoase
17 08 02 materiale de constructie pe baza de gips, altele decat cele specificate la 17 08 01
17 09 alte deseuri de la constructii si demolari
17 09 01* deseuri de la constructii si demolari eu continut de mercur
17 09 02* deseuri de la constructii si demolari cu continut de PCB (de ex.: cleiuri cu
continut de PCB, dusumele pe baza de rasini cu continut de PCB, elemente cu
cleiuri de glazura cu PCB, condensatori cu continut de PCB)
17 09 03* alte deseuri de la constructii si demolari (inclusiv amestecuri de deseuri) cu
continut de substante periculoase
17 09 04 amestecuri de deseuri de la constructii si demolari, altele decat cele specificate la
17 09 01, 17 09 02 si 17 09 03
20 DESEURI MUNICIPALE SI ASIMILABILE DIN COMERT, INDUSTRIE,
INSTITUTII, INCLUSIV FRACTIUNI COLECTATE SEPARAT
20 01 fractiuni colectate separat (cu exceptia 15 01)
20 01 01 hartie si carton
20 01 02 sticla
20 01 08 deseuri biodegradabile de la bucatarii si cantine
20 01 10 mbracaminte
20 01 11 textile
20 01 13* solventi
20 01 14* acizi
20 01 15* baze
20 01 17* substante chimice fotografice
20 01 19* pesticide
20 01 21* tuburi fluorescente si alte deseuri cu continut de mercur
20 01 23* echipamente abandonate cu continut de CFC (clorofluorocarburi)
20 01 25 uleiuri si grasimi comestibile
20 01 26* uleiuri si grasimi, altele decat cele specificate la 20 01 25
20 01 27* vopsele, cerneluri, adezivi si rasini continand substante periculoase
20 01 28 vopsele, cerneluri, adezivi si rasini, altele decat cele specificate la 20 01 27
20 01 29* detergenti cu continut de substante periculoase
20 01 30 detergenti, altii decat cei specificati la 20 01 29
20 01 31* medicamente citotoxice si citostatice
20 01 32 medicamente, altele decat cele mentionate la 20 01 31
8

20 01 33* baterii si acumulatori inclusi n 16 06 01, 16 06 02 sau 16 06 03 si baterii si
acumulatori nesortati continand aceste baterii
20 01 34 baterii si acumulatori, altele decat cele specificate la 20 01 33
20 01 35* echipamente electrice si electronice casate, altele decat cele specificate la 20 01
21 si 20 01 23 cu continut de componenti periculosi
6

20 01 36 echipamente electrice si electronice casate, altele decat cele specificate la 20 01
21, 20 01 23 si 20 01 35
20 01 37* lemn cu continut de substante periculoase
20 01 38 lemn, altul decat cel specificat la 20 01 37
20 01 39 materiale plastice
20 01 40 metale
20 01 41 deseuri de la curatatul cosurilor
20 01 99 alte fractii, nespecificate
20 02 deseuri din gradini si parcuri (incluzand deseuri din cimitire)
20 02 01 deseuri biodegradabile
20 02 02 pamant si pietre
20 02 03 alte deseuri nebiodegradabile
20 03 07 deseuri voluminoase


3.3.2. Staia de compostare va completa activitatea desfurat la Depozitul Ecologic, n
scopul reducerii cantitii de deeuri biodegradabile depozitate pe depozit si de atingerea
tintelor impuse prin legislatie de a reduce cantitatea de deseuri biodegradabile municipale
depozitate la 50% din cantitatea totala, exprimata gravimetric, produsa in anul 1995, pana
in 2013..
Amenajarea instalatiei de compostare va fi realizata in scopul tratarii biologice a
deseurilor municipale, care se bazeaza pe descompunerea aeroba a substantelor organice de
catre diverse organisme .
Suprafaa total a staiei de compostare consta intr-o suprafata betonata de 660 mp,
din care suprafaa platformei de compostare propiu-zis este de 460 mp, iar suprafaa de
lucru i pregtire deeuri este de 200 mp.
Staia de compostare s-a dimensionat pentru o capacitate estimat la cca. 13 000
tone de deeuri anual. Tratarea deeurilor biodegradabile (fracia biodegradabil din
deeurile menajere i asimilabile, deeuri de gradin i din parcuri, deseuri din piee, resturi
biodegradabile din industria alimentar, etc.) recepionate n cadrul depozitului se bazeaz
pe descompunerea aerob a substanelor organice, n urma procesului de tratare obinandu-
se compost care va fi ulterior valorificat sau utilizat in depozit, n funcie de calitatea
acestuia.
Deseurile principale ce pot fi tratatein statia de compostare sunt:
- fractia biodegradabila din deseurile menajere si asimilabile;
9

- deseuri de gradina si parcuri;
- deseuri din piete;
- resturi biodegradabile din industria alimentara;
- namol orasenesc.


Tratarea deseurilor biodegradabile pe amplasamentul Depozitului de deseuri se va
realiza printr-o tehnologie speciala care utilizeaza membrane semi-permeabile care pot crea
un microclimat constant in cadrul gramezilor de deseuri pentru a imbunatati si accelera
procesul de descompunere aeroba.3.4. Descrierea procesului tehnologic

3.4.1. In cadrul punctului verde de colectare se vor desfasura urmatoarele
procese:

receptia calitativa si cantitativa a deseurilor periculoase colectate;
stocarea temporara a acestora in spatii / recipiente special amenajate; se asigura
conditiile necesare pentru depozitarea separata a diferitelor categorii de deseuri
periculoase, in functie de proprietatile fizico-chimice, de compatibilitati, de natura
substantelor de stingere care pot fi utilizate pentru fiecare categorie de deseuri in
caz de incendiu.
livrarea deseurilor periculoase colectate, cu tinerea evidentei cantitative si calitative
a acestora, catre operatorii specializati autorizati si contractati in acest sens.

Toate livrarile de deseuri vor fi verificate vizual de catre personalul de la punctul
verde de colectare pentru a se asigura ca deseurile sunt conforme, personal calificat si
instruit corespunzator, dotat cu echipamente individuale de protectie conform conditiilor de
lucru. Acesta va asigura depozitarea adecvata a deseurilor in recipientele specifice
destinate fiecarei categorii de deseuri receptionate.
Preluarea deseurilor in acest punct de colectare se va face atat de la persoane fizice
cat si de la persoane juridice.
Deseurile preluate atat de la persoanele fizice cat si de la persoanele juridice vor fi
receptionate pe baza de proces verbal de predare - primire cu mentionarea datelor de
identitate, precizarea tipului de deseu receptionat precum si starea deseului predat.
In cazul colectarii deseurilor de echipamente electrice si electronice se poate refuza
preluarea acestora in una din urmatoarele situatii:
10

a) deseurile de echipamente electrice si electronice prezinta forme evidente de
contaminare cu substante chimice periculoase (asa cum sunt definite in HG 1408/2008
privind clasificarea, ambalarea si etichetarea substantelor periculoase, cu modificarile si
completarile ulterioare);
b) deseurile de echipamente electrice si electronice prezinta suprafete exterioare
periculoase pentru manipulare: parti taioase, ascutite, zimtate, sparturi, subansamble
cu diverse grade de libertate, care in timpul manipularii pot produce accidentari.
In acest caz, personalul din cadrul punctului de colectare care refuza preluarea
deseurilor va consemna in scris motivul refuzului si il va prezenta pe loc persoanei care a
depus echipamentul.
Spatiul de depozitare temporara reprezentat de suprafata betonata impermeabila de
200mpva fi delimitat si prevazut cu rigole pentru colectarea eventualelor pierderi prin
scurgere (in conformitate cu cerintele tehnice legale pentru spatiile de depozitare temporara
a DEEE nainte de tratarea lor Anexa nr. 3 HG 1037/2010).
Containerele sunt dotate cu trusa de interventie (banda care delimiteaza zona unde a
avut loc accidentul, material absorbant, banda adeziva ce asigura etanseitatea, folie de
plastic, manusi) in vederea neutralizarii efectelor in cazul eventualelor scurgeri.
Functionarea ,,punctului verde se va realiza dupa programul de functionare al
Depozitului de deseuri .. in cadrul caruia va fi amenajat acest punct de colectare.
Punctul verde de colectare va fi mentinut curat si ordonat in permanenta.

3.4.2. In cadrul instalatiei de compostare se vor desfasura urmatoarele procese:

receptia calitativa si cantitativa a deseurilor biodegradabile;
pregatirea deseurilor biodegradabile;
compostarea propriu-zisa;
trecerea compostului prin site;
valorificarea compostului.

Receptia calitativa si cantitativa a deseurilor
In cadrul acestei etape are locverificarea corespunzatoare privind cantitile i
caracteristicile deeurilor, toate livrarile de deseuri fiind verificate vizual de catre
personalul depozitului, personal calificat si instruit corespunzator, dotat cu echipamente
individuale de protectie conform conditiilor de lucru. Dupa verificare, mijloacele de
transport trec peste cantar in vederea cantaririi, apoi deseurile biodegradabile sunt
descarcate la statia de compostare, la plecare mijloacele de transport fiind cantarite din nou.
Pregatirea deseurilor biodegradabile
11

Dupa descarcare, deseurile biodegradabile sunt stocate temporar pe platformabetonata
de 200 mp de lucru i pregtire deeuri in vederea pregatirii acestora pentru procesul de
compostare. Se procedeaza la sortarea manuala partiala a deseurilor receptionate, fiind
eliminate materialele necorespunzatoare, dupa care deseurile sunt supuse compostarii
propriu-zise.

Compostarea propriu-zisa;
Pe platforma betonata de compostare propriu-zisa avand suprafata de 460 mp se vor
realiza doua gramezi de deseuri biodegradabile iar suprafetele acestora vor fi delimitate cu
pereti laterali din beton cu inaltimea de cca. 1,2 m. Fiecare membrana va fi acoperita cu
membrana speciala impermeabila la apa, protejand materialul compostat, dar care este
permeabila la vapori de apa si aer. Aerarea se va realiza prin intermediul a doua canale de
aerare conectate la un ventilator si o unitate de control. Aceste canale de aerare sunt
prevazute la capete cu bazine de colectare a apelor reziduale, de unde acestea vor fi
transportate cu vidanja la Statia de epurare Constanta Sud.
Timpul de tratare va fi de 4 saptamani, iar reducerea volumului deseurilor va fi de cca.
23%.
Trecerea compostului prin site

Compostul astfel obtinut, va fi trecut prin site, obtinandu-se doua fractii, si anume:
fractia usoara (de calitate superioara) si fractia fina, care poate fi utilizata pentru acoperirea
zilnica a depozitului.

Valorificarea compostului

Avand in vedere continutul compostului in substante biodegradabile si nutritive: azot,
fosfor, potasiu, calciu si magneziu, rezulta ca acesta determina o ridicare a continutului de
humus, la o imbunatatire a structurii pamantului, a rezervelor de substante nutritive in
pamant.
In functie de calitatea compostului, acesta va fi valorificat prin contracte cu diversi
beneficiari.
In stabilirea calitatii compostului se disting urmatoarele criterii de calitate:
fizic, compostul nu trebuie sa contina materiale sintetice, solide care ar
putea cauza raniri;
chimic, compostul nu trebuie sa contina substante care ar putea fi
daunatoare;
12

biologic, compostul trebuie sa corespunda din punct de vedere al gradului de
alterare.
In urma aplicarii acestei tehnici de compostare cu membrana semi-permeabila care
esteuna dintre cele mai avansate tehnici de compostare, va rezulta un compost de buna
calitate in vederea valorificarii corespunzatoare.

Functionarea statiei de compostare se va realiza dupa programul de functionare al
Depozitului de deseuri .. in cadrul caruia va fi amenajata aceastastatie.
Statia de compostareva fi mentinuta curatasi ordonata in permanenta.
3.5. Utilitati

Utilitatile vor fi asigurate din cadrul amplasamentului Depozitului de deseuri
administrat de catre locatie in cadrul careia investitiile vor fi derulate.
Zona pe care se afla in prezent si functioneaza depozitul de deseuri dispune de toate
utilitatile necesare:
-alimentare cu apa;
-alimentare cu energie electrica;
-sistem de colectare a apelor uzate.


Alimentarea cu apa

Conform Autorizatiei de Gospodarire a Apelor nr. asigurarea
necesarului de apa se face in scop igienico-sanitar si tehnologic se face din sursa subterana,
prin intermediul unui put forat, amplasat in incinta depozitului in partea de NE a acestuia.
Apa necesara pentru stingerea unor eventuale incendii este asigurata din sursa
subterana prin intermediul celor doi hidranti din incinta si din bazinul de dilutie.
Apa potabila se procura din comert.

Pentru noul obiectiv nu este necesara autorizarea unor cantitati suplimentare
de apa, consumul de apa de pe amplasament incadrandu-se in necesarul de apa
autorizat in actele de reglementare.


13

Canalizare

Reteaua de canalizare :In cadrul amplasamentului,reteaua de canalizaredin incinta
administrativa se descarca intr-un colector menajer stradal cu Dn= 160 mm, L= 500 m
(pana la colectorul principal), din PEHD, care se racordeaza la colectorul administrat de
RAJA Constanta, existent in zona.
Preluarea apelor uzate in colectorul principal, administrat de RAJA Constanta, se
face in baza Contractului Nr..
Levigatul si apele pluviale care cad pe suprafata activa a depozitului sunt colectate
in bazinul betonat de 40 mc, respectiv in bazinul de dilutie de 400 mc, dupa care sunt
transportate la Statia de epurare Constanta Sud.
Eventualele scurgeri din masa de deseuri depozitata temporar in acest punct verde
de colectare vor fi colectate in santul perimetral si transportate la la Statia de epurare
Constanta Sud.
De asemenea, apele reziduale provenite de la statia de compostare sunt colectate in
bazine de colectare, de unde acestea vor fi transportate cu vidanja la Statia de epurare
Constanta Sud.

Alimentare cu energie electrica

Alimentarea cu energie electric se face din reeaua existent n zon prin
intermediul unui transformator instalat n extremitatea NE a depozitului avnd P=96 Kw.
Noile investitii nu necesita modificari ale instalatiei electrice existente.

4. Surse de poluanti si instalatii pentru retinerea, evacuarea si dispersia
poluantilor in mediu

4.1 Protectia calitatii apelor

Obiectivul in cadrul caruia se vor amplasa aceste proiecte de investii nu este situat in
vecinatatea unui corp de apa de suprafata, iar in zona, apa subterana se afla la adancimi de
peste 5 m, iar in jurul putului forat in vederea alimentarii cu apa a obiectivului a fost
asigurat un perimetru de protecie sanitara cu raza de 5 m.
14

In cadrul punctului verde de colectare, spatiul de stocare temporara este reprezentat
de o suprafata impermeabila, betonata, prevazuta cu instalatii de colectare a eventualelor
pierderi prin scurgere, pentru evitarea acestora.
Containerele sunt inchise si etanse, oferind protectieimpotriva
patrunderilorscurgerilor, iar in cazul aparitiei acestora, ele sunt dotate cu trusa de
interventie (banda care delimiteaza zona unde a avut loc accidentul, material absorbant
natural biodegradabil, banda adeziva ce asigura etanseitatea, folie de plastic, manusi)in
vedereaneutralizariiefectelor.
Instalatia de compost reprezinta o suprafata betonata prevazuta cu doua canale de
aerare conectate la un ventilator si o unitate de control, aceste canale de aerare fiind
prevazute la capete cu bazine de colectare a apelor reziduale, de unde acestea vor fi
transportatela Statia de epurare Constanta Sud, asigurandu-se in acest fel protectia calitatii
apelor.
De asemenea, pe amplasamentul Depozitului se monitorizeaza calitatea
apelor uzate, a apei de suprafata,a levigatului, prin determinari de valori ai indicatorilor de
calitate, urmarindu-se imbunatatirea continua a calitatii apelor, in scopul protectiei
ecosistemelor acvatice.
In urma monitorizarii se constata ca indicatorii de calitate respecta limitele impuse
prin actele de reglementare .

4.2. Protectia calitatii aerului

In evaluarea calitatii aerului se vor avea in vedere valorile limita prevazute in Legea
nr. 104/2011 privind calitatea aerului inconjurator.
In scopul diminuarii impactului asupra factorului de mediu aer, se vor avea in
vedere urmatoarele aspecte:
respectarea conditiilor corespunzatoare depozitarii temporare a deseurilor
receptionate in functie de categoriile din care fac parte;
reducerea timpului de depozitare temporara a deseurilor;
manipularea corecta in zona de lucru a deseurilor receptionate;
asigurarea controlului si verificarea deseurilor receptionate;
respectarea timpului de tratare a deseurilor in instalatia de compostare;
utilizarea echipamentelor si utilajelor corespunzatoare din punct de vedere tehnic.


4.3. Protectia impotriva zgomotului si vibratiilor

Impactul zgomotului este considerat nesemnificativ deoarece nu va fi afectat nici un
receptor sensibil la zgomot: rezidential, comercial sau alte institutii.
15

Se vor lua masuri pentru imbunatatirea controlului surselor de zgomot si efectuarea
de inspectii regulate a utilajelor, in vederea reducerii zgomotului.
Se vor utiliza echipamente si utilaje corespunzatoare din punct de vedere tehnic.

4.4. Protectia impotriva radiatiilor
Nu este cazul.

4.5. Protectia solului si subsolului


Sursele de poluanti pentru sol, subsol si ape freatice sunt reprezentate de:
- scurgeri accidentale de ape pluviale contaminate cu poluantii din deseuri;
- scurgeri accidentale ape reziduale din masa de deseuri (levigat);
- scurgeri provenite din manipularea necorespunzatoare a deseurilor.

Depozitarea in cadrul punctului de colectare se face in recipiente acoperite si
etanse, astfel incat deseurile sa fie manipulate in conditii maxime de siguranta.
Tratarea deseurilor in instalatia de compostare se realizeaza pe platforma betonata
prevazuta cu bazine de colectare a apelor reziduale, care vor fi transportate la Statia de
epurare Constanta Sud, asigurandu-se in acest fel protectia calitatii solului si subsolului.
Posibilitatea poluarii solului este redusa tinand cont ca manipularea deseurilor se
executa in zonele desemnate ale zonelor de lucru, pe platforma betonata, cu posibilitate de
acces facil.
De asemenea, stocarea temporara se realizeaza in functie de cantitatile de deseuri,
de ritmul de evacuare a acestora si de natura deseurilor receptionate.
Amplasamentul va fi dotat cu un numar adecvat de dispozitive de absorbtie si o
cantitate corespunzatoare de substante de absorbtie adecvate pentru control si absorbtia
oricarei pierderi prin scurgeri accidentale.
Se realizeaza periodic inspectia starii de impermeabilizare a platformelor din zona
de operare.
Masurile, dotarile si amenajarile asigura protectia solului si subsolului, fiind
interzisa depozitarea temporara a deseurilor direct pe sol sau in alte locatii decat cele
special amenajate pentru depozitarea acestora.

16

4.6. Protectia ecosistemelor terestre si acvatice
Amplasamentul analizat nu este situat in incinta sau vecinatatea unei arii naturale
protejate, iar functionarea obiectivului nu este de natura sa determine modificari asupra
unor ecosisteme acvatice sau terestre.

4.7. Protectia asezarilor umane si a altor obiective de interes public
Amplasamentul analizat nu se afla intr-o zona protejata, de interes public, respectiv
fata de monumente istorice si de arhitectura, alte zone asupra carora exista instituit un
regim de restrictie, zone de interes traditional, nici in zone de siguranta si de protectie a
amenajarilor hidrotehnice, perimetre de protectie hidrogeologica, a infrastructurii de
transport public, in zone aferente construirii cailor de comunicatii, in zone de protectie
sanitara, zone de risc de inundabilitate, alunecari de teren, etc.

4.8. Gospodaria deseurilor generate pe amplasament

4.8.1 Punctul verde de colectare
Deseurile generate ca urmare a amenajarii acesteiinvestitii sunt practic deseurile
periculoase receptionate in cadrul punctului verde de colectare, in vederea predarii acestora
ca atare, catre societati specializate autorizate, pe baza de contract.
Aceste deseuri sunt depozitate in conditii corespunzatoare in functie de natura
acestora.
Deseurile colectate in acest punct nu sunt tratate sau pre-tratate pe
amplasament, ele fiind predate ca atare, in forma receptionata, catre societatile
autorizate contractate in vederea tratarii si valorificarii in conformitate cu
prevederile legale in vigoare.

4.8.2. Statia de compostare
In urma procesului de compostare rezulta compostul care va fi valorificat fie prin
comercializare fie prin utilizare pentru acoperirea zilnica a depozitului, in functie de
calitatea compostului. De asemenea, tot din activitatea statiei de conpostare mai rezulta si
17

deseurile care reprezinta refuz rezultat ca urmare a sortarii manuale si care vor fi depozitate
in depozit.

4.9. Gospodaria substantelor si preparatelor chimice periculoase.
Nu este cazul.


5. Prevederi pentru monitorizarea mediului

Pe amplasamentul Depozitului Ecologic de deseuri operat de catre
...este implementat un program de monitorizare a activitatii in
cadrul depozitului de deseuri care are in vedere in principal:
- monitorizarea emisiilor in aer;
- monitorizarea calitatii levigatului;
- monitorizarea calitatii apei epurate;
- monitorizarea calitatii apei subterane;
-monitorizareazgomotului;
- controlul calitatii solului;
- evidenta gestiunii deseurilor.

Toate aceste prevederi se vor aplica si dupa punerea in functiune a acestor investitii, in
cadrulcarora se va mai monitoriza in special:
- cantitatea de deseuri receptionata in cadrul punctului verde de colectare;
- cantitatea de deseuri receptionata in cadrul statiei de compostare;
- cantitatea de compost rezultata;
- cantitatea de deseuri refuzata la statia de compostare;
- cantitatea de deseuri valorificata pe fiecare categorie de deseu in parte;
- cantitatea de ape reziduale rezultate.


6. J ustificarea incadrarii proiectului, dupa caz, in prevederile altor acte
normative nationale care transpun legislatia comunitara (I PPC,
SEVESO, COV, LCP, Directiva-cadru apa, Directiva-cadru aer,
Directiva-cadru a deseurilor etc.)

18

Gestionarea corecta a deseurilor trebuie realizata integrat, avand in vedere
consecintele pe termen lung a deciziilor adoptate. In consecinta, trebuie avut in vedere
utilizarea de solutii moderne, care sa determine diminuarea impactului asupra mediului.
Activitatea desfasurata in cadrul noului obiectiv este in deplina concordanta cu
prevederile legislatiei in domeniu prin gestionarea si valorificarea corespunzatoare a
deseurilor in conformitate cu prevederile actelor normative care sunt in concordanta cu
standardele UNIUNII EUROPENE (prin prevederile Directivelor corespunzatoare), prin
evitarea poluarii mediului.

7. Lucrari necesare organizarii de santier

Nu este cazul, realizarea obiectivului nu necesita o organizare de santier.
Amenajarea acestorproiecte se va realiza in cadrul depozitului de deseuri existent
.................., fiind folosite utilitatile de care dispune amplasamentul.
8. Lucrari de refacere a amplasamentului la finalizarea investitiei

8.1. Lucrari propuse pentru refacerea amplasamentului la finalizarea investitiei, in
caz de accidente si/sau la incetarea activitatii

Nu este cazul.


8.2. Aspecte referitoare la prevenirea si modul de raspuns pentru cazuri de poluari
accidentale

In scopul prevenirii si combaterii poluarii accidentale se va interveni in conformitate cu
prevederile Planului de prevenire si combatere a poluarii accidentale.
De asemenea, amplasamentul va fi dotat cu un numar adecvat de dispozitive de
absorbtie si o cantitate corespunzatoare de substante de absorbtie adecvate pentru control si
absorbtia oricarei pierderi prin scurgeri accidentale.


8.3. Aspecte referitoare la inchiderea/dezafectarea/demolarea instalatiei

In cazul dezafectarii obiectivului, la incetarea activitatii, se va proceda la obtinerea
tuturor actelor de reglementare conform legii, luandu-se masurile necesare pentru evitarea
oricarui risc de poluare si de aducere a amplasamentului si a zonelor afectate intr-o stare
care sa permita reutilizarea lor.
19

Materialele lrezultate in urma dezafectarii vor fi eliminate sau valorificate in
conformitate cu prevederile legale in vigoare.

8.4. Modalitati de refacere a starii initiale/reabilitare in vederea utilizarii ulterioare a
terenului

In cazul dezafectarii proiectelor propuse a fi derulate, pe amplasament vorramane
platformele betonate.
9. Anexe
Nu este cazul.

10. Evaluare adecvata
Amplasamentul pe care se va realiza obiectivul nu se afla in vecinatatea sau in
interiorul unei arii protejate.
Intocmit,